Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plantevernplan Grønnsaker på friland, NLR SørØst"

Transkript

1 Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland, NLR SørØst Innhold Generelt om ugrassprøyting... 2 Generelt om kvekesprøyting... 2 Generelt om dispensasjoner og offlabel... 2 Pyretroider... 3 Hodekål... 4 Kålrot... 6 Rosenkål... 8 Blomkål Brokkoli Kinakål Salat Kepaløk Purre Vårløk Gulrot Persillerot Dill Pastinakk Blad- og kruspersille Knollselleri Stangselleri Rødbete Frilands-agurk Sukkermais Sukkerert Melon Spinat Ruccola Bønne Asparges Reddik Squash og gresskar Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Ole Morten Nyberg (gulrot og løk), Francisco Granados (purre), Anne Lene Malmer (salat, melon, spinat, squash og gresskar), Mona Auli (blomkål, brokkoli, kinakål, ruccola), Lars-Arne Høgetveit (rotpersille, vårløk, rosenkål, asparges, dill, sukkerert), Astrid Gissinger (pastinakk), Hilde Marie Saastad (hodekål, frilandsagurk, sukkermais, rødbete, bønne, virkningstabell) og Gerd Guren (koordinering) i Norsk Landbruksrådgiving - Det tas forbehold om skrivefeil. Det er brukt Felleskjøpets katalogpriser inkl. avgift uten mva. ved kjøp av den største pakningen for de midlene FK har. Unngå blandinger som ikke er oppgitt i planen. Kontakt din lokale enhet i Norsk Landbruksrådgiving før dette eventuelt gjøres. Les etiketten og vernereglene nøye før bruk! Følg nøye avstand til vann og bimerke på etikettene! Tøm ikke sprøyterester ut, men fyll sprøyta med vann og sprøyt over kulturen. Påfylling og rengjøring - langt fra sluk og gårdsplass, over organisk underlag. Oppdaterte lister med oversikt over dispensasjoner og off-label søknader finnes på Norsk Landbruksrådgiving sine hjemmesider ( under grønnsaker. Alle dispensasjoner og off-label-godkjennelser er skrevet i kursiv. Medisinsk nødhjelp: tlf 113 Giftinformasjonssentralen:

2 Etiketter: Etikett på nett gjelder: For å få med siste bruksendringer, hent oppdatert etikett på: Du kan også gå inn på Plantevernguiden under Bioforsk sine hjemmesider ( Plantevernleksikonet gir informasjon om de ulike skadegjørere. Du kan også gå inn på Vips og se på varsler av ulike skadegjørere. Generelt om ugrassprøyting Velg ugrasmiddel etter ugrasflora! Minste preparatmengde brukes på lett jord og/eller under gunstige forhold. Ved bruk av ugrasmidler som virker gjennom jord, må det være fuktig helt opp i overflata for å få god virkning. Vanning er alltid en fordel. Fuktigheten trekker ofte opp om kvelden eller natta. Mye nedbør og vanning fører til nedvasking og skade av ugrasmidler på lett jord. Bladherbicid bør helst sprøytes når plantene er saftspente, morgen eller kveld, helst om kvelden og ikke i solskinn. midlene virker generelt best mellom 10 og 20 ºC og ved høy luftfuktighet. Unngå sprøyting når temperaturen blir over 20 o C. Vask åkersprøyta med vaskemiddel til formålet etter bruk/bytte av middel. Fare for rester etter sprøyting med Roundup. Generelt om kvekesprøyting Viktig at kveka er i god vekst. Unngå annen ugrasbehandling og jordarbeiding ei uke før og ei uke etter kvekebehandling. Kvekemidlene er generelt skånsomme mot kulturen uansett utviklingsstadium. Kvekemidlene må ikke blandes med andre ugrasmidler eller tørråtemidler, men kan blandes med pyretroider. Midlene virker også mot andre grasarter (knereverumpe, floghavre), men ikke tunrapp, bortsett fra Agil. Viktig å vaske sprøyta med vaskemiddel før kvekesprøyting da kvekemidlene løser opp gamle rester i tanken. Generelt om dispensasjoner og off-label Med bakgrunn i stadig færre godkjente plantevernmidler i småkulturer, innførte Mattilsynet ordningen med off-label etiketter fra En off-label etikett gir mulighet for å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i andre bruksområder enn det den ordinære godkjenningen omfatter. For å bruke et plantevernmiddel på off-label, må brukeren inneha en tilleggsetikett og egenerklæring. Tilleggsetiketten gir anbefaling om hvordan midlet skal brukes mens egenerklæringen bekrefter at brukeren selv står ansvarlig for bruk og evt. skader og utilsiktet effekt. En off-label godkjennelse følger plantevernmidlets normale godkjenningsperiode, vanligvis 5 år. Norsk Landbruksrådgiving i grønnsaker har tatt på seg arbeidet med å søke off-label for grønnsakvekstene, og utfører dette arbeidet i fellesskap. Ved å henvende deg til Norsk Landbruksrådgiving, får du tilleggsetikett og egenerklæring for de ulike off-label godkjennelser i grønnsaker. 2

3 En dispensasjon søkes når det er lite sannsynlig for å få gjennomslag for en off-labelsøknad. Dette kan f. eks. være når midlet er på vei ut, når det kun er ett år igjen av godkjenningsperioden for midlet og lignende. Det mest vanlige er å få dispensasjon for ett år. Norsk Landbruksrådgiving i grønnsaker samarbeider også om dispensasjonssøknadene. Mattilsynet krever et gebyr for å behandle dispensasjons- og off-labelsøknader. Norsk Landbruksrådgiving ser seg derfor nødt til å ta et gebyr for bruk av plantevernmidler på off-label og dispensasjon. Dette gebyret er satt til 700 kr for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving og 2000 kr for ikke-medlemmer. Noen dispensasjoner og off-label godkjennelser er uten gebyr. Gebyret blir krevd inn etter vekstsesongens slutt. Pyretroider Fra 2011 er det kun nye etiketter av pyretroidene som gjelder. Det er generelt antallsbegrensinger på grunn av resistens, og også begrensinger mht kultur i forhold til tidligere etiketter. Sjekk derfor etiketten nøye. 3

4 Hodekål, plastsolfanger Ingen godkjente midler, Midler til utprøving 2011, friland Frøugras Lentagran WP Høst- og vinterkål. På nyspirt frøugras ca 3 uker etter planting. Lentagran har virkning fram til ugraset har 2-4 blad. Best virkning på ugrasplanter i god vekst. Lentagran kan gi sviskade ved dårlig vokslag. Mot spesielle ugrasslag Kveke/ grasugras Kveke/ grasugras Matrigon Focus Ultra Agil 100 EC Skadedyr, oppal Mot rot- og frøugras i korgplantefamilien, hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker. Rotugraset bør ha rosett, frøugraset maks 2-4 blad. Brukes kun >12 C og helst høy luftfuktighet. Planterester må pløyes ned pga fare for skade i kulturen neste år. Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Kveka 3-5 blad og i god vekst. Agil virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Agil 100 EC har også en viss virkning på tunrapp Mengde/daa Avgifts g ml ml 1 42 dg ml 2 42 dg 68 Kålflue Beising med Mundial eller Gigant fra frøfirmaet bør vare hele sesongen. Kålflue Conserve Aktuelt med behandling av småplanter hvis ikke frøet er beiset. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Kålflue Perfection 500 S Aktuelt med behandling av småplanter hvis ikke frøet er beiset. Off-label godkjent inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Skadedyr, felt Engtege Fastac 50 Sprøyting etter planting hvis dagtemperaturen er ml 3 7 dg 9-14 Karate 2,5 over 15 C og feltet erfaringsmessig er utsatt for angrep (nær skog). Sprøyt om kvelden (lav g 3 14 dg 9-10 Sumi-Alpha temp). Faren tilstede inntil 2 uker etter planting. Gjentatt behandling ofte nødvendig (3-5 dg) ml 3 7 dg Perfektion 500 S Bruk 50 til 100 l væske pr. daa. Antallsbegrensing ved bruk av pyretroider pga resistensfare, se 100 ml 3 21 dg 29 etikett. Calypso 480 SC Neonikotinoider. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade. Systemisk middel. Maks 2 ganger pr ml 4 7 dg Biscaya 240 OD kultur pr. sesong med neonikotinoider ml 3 7 dg Kålmøll, Fastac 50 Sprøyt ved begynnende angrep. Følg lokal ml 3 7 dg andre Karate 2,5 varsling. Antallsbegrensing ved bruk av g 3 14 dg 9-14 sommerfugllarver, Sumi-Alpha pyretroider pga resistensfare, se etikett ml 3 7 dg 9-10 Calypso 480 SC Neonikotinoider, se info under engtege. Viktig ml 4 7 dg jordloppe, med tidlig behandling i forhold til angrep! Maks kålgallmygg 2 ganger pr. kultur pr. år med neonikoninoider. m.fl. Biscaya 240 OD ml 3 7 dg Følg lokal varsling. 4

5 Steward 30 Virker primært mot sommerfugllarver og egg, men kan ha sideeffekt mot sikader, teger, biller og tovinger. Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger etter hverandre pga resistensfare. 3 behandlinger mulig. 8,5 g 3 1 dg Kålflue Conserve Aktuelt med off-label hvis ikke beiset frø. Off -Label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for dose og tilleggsetikett. Perfekthion 500 S Åkersnegle SmartBayt Professjonell Sopp, oppal Rotbrann svartskurv Aktuelt med off-label hvis ikke beiset frø. Off -Label godkjent inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for dose og tilleggsetikett. Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. 1,5-5 kg Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i Ferra Proff feltet avhengig av angrep. Forebyggende og Opptil 5 kg tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas Sluxx avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! 0,7 kg Neu 1181M Egen dose for iberaskogsnegle. Topsin Brusevanning like etter såing og/eller like før utplanting ved angrep. Se etikett for dosering pr. m². Rovral 75 Rett etter såing, 0,5 l væske pr m². Senere i oppalet: Ca 2 l væske /m². Ikke sol. Rett før utplanting mot svartskurv i åkeren, 1 l pr. m² på plugg. Skyll med rent vann. 15/70 g pr.10 l vann 3 g/0,5 l 5-7 g/10 l 100 g/10 l vann dg - Previcur N Se etikett, dose avhengig av plantas utvling dg - Amistar Tillatt en gang under oppal. 0,1-0,4 l væske/m² ml i 10 l Pass på fuktigheten i huset. vann Kålbladskimmel Kålbladskimmel og såing og før fremspiring. 2) Behandling etter Previcur Energy Utvanning før planting. 1) Behandling like etter Phythium fremspiring, dager senere. Maks to spp. behandlinger pr. kultur. Sopp, felt 3 ml/m 2. Fuktig medium med 2-4 l vann / m dg Skulpesopper (alternaria), storknolla råtesopp, gråskimmel Kålbladskimmel, Amistar skulpesopper, korsblomstringflekk, m.fl. Skulpe- Signum sopper (alternaria), korsblomstgråflekk, korsblomstringflekk, m.fl. Rovral 75 Sprøyt ved begynnende angrep og gjenta behandlingen en gang ved behov. Maks to behandlinger. Forebyggende sprøyting mot gråskimmel på lager: en sprøyting dager før høsting. Ved begynnende angrep, eller forebyggende når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Maksimalt to behandlinger med enten Amistar eller Signum (begge er strobiluriner). Forebyggende eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Øk vannmengden ved tette kulturer. Maksimalt to behandlinger med enten Amistar eller Signum (begge er strobiluriner). Prioriter Signum ved skulpesopper. Har også en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel g 4 14 dg ml 2 14 dg g i 30 l vann, øk vannmengden ved tette kulturer dg 68 5

6 Kålrot Mengde/daa Avgifts Frøugras Centium Det er søkt om dispensasjon på Centium mot frøugras. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for informasjon og eventuelt kontrakt. Frøugras Frø- og rotugras Kveke / grasugras Kveke/ grasugras Boxer Roundup Max, Roundup ECO, Glyfonova Pluss Matrigon Focus Ultra Agil 100 EC Skadedyr, oppal Engtege Karate 2,5 Godkjent off-label til i sådd kålrot. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for informasjon og kontrakt. 1-2 dagar før kålrota blir sådd (ved bruk av falsk såbedd -ugras har spirt). Mot rot- og frøugras i korgplantefamilien, hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker. Rotugraset bør ha rosett, frøugraset maks 2-4 blad. Brukes kun >12 C og høy luftfuktighet. Planterester må pløyes ned pga fare for skade i kulturen neste år. Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Agil 100 EC har også en viss virkning mot tunrapp. Kan være aktuelt når plantene står ute før planting ved dagtemperatur over 15 C. Utfør behandling på kvelden ml/daa ml ml 1 42 dg ml 1 56 dg g/100 l vann, opptil 0,2 l/m² 3 14 dg - Kålflue Conserve Aktuelt med behandling av småplanter. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon Perfektion 500 S Skadedyr, felt Engtege Karate 2,5 Det er søkt om off label på Perfecthion mot kålfluga. Eldre off-label gjelder inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for informasjon og eventuelt kontrakt. Sprøyting etter planting dersom dagtempera-turen er over 15 C og feltet erfaringsmessig er utsatt for angrep (nær skog). Sprøyt om kvel-den (lav temp). Faren er tilstede inntil 2 uker etter planting. Gjentatt behandling ofte nødvendig (3-5 dg). Maksimum 2 behandlinger pr. sesong g/30-50 l vann 3 14 dg 9-10 Kålflue Conserve Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon Perfekthion 500 S Fence Det er søkt om off label på Perfecthion mot kålfluga. Eldre off-label gjelder inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for informasjon og eventuelt kontrakt. Gjerdemetode. Settes opp ved såing/planting, eller før forventa sverming av kålflua. Kan også ha effekt på andre flyvende skadedyr. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt, for informasjon om erfaring med metoden innen ditt lokale område. 6

7 Jordloppe Sprøyt ved begynnende angrep. Maks 2 Karate 2,5 behandlinger pr. sesong. Karate 2,5 Sprøyt ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger pr. sesong g/30-50 l 3 14 dg 9-10 Div. skadedyr 14 dg 9-10 se etikett 25-30g/30-50 l 3 Bladlus Pirimor Maksimum 1 behandling. 30 g/25 l 4 14 dg 29 Åkersnegle SmartBayt Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. 1,5-5 kg Professjonell Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller Sopp, oppal Rotbrann Svartskurv Sopp, felt Ferra Proff inne i feltet avhengig av angrep. Opptil 5 kg Forebyggende og tidlige start av Sluxx bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av 0,7 kg Neu 1181M klima og angrep. Les etikett nøye! Egen dose for iberaskogsnegle. Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - Rovral 75 Rett etter såing, 0,5 l væske pr. m². Senere i oppalet 10 l væske pr. m². Rett før utplanting mot svartskurv i åkeren, 1 l pr. m². Skyll alltid plantene med rent vatn. Se etikett 4 14 dg - Meldugg Thiovit Jet Brukes forebyggende. Gjentas med 7-10 dg 300 g 2 4 dg 15 intervall. Amistar Sprøyt ved begynnende angrep. Maksimum 2 behandlinger ml 2 30 dg Topas Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. 7

8 Rosenkål Frøugras Frø- og rotugras Kveke og grasugras Lentagran WP Matrigon Focus Ultra Skadedyr, oppal Engtege Karate 2,5 På nyspirt frøugras ca 3 uker etter planting. Lentagran har virkning fram til ugraset har 2-4 blad. Best virkning på ugrasplanter i god vekst. Kan også vurderes 2 behandlinger (2 x 100g), første behandling når ugraset spirer. Mot rot- og frøugras i korgplantefamilien, hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker. Rotugraset bør ha rosett, frøugraset maks 2-4 blad. Brukes kun >12 C og høy luftfuktighet. Planterester må pløyes ned pga fare for skade i kulturen neste år. Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Kan være aktuelt når plantene står ute før planting ved dagtemperaturer over 15º C. Utfør behandlingen på kvelden. Mengde/daa Avgifts g ml ml 1 56 dg g/100 l vann 3 14 dg - Kålflue Kålflue Beising med Gigant eller Mundial fra frøfirmaet bør vare hele sesongen. Perfektion 500 S Skadedyr, felt Kålbladlus Calypso 480 SC Biscaya 240 OD Karate 2,5 Fastac 50 Perfekthion 500 S Pirimor G Godkjent tidligere off-label inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Neonikotinoid med nerve- og magevirkning. Sterkt systemisk. Er resistensbryter bl.a. mht pyretroider! Maks 2 behandlinger med neonikotinoid pr. sesong. Neonikotinoid med akutt giftig nerve- og magevirkning. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade. NB! Ved bruk i rosenkål MÅ Biscaya kun benyttes alene, pga er observert skade utenlands ved blanding! Maks 2 ganger med neonikotinoider pr. sesong. Virkning: Mage, kontakt og avskrekkende l væske/daa. Maks 2 behandlinger etter hverandre med pyretroid. Virkning: Mage, kontakt og avskrekkende l væske/daa. Maks 2 behandlinger etter hverandre med pyretroid. Virkning: Systemisk oppover i planten l væske/daa. Kan være 1. valg selv ved bladlukking. Virkning: Kontakt, gass, inntrengning i blader. Kun 1 behandling lov. >25 l væske/daa. Under ºC reduseres virkningen drastisk ml/20-40 l 4 7 dg ml 3 7 dg g 3 14 dg ml 3 7 dg ml 3 21dg g 4 14 dg 48 8

9 Kålflue Perfekthion 500 S Engtege Karate 2,5 Kålmøll, kålfly, kåls.fugl og andre s. fugler Bladlus, trips, teger, sommerfugllarver m.fl. Åkersnegle Fastac 50 (Sumi-Alfa, Perfekthion og Calypso også tillatt) Karate 2,5 Godkjent tidligere off-label inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Sprøyting etter planting dersom dagtemperaturen er > 15 ºC og feltet erfaringsmessig er utsatt for angrep (nær skog). Sprøyt om kvelden (lav temp). Faren tilstede inntil ca 2 uker etter planting. Gjentatt behandling ofte nødvendig (3-5 dg). Maks 2 behandlinger med et pyretroid. Sprøyting ved angrep. Kålfly: Angrep kan komme i juni/juli. Maks 2 behandlinger med et pyretroid g/40-60 l vann 3 14 dg ml 3 7 dg g 3 14 dg 10 Fastac ml 3 7 dg 9-14 Calypso 480 SC Biscaya 240 OD Neonikotinoider.Ved varsling av angrep eller ved angrep. Viktig med tidlig behandling i forhold til angrep! Bruk liter væske/daa. Maks 2 behandlinger pr. sesong med neonikotinoider. Biscaya 240 OD må ikke blandes med andre plantevernmidler i rosenkål pga observert skade utenlands ved blanding. Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt ml 4 7 dg ml 3 7 dg SmartBayt Professjonell 1, Ferra Proff åkeren eller inne i feltet avhengig av Opptil 5 kg angrep. Forebyggende og tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! (I praktisk dyrking har noe god erfaring med Sluxx 0,7 kg ,7 kg SmartBayt med etterfylling hver 7 Neu 1181M dag ved behov.*) Egen dose for iberaskogsnegle. Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - * Det er laget en liten oversikt over forebyggende tiltak mot snegler som kan fås fra rådgivingen. Sopp, oppal Kålbladskimmel, rotbrann rotråte Rotbrann Previcur N I oppal, helst forebyggende, i våte perioder. Pass også på opptørking av drivhusa (luftefyring). Rett før eller etter såing: Bruk fra 1-3 liter/m². Skyll bladene etter sprøyting. (Previcur Energy, er tokomponent, kan også benyttes. Effekten er minst like god som Previcur N og den har fordelen at den er mindre utsatt for resistens. ) Kan være aktuelt i oppal før utplanting. Bruk 4-6 l /m² noen dager før utplanting. Skyll bladene med rent vann etter sprøyting. Rovral 75 og Topsin er også godkjent i oppal mot rotbrann. 25 ml/10 l 1 30 dg - 15 ml/10 l - 9

10 Sopp, felt Skulpesopper, korsblomstringsflekk, kålbladskimmel. m.fl. Signum Ved tidlig begynnende angrep eller rent forebyggende ved "soppklima". To komponent middel og ett av stoffa er et strobilurin som i Amistar. Brukes forebyggende pga faren for resistens. Skal også ha en viss virking mot kålbladskimmel. Ved svært tette kulturer brukes opp mot 100 l væske/daa. 2-3 uker beh.intervall ved behov. (Amistar kan også benyttes, men er mere smalspektra. Har 14 dg behandlingsfrist.) 100 g/30 l 2 21 dg 68 10

11 Blomkål, plastsolfanger Frøugras, friland Ingen godkjente ugrasmidler Frøugras Lentagran WP På nyspirt frøugras ca 3 uker etter planting. Lentagran har virkning fram til ugraset har 2-4 blad. Best virkning på ugrasplanter i god vekst. Lentagran kan gi sviskade ved dårlig vokslag. Kveke/ grasugras Skadedyr, oppal Engtege, bladlus mfl. Focus Ultra Karate 2,5 Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Kan være aktuelt når plantene står ute før planting ved dagtemperatur over 15 C. Utfør behandling på kvelden. Mengde/daa Avgifts g ml 1 42 dg g/100 l vann, opptil 0,2 l/m² 3 14 dg - Kålflue Beising med Gigant eller Mundial fra frøfirmaet bør vare hele sesongen. Kålflue Conserve Aktuelt med behandling av småplanter hvis ikke frøet er beiset. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Kålflue Skadedyr, felt Perfekthion 500 S Aktuelt med behandling av småplanter hvis ikke frøet er beiset. Off-label godkjent til Kontakt Norsk landbruksrådgiving i ditt distrikt. Engtege Fastac 50 Sprøyting etter planting hvis ml 3 7 dg 9-14 Karate 2,5 dagtemperaturen er over 15 C og feltet erfaringsmessig er utsatt for angrep (nær g 3 14 dg 9-10 Sumi-Alpha skog). Sprøyt om kvelden (lav temp). Faren tilstede inntil 2 uker etter planting. Gjentatt behandling ofte nødvendig ( ml 3 7 dg 8 Perfekthion 500 S dg). Bruk l væske pr. daa. Antallsbegrensing for pyretroider: Kun 2 behandlinger etterhverandre - se etikett. 100 ml 3 21 dg 29 Bladlus, trips, teger m.fl Jordloppe, kålmøll, kålsommerfugl, andre sommerfugllarver, kålgallmygg Calypso 480 SC Neonikonoider. Ved varsel om angrep. Systemisk middel. Behandle tidlig i forhold til angrep. Maks 2 behandlinger pr. kultur pr. år med neonikoninoider ml l vann 4 7dg Biscaya 240 OD ml 3 7 dg Fastac 50 Behandle ved angrep.følg varsling. Bruk ml 3 7 dg 9-14 Karate 2,5 minst 40 l væske pr. daa. I svært varmt vær bør det sprøytes morgen eller kveld g 3 14 dg 9-10 Sumi-Alpha For rask fordamping av midlet antas å svekke effekten. Antallsbegrensing: Kun 2 behandlinger etterhverandre - se etikett. 12 ml 3 7 dg 8 Sommerfugllarver Steward 30 Virker primært mot sommerfugllarver og egg, men kan ha sideeffekt mot sikader, teger, biller og tovinger. Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger etter hverandre pga resistensfare, 3 behandlinger mulig. 8,5 g 3 3 dg 30 11

12 Kålflue Conserve Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Åkersnegle Perfekthon 500 S SmartBayt Professjonell Godkjent off-label gjelder til nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i feltet avhengig av angrep. Forebyggende og tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! Egen dose for iberaskogsnegle. 1,5-5 kg Ferra Proff Opptil 5 kg Sluxx Neu 1181M 0,7 kg Sopp, oppal Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - Rotbrann, svartskurv Topsin Rett etter såing og/eller like før utplanting. Bruse-vanning maks 2,5 liter/m². Bruk mindre mengder til pluggplanter. Se etikett for dosering. 1,5-7 g/l 3 14 dg - Rovral 75 Rett etter såing : 3 g/ 0,5 l vann pr. m² se etikett Seinere under oppal. 5-7 g/ 10 l vann Forebygging av svartskurv i åker. 1 l /m² 10 g/l - (pluggplanter). Skyll med reint vann. Algesopp Previcur N I forbindelse med såing. 1-3 l/m² 2,5 ml/l 1 30 dg - Kålbladskimmel Sopp, felt Skulpesopp, storknolla råtesopp Skulpesopp, storknolla råtesopp, kålbladskimmel m.fl. Skulpesopp, korsblomstgråflekk, m.fl. Previcur Energy Ridomil Gold 2,5 Previcur N Previcur Energy Noen dager før planting for å forebygge i felt. 4-6 l/m². Skyll bladene etter beh. Første behandling rett etter såing, før spiring. Andre behandling etter 14 dager. Maks 2 behandlinger. Tilføres på fuktig medium, 2-4 l vann pr m2. Rett før utplanting. Utstrøing på bretta mot algesopper i feltet. Dosering avh. av plantestr. Skyll bladene etter beh. Pass på fuktigheten i veksthuset. Første behandling rett etter såing, før spiring. Andre behandling etter 14 dager. Maks 2 behandlinger. Tilføres på fuktig medium, 2-4 l vann pr m2. 1,5 ml/l 1 30 dg - 3 ml / m2 2-7 g/m Se etikett 1 30 dg - 3 ml / m Amistar Tillatt en gang under oppal. Se etikett 2 14 dg - Rovral 75 Amistar Signum Sprøyt ved angrep i sesongen. Maks to behandlinger. Ved begynnende angrep. Maksimalt to behandlinger med strobiluriner (Amistar, Signum) pr. kultur pr. år. Amistar har svært høy risiko for resistensutvikling. Har best virkning med forebyggende behandling eller så tidlig som mulig ved angrep. Behandling gjentas med 2-3 ukers intervall. Maks 2 behandlinger med strobuliner (Amistar og Signum) pr. kultur pr. år g 4 14 dg ml 2 14 dg g/30 l vann 2 14 dg 68 12

13 Brokkoli Mengde/daa Avgifts, plastsolfanger Frøugras Ingen, friland Frøugras Lentagran WP På nyspirt frøugras ca 3 uker etter planting. Lentagran har virkning fram til ugraset har 2-4 blad. Best virkning på ugrasplanter i god vekst. Lentagran kan gi sviskade ved dårlig vokslag g Kveke/ grasugras Focus Ultra Kveka 3-5 blad og i god vekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose) ml 1 42 dg Kveke/ grasugras Skadedyr, oppal Engtege, bladlus mfl. Agil 100 EC Karate 2,5 Kveka 3-5 blad og i god vekst. Agil virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Agil 100 EC har også en viss virkning på tunrapp. Kan være aktuelt når plantene står ute før planting ved dagtemperatur over 15 C. Utfør behandling på kvelden ml 1 42 dg g/100 l vann, opptil 0,2 l/m² 3 14 dg - Kålflue Conserve Aktuelt med behandling av småplanter hvis ikke frøet er beiset. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Skadedyr, felt Engtege Fastac 50 Sprøyting etter planting hvis dagtemperaturen er over 15 C og feltet erfaringsmessig er utsatt for angrep (nær Karate 2,5 skog). Sprøyt om kvelden (lav temp). Faren tilstede inntil 2 uker etter planting. Gjentatt behandling ofte nødvendig (3-5 dg). Bruk l væske pr. daa ml 3 7 dg g 3 14 dg 9-10 Sumi-Alpha Antallsbegrensing: Kun 2 behandlinger 12 ml 3 7 dg 8 etterhverandre med pyretroid - se etikett. Calypso 480 SC Biscaya 240 OD Neonikotinoider. Skadedyrene dør ikke med en gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade. Systemisk middel. Maks 2 ganger pr. kultur pr. sesong med neonikotinoider ml 4 7 dg ml 3 7 dg Kålmøll, andre sommerfugllarver, jordloppe, kålgall-mygg Fastac 50 Sprøyt ved begynnende angrep. Følg lokal varsling ml 3 7 dg 9-14 Karate 2,5 Antallsbegrensing: Kun 2 behandlinger g 3 14 dg 9-10 etterhverandre med pyretroid- se Sumi-Alpha etikett. 12 ml 3 7 dg 8 Calypso 480 SC Biscaya 240 OD Neonikotinoider, se info under engtege.viktig med tidlig behandling i forhold til angrep! Følg lokal varsling! Maks 2 ganger pr. kultur pr. år med neonikotinoider ml 4 7 dg ml 3 7 dg

14 Sommerfugllarver Steward Virker primert mot sommerfugllarver og egg, men kan ha sideeffekt mot sikader, teger, biller og tovinger. Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger etterhverandre pga resistensfare, 3 behandlinger mulig pr. sesong. 8,5 g 3 3 dg 30 Kålflue Conserve Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Åkersnegle Sopp, oppal Rotbrann svartskurv Kålbladskimmel SmartBayt Professjonell Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i feltet avhengig av angrep. Forebyggende og tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! Egen dose for iberaskogsnegle. Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5-5 kg Ferra Proff Opptil 5 kg Sluxx 0,7 kg Neu 1181M Judge Topsin Rovral 75 Previcur N Brusevanning like etter såing og/ eller like før utplanting v/angrep. Se etikett for dosering og væsketilføring pr. m². Rett etter såing: 0,5 l væske pr. m². Senere i oppalet: 2 l væske pr. m². Ikke solskinn. Rett før utplanting mot svartskurv i åkeren, 1 l væske pr. m². Skyll med rent vann. Se etikett, dosering avhengig av størrelse på planta. Pass på fuktigheten i huset. 0,5 kg 2 7 dg g pr. 10 l vann g/0,5 l 4 14 dg - 5-7g/10 l 4 14 dg - 100g/10 l vann 4 14 dg - se etikett 1 30 dg - Algesopper Previcur Energy Amistar Ridomil Gold Granulat Første behandling rett etter såing, før spiring. Andre behandling etter 14 dager. Maks 2 behandlinger. Tilføres på fuktig medium, 2-4 l vann pr. m². Tillatt en gang under oppal. 0,1-0,4 l væske/m² Utstrøing på bretta rett før utplanting mot algesopper i felt. 3 ml / m ml i 10 l vann 7 g/m² Previcur Energy Previcur N Første behandling rett etter såing, før spiring. Andre behandling etter 14 dager. Maks 2 behandlinger. Tilføres på fuktig medium, 2-4 l vann pr. m². Brusevanning før eller etter såing, 1-3 l pr. m² Brusevanning 1-3 dg før utplanting, 4-6 l pr. m² 3 ml / m ml/10 l 1 30 dg - 15 ml/10 l 1 30 dg - Sopp, felt Kålbladskimmel, skulpesopper, m. fl. Amistar Behandle ved de første symtomene på begynnende angrep eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Maksimalt to behandlinger i felt av Amistar/Signum ml 2 14 dg

15 Skulpesopper (alternaria), korsblomstgråflekk, m.fl. Signum Forebyggende eller så tidlig etter begynnende angrep som mulig. Øk vannmengden ved tette kulturer. Maksimalt to behandlinger med enten Amistar eller Signum (begge er strobiluriner). Prioriter Signum ved skulpesopper. Har også en viss virkning mot storknolla råtesopp og gråskimmel. 100 g i 30 l vann, øk vannmengden ved tette kulturer dg 68 Kinakål Det er ingen godkjente ugrasmidler i kinakål pr. mars Skadedyr, oppal Bladlus Confidor Mengde/daa Avgifts Aktuelt med behandling av småplanter. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving for kontrakt og informasjon. Kålflue Conserve Aktuelt med behandling av småplanter. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Kålflue Perfection 500 S Godkjent tidligere off-label inntil nytt vedtak er fattet. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Skadedyr, felt Kålflue Conserve Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Engtege, kålfly, kålsommerfugl, kålgallmygg, kålmøll m.fl. Se etikett ovennevnte +bladlus Sommerfugllarver Fence Karate 2,5 Calypso 480 SC Biscaya 240 OD Steward Gjerdemetode. Settes opp ved planting, eller før forventa sverming av kålflua. Kan også ha effekt på andre flyvende skadedyr. Kontakt forsøksringen for erfaring med metoden innen ditt lokale område. Følg lokal varsling. Maks 1 behandling pr. sesong. Høyeste dose mot sommerfugler og ved sterke angrep av skadegjører. Neonikotinoider. Viktig med tidlig behandling i forhold til angrep! Systemisk middel. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen et par dager etter sprøyting. De vil likevel ikke utrette mer skade. Maks 2 behandlinger med neonikotinoider pr. kultur pr. år. Virker primært mot sommerfugllarver og egg, men kan ha sideeffekt mot sikader, teger, biller og tovinger. Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger etter hverandre pga resistensfare, 3 behandlinger mulig pr. sesong g 3 14 dg ml 4 7 dg ml 3 7 dg ,5 g 3 14 dg 30 Bladlus Pirimor Maks 1 behandling. 50 g 4 14 dg 48

16 Åkersnegle Sopp, oppal Rotbrann, svartskurv SmartBayt Jernfosfatmidler med virkning mot 1,5-5 kg Professjonell Ferra Proff snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i feltet Opptil 5 kg Sluxx avhengig av angrep. Forebyggende og 0,7 kg Neu 1181M tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! Egen dose for iberaskogsnegle. Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - Rovral 75 Topsin Brusevanning mot svartskurv rett før utplanting. NB: maks 5 g/10 liter i kinakål. 1 l væske pr.m² oppalingsflate. Brusevanning like etter såing og/ eller like før utplanting v/angrep. Se etikett for dosering og væsketilføring pr. m². Algesopper Previcur N Brusevanning noen dager før utplanting, 4-6 l pr. m² 5 g /10 l 4 14 dg g/10 l ml/10 l 1 30 dg - Skulpesopp, korsblomstringflekk, kålbl.sk, m.fl Previcur Energy Amistar Første behandling rett etter såing, før spiring. Andre behandling etter 14 dager. Maks 2 behandlinger. Tilføres på fuktig medium, 2-4 l vann pr m ml i 10 l vann, og 0,1-0,4 l væske pr. m² under oppal. 3 ml / m² ml/10 l 2 14 dg - Sopp, felt Gråskimmel, Skulpesopp Korsblomstgråflekk Skulpesopp, korsblomstringflekk, m.fl. Rovral 75 Topas 100 EC Amistar Sprøyting ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger. Ikke sprøyt i solskinn. Fra begynnende angrep. Maks 2 behandlinger. Maks 2 sprøytinger i felt. Første behandling ved symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. 50 g 4 14 dg ml 4 14 dg ml 2 14 dg

17 Salat Skadedyr, oppal Bladlus Confidor 70 Mengde/daa Avgifts Off-label godkjent til Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving lokalt. Skadedyr, felt Lus, tege, sommerfugllarver, minerfluer Fastac 50 Ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger pr. sesong. Steward Ved begynnende angrep. Sidevirkning mot teger. Kontaktmiddel. Maks 2 beh. etter hverandre. Bladlus Pirimor Maks 3 behandlinger. Kontakt- og gassvirkning. Virker best hvis over 15 grader. Bladlus, tege, trips Åkersnegle Sopp, oppal Calypso 480 SC SmartBayt Professjonell Ved begynnende angrep. Systemisk middel og avhengig av god vekst i planta. Til veksling med andre midler. Maks 2 beh. Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i feltet avhengig av angrep. Forebyggende og tidlige start av bekjempelse viktig! Oppfukting etter utlegging. Må gjentas avh. av klima og angrep. Les etikett nøye! Egen dose for iberaskogsnegle. 20 ml 3 7 dg 9 8,5-12,5 g 3 14 dg g/min 25 l 4 4 dg ml 4 7 dg 40 1,5-5 kg Ferra Proff Opptil 5 kg Sluxx Neu 1181M 0,7 kg Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - Rotbrann / svartskurv, gråskimmel Rovral 75 Kan svi, brukes i overskyet vær/kveld. Tilføres før utplanting. 5 g/10 l Se etikett 4 14 dg - Pythium Sopp, felt Sommerfugllarver Salatbladskimmel Salatbladskimmel Previcur Energy Previcur N Aliette 80 Previcur N Previcur Energy Aliette 80 Etter såing. 2-4 l vann/m2. Maks 2 beh. 3 ml/m dg - Kan blandes i torv, eller bruse like før/etter såing/prikling eller bruse plantene noen dager før utplanting. Er det synlig angrep må Aliette brukes. Kan svi plantene, les etikett. Bruk resistente sorter. Previcur N brukes først og fremst forebyggende og ved relativt kjølig vær, ved dagtemperaturer under 15 C. Dette er et systemisk middel, og det bør med fordel vannes etter sprøyting for å sikre rotopptak. Er det varmere enn 15 C eller når angrep er påvist i feltet bør Aliette brukes. Aliette er systemisk og virker også best forebyggende. Preparatet kan svi plantene litt, les etikett. Aliette er tillatt i plasttunnell. Previcur Energy er en kombinasjon av virkestoffene i Previcur N og Aliette. Maks 2 beh. med Previcur Energy. Se etikett 1 30 dg - Se etikett 1 14 dg ml/100 l 1 30 dg ml/100 l 2 14 dg g 1 14 dg

18 Salatflekk (septoria) Storknolla råtesopp, gråskimmel, svartskurv Storknolla råtesopp, gråskimmel Amistar Revus Amistar Rovral 75 Amistar har god virkning ved alle temperaturer og er bladgjennomtrengende og systemisk. Preparatet bør brukes forebyggende eller helt i starten av angrepet. Maksimalt 2 behandlinger med Amistar eller andre strobilurin-produkter pga resistensfare. Brukes forebyggende. Maks 2 behandlinger, med 7-10 dg mellomrom. Maks 2 behandlinger med strobilurinprodukter. Sprøyt etter rotfesting og gjenta evt.behandlinga. Ikke sprøyt i solskinn. Kontaktvirkende og forebyggende. Maks 2 behandlinger i felt. Sikoriarter er kun tillatt behandlet i oppal! Signum Brukes forebyggende. Kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers intervall eller inngå i behandlingsprogram med produkter som har annen virkemåte. Maks 2 behandlinger med strobilurinprodukter. Virker mot salatflekk (Septoria). Switch 62,5 Virker best ved lave temperaturer (under 15 grader).sprøyt etter rotfesting og gjenta evt.behandlinga etter 10 dg. Maks 2 beh og helst i veksling med andre midler ml 2 14 dg ml 1 7 dg ml 2 14 dg g/40 l vann, evt. mer vann 100 g/30-50 l vann 50-70g/20-50 l vann 4 14 dg dg dg Produksjon i plasttunnell er definert som eget bruksområde. 18

19 Kepaløk, under plast Mengde/ daa Avgifts Normalflora Fenix Fenix krever tidlig lufting! ml Boxer Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. -, friland Normalflora På oppspirt ugras før løken spirer/stikker Fenix ml Lentagran F.o.m. spiring og fremover. Fenix svak mot g WP då. Maks dose Fenix pr. år: 250 ml/daa. Obs: + Fenix rød kepaløk er noe mer var for Fenix enn gul kepaløk ml Fenix Fra spiring og framover ml Basagran SG Lentagran WP + Basagran SG Glyfonova Pluss Boxer Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Fra spiring og framover g Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. På oppspirt ugras 4-5 dgr før løken spirer ml Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Matrigon Off-label godkjent til Kontakt med Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt Kveke, grasugras Tunrapp, korn og kveke Agil 100EC Focus Ultra i sådd løk Sprøyting ved 3-5 blad til kveka. Best effekt på planter i god vekst. Korn og floghavre 1/2 dose ml ml Select Splittbehandling aktuelt, bruk lik mengde ml 2 42 dg + Renol Select og Renol ml dg dg Normalflora Fenix + Godkjent off-label til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt Kveke, grasugras Tunrapp, korn og kveke Boxer Lentagran WP + Basagran SG Fenix Agil 100EC Focus Ultra Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Fra spiring og framover g Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Godkjent ff-label for Fenix i sådd løk inntil Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Sprøyting ved 3-5 blad til kveka. Best effekt på planter i god vekst. Korn og floghavre 1/2 ml 42 dg dose ml 1 42 dg Select Splittbehandling aktuelt, bruk lik mengde ml 2 42 dg + Renol Select og Renol ml

20 Skadedyr Purremøll Trips, jordfly Purremøll, trips, løkflue Løkflue Sopp Dypping Fusarium, løkkvitråte, algesopp, skimmelsjukdommer Løkgråskimmel, løkbladgråskim mel, purpurflekk Løkbladskimme l, papirflekk, purpurflekk m. fl. Løkbladgråskim mel, gråskimmel m. fl. Papirflekk, løkbladskimmel Karate 2,5 Karate 2,5 Sumi-Alpha Conserve Conserve, dypping Topsin Gran Ved angrep. Antallsbegrensing ved bruk av pyretroider - se etikett 30 g 3 14 dg 10 Ved angrep. Antallsbegrensing ved bruk av g 3 14 dg 9-10 pyretroider - se etikett Ved angrep. Maks tre behandlinger per 3 14 dg 9 sesong. Maks 45 ml/daa/år 15 ml Godkjent off-label til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Godkjent off-label til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Dypping i min... Dose angitt pr. 100 liter vann. 240 g Rovral 75 Ved kvitråte økes doseringen ved våtbeis til 670 g Rovral. 200 g 4 21 dg - + Apron XL 200 ml Rovral 75 Amistar Signum Ridomil Gold MZ Pepite Sprøyting etter vær og smitteforhold liter vann pr. daa. Maks 2 behandlinger Maks. 2 behandlinger til sammen av disse midlene. Signum det beste midlet mot gråskimmelarter g 4 21dg ml 2 14 dg g 2 7 dg 68 På grunn av resistensproblematikk er midlet kun tillatt brukt 1-en gang pr. sesong. 250 g 2 14 dg 53 Acrobat Godkjent off-label til og med sesongen Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Gråskimmel Switch Godkjent off-label i setteløkproduksjon til Kontakt Hedmark Landbruksrådgiving for kontrakt og informasjon. - 20

21 Purre, plastsolfanger Mengde/daa Avgifts Frøugras Boxer Off-label godkent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt., friland Frøugras Kveke/ grasugras Tunrapp Skadedyr Purremøll, trips og jordfly Sopp, oppal Fusarium, gråskimmel Sopp, friland Purrerust, papirflekk og purpurflekk Fenix Lentagran WP Fenix Boxer Focus Ultra Agil 100 EC Select +Renol Fastac 50 Karate 2,5 Topsin Granulat Amistar Godkjent off-label til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. På nyspirt ugras i god vekst, helst om morgenen. Lentagran kan gi lyse flekker/sviing på bladene ved høye doser g Godkjent off-label til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Off-label godkent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Kveka 3-4 blad og i god vekst. Evt også på ml 1 42 dg gjenvekst. Virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Kveka 3-5 blad og i god vekst. Evt også på 100 ml 1 42 dg 45 gjenvekst. Agil virker også mot andre grasarter - se etikett (kan da gå ned i dose). Agil 100 EC har også en viss virkning på tunrapp, se etikett. Tunrapp 2-3 buskingsskudd. Effektivt middel mot tunrapp. Evt. behandling av gjenvekst, se etikett. Purremøll - ved angrep.1. generasjon beg. av juli, hovedangrep i juli/august. Trips - ved begynnende angrep, gjentas ved behov. Karate er et godt tripsmiddel. Antallsbegrensing pr. sesong ved bruk av pyretroid - se etikett Brusevatning over såkasser like etter såing og/eller like før utplanting. Bruk 2,5 l væske/m 2. Ved begynnende angrep - forebyggende effekt. Gjenta med 7-14 dg intervall ved stort smittepress. Resistensfare. Maks 3 beh. og 200 ml/daa pr. år ml ml 2 42 dg ml 3 7 dg g 3 14 dg g/10 l ml/daa 2 42 dg Acrobat Best mot papirflekk. 200 g 2 14 dg 48 Gråskimmel + diverse Signum Det er søkt dispensasjon. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. 21

22 Vårløk Skadedyr, felt Trips, purremøll Fastac 50 og jordfly Trips, purremøll og løkflue Sopp, felt Løkbladskimmel m.fl. Løkbladskimmel m.fl. Løkgråskimmel, løkbladgråkimmel, rust, papirflekk, løkbladskimmel m.fl. Conserve Acrobat Mengde/daa Avgifts Maks 2 behandlinger pr sesong liter vann/daa. Ved mer behov kan evnt. dispensasjon forsøkes søkt - kontakt da forsøksringen ml 3 7 dg Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Amistar Brukes ved den aller minste antydning av symptomer og vurder bruk før dette ved skimmel vær! Effekt mot skimmel omtrent som Signum. Maks 2 behandlinger pr. sesong, maksdose pr. sesong 200 ml. Stor resistensfare! (Moderat effekt mot løkgråskimmel og løkbladgråskimmel og muligens rust). Se også Signum under. NB: Strobiluriner og strobilurin-holdige produkter kan bare brukes to ganger per hold eller sesong. Amistar og Signum er strobiluriner. Signum Behandling ved begynnende angrep. Bruk liter vann/daa. Maks 2 behandlinger pr. sesong med dg intervall, se an klima. Signum har en viss virkning mot rust, papirflekk og løkbladskimmel. NB - Amistar og Signum kan gi kryssresistens! NB: Strobiluriner og strobilurin-holdige produkter kan bare brukes to ganger per hold eller sesong. Amistar og Signum er strobiluriner ml 2 7 dg g 2 14 dg 68 22

23 Gulrot Under plast/fiberduk Normalflora Før spiring Normalflora Jordrøyk, klengemaure og tunrapp Fenix evt. + Sencor Under solfangerplast. dose etter moldinnhold. Juster Mengde/da a ml g Avgifts 2 2 Fenix Fenix krever tidligere lufting. 100 ml 2-25 Fenix + Sencor Boxer Glyfonova Pluss Fenix Glyfonova Pluss + Fenix Frøbladstadiet - 2 varige blad Normalflora+ tunrapp, åkersvineblom og tunbalderbrå 2-3 varige blad Fenix + Sencor Normalflora Fenix + Sencor 3 varige blad Normalflora ++ Fenix + Sencor Off-label godkjent for bruk av større dose av Fenix alene eller i blanding med Sencor under plast. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Off-label godkjent for Boxer til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. På oppspirt ugras 4-5 dgr før gulrota spirer. Fenix har dårlig effekt mot då. Juster dose etter moldinnhold. Jevn jordoverflate øker effekten av Fenix. Blanding lite utprøvd. I god tid før gulrota spirer. (Husk maks dose Fenix, 250 ml/daa/år). Spr. frøblad med 10 ml/daa. Obs: gulrota har mindre toleranse for denne blandingen enn gamle Afalon - Sencor. Gjentas etter 8-10 dager. Maks dose Sencor 15 g/daa/år. Maks 3 behandlinger. Juster dose etter kulturplantas vekst. Fordelaktig med 2 x red. dose fremfor stor dose av Fenix ( 2 x 50 ml/daa). Maks dose av Fenix pr år: 250 ml/daa. Maks ant. beh: Kr/ daa ml ml ml ml ml gr ml g/daa ml g Grasugras Kveke, grasugras Fenix Sencor Boxer Agil 100 EC Focus Ultra Off-label godkjent for flere enn 3 beh. pr. sesong. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Off-label godkjent for flere enn 3 beh. pr. sesong. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Off-label godkjent for Boxer til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Sprøyting ved 3-5 blad til kveka. Best effekt på planter i god vekst (korn og floghavre 1/2 dose) ml 1 42 dg ml 1 42 dg Tunrapp, korn og kveke Select Splittbehandling aktuelt, bruk lik mengde Select ml 2 42 dg Renol og Renol ml 23

24 Skadedyr Tege Karate 2,5 Calypso 480 SC Gulrotsuger Karate 2,5 Calypso 480 SC Gulrotflue Karate 2,5 Fra spiring. Sprøyt ved temp. mellom C. Bruk store væskemengder >40 l/daa. Obs: Karate 2,5 maks 2 behandlinger pr. sesong! g Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Fra begynnende angrep. 3-7 dager mellom sprøytingene. Kort tid mellom 1. og 2. sprøyting. Karate 2,5 maks 2 behandlinger pr. sesong g 3 14 dg 9-10 Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Ved angrep. Lokal varsling. Obs: Karate 2,5 maks 2 behandlinger pr. sesong! g 3 14 dg 9-10 Skjermplantelus Karate 2,5 Ved angrep. Lokal varsling. Obs: Karate 2,5 maks 2 behandlinger pr. sesong! g 3 14 dg 9-10 Ulike skadegjørere Sopp Algesopp, rotbrann, ringråte Klosopp, gråskimmel, alternaria, storknollet råtesopp Gulrot-bladflekk, mjøldugg Kvitflekk Calypso 480 SC Karate 2,5 Ridomil Gold Rovral 75 Signum Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Det er søkt off-label for flere enn 2 behandlinger mot ulike skadegjørere. Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Utstrøing i såfuren ved såing. gange pr. sesong. behandlingsfrister! Maks en Husk Spr. fra juli liter vann/daa. Maks 2 behandlinger pr. sesong Maks 2 behandlinger, bør brukes tidlig. Sprøyting på etablert angrep øker risiko for resistens. Amistar Spr. fra juli liter vann/daa. Maks 2 behandlinger pr. sesong med enten Signum eller Signum Amistar. Signum Maks 2 behandlinger, bør brukes tidlig. Sprøyting på etablert angrep øker risiko for resistens. 1-1,5 kg 1 6 uker g 4 21 dg g 2 14 dg ml 2 10 dg g 2 14 dg g 2 14 dg 68 24

25 Persillerot Frøugras Kveke og grasugras Fenix Focus Ultra Tunrapp Select + Renol Skadedyr, felt Gulrotflue Karate 2,5 Gulrotflue, lus og nattfly Karate 2,5 Mengde/daa Avgifts Off-label godkjent til , kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Kveke, når kveka har 3-5 blad og er i god vekst. Eventuelt på gjenvekst etter ca 4 uker. Virker også mot grasugras (kan da gå ned i dose) ml 1 42 dg Off-label godkjent til Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt for kontrakt og informasjon. Bruk gule limfeller for å vite rett svemetid for gulrotflua. Sprøyting ved 1. funn, men vurder om svermingen er på vei ned og når siste behandling evt. ble gjort (har ikke skadeterskler i kulturen). Maks 2 behandlinger pr. sesong g 3 14 dg 9-10 Off-label søkt februar 2011 for utvidet antall behandlinger: Kontakt Norsk Landbruksrådgiving i ditt distrikt. Bladlus Pirimor G Avhengig av art, men Pirimor er et godt lusemiddel. Bruk minimum 30 l væske/ daa. Maks 1 behandling. Åkersnegle SmartBayt Professjonell Jernfosfatmidler med virkning mot snegler. Utstrøing av sperrebelte rundt åkeren eller inne i feltet avhengig av angrep. Forebyggende og tidlige start av bekjempelse viktig! Må gjentas avhengig av klima og angrep. Les etikett nøye! (I praktisk dyrking har noen god erfaring med 0,7 kg SmartBayt med etterfylling hver 7 dag ved behov.*) Egen dose for iberaskogsnegle. 50 g 4 14 dg 48 1,5-5 kg Ferra Proff Opptil 5 kg Sluxx Neu 1181M 0,7 kg Judge Produksjonen opphørt. Kan brukes ut ,5 kg 2 7 dg - * Det er laget en liten oversikt over forebyggende tiltak mot snegler som kan fås fra rådgivingen. Sopp, felt Algesopp "brune røtter" Ridomil Gold Granulat Innen 6 uker etter såing. Dose gjelder pr. daa ved bruk av granulatspreder over raden. Meldugg Thiovit JET Sprøyting ved begynnende angrep. Virker forebyggende og hindrer ny angrep. Signum kan være noe bedre mot meldugg, men Thiovit kan veksles med ved mange behandlinger mot meldugg. Persillebladflekk, meldugg, storknolla råtesopp, gråskimmel, klosopp m.fl. Signum Ved tidlig begynnende angrep eller rent forebyggende ved "soppklima". Bruk liter væske/daa, mest i tett bestand. To komponent middel og ett av stoffa er et strobilurin som i Amistar og brukes altså forebyggende pga faren for resistens. Sprøyting fra tidspunktet juli/august for langtidslagring. Maks to behandlinger med strobiluriner pr. sesong. 1-1,5 kg/ daa over raden 1 Innen 42 dg e. såing g 2 4 dg g 2 14 dg 68 25

Grønnsaker på friland

Grønnsaker på friland Plantevernplan 2011 Grønnsaker på friland Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Ole Morten Nyberg (gulrot og løk), Francisco Granados

Detaljer

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland

Plantevernplan 2015. Grønnsaker på friland Plantevernplan 2015 Grønnsaker på friland Pr. 16.03.2015 Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Torgeir Tajet (virkningstabell), Anne

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr

Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr Plantevernplan 2016 Grønnsaker på friland Pr. 04.05.2016 Utarbeidet av grønnsaksrådgiverne Kari Aarekol (kålrot, nepe, stilk- og knollselleri, blad- og kruspersille), Torgeir Tajet (virkningstabell), Anne

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011.

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 1/12, 2011) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 7/6, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER Plantevern SPRØYTEPLANER 237 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST * 2) 0,08-0,1 tabl. 0,08 tabl. Ally i havre. Ally Class 3-4 g

Detaljer

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst

Ugrasbekjemping i kålrot. Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Ugrasbekjemping i kålrot Foto: Hilde Marie Saastad, SørØst Falskt Såbed Starte 2-4 uker før såing Dyrke ugras Harve flere ganger grunnere for hver gang Og /eller Svi enten kjemisk eller m propan Kjemisk

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen

Foto: A. Smith Eriksen Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 18/1, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 17/11, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, 6. januar 2015 Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 22/4, 2015 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller ute i gartneriene

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER SPRØYTEPLANER 239 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Frøugras / Allsidig ugrasflora Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST/SX * 2) 0,08-0,1 tabl./1-2 g 0,08 tabl./1,5

Detaljer

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen

KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen KÅLMØLL biologi, bekjemping og erfaringer fra 2013-sesongen kålmøllsituasjonen 2013 Livssyklus og utviklingstid under nordiske forhold Egg - ca 1 uke. Larve - ca 3 uker. Fordelt på fire larvestadier: 1.

Detaljer

Vekstnytt grønnsaker

Vekstnytt grønnsaker Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt grønnsaker 16.06.2009 Dette varselskrivet er kjøpt fra GAFA Vestfold for distribusjon til dere som er grønnsaksprodusenter i Vest-Agder. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Iprodion - Vanndispergerbart granulat

Iprodion - Vanndispergerbart granulat Iprodion - Vanndispergerbart granulat Mot soppsykdommer i Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, kepaløk, sjalottløk, gulrot,

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054

75 WG. Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen. Holdbarhet: Minimum 2 år. = Reg. varemerke for BASF 81093747 NO 1054 Rovral Iprodion - Vanndispergerbart granulat 75 WG Sammensetning: Iprodion... 750 g/kg Fyllstoff... 250 g/kg ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Mistenkes for å

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

SPRØYTEPLANER UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG

SPRØYTEPLANER UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Frøugras / Allsidig ugrasflora Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 SX * 1-2 g 1,5 gram Ally Class 3-4 g Ally i havre CDQ SX 1,7-3,4

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version Forsøksringen Agder

PDF created with pdffactory trial version  Forsøksringen Agder Plantevern i potet - 2009 Nyheter og endringer Ugras Skadedyr Sopp Potetvirus Y Tørråtemidler nyheter / endringer Ranman er godkjent! Virksomt stoff i Ranman (cyazofamid) OK 2008 Orginalt klebemiddel/

Detaljer

Propamokarb Løselig konsentrat

Propamokarb Løselig konsentrat 1 liter Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus og på friland, samt

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +??

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +?? Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade.

Detaljer

Dekking med duk og nett i gulrot. Torgeir Tajet, GA-FA

Dekking med duk og nett i gulrot. Torgeir Tajet, GA-FA Dekking med duk og nett i gulrot Torgeir Tajet, GA-FA Hvorfor dekke gulrot? Suger/ tege Rasker, jevner oppspiring Redusere fare for tilslemming/ skorpedanning Redusere fare for vinderosjon/ slitasje av

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Reg. Nr.: 2007.133.14. Oplysninger i Nødtilfelle: Giftinformasjonen telefon.: 22 59 13 00 BASF Vakt telefon: 0049 180 2273 112

Reg. Nr.: 2007.133.14. Oplysninger i Nødtilfelle: Giftinformasjonen telefon.: 22 59 13 00 BASF Vakt telefon: 0049 180 2273 112 Signum Mot soppsykdommer i kirsebær, plomme, jordbær, bringebær, solbær, bjørnebær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, gulrot, persille, pastinak, kålrot, nepe, kepaløk, sjalottløk, vårløk, salat,

Detaljer

Gropflekk - hvorfor i 2006?

Gropflekk - hvorfor i 2006? Gropflekk - hvorfor i 2006? Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse Hedmark forsøksring 19.01.07 Gropflekk (Pythium spp.) Disposisjon Hvilke Pythium- arter skyldes gropflekk? Litt om biologien til gropflekk-soppene

Detaljer

L146118 Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat 5 L

L146118 Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat 5 L L146118 NORW/9M Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille,

Detaljer

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016

Plantenytt i grønnsaker nr , 07. juli 2016 Soppsprøyting i løk Plantenytt i grønnsaker nr. 13-2016, 07. juli 2016 Se siste plantenytt (nr. 12) Det meldes fra VIPS at det er høy risiko for løkbladskimmel nå. Soppsprøyting i gulrot Gulrota som skal

Detaljer

Nytt om Grønnsaker. Arrangementer

Nytt om Grønnsaker. Arrangementer Nytt om Grønnsaker Nr 6, 1. juni - 2011 Innhold: Arrangementer... 1 Vær og vekst... 1 Generelt... 2 Skadedyr... 2 Nedvasking av næringsstoffer... 2 Gulrot... 2 Gulrotsuger.... 2 Gulrotflue... 2 Soppbehandling

Detaljer

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet

Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Nr 8, 4.juli.2013 Nyhetsbrev frå prosjektet Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet Skadedyrsituasjonen: Gulrotfluer: Det er 1-2 fluer på ei og anna limfelle i Lærdal. Flere er det ingen på. Altså ikke

Detaljer

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010

Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Bekjemping av snegler i korsblomstra vekster - Foss Gård 02.02.2010 Hovedstrategier Forebyggende tiltak, her er det glidende overganger til: Kurrative tiltak v/ Rådgiver v/ ådg ve Lars-Arne Høgetveit,

Detaljer

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal

Markdag i potet, Reddal- 02. juli. Sigbjørn Leidal Markdag i potet, Reddal- 02. juli Sigbjørn Leidal Disposisjon Velkommen, arrangører og deltakere! Program : Tørråtebekjemping Tiltak mot PVY i potet Forsøksresultater (N-gjødsling Arielle og sølvskurvbeising)

Detaljer

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352. Front Page NO80481934B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352. Front Page NO80481934B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for Front Page ADVARSEL Farlig ved innånding og svelging. Irriterer øynene og huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L1006480 NORW/01T PPE 4047848

Nettoinnhold: 5 L L1006480 NORW/01T PPE 4047848 L1006480 NORW/01T PPE 4047848 Azoksystrobin - suspensjonskonsentrat Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille

Detaljer

Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017

Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017 Preparater på off-label oppdatert 11. januar 2017 Listen er sortert alfabetisk etter skadedyr, sopp ugras/vekstregulator. Endringer som er gjort siden forrige liste (29.08.2016) er skrevet i blå skrift.

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Bruk av rovmidd mot skademidd i jordbær og bringebær Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Hvorfor bruke rovmidd i bær? 1 o Skademidd er stort problem i praktisk dyrking: Redusert salgsavling,

Detaljer

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352 NO C HELSESKADELIG MILJØSKADELIG

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN 3352 NO C HELSESKADELIG MILJØSKADELIG 1 liter EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster, gulrot, pastinakk,

Detaljer

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner,

OD 240. 3 liter NO79707355A. Tiakloprid Oljebasert dispersjon. Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, 3 liter Tiakloprid Oljebasert dispersjon Mot bitende og sugende skadedyr i korn, oljevekster, potet, erter, bønner, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål. = Reg. varemerke for Ristes kraftig

Detaljer

1 liter EW 50 UN 3352. Front Page NO80481934D. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO80481934D 297x150 mm 4942d 32-4136/2442

1 liter EW 50 UN 3352. Front Page NO80481934D. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.: NO80481934D 297x150 mm 4942d 32-4136/2442 Front Page 1 liter EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster,

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

L138582 Lambda-cyhalotrin - kapselsuspensjon 5 L

L138582 Lambda-cyhalotrin - kapselsuspensjon 5 L L138582 NORW/10L Lambda-cyhalotrin - kapselsuspensjon Mot skadedyr i korn (vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og rughvete) eng, gras- og kløverfrøeng, oljevekster, potet, sukkermais, fôrmais, sukkerert,

Detaljer

Dyrkingsveiledning Erter til modning

Dyrkingsveiledning Erter til modning Dyrkingsveiledning Erter til modning Norsk Landbruksrådgiving SørØst Ajourholdt 08.04.2014 av: bjoern inge.rostad@lr.no Produksjonsmål Erter har et høyt innhold av protein(ca.20 25 %) og er en viktig proteinkilde

Detaljer

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3 L145921 NORW/8M Lambda-cyhalothrin - vannløselig granulat Mot skadedyr i korn, eng og beite, grasfrøeng, kløverfrøeng, oljevekster, mais, potet, ert, bønne, kål og andre grønnsaksvekster på friland, oppal

Detaljer

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for NO84937541B Front page Aklonifen Suspensjonskonsentrat 5 liter Mot frøugras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille. Sammensetning Aklonifen............................ 600 g/l

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Vurderinger rundt bruk av Fenix og Sencor i gulrot Av Torgeir Tajet, GA-FA

Vurderinger rundt bruk av Fenix og Sencor i gulrot Av Torgeir Tajet, GA-FA Vurderinger rundt bruk av Fenix og Sencor i gulrot Av Torgeir Tajet, GA-FA Det er viktig å merke seg at disse anbefalingene kun er forslag basert på ett forsøk, samt noen enkle forundersøkelser og erfaringer.

Detaljer

1 liter. Propamokarb Løselig konsentrat. Front cover NO A. Bayer CropScience DK PMR: NO A

1 liter. Propamokarb Løselig konsentrat. Front cover NO A. Bayer CropScience DK PMR: NO A Front cover ADVARSEL Skadelig for vannlevende organismer. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Inneholder 3 dimetylaminopropylamin. Kan gi en allergisk reaksjon. Uskadeliggjør tomemballasjen

Detaljer

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN Front Page. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.

1 liter. EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon UN Front Page. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no. Front Page 1 liter EW 50 Deltametrin Olje i vann emulsjon Mot skadedyr i korn, gras- og kløverfrøeng, eng og beite med og uten engbelgvekster, gras i grøntanlegg, oljevekster, poteter, grønnfôrvekster,

Detaljer

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Ugrasforsøk 2011 Jordbær Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Bakgrunn for forsøk Ofte skader av Goltix Ofte utilstrekkelig virkning av Gallery Godt å ha noen forskjellige virkemidler. Inspirasjon

Detaljer

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 25/9, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 4/6, 2012 er skrevet inn med rød

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

bekjempelse av sommerfugllarver

bekjempelse av sommerfugllarver Steward bekjempelse av sommerfugllarver i kjernefrukt (epler og pærer), kål og grønnsaker på friland og tomat i veksthus samt bekjempelse av rapsglansbiller i oljevekster Steward sikrer en målrettet virkning

Detaljer

Agil 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER OG FØRSTEHJELP

Agil 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER OG FØRSTEHJELP Agil 100 EC Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Sammensetning: Propakvizafop 100 g/l Sprede- og emulgeringsmidler 500 g/l Fyllstoffer

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio

Kontroll av skadedyr i grønnsaker. Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Kontroll av skadedyr i grønnsaker Kari Bysveen, Forsøksringen Fabio Viktige prinsipper! Kunnskap om skadedyra sin livs-strategi Forebyggende tiltak Legg på insektnett/fiberduk til rett tid Insektnett/fiberduk

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 22. mars 2013) Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 3/12, 2012 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller

Detaljer

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER

Plantevern Biologisk. Plantevern Kjemisk. Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag MIDLER MOT SOPPSYKDOMMER Plantevern Biologisk Bestillingsfrist innen kl. 14.00 Mandag * Må bestilles innen kl. 15.00 Fredag NEMASLUG Nematoder mot snegler 65 99 95 12 millioner Phasmarhabditis hermaphrodita 65 99 96 30 millioner

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016

Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 Informasjon om resistens hos rapsglansbiller og råd om sprøyting i vekstsesongen 2016 I 2015 ble rapsglansbiller samlet inn fra oljevekster på fem lokaliteter i Akershus (Kråkstad og Ås) og Østfold (Eidsberg,

Detaljer

«Kålbladskimmelprosjektet»

«Kålbladskimmelprosjektet» «Kålbladskimmelprosjektet» Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel Berit Nordskog og Arne Hermansen Bioforsk Plantehelse

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Vårmøte Jordbær og Bringebær

Vårmøte Jordbær og Bringebær Vårmøte Jordbær og Bringebær 2014 Foss Gård Dan Haunstrup Christensen Sopp og Skadedyr: Jordbær Kritisk periode/ Handels- Mengde pr. 100 l Behandlings- Skadegjører preparat vann. Merknad tidspunkt Se veiledning

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L1006647 NORW/01T PPE 4048002

Nettoinnhold: 1 L L1006647 NORW/01T PPE 4048002 LIQUID, N.O.S., (LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SUBSTITUTED BENZENOID HYDROCARBONS) L1006647 NORW/01T PPE 4048002 Lambda-cyhalotrin - kapselsuspensjon Mot skadedyr i korn, eng og beite, gras- og kløverfrøeng,

Detaljer

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG

L138769 Cyprodinil + fludioxonil granulat 1 KG L138769 NORW/10L Cyprodinil + fludioxonil granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur- og søtkirsebær,

Detaljer

AGIL 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY

AGIL 100 EC UN L. Ugrasmiddel. Ugrasmiddel NORWAY AGIL 100 EC Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Sammensetning: Propakvizafop 100 g/l Sprede- og emulgeringsmidler 500 g/l Fyllstoffer

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Frønytt

Frønytt Frønytt 7-2017 04.05-17 Innhold: Pass på avstandene ved gjenlegg til frøeng Fare for ugrasproblem ved skifte av art ved frøavl Gjenlegget Ugrassprøyting i frøenga Hvordan påvirkes plantevernmidler av frost

Detaljer

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l

Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Penkonazol 100 g/l, cyklohexanon 100 g/l, emulgatorer 120 g/l, fyllstoffer 660 g/l LIQUID, N.O.S., (PENCONAZOLE) L1010844 NORW/06T PPE 4053556 Penkonazol - emulsjonskonsentrat Mot meldugg i eple, pære, solbær, rips, stikkelsbær, jordbær, agurk og prydplanter på friland. Agurk, tomat,

Detaljer

HVILKE INSEKTART SKAPER PROBLEM I OLJEVEKSTER I ÅR? Planteverndag, Blæstad Wendy Waalen Avdeling for korn og frøvekster, Apelsvoll NIBIO

HVILKE INSEKTART SKAPER PROBLEM I OLJEVEKSTER I ÅR? Planteverndag, Blæstad Wendy Waalen Avdeling for korn og frøvekster, Apelsvoll NIBIO HVILKE INSEKTART SKAPER PROBLEM I OLJEVEKSTER I ÅR? Planteverndag, Blæstad 24.05.17 Wendy Waalen Avdeling for korn og frøvekster, Apelsvoll NIBIO Prosjektperiode: 1.april 2015 31.mars 2019 BRAKORN - Lønnsom

Detaljer

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015.

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» per 6/8, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Økologisk dyrking av grønnsaker

Økologisk dyrking av grønnsaker Økologisk dyrking av grønnsaker Feltet den 4. juni Bakgrunn Det har vært et ønske fra myndighetenes sin side å øke produksjonen av økologiske grønnsaker, men omleggingen har gått seint. I Aust-Agder har

Detaljer

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Selv om virkningen på tungraset på ledd 5 var dårlig, ga dette leddet høgest avling. Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Detaljer

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland.

Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. L154894 NORW/3P PPE 325517 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Les alltid etiketten nøye før anvenning. Product

Detaljer

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Rotvekster Økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Rotvekster Økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Mikronæring (Bor) Jordbearbeiding Ugrasstrategi Falskt såbed Såing Ugras bekjempelse Insektnett

Detaljer

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

Planteverndag 27/5-16. Integrert Plantevern - IPV

Planteverndag 27/5-16. Integrert Plantevern - IPV Planteverndag 27/5-16 Integrert Plantevern - IPV Ny Plantevernforskrift fra 2015 krever: 26.Integrert plantevern «Brukere av yrkespreparater skal sette seg inn i og anvende de generelle prinsippene for

Detaljer

Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk. Berit Nordskog

Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk. Berit Nordskog Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk Berit Nordskog Integrert plantevern Varslingsmodeller for soppsjukdommer i grønnsaker VIPS Bakgrunn for varslingsmodeller Hva

Detaljer

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning:

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Focus Ultra Sykloksydim emulsjon Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Sykloksydim 100 g/i Tunge aromatiske hydrokarboner 450 g/i

Detaljer

Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker

Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker P Eksempler fra kålmøllbekjempelse Gartner 2016 Gerd Guren, fagkoordinator i grønnsaker Norsk Landbruksrådgiving www.nlr.no. Integrert plantevern, IPV Ny

Detaljer

Løkvekster økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking

Løkvekster økologisk dyrking. Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Løkvekster økologisk dyrking Thomas Holz Rådgiver i økologisk grønnsaksdyrking Målet Økologisk løk i Hedmark Målet Oversikt Jord Vekstskifte Gjødsel Jordbearbeiding Ugras før såing/planting Såing Ugras

Detaljer

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534

Nettoinnhold: 5 L L178016 NORW/01S PPE 4034534 L178016 NORW/01S PPE 4034534 Mandipropamid - suspensjonskonsentrat Mot tørråte i potet og tomat i veksthus, bladskimmelsopper i salat og ruccola på friland. Sammensetning: Mandipropamid 250 g/l Fyllstoffer

Detaljer

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Foto N.Trandem Foto: B. Asalf Foto E. Fløistad Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse Bærseminar, Drammen 5. mars 2013 Skal fortelle om Jordbærsnutebille: Middelprøving,

Detaljer

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Endringer siden siste oppdatering 6/9, 2016 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet

Detaljer

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet!

PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! PROTIOKONAZOL Når kvalitet underveis er avgjørende for resultatet! Protiokonazol er hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren,

Detaljer

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure

1 L. Nettoinnhold: 1 L. 214 x 115 mm. 750ml. 500ml. 250ml. approx. measure L1014619 NORW/10T PPE 4058556 750ml SOPPMIDDEL Til beising mot soppsykdommer på frø av korsblomstra jordbruksvekster, FRONT bete, PAGE grønnsaker unntatt bønner, gras til grøntanlegg, beising av setteløk

Detaljer

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714

Nettoinnhold: 1 L L162701 NORW/12P PPE 356714 L162701 NORW/12P PPE 356714 Penkonazol emulsjon Mot meldugg og skurv, bladflekksopper m.fl. i eple, pære, jordbær og kinakål på friland samt prydplanter i veksthus og på friland. Topas har en viss tilleggsvirkning

Detaljer

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge ttribut Twin Gjennestad 03.04.2017 ttribut Twin Norge ttribut Twin erfaringer 2016 Godt tatt mot i markedet Tørre forhold ved behandling ikke gunstig for produktet. Ligger det vare på lager hos sluttbruker?

Detaljer

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Temadag industrifrugt 31. januar 2013 Sigrid Mogan, Norsk Landbruksrådgiving Viken NLR Viken er en selvstendig rådgivingsenhet tilknyttet

Detaljer

Bladminerfluer i vårkorn

Bladminerfluer i vårkorn Bladminerfluer i vårkorn Tekst: Siv Nilsen Gilde, NLR Sør-Trøndelag Kilder: www.bioforsk.no (plantevernleksikonet). Håndbøker i plantevern (Felleskjøpet og Norgesfor). Etikettene til de ulike midlene.

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/02T PPE L1007548 NORW/02T PPE 4048969 Cyprodinil + fludioksonil Granulat Mot soppsjukdommer i jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær og bjørnebær på friland, solbær, rips, stikkelsbær, hageblåbær, sur-

Detaljer

Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler

Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler Utarbeidet av Bioforsk Plantehelse Vedtatt av Mattilsynet Versjon 3.0 Revidert 03/ 2008 1. Formål I 1999 ble systemet for

Detaljer