Lære og PaKter ELEVHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lære og PaKter ELEVHEFTE"

Transkript

1 Lære og PaKter ELEVHEFTE

2 Lære og pakter (Religion ) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

3 Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven: Copyright 1985 by Intellectual Reserve, Inc. Norsk utgave: Copyright 1985 Intellectual Reserve, Inc. ISBN All rights reserved Printed in Belgium Norwegian

4 Innholdsfortegnelse Forord Kart VII VIII Innledning Lære og pakter: Herrens røst til alle mennesker Kapitel 1 «En advarselens røst» Kapitel 2 De løfter som ble gitt fedrene Kapitel 3 «Guds gjerninger og planer kan ikke forstyrres» Kapitel 4 «Se til, O I som inngår i Guds tjeneste» Kapitel 5 Tre vitners vitnesbyrd Kapitel 6 Oliver Cowdery kommer Kapitel 7 Å penbareren Johannes apitel8 Apenbaringens ånd Kapitel 9 «En brennende følelse i ditt bryst» Kapitel 10 Guds visdom «er større enn djevelens list» Kapitel 11 «Søk først å erholde mitt ord» apitel12 Apenbaring til Joseph Knight sen Kapitel 13 Gjengivelsen av Det aronske prestedømme apitel14 Apenbaring til David Whitmer apitei15-16 Apenbaringer til John Whitmer og Peter Whitmer jr Kapitel 17 Å penbaring til de tre vitner Kapitel 18 En sjels verdi Kapitel 19 Omvendelsens gave Kapitel 20 Kirkens artikler og pakter Kapitel 21 «Hans ord skal I motta som om de var fra min egen munn» Kapitel 22 Dåpen - en ny og evig pakt Kapitel 23 «Styrk Kirken uavlatelig» Kapitel 24 «Forkynn mitt evangelium som med en basuns røst» Kapitel 25 «En utvalgt kvinne» Kapitel 26 Loven om felles samtykke Kapitel 27 «Når l tar del i nadverden» Kapitel 28 «Du skal ikke befale ham som er satt over dig» Kapitel 29 Bered eder til trengselens dag Kapitel 30 «Du har tenkt på jordiske ting» Kapitel 31 «Styr ditt hus» Kapitel 32 Den første misjon til lamanitene Kapitel 33 «Forkynn mitt evangelium» Kapitel 34 En åpenbaring til Orson Pratt Kapitel 35 «Jeg har... beredt deg for et større verk» Kapitel 36 Å penbaring til Edward Partridge Kapitel 37 «l skal dra til Ohio» Kapitel 38 «Hvis l er beredt skal l ikke frykte» apitei39-40 Apenbaringer til James Covill Kapitel 41 Den første biskop blir kalt Kapitel 42 Herrens lov Kapitel 43 «Herren skal la sin røst høre fra himmelen» Kapitel 44 Kirkens fjerde generalkonferanse Kapitel 45 «Se frem til Herrens store dag» Kapitel 46 «Søk oppriktig efter de beste gaver» Kapitel 47 Betydningen av opptegnelser III

5 Kapitel 48 Kapitel 70 Ohio: Et midlertidig tilholdssted Herrens forvaltere Kapitel 49 Kapitel 71 «Forkynn mitt evangelium til ' shakerne'» «Hvis noget menneske Kapitel 50 hever sin røst mot eder» «Det som ikke bygger opp er ikke av Gud» Kapitel 72 Kapitel 51 En biskops plikter Biskop Edward Patridge og innvielsesloven Kapitel 73 Kapitel 52 Revisjon av Bibelen «La dem gå ut to og to» Kapitel 74 Kapitel 53 Små barn er hellige Et kall til Sidney Gilbert om å forsake verden Kapitel 75 <Nær heller ikke dovne, Kapitel 54 men arbeid av all eders makt» <<Stå fast i det embede jeg har beskikket dig til» Kapitel 55 W. W. Phelps blir kalt og utvalgt Kapitel 56 Herren befaler og Herren tilbakekaller Kapitel 57 Independence - Sions midtpunkt Kapitel 58 Sions land Kapitel 59 «For at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden» Kapitel 60 «Du skal ikke forspille tiden, ei heller skal du begrave dine talenter» Kapitel 61 Herren har velsignet landet og forbannet vannene Kapitel 76 Synet om herlighetsgradene Kapitel 77 Spørsmål og svar om Johannes åpenbaring Kapitel 78 Innvielse - en evig pakt Kapitel 79 Herren vil velsigne sine trofaste hellige Kapitel 80 «Forkynn det som I har hørt og virkelig tror og vet er sannhet» Kapitel 81 Frederick G. Williams kall Kapitel 82 «Jeg, Herren, er forpliktet når I gjør hva jeg sier» Kapitel 83 Kirkens lover om enker og foreldreløse Kapitel 62 <<I er velsignet for det Kapitel 84 vidnesbyrd som I har båret» Prestedømmets ed og pakt Kapitel 63 Kapitel 85 «For dette er en advarsels dag, De som rekker ut sin hånd og ikke en dag for mange ord» «for å støtte arken» Kapitel64. Kapitel 86 «Av eder fordres det at Lignelsen om hveten og ugresset I skal tilgi alle mennesker» Kapitel 87 Kapitel 65 Krig i de siste dager «Må Guds rike ha fremgang Kapitel 88 og så at Himmelens rike må komme» Olivenbladet Kapitel 66 «Du er ren, men ikke helt» Kapitel 67 Jeg gir eder et vidnesbyrd om sannheten av disse bud Kapitel 68 Den hellige skrift er Herrens vilje, Herrens sinn, Herrens ord og Herrens røst og Guds kraft til frelse.. Kapitel 89 Visdomsordet Kapitel 90 Guds orakler Kapitel 91 De apokryfiske bøker Kapitel «Du skal være et virksomt medlem» Kapitel 69 Kapitel 93 Instruksjoner for å ta vare på «Sannhet er kunnskap om ting...» historiske opptegnelser Kapitel 94 Bygninger til bruk i Herrens virksomhet IV

6 Innholdsfortegnelse Kapitel 95 «Vi vandrer i mørket ved høylys dag» Kapitel 96 Denne stav skulle gjøres sterk Kapitel 97 «Dette er Sion - de rene av hjertet» Kapitel 98 «Avvis krig og forkynn fred» Kapitel 99 Herrens ord til John Murdock Kapitel 100 Trøstende ord til Joseph Smith og Sidney Rigdon Kapitel 101 De hellige blir «drevet ut av sitt arveland». Kapitel 102 Opprettelsen av høyrådet Kapitel 103 Sion forløses ved makt Kapitel 104 Kirkens orden når det gjelder hjelp til de fattige apitel105 Apenbaring til Sions leir. Kapitel 106 «Porat I kan være lysets barn». Kapitel 107 Prestedømsquorum organiseres Kapitel 108 Lydighet medfører velsignelser Kapitel 109 Innvielsesbønnen for Kirtland tempel Kapitel 110 Sendebud med nøkler Kapitel 111 Den største skatt Kapitel 112 Herrens ord til De tolv Kapitel 113 Esaias forklares apitel114 Apenbaring til David W. Patten Kapitel 115 «Por således skal min kirke kalles i de siste dager» Kapitel 116 Det store råd Kapitel 117 Å penbaringen til William Marks, Newel K. Whitney og Oliver Granger apitel118 Apenbaring til De tolv Kapitel 120 Hvordan Kirkens midler anvendes Kapitel 121 Prestedømmets grunnlov Kapitel 122 «Alt dette skal gi deg erfaring» Kapitel 123 Dokumentasjon av forfølgelse - en bydende plikt Kapitel 124 En høy tidlig kunngjøring: prestedømmets orden blir etablert Kapitel 125 Guds vilje med hensyn til de hellige i Iowa Kapitel 126 Brigham Young: Elsket av Herren. Kapitel 127 Templet i Nauvoo og dåp for de døde. Kapitel 128 Dåp for de døde Kapitel 129 Nøkler til å avgjøre om tilkjennegivelser er fra Gud Kapitel 130 Noen instruksjoner. Kapitel 131 Nøkler til opphøyelse. Kapitel 132 Ekteskapet - en evig pakt. Kapitel 133 Herrens tillegg til Lære og pakter. Kapitel 134 Jordiske regjeringer og lover. Kapitel 135 En hyldest til martyrene. Kapitel 136 Sions leir organiseres. Kapitel 137 Synet om det celestiale rike. Kapitel 138 Synet om de dødes forløsning Offisiell erklæring 1 Manifestet Offisiell erklæring 2 <<Enhver trofast og verdig mann». Hjelpestoff A Advarselens røst Hjel pestoff 8 Grunnfest Sion Hjel pestoff C Hvordan vi mottar personlig åpenbaring Kapitel 119 Tiendeloven Hjel pestoff D Lære og pakters bidrag til en forståelse av Jesus Kristus V

7 Hjelpestoff E Hjelpestoff K Overvinn synd og bli tilgitt «Søk lærdom; både ved studium og ved tro». Hjelpestoff F «Som om de var fra min egen munn» - Hjelpestoff L Profetenes rolle i Kirken Loven om innvielse og forvaltning. Hjelpestoff G Hjelpestoff M Naturen og hensikten med lov Prestedømmet og Kirkens styreform - Dell. Hjelpestoff H De siste dager Hjelpestoff N Hjelpestoff I Dommere i Israel: Våker over Kirken. Hjelpestoff J Hemmeligheten med å unngå å bli bedratt Prestedømmet og Kirkens styreform - Del Hjelpestoff O Frelse for de døde Bibliografi Skriftstedindeks VI

8 Forord Innledning Du skal nå ta fatt på et studium av Lære og pakter. Tenk et øyeblikk over denne tittelen og den betydning den har for deg. I disse åpenbaringene vil du finne de sannheter som er nødvendig for å frelse deg. De inneholder de frelsende læresetninger og prinsipper som vil bringe menneskene frem til en fylde av glede. I verdens første evangelieutdelinger inngikk Herren pakter med menneskene som gjorde det mulig for dem å binde seg til ham, og nå i den siste evangelieutdeling er disse paktene blitt åpenbart på ny. I de 138 kapitlene i denne boken vil du finne de læresetninger og pakter som er viktigere enn alle jordens skatter. Og som De tolv apostler bærer vitnesbyrd om i innledningen til boken Lære og pakter, er dette en bok som virkelig «er til gavn for menneskenes barm>. Hvordan denne boken er redigert President Joseph Fielding Smith har sagt følgende om hvordan man mest effektivt kan studere Lære og pakter: «Jeg hørte en gang en bror si at han ikke kunne lese Lære og pakter fordi den lignet så meget på et leksikon. Den er ikke en fortløpende historie - den skifter emne osv. - ja, selvfølgelig gjør den det. For mange år siden, da jeg var president i et syttienes quorum - og i de dager hadde vi intet tilsyn med hva vi studerte, ble det bestemt av dette syttienes quorum at vi skulle studere Lære og pakter, og jeg ble utpekt til å være klassens lærer. Vi tok for oss kapitel etter kapitel. Dere kommer ikke til å få tak i alt som finnes der ved å gjøre det på noen annen måte. Dere kan ta boken for dere emnevis, eller etter læresetninger, det er vel og bra; men dere kommer ikke til å forstå Lære og pakter, og dere kommer ikke til å få tak i alt som er der medmindre dere leser den kapitel for kapitel; og når dere gjør det, vil dere måtte studere den med riktig bakgrunnsbelysning, slik dere finner den i Kirkens historie.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s ) Denne boken er redigert slik at dere kan studere Lære og pakter på den måten som ble anbefalt av president Smith. I boken vil dere finne tre slags opplysninger. Hvert enkelt kapitel er behandlet individuelt i samme rekkefølge som det står. Fordi mange av åpenbaringene ble gitt som svar på en spesiell situasjon som profeten Joseph Smith befant seg i, er det for hvert kapitel gitt en kort historisk bakgrunn, etterfulgt av anmerkninger og kommentarer om selve åpenbaringen. Selv om åpenbaringene ble gitt uavhengig av hverandre over en tidsperiode på omtrent tyve år, vil du raskt oppdage enkelte hovedemner som understrekes om og om igjen i mange av kapitlene i Lære og pakter. Disse emnene er behandlet i et doktrinært tillegg som står helt bakerst i denne boken. Hvis du derfor har lyst til å studere hva Lære og pakter sier om et spesielt emne, som for eksempel Kristi annet komme, kan du i stedet for å lese fra kapitel til kapitel like gjeme slå opp i hjelpestoff H, hvor dette emnet er detaljert behandlet. Gjennom hele denne boken er det henvist til dette hjelpestoffet. Hvordan du bruker ditt elevhefte Grunnteksten i ditt studium er Lære og pakter, og ikke dette elevheftet. Du vil oppdage at du ikke rett og slett bare kan lese dette elevheftet og gjøre det særlig betydningsfullt. Først når du bruker det som et supplement til ditt studium av Lære og pakter, vil sitatene og opplysningene som er gitt være til den hjelp som de skulle være. Hvis du studerer lekseboken på egen hånd, uten en lærer og uten formelle klasser, kan du selv velge i hvilket tempo du skal gjennomgå boken og studere den kapitel for kapitel. Hjelpestoffet skulle studeres når det henvises til det i teksten. Men hvis du er innskrevet i en klasse, vil læreren sette opp en plan over hva du skal studere. Han eller hun kan slå sammen kapitler og la klassen få oppdrag. Ikke alltid følger de helt den samme rekkefølge som de står i. Det er også lærerens ansvar å bestemme når og om hvert avsnitt av hjelpestoffet skal studeres. I 1921 fikk eldste James E. Talmage i De tolvs quorum i oppdrag å forandre hjelpemidlene ytterligere og omarbeide bokens format. Under hans ledelse ble kapitlene inndelt i sider med to kolonner, korte kapitelinnledninger ble skrevet til hvert enkelt kapitel, fotnotene ble utvidet og revidert og et stikkordregister ble utarbeidet. De syv forelesninger om troen ble tatt ut av denne utgaven, ettersom de ikke ble betraktet som formelle åpenbaringer, og samtidig ble det brevet som fordømte mangegifte tatt inn som en offisiell erklæring, kjent under navnet Manifestet. På generalkonferansen i april 1976 kanoniserte (godkjente) Kirken to åpenbaringer, og støttet derved president Kimballs forslag om at de ble gjort til hellig skrift og tilføyd de fire standardverker. Disse to åpenbaringene var profeten Joseph Smiths syn om det celestiale rike (som ble mottatt i 1836) og president Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (mottatt i 1918). Disse åpenbaringene ble først tatt inn i Den kostelige perle, men da det ble bestemt å trykke en ny utgave av standardverkene, med adskillig flere fotnoter, krysshenvisninger og emneregister til Skriften, ble disse to åpenbaringene lagt til Lære og pakter som kapitel 137 og 138. Den nye utgaven har 138 kapitler og to offisielle erklæringer: Manifestet, som ble utstedt i 1890 av president Wilford Woodruff, og erklæringen om prestedømmet, som ble utstedt i 1978 av president Spencer W. Kimball. VII

9 KART Ny-England-delstatene New York og Pennsylvania Det vestlige reservoar i Ohio Missouri og Illinois Illinois og Iowa Nauvoo, Amerikas forente stater VIII

10 ,\ f -' \ / "\ \,. - ' - _. M A I NE - ' VERMONT ljih (}ntf/rio _ /" Palmyra,----O:;""; I Hill Cumorah Fayette NEW VORK, -, / -.7Sharon \" '.Windso; f::.o. -. \ \ \ (" o...,... ", NEW HAMPSHIRE, - e...,\.- Boston \..- Albany. I MASSACHUSETTS - o, o _{South Bainbridge Colesville _. \ \ _.-\. -, ' ' \ rv. ". i. - / -' '\ i._... y'-. r i. CONNECT1CUT '.. \ Kirkens historiske steder--= NEW ENGLAND DELSTATER. - ;>1.., o." 'i., l. /ew Yo,k City! Atlantic OctwPl

11 .. -l r----j J r I I I ,.. ---,, L _ -1 I I :. M,rtin Hm". om p.lmy" I.J I I, ' - I L_-l [\J I -- ' I J rs... ithho,,;;... I ;.;-ilic",;-h- - - [' I '" r- I " ",-- --, ' 1. ( -- -, I, : 5"", L," -' -, r, I Kirkens historiske steder ---.o: NEW YORK OG PENNSYLVANIA I I I ---r --,...- I I c _ I I ",-,-, i,\,- _, I ) \, : r-' " -,, \ I I I L I I I I, \ , _ ", I I I I -L1 L r _ I I I I ---- I I i I I I I I I ;,.L- -7- C _ " I I (\ {., South Bainbndge. r j I c. I I I I : I I---r-LJ ' L_J \ Li',," I I ) I I N E.-..':!'.Q....!S. -o - ' s - y' PENN,,J I, Slt$ Rn'U f'''kllll ]'\ I, fl I I L -l ",'. - :>,,,< Col"v;J]. LV-A N i A' - ',-.1 Harmo ny --V _._._._._ I I I I I, I I I I I ') I 1', I J ', _. _. _._

12 .. LAKE ERlE l I ---, I I I AmherSt Kirkens historiske steder DET VESTLIGE RESERVAT I OHIO LORAIN Cv I J--1 ItO -,, I. -1 \.,-.J -j I, _ -' I OlriD i, Can"' I I, Mentor 0 ' :r I Kirtland o:: I i I. I I Painesville Orange. I I GEAUGA : I --- -'- Hiram....1 Mantua _ Shalersville. Ravenna. Freedom. PORTA GE, Thompson, I I I I I I I I I I I I L _

13 IOWA MISSOURI M... IT_ '- N ",- C """'" DAVIESS I Ad.om..,..,di_Ah"",n.',. """'" CARROll, I ILLINOIS will IJACKSONI 0_---1 I I! VA N l 1 BUREN I I I I I I ---- ""'---I"r Kirkens historiske steder _ ff non City MISSOURI OG ILLINOIS

14 ., I, (_._---_._-_._. " \\'. WISCONSIN IOWA Dixon f '., -' Zarahemla Montrose. Burlington, re Nauvoo Nashville ) Ramus,/ Carthage,. ILLINOIS Springfield J St. Louis. i.'! J J J Kirkens historiske steder ILLINOIS OG IOWA KENTUCKY

15 D D w,,,,,r.;;;;;j, D Il D II f { l. l>oll HOl. bd Slr, ';::: DDDCJCJQD D D D DD : ::ib'ld...,.., \e\ D I,,,,.,I D DDDDCJD D D D I ".",1 D Kirkens historiske steder NAUVOO, 1844! S

16 .; < s, " '..., -f'." '. '> Lllb ftlr Luk, Oll'uio NEW YORK Palmyra.J \ Fdyette ;_ Coleiville M,SSo \ t Wintcr. Quarters --- IOWA Adam-ondi-Ahmdn Far West liberty d rwondence Y. lndep_ L...r----.! I I I Cartholge I I ILLINOIS i St. Louis MISSOUR I -: ; I I I i INDIA NA, I._. _ Perrysbu rg _.... Harmony I.,-,- -' S:"ØIl ".,._.-! I Rlu" \ i ('. -:'-'-;:'irtland. Thompson '. '- J NIA \ Hiram ('!'-' N N 5 Y L V A _) ---- I OHIO 1_._.-'-' I I i Cincinnati \.. < '!-" O,., \ // /, -, / I PE,_ Kirkens historiske steder '-" 1820 TIL 1847

17 IOW.. "ENN.... 1, t..k City W,n'e' Qu,o"",. NEBRASKA 1 LL. N uy1xl OHIO J UTAH I 1 --' MISSO I I 7 1 ' 11_ Kirkens historiske steder_ AMERIKAS FORENTE STATER

18 Lære og pakter: Herrens røst til alle mennesker På ny finner åpenbaringer sted Etter at Jesus og apostlene var døde, var prestedømmets kraft ikke lenger tilgjengelig for menneskene i den gamle verden, og dermed begynte det store frafallet. Det eneste den kristne verden hadde igjen var de åpenbaringer som var skrevet ned og overlevert til de hellige. Senere ble disse samlet og plassert sammen med skrifter fra profeter i fordums tid, og til sammen utgjorde dette Det gamle og Det nye testamente. Med hensyn til kristendommens historie og utvikling, kan ikke Bibelens virkning og verdi undervurderes. All den stund menneskene i sin alminnelighet ikke mottok flere åpenbaringer, er det ikke til å undres over at Bibelen snart ble den eneste kilde til Guds ord. Et kirkesamfunn hevder for eksempel at Bibelen inneholder «alle Guds råd», mens et annet sier at «Den hellige skrift inneholder alt som er nødvendig for frelse». (Backrnan, American Religions, s. 449.) Men i denne boken, som mange anså for å være avsluttet og fullstendig, står de ord som fikk den unge Joseph Smith til å søke Gud i bønn: «Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.» Oakobs brev 1:5.) Det var som svar på denne ydmyke bønn at et strålende syn ble tilkjennegitt. Himmelen som hadde vært taus i 1400 år, åpnet seg og nok en gang begynte åpenbaring å strømme ned over jorden. lover 1000 år hadde det ikke vært noen levende profeter på jorden. Men nå viste Gud selv seg, engler betjente mennesket, Urim og Thummim ble gjengitt, gamle skrifter bl oversatt og Kirken ble gjenopprettet. Apenbaring var igjen en realitet. Før Kirken var to år gammel, skrev profeten Joseph: «I denne Kirkens spede barndom var vi ivrig oppsatt på å høre Herrens ord om hvert eneste emne som på noen som helst måte angikk vår frelse.» (History of the Church, 1:207.) Fra denne vårdagen i 1820 og til den triste ettermiddagen den 27. juni 1844, mottok den mann som var utvalgt til å innlede den siste evangelieutdeling, åpenbaring på åpenbaring. Bibelen er elsket og akseptert av de hellige som Herrens ord, men det er ikke det eneste Herren har sagt. Profeten Joseph Smith skrev følgende: «Vi er i en helt annen situasjon enn noe folk som noen gang har levet her på jorden. Følgelig kan de åpenbaringer som tidligere er gitt ikke passe til våre forhold, for de ble gitt til et annet folk som levde før oss. Men i disse siste dager skulle Gud kalle en levning ved hvem det skulle være utfrieise både i Jerusalem og i Sion. Men hvis Gud ikke ga flere åpenbaringer, hvor skulle vi så finne Sion og denne levning? Han sa at tiden var nær da ødeleggelser skulle komme over jorden, men så skulle Gud ha et utfrieisessted for sin levning, og i Sion, osv.» (<<Kirtland Council Minute Book», Archives of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, Salt Lake City, s ) Innledning Apenbaringene opphørte heller ikke da pøbelen endelig lyktes med å ta profeten av dage. Kappen ble overlevert fra mann til mann, fra profet til profet, og bæres fremdeles i dag av en levende profet. Med overdragelsen av nøklene til hver etterfølgende profet, fulgte også åpenbaring. President Spencer W. Kimball har sagt: «Det finnes dem som antar at i og med trykking og utgivelse av disse hellige skrifter, er det 'slutt med profeter'. Men igjen vitner vi for verden at åpenbaring fortsetter og at Kirkens hvelv og arkiver inneholder alle åpenbaringer sol!' kommer fra måned til måned og fra dag til dag.» (Apenbaring: Herrens ord til sine profeter, Lys over Norge, okt. 1977, s. 79.) Fra åpenbaring til utgivelse: Hvordan de hellige fikk Lære og pakter President Joseph Fielding Smith har gitt en kort oversikt over hvordan Lære og pakter ble til: «Like etter at Kirken ble organisert, hadde medlemmene et sterkt ønske om å få tak i eksemplarer av de åpenbaringer som var gitt inntil det daværende tidspunkt. Sommeren 1830 begynte profeten, på guddommelig befaling, å kopiere og forberede åpenbaringene, utvilsomt i den hensikt å få dem utgitt. Noen av eldstene hadde eksemplarer i lommen, så langt Herren tillot dem å ha det, for det fantes noen åpenbaringer på det daværende tidspunkt som de ikke hadde tillatelse til å offentliggjøre for verden. Den første og annen november 1831, ble det avholdt en konferanse for eldster i Hyrum, Ohio, og der ble det bestemt at åpenbaringene skulle samles og utgis. På konferansens første dag godkjente Herren denne planen ved å gi en åpenbaring som han kalte sitt 'forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem å utgi til eder, O jordens innbyggere'. (L&p 1:6.) Men selv om dette ikke var den første åpenbaring som ble gitt til Joseph Smith, står den naturligvis som den første åpenbaring i boken Lære og pakter, da det er vanlig at forordet til en hvilken som helst bok i dag står foran i boken. Oliver Cowdery og John Whitmer fikk i oppdrag å bringe åpenbaringene til Independence, Missouri, hvor de skulle utgis. Profeten skyndte seg med å velge ut og forberede disse åpenbaringene, slik at brødrene kunne legge ut på sin reise til Missouri omtrent i midten av november.... W. W. Phelps som var en av Kirkens første medlemmer, var trykker av profesjon. Han hadde reist ned til Missouri. Trykkeripressen og satsen ble transportert nedover Ohio-elven fra Cincinnati hvor den ble kjøpt, og derfra videre over land til Independence. De aller fleste av de åpenbaringer som var blitt utvalgt av profeten ble satt opp i sats. Dette var et langtekkelig arbeide. Vi må ikke glemme at de levde i pionertider, at Kirtland lå like langt fra Missouri som vi her i Salt Lake befinner oss fra Vinterkvarteret, hvorfra pionerene la ut på sin reise til Rocky Mountains. Vi har lett for å 1

19 glemme dette, og derfor måtte det ta tid. Sommeren 1833 var de fleste av disse åpenbaringene blitt trykt, men ikke alle. På den tid oppsto det vanskeligheter, pøbelen ødela trykkeripressen, spredte satsen og ødela de fleste av de eksemplarene som var blitt trykt; men noen få ble reddet. Dette ble kjent som Budenes bok. (I denne første utgaven var det 65 kapitler.) Som nevnt var det meget få ark som ble bevart, og derfor finnes det i dag svært få eksemplarer av boken slik den den gang forelå. Jeg vet bare om 5 eller 6 eksemplarer som er å finne idag ble det nedsatt en komite bestående av Kirkens presidentskap og noen andre med henblikk på nok en gang å forberede åpenbaringene og få dem utgitt. Denne utvelgelse av åpenbaringer fortsatte, og i 1835 ble de forelagt for en konferanse i Kirken som ble avholdt den 17. august, og der ble de godkjent. ( utgaven hadde 102 kapitler.) Da profeten foretok denne utvelgelse, uttalte han at han verdsatte disse åpenbaringene høyere enn alle jordens rikdommer... Under denne konferansen ble det bestemt at syv forelesninger om troen skulle tas med i denne utgaven av Lære og pakter. Disse forelesningene var holdt for eldstenes skoler i Kirtland i årene Ved å akseptere disse syv forelesningene om troen, ble det gjort helt klart for denne konferansen at de ikke var mottatt på linje med åpenbaringene, men at de var godkjent som hjelpemidler når man skulle studere Kirkens læresetninger, og det var på disse premisser de ble tatt med i Lære og pakter.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s , 157.) 1 denne utgaven ble det også tatt med to andre artikler som heller ikke var åpenbaringer (se historisk bakgrunn til Lære og pakter 104). Den ene artikkelen gjaldt ekteskap, den andre styreform. Etter profetens martyrdød den 27. juni 1844, ble en utgave som inneholdt 111 kapitler trykt før de hellige ble drevet ut av Nauvoo. En ny utgave som inneholdt 136 kapitler ble utgitt i denne utgaven var for første gang kapitlene inndelt i vers og standardisert av eldste Orson Pratt under president Brigham Youngs ledelse. Tre år senere ble det føyet til fotnoter, nok en gang av Orson Pratt. Artikkelen om ekteskap ble ikke tatt med i denne utgaven fikk eldste James E. Talmage i De tolvs quomm i oppdrag å forandre hjelpemidlene ytterligere og omarbeide bokens format. Under hans ledelse ble kapitlene inndelt i sider med to kolonner, korte kapitelinnledninger ble skrevet til hvert enkelt kapitel, fotnotene ble utvidet og revidert og et stikkordregister ble utarbeidet. De syv forelesninger om troen ble tatt ut av denne utgaven, ettersom de ikke ble betraktet som formelle åpenbaringer, og samtidig ble det brevet som fordømte mangegifte tatt inn som en offisiell erklæring, kjent under navnet Manifestet. På generalkonferansen i april 1976 kanoniserte (godkjente) Kirken to åpenbaringer, og støttet derved president Kimballs forslag om at de ble gjort til hellig skrift og tilføyd de fire standardverker. Disse to åpenbaringene var profeten Joseph Smiths syn om det celestiale rike (som ble mottatt i 1836) og president Joseph F. Smiths syn om de dødes forløsning (mottatt i 1918). Disse åpenbaringene ble først tatt inn i Den kostelige perle, men da det ble bestemt å trykke en ny utgave av standardverkene, med adskillig flere fotnoter, krysshenvisninger og emneregister til Skriften, ble disse to åpenbaringene lagt til Lære og pakter som kapitel 137 og 138. Den nye utgaven har 138 kapitler og to offisielle erklæringer: Manifestet, som ble utstedt i 1890 av president Wilford Woodruff, og erklæringen om prestedømmet, som ble utstedt i 1978 av president Spencer W. Kimball. Lære og pakter: Hellig skrift for de siste dager President Joseph Fielding Smith bar vitnesbyrd om bokens betydning for de siste-dagers-hellige, og sa: «Med all mulig respekt for Mormons bok, Bibelen og Den kostelige perle som vi sier er våre standard læresetninger, har menneskene på jorden, efter mitt skjønn, ennu ikke fått en bok i sin besittelse som er så viktig som den bok som vi kaller for Lære og pakter. Boken Lære og pakter har for oss en særegen stilling over dem alle. Jeg vil gjeme fortelle dere hvorfor. Når jeg sier det slik, så tro ikke et øyeblikk at jeg ikke verdsetter Mormons bok, Bibelen og Den kostelige perle like så høyt som noen annen, for det tror jeg nok at jeg gjør. Jeg kjenner ingen som har lest mer i dem, og jeg setter stor pris på dem. De er strålende bøker som inneholder læresetninger, åpenbaringer og bud som vi skulle gi akt på; men Bibelen er en historisk beretning med læresetninger og bud som er gitt til folket i fordums tid. Det samme gjelder også for Mormons bok. De er læresetninger, historie og bud til et folk som bodde på dette kontinent i fordums tid. Men boken Lære og pakter inneholder Guds ord til dem som bor her nu. Den er vår bok. Den tilhører de siste-dagers-hellige. Den er mer dyrebar enn gull, og profeten sier vi skulle skatte den høyere enn alle jordens rikdommer. Jeg undrer meg på om vi gjør det? Hvis vi verdsetter den, forstår den og vet hva den inneholder, vil vi sette den høyere enn velstand; og den har større verdi for oss enn alle jordens rikdommer.» (Frelsende læresetninger, bind 3, s. 160.) Ved en annen anledning ga president Smith følgende løfte til dem som studerer åpenbaringene i Lære og pakter: «Hvis vi vil omsette den i handling, hvis vi vil holde Herrens bud, da vil vi kjenne sannheten og intet våpen som rettes mot oss skal lykkes.» (Se L&p 71:9-11.) Det skal ikke bli noen falske læresetninger, og ingen av menneskenes lærdommer som vil bedra oss. Det finnes mange sekter og mange feilaktige trosoppfatninger; det finnes mange merkelige ideer i verden, men hvis vi gransker disse åpenbaringene vil vi være befestet mot feiltagelser og vil bli gjort sterke.» (Conference Report, 1931, s. 17.) 2

20 Herrens forord: «En advarselens røst» Kapitel 1 Historisk bakgrunn L&p 1:6-7. Herren kaller dette kapitlet for sitt forord Himlene var blitt åpnet, åpenbaring var blitt gitt og Kirken hadde vært i vekst i over ett år etter at den ble organisert, da et råd av eldster kom sammen til en konferanse i Hyrum, Ohio, den 1. november Konferansen ble sammenkalt for å drøfte planer med henblikk på å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt; og det ble bestemt at de skulle utgis i en bok som skulle kalles for Budenes bok, og at første opplag skulle bestå av eksemplarer. Etter første konferansemøte da denne avgjørelsen ble tatt, spurte profeten Joseph Smith Herren om han kunne få en guddommelig bekreftelse på den beslutning som var tatt. Denne bekreftelsen ble gitt på en strålende måte, for ikke bare godkjente Herren arbeidet, men han ga også en åpenbaring som var hans eget forord til boken. Dette forordet ble til kapitel 1. Anmerkninger og kommentarer L&p 1:1-4. Lære og pakter er en advarselens røst til alle mennesker Forordet til Lære og pakter presenterer oss for bokens budskap. Hele denne boken med hellig skrift er en advarsel til nasjonene om at Gud ikke vil la seg spotte. De som lytter til advarselens røst vil bli beskyttet og finne fred, men de som avslår vil høste en bitter frukt. President Joseph Fielding Smith har sagt at Lære og pakter ikke bare er en bok for de siste-dagers-hellige; den er <moe mer enn det og tilhører hele verden, den tilhører katolikker, presbyterianere, metodister, den vantro og den ikke-troende. Den er hans hvis han vil akseptere den og motta den. Herren har gitt den til verden for at vi skal kunne bli frelst. Hvis dere ikke tror den, kan dere lese første kapitlet i denne boken - forordet - og dere vil oppdage at Herren har sendt denne boken med hele dens innhold til folk i det fjerne, på øyene i havet, i alle land og hans røst er til alle mennesker for at de alle kan høre. Og derfor sier jeg at den tilhører hele verden og ikke bare de siste-dagershellige. De vil bli dømt ved den, og det vil også dere bli.» (Conference Report, okt. 1919, s. 146.) Herren sier i vers 4 at Lære og pakter skal tjene som en «advarselsrøst... til alle menneske[», og dette tema går igjen om og om igjen i hele boken Lære og pakter. En mer fullstendig behandling av dette emnet vil du finne i Hjelpestoff A i tillegget. Vers 4., Og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn som jeg har utvalgt i disse dager. "Advarselsrøsten... til alle mennesker. I> (L&p 1:4.) Hensikten med et forord er å forberede leseren på bokens innhold. Det foretas en oppsummering av bokens budskap og av det formål forfatteren har hatt. Selv om denne åpenbaringen ikke var den første Joseph Smith mottok, er den blitt plassert først i boken som kapitel 1, fordi Herren ga den denne betegnelsen. President Joseph Fielding Smith har sagt at «Lære og pakter er spesielt særegen og interessant for alle som tror at den er den eneste bok som eksisterer i dag som er blitt hedret med et forord som Herren selv har gitt... Det ble ikke skrevet av Joseph Smith, men ble diktert av Jesus Kristus, og det innholder hans og hans Faders ord til Kirken og til hele verden om at tro på Gud, omvendelse fra synd og medlemskap i hans Kirke kan bli alle dem til del som tror, og for at den nye og evige pakt nok en gang kunne bli opprettet.» (Church History and Modem Revelation, 1:252.) L&p 1:8-10. Hva vil det si å besegle de «vantro og opprørske»? «Den makt til å besegle som er gitt til Herrens tjenere i denne den siste evangelieutdeling, omfatter de 'opprørske og vantro'... De har makt til å sette et segl som viser manglende aksept - på de menneskenes barn som holder fast ved sin vantro og sin opprørskhet, og de som på denne måten blir 'beseglet', og forblir i denne tilstand, vil pådra seg Guds vrede. Denne besegling angår de 'vantro', de som nekter å motta evangeliets budskap; og dessuten de 'opprørske', eller med andre ord de som vender seg mot Herrens tjenere, og spesielt dem som gjør det etter å ha fått del i de rettigheter og velsignelser som medlemskap i Kirken medfører.» (Smith og Sjodahl: Commentary, s. 6.) Joseph Fielding Smith bekreftet at forordet ble diktert av Jesus Kristus 3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag

Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Gjenopprettelsens grunnvoll elevenes leseoppdrag Religion 225 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Illustrasjon på omslaget: Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme,

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM

GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GJENGIVELSEN AV JESU KRISTI EVANGELIUM GUD ER DIN KJÆRLIGE HIMMELSKE FADER Gud er din Fader i himmelen. Han kjenner deg personlig og elsker deg høyere enn du kan fatte. Han ønsker at du skal være lykkelig

Detaljer

Grunnleggende læresetninger

Grunnleggende læresetninger Grunnleggende læresetninger De grunnleggende læresetningene skulle fremheves i både Seminar- og Institutt-klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem til, forstå, tro, forklare og anvende disse

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag

Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Mormons boks læresetninger elevenes leseoppdrag Religion 275 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag

Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Jesus Kristus og det evige evangelium elevenes leseoppdrag Religion 250 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi verdsetter kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for piker. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for piker «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER

ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER ÅNDENS GAVER FOR VANSKELIGE TIDER Eldste Henry B. Eyring i De tolv apostlers quorum Kirkens skoleverks temakveld for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er takknemlig for den vakre

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVA ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vår himmelske Faders plan for sine barns lykke og frelse*. Det kalles Jesu Kristi evangelium fordi Jesu Kristi forsoning

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER

MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER MOTSTÅ ALLE DJEVELENS FRISTELSER Eldste W. Rolfe Kerr i De syttis første quorum Temakveld for Unge voksne i regi av Kirkens skoleverk 5. februar 2006 Brigham Young University Dere har kommet hit til Brigham

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter...

Skriftsteder...2. Generalkonferanse...2. Tidsskrifter...3. Musikk...3. Kunst inspirert av evangeliet...3. Bøker, håndbøker og hefter... Evangelieressurser for hjemmet Skriftsteder...2 Generalkonferanse...2 Tidsskrifter...3 Musikk...3 Kunst inspirert av evangeliet...3 Bøker, håndbøker og hefter...4 Slektshistorie...6 Misjonærarbeid...6

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3

TRO PÅ GUD. for Gutter. «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 TRO PÅ GUD for Gutter «At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Johannes 17:3 Jeg heter JEG ER ET GUDS BARN Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme

Jeg oppfyller min. Plikt overfor Gud. For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Jeg oppfyller min Plikt overfor Gud For bærere av Det aronske prestedømme Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Det aronske prestedømme April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Den evige familie elevenes leseoppdrag

Den evige familie elevenes leseoppdrag Den evige familie elevenes leseoppdrag Religion 200 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi setter pris på kommentarer og rettelser. Send dem til: Seminaries and Institutes

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer