Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

2 Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten til forbrukeren 18 Næringslivsaktøren Et konkurransekraftig samvirkeforetak 30 Råvaren Verdens beste råvare er ingen selvfølge 40 Samfunnsaktøren Miljø, dyr og mennesker 52 Eierstyring og selskapsledelse 56 Konsernstyrets beretning ÅRSREGNSKAP 73 Resultatregnskap 74 Balanse 76 Kontantstrømoppstilling 77 Regnskapsprinsipper 80 Noter 101 Revisjonsberetning 102 Statistikk 106 Datterselskapene 108 Adresser

3 TINE TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter. SALG FLYTENDE PRODUKTER tall i 1000-liter TINE Melk (alle typer) TINE Fløte TINE Rømme Yoghurt Fruktdrikk Iskrem SALG FASTE PRODUKTER tall i tonn Hvitost Brunost Smelteost 904 Smør KU- OG GEITEMELK LEVERT TIL TINE Mill. liter, ,5 Kumelk 20,0 Geitemelk FORBRUK PR. INNBYGGER (TINE) Liter/kg 83,7 Melk 10,1 Ost (Brun-, hvit-, import og smelteost) Nøkkeltall 2010 TINE GRUPPA TOTALT Beregningsmodell Driftsinntekter MNOK * ** ** Driftsresultat MNOK Driftsmargin Driftsresultat/driftsinntekter 6,3 4,9 3,5 3,7 Resultat før skatt MNOK Årsresultat MNOK Eiendeler MNOK * ** ** Egenkapital Prosent 45,0 46,3 45,4 48,7 Netto rentebærende gjeld/ebitda Prosent 0,92 0,86 1,27 0,88 Investeringer MNOK Operasjonell kontantstrøm MNOK Miljø-/HMS-tall * Se avsnitt om reklassifiseringer, side 79 ** Ikke reklassifisert ANSATTE Antall ansatte, TINE Gruppa Antall Sykefravær, TINE Gruppa Prosent 6,8 7,1 7,3 7,5 H-verdi, TINE Gruppa 12,7 13,5 13,5 15,9 MILJØ Brutto energiforbruk GWh Emballasjeforbruk tonn Utslipp CO2-ekv. fra meieri tonn Utslipp CO2-ekv. fra transport tonn Transport km/1000 liter melkeråstoff 37,2 36,9 36,1 35,6

4 Året som gikk JANUAR TINE kjøper tomt i Bergen FEBRUAR En million YT-produkter solgt MARS Merket Nyt Norge på TineMelk-kartongene TINE med Røde Kors til Rwanda TINE Tretten satser på bioenergi APRIL Trond Reierstad ny styreleder i TINE Rekordmange Sølvtinemottakere YT nomineres til innovasjonspris Ny konsernstruktur vedtas MAI TINE rangeres som nummer fem på RepTrak 500 TINE-medarbeidere løper Holmenkollstafetten JUNI Stor internasjonal meierikonferanse i Tromsø Rabobank rangerer TINE som det 20. største meieriselskap i verden JULI National Geografic besøker Vik for å se på gamalostproduksjonen Melkeprisen til bonden for 2. halvår opp 13 øre AUGUST TINE fikk 2. plass i Synovates profilundersøkelse Nytt bestillingssystem av skolemelk på nett SEPTEMBER Piano Dessertsauser lanseres OKTOBER TINE anker kjedeforhandlingssaken til Høyesterett TINE kåres til beste leverandør til kiosk/bensin/servicehandelen (KBS) NOVEMBER TINEs Omega-3 lanseres i India Hanne Refsholt kåres til Årets HR-leder DESEMBER Litago twitrer seg til topps TINE i 130 år 1856 Rausjødalen Meieri etableres med 40 andelshavere Den Norske Meieriforening stiftes Meieriforeninger Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) opprettes Første kvalitetsmerke Firkløvermerket etableres Norske Meieriers Eksportlag etableres Produktutviklingen intensiveres. Forsknings- og utviklingsenheten (FoU) etableres sentralt TINE-merket lanseres Ny markedsordning for melk innføres Lisensproduksjon av Jarlsberg i USA Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) og Norske Meieriers Salgssentral (NMS) går sammen til TINE Norske Meierier Ved konserndannelsen skiftes navnet til TINE. Får fem datterselskaper TINE Råvare etableres Samvirkeforetaket TINE blir ett selskap TINE SA.

5 Norske mattradisjoner lever og er sterke fordi vi er i stadig fornyelse.

6 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning KONSERNSJEFEN Vår tradisjon er å fornye oss Den som skal tenke nytt, må tørre å ta noen sjanser. Krysse grenser. Tenk deg for eksempel en brunost med rosin og kardemomme. En julebrunost med den tradisjonsrike brunostsmaken toppet med rosiner og krydder. Det ville være nytenkning. Som tenkt så gjort. Før jul lanserte TINE Julebrunost med rosiner. Brunosten ble raskt ettertraktet og forsvant ut fra lagrene. Samtidig fortalte avisoverskrifter at osten var laget i England, og man kunne få inntrykk av at den ikke var norsk. Men det var den. Laget av våre beste råvarer, men på et anlegg i England som TINE eier. I stedet for å gamble med store investeringer i nytt utstyr før vi visste hvordan osten ville bli mottatt valgte vi produksjon i England. Vi hadde rett og slett ikke utstyret her hjemme. Likevel ønsket vi å knytte innovasjon og fornyelse opp mot tradisjon og historie. Sånt blir det TINE Julebrunost av. Gjennom et spenstig eksperiment, både på innhold, produksjon og levering, koblet vi det norskeste norske med fornyelse. Så gjenstår vurderingen om TINE Julebrunost ble en suksess vi skal satse videre på. For TINE som tradisjonsbærer på arenaer med stadig sterkere konkurranse, er innovasjon knyttet til både produkter og organisasjonsform avgjørende for å bevege seg framover. Men kikker vi bakover ble 2010 et godt år for TINE. Kursen synes riktig, og vi har et sterkt konsern i god dialog med eiere og ansatte, kunder og forbrukere. Samtidig vet vi at god drift og et godt resultat stiller store krav til alle ledd i verdikjeden. Et godt år betyr gode økonomiske resultater som henger sammen med kostnadseffektivisering, evne til dreining av portefølje, god styring, og medarbeidere som bidrar til viktige løft. KONKURRANSE GIR MULIGHETER Hverdagen utfordrer oss på stadig flere områder, men økt konkurranse og et forbruksmønster i endring gir også mange muligheter. Ikke minst til innovasjon, og TINE har tradisjon for å møte trender med nye produkter. Den internasjonale situasjonen i meieri- og handelssektoren har stor innvirkning på hva som skjer her hjemme. TINE merker økende konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører. Nye samarbeidsformer og endringer i eierforhold gir kontinuerlige utfordringer. I tillegg opplever vi at handelens egne merkevarer (EMV) i økende grad utfordrer oss som leverandør. Det gjør satsingen på våre solide merkevarer enda viktigere, og vi gleder oss over at de lever i beste velgående. En ny konsernstrategi er på plass. Den skal være vårt nøkkelverktøy i en konkurransesituasjon som er kommet for å bli. Vi skal fokusere på effektivisering og innovasjon. TINE vil også skape suksess i samspill med kundene. Det vil bidra til vekst, lønnsomhet, fornøyde kunder og styrket konkurransekraft. Rammebetingelser som legger til rette for sunn drift og utvikling er naturligvis nødvendig. Men ansvaret for TINEs utvikling har vi først og fremst selv. Om noen mener konkurranse 2

7 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 «TINE skal fremme matkultur og skape gode opplevelser, og kravet til trygg mat er ufravikelig.» Hanne Refsholt er irriterende, så er TINEs holdning at den jevnt over er stimulerende. KVALITET OG TRYGGHET Nødvendigheten av å kunne snu seg raskt rokker likevel ikke ved det grunnleggende: TINE skal fremme matkultur og skape gode opp levelser, og kravet til trygg mat er ufravikelig. Det innebærer kvalitet og trygghet basert på tung kompetanse og erfaring gjennom hele verdikjeden. Trygghet skal være grunnmuren i alt vi gjør. Alle produkter med TINEs merke skal være helsemessig trygge, både i forhold til råvarer og produksjonsprosess. Tryggheten skal omfatte alt og alle, både forbruker, kunder, myndigheter, eiere og ansatte TINE tar ansvar hele veien fra bås til bord. Med melkeprodusenter som eiere av TINE, innebærer tryggheten også at hensynet til dyrehelse- og velferd har høyeste prioritet. Derfor etterstreber vi den beste beredskap og det best tenkelig forebyggende arbeid. Trygg mat har alltid vært en del av vår tradisjon og slik skal det fortsatt være. Som en stor industriaktør skal TINE opptre ansvarlig i forhold til miljø og viktige samfunnsspørsmål. Enten det handler om miljøvennlig kjøring, transport generelt eller utvikling av mer miljøvennlig emballasje. Og for TINE står en bærekraftig ressursutnyttelse sentralt, altså en optimal utnyttelse av råstoff i hele verdikjeden. En ny strategi for samfunnsansvar inngår i TINEs nye konsernstrategi, samtidig som tradisjonen med miljørapportering tas videre. For TINE er det viktig å forene miljø- og samfunnsmessige utfordringer med egen lønnsomhet, og mange av konsernets tiltak virker positivt inn på driftsøkonomien. Samtidig må myndighetene legge til rette for miljøvennlig satsing. For når miljøvennlige tiltak og lønnsomhet kan trekke i samme retning, blir det enklere for norsk næringsliv å videreføre tiltak og arbeide aktivt for dette over tid. Dette er viktige utfordringer som handler om felles framtid, uavhengig av konkurranse og hvilken banehalvdel vi befi nner oss på. Det handler simpelthen om viktigheten av å ta ansvar, fordi vi nå formes for framtiden. Les mer på tine.no HANNE REFSHOLT Konsernsjef 3

8 DETTE ER TINE TINE i samfunnet TINE SA er et moderne samvirkeforetak underlagt en rekke indre og ytre faktorer som skal sørge for at interessene til forbrukere, konkurrenter, butikkjeder, medlemmer, ansatte og myndigheter ivaretas. Marked 80 prosent av TINEs omsetning skjer i dag gjennom norske dagligvarekjeder, kiosker, bensinstasjoner og servicehandel. TINE har også en betydelig internasjonal virksomhet. REGULERT AVSETNING OG OMSETNING Omsetningen av melk er knyttet til forskrifter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Statens landbruksforvaltning (SLF) for å sikre bøndene en god og stabil pris og gi mottakerne et likt grunnlag for konkurranse. RÅVAREMARKEDET TINE Råvare har hente- og leveringsplikt og er underlagt strenge kontrollrutiner og leverer ku- og geitemelk til flere aktører som produserer sine egne merkevarer. LEVERANDØR AV RÅVAREN MELK Gjennom TINE Råvare selges råvaren melk til andre meieriaktører som også er TINEs konkurrenter. Foredling TINEs norske meieridrift utøves på 41 meierier spredt over hele landet. TINE bearbeidet til sammen 1,25 milliarder liter melk i 2010 til 500 ulike meieriprodukter. Melkeproduksjon TINE BRUKSUTVIKLING For å sikre god og lønnsom gårdsdrift og melkeproduksjon rådgir og assisterer TINE bonden i alle faser av driften knyttet til melkeproduksjonen. n. KU- OG GEITKONTROLLEN God dyrehelse sikrer en god råvare, og TINE bidrar med veterinærer og fôringsveiledning. TINE eies av over melkeprodusenter spredt over hele landet på bruk. I gjennomsnitt har vært bruk 21 kuer. Samvirkeformen gir økonomisk styrke for medlemmene. REGULERING TINEs drift er underlagt forskrifter og markedsreguleringer fra offentlige aktører som Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning og departementene knyttet til landbruk, helse, miljø og konkurranse. 4

9 Les mer på tine.no INTERNASJONAL VIRKSOMHET Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia, og TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg i dag TINEs største eksportartikkel. I 2010 eksporterte vi tonn som tilsvarer omkring 60 prosent at all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes Norvegia og Snøfrisk. PRODUKTMARKEDET TINE er i dag en av landets sterkeste merkevarer og leverer god, ren og trygg mat med røtter i norsk mattradisjon. Posisjonen har vi nådd gjennom å lytte til forbrukerne, drive forskning og utvikling, og ved å møte konkurranse-situasjonen og regul-eringer på en verdiskapende måte. TINE kommer behovene til den enkelte dagligvarekjede i møte og bidrar til å utvikle kjedenes egne merkevarer. våre mål 1. Gi eierne en best mulig melkepris og en virksomhet med kraft til å gjøre det i framtiden. 2. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver ved: å gi ansatte både faglige og personlige utviklingsmuligheter at ansatte skal oppleve at de behandles respektfullt og rettferdig. 3. Gi våre kunder og forbrukere verdi for pengene. 4. Gi samfunnet en bedrift som skaper vekstkraftig næringsmiddelproduksjon. Rammebetingelser De viktigste offentlige rammebetingelsene for TINE er Omsetningsloven av 1936, Konkurranseloven av 2004, Jordbruksavtalen, prisutjevningsordningen og markedsordningen for melk. DISTRIBUSJON Flere ganger i uken transporterer TINEs produkter til butikker og leveringssteder over hele landet. EMBALLASJE TINE er én av Norges største emballasjebrukere. Emballasjen skal sikre kvalitet og holdbarhet, den skal øke salget og være miljøvennlig. SAMFUNNSANSVAR TINEs samfunnsansvar er omfattende, men knyttes særlig til de tre områdene norsk melk, bærekraftig ressursutnyttelse og riktig ernæring. KLIMAMÅL TINE skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 (utgangspunkt 2007-nivå). vår visjon Vi skal være Norges viktigste verdiskaper. vår forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked. TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler. TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke. 5

10 DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv utfordrer. NORSKE AKTØRER Innenfor TINEs hovedsegmenter finnes en rekke sterke, etablerte næringsmiddelaktører som gir norske forbrukere et bredt og mangfoldig utvalg. De siste årene har mangfoldet av produkter økt både fra etablerte og nye aktører for å møte forbrukernes ønsker og behov. I tillegg finnes andre norske meieriaktører som produserer egne merkevarer med utgangspunkt i egen melk, men også i ku- og geitemelk levert fra TINE Råvare. Flere mindre meierier produserer nisjeprodukter i konkurranse med TINEs. SUBSTITUTTER Innenfor segmentene er det økt konkurranse mellom kategoriene. De siste årene har for eksempel melk fått sterkere konkurranse fra juice og andre ikke-melkebaserte produkter. 6

11 Les mer på tine.no INTERNASJONALE AKTØRER Mrd. liter KJEDENES EGNE MERKEVARER Kjedene produserer egne merkevarer som konkurrerer med TINEs. I enkelte tilfeller bidrar også TINE med å produserer kjedemerkevarer som konkurrerer med TINEs merkevarer ,3 7,3 6,7 4 INTERNASJONALE VIRKSOMHETER Mange av verdens største næringsmiddelaktører har et solid fotfeste i Norge. Dette er aktører som har vært til stede i en årrekke og som har posisjonert seg med sterke merkevarer som har satt seg i forbrukernes bevissthet ,20 Arla Danone Kraft TINE arla, danone og kraft er blant verdens største meieriselskaper, og har etablert seg i det norske markedet som sterke utfordrere til TINE. I tillegg har de siste årene flere multinasjonale aktører etablert seg i Norge og skaper konkurranse i TINEs kjernesegmenter. 7

12 DETTE ER TINE Våre produkter TINE er en av Norges største og mest betydningsfulle merkevarebyggere. Målrettet satsing på produktutvikling har gitt TINE en unik posisjon hos norske forbrukere. TINE har i dag en mangfoldig portefølje som gir nordmenn gode og sunnere matopplevelser gjennom over 500 produkter og 1300 artikkelnummer. norvegia var i 2010 en av ti sterkeste merkevarer. nå-produktene har hatt en fin omsetningsvekst i

13 Se oversikt over alle produkter på tine.no yt ble lansert i 2010 og er en serie treningsmat og -drikke basert på sunne råvarer. YT er utviklet av TINE i samarbeid med Olympiatoppen. salma har gjort norsk laks av høy kvalitet tilgjengelig for norske forbrukere. 9

14 smør, fløte, rømme og crème fraîche fra TINE, er produkter som inspirerer nordmenn til å lage mat fra bunnen av. De har alle har hatt en positiv volum- og verdivekst i Se side13

15 Merkevaren TINE står overfor en rekke utfordringer i et marked preget av økende konkurranse. Disse utfordringene møter vi gjennom å lytte nøye til forbrukerne, som krever kvalitet og kontakt med matgleden som ligger i den rike, norske mattradisjonen. VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS jarlsberg er tines største eksportartikkel. 60 prosent av den totale produksjonen på tonn går til eksport. I USA selges osten i hele ni av ti supermarkeder. norvegia var i 2010 en av Norges ti sterkeste merkevarer. Med det nye kommunikasjonskonseptet «Noen forhold varer livet ut», traff vi en nerve i det norske folk. Se side 17 Se side 16

16 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning MERKEVAREN Tett på forbrukeren Nærhet til den norske forbrukeren og grundig innsikt i motiv, behov og vaner er TINEs viktigste fortrinn i rollen som ledende merkevarebygger og kategoriutvikler. Nordmenns preferanser er rettesnoren for TINEs omfattende og kontinuerlige innovasjonsarbeid. SEGMENTANDEL (DAGLIGVARE), VOLUM * Prosent ,3 73,2 75,9 63,9 63,5 87,8 85, ,8 93,8 94,2 Med en god miks av etablerte merker og produkter og suksessfulle nylanseringer i butikkhyllene, bidro TINE til kategorivekst for handelen i MER MELKEBASERTE DRIKKER TINE er med sin brede produktportefølje en betydelig aktør i drikkekategorien. Hovedtyngden ligger på melk og melkebaserte drikker, men også juice og juicebaserte drikker bidrar sterkt. Salget av melkebaserte drikker ut av norsk dagligvare viser en svak tilbakegang i 2010 målt i volum, men en økning på 4,3 * prosent målt i verdi. Veksten innen smaksatte melkedrikker veier ikke fullt opp for tilbakegangen på både søtmelk og syrnet melk. Søtmelk går svakt tilbake med 1,0 * prosent sammenlignet med Segmentet syrnet melk viste etter flere år med vekst en volumnedgang på 3,0 * prosent. TineMelk opprettholder sin segmentandel på søtmelk i volum sammenlignet med 2009, med 84,7 * prosent. Innen segmentet syrnet melk, styrker Biola sin posisjon, men TINEs segmentandel totalt sett går noe tilbake på grunn av en nedgang i salget av Cultura. I segmentet smaksatt melk var volumet i ,0 * prosent høyere enn i Spesielt Litago har befestet stillingen sin som en sterk merkevare, blant annet gjennom bruk av sosiale medier. OST OPP Ost er en av dagligvarehandelens største kategorier, med en omsetning ut av butikk på over 6,4 * milliarder kroner. Nordmenns forbruk av ost fortsetter å vise vekst, målt både i verdi, med 4,7 * prosent økning fra 2009, og i volum, med 2,6 * prosent økning. Samlet står TINEs portefølje for 61,1 * prosent av omsatt verdi og 63,3 * prosent av volumet ut av butikk. Faste hvite oster er det desidert største segmentet, og det er her TINE kan vise til den mest markante volumøkningen, med 4,2 * prosent i Tilsvarende økning året før var på 1,3 * prosent. Det er i hovedsak merkevarene Norvegia og Jarlsberg som driver veksten. Brunostsegmentet hadde totalt sett en volumnedgang ut av butikk på 0,6 * prosent i 2010, Melk Yoghurt Hvitost (fast) Brunost Smelteoster 7 8 Smør Fløte PRISBEVISSTE FORBRUKERE det er sterk og økende konkurranse i norsk dagligvarehandel. Lavpriskjedene seiler i medvind og utgjør mer enn halvparten av total salget. Det er Rema 1000 og Kiwi som driver det meste av veksten i lavprissegmentet. Supermarkedsegmentet gikk tilbake i verdiandel. Selv om Norge ikke har vært hardt rammet av finanskrisen, har den norske forbrukeren blitt mer prisbevisst i sine innkjøp. *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 12

17 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 DETTE HAR VI GJORT I 2010 men TINEs posisjon er likevel styrket gjennom en vekst på 1,9 * prosent. MATLAGNINGSPRODUKTER I MEDVIND Trenden i retning av mer interesse for mat fra bunnen av ga et betydelig løft for omsetningen av TINEs typiske matlagingsprodukter. Omsetningen av smør har de siste årene vokst betraktelig, og i 2010 økte TINEs salg av smør med hele 10,6 * prosent målt i volum. Også de øvrige meieribaserte matlagingsproduktene viser god volumutvikling TINE Rømme med 1,7 * prosent, TINE Fløte med 1,9 * prosent, TINE Crème Fraîche med 12,3 * prosent. TINE har gjennom markedsaktiviteter utviklet kategorien for matlagingsprodukter og forsterket sin posisjon som førende innenfor kategorien. fra andre aktører bidrar til sterk vekst innen yoghurtkategorien totalt sett. Det generelle yoghurtsalget i Norge har vært økende flere år på rad, så også i Mye tyder på at veksten fortsetter, og at nordmenns yoghurtforbruk vil komme opp på nivå med sammenlignbare land i Europa for øvrig. Yoghurtkategorien vokste med 14,6 * prosent målt i verdi og med 5,7 * prosent målt i volum i POPULÆRE DESSERTER, DEIGER OG RØRER TINEs Nå-serie med ferdige deiger og rører som ble lansert i 2007, har vært en vesentlig bidragsyter til den formidable omsetningsøkningen av denne typen produkter. Målt ut av butikk, har økningen for kategorien samlet vært på 47,1 * prosent i verdi. For TINEs produkter har veksten vært 45,9 * prosent. økt konkurransekraft gjennom 2010» 2010 styrket TINEs konkurransekraft. Volumet ble opprettholdt og lønnsomheten ble ytterligere forbedret, særlig i de største produktgruppene. TINE lanserte også mange nye produkter. I tillegg etablerte TINE en helt ny kategori gjennom lanseringen av YT. YT er en serie med naturlig mat og drikke skreddersydd til bruk før, under og etter trening. Serien er utviklet i tett samarbeid med Norges fremste ekspertise på trenings ernæring på Olympiatoppen. DETTE SKAL VI GJØRE I 2011 dypere kunnskap om forbrukeren» TINE arbeider for å skape vekst og lønnsomhet for kunder og konsern fundert på solid og inngående forståelse av forbrukernes behov. I 2011 vil TINE styrke seg ytterligere i måten å tilegne seg og anvende forbrukerinnsikt på. Dette vil forsterke innovasjonsarbeidet og videreutvikle markedskommunikasjonen. YOGHURT OPP 14,6 * PROSENT I VERDI TINE er den største yoghurtaktøren i norsk dagligvarehandel og en viktig bidragsyter til kategorivekst. I 2010 er det spesielt lanseringen av YT-serien, den største TINE-lanseringen noensinne, som sammen med fl ere nylanseringer i Go Morgen-serien, bidrar til vekst i yoghurtkategorien. Også høy aktivitet Piano, som er TINEs dessertmerke, er kategorikaptein innenfor flere av dessertsegmentene. TINEs andel av dessertkategorien er blitt utfordret i 2010, men utgjør fremdeles 56,3 * prosent i verdi, en nedgang på 2,6 * prosent. Den økte oppmerksomheten på gode og sunnere matopplevelser vil sannsynligvis prege forbrukernes valg også i *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 13

18 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning TINE skaper og sprer matglede GODE VEKSTFORHOLD FOR GODE IDEER innovasjon er ett av TINEs hovedsatsingsområder. Hvert år lanserer TINE mellom 50 og 80 nye varelinjer. TINE har et sterkt ønske om å være en offensiv og proaktiv utvikler i de kategoriene hvor vi er representert, samtidig som vi utvikler nye, attraktive kategorier. eksempler på lanseringer i 2010 YT Nå pizzadeig, grov og italiensk Relansering Jarlsberg Ternet ost (Jarlsberg og Norvegia), med og uten marinade Biola med fiber TINE Yoghurt Nyt med solbær/kirsebær TineYoghurt Alltid med kokos Go Morgen Blåbær og Go Morgen Cappuccino med nøtter Litago Milkshake på 1 liter Litago Banansplitt IsKaffe Brasil Matlagingsproduktene fra TINE får nordmenn til å lage mer mat fra grunnen av. TINE Fløte, TINE Rømme, TINE Crème Fraîche og TINE Smør, viste alle positiv volum- og verdivekst i TINEs omsetning ut av butikk av TINE Fløte, SVAKERE KJØKKENFERDIGHETER TINE Rømme og TINE Smør er på over 2,0 * Selv om stadig flere lager mat fra bunnen av, milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på er allikevel den generelle kunnskapen om matlaging fallende. Dette er en utfordring som 6,6 * prosent mot foregående år. TINE tar på alvor. For å hjelpe forbrukerne ØKT MATINTERESSE lanserte derfor TINE i 2010 et nytt kommunikasjonskonsept for meieribaserte matlagings- Den positive salgsutviklingen for TINE Kremfløte, TINE Rømme, TINE Crème Fraîche og produkter: «Det er ofte de små tingene som TINE Ekte Meierismør følger trenden der norske gjør den store forskjellen». Konseptet skal gi forbrukere ønsker ekte og naturlige råvarer. forbrukerne kunnskap om hva de forskjellige Forbrukeren ønsker å ha kontroll på hva de produktene kan brukes til og gi tips og ideer spiser, og da er valget av råvarer viktig. Det er som inspirerer til egen matlaging. Emballasjen også grunn til tro at flere matprogrammer på blir også brukt aktivt til å gi forbrukerne tips TV og stadig mer spalteplass viet til matstoff og ideer. i avisene bidrar til salgsøkningen. I 2010 har oppmerksomheten først og fremst Som stor aktør tar TINE ansvar for å videreutvikle kategoriene vi er til stede i og for å Kesam. TINE har også gjennomført en kampanje vært rettet mot TINE Crème Fraîche og TINE skape ytterligere vekst for handelen. Grundig forbrukerinnsikt gjør sitt til at lanseringer tant til Bocuse d Or, Gunnar Hvarnes, i hoved- for TINE Ekte Meierismør med Norges represen- møter aktuelle forbrukerbehov, nye trender rollen. I den årlige kampanjen «Årets Matgledebutikk» er matlagingsproduktene i fokus hos og matvaner. våre kunder, og Matgledeuker gjennomføres. HVITT GULL BYGGER NY PROFIL «tine kanskje verdens fineste melk», er slagordet som skal løfte fram melken, bonden, godt dyrehold og TINEs merkevarer. I august 2010 gikk startskuddet for TINEs store profilkampanje som er rettet mot den norske forbrukeren. Målet er å skape forståelse for TINEs aktiviteter og prioriteringer i en sterkt konkurransepreget hverdag. Kampanjen skal styrke nordmenns lojalitet til TINE og TINEs produkter. Utgangspunktet er selve grunnfjellet i TINEs virksomhet: Det hvite gullet TINE s melk. viktig posisjonering Profilkampanjen retter oppmerksomheten mot den gode melkekvaliteten på TINEs melkeråstoff, framskaffet gjennom noen av verdens beste naturgitte forutsetninger for god melkeproduksjon, godt dyrehold med verdens kanskje friskeste og gladeste kuer, og godt samspill mellom bondens og TINEs kompetanse. Les mer om den fantastiske råvaren vår på sidene *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. 14

19 Statistikk Datterselskaper Adresser TINE ÅRSRAPPORT 2010 GULL TIL KURYGGER try reklamebyrå vant i 2010 gullmedalje i Epica, den europeiske fagpressens reklamekonkurranse, for en TINE-annonse i kategorien for meieriprodukter. Den var en klar vinner i sin kategori. Epica fikk tilsendt 3000 bidrag fra 48 land. TI ÅR MED FORBRUKERSENTER Tøffere satsing i et tøffere marked TINE møter økt konkurranse fra mange hold. De fleste konkurrentene har stor kapital i ryggen og er gode merkevarebyggere. Flertallet er norske og internasjonale mat- og drikkeprodusenter, men også dagligvarehandelen er en betydningsfull utfordrer. siden oppstarten i 2000, har TINE Forbrukersenter mottatt mer enn henvendelser. Nær halvparten av henvendelsene er produktkommentarer og matfaglige spørsmål. Forbrukersentret har vært TINEs fremste plattform for dialog med forbruker og jobber nå aktivt for å være tilgjengelige gjennom digitale kanaler. I tillegg til kjente nasjonale og internasjonale matprodusenter, møter TINE også økende konkurranse fra de fi re store dagligvareaktørene. Disse er også TINEs viktigste kunder. Kjedene beveger seg stadig tettere inn på TINEs konkurransearena og utfordrer TINEs forretningsvirksomhet gjennom aktiviteter i stadig nye deler av verdikjeden og lansering av egne merkevarer. STERK POSISJON BLANT NORSKE FORBRUKERE TINE satset tidlig på å utvikle sterke merkevarer. Kombinasjonen av høy kvalitet på produktene, målrettet satsing på innovasjon og 15

20 TINE ÅRSRAPPORT 2010 Konsernsjefen Dette er TINE Merkevaren Næringslivsaktøren Råvaren Samfunnsaktøren Eierstyring og selskapsledelse Konsernstyrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning SNØFRISK Merkevarebygging på norsk den norske geita er blitt en god eksportartikkel gjennom Snøfrisk. Selv om all markedskommunikasjon skreddersys mot konkurransearenaen til hvert enkelt TINE-produkt, er anker feste i norsk matkultur og -tradisjon sentralt i merkevarebyggingen av Snøfrisk og flere andre norske meierispesialiteter på det internasjonale markedet. Snøfrisk er ett av hovedproduktene TINE selger utenfor Norge. Kremost-serien er laget av åtte deler geitemelk og to deler kufløte. I utlandet utgjør assosiasjoner til Norge og norsk natur hovedtyngden i markedsføringen: Frisk luft, høye fjell, grønne enger og dype fjorder. bevisst merkevarebygging, har gitt TINE en sterk posisjon blant norske forbrukere. TINEproduktene er blitt allemannseie og har høy tillit blant nordmenn flest. TINE er stolt av den posisjonen TINE-merket har oppnådd og den rollen produktene spiller i norske hjem. Derfor er en sterk forankring i norsk tradisjon og det norske grunnkostholdet et selvsagt utgangspunkt når TINE svarer på konkurransen. Med dyp forståelse av norske forbrukeres behov og preferanser, skal TINE utvikle nye kategorier og videreutvikle kategoriene som allerede TINE er til stede i. Det skal styrke selskapets posisjon ytterligere for framtiden. VINNENDE VETERAN Norvegia, en av Norges ti sterkeste merkevarer **, forsterket sin posisjon ytterligere i den norske forbrukerens bevissthet i Med grundig forståelse for hvilken relasjon nordmenn har til Norvegia, lanserte TINE det nye kommunikasjonskonseptet «Noen forhold varer livet ut». Med tungt varetrykk i butikk, solgte TINE Norvegia for 86 * millioner kroner mer i 2010 i dagligvare enn året før. Les mer på tine.no Snøfrisk ble lansert i forbindelse med OL på Lillehammer i Interessen i Norge og i utlandet for geitemelksprodukter var økende og særegne produkter med historie og tydelig opprinnelse vant terreng i store markeder som det britiske og det tyske. Ved siden av Norge, var dette også de to første landene hvor osten i trekantemballasjen ble lansert. I dag er Tyskland det største markedet før Snøfrisk, med en eksport på 82 tonn, med Russland på andreplass, 80 tonn, etterfulgt av land som USA og Sverige. Interessen for geitemelksprodukter og særpreg har økt for hvert år etter lanseringen av Snøfrisk. I 2010 solgte TINE 218 tonn Snøfrisk til utlandet. KU MED NETT-TEKKE to år etter relanseringen i 2008 har Litago Drikke fått mer enn fans på Facebook og hatt en salgsvekst på over 200 prosent. I tillegg til små, løpende dialoger på nettet, har Litago laget en rekke engasjerende kampanjer med overraskelsesmomenter som virkelig har engasjert målgruppen, for eksempel være med å bestemme neste semesters smak, Ku-Kunst, Ku-Kaos, Ku-Shake, «Kuene Bestemmer» og Litago julekalender. 16 *) kilde : LAL. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per Desserter er en sammenstilling av basene desserter kjølte, desserttilbehør, desserter tørre/våte samt kakekrem og -fyll. **) kilde TNS Gallups årlige merkevareindeks, respondenter, mar 2010, TNS Gallup/Kampanje, Norvegia var nr. 7 på listen.

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer