To offer. for. årsrapport Scandinavian Business Seating working people

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people"

Transkript

1 To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people

2

3 INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating 4-7 Administrerende direktør har ordet 8-11 Viktige begivenheter i Konsernledelsen Eierstyring og selskapsledelse Tre tydelige og differensierte designkonsepter HÅG Passion for movement RBM Pure simplicity RH Designed for human performance Forskning og utvikling i Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar og miljø Årsberetning Årsregnskap konsern Årsregnskap Scandinavian Business Seating Group AS Revisjonsberetning Adresser 84 1

4 Scandinavian business Seating Scandinavian Business Seating er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine og konferansemøbler. Hovedkontoret ligger i Oslo med produksjonsenheter i Norge og Sverige. I tillegg har konsernet salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. I Europa er konsernet en av de tre største tilbyderne av arbeidsstoler. Sterke merkevarer - HÅG. RBM og RH har sine røtter i skandinavisk designtradisjon, basert på unike designfilosofier og konsepter som retter seg mot ulike kjøpergrupper. Inntekter og resultat (MNOK) Salg pr. varemerke (%) HÅG (59%) RH (30%) RBM (11 %) Tre hovedlanseringer i 2010 HÅG Capisco Puls RBM Ana RH Activ Driftsresultat (EBITA) Driftsinntekter 50 2

5 blant de ledende i Europa Visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Misjon: Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske. Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK EBITDA MNOK Driftsresultat (EBITA) MNOK Drifts-(EBITA)margin % 16.4% 4.6% 16.1% Resultat før skatt MNOK 72 (8) 26 Årets resultat MNOK 50 (9) 17 Netto rentebærende gjeld MNOK Investeringer MNOK Totalkapital MNOK Netto arbeidskapital 1) % 14% 13% 15% Egenkapitalandel 2) % 55% 49% 41% Antall ansatte pr Årsverk pr Antall solgte stoler ) Varebeholdning + kundefordringer - leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter 2) Inkludert ansvarlig lån fra aksjonærene Designpriser i 2010: 3

6 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. 4 HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

7 OM Scandinavian business Seating Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH med rundt 460 ansatte, som står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Konsernet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og Nässjö i Sverige. I tillegg har konsernet salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Scandinavian Business Seating hadde i 2010 en omsetning på vel 1 milliard kroner. Eierskap Konsernet ble etablert i juni 2007 og skiftet navn til Scandinavian Business Seating høsten Felles for de tre sammenslåtte selskapene er at de alle har vært privateide sterke gründerbedrifter med lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RBM siden 1975 og RH siden Etter en vellykket integrasjons- og konsolideringsprosess mellom det norske selskapet HÅG as, svenske RH Form AB og danske RBM A/S, har konsernet i 2009 og 2010 konsolidert den juridiske strukturen slik at den bedre reflekterer den operative driftsformen i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og UK. Scandinavian Business Seating har solide eiere i ryggen. Det svenske private equity-selskapet Ratos AB, som er notert på Stockholm Børs, overtok RH, RBM og HÅG i løpet av første halvår Ratos eier selskaper innenfor ulike bransjer, og er et av Europas største børsnoterte private equityselskaper. I 2010 hadde Ratos 20 selskaper i sin portefølje med ansatte, en omsetning på 37 milliarder og et driftsresultat på 2,8 milliarder svenske kroner. Ratos forretningsidé er å skape høyest mulig avkastning gjennom en aktiv, ansvarsfull og langsiktig utøvelse av eierrollen i selskapene. Merverdiene skapes gjennom kjøp, utvikling og salg eller børsnotering av selskaper. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Ratos med lang erfaring og kompetanse i strategiske, strukturelle og finansielle prosesser i selskapene de eier. Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør 60 prosent av total omsetning. Salget til øvrige europeiske markeder utgjorde i 2010 ca. 35 prosent av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør rundt en tredjedel av det totale kontormøbelmarkedet i Vest-Europa, og antas å være på ca. 16 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 35 prosent. I Europa er konsernet én av topp tre tilvirkere av arbeidsstoler med en markedsandel på 6,3 prosent. Både i forhold til pris, funksjon, design og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating nå godt posisjonert i forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om å vokse og forbli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Dette skal vi oppnå ved å utnytte vår skandinaviske tradisjon og våre verdier som et aktivt og differensierende konkurransefortrinn, gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og miljøorientert holdning i vår produktutvikling. Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittståendeforhandlernett. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Storbritannia og Frankrike. For salg til andre markeder har 5

8 Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! 6 konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden forøvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. Scandinavian Business Seating har en sterk kultur, lang tradisjon og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsernnivå, med FoUmiljøer både i Oslo og Røros i Norge samt Nässjö i Sverige. Ved å bygge videre på kompetansen på merkevarene HÅG, RBM og RH, skal Scandinavian Business Seating utvikle produkter og løsninger innenfor de ulike segmentene, som i enda større grad kommer kundene til gode. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe, fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelse på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Dette forutsetter en kultur for nytenkning og nyskaping, sterkt fokus på våre kunder, god dialog med interiørarkitekter, designere og ergonomer utenfor vår egen organisasjon og målrettet arbeid som gir resultater. Bare på denne måten kan vi virkelig fremstå som pionerer, moderne og fremsynte, både som selskap og gjennom våre innovative produkter. Samfunnsansvar En overgripende idé i Scandinavian Business Seating er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. I forhold til konsernets produkter har vi satt høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og i forhold til våre samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt samt få og lett utskiftbare komponenter er viktige måter å spare samfunnsressurser på og minske miljøbelastningene. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. I Scandinavian Business Seating har vi også et sterkt fokus på det personlige miljøet, hvor vi ønsker å skape best mulige arbeidsbetingelser for alle i konsernet og for våre omgivelser. Vi ønsker å utvikle en miljøbevisst kultur, både i forhold til egen arbeidsplass, vår egen produksjon og til produktene vi tilbyr til markedet. Dette innebærer blant annet at vi løpende arbeider for å redusere miljø- og arbeidsbelastning samt ressursforbruk i vår egen virksomhet. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet.

9 RH Activ RBM Ana Sterke merkevarer HÅG, RBM og RH Konsernets tre merkevarer, HÅG, RBM og RH, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolsmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Produktene til Scandinavian Business Seating representerer gode sitteløsninger for det arbeidende mennesket. Ved å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal det arbeidende menneske både kunne oppnå mer, prestere bedre og samtidig kunne gi og få energi. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på visuell design, ergonomi, helse, miljø og kvalitet. En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet samt fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter, innenfor alle de tre merkevarene, som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. 7

10 8 RH Ambio

11 Administrerende direktør har ordet Kraftig forbedret lønnsomhet klar for videre vekst Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av stoler for kontormiljøer, kantine og konferanseløsninger. I 2010 har vi oppnådd en kraftig forbedret lønnsomhet som et resultat av omorganisering og integrasjon. Etter et 2009 med kraftig fall i totalmarkedet, ble 2010 preget av en relativt flat utvikling første halvår, men med suksessrik gjeninnhentning andre halvåret. Vi har benyttet 2010 til å gjennomføre flere forbedringsprosjekter, noe som har bidratt til å forsterke våre marginer og sikre grunnlaget for videre lønnsom vekst og utvikling. Arbeidet med å utvikle en mer integrert og effektiv virksomhet, med tre tydelig differensierte merkevarer, har fortsatt. I 2010 har vi tatt ut helårseffekter av ny fabrikkstruktur. Etter at vår fabrikk i Danmark ble nedlagt, og produksjonen flyttet til vårt anlegg i Sverige har vi ytterligere optimalisert produksjonsstrukturen rundt våre to anlegg i Norge og Sverige. Vi har omorganisert produksjon og logistikkområdet, og etablert vår innkjøpsorganisasjon som egen linje i konsernledelsen gjennom ansettelse av ny Chief Procurement Officer. Den kraftige konjunkturnedgangen i 2009, og den relativt flate utviklingen inn i 2010, har gitt oss en god mulighet til å forsere ytterligere forbedringer og effektiviseringer. Vi står godt rustet til å møte ulike markedsscenarioer, det være seg et fortsatt svakt marked eller et marked med god vekst. Scandinavian Business Seating styrket sine markedsposisjoner gjennom Vi hadde et omsetningsnivå som var to prosent over fjoråret, i et totalmarked som var relativt flatt. Justert for valutaeffekter var veksten fire prosent. Til tross for en svak utvikling i totalmarkedet, har vi gjennom våre forbedringsprosjekter oppnådd gode resultater og posisjonert konsernet for fremtidig god lønnsomhet. Driftsmarginen (EBITA) var 16,4 %, mot 4,6 % året før. God driftsmargin, tross et flatt totalmarked, skyldes vårt fokus på hovedmarkedene og definerte satsningsmarkeder i kombinasjon med kontinuerlige forbedringsprosjekter. Vårt arbeid for langsiktig vekst og god lønnsomhet vil fortsette med en forventning om et mer positivt totalmarked i Utviklingen vil trolig variere fra marked til marked, men den betydelige eksponeringen selskapet har i Skandinavia og spesielt i Norge og Sverige, er positiv for konsernet. De makroøkonomiske utsiktene spesielt for Sverige, Tyskland og Norge, er positive. I Tyskland, UK, Nederland og Frankrike har vi styrket våre markedsposisjoner i 2010 og spesielt i Tyskland og Nederland har utviklingen vært positiv. Utviklingen i totalmarkedet i UK har vært negativ gjennom året, og vi forventer et fortsatt krevende marked i Når det gjelder Tyskland forventer vi en positiv utvikling og styrking av våre markedsposisjoner gjennom Et mer stabilisert og gradvis positivt totalmarked gjennom 2011, gjør at vi forventer økt konsolidering i bransjen, etter en periode med meget liten aktivitet. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringer vil komme både på forhandler- og produsentnivå. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen som vil komme. Som en større aktør i bransjen har vi i økende grad lykkes med å styrke våre relasjoner til både kunder og leverandører gjennom Vår strategi er fortsatt å bygge tettere partnerskap og langsiktige samarbeidsløsninger med våre viktigste kunder og leverandører. 9

12 Våre medarbeidere og vår organisasjon har igjen vist seg som vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden. 10 Vi vil fortsette arbeidet med å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser. Spesielt vil vi videreutvikle og profesjonalisere innkjøps- og kundeservicefunksjonen. Vår offensive satsning på produktutvikling vil fortsette. Dette er en av hovedpilarene for å sikre at vi befester og videreutvikler vår posisjon som Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Vår satsning på bedriftsmessig samfunnsansvar når det gjelder miljø og helse er helt sentralt i vår strategi. Vi vil bygge videre på vår ledende posisjon ved å utvikle produkter og pro-sesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig. Konsernet hadde ved utgangen av året 463 ansatte, som er organisert i en effektiv matriseorganisasjon. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og god spesialkompetanse på viktige fagområder. Organisasjonen har fortsatt å vise sin styrke og modenhet gjennom omfattende omorganisering og forbedringsprosjekter. Våre medarbeidere og vår organisasjon har igjen vist seg som vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden. Vi har tatt et godt steg på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Gjennom å realisere vår misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske, skal vi tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene for kontormarkedet vil by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa gjennom: Fokus på vekst og økte markedsandeler i hovedmarkedene. Prioritere Tyskland blant hovedmarkedene, samt investere i utvalgte nyere vekstmarkeder med fotfeste i; Sveits, Frankrike og Italia. Betydelig økte investeringer i produktutvikling. Forsterke og videreutvikle vår salgsorganisasjon, med fokus på økt salgsproduktivitet. Styrke konseptsalg (distribusjon) og produkttilbudet (eksisterende og nye produkter). Salg til sluttkundesegmenter. Styrke salgskompetanse (key account management) basert på sluttkundesegmentering. Hente ut full effekt av vår tofabrikkstruktur. Optimalisere produksjonsprosessen. Hente ut full effekt av en fornyet og mer profesjonell innkjøpsorganisasjon gjennom optimal balanse mellom egenproduksjon og innkjøp. Forbedre de tverrgående prosessene i matrisen for å sikre optimal organisering. Scandinavian Business Seating er godt posisjonert for videre vekst og lønnsomhet. Vi er klare for å delta i den videre konsolideringen av kontorstolmarkedet med et tydelig fokus på å skape best mulig lønnsomhet for konsernet. Lars I. Røiri Administrerende direktør/ceo

13 Driftsmargin (EBITA-margin) (16%) (5%) (16%) RBM Twisted Little Star RH Logic 11

14 RBM Ana 12

15 Viktige begivenheter i 2010 Nye produkter HÅG Capisco Puls ble lansert høsten 2010 og er basert på sadelstolen HÅG Capisco med utgangspunkt i kroppens behov for bevegelse. HÅG Capisco Puls er en moderne og fleksibel kontorstol. En ny variant av kontorstolserien HÅG H09 Excellence i tekstil ble introdusert. RH Activ ble oppgradert. RH Activ er en kontorstolserie som i sin enkelhet og ergonomi passer i de fleste arbeidsmiljøer. Konferanse- og møteromstolen RBM Ana ble relansert. Dette er en klassiker og bestselger gjennom 30 år. Stolen tilbys i fargekombinasjoner fra 80-tallet og gir den en ny retro-look. Kontorstolserien RBM 500 ble lansert i en ny og oppgradert utgave. Et nytt og forbedret RBM Eminent bord ble også brakt på markedet i løpet av Stabilisering i markedet Etter et markant fall i markedet og en salgsnedgang for konsernet på 23 % i 2009, utviklet salget seg mer positivt i Første halvår hadde en flat utvikling sammenlignet med året før og etterspørselen tok seg opp utover høsten. Bra salgsvekst i Sverige, Frankrike og Nederland, samtidig som man forsterket konsernets posisjon i de andre hovedmarkedene, gjorde at salget i 2010 endte 2 % over året før. Forbedring av bruttomarginer Konsolidering av produksjonen ved å gå fra tre til to produksjonsenheter ble gjennomført i 2009 og har gitt solide helårseffekter på bruttomarginen i Det er gjennomført prosjekter knyttet til effektivisering i hele verdikjeden, noe som har påvirket bruttomarginene, faste kostnader og driftsresultatet positivt. Konsolidering av selskapets juridiske struktur For å reflektere den operasjonelle driftsformen ble det gjort en konsolidering av den juridiske selskapsstrukturen i Skandinavia i I 2010 ble konsolidering gjennomført i Nederland og UK slik at konsernet nå har ett driftsselskap i hvert land. I Tyskland og Frankrike ble det gjennomført navneendring slik at alle datterselskapene nå bærer konsernnavnet Scandinavian Business Seating. Noen større kunder/kontrakter i 2010 Skandinavia: Nordea rammeavtale Norge: Statoil ny treårig rammeavtale Sverige: Ericsson ny treårig rammeavtale Danmark: Rambøll Benelux: City of Hague Tyskland: Nye rammeavtaler med Kreissparkasse Köln og Noweda Pharmacies UK: Ny rammeavtale med Bank of New York Frankrike: Ny rammeavtale Credit Mutuell USA: Mutual of America (livsforsikring) 13

16 KonsernledelseN Lillevi E. Øglænd Ivarson Jon-Erlend Alstad Lars I. Røiri Torbjørn Iversen Patrik Röstlund Eirik Kronkvist-Olsen Christian Eide Lodgaard 14

17 Eirik Kronkvist-Olsen (f. 1969) Chief Financial Officer/CFO Ansvarlig for økonomi, finans og IT & informasjonssystemer. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration og har en MBA i strategisk ledelse. Tidligere yrkeserfaring fra Compaq Computer Norge, Hewlett Packard Norge og Steria. Jon-Erlend Alstad (f. 1969) Senior Vice President Commercial Operations Ansvarlig for salg og marketing. Ansatt i Utdannet sivilmarkedsfører. Tidligere yrkeserfaring fra Stokke og Top of Europe Norway. Torbjørn Iversen (f. 1968) Senior Vice President Manufacturing Operations Ansvarlig for produksjonen. Ansatt i Scandinavian Business Seating (HÅG) i Utdannet sivilingeniør i produksjonsteknologi. Tidligere arbeidserfaring fra Pronova Biopolymer, ABB Kraft, Alstom Power og Osram. Christian Eide Lodgaard (f. 1970) Senior Vice President Products & Brand Concepts Ansvarlig for produktutvikling. Ansatt i Utdannet sivilingeniør og tidligere arbeidserfaring fra Hydro Aluminium Automotive. Lillevi E. Øglænd Ivarson (f. 1964) Senior Vice President HR & Organisation Development Ansvarlig for HR funksjonen. Ansatt i Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Hydro og Yara. Lars I. Røiri (f. 1961) Administrerende direktør/ceo Ansatt i Scandianvian Business Seating (HÅG) i 1999 og ble administrerende direktør i Tiltrådte som administrerende direktør ved dannelsen av konsernet Scandinavian Business Seating i juni Utdannet siviløkonom. Han har tidligere arbeidserfaring fra Tomra, Saba-Mølnlycke, Jordan og Coloplast Norge. Patrik Röstlund (f. 1970) Senior Vice President Purchasing/CPO Ansvarlig for innkjøp og logistikk. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration. Tidligere arbeidserfaring fra Saab Automobile og General Motors. Organisasjonsstruktur: Group CEO Lars I. Røiri Functional responsibility Commercial Operations Jon-Erlend Alstad Manufacturing Operations Torbjørn Iversen Purchasing & Supply Chain Patrik Röstlund Commercial responsibility Products & Brand Concepts Christian Eide Lodgaard Finance, IT & Information Systems Eirik Kronkvist-Olsen HR & Organisation Development Lillevi Ivarson 15

18 Eierstyring og selskapsledelse 16 Selskapet følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Da selskapet ikke er notert på børsen, er temaet eierstyring og selskapsledelse tilpasset selskapets situasjon. Selskapet eies av det svenske børsnoterte investeringsselskapet, Ratos AB, med 85 % eierandel. De øvrige aksjene eies av et stort antall ledende ansatte og styrets medlemmer. Konsernet har i 2010 gjennomført en konsolidering av de juridiske selskapene i England og Nederland. Dette ble gjort for at den juridiske strukturen skal harmonisere med den operasjonelle strukturen i konsernet. Denne endringen har ikke fått betydning for hvordan konsernet styres og ledes. Scandinavian Business Seating har definert sine verdier. Sammen med selskapets bedriftskultur danner dette grunnlaget for hvordan styret og ledelsen mener at Scandinavian Business Seating skal styres og forvaltes. Selskapets viktigste suksessfaktor har vært evnen til å utvikle, produsere og markedsføre nye sitteløsninger for kontormiljøer. Innovasjonsevne, kostnadseffektiv innkjøpsfunksjon og fleksibel produksjon, markedskjennskap og effektivt salgsarbeid står frem som sentrale suksessfaktorer for Scandinavian Business Seating. Scandinavian Business Seating etterstreber høy etisk standard i sin forretningsførsel. Alle selskaper og ansatte skal rette seg etter relevante lover og regler i de land hvor de opererer. Det praktiseres verdidrevet ledelse basert på selskapets verdier. Selskapet har etablert etiske retningslinjer. Virksomhet Scandinavian Business Seatings vedtektsfestede formålsparagraf lyder: «Selskapets virksomhet er å drive produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, herunder å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver slik virksomhet, yte administrative tjenester og andre tjenester til slike selskaper, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette.» Scandinavian Business Seating designer, utvikler, produserer og markedsfører sitteløsninger for kontormiljøer. Vekst og god lønnsomhet skal skapes gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og naturorientert holdning til produktene. Konsernledelsen har for tiden sju medlemmer. Disse dekker konsernets hovedprosesser i verdikjeden: Administrerende direktør, FoU, produksjon, innkjøp, salg og marketing, HR og økonomi/it. Konsernledelsens struktur tilpasses løpende selskapets strategiske og operative utvikling. Administrerende direktør har det daglige ansvar for Scandinavian Business Seatings virksomhet og styrer organisasjonen innenfor de rammer styret fastlegger. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån fra eierne, var 55 % pr På kort og mellomlang sikt vil det ikke bli utbetalt utbytte, da ledig likviditet primært vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Scandinavian Business Seating har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme. Selskapet har nedfelt retningslinjer som garanterer melding til styret der styremedlemmer eller daglig leder har vesentlig interesse i en sak som inngås av selskapet. Generalforsamling Scandinavian Business Seatings øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars. Valgkomité Det er ikke etablert en valgkomité for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer. På grunn av eierstrukturen har det vært naturlig at arbeid med sammensetningen av styrets aksjonærvalgte medlemmer blir ivaretatt av den største aksjonæren som er Ratos AB.

19 RH Logic HÅG H09 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapets vedtekter fastsetter at styret skal bestå av én til ti personer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, med tillegg av styremedlemmer som de ansatte eventuelt har rett til å velge. Scandinavian Business Seating har for tiden et styre som består av sju medlemmer, hvorav alle er aksjonærvalgte. Styrets leder velges av Ratos AB. Styret har en bred sammensetning av teknisk, markedsmessig og økonomisk kompetanse. Det er ingen begrensing i valgperiode for styremedlemmene da det gjøres en regelmessig vurdering av styresammensettingen. Administrerende direktør er ikke medlem av styret, men møter fast på styremøtene. Det er ingen ansatte i Scandinavian Business Seating Group AS, som er et holdingselskap. De ansattes representanter sitter i styrene i de operative selskapene; Scandinavian Business Seating AS og Scandinavian Business Seating AB. Det er opprettet et eget konsernutvalg for å sikre god og åpen dialog mellom ledelsen og de ansattevalgte representantene på tvers av organisasjon og geografisk tilhørighet. Utvalget har faste medlemmer fra lokasjonene (to fra Røros, to fra Nässjö og en fra Oslo) i tillegg til medlemmer fra ledelsen og HR avdelingen. Det vil normalt være tre møter i året. Scandinavian Business Seating og underliggende datterselskaper har ikke egen bedriftsforsamling. Det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra de ansatte i Scandinavian Business Seating AS. Det er også ansattevalgte representanter i styret i Scandinavian Business Seating AB. Styrene i Scandinavian Business Seatings øvrige datterselskaper består av administrerende direktør i Scandinavian Business Seating, som styreleder, samt av medlemmer av konsernledelsen. 17

20 HÅG H09 18

21 Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for forvaltning og kontroll av selskapet. På oppdrag av styret utarbeider ledelsen en årlig oppdatering av selskapets treårige strategiplan. I denne planen utarbeides også selskapets finansielle måltall. Styret godkjenner overordnede strategier og fastsetter strategiske og finansielle mål, som fastholdes i selskapets treårige strategiplan og i det årlige budsjettet. Utenom styremøtene fungerer styret som rådgivere for ledelsen. Det avholdes årlig seks faste styremøter etter en fastsatt møte- og arbeidsplan. Disse er knyttet til godkjennelse av kvartalstall og regelmessig strategiarbeid. Styret har en styreinstruks. Styret ansetter selskapets administrerende direktør. Administrerende direktør utfører sitt arbeid i henhold til en arbeidsbeskrivelse, selskapets budsjett og strategiplan samt kontakten med styret. Styret har et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte medlemmer fra styret. Dette utvalget tar hånd om det saksforberedende arbeid før endelig beslutning tas i styremøte. Utvalget ivaretar oppgaver innen finansiell rapportering, årsregnskap, intern kontroll og har kontakt med selskapets revisor. Styret har årlig gjennomgang og godkjenner selskapets policyer. Risikostyring og intern kontroll Administrerende direktør rapporterer hver måned, samt ved behov, skriftlig til styret om selskapets stilling og resultatutvikling. Scandinavian Business Seating arbeider systematisk med revisjon av sine strategier basert på en tre års rullerende plan. Hvert år blir en utvidet gruppe sentrale ledere involvert i dette arbeidet før strategiene legges frem for styret. I ettertid blir alle ansatte involvert for å bli informert om innhold og konsekvenser for sine områder. Den reviderte og endelige strategiplanen danner grunnlag for kommende års mål og prioriteringer i selskapets forretningsplan. Strategiplanen skal være enkel og tydelig og gi klare føringer for alle funksjoner i organisasjonen. Det overordnede styrings-/ kvalitetssystem ISO 9100 og ISO blir gjennomgått og evaluert årlig. Konsernets rente- og valutastrategi fastsatt av styret, gir retningslinjer for å sikre god finansiell struktur og redusere risiko i forhold til svingninger i rentenivå og valutakurser. Scandinavian Business Seating har flere interncontrollere som er organisert under en konserncontroller som rapporterer til CFO. Styret holdes regelmessig orientert om dette arbeidet. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fremgår av konsernnote 21 i selskapets årsrapport. Styrets honorar blir fastsatt av generalforsamlingen hvert år. Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styremedlemmene har ikke opsjoner i selskapet. Styremedlemmene har aksjer i, og ytet ansvarlig lån til, eierselskapet Scandinavian Business Seating Holding AS, for oversikt vises til note 21. Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til administrerende direktør og øvrig konsernledelse går frem av konsernnote 21 i selskapets årsrapport. Etter forslag fra styreleder fastsetter styret betingelsene til administrerende direktør. Det er ikke noe fast bonussystem for ledende ansatte, men det blir praktisert ulike former for bonusordninger der resultatutviklingen og kvalitative mål er den viktigste indikatoren. Revisor Den finansielle stillingen i tilnærmet alle selskapene i konsernet, blir revidert av revisjonsselskapet Ernst & Young. Selskapets sentrale økonomiavdeling samarbeider med Ernst & Young i Norge for å kvalitetssikre en god og koordinert revisjon i alle enheter i konsernet. Honorarer til revisor fremgår av note åtte i selskapets årsrapport. På generalforsamlingen orienteres det om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisor møter fast i revisjonsutvalget. Revisjon av helse, miljø og sikkerhet samt vedlikehold av ISO-sertifiseringer blir gjort av revisorer i Veritas. 19

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer