norasonde ÅrsberetninG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norasonde ÅrsberetninG"

Transkript

1 norasonde 2010 ÅrsberetninG

2 Innhold Styrets beretning for Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse 11 Fagutvikling/ kompetanseheving for ansatte 11 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk 11 Tilbud om formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse 12 Samarbeid 13 Resultater av attføringsarbeidet 14 Litt nærmere om enkelte forhold i Prosjekter 15 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Noter 21 Kontantstrømanalyse 25 Revisors beretning 26 2

3 Styrets beretning for

4 4

5 5

6 6

7 Organisasjonskart for Norasonde AS 2010 Styret Prosjekter Anbud Daglig leder Stab Regnskap/Økonomi/Lønn HMS/Kvalitet/HR Salg/Marked Drift bygg, vaktmester/ renhold Tiltak Produksjon/ Tjenester Pakking og montering (VTA) Kurs Karriereendring Rådgivning ArbeidsPraksisSkjermet (APS, Fokus) ArbeidsRettetRehabilitering (ARR) Arbeid med Bistand (AB) AMB: Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt arbeid Kurs-/Kompetanse Skedsmokorset og Bjørkelangen Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Lillestrøm Regnskapsbyrå Kurs/utdanning Salg/TM Kantine Transport Varehotell Grafisk Printshop Keramikk og håndverk Elektro/Fiber/Kabel Drift av hjelpemiddelsentral Lysarmaturer/Tynnplateprod. Mekanisk/Sveis Eurostigen Strømmen Pipehatt Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Pakking & montering Servicetjenester Vaskehall Skedsmokorset Sørumsand Oppfølging av sykemeldte Jobbklubb Lillestrøm Skedsmokorset Bjørkelangen 7

8 Adm. direktør har ordet Våre verdier Vi er pålitelig og kompetent Vi er rause og viser omsorg Vi er entusiastiske og stolte over å være i Norasonde 2010 har vært et travel men meget begivenhetsrikt år for Norasonde. Vi feiret 50 års jubileum høsten Dette ble et meget vellykket arrangement med utstilling fra alle avdelinger, foredragsholdere, musikkunderholdning og en egen revy laget av ansatte i bedriften. Arrangementet fikk mye oppmerksomhet både internt og eksternt. Prosjektgruppen som hadde ansvaret for jubileet gjorde en særdeles god jobb som resulterte i at feiringen ble så vellykket mennesker via NAV har mottatt tjenester fra Norasonde AS i Det er en økning på 215 personer fra fjoråret. Av våre 1005 deltakere fikk 138 personer jobb/ utdanning en økning på 26 personer fra året før. Det er vi godt fornøyd med og synes at dette viser at vi jobber på vår hovedoppgave om å bringe folk videre. Vi har lagt vekt på å ha fokus på å utvikle ny tjenesteproduksjon, og har blant annet vunnet anbud innen drift av hjelpemiddelsentral for Aurskog-Høland kommune. Dette har vist seg å være en fin arena for våre deltakere til å få arbeidserfaring innen transport, service, logistikk og kundebehandling. Vi har også etablert et lite kontor på Sørumsand og satser på ytterligere vekst i denne delen av Romerike. Offentlige anbudskonkurranser deltar vi i der vi har kapasitet og ressurser til det. I 2010 vant Norasonde anbud innen området Jobbsøkekurs for ungdom, i sterk konkurranse med andre tilbydere. Ungdomsgruppen er en strategisk viktig målgruppe for Norasonde, og er nedfelt som satsningsområde i virksomheten. Vi gjennomfører kursene i nylig etablerte lokaler sentralt i Lillestrøm, og er stolte over å kunne vise til gode resultater av dette arbeidet. Vår VTA avdeling Pakking og Montering har levert fantastiske resultater i Avdelingen har utviklet området betydelig, samt etablert ytterligere en arena for kompetanseutvikling innen fagområdet helse og sosial. Våre deltakere stortrives i miljøet, som preges av stor entusiasme og hverdagsglede. 8

9 Norasonde er en verdibasert organisasjon. Vi jobber kontinuerlig med å skape en positiv bedriftskultur som preges av våre verdier. Gjennom dette arbeidet skapes det langsiktige og varige verdier. Erfaringen vår tilsier at krevende konjunkturer også kan åpne for spennende utviklingstrekk og forbedringstiltak. Norasonde har en god finansiell stilling og det er vår ambisjon å utnytte bedriftens mulighetsfront fremover. Alle ansatte er opptatt av virksomhetens ve og vel, og bidrar til å skape et godt omdømme, med fokus på å skape gode resultater for våre deltakere, kunder, eiere og øvrige samarbeidspartnere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for god innsats og endringsvilje i 2010, og ser frem til kommende år med spenning og arbeidsglede. Våre eiere, kunder og øvrige samarbeidspartnere fortjener også en stor takk for utmerket samarbeid. Revy med egne krefter... Bodil Løkken Bendiksen Adm. direktør Jubileumsarrangement

10 Årsrapport attføring 2010 Årsrapport attføring 2010 Til årsberetningen 2010 Eierforhold/tiltaksarrangør Norasonde AS er en tiltaksbedrift, beliggende i Industriveien 14 på Skedsmokorset (hovedkontor), Nes og Bjørkelangen. Norasonde er tiltaksarrangør av AMB med Avklaring, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, samt VTA, APS, APS fokus, KVP, AB og Jobbklubb i Lillestrøm. Norasonde har fått to nye eierkommuner i Rømskog og Aurskog & Høland kommune. Dette fordeler seg på følgende måte: Vår visjon er: Vi gir brukerne økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet. For den enkelte deltager skal det være en dør inn til Norasonde, og mange dører ut til arbeid og aktivitet. Vi har økt bevisstheten og praksisen rundt at produksjonsarenaene skal være reelle arbeidsmiljøer med tilsvarende utfordringer som eksterne arenaer. Derfor er våre arenaer blitt et bedre virkemiddel for gode attføringsløp. Vi har i 2010 videreført fokuset på opplæringsplaner og kompetansebevis, for slik å styrke den enkelte deltager sine muligheter. Alle arbeidsstasjoner på alle avdelinger har nå opplæringsplaner, der enkelte er knyttet opp imot utdannings- og kompetansekrav i videregående skole. I tråd med dette har vi styrket vår kompetanse gjennom rekruttering av nye medarbeidere og gjennom kompetansehevende tiltak for de ansatte. Spesifikt gjennom karriereveiledning og Motiverende intervju MI, men også innen livsstyrketrening og ledelse. Norasonde bisto 1005 personer i ulike løp i Enkelte av disse er fortsatt aktive hos oss inn i

11 138 personer gikk direkte over i jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller til utdanning. Det er tall vi er meget stolte av i et generelt utfordrende arbeidsmarked i Ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Det er i alt 102 ansatte i Norasonde AS. Av disse er det 54 personer som har direkte veiledningsansvar/oppfølgingsansvar. Det er imidlertid betydelig attføringsfaglig innsikt og kompetanse også ellers i avdelingene i bedriften som i kurs og kompetanseavdelingen i stabsfunksjonene og i de ulike arbeidsarenaene som nyttiggjøres i det daglige arbeidet med deltakerne. Fagutvikling/ kompetanseheving for ansatte Norasonde har en bevisst kompetansefilosofi hvor det vektlegges å ha høy og bred sammensatt kompetanse for å imøtekomme de utfordringer vi stilles overfor. Dette har skjedd gjennom en aktiv og bevisst rekrutteringspolitikk og gjennom kompetansehevende tiltak i virksomheten. Norasonde har dyktige fagfolk med evne og kompetanse til å skape motivasjon og mestring, noe som bidrar til at hver enkelt deltager får den bistand som er nødvendig for å nå sine egne mål. Vi har i 2010 ansatt personer som både har relevant yrkesbakgrunn og høyere grad av formalkompetanse. Det kan nevnes ansatte med master i organisasjonspsykologi, og Livsstyrketrening. Ved utgangen av 2010 har Norasonde en styrket kompetanse som gjør oss mer fleksible og enda bedre rustet til å bistå Nav i møte med deltakeren. Intensjonen med å øke det generelle kompetansenivået i bedriften er å bedre den enkeltes forutsetninger for å utøve sine oppgaver i den rollen man er tildelt eller er tenkt tildelt i fremtiden, samt å imøtekomme deltageren med et utvidet fokus. Å øke helhetsforståelsen for deltagernes attføringsprosess, og bevisstgjøre seg de metoder og verktøy som brukes internt i dag samt forbedringer av dette. Vi fokuserer på evnen til å omsette ervervet teori i praksis i hverdagen, både for faste ansatte og for deltakerne. Et godt eksempel på dette er at vi har utviklet vårt eget fagkonsept i tiltaket APS-Fokus for å synliggjøre og bevisstgjøre metoder og verktøy opp imot en krevende gruppe. Bedriften har i 2010 gjennomført kompetanseheving gjennom videreutdanning, kurs, seminarer og interne faglige kurs. Den påbegynte lederopplæringen for utvidet ledergruppe som startet opp i 2008 (i regi av AFF) og som ble videreført i 2009, er ikke videreført med eksterne kursledere i I stedet har vi i 2010 satt fokus på å bygge opp en teamfølelse med interne/eksterne samlinger. Dette har vært svært nyttig og erfaringene så langt synliggjør en bredere dialog, høyere bevisstgjøring og en mer enhetlig forståelse av Norasonde som tiltaksbedrift både for ledergruppa og andre ansatte. Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk I tabellen øverst på neste side fremgår det hvilke rammer Norasonde ble tildelt for 2010, samt gjennomførte årsverk innenfor det enkelte tiltak. 11

12 Tildelte rammer 2010: Tildelte rammer 2010: AMB Avklaring Kvalifisering AMB Tilrettelagt VTA APS AB APS-Fokus Kvalifisering Avklaring Tilrettelagt VTA APS AB APS-Fokus Tildelte hjemler Tildelte hjemler Gjsn/mnd Gjsn/mnd 47 Bjørkelangen Bjørkelangen AMB Avklaring Kvalifisering AMB Tilrettelagt APS Tildelte hjemler Tildelte Avklaring 10 Kvalifisering 9 6 Tilrettelagt APS 13 hjemler Gjsn/mnd Gjsn/mnd Tilbud om formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar Tilbud kompetanse formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse Alle deltakere uavhengig av tiltak får i samsvar med fremdriftsplanen og i dialog med den enkelte Alle saksbehandler deltakere uavhengig fra NAV tilbud av tiltak om får opplæring i samsvar og med kvalifisering. fremdriftsplanen Vårt eget og kurs- i dialog kompetansesenter med den enkelte og saksbehandler Læringsloft har fra et NAV bredt tilbud om innen opplæring yrkesrettede og kvalifisering. kurs. Kursene Vårt gjennomføres eget kurs- og så kompetansesenter langt det lar seg og gjøre i Læringsloft kombinasjon har av et praksis bredt tilbud og teoretisk innen yrkesrettede opplæring. Opplæringen kurs. Kursene er gjennomføres individuelt tilrettelagt så langt og det skjer lar seg via e-læring. gjøre i kombinasjon Dette gjør at av kursene praksis kan og gjennomføres teoretisk opplæring. i det tempo Opplæringen den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og I vårt skjer jobbsenter via e-læring. kan Dette den enkelte gjør at deltaker, kursene kan uavhengig gjennomføres av tiltak, i det få bistand tempo den til å øke enkelte sine er muligheter i stand til å til klare. å være I vårt en aktiv jobbsenter jobbsøker, kan den ved enkelte å utarbeide deltaker, cv, søknad, uavhengig kvalitetssikre av tiltak, få disse bistand og trene til å øke på intervju. sine muligheter til å være en aktiv jobbsøker, ved å utarbeide cv, søknad, kvalitetssikre disse og trene på intervju. Norsktrening Norsktrening Vi har flere sertifiserte veiledere innen norsktrening / - opplæring, og tilbyr norsk knyttet til arbeidspraksis Vi eller har eventuell flere sertifiserte kursdeltakelse. veiledere Bedriften innen norsktrening er tilknyttet / Læringsnettverket - opplæring, og tilbyr i NHO norsk Attføringsbedriftene. knyttet til arbeidspraksis eller eventuell kursdeltakelse. Bedriften er tilknyttet Læringsnettverket i NHO Attføringsbedriftene. Datakortet Datakortet Norasonde er sertifisert testsenter for Datakortet. Norasonde Opplæringen er sertifisert individuelt testsenter tilrettelagt for og Datakortet. skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det Opplæringen tempo den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det tempo den enkelte er i stand til å klare. eborger eborger Opplæringen er individuelt tilrettelagt og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det Opplæringen tempo den enkelte er individuelt er i stand tilrettelagt å klare. og skjer via e-læring, noe som gjør at kursene kan gjennomføres i det tempo den enkelte er i stand til å klare. Sveiseakademiet Sveiseakademiet Dette er en modulbasert opplæring for sertifisering i sveisefaget. I 2010 har vi hatt 7 elever gjennom kurset Dette fra NAV, er en og modulbasert 28 elever gjennom opplæring opplæringskontoret for sertifisering i i sveisefaget. Akershus. I 2010 har vi hatt 7 elever gjennom kurset fra NAV, og 28 elever gjennom opplæringskontoret i Akershus. NKI Fagskoler NKI Fagskolene Fagskoler NOKUT-godkjente, og krever studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Vi tilbyr Fagskolene følgende fagskoler NOKUT-godkjente, med undervisning og krever i 2010: studiekompetanse Lønn- og personalskolen, eller godkjent Regnskapsskolen, realkompetanse. Vi tilbyr følgende Arbeidslederskolen fagskoler med og Vaktmesterskolen. undervisning i 2010: Lønn- og personalskolen, Regnskapsskolen, Arbeidslederskolen og Vaktmesterskolen. NKI-kurs NKI-kurs Kurstilbud med undervisning i 2010, er bl.a Lønns og personalkurs, Kontormedarbeideren, Kurstilbud arbeidslederskolen, med undervisning Logistikkskolen, i 2010, er Barnehageassistent, bl.a Lønns og personalkurs, Studieteknikk, Kontormedarbeideren, Pedagogisk assistent, arbeidslederskolen, Jobbsøkerkurs. Logistikkskolen, Barnehageassistent, Studieteknikk, Pedagogisk assistent, Jobbsøkerkurs. NKI-rommet NKI-rommet For de kursene vi ikke setter opp undervisning i, tilbyr vi NKI-rommet. Det vil si at vi tilbyr studieplass og For teknisk de kursene bistand vi for ikke kursdeltakere. setter opp undervisning De kan dermed i, tilbyr nyttiggjøre vi NKI-rommet. seg fordelene Det vil av si sosialt at vi tilbyr fellesskap studieplass og faglige og teknisk utvekslinger, bistand samt for kursdeltakere. å ha et arbeidssted De kan å gå dermed til. nyttiggjøre seg fordelene av sosialt fellesskap og faglige utvekslinger, samt å ha et arbeidssted å gå til.

13 NKI Fagskoler Fagskolene er NOKUT-godkjente, og krever studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Vi tilbyr følgende fagskoler med undervisning i 2010: Lønn- og personalskolen, Regnskapsskolen, Arbeidslederskolen og Vaktmesterskolen. NKI-kurs Kurstilbud med undervisning i 2010, er bl.a Lønns og personalkurs, Kontormedarbeideren, arbeidslederskolen, Logistikkskolen, Barnehageassistent, Studieteknikk, Pedagogisk assistent, Jobbsøkerkurs. NKI-rommet For de kursene vi ikke setter opp undervisning i, tilbyr vi NKI-rommet. Det vil si at vi tilbyr studieplass og teknisk bistand for kursdeltakere. De kan dermed nyttiggjøre seg fordelene av sosialt fellesskap og faglige utvekslinger, samt å ha et arbeidssted å gå til. Læringsloftet Læringsloftet har i 2010 bl. a. tilbudt kurs i barne- og ungdomsarbeid, helseassistent og spesialpedagogikk. Ofte foregår dette gjennom tilrettelagt undervisning for den enkelte i en til en- relasjon. Praksis Vi har et løpende tilbud om praksis innenfor hvert fagområde vi har undervisningstilbud på. Lærebedrift Norasonde er godkjent som lærebedrift innen fagene Sveis, Produksjonsteknikk (CNC-maskiner), Konstruksjon, Regnskap, Aktivitør, Kontorfag og Plate- og produksjonsarbeid. Vi har i 2010 hatt lærlinger på Sveis og Aktivitør. Vi har også uteksaminert en kandidat til fagbrev i produksjonsteknikk. Samarbeid Norasonde har et nært samarbeid med NAV på Romerike og Oslo Nord. Våre lokale NAV kontorer på Nedre Romerike er bl.a Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Nittedal, Rælingen, Gjerdrum og Aurskog Høland. I tillegg har vi et samarbeid med NAV Øvre Romerike ved Nes, Nannestad og Hurdal. Kommunene på Romerike er viktige samarbeidspartnere, spesielt opp mot Kvalifiseringsprogrammet. I tillegg samarbeider vi tett med NAV Arbeidslivssenter i Akershus. Vi utfører tjenesten Utvidet funksjonsvurdering på oppdrag fra arbeidsgivere med inngått avtale om Inkluderende arbeidsliv. Vi har gjort dette til et prosjekt i 2010 for å forsøke å utvide dette tilbudet mot næringsliv, kommuner og andre samarbeidspartnere. Vi har derfor hatt 23 personer gjennom denne tjenesten i 2010, mot 9 personer i Vi har også deltatt i ulike nettverk og på fagdager ved NAV Arbeidslivssenter i Akershus. I 2011 utvider vi tilbudet til å innbefatte bl.a karriereveiledning. Vi kaller det nå Job-change Vi samarbeider i stadig større grad med skolesektoren bl.a. gjennom ungdom som utplasseres i arbeidspraksis hos oss gjennom Tidlig jobbsmak. Akershus fylkeskommune ved Oppfølgingstjenesten inngår også i samarbeidet, bl.a. i forhold til fagopplæring. Dette er formalisert ved en samarbeidsavtale. Aurskog- Høland kommune har vært spesielt interessert i et samarbeid for praksis i vår avdeling ved Bjørkelangen til sine elever på ungdomstrinnet. Våre jobbkonsulenter har jevnlig dialog rundt deltagere med behov for veiledning og kartlegging fra SYA- Senter for yrkesrettet attføring, ARK Arbeids rådgivningskontoret og Senter for Jobbmestring. Vi samarbeider med Friomsorgskontoret i Akershus, om tilbud til brukere med samfunnstjeneste som kan videreføre sin prosess gjennom attføring etter endt soning. Vi har også et nært samarbeid med LAR-tjenesten i NAV Arbeidsrådgivning for de som er under metadoneller subutexbehandling. Vi har god dialog med deltakeres fastleger, terapeuter, behandlere, annet helsepersonell, økonomiske rådgivere, etc., for i enkelttilfeller å samordne arbeid og behandling på en best mulig måte. Lillestrømklinikken og AHUS er også viktige samarbeidspartnere ift brukere med psykiske utfordringer. Norasonde har samarbeidsavtaler med svært mange bedrifter på Romerike og i Oslo, hvor hensikten er å gi hospitanter høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Samarbeidsavtalen sikrer at bedriftene til enhver tid innenfor avtaleperioden kan ha hospitanter hos seg. Avtalene tegnes for tre år om gangen og varierer i omfang i forhold til antall deltakere. Bedriftene har ansvaret for opplæring i de arbeidsoppgavene som skal utføres. I tillegg har vi ukentlig kontakt med mellom bedrifter i forbindelse med den enkelte brukers hospiteringsavtale. 13

14 Resultater av attføringsarbeidet. Norasondes hovedoppgave er å sikre inntekt og levekår for den enkelte i tråd med arbeidsmarkedspolitikken i Norge. Det gjør vi ved å avklare arbeidsevne og styrke kompetansen hos brukerne, skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet, samt å hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Norasonde blir målt på i hvilken grad vi benytter de bevilgede tiltaksplassene og på hvor mange som går til arbeid og aktive løsninger. Våre ansatte samarbeider svært godt på tvers av avdelinger og tiltak. Dette er noe av årsaken til vår suksess. Alle ansatte har fokus på målene i samarbeidsavtalen, samt å finne riktige og nye arenaer som kan øke både kvalitet og kvalifiseringsmuligheter. VTA har inngått ett samarbeid med elektroavdelingen og 10 arbeidstakere har prøvd elektro som arena. Norasonde er måloppfyllende i alle tiltak ihht. hjemmelbruk, unntatt i kvalifisering og de på Tilrettelagt arbeidskontrakt(tia), der den nye samarbeidsavtalen stiller strengere krav til inngangsvilkår, i kvalifisering og til formidling i TiA. Vi har en god og aktiv dialog med NAV lokalt på Øvre og Nedre Romerike, samt vårt områdekontor i forhold til vår kapasitet og evne til gjennomføring. Vi har i 2010 vært med på flere anbudsrunder innenfor ulike tilbud på kurs / tiltak, og vant Jobbklubb for ungdom -anbudet på Nedre Romerike. Vi startet første kurs i desember med 15 deltagere, og har fått avrop fra NAV som viderefører dette kurset inn i Bedriften opprettet i 2009 ny avdeling på Bjørkelangen i Aurskog- Høland kommune, hvor vi har utvidet og styrket vårt produkt- og tjenestespekter for deltakere, ved blant annet å ta over driften av kommunens hjelpemiddelsentral. Dette styrker vår lokale satsning både samfunnsmessig ved at avdeling Norasonde Bjørkelangen har bistått 108 personer i 2010, samt at avdelingen viser til økonomisk lønnsomhet. Endringer vi ser fra 2009 til 2010 er at flere tiltaksskjedes til APS, kurs og utdanning fra avklaring. Vi ser også en trend på at flere trenger bistand hele veien inn imot en ny arbeidsgiver. 45% av de deltakerne AB startet opp i 2010 har kommet som et resultat av tiltakskjeding. Det synliggjør også at flere og flere trenger lengre løp, fra de kommer inn i sitt første tiltak til de er etablert i en arbeidssituasjon som gir fast arbeid. Vi har i 2010 informert NAV om økte ventelister til APS, der det har vært overforbruk av plasser og lange ventelister. Vi har hatt et særskilt fokus på grupper som faller utenfor; sosialhjelpsmottakere og ungdom. I 2010 hadde vi en økning på 10 APS-Fokus plasser. Vi kom svært godt i gang med arbeidet med Fokus-kommunene Lørenskog, Skedsmo, og Sørum, både når det gjelder samarbeidsformer, og vurderinger av målgrupper og metode for utvikling. Alle medarbeidere på TiA kontrakt hos oss er implementert som en del av de faste ansatte, og er inkludert i bedriftens prosesser både i forhold til produksjon og attføring. Litt nærmere om enkelte forhold i 2010 equass Høsten 2009 ble bedriften sertifisert innen equass, som er en Europeisk sertifiseringsstandard innenfor leverandører av sosiale tjenester. Denne sertifiseringen gjør at bedriften er godkjent som tiltaksarrangør i 6 år, og første revisjon er i equass-sertifiseringen er en anerkjent sertifisering i Europeisk sammenheng og i NAV. Sertifiseringen har hjulpet oss i hele 2010 til å bli en kvalitativt bedre og mer bevisst organisasjon. 14

15 Prosjekter APS Fokus Tiltaket har utviklet seg gjennom hele 2010 med 33 hjemler fordelt på tre kommuner, og selv om kravspesifikasjonen er lik den i det ordinære APS tiltaket, så er målgruppen i stor grad den samme som for KVP. De som har sosialhjelp eller står i fare for å få det. Deltakerne har lite eller ingen arbeidserfaring og representerer en yngre generasjon, som ofte fremdeles har rettigheter i forhold til skole og utdanning. Vi har derfor videreført samarbeidet med OT/PPT for å være tidlig ute med å fange opp drop-outs. Vi utarbeidet vårt eget fagkonsept i APS Fokus som var klart i april. Dette har ført til mer bevisst jobbing. Dette har gitt gode resultater og nye erfaringer både for NAV, APS- teamet, og de interne arenaene. Samarbeid ASVO Sørumsand - Etablering kontor Sørumsand Vi har, gjennom et ønske om samarbeid fra ASVO Sørumsand, tatt på oss ansvaret for å drifte kantinen på bedriften Rainpower på Sørumsand. Vi startet opp der 31. januar i år. Dette er et godt supplement til å etablere flere eksterne arenaer for deltagerne våre. Vi har gjennom hele 2010 samarbeidet godt med NAV Sørum opp imot APS-Fokus plassene, og vi etablerte i mars et kontor på Sørumsand for å være tettere på de lokale forhold. Kontoret er nå etablert i bedriften ASVO Sørumsand. Supported employment (SE) i Norden, gjennom AFI Arbeid med Bistand- tiltaket har i hele 2010 vært med i dette Forskningsstøttede utviklingsprosjektet innen arbeidsintegrering i Norden. Prosjektets generelle mål er å forbedre tilbudspotensialet blant den arbeidsføre befolkningen gjennom å utvikle bedre kvalitet innen de nordiske lands SE-tilbud, dvs. tilbud som arbeider for å integrere personer med redusert arbeidsevne i det ordinære arbeidsmarkedet. Prosjektets spesifikke mål er å utvikle en kvalitativt bedre praksis i SE, og en bedre felles nordisk forståelse av hva SE er. Vi er inne i prosjektets siste fase, som er en oppsummerende analyse og utarbeiding av sluttrapport. Vi jobber nå med en gjennomgang av alt vi har samlet inn i løpet av prosjektperioden på tema policy for supported employment i de enkelte nordiske land. Salg og markeds-arena Vi opprettet i august en ny intern arena for deltakerne ved å samle alt innesalg fra avdelingene mot det eksterne markedet. Dette er en merkantil arena hvor deltakerne lærer seg dialogmarkedsføring og merkevarebygging, samt oppfølging av kunder gjennom CRM-programmet. I tillegg lærer de planlegging og gjennomføring av kampanjer. Avklaring. Vi har i hele 2010 videreutviklet avklaringen og inntaket for å få en bedre kartlegging/avklaring tidligere i løpet. Teamet har satt fokus på hyppigere veiledning og samtaler en til en for raskere å finne den enkeltes behov og peke ut riktig retning mot arbeid. Målet er å redusere gjennomsnittstiden i tiltaket, få en tidligere tiltakskjeding, og å unngå feilvalg. APS. I 2010 har vi tilstrebet større integrering av teamene APS og APS-Fokus. Selv om dette er ulike målgrupper ser vi at mye av den samme tilnærmingen vi bruker i Fokus også fungerer i APS. Teamene er derfor blitt lokalisert sammen rent fysisk og jobber tettere rundt kartlegging, motivasjon og hospitering. For å kunne gi et bredere tilbud til deltakerne har vi satt fokus på sosial integrering i større grad, samt på eksterne arenaer. 25% av de aktive har til enhver tid vært ute i ordinære bedrifter i hospitering. VTA Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi tilbyr arbeidstakere i VTA interne arbeidsoppgaver som kantine, pakking/ montering og service (dvs driftsoppgaver for bedriften). I tilegg til dette har vi arenaer i Skedsmo kommune både i dag- og langtidsavdeling samt kjøkken og vaskeri. VTA i ordinær bedrift (ekstern VTA) 13 av våre deltagere ble avsluttet mot dette tiltaket. VTA i ordinær bedrift er et godt alternativ for mennesker med behov for tett oppfølging og forutsigbare rammer. ARR Arbeidsrettet rehabilitering Som eneste tiltaksarrangør i vår bransje vant Norasonde anbud innen ARR-Arbeidsrettet Rehabilitering som B-leverandør på Romerike i Vi har ikke fått avrop til dette tiltaket i Allikevel har vi et ferdig program for denne deltagergruppen liggende klar, og vi ser at behovet for denne type tiltak er til stede hos 15

16 lokalisert sammen rent fysisk og jobber tettere rundt kartlegging, motivasjon og hospitering. For å kunne gi et bredere tilbud til deltakerne har vi satt fokus på sosial integrering i større grad, samt på eksterne arenaer. 25% av de aktive har til enhver tid vært ute i ordinære bedrifter i hospitering. VTA Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Vi tilbyr arbeidstakere i VTA interne arbeidsoppgaver som kantine, pakking/ montering og service (dvs driftsoppgaver for bedriften). I tilegg til dette har vi arenaer i Skedsmo kommune både i dag- og langtidsavdeling samt kjøkken og vaskeri. VTA i ordinær bedrift (ekstern VTA) 13 av våre deltagere ble avsluttet mot dette tiltaket. VTA i ordinær bedrift er et godt alternativ for mennesker med behov for tett oppfølging og forutsigbare rammer. ARR Arbeidsrettet rehabilitering Som eneste tiltaksarrangør i vår bransje vant Norasonde anbud innen ARR-Arbeidsrettet Rehabilitering som B-leverandør på Romerike i Vi har ikke fått avrop til dette tiltaket i Allikevel har vi et ferdig program for denne deltagergruppen liggende klar, og vi ser at behovet for denne type tiltak er til stede hos deltakerne i de andre tiltakene. Dette fører til lengre avklaringer og annerledes / bredere oppfølging, eventuelt avslutning mot rehabilitering i de tiltakene som ikke fokuserer på disse behovene i like sterk grad. Ahus Akershus Universitetssykehus Vi har videreført samarbeidet med Ahus divisjon Psykisk Helsevern v/ Torleif Ruud, avdelingssjef ved FOU avdeling psykisk helsevern. Vi har hatt tre lange dialogmøter for å vurdere samarbeid innenfor psykisk helse og arbeid. Fortrinnsvis der klienter/langtidspasienter med psykiske lidelser, som er i et behandlingsopplegg, kan få arbeidsrelatert aktivitet. Klientgruppen/deltakerne er beskrevet som langtidssyke, med angst, depresjoner, og bipolare lidelser. Det er beskrevet et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, helsetjenesten i kommunene og Norasonde-arbeid/aktivitet. Prosjektet, som er et delprosjekt i Helse Øst, er en del av samhandlingsprosjektet. Man tenker seg en forskningsdel som Ruud står ansvarlig for å utvikle/lede, og en praktisk del med prosjektleder Sigrunn Heskestad, som samarbeider i den praktiske biten når det gjelder samhandling mellom de ulike etatene. Norasonde skal bistå i form av oppfølging på arbeidsarenaene, både eksternt og i mer skjermede omgivelser. Lafayette-stropper brukt under VM sydd og trykket på Norasonde. 16

17 J o b b k l u b b 17

18 18 Resultatregnskap

19 Balanse 19

20 20 Balanse

21 Noter

22 22 Noter 2010

23 Noter

24 24 Noter 2010

25 Kontantstrømanalyse 25

26 26

27 27

28 Norasonde AS Telefon: Telefax: e-post: layout og trykk:

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010

Norasonde AS. Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS Attføringsbedriftene VTA konferanse 5 mai 2010 Norasonde AS, hovedkontoret på Skedsmokorset Industriveien 1: Avdelinger Tilrettelagt VTA, Pakking og montering Keramikk, håndverk og butikk

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013

Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Personalpartner AS Carlbergveien 5 Postboks 582 1522 Moss www. personalpartner.no UTDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2013 Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo

Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo NOKUT Fagskolekonferanse 19.-20. oktober Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo NAV Tiltak Oslo Spesialenhet i

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbedriftene www.attforingsbedriftene.no Målet vårt: Attførings- og innovasjonsbedriftene

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra

Bakgrunnsbilde. Alle former for overganger er kritiske faser og forskning viser at det er da brukerne faller fra Bakgrunnsbilde 60 70 % av alle som lider av en psykiske lidelse ønsker å jobbe 85 % av de som behandles i offentlige helsetjenester har ikke en jobb Alle former for overganger er kritiske faser og forskning

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Hallingtinget 29/4-16 Lisbeth F. Skølt daglig leder Formål «hvem er VINN til for» VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse. VINN skal drive arbeidsrelatert

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer