Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl Auditorium S5 på Gløshaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen"

Transkript

1 Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl Auditorium S5 på Gløshaugen 1

2 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Sak 4: Hovedstyres halvtårsberetning og halvtårsregnskap 4.1 Behandle halvtårsberetning fra 4.2: Behandle halvtårsregnskapet fra Sak 5: Hyttestyrets halvtårsberetning og halvtårsregnskap 5.1 Behandle halvtårsberetning fra Hyttestyret 5.2: Behandle halvtårsregnskapet fra Hyttestyret Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker 6.1: Endring av statutter for s budsjettkriterierarbeid 6.2: Fastsettelse av medlemskontigent 6.3: Lade idrettspark Sak 7: Foreta nødvendige valg 7.1: Valg av varamedlem til 7.2: Midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef Sak 8: Midlertidig valgkomité til vintergeneralforsamlingen Sak 9: Eventuelt Sak 10: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta 2

3 3

4 Sak 1: Saksfremlegg: Godkjenne til stemmeberettigede Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede. 56 stemmeberettigede godkjennes ved akklamasjon. Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordning Saksfremlegg: Generalforsamlingen godkjenner innkallingen Kommentar fra HS: Endring i sak 6 i ettertid. Halvtårsberetning og halvtårsregnskap til hytta er lagt som eget ark. Spørsmål fra salen: Lars Gjølme, Dans: Hva har skjedd med sak 6? Fredrik, : Etter vi har pratet med KK fant vi ut at det ikke var en sak som generalforsamlingen trenger å ta stilling til, men heller noe og Tennis skal diskutere. Godkjennes ved akklamasjon. Sak 3: Saksfremlegg: Velge dirigent, to referenter samt to representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Øyvind Enger Referenter: Astrid Moen og Madeleine Heiberg Til å signere protokollen: Stian Rakke og Astrid Mogstad Godkjennes ved akklamasjon. Sak 4: Saksfremlegg: Hovedstyres halvtårsberetning og halvtårsregnskap Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningene fra med eventuelle merknader. 4

5 Sak 4.1: Saksfremlegg: Hovedstyres halvtårsberetning Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningene fra med eventuelle merknader. s halvårsberetning 18. februar september 2014 Sammensetning Leder: Kristian Sundvor Solvin Nestleder: Fredrik Lundquist Kasserer: Espen Høgset Økonomiansvarlig: Madeleine Heiberg Styremedlem: Even Nærum Styremedlem: Pauline Frydenlund Styremedlem: Adrian Sjøholdt Styremedlem: Ida Bakke Varamedlem: Synne Hådem(sa fra seg vervet ) Varamedlem: Henrik Skoland Sekretær: Astrid Moen(Fra ) Møtevirksomhet og representasjon har i perioden frem til ekstraordinær generalforsamling hatt 25 hovedstyremøter, der første møtet etter overlappseminaret ble benyttet til å konstituere styret og fordele roller. arrangerte en teambuildingstur til Flå koien i april. Synne sa fra seg vervet sitt i NTNUI HS i mars. HS hentet da inn Astrid Moen som har fungert som sekretær. var representert ved årsmøtet til idrettsrådet ved Kristian Solvin, Beate Nordheim og Fredrik Lundquist. På årsmøtet ble Beate Nordheim valgt inn i idrettsrådet som varamedlem, der hun vant valget enstemmig. Videre ble Fredrik Lundquist valgt inn i Velferdstinget. var også representert ved Forbundstinget til NSI(Norges Studentidrettsforbund). NTNUI deltok aktivt på tinget og to tidligere NTNUI-ledere Haakon Utby og Jens Sven Frogner ble valgt inn i forbundsstyret til NSI. Prosjekter: AssistCo AssistCo avtalen er reforhandlet, men NTNUI HS er ikke fornøyd med den nye avtalen og samarbeidet med AssistCo avsluttes Gråkallen Vinterpark Gråkallen Vinterpark, et samarbeidsprosjekt mellom NTNUI, Sportsklubben Freidig, Trondhjem Skiklubb og Sør-Trøndelag skikrets, har fått reguleringsplanen godkjent i bygningsrådet i Trondheim Kommune. Dette innebærer grønt lys for utbyggingen av et skianlegg i området Litj-Gråkallen. Etter minkende interesse fra gruppene i NTNUI har HS ikke lenger en like stor deltagelse i prosjektet. Men HS følger prosessen fra sidelinjen. 5

6 Samarbeids avtalen med SIT NTNUI og SIT har nå forhandlet frem en ny samarbeidsavtale. Samarbeidet har gått bra og SIT og NTNUI jobber nå godt sammen for å ivareta ta studentenes idrett- og treningstilbud. Avtalen vil bli lagt frem for Generalforsamlingen som informasjonssak. Lade Idrettsanlegg HS har i løpet av våren 2014 sett på mulighetene for et samarbeid med Trondheim Kommune om en ny kunstgressflate på Lade for amerikanske sporter og rugby. Der ses det på mulighetene for å investere i en ny kunstgressfalte sammen med Trondheim Kommune. Saken vil legges frem mer detaljert for generalforsamlingen som egen sak. NTNUI mosjon NTNUI mosjon er et lavterskeltilbud for alle NTNUIs medlemmer. Det arrangeres ulike treninger hver dag, alt fra Paintball til sirkeltrening til fotball. NTNUIs grupper arrangerer timene og stiller med trenere og opplegg selv. Mosjonstilbudet våren 2014 fungerte veldig bra. Det var noe varierende deltagelse på timene, men jevnt over bra oppmøte. Gruppene var fornøyde og alle ønsket å fortsette høsten Vi har også fått mye positive tilbakemeldinger fra de som deltok på timene. KA Så langt er det gitt ut én utgave av Klubbavisa i år, og dette var Velkommen-avisa i starten av høstsemesteret. Det planlegges ytterlige to utover høsten. At det ikke har blitt gitt ut flere utgaver i vår skyldes få folk i redaksjonen, våren ble dermed brukt til å rekruttere folk. Nå er vi en gjeng på fire stk.: Mari Klokk, Mathias Moe, Solveig Viktoria Loy og Liv Høijord Svare. I tillegg er vår HS-kontakt, Even Nærum med og bidrar. Det er fremdeles behov/plass til flere folk, ikke minst noen som har lyst til å ta over som redaktør GIP Det ble i mai startet etterlengtet vedlikehold i Gløshaugen idrettspark. Vi renset kunstgresset og la på 15 tonn granulat. Et slikt sommervedlikehold var sårt nødvendig selv om kostnaden ble større enn budsjettert med da det ikke er blitt gjort siden banen stod ferdig i Utleie til eksterne har fungert fint og det har vært mye fullbooket på banen. Det har vært noen uheldig situasjoner med dobbel booking både fra fotballkretsen og vår side. Vi jobber hardt i Baneutvalget for at det ikke skal gjenta seg. Referat: Generalforsamlingen ønsker en rask gjennomgang. Kristian Solvin, leder, går raskt igjennom halvtårsberetningen. Generalforsamlingen godkjenner s halvtårsberetning ved akklamasjon. 6

7 Sak 4.2: Saksfremlegger: Behandle halvtårsregnskap fra Halvtårsregnskapet godkjennes, med eventuelle merknader. har i første halvår 2014 hatt driftsinntekter på kr 2,806 millioner og driftskostnader på kr 0,957 millioner. Ut fra disse tallene ser det ut til å være et foreløpig overskudd, men det må tas med i betraktningen at store utgifter som overføring til gruppene og mosjonsutvalget føres først ved årsslutt. Altså kan et riktig bilde av resultatet først sees i helårsregnskapet. En del av gruppene og utvalgene har fått utbetalt forskudd av årets HS-midler, som de har fått innvilget gjennom budsjett. Dette fremkommer som fordring i balanserapporten. Halvparten av avskrivningen på Gløshaugen Idrettspark er ført så langt i år, det vil si kr Det har blitt betalt ett avdrag i tillegg til renter på lånet til SiT, i henhold til avtalen mellom SiT og NTNUI. Totalt beløp på kr ,59 der kr ,52 er kostnadsførte renter i 2013-regnskapet, og 6 595,07 er kostnadsførte renter for perioden Lånet er ferdig nedbetalt i september Det ble i vår foretatt helt nødvendig og omfattende vedlikehold på kunstgresset i GIP. NTNUI Side 1 / 3 Balanse periode 0-6 Periode Tomter,bygninger og fast eiendom Tomter, bygninger og annen fast ,00 Sum tomter,bygninger og fast eiendom , , ,00 1 Sum anleggsmidler , ,00 Varelager og forskudd til leverandører Varebeholdning, diverse effekter , , Varebeholdning, klær og materiell , ,00 2 Sum varelager og forskudd til leverandører , ,00 Kortsiktige fordringer Kundefordringer , , Amerikansk fotball ,00 0, Basket 0, , Bordtennis 0,00 0, Cricket ,00 0, Dans , , Fotball ,00 0, Frisbee 125,00 0, Lacrosse 125, , Langrenn 0,00 0, Orientering 0, , Paintball , , Qwan ki do 0,00 858, Roing , , Rugby 0, , Studenterhytta 0,00 0, Sykkel 0, , Tennis ,00 0,00 7

8 Turn 0,00 0, Wa kwa chuan 2 446, , Cheerleading , , Fordring mosjonsutvalget ,00 0, Fordring studentlekene 0,00 0, Fordring sit , , Fordring leverandører 0, ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,89 Periode Kontanter bankinskudd o.l Kontanter, kasse 361, , Bankkonto, drift 5 851, , Bank, prosjektkonto 0, , Bank, hyttefond , , Bank, koiefond , , Bank, høyrentekonto , , Bank, baneutvalget , , Bank, hs-likviditet ,80 0,00 Sum kontanter bankinskudd o.l , ,83 Sum omløpsmidler , ,72 Sum eiendeler , ,72 Egenkapital Egenkapital , ,95 Sum egenkapital , ,95 Avsetning for forpliktelser Avsetning til prosjekt , , Avsetning til hyttefond , , Avsetning til koiefond , , Avsetning medlemskontingent 0, ,00 Sum avsetning for forpliktelser , ,93 Sum langsiktig gjeld , ,93 Leverandørgjeld Leverandørgjeld ,40 Sum leverandørgjeld , , ,81 6 Skyldige offentlige avgifter Oppgjørskonto mva 0, ,62 Sum skyldige offentlige avgifter 0, ,62 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld andre grupper og utvalg 0, , Aikido 0, , Amerikansk fotball 0, , Badminton 0, , Bandy 0, , Baseball og softball 0, , Basket 0, , Bordtennis 0, , Capoeira 0, , Cricket 0, ,81 8

9 Dans , , Dykking 0, , Fekting 0, , Fotball 0, , Friidrett 0, , Frisbee 0, , Golf 0, , Håndball 0, , Innebandy 0, , Ishockey 0, , Judo 0, , Karate 0, , Kite 0, , Lacrosse 0, , Langrenn 0, , Orientering 0, , Padling 0, , Paintball 0, , Qwan ki do 0,00 0, Ridning 0, , Roing 0,00 0, Rugby 0, , Seiling 0, , Ski og fjell 0, , Skyting 0, , Snowboard 0, , Squash 0, , Studenterhytta , , Svømming 0, , Swing og folkedans 0, , Sykkel 0, , Tae kwon do 0, , Telemark-alpint 0, , Tennis 0, , Tenshi-tsume 0, , Tindegruppa 0, , Turn 0, , Volleyball -180, , Wa kwa chuan 0,00 0, Wing chun 0, , Triatlon 0, , Vannpolo 0,00 0, Rumpeldunk 0, , Gjeld mosjonsutvalget 0, , Gjeld medlemmer , , Gjeld sit , ,52 8 Sum annen kortsiktig gjeld , ,42 Sum kortsiktig gjeld , ,85 Sum gjeld & egenkapital , ,72 Resultat Sum resultat ,71 0,00 Sum balanse ,71 0,00 9

10 NOTER TIL BALANSE: avskrevet etter plan 2 Varebeholdning AssistCo (Rjukan) 3 Utleie av GIP. Kickback AssistCo. SL2013. SL Halvtårsmeldemskap jan.-juni Uttak fra avsetning til ildsjelspris 6 AssistCo, Trondheim Kommune, Sportsbua Siste del av 100-årsgaven fra HS. Overført til hyttefondet i 7 august 8 Lån GIP. Ferdig betalt september NTNUI Side 1 / 2 Resultat periode 0-6 Periode 2014 Bud. periode Salgsinntekt Salg av materiell, avgiftsfritt , , Salg av materiell, mva-pliktig 0, , Sponsorinntekter 0, , Egenandel, stevne/arrangement (fra egne , , Tilskudd, nif 0, , Tilskudd, momskompensasjon 0, , Tilskudd, velferdstinget , , Tilskudd, særforbund (hver gruppes 0, , Tilskudd, andre , ,00 Sum salgsinntekt , ,55 Annen driftsinntekt Leieinntekter , , Inntekter fra andre grupper i ntnui -134,30 0, Korreksjon tidligere år 0,00 0, Medlemskontingent jan-jun , , Medlemskontingent jul-des 0, , Avsatt medlemskontingent fra forrige år , , Andre avsetninger , , Gaver 0,00 0,00 Sum annen driftsinntekt , ,00 Sum driftsinntekter , ,55 Varekostnad Innkjøp av varer for videresalg 0,00 0, Lagdrakter 0, , Beholdningsendring 0, , Trener-/instruktørutdanning 0,00 0, Kurs 1 102, , Prosjekter 9 234, ,00 Sum varekostnad , ,00 10

11 Avskriving på varige driftsmidler mm Avskrivning ,00 Sum avskriving på varige driftsmidler mm , , ,00 4 Annen driftskostnad Leie av lokaler, tomt, etc 5 537, Oppussing bygninger, lokaler 0, ,00 0, Leie maskiner, inventar , , Datautstyr 0,00 0, Programvare , , Serverdrift 394, , Reparasjon og vedlikehold , , Revisjon og regnskapshonorarer , , Kontormateriell 216, , Kopiering 8 165, ,00 11

12 NTNUI Side 2 / 2 Resultat periode 0-6 Periode 2014 Bud. periode Trykking 0, , Utgifter egne møter 8 335, , Utgifter reise til andres møter 0, , Utgifter tillitsrepresentantsamlinger , , Utgifter ntnui orden , , Telefon 254,55 700, Porto 0,00 500, Forbundskontingent 0, , Reklame/annonser/profilering , , Gaver 0, , Ntnui orden , , Ekstrabevilgninger grupper 0, , Overføring gruppene 0, , Tilskudd mosjonsutvalget 0, , Sm-støtte grupper i ntnui 5 000, , Forsikring 0, , Øredifferanser 0,18 0, Gebyr 7 221, , Utgifter til andre grupper i ntnui 0,00 0, Tap på fordringer 998,75 0, Korrigering av fordringer internt 0,00 0,00 Sum annen driftskostnad , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Sum driftsresultat , ,45 Annen renteinntekt Renteinntekter (kreditrenter i desember) , ,00 Sum annen renteinntekt , ,00 Annen rentekostnad Rentekostnader 6 595,07 Sum annen rentekostnad 6 595, , ,96 10 Annen finanskostnad Avsetning prosjektmidler 0,00 0,00 Sum annen finanskostnad 0,00 0,00 Sum ordinært resultat før skattekostnad , ,59 Sum ordinært resultat , ,59 Sum årsresultat , ,59 Sum resultat , ,59 12

13 NOTER TIL RESULTAT: 1 Total støtte Resten utbetalt i aug. 2 Utleie av GIP 3 Avsetning ildsjelpris 4 Årlig avskrivning GIP 50% 5 NTNUI-kjelleren 6 Nødvendig, omfattende vedlikehold av GIP. Strøm, måking 7 Ordensrådmøtet. Per 30.9 er denne utgiften økt med grunnet utlegg for medlemskap for æresmedlemmer 8 Ordensrådsdaljer 9 Avvik medlemstall fra SiT. Feilført fordring i Renter på lån GIP Referat: Generalforsamlingen ønsker rask gjennomgang. Espen Høgset, Hovedkasserer, går raskt igjennom halvtårsregnskapet. Generalforsamlingen godkjenner s halvtårsregnskap ved akklamasjon. Sak 5: Sak 5.1: Saksfremlegger: Hyttestyrets halvtårsberetning og halvtårsregnskap Behandle Hyttestyrets halvtårsberetning Hyttestyret Generalforsamlingen godkjenner halvårsberetningen fra Hyttestyret med eventuelle merknader. Referat: Halvtårsregnskap med notater deles ut til Generalforsamlingen. Fredrik Thommesen og Øyvind Hetland oppsummerer halvåret på Studenterhytta. De la frem om «Hva er hytta?», visjonen til hytta, hyttas strategi, deres tre satsningsområder og veien videre. Generalforsamlingen godkjenner Hyttestyrets halvtårsberetning ved akklamasjon. 13

14 Sak 5.2: Saksfremlegger: Behandle halvtårsregnskapet fra Hyttestyret. Hyttestyret. Halvtårsregnskapet godkjennes, med eventuelle merknader. Halvtårsregnskapet fra Hytta ettersendes når det ferdigstilles og legges ved til neste generalforsamlingen. Referat: Spørsmål fra salen: Øyvind går igjennom Hyttestyrets halvtårsregnskap. Halvtårsregnskapet fra Hytta ettersendes når den ferdigstilles og legges ved til neste generalforsamling. Svein Christian Wedum, Kontrollkomiteen (KK): Du sa det var ingen som førte regnskap for dere i år, føler dere dette er en god løsning i forhold til i 2013 da et regnskapsbyrå førte regnskapet for dere? Øyvind, Hyttestyret: Vi mener det egentlig var en god beslutning å la et regnskapsbyrå ta seg av regskapet i 2013, intensjonen med regnskapsbyrå var god i fjor, men det førte til mer arbeid på oss da regnskapet måtte føres på nytt, det ble mye misforståelser og korreksjoner i ettertid. I 2014 fører hytta regnskapet selv, men satser på en fastprisavtale med et nytt regnskapsbyrå, som dobbelfører eller hjelper til med å føre regnskapet til hytta for kommende år. Vi ser det an i januar hvorvidt det er nødvendig med et regnskapsbyrå. Generalforsamlingen tar Hyttestyrets regnskap til etterretning. Godkjennes ved Generalforsamling i februar. 14

15 Sak 6: Sak 6.1: Saksfremlegger: Behandle innkomne forslag og saker Endring av statutter for s budsjettkriterierarbeid Stauttendringene godkjennes, med eventuelle merknader. NTNUI foreslår at de følgende punktene i «Statutter for hovedstyret budsjetteringsarbeid 3, ledd 3. Konkurranser» behandles individuelt før hele statuttendringsforslaget behandles som helhet. 3, ledd 7 behandles for seg: «Dersom en konkurranse blir (1) avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt (2) avlyst kan hovedstyret støtte» (1) inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingent. (2) tilsvarende ordinær støttesats for startkontigent. Dersom generalforsamlingen stemmer for støtte ved generell avlysning, bør setningen som omhandler oppmøte i godkjent bekledning falle bort, for at endringsforslaget skal virke helhetlig ved samlet behandling. Vedlagt sakstekst: Statuttene som de er i dag i svart, forslag til endring i rødt: «3, ledd 3 - Konkurranser Utgifter til startkontingent og serieavgift, dommere og anleggsleie skal behandles likt og støttes. Påmeldte lag eller utøvere som likevel ikke deltar har ikke rett til støtte. Hvis en gruppes utøvere under konkurranse unnlater å bruke godkjente drakter eller representasjonsbekledning kan hovedstyret trekke støtten til hele konkurransedeltakelsen. Dersom en konkurranse blir avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt, kan hovedstyret støtte inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingenten. Det forutsetter at arrangøren ikke refunderer hele eller deler av startkontingenten. Det skal dokumenteres at man har møtt opp med godkjent bekledning for å konkurrere for NTNUI. Reise til avlyst konkurranse støttes på samme måte som om konkurransen ikke var avlyst.» 3, ledd 7 - Reiser Statuttene som de er i dag i svart, forslag til endring i rødt: «Det støttes i utgangspunktet kun reiser der destinasjonen er mer enn 120 km fra Trondheim. Grupper uten slike destinasjoner kan innvilges kortere reise. Kollektivtransport foretrekkes av sikkerhetsmessige årsaker og støttes helt frem til destinasjonen. Ved bruk av privatbil benyttes en fast sats på kroner 2,50 per km som beregningsgrunnlag. Ved 17 eller flere reisende kan gruppen velge å få støtte til leie av buss fremfor kollektivtransport eller personbiler. Ved benyttelse av kollektivtransport som hovedtransportmiddel, eksempelvis fly, støttes leiebil kun hvis destinasjonen fortsatt er mer enn 120 km 15

16 unna. fastsetter retningslinjer for reisestøtte.» Referat: Fredrik går frem og presenterer forslag til statuttendringer. «3, ledd 3 - Konkurranser Spørsmål fra salen: Svein Christian, KK: Kan vi få en mer helhetlig gjennomgang av saken før vi stemmer over den? Fredrik Lundquist, : Mange medlemmer av NTNUI dro for å delta på Birkebeinerrennet i 2013, det ble imidlertid avlyst. Slik som statuttene er i dag er det ingenting som støtter medlemmene når renn blir avlyst, endringer i statuttene vil dermed være til fordel for medlemmene til NTNUI Det stemmes over en endring av statuttene: Enstemmig vedtatt for en endring i statuttene. Stemmer over: Fredrik Thommesen, Hyttestyret: Hva er grunnlaget for ordlyden i sitat 1? Fredrik Lundquist, : Det er skrevet for at det skal være minst mulig feiltolkning Stian Rakke, Fotball: Hva er grunnen til at dere kom frem til akkurat de forslagene? Fredrik Lundquist, : Første forslag er HS sitt forslag, andre er KK og Rådets forslag. Dersom en konkurranse blir 1) avlyst tidligst dagen før den er planlagt avholdt (22 stemmer) 2) avlyst (34 stemmer) Stemmer over: Stian Rakke, Fotball: Kan vi få kommenterer fra de som har kommet med forslaget? Fredrik Lundquist, : Vi tenkte at når det først ikke går et renn, har ikke deltakeren gått for NTNUI og dermed ikke gjort promotering for idrettslaget selv om du har møtt opp. Espen Høgset, Hovedkasserer: Det er slik at dersom kun halvparten blir gitt tilbake i støtte så et det åpent for å bruke støtten på andre renn. Kan hovedstyret støtte 1) inntil halvparten av ordinær støttesats for startkontingent (32 stemmer) 2) tilsvarende ordinær støttesats for startkontigent (24 stemmer) foreslår derfor: Dersom en konkurranse blir avlyst, kan støtte inntil halvparten av ordinær 16

17 støttesats for startkontingent. Det forutsetter at arrangøren ikke refunderer hele eller deler av startkontingenten. I tillegg strykes leddet om at man må stille med godkjent bekledning 3, ledd 7 Reiser Spørsmål fra salen: Mathias Moe, Fekting: Er det en grunn til at dere vil ha disse tingene inn? Fredrik Lundquist, : Det gjør det enklere å gi HS rettigheter til å fastsette retningslinjer fremfor å vedta småendringer i statuttene på hver generalforsamling Espen Høgset, Hovedkasserer: støtter billigste reisevei. Retningslinjer for reisestøtte har finnes i mange år, det er noe som har blitt brukt og er en del av budsjettarbeidet til HS, men vi ønsker å få det fastsatt i. Stian Rakke, Fotball: Jeg synes det burde foreligge begrunnelse til slike endringer, slik at man kan gå tilbake å se på hvorfor den endringen skjedde akkurat da. Generalforsamlingen vedtar at statuttene blir endret slik som beskrevet ovenfor. 17

18 Sak 6.2: Saksfremlegger: Fastsettelse av medlemskontigent Medlemskontigenten foreslås økt til 400,- og 225,- for henholdsvis helårs- og halvårsmedlemskap når en kjøper medlemskap i SIT-Idrett samtidig. Mens ved kun kjøp av NTNUI medlemskap settes kontigentet til 550kr og selges kun som heltårsmedlemskap. Foreslåtte endringer er merket med rødt. Salgssted Kontingentgruppe NTNUI-kontingent (helår/halvår) Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra 350/200 NTNU + medlemskap i 400/225 SIT-Idrett Resepsjon i-bygg Gyldig NTNUImedlemskort 350/200 fra forrige 400/225 semester + Medlemskap Resepsjon i-bygg i SIT-Idrett Vitenskapelig ansatte NTNU (kun de som ønsker det, ellers NTNU BIL)+ medlemskap i SIT-Idrett 350/ /225 Brukerkontingent (helår/halvår) Settes av SIT* Settes av SIT* Settes av SIT* NTNUI HS Æresmedlemmer 0 Betales av de som ønsker å benytte seg av SIT sine lokaler. NTNUI HS Andre 7000 Kun studenter og ansatte har adgang (HiST-studenter 1850) *SIT-Idrett setter sin egen medlemskontingent, men for å styrke et godt samarbeid med NTNUI ligger det et hovedprinsipp for pris om at NTNUI og SIT-Idrett alltid skal være billigere enn kun SIT-Idrett. NTNUI kontingent uten SIT-idrett medlemskap Resepsjon i-bygg Gyldig semesterkort fra NTNU eller innvilget dispensasjonssøknad 550kr kun som helårs *Ingen brukerkontigent *Denne kontingent gruppen har ikke tilgang til treninger eller aktiviteter som foregår i idrettsbyggene eid og driftet av SIT-Idrett. 18

19 Referat: Kristian presenterer saken. Ønsker mer aktivitet og trenger da et større spillerom i potten. Spørsmål fra salen: Sondre Rotkvam, Ju-Jitsu: Hvor mye penger vil dette få inn til NTNUI Espen Høgset, Hovedkasserer: Ca helårsmedlemmer og 2000 medlemmer per semester, blir omtrent kr André Voigt, Rugby: For de som er rent NTNUI medlemmer, hva er det de har lov til å delta på av NTNUI sine aktiviteter? Kristian Solvin, Leder: Alt som skjer på idrettsbyggene. Skal man benytte seg av noen av SIT sine haller må man ha SIT medlemskap. Kontorlokaler og lager har man fortsatt lov til å bruke uten SIT-medlemsskap. Generalforsamlingen godkjenner at medlemskontingenten øker til 400 kr for helårsmedlemskap og 225 kr for halvtårsmedlemskap ved akklamasjon. Sak 6.3: Saksfremlegger: Lade idrettspark Informasjonssak Det vil bli lagt frem en powerpoint om hva Lade idrettspark er og hvordan den kan bidra til økt aktivitet for NTNUI. Referat: Kristian presenterer Lade for Generalforsamlingen med PDF-fil av prosjektet. Saken har blitt endret fra en vedtakssak til en informasjonssak. For prosjektet er ikke ferdig, derfor trenger ikke vi å ta stilling til om vi skal være med i prosjektet før vintergeneralforsamlingen. Finansieringsplan kommer på vintergeneralforsamlingen. Spørsmål fra salen: Christoffer, Tennis: Tennisbanene på bildet, er de tilrettelagt der? Kristian Solvin, Leder: Ja, vi tror det. Magnus Dalen, Svømming: Kan du fortelle om planene om ny svømmehall? Kristian Solvin, Leder: Det er planlagt en ny 25- metershall for å utvide svømmetilbudet i Trondheim kommune. Det vil bli ett nytt bydelsbasseng med 6x25 baner og stupetårn. Det er imidlertid usikkert når de begynner å prosjektere det da det er dyrt å bygge svømmehall. 19

20 Ingen vedtak, all informasjon er gitt. Sak 7: Sak 7.1: Saksfremlegger: Referat: Foreta nødvendige valg Valg av varamedlem til Generalforsamlingen velger den innstilte som varamedlem Innstilling: Astrid Moen Det innstilte varamedlemmet kom frem og presenterte seg, fortalte litt om seg selv og hva hun til nå har bidratt med i og hva hun ønsker å fortsette å bidra med. Generalforsamlingen godkjenner innstilling ved akklamasjon. Sak 7.2: Saksfremlegger: Referat: Midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef Generalforsamlingen velger Fredrik Thommesen til Hyttesjef og Øyvind Hetland til Visehyttesjef inntil erstattere er funnet. Kristian forteller om innsatsen hovedstyeet vil gjøre for å sette et nytt hyttestyret. Generalforsamlingen godkjenner midlertidig valg av Hyttesjef og Visehyttesjef ved akklamasjon. Generalforsamlingen gir myndighet til å sette inn en hyttesjef og visehyttesjef, da det ikke er noen nye på plass til generalforsamlingen. Inntil generalforsamlingen i februar vil HS bestemme hvem som skal sitte i hyttestyret. Sak 8: Sakfremlegger: Midlertidig valgkomité til vintergeneralforsamlingen Generalforsamlingen gir fullmakt til å sette en midlertidig valgkomite til vintergeneralforsamlingen Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtak ved akklamasjon. 20

21 Sak 9: Sakfremlegger: Eventuelt Behandle eventuelle saker. Kommentarer/spørsmål fra salen: Haakon Utby, KK: KK savner referat fra tidligere generalforsamlinger. Det er lurt for medlemmene å kunne se hva som har skjedd i det siste. Jonathan, Wing Chun Kung Fu: Idrettskavalkaden er vanligvis i Dødens dal. Men ikke alle studenter får det med seg, og da får ikke gruppene like mange medlemmer som de ønsker. Kristian Solvin, leder: Vi stemmer ikke over hvor vi skal ha kavalkade, men kom gjerne med forslag. Jonathan, Wing Chun Kung Fu: Kan vi da markedsføre større for kavalkaden? Kristian Solvin, leder: Vi får vurdere kavalkaden til neste år. Kanskje vi skal bytte navn å kalle det noe annet. Sak 10: Sigmonds Staup og kveldsmat på Hytta 21

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Hvilken gruppe passer deg?

Hvilken gruppe passer deg? Klubbavisa #1 August 2014 velkommen Hvilken gruppe passer deg? 2 3 Hu&Hei Velkommen til Trondheim og NTNU som student i Norgest beste studieby med Norges største og bredeste idrettstilbud til deg som student

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45

Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Referat HOVEDSTYREMØTE NR 22, 2008 Idrettsbygget Gløshaugen, 4. November 2008, kl (ca.)19:15-21:45 Møtedeltakere Hovedstyret Eirik Solli Haukaas Leder Fraværende Marianne Riksheim Nestleder Tilstede Inger

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer