STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene"

Transkript

1 STRATEGIPLAN GRINDABERGET BARNEHAGE VISJON: Grindaberget barnehage: Hver dag en fest! VERDIER: Ivareta Ansvarliggjøre Glede Vår visjon og våre verdier er essensen i vår strategi! Culture eats strategy for breakfast Når relasjonen er på plass fungerer rutinene MENNESKESYN: handler om verdier, holdninger og væremåte Vi er alle fullverdige, unike og likeverdige på et hvert utviklingstrinn Vi ønsker alle å ha et godt og meningsfylt liv Vi gjør alle så godt vi kan PEDAGOGISK GRUNNSYN: Hver enkelt skal oppleve å bli sett og lyttet til Hver enkelt skal se og lytte til andre Vi møtes i det menneskelige - ikke i det perfekte Slik kan vi skape rom til å være og å utvikle vårt eget og andres helt spesielle uttrykk og øke gleden og respekten for mangfoldet. I dette arbeidet er relasjonen og møtet mellom oss mer avgjørende enn hvilken pedagogikk vi velger.

2 ORGANISASJON Team tanken. Trygge voksne. Hvordan vil jeg/vi ha det? Hvem har ansvar for min hverdag og min trivsel? Jeg selv Det betyr noe hvem jeg er, hva jeg sier og hva jeg gjør uansett stilling, i kraft av at jeg er her. Tydelig og bevisst ledelse: Ansvarlige og ivaretagende Styre, Daglig ledere og Pedagogisk ledere MÅL for barn og voksne Gjennom verdiene: ansvarliggjøre, ivareta og glede ønsker vi å skape gode relasjoner slik at hver dag blir en fest i Grindaberget barnehage Personalet: Gjennom verdiene: ansvarliggjøre, ivareta og glede ønsker vi at Grindaberget barnehage skal være Den beste arbeidsplassen jeg noen gang har hatt. Dette fastholder vi gjennom: møteagendaene, prosjekter og refleksjon i hverdagen. TJENESTER Veiledning Opplevelser Omsorg Informasjon Kunnskap og erfaring om barn og relasjoner MARKED/KUNDER Foreldrene Barna Personalet Andre vi kan dele erfaringer, ideer og kunnskap med: Barnehager, skole, bedrifter med mer Leverandører KOMPETANSE Vilje og evne til selvinnsikt Formell og uformell kompetanse på 16 personale *Vi oppmuntrer til og legger til rette o Ansatte med barnehage erfaring: 15 økonomisk/praktisk for deltids føro Ansatte med egne barn: 6 skole og etterutdanning. o Ansatte med pedagogisk utdanning: 6 Spesialkompetanse/etterutdanning: 3 o Praktisk yrkeserfaring mer enn ett år: 15 o Annen utdanning: 5 o Gjennomsnittsalder: 33,5 år o Barnehagen er kontinuerlig i utvikling bl.a gjennom refleksjon, prosjekter, div barnehagerelaterte kurs m.m

3 o Fritidsaktiviteter hos ansatte: drama, idrett, foto/film, mat/vin, friluft, fotball, reise, håndarbeid, venner o Språk i tillegg til norsk: 3 REKRUTERING Av personalet: * Vi oppmuntrer og legger til rette økonomisk/praktisk for deltids barnehagelærerutdanning og etterutdanning. 1 ferdig utdannet på deltid i år, er bundet til oss i to år 1 3.års deltidsstudent med avtale med binding ett år etter fullført utdanning (t.o.m 2016/2017) 1 1.års deltidsstudent med avtale om binding to år etter fullført utdanning (t.o.m 2019/2020). 2 førekolelærere tar videreutdanning i veiledning v/høgskolen i Oslo, med binding ett år etter eksamen (t.o.m 2015/16 * Vi, personalet, foreldrene snakker godt om barna, kolleger og foreldre til barna * Vi har spennende prosjekter hvert år. * «Rød tråd» i arbeidet * Vi gir rom for hverandres uttrykk og engasjement * Friluftsgruppe rullering for barna, fast personalet * Med i lekeressurs-prosjekt: gutter fra 9-10 kl. jobber hos oss noen ettermiddager i året for å introdusere jobbmulighet for menn i b.h. * Kontorplasser for peda.ledere * Se mer under «Hva gjør vi?» Av barn/foreldre * Høy kompetanse hos personalet * God væremåte hos personalet (relasjonskompetanse * Mat fire ganger i uken: kun niste på turdag. (Lærer å smøre mat selv) * Fleksible tilvenningsrutiner * Friluftsgruppe rullering inne og ute * Skikur/lek hver vinter for 4-5 åringer * Gode resultater på brukerundersøkelse * Se mer under «Hva gjør vi?» BEHOLDE PERSONALET * Se Hva gjør vi? * Ansvarliggjør, ivaretar hver enkelt. Det skal være spennende og utviklende å jobbe her! * Konkurransedyktig lønn og arbeidsforhold (ser mot PBL og Bærum kommune) * Tariffavtale med PBL * Ansatte som er her i mer enn 10 år: kr.5000 i bonus» * Oppmuntrer og legger til rette for kurs, utdanning og egenutvikling

4 STYRKER/MULIGHETER Et godt sted å være: Egen kjøkkenansvarlig: varmmat 3 g/uke, hjemmebakt brød, stort rom for lek, humor og GLEDE Gode relasjoner Godt samspill Varme, tilgjengelige voksne Høy kompetanse sosialt, faglig og erfaringsmessig Godt med pedagoger. Har ca.18% (3 menn av 17)menn (statlig/kommunalt mål: 20 % menn) Endringskompetanse og forbedringsvillighet Kontinuerlig, bevisst og meningsfull utvikling Fokus på personalet: Ansvarliggjøre, ivareta og glede Stabil personalgruppe med god væremåte og evne til selvinnsikt Engasjerte foreldre bl. a gjennom foreldreråd, SU, fest- og dugnadskomitè Aktivt og ansvarlig styre Informativ og god hjemmeside Synlige i nærmiljøet og på barnehagearenaen Mye utbygging og tilflytting av småbarnsfamilier i nærområde Solid økonomi som gir trygghet for drift av barnehagen Godt oppdatert og vedlikeholdt utelekeplass God og nær tilgang til flotte naturområder Friluftsgruppe med eget område og gapahuk i skogen og grillhytte i barnehagen Praktiske, godt vedlikeholdte lokaler. Kontorplasser til pedagogiske ledere (2013) Nyoppussede avdelinger ( ) Planlegger oppussing kjøkken/personalavdelingen ( ) SVAKHETER/TRUSLER Overdekning av barnehageplasser i nærmiljøet. Konkurranse om barna Uforutsigbarhet store/små barn: Fleksibilitet på organisering Beholde og rekruttere flere menn Rekruttere flere førskolelærere/pedagoger Uforutsigbarhet m.h.t. økonomiske rammer. Politiske beslutninger. Mange pålegg og føringer (Hvem er vi? Hva vil vi?) (se under rekruttering) HVA GJØR VI? 4 grupper som er viktige for barnehagen: BARNA PERSONALET FORELDRENE SAMARBEIDSPARTNERE

5 BARNA - vår felles daglige glede og utfordring og store ansvar. Hovedpersonene! Vi søker i alt vi gjør i møte med barna, å ansvarliggjøre dem, ivareta dem, og gi dem dager fylt med glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept til hvert barn Medvirkning praksisfortellinger, barnesamtaler, voksnes væremåte 56 barn fordelt på 3 avd.+ friluftsgruppe Ser hele barnet gj.godt foreldresamarbeid Stort rom og fokus på lek, språk, friluftsliv, og i alt dette. glede Fleksibel organisering etter barnegruppen/behov Et rikt nærmiljø (natur, ski - kurs, stamplass, Sæthern gård, Verket m.m.) Søskenprioritet nærhet, trygghet og stabilitet Gode sikkerhetsrutiner (Beredskapsplan, krisehåndtering, HMS) Synliggjøring av fagområdene i hverdagen gjennom Lotusskjema Årsplan og årshjul Oppfølging gjennom observasjoner, fokusbarn, fast agenda med fastholdelse på leder-og avdelingsmøter, refleksjon gjennom praksisfortellinger, veiledning, barnesamtaler, språkgrupper, samarbeid med eksterne Prosjekter i forhold til barna: Trygge barn voksnes ansvar Ledelse Næringsrikt kosthold: Brød med sunt pålegg 2 dager, varmmat 2 dager i uka m/kokk + 3-mat(frukt/grønt/smoothie,knekkebrød/brød m.m, og mellommåltid til de yngste barna. Niste kun på turdag PERSONALET - er helt avgjørende for barnehagens kvalitet. Barnehagens viktigste ressurs! Vi søker i alt vi gjør og i møte med oss selv og hverandre, å ansvarliggjøre oss, ivareta oss, og skape dager fylt med glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept Trygge og bevisstgjøre de voksne. Fastholde bl.a visjon, verdier og væremåte gjennom refleksjon med Arnt Sæther: og andre eksterne og interne) Høy og bred kompetanse (faglig, menneskelig, erfaring, begge kjønn, alder, kultur, fagbakgrunn) 43,75 pedagoger (7 av 16) og 25% førskolelærere (4 av 16) 2 av ped.lederene er på disp. Mål: 2 førskolelærere på hver avdeling Utvikler et miljø som vi ønsker skal inkluderer flere menn og mangfold Lekeressurser et gutteprosjekt for 10 kl.elever. rekruteringstiltak. Var med i 2013/14 og søker om å få delta videre. Lønn ref. fra kommunen. Stort rom og fokus på GLEDE og bevisstgjøring (personalfokus fra okt- 2002)

6 Gi rom, tid, og økonomi til individuell oppfølging og utvikling, personlig og faglig. Ryddige arbeidsforhold: Arbeidsavtale, arbeidsinstruks, gruppelivsforsikring, pensjonsforsikring medbestemmelse, god lønn på PBL /kommunalt nivå. Fastholder et max. antall barn pr. voksen Fastholder arealnorm: Totalt pr.nov-13: 270m2. 5 m2 pr.barn under 3 år, 4,5m2 pr.barn over 3 år. Tydelig info- og planleggingsrutiner: Dagbok, store whiteboardtavler for oppdatering av beskjeder/info, hjemmeside, morgen-, personal-, leder,- avdelings,-prosjektmøter, samt møter ved behov 5 planleggingsdager Pedagogisk ledere har sin egen kontorplass. KontorarbeidTforberedelser og etterarbeid gjøres innenfor barnehagens åpningstid (fra sept-13) Stimulerende fagmiljø: Interne og eksterne krefter. To assistenter tar førskolelærerutdanning på deltid med bindingstid 1-2 år etter ferdig utdanning. To pedagoger tar videreutdanning i veiledning med binding 1 år. Trivsel og miljøarbeid: medarbeidersamtaler, tydelige tilbakemeldinger, veiledning, sosiale opplevelser (minst 3 i året) Ekstern refleksjonspartner Faglig veileder en dag i uken. Veiledning av assistenter. Observasjon Bedriftshelsetjenesten PBL Støy, ergometikk, HMS-kurs, veiledning, oppfølging Nettverk for alle avdelingsledere og daglig leder Årsplan og årshjul Oversiktlig fagplan og innhold(hjemmesiden, Årsplan, Lotusskjema, fokus, permer/mapper på PC Systematisk kvalitetsarbeid bl.a gjennom prosjekter. (Visjon og verdifokus i forhold til alt vi gjør.) Barn til personalet er blant de prioriterte ved opptak At vi ansetter på huset, ikke på avdeling. Rullering. Vi deler på de menneskelige og materielle ressursene vi har til en hver tid. Fokus på at hver enkelt sin gode væremåte gjør den store forskjellen utad og i det daglige samarbeidet FORELDRENE vår viktigste kunde, samarbeidspartner og ambassadør! Vi søker i møte med foreldrene, å ansvarliggjøre, ivareta, og skape dager fylt med glede, for dem og deres barn! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept. Gode informasjons og samarbeidsrutiner: Bringing og henting, hjemmeside: planer, blogg. , SMS, foreldermøter/kurs, foreldresamtaler (2g/år), nye-foreldremøte, besøksdager, foreldreundersøkelser.

7 Jeg kan være den ene prosjekt om foreldresamarbeid i lys av barns medvirkning. Fremlegg av rapport vår Fastholdelse: Slik møter vi foreldrene i Grindaberget barnehage Åpenhet og vennlighet. Tydelige forventninger til foreldrene (se årsplan og skriv) Medvirkning gjennom ansvar og engasjement: Foreldermøter, årsmøte, oppfølging av samtaler, eierstyret, SU, dugnads-, og festkomité, foreldreråd. Kartlegging og bruk av ressurser og evner hos foreldrene Åpne for initiativ fra foreldre: Besøk, turer, foreldrearrangementer.. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE viktige bidragsytere for at barnehagen skal fungere godt. Vi søker i møte med våre samarbeidspartnere, at de bidrar til at vi når vår visjon, Hver dag en fest!, gjennom våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Å være åpne, nysgjerrige, og vennlige. Å tilby nettverk for avdelingsledere, daglig leder og eierstyret. Hjelpeinstanser: Helsestasjon, Haug skole, PPT, Fysioterapauter, Barnevernet, Tverrfaglig team. Sandvika Vgs., Belseth Ugs Barnehagekontoret i Bærum: Kurs, prosjekter, utviklings- og kvalitetssamarbeid(daglig leder er med i dette), informasjons-, og samarbeidsmøter Skoler og barnehager i nærmiljøet: Overgang barnehage skole (se årsplanen, felles kurs og aktiviteter), m.m. Opplevelser og aktiviteter: Bærums Verk senter, Sæthern gård, Olimb gård, Skilek, (svømming), biblioteket, Sandvika Teater og -kino, m.fl. Eksterne kursholdere, veiledere og mennesker som inspirerer oss PBL Private barnehagers landsforbund, (Ou-fond.prosjektmidler) Utdanningsforbundet Fylkesmannen, for evt. prosjektmidler, kurs m.m. LEVERANDØRER Vaskebyrå: Clean Unit Brio, Leika, Ikea (møbler, leker, forbruksmateriell) Idium (hjemmesiden, domene, e-post m.m) Telenor (mobiltlf) Terje Midthus (Data) Centric (Back up) Rimi, BV tilkjøring av mat en gang pr.uke. Kreditkonto også Rema 1000 Renè (husholdning, kontor m.m.) Tine meierier melk og ost

8 Gardenia blomster BV Regnskapsbyrå: B.S regnskap, Hønefoss Revisjon: Hverven Revisjon, Hønefoss PBL bedriftshelstjeneste, tariff, forsikring og pensjon, OU-midler Barnehagekontoret: kurs, veiledning, prosjekter, økonomi/tilskudd, Gladiator refleksjon m/arnt Sæter Emilie Kinge veieldning, kurs Intempo Bravoleken med Heidi Aabrekk Oppussing/vedlikehold: RP bygg ØKONOMI- en sunn økonomi er viktig for at barnehagen skal fungere godt. Vi søker en sunn økonomi gjennom å investere i visjon, Hver dag en fest!, og våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Refleksjon i alle ledd, med endelig beslutning i Styret. At vi skal følge makspris så lenge vi ivaretar kvalitetskravene Kvalitetskravene er: Minst en person på hver avdeling med høgskoleutdanning, fortrinnsvis førskolelærer. Etter føringer fra ny Rammeplan, ønsker vi å øke til to pedagoger pr.avd. dersom vi har søkere og økonomisk mulighet. Daglig leder er høgskoleutdannet helst førskolelærer og noe øk. utdannelse Max 6 barn (over 3 år) pr. voksen. Max 3,5 barn (under 3 år) pr. voksen Minimum èn med økonomisk utdanning og erfaring i Styret Nært samarbeid med eget regnskapsbyrå og revisor Vi prioriterer innkjøp etter vår vedlikeholdsplan, prosjekter samt daglig vedlikehold som plutselig kommer på.

9 UTVIKLINGSPLAN- er et skriftlig styringsverktøy for å kvalitetssikre en god utvikling i barnehagen. Vi søker å utvikle barnehagen gjennom vår visjon, Hver dag en fest!, og våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom dokumentasjon og vurdering, og at vi deler og synliggjør arbeidet vårt til andre grupper, organisasjoner og bedrifter TIDSFRISTER OG ANSVAR Fokus i barnehagen for alle Visjon og verdier o Visjon: o Ansvarliggjøre: o Ivareta: o Glede: Hver dag en fest! En god dag Vi stiller gode spørsmål Vi sanser Vi anerkjenner hverandre Oppgave Ansvarlig Når Utført Styret Synliggjøres med bilder og tekst på Styret August/april hjemmesiden. Redigering Strategiplan vurderes og revideres. DL /Styret August/april Årshjul og permer for Styret Styret August/april oppdateres og fastholdes. HMS perm oppdateres og DL Mars gjennomgås med personalet og Styret. Administrasjonsoppgaver gjennomgås DL Mars med Styret 3års vedlikeholdsplan Styret /DL Kontinuerlig Desember/jan Vurdere data-systemet for barna og de Styret/DL Des/jan voksne Vurdere hjemmesiden Styret/DL April/mai Vurdere strategier, profil og utvikling med tanke på evt. konkurranse. Brainstorming og reelle tiltak Budsjettarbeid: Lønn, års - og 3 årsplan for vedlikehold Samarbeidsutvalget SU synliggjør seg til foreldre og barn utenfor barnehagen på morgenen Synliggjøres med bilder og tekst på hjemmesiden? redigering Styret/DL Styre, DL SU DL/SU Kontinuerlig Februar September Desember -jan Oktober September/oktober

10 Personalet Prosjekt: 1. Trygge barn voksnes ansvar 2. Ledelse Fastholde visjon, verdier og væremåte gjennom refl og øving. Refl.tid for de som ønsker. DL/pedagogene Assistentene/foreldrene DL / A. Sæther Mai 2014 Til des 2016 Kontinuerlig på ledermøter/daglig Kontinuerlig, ved behov. Lesing av litteratur, personalet: DL Innen året Bravo-leken Pedagogene Grep om begreper Assistenter Praksisfortellinger Det viktigaste er att få leka ped + DL Eksterne veiledere: Arnt Sæther (refleksjon, DL/Arnt Kurs 26 feb-15 fastholdelse, bevissthet,) + ved behov Heidi Aabrekk Bravo-leken DL/Heidi Ved behov Språksenteret Veiledning, DL/ Ingvild ledermøte sept-14 Grep om begreper Kurs okt PBL (Bedriftshelstjeneste, Tarif, kurs, OU.midler) DL/PBL Filme internt for refl/bevisstgjøring Spesialpedagoger og PPT Avd, PPT, spes.ped pers.møte sept-14 rådgivere. Veiledning/kurs Tine, Hanne Kick-off DL/personalet Kurs, sosialt, planl august HMS - runden DL, verneombud, Oktober Styret Mai Lønningspils: bowling, Melboden DL/festkomiteen pers Gjennom hele året mm Hele gruppen synliggjøres gjennom DL/ped.ledere August/september presentasjon på hjemmesiden Julebord DL/festkomite November/des Sommerfest DL /festkomite Juni Kompetanseutviklingsplan følges opp Styret / DL August/mai Kurs DL, Gjennom hele året Følger prosjekter, fokus, pålegg barnehagekontoret/ de påmeldte Medarbeidersamtaler + veiledning Pedagogiske September pedagogiske ledere - assistenter Medarbeidersamtaler pedagoger, Personalmøter, planleggingsdager ledere/assistenter DL/pedagogene DL/personalet + kontinuerlig Oktober Månedlig

11 Barna Overnatting i b.h, Fragler Ped.l September Nissefest, Sæteren gård DL / Personalet Desember Sommerfest DL/festkomite Juni Fotballkamp Fragler, nærbarnehager Gullhaug b.h/vi Juni Midtre Olimb gård DL/ped.l Juni Overnatting på Sætern gård, Fragler Ped.l Juni Foreldre Foreldresamtaler Pedagogene/foreldrene Oktober/nov April/mai Foreldretreff Lucia 17.mai Sommerfest Høst og vårdugnad Festkomite/pers Festkomite/pers Gullhaug skole/festk. Festkomite/pers Dugnadskomite Oktober Desember Mai Juni Oktober og mai Foreldremøter Avdelingsvis Foreldrekurs m/pers m/nærbarnehager DL/pers DL/ Arnt Sæter September Februar 26 feb-15 Brukerundersøkelse kommunen Barnehagekontoret/ Februar hvert 2.år DL/foreldre Foreldreundersøkelse intern DL Mai/juni HB- september 2014

STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene

STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene STRATEGIPLAN GRINDABERGET BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: Grindaberget barnehage: Hver dag en fest! VERDIER: Ivareta Ansvarliggjøre Glede Vår visjon og våre verdier er essensen i vår strategi! Culture eats

Detaljer

STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene

STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene STRATEGIPLAN GRINDABERGET BARNEHAGE 2016-2017 VISJON: Grindaberget barnehage: Hver dag en fest! VERDIER: Ivareta Ansvarliggjøre Glede Vår visjon og våre verdier er essensen i vår strategi! Culture eats

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSHJUL FOR UTVIKLING OG FASTHOLDELSE AV GODT PSYKOSOIALT MILJØ FOR 3-5 år

ÅRSHJUL FOR UTVIKLING OG FASTHOLDELSE AV GODT PSYKOSOIALT MILJØ FOR 3-5 år ÅRSHJUL FOR UTVIKLING OG FASTHOLDELSE AV GODT PSYKOSOIALT MILJØ FOR 3-5 år HOVEDFOKUS: Relasjoner og lek Mål: Alle barn skal oppleve seg ønsket og elsket VISJON: HVER DAG EN FEST VERDIER: Ansvarliggjøre,

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Barnehagegården. Årshjul Barnehagegården 2012-2013 AUGUST Aktivitet Ansvar Frist/dato Tema: Nye venner

Barnehagegården. Årshjul Barnehagegården 2012-2013 AUGUST Aktivitet Ansvar Frist/dato Tema: Nye venner Årshjul 2012-2013 AUGUST Tema: Nye venner - pedleder 1. juni siste ledermøte før ferie. Vektlegge fagområdene «Etikk» og «Nærmiljø og samfunn» Førstegangssamtale for nye barn Gjennomføres i løpet av barnets

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO

ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO ÅRSPLAN 2012-2013 FOR HEGGEDALSKOGEN BARNEHAGE AVDELING BAMSEBO INNHOLD 1. Presentasjon av - barnegruppen - personalet 2. Mål for barnehage 3. Vurdering/evaluering 4. Aktiviteter - valg av aktiviteter

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE. Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr JESSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE Fra en av våre musikaler Naturen er som et eventyr Foto: Hilde Kværner JESSHEIM BARNEHAGE Et kreativt og allsidig læringsmiljø med gode opplevelser, lek, omsorg, mangfold,

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Grindaberget 1, 1354 Bærums Verk Tlf.: 41 37 98 01. Organisasjonsnr. 976047303 Bankgiro: 2220 08 45653. www.grindaberget.

Årsplan 2014-2015. Grindaberget 1, 1354 Bærums Verk Tlf.: 41 37 98 01. Organisasjonsnr. 976047303 Bankgiro: 2220 08 45653. www.grindaberget. Årsplan 2014-2015 Grindaberget 1, 1354 Bærums Verk Tlf.: 41 37 98 01 Organisasjonsnr. 976047303 Bankgiro: 2220 08 45653 www.grindaberget.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Visjon og Verdier 2. Styringsorgan og

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE

ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE ÅRSPLAN 2015 DEL 1: INFORMASJONSHEFTE Fra en av våre musikaler «Bakom Bergene Blå» Foto: Hilde Kværner JESSHEIM BARNEHAGE Et kreativt og allsidig læringsmiljø med gode opplevelser, lek, omsorg, mangfold,

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 PRESENTASJON Velkommen til Vinterbro barnehage Vinterbro barnehage er utformet for å kunne imøtekomme den moderne barndom i en

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN HVEM ER VI? Barnehagen Hundre ligger i naturskjønne landlige omgivelser på Holt. Vi er en privat foreldreeid barnehage som våren 2010 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

LEK OG LÆRING UTFORSKNING

LEK OG LÆRING UTFORSKNING LEK OG LÆRING UTFORSKNING DELAKTIGHET ÅRSPLAN 2016/2017 En arena for kulturelle uttrykk med barnet i sentrum. Moholt barnehage Sit Barn Moholt Moholt allé 9b 7050 Trondheim tlf: 475 04 655 www.sit.no/barn

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer