Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport"

Transkript

1 Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av samlingene på Svalbard, følger en opp intensjonene i ABM-meldingen om museene som dialoginstitusjoner og viktigheten av samarbeid og tilnærming til forskermiljøene. Dette er arbeidsmåter som inntil videre er på et begynnerstadium i Norge. Det samme gjelder samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser, som her mellom museum og statlig kulturminneforvaltning. For museet lokalt er systematisering og registrering av materialet i database nytt og uprøvd, det samme gjelder formidling via moderne kommunikasjonskanaler som internett. Tid Prosjektet ble satt i gang juni 2004 og er foreløpig avsluttet i juli Et av målene var at Svalbard Museum fra 2006 skulle ha tilfredsstillende personalressurser som kunne videreføre prosjektet innen museets eget driftsbudsjett. Men det har ikke skjedd, museet har heller ikke ressurser til egeninnsats og må derfor ta en pause i prosjektet før ei videreføring kan igangsettes. Derimot er museet fornøyd med resultatet etter prosjektperioden og vil derfor rapportere resultater fra perioden Status for registrering av samlingene: 2004 I januar 2004 ble det inviterte til møte med alle involverte parter som har gjenstandsamlinger på Svalbard: Sysselmannen, Kings Bay AS, Store Norske AS, Værvarslinga i Nord-Norge. Svalbard Museums gjenstander og foto var delvis registrert etter eldre metoder med en aksesjonsprotokoll som var avsluttet i 1986 og et fotoregister som ble avsluttet i Gjenstandene var oppbevart ulike steder i museets lokaliteter, mens fotosamlingen og verdifullt arkivmateriale var plassert i museets safe, Resterende arkivalia var usystematisert og plassert forskjellige steder. I løpet av våren ble det foretatt befaringer av gjenstandssamlingene på Bjørnøya, Svea og i Ny-Ålesund. Samlinga på Bjørnøya er godt ivaretatt og registrert, behovet her er å registrere samlingen i Primus. I Svea var det få gjenstander og de oppbevares tilfredsstillende av Store Norske AS. I Ny-Ålesund var dessverre situasjonen mer alvorlig, gjenstandssamlingen var ikke registrert eller ivaretatt på en forsvarlig måte, samt at museumsutstillingen var i dårlig forfatning. Denne utstillingen ble åpnet i 1988 og var ikke vedlikeholdt. Her ble det laget en statusrapport fra Kings Bay AS etter vurdering av Svalbard Museum og representanter fra kulturminneavdelinga hos Sysselmannen. I løpet av høsten 2004 var representanter fra Sysselmannen og Svalbard Museum i Nederland for å vurdere gjenstandssamlingen fra Svalbard som ble oppbevart på Rijksmuseet og ved Universitetet i Groningen. Det var spesielt viktig å vurdere hvilke gjenstander som skulle 1

2 stilles ut og hvilke krav som måtte innfris før utstilling. Partene ønsket også å være pådrivere til prosessen med tilbakeføring av gjenstandene. Svalbard Museum og Sysselmannen startet også arbeidet med å lage en samarbeidsavtale for å kunne samordne forvaltningen og bevaring av samlingene. Spørsmålene var mange og en del problemstillinger var svært kompliserte i henhold til juridiske spørsmål om eiendomsforhold til gjenstandene. Sysselmannen og Svalbard Museum ble enige om å forsøke å gjøre dette så enkelt som mulig. Alle gjenstander i det kulturhistoriske magasinet blir registrert med et SVB- nummer, og der vi er 100 % sikker på eiendomsforholdene blir dette skrevet inn i emnefeltet. Høsten 2004 ble det ansatt en prosjektmedarbeider i 100 % stilling. Svalbard Museums samlinger hadde førsteprioritet. Tilrettelegging av gjenstandslister, fotolister og digitalisering av foto og gjenstander ble igangsatt. Digitalisering av foto startet i september, etterslepet ble tatt inn innen 2004 med 3800 fotos. I tillegg er det blitt samlet inn opplysninger om en stor del av bildene, disse er systematiserte og framstår som et godt grunnlagsmateriale for senere registrering i databasen. Fotografering av de fleste gjenstandene ble gjort i juni. Dette dreier seg om 475 gjenstander fra magasinet. I tillegg ble flere hyllemeter med arkivalia systematisert og registrert inn i enkle Excel-tabeller, som er søkbare. Det ble kjøpt inn ny datamaskin, skanner og fotoapparat, samt databaseprogrammet Primus for en bruker. Prosjektet flyttet inn i leide kontorer hos Norsk Polarinstitutt for ett år, der vi bare betalte for It-løsning samt telefonutgifter. Ei midlertidig hjemmeside for museet ble etablert Gjenstandene i den gamle utstillingen ble fotograferte og registrerte. Både foto av gjenstandene og opplysningene om dem er systematiserte og lagret digitalt slik at de lett kan benyttes og integreres i registreringsprosessen. Det ble også lagt inn ca 475 gjenstander i Primus. I løpet av høsten ble alle gjenstander som ikke var utstilt, pakket for flytting (ca 1700), og i november startet innflyttingen i de nye lokalene i Forskningsparken. Det ble tatt kontakt med museenes datatjeneste og bestilt installering av flerbruksversjon av Primus. Sysselmannen ansatte en konservator med ansvar for det nye kulturhistoriske magasinet. Sysselmannen startet også forhandlinger med Tromsø Museum, Universitetsmuseet om tilbakeføring av gjenstander fra Svalbard. Og Riksantikvarens forhandlinger med Nederland førte til at 25. november kom over 2000 kulturhistoriske gjenstander tilbake til Svalbard. Det kulturhistoriske magasinet ble klargjort av Sysselmannens konservator og museets prosjektmedarbeider for systematisk oppbevaring av gjenstandene. Dessverre fungerte ikke temperatur og fuktighet for fotomagasinet og museets fotosamling ble midlertidig lagret i arkeologisk magasin. Resterende fotomateriale (4900 bilder) ble digitalisert og registrert i våre Excel-lister. Høsten 2005 var en representant fra Svalbard Museum sammen med veteranene på dugnad i Ny-Ålesund. Arbeid som ble gjort: Kings Bay AS hadde på forhånd samlet alle gjenstander på museumsloftet. Gjenstandene ble deretter sortert og plassert på rekke og rad på loftet

3 gjenstander ble registrerte og fotograferte, mest større ting som møbler og lignende. Resten ble grovsortert etter tema, plassert i grupper og fotografert. Det ble også tatt en ny befaring av utstillingen, og tatt bilder av gjenstandene/samlingene som finnes i denne, men uten at noe ble flyttet på. I ettertid er opplysninger og foto lagret i en foreløpig katalog, det er laget et kart over loftet, og det er gjort vurderinger av hva som bør gjøres videre. Forhandlingene om samarbeidsavtale mellom Svalbard Museum og Sysselmannen fortsatte. Spørsmål som det ble brukt en del tid på å oppnå enighet om var: hvor mye av ressursene Sysselmannens tekniske konservator skulle benytte i museets utstillinger og hvor lang tid i forvegen museet må gi beskjed før teknisk konservator kan forventes å være en ressurs for museet, hvem som skal ha adgang til gjenstandsmaterialet og hvem som eier gjenstandene. Samarbeidsavtalen mellom Sysselmannen og Svalbard Museum ble undertegnet og er vedlagt. Resultatene 2006 Ei ny hjemmeside for museet ble opprettet, hvor hovedtekstene fra utstillingen er presentert, samt veiledning for undervisning. Den gamle utstillingen ble pakket og flyttet til Forskningsparken. Gjenstander til utstilling ble vurdert, merket og behandlet av Svalbard Museum etter veiledning fra teknisk konservator. De ble fotografert før de ble plassert i utstillingen. Det samme ble gjort med gjenstandene til den temporære krigsutstillingen, men her mangler merkingen. Våren 2006 ble det prioritert å få basisutstillingen ferdigstilt til 26.april og den temporære krigsutstillingen ferdigstilt til 10.juni. Primus ble installert for flere brukere 7. og 9. juni, men systemet hadde problemer de første månedene. Installeringen var bestilt allerede i november Representanten for Museenes datatjeneste hadde lagt turen til museet like før ei ny utstillingsåpning, dermed ble det lite tid til opplæring av museets ansatte, siden de var travelt opptatt med Longyearbyens 100 års markering. I Ny-Ålesund fortsatte veteranene registrering av gjenstander fra midten av juni. De har hittil manuelt registrert over 300 gjenstander. Kings Bay AS hadde gått til innkjøp av digitalt kamera og skanner. Alle mindre gjenstander ble rengjort, merket, fotografert og opplysninger ble gjort i de gamle registreringslistene og plassert på museumsloftet. Oppbevaringsforholdene er ikke gunstige. Museumsbygget er 240 m2, derav 110 m2 er utstillingsareal. Teknisk konservator bør foreta en tilstandsrapport og gi veiledning for å kunne forbedre oppbevaringsforholdene. Det ble også gjort reparasjon av utstillingen av representanter fra Svalbard Museum og Kings Bay AS. Tekstene ble omskrevet og plassert på nytt i rommet. Deler av tekstene ble laminert. Fotografiene ble festet til platene og nye montert. Vinduene ble dekket til med bleiknet lerret. Et nytt tablå om gruveulykkene ble produsert. En krok med kaotisk plassering av diverse gjenstander ble fjernet. I stedet for ble det satt fram møbler fra 50- tallet. Svalbard Museum og Kings Bay AS undertegnet en intensjonsavtale for samarbeidet, som er vedlagt. I løpet av sommeren 2008 bør man foreta en grundigere renovering av utstillingen. Dette vil kreve ekstern finansiering. 3

4 Omorganisering av Svalbard Museum Fra ble Svalbard Museum en stiftelse, og stiftelsesvedtektene undertegnet av øverste myndighet fra de forskjellige stifterne: Longyearbyen Lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, Store Norske AS og Universitetssenteret på Svalbard ble styret konstituert og Kjell Mork ble valgt til styreleder. Valg av revisor og regnskapsbyrå ble også foretatt. Det ble også utarbeidet et notat med langsiktige mål, denne skal senere utvikles til handlingsplan. Basisutstillingen Høsten 2003 ble det nedsatt ei referansegruppe. Forskere og kulturhistorikere fra Universitetssenteret på Svalbard, Norsk Polarinstitutt, Tromsø Museum, Sysselmannen og Svalbard Museum kom sammen om å lage en grunnbok med ideer for formidling i basisutstillingen. Senere ble referansegruppa redusert til en representant fra Sysselmannen/Svalbard Museum og en fra Universitetssenteret på Svalbard som sammen med LPO arkitektur og design, Naturexpo AS og fotograf Guri Dahl utgjorde ei arbeidsgruppe for utstillingen under Svalbard Museums prosjektleder. Bidrag til utstillingstekster, fotografier og gjenstander kom også fra flere andre institusjoner som Naturhistorisk Museum i Oslo, Norsk Polarinstitutt, Statoil og privatpersoner. Utstillingen var ikke bare et tverrvitenskapelig samarbeidsprosjekt mellom akademikere, men også et samarbeidsprosjekt mellom forvaltning, formidling, arkitektur og design på forskjellige nivåer. Utstillingen ble et fyrverkeri av fortellerglede som formidler bred og allsidig kunnskap om Svalbards naturforhold og kulturhistorie. Gjennom forskernes presentasjon av tekst og forklaringer til synliggjøringen av sammenhengene fra de minste marine krepsdyr til det største marine pattedyr, isbjørnen, håper museet at man har klart å balansere formidlingen mellom kunnskap og opplevelse. Målet har vært å sette de kulturhistoriske gjenstandene i fokus og at publikum opplever en nærhet til gjenstandene. De blir presentert i en tradisjonell form, men med lett tilgjengelige montertekster som forklarer enkeltgjenstandenes bruksområde på norsk og engelsk. Et lite bilde av aktuelle gjenstander gjør det svært enkelt. Rekonstruerte gjenstander er i tillegg satt inn i et tablå bak hver monter, slik at virksomhetsområdet og sammenhengen til naturen blir tydeliggjort. Vurdering av resultat i henhold til målsettinger og prosjektsøknader. Samlingene: Det har vært gjort en stor innsats for å systematisere, fotografere og registrere gjenstandene. Derimot har vi ikke oppnådd målsettingen om å få store deler av Svalbard museums samlinger inn i databasen Primus. Årsaken er ikke bare pga museet begrensede personalressurser og store oppgaver. Det har vært problem med å få Museenes Datatjeneste til å installere og gi opplæring i bruk av programvaren på et tidlig tidspunkt. Dersom dette hadde vært mulig kunne prosjektmedarbeider ha tatt fatt på oppgaven, men Museenes Datatjeneste kom bare ett par uker før prosjektmedarbeider gikk ut i ferie (og prosjektet ble avsluttet 1.august). Samarbeidet med Kings Bay AS er tilfredsstillende i henhold til målsetningene. Når Primus fungerer og museet har ressurser kan man legge inn de manuelle registreringslistene. Svalbard Museum må få Primus til å fungere før man også kan legge samlingene på Bjørnøya inn i databasen. 4

5 Forvaltningen: Museet har oppnådd samarbeidsavtale med Sysselmannen på Svalbard. Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom Sysselmannen og Stiftelsen når det gjelder registrering, oppbevaring og bruk av gjenstandsmaterialet i Svalbards kulturhistoriske magasin. Samarbeidet skal bidra til at Svalbard Museum når sitt formål i henhold til vedtektene samtidig som gjenstandsmaterialet i det kulturhistoriske magasinet sikres på en faglig forsvarlig måte. Til tross for enkelte problemer har museet og Sysselmannen kommet fram til en avtale og samarbeidsformene er et resultat av en vilje til å få til et samarbeid om bevaring og formidling. Fra museets side oppfattes det som kunstig at magasinet er løsrevet fra selve museumsdriften. Målet må være at også Svalbard får en institusjonsstruktur som er faglig og administrativt sterk i forhold til de museale oppgavene. For så relativt små samfunn som er på Svalbard burde man klare å få ett museum, en konsolidert enhet som har faglig styrke og ansvaret for løse kulturminner og museumsobjekter for hele øygruppen. Det andre er at god innsikt i kildene (foto, arkiv og gjenstander) kan gi inspirasjon til nye tematiske utstillinger og undervisningsopplegg, uten denne nærheten til samlingene kan man risikere at museumsobjektene og grunnforskning av på disse ikke kommer i sentrum for museets formidling. Det vil bety at museet har hovedansvaret for alle samlingene på Svalbard og inngår samarbeidsavtaler om bevaring og utstillinger med forskjellige aktører. Svalbard Museum burde da få delegert denne myndigheten som vil bety en del endringer i henhold til Svalbardmiljøloven. Et tverrvitenskapelig perspektiv på utstillingen. Et tettere samarbeid med naturvitenskapelig forskning har bidratt til å nå målsettingene om å formidle sammenhengen mellom natur og kultur i et historisk perspektiv. Dette samarbeidet var fra starten tverrvitenskapelig, hvor målet var å få et helhetlig formidlingskonsept presentert som ei basisutstilling. Grunnboka ble raskt produsert. Konseptet ble utviklet gradvis gjennom pågående diskusjoner. Utstillingstekstene ble svært ulike i form, og museets ansatte og arbeidsgruppa arbeidet grundig i samarbeid med tekstforfatterne for å gjøre tekstene tilgjengelige for et bredt publikum. Dette var en lang prosess. Siden tekstene kom fra så mange forskjellige fagfolk, ble det tidlig bestemt at de skulle være undertegnet av forfatterne. Neste utfordring var at museet ikke hadde ei naturvitenskapelig typesamling. Store pattedyr fikk museet tillatelse av Sysselmannen til å felle. Andre arter, spesielt de marine, var mer problematisk. Sommeren 2005 fikk ikke en av de marine biologene gjennomført planlagt feltarbeid og dermed måtte diverse preparater samles sammen fra forskere og andre museer, samt at vi måtte produsere modeller etter fotografier. Mangelen på ei naturvitenskapelig studiesamling var dermed svært merkbar for museets utstillingsarbeid. Det samme gjaldt vår mangelfulle geologiske samling. Her måtte Naturhistorisk Museum og Bergvesenet på Svalbard supplere museet. Utstillingen bærer preg av at det tverrvitenskapelige samarbeidet kom tidlig i gang i utstillingsprosessen, men også hvilke kulturhistorikere og naturvitere som deltok i arbeidet. Fangsthistoria fikk større oppmerksomhet enn historia til gruvedriften og biologien fikk større oppmerksomhet enn geologien. Det var likevel et bevist valg at referansegruppa ønsket å fokusere på hav- og luftstrømmene og den marine fauna som vilkåret for liv på Vest- 5

6 Spitsbergen, fordi man da lettere kunne trekke sammenhengen til dagens miljø- og klimaproblemer. Erfaringene fra dette arbeidet er at det var nødvendig at museet prosjektledelse fungerer som et bindeledd mellom kulturhistorikere og naturvitere på den ene siden og designere og produsenter på den andre siden. Målet med utstillinga var ikke bare opplevelse, men også å gjøre kunnskapen om Svalbards historie og natur tilgjengelig. Vi ønsket ei utstilling som var forskningsbasert. Åpen kommunikasjon, skape enighet og ha en overordnet kontroll av de mange aktørene og produksjonsleddene i prosessen var dermed den største utfordringen for prosjektledelsen. Et museum uten statlige tilskuddsmidler og med ressurser som et lokalmuseum har gjennomført et stort løft både for formidlingen av Svalbards natur og historie, men også organisatorisk. Det er ikke enkelt å være den minste og pådrivende aktøren i et samarbeid uten tyngde eller ressurser til å utvikle eller føre arbeidet videre. Dette blir nå avhengig av hva myndighetenes mål er med Svalbards museumsoppgaver og hvem som skal ivareta de i framtida. Overførbart til andre Samarbeid har vært nøkkel-ordet for alle prosessene Svalbard Museum har gjennomført i løpet av prosjektperioden. Målet har vært å utnytte eksisterende ressurser på Svalbard, men også kompetansen blant fastlandsforskere og kulturvitere som er engasjert i historie og naturviten på Svalbard. Engasjement og samarbeidsvilje om felles mål har vært drivkraften bak samordning og bevaring av samlingene og å få laget en kunnskapsbasert og opplevelsesrik utstilling. Erfaringene tilsier at det må være en institusjon eller en prosjektleder som har ansvaret for å følge opp prosessene, ivareta en åpen kommunikasjon, følge opp muntlige avtaler og bestemmelser, formulere avtaler som grunnlag for diskusjon og vedtak. Det burde kanskje vært tilført prosjektleder et mandat i begynnelsen av prosessen for at man skal unngå å reversere prosessen på grunn av personalutskiftninger eller andre hendelser.. Samtidig har det vært behov for en bred kompetanse når det gjelder museumsfaglige spørsmål, juridiske spørsmål, forskning og formidling. Det er ikke gitt at forskere og kulturvitere og andre vil ha anledning til å bidra med stor innsats uten honorarer for tekstskriving eller uten å få betalt for bruk av fotografier og annet, slik situasjonen har vært for Svalbard Museum. Skulle museet ha betalt ordinære satser for alle bidrag ville de forskjellige prosjektene hatt høyere kostnader. Det samme frivillige engasjementet må ikke museet regne med å kunne nytte i vår daglige drift. Museet kan ikke i dag ivareta gjenstandsamlingene og fotografiene på en tilfredstillende måte uten en samarbeidsavtale med Sysselmannen på Svalbard. Derfor har samarbeidet med Sysselmannens miljøvernavdeling (kulturminnevernet) synliggjort nødvendigheten av et aktivt og tett samarbeid om formidling og bevaring. Selv om museet på sikt ønsker delegert myndighet til å forvalte løse kulturminner, synes vi at ordningen i dag ikke bare er tilfredstillende, men helt nødvendig. Longyearbyen Gerd Johanne Valen Museumsbestyrer 6

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum KINGS BAY AS Ny-Ålesund by- og gruvemuseum Rapport fra gjennomført arbeid 2011 og 2012 Inga Vea og Andrine Kylling Arbeid med registrering av museumsgjenstander. Svalbards miljøvernfond, prosjektnummer

Detaljer

Ilona Wisniewska og Sander Solnes

Ilona Wisniewska og Sander Solnes Ilona Wisniewska og Sander Solnes Rapport fra prosjektet: Russisk fangst den første overvintringsfangst på Svalbard Longyearbyen 30.12.2014 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET Gjenstander fra russiske fangstasjoner

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum

Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Registrering av gjenstander i forbindelse med Store Norske kullgruvemuseum Foto: I. Sjøbakk tilrettelegging, dokumentasjon og katalogisering av gjenstander tilknyttet Store Norske Spitsbergen Kulkompanis

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken RAPPORT: Fra fjøs til forskningspark Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken Utstillingen: Et liv i lys og is Prosjektleder: Gerd Johanne Valen Referansegruppe: Eva Fuglei, Jørgen

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Gjennomført ved hjelp av midler fra: Svalbards miljøvernfond Utenriksdepartementet Involverte Prosjektet er finansiert av Svalbard Miljøvernfond, Utenriksdepartementet

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

SVERRESBORG. Seminarprogram Magasin under krevende klimatiske forhold. Svalbard Museum. Longyearbyen 24., 25. og 26. august 2009

SVERRESBORG. Seminarprogram Magasin under krevende klimatiske forhold. Svalbard Museum. Longyearbyen 24., 25. og 26. august 2009 Sysselmannens kulturhistoriske magasin og konserveringsverksted Svalbard Museum Seminarprogram Magasin under krevende klimatiske forhold Longyearbyen 24., 25. og 26. august 2009 SVERRESBORG Nettverk Magasin

Detaljer

Konservatorens rolle før under og etter hendelsen

Konservatorens rolle før under og etter hendelsen Konservatorens rolle før under og etter hendelsen Oversikt presentasjon Koro Erfaringer etter 2207 Hva kan en konservator bidra med? Skader etter brann Håndtering Hvem er KORO og hva gjør vi Vi er en av

Detaljer

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner -S6/ 7 l Kapittel 1 Sammendrag 1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner *? Kapittel 3 inneholder utvalgets vurdering av univer- Cf sitetsmuseenes forpliktelser og ansvar som samfunns- A institusjoner,

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene

STORE ER DE OG UTE STÅR DE. En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene STORE ER DE OG UTE STÅR DE En undersøkelse om oppbevaring av store løse gjenstander ved SIKA-museene Utgangspunkt SIKAs medlemmer ønsket fokus på problemet med manglende magasinplass for store gjenstander.

Detaljer

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland

DIGITALT OG LOKALT. Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale. Kommunane i Sunnhordland DIGITALT OG LOKALT Ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale Kommunane i Sunnhordland Seminaribygningen paa Stordøen, 1864-1870 Bakgrunn Kvinnherad Fotoarkivet innheld

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

Årsplan for Norsk vegmuseum ----------------------------------------------------------------------------------------------

Årsplan for Norsk vegmuseum ---------------------------------------------------------------------------------------------- Årsplan for Norsk vegmuseum 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0. Verdier, visjon, formål og fokusområder Verdier Vi vil: ta ansvar og

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 Vedtatt av styret i Stiftelsen Nordmøre museum 10. desember 2014 Innholdsfortegnelse Samlingsplan Stiftelsen Nordmøre museum... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag

Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag Delrapport fra prosjektet: Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag Museum: Snåsa bygdemuseum Befaringsdato: 13.10.2004 Med: Sander Solnes, Trøndelag Folkemuseum Anne Sommer-Larsen, Trøndelag

Detaljer

Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder:

Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Oppdrag kulturminnevern Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder: Vedr. punkt 1. 1. Forvaltning i henhold til kulturminneloven, inklusive

Detaljer

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/12 Til: Museumsstyret Møtedato: 16.04.2012 Arkivref.: 2012/1715 MEH022/ Budsjettinnspill 2013 Universitetsdirektøren har igangsatt plan- og budsjettarbeidet

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården

Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Styremøte i Nord-Troms museum Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00 Sted: Bjørklygården Innkalt: Asle Tveitnes (meldt forfall) Åshild Simonsen Elin Kaasen Ole Anton Teigen Guri Isaksen Elna Karlsen Carl

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling

Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Fra lokalarkiv til Europeana nye kanaler for formidling Det 6. norske arkivmøtet, 5. april 2016 Lars Rogstad, Kulturrådet laro@kulturrad.no [presentasjonen: http://www.slideshare.net/larsrogstad; CC-BY-SA]

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013

Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal. Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturarv på kartet Registreringer i Møre og Romsdal Fagdag, Statens Kartverk, 5.3.2013 Kulturminne kulturmiljø kulturlandskap 1. Kulturminne spor etter menneskeleg virke Endres i topp-/bunntekst 06.03.2013

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Henrik vår nye direktør

Henrik vår nye direktør UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Nyhetsbrev for ansatte 6/12 4.12 2012 Henrik vår nye direktør På sitt møte torsdag 29. november tilsatte Universitetsstyret enstemmig Henrik von Achen som ny direktør ved Universitetsmuseet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527395 Innsendt 13.10.2012 17:28:52. Opplysninger om søker

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527395 Innsendt 13.10.2012 17:28:52. Opplysninger om søker Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527395 Innsendt 13.10.2012 17:28:52 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Randsfjordmuseene AS Institusjonens

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

Utstillingstekster. som prosess og produkt. Morten Bing

Utstillingstekster. som prosess og produkt. Morten Bing Utstillingstekster som prosess og produkt Morten Bing Hvem lager utstillinger på Norsk Folkemuseum Arbeidsgrupper består av Kulturhistorikere Fortelling/gjenstandsutvalg/tekst Utstillingsarkitekt Formgiving

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS

Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS Årsrapport 2014 Årsberetning for 2014 Bjørnøen AS 1. Innledning A/S Bjørnøen Kulkompani ble stiftet i Stavanger høsten 1915, mens Bjørnøen AS ble stiftet 3. juni 1918. Selskapets aksjer ble overtatt av

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I

SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I 1999 Det søkes med dette om et tilskudd på kr.. til oppstart og drift av østsamisk museum i Neiden for 1999. Østsamiske museum i

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Innsamlingsplan for Telemark Museum 2009-11

Innsamlingsplan for Telemark Museum 2009-11 Innsamlingsplan for Telemark Museum 2009-11 Foto: R.Nyblin. Skien ca. 1927 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse s. 1 1 Behov og bakgrunn for en innsamlingsplan s. 2 2 Avgrensning s. 2 3 Bakgrunnsteppe

Detaljer

NOE FOR NORGE? Uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sommeren 2010. Johan E. Arntzen - Tromsø Museum

NOE FOR NORGE? Uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sommeren 2010. Johan E. Arntzen - Tromsø Museum NOE FOR NORGE? Uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sommeren 2010 Johan E. Arntzen - Tromsø Museum Hvorfor Intrasis Standardisere måten digital informasjon innhentes under arkeologiske utgravinger

Detaljer

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Saksframlegg ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om at

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel

Kulturminneplan fra A-Å. Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel Kulturminneplan fra A-Å Planprosess Plandokument Databaser og kart Handlingsdel 3 veier til målet Kommunedelplan for kulturminner Temaplan for kulturminner Eget tema i kommuneplanen Bedehus og skolehus

Detaljer

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum Om meg selv Alexander Lindbäck fra Lakselv i Finnmark Lydteknikerutdannelse fra NISS, Oslo Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo Katalogansvarlig,

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

TEMA: LOKALE KULTURMINNER I SARPSBORG KOMMUNE STATUS FOR PROSJEKTET ANBEFALINGER FOR VIDERE FRAMDRIFT

TEMA: LOKALE KULTURMINNER I SARPSBORG KOMMUNE STATUS FOR PROSJEKTET ANBEFALINGER FOR VIDERE FRAMDRIFT TEMA: LOKALE KULTURMINNER I SARPSBORG KOMMUNE STATUS FOR PROSJEKTET ANBEFALINGER FOR VIDERE FRAMDRIFT WKN notat 2007:4 18. OKOTBER 2007 Notat 2007: 4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Invalgsinnstilling om samisk forskning og hoyere unlanning: «Langs lange spor».

Invalgsinnstilling om samisk forskning og hoyere unlanning: «Langs lange spor». DigForsk DATTERSELSKAP AV UNIRAND AS Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ved saksbehandler: Inger Wætnes Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Telefon: 22 85 70 74 Telefaks: 22 85 44 59 tnternett

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS

Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS Delrapport fra prosjektet: Vintertildekking av helleristninger ved Verdensarvsenter for Bergkunst Alta Museum IKS Innledning Denne rapporten er en kort gjennomgang av hva som er gjort med prosjektet vintertildekking

Detaljer

Et forskningsbasert museum

Et forskningsbasert museum Et forskningsbasert museum Strategisk plan for Bergen Museum for perioden 2004 2010 Forord Etter en ekstern evaluering og påfølgende omorganisering i 2000/2001 fremstod Bergen Museum som en avdeling med

Detaljer

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe seg bakgrunnsinformasjon rundt tema marin forsøpling

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD

SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD SAK 44/11 SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALISERING VED FOLKEMUSIKKARKIVET I BUSKERUD Saksopplysning Kunstnerdalen kulturmuseum har i likelydande brev i 2010 (vedlegg 2), søkt om støtte til digitalisering av

Detaljer

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Regjeringens politikk Nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer