STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN. Når relasjonen er på plass fungerer rutinene"

Transkript

1 STRATEGIPLAN GRINDABERGET BARNEHAGE VISJON: Grindaberget barnehage: Hver dag en fest! VERDIER: Ivareta Ansvarliggjøre Glede Vår visjon og våre verdier er essensen i vår strategi! Culture eats strategy for breakfast Når relasjonen er på plass fungerer rutinene MENNESKESYN: handler om verdier, holdninger og væremåte Vi er alle fullverdige, unike og likeverdige på et hvert utviklingstrinn Vi ønsker alle å ha et godt og meningsfylt liv Vi gjør alle så godt vi kan PEDAGOGISK GRUNNSYN: Hver enkelt skal oppleve å bli sett og lyttet til Hver enkelt skal se og lytte til andre Vi møtes i det menneskelige - ikke i det perfekte Slik kan vi skape rom til å være og å utvikle vårt eget og andres helt spesielle uttrykk og øke gleden og respekten for mangfoldet. I dette arbeidet er relasjonen og møtet mellom oss mer avgjørende enn hvilken pedagogikk vi velger.

2 ORGANISASJON Team tanken. Trygge voksne. Hvordan vil jeg/vi ha det? Hvem har ansvar for min hverdag og min trivsel? Jeg selv Det betyr noe hvem jeg er, hva jeg sier og hva jeg gjør uansett stilling, i kraft av at jeg er her. Tydelig og bevisst ledelse: Ansvarlige og ivaretagende Styre, Daglig ledere og Pedagogisk ledere MÅL for barn og voksne Gjennom verdiene: ansvarliggjøre, ivareta og glede ønsker vi å skape gode relasjoner slik at hver dag blir en fest i Grindaberget barnehage Personalet: Gjennom verdiene: ansvarliggjøre, ivareta og glede ønsker vi at Grindaberget barnehage skal være Den beste arbeidsplassen jeg noen gang har hatt. Dette fastholder vi gjennom: møteagendaene, prosjekter og refleksjon i hverdagen. TJENESTER Veiledning Opplevelser Omsorg Informasjon Kunnskap og erfaring om barn og relasjoner MARKED/KUNDER Foreldrene Barna Personalet Andre vi kan dele erfaringer, ideer og kunnskap med: Barnehager, skole, bedrifter med mer Leverandører KOMPETANSE Vilje og evne til selvinnsikt Formell og uformell kompetanse på 16 personale *Vi oppmuntrer til og legger til rette o Ansatte med barnehage erfaring: 15 økonomisk/praktisk for deltids føro Ansatte med egne barn: 6 skole og etterutdanning. o Ansatte med pedagogisk utdanning: 6 Spesialkompetanse/etterutdanning: 3 o Praktisk yrkeserfaring mer enn ett år: 15 o Annen utdanning: 5 o Gjennomsnittsalder: 33,5 år o Barnehagen er kontinuerlig i utvikling bl.a gjennom refleksjon, prosjekter, div barnehagerelaterte kurs m.m

3 o Fritidsaktiviteter hos ansatte: drama, idrett, foto/film, mat/vin, friluft, fotball, reise, håndarbeid, venner o Språk i tillegg til norsk: 3 REKRUTERING Av personalet: * Vi oppmuntrer og legger til rette økonomisk/praktisk for deltids barnehagelærerutdanning og etterutdanning. 1 ferdig utdannet på deltid i år, er bundet til oss i to år 1 3.års deltidsstudent med avtale med binding ett år etter fullført utdanning (t.o.m 2016/2017) 1 1.års deltidsstudent med avtale om binding to år etter fullført utdanning (t.o.m 2019/2020). 2 førekolelærere tar videreutdanning i veiledning v/høgskolen i Oslo, med binding ett år etter eksamen (t.o.m 2015/16 * Vi, personalet, foreldrene snakker godt om barna, kolleger og foreldre til barna * Vi har spennende prosjekter hvert år. * «Rød tråd» i arbeidet * Vi gir rom for hverandres uttrykk og engasjement * Friluftsgruppe rullering for barna, fast personalet * Med i lekeressurs-prosjekt: gutter fra 9-10 kl. jobber hos oss noen ettermiddager i året for å introdusere jobbmulighet for menn i b.h. * Kontorplasser for peda.ledere * Se mer under «Hva gjør vi?» Av barn/foreldre * Høy kompetanse hos personalet * God væremåte hos personalet (relasjonskompetanse * Mat fire ganger i uken: kun niste på turdag. (Lærer å smøre mat selv) * Fleksible tilvenningsrutiner * Friluftsgruppe rullering inne og ute * Skikur/lek hver vinter for 4-5 åringer * Gode resultater på brukerundersøkelse * Se mer under «Hva gjør vi?» BEHOLDE PERSONALET * Se Hva gjør vi? * Ansvarliggjør, ivaretar hver enkelt. Det skal være spennende og utviklende å jobbe her! * Konkurransedyktig lønn og arbeidsforhold (ser mot PBL og Bærum kommune) * Tariffavtale med PBL * Ansatte som er her i mer enn 10 år: kr.5000 i bonus» * Oppmuntrer og legger til rette for kurs, utdanning og egenutvikling

4 STYRKER/MULIGHETER Et godt sted å være: Egen kjøkkenansvarlig: varmmat 3 g/uke, hjemmebakt brød, stort rom for lek, humor og GLEDE Gode relasjoner Godt samspill Varme, tilgjengelige voksne Høy kompetanse sosialt, faglig og erfaringsmessig Godt med pedagoger. Har ca.18% (3 menn av 17)menn (statlig/kommunalt mål: 20 % menn) Endringskompetanse og forbedringsvillighet Kontinuerlig, bevisst og meningsfull utvikling Fokus på personalet: Ansvarliggjøre, ivareta og glede Stabil personalgruppe med god væremåte og evne til selvinnsikt Engasjerte foreldre bl. a gjennom foreldreråd, SU, fest- og dugnadskomitè Aktivt og ansvarlig styre Informativ og god hjemmeside Synlige i nærmiljøet og på barnehagearenaen Mye utbygging og tilflytting av småbarnsfamilier i nærområde Solid økonomi som gir trygghet for drift av barnehagen Godt oppdatert og vedlikeholdt utelekeplass God og nær tilgang til flotte naturområder Friluftsgruppe med eget område og gapahuk i skogen og grillhytte i barnehagen Praktiske, godt vedlikeholdte lokaler. Kontorplasser til pedagogiske ledere (2013) Nyoppussede avdelinger ( ) Planlegger oppussing kjøkken/personalavdelingen ( ) SVAKHETER/TRUSLER Overdekning av barnehageplasser i nærmiljøet. Konkurranse om barna Uforutsigbarhet store/små barn: Fleksibilitet på organisering Beholde og rekruttere flere menn Rekruttere flere førskolelærere/pedagoger Uforutsigbarhet m.h.t. økonomiske rammer. Politiske beslutninger. Mange pålegg og føringer (Hvem er vi? Hva vil vi?) (se under rekruttering) HVA GJØR VI? 4 grupper som er viktige for barnehagen: BARNA PERSONALET FORELDRENE SAMARBEIDSPARTNERE

5 BARNA - vår felles daglige glede og utfordring og store ansvar. Hovedpersonene! Vi søker i alt vi gjør i møte med barna, å ansvarliggjøre dem, ivareta dem, og gi dem dager fylt med glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept til hvert barn Medvirkning praksisfortellinger, barnesamtaler, voksnes væremåte 56 barn fordelt på 3 avd.+ friluftsgruppe Ser hele barnet gj.godt foreldresamarbeid Stort rom og fokus på lek, språk, friluftsliv, og i alt dette. glede Fleksibel organisering etter barnegruppen/behov Et rikt nærmiljø (natur, ski - kurs, stamplass, Sæthern gård, Verket m.m.) Søskenprioritet nærhet, trygghet og stabilitet Gode sikkerhetsrutiner (Beredskapsplan, krisehåndtering, HMS) Synliggjøring av fagområdene i hverdagen gjennom Lotusskjema Årsplan og årshjul Oppfølging gjennom observasjoner, fokusbarn, fast agenda med fastholdelse på leder-og avdelingsmøter, refleksjon gjennom praksisfortellinger, veiledning, barnesamtaler, språkgrupper, samarbeid med eksterne Prosjekter i forhold til barna: Trygge barn voksnes ansvar Ledelse Næringsrikt kosthold: Brød med sunt pålegg 2 dager, varmmat 2 dager i uka m/kokk + 3-mat(frukt/grønt/smoothie,knekkebrød/brød m.m, og mellommåltid til de yngste barna. Niste kun på turdag PERSONALET - er helt avgjørende for barnehagens kvalitet. Barnehagens viktigste ressurs! Vi søker i alt vi gjør og i møte med oss selv og hverandre, å ansvarliggjøre oss, ivareta oss, og skape dager fylt med glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept Trygge og bevisstgjøre de voksne. Fastholde bl.a visjon, verdier og væremåte gjennom refleksjon med Arnt Sæther: og andre eksterne og interne) Høy og bred kompetanse (faglig, menneskelig, erfaring, begge kjønn, alder, kultur, fagbakgrunn) 43,75 pedagoger (7 av 16) og 25% førskolelærere (4 av 16) 2 av ped.lederene er på disp. Mål: 2 førskolelærere på hver avdeling Utvikler et miljø som vi ønsker skal inkluderer flere menn og mangfold Lekeressurser et gutteprosjekt for 10 kl.elever. rekruteringstiltak. Var med i 2013/14 og søker om å få delta videre. Lønn ref. fra kommunen. Stort rom og fokus på GLEDE og bevisstgjøring (personalfokus fra okt- 2002)

6 Gi rom, tid, og økonomi til individuell oppfølging og utvikling, personlig og faglig. Ryddige arbeidsforhold: Arbeidsavtale, arbeidsinstruks, gruppelivsforsikring, pensjonsforsikring medbestemmelse, god lønn på PBL /kommunalt nivå. Fastholder et max. antall barn pr. voksen Fastholder arealnorm: Totalt pr.nov-13: 270m2. 5 m2 pr.barn under 3 år, 4,5m2 pr.barn over 3 år. Tydelig info- og planleggingsrutiner: Dagbok, store whiteboardtavler for oppdatering av beskjeder/info, hjemmeside, morgen-, personal-, leder,- avdelings,-prosjektmøter, samt møter ved behov 5 planleggingsdager Pedagogisk ledere har sin egen kontorplass. KontorarbeidTforberedelser og etterarbeid gjøres innenfor barnehagens åpningstid (fra sept-13) Stimulerende fagmiljø: Interne og eksterne krefter. To assistenter tar førskolelærerutdanning på deltid med bindingstid 1-2 år etter ferdig utdanning. To pedagoger tar videreutdanning i veiledning med binding 1 år. Trivsel og miljøarbeid: medarbeidersamtaler, tydelige tilbakemeldinger, veiledning, sosiale opplevelser (minst 3 i året) Ekstern refleksjonspartner Faglig veileder en dag i uken. Veiledning av assistenter. Observasjon Bedriftshelsetjenesten PBL Støy, ergometikk, HMS-kurs, veiledning, oppfølging Nettverk for alle avdelingsledere og daglig leder Årsplan og årshjul Oversiktlig fagplan og innhold(hjemmesiden, Årsplan, Lotusskjema, fokus, permer/mapper på PC Systematisk kvalitetsarbeid bl.a gjennom prosjekter. (Visjon og verdifokus i forhold til alt vi gjør.) Barn til personalet er blant de prioriterte ved opptak At vi ansetter på huset, ikke på avdeling. Rullering. Vi deler på de menneskelige og materielle ressursene vi har til en hver tid. Fokus på at hver enkelt sin gode væremåte gjør den store forskjellen utad og i det daglige samarbeidet FORELDRENE vår viktigste kunde, samarbeidspartner og ambassadør! Vi søker i møte med foreldrene, å ansvarliggjøre, ivareta, og skape dager fylt med glede, for dem og deres barn! Dette gjør vi blant annet gjennom: Anerkjennelse og aksept. Gode informasjons og samarbeidsrutiner: Bringing og henting, hjemmeside: planer, blogg. , SMS, foreldermøter/kurs, foreldresamtaler (2g/år), nye-foreldremøte, besøksdager, foreldreundersøkelser.

7 Jeg kan være den ene prosjekt om foreldresamarbeid i lys av barns medvirkning. Fremlegg av rapport vår Fastholdelse: Slik møter vi foreldrene i Grindaberget barnehage Åpenhet og vennlighet. Tydelige forventninger til foreldrene (se årsplan og skriv) Medvirkning gjennom ansvar og engasjement: Foreldermøter, årsmøte, oppfølging av samtaler, eierstyret, SU, dugnads-, og festkomité, foreldreråd. Kartlegging og bruk av ressurser og evner hos foreldrene Åpne for initiativ fra foreldre: Besøk, turer, foreldrearrangementer.. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE viktige bidragsytere for at barnehagen skal fungere godt. Vi søker i møte med våre samarbeidspartnere, at de bidrar til at vi når vår visjon, Hver dag en fest!, gjennom våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Å være åpne, nysgjerrige, og vennlige. Å tilby nettverk for avdelingsledere, daglig leder og eierstyret. Hjelpeinstanser: Helsestasjon, Haug skole, PPT, Fysioterapauter, Barnevernet, Tverrfaglig team. Sandvika Vgs., Belseth Ugs Barnehagekontoret i Bærum: Kurs, prosjekter, utviklings- og kvalitetssamarbeid(daglig leder er med i dette), informasjons-, og samarbeidsmøter Skoler og barnehager i nærmiljøet: Overgang barnehage skole (se årsplanen, felles kurs og aktiviteter), m.m. Opplevelser og aktiviteter: Bærums Verk senter, Sæthern gård, Olimb gård, Skilek, (svømming), biblioteket, Sandvika Teater og -kino, m.fl. Eksterne kursholdere, veiledere og mennesker som inspirerer oss PBL Private barnehagers landsforbund, (Ou-fond.prosjektmidler) Utdanningsforbundet Fylkesmannen, for evt. prosjektmidler, kurs m.m. LEVERANDØRER Vaskebyrå: Clean Unit Brio, Leika, Ikea (møbler, leker, forbruksmateriell) Idium (hjemmesiden, domene, e-post m.m) Telenor (mobiltlf) Terje Midthus (Data) Centric (Back up) Rimi, BV tilkjøring av mat en gang pr.uke. Kreditkonto også Rema 1000 Renè (husholdning, kontor m.m.) Tine meierier melk og ost

8 Gardenia blomster BV Regnskapsbyrå: B.S regnskap, Hønefoss Revisjon: Hverven Revisjon, Hønefoss PBL bedriftshelstjeneste, tariff, forsikring og pensjon, OU-midler Barnehagekontoret: kurs, veiledning, prosjekter, økonomi/tilskudd, Gladiator refleksjon m/arnt Sæter Emilie Kinge veieldning, kurs Intempo Bravoleken med Heidi Aabrekk Oppussing/vedlikehold: RP bygg ØKONOMI- en sunn økonomi er viktig for at barnehagen skal fungere godt. Vi søker en sunn økonomi gjennom å investere i visjon, Hver dag en fest!, og våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom: Refleksjon i alle ledd, med endelig beslutning i Styret. At vi skal følge makspris så lenge vi ivaretar kvalitetskravene Kvalitetskravene er: Minst en person på hver avdeling med høgskoleutdanning, fortrinnsvis førskolelærer. Etter føringer fra ny Rammeplan, ønsker vi å øke til to pedagoger pr.avd. dersom vi har søkere og økonomisk mulighet. Daglig leder er høgskoleutdannet helst førskolelærer og noe øk. utdannelse Max 6 barn (over 3 år) pr. voksen. Max 3,5 barn (under 3 år) pr. voksen Minimum èn med økonomisk utdanning og erfaring i Styret Nært samarbeid med eget regnskapsbyrå og revisor Vi prioriterer innkjøp etter vår vedlikeholdsplan, prosjekter samt daglig vedlikehold som plutselig kommer på.

9 UTVIKLINGSPLAN- er et skriftlig styringsverktøy for å kvalitetssikre en god utvikling i barnehagen. Vi søker å utvikle barnehagen gjennom vår visjon, Hver dag en fest!, og våre verdier, ansvarliggjøre, ivareta, og glede! Dette gjør vi blant annet gjennom dokumentasjon og vurdering, og at vi deler og synliggjør arbeidet vårt til andre grupper, organisasjoner og bedrifter TIDSFRISTER OG ANSVAR Fokus i barnehagen for alle Visjon og verdier o Visjon: o Ansvarliggjøre: o Ivareta: o Glede: Hver dag en fest! En god dag Vi stiller gode spørsmål Vi sanser Vi anerkjenner hverandre Oppgave Ansvarlig Når Utført Styret Synliggjøres med bilder og tekst på Styret August/april hjemmesiden. Redigering Strategiplan vurderes og revideres. DL /Styret August/april Årshjul og permer for Styret Styret August/april oppdateres og fastholdes. HMS perm oppdateres og DL Mars gjennomgås med personalet og Styret. Administrasjonsoppgaver gjennomgås DL Mars med Styret 3års vedlikeholdsplan Styret /DL Kontinuerlig Desember/jan Vurdere data-systemet for barna og de Styret/DL Des/jan voksne Vurdere hjemmesiden Styret/DL April/mai Vurdere strategier, profil og utvikling med tanke på evt. konkurranse. Brainstorming og reelle tiltak Budsjettarbeid: Lønn, års - og 3 årsplan for vedlikehold Samarbeidsutvalget SU synliggjør seg til foreldre og barn utenfor barnehagen på morgenen Synliggjøres med bilder og tekst på hjemmesiden? redigering Styret/DL Styre, DL SU DL/SU Kontinuerlig Februar September Desember -jan Oktober September/oktober

10 Personalet Prosjekt: 1. Trygge barn voksnes ansvar 2. Ledelse Fastholde visjon, verdier og væremåte gjennom refl og øving. Refl.tid for de som ønsker. DL/pedagogene Assistentene/foreldrene DL / A. Sæther Mai 2014 Til des 2016 Kontinuerlig på ledermøter/daglig Kontinuerlig, ved behov. Lesing av litteratur, personalet: DL Innen året Bravo-leken Pedagogene Grep om begreper Assistenter Praksisfortellinger Det viktigaste er att få leka ped + DL Eksterne veiledere: Arnt Sæther (refleksjon, DL/Arnt Kurs 26 feb-15 fastholdelse, bevissthet,) + ved behov Heidi Aabrekk Bravo-leken DL/Heidi Ved behov Språksenteret Veiledning, DL/ Ingvild ledermøte sept-14 Grep om begreper Kurs okt PBL (Bedriftshelstjeneste, Tarif, kurs, OU.midler) DL/PBL Filme internt for refl/bevisstgjøring Spesialpedagoger og PPT Avd, PPT, spes.ped pers.møte sept-14 rådgivere. Veiledning/kurs Tine, Hanne Kick-off DL/personalet Kurs, sosialt, planl august HMS - runden DL, verneombud, Oktober Styret Mai Lønningspils: bowling, Melboden DL/festkomiteen pers Gjennom hele året mm Hele gruppen synliggjøres gjennom DL/ped.ledere August/september presentasjon på hjemmesiden Julebord DL/festkomite November/des Sommerfest DL /festkomite Juni Kompetanseutviklingsplan følges opp Styret / DL August/mai Kurs DL, Gjennom hele året Følger prosjekter, fokus, pålegg barnehagekontoret/ de påmeldte Medarbeidersamtaler + veiledning Pedagogiske September pedagogiske ledere - assistenter Medarbeidersamtaler pedagoger, Personalmøter, planleggingsdager ledere/assistenter DL/pedagogene DL/personalet + kontinuerlig Oktober Månedlig

11 Barna Overnatting i b.h, Fragler Ped.l September Nissefest, Sæteren gård DL / Personalet Desember Sommerfest DL/festkomite Juni Fotballkamp Fragler, nærbarnehager Gullhaug b.h/vi Juni Midtre Olimb gård DL/ped.l Juni Overnatting på Sætern gård, Fragler Ped.l Juni Foreldre Foreldresamtaler Pedagogene/foreldrene Oktober/nov April/mai Foreldretreff Lucia 17.mai Sommerfest Høst og vårdugnad Festkomite/pers Festkomite/pers Gullhaug skole/festk. Festkomite/pers Dugnadskomite Oktober Desember Mai Juni Oktober og mai Foreldremøter Avdelingsvis Foreldrekurs m/pers m/nærbarnehager DL/pers DL/ Arnt Sæter September Februar 26 feb-15 Brukerundersøkelse kommunen Barnehagekontoret/ Februar hvert 2.år DL/foreldre Foreldreundersøkelse intern DL Mai/juni HB- september 2014

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3 Tilbakeblikk på 2014 og veien videre i 2015 s. 4-5 Vår pedagogiske profil s. 6 Satsningsområder Kommunale

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer