MUSEETS SAMLING / SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSEETS SAMLING / 2013--14 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO"

Transkript

1 MUSEETS SAMLING / SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO

2 MUSEETS SAMLING / Museets samling består av Christianssands Billedgalleri, og den kunsten museet selv har kjøpt inn siden opprettelsen i Billedgalleriet ble opprettet i 1902 av Christianssands Kunstforening og består av totalt 871 verk. Samlingen var et viktig fundament for etableringen av et kunstmuseum i Kristiansand. Ved stiftingen av SKMU Sørlandets Kunstmuseum ble det nedfelt i vedtektene at museet skulle arbeide for å skape interesse, kjennskap og kompetanseheving i forhold til billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle uttrykksformer. Derfor har museet siden 1995 samlet på både billedkunst og kunsthåndverk som ett av to museer i Norge. SKMU har hatt et fokus på samtidskunst og har kjøpt inn verk av kunstnere med regional tilknytning og relevante norske og nordiske kunstnere. I tillegg har museet i sin samling en rekke deposita/ langtidslån fra private samlere, med verk av nasjonale og internasjonale samtidskunstnere. I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk full stemmerett i Norge. I år har vi derfor valgt å sette fokus på verk av kvinnelige kunstnere i museets samling. Vi har valgt tre ulike innfallsvinkler. Kvinner (og menn) Vi har sett på hvordan verkene i samlingen fordeler seg på kvinnelige og mannlige kunstnere. Hvordan har innkjøpsbudsjettet vært benyttet på kunst laget av kvinner kontra kunst laget av menn? Hvilke typer kunstverk har vi som er laget av kvinner er det noen kunstneriske disipliner som utpeker seg? Og ikke minst hvordan har dette utviklet seg gjennom tiden, fra Christianssands Billedgalleri ble etablert i 1902 og frem til SKMUs samling i dag? Kvinners (kunst)historie Vi har også undersøkt om verk i museets samling kan fortelle noe om kvinners historie både den generelle historien og kvinners posisjon innenfor kunsthistorien. Finnes det verk som kan knyttes til kvinners vilkår, rettigheter og ønsker til ulike tider? Hvilke muligheter hadde for eksempel en kvinne mot slutten av 1800-tallet i Norge dersom hun ønsket seg en kunstnerisk karriere? Samtiden Samtidskunst er en sentral del av SKMUs samling, og flere rom er viet til denne. Et bakteppe for denne delen har vært kvinneforskningens diskusjon om det finnes et særegent kvinnelig billedspråk? På 1800-tallet tok kunstkritikerne det for gitt at kvinnelige egenskaper åpenbarte seg i kvinnenes kunstverker. I hvilken grad preges kunstnerens virkelighet i dag av kunstnerens kjønn? Er kjønn et fruktbart perspektiv for å nærme seg et kunstverk?

3 ROM 1 / Kvinner før 1900 ROM 2 / Christian Krohgs Albertine Av verk i samlingen fra før 1900-tallet tilhører brorparten det tidligere Christianssands Billedgalleri. Det er vanskelig å si eksakt hvor mange, da flere av de tidligste verkene er udatert. Anslagsvis dreier det seg om ca. 130 verk, 15 % av Billedgalleriets samling totalt. Blant disse finner vi 4 kvinnelige kunstnere representert, 3 av dem med kun ett verk. Ytterligere er én kvinnelig kunstner representert i SKMUs egen samling med kun ett verk. Samtlige verk er gitt som donasjoner, eller som testamentariske gaver tallet var en brytningstid både innenfor kultur og samfunnsliv. En middelklasse og en sterk kvinnebevegelse vokste fram og var viktige premissleverandører for at kvinner etter hvert også kunne utnytte sine kunstneriske evner. Likevel var det store kjønnsforskjeller i denne perioden. Det var andre forventninger til hva kvinner skulle gjøre og av den grunn andre muligheter. Dette innebar store vanskeligheter for kvinner som ønsket å drive profesjonelt med kunst. Hvem var de kvinnelige kunstnerne som er representert i denne delen av samlingen? Hvor kom de fra, og hvordan ble de kunstnere? et En formaning av Christian Krohg (f d. 1925) var ett av 10 verk i donasjonen fra skuespillerparet Laura og Sigvard Gundersen til Christianssands Kunstforening. Donasjonen markerte starten på Christianssands Billedgalleri i Dette rommet er viet Krohgs maleri der vi belyser noen av de kunstneriske, litterære og samfunnsmessige sammenhengene En formaning stod i på 1880-tallet. Krohg malte En formaning i 1886 som en del av syklusen om Albertine, der det mest kjente verket er Nasjonalgalleriets Albertine i politilegens venteværelse. Senere i 1886 ga Krohg ut boken med samme navn. Boken handler i korte trekk om den fattige syersken Albertine som gjennom en serie hendelser og møter med datidens prostitusjonsvesen, havner dypere og dypere inn i prostitusjonen. Albertine er et godt eksempel på hvordan kunst kan ha en direkte samfunnsmessig relevans. Boken ble inndratt allerede dagen etter at den kom ut, med en påfølgende rettssak som forbød boken. Den satte fart på datidens sedelighetsdebatt med et politisk etterspill som endte med nedleggelsen av prostitusjonsvesenet.

4 ROM 3 / Fine Art UNION OUR PLEASURE IS FINANCED ROM 4 / Aktstudiet Videoverket Our Pleasure is Financed ble kjøpt inn ved Fine Art Unions utstilling på SKMU i Kunstnerduoen Fine Art Union ble etablert i 2006 som et samarbeid mellom Synnøve G. Wetten (f. 1978) og Annette Stav Johanssen (f. 1979). De to kunstnerne tilhører en generasjon yngre kunstnere som har gitt feministisk kunst et aktuelt uttrykk i de senere årene. Duoen arbeider med skulptur, fotografi, installasjoner og video som ofte kretser rundt ulike former for performance. I videoen opptrer en profesjonell stripper på oppdrag fra Fine Art Union. Handlingen som utspiller seg danner et utgangspunkt for en tematisering av blikket. Stripperens dans er ment for et seksuelt ladet blikk. Her er det kvinner som ser på en kvinne, og de to kunstnerne filmer hverandre mens de ser på stripperen. I tillegg trekkes publikum inn i det hele som noen som ser på noen som ser på. Nakenmodellstudiet har vært en viktig betingelse for kunstutdannelsen fra renessansen og frem i mot sent 1800-tall. I historiemaleriet, den viktigste malerisjangeren i perioden, stod gjengivelsen av det nakne mennesket sentralt da det viste til noe tidløst og underbygget et klassisk ideal. I SKMUs samling finner vi flere aktmalerier og tegninger alle utført av menn. De fleste er utført av kunstneren Olaf Isaachsen (f d. 1893) i årene han studerte i utlandet ved kunstakademiet i Düsseldorf ( ) og i Paris (1859) som elev av Thomas Couture. Et tankekors er at kvinnelige kunstnere i denne perioden var helt avskåret fra nakenmodellstudiet ved de offentlige kunstinstitusjonene. Helt fram til 1893 ble kvinner nektet adgang til aktstudiet ved Royal Academy i London. At kvinner var utestengt fra dette viktige leddet i utdanningen betydde i praksis at de vanskelig kunne skape kunst som krevde denne kunnskapen, eksempelvis historiemaleriet. Alternativet ble å begrense seg til portretter, folkelivs-, landskaps-, dyremaleri og stilleben.

5 Ambrosia Tønnesen, replikk etter Studie (1895), u.d., marmor. Foto: Stanley Haaland A K Dolven, Between the Morning and the Handbag (utsnitt), mm film på DVD.

6 ROM 5 / Grete Nash ROM 6 / TEKSTIL Etter at SKMU ble opprettet i 1995 ble det i løpet av en 5 års periode kjøpt inn mye kunsthåndverk til samlingen. Dette fordi SKMU, som ett av to regionale kunstmuseer, fikk et spesielt ansvar for kunsthåndverket i tillegg til billedkunsten. Kun 30 % av alle kunstverk som ble kjøpt inn i denne perioden var laget av kvinnelige kunstnere. Av disse igjen bestod 85 % av kunsthåndverk. Til sammenlikning var 14 % av verk laget av mannlige kunstnere kunsthåndverk. Keramiker Grete Nash (f d. 1999) står i en særstilling i denne delen av samlingen. Hun er den kunstneren som er representert med flest arbeider totalt 26 verk. Til sammen danner disse et representativt utvalg fra Nash sitt virke. Grete Nash bidro til å fornye norsk keramikk på og 80-tallet, ved å introdusere den japanske rakuteknikken og vektlegge det ekspressive, men også ved sin evne til å dele av sin kunnskap og å gjøre norske keramikere kjent med nye teknikker. Tekstil utgjør en liten del av SKMUs samling. Interessant er at 94 % av disse arbeidene er utført av kvinnelige kunstnere. At over 90 % av SKMUs tekstilkunst er laget av kvinner kan sees i sammenheng med at arbeid med tekstil er et av de eldste studiefelt for kvinner i Norge. Opprettelsen av Den kvinnelige industriskole i 1875 er av stor betydning i et kvinnehistorisk perspektiv. Der universitetet var stengt for kvinner frem til 1880-tallet, gav industriskolen kvinner en utdanningsmulighet og sjanse til å få arbeid. Else Halling, overlærer ved skolen , var en viktig drivkraft i utviklingen av den særnorske billedvevtradisjonen. Hun opprettholdt imidlertid et distinkt skille mellom kunstner og utøvende håndverker (veverske). Først utover og 70-tallet ble tekstil anerkjent som selvstendig kunstart i Norge. Kjellaug Hølaas (overlærer ved tekstillinjen på SHKS i perioden ) var her av stor betydning, da hun også forfektet sine elevers kunstneriske ferdigheter og oppfordret til eksperimentering med materialbruk og teknikker.

7 ROM 7--8 / Kan noe kalles kvinnelig kunst? ROM 9 / Kunst er kunst! Kunst laget av kvinner har opp igjennom historien vært diskutert ut fra ulike ståsteder. I den amerikanske feminismedebatten i 1970-årene mente noen kunstnere og kunstkritikere at kvinner har andre erfaringer enn menn og at det skulle tilsi at kunsten deres blir annerledes. Noen av karakteristikkene brukt om kunst av kvinner er at den i stor grad tar for seg det nære og intime, at det ofte handler om følelser, kropp og det hverdagslige. I forhold til SKMUs innkjøp av kunst av kvinner har særlig kunsthåndverket fått en stor plass, og mange verk kan sies å leve opp til noen av de nevnte karakteristikker om kunst av kvinner. Om en såpass stor andel skyldes en rådende tendens i kunsten, eller om det er et resultat av museets innkjøpsvalg, velger vi å holde åpent for diskusjon. Et kunstverk vil uansett være åpent for flere tolkninger og være avhengig av sammenhengen det står i. Det er lett å skape et karikert bilde når det er snakk om kunst og kjønn. Karakteristikkene brukt om kunst av kvinner har i flere sammenhenger blitt misbrukt. Kvinnekunst har blitt definert som mindre viktig enn kunst av menn. Enkelte vil hevde at mannlige kunstnere i større grad enn kvinner arbeider med monumental kunst og store allmennmenneskelige problemstillinger om livet, menneskeheten og kunsten. Av den grunn ønsker mange kvinnelige kunstnere i dag å bli vurdert som kunstnere uavhengig av kjønn. I dette rommet viser vi verk fra samlingen og enkelte deponerte verk av noen nasjonale og internasjonale kunstnere. Alle er kvinner, og de fleste har et fokus på temaer som identitet, urbanitet, samfunnsspørsmål, filosofiske spørsmål og mer kunstinterne problemstillinger. Er det virkelig slik at kjønn alltid er et fruktbart perspektiv for å tilnærme seg et kunstverk? Kunstfeltet i dag er såpass mangfoldig at det muligens er bedre å operere med flere innfallsvinkler.

8 ROM 10 / A K DOLVEN BETWEEN THE MORNING AND THE HANDBAG De siste 2-3 årene har SKMU prioritert å kjøpe inn grupper med verk av enkelte toneangivende kunstnere. I 2010 gjorde museet et større innkjøp av A K Dolven (f. 1953) på 3 videoverk. I tillegg fikk museet en serie på 5 malerier i gave. A K Dolven har gjennom flere tiår markert seg internasjonalt som en av Norges fremste kunstnere. Hun arbeider med video, installasjoner, foto og maleri. Gjerne med temaer som omhandler kvinner og deres forhold til skjønnhet, makt, kjærlighet, sårbarhet, alder og tid. Videoverkene hennes har en skulpturell karakter, der verket vises med en fysisk tilstedeværelse i rommet som publikum må forholde seg til. Videoinstallasjonen Between the Morning and the Handbag (2002) er ett av Dolvens mest kjente verk. Den viser en identitetsløs, naken kvinne som sitter urørlig på et svaberg en sommermorgen. De eneste bevegelsene i filmen er lyset som sakte og gradvis forandrer seg. ROM 11 / Mette Stausland Fra SKMU ble etablert i 1995 er Mette Stausland (f. 1956) en av de kvinnelige kunstnerne fra regionen som er representert i samlingen med flere arbeider. Stausland er født i Kristiansand, men har bodd i utlandet siden midten av 1980-tallet. Hun har på grunn av dette vært mer synlig utenfor, enn innenfor, Norges grenser. Det er kulltegning på papir Stausland hovedsakelig arbeider med i tillegg til grafikk, og en teknikk hun kaller overtrykk. Her legges et tresnitt over en eksisterende tegning, og resultatet fremstår som et landskap i flere lag. Fra begynnelsen av 90-tallet har Stausland beveget seg fra små intime formater, til monumentale utsmykninger. Arbeidene kan leses rent formalt, basert på prinsipper som gjentakelse og minimalistisk strenghet. Men tegningene har også i seg et element av energi og bevegelse. Stausland involverer hele kroppen i tegneprosessen. Uregelmessige loddrette og bølgende vannrette linjer krysser hverandre og danner felter. Noen fylles ut av kullstiften, andre forblir tomme.

9 MUSEETS SAMLING Kunsthåndverk SEPARATUTSTILLINGER og PUBLIKASJONER kvinner Menn VERK VERDI SAMLINGEN CHRISTIANSSANDS BILLEDGALLERI 5% 7% 14% 86% 95% 93% SEPARAT- UTSTILLINGER 32% 68% totalt SKMU innkjøp siden % 45% 37% 55% 63% 78% PUBLISERTE BØKER 27% 73% totalt SAMLINGEN TOTALT 17% 26% 20% 74% 83% 80% PUBLISERTE KATALOGER 67% 33% totalt

10 EGNE NOTATER UTSTILLINGER OG MUSEUMSBUTIKK Åpningstider: Tirsdag lørdag 11 17, søndag 12 16, mandag stengt. MUSEUMSKAFÉEN MEAN BEAN Åpningstider: Mandag fredag 8 17, lørdag 11 17, søndag OMVISNING Fredag kl. 13, lørdag og søndag kl. 13 og (inkludert i billettprisen). BILLETTPRISER Voksne kr 60. Honnør kr 40. Gratis for studenter og barn under 18 år. Årskort kr 250. SKMU mottar støtte fra Kulturdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

11 SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKIPPERGATA 24B, KRISTIANSAND, NORWAY etasje ROM 9 ROM 8 ROM 7 ROM 6 ROM 4 ROM 10 ROM 11 ROM 1 ROM 2 Forside: Ulla Mari Brantenberg, Jeg er våken, 1998, Glassobjekt. Foto: Markus Werner ROM 5 ROM 3 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland.

Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Du leser nå i programmet for et helt nytt pilotprosjekt innen kunstformidling og Kultur for eldre i Grenland. Målet med dette pilotprosjektet er å tilrettelegge for

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

BYEN OG LANDSDELEN / Museets samling 2015-2017

BYEN OG LANDSDELEN / Museets samling 2015-2017 BYEN OG LANDSDELEN / Museets samling 2015-2017 SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO ÉN SAMLING - FLERE FORTELLINGER Visste du at Sørlandets Kunstmuseum har 20 års jubileum i 2015? Museet ble stiftet i 1995 som kunstmuseum

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N " 17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero"

N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N  17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N 2 0 1 7 P R O G R A M L Ø 23.09. fra kl. 17:00-22:00! Åpen kafé ved MATSALONGEN 17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Last ned Ambrosia Tønnesen - Jorunn Veiteberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ambrosia Tønnesen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ambrosia Tønnesen - Jorunn Veiteberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ambrosia Tønnesen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ambrosia Tønnesen - Jorunn Veiteberg Last ned Forfatter: Jorunn Veiteberg ISBN: 9788253032269 Antall sider: 250 Format: PDF Filstørrelse: 19.43 Mb Ambrosia Tønnesen (1895-1948) var ein uvanleg

Detaljer

UTSTILLINGSPROGRAM 2017

UTSTILLINGSPROGRAM 2017 UTSTILLINGSPROGRAM 2017 Buskerud Kunstsenter er stolt over å presentere et spennende og variert program for 2017. I år vises det fire separatutstillinger, med Tom Gundersen, Kyoshi Yamamoto, Synnøve Sizou

Detaljer

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN

KUNSTSILO KUNSTSILOFILMEN KUNSTSILO DET STARTET MED EN. FREMDRIFT SÅ LANGT 25.04.15 Nicolai Tangen lanserer kunstgaven til Sørlandet 27.05.15 Formannskapet i Kristiansand oppretter arbeidsgruppe 13.01.16 Formannskapet i Kristiansand

Detaljer

ELSE MARIE JAKOBSEN / BILLEDVEV OG ENGASJEMENT

ELSE MARIE JAKOBSEN / BILLEDVEV OG ENGASJEMENT ELSE MARIE JAKOBSEN / BILLEDVEV OG ENGASJEMENT > 16. mars--25. august 2013 SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Å veve er en betingelse for å være lykkelig, ja, en livsbetingelse for meg. I

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG OSCAR MUNOZ. Videoworks. Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement. Informasjon til lærere

LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG OSCAR MUNOZ. Videoworks. Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement. Informasjon til lærere Informasjon til lærere OSCAR MUNOZ Videoworks Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn:

Detaljer

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn Foto: Lena Knutli/Kunst og kultursenteret Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn

Detaljer

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN

LAMPEN & SPEILET SPEILET. poesi og politikk i samtidskunsten. DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN LAMPEN & SPEILET SPEILET poesi og politikk i samtidskunsten VISUELL KUNST, UNGDOMSTRINN 2017-18 DKS Rogaland, Stavanger Kunstmuseum og Kenneth Varpe LÆRERVEILEDNING Kort fortalt gir prosjektet innblikk

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE VÅREN 2013 Trøndelag Senter for Samtidskunst vil med dette informere om utstillingsprogrammet for første halvdel av 2013, og opplyse at vi tar gjerne imot skoleklasser for

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Last ned Irma Salo Jæger. Last ned. ISBN: Antall sider: 161 Format: PDF Filstørrelse: Mb

Last ned Irma Salo Jæger. Last ned. ISBN: Antall sider: 161 Format: PDF Filstørrelse: Mb Last ned Irma Salo Jæger Last ned ISBN: 9788293281214 Antall sider: 161 Format: PDF Filstørrelse: 15.21 Mb Denne boken er utgitt i forbindelse med Irma Salo Jægers utstilling på Henie Onstad Kunstsenter

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett.

To av kunstprosjektene skal vi si litt mer om. Det ene er Wenche Gulbransens Mangelfullt selvportrett. KUNSTEN PÅ TEGLVERKET. Teglverket skole har i 2015 fått en rekke store kunstprosjekt i regi av Oslo Kommunes kulturavdeling. De integrerte kunstverkene og kunstnerne som har laget dem, kan lærere og elever

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009

18 juni-23 juni. Storåsfestivalens barneprogram 2009 Storåsfestivalens barneprogram 2009 18 juni-23 juni Redesign - Skrivekurs - Drama - Teater Kunstprosjekt - Eventyrskog - Totempæler - Fotografier- Visninger i en kunstners arbeidsplass og tilslutt utstilling

Detaljer

Kunstutstilling. 70 prosent hadde i 2000 vært på kunstutstilling

Kunstutstilling. 70 prosent hadde i 2000 vært på kunstutstilling 44 prosent går på kunstutstilling i løpet av et år. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn. Utdanning betyr mye, men alder betyr lite for besøk på slike utstillinger. Kunstutstillinger mest besøkt

Detaljer

Last ned Reidar Rudjord - Gunvald Opstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Reidar Rudjord Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt,

Last ned Reidar Rudjord - Gunvald Opstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Reidar Rudjord Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Last ned Reidar Rudjord - Gunvald Opstad Last ned Forfatter: Gunvald Opstad ISBN: 9788241904578 Antall sider: 140 Format: PDF Filstørrelse: 10.76 Mb Foto: Gunvald Opstad Reidar Rudjord er en av landets

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG OSCAR MUNOZ. Videoworks. Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement. Informasjon til lærere

LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG OSCAR MUNOZ. Videoworks. Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement. Informasjon til lærere Informasjon til lærere OSCAR MUNOZ Videoworks Mahlet Ogbe Habte The ambience of bereavement LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn:

Detaljer

Last ned Kunst og visuell kultur - Siri Meyer. Last ned

Last ned Kunst og visuell kultur - Siri Meyer. Last ned Last ned Kunst og visuell kultur - Siri Meyer Last ned Forfatter: Siri Meyer ISBN: 9788253036229 Antall sider: 313 Format: PDF Filstørrelse: 17.09 Mb Kunsthistorikere har gjerne interessert seg for formen

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

VIRVEL - EIRIK GJEDREM VIRVEL EIRIK GJEDREM. Et undervisningsopplegg av SKMU Sørlandets Kunstmuseum for Den Kulturelle Skolesekken

VIRVEL - EIRIK GJEDREM VIRVEL EIRIK GJEDREM. Et undervisningsopplegg av SKMU Sørlandets Kunstmuseum for Den Kulturelle Skolesekken VIRVEL EIRIK GJEDREM Et undervisningsopplegg av SKMU Sørlandets Kunstmuseum for Den Kulturelle Skolesekken Skulpturen kan pakkes ut og vises i hvert enkelt klasserom. Kun voksne får behandle kunstverket.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Olav Mosebekk 100 år

Olav Mosebekk 100 år Olav Mosebekk 100 år Mor og barn Kongsberg Rådhus 11. oktober 21. oktober 2010 Olav Mosebekk 100 år Formidlingsprogram KJÆRE ALLE LÆRERE! I år er det 100 år siden Olav Mosebekk ble født i Kongsberg. Kongsberg

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time Påmelding

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur"

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen Unforgettable Vision Of Darkness UKE 50/51 Anja Carr Fitforfur OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN 2013 UKE 46/47 Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur" Denne høsten hos Trøndelag Senter for Samtidskunst inneholder vårt utstillingsprogram

Detaljer

Good Morning America

Good Morning America Lærerveiledning for grunnskolen Good Morning America 15.10.2015 31.01.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Good Morning America Good Morning America

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

Good Morning, America

Good Morning, America Good Morning, America Kunsten og mennesket Målgruppe: 1.- 4. trinn Høsten 2015 åpner Astrup Fearnley Museet en stor utstilling med amerikanske kunstnere fra sin samling. Flere av disse kunstverkene kjennetegnes

Detaljer

Toril Bonsaksen, skulptur. Utstillingsprogram

Toril Bonsaksen, skulptur. Utstillingsprogram Toril Bonsaksen, skulptur Utstillingsprogram 2017 Kunsthuset på Osebro Som Telemarks største private kunstgalleri byr vi på et variert utstillingsprogram... Henrik Rasmussen, keramikk Ketil Storvik, serigrafi

Detaljer

CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING

CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING Dato: Arkivref: 11.08.2010 2010/2154-17359/2010 / 614/A61/&44 Saksframlegg Saksbehandler: Per Norstrøm CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009

HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 HUS PÅ VANDRING Gunnar Torvund Hus, 2009 Litt om HUS PÅ VANDRING HUS PÅ VANDRING er et nytt skoleprosjekt fra SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Her ønsker vi å sende kun ett kunstverk i følge med et ferdig

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

FORANKRING I LÆREPLAN:

FORANKRING I LÆREPLAN: FORANKRING I LÆREPLAN: Innholdsfortegnelse OM DOKUMENTET... 2 GRUNNSKOLE... 2 LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK... 2 Kompetansemål etter 4. trinn:... 2 Kompetansemål etter 10. trinn... 2 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING...

Detaljer

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS Gulden kunstverk separatutstilling, maleri 9. september - 1. oktober 2017 JAN ERIK WILLGOHS I Willgohs' malerier er modernistenes arbeid med formen deres vilje til å gjøre maleriet til en egen sansbar

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb

Bjørn Saastad Maja Povenius. Kristian Finborud. Xiaoli Duan. Galleri gamle Tomb 2013 1. utstilling 25. mai til 23. juni Bjørn Saastad Maja Povenius Kari RindaHl Endresen Bruce Naigles 2. utstilling 29. juni til 4. august Kristian Finborud Anne Valen Næss Xiaoli Duan Chris White hovedbilde

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Last ned Anders Askevold - Thor Warberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Anders Askevold Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Anders Askevold - Thor Warberg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Anders Askevold Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Anders Askevold - Thor Warberg Last ned Forfatter: Thor Warberg ISBN: 9788282400688 Antall sider: 168 Format: PDF Filstørrelse: 15.95 Mb Anders Askevold (1834?1900) er eit velkjent namn i norsk

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Svein Nyhus: «Verden har ingen hjørner». Gyldendal Tiden, 2002 Foto: Dag Fosse / KODE Velkommen til KODE KODE ønsker å gi barna gode kunstmøter med rom for felles

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland.

Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland. BLI MED PÅ GALLERIRUNDEN I GRENLAND! Vi har gleden av å presentere høstprogrammet til Gallerirunden, og vårt tilbud innen kunstformidling til Kultur for eldre i Grenland. Vi hadde et prøveprosjekt i våres

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND

NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND TANGEN-SAMLINGEN SØRLANDETS KUNSTMUSEUM Gunnar S. Gundersen Komposisjon (tilnærmelse) 1965 Akryl på lerret 1 Erling Enger Guidens stemme 1948 Olje på lerret

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2008. Kunstutstilling. Kunstutstilling

Norsk kulturbarometer 2008. Kunstutstilling. Kunstutstilling Norsk kulturbarometer 2008 42 prosent går på kunstutstilling i løpet av et år. Kvinner går mer på kunstutstillinger enn menn. Utdanning betyr mye, men alder betyr lite for besøk på slike utstillinger.

Detaljer

NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTER I KRISTIANSAND

NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTER I KRISTIANSAND NYTT KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTER I KRISTIANSAND TANGEN-SAMLINGEN SØRLANDETS KUNSTMUSEUM Gunnar S. Gundersen Komposisjon (tilnærmelse) 1965 Akryl på lerret 1 ET HJEM FOR EN SAMLING I 20 år har Nicolai

Detaljer

Last ned Asta Nørregaard - Anne Wichstrøm. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Asta Nørregaard Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Asta Nørregaard - Anne Wichstrøm. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Asta Nørregaard Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Asta Nørregaard - Anne Wichstrøm Last ned Forfatter: Anne Wichstrøm ISBN: 9788253034522 Antall sider: 255 Format: PDF Filstørrelse: 18.85 Mb Asta Nørregaard (1853-1933) tilhører gullaldergenerasjonen

Detaljer

Last ned Portretter Janike Sverdrup Ugelstad. Last ned

Last ned Portretter Janike Sverdrup Ugelstad. Last ned Last ned Portretter 1814-2014 - Janike Sverdrup Ugelstad Last ned Forfatter: Janike Sverdrup Ugelstad ISBN: 9788270461011 Antall sider: 212 Format: PDF Filstørrelse: 15.40 Mb En praktfull kunst- og kulturhistorisk

Detaljer

Last ned Inger Sitter. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inger Sitter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Inger Sitter. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inger Sitter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Inger Sitter Last ned ISBN: 9788293140412 Antall sider: 397 Format: PDF Filstørrelse: 16.97 Mb Inger Sitter har en omfattende grafisk produksjon gjennom hele sitt kunstnerskap. Selv om hun først

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

I HAGEN TIL MIRÓ. Ruseløkka barnehage KORT OM PROSJEKTET

I HAGEN TIL MIRÓ. Ruseløkka barnehage KORT OM PROSJEKTET Ruseløkka barnehage I HAGEN TIL MIRÓ KORT OM PROSJEKTET «I hagen til Miró» er et kunstprosjekt som startet med at alle i barnehagen fikk oppleve en stor utstilling ved Henie Onstad kunstsenter av den spanske

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015

Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 Lærerveiledning for grunntrinnet Marianne Heske tour Retour 29.10.2014 20.02.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Marianne Heske - tour Retour Vi ønsker

Detaljer

Last ned Kunsten å samle kunst - Erling Kagge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kunsten å samle kunst Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kunsten å samle kunst - Erling Kagge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kunsten å samle kunst Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kunsten å samle kunst - Erling Kagge Last ned Forfatter: Erling Kagge ISBN: 9788248916680 Antall sider: 178 Format: PDF Filstørrelse: 13.55 Mb Hvordan kjøper du god kunst? Hva skal du se etter?

Detaljer

Informasjon til lærere. Multi kulti LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. Multi kulti LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere Multi kulti LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 19.09. - 26.10.08 Varighet:

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kurs 2 Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kunstskolen er åpen for alle over 14 år. Skolen er godkjent etter lov om voksenopplæring. Skolens formål er å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling

Detaljer

Turforslag skoler 2018

Turforslag skoler 2018 Turforslag skoler 2018 PRISER 2018 Koboltgruvene Blå perle og gruvetur m/guide Pedagogisk tilbud (pris pr. elev) kr 115,- Praktisk bondegård Barn i gamle dager Pedagogisk tilbud (pris pr. klasse) kr 1.000,-

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Last ned Estetikk og samfunn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Estetikk og samfunn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Estetikk og samfunn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Estetikk og samfunn Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Estetikk og samfunn Last ned ISBN: 9788232104185 Antall sider: 290 Format: PDF Filstørrelse:14.59 Mb Forholdet mellom didaktikk, samtidskunst og andre former for estetisk praksis har så langt

Detaljer

Last ned Christian Krohg - Øystein Sjåstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Christian Krohg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Christian Krohg - Øystein Sjåstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Christian Krohg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Christian Krohg - Øystein Sjåstad Last ned Forfatter: Øystein Sjåstad ISBN: 9788273931566 Antall sider: 144 Format: PDF Filstørrelse: 18.03 Mb Christian Krohg (1852.1925) er en av landets mest

Detaljer

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur

HAKKEBAKKESKOGEN. Lillevollen barnehage KORT OM PROSJEKTET. 1-3 år Billedkunst og kunsthåndverk, litteratur Lillevollen barnehage HAKKEBAKKESKOGEN KORT OM PROSJEKTET Småbarnsavdelingen i Lillevollen barnehage har tatt tak i barnas interesse for Torbjørn Egners bok om Hakkebakkeskogen. De har jobbet med sang,

Detaljer

RAPPORT BaKu «en romodyssé» Kunstbiennale for barn fra 3 år Barnas Kulturhus

RAPPORT BaKu «en romodyssé» Kunstbiennale for barn fra 3 år Barnas Kulturhus RAPPORT BaKu 2011 - «en romodyssé» Kunstbiennale for barn fra 3 år Barnas Kulturhus 14.06-25.06.2011 For barnefamilier lørdager og barnehager og skoler ukedager Støttet av Norsk Kulturråd/Kunstløftet 2001:

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Last ned Eilif Peterssen - Jan Kokkin. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eilif Peterssen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Eilif Peterssen - Jan Kokkin. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eilif Peterssen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Eilif Peterssen - Jan Kokkin Last ned Forfatter: Jan Kokkin ISBN: 9788253032245 Antall sider: 411 Format: PDF Filstørrelse: 27.15 Mb Eilif Peterssen (1852-1928) var en av 1800-tallets dyktigste

Detaljer

LOUISE BOURGEOIS PRESS

LOUISE BOURGEOIS PRESS LOUISE BOURGEOIS PRESS 1 List of content: p. 3 Lotte Sandberg, "Kunsten og byen," Aftenposten, January 14, 2010 p. 5 Hugo Lauritz Jensen, I fyr og flamme, D2 Dagens Næringsliv, November 12, 2009 p. 10

Detaljer

MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT.

MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT. MJØSA - ET KUNSTPROSJEKT. - Innledning Strandsone Mjøsa. - Mjøsa Et Kunstprosjekt. - Kunstnere. - Organisering. - Samarbeidspartnere. - Framdrift. - Finansiering. - Budsjett - Aktuelle kunstnere Mjøsa

Detaljer