Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse."

Transkript

1 Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk) Kontaktinformasjon Kontaktperson (obligatorisk) Siriann Bekeng Telefonnummer (obligatorisk) E-post (obligatorisk) Brønnøysundregisteret Registrert i brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer Revisor eller regnskapsbyrå Har organisasjonen revisor eller regnskapsbyrå? Ja Søknadsstørrelse Søknadsbeløp (obligatorisk) kr Egenkapital (Angi egenkapital de siste tre årene. Om dere ikke har en separat egenkapital, fyll inn saldo på organisasjonens konto pr , og )

2 Egenkapital 2011 (obligatorisk) Egenkapital 2010 (obligatorisk) ,26 Egenkapital 2009 (obligatorisk) ,09

3 Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Formål og historikk Studentersamfundets Formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretakelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak. Vedtatt 2. oktober, 1813 Det Norske Studentersamfund (heretter DNS) og våre foreninger står sammen for det bredeste kulturtilbudet samlet på et sted i Oslo. DNS' hovedformål er å legge forholdene til rette for studentaktivitet på Chateau Neuf. Der DNS fungerer som en paraplyorganisasjon for alle tilknyttede utvalg og foreninger, og sørger for lokaler, teknisk utstyr, og et stabilt organisatorisk grunnlag, er det våre foreninger som står for det daglige brede tilbudet av kurs, opplæring og arrangementer i alt fra debatt, konsert og teater til film, foto og kunstutstillinger. Alle arrangementene som arrangeres på Studentersamfundet er avhengig av den infrastrukturen DNS har opparbeidet og dekker økonomisk. Videre representerer DNS de frivillige organisasjoner og miljøer i Studenthovedstaden Oslo overfor kommunen og lærestedene, mens foreningene rekrutterer nye studenter og kommuniserer med byens kulturinteresserte gjennom sitt engasjement og markedsføring av sine arrangementer. I 1973 åpnet Chateau Neuf som kulturhus for hovedstadens studenter. Bygningen ble imidlertid aldri brukt slik den var tiltenkt fra arkitektens side, og DNS greide ikke fylle hele husets potensiale med studentaktivitet. På nittitallet bestod for eksempel DNS' bruk av Chateau Neuf primært av kjelleren og BokCaféen, mens UiO hadde kontorer i tredje og fjerde, og Thalia Teater leide Storsalen. Etter mye økonomisk turbulens og store utgifter til drift av huset solgte DNS Chateau Neuf til UiO i Pengene fra salget står i dag i et fond, Stiftelsen Chateau Neuf. Et eget stiftelsesstyre forvalter dette fondet, og det er kun DNS som kan søke penger derfra. Den største inntektsposten til DNS er en årlig tildeling fra stiftelsen. Siden da har aktiviteten i DNS stadig tatt seg opp betraktelig opp, og i 2008 tok vi igjen over driften av Storsalen, etter at den hadde vært en kommersiell teaterscene i 25 år. Da var det første gang på over 30 år at studentene hadde kontroll over alle lokaler på Chateau Neuf. I dag er det stort press på bruken av de fleste lokaler og kontorer, og huset har to åpne barer og matservering seks dager i uka, og arrangementer hver eneste dag. Tradisjonelt har DNS og Chateau Neuf vært et naturlig samlingssted for studenter ved Universitetet i Oslo. Særlig de siste par årene har DNS derimot jobbet målrettet mot å inkludere studenter fra samtlige studiesteder under SiO. Dette blir gjort både gjennom større fokus på markedsføring opp mot de ulike studiestedene, mer nisjerekruttering til Det Norske Studentersamfund Side 1/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

4 foreningene og en storsatsning på HiOA under Studentfestivalen i Oslo (heretter STUDiO) i Vi ønsker også at flere studentforeninger som ikke er tilknyttet DNS formelt, i større grad en tidligere vil benytte våre lokaler til sine arrangementer, for å samle mest mulig studentaktivitet et sted hvor det er lett tilgjengelig for alle studentene i Oslo. Økonomisk organisering og drift Hovedstyret i Studentersamfundet er øverste myndighet på huset, og organisasjonens ansikt utad. De representerer organisasjonen overfor studentene, Universitetet, Samskipnaden, Oslo Kommune, sponsorer, andre studentersamfunn i Norge og Norden, samtidig som styret har det overordnede ansvaret for å tenke helhetlig rundt organisasjonen og sette i gang prosesser for å ivareta dette. Sammen utvikler styret retningslinjer og vedtar reglementer for bruk av lokaler, møblering av lokaler, utarbeider retningslinjer for medlemskortsalg og iverksetter tiltak når regler blir brutt. Søknader fra nye foreninger som ønsker innpass på Studentersamfundet behandles av Hovedstyret, og tilhørende foreninger får oppfølging og kursing i økonomistyring, PR og andre områder tilknyttet foreningsdrift. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for hele organisasjonen, står for alle ansettelser på Studentersamfundet og er ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte. DNS årlige budsjett ligger i 2012 på rundt 4,5 millioner kr. Økonomimodellen til Studentersamfundet er konstruert for å sikre stabile rammebetingelser for de over 350 arrangementer som avvikles på Chateau Neuf i løpet av et semester. Chateau Neuf Servering AS (CNS) forvalter alle inntektene fra baromsetningen. Overskuddet fra denne driften brukes i størst mulig grad til langsiktige investeringer som kommer hele husets mangfold og dets utvikling til gode, som for eksempel vedlikehold av lokaler og teknisk utstyr, men også til markedsføring, støtte til foreningene og direkte arrangementsavvikling. CNS dekker noe av husets driftsutgifter eksempelvis TONO-avgift, annonsering og kontorrekvisita som legger til rette for foreningsdrift ved DNS. Driftsutgifter direkte knyttet til drift av serveringen ligger i sin helhet hos CNS. Chateau Neuf Konsertdrift AS er et datterselskap av CNS. Arrangementsavvikling og billettsalg ligger under dette selkapets økonomi. DNS har tre styremedlemmer i CNS og CNK, derav styreleder, mens UiO og SiO har en representant hver i styret. Det har vært vanlig å styre DNS sitt regnskap mot et mindre overskudd, fordi man kontinuerlig har behov for og ønske om å utbedre og vedlikeholde husets inventar, utvikle nye prosjekter og hjelpe foreningene økonomisk i deres virke da vi er avhengig av deres innsats og overlevelse for å holde hjulene i gang. I 2011 er det derimot et litt større overskudd, da man så nødvendigheten av god egenkapital frem mot jubileumsåret i 2013, Det Norske Studentersamfund Side 2/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

5 som nødvendigvis kommer til å føre til større utgifter for DNS. Den store egenkapitalen i regnskapet kan forklares med lån til CNS for større investeringer i Storsalen, og til foreninger ved DNS som har hatt økonomiske problemer i nedgangstider. Studentforeninger vil alltid ha en varierende økonomi da man er avhengig av eksterne støttemidler og høy aktivitet til enhver tid. Om søknadssummen Det Norske Studentersamfund søker om kr i tilskudd fra semesteravgiften i Søknadssummen er basert på fjorårets tildelinger, regnskap og budsjetter. Vi går inn i et veldig spennende år for DNS, med stadig økende foreningsvirksomhet og pågang fra utdanningsinstitusjonene og eksterne studentforeninger om bruk av huset, samt 200 års jubileet. Oftere enn andre årsaker, så er det ressursmangel som setter spennende prosjekter på vent. Midlene som ble tildelt i 2012 ble fordelt etter en ordning vedtatt av Representantskapet et demokratisk organ som består av én representant fra hver av foreningene. Her ble det bestemt at 75 % av midlene skulle gis i direkte foreningsstøtte. Disse pengene ble fordelt etter en prosentsats, som var bestemt ut fra gjennomsnittlig tildeling fra Kulturstyret de siste syv semesterene og en overordnet vurdering av foreningenes ulike behov. De resterende 25 % utgjør en prosjektpott som forvaltes av Hovedstyret, hvor foreningene kan søke om midler etter tildelingskriterier vedtatt av Representantskapet. Erfaringen har vært at det har vært litt knapt for noen foreninger, da de faste driftsutgiftene vokser betydlig med størrelsen på foreningen og arrangementsfrekvensen. Med stadig voksende foreningedrift, ved inngangen til et jubileumsår, i tillegg til stadig voksende ambisjoner om å være tilstede for alle Oslos studenter, hever vi derfor søknadssummen fra fjorårets tildeling. Foreningene Cinema Neuf Cinema Neuf er studentenes egen filmklubb. Foreningen har røtter tilbake til 1989, og har vist film ved Studentersamfundet de siste 10 årene. Lillesalen er kinosalen på Chateau Neuf, som har plass til 120 gjester, har skjenkebevilling, surroundlyd og mulighet til å vise film både fra rull og DVD. Dette er en av Oslos få, gjenværende kinosaler med mulighet til å vise 16 og 35mm-film, og gir derfor en enestående mulighet til å se film i sitt opprinnelige format. I tillegg er det planlagt å gå til innkjøp av nytt, skreddersydd kinoanlegg og digital fremviser. Dette vil muliggjøre for flere førpremierer og andre spesialvisninger I fremtiden. De siste årene har Cinema Neuf vist filmer hver tirsdag og torsdag, i tillegg til den tradisjonelle filmnatta med flere filmer i løpet av en kveld og samarbeidsprosjekter med eksterne foreninger (f.eks. SAIH), festivaler (f.eks. Film fra Sør) og Oslo Kulturnatt. I 2013 ønsker de å utvide til tre faste visninger I uka, noe som tilsammen tilsvarer 45 ordinære visninger bare første semester. I tillegg tilbyr de månedlige klubbmøter, full opplæring av Det Norske Studentersamfund Side 3/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

6 kinomaskinister for filmrull. Teater Neuf Teater Neuf ble stiftet i 1835, og er i dag en av de største og mest aktive foreningene på huset. Våren 2012 hadde de fire teaterproduksjoner på Teaterscenen, black box-scenen på Chateau Neuf. Det var både originale produksjoner og nyoppsetninger, i til sammen 15 godt besøkte forestillinger. Høstsemesteret ble startet med en relansering av studentrevy i Storsalen, med seks forestillinger under STUDiO, med et gjennomsnitt på publikummere per forestilling. I tillegg til teaterproduksjonene arrangerer teateret en rekke enkeltprosjekter i samarbeid med andre foreninger ved Studentersamfundet, og undergrupper av foreningen har mandagsimpro og teaterøvinger på fransk hver uke. Nytt av 2012 er et samarbeid med Immaturus fra Bergen og SiT fra Trondheim, de to andre store studentteaterene i Norge, om en Teaterfestival i Oslo og workshops og kurs for studenter som vil prøve seg på ulike oppgaver i en teaterproduksjon. Studentenes Fotoklubb Fotoklubben tilbyr fotointeresserte studenter et miljø hvor de kan møte andre fotointeresserte, få erfaring og tilbakemeldinger. Foreningen drifter studioet og mørkerommet i kjelleren på Studentersamfundet, hvor de både kan låne fotoutstyr og fremkalle egne bilder. I tillegg dekker foreningen mange av arrangementene som ellers avvikles på huset, enten det er konsert, celebre foredragsholdere eller fest. I 2012 har de også arrangert ukentlige mørkeromstirsdager hvor medlemmene kan jobbe sammen i mørkerommet. Foreningen holder både mørkeromskurs, studiokurs og kurs i konsertfotografering. Fremover ønsker de å satse ytteligere på eksterne foresragsholdere og tilby tekniske fotokurs. Tappetårnet Tappetårnet er Studentersamfundets barforening, som bemanner BokCaféen seks dager i uken, samt ved alle studentarrangementer i kjelleren. Foreningen har bred apell hos nye studenter, og har særlig høy tilslutning blant internasjonale studenter. Mange ser på det både som en mulighet å bli kjent med norske studenter, og å få praktisert språket. Foreningen tilbyr jevnlig kurs til sine medlemmer, både I alkohollovgiving og rutiner, bartender- og ølkurs. Konsertforeningen Betong Konsertforeningen Betong er hovedkonsertforeningen ved Det Norske Studentersamfund. De arrangerer konserter under de fire konseptseriene South of Heaven, Smalt som faen, Pungrock og Kaptein Pop. Foreningen vil i 2012 arrangere ca 30 konserter, men ønsker å øke antallet I 2013 til 50 konserter. Konsertene avholdes primært i kjelleren, enten på storscenen Betong eller den mer intime Klubbscenen. Det bookes alt fra store, Det Norske Studentersamfund Side 4/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

7 internasjonale navn til artister fra de smaleste sjangre, med et mål om å nå flest mulige studenter, om enn ikke alle på hver konsert. Publikumsantallet varierer i alt fra et tosifret antall til fullt hus med over 1000 mennesker innom. Det er foreningens aktive som gjør alt fra booking av artistene, til økonomistyring, til produksjonsavvikling til markedsføring. Alle aktive får en solid opplæring i konsertavvikling, og får en erfaring som er veldig ettertraktet i Oslos kulturliv forøvrig. Kulturutvalget Kulturutvalget har tre faste arrangementer hver uke, Upopulær aften på mandager, Onsdagsdebatten på onsdager og Akademisk vorspiel på fredager. Til disse debattene kommer både studenter og eldre akademikere, og foreningen streber etter å oppnå stor variasjon i tema, men samtidig gå dypere inn I problemstillingene enn man kan tillate seg i andre fora. Programmet for alle de tre arrangementsrekkene legges for et halvt år av gangen, og teller mellom 40 og 50 arrangementer hvert semester. Kulturutvalget samarbeider også med andre aktører, verdt å nevne er Akademika, Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt og UiO. For jubileumsåret 2013 vil det være stor fokus på å få inn internasjonale navn til en foredragsrekke i Storsalen, som rommer 1000 studenter. Foreningen ønsker også å bygge opp Internasjonal Gruppe, som er en redaksjon som primært består av internasjonale studenter som arrangerer foredrag på engelsk, og dermed gi et godt tilbud også til engelskspråkelige studenter. BokCaféen BokCaféen er den koselige baren i andre etasje, med fokus på hjemmekoselig interiør, bredt ølutvalg og rikelig med kulturinnslag. Foreningen BokCaféen står for de aller fleste av arrangementene som holdes hver uke i BokCaféen og Biblioteket. Av faste arrangementer holdes det tirsdagsquiz, standup, forfatteraftener, Vin & Vinyl, Annen Etasje konsertserie og jazzkvelder. Foreningen står for omkring 30 arrangementer i BokCaféen hvert semester, åpne for alle studenter og er gratis. Medie- og samfundsforeninger I tillegg til foreningene overfor, er det medieforeningene Radio Nova og Oslo Student-TV, samt elleve samfundsforeninger. Dette er: Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Har kurs for både nybegynnere og viderekomne i ølbrygging, arrangerer åpne ølsmakinger og holder kurs for Tappetårnet på oppfordring. Lillesalen Konsertserie En jazz-forening som har konsert ca annenhver uke, i tillegg til å stille opp på jazzjammen i BokCaféen hver fredag. Frappé Studentforeningen ved Norges Dansehøyskole. Relativt ny forening, som har kontor- og møteplass på Chateau Neuf. Det er planer om å få til enten en Det Norske Studentersamfund Side 5/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

8 selvstendig oppsetning, eller fungere som dansere i samarbeid med Teater Neufs oppsetninger. Aniara En interesseforening for scifi- og fantasyentusiaster. Arrangerer månedlige møter og foredrag, og har årlig en større konferanse. Loudy Neuf Studentersamfundets bandforening, med eget øvelseslokale. Består av fire band som jevnlig har konserter på Chateau Neuf. Studenter med barn En forening som både arrangerer kulturelle og sosiale arrangementer for studentfamilier, og samtidig jobber politisk for gode velferdstilbud for barnefamilier I SiO. Studentersangfundet DNS' eget kor, med øvinger og opptredener ved spesielle anledninger. Politisk rom En nysatsning fra høsten 2011, hvor DNS inviterte politiske studentforeninger til å flytte inn på et kontor i fjerde etasje poltisk rom. Målet var å knytte disse 10 studentforeningene nærmere DNS, for å på nytt skape et politisk miljø på Chateau Neuf. I 2012 har det vært en markant økning i møtevirksomhet fra disse foreningene i de øvrige lokalene. Regimet Frivillige teknikere som stiller gratis opp for studentforeninger ved de aller fleste arrangementene på Chateau Neuf, enten det er debatt, fest, konsert eller teater. Undertrykt DNS eget trykkeri i kjelleren. En nyoppstartet forening som tilbyr studentforeninger (uavhengig av tilknytning til DNS) billige trykksaker, det være seg skilt, plakater, klistremerker eller medlemskort. Dejåddklubben DJer som spiller ved større arrangementer, med mål om å arrangere egne klubbkvelder. Tilbyr kursing i kunsten å snurre plater, og har faste øvinger på Klubbscenen. Medie- og samfundsforeningene søker selv støtte enten fra Velferdstinget eller Kulturstyret, og deres økonomi inngår ikke i denne søknaden. De er likevel en så viktig del av DNS at de bør nevnes, og mange av dem er avhengig av det tilbudet DNS gir dem i form av kontor- og arrangementslokaler, oppfølging, kurs og internmiljø. Utvalg I tillegg til foreningene har DNS 10 utvalg og en jubileumskomité som er direkte underlagt DNS' organisasjon og økonomi. Utvalgene er nedfelt for å støtte Hovedstyret i økonomiske og juridiske spørsmål, skal jobbe for en mer miljøvennlig profil, skape et godt internmiljø og skjøtte DNS' kunst- og boksamling. De to største utvalgene KAK og STUDiO, samt jubileumskomiteen, redegjøres for nærmere nedenfor. KAK (Kommunikasjonsavdelingens kontor) Det Norske Studentersamfund Side 6/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

9 KAK er DNS markedsføringsavdeling, og bistår foreningene i alle ledd av deres promotering. KAK har fire under grupper: design, som lager plakater og annet materiell på bestilling, EDB, som drifter nettverket på huset, nettsiden og mailsystemet, skribentersamfundet, som skriver anmeldelser og tekster på nettsidene og PR og markedsføring, som bistår foreningene og DNS i den praktiske markedsføringen. Utvalget har også som oppgave å tenke strategisk rundt husets profil og markedsføringsstrategi. De arrangerer flere kurs og workshops i året, for å lære opp, koordinere og dele erfaringer. De har også en viktig servicefunksjon, da de er behjelpelige som teknisk support. STUDiO Studentfestivalen i Oslo avholdes hvert år i de to siste ukene i august. På disse fjorten dagene tar DNS sikte på å samle så mye av semesterstartsaktiviteten som mulig under én fane STUDiO. Alle våre egne foreninger fyller Chateau Neuf med aktivitet hver dag, i tillegg til at STUDiO koordinerer og driver promotering for andre studentarrangementer. Det har også vært tradisjon for alkoholfrie arrangementer på utescenen, med innhold av alt fra stand-up til konserter til politiske appeller. Blant de mest kjente arrangementene er det verdt å nevne semesterstartsfest, Den Store Festen, Pub til pub, teater eller rrevy i Storsalen og festivalteltene. Aktivitet og prosjekter I tillegg til alle arrangementene foreningene beskrevet ovenfor arrangerer, er det en rekke andre arrangementer. Det er for eksempel en del fellesarrangementer, som semesterstartsfestene, Alle Festers Mor, Oktoberfest, dugnader, medlemsmøter, generalforsamlinger, kurs og workshops. De to sistnevnte er gjerne i regi av Hovedstyret eller et at dets utvalg, for å kontinuerlig lære opp nye aktive I markedsføring, økonomisk styring, produksjon og foreningsdrift. Dette fungerer også som møteplasser mellom de ulike foreningene, som i stadig økende grad lanserer samarbeidsprosjekter. Eksempler på dette er stumfilmkonsert, hvor Cinema Neuf står for film og Lillesalen konsertserie stiller med livemusikere, når OSTV lager dokumentar om Kristianiastudenenes Haandbryggerlaug eller når BokCaféen booker et band fra Loudy Neuf til å spille i Biblioteket en fredagskveld. Samtidig som det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge og støtte oppom den positive trenden blant foreningene, så jobbes det også spesifikt med noen prosjekter. Jubileumsåret 2013 I 2013 fyller det Norske Studentersamfund 200 år. DNS er Norges eldste studentersamfund og har gjennom sine 200 år spilt en viktig rolle ikke bare for hovedstadens studenter, men også som en viktig aktør i Norges politiske og kulturelle historie. Jubileumsåret 2013 har som overordnet mål å fremheve denne arven og være et jubileum for alle studenter i hovedstaden. Under jubileumsåret vil aktivitetene og feiringen Det Norske Studentersamfund Side 7/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

10 være fokusert på to forskjellige tidspunkter, ett for hvert semester. På vårsemesteret vil fokuset ligge i mai-måned, med nasjonaldagen som midtpunkt. I høstsemesteret vil jubileumsuken i oktober (30. september 7. oktober), samt semesterstart bli periodene med mest aktivitet. Utenom disse tidspunktene vil de ulike foreningene ved DNS ha ulike arrangement samt samarbeidspartnere som Universitetet i Oslo, SAIH og Det Norske Vitenskaps-Akademi. For jubileumsåret 2013 søker DNS ,-. Middlene er tiltenkt brukt på å muliggjøre arrangement fra foreningene på huset. De ulike foreningene har i utgangspunktet ikke rom for dette i sine budsjett, så en ekstra pott med midler vil være behjelpelig til å muliggjøre ambisjonene man har for jubileumsåret. Pengene vil være spesielt behjelpelig for de mindre foreningene på DNS som i utgangspunktet ikke har et stort budsjett eller apparat for å søke støtte. I tillegg vil disse pengene benyttes til markedsføring av jubileet, vi ønsker å reklamere bredt for arrangementene slik at alle studenter i Oslo får mulighet til å delta, og har kjennskap til jubileet. I søknaden inngår disse pengene i DNS' budsjett. Noen prosjekter som det jobbes med for øyeblikket er: Jubileumsbok: En bok som i overordnede trekk forteller historien til DNS. Lages i samarbeid med Forum for universitetshistorie på Universitetet i Oslo. Statsministerens spørretime: Et arrangement som vil gjenoppta tradisjonen fra tallet da Einar Gerhardsen ofte møtte studentene for fri diskusjon og kritiske spørsmål. Tiltenkes storsalen på DNS med nyvalgt statsminister i Valgdebatt: I sammenheng med valget i 2013 inviterer vi partilederne til debatt i storsalen. Her er vi også i dialog med NRK om en tv-sending av debatten. Torgslaget: En større teaterproduksjon som skal vise hendelsene som utfoldet seg 17.mai 1829, når den svenske statholderen satte inn kavaleriet mot studentene foran Vår frelsers kirke i Oslo. Veldedighetskonsert: I samarbeid med SAIH ønsker DNS å holde en stor veldedighetskonsert, hvor alle inntekter går til «en generasjon uten HIV», et prosjekt i Sør- Afrika med fokus på studenter. En egen arbeidsgruppe har allerede startet planleggingen og arbeidet med å innhente artister. Jubileumsuken: Under selve jubileumsuken vil det blant annet være den store Grisefesten samt foredrag og utstillinger. Et samarbeid med Det Norske Vitenskapsakademi vil sette fokus på den tapte generasjon, der kjente akademikere foreleser om studentenes fremtid i en tid der høyere utdanning nedprioriteres og studenter i mange land blir direkte undertrykt. I tillegg til disse prosjektene vil foreningene ved DNS ha egne arrangement som spenner seg over hele året. DNS har en stor bredde i ulike foreninger og det er en ambisjon å fremme dette mangfoldet. Gjennom foredrag og debatter vil vi sette dagsorden politisk, slik DNS har en lang tradisjon i å gjøre og fremheve DNS og Chateau Neuf som et kulturhus igjennom teater- og konsertarrangement. Vi håper Velferdstinget kan hjelpe oss med å nå Det Norske Studentersamfund Side 8/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

11 disse målene, og at vi sammen i 2013 gjør jubileet til en feiring for alle studenter i Oslo. Oslo som studentby I 2012 satset DNS stort på å inkludere HiOA spesielt, men også de andre, mindre høyskolene, under STUDiO. STUDiO startet som en markering kun på DNS, men har i de senere årene tatt en stadig mer overordnet og koordinerende rolle for alle semesterstartsarrangement ved UiO, og etablerer tidlig kontakt med kjellerforeningene og fadderordningen. Det har derimot vært lite fokus på de andre utdanningsinstitusjonene. Det er nå et uttalt mål at DNS skal nå ut med sitt tilbud for alle Oslos studenter, og det første store skrittet var å inkludere HiOAs semesterstart med DNS. Vi ønsket å vise studentene ved HiOA hvilket hav av arrangementer og muligheter som gjemmer seg i betongklossen på Majorstua, og at dette arrangeres like mye for deres del, som for UiOstudenter. Blant de praktiske tingene som ble gjort, så hadde DNS en utescene på St.Hanshaugen, som både vi og HiOA brukte til konserter. For første gang i historien fikk HiOA sitt eget festivaltelt på campus, et tiltak for å syneliggjøre DNS som deres Studentersamfund og bidra til å skape et bedre miljø også på tvers av linjene ved HiOA. Alle faddere ved UiO og HiOA fikk medlemskap i DNS i disse to ukene. Samfunnet Bislett fikk mye hjelp av STUDiO for å være i stand til å åpne dørene til studiestart, og alle deres arrangementer ble markedsført gjennom STUDiO. Mye av koordineringen har foregått gjennom Studenthovedstaden, Oslo Kommunes satsning på å gjøre Oslo til en bedre studentby. Der sitter en representant fra VT, UiO, HiOA, BI og DNS. BI ble også invitert til å inkludere deres studiestart under STUDiOparaplyen, men deres planlegging hadde kommet for godt i gang til at dette var gjennomførbart i DNS er likevel positiv til at et slikt samarbeid er mulig i fremtiden, uten at det skal gå på bekostning av Fadderrullans egne tradisjoner. I tillegg har DNS jobbet for å bli synlige også på de øvrige utdanningsinstitusjonene, og har vært innom og ønsket velkommen til de nye studentene hos omtrent samtlige av lærestedene tilknyttet SiO. Dette er et prosjekt som krever enormt mye mer arbeid enn å begrense seg til de nærmeste omgivelsene, og det er store økonomiske risikoer involvert. Både i form av bruk av frivillig arbeidskraft og investeringer er dette en stor utgiftspost for DNS. Likevel, dette er en langsiktig investering i Oslo som en mer samlet studentby, som er en visjon vi tror mange deler med oss. Dagtidstilbud Chateau Neuf er åpent fra kl åtte hver dag, men da er det først og fremst aktivitet på foreningskontorer, møterom og hos Radio Nova. I 2012 har det vært et ønske om å ha et tilbud for studenter som ikke nødvendigvis vil tilbringe hele kvelden og natten her, men er ute etter et tilholdssted også på dagtid. Åpningstidene i Glassbaren ble derfor utvidet, og man begynte med et omfattende lunsjtilbud, i tillegg til å lage en ny middagsmeny. Dette tilbudet har vært særlig populært blant våre egne aktive og en del studenter fra de tre nærmeste lærestedene, Menighetsfakultetet, Norges Musikkhøgskole og Politihøyskolen, Det Norske Studentersamfund Side 9/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

12 men det er også stadig flere som reiser lengre for å få en billig, men god middag. Langs de samme tankebaner ble også konseptet Mat og Musikk lansert høsten Dette var et samarbeidsprosjekt mellom DNS og Lunsj med kultur ved UiO, der kjente og ukjente artister innenfor ulike sjangre spiller og snakker litt om verkene sine en fredag ettermiddag i måneden. Både musikere fra Oslo-Filharmonien, sangere fra Nasjonaloperaen og band som You and me Alfred står på plakaten for Her kan studenter velge om dette kun skal være en pustepause før siste dyst på lesesalen eller en unnskyldning for å runde av litt tidligere på fredager, og spise en sen lunsj. Klubbscenen Det har i mange år vært et ønske om å lansere et fast klubbkonsept på den minste av de to scenene i kjelleren, Klubbscenen. Gjennom hele 2012 har en nyetablert forening med erfarne og uerfarne DJer øvd sammen, og spilt på alle de store helhusfestene. Nå er det også startet opp et nytt konsept Tidsmaskin som en lørdag i måneden vil skru tiden tilbake til sekstitallet, og invitere til dans. Konseptet har som mål å utvide arrangementsrekken med flere tiår og flere lørdager i Dette er et ledd i rekken tiltak satt i verk for å skape flere, faste arrangementer, så det blir lettere for studentene å orientere seg om alt som skjer på Chateau Neuf. Oppsummering Det Norske Studentersamfund er den eneste aktøren i Oslo som har som mål å gi et bredt kulturtilbud av og for alle Oslos studenter, enten interessene ligger i radio, teater, konsert, fotografering, fest, ølbrygging, tv, film, debatt, foredrag, jazz eller litteratur. Drømmen er 200 år gammel i 2013, og er et bevis på studenters vilje og evne til å skape noe stort. DNS drives fremover nesten utelukkende av frivillig arbeidskraft, og tiltrekker seg stadig flere ivrige sjeler som ønsker å bruke av sin tid og sin kunnskap for å gjøre Oslo om til Norges Studenthovedstad. Men visjoner krever midler, og DNS ber derfor Velferdstinget om å støtte oppom sitt eget kulturhus med kr. Det Norske Studentersamfund Side 10/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

13

14

15 Rammebudsjett DNS 2013 Driftsinntekter Budsjett 2012 Foreløpig 2012 Budsjett 2013 Medlemskap Støtte fra Velferdstinget DNS Støtte fra Stiftelsen Momskomp. Støtte Sponsorinntekter Inntekter Studio Inntekter egne arr. Slottsmesterordning Andre inntekter Sum driftsinntekter DNS 650, kr 512, kr 650, kr 780, kr 780, kr 1,000, kr 1,250, kr 833, kr 1,750, kr 70, kr - kr 100, kr 200, kr 62, kr 600, kr 14, kr - kr 17, kr 100, kr 34, kr 650, kr 910, kr 883, kr 910, kr 415, kr 28, kr 90, kr 4,389, kr 3,135, kr 5,767, kr Driftsutgifter Varekostnad Sponsorkostnader Utgifter egne arr ink jubileum 65, kr - kr 200, kr 180, kr 37, kr 1,450, kr

16 Lønnskostnader Lønnskostnader 1) Slottsmestere Velferd og kompentanse 1,521, kr 1,684, kr 1,649, kr 830, kr 237, kr 830, kr 25, kr 4, kr 25, kr Annen driftskostnad Regnskap/revisor 120, kr - kr 120, kr Andre honorarer 20, kr 8, kr 20, kr Kontor 65, kr 18, kr 50, kr Utvalg 91, kr 13, kr 110, kr Møter 52, kr 19, kr 52, kr Representasjon 37, kr 5, kr 70, kr Medlemskortproduksjon 45, kr - kr 45, kr Markedsføring og rekruttering 50, kr 11, kr 150, kr Foreningsstøtte 577, kr 237, kr 684, kr Velferd 50, kr 26, kr 70, kr Nedbetaling av gjeld 2) 406, kr - kr 10, kr Drift og vedlikehold 57, kr 10, kr 67, kr Forsikringspremier 15, kr - kr 15, kr Incentivmidler 50, kr - kr 50, kr Jubileum ) 60, kr - kr 60, kr Total sum 4,316, kr 2,315, kr 5,727, kr Resultat 72, kr 819, kr 40, kr Noter 1) Lønn er på et høyt nivå fordi vi har måttet kjøre

17 2) 3) * dobbellønn, da adminleder var sykemeldt Avskrev flere år gammel foreningsgjeld i 2012 DNS har satt av midler til Jubileum siden 2010 I foreløpig resultat er ikke studio tatt med

18 Inntekter Totalt 2013 Driftsstøtte fra VT, direktebevilgning 90, kr Prosjektstøtte frifond 20, kr Prosjektstøtte andre 10, kr Sponsor Akademika 50, kr Andre inntekter 6, kr Total sum 176, kr Utgifter Trykk av programblad Kontor Velferd PR kopi Utlegg upop 26, kr 3, kr 34, kr 30, kr 4, kr

19 Utlegg, Onsdagsdebatten 4, kr Utlegg, Akademisk Vorspiel 4, kr Utlegg Internasjonalgruppe 4, kr Utlegg Aktuelt - kr Rekrutering 2, kr Reise/Overnatting innledere 20, kr Servering innledere 17, kr Gaver 1, kr Møter/kurs 5, kr Arrangementsutgifter 15, kr Gebyrer kr Andre Utgifter 2, kr Total sum 174, kr Resultat 1, kr

20 Teater Neuf Inntekter Totalt 2013 Frifond 170, kr Driftstøtte Velferdstinget 90, kr Prosjektstøtte Hovedstyret 80, kr Teaterråd 104, kr Studiorevyen 30, kr Andre sponsorer 130, kr Total sum 604, kr Kostnader Faste utgifter Varekjøp Lønn/Honorar Rep & ved. Ekstra ordinære kostnader Markedsføring 70, kr 25, kr 20, kr 20, kr 40, kr 15, kr

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Med denne søknaden ønsker Det Norske Studentersamfund (DNS) å søke om 1 000 000 kr til drift av vår organisasjon på Chateau Neuf. Hva

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSSTØTTE Studentersamfundets formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 22.2.2017 Dato: Onsdag, 22. februar Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Marte Raknerud Hoel (HiOA),

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng,

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Blindern 11. mai 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Kathrine Knoph Nilsen (vara for Robin

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 26.4.2017 Dato: Onsdag, 26. april Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Emilie Skjold Pettersen

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

årsrapport katolsk studentlag

årsrapport katolsk studentlag årsrapport 2 0 0 8 katolsk studentlag 1 2 Innledning: Katolsk studentlag har i 2008 arrangert 5 foredrag, 2 årsmøter hvorav det ene var ekstraordinært, en sommeravslutning og en juleavslutning samt 14

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Blindern 29. september 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Stort møterom, Domus Athletica. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Robin Sande (vara for Kaia Nielsen Kjøs),

Detaljer

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement,

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Joel Gianni (HiOA).

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering 5.2 Budsjett lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet mottar lokalforbundenes budsjetter for å orienteres om den økonomiske

Detaljer

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER

RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER RETNINGSLINJER OG VISJONER FOR FADDER 2011-2013 STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Sist endret i Studentparlamentet 08. 09. 2010 FORMÅL MED FADDER Fadder er en fadderordning ved studiestart

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 Tidspunkt: Torsdag, 16. november, lokken 16:30 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Marcus Pettersen

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Total

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Total Total BUDSJETTOTALER DIFFERANSE Overskudd DIFFERANSE Totalt disponibelt 6 536 538,51 Støtte fra Høyskolen Kristiania 550 00 Utgifter 6 536 538,51 Total støtte fra Høyskolen Kristiania 550 00 Saldo (inntekt

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Studenten i sentrum Konseptskisse for St Olavs gate 32

Studenten i sentrum Konseptskisse for St Olavs gate 32 Vedlegg 5 Studenten i sentrum Konseptskisse for St Olavs gate 32 Del 0: Innledning Studenten i sentrum er et forslag til bruk av lokalene i St Olavs gate 32. Konseptskissen er utarbeidet av Det Norske

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Som nevnt er det Studentrådet som finansierer avisabonnementene, de avbestilles i disse dager grunnet dårlig økonomi.

Som nevnt er det Studentrådet som finansierer avisabonnementene, de avbestilles i disse dager grunnet dårlig økonomi. Redegjørelse for søknaden (2013/2014) Studentrådets aktivitet Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen består av tillitsvalgte studenter fra lærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Lærer- og førskolelærerlinjen

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

#58916 Bergen Spillfestival 2016

#58916 Bergen Spillfestival 2016 #58916 Bergen Spillfestival 2016 SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 58916 Innsendtav n Arild Breistein Sist oppdatert 26.03.2016 Utlysning Profesjonelle kunst- og kulturtiltak -Ymse kulturtiltak (tomt for midler

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 I biblioteket, 2. etasje, Chateau Neuf. Blindern 14. august 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer