ÅRSMELDING S i d e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e"

Transkript

1 ÅRSMELDING S i d e

2 Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes 0 År Ja Styremedlem Einar Såkvine 1 År Ja, Nestformann Styremedlem Morten Knapstad 1 År Nei Styremedlem Ørjan Horvei 1 År Nei Styremedlem Øystein Bryn 1 År Nei Styremedlem Knut A. Løne 1 År Nei Faglig leder Øyvind Kindem Ekstreme Voss Morten Knapstad Ekstreme Voss Vara Øyvind Kindem Ekstremsportveko Mari-Anne Aanes Tandemkoordinator Erik Klette Kurs koordinator Harald Horvei Møter i 2012: Me har hatt 6 styremøter. 2 møter med instruktørar og eit tandempilot-møte. I tillegg har me hatt ein del møter som omhandlar ekstremsportveko. Kurs 2012: Det har vore høg kursaktivitet med 7-8 kurs, samt speedrider utsjekk i Myrkdalen. Dette gjer at me har fått mange nye medlemmar og ved utgangen av året har me 267 medlemmar. Klubben takkar instruktørane våre for god innsats. Me har utdanna 7-8 nye instruktørar i Klubb utstyr: - 9 Skjermar - 9 Heilt nye selar som er kjøpt inn 2012 og en del eldre seletøy - 2 båtar hardplast - Klubb Bil Mercedes Vito 8 setar, kjøpt inn Båtmotorar - 2 tilhengarar til båtane - 1 Flåte som er brukt på ekstremsportveko 2 S i d e

3 Ekstremsportveko: Mari-Anne Aanes er greinansvarleg og gjorde ein fantastisk jobb under veko i Det vart flydd både mykje og langt. Lengste turen var på ca 118 km, frå Hanguren til Filefjell. Det blei berre gjennomført ein omgang i NC Acro, pga værproblemet, og acro show laurdagen vart kansellert pga mykje vind. Utover det, blei alt som var på programmet stort sett gjennomført. Mange stilte opp på dugnad og me takkar desse for innsatsen. Håpar like mange stiller opp i PG-festen vart ein suksess. Det vart ein privat fest for paraglidar pilotar i teltet, der deltakara fekk middag å drikke gratis. Mari-Anne stiller som greinleiar i Det er me veldig glade for. Tandem Me har innført tandem møte 1 gong i året, for at alle pilotane skal få mogelegheit til å bestemma kva reglar skal gjelda for tandemflyging. Me har ein tandemkoordinator som fordelar turar. Online booking er mykje brukt. Me har tandem booking telefon. Det vart innført eit nytt kø system under ekstremsportveko som fungerte godt. Aktivitet Styret har jobba ein del med å få auka aktivitet i klubben. Dette gjennom meldingsteneste, bilkjøp, facebook og heimesida vår. Resultatet har visa seg. Me vil oppfordra alle til å nytta desse kanalane, slik me alle bidreg med å dra andre med på flytur. Alle medlemmer er ansvarlege for å skape aktivitet. Me i styre legg til rette for aktivitet. Konkurransar Gjennomført ein NC acro under ekstremsportveko. Klubbhus Førre årsmøte blei det bedt om ein komité som skulle kartleggje, (utreda) eit eventuell klubbhus spørsmål. Eit eventuelt klubbhus har foreløpig blitt lagt litt på is. Men det er noe styre vil jobbe vidare med. Me veit at eit klubbhus er ein veldig stor investering og vil krevja mykje dugnad for å drive, om dette blir gjort for stort og komplisert. Ikkje minst vil det følgje masse faste utgifter. Dette er mellombels eit behov som står udekka i klubben. Me har begrensa kontroll på utstyr, me har ikkje tilfredsstillande løysingar på langring av bil, båt med meir. Ei løysing kan vera å byggja ein stor garasje, med hyller til utstyr, noko kontorplass og bad. At det er bad, vil gje mogligheit til overnatting for tilreisande, om dei finn seg i enkle kår. Noko kontorplass kan sørgje for at det er kontinuitet i klubben, slik at formenn, greinansvarlig og andre finn fram til arbeid 3 S i d e

4 gjort før. At me får lagringsplass for utstyret, vil gje mogelegheita for at me kan lage eit system og ha kontroll på utstyret vårt. Plassen som blir brukt til lagring utanfor sesongen for biler og båtar, vil kunna bli brukt til teoriundervisning, utstyrstørking og pakking innanfor sesong. Dette er alle reelle behov klubben ikkje dekker i dag, og som kan være med på å løfte klubben vidare. En slik løysing er godt innanfor det klubben tåler økonomisk. I tillegg kan ein slik løysing vera eit utgangspunkt for å byggja vidare om ein ynskjer å dekka ytterlegare behov i framtida. Eit av alternativ til plass kor ein slik garasje kan realiserast er Bømoen, om situasjonen der blir avklart. Fallskjermklubben har fleire gongar sagt seg positive til dialog, også for å diskutera korleis med kan spela på kvarandre. Startane våre: Rokneshagane: Det har ikkje vorte gjort så mykje oppe på Rokneshagane. Me bør planleggja å ta graset nokon gonger i året. Klubbilen har årsabbonement på vegen. Me har fått klaga frå bonde som har kyr der oppe etter at nokon ikkje har klart å lukka grinda. Det kan være oss, det kan væra turgåarar, men det var oss dei ringte til. Pass derfor på å lukke grinda! Dugnader som står att er og brenna opp kvistane som ligg i haugar der oppe. Hjelle: Me hadde eit par dugnadar, rydda skog nedanfor starten. Me har fått ny avtale med ny eigar. Starten kostar oss kr. 3000,- i året, Vegen kostar kr. 1500,- og me har avtale på landingen til kr. 4000,-. Me kan lande året rundt, men ikkje pakk i høgt gras. Dette er og ein PPG start. Bjørnestigen: Me har gjort ein del jobb der oppe og starten har blitt veldig bra. Ingen avtale på landing enda, men me jobbar med detta. Da er brukt ,- på starten i Det står att litt arbeid som litt meir masse. Og me må gjera noe med duken som var lagt ned, pilotar snublar i den, og me må rydde litt ved vegen opp. Denne starten er ikkje ein elev plass, Me anbefaler PP3. Grunn er att vinden som kjem inn laga ein del turbulens på kanten av berget, samt mykje tre og bygningar som skapar turbulens på landinga. NCC har sponsa mva for transport av masse. Bonden tek 2000,- i leiga pr år. Liaset: Me har bygd ein heilt ny start på Liaset, som me synes har blitt ein av dei finaste startane me har. Den nye starten ligg rett ved sidan av parkeringa. Einar Såkvitne og Erik Klette stod for prosjektet, og mange andre var med og hjalp til. No jobbar me med å finna ei fast landing. Vegen opp må alle betala bompengar. Det er alltid nokon som føljer med på vegen, og me får fort klagar om det ikkje vert betalt. Grunneigar bur ved bommen. Me har brukt ,- på utbygginga. 4 S i d e

5 Hanguren: Som me alle veit har Hangursbanen vore i media på grunn av nedlegging. Frode Fester gjekk og ut i avisa og var kritisk til prosjektet til Voss Resort. Dette skapte ein reaksjon og me fekk sjefen i Voss Resort til og å koma på styremøte. Der viste han oss ein planane og førebels reguleringsplan for den nye banen. Planane verkar verkeleg flotte. Me fekk sjå ein video av ein tilsvarande bane i Italia. Bana er planlagt med heilårsdrift, og vil gå frå togstasjonen og heilt opp på Bavalstoppen. Bana er av type med 8 gondolar som klemme seg av og på kabelen. Leilegheitene som vert bygd på tomta til nedre stasjon, skal blant anna finansiere eigenkapital til eit lån. Me har blitt forsikra om at Hangursbanen ikkje vert reven før prosjektet med ny bane er kome i gang.(eller om banen vert for usikker til og bruka, noko som Veritas bestemmer) Me veit at me har gamlebanen i 2013 og mulig lenger. Einaste som er sikkert er at om ny bane ikkje kjem i gang, vil me med tid og stunder stå utan bana. Alt kjem an på prosessar me vil kunna fylgja med på i media. Me kan ikkje anna en å vera positive og håpa att det kjem i orden. Me vart invitert til å bidra til reguleringsplanen for toppen, slik at ny start mot vest kjem med. Økonomi: Me har satt på høgrentekonto som ikkje skal nyttast før me verkeleg må. Me har brukt ca. kr ,- på bil, samt mykje pengar på startane våre, totalt rundt ,-. Me har fått stønad til bil på kroner 25000,- frå ekstreme Voss. Og frå sparebanken. Me fekk inn ,- frå Ekstremsportveko. Me har brukt/investert kroner. Me er nøgde med att ballansen mellom utgifta og da kjem inn er nesten da sama. Årsmøte i 2011 hadde klubben ,- No har me ,- Og da før medlems avgift kjem inn i mars Meir info og detaljar om regnskapet kjem på årsmøtet. Me har og engasjert regnskapsbyrå Visma. For me skal få alt på stell med klubbens øknomi. Kva har me på konto Sum sperra konto ,- Drifts konto ,- Bil konto Skjermkonto Saldo ,- 5 S i d e

6 Tankar vidare: Me vil oppretthalda god kurs aktivitet for nybegynnarar. Samt halda helga kurs med tanke på at vossingar kan blir med på kurs. Me ynskjer å ha fokus på elevar etter kurs, sørgje for at dei kjem i gang og at dei alle føler seg velkomne. Me ynskje og fylgje opp dei som allereie har lisens, slik att dei kjem seg vidare og vert flinkare. Me vil ha kursaktivitetar som: Distansekurs. Kurs i å kaste nødskjerm. Lær og fly Konkurransekurs. Termikk kurs Sikkerheitskurs. Klubbturar til utlandet utanfor sesongen. Klubbkveldar med tema. Me jobbar og med den sosiale biten, med jola bord og påske treff. Påske fest med middag og boble bad. Grill festar på stranda i sommar etter flyging. Jobbe med at Ekstremsportveko verta bedre for kvart år, med masse aktivitetar for alle som kjem. Me vil ha meir fokus på distanseturar i området. Me skal arrangera Noregs cup i distanse i Mai. Me skal arrangere Norges cup i Acro under Ekstremsportveko. Opp fordra alle våre medlemmer til og koma på dugnader, det er utrulig viktig att flest mulig kjem. Då vert alle jobbar gjort fort. Og me alle verte kjente med kvarandre. Målet vårt er at vår klubb skal ha høgaste aktiviteten i landet. Og det skal verta den kjekkaste klubben og vera medlem i. TAKK ALLE SAMAN! Me takker alle våre medlemmer som har stilt opp for klubben i 2012, dykk gjer ein fantastisk jobb for klubben. Takker alle frivillige på ekstremsportveko. Me hadde ikkje klart oss utan dykk. 6 S i d e

7 For styret Voss HPK. Frode Fester Christan Hagen Morten Knapstad Ørjan Horvei Øystein Bryn Dato: Hildegunn Pettersen Einar Såkvitne Knut Løna Thomas Zvartjes Referentar: 7 S i d e

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen

Årsrapport 2009. bygdemobiliserings-prosjektet. Godt mot, Todalen Årsrapport 2009 bygdemobiliserings-prosjektet Godt mot, Todalen Godt mot, Todalen 1 Årsrapport 2009 INNHALD 1.0 SAMANDRAG... 3 2.0 2.1 Lystlista... 3 2.2 Bustader... 3 2.3 Trivsel, samhald og møteplassar...

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer