norasonde ÅrsberetninG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norasonde ÅrsberetninG"

Transkript

1 norasonde 2010 ÅrsberetninG

2 Innhold Styrets beretning for Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse 11 Fagutvikling/ kompetanseheving for ansatte 11 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk 11 Tilbud om formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse 12 Samarbeid 13 Resultater av attføringsarbeidet 14 Litt nærmere om enkelte forhold i Prosjekter 15 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Noter 21 Kontantstrømanalyse 25 Revisors beretning 26 2

3 Styrets beretning for

4 4

5 5

6 6

7 Organisasjonskart for Norasonde AS 2010 Styret Prosjekter Anbud Daglig leder Stab Regnskap/Økonomi/Lønn HMS/Kvalitet/HR Salg/Marked Drift bygg, vaktmester/ renhold Tiltak Produksjon/ Tjenester Pakking og montering (VTA) Kurs Karriereendring Rådgivning ArbeidsPraksisSkjermet (APS, Fokus) ArbeidsRettetRehabilitering (ARR) Arbeid med Bistand (AB) AMB: Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt arbeid Kurs-/Kompetanse Skedsmokorset og Bjørkelangen Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Lillestrøm Regnskapsbyrå Kurs/utdanning Salg/TM Kantine Transport Varehotell Grafisk Printshop Keramikk og håndverk Elektro/Fiber/Kabel Drift av hjelpemiddelsentral Lysarmaturer/Tynnplateprod. Mekanisk/Sveis Eurostigen Strømmen Pipehatt Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Pakking & montering Servicetjenester Vaskehall Skedsmokorset Sørumsand Oppfølging av sykemeldte Jobbklubb Lillestrøm Skedsmokorset Bjørkelangen 7

8 Adm. direktør har ordet Våre verdier Vi er pålitelig og kompetent Vi er rause og viser omsorg Vi er entusiastiske og stolte over å være i Norasonde 2010 har vært et travel men meget begivenhetsrikt år for Norasonde. Vi feiret 50 års jubileum høsten Dette ble et meget vellykket arrangement med utstilling fra alle avdelinger, foredragsholdere, musikkunderholdning og en egen revy laget av ansatte i bedriften. Arrangementet fikk mye oppmerksomhet både internt og eksternt. Prosjektgruppen som hadde ansvaret for jubileet gjorde en særdeles god jobb som resulterte i at feiringen ble så vellykket mennesker via NAV har mottatt tjenester fra Norasonde AS i Det er en økning på 215 personer fra fjoråret. Av våre 1005 deltakere fikk 138 personer jobb/ utdanning en økning på 26 personer fra året før. Det er vi godt fornøyd med og synes at dette viser at vi jobber på vår hovedoppgave om å bringe folk videre. Vi har lagt vekt på å ha fokus på å utvikle ny tjenesteproduksjon, og har blant annet vunnet anbud innen drift av hjelpemiddelsentral for Aurskog-Høland kommune. Dette har vist seg å være en fin arena for våre deltakere til å få arbeidserfaring innen transport, service, logistikk og kundebehandling. Vi har også etablert et lite kontor på Sørumsand og satser på ytterligere vekst i denne delen av Romerike. Offentlige anbudskonkurranser deltar vi i der vi har kapasitet og ressurser til det. I 2010 vant Norasonde anbud innen området Jobbsøkekurs for ungdom, i sterk konkurranse med andre tilbydere. Ungdomsgruppen er en strategisk viktig målgruppe for Norasonde, og er nedfelt som satsningsområde i virksomheten. Vi gjennomfører kursene i nylig etablerte lokaler sentralt i Lillestrøm, og er stolte over å kunne vise til gode resultater av dette arbeidet. Vår VTA avdeling Pakking og Montering har levert fantastiske resultater i Avdelingen har utviklet området betydelig, samt etablert ytterligere en arena for kompetanseutvikling innen fagområdet helse og sosial. Våre deltakere stortrives i miljøet, som preges av stor entusiasme og hverdagsglede. 8

9 Norasonde er en verdibasert organisasjon. Vi jobber kontinuerlig med å skape en positiv bedriftskultur som preges av våre verdier. Gjennom dette arbeidet skapes det langsiktige og varige verdier. Erfaringen vår tilsier at krevende konjunkturer også kan åpne for spennende utviklingstrekk og forbedringstiltak. Norasonde har en god finansiell stilling og det er vår ambisjon å utnytte bedriftens mulighetsfront fremover. Alle ansatte er opptatt av virksomhetens ve og vel, og bidrar til å skape et godt omdømme, med fokus på å skape gode resultater for våre deltakere, kunder, eiere og øvrige samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for god innsats og endringsvilje i 2010, og ser frem til kommende år med spenning og arbeidsglede. Våre eiere, kunder og øvrige samarbeidspartnere fortjener også en stor takk for utmerket samarbeid. Revy med egne krefter... Bodil Løkken Bendiksen Adm. direktør Jubileumsarrangement

10 Årsrapport attføring 2010 Årsrapport attføring 2010 Til årsberetningen 2010 Eierforhold/tiltaksarrangør Norasonde AS er en tiltaksbedrift, beliggende i Industriveien 14 på Skedsmokorset (hovedkontor), Nes og Bjørkelangen. Norasonde er tiltaksarrangør av AMB med Avklaring, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt VTA, APS, APS fokus, KVP, AB og Jobbklubb i Lillestrøm. Norasonde har fått to nye eierkommuner i Rømskog og Aurskog & Høland kommune. Dette fordeler seg på følgende måte: Vår visjon er: Vi gir brukerne økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet. For den enkelte deltager skal det være en dør inn til Norasonde, og mange dører ut til arbeid og aktivitet. Vi har økt bevisstheten og praksisen rundt at produksjonsarenaene skal være reelle arbeidsmiljøer med tilsvarende utfordringer som eksterne arenaer. Derfor er våre arenaer blitt et bedre virkemiddel for gode attføringsløp. Vi har i 2010 videreført fokuset på opplæringsplaner og kompetansebevis, for slik å styrke den enkelte deltager sine muligheter. Alle arbeidsstasjoner på alle avdelinger har nå opplæringsplaner, der enkelte er knyttet opp imot utdannings- og kompetansekrav i videregående skole. I tråd med dette har vi styrket vår kompetanse gjennom rekruttering av nye medarbeidere og gjennom kompetansehevende tiltak for de ansatte. Spesifikt gjennom karriereveiledning og Motiverende intervju MI, men også innen livsstyrketrening og ledelse. Norasonde bisto 1005 personer i ulike løp i Enkelte av disse er fortsatt aktive hos oss inn i

11 138 personer gikk direkte over i jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller til utdanning. Det er tall vi er meget stolte av i et generelt utfordrende arbeidsmarked i Ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Det er i alt 102 ansatte i Norasonde AS. Av disse er det 54 personer som har direkte veiledningsansvar/oppfølgingsansvar. Det er imidlertid betydelig attføringsfaglig innsikt og kompetanse også ellers i avdelingene i bedriften som i kurs og kompetanseavdelingen i stabsfunksjonene og i de ulike arbeidsarenaene som nyttiggjøres i det daglige arbeidet med deltakerne. Fagutvikling/ kompetanseheving for ansatte Norasonde har en bevisst kompetansefilosofi hvor det vektlegges å ha høy og bred sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer vi stilles overfor. Dette har skjedd gjennom en aktiv og bevisst rekrutteringspolitikk og gjennom kompetansehevende tiltak i virksomheten. Norasonde har dyktige fagfolk med evne og kompetanse til å skape motivasjon og mestring, noe som bidrar til at hver enkelt deltager får den bistand som er nødvendig for å nå sine egne mål. Vi har i 2010 ansatt personer som både har relevant yrkesbakgrunn og høyere grad av formalkompetanse. Det kan nevnes ansatte med master i organisasjonspsykologi, og Livsstyrketrening. Ved utgangen av 2010 har Norasonde en styrket kompetanse som gjør oss mer fleksible og enda bedre rustet til å bistå Nav i møte med deltakeren. Intensjonen med å øke det generelle kompetansenivået i bedriften er å bedre den enkeltes forutsetninger for å utøve sine oppgaver i den rollen man er tildelt eller er tenkt tildelt i fremtiden, samt å imøtekomme deltageren med et utvidet fokus. Å øke helhetsforståelsen for deltagernes attføringsprosess, og bevisstgjøre seg de metoder og verktøy som brukes internt i dag samt forbedringer av dette. Vi fokuserer på evnen til å omsette ervervet teori i praksis i hverdagen, både for faste ansatte og for deltakerne. Et godt eksempel på dette er at vi har utviklet vårt eget fagkonsept i tiltaket APS-Fokus for å synliggjøre og bevisstgjøre metoder og verktøy opp imot en krevende gruppe. Bedriften har i 2010 gjennomført kompetanseheving gjennom videreutdanning, kurs, seminarer og interne faglige kurs. Den påbegynte lederopplæringen for utvidet ledergruppe som startet opp i 2008 (i regi av AFF) og som ble videreført i 2009, er ikke videreført med eksterne kursledere i I stedet har vi i 2010 satt fokus på å bygge opp en teamfølelse med interne/eksterne samlinger. Dette har vært svært nyttig og erfaringene så langt synliggjør en bredere dialog, høyere bevisstgjøring og en mer enhetlig forståelse av Norasonde som tiltaksbedrift både for ledergruppa og andre ansatte. Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk I tabellen øverst på neste side fremgår det hvilke rammer Norasonde ble tildelt for 2010, samt gjennomførte årsverk innenfor det enkelte tiltak. 11

12 Tildelte rammer 2010: Tildelte rammer 2010: AMB Avklaring Kvalifisering AMB Tilrettelagt VTA APS AB APS-Fokus Kvalifisering Avklaring Tilrettelagt VTA APS AB APS-Fokus Tildelte hjemler Tildelte hjemler Gjsn/mnd Gjsn/mnd 47 Bjørkelangen Bjørkelangen AMB Avklaring Kvalifisering AMB Tilrettelagt APS Tildelte hjemler Tildelte Avklaring 10 Kvalifisering 9 6 Tilrettelagt APS 13 hjemler Gjsn/mnd Gjsn/mnd Tilbud om formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar Tilbud kompetanse formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse Alle deltakere uavhengig av tiltak får i samsvar med fremdriftsplanen og i dialog med den enkelte Alle saksbehandler deltakere uavhengig fra NAV tilbud av tiltak om får opplæring i samsvar og med kvalifisering. fremdriftsplanen Vårt eget og kurs- i dialog kompetansesenter med den enkelte og saksbehandler Læringsloft har fra et NAV bredt tilbud om innen opplæring yrkesrettede og kvalifisering. kurs. Kursene Vårt gjennomføres eget kurs- og så kompetansesenter langt det lar seg og gjøre i Læringsloft kombinasjon har av et praksis bredt tilbud og teoretisk innen yrkesrettede opplæring. Opplæringen kurs. Kursene er gjennomføres individuelt tilrettelagt så langt og det skjer lar seg via e-læring. gjøre i kombinasjon Dette gjør at av kursene praksis kan og gjennomføres teoretisk opplæring. i det tempo Opplæringen den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og I vårt skjer jobbsenter via e-læring. kan Dette den enkelte gjør at deltaker, kursene kan uavhengig gjennomføres av tiltak, i det få bistand tempo den til å øke enkelte sine er muligheter i stand til å til klare. å være I vårt en aktiv jobbsenter jobbsøker, kan den ved enkelte å utarbeide deltaker, cv, søknad, uavhengig kvalitetssikre av tiltak, få disse bistand og trene til å øke på intervju. sine muligheter til å være en aktiv jobbsøker, ved å utarbeide cv, søknad, kvalitetssikre disse og trene på intervju. Norsktrening Norsktrening Vi har flere sertifiserte veiledere innen norsktrening / - opplæring, og tilbyr norsk knyttet til arbeidspraksis Vi eller har eventuell flere sertifiserte kursdeltakelse. veiledere Bedriften innen norsktrening er tilknyttet / Læringsnettverket - opplæring, og tilbyr i NHO norsk Attføringsbedriftene. knyttet til arbeidspraksis eller eventuell kursdeltakelse. Bedriften er tilknyttet Læringsnettverket i NHO Attføringsbedriftene. Datakortet Datakortet Norasonde er sertifisert testsenter for Datakortet. Norasonde Opplæringen er sertifisert individuelt testsenter tilrettelagt for og Datakortet. skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det Opplæringen tempo den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det tempo den enkelte er i stand til å klare. eborger eborger Opplæringen er individuelt tilrettelagt og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det Opplæringen tempo den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det tempo den enkelte er i stand til å klare. Sveiseakademiet Sveiseakademiet Dette er en modulbasert opplæring for sertifisering i sveisefaget. I 2010 har vi hatt 7 elever gjennom kurset Dette fra NAV, er en og modulbasert 28 elever gjennom opplæring opplæringskontoret for sertifisering i i sveisefaget. Akershus. I 2010 har vi hatt 7 elever gjennom kurset fra NAV, og 28 elever gjennom opplæringskontoret i Akershus. NKI Fagskoler NKI Fagskolene Fagskoler NOKUT-godkjente, og krever studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Vi tilbyr Fagskolene følgende fagskoler NOKUT-godkjente, med undervisning og krever i 2010: studiekompetanse Lønn- og personalskolen, eller godkjent Regnskapsskolen, realkompetanse. Vi tilbyr følgende Arbeidslederskolen fagskoler med og Vaktmesterskolen. undervisning i 2010: Lønn- og personalskolen, Regnskapsskolen, Arbeidslederskolen og Vaktmesterskolen. NKI-kurs NKI-kurs Kurstilbud med undervisning i 2010, er bl.a Lønns og personalkurs, Kontormedarbeideren, Kurstilbud arbeidslederskolen, med undervisning Logistikkskolen, i 2010, er Barnehageassistent, bl.a Lønns og personalkurs, Studieteknikk, Kontormedarbeideren, Pedagogisk assistent, arbeidslederskolen, Jobbsøkerkurs. Logistikkskolen, Barnehageassistent, Studieteknikk, Pedagogisk assistent, Jobbsøkerkurs. NKI-rommet NKI-rommet For de kursene vi ikke setter opp undervisning i, tilbyr vi NKI-rommet. Det vil si at vi tilbyr studieplass og For teknisk de kursene bistand vi for ikke kursdeltakere. setter opp undervisning De kan dermed i, tilbyr nyttiggjøre vi NKI-rommet. seg fordelene Det vil av si sosialt at vi tilbyr fellesskap studieplass og faglige og teknisk utvekslinger, bistand samt for kursdeltakere. å ha et arbeidssted De kan å gå dermed til. nyttiggjøre seg fordelene av sosialt fellesskap og faglige utvekslinger, samt å ha et arbeidssted å gå til.

13 NKI Fagskoler Fagskolene er NOKUT-godkjente, og krever studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Vi tilbyr følgende fagskoler med undervisning i 2010: Lønn- og personalskolen, Regnskapsskolen, Arbeidslederskolen og Vaktmesterskolen. NKI-kurs Kurstilbud med undervisning i 2010, er bl.a Lønns og personalkurs, Kontormedarbeideren, arbeidslederskolen, Logistikkskolen, Barnehageassistent, Studieteknikk, Pedagogisk assistent, Jobbsøkerkurs. NKI-rommet For de kursene vi ikke setter opp undervisning i, tilbyr vi NKI-rommet. Det vil si at vi tilbyr studieplass og teknisk bistand for kursdeltakere. De kan dermed nyttiggjøre seg fordelene av sosialt fellesskap og faglige utvekslinger, samt å ha et arbeidssted å gå til. Læringsloftet Læringsloftet har i 2010 bl. a. tilbudt kurs i barne- og ungdomsarbeid, helseassistent og spesialpedagogikk. Ofte foregår dette gjennom tilrettelagt undervisning for den enkelte i en til en- relasjon. Praksis Vi har et løpende tilbud om praksis innenfor hvert fagområde vi har undervisningstilbud på. Lærebedrift Norasonde er godkjent som lærebedrift innen fagene Sveis, Produksjonsteknikk (CNC-maskiner), Konstruksjon, Regnskap, Aktivitør, Kontorfag og Plate- og produksjonsarbeid. Vi har i 2010 hatt lærlinger på Sveis og Aktivitør. Vi har også uteksaminert en kandidat til fagbrev i produksjonsteknikk. Samarbeid Norasonde har et nært samarbeid med NAV på Romerike og Oslo Nord. Våre lokale NAV kontorer på Nedre Romerike er bl.a Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Nittedal, Rælingen, Gjerdrum og Aurskog Høland. I tillegg har vi et samarbeid med NAV Øvre Romerike ved Nes, Nannestad og Hurdal. Kommunene på Romerike er viktige samarbeidspartnere, spesielt opp mot Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg samarbeider vi tett med NAV Arbeidslivssenter i Akershus. Vi utfører tjenesten Utvidet funksjonsvurdering på oppdrag fra arbeidsgivere med inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv. Vi har gjort dette til et prosjekt i 2010 for å forsøke å utvide dette tilbudet mot næringsliv, kommuner og andre samarbeidspartnere. Vi har derfor hatt 23 personer gjennom denne tjenesten i 2010, mot 9 personer i Vi har også deltatt i ulike nettverk og på fagdager ved NAV Arbeidslivssenter i Akershus. I 2011 utvider vi tilbudet til å innbefatte bl.a karriereveiledning. Vi kaller det nå Job-change Vi samarbeider i stadig større grad med skolesektoren bl.a. gjennom ungdom som utplasseres i arbeidspraksis hos oss gjennom Tidlig jobbsmak. Akershus fylkeskommune ved Oppfølgingstjenesten inngår også i samarbeidet, bl.a. i forhold til fagopplæring. Dette er formalisert ved en samarbeidsavtale. Aurskog- Høland kommune har vært spesielt interessert i et samarbeid for praksis i vår avdeling ved Bjørkelangen til sine elever på ungdomstrinnet. Våre jobbkonsulenter har jevnlig dialog rundt deltagere med behov for veiledning og kartlegging fra SYA- Senter for yrkesrettet attføring, ARK Arbeids rådgivningskontoret og Senter for Jobbmestring. Vi samarbeider med Friomsorgskontoret i Akershus, om tilbud til brukere med samfunnstjeneste som kan videreføre sin prosess gjennom attføring etter endt soning. Vi har også et nært samarbeid med LAR-tjenesten i NAV Arbeidsrådgivning for de som er under metadoneller subutexbehandling. Vi har god dialog med deltakeres fastleger, terapeuter, behandlere, annet helsepersonell, økonomiske rådgivere, etc., for i enkelttilfeller å samordne arbeid og behandling på en best mulig måte. Lillestrømklinikken og AHUS er også viktige samarbeidspartnere ift brukere med psykiske utfordringer. Norasonde har samarbeidsavtaler med svært mange bedrifter på Romerike og i Oslo, hvor hensikten er å gi hospitanter høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Samarbeidsavtalen sikrer at bedriftene til enhver tid innenfor avtaleperioden kan ha hospitanter hos seg. Avtalene tegnes for tre år om gangen og varierer i omfang i forhold til antall deltakere. Bedriftene har ansvaret for opplæring i de arbeidsoppgavene som skal utføres. I tillegg har vi ukentlig kontakt med mellom bedrifter i forbindelse med den enkelte brukers hospiteringsavtale. 13

14 Resultater av attføringsarbeidet. Norasondes hovedoppgave er å sikre inntekt og levekår for den enkelte i tråd med arbeidsmarkedspolitikken i Norge. Det gjør vi ved å avklare arbeidsevne og styrke kompetansen hos brukerne, skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt å hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Norasonde blir målt på i hvilken grad vi benytter de bevilgede tiltaksplassene og på hvor mange som går til arbeid og aktive løsninger. Våre ansatte samarbeider svært godt på tvers av avdelinger og tiltak. Dette er noe av årsaken til vår suksess. Alle ansatte har fokus på målene i samarbeidsavtalen, samt å finne riktige og nye arenaer som kan øke både kvalitet og kvalifiseringsmuligheter. VTA har inngått ett samarbeid med elektroavdelingen og 10 arbeidstakere har prøvd elektro som arena. Norasonde er måloppfyllende i alle tiltak ihht. hjemmelbruk, unntatt i kvalifisering og de på Tilrettelagt arbeidskontrakt(tia), der den nye samarbeidsavtalen stiller strengere krav til inngangsvilkår, i kvalifisering og til formidling i TiA. Vi har en god og aktiv dialog med NAV lokalt på Øvre og Nedre Romerike, samt vårt områdekontor i forhold til vår kapasitet og evne til gjennomføring. Vi har i 2010 vært med på flere anbudsrunder innenfor ulike tilbud på kurs / tiltak, og vant Jobbklubb for ungdom -anbudet på Nedre Romerike. Vi startet første kurs i desember med 15 deltagere, og har fått avrop fra NAV som viderefører dette kurset inn i Bedriften opprettet i 2009 ny avdeling på Bjørkelangen i Aurskog- Høland kommune, hvor vi har utvidet og styrket vårt produkt- og tjenestespekter for deltakere, ved blant annet å ta over driften av kommunens hjelpemiddelsentral. Dette styrker vår lokale satsning både samfunnsmessig ved at avdeling Norasonde Bjørkelangen har bistått 108 personer i 2010, samt at avdelingen viser til økonomisk lønnsomhet. Endringer vi ser fra 2009 til 2010 er at flere tiltaksskjedes til APS, kurs og utdanning fra avklaring. Vi ser også en trend på at flere trenger bistand hele veien inn imot en ny arbeidsgiver. 45% av de deltakerne AB startet opp i 2010 har kommet som et resultat av tiltakskjeding. Det synliggjør også at flere og flere trenger lengre løp, fra de kommer inn i sitt første tiltak til de er etablert i en arbeidssituasjon som gir fast arbeid. Vi har i 2010 informert NAV om økte ventelister til APS, der det har vært overforbruk av plasser og lange ventelister. Vi har hatt et særskilt fokus på grupper som faller utenfor; sosialhjelpsmottakere og ungdom. I 2010 hadde vi en økning på 10 APS-Fokus plasser. Vi kom svært godt i gang med arbeidet med Fokus-kommunene Lørenskog, Skedsmo, og Sørum, både når det gjelder samarbeidsformer, og vurderinger av målgrupper og metode for utvikling. Alle medarbeidere på TiA kontrakt hos oss er implementert som en del av de faste ansatte, og er inkludert i bedriftens prosesser både i forhold til produksjon og attføring. Litt nærmere om enkelte forhold i 2010 equass Høsten 2009 ble bedriften sertifisert innen equass, som er en Europeisk sertifiseringsstandard innenfor leverandører av sosiale tjenester. Denne sertifiseringen gjør at bedriften er godkjent som tiltaksarrangør i 6 år, og første revisjon er i equass-sertifiseringen er en anerkjent sertifisering i Europeisk sammenheng og i NAV. Sertifiseringen har hjulpet oss i hele 2010 til å bli en kvalitativt bedre og mer bevisst organisasjon. 14

15 Prosjekter APS Fokus Tiltaket har utviklet seg gjennom hele 2010 med 33 hjemler fordelt på tre kommuner, og selv om kravspesifikasjonen er lik den i det ordinære APS tiltaket, så er målgruppen i stor grad den samme som for KVP. De som har sosialhjelp eller står i fare for å få det. Deltakerne har lite eller ingen arbeidserfaring og representerer en yngre generasjon, som ofte fremdeles har rettigheter i forhold til skole og utdanning. Vi har derfor videreført samarbeidet med OT/PPT for å være tidlig ute med å fange opp drop-outs. Vi utarbeidet vårt eget fagkonsept i APS Fokus som var klart i april. Dette har ført til mer bevisst jobbing. Dette har gitt gode resultater og nye erfaringer både for NAV, APS- teamet, og de interne arenaene. Samarbeid ASVO Sørumsand - Etablering kontor Sørumsand Vi har, gjennom et ønske om samarbeid fra ASVO Sørumsand, tatt på oss ansvaret for å drifte kantinen på bedriften Rainpower på Sørumsand. Vi startet opp der 31. januar i år. Dette er et godt supplement til å etablere flere eksterne arenaer for deltagerne våre. Vi har gjennom hele 2010 samarbeidet godt med NAV Sørum opp imot APS-Fokus plassene, og vi etablerte i mars et kontor på Sørumsand for å være tettere på de lokale forhold. Kontoret er nå etablert i bedriften ASVO Sørumsand. Supported employment (SE) i Norden, gjennom AFI Arbeid med Bistand- tiltaket har i hele 2010 vært med i dette Forskningsstøttede utviklingsprosjektet innen arbeidsintegrering i Norden. Prosjektets generelle mål er å forbedre tilbudspotensialet blant den arbeidsføre befolkningen gjennom å utvikle bedre kvalitet innen de nordiske lands SE-tilbud, dvs. tilbud som arbeider for å integrere personer med redusert arbeidsevne i det ordinære arbeidsmarkedet. Prosjektets spesifikke mål er å utvikle en kvalitativt bedre praksis i SE, og en bedre felles nordisk forståelse av hva SE er. Vi er inne i prosjektets siste fase, som er en oppsummerende analyse og utarbeiding av sluttrapport. Vi jobber nå med en gjennomgang av alt vi har samlet inn i løpet av prosjektperioden på tema policy for supported employment i de enkelte nordiske land. Salg og markeds-arena Vi opprettet i august en ny intern arena for deltakerne ved å samle alt innesalg fra avdelingene mot det eksterne markedet. Dette er en merkantil arena hvor deltakerne lærer seg dialogmarkedsføring og merkevarebygging, samt oppfølging av kunder gjennom CRM-programmet. I tillegg lærer de planlegging og gjennomføring av kampanjer. Avklaring. Vi har i hele 2010 videreutviklet avklaringen og inntaket for å få en bedre kartlegging/avklaring tidligere i løpet. Teamet har satt fokus på hyppigere veiledning og samtaler en til en for raskere å finne den enkeltes behov og peke ut riktig retning mot arbeid. Målet er å redusere gjennomsnittstiden i tiltaket, få en tidligere tiltakskjeding, og å unngå feilvalg. APS. I 2010 har vi tilstrebet større integrering av teamene APS og APS-Fokus. Selv om dette er ulike målgrupper ser vi at mye av den samme tilnærmingen vi bruker i Fokus også fungerer i APS. Teamene er derfor blitt lokalisert sammen rent fysisk og jobber tettere rundt kartlegging, motivasjon og hospitering. For å kunne gi et bredere tilbud til deltakerne har vi satt fokus på sosial integrering i større grad, samt på eksterne arenaer. 25% av de aktive har til enhver tid vært ute i ordinære bedrifter i hospitering. VTA Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi tilbyr arbeidstakere i VTA interne arbeidsoppgaver som kantine, pakking/ montering og service (dvs driftsoppgaver for bedriften). I tilegg til dette har vi arenaer i Skedsmo kommune både i dag- og langtidsavdeling samt kjøkken og vaskeri. VTA i ordinær bedrift (ekstern VTA) 13 av våre deltagere ble avsluttet mot dette tiltaket. VTA i ordinær bedrift er et godt alternativ for mennesker med behov for tett oppfølging og forutsigbare rammer. ARR Arbeidsrettet rehabilitering Som eneste tiltaksarrangør i vår bransje vant Norasonde anbud innen ARR-Arbeidsrettet Rehabilitering som B-leverandør på Romerike i Vi har ikke fått avrop til dette tiltaket i Allikevel har vi et ferdig program for denne deltagergruppen liggende klar, og vi ser at behovet for denne type tiltak er til stede hos 15

16 lokalisert sammen rent fysisk og jobber tettere rundt kartlegging, motivasjon og hospitering. For å kunne gi et bredere tilbud til deltakerne har vi satt fokus på sosial integrering i større grad, samt på eksterne arenaer. 25% av de aktive har til enhver tid vært ute i ordinære bedrifter i hospitering. VTA Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi tilbyr arbeidstakere i VTA interne arbeidsoppgaver som kantine, pakking/ montering og service (dvs driftsoppgaver for bedriften). I tilegg til dette har vi arenaer i Skedsmo kommune både i dag- og langtidsavdeling samt kjøkken og vaskeri. VTA i ordinær bedrift (ekstern VTA) 13 av våre deltagere ble avsluttet mot dette tiltaket. VTA i ordinær bedrift er et godt alternativ for mennesker med behov for tett oppfølging og forutsigbare rammer. ARR Arbeidsrettet rehabilitering Som eneste tiltaksarrangør i vår bransje vant Norasonde anbud innen ARR-Arbeidsrettet Rehabilitering som B-leverandør på Romerike i Vi har ikke fått avrop til dette tiltaket i Allikevel har vi et ferdig program for denne deltagergruppen liggende klar, og vi ser at behovet for denne type tiltak er til stede hos deltakerne i de andre tiltakene. Dette fører til lengre avklaringer og annerledes / bredere oppfølging, eventuelt avslutning mot rehabilitering i de tiltakene som ikke fokuserer på disse behovene i like sterk grad. Ahus Akershus Universitetssykehus Vi har videreført samarbeidet med Ahus divisjon Psykisk Helsevern v/ Torleif Ruud, avdelingssjef ved FOU avdeling psykisk helsevern. Vi har hatt tre lange dialogmøter for å vurdere samarbeid innenfor psykisk helse og arbeid. Fortrinnsvis der klienter/langtidspasienter med psykiske lidelser, som er i et behandlingsopplegg, kan få arbeidsrelatert aktivitet. Klientgruppen/deltakerne er beskrevet som langtidssyke, med angst, depresjoner, og bipolare lidelser. Det er beskrevet et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og Norasonde-arbeid/aktivitet. Prosjektet, som er et delprosjekt i Helse Øst, er en del av samhandlingsprosjektet. Man tenker seg en forskningsdel som Ruud står ansvarlig for å utvikle/lede, og en praktisk del med prosjektleder Sigrunn Heskestad, som samarbeider i den praktiske biten når det gjelder samhandling mellom de ulike etatene. Norasonde skal bistå i form av oppfølging på arbeidsarenaene, både eksternt og i mer skjermede omgivelser. Lafayette-stropper brukt under VM sydd og trykket på Norasonde. 16

17 J o b b k l u b b 17

18 18 Resultatregnskap

19 Balanse 19

20 20 Balanse

21 Noter

22 22 Noter 2010

23 Noter

24 24 Noter 2010

25 Kontantstrømanalyse 25

26 26

27 27

28 Norasonde AS Telefon: Telefax: e-post: layout og trykk:

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer