Regler, standarder og CE-merking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler, standarder og CE-merking"

Transkript

1 Regler, standarder og CE-merking krav stilles det til testingen av hanskenes beskyttelsesevne og sertifisering. Fordi lovgivningen er generelt skrevet, er standardene utformet på et mer detaljert nivå slik at brukeren skal få informasjon på en tydeligere måte. 89/68 6/EG EU 2016/ /65 /EG EU-direktiver og EU-forordninger EN 511 EN 388 EN 407 Standarder Europeisk lovgivning regulerer hvilke krav som må oppfylles for at personlig utstyr skal kunne CE-merkes. I de ulike landene er det en myndighet som har ansvar for arbeidsmiljø, og de kan også gi mer informasjon på de aktuelle språkene. Hvis en beskyttelseshanske bedømmes til å oppfylle sikkerhetskravene og CE-merkes i ett EU-land, kan den også eksporteres og selges i hele EU. For å oppfylle kravene i lovgivningen kan produsenten følge ulike EN-standarder, som har som formål å speile risikoer på ulike arbeidsområder, f.eks. EN 407, som gjelder arbeid der varme er en risikofaktor på en eller flere måter. En EN-standard inneholder testmetoder og krav. Det betyr at det er beskrevet hvordan beskyttelsesegenskapene skal vises, hvordan produktene skal merkes ut over CE-merkingen og hva som skal være med i bruksanvisningen. kategor i minimale risikoer Til denne kategorien hører hansker som brukes ved minimale risikoer som kan identifiseres i god tid i forveien. Til Kategori I regnes hansker av enklere slag, for eksempel hagehansker og monteringshansker. Produsenten må kunne vise at produktet oppfyller de grunnleggende kravene for vernehansker (i henhold til EN 420), og produsenten garanterer for CE-merkingen. Dette gjelder alle vernehansker. kategori ii middels risiko Mange vernehansker tilhører denne kategorien. Hansker som stiller krav til mekanisk holdbarhet for å beskytte mot for eksempel kuttskader, tilhører denne kategorien. For å få hanskene CE-merket må produsenten kunne vise at produksjonen oppfyller de grunnleggende kravene samt ytterligere standarder som kan gjelde for spesifikke bruksområder, for eksempel sveisehansker. Hanskene skal være testet av et godkjent laboratorium og typegodkjennes av et godkjent organ som utsteder sertifikater. Hansker i Kategori II skal være merket med piktogram, et symbol som viser hva hansken er testet mot, og til hvilket beskyttelsesnivå. I april 2016 kom det en ny forordning som omfatter personlig beskyttelsesutstyr, EU 2016/425, og dermed vil EU-direktiv 89/686/EØF gradvis bli faset ut før det slutter å gjelde i april For arbeidsgivere og arbeidstakere finnes det et eget direktiv, 89/656/EØF, som gjelder personlig utstyr. Det tar opp kravet til å gjennomføre risikovurderinger, bruk, osv., og formålet er å fremme arbeidstakerens sikkerhet og helse i arbeidet. forklaring av risikokategoriene I lovgivningen deles det personlige utstyret inn i tre kategorier alt etter hvilken grad av risiko de skal beskytte mot. Jo høyere risiko brukeren utsettes for, desto høyere kategori iii høy risiko Disse hanskene kan beskytte mot for eksempel svært farlige stoffer. De skal beskytte mot skader som oppstår i situasjoner der brukeren kan ha vanskeligheter med å oppdage risikoen i tide. Her tilhører for eksempel hansker som beskytter mot varme (over +100 ), ekstrem kulde (under -50 ) og for håndtering av de fleste kjemikalier. Hanskene skal være testet av et godkjent laboratorium godkjennes av et godkjent organ. Dessuten kreves det en årlig kontroll av produksjonen og at hanskene kontrolleres for å sikre riktig kvalitet. Først når dette er gjennomført, får hanskene sin CE-merking. Det godkjente organets identitetsnummer (fire siffer) skal stå sammen med CE-merkingen, for eksempel CE

2 vernehansker - generelle krav og testmetoder en 420: a1:2009 Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter. Hanskene skal være enkle å ta på og av. Materialet må ikke skade brukeren. Hanskenes ph-verdi skal ligge mellom 3,5 og 9,5. Krominnholdet (VI) skal være mindre enn 3 mg/kg i skinnhansker. Produsenten må angi om hanskene inneholder stoffer som kan føre til allergier. Beskyttelseseffekten skal ikke påvirkes ved å følge vaskeanvisningene. Hanskene skal gi best mulig bevegelse for fingrene med hensyn til beskyttelsesbehovet. Størrelse Håndens omkrets (mm) Lengde (mm) Hanskens minimumslengde (mm) Det er viktig å velge riktig størrelse på hanskene (se tabellen ovenfor). Bruk av for store hansker kan øke risikoen for ulykker. Størrelsessystemet i ovenstående tabell går ut fra størrelsen på hånden, det vil si omkrets og lengde. Standarden inneholder også krav om motstand mot vannpenetrering, som måles ved behov. Hansker som tilhører Kategori II og III skal dessuten merkes med: Piktogram ment for den typen risiko hansken er testet mot. Beskyttelsesnivåene og henvisning til EN-standarden, for eksempel EN 388, skal stå sammen med piktogrammet. Firesifret kode ved siden av CE-merket (gjelder bare for vernehansker som tilhører Kategori III høy risiko). krav på bruksanvisning Dette piktogrammet viser at en bruksanvisning følger med i hanskenes emballasje. Bruksanvisningen bør oppbevares på arbeidsplassen og inneholde: Produsentens/representantens navn og adresse. Hanskenes navn og størrelse. EN-standard som hansken er testet mot. Forklaring av piktogram og merking. Informasjon om stoffer som kan føre til allergi. Beskyttelses- og oppbevaringsråd. Råd når hansken bør kasseres etter bruk. Instruksjon om begrenset bruk. Advarsel ved mekanisk og termisk risiko og/eller kjemisk helserisiko. Opplysningene om hvilke kjemikalier som ble testet og til hvilket nivå (gjelder kjemikaliebeskyttelseshansker). Gjelder de kjemikaliene som ligger til grunn for sertifiseringen, øvrige finnes separat. krav på merking Hver hanske skal merkes med: Produsentens navn. Navn, for eksempel TEGERA Størrelse. CE-merke. 20

3 beskyttelseshansker mot mekanisk risiko en 388:2003 Dette piktogrammet viser at hansken er ment for å beskytte mot mekanisk risiko. For å kunne merke med dette piktogrammet må hansken testes i henhold til standarden EN 388, og godkjennes av et godkjent organ. Her testes hanskens motstand mot slitasje, gjennomskjæring, rifter og punktering. Disse egenskapene anses for å være autentiske i arbeidssituasjonene, der hanskene blir tatt i bruk. Etter testene får hanskene en verdi for beskyttelsesnivået, for hver og én av de nevnte mekaniske risikoene. Denne verdien består av sifrene 1-5. Den beste verdien er 4 eller 5. Hansken merkes med sifrene ut fra verdien som ble oppnådd under testingen. Sifferkoden er plassert sammen med piktogrammet. Hanskens beskyttelsesevne mot ulike mekaniske risikoer testes på følgende måte: A. Slitasjemotstand Hanskematerialet utsettes for slitasje med sandpapir under trykk. Vi måler antall omdreininger som skal til før det går hull på materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer 8000 omdreininger. B. Kuttmotstand Her måler vi antall omdreininger som skal til før en roterende sirkelkniv med konstant hastighet klarer å skjære gjennom hansken. Resultatet sammenlignes med referanseverdier, og vi lager en indeks. Det høyeste beskyttelsesnivået er 5, som tilsvarer en indeks på 20. C. Rivemotstand Det skjæres et snitt i hanskematerialet. Deretter måler vi kraften som skal til for å rive i stykker materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer en kraft på 75 Newton. D. Punkteringsmotstand Vi måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken med en spiker som har bestemte mål, og med en bestemt hastighet (10 cm/min). Her er det høyeste beskyttelsesnivået 4, som tilsvarer en kraft på 150 Newton. Egenskap (Maksimal ytelse) A) Slitasjemotstand (antall omdreininger) (4) B) Kuttmotstand (indeks) (5) C) Rivemotstand (Newton) (4) D) Punkteringsmotstand (Newton) (4) Beskyttelsesnivå A) Slitasjemotstand (antall omdreininger) B) Kuttmotstand (indeks) 1,2. 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Rivemotstand (Newton) D) Punkteringsmotstand (Newton) Av tabellen fremgår de kravene som stilles for respektive beskyttelsesnivå. ADVARSEL Hvis du jobber med bevegelige maskindeler, er det ekstra viktig å velge en hanske i riktig størrelse og med et mindre slitesterkt material. Tanken er at hansken lett skal gå stykker hvis du setter deg fast. 21

4 NY! beskyttelseshansker mot mekanisk risiko, en 388:2016 Dette piktogrammet viser at hansken er laget for å beskytte mot mekanisk risiko. Navneendringen viser til årstallet. Mot slutten av 2016 ble den nye versjonen av EN 388 klar. Publiseringen som gjør den tilgjengelig, skjer i løpet av 2017, da også de respektive EU-landene skal godta den som nasjonal standard. Det har skjedd noen forandringer, men mye er også likt. Testing av motstand mot slitasje, rivebestandighet og punktering utføres som tidligere. De oppnådde testresultatene deles inn i beskyttelsesnivåer på samme måte som i versjonen fra 2003, og for disse tre testene brukes skalaen 0 4, der 4 er høyest. Du finner mer informasjon i tabellen under. De store forskjellene i den nye utgaven sammenlignet med den forrige gjelder skjæremotstand samt beskyttelse mot støt. For testing av skjæremotstand finnes det nå to metoder, og det står tydelig i standarden at det ikke er noen sammenheng mellom dem. nytt om skjærebeskyttelse i en 388:2016 Det legges til en ekstra testmetode i EN 388:2016. Metoden beskrives i standarden EN ISO og kalles også TDM, som er en forkortelse for navnet på utstyret som brukes: tomodynamometer. I EN ISO beskrives det nøyaktig hvordan testen utføres. Kravene og beskyttelsesnivåene finner du derimot i EN 388:2016, og for denne metoden brukes skalaen A F, der F har best ytelse. Testmetoden for den tidligere versjonen, den såkalte Coup-metoden, finnes fortsatt, men forskjellen er at den nå bare skal brukes for materialer som ikke påvirker knivbladets skarphet. Med det menes at enkelte skjærebeskyttelsesmaterialer, blant annet glassfiber, allerede i begynnelsen av prøven ødelegger knivbladets skarphet, slik at testresultatet ikke gir et riktig bilde. nytt om støtdemping i en 388:2016 Å kunne verifisere beskyttelse mot slag er lagt til i EN 388:2016. Prøvemetoden finnes i motorsykkelstandarden EN 13594:2015. Den delen av hansken som har beskyttelsen, noe som kan variere ut fra tenkt bruk, testes. På grunn av tekniske årsaker kan man imidlertid ikke teste fingrene. 22

5 Her beskrives kort de ulike testmetodene samt beskyttelsesnivåene: a. Slitestyrke Hanskematerialet utsettes for slitasje med sandpapir under trykk. Vi måler antall omdreininger som skal til før det går hull på materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer 8000 omdreininger. b. Kuttmotstand, Coup-metoden Her måler vi antall omdreininger som skal til før en roterende sirkelkniv med konstant hastighet klarer å skjære gjennom hansken. Resultatet sammenlignes med et referansemateriale, og man får en indeks. Det høyeste beskyttelsesnivået er 5, som tilsvarer en indeks på 20. c. Rivemotstand Vi lager et snitt i hanskematerialet. Deretter måler vi kraften som skal til for å rive i stykker materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer en kraft på 75 newton. d. Punkteringsmotstand Vi måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken ved hjelp av en spiker med spesifikke mål og med en spesifikk hastighet (10 cm/min). Her er det høyeste beskyttelsesnivået 4, som tilsvarer en kraft på 150 newton. e. Kuttmotstand, TDM, EN ISO Grunnprinsippet er å måle hvordan skjæremotstanden påvirkes av hvor mye kraft som brukes i testen. Et nytt, skarpt knivblad brukes for hver deltest, og man måler hvor langt kniven kan bevege seg før den skjærer gjennom. Enheten er millimeter (mm). Det gjøres flere snitt, og innenfor hvert snitt er det et nytt blad, en ny testoverflate og en spesifikk kraft (i form av vekter). Ulike vekter gir ulik kraft, slik at knivbladet beveger seg med forskjellige lengder før det skjærer gjennom. Det utføres mange deltester, og det kobles til en spesifikk vekt ved målingen i millimeter. Man lager et diagram ut fra målingen av de ulike kreftene, med Newton-verdi (x) og lengden i mm der hanskematerialet går sundt (y). Testresultatet er den newtonverdien som trengs for å skjære hull på hanskematerialet ved 20 mm. Det høyeste skjærebeskyttelsesnivået er F, som tilsvarer 30 newton. f. Støtdemping Testen for beskyttelse mot støt utføres i henhold til en standard for beskyttelseshansker for motorsyklister, EN 13594:2015. Det er overflaten med denne beskyttelsen, som testes, men på grunn av den lille overflaten på fingrene kan ikke disse testes i henhold til denne metoden. Støtkraften er 5 J, og kraften som går gjennom, må være i henhold til det høyeste nivået, i dette tilfellet nivå 1, jf. resultat 9,0 kn, middelverdi 7,0 kn. Egenskap Oppnådd nivå (Maksimal ytelse) a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) (4) b) Kuttmotstand (indeks) (5) c) Rivemotstand (Newton) (4) d) Punkteringsmotstand (Newton) (4) e. Skjæremotstand EN ISO (N) (F) f. Støtdemping, EN 13594:2015 (P) EN 388 Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå). Beskyttelsesnivå a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) b) Kuttmotstand (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 c) Rivemotstand (Newton) d) Punkteringsmotstand (Newton) Beskyttelsesnivå A B C D E F e. Kuttmotstand, EN ISO (N) Beskyttelsesnivå f. Støtdemping, EN 13594:2015 Pass (Level 1 9 kn) P 23

6 denne merkingen kan du se på våre kjemikaliebeskyttelseshansker en 374:2003 Hansker som er godkjent i henhold til EN 374 er alltid merket med piktogrammet til venstre, og ett av de tre piktogrammene til høyre. Hvis produktet følger en tidligere versjon av standarden (1994), ser du også piktogrammet helt til høyre. Penetreringstest er hansken tett? EN 374-2:2003 Hansker som skal beskytte mot mikroorganismer og kjemikalier må være helt tette (uten hull). På tynne éngangshansker kontrolleres tettheten gjennom at hansken fylles med vann eller luft. Hvis det lekker vann eller luft, er ikke hansken brukbar. Resultatet angis som det største antallet feilaktige hansker per hundre, hvilket betegnes som akseptabelt kvalitetsnivå (AQL). Nivå 2 er det laveste godkjente nivået for å kunne bruke piktogrammet til venstre. Penetrering AQL Nivå 1 < 4,0 Nivå 2 < 1,5 Nivå 3 < 0,65 EN 374-3:2003 AHL Hansker som er merket med dette piktogrammet beskytter mot tre kjemikalier fra tabellen Kjemikalieliste EN 374 i minst 30 minutter (nivå 2). I tillegg til piktogrammet finnes det tre bokstaver, som angir hvilke kjemikalier det gjelder. Hansken kan også være testet for andre kjemikalier enn de som finnes i tabellen Kjemikalieliste EN 374. Hvilke kjemikalier den er testet for, og hvilke gjennombruddstider som gjelder, angis i separat informasjon. Kontakt din selger. EN 374-3:2003 "Kjemikalieliste" Kode Kjemikalie CAS-nummer A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklormetan E Karbondisulfid F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran I Etylacetat J n-heptan K Natriumhydroksid 40 % L Svovelsyre 96 % Gjennomtrengingstest hvor raskt går kjemikaliet gjennom? EN 374-3:2003 Halier og som er merket med noen av piktogrammene til venstre, må først gjennomgå en gjennomtrengingstest. Deretter måles gjennombruddstiden gjennomtrengingen. Det vil si tiden det tar for kjemikaliet å passere hanskematerialet. For det laveste nivået, det vil si 1, er tiden minst 10 minutter. Høyeste nivået er 6, som tilsvarer minst 8 timer. EN 374-3:2003 Dette piktogrammet fra EN 374:2003 betyr at hansken ikke oppnår nivå 2 i gjennomtrengingstesten for tre av kjemikaliene i tabellen Kjemikalieliste EN 374. Men hansken kan tåle færre kjemikalier enn tre, eller oppnå kortere tid enn 30 minutter. Hansken kan også være testet for andre kjemikalier enn de som finnes i tabellen Kjemikalieliste EN 374. Hvilke kjemikalier den er testet for, og hvilke gjennombruddstider som gjelder, angis i separat informasjon Gjennomtrengingn Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Gjennombruddstid 10 min 30 min 60 min 120 min 240 min 480 min ADVARSEL Varme og slitasje påvirker hanskens motstand mot kjemikalier. En hanske som beskytter mot ett bestemt kjemikalie kan beskytte svært dårlig mot et annet kjemikalie. OBS Alle hansker skal kastes (i miljøavfall, ved behov) etter maksimalt 8 timer etter første kontakt med kjemikalier. 24

7 vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) en 407:2004 Standarden handler om testing av vernehansker mot termisk risiko. Disse risikoene handler først og fremst om kontakt med høy varme i forbindelse med antennelse, stråling eller smeltet metall. Hansker som er merket med dette piktogrammet viser at hansken beskytter mot noen av de termiske risikoene. Det hansken beskytter mot (A-F, i høyre kolonne) og til hvilket beskyttelsesnivå (1-4), skal stå sammen med piktogrammet. Hanskene skal minst oppnå beskyttelsesnivå 1 for slitasjemotstand og motstand mot rifter i henhold til EN 388. TESTINGEN OMFATTER: A. Motstand mot antennelse Her måler man tiden det tar før hanskematerialet slutter å brenne og gløde, etter at det har blitt utsatt for en gassflamme i under 15 sekunder. Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket innebærer at det brenner i høyst 2 sekunder etter antennelse og at det gløder i høyst 5 sekunder. Hvis hansken risikerer å komme i kontakt med flamme, må den oppfylle minst beskyttelsesnivå 3. B. Motstand mot kontaktvarme Man måler den temperaturen ( C) som hansken beskytter mot i 15 sekunder, uten at innsiden blir 10 grader varmere. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, hvilket innebærer at hansken tåler +500 C. C. Motstand mot konveksjonsvarme (= gradvis gjennomtrengende varme) Beskyttelsen angir den tiden hansken kan utsette at varmen fra en åpen flamme trenger inn, slik at temperaturen på innsiden øker med 24 grader. Høyeste beskyttelsesnivå er 4. D. Motstand mot strålingsvarme Hansken utsettes for varmestråling. Man måler den tiden det tar før en viss varmemengde har trengt gjennom. Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket innebærer at hansken beskytter i minst 95 sekunder. E. Motstand mot søl fra smeltet metall Her måler man hvor mange dråper smeltet metall som behøves for å øke temperaturen mellom hanskematerialet og huden med 40 C Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket betyr 35 eller flere dråper. F. Motstand mot smeltet metall Testingen gir svar på hvor mange gram smeltet metall som kreves for å skade kunstig hud av PVC, som festes på innsiden av hanskematerialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer 200 gram smeltet metall. EN Testmetoder Beskyttelsesnivå A. Antennelsesmotstand (s) Brennetid etter antennelse Glødetid etter antennelse B. Kontaktvarme (s) 20 ingen krav 100 C C C C 15 C. Konveksjonsvarme (s) D. Strålingsvarme (s) E. Søl fra metall (antall) F. Store mengder smeltet metall (g) ADVARSEL Hansken må ikke komme i kontakt flammer hvis hansken ikke oppfyller beskyttelsesnivå 3, under testing av antennelsesmotstand. 25

8 vernehansker mot kulde en 511:2005 Hvis hansken har dette piktogrammet, oppfyller den kravet for beskyttelse mot kulde. Det beskyttelsesnivået som hansken oppfyller står sammen med piktogrammet. Vernehansker mot kulde testes mot to ulike kuldesituasjoner. A: konveksjonskulde (kulde i luften) i motsetning til B: kontaktkulde (direkte berøring av kalde gjenstander). I begge tilfellene er høyeste beskyttelsesnivå 4. Hvis det er relevant, kan også hanskens motstand mot vanngjennomtrenging, C, testes. Hanskenes dyppes ned i vannbad og vris ved visse intervaller. Hvis ikke noe vann har trengt gjennom etter 5 minutter, blir resultatet 1. Ellers blir det 0. X betyr at testing ikke er utført. Grunnleggende krav for hansker som gir beskyttelse mot kulde, er at de skal oppnå minst beskyttelsesnivå 1 for slitasjemotstand og motstand mot rifter i henhold til EN 388. Kravet på mekanisk motstand er høyere for hansker mot ekstrem kulde. Fra nivå 3 og oppover skal hanskene oppnå minst beskyttelsesnivå 2 for slitasjemotstand og motstand mot rifter. beskyttelseshansker med elektrostatiske egenskaper en 16350:2014 Det er viktig å bruke antistatiske (dissipative) hansker i miljøer med risiko for brann og/eller eksplosjon. Fenomenet som må unngås, er at det oppstår en potensialforskjell mellom brukeren og omgivelsene og som utløses når det blir kontakt, noe vi vanligvis omtaler som å få «støt». Potensialforskjellen må ikke kunne oppstå i miljøer der det bedømmes å være risiko for eksplosjon og/eller brannfare. I slike situasjoner må det tas et helhetsgrep, man må tenke systemer der hanskene bare utgjør en del. Egenskapen som trengs, er lav resistans slik at ladningene ikke akkumuleres. I EN 16350:2014 er kravet at den vertikale resistansen for hansker skal være < 10 8 Ω. Testmetoden som brukes, er EN :1997, og forholdene under testen er 25 % relativ luftfuktighet og en temperatur på 23 C. Metoden kan også brukes i andre situasjoner, og det er derfor viktig å fokusere på kravspesifikasjonen, som man i dette tilfellet finner i EN 16350:2014. EN Testmetoder Beskyttelsesnivå A. Konveksjonskulde (isolering ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kontaktkulde (termisk motstand R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,150<R C. Vanngjennomtrenging, 5 min penetrering ingen penetrering 26

9 hansker egnet for håndtering av matvarer I EUs hoveddirektiv for materialer i kontakt med matvarer EC/1935/2004 ble det fastsatt allmenne retningslinjer for alle materialer som kan komme i kontakt med matvarer, uansett om det gjelder emballasjer eller for eksempel hansker. De materialene som brukes må ikke påvirke matvaren slik at det kan innebære en risiko for menneskers helse. Materialene må heller ikke forårsake uakseptabel endring av matvareproduktenes sammensetning, eller medføre at produktenes smak og lukt påvirkes. Forskrift for materialer i kontakt med matvarer Forskriften 10/2011 erstattet flere tidligere direktiver, med omfatter bare plast. For øvrige materialer, for eksempel gummi, finnes det ingen forskrift for øyeblikket. Her henviser vi i stedet til anbefalinger fra tyske BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Samtlige materialer analyseres slik at man kan vurdere i hvilken grad stoffene overføres migrerer fra hansker til ulike matvarer. Matvarer deles inn i ulike grupper. For eksempel vannholdige, syreholdige, alkoholholdige samt fettholdige. Hanskene som godkjennes for håndtering av matvarer merkes med piktogrammet "gaffel og glass". Vær oppmerksom på at en hanske kan være egnet for visse matvaregrupper, men ikke for andre. Kontakt din selger hvis du trenger mer informasjon. Testen for fete matvarer utføres med simulant som motsvarer 100 % fett, men matvarer kan ha varierende fettinnhold. I den anledning divideres analyseverdiene med reduksjonsfaktorene 2-5, som motsvarer ulike matvarer. For håndtering av for eksempel kjøtt gjelder analyseverdien for fettrike matvarer dividert med 4 (reduksjonsfaktor 4). Den verdien som man får skal være under grenseverdien 10 mg/dm 2 for at hansken skal være godkjent. Testen utføres under en viss tid og temperatur. For gummimaterial er det 10 min, 40 o C. Overføringen fra hanskematerialet til matvaresimulanten må ikke overstige 10 mg/dm 2 material. Spesifikke grenseverdier finnes for spesielle stoffer og tilsetninger i material som kommer i kontakt med matvarer. I forskriften 10/2011 finnes det flere grupper. En simulant, som skal etterligne respektive matvaregrupper, brukes ved overføringsanalysen. Ett hanskemateriale kan testet mot én eller flere grupper. Matvaregruppe Simulator Eksempel på matvare Vannholdige Destillert vann Grønnsaker, drikker også videre med ph >4,5 Syreholdige 3 % eddiksyre Jus, fruktbiter, saus, dressing også videre med ph <4,5 Alkoholholdige 10 % alkohol Vin, eddik Fettholdige Olivenolje eller annen likeverdig simulator Smør, ost, kjøtt, fisk, fugl, sjokolade også videre. Spesifikke såkalte reduksjonsfaktorer gjelder for ulike matvarer. 27

10 ESD ESD står for Electro Static Discharge (elektrostatisk utladning). Alle som jobber med produksjon eller vedlikehold av følsomt elektronisk utstyr, må beskytte utstyret mot effekter av utladning av statisk elektrisitet. Det gjelder både i produksjonsprosessen og ved vedlikehold. Hansker og sko er en viktig del av denne beskyttelsen, og det er avgjørende at hele systemet fungerer sammen og brukes på riktig måte. Produkter som er merket med ESD, oppfyller gjeldende krav og standarder for ESD-beskyttelse. hva innebærer esd? ESD forårsakes av en potensialforskjell mellom ulike gjenstander. Det kan være mennesker ved fysisk kontakt eller umiddelbar nærhet, men også mellom en gjenstand og mennesker. Utladningen varer vanligvis bare en brøkdel av et sekund, ofte i form av en gnist. Ofte forårsaker elektrostatisk utladning skjulte skader som viser seg i form av forringet funksjonalitet eller lignende problemer etter en tids bruk. Ved produksjon av elektronisk utrustning (kretskort o.l.) kan også svært små utladninger føre til ikke-synlige skader. Det anbefales at brukere av ESD-hansker og -sko regelmessig kontrollerer resistansegenskapene til disse. Produkter med feil eller skitne produkter kan forstyrre virkningen av ESD-beskyttelsen. testmetode Den internasjonale standarden IEC brukes for å sikre at en ESD-hanske klarer systemresistanskravet. Det innebærer at resistansen mellom operatøren og jord er lavere enn 10 9 Ω. Testen utføres ved 12 % luftfuktighet. Sko testes i henhold til standarden IEC , der man forsikrer seg om at skoene har en resistans til jord som er lavere enn 10 8 Ω. begrensninger ESD-godkjenning skal ikke forveksles med elsikkerhet. Hvis det utføres arbeid nær spenningsførende ledninger, skal det følges krav i henhold til nasjonale bestemmelser. hva påvirker esd? For at ESD-hansker og sko skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte, må både det personlige utstyret og arbeidsplassen være avledende. Faktorer som påvirker den elektrostatiske oppladingen, er hvilke klesmaterialer som brukes, hvordan berøring skjer, bruk av jordende armbånd, hurtigheten til bevegelsene, hvor rent arbeidsmiljøet er, samt luftfuktighet m.m. Ved alt arbeid bør det gjennomføres en grundig risikovurdering for å garantere sikkerheten for både den enkelte, materialer som bearbeides/foredles, og utstyret som brukes. Ønsker du mer informasjon om risikovurderinger, kan du ta kontakt med nasjonale arbeidsmiljøorganer, bransjeorganisasjoner eller lignende instanser. 28

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter.

Detaljer

EN-Standarder arbeidshansker

EN-Standarder arbeidshansker EN-Standarder arbeidshansker Vernehansker deles i 3 kategorier avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot: KATEGORI 1 - hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko.

Detaljer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer

Hansker og deres anvendelsesområde. Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Hansker og deres anvendelsesområde Mary Brennsund produktspesialist Personlig verneutstyr og rene miljøer Mary Brennsund Hansker Emner: - CE merkning av design - EN420 Generelle krav til beskyttelseshansker

Detaljer

Produktkatalog. Hånd og fot beskyttelse

Produktkatalog. Hånd og fot beskyttelse NO Produktkatalog 2016 Hånd og fot beskyttelse Ejendals er et svensk firma som i generasjoner har spesialisert seg på å utvikle, produsere og markedsføre høykvalitetsprodukter, som beskytter hender og

Detaljer

PRODUKTKATALOG VERNEHANSKER

PRODUKTKATALOG VERNEHANSKER NO 2016 PRODUKTKATALOG VERNEHANSKER %ɏ ɳOʝɃHɍ Ejendals AB eier og markedsfører varemerket TEGERA www.ejendals.com Omsorg og beskyttelse er sentralt for sikkerhet. Hansker fra TEGERA passer i de fleste jobbsituasjoner.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

Engangshansker og EU-direktiv

Engangshansker og EU-direktiv Engangshansker og EU-direktiv Avmystifisering av lovgivingen rundt engangshansker Kompetanse og kvalitet når verdiene teller EN 374-1 EN 374-2 EN 374-3 EN 16523-1:2015 EN 388 EN 420 Nerliens Meszansky

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Formel Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse (C2H4)n Skummet LD-polyetylen med lukket cellestruktur. Glava AS Nybråtveien

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Hjelm og annet hodevern

Hjelm og annet hodevern Hjelm og annet hodevern Personlig verneutstyr som hodevern (hjelm eller annen hodebeskyttelse) skal alltid brukes når det ikke er mulig å verne arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd på andre måter.

Detaljer

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren:

Det er fire artikler i direktivet som er spesielt viktige fordi de legger et betydelig ansvar på arbeidsgiveren: STØRRE FOKUS PÅ HELSE OG SIKKERHET Den Europeiske enhetsakten gjør mer enn å fjerne handelsbarrierer. Den har også som formal å oppgradere sosial- og velferdspolitikken i hele Europa. Den inneholder en

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig!

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig! Leketøyseminar 2013 Nytt og viktig! Berit Jaritz, DSB 1 Leketøyforskriften = fellesforskrift To myndigheter å forholde seg til: DSB: Fysiske, mekaniske, brann- og eksplosjon, elektriske og radioaktive

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Felles miljødokument

Felles miljødokument Kriterier som gjør avfall til farlig avfall Vedlegget skal benyttes for avfallstyper i vedlegg 1 til kapitlet om farlig avfall (EAL) som har en generell henvisning til innhold av farlige stoffer. Vedlegget

Detaljer

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Samsvarserklæring. Declaration of Compliance. DoC. Emballasjeskolen Klasse /05/2017 Eurofins 1.

Samsvarserklæring. Declaration of Compliance. DoC. Emballasjeskolen Klasse /05/2017 Eurofins 1. Samsvarserklæring Declaration of Compliance DoC Emballasjeskolen Klasse 46 24.04.2017 www.eurofins.no 03/05/2017 Eurofins 1 Hvorfor samsvarserklæringer? Lovkrav Dokumenterer at kontaktmaterialet er i samsvar

Detaljer

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN?

NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? NYE MATERIALER I VANNLEDNINGSNETTET HVORDAN KAN MAN SIKRE DRIKKEVANNSKVALITETEN? Thale Sofie Wester Plesser Seniorforsker, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk Forskning og utvikling Byggforskserien og Våtromsnormen

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Sidan 1 av 5

Sikkerhetsdatablad. Sidan 1 av 5 Sikkerhetsdatablad Del 1- Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktegenskaper: Produktets navn: TFL SCHEIBENREINIGUNG IMECO Bruksområde: Væske for våtservietter Nødtelefonnummer:

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

Vurdering av undertøy til brannvesen

Vurdering av undertøy til brannvesen Oppdragsrapport nr. 5-2004 Kirsi Laitala og Engebret Rødningen Vurdering av undertøy til brannvesen SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 5-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark

Thermocell Denmark A/S. Thermocell Denmark A/S, Karby, Danmark Side 2 av 3 PRODUKTBESKRIVELSE: Produkttype: Isolasjonsprodukt basert på tre, herav gran > 80 % Produsent: Produksjonssted: Prøvetaking: Prøvestykker: Thermocell Denmark A/S Thermocell Denmark A/S, Karby,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 Materialdatablad ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Bruk av produktet ABX Pentra HbA1c WB

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5980 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 367607 V001.1 bearbeidet den: 02.09.2009 Trykkdato: 30.03.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Kuttbeskyttende hansker

Vedlegg A Kravspesifikasjon. Kuttbeskyttende hansker Vedlegg A Kravspesifikasjon Kuttbeskyttende hansker INNHOLD 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN... 3 1.2 BRUKSSITUASJONER OG FORVENTNINGER TIL LEVERANSEN:... 3 1.3 ANSKAFFELSEN BESTÅR

Detaljer

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut.

MRK. Hjelmer som er utsatt for kraftige støt eller fått sprekker skal umiddelbart byttes ut. Hodevern Vernehjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Gjelder også for situasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling eller sprut for smeltet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/3 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Handelsnavn: Fit Test C&B Base Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale Produsent/leverandør: VOCO

Detaljer

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER

SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER SEMA M26 FANG - STØTTE - SELE B RUKSANVISNING NR.10 2003 D-RING ( HØYRE/ VENSTRE) I KKE FALL D-RING ( RYGG) F OR FALL J USTERBARE S KULDERREMMER R EGULERBAR SPENNE (HØYRE) D-RING ( HØYRE) I KKE FALL R

Detaljer

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk.

Sikkerhetsinstruks. RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk. Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Sikkerhetsinstruks RUD øyebolt RS Tåler kraftig strekk Denne sikkerhetsinstruksen / produsenterklæringen må oppbevares så lenge produktet er i bruk. Produsentens EU-erklæring ifølge maskindirektivet 89/392/EEC,

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje.

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje. 1. Produkt- og selskapsinformasjon IDENTIFIKASJON Produktnavn Bruksområde Leverandør Kontakt NØDTILFELLER Hjelmspray mot lukt LABORATOIRES CMA sas Se nederst på siden LABORATOIRES CMA M. KOWALSKI Christian

Detaljer

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produsentens navn: Halloa Enterprise Co., Ltd

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produsentens navn: Halloa Enterprise Co., Ltd Sikkerhetsdatablad Dato: 20 februar, 2009 Nummer: RJSSZ090266MSDSEU Identitet (som benyttes på merking og liste) Produktnavn: Skjermrenser for skjerner og audio/video/digital/dataprodukter og tilbehør

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Eksponeringsregister

Eksponeringsregister Eksponeringsregister Hva, hvor mye og for hvem skal det registreres? Hva er dagens krav? Hvordan bør dette løses i praksis? NHOs HMS-dag 29.mars 2017 Anne Marie Lund Eikrem Seniorrådgiver og yrkeshygieniker

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009 Materialdatablad ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Minilyse LMG 1L Produktkode: Ref.: 0702010 1.2. Bruk av produktet

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999

Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. juni 1999 Nr. 26/78 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys

CS1000. Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys CS1000 Bærbar starthjelp med 12 volt kraftuttak og innebygget lys Din starthjelper er utviklet og produsert med tanke på mange års sikker drift. Vennligst les og forstå denne brukerveilledingen før du

Detaljer

Pulverdetektivene trinn 60 minutter

Pulverdetektivene trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Pulverdetektivene 1. - 2. trinn 60 minutter Pulverdetektivene er et skoleprogram hvor elevene får undersøke ulike stoffer ved å bruke sansene sine, og gjennom å utføre

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer