Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

2 Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten til forbrukeren 18 Næringslivsaktøren Et konkurransekraftig samvirkeforetak 30 Råvaren Verdens beste råvare er ingen selvfølge 40 Samfunnsaktøren Miljø, dyr og mennesker 52 Eierstyring og selskapsledelse 56 Konsernstyrets beretning ÅRSREGNSKAP 73 Resultatregnskap 74 Balanse 76 Kontantstrømoppstilling 77 Regnskapsprinsipper 80 Noter 101 Revisjonsberetning 102 Statistikk 106 Datterselskapene 108 Adresser

3 TINE TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter. SALG FLYTENDE PRODUKTER tall i 1000-liter TINE Melk (alle typer) TINE Fløte TINE Rømme Yoghurt Fruktdrikk Iskrem SALG FASTE PRODUKTER tall i tonn Hvitost Brunost Smelteost 904 Smør KU- OG GEITEMELK LEVERT TIL TINE Mill. liter, ,5 Kumelk 20,0 Geitemelk FORBRUK PR. INNBYGGER (TINE) Liter/kg 83,7 Melk 10,1 Ost (Brun-, hvit-, import og smelteost) Nøkkeltall 2010 TINE GRUPPA TOTALT Beregningsmodell Driftsinntekter MNOK * ** ** Driftsresultat MNOK Driftsmargin Driftsresultat/driftsinntekter 6,3 4,9 3,5 3,7 Resultat før skatt MNOK Årsresultat MNOK Eiendeler MNOK * ** ** Egenkapital Prosent 45,0 46,3 45,4 48,7 Netto rentebærende gjeld/ebitda Prosent 0,92 0,86 1,27 0,88 Investeringer MNOK Operasjonell kontantstrøm MNOK Miljø-/HMS-tall * Se avsnitt om reklassifiseringer, side 79 ** Ikke reklassifisert ANSATTE Antall ansatte, TINE Gruppa Antall Sykefravær, TINE Gruppa Prosent 6,8 7,1 7,3 7,5 H-verdi, TINE Gruppa 12,7 13,5 13,5 15,9 MILJØ Brutto energiforbruk GWh Emballasjeforbruk tonn Utslipp CO2-ekv. fra meieri tonn Utslipp CO2-ekv. fra transport tonn Transport km/1000 liter melkeråstoff 37,2 36,9 36,1 35,6

4 Året som gikk JANUAR TINE kjøper tomt i Bergen FEBRUAR En million YT-produkter solgt MARS Merket Nyt Norge på TineMelk-kartongene TINE med Røde Kors til Rwanda TINE Tretten satser på bioenergi APRIL Trond Reierstad ny styreleder i TINE Rekordmange Sølvtinemottakere YT nomineres til innovasjonspris Ny konsernstruktur vedtas MAI TINE rangeres som nummer fem på RepTrak 500 TINE-medarbeidere løper Holmenkollstafetten JUNI Stor internasjonal meierikonferanse i Tromsø Rabobank rangerer TINE som det 20. største meieriselskap i verden JULI National Geografic besøker Vik for å se på gamalostproduksjonen Melkeprisen til bonden for 2. halvår opp 13 øre AUGUST TINE fikk 2. plass i Synovates profilundersøkelse Nytt bestillingssystem av skolemelk på nett SEPTEMBER Piano Dessertsauser lanseres OKTOBER TINE anker kjedeforhandlingssaken til Høyesterett TINE kåres til beste leverandør til kiosk/bensin/servicehandelen (KBS) NOVEMBER TINEs Omega-3 lanseres i India Hanne Refsholt kåres til Årets HR-leder DESEMBER Litago twitrer seg til topps TINE i 130 år 1856 Rausjødalen Meieri etableres med 40 andelshavere Den Norske Meieriforening stiftes Meieriforeninger Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) opprettes Første kvalitetsmerke Firkløvermerket etableres Norske Meieriers Eksportlag etableres Produktutviklingen intensiveres. Forsknings- og utviklingsenheten (FoU) etableres sentralt TINE-merket lanseres Ny markedsordning for melk innføres Lisensproduksjon av Jarlsberg i USA Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) og Norske Meieriers Salgssentral (NMS) går sammen til TINE Norske Meierier Ved konserndannelsen skiftes navnet til TINE. Får fem datterselskaper TINE Råvare etableres Samvirkeforetaket TINE blir ett selskap TINE SA.

5 Norske mattradisjoner lever og er sterke fordi vi er i stadig fornyelse.

6 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning KONSERNSJEFEN Vår tradisjon er å fornye oss Den som skal tenke nytt, må tørre å ta noen sjanser. Krysse grenser. Tenk deg for eksempel en brunost med rosin og kardemomme. En julebrunost med den tradisjonsrike brunostsmaken toppet med rosiner og krydder. Det ville være nytenkning. Som tenkt så gjort. Før jul lanserte TINE Julebrunost med rosiner. Brunosten ble raskt ettertraktet og forsvant ut fra lagrene. Samtidig fortalte avisoverskrifter at osten var laget i England, og man kunne få inntrykk av at den ikke var norsk. Men det var den. Laget av våre beste råvarer, men på et anlegg i England som TINE eier. I stedet for å gamble med store investeringer i nytt utstyr før vi visste hvordan osten ville bli mottatt valgte vi produksjon i England. Vi hadde rett og slett ikke utstyret her hjemme. Likevel ønsket vi å knytte innovasjon og fornyelse opp mot tradisjon og historie. Sånt blir det TINE Julebrunost av. Gjennom et spenstig eksperiment, både på innhold, produksjon og levering, koblet vi det norskeste norske med fornyelse. Så gjenstår vurderingen om TINE Julebrunost ble en suksess vi skal satse videre på. For TINE som tradisjonsbærer på arenaer med stadig sterkere konkurranse, er innovasjon knyttet til både produkter og organisasjonsform avgjørende for å bevege seg framover. Men kikker vi bakover ble 2010 et godt år for TINE. Kursen synes riktig, og vi har et sterkt konsern i god dialog med eiere og ansatte, kunder og forbrukere. Samtidig vet vi at god drift og et godt resultat stiller store krav til alle ledd i verdikjeden. Et godt år betyr gode økonomiske resultater som henger sammen med kostnadseffektivisering, evne til dreining av portefølje, god styring, og medarbeidere som bidrar til viktige løft. KONKURRANSE GIR MULIGHETER Hverdagen utfordrer oss på stadig flere områder, men økt konkurranse og et forbruksmønster i endring gir også mange muligheter. Ikke minst til innovasjon, og TINE har tradisjon for å møte trender med nye produkter. Den internasjonale situasjonen i meieri- og handelssektoren har stor innvirkning på hva som skjer her hjemme. TINE merker økende konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører. Nye samarbeidsformer og endringer i eierforhold gir kontinuerlige utfordringer. I tillegg opplever vi at handelens egne merkevarer (EMV) i økende grad utfordrer oss som leverandør. Det gjør satsingen på våre solide merkevarer enda viktigere, og vi gleder oss over at de lever i beste velgående. En ny konsernstrategi er på plass. Den skal være vårt nøkkelverktøy i en konkurransesituasjon som er kommet for å bli. Vi skal fokusere på effektivisering og innovasjon. TINE vil også skape suksess i samspill med kundene. Det vil bidra til vekst, lønnsomhet, fornøyde kunder og styrket konkurransekraft. Rammebetingelser som legger til rette for sunn drift og utvikling er naturligvis nødvendig. Men ansvaret for TINEs utvikling har vi først og fremst selv. Om noen mener konkurranse 2

7 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 «TINE skal fremme matkultur og skape gode opplevelser, og kravet til trygg mat er ufravikelig.» Hanne Refsholt er irriterende, så er TINEs holdning at den jevnt over er stimulerende. KVALITET OG TRYGGHET Nødvendigheten av å kunne snu seg raskt rokker likevel ikke ved det grunnleggende: TINE skal fremme matkultur og skape gode opp levelser, og kravet til trygg mat er ufravikelig. Det innebærer kvalitet og trygghet basert på tung kompetanse og erfaring gjennom hele verdikjeden. Trygghet skal være grunnmuren i alt vi gjør. Alle produkter med TINEs merke skal være helsemessig trygge, både i forhold til råvarer og produksjonsprosess. Tryggheten skal omfatte alt og alle, både forbruker, kunder, myndigheter, eiere og ansatte TINE tar ansvar hele veien fra bås til bord. Med melkeprodusenter som eiere av TINE, innebærer tryggheten også at hensynet til dyrehelse- og velferd har høyeste prioritet. Derfor etterstreber vi den beste beredskap og det best tenkelig forebyggende arbeid. Trygg mat har alltid vært en del av vår tradisjon og slik skal det fortsatt være. Som en stor industriaktør skal TINE opptre ansvarlig i forhold til miljø og viktige samfunnsspørsmål. Enten det handler om miljøvennlig kjøring, transport generelt eller utvikling av mer miljøvennlig emballasje. Og for TINE står en bærekraftig ressursutnyttelse sentralt, altså en optimal utnyttelse av råstoff i hele verdikjeden. En ny strategi for samfunnsansvar inngår i TINEs nye konsernstrategi, samtidig som tradisjonen med miljørapportering tas videre. For TINE er det viktig å forene miljø- og samfunnsmessige utfordringer med egen lønnsomhet, og mange av konsernets tiltak virker positivt inn på driftsøkonomien. Samtidig må myndighetene legge til rette for miljøvennlig satsing. For når miljøvennlige tiltak og lønnsomhet kan trekke i samme retning, blir det enklere for norsk næringsliv å videreføre tiltak og arbeide aktivt for dette over tid. Dette er viktige utfordringer som handler om felles framtid, uavhengig av konkurranse og hvilken banehalvdel vi befi nner oss på. Det handler simpelthen om viktigheten av å ta ansvar, fordi vi nå formes for framtiden. Les mer på tine.no HANNE REFSHOLT Konsernsjef 3

8 DETTE ER TINE TINE i samfunnet TINE SA er et moderne samvirkeforetak underlagt en rekke indre og ytre faktorer som skal sørge for at interessene til forbrukere, konkurrenter, butikkjeder, medlemmer, ansatte og myndigheter ivaretas. Marked 80 prosent av TINEs omsetning skjer i dag gjennom norske dagligvarekjeder, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel. TINE har også en betydelig internasjonal virksomhet. REGULERT AVSETNING OG OMSETNING Omsetningen av melk er knyttet til forskrifter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Statens landbruksforvaltning (SLF) for å sikre bøndene en god og stabil pris og gi mottakerne et likt grunnlag for konkurranse. RÅVAREMARKEDET TINE Råvare har hente- og leveringsplikt og er underlagt strenge kontrollrutiner og leverer ku- og geitemelk til flere aktører som produserer sine egne merkevarer. LEVERANDØR AV RÅVAREN MELK Gjennom TINE Råvare selges råvaren melk til andre meieriaktører som også er TINEs konkurrenter. Foredling TINEs norske meieridrift utøves på 41 meierier spredt over hele landet. TINE bearbeidet til sammen 1,25 milliarder liter melk i 2010 til 500 ulike meieriprodukter. Melkeproduksjon TINE BRUKSUTVIKLING For å sikre god og lønnsom gårdsdrift og melkeproduksjon rådgir og assisterer TINE bonden i alle faser av driften knyttet til melkeproduksjonen. n. KU- OG GEITKONTROLLEN God dyrehelse sikrer en god råvare, og TINE bidrar med veterinærer og fôringsveiledning. TINE eies av over melkeprodusenter spredt over hele landet på bruk. I gjennomsnitt har vært bruk 21 kuer. Samvirkeformen gir økonomisk styrke for medlemmene. REGULERING TINEs drift er underlagt forskrifter og markedsreguleringer fra offentlige aktører som Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning og departementene knyttet til landbruk, helse, miljø og konkurranse. 4

9 Les mer på tine.no INTERNASJONAL VIRKSOMHET Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia, og TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg i dag TINEs største eksportartikkel. I 2010 eksporterte vi tonn som tilsvarer omkring 60 prosent at all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes Norvegia og Snøfrisk. PRODUKTMARKEDET TINE er i dag en av landets sterkeste merkevarer og leverer god, ren og trygg mat med røtter i norsk mattradisjon. Posisjonen har vi nådd gjennom å lytte til forbrukerne, drive forskning og utvikling, og ved å møte konkurranse-situasjonen og regul-eringer på en verdiskapende måte. TINE kommer behovene til den enkelte dagligvarekjede i møte og bidrar til å utvikle kjedenes egne merkevarer. våre mål 1. Gi eierne en best mulig melkepris og en virksomhet med kraft til å gjøre det i framtiden. 2. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver ved: å gi ansatte både faglige og personlige utviklingsmuligheter at ansatte skal oppleve at de behandles respektfullt og rettferdig. 3. Gi våre kunder og forbrukere verdi for pengene. 4. Gi samfunnet en bedrift som skaper vekstkraftig næringsmiddelproduksjon. Rammebetingelser De viktigste offentlige rammebetingelsene for TINE er Omsetningsloven av 1936, Konkurranseloven av 2004, Jordbruksavtalen, prisutjevningsordningen og markedsordningen for melk. DISTRIBUSJON Flere ganger i uken transporterer TINEs produkter til butikker og leveringssteder over hele landet. EMBALLASJE TINE er én av Norges største emballasjebrukere. Emballasjen skal sikre kvalitet og holdbarhet, den skal øke salget og være miljøvennlig. SAMFUNNSANSVAR TINEs samfunnsansvar er omfattende, men knyttes særlig til de tre områdene norsk melk, bærekraftig ressursutnyttelse og riktig ernæring. KLIMAMÅL TINE skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 (utgangspunkt 2007-nivå). vår visjon Vi skal være Norges viktigste verdiskaper. vår forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked. TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler. TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke. 5

10 DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv utfordrer. NORSKE AKTØRER Innenfor TINEs hovedsegmenter finnes en rekke sterke, etablerte næringsmiddelaktører som gir norske forbrukere et bredt og mangfoldig utvalg. De siste årene har mangfoldet av produkter økt både fra etablerte og nye aktører for å møte forbrukernes ønsker og behov. I tillegg finnes andre norske meieriaktører som produserer egne merkevarer med utgangspunkt i egen melk, men også i ku- og geitemelk levert fra TINE Råvare. Flere mindre meierier produserer nisjeprodukter i konkurranse med TINEs. SUBSTITUTTER Innenfor segmentene er det økt konkurranse mellom kategoriene. De siste årene har for eksempel melk fått sterkere konkurranse fra juice og andre ikke-melkebaserte produkter. 6

11 Les mer på tine.no INTERNASJONALE AKTØRER Mrd. liter KJEDENES EGNE MERKEVARER Kjedene produserer egne merkevarer som konkurrerer med TINEs. I enkelte tilfeller bidrar også TINE med å produserer kjedemerkevarer som konkurrerer med TINEs merkevarer ,3 7,3 6,7 4 INTERNASJONALE VIRKSOMHETER Mange av verdens største næringsmiddelaktører har et solid fotfeste i Norge. Dette er aktører som har vært til stede i en årrekke og som har posisjonert seg med sterke merkevarer som har satt seg i forbrukernes bevissthet ,20 Arla Danone Kraft TINE arla, danone og kraft er blant verdens største meieriselskaper, og har etablert seg i det norske markedet som sterke utfordrere til TINE. I tillegg har de siste årene flere multinasjonale aktører etablert seg i Norge og skaper konkurranse i TINEs kjernesegmenter. 7

12 DETTE ER TINE Våre produkter TINE er en av Norges største og mest betydningsfulle merkevarebyggere. Målrettet satsing på produktutvikling har gitt TINE en unik posisjon hos norske forbrukere. TINE har i dag en mangfoldig portefølje som gir nordmenn gode og sunnere matopplevelser gjennom over 500 produkter og 1300 artikkelnummer. norvegia var i 2010 en av ti sterkeste merkevarer. nå-produktene har hatt en fin omsetningsvekst i

13 Se oversikt over alle produkter på tine.no yt ble lansert i 2010 og er en serie treningsmat og -drikke basert på sunne råvarer. YT er utviklet av TINE i samarbeid med Olympiatoppen. salma har gjort norsk laks av høy kvalitet tilgjengelig for norske forbrukere. 9

14 smør, fløte, rømme og crème fraîche fra TINE, er produkter som inspirerer nordmenn til å lage mat fra bunnen av. De har alle har hatt en positiv volum- og verdivekst i Se side13

15 Merkevaren TINE står overfor en rekke utfordringer i et marked preget av økende konkurranse. Disse utfordringene møter vi gjennom å lytte nøye til forbrukerne, som krever kvalitet og kontakt med matgleden som ligger i den rike, norske mattradisjonen. VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS jarlsberg er tines største eksportartikkel. 60 prosent av den totale produksjonen på tonn går til eksport. I USA selges osten i hele ni av ti supermarkeder. norvegia var i 2010 en av Norges ti sterkeste merkevarer. Med det nye kommunikasjonskonseptet «Noen forhold varer livet ut», traff vi en nerve i det norske folk. Se side 17 Se side 16

16 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning MERKEVAREN Tett på forbrukeren Nærhet til den norske forbrukeren og grundig innsikt i motiv, behov og vaner er TINEs viktigste fortrinn i rollen som ledende merkevarebygger og kategoriutvikler. Nordmenns preferanser er rettesnoren for TINEs omfattende og kontinuerlige innovasjonsarbeid. SEGMENTANDEL (DAGLIGVARE), VOLUM * Prosent ,3 73,2 75,9 63,9 63,5 87,8 85, ,8 93,8 94,2 Med en god miks av etablerte merker og produkter og suksessfulle nylanseringer i butikkhyllene, bidro TINE til kategorivekst for handelen i MER MELKEBASERTE DRIKKER TINE er med sin brede produktportefølje en betydelig aktør i drikkekategorien. Hovedtyngden ligger på melk og melkebaserte drikker, men også juice og juicebaserte drikker bidrar sterkt. Salget av melkebaserte drikker ut av norsk dagligvare viser en svak tilbakegang i 2010 målt i volum, men en økning på 4,3 * prosent målt i verdi. Veksten innen smaksatte melkedrikker veier ikke fullt opp for tilbakegangen på både søtmelk og syrnet melk. Søtmelk går svakt tilbake med 1,0 * prosent sammenlignet med Segmentet syrnet melk viste etter flere år med vekst en volumnedgang på 3,0 * prosent. TineMelk opprettholder sin segmentandel på søtmelk i volum sammenlignet med 2009, med 84,7 * prosent. Innen segmentet syrnet melk, styrker Biola sin posisjon, men TINEs segmentandel totalt sett går noe tilbake på grunn av en nedgang i salget av Cultura. I segmentet smaksatt melk var volumet i ,0 * prosent høyere enn i Spesielt Litago har befestet stillingen sin som en sterk merkevare, blant annet gjennom bruk av sosiale medier. OST OPP Ost er en av dagligvarehandelens største kategorier, med en omsetning ut av butikk på over 6,4 * milliarder kroner. Nordmenns forbruk av ost fortsetter å vise vekst, målt både i verdi, med 4,7 * prosent økning fra 2009, og i volum, med 2,6 * prosent økning. Samlet står TINEs portefølje for 61,1 * prosent av omsatt verdi og 63,3 * prosent av volumet ut av butikk. Faste hvite oster er det desidert største segmentet, og det er her TINE kan vise til den mest markante volumøkningen, med 4,2 * prosent i Tilsvarende økning året før var på 1,3 * prosent. Det er i hovedsak merkevarene Norvegia og Jarlsberg som driver veksten. Brunostsegmentet hadde totalt sett en volumnedgang ut av butikk på 0,6 * prosent i 2010, Melk Yoghurt Hvitost (fast) Brunost Smelteoster 7 8 Smør Fløte PRISBEVISSTE FORBRUKERE det er sterk og økende konkurranse i norsk dagligvarehandel. Lavpriskjedene seiler i medvind og utgjør mer enn halvparten av total salget. Det er Rema 1000 og Kiwi som driver det meste av veksten i lavprissegmentet. Supermarkedsegmentet gikk tilbake i verdiandel. Selv om Norge ikke har vært hardt rammet av finanskrisen, har den norske forbrukeren blitt mer prisbevisst i sine innkjøp. *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 12

17 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 DETTE HAR VI GJORT I 2010 men TINEs posisjon er likevel styrket gjennom en vekst på 1,9 * prosent. MATLAGNINGSPRODUKTER I MEDVIND Trenden i retning av mer interesse for mat fra bunnen av ga et betydelig løft for omsetningen av TINEs typiske matlagingsprodukter. Omsetningen av smør har de siste årene vokst betraktelig, og i 2010 økte TINEs salg av smør med hele 10,6 * prosent målt i volum. Også de øvrige meieribaserte matlagingsproduktene viser god volumutvikling TINE Rømme med 1,7 * prosent, TINE Fløte med 1,9 * prosent, TINE Crème Fraîche med 12,3 * prosent. TINE har gjennom markedsaktiviteter utviklet kategorien for matlagingsprodukter og forsterket sin posisjon som førende innenfor kategorien. fra andre aktører bidrar til sterk vekst innen yoghurtkategorien totalt sett. Det generelle yoghurtsalget i Norge har vært økende flere år på rad, så også i Mye tyder på at veksten fortsetter, og at nordmenns yoghurtforbruk vil komme opp på nivå med sammenlignbare land i Europa for øvrig. Yoghurtkategorien vokste med 14,6 * prosent målt i verdi og med 5,7 * prosent målt i volum i POPULÆRE DESSERTER, DEIGER OG RØRER TINEs Nå-serie med ferdige deiger og rører som ble lansert i 2007, har vært en vesentlig bidragsyter til den formidable omsetningsøkningen av denne typen produkter. Målt ut av butikk, har økningen for kategorien samlet vært på 47,1 * prosent i verdi. For TINEs produkter har veksten vært 45,9 * prosent. økt konkurransekraft gjennom 2010» 2010 styrket TINEs konkurransekraft. Volumet ble opprettholdt og lønnsomheten ble ytterligere forbedret, særlig i de største produktgruppene. TINE lanserte også mange nye produkter. I tillegg etablerte TINE en helt ny kategori gjennom lanseringen av YT. YT er en serie med naturlig mat og drikke skreddersydd til bruk før, under og etter trening. Serien er utviklet i tett samarbeid med Norges fremste ekspertise på trenings ernæring på Olympiatoppen. DETTE SKAL VI GJØRE I 2011 dypere kunnskap om forbrukeren» TINE arbeider for å skape vekst og lønnsomhet for kunder og konsern fundert på solid og inngående forståelse av forbrukernes behov. I 2011 vil TINE styrke seg ytterligere i måten å tilegne seg og anvende forbrukerinnsikt på. Dette vil forsterke innovasjonsarbeidet og videreutvikle markedskommunikasjonen. YOGHURT OPP 14,6 * PROSENT I VERDI TINE er den største yoghurtaktøren i norsk dagligvarehandel og en viktig bidragsyter til kategorivekst. I 2010 er det spesielt lanseringen av YT-serien, den største TINE-lanseringen noensinne, som sammen med fl ere nylanseringer i Go Morgen-serien, bidrar til vekst i yoghurtkategorien. Også høy aktivitet Piano, som er TINEs dessertmerke, er kategorikaptein innenfor flere av dessertsegmentene. TINEs andel av dessertkategorien er blitt utfordret i 2010, men utgjør fremdeles 56,3 * prosent i verdi, en nedgang på 2,6 * prosent. Den økte oppmerksomheten på gode og sunnere matopplevelser vil sannsynligvis prege forbrukernes valg også i *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 13

18 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning TINE skaper og sprer matglede GODE VEKSTFORHOLD FOR GODE IDEER innovasjon er ett av TINEs hovedsatsingsområder. Hvert år lanserer TINE mellom 50 og 80 nye varelinjer. TINE har et sterkt ønske om å være en offensiv og proaktiv utvikler i de kategoriene hvor vi er representert, samtidig som vi utvikler nye, attraktive kategorier. eksempler på lanseringer i 2010 YT Nå pizzadeig, grov og italiensk Relansering Jarlsberg Ternet ost (Jarlsberg og Norvegia), med og uten marinade Biola med fiber TINE Yoghurt Nyt med solbær/kirsebær TineYoghurt Alltid med kokos Go Morgen Blåbær og Go Morgen Cappuccino med nøtter Litago Milkshake på 1 liter Litago Banansplitt IsKaffe Brasil Matlagingsproduktene fra TINE får nordmenn til å lage mer mat fra grunnen av. TINE Fløte, TINE Rømme, TINE Crème Fraîche og TINE Smør, viste alle positiv volum- og verdivekst i TINEs omsetning ut av butikk av TINE Fløte, SVAKERE KJØKKENFERDIGHETER TINE Rømme og TINE Smør er på over 2,0 * Selv om stadig flere lager mat fra bunnen av, milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på er allikevel den generelle kunnskapen om matlaging fallende. Dette er en utfordring som 6,6 * prosent mot foregående år. TINE tar på alvor. For å hjelpe forbrukerne ØKT MATINTERESSE lanserte derfor TINE i 2010 et nytt kommunikasjonskonsept for meieribaserte matlagings- Den positive salgsutviklingen for TINE Kremfløte, TINE Rømme, TINE Crème Fraîche og produkter: «Det er ofte de små tingene som TINE Ekte Meierismør følger trenden der norske gjør den store forskjellen». Konseptet skal gi forbrukere ønsker ekte og naturlige råvarer. forbrukerne kunnskap om hva de forskjellige Forbrukeren ønsker å ha kontroll på hva de produktene kan brukes til og gi tips og ideer spiser, og da er valget av råvarer viktig. Det er som inspirerer til egen matlaging. Emballasjen også grunn til tro at flere matprogrammer på blir også brukt aktivt til å gi forbrukerne tips TV og stadig mer spalteplass viet til matstoff og ideer. i avisene bidrar til salgsøkningen. I 2010 har oppmerksomheten først og fremst Som stor aktør tar TINE ansvar for å videreutvikle kategoriene vi er til stede i og for å Kesam. TINE har også gjennomført en kampanje vært rettet mot TINE Crème Fraîche og TINE skape ytterligere vekst for handelen. Grundig forbrukerinnsikt gjør sitt til at lanseringer tant til Bocuse d Or, Gunnar Hvarnes, i hoved- for TINE Ekte Meierismør med Norges represen- møter aktuelle forbrukerbehov, nye trender rollen. I den årlige kampanjen «Årets Matgledebutikk» er matlagingsproduktene i fokus hos og matvaner. våre kunder, og Matgledeuker gjennomføres. HVITT GULL BYGGER NY PROFIL «tine kanskje verdens fineste melk», er slagordet som skal løfte fram melken, bonden, godt dyrehold og TINEs merkevarer. I august 2010 gikk startskuddet for TINEs store profilkampanje som er rettet mot den norske forbrukeren. Målet er å skape forståelse for TINEs aktiviteter og prioriteringer i en sterkt konkurransepreget hverdag. Kampanjen skal styrke nordmenns lojalitet til TINE og TINEs produkter. Utgangspunktet er selve grunnfjellet i TINEs virksomhet: Det hvite gullet TINE s melk. viktig posisjonering Profilkampanjen retter oppmerksomheten mot den gode melkekvaliteten på TINEs melkeråstoff, framskaffet gjennom noen av verdens beste naturgitte forutsetninger for god melkeproduksjon, godt dyrehold med verdens kanskje friskeste og gladeste kuer, og godt samspill mellom bondens og TINEs kompetanse. Les mer om den fantastiske råvaren vår på sidene *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 14

19 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 GULL TIL KURYGGER try reklamebyrå vant i 2010 gullmedalje i Epica, den europeiske fagpressens reklamekonkurranse, for en TINE-annonse i kategorien for meieriprodukter. Den var en klar vinner i sin kategori. Epica fikk tilsendt 3000 bidrag fra 48 land. TI ÅR MED FORBRUKERSENTER Tøffere satsing i et tøffere marked TINE møter økt konkurranse fra mange hold. De fleste konkurrentene har stor kapital i ryggen og er gode merkevarebyggere. Flertallet er norske og internasjonale mat- og drikkeprodusenter, men også dagligvarehandelen er en betydningsfull utfordrer. siden oppstarten i 2000, har TINE Forbrukersenter mottatt mer enn henvendelser. Nær halvparten av henvendelsene er produktkommentarer og matfaglige spørsmål. Forbrukersentret har vært TINEs fremste plattform for dialog med forbruker og jobber nå aktivt for å være tilgjengelige gjennom digitale kanaler. I tillegg til kjente nasjonale og internasjonale matprodusenter, møter TINE også økende konkurranse fra de fi re store dagligvareaktørene. Disse er også TINEs viktigste kunder. Kjedene beveger seg stadig tettere inn på TINEs konkurransearena og utfordrer TINEs forretningsvirksomhet gjennom aktiviteter i stadig nye deler av verdikjeden og lansering av egne merkevarer. STERK POSISJON BLANT NORSKE FORBRUKERE TINE satset tidlig på å utvikle sterke merkevarer. Kombinasjonen av høy kvalitet på produktene, målrettet satsing på innovasjon og 15

20 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning SNØFRISK Merkevarebygging på norsk den norske geita er blitt en god eksportartikkel gjennom Snøfrisk. Selv om all markedskommunikasjon skreddersys mot konkurransearenaen til hvert enkelt TINE-produkt, er anker feste i norsk matkultur og -tradisjon sentralt i merkevarebyggingen av Snøfrisk og flere andre norske meierispesialiteter på det internasjonale markedet. Snøfrisk er ett av hovedproduktene TINE selger utenfor Norge. Kremost-serien er laget av åtte deler geitemelk og to deler kufløte. I utlandet utgjør assosiasjoner til Norge og norsk natur hovedtyngden i markedsføringen: Frisk luft, høye fjell, grønne enger og dype fjorder. bevisst merkevarebygging, har gitt TINE en sterk posisjon blant norske forbrukere. TINEproduktene er blitt allemannseie og har høy tillit blant nordmenn flest. TINE er stolt av den posisjonen TINE-merket har oppnådd og den rollen produktene spiller i norske hjem. Derfor er en sterk forankring i norsk tradisjon og det norske grunnkostholdet et selvsagt utgangspunkt når TINE svarer på konkurransen. Med dyp forståelse av norske forbrukeres behov og preferanser, skal TINE utvikle nye kategorier og videreutvikle kategoriene som allerede TINE er til stede i. Det skal styrke selskapets posisjon ytterligere for framtiden. VINNENDE VETERAN Norvegia, en av Norges ti sterkeste merkevarer **, forsterket sin posisjon ytterligere i den norske forbrukerens bevissthet i Med grundig forståelse for hvilken relasjon nordmenn har til Norvegia, lanserte TINE det nye kommunikasjonskonseptet «Noen forhold varer livet ut». Med tungt varetrykk i butikk, solgte TINE Norvegia for 86 * millioner kroner mer i 2010 i dagligvare enn året før. Les mer på tine.no Snøfrisk ble lansert i forbindelse med OL på Lillehammer i Interessen i Norge og i utlandet for geitemelksprodukter var økende og særegne produkter med historie og tydelig opprinnelse vant terreng i store markeder som det britiske og det tyske. Ved siden av Norge, var dette også de to første landene hvor osten i trekantemballasjen ble lansert. I dag er Tyskland det største markedet før Snøfrisk, med en eksport på 82 tonn, med Russland på andreplass, 80 tonn, etterfulgt av land som USA og Sverige. Interessen for geitemelksprodukter og særpreg har økt for hvert år etter lanseringen av Snøfrisk. I 2010 solgte TINE 218 tonn Snøfrisk til utlandet. KU MED NETT-TEKKE to år etter relanseringen i 2008 har Litago Drikke fått mer enn fans på Facebook og hatt en salgsvekst på over 200 prosent. I tillegg til små, løpende dialoger på nettet, har Litago laget en rekke engasjerende kampanjer med overraskelsesmomenter som virkelig har engasjert målgruppen, for eksempel være med å bestemme neste semesters smak, Ku-Kunst, Ku-Kaos, Ku-Shake, «Kuene Bestemmer» og Litago julekalender. 16 *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. **) kilde TNS Gallups årlige merkevareindeks, respondenter, mar 2010, TNS Gallup/Kampanje, Norvegia var nr. 7 på listen.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer

TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer Marked og produkter Samfunnsansvar og miljø Rammebetingelser Framtidsutsikter Konsernledelse TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha»

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009.

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009. TINE Gruppa 2010 God drift styrker TINEs inntjening Kostnadsreduksjoner, restrukturering av iskremaktiviteten og god respons på markedsaktiviteter styrket driftsresultatet i TINE Gruppa i 2010. Driftsresultatet

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

TINE Gruppa 3. kvartal 2011

TINE Gruppa 3. kvartal 2011 TINE Gruppa 3. kvartal 2011 Godt salg av ost og matlagingsprodukter kompenserer for lavere søtmelksalg Det var fortsatt reduksjon i søtmelksalget, men godt salg av matlagingsprodukter og osteporteføljen

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal ble NOK mill, som er en økning på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2012. BØRSMELDING 3. KVARTAL 2013 Et resultat i tråd med forventningene God vekst i salget bidro til et bedret resultat og oppstart av nye anlegg preget driften mindre gjennom kvartalet. TINE Gruppa Salgsinntektene

Detaljer

Fortsatt godt resultat for TINE

Fortsatt godt resultat for TINE Fortsatt godt resultat for TINE Godt resultat, fortsatt bedring i driften Innovasjon og nylanseringer Salget av etablerte merker økte Nedgangen i salget av søtmelk fortsatte Strukturvedtak gir grunnlag

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2012

TINE Gruppa 1. kvartal 2012 TINE Gruppa 1. kvartal 2012 Stabil utvikling for TINE TINE fortsetter den stabile utviklingen med et driftsresultat på NOK 273 mill som er NOK 12 høyere enn samme kvartal i 2011. I resultatet ligger gevinsten

Detaljer

Daglig leders funksjon vs styret. Styreakademiet i Oslo Polyteknisk forening 4. Februar 2010 Stein Øiom, visekonsernsjef TINE BA

Daglig leders funksjon vs styret. Styreakademiet i Oslo Polyteknisk forening 4. Februar 2010 Stein Øiom, visekonsernsjef TINE BA Daglig leders funksjon vs styret Styreakademiet i Oslo Polyteknisk forening 4. Februar 2010 Stein Øiom, visekonsernsjef TINE BA Egen bakgrunn TINE Generelt Organisasjon Styringssystem Innhold Fundament

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. 2.KVARTAL 2014 Forbedringsarbeid løfter resultatet i TINE Driften av de nye anleggene viste god bedring i kvartalet og bidro sammen med iskremvirksomheten til et bedret resultat i andre kvartal 2014. Forbedringsprogrammet

Detaljer

Klimaplanmøte 11.11.2015. Frode Eggan

Klimaplanmøte 11.11.2015. Frode Eggan Marked og produkter Samfunnsansvar og miljø Rammebetingelser Framtidsutsikter Konsernledelse Klimaplanmøte 11.11.2015 Frode Eggan Marked og produkter Samfunnsansvar og miljø Rammebetingelser Framtidsutsikter

Detaljer

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 Distribusjon av matspesialiteter Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 TINEs visjon «Vi skal være Norges viktigste verdiskaper» TINEs retning TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 4. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2012

TINE Gruppa 2. kvartal 2012 TINE Gruppa 2. kvartal 2012 Oppstart av nyanlegg preger kvartalet I tråd med forventningene preger oppstart av nytt meieri på Jæren og nytt lager på Kalbakken resultatet i andre kvartal. Driftsresultat

Detaljer

TINE Gruppa 4. kvartal 2011

TINE Gruppa 4. kvartal 2011 TINE Gruppa 4. kvartal 2011 Fortsatt godt resultat for TINE TINE fikk et godt resultat i 2011 til tross for redusert melkeinngang og dermed lavere produksjon enn i 2010. TINE hadde et godt salg av hvitost

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal var MNOK 5 263, som er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

TINE Gruppa Salgsinntektene i tredje kvartal var MNOK 5 263, som er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. 3.KVARTAL 2014 God resultatvekst i TINE Godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland, bedret drift ved nye anlegg og positive effekter av forbedringsprogrammet Styrk bidro til resultatvekst for

Detaljer

Markedsaktiviteter Geit fra TINE GRUPPA. August 2014

Markedsaktiviteter Geit fra TINE GRUPPA. August 2014 Markedsaktiviteter Geit fra TINE GRUPPA August 2014 Strategi for geit i TINE Lønnsom omsetning i Norge og internasjonalt, basert på dagens volum av geitemelk Strategiske mål Økonomisk bærekraftig produksjon

Detaljer

Årsrapport 2010 TINE årsrapport vår TrAdISjoN Er å fornye oss 2010 vår TrAdISjoN Er å f or N ye oss

Årsrapport 2010 TINE årsrapport vår TrAdISjoN Er å fornye oss 2010 vår TrAdISjoN Er å f or N ye oss Årsrapport 2010 vår tradisjon er å fornye oss Innhold TINE gruppa 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Salgsinntekter - TINE Gruppa

Salgsinntekter - TINE Gruppa 4.KVARTAL 2014 Betydelig resultatforbedring i 2014 Forbedringsprosjektet Styrk og godt salg i TINE SA, Diplom-Is og Fjordland var hovedårsakene til betydelig resultatvekst for TINE Gruppa i 2014. TINE

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Norges ledende merkevareleverandør

Norges ledende merkevareleverandør Norges ledende merkevareleverandør Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter, tilsvarende 1,3 mrd enheter i året Omsetning 18,9 mrd, resultat før skatt 1,1 mrd 41 meierier, 2 sentrallagre, 4

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Årsresultat 2014 #TINE2014. Trådløst nett: tinegjest Passord: melkebart

Årsresultat 2014 #TINE2014. Trådløst nett: tinegjest Passord: melkebart Årsresultat 2014 #TINE2014 Trådløst nett: tinegjest Passord: melkebart TINE-året 2014 Betydelig resultatforbedring i 2014 Innovasjoner bidrar til godt salg og konkurransekraft Betydelige forbedringstiltak

Detaljer

TINE det digitale, og netthandelen

TINE det digitale, og netthandelen TINE Handel TINE det digitale, og netthandelen Digitale kanaler salg Solveig Prestvik Agenda TINE og den digitale varehandelsopplevelsen Om TINE og TINE salg TINE Handel desktop og mobil Fakta og historie

Detaljer

TINE Gruppa 3. kvartal 2017

TINE Gruppa 3. kvartal 2017 Børsmelding 3. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2017

TINE Gruppa 2. kvartal 2017 Børsmelding 2. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 3. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Årsrapport 2011 TINE årsrapport vår TrAdISjoN Er å fornye oss 2011 vår TrAdISjoN Er å f or N ye oss

Årsrapport 2011 TINE årsrapport vår TrAdISjoN Er å fornye oss 2011 vår TrAdISjoN Er å f or N ye oss Årsrapport 2011 vår tradisjon er å fornye oss Innhold TINE gruppa 2 Konsernsjefen Ansvarlig effektivitet 4 Dette er TINE En fullskalaleverandør av meieriprodukter 8 TINE som merkevare Kontinuerlig verdiskaping

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2017

TINE Gruppa 1. kvartal 2017 Børsmelding 1. kvartal 2017 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Samvirket TINE. Bodø 1.april 2017 Odd-Arne Stormo / Eierutvalg Nord og Rådsmedlem

Samvirket TINE. Bodø 1.april 2017 Odd-Arne Stormo / Eierutvalg Nord og Rådsmedlem Samvirket TINE Bodø 1.april 2017 Odd-Arne Stormo / Eierutvalg Nord og Rådsmedlem Etablert som MOTMAKT til MATMAKTA Start Om TINE Samvirket TINE Verdikjeden Marked og produkter Samfunnsansvar og miljø Rammebetingelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. TINE Årsrapport 2013 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. PRIS

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016

TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima. April 2016 TINEs største miljøløft - bedre helse, bedre klima April 2016 TINE Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallagre/terminaler Solid resultatutvikling i 2015 Omsetning 22,2 milliarder kroner

Detaljer

ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. TINE Årsrapport 2014 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

Detaljer

ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. TINE Årsrapport 2014 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

Detaljer

Årsrapport for TINE Gruppa 2009

Årsrapport for TINE Gruppa 2009 Årsrapport for TINE Gruppa 2009 Forord Kvalitet er produktivt Hvert eneste sekund døgnet rundt, året rundt produseres 40 TINE-produkter. Det betyr 3,5 millioner daglig, og rundt 1,3 milliarder enheter

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentene Hvem er konsumentene? Oss alle? Har vi alle

Detaljer

Hva betyr FoU for TINE?

Hva betyr FoU for TINE? Hva betyr FoU for TINE? Et veksthus for innovasjon Hensikt: Formidle hvorfor FoU og innovasjon er viktig. Litt om hvordan vi jobber. Innhold: Hvem er TINE FoU? Hvilke F-områder har vi? Hvordan bruke resultatene?

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Høringsuttalelse - forenkling av prisutjevningsordningen for melk Mottaker Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0039-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Erlend Smedsdal Magnus Gabrielsen Dato: 11.03.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA 1 Innledning EIERSTYRING FOR FRAMTIDA UTVIKLING AV TINE Konsernet TINE Gruppa ble dannet i 2002 og besto av TINE Norske Meierier, som igjen eide meieriselskapene og andre datterselskaper. TINE Norske Meierier

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa 1

Nøkkeltall TINE Gruppa 1 Børsmelding 4. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...5 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...7 Finansielle forhold...7 Erklæring...9 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling. Hans Thorn Wittussen

Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling. Hans Thorn Wittussen Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling Hans Thorn Wittussen 61,0 % 60,0 % 59,0 % 58,0 % NORTURA Merkevare kjøttpålegg, pølser og bearbeidet 60,0 % 59,8 % 59,5 % 59,3 % 59,0 % 58,7 % 58,3 % 58,1

Detaljer

TINES INNOVASJONSREISE

TINES INNOVASJONSREISE TINES INNOVASJONSREISE Stor og tradisjonsrik virksomhet 1856 Norges første meierisamvirke etableres TINE Gruppa 2008 Omsetning NOK 17,7 milliarder 5.700 ansatte 5 meieriselskaper ca 50 produksjonsanlegg

Detaljer

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Visjon: Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Solid resultatfremgang

Solid resultatfremgang Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2008 Solid resultatfremgang - Øker salget i alle kjeder Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 departementsråd Leif Forsell Matindustriens rolle og betydning? Avgjørende betydning i dag og framover Avgjørende

Detaljer

Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA

Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA Salgssamvirkene fra volumproduksjon til spesialprodukter Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA Hva er spesialprodukter? Seniorrådgiver Gjermund Stormoen, TINE BA mars 2007 2 Starten? Det tekno-økonomiske

Detaljer

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK

LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK LAKS- FRA DYPFRYST TIL FERSK KVARTALSSEMINAR LAKS HOTELL OPERA 4 FEBRUAR 2014 Linn Anita Langseth Associated Manager CS The Nielsen Company INNHOLD Kort om utviklingen i norsk dagligvare og trender Fryst

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Kan M3 benyttes til operativ planlegging av produksjon. Oddvar Alstveit Kjell Nordtømme

Kan M3 benyttes til operativ planlegging av produksjon. Oddvar Alstveit Kjell Nordtømme Kan M3 benyttes til operativ planlegging av produksjon Oddvar Alstveit Kjell Nordtømme TINE Gruppa Heleide døtre Eiere = produsenter Deleide døtre Diplom-Is AS Fjordland AS OsteCompagniet AS Styre Internasjonale

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

Matpolitikk, økologi og klimautfordringer

Matpolitikk, økologi og klimautfordringer Matpolitikk, økologi og klimautfordringer Ola Hedstein, Nortura Marked 4/4/08 Litt om Nortura! Nøkkeltall Ca. 15 milliarder kroner i årsomsetning Lanserer årlig 100-150 nye produkter til norske forbrukere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Agenda 2003. Hovedpunkter Nøkkeltall Drift. Spørsmål. Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum

Agenda 2003. Hovedpunkter Nøkkeltall Drift. Spørsmål. Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum Continental, 29. januar 2004 Konsernsjef Dag Swanstrøm Agenda 2003 Hovedpunkter Nøkkeltall Drift Meieri Måltidsvirksomheten Baltikum Spørsmål 2 H o ve dpunkte r 2 0 0 3 Konsern: Betydelig resultatfremgang

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Ind. Biotek og Bioøkonomi

Ind. Biotek og Bioøkonomi Ind. Biotek og Bioøkonomi -eksempler fra TINE SA FoU sjef Forskning Johanne Brendehaug, TINE SA Nasjonalt Seminar Industriell Bioteknologi, 6. juni 2013 Hvorfor bioøkonomi og Ind. bioteknologi? Knyttet

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Betydningen av norsk matindustri

Betydningen av norsk matindustri Betydningen av norsk matindustri Oppsummering av «Mat og industri 2013» 31. Oktober 2013 Per Christian Rålm, Nilf Bred dokumentasjon av matindustrien: Mat og industri 2013 Viser trender og utviklingstrekk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

1 formål. 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker

1 formål. 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker STOLT OG ANSVARLIG 260 ansatte 80 bønder egg 76 bønder kylling 5 lokasjoner 3 fabrikker - nærbø: slakteri og produksjon fersk kylling - stokke: grillet kylling - ski: egg 1 formål FORMÅL: HVORFOR VI EKSISTERER

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Norsk Meieriteknisk Forening Måltidets Hus Johanne Brendehaug

Norsk Meieriteknisk Forening Måltidets Hus Johanne Brendehaug Norsk Meieriteknisk Forening Måltidets Hus 23.04.09 Johanne Brendehaug Hvorfor flytter TINE FoU til Måltidets Hus? Bakgrunn: TINE 2020 og TINE FoU Senter Betydningen av åpne innovasjoner: alliansepartnere,

Detaljer

Skrive master for fremtidig arbeidsgiver. Agnethe Gaalaas Baardseth TINE SA

Skrive master for fremtidig arbeidsgiver. Agnethe Gaalaas Baardseth TINE SA Skrive master for fremtidig arbeidsgiver Agnethe Gaalaas Baardseth TINE SA TINE Gruppa 2015 Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallagre/terminaler Solid resultatutvikling i 2015 Omsetning

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011

TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 TORSKENETTVERKSMØTET Bergen 9.-10. februar 2011 Norsk torsk og norske næringsaktørers omdømme i utvalgte markeder Eksportutvalget for fisk Karin Olsen Bransjesjef for hvitfisk og nye arter La oss begynne

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer