Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse."

Transkript

1 Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk) Kontaktinformasjon Kontaktperson (obligatorisk) Siriann Bekeng Telefonnummer (obligatorisk) E-post (obligatorisk) Brønnøysundregisteret Registrert i brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer Revisor eller regnskapsbyrå Har organisasjonen revisor eller regnskapsbyrå? Ja Søknadsstørrelse Søknadsbeløp (obligatorisk) kr Egenkapital (Angi egenkapital de siste tre årene. Om dere ikke har en separat egenkapital, fyll inn saldo på organisasjonens konto pr , og )

2 Egenkapital 2011 (obligatorisk) Egenkapital 2010 (obligatorisk) ,26 Egenkapital 2009 (obligatorisk) ,09

3 Søknad om tilskudd fra Velferdstinget til Det Norske Studentersamfund Formål og historikk Studentersamfundets Formålsparagraf: Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretakelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak. Vedtatt 2. oktober, 1813 Det Norske Studentersamfund (heretter DNS) og våre foreninger står sammen for det bredeste kulturtilbudet samlet på et sted i Oslo. DNS' hovedformål er å legge forholdene til rette for studentaktivitet på Chateau Neuf. Der DNS fungerer som en paraplyorganisasjon for alle tilknyttede utvalg og foreninger, og sørger for lokaler, teknisk utstyr, og et stabilt organisatorisk grunnlag, er det våre foreninger som står for det daglige brede tilbudet av kurs, opplæring og arrangementer i alt fra debatt, konsert og teater til film, foto og kunstutstillinger. Alle arrangementene som arrangeres på Studentersamfundet er avhengig av den infrastrukturen DNS har opparbeidet og dekker økonomisk. Videre representerer DNS de frivillige organisasjoner og miljøer i Studenthovedstaden Oslo overfor kommunen og lærestedene, mens foreningene rekrutterer nye studenter og kommuniserer med byens kulturinteresserte gjennom sitt engasjement og markedsføring av sine arrangementer. I 1973 åpnet Chateau Neuf som kulturhus for hovedstadens studenter. Bygningen ble imidlertid aldri brukt slik den var tiltenkt fra arkitektens side, og DNS greide ikke fylle hele husets potensiale med studentaktivitet. På nittitallet bestod for eksempel DNS' bruk av Chateau Neuf primært av kjelleren og BokCaféen, mens UiO hadde kontorer i tredje og fjerde, og Thalia Teater leide Storsalen. Etter mye økonomisk turbulens og store utgifter til drift av huset solgte DNS Chateau Neuf til UiO i Pengene fra salget står i dag i et fond, Stiftelsen Chateau Neuf. Et eget stiftelsesstyre forvalter dette fondet, og det er kun DNS som kan søke penger derfra. Den største inntektsposten til DNS er en årlig tildeling fra stiftelsen. Siden da har aktiviteten i DNS stadig tatt seg opp betraktelig opp, og i 2008 tok vi igjen over driften av Storsalen, etter at den hadde vært en kommersiell teaterscene i 25 år. Da var det første gang på over 30 år at studentene hadde kontroll over alle lokaler på Chateau Neuf. I dag er det stort press på bruken av de fleste lokaler og kontorer, og huset har to åpne barer og matservering seks dager i uka, og arrangementer hver eneste dag. Tradisjonelt har DNS og Chateau Neuf vært et naturlig samlingssted for studenter ved Universitetet i Oslo. Særlig de siste par årene har DNS derimot jobbet målrettet mot å inkludere studenter fra samtlige studiesteder under SiO. Dette blir gjort både gjennom større fokus på markedsføring opp mot de ulike studiestedene, mer nisjerekruttering til Det Norske Studentersamfund Side 1/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

4 foreningene og en storsatsning på HiOA under Studentfestivalen i Oslo (heretter STUDiO) i Vi ønsker også at flere studentforeninger som ikke er tilknyttet DNS formelt, i større grad en tidligere vil benytte våre lokaler til sine arrangementer, for å samle mest mulig studentaktivitet et sted hvor det er lett tilgjengelig for alle studentene i Oslo. Økonomisk organisering og drift Hovedstyret i Studentersamfundet er øverste myndighet på huset, og organisasjonens ansikt utad. De representerer organisasjonen overfor studentene, Universitetet, Samskipnaden, Oslo Kommune, sponsorer, andre studentersamfunn i Norge og Norden, samtidig som styret har det overordnede ansvaret for å tenke helhetlig rundt organisasjonen og sette i gang prosesser for å ivareta dette. Sammen utvikler styret retningslinjer og vedtar reglementer for bruk av lokaler, møblering av lokaler, utarbeider retningslinjer for medlemskortsalg og iverksetter tiltak når regler blir brutt. Søknader fra nye foreninger som ønsker innpass på Studentersamfundet behandles av Hovedstyret, og tilhørende foreninger får oppfølging og kursing i økonomistyring, PR og andre områder tilknyttet foreningsdrift. Hovedstyret har det juridiske og økonomiske ansvaret for hele organisasjonen, står for alle ansettelser på Studentersamfundet og er ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte. DNS årlige budsjett ligger i 2012 på rundt 4,5 millioner kr. Økonomimodellen til Studentersamfundet er konstruert for å sikre stabile rammebetingelser for de over 350 arrangementer som avvikles på Chateau Neuf i løpet av et semester. Chateau Neuf Servering AS (CNS) forvalter alle inntektene fra baromsetningen. Overskuddet fra denne driften brukes i størst mulig grad til langsiktige investeringer som kommer hele husets mangfold og dets utvikling til gode, som for eksempel vedlikehold av lokaler og teknisk utstyr, men også til markedsføring, støtte til foreningene og direkte arrangementsavvikling. CNS dekker noe av husets driftsutgifter eksempelvis TONO-avgift, annonsering og kontorrekvisita som legger til rette for foreningsdrift ved DNS. Driftsutgifter direkte knyttet til drift av serveringen ligger i sin helhet hos CNS. Chateau Neuf Konsertdrift AS er et datterselskap av CNS. Arrangementsavvikling og billettsalg ligger under dette selkapets økonomi. DNS har tre styremedlemmer i CNS og CNK, derav styreleder, mens UiO og SiO har en representant hver i styret. Det har vært vanlig å styre DNS sitt regnskap mot et mindre overskudd, fordi man kontinuerlig har behov for og ønske om å utbedre og vedlikeholde husets inventar, utvikle nye prosjekter og hjelpe foreningene økonomisk i deres virke da vi er avhengig av deres innsats og overlevelse for å holde hjulene i gang. I 2011 er det derimot et litt større overskudd, da man så nødvendigheten av god egenkapital frem mot jubileumsåret i 2013, Det Norske Studentersamfund Side 2/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

5 som nødvendigvis kommer til å føre til større utgifter for DNS. Den store egenkapitalen i regnskapet kan forklares med lån til CNS for større investeringer i Storsalen, og til foreninger ved DNS som har hatt økonomiske problemer i nedgangstider. Studentforeninger vil alltid ha en varierende økonomi da man er avhengig av eksterne støttemidler og høy aktivitet til enhver tid. Om søknadssummen Det Norske Studentersamfund søker om kr i tilskudd fra semesteravgiften i Søknadssummen er basert på fjorårets tildelinger, regnskap og budsjetter. Vi går inn i et veldig spennende år for DNS, med stadig økende foreningsvirksomhet og pågang fra utdanningsinstitusjonene og eksterne studentforeninger om bruk av huset, samt 200 års jubileet. Oftere enn andre årsaker, så er det ressursmangel som setter spennende prosjekter på vent. Midlene som ble tildelt i 2012 ble fordelt etter en ordning vedtatt av Representantskapet et demokratisk organ som består av én representant fra hver av foreningene. Her ble det bestemt at 75 % av midlene skulle gis i direkte foreningsstøtte. Disse pengene ble fordelt etter en prosentsats, som var bestemt ut fra gjennomsnittlig tildeling fra Kulturstyret de siste syv semesterene og en overordnet vurdering av foreningenes ulike behov. De resterende 25 % utgjør en prosjektpott som forvaltes av Hovedstyret, hvor foreningene kan søke om midler etter tildelingskriterier vedtatt av Representantskapet. Erfaringen har vært at det har vært litt knapt for noen foreninger, da de faste driftsutgiftene vokser betydlig med størrelsen på foreningen og arrangementsfrekvensen. Med stadig voksende foreningedrift, ved inngangen til et jubileumsår, i tillegg til stadig voksende ambisjoner om å være tilstede for alle Oslos studenter, hever vi derfor søknadssummen fra fjorårets tildeling. Foreningene Cinema Neuf Cinema Neuf er studentenes egen filmklubb. Foreningen har røtter tilbake til 1989, og har vist film ved Studentersamfundet de siste 10 årene. Lillesalen er kinosalen på Chateau Neuf, som har plass til 120 gjester, har skjenkebevilling, surroundlyd og mulighet til å vise film både fra rull og DVD. Dette er en av Oslos få, gjenværende kinosaler med mulighet til å vise 16 og 35mm-film, og gir derfor en enestående mulighet til å se film i sitt opprinnelige format. I tillegg er det planlagt å gå til innkjøp av nytt, skreddersydd kinoanlegg og digital fremviser. Dette vil muliggjøre for flere førpremierer og andre spesialvisninger I fremtiden. De siste årene har Cinema Neuf vist filmer hver tirsdag og torsdag, i tillegg til den tradisjonelle filmnatta med flere filmer i løpet av en kveld og samarbeidsprosjekter med eksterne foreninger (f.eks. SAIH), festivaler (f.eks. Film fra Sør) og Oslo Kulturnatt. I 2013 ønsker de å utvide til tre faste visninger I uka, noe som tilsammen tilsvarer 45 ordinære visninger bare første semester. I tillegg tilbyr de månedlige klubbmøter, full opplæring av Det Norske Studentersamfund Side 3/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

6 kinomaskinister for filmrull. Teater Neuf Teater Neuf ble stiftet i 1835, og er i dag en av de største og mest aktive foreningene på huset. Våren 2012 hadde de fire teaterproduksjoner på Teaterscenen, black box-scenen på Chateau Neuf. Det var både originale produksjoner og nyoppsetninger, i til sammen 15 godt besøkte forestillinger. Høstsemesteret ble startet med en relansering av studentrevy i Storsalen, med seks forestillinger under STUDiO, med et gjennomsnitt på publikummere per forestilling. I tillegg til teaterproduksjonene arrangerer teateret en rekke enkeltprosjekter i samarbeid med andre foreninger ved Studentersamfundet, og undergrupper av foreningen har mandagsimpro og teaterøvinger på fransk hver uke. Nytt av 2012 er et samarbeid med Immaturus fra Bergen og SiT fra Trondheim, de to andre store studentteaterene i Norge, om en Teaterfestival i Oslo og workshops og kurs for studenter som vil prøve seg på ulike oppgaver i en teaterproduksjon. Studentenes Fotoklubb Fotoklubben tilbyr fotointeresserte studenter et miljø hvor de kan møte andre fotointeresserte, få erfaring og tilbakemeldinger. Foreningen drifter studioet og mørkerommet i kjelleren på Studentersamfundet, hvor de både kan låne fotoutstyr og fremkalle egne bilder. I tillegg dekker foreningen mange av arrangementene som ellers avvikles på huset, enten det er konsert, celebre foredragsholdere eller fest. I 2012 har de også arrangert ukentlige mørkeromstirsdager hvor medlemmene kan jobbe sammen i mørkerommet. Foreningen holder både mørkeromskurs, studiokurs og kurs i konsertfotografering. Fremover ønsker de å satse ytteligere på eksterne foresragsholdere og tilby tekniske fotokurs. Tappetårnet Tappetårnet er Studentersamfundets barforening, som bemanner BokCaféen seks dager i uken, samt ved alle studentarrangementer i kjelleren. Foreningen har bred apell hos nye studenter, og har særlig høy tilslutning blant internasjonale studenter. Mange ser på det både som en mulighet å bli kjent med norske studenter, og å få praktisert språket. Foreningen tilbyr jevnlig kurs til sine medlemmer, både I alkohollovgiving og rutiner, bartender- og ølkurs. Konsertforeningen Betong Konsertforeningen Betong er hovedkonsertforeningen ved Det Norske Studentersamfund. De arrangerer konserter under de fire konseptseriene South of Heaven, Smalt som faen, Pungrock og Kaptein Pop. Foreningen vil i 2012 arrangere ca 30 konserter, men ønsker å øke antallet I 2013 til 50 konserter. Konsertene avholdes primært i kjelleren, enten på storscenen Betong eller den mer intime Klubbscenen. Det bookes alt fra store, Det Norske Studentersamfund Side 4/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

7 internasjonale navn til artister fra de smaleste sjangre, med et mål om å nå flest mulige studenter, om enn ikke alle på hver konsert. Publikumsantallet varierer i alt fra et tosifret antall til fullt hus med over 1000 mennesker innom. Det er foreningens aktive som gjør alt fra booking av artistene, til økonomistyring, til produksjonsavvikling til markedsføring. Alle aktive får en solid opplæring i konsertavvikling, og får en erfaring som er veldig ettertraktet i Oslos kulturliv forøvrig. Kulturutvalget Kulturutvalget har tre faste arrangementer hver uke, Upopulær aften på mandager, Onsdagsdebatten på onsdager og Akademisk vorspiel på fredager. Til disse debattene kommer både studenter og eldre akademikere, og foreningen streber etter å oppnå stor variasjon i tema, men samtidig gå dypere inn I problemstillingene enn man kan tillate seg i andre fora. Programmet for alle de tre arrangementsrekkene legges for et halvt år av gangen, og teller mellom 40 og 50 arrangementer hvert semester. Kulturutvalget samarbeider også med andre aktører, verdt å nevne er Akademika, Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt og UiO. For jubileumsåret 2013 vil det være stor fokus på å få inn internasjonale navn til en foredragsrekke i Storsalen, som rommer 1000 studenter. Foreningen ønsker også å bygge opp Internasjonal Gruppe, som er en redaksjon som primært består av internasjonale studenter som arrangerer foredrag på engelsk, og dermed gi et godt tilbud også til engelskspråkelige studenter. BokCaféen BokCaféen er den koselige baren i andre etasje, med fokus på hjemmekoselig interiør, bredt ølutvalg og rikelig med kulturinnslag. Foreningen BokCaféen står for de aller fleste av arrangementene som holdes hver uke i BokCaféen og Biblioteket. Av faste arrangementer holdes det tirsdagsquiz, standup, forfatteraftener, Vin & Vinyl, Annen Etasje konsertserie og jazzkvelder. Foreningen står for omkring 30 arrangementer i BokCaféen hvert semester, åpne for alle studenter og er gratis. Medie- og samfundsforeninger I tillegg til foreningene overfor, er det medieforeningene Radio Nova og Oslo Student-TV, samt elleve samfundsforeninger. Dette er: Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Har kurs for både nybegynnere og viderekomne i ølbrygging, arrangerer åpne ølsmakinger og holder kurs for Tappetårnet på oppfordring. Lillesalen Konsertserie En jazz-forening som har konsert ca annenhver uke, i tillegg til å stille opp på jazzjammen i BokCaféen hver fredag. Frappé Studentforeningen ved Norges Dansehøyskole. Relativt ny forening, som har kontor- og møteplass på Chateau Neuf. Det er planer om å få til enten en Det Norske Studentersamfund Side 5/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

8 selvstendig oppsetning, eller fungere som dansere i samarbeid med Teater Neufs oppsetninger. Aniara En interesseforening for scifi- og fantasyentusiaster. Arrangerer månedlige møter og foredrag, og har årlig en større konferanse. Loudy Neuf Studentersamfundets bandforening, med eget øvelseslokale. Består av fire band som jevnlig har konserter på Chateau Neuf. Studenter med barn En forening som både arrangerer kulturelle og sosiale arrangementer for studentfamilier, og samtidig jobber politisk for gode velferdstilbud for barnefamilier I SiO. Studentersangfundet DNS' eget kor, med øvinger og opptredener ved spesielle anledninger. Politisk rom En nysatsning fra høsten 2011, hvor DNS inviterte politiske studentforeninger til å flytte inn på et kontor i fjerde etasje poltisk rom. Målet var å knytte disse 10 studentforeningene nærmere DNS, for å på nytt skape et politisk miljø på Chateau Neuf. I 2012 har det vært en markant økning i møtevirksomhet fra disse foreningene i de øvrige lokalene. Regimet Frivillige teknikere som stiller gratis opp for studentforeninger ved de aller fleste arrangementene på Chateau Neuf, enten det er debatt, fest, konsert eller teater. Undertrykt DNS eget trykkeri i kjelleren. En nyoppstartet forening som tilbyr studentforeninger (uavhengig av tilknytning til DNS) billige trykksaker, det være seg skilt, plakater, klistremerker eller medlemskort. Dejåddklubben DJer som spiller ved større arrangementer, med mål om å arrangere egne klubbkvelder. Tilbyr kursing i kunsten å snurre plater, og har faste øvinger på Klubbscenen. Medie- og samfundsforeningene søker selv støtte enten fra Velferdstinget eller Kulturstyret, og deres økonomi inngår ikke i denne søknaden. De er likevel en så viktig del av DNS at de bør nevnes, og mange av dem er avhengig av det tilbudet DNS gir dem i form av kontor- og arrangementslokaler, oppfølging, kurs og internmiljø. Utvalg I tillegg til foreningene har DNS 10 utvalg og en jubileumskomité som er direkte underlagt DNS' organisasjon og økonomi. Utvalgene er nedfelt for å støtte Hovedstyret i økonomiske og juridiske spørsmål, skal jobbe for en mer miljøvennlig profil, skape et godt internmiljø og skjøtte DNS' kunst- og boksamling. De to største utvalgene KAK og STUDiO, samt jubileumskomiteen, redegjøres for nærmere nedenfor. KAK (Kommunikasjonsavdelingens kontor) Det Norske Studentersamfund Side 6/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

9 KAK er DNS markedsføringsavdeling, og bistår foreningene i alle ledd av deres promotering. KAK har fire under grupper: design, som lager plakater og annet materiell på bestilling, EDB, som drifter nettverket på huset, nettsiden og mailsystemet, skribentersamfundet, som skriver anmeldelser og tekster på nettsidene og PR og markedsføring, som bistår foreningene og DNS i den praktiske markedsføringen. Utvalget har også som oppgave å tenke strategisk rundt husets profil og markedsføringsstrategi. De arrangerer flere kurs og workshops i året, for å lære opp, koordinere og dele erfaringer. De har også en viktig servicefunksjon, da de er behjelpelige som teknisk support. STUDiO Studentfestivalen i Oslo avholdes hvert år i de to siste ukene i august. På disse fjorten dagene tar DNS sikte på å samle så mye av semesterstartsaktiviteten som mulig under én fane STUDiO. Alle våre egne foreninger fyller Chateau Neuf med aktivitet hver dag, i tillegg til at STUDiO koordinerer og driver promotering for andre studentarrangementer. Det har også vært tradisjon for alkoholfrie arrangementer på utescenen, med innhold av alt fra stand-up til konserter til politiske appeller. Blant de mest kjente arrangementene er det verdt å nevne semesterstartsfest, Den Store Festen, Pub til pub, teater eller rrevy i Storsalen og festivalteltene. Aktivitet og prosjekter I tillegg til alle arrangementene foreningene beskrevet ovenfor arrangerer, er det en rekke andre arrangementer. Det er for eksempel en del fellesarrangementer, som semesterstartsfestene, Alle Festers Mor, Oktoberfest, dugnader, medlemsmøter, generalforsamlinger, kurs og workshops. De to sistnevnte er gjerne i regi av Hovedstyret eller et at dets utvalg, for å kontinuerlig lære opp nye aktive I markedsføring, økonomisk styring, produksjon og foreningsdrift. Dette fungerer også som møteplasser mellom de ulike foreningene, som i stadig økende grad lanserer samarbeidsprosjekter. Eksempler på dette er stumfilmkonsert, hvor Cinema Neuf står for film og Lillesalen konsertserie stiller med livemusikere, når OSTV lager dokumentar om Kristianiastudenenes Haandbryggerlaug eller når BokCaféen booker et band fra Loudy Neuf til å spille i Biblioteket en fredagskveld. Samtidig som det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge og støtte oppom den positive trenden blant foreningene, så jobbes det også spesifikt med noen prosjekter. Jubileumsåret 2013 I 2013 fyller det Norske Studentersamfund 200 år. DNS er Norges eldste studentersamfund og har gjennom sine 200 år spilt en viktig rolle ikke bare for hovedstadens studenter, men også som en viktig aktør i Norges politiske og kulturelle historie. Jubileumsåret 2013 har som overordnet mål å fremheve denne arven og være et jubileum for alle studenter i hovedstaden. Under jubileumsåret vil aktivitetene og feiringen Det Norske Studentersamfund Side 7/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

10 være fokusert på to forskjellige tidspunkter, ett for hvert semester. På vårsemesteret vil fokuset ligge i mai-måned, med nasjonaldagen som midtpunkt. I høstsemesteret vil jubileumsuken i oktober (30. september 7. oktober), samt semesterstart bli periodene med mest aktivitet. Utenom disse tidspunktene vil de ulike foreningene ved DNS ha ulike arrangement samt samarbeidspartnere som Universitetet i Oslo, SAIH og Det Norske Vitenskaps-Akademi. For jubileumsåret 2013 søker DNS ,-. Middlene er tiltenkt brukt på å muliggjøre arrangement fra foreningene på huset. De ulike foreningene har i utgangspunktet ikke rom for dette i sine budsjett, så en ekstra pott med midler vil være behjelpelig til å muliggjøre ambisjonene man har for jubileumsåret. Pengene vil være spesielt behjelpelig for de mindre foreningene på DNS som i utgangspunktet ikke har et stort budsjett eller apparat for å søke støtte. I tillegg vil disse pengene benyttes til markedsføring av jubileet, vi ønsker å reklamere bredt for arrangementene slik at alle studenter i Oslo får mulighet til å delta, og har kjennskap til jubileet. I søknaden inngår disse pengene i DNS' budsjett. Noen prosjekter som det jobbes med for øyeblikket er: Jubileumsbok: En bok som i overordnede trekk forteller historien til DNS. Lages i samarbeid med Forum for universitetshistorie på Universitetet i Oslo. Statsministerens spørretime: Et arrangement som vil gjenoppta tradisjonen fra tallet da Einar Gerhardsen ofte møtte studentene for fri diskusjon og kritiske spørsmål. Tiltenkes storsalen på DNS med nyvalgt statsminister i Valgdebatt: I sammenheng med valget i 2013 inviterer vi partilederne til debatt i storsalen. Her er vi også i dialog med NRK om en tv-sending av debatten. Torgslaget: En større teaterproduksjon som skal vise hendelsene som utfoldet seg 17.mai 1829, når den svenske statholderen satte inn kavaleriet mot studentene foran Vår frelsers kirke i Oslo. Veldedighetskonsert: I samarbeid med SAIH ønsker DNS å holde en stor veldedighetskonsert, hvor alle inntekter går til «en generasjon uten HIV», et prosjekt i Sør- Afrika med fokus på studenter. En egen arbeidsgruppe har allerede startet planleggingen og arbeidet med å innhente artister. Jubileumsuken: Under selve jubileumsuken vil det blant annet være den store Grisefesten samt foredrag og utstillinger. Et samarbeid med Det Norske Vitenskapsakademi vil sette fokus på den tapte generasjon, der kjente akademikere foreleser om studentenes fremtid i en tid der høyere utdanning nedprioriteres og studenter i mange land blir direkte undertrykt. I tillegg til disse prosjektene vil foreningene ved DNS ha egne arrangement som spenner seg over hele året. DNS har en stor bredde i ulike foreninger og det er en ambisjon å fremme dette mangfoldet. Gjennom foredrag og debatter vil vi sette dagsorden politisk, slik DNS har en lang tradisjon i å gjøre og fremheve DNS og Chateau Neuf som et kulturhus igjennom teater- og konsertarrangement. Vi håper Velferdstinget kan hjelpe oss med å nå Det Norske Studentersamfund Side 8/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

11 disse målene, og at vi sammen i 2013 gjør jubileet til en feiring for alle studenter i Oslo. Oslo som studentby I 2012 satset DNS stort på å inkludere HiOA spesielt, men også de andre, mindre høyskolene, under STUDiO. STUDiO startet som en markering kun på DNS, men har i de senere årene tatt en stadig mer overordnet og koordinerende rolle for alle semesterstartsarrangement ved UiO, og etablerer tidlig kontakt med kjellerforeningene og fadderordningen. Det har derimot vært lite fokus på de andre utdanningsinstitusjonene. Det er nå et uttalt mål at DNS skal nå ut med sitt tilbud for alle Oslos studenter, og det første store skrittet var å inkludere HiOAs semesterstart med DNS. Vi ønsket å vise studentene ved HiOA hvilket hav av arrangementer og muligheter som gjemmer seg i betongklossen på Majorstua, og at dette arrangeres like mye for deres del, som for UiOstudenter. Blant de praktiske tingene som ble gjort, så hadde DNS en utescene på St.Hanshaugen, som både vi og HiOA brukte til konserter. For første gang i historien fikk HiOA sitt eget festivaltelt på campus, et tiltak for å syneliggjøre DNS som deres Studentersamfund og bidra til å skape et bedre miljø også på tvers av linjene ved HiOA. Alle faddere ved UiO og HiOA fikk medlemskap i DNS i disse to ukene. Samfunnet Bislett fikk mye hjelp av STUDiO for å være i stand til å åpne dørene til studiestart, og alle deres arrangementer ble markedsført gjennom STUDiO. Mye av koordineringen har foregått gjennom Studenthovedstaden, Oslo Kommunes satsning på å gjøre Oslo til en bedre studentby. Der sitter en representant fra VT, UiO, HiOA, BI og DNS. BI ble også invitert til å inkludere deres studiestart under STUDiOparaplyen, men deres planlegging hadde kommet for godt i gang til at dette var gjennomførbart i DNS er likevel positiv til at et slikt samarbeid er mulig i fremtiden, uten at det skal gå på bekostning av Fadderrullans egne tradisjoner. I tillegg har DNS jobbet for å bli synlige også på de øvrige utdanningsinstitusjonene, og har vært innom og ønsket velkommen til de nye studentene hos omtrent samtlige av lærestedene tilknyttet SiO. Dette er et prosjekt som krever enormt mye mer arbeid enn å begrense seg til de nærmeste omgivelsene, og det er store økonomiske risikoer involvert. Både i form av bruk av frivillig arbeidskraft og investeringer er dette en stor utgiftspost for DNS. Likevel, dette er en langsiktig investering i Oslo som en mer samlet studentby, som er en visjon vi tror mange deler med oss. Dagtidstilbud Chateau Neuf er åpent fra kl åtte hver dag, men da er det først og fremst aktivitet på foreningskontorer, møterom og hos Radio Nova. I 2012 har det vært et ønske om å ha et tilbud for studenter som ikke nødvendigvis vil tilbringe hele kvelden og natten her, men er ute etter et tilholdssted også på dagtid. Åpningstidene i Glassbaren ble derfor utvidet, og man begynte med et omfattende lunsjtilbud, i tillegg til å lage en ny middagsmeny. Dette tilbudet har vært særlig populært blant våre egne aktive og en del studenter fra de tre nærmeste lærestedene, Menighetsfakultetet, Norges Musikkhøgskole og Politihøyskolen, Det Norske Studentersamfund Side 9/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

12 men det er også stadig flere som reiser lengre for å få en billig, men god middag. Langs de samme tankebaner ble også konseptet Mat og Musikk lansert høsten Dette var et samarbeidsprosjekt mellom DNS og Lunsj med kultur ved UiO, der kjente og ukjente artister innenfor ulike sjangre spiller og snakker litt om verkene sine en fredag ettermiddag i måneden. Både musikere fra Oslo-Filharmonien, sangere fra Nasjonaloperaen og band som You and me Alfred står på plakaten for Her kan studenter velge om dette kun skal være en pustepause før siste dyst på lesesalen eller en unnskyldning for å runde av litt tidligere på fredager, og spise en sen lunsj. Klubbscenen Det har i mange år vært et ønske om å lansere et fast klubbkonsept på den minste av de to scenene i kjelleren, Klubbscenen. Gjennom hele 2012 har en nyetablert forening med erfarne og uerfarne DJer øvd sammen, og spilt på alle de store helhusfestene. Nå er det også startet opp et nytt konsept Tidsmaskin som en lørdag i måneden vil skru tiden tilbake til sekstitallet, og invitere til dans. Konseptet har som mål å utvide arrangementsrekken med flere tiår og flere lørdager i Dette er et ledd i rekken tiltak satt i verk for å skape flere, faste arrangementer, så det blir lettere for studentene å orientere seg om alt som skjer på Chateau Neuf. Oppsummering Det Norske Studentersamfund er den eneste aktøren i Oslo som har som mål å gi et bredt kulturtilbud av og for alle Oslos studenter, enten interessene ligger i radio, teater, konsert, fotografering, fest, ølbrygging, tv, film, debatt, foredrag, jazz eller litteratur. Drømmen er 200 år gammel i 2013, og er et bevis på studenters vilje og evne til å skape noe stort. DNS drives fremover nesten utelukkende av frivillig arbeidskraft, og tiltrekker seg stadig flere ivrige sjeler som ønsker å bruke av sin tid og sin kunnskap for å gjøre Oslo om til Norges Studenthovedstad. Men visjoner krever midler, og DNS ber derfor Velferdstinget om å støtte oppom sitt eget kulturhus med kr. Det Norske Studentersamfund Side 10/10 Ad maiorem gloriam societatis Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Tlf:

13

14

15 Rammebudsjett DNS 2013 Driftsinntekter Budsjett 2012 Foreløpig 2012 Budsjett 2013 Medlemskap Støtte fra Velferdstinget DNS Støtte fra Stiftelsen Momskomp. Støtte Sponsorinntekter Inntekter Studio Inntekter egne arr. Slottsmesterordning Andre inntekter Sum driftsinntekter DNS 650, kr 512, kr 650, kr 780, kr 780, kr 1,000, kr 1,250, kr 833, kr 1,750, kr 70, kr - kr 100, kr 200, kr 62, kr 600, kr 14, kr - kr 17, kr 100, kr 34, kr 650, kr 910, kr 883, kr 910, kr 415, kr 28, kr 90, kr 4,389, kr 3,135, kr 5,767, kr Driftsutgifter Varekostnad Sponsorkostnader Utgifter egne arr ink jubileum 65, kr - kr 200, kr 180, kr 37, kr 1,450, kr

16 Lønnskostnader Lønnskostnader 1) Slottsmestere Velferd og kompentanse 1,521, kr 1,684, kr 1,649, kr 830, kr 237, kr 830, kr 25, kr 4, kr 25, kr Annen driftskostnad Regnskap/revisor 120, kr - kr 120, kr Andre honorarer 20, kr 8, kr 20, kr Kontor 65, kr 18, kr 50, kr Utvalg 91, kr 13, kr 110, kr Møter 52, kr 19, kr 52, kr Representasjon 37, kr 5, kr 70, kr Medlemskortproduksjon 45, kr - kr 45, kr Markedsføring og rekruttering 50, kr 11, kr 150, kr Foreningsstøtte 577, kr 237, kr 684, kr Velferd 50, kr 26, kr 70, kr Nedbetaling av gjeld 2) 406, kr - kr 10, kr Drift og vedlikehold 57, kr 10, kr 67, kr Forsikringspremier 15, kr - kr 15, kr Incentivmidler 50, kr - kr 50, kr Jubileum ) 60, kr - kr 60, kr Total sum 4,316, kr 2,315, kr 5,727, kr Resultat 72, kr 819, kr 40, kr Noter 1) Lønn er på et høyt nivå fordi vi har måttet kjøre

17 2) 3) * dobbellønn, da adminleder var sykemeldt Avskrev flere år gammel foreningsgjeld i 2012 DNS har satt av midler til Jubileum siden 2010 I foreløpig resultat er ikke studio tatt med

18 Inntekter Totalt 2013 Driftsstøtte fra VT, direktebevilgning 90, kr Prosjektstøtte frifond 20, kr Prosjektstøtte andre 10, kr Sponsor Akademika 50, kr Andre inntekter 6, kr Total sum 176, kr Utgifter Trykk av programblad Kontor Velferd PR kopi Utlegg upop 26, kr 3, kr 34, kr 30, kr 4, kr

19 Utlegg, Onsdagsdebatten 4, kr Utlegg, Akademisk Vorspiel 4, kr Utlegg Internasjonalgruppe 4, kr Utlegg Aktuelt - kr Rekrutering 2, kr Reise/Overnatting innledere 20, kr Servering innledere 17, kr Gaver 1, kr Møter/kurs 5, kr Arrangementsutgifter 15, kr Gebyrer kr Andre Utgifter 2, kr Total sum 174, kr Resultat 1, kr

20 Teater Neuf Inntekter Totalt 2013 Frifond 170, kr Driftstøtte Velferdstinget 90, kr Prosjektstøtte Hovedstyret 80, kr Teaterråd 104, kr Studiorevyen 30, kr Andre sponsorer 130, kr Total sum 604, kr Kostnader Faste utgifter Varekjøp Lønn/Honorar Rep & ved. Ekstra ordinære kostnader Markedsføring 70, kr 25, kr 20, kr 20, kr 40, kr 15, kr

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer