To offer. for. årsrapport Scandinavian Business Seating working people

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people"

Transkript

1 To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people

2

3 INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating 4-7 Administrerende direktør har ordet 8-11 Viktige begivenheter i Konsernledelsen Eierstyring og selskapsledelse Tre tydelige og differensierte designkonsepter HÅG Passion for movement RBM Pure simplicity RH Designed for human performance Forskning og utvikling i Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar og miljø Årsberetning Årsregnskap konsern Årsregnskap Scandinavian Business Seating Group AS Revisjonsberetning Adresser 84 1

4 Scandinavian business Seating Scandinavian Business Seating er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine og konferansemøbler. Hovedkontoret ligger i Oslo med produksjonsenheter i Norge og Sverige. I tillegg har konsernet salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. I Europa er konsernet en av de tre største tilbyderne av arbeidsstoler. Sterke merkevarer - HÅG. RBM og RH har sine røtter i skandinavisk designtradisjon, basert på unike designfilosofier og konsepter som retter seg mot ulike kjøpergrupper. Inntekter og resultat (MNOK) Salg pr. varemerke (%) HÅG (59%) RH (30%) RBM (11 %) Tre hovedlanseringer i 2010 HÅG Capisco Puls RBM Ana RH Activ Driftsresultat (EBITA) Driftsinntekter 50 2

5 blant de ledende i Europa Visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Misjon: Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske. Nøkkeltall Driftsinntekter MNOK EBITDA MNOK Driftsresultat (EBITA) MNOK Drifts-(EBITA)margin % 16.4% 4.6% 16.1% Resultat før skatt MNOK 72 (8) 26 Årets resultat MNOK 50 (9) 17 Netto rentebærende gjeld MNOK Investeringer MNOK Totalkapital MNOK Netto arbeidskapital 1) % 14% 13% 15% Egenkapitalandel 2) % 55% 49% 41% Antall ansatte pr Årsverk pr Antall solgte stoler ) Varebeholdning + kundefordringer - leverandørgjeld i prosent av driftsinntekter 2) Inkludert ansvarlig lån fra aksjonærene Designpriser i 2010: 3

6 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper for private og offentlige kontormiljøer. 4 HÅG Capisco HÅG Capisco Puls

7 OM Scandinavian business Seating Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RBM og RH med rundt 460 ansatte, som står sammen om å virkeliggjøre selskapets visjon: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Konsernet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og Nässjö i Sverige. I tillegg har konsernet salgsselskaper i Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Scandinavian Business Seating hadde i 2010 en omsetning på vel 1 milliard kroner. Eierskap Konsernet ble etablert i juni 2007 og skiftet navn til Scandinavian Business Seating høsten Felles for de tre sammenslåtte selskapene er at de alle har vært privateide sterke gründerbedrifter med lange tradisjoner og erfaring innen utvikling, produksjon og salg av kontorstoler i Europa. HÅG har eksistert siden 1943, RBM siden 1975 og RH siden Etter en vellykket integrasjons- og konsolideringsprosess mellom det norske selskapet HÅG as, svenske RH Form AB og danske RBM A/S, har konsernet i 2009 og 2010 konsolidert den juridiske strukturen slik at den bedre reflekterer den operative driftsformen i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og UK. Scandinavian Business Seating har solide eiere i ryggen. Det svenske private equity-selskapet Ratos AB, som er notert på Stockholm Børs, overtok RH, RBM og HÅG i løpet av første halvår Ratos eier selskaper innenfor ulike bransjer, og er et av Europas største børsnoterte private equityselskaper. I 2010 hadde Ratos 20 selskaper i sin portefølje med ansatte, en omsetning på 37 milliarder og et driftsresultat på 2,8 milliarder svenske kroner. Ratos forretningsidé er å skape høyest mulig avkastning gjennom en aktiv, ansvarsfull og langsiktig utøvelse av eierrollen i selskapene. Merverdiene skapes gjennom kjøp, utvikling og salg eller børsnotering av selskaper. I tillegg til en solid kapitalbase bidrar Ratos med lang erfaring og kompetanse i strategiske, strukturelle og finansielle prosesser i selskapene de eier. Markedsposisjon Scandinavian Business Seating har sitt hovedmarked i Skandinavia, som utgjør 60 prosent av total omsetning. Salget til øvrige europeiske markeder utgjorde i 2010 ca. 35 prosent av omsetningen, med Tyskland, Nederland og Storbritannia som de største markedene. Kontorstoler og sittegrupper utgjør rundt en tredjedel av det totale kontormøbelmarkedet i Vest-Europa, og antas å være på ca. 16 milliarder norske kroner årlig. Konsernet er i dag markedsleder på arbeidsstoler i Skandinavia, med en markedsandel på 35 prosent. I Europa er konsernet én av topp tre tilvirkere av arbeidsstoler med en markedsandel på 6,3 prosent. Både i forhold til pris, funksjon, design og geografisk dekning er Scandinavian Business Seating nå godt posisjonert i forhold til å ta nye markedsandeler innenfor alle sine markedssegmenter. Forretningsstrategi Scandinavian Business Seating har klare ambisjoner om å vokse og forbli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Dette skal vi oppnå ved å utnytte vår skandinaviske tradisjon og våre verdier som et aktivt og differensierende konkurransefortrinn, gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og miljøorientert holdning i vår produktutvikling. Salg og distribusjon Konsernets produkter distribueres gjennom et frittståendeforhandlernett. Hovedmarkedene betjenes via egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Storbritannia og Frankrike. For salg til andre markeder har 5

8 Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! 6 konsernet etablert en felles eksportenhet, Global Partner Organisation (GPO), som markedsfører og selger de tre merkevarene til kunder i Europa, USA og verden forøvrig via partnere og importører. Selskapet har også et nært samarbeid med interiørarkitekter, ergonomer og innkjøpere, som sammen med vår egen organisasjon bidrar til god dialog og service overfor våre sluttbrukere. Forskning og utvikling Innovasjon og design er en forutsetning for internasjonal suksess i vår bransje. Scandinavian Business Seating har en sterk kultur, lang tradisjon og erfaring når det gjelder forskning og utvikling, både innenfor design, ergonomi og miljø. Satsingen på forskning og utvikling er høyt prioritert, både på merkevarenivå og på konsernnivå, med FoUmiljøer både i Oslo og Røros i Norge samt Nässjö i Sverige. Ved å bygge videre på kompetansen på merkevarene HÅG, RBM og RH, skal Scandinavian Business Seating utvikle produkter og løsninger innenfor de ulike segmentene, som i enda større grad kommer kundene til gode. Vi gjør verden til et bedre sted å sitte! Fra naturens side er vi mennesker ikke skapt for å sitte stille i en kontorstol. Vi trenger bevegelse og variasjon og et godt samspill mellom menneske og arbeidsplass for å kunne yte vårt beste og samtidig ta vare på helse og miljø. Når vi vet hvor mye tid vi tilbringer i en kontorstol, møtestol eller sittegruppe, fortjener verden gode stoler å sitte på. Scandinavian Business Seating ønsker derfor å tilrettelegge for bedre ytelse på jobb gjennom følgende misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske. Vår visjon og ledestjerne er: Å gjøre verden til et bedre sted å sitte! Dette forutsetter en kultur for nytenkning og nyskaping, sterkt fokus på våre kunder, god dialog med interiørarkitekter, designere og ergonomer utenfor vår egen organisasjon og målrettet arbeid som gir resultater. Bare på denne måten kan vi virkelig fremstå som pionerer, moderne og fremsynte, både som selskap og gjennom våre innovative produkter. Samfunnsansvar En overgripende idé i Scandinavian Business Seating er å ta et tydelig ansvar utover det å tjene penger, ved å ta vare på vår felles natur og utvise samfunnsansvar og sosialt engasjement på de områder der vår virksomhet har berøringspunkter til samfunnet for øvrig, både lokalt og globalt. Dette ønsker vi å oppnå ved produkter og prosesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig, samtidig som de ikke er helseskadelige. Vi arbeider også målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er bevisste sitt ansvar for miljø og helse. I forhold til konsernets produkter har vi satt høye miljøkrav til produktløsninger, materialvalg, prosesser og avfallshåndtering, både internt og i forhold til våre samarbeidspartnere. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre produktenes miljøvennlighet, blant annet ved å utvikle nye løsninger som gjør det mulig å tilby samme kvalitet, funksjon og design med redusert bruk av materialer og energi. Produkter med lang levetid, rasjonell produksjon og gjennomtenkte konstruksjoner med lav vekt samt få og lett utskiftbare komponenter er viktige måter å spare samfunnsressurser på og minske miljøbelastningene. Det samme er resirkulerte og resirkulerbare materialer, samt gode retursystemer. I Scandinavian Business Seating har vi også et sterkt fokus på det personlige miljøet, hvor vi ønsker å skape best mulige arbeidsbetingelser for alle i konsernet og for våre omgivelser. Vi ønsker å utvikle en miljøbevisst kultur, både i forhold til egen arbeidsplass, vår egen produksjon og til produktene vi tilbyr til markedet. Dette innebærer blant annet at vi løpende arbeider for å redusere miljø- og arbeidsbelastning samt ressursforbruk i vår egen virksomhet. Vi utdanner våre medarbeidere i miljøstyringssystemer, og vi holder oss oppdatert på, og overholder, relevante lover og bestemmelser innenfor kvalitets- og miljøområdet.

9 RH Activ RBM Ana Sterke merkevarer HÅG, RBM og RH Konsernets tre merkevarer, HÅG, RBM og RH, er basert på skandinaviske verdier og egenskaper. Samtidig inntar de hver sin posisjon i kontorstolsmarkedet, med tydelige designfilosofier og konsepter for å kunne møte markedets og kundenes ulike behov. Produktene til Scandinavian Business Seating representerer gode sitteløsninger for det arbeidende mennesket. Ved å gjøre verden til et bedre sted å sitte, skal det arbeidende menneske både kunne oppnå mer, prestere bedre og samtidig kunne gi og få energi. Våre sitteløsninger har derfor et sterkt fokus på visuell design, ergonomi, helse, miljø og kvalitet. En merkevare handler både om produktets funksjon og bruksopplevelse, visuell design og identitet samt fortellingen som produktet formidler. Alle våre produkter formidler en felles skandinavisk identitet: Brukerorientert funksjonell design med en optimal bruk av materialer. Riktig kvalitet til riktig pris. Balanse mellom ergonomi, miljø og estetikk preget av eleganse og renhet. De mest miljøriktige produktene i tiden. I sum gir dette produkter, innenfor alle de tre merkevarene, som skiller seg klart ut i et marked preget av mange ulike produktretninger. 7

10 8 RH Ambio

11 Administrerende direktør har ordet Kraftig forbedret lønnsomhet klar for videre vekst Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av stoler for kontormiljøer, kantine og konferanseløsninger. I 2010 har vi oppnådd en kraftig forbedret lønnsomhet som et resultat av omorganisering og integrasjon. Etter et 2009 med kraftig fall i totalmarkedet, ble 2010 preget av en relativt flat utvikling første halvår, men med suksessrik gjeninnhentning andre halvåret. Vi har benyttet 2010 til å gjennomføre flere forbedringsprosjekter, noe som har bidratt til å forsterke våre marginer og sikre grunnlaget for videre lønnsom vekst og utvikling. Arbeidet med å utvikle en mer integrert og effektiv virksomhet, med tre tydelig differensierte merkevarer, har fortsatt. I 2010 har vi tatt ut helårseffekter av ny fabrikkstruktur. Etter at vår fabrikk i Danmark ble nedlagt, og produksjonen flyttet til vårt anlegg i Sverige har vi ytterligere optimalisert produksjonsstrukturen rundt våre to anlegg i Norge og Sverige. Vi har omorganisert produksjon og logistikkområdet, og etablert vår innkjøpsorganisasjon som egen linje i konsernledelsen gjennom ansettelse av ny Chief Procurement Officer. Den kraftige konjunkturnedgangen i 2009, og den relativt flate utviklingen inn i 2010, har gitt oss en god mulighet til å forsere ytterligere forbedringer og effektiviseringer. Vi står godt rustet til å møte ulike markedsscenarioer, det være seg et fortsatt svakt marked eller et marked med god vekst. Scandinavian Business Seating styrket sine markedsposisjoner gjennom Vi hadde et omsetningsnivå som var to prosent over fjoråret, i et totalmarked som var relativt flatt. Justert for valutaeffekter var veksten fire prosent. Til tross for en svak utvikling i totalmarkedet, har vi gjennom våre forbedringsprosjekter oppnådd gode resultater og posisjonert konsernet for fremtidig god lønnsomhet. Driftsmarginen (EBITA) var 16,4 %, mot 4,6 % året før. God driftsmargin, tross et flatt totalmarked, skyldes vårt fokus på hovedmarkedene og definerte satsningsmarkeder i kombinasjon med kontinuerlige forbedringsprosjekter. Vårt arbeid for langsiktig vekst og god lønnsomhet vil fortsette med en forventning om et mer positivt totalmarked i Utviklingen vil trolig variere fra marked til marked, men den betydelige eksponeringen selskapet har i Skandinavia og spesielt i Norge og Sverige, er positiv for konsernet. De makroøkonomiske utsiktene spesielt for Sverige, Tyskland og Norge, er positive. I Tyskland, UK, Nederland og Frankrike har vi styrket våre markedsposisjoner i 2010 og spesielt i Tyskland og Nederland har utviklingen vært positiv. Utviklingen i totalmarkedet i UK har vært negativ gjennom året, og vi forventer et fortsatt krevende marked i Når det gjelder Tyskland forventer vi en positiv utvikling og styrking av våre markedsposisjoner gjennom Et mer stabilisert og gradvis positivt totalmarked gjennom 2011, gjør at vi forventer økt konsolidering i bransjen, etter en periode med meget liten aktivitet. Markedet er fortsatt meget fragmentert, og konsolideringer vil komme både på forhandler- og produsentnivå. Scandinavian Business Seating, med sin solide økonomi og kapitalsterke eier, er godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen som vil komme. Som en større aktør i bransjen har vi i økende grad lykkes med å styrke våre relasjoner til både kunder og leverandører gjennom Vår strategi er fortsatt å bygge tettere partnerskap og langsiktige samarbeidsløsninger med våre viktigste kunder og leverandører. 9

12 Våre medarbeidere og vår organisasjon har igjen vist seg som vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden. 10 Vi vil fortsette arbeidet med å forbedre og effektivisere arbeidsprosesser. Spesielt vil vi videreutvikle og profesjonalisere innkjøps- og kundeservicefunksjonen. Vår offensive satsning på produktutvikling vil fortsette. Dette er en av hovedpilarene for å sikre at vi befester og videreutvikler vår posisjon som Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Vår satsning på bedriftsmessig samfunnsansvar når det gjelder miljø og helse er helt sentralt i vår strategi. Vi vil bygge videre på vår ledende posisjon ved å utvikle produkter og pro-sesser som er så ressurs- og miljøeffektive som mulig. Konsernet hadde ved utgangen av året 463 ansatte, som er organisert i en effektiv matriseorganisasjon. Vi er en organisasjon med dyktige medarbeidere og god spesialkompetanse på viktige fagområder. Organisasjonen har fortsatt å vise sin styrke og modenhet gjennom omfattende omorganisering og forbedringsprosjekter. Våre medarbeidere og vår organisasjon har igjen vist seg som vårt viktigste konkurransefortrinn inn i fremtiden. Vi har tatt et godt steg på vei mot vårt mål om å bli den ledende kontorstolspesialisten i Europa. Gjennom å realisere vår misjon: Å tilby de beste sitteløsningene for det arbeidende menneske, skal vi tilby de beste og mest konkurransedyktige sitteløsningene for kontormarkedet vil by på store muligheter til å styrke konsernet og vår markedsposisjon i Europa gjennom: Fokus på vekst og økte markedsandeler i hovedmarkedene. Prioritere Tyskland blant hovedmarkedene, samt investere i utvalgte nyere vekstmarkeder med fotfeste i; Sveits, Frankrike og Italia. Betydelig økte investeringer i produktutvikling. Forsterke og videreutvikle vår salgsorganisasjon, med fokus på økt salgsproduktivitet. Styrke konseptsalg (distribusjon) og produkttilbudet (eksisterende og nye produkter). Salg til sluttkundesegmenter. Styrke salgskompetanse (key account management) basert på sluttkundesegmentering. Hente ut full effekt av vår tofabrikkstruktur. Optimalisere produksjonsprosessen. Hente ut full effekt av en fornyet og mer profesjonell innkjøpsorganisasjon gjennom optimal balanse mellom egenproduksjon og innkjøp. Forbedre de tverrgående prosessene i matrisen for å sikre optimal organisering. Scandinavian Business Seating er godt posisjonert for videre vekst og lønnsomhet. Vi er klare for å delta i den videre konsolideringen av kontorstolmarkedet med et tydelig fokus på å skape best mulig lønnsomhet for konsernet. Lars I. Røiri Administrerende direktør/ceo

13 Driftsmargin (EBITA-margin) (16%) (5%) (16%) RBM Twisted Little Star RH Logic 11

14 RBM Ana 12

15 Viktige begivenheter i 2010 Nye produkter HÅG Capisco Puls ble lansert høsten 2010 og er basert på sadelstolen HÅG Capisco med utgangspunkt i kroppens behov for bevegelse. HÅG Capisco Puls er en moderne og fleksibel kontorstol. En ny variant av kontorstolserien HÅG H09 Excellence i tekstil ble introdusert. RH Activ ble oppgradert. RH Activ er en kontorstolserie som i sin enkelhet og ergonomi passer i de fleste arbeidsmiljøer. Konferanse- og møteromstolen RBM Ana ble relansert. Dette er en klassiker og bestselger gjennom 30 år. Stolen tilbys i fargekombinasjoner fra 80-tallet og gir den en ny retro-look. Kontorstolserien RBM 500 ble lansert i en ny og oppgradert utgave. Et nytt og forbedret RBM Eminent bord ble også brakt på markedet i løpet av Stabilisering i markedet Etter et markant fall i markedet og en salgsnedgang for konsernet på 23 % i 2009, utviklet salget seg mer positivt i Første halvår hadde en flat utvikling sammenlignet med året før og etterspørselen tok seg opp utover høsten. Bra salgsvekst i Sverige, Frankrike og Nederland, samtidig som man forsterket konsernets posisjon i de andre hovedmarkedene, gjorde at salget i 2010 endte 2 % over året før. Forbedring av bruttomarginer Konsolidering av produksjonen ved å gå fra tre til to produksjonsenheter ble gjennomført i 2009 og har gitt solide helårseffekter på bruttomarginen i Det er gjennomført prosjekter knyttet til effektivisering i hele verdikjeden, noe som har påvirket bruttomarginene, faste kostnader og driftsresultatet positivt. Konsolidering av selskapets juridiske struktur For å reflektere den operasjonelle driftsformen ble det gjort en konsolidering av den juridiske selskapsstrukturen i Skandinavia i I 2010 ble konsolidering gjennomført i Nederland og UK slik at konsernet nå har ett driftsselskap i hvert land. I Tyskland og Frankrike ble det gjennomført navneendring slik at alle datterselskapene nå bærer konsernnavnet Scandinavian Business Seating. Noen større kunder/kontrakter i 2010 Skandinavia: Nordea rammeavtale Norge: Statoil ny treårig rammeavtale Sverige: Ericsson ny treårig rammeavtale Danmark: Rambøll Benelux: City of Hague Tyskland: Nye rammeavtaler med Kreissparkasse Köln og Noweda Pharmacies UK: Ny rammeavtale med Bank of New York Frankrike: Ny rammeavtale Credit Mutuell USA: Mutual of America (livsforsikring) 13

16 KonsernledelseN Lillevi E. Øglænd Ivarson Jon-Erlend Alstad Lars I. Røiri Torbjørn Iversen Patrik Röstlund Eirik Kronkvist-Olsen Christian Eide Lodgaard 14

17 Eirik Kronkvist-Olsen (f. 1969) Chief Financial Officer/CFO Ansvarlig for økonomi, finans og IT & informasjonssystemer. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration og har en MBA i strategisk ledelse. Tidligere yrkeserfaring fra Compaq Computer Norge, Hewlett Packard Norge og Steria. Jon-Erlend Alstad (f. 1969) Senior Vice President Commercial Operations Ansvarlig for salg og marketing. Ansatt i Utdannet sivilmarkedsfører. Tidligere yrkeserfaring fra Stokke og Top of Europe Norway. Torbjørn Iversen (f. 1968) Senior Vice President Manufacturing Operations Ansvarlig for produksjonen. Ansatt i Scandinavian Business Seating (HÅG) i Utdannet sivilingeniør i produksjonsteknologi. Tidligere arbeidserfaring fra Pronova Biopolymer, ABB Kraft, Alstom Power og Osram. Christian Eide Lodgaard (f. 1970) Senior Vice President Products & Brand Concepts Ansvarlig for produktutvikling. Ansatt i Utdannet sivilingeniør og tidligere arbeidserfaring fra Hydro Aluminium Automotive. Lillevi E. Øglænd Ivarson (f. 1964) Senior Vice President HR & Organisation Development Ansvarlig for HR funksjonen. Ansatt i Utdannet siviløkonom. Tidligere arbeidserfaring fra Hydro og Yara. Lars I. Røiri (f. 1961) Administrerende direktør/ceo Ansatt i Scandianvian Business Seating (HÅG) i 1999 og ble administrerende direktør i Tiltrådte som administrerende direktør ved dannelsen av konsernet Scandinavian Business Seating i juni Utdannet siviløkonom. Han har tidligere arbeidserfaring fra Tomra, Saba-Mølnlycke, Jordan og Coloplast Norge. Patrik Röstlund (f. 1970) Senior Vice President Purchasing/CPO Ansvarlig for innkjøp og logistikk. Ansatt i Utdannet Bachelor i Business Administration. Tidligere arbeidserfaring fra Saab Automobile og General Motors. Organisasjonsstruktur: Group CEO Lars I. Røiri Functional responsibility Commercial Operations Jon-Erlend Alstad Manufacturing Operations Torbjørn Iversen Purchasing & Supply Chain Patrik Röstlund Commercial responsibility Products & Brand Concepts Christian Eide Lodgaard Finance, IT & Information Systems Eirik Kronkvist-Olsen HR & Organisation Development Lillevi Ivarson 15

18 Eierstyring og selskapsledelse 16 Selskapet følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Da selskapet ikke er notert på børsen, er temaet eierstyring og selskapsledelse tilpasset selskapets situasjon. Selskapet eies av det svenske børsnoterte investeringsselskapet, Ratos AB, med 85 % eierandel. De øvrige aksjene eies av et stort antall ledende ansatte og styrets medlemmer. Konsernet har i 2010 gjennomført en konsolidering av de juridiske selskapene i England og Nederland. Dette ble gjort for at den juridiske strukturen skal harmonisere med den operasjonelle strukturen i konsernet. Denne endringen har ikke fått betydning for hvordan konsernet styres og ledes. Scandinavian Business Seating har definert sine verdier. Sammen med selskapets bedriftskultur danner dette grunnlaget for hvordan styret og ledelsen mener at Scandinavian Business Seating skal styres og forvaltes. Selskapets viktigste suksessfaktor har vært evnen til å utvikle, produsere og markedsføre nye sitteløsninger for kontormiljøer. Innovasjonsevne, kostnadseffektiv innkjøpsfunksjon og fleksibel produksjon, markedskjennskap og effektivt salgsarbeid står frem som sentrale suksessfaktorer for Scandinavian Business Seating. Scandinavian Business Seating etterstreber høy etisk standard i sin forretningsførsel. Alle selskaper og ansatte skal rette seg etter relevante lover og regler i de land hvor de opererer. Det praktiseres verdidrevet ledelse basert på selskapets verdier. Selskapet har etablert etiske retningslinjer. Virksomhet Scandinavian Business Seatings vedtektsfestede formålsparagraf lyder: «Selskapets virksomhet er å drive produksjon og salg av kontormøbler, herunder stoler, herunder å eie, direkte eller indirekte, andre selskaper som driver slik virksomhet, yte administrative tjenester og andre tjenester til slike selskaper, samt alt som står i naturlig forbindelse med dette.» Scandinavian Business Seating designer, utvikler, produserer og markedsfører sitteløsninger for kontormiljøer. Vekst og god lønnsomhet skal skapes gjennom høy innovasjonsgrad, moderne skandinavisk design, gode ergonomiske løsninger og en menneske- og naturorientert holdning til produktene. Konsernledelsen har for tiden sju medlemmer. Disse dekker konsernets hovedprosesser i verdikjeden: Administrerende direktør, FoU, produksjon, innkjøp, salg og marketing, HR og økonomi/it. Konsernledelsens struktur tilpasses løpende selskapets strategiske og operative utvikling. Administrerende direktør har det daglige ansvar for Scandinavian Business Seatings virksomhet og styrer organisasjonen innenfor de rammer styret fastlegger. Selskapskapital og utbytte Selskapets egenkapitalandel, inkludert ansvarlig lån fra eierne, var 55 % pr På kort og mellomlang sikt vil det ikke bli utbetalt utbytte, da ledig likviditet primært vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Scandinavian Business Seating har en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme. Selskapet har nedfelt retningslinjer som garanterer melding til styret der styremedlemmer eller daglig leder har vesentlig interesse i en sak som inngås av selskapet. Generalforsamling Scandinavian Business Seatings øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars. Valgkomité Det er ikke etablert en valgkomité for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer. På grunn av eierstrukturen har det vært naturlig at arbeid med sammensetningen av styrets aksjonærvalgte medlemmer blir ivaretatt av den største aksjonæren som er Ratos AB.

19 RH Logic HÅG H09 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet Selskapets vedtekter fastsetter at styret skal bestå av én til ti personer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, med tillegg av styremedlemmer som de ansatte eventuelt har rett til å velge. Scandinavian Business Seating har for tiden et styre som består av sju medlemmer, hvorav alle er aksjonærvalgte. Styrets leder velges av Ratos AB. Styret har en bred sammensetning av teknisk, markedsmessig og økonomisk kompetanse. Det er ingen begrensing i valgperiode for styremedlemmene da det gjøres en regelmessig vurdering av styresammensettingen. Administrerende direktør er ikke medlem av styret, men møter fast på styremøtene. Det er ingen ansatte i Scandinavian Business Seating Group AS, som er et holdingselskap. De ansattes representanter sitter i styrene i de operative selskapene; Scandinavian Business Seating AS og Scandinavian Business Seating AB. Det er opprettet et eget konsernutvalg for å sikre god og åpen dialog mellom ledelsen og de ansattevalgte representantene på tvers av organisasjon og geografisk tilhørighet. Utvalget har faste medlemmer fra lokasjonene (to fra Røros, to fra Nässjö og en fra Oslo) i tillegg til medlemmer fra ledelsen og HR avdelingen. Det vil normalt være tre møter i året. Scandinavian Business Seating og underliggende datterselskaper har ikke egen bedriftsforsamling. Det er gjort avtale om ekstra styrerepresentasjon fra de ansatte i Scandinavian Business Seating AS. Det er også ansattevalgte representanter i styret i Scandinavian Business Seating AB. Styrene i Scandinavian Business Seatings øvrige datterselskaper består av administrerende direktør i Scandinavian Business Seating, som styreleder, samt av medlemmer av konsernledelsen. 17

20 HÅG H09 18

21 Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvar for forvaltning og kontroll av selskapet. På oppdrag av styret utarbeider ledelsen en årlig oppdatering av selskapets treårige strategiplan. I denne planen utarbeides også selskapets finansielle måltall. Styret godkjenner overordnede strategier og fastsetter strategiske og finansielle mål, som fastholdes i selskapets treårige strategiplan og i det årlige budsjettet. Utenom styremøtene fungerer styret som rådgivere for ledelsen. Det avholdes årlig seks faste styremøter etter en fastsatt møte- og arbeidsplan. Disse er knyttet til godkjennelse av kvartalstall og regelmessig strategiarbeid. Styret har en styreinstruks. Styret ansetter selskapets administrerende direktør. Administrerende direktør utfører sitt arbeid i henhold til en arbeidsbeskrivelse, selskapets budsjett og strategiplan samt kontakten med styret. Styret har et eget revisjonsutvalg bestående av utvalgte medlemmer fra styret. Dette utvalget tar hånd om det saksforberedende arbeid før endelig beslutning tas i styremøte. Utvalget ivaretar oppgaver innen finansiell rapportering, årsregnskap, intern kontroll og har kontakt med selskapets revisor. Styret har årlig gjennomgang og godkjenner selskapets policyer. Risikostyring og intern kontroll Administrerende direktør rapporterer hver måned, samt ved behov, skriftlig til styret om selskapets stilling og resultatutvikling. Scandinavian Business Seating arbeider systematisk med revisjon av sine strategier basert på en tre års rullerende plan. Hvert år blir en utvidet gruppe sentrale ledere involvert i dette arbeidet før strategiene legges frem for styret. I ettertid blir alle ansatte involvert for å bli informert om innhold og konsekvenser for sine områder. Den reviderte og endelige strategiplanen danner grunnlag for kommende års mål og prioriteringer i selskapets forretningsplan. Strategiplanen skal være enkel og tydelig og gi klare føringer for alle funksjoner i organisasjonen. Det overordnede styrings-/ kvalitetssystem ISO 9100 og ISO blir gjennomgått og evaluert årlig. Konsernets rente- og valutastrategi fastsatt av styret, gir retningslinjer for å sikre god finansiell struktur og redusere risiko i forhold til svingninger i rentenivå og valutakurser. Scandinavian Business Seating har flere interncontrollere som er organisert under en konserncontroller som rapporterer til CFO. Styret holdes regelmessig orientert om dette arbeidet. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret fremgår av konsernnote 21 i selskapets årsrapport. Styrets honorar blir fastsatt av generalforsamlingen hvert år. Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styremedlemmene har ikke opsjoner i selskapet. Styremedlemmene har aksjer i, og ytet ansvarlig lån til, eierselskapet Scandinavian Business Seating Holding AS, for oversikt vises til note 21. Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til administrerende direktør og øvrig konsernledelse går frem av konsernnote 21 i selskapets årsrapport. Etter forslag fra styreleder fastsetter styret betingelsene til administrerende direktør. Det er ikke noe fast bonussystem for ledende ansatte, men det blir praktisert ulike former for bonusordninger der resultatutviklingen og kvalitative mål er den viktigste indikatoren. Revisor Den finansielle stillingen i tilnærmet alle selskapene i konsernet, blir revidert av revisjonsselskapet Ernst & Young. Selskapets sentrale økonomiavdeling samarbeider med Ernst & Young i Norge for å kvalitetssikre en god og koordinert revisjon i alle enheter i konsernet. Honorarer til revisor fremgår av note åtte i selskapets årsrapport. På generalforsamlingen orienteres det om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester. Revisor møter fast i revisjonsutvalget. Revisjon av helse, miljø og sikkerhet samt vedlikehold av ISO-sertifiseringer blir gjort av revisorer i Veritas. 19

TO make the world. Scandinavian Business Seating

TO make the world. Scandinavian Business Seating TO make the world a better place to sit2011 årsrapport Scandinavian Business Seating ce to sit To make the world a better place to sit To make the world a better place to sit To make the world a better

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Making the world a better place to sit

ÅRSRAPPORT 2013. Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2013 Making the world a better place to sit INNHOLD 01 04 06 10 14 16 20 26 28 32 36 40 48 80 90 92 119 Viktige begivenheter i 2013 Blant de ledende i Europa Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

rbm for skole og undervisning

rbm for skole og undervisning rbm for skole og undervisning RBM Ballet Funksjonsstol RBM Eminent bord RBM Ballet RBM Ballet er en inspirerende stol med klassisk form. Designet er tidløst, men moderne og setter et positivt preg på alle

Detaljer

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul.

Hjul finnes i flere forskjellige varianter, blant annet for harde og myke gulv. Du kan også utstyre stolen med glideknapper i stedet for hjul. RH Support RH Support er en serie med støttestoler som er spesielt konstruert for deg som trenger ekstra avlastning for rygg og ben ved stående arbeid i forskjellige høyder. Sete- og ryggvinkelen på stolen

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Ryggvinkelen kan stilles inn separat etter behov slik at du sitter komfortabelt og får god avlastning.

Ryggvinkelen kan stilles inn separat etter behov slik at du sitter komfortabelt og får god avlastning. RH Logic 400/300 RH Logic 400/300 er en av våre mest populære stolserier, dels takket være ergonomien og komforten, dels takket være den lange levetiden. RH Logic 400 har høy rygg, mens RH Logic 300 er

Detaljer

Aktiv sitting for alle og enhver. Finn din optimale sittestilling

Aktiv sitting for alle og enhver. Finn din optimale sittestilling Nyhet RH Mereo RH Mereo RH Mereo er både en ny arbeidsstol og et arbeidsverktøy. RH Mereo er utformet for å forbedre både din egen innsats og innsatsen på arbeidsplassen som helhet. Den lar seg enkelt

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler.

Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Den nye kolleksjonen kantine- og konferansestoler. Bli kjent med et stort utvalg av fargerike stoler som passer rett inn i ethvert rom eller miljø. RBM Noor er en moderne klassiker med funksjonalitet og

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

RH Lounge RH Session RH Visit

RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge RH Session RH Visit RH Lounge, RH Session og RH Visit. I denne brosjyren presenterer vi tre stoler som forbedrer sitteopplevelsen i vente- og besøksrom og lokaler som brukes til konferanser,

Detaljer

samfunnsansvars rapport 2010

samfunnsansvars rapport 2010 samfunnsansvars rapport 2010 Scandinavian Business Seating er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av sitteløsninger for kontormiljøer. Scandinavian Business Seating er en merkevareleverandør

Detaljer

Ryggvinkelen kan stilles inn separat etter behov slik at du sitter komfortabelt og får god avlastning.

Ryggvinkelen kan stilles inn separat etter behov slik at du sitter komfortabelt og får god avlastning. RH Logic 400/300 RH Logic 400/300 er en av våre mest populære stolserier, dels takket være ergonomien og komforten, dels takket være den lange levetiden. RH Logic 400 har høy rygg, RH Logic 300 noe lavere.

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske 2014

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

len deg tilbake og nyt forskjellen

len deg tilbake og nyt forskjellen Savo s3 len deg tilbake og nyt forskjellen Sett deg ned i en Savo S3. Reguler sittehøyden og len deg tilbake. Kjenner du forskjellen? Merker du hvordan stolens leddete rygg følger din egen rygg og gir

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER.

INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. INSPIRERENDE OMGIVELSER FOR FOLK SOM JOBBER. FORM/FUNK. EN NY MÅTE Å TENKE ARBEIDSMILJØ PÅ. Form/Funk skal være mye mer enn navnet på en kjede. Det skal være en måte å tenke på. Vi skal hele tiden jakte

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating

årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating årsrapport 2009 Scandinavian Business Seating Innhold Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2009 11 Årsberetning 2009 12 Årsregnskap konsern 23 Årsregnskap

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger

Verdensledende. innen innovative gulvløsninger Verdensledende innen innovative gulvløsninger Michel Giannuzzi Konsernsjef Tarkett setter i dag standarden for integrerte gulv- og sportsgulvløsninger. Vi har endret vår posisjonering i markedet slik at

Detaljer

fri og naturlig SIDE 1

fri og naturlig SIDE 1 fri og naturlig Vi mener at god design lar deg leve fritt og naturlig. God design bør ikke begrense vårt naturlige ønske om å bevege oss. Den ikoniske stolen HÅG Capisco er inspirert av erfaringene til

Detaljer

ENTRADA II. Entrada II 3

ENTRADA II. Entrada II 3 ENTRADA II 2 Entrada II Entrada II 3 ENTRADA II Nå åpner vi dørene for noe nytt. Vi tar noe bra og gjør det enda bedre. Entrada II er en videreutvikling av en populær kontorstol. Et nytt kapittel i en

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKSAPSLEDELSE FOR CURATOGRUPPEN Curatogruppens overordnede styringssystem er basert på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no) med de krav som

Detaljer

Rygghøyden kan stilles inn med ett enkelt knappetrykk.

Rygghøyden kan stilles inn med ett enkelt knappetrykk. RH Activ RH Activ er en av våre basismodeller. Det betyr imidlertid ikke at vi har spart på kruttet. RH Activ er en tvers igjennom ergonomisk og fleksibel stol som er enkel å bruke og tilpasse. Velg mellom

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

MED EN FØLELSE FOR DETALJER

MED EN FØLELSE FOR DETALJER ESENCIA 2 Esencia Esencia 3 ESENCIA Da Daniel Figueroa designet Esencia, ga han stolen både sjel og personlighet. Vi ga den navnet Esencia etter det latinske ordet essentia. Det betyr det essensielle,

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

RH Extend er like brukervennlig som den er ergonomisk og slitesterk. Derfor er den perfekt for resepsjoner, utdanningsinstitusjoner

RH Extend er like brukervennlig som den er ergonomisk og slitesterk. Derfor er den perfekt for resepsjoner, utdanningsinstitusjoner RH Extend RH Extend er like brukervennlig som den er ergonomisk og slitesterk. Derfor er den perfekt for resepsjoner, utdanningsinstitusjoner og kontorer. Den enkle inn- og omstillingen gjør stolen velegnet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS

Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS Samarbeid for lavere sykefravær og god HMS HMS forum 12. mars 2013 Ivar Dahlen og Toril Østvang 1 4/9/2013 Sammen for et godt arbeidsmiljø Etablert i 2007 Eies av det svenske investeringsselskapet Ratos

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015

Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015 Innvik, Norge / Kvadrat, Danmark 9. desember 2015 Kjære venner, Det er med stor glede at vi idag kan informere om et tettere samarbeid mellom Kvadrat og Innvik Sellgren. Innvik Sellgren og Kvadrat er begge

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer