Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl Auditorium S5 på Gløshaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen"

Transkript

1 Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl Auditorium S5 på Gløshaugen 1

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4: Hovedstyres halvtårsberetning og halvtårsregnskap 4.1 Behandle halvtårsberetning fra 4.2: Behandle halvtårsregnskapet fra Sak 5: Hyttestyrets halvtårsberetning og halvtårsregnskap 5.1 Behandle halvtårsberetning fra Hyttestyret 5.2: Behandle halvtårsregnskapet fra Hyttestyret Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker 6.1: Endring av statutter for s budsjettkriterierarbeid 6.2: Fastsettelse av medlemskontigent 6.3: Lade idrettspark Sak 7: Foreta nødvendige valg 7.1: Valg av varamedlem til 7.2: Midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef Sak 8: Midlertidig valgkomité til vintergeneralforsamlingen Sak 9: Eventuelt Sak 10: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta 2

3 3

4 Sak 1: Saksfremlegg: Godkjenne til stemmeberettigede Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede. 56 stemmeberettigede godkjennes ved akklamasjon. Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordning Saksfremlegg: Generalforsamlingen godkjenner innkallingen Kommentar fra HS: Endring i sak 6 i ettertid. Halvtårsberetning og halvtårsregnskap til hytta er lagt som eget ark. Spørsmål fra salen: Lars Gjølme, Dans: Hva har skjedd med sak 6? Fredrik, : Etter vi har pratet med KK fant vi ut at det ikke var en sak som generalforsamlingen trenger å ta stilling til, men heller noe og Tennis skal diskutere. Godkjennes ved akklamasjon. Sak 3: Saksfremlegg: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Øyvind Enger Referenter: Astrid Moen og Madeleine Heiberg Til å signere protokollen: Stian Rakke og Astrid Mogstad Godkjennes ved akklamasjon. Sak 4: Saksfremlegg: Hovedstyres halvtårsberetning og halvtårsregnskap Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningene fra med eventuelle merknader. 4

5 Sak 4.1: Saksfremlegg: Hovedstyres halvtårsberetning Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningene fra med eventuelle merknader. s halvårsberetning 18. februar september 2014 Sammensetning Leder: Kristian Sundvor Solvin Nestleder: Fredrik Lundquist Kasserer: Espen Høgset Økonomiansvarlig: Madeleine Heiberg Styremedlem: Even Nærum Styremedlem: Pauline Frydenlund Styremedlem: Adrian Sjøholdt Styremedlem: Ida Bakke Varamedlem: Synne Hådem(sa fra seg vervet ) Varamedlem: Henrik Skoland Sekretær: Astrid Moen(Fra ) Møtevirksomhet og representasjon har i perioden frem til ekstraordinær generalforsamling hatt 25 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller. arrangerte en teambuildingstur til Flå koien i april. Synne sa fra seg vervet sitt i NTNUI HS i mars. HS hentet da inn Astrid Moen som har fungert som sekretær. var representert ved årsmøtet til idrettsrådet ved Kristian Solvin, Beate Nordheim og Fredrik Lundquist. På årsmøtet ble Beate Nordheim valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der hun vant valget enstemmig. Videre ble Fredrik Lundquist valgt inn i Velferdstinget. var også representert ved Forbundstinget til NSI(Norges Studentidrettsforbund). NTNUI deltok aktivt på tinget og to tidligere NTNUI-ledere Haakon Utby og Jens Sven Frogner ble valgt inn i forbundsstyret til NSI. Prosjekter: AssistCo AssistCo avtalen er reforhandlet, men NTNUI HS er ikke fornøyd med den nye avtalen og samarbeidet med AssistCo avsluttes Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark, et samarbeidsprosjekt mellom NTNUI, Sportsklubben Freidig, Trondhjem Skiklubb og Sør-Trøndelag skikrets, har fått reguleringsplanen godkjent i bygningsrådet i Trondheim Kommune. Dette innebærer grønt lys for utbyggingen av et skianlegg i området Litj-Gråkallen. Etter minkende interesse fra gruppene i NTNUI har HS ikke lenger en like stor deltagelse i prosjektet. Men HS følger prosessen fra sidelinjen. 5

6 Samarbeids avtalen med SIT NTNUI og SIT har nå forhandlet frem en ny samarbeidsavtale. Samarbeidet har gått bra og SIT og NTNUI jobber nå godt sammen for å ivareta ta studentenes idrett- og treningstilbud. Avtalen vil bli lagt frem for Generalforsamlingen som informasjonssak. Lade Idrettsanlegg HS har i løpet av våren 2014 sett på mulighetene for et samarbeid med Trondheim Kommune om en ny kunstgressflate på Lade for amerikanske sporter og rugby. Der ses det på mulighetene for å investere i en ny kunstgressfalte sammen med Trondheim Kommune. Saken vil legges frem mer detaljert for generalforsamlingen som egen sak. NTNUI mosjon NTNUI mosjon er et lavterskeltilbud for alle NTNUIs medlemmer. Det arrangeres ulike treninger hver dag, alt fra Paintball til sirkeltrening til fotball. NTNUIs grupper arrangerer timene og stiller med trenere og opplegg selv. Mosjonstilbudet våren 2014 fungerte veldig bra. Det var noe varierende deltagelse på timene, men jevnt over bra oppmøte. Gruppene var fornøyde og alle ønsket å fortsette høsten Vi har også fått mye positive tilbakemeldinger fra de som deltok på timene. KA Så langt er det gitt ut én utgave av Klubbavisa i år, og dette var Velkommen-avisa i starten av høstsemesteret. Det planlegges ytterlige to utover høsten. At det ikke har blitt gitt ut flere utgaver i vår skyldes få folk i redaksjonen, våren ble dermed brukt til å rekruttere folk. Nå er vi en gjeng på fire stk.: Mari Klokk, Mathias Moe, Solveig Viktoria Loy og Liv Høijord Svare. I tillegg er vår HS-kontakt, Even Nærum med og bidrar. Det er fremdeles behov/plass til flere folk, ikke minst noen som har lyst til å ta over som redaktør GIP Det ble i mai startet etterlengtet vedlikehold i Gløshaugen idrettspark. Vi renset kunstgresset og la på 15 tonn granulat. Et slikt sommervedlikehold var sårt nødvendig selv om kostnaden ble større enn budsjettert med da det ikke er blitt gjort siden banen stod ferdig i Utleie til eksterne har fungert fint og det har vært mye fullbooket på banen. Det har vært noen uheldig situasjoner med dobbel booking både fra fotballkretsen og vår side. Vi jobber hardt i Baneutvalget for at det ikke skal gjenta seg. Referat: Generalforsamlingen ønsker en rask gjennomgang. Kristian Solvin, leder, går raskt igjennom halvtårsberetningen. Generalforsamlingen godkjenner s halvtårsberetning ved akklamasjon. 6

7 Sak 4.2: Saksfremlegger: Behandle halvtårsregnskap fra Halvtårsregnskapet godkjennes, med eventuelle merknader. har i første halvår 2014 hatt driftsinntekter på kr 2,806 millioner og driftskostnader på kr 0,957 millioner. Ut fra disse tallene ser det ut til å være et foreløpig overskudd, men det må tas med i betraktningen at store utgifter som overføring til gruppene og mosjonsutvalget føres først ved årsslutt. Altså kan et riktig bilde av resultatet først sees i helårsregnskapet. En del av gruppene og utvalgene har fått utbetalt forskudd av årets HS-midler, som de har fått innvilget gjennom budsjett. Dette fremkommer som fordring i balanserapporten. Halvparten av avskrivningen på Gløshaugen Idrettspark er ført så langt i år, det vil si kr Det har blitt betalt ett avdrag i tillegg til renter på lånet til SiT, i henhold til avtalen mellom SiT og NTNUI. Totalt beløp på kr ,59 der kr ,52 er kostnadsførte renter i 2013-regnskapet, og 6 595,07 er kostnadsførte renter for perioden Lånet er ferdig nedbetalt i september Det ble i vår foretatt helt nødvendig og omfattende vedlikehold på kunstgresset i GIP. NTNUI Side 1 / 3 Balanse periode 0-6 Periode Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast ,00 Sum tomter,bygninger og fast eiendom , , ,00 1 Sum anleggsmidler , ,00 Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, diverse effekter , , Varebeholdning, klær og materiell , ,00 2 Sum varelager og forskudd til leverandører , ,00 Kortsiktige fordringer Kundefordringer , , Amerikansk fotball ,00 0, Basket 0, , Bordtennis 0,00 0, Cricket ,00 0, Dans , , Fotball ,00 0, Frisbee 125,00 0, Lacrosse 125, , Langrenn 0,00 0, Orientering 0, , Paintball , , Qwan ki do 0,00 858, Roing , , Rugby 0, , Studenterhytta 0,00 0, Sykkel 0, , Tennis ,00 0,00 7

8 Turn 0,00 0, Wa kwa chuan 2 446, , Cheerleading , , Fordring mosjonsutvalget ,00 0, Fordring studentlekene 0,00 0, Fordring sit , , Fordring leverandører 0, ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,89 Periode Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse 361, , Bankkonto, drift 5 851, , Bank, prosjektkonto 0, , Bank, hyttefond , , Bank, koiefond , , Bank, høyrentekonto , , Bank, baneutvalget , , Bank, hs-likviditet ,80 0,00 Sum kontanter bankinskudd o.l , ,83 Sum omløpsmidler , ,72 Sum eiendeler , ,72 Egenkapital Egenkapital , ,95 Sum egenkapital , ,95 Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt , , Avsetning til hyttefond , , Avsetning til koiefond , , Avsetning medlemskontingent 0, ,00 Sum avsetning for forpliktelser , ,93 Sum langsiktig gjeld , ,93 Leverandørgjeld Leverandørgjeld ,40 Sum leverandørgjeld , , ,81 6 Skyldige offentlige avgifter Oppgjørskonto mva 0, ,62 Sum skyldige offentlige avgifter 0, ,62 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld andre grupper og utvalg 0, , Aikido 0, , Amerikansk fotball 0, , Badminton 0, , Bandy 0, , Baseball og softball 0, , Basket 0, , Bordtennis 0, , Capoeira 0, , Cricket 0, ,81 8

9 Dans , , Dykking 0, , Fekting 0, , Fotball 0, , Friidrett 0, , Frisbee 0, , Golf 0, , Håndball 0, , Innebandy 0, , Ishockey 0, , Judo 0, , Karate 0, , Kite 0, , Lacrosse 0, , Langrenn 0, , Orientering 0, , Padling 0, , Paintball 0, , Qwan ki do 0,00 0, Ridning 0, , Roing 0,00 0, Rugby 0, , Seiling 0, , Ski og fjell 0, , Skyting 0, , Snowboard 0, , Squash 0, , Studenterhytta , , Svømming 0, , Swing og folkedans 0, , Sykkel 0, , Tae kwon do 0, , Telemark-alpint 0, , Tennis 0, , Tenshi-tsume 0, , Tindegruppa 0, , Turn 0, , Volleyball -180, , Wa kwa chuan 0,00 0, Wing chun 0, , Triatlon 0, , Vannpolo 0,00 0, Rumpeldunk 0, , Gjeld mosjonsutvalget 0, , Gjeld medlemmer , , Gjeld sit , ,52 8 Sum annen kortsiktig gjeld , ,42 Sum kortsiktig gjeld , ,85 Sum gjeld & egenkapital , ,72 Resultat Sum resultat ,71 0,00 Sum balanse ,71 0,00 9

10 NOTER TIL BALANSE: avskrevet etter plan 2 Varebeholdning AssistCo (Rjukan) 3 Utleie av GIP. Kickback AssistCo. SL2013. SL Halvtårsmeldemskap jan.-juni Uttak fra avsetning til ildsjelspris 6 AssistCo, Trondheim Kommune, Sportsbua Siste del av 100-årsgaven fra HS. Overført til hyttefondet i 7 august 8 Lån GIP. Ferdig betalt september NTNUI Side 1 / 2 Resultat periode 0-6 Periode 2014 Bud. periode Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt , , Salg av materiell, mva-pliktig 0, , Sponsorinntekter 0, , Egenandel, stevne/arrangement (fra egne , , Tilskudd, nif 0, , Tilskudd, momskompensasjon 0, , Tilskudd, velferdstinget , , Tilskudd, særforbund (hver gruppes 0, , Tilskudd, andre , ,00 Sum salgsinntekt , ,55 Annen driftsinntekt Leieinntekter , , Inntekter fra andre grupper i ntnui -134,30 0, Korreksjon tidligere år 0,00 0, Medlemskontingent jan-jun , , Medlemskontingent jul-des 0, , Avsatt medlemskontingent fra forrige år , , Andre avsetninger , , Gaver 0,00 0,00 Sum annen driftsinntekt , ,00 Sum driftsinntekter , ,55 Varekostnad Innkjøp av varer for videresalg 0,00 0, Lagdrakter 0, , Beholdningsendring 0, , Trener-/instruktørutdanning 0,00 0, Kurs 1 102, , Prosjekter 9 234, ,00 Sum varekostnad , ,00 10

11 Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning ,00 Sum avskriving på varige driftsmidler mm , , ,00 4 Annen driftskostnad Leie av lokaler, tomt, etc 5 537, Oppussing bygninger, lokaler 0, ,00 0, Leie maskiner, inventar , , Datautstyr 0,00 0, Programvare , , Serverdrift 394, , Reparasjon og vedlikehold , , Revisjon og regnskapshonorarer , , Kontormateriell 216, , Kopiering 8 165, ,00 11

12 NTNUI Side 2 / 2 Resultat periode 0-6 Periode 2014 Bud. periode Trykking 0, , Utgifter egne møter 8 335, , Utgifter reise til andres møter 0, , Utgifter tillitsrepresentantsamlinger , , Utgifter ntnui orden , , Telefon 254,55 700, Porto 0,00 500, Forbundskontingent 0, , Reklame/annonser/profilering , , Gaver 0, , Ntnui orden , , Ekstrabevilgninger grupper 0, , Overføring gruppene 0, , Tilskudd mosjonsutvalget 0, , Sm-støtte grupper i ntnui 5 000, , Forsikring 0, , Øredifferanser 0,18 0, Gebyr 7 221, , Utgifter til andre grupper i ntnui 0,00 0, Tap på fordringer 998,75 0, Korrigering av fordringer internt 0,00 0,00 Sum annen driftskostnad , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Sum driftsresultat , ,45 Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) , ,00 Sum annen renteinntekt , ,00 Annen rentekostnad Rentekostnader 6 595,07 Sum annen rentekostnad 6 595, , ,96 10 Annen finanskostnad Avsetning prosjektmidler 0,00 0,00 Sum annen finanskostnad 0,00 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad , ,59 Sum ordinært resultat , ,59 Sum årsresultat , ,59 Sum resultat , ,59 12

13 NOTER TIL RESULTAT: 1 Total støtte Resten utbetalt i aug. 2 Utleie av GIP 3 Avsetning ildsjelpris 4 Årlig avskrivning GIP 50% 5 NTNUI-kjelleren 6 Nødvendig, omfattende vedlikehold av GIP. Strøm, måking 7 Ordensrådmøtet. Per 30.9 er denne utgiften økt med grunnet utlegg for medlemskap for æresmedlemmer 8 Ordensrådsdaljer 9 Avvik medlemstall fra SiT. Feilført fordring i Renter på lån GIP Referat: Generalforsamlingen ønsker rask gjennomgang. Espen Høgset, Hovedkasserer, går raskt igjennom halvtårsregnskapet. Generalforsamlingen godkjenner s halvtårsregnskap ved akklamasjon. Sak 5: Sak 5.1: Saksfremlegger: Hyttestyrets halvtårsberetning og halvtårsregnskap Behandle Hyttestyrets halvtårsberetning Hyttestyret Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningen fra Hyttestyret med eventuelle merknader. Referat: Halvtårsregnskap med notater deles ut til Generalforsamlingen. Fredrik Thommesen og Øyvind Hetland oppsummerer halvåret på Studenterhytta. De la frem om «Hva er hytta?», visjonen til hytta, hyttas strategi, deres tre satsningsområder og veien videre. Generalforsamlingen godkjenner Hyttestyrets halvtårsberetning ved akklamasjon. 13

14 Sak 5.2: Saksfremlegger: Behandle halvtårsregnskapet fra Hyttestyret. Hyttestyret. Halvtårsregnskapet godkjennes, med eventuelle merknader. Halvtårsregnskapet fra Hytta ettersendes når det ferdigstilles og legges ved til neste generalforsamlingen. Referat: Spørsmål fra salen: Øyvind går igjennom Hyttestyrets halvtårsregnskap. Halvtårsregnskapet fra Hytta ettersendes når den ferdigstilles og legges ved til neste generalforsamling. Svein Christian Wedum, Kontrollkomiteen (KK): Du sa det var ingen som førte regnskap for dere i år, føler dere dette er en god løsning i forhold til i 2013 da et regnskapsbyrå førte regnskapet for dere? Øyvind, Hyttestyret: Vi mener det egentlig var en god beslutning å la et regnskapsbyrå ta seg av regskapet i 2013, intensjonen med regnskapsbyrå var god i fjor, men det førte til mer arbeid på oss da regnskapet måtte føres på nytt, det ble mye misforståelser og korreksjoner i ettertid. I 2014 fører hytta regnskapet selv, men satser på en fastprisavtale med et nytt regnskapsbyrå, som dobbelfører eller hjelper til med å føre regnskapet til hytta for kommende år. Vi ser det an i januar hvorvidt det er nødvendig med et regnskapsbyrå. Generalforsamlingen tar Hyttestyrets regnskap til etterretning. Godkjennes ved Generalforsamling i februar. 14

15 Sak 6: Sak 6.1: Saksfremlegger: Behandle innkomne forslag og saker Endring av statutter for s budsjettkriterierarbeid Stauttendringene godkjennes, med eventuelle merknader. NTNUI foreslår at de følgende punktene i «Statutter for hovedstyret budsjetteringsarbeid 3, ledd 3. Konkurranser» behandles individuelt før hele statuttendringsforslaget behandles som helhet. 3, ledd 7 behandles for seg: «Dersom en konkurranse blir (1) avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt (2) avlyst kan hovedstyret støtte» (1) inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingent. (2) tilsvarende ordinær støttesats for startkontigent. Dersom generalforsamlingen stemmer for støtte ved generell avlysning, bør setningen som omhandler oppmøte i godkjent bekledning falle bort, for at endringsforslaget skal virke helhetlig ved samlet behandling. Vedlagt sakstekst: Statuttene som de er i dag i svart, forslag til endring i rødt: «3, ledd 3 - Konkurranser Utgifter til startkontingent og serieavgift, dommere og anleggsleie skal behandles likt og støttes. Påmeldte lag eller utøvere som likevel ikke deltar har ikke rett til støtte. Hvis en gruppes utøvere under konkurranse unnlater å bruke godkjente drakter eller representasjonsbekledning kan hovedstyret trekke støtten til hele konkurransedeltakelsen. Dersom en konkurranse blir avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt, kan hovedstyret støtte inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingenten. Det forutsetter at arrangøren ikke refunderer hele eller deler av startkontingenten. Det skal dokumenteres at man har møtt opp med godkjent bekledning for å konkurrere for NTNUI. Reise til avlyst konkurranse støttes på samme måte som om konkurransen ikke var avlyst.» 3, ledd 7 - Reiser Statuttene som de er i dag i svart, forslag til endring i rødt: «Det støttes i utgangspunktet kun reiser der destinasjonen er mer enn 120 km fra Trondheim. Grupper uten slike destinasjoner kan innvilges kortere reise. Kollektivtransport foretrekkes av sikkerhetsmessige årsaker og støttes helt frem til destinasjonen. Ved bruk av privatbil benyttes en fast sats på kroner 2,50 per km som beregningsgrunnlag. Ved 17 eller flere reisende kan gruppen velge å få støtte til leie av buss fremfor kollektivtransport eller personbiler. Ved benyttelse av kollektivtransport som hovedtransportmiddel, eksempelvis fly, støttes leiebil kun hvis destinasjonen fortsatt er mer enn 120 km 15

16 unna. fastsetter retningslinjer for reisestøtte.» Referat: Fredrik går frem og presenterer forslag til statuttendringer. «3, ledd 3 - Konkurranser Spørsmål fra salen: Svein Christian, KK: Kan vi få en mer helhetlig gjennomgang av saken før vi stemmer over den? Fredrik Lundquist, : Mange medlemmer av NTNUI dro for å delta på Birkebeinerrennet i 2013, det ble imidlertid avlyst. Slik som statuttene er i dag er det ingenting som støtter medlemmene når renn blir avlyst, endringer i statuttene vil dermed være til fordel for medlemmene til NTNUI Det stemmes over en endring av statuttene: Enstemmig vedtatt for en endring i statuttene. Stemmer over: Fredrik Thommesen, Hyttestyret: Hva er grunnlaget for ordlyden i sitat 1? Fredrik Lundquist, : Det er skrevet for at det skal være minst mulig feiltolkning Stian Rakke, Fotball: Hva er grunnen til at dere kom frem til akkurat de forslagene? Fredrik Lundquist, : Første forslag er HS sitt forslag, andre er KK og Rådets forslag. Dersom en konkurranse blir 1) avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt (22 stemmer) 2) avlyst (34 stemmer) Stemmer over: Stian Rakke, Fotball: Kan vi få kommenterer fra de som har kommet med forslaget? Fredrik Lundquist, : Vi tenkte at når det først ikke går et renn, har ikke deltakeren gått for NTNUI og dermed ikke gjort promotering for idrettslaget selv om du har møtt opp. Espen Høgset, Hovedkasserer: Det er slik at dersom kun halvparten blir gitt tilbake i støtte så et det åpent for å bruke støtten på andre renn. Kan hovedstyret støtte 1) inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingent (32 stemmer) 2) tilsvarende ordinær støttesats for startkontigent (24 stemmer) foreslår derfor: Dersom en konkurranse blir avlyst, kan støtte inntil halvparten av ordinær 16

17 støttesats for startkontingent. Det forutsetter at arrangøren ikke refunderer hele eller deler av startkontingenten. I tillegg strykes leddet om at man må stille med godkjent bekledning 3, ledd 7 Reiser Spørsmål fra salen: Mathias Moe, Fekting: Er det en grunn til at dere vil ha disse tingene inn? Fredrik Lundquist, : Det gjør det enklere å gi HS rettigheter til å fastsette retningslinjer fremfor å vedta småendringer i statuttene på hver generalforsamling Espen Høgset, Hovedkasserer: støtter billigste reisevei. Retningslinjer for reisestøtte har finnes i mange år, det er noe som har blitt brukt og er en del av budsjettarbeidet til HS, men vi ønsker å få det fastsatt i. Stian Rakke, Fotball: Jeg synes det burde foreligge begrunnelse til slike endringer, slik at man kan gå tilbake å se på hvorfor den endringen skjedde akkurat da. Generalforsamlingen vedtar at statuttene blir endret slik som beskrevet ovenfor. 17

18 Sak 6.2: Saksfremlegger: Fastsettelse av medlemskontigent Medlemskontigenten foreslås økt til 400,- og 225,- for henholdsvis helårs- og halvårsmedlemskap når en kjøper medlemskap i SIT-Idrett samtidig. Mens ved kun kjøp av NTNUI medlemskap settes kontigentet til 550kr og selges kun som heltårsmedlemskap. Foreslåtte endringer er merket med rødt. Salgssted Kontingentgruppe NTNUI-kontingent (helår/halvår) Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra 350/200 NTNU + medlemskap i 400/225 SIT-Idrett Resepsjon i-bygg Gyldig NTNUImedlemskort 350/200 fra forrige 400/225 semester + Medlemskap Resepsjon i-bygg i SIT-Idrett Vitenskapelig ansatte NTNU (kun de som ønsker det, ellers NTNU BIL)+ medlemskap i SIT-Idrett 350/ /225 Brukerkontingent (helår/halvår) Settes av SIT* Settes av SIT* Settes av SIT* NTNUI HS Æresmedlemmer 0 Betales av de som ønsker å benytte seg av SIT sine lokaler. NTNUI HS Andre 7000 Kun studenter og ansatte har adgang (HiST-studenter 1850) *SIT-Idrett setter sin egen medlemskontingent, men for å styrke et godt samarbeid med NTNUI ligger det et hovedprinsipp for pris om at NTNUI og SIT-Idrett alltid skal være billigere enn kun SIT-Idrett. NTNUI kontingent uten SIT-idrett medlemskap Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra NTNU eller innvilget dispensasjonssøknad 550kr kun som helårs *Ingen brukerkontigent *Denne kontingent gruppen har ikke tilgang til treninger eller aktiviteter som foregår i idrettsbyggene eid og driftet av SIT-Idrett. 18

19 Referat: Kristian presenterer saken. Ønsker mer aktivitet og trenger da et større spillerom i potten. Spørsmål fra salen: Sondre Rotkvam, Ju-Jitsu: Hvor mye penger vil dette få inn til NTNUI Espen Høgset, Hovedkasserer: Ca helårsmedlemmer og 2000 medlemmer per semester, blir omtrent kr André Voigt, Rugby: For de som er rent NTNUI medlemmer, hva er det de har lov til å delta på av NTNUI sine aktiviteter? Kristian Solvin, Leder: Alt som skjer på idrettsbyggene. Skal man benytte seg av noen av SIT sine haller må man ha SIT medlemskap. Kontorlokaler og lager har man fortsatt lov til å bruke uten SIT-medlemsskap. Generalforsamlingen godkjenner at medlemskontingenten øker til 400 kr for helårsmedlemskap og 225 kr for halvtårsmedlemskap ved akklamasjon. Sak 6.3: Saksfremlegger: Lade idrettspark Informasjonssak Det vil bli lagt frem en powerpoint om hva Lade idrettspark er og hvordan den kan bidra til økt aktivitet for NTNUI. Referat: Kristian presenterer Lade for Generalforsamlingen med PDF-fil av prosjektet. Saken har blitt endret fra en vedtakssak til en informasjonssak. For prosjektet er ikke ferdig, derfor trenger ikke vi å ta stilling til om vi skal være med i prosjektet før vintergeneralforsamlingen. Finansieringsplan kommer på vintergeneralforsamlingen. Spørsmål fra salen: Christoffer, Tennis: Tennisbanene på bildet, er de tilrettelagt der? Kristian Solvin, Leder: Ja, vi tror det. Magnus Dalen, Svømming: Kan du fortelle om planene om ny svømmehall? Kristian Solvin, Leder: Det er planlagt en ny 25- metershall for å utvide svømmetilbudet i Trondheim kommune. Det vil bli ett nytt bydelsbasseng med 6x25 baner og stupetårn. Det er imidlertid usikkert når de begynner å prosjektere det da det er dyrt å bygge svømmehall. 19

20 Ingen vedtak, all informasjon er gitt. Sak 7: Sak 7.1: Saksfremlegger: Referat: Foreta nødvendige valg Valg av varamedlem til Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlem Innstilling: Astrid Moen Det innstilte varamedlemmet kom frem og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva hun til nå har bidratt med i og hva hun ønsker å fortsette å bidra med. Generalforsamlingen godkjenner innstilling ved akklamasjon. Sak 7.2: Saksfremlegger: Referat: Midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef Generalforsamlingen velger Fredrik Thommesen til Hyttesjef og Øyvind Hetland til Visehyttesjef inntil erstattere er funnet. Kristian forteller om innsatsen hovedstyeet vil gjøre for å sette et nytt hyttestyret. Generalforsamlingen godkjenner midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef ved akklamasjon. Generalforsamlingen gir myndighet til å sette inn en hyttesjef og visehyttesjef, da det ikke er noen nye på plass til generalforsamlingen. Inntil generalforsamlingen i februar vil HS bestemme hvem som skal sitte i hyttestyret. Sak 8: Sakfremlegger: Midlertidig valgkomité til vintergeneralforsamlingen Generalforsamlingen gir fullmakt til å sette en midlertidig valgkomite til vintergeneralforsamlingen Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtak ved akklamasjon. 20

21 Sak 9: Sakfremlegger: Eventuelt Behandle eventuelle saker. Kommentarer/spørsmål fra salen: Haakon Utby, KK: KK savner referat fra tidligere generalforsamlinger. Det er lurt for medlemmene å kunne se hva som har skjedd i det siste. Jonathan, Wing Chun Kung Fu: Idrettskavalkaden er vanligvis i Dødens dal. Men ikke alle studenter får det med seg, og da får ikke gruppene like mange medlemmer som de ønsker. Kristian Solvin, leder: Vi stemmer ikke over hvor vi skal ha kavalkade, men kom gjerne med forslag. Jonathan, Wing Chun Kung Fu: Kan vi da markedsføre større for kavalkaden? Kristian Solvin, leder: Vi får vurdere kavalkaden til neste år. Kanskje vi skal bytte navn å kalle det noe annet. Sak 10: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta 21

Generalforsamling. Referat

Generalforsamling. Referat Generalforsamling Referat Tirsdag 10. september 2013 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 10. september 2013 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat (5 min) Saksfremlegger: Kristian Innstilling ! Referat HOVEDSTYREMØTE NR 05, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 09.02.2015, kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere Hovedstyret Kristian Solvin Leder Tilstede Fredrik Lundquist Nestleder Tilstede Madeleine Heiberg

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015

Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Behandling av søknader om gruppebevilgninger 2015 Om årets tildelinger Vi registrerer at gruppene i år søker om mindre enn tidligere år. Vi tar dette som et tegn på at gruppene har tatt innover seg og

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 16:15 18:15 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 8, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 11.03.2015, kl. 16:15 18:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Eirik Rivedal Økonomiansvarlig

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00

Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 19:00 21:00 Møtedeltakere: Møteinnkalling HOVEDSTYREMØTE NR 08 2016 Idrettsbygget Gløshaugen, 08.03.2016, kl. 19:00 21:00 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Thomas Maudal Gilje Nestleder Tilstede Mathias Moe Kasserer

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 11 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 03.04.2017, kl. 18:15 20:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Ikke tilstede Espen Lindstad

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 18. september 2012 kl. 17.15 Auditorium S7 på Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. september 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15

Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR Idrettsbygget Gløshaugen, , kl. 17:15 19:15 Møtedeltakere: Møtereferat HOVEDSTYREMØTE NR 08 2017 Idrettsbygget Gløshaugen, 06.03.2016, kl. 17:15 19:15 Emilie Zakariassen Leder Tilstede Eirik Palm Hunnestad Nestleder Tilstede Espen Lindstad Kasserer

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND

HJELMELAND IDRETTSLAG 4130 HJELMELAND Årsregnskap for 4130 HJELMELAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Gaver og tilskudd Sum driftsinntekter Aktivitetskostnader Lønn og andre

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Regnskap og budsjett for Stadsbygd

Regnskap og budsjett for Stadsbygd Regnskap og budsjett for Stadsbygd Hovedlag Bud. 2014 Regn. 2014 Bud. 2015 Regn. 2015 Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 Medlemskontigent 75 000 81 550 80 000 81 301 90 000 89 700 90 000 Sponsorinntekter 150

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2012... 4 3 REGNSKAP 2012... 6 4 BUDSJETT 2013 M/ KOMMENTARER... 9 5 VEDLEGG... 10 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind Referat Møte i hovedstyret torsdag 17.09.15 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Eric, Jeanett, Kenneth, Kristbjørn, Mikkel, Martin, Vilde, Anne, Marlene og Anette, Øyvind

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15)

NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak i 2015 (oppdatert etter styremøte 4/15) Sak nr. Saksnavn Vedtak 1/1/15 Regnskap pr. 31.10.14 2/1/15 Budsjett 2015 3/1/15 Nordisk Studentmesterskap

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret

Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret Øvrevoll Hosle IL styret Idrett Disse møtte; Anette Aasen, Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten Vanberg Sverre Nordby og Tor Janson-Haddal deltok innledningsvis Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Saksfremlegger: Fredrik Innstilling: Vedtak. Se utsendt referat fra HSM 22.

Styresaker Sak 1: Godkjenning av referat Saksfremlegger: Fredrik Innstilling: Vedtak. Se utsendt referat fra HSM 22. Referat HOVEDSTYREMØTE NR 23, 2015 Idrettsbygget Gløshaugen, 29.09.2015, kl. 18:15 20:15 Møtedeltakere Hovedstyret Fredrik Lundquist Leder Tilstede Adrian Sjøholt Nestleder Tilstede Mathias Moe Økonomiansvarlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Vintergeneralforsamling 2016

Vintergeneralforsamling 2016 Sakspapirer Vintergeneralforsamling 2016 ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 17:15AUDITORIUM S6, NTNU GLØSHAUGEN NORGES TEKNISK OG NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITETS IDRETTSFORENINGBASKETBALL 2 ÅRSBERETNING NTNUI

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer