Årsrapport MøllerGruppen Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS"

Transkript

1 Årsrapport

2 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen er i kontinuerlig utvikling og eiendommer kjøpes, selges, bygges om og /eller utvikles til andre formål. 47 % av porteføljen er knyttet til bilimport og forhandlervirksomhet og leies ut til MøllerGruppen. MøllerGruppen Eiendom har ambisjon om å vokse betydelig innenfor "ikke-bil"-relatert eiendom, særlig innen kontor, varehandel og lager/logistikk. Ved utgangen av 2014 utgjør investeringsporteføljen drøye kvm. 2

3 NØ Årsrapport 2014 Selskap i MøllerGruppen Eiendom pr (morselskap) Møller Eiendom Norge AS Leiraveien Logistikkpark AS Leiraveien Logistikkpark II AS Leiraveien Forretningsbygg AS Ringveien Næringsbygg AS Litleåsveien Næringsbygg AS Jernkroken Næringsbygg AS Ryggeveien Næringsbygg AS Grenseveien Næringsbygg AS Stjørdal Næringsbygg AS Lillehammer Næringsbygg AS Kokstadveien Næringsbygg AS Falkenstenveien Næringsbygg AS Yttersøveien Næringsbygg AS Kanalveien Næringsbygg Gran Eiendomsutvikling AS Gran Boligbygg AS Smedstadmoen Handelshus AS Stavanger Næringsbygg AS Christianiakvartalet AS Bygdøy Alle' 4 AS Raglamyrvegen Næringsbygg AS Energivegen Næringsbygg AS Mohagan Næringsbygg AS Tungasletta Næringsbygg AS Orknøygata Boligbygg AS Langmyra 6 AS Knudsrødveien 7 - seksjon 2 AS Eurobygg Eiendom AS Averøy Handelsbygg AS Eide Handelsbygg AS Vestnes Handelsbygg AS Ålesund Handelsbygg AS Steinkjer Handelsbygg AS Møllergata 4 KS MG 4 Komplementar AS Møllergata 4 Holding AS Bamble Handelsbygg AS Solbergkrysset Ås AS Møller Eiendom Skøyen AS Møller Eiendom Skøyen Holding AS Forus Forretningsbygg AS Notodden Handelsbygg AS Sola Handelsbygg AS Haslevangen 15 AS Frysjaveien 31 Tomteselskap AS Baldermoen AS Fetveien AS Jessheim Tomteselskap AS Økernveien 94 Holding AS Økernveien 94 I AS Økernveien 94/96 AS Møller Eiendom Sverige AS (holdingselskap) Möller Fastigheter Mälardalen AB Argonet AB G. Persson Gruppen AB BK Järna AB Møller Real Estate Baltic AS (holdingselskap) Autohaus Holding AS SIA Zvaigznu 11 SIA Moller Real Estate UAB Moller Realty SIA Eizensteina 6 UAB Laisves 127 SIA Ulmana 86 UAB Ukmerges 252 SIA Krasta 54 UAB Putinu 31 Tilknyttede selskap (TS) A.L. Industrier AS (21,5 %) Harbitzalléen Bolig AS (50%) Big Box Eiendomsinvest AS (25 %) Gardermoen Log Invest Holding AS (60%) Frysjaveien 31 AS (20 %) Rosenlund Bydelssenter AS (29,98 %) Gardermoen Log Invest AS (100% datter av GLI Holding AS) Rosenlund Kontorbygg AS (29,98 %) Fåbro Eiendom AS (50 %) Fjetland Eiendom AS (50%) Gardermoen Logistikkbygg AS (100 % datter av Gardermoen Log Invest Holding AS 3

4 NØ Årsrapport 2014 NØKKELTALL 4

5 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 VIRKSOMHETENS ART, OMFANG OG LOKALISERING MøllerGruppen Eiendom er et eiendomskonsern eiet av Aars AS. MøllerGruppen Eiendom eier de fleste anlegg knyttet til MøllerGruppen sin bilvirksomhet. Totalt utleid areal til MøllerGruppen AS med datterselskaper er på kvm, fordelt på henholdsvis kvm i Norge, kvm i Sverige og kvm i Baltikum. I tillegg har konsernet kvm med annen næringseiendom, hovedsakelig i Norge. Selskapets forretningssted er Oslo. Målsettingen i selskapets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til en langsiktig verdiskapning. For å realisere strategien er det satt av betydelig kapital og ressurser, og eiendomsorganisasjonen er vesentlig styrket i løpet av perioden MøllerGruppen er konsernets største kunde, og kjøp, utvikling, drift og salg av bileiendommer er en integrert del av virksomheten. En forutsetning for forhandleravtalene i MøllerGruppen er at salg og service av nye biler finner sted i lokaler som tilfredsstiller Volkswagen-konsernets standarder. Arbeidet med å oppgradere bileiendommene pågår kontinuerlig, og betydelige investeringer er gjennomført. Totalt ble det i 2014 investert 138,6 millioner kroner tilknyttet bilvirksomheten. Parallelt med dette ble det investert 675 millioner kroner i annen næringseiendom. Konsernets tilknyttede selskaper har i løpet av 2014 gjennomført investeringer for 1 689,4 millioner kroner, hvorav MøllerGruppen Eiendom sin andel utgjør 943,2 millioner kroner. MAKROØKONOMI OG RAMMEBETINGELSER 1 Eiendomsvirksomhetens fremtidige utvikling vil blant annet avhenge av makroøkonomiske forhold. Eiendomssektoren er kapitalintensiv og nøkkelen til et eventuelt markedsskifte kan være investors tilgang på fremmedkapital. Vi forventer en stabil, men moderat utvikling i alle de nordiske økonomiene, inkludert Baltikum, både på kort og mellomlang sikt. Et stabilt marked virker attraktivt både for norske og internasjonale investorer, der det avgjørende er å finne det riktige investeringsobjektet. Konsensus er at rentenivået holdes lavt i hele regionen i hele Total markedsverdi av gjennomførte eiendomstransaksjoner i 2014 endte på ca. 87 milliarder, et rekordhøyt volum i Norge og en økning på 133 % fra 2013 og det høyeste registrerte nivået siden Børsnoteringen av Entra Eiendom utgjør imidlertid ca. 28 milliarder av totalen, men sett bort fra dette ender man fortsatt på et rekordhøyt volum på 59 milliarder. Den høye aktiviteten i markedet er hovedsakelig drevet av gunstige finansieringsbetingelser for eiendomsinvestorer. God kapitaltilgang i lånemarkedene har medført at rentemarginene i bankene er redusert til dels betydelig i løpet av 2014, og samlede lånekostnader for ny eiendomsfinansiering har vært fallende. Utenlandske investorer viser økende interesse for det norske markedet. Etterspørselen etter moderne og sentralt plasserte eiendommer i nærheten av kommunikasjonsknutepunkter er høy. Det er imidlertid også god etterspørsel etter mer normale eiendommer utenfor de mest sentrale områdene og det historisk høye gapet mellom prime og normal yield eiendommer er avtagende. Prime yield ved utgangen av 2014 er på 4,5 %, en reduksjon fra 5,25 % ved utgangen av Reduksjonen skyldes både nedgang i renter og marginer og svakere krone, og er basert på observerbare transaksjoner i markedet. Økt interesse fra utenlandske investorer og stabil og god tilgang på fremmedkapital tilsier fortsatt god aktivitet i transaksjonsmarkedet. Ledighet i kontormarkedet i Oslo målt som ledige arealer de neste tre månedene er på 8 % pr januar Dette er en økning på 1 % sammenlignet med fjoråret. Ledighet i CBDområdene er i snitt 6 %, svakt opp fra gjennomsnittlig ledighet i 204 på nærmere 5 %. Til tross for økningen er ledigheten fortsatt ansett å være på et lavt nivå, etterspørselen etter lokaler i dette segmentet er høy. I det svenske markedet har ledigheten holdt seg stabil på 9,1 % gjennom hele 2014 og leienivåene har vært stigende. CBD prime leie har steget til SEK pr m2. Stockholm er i ferd med å bli mer attraktivt for utenlandske investorer men markedet for prime kontorlokaler domineres fortsatt av sterke lokale aktører. Prime yield i Stockholm ligger på 4,25 %, svakt ned fra 4,5 % ved utgangen av Transaksjonsvolumet har vært høyt gjennom hele 2014, og endte på 148 milliarder, noe som tilsvarer en økning på over 60 % sammenlignet med Den svenske sentralbanken senket renten til 0,1 % i starten av februar 2015, noe som garanterer lave renter videre i Dette, sammen med utsikter til høyere avkastning ved å investere i eiendom sammenlignet med alternative plasseringer, vil sannsynligvis medføre fortsatt vekst i transaksjonsvolumer. Transaksjonsvolumet i de baltiske landene endte på 415 millioner euro i 2014, noe som var en nedgang fra 2013 forårsaket av geopolitisk usikkerhet og svakere global økonomi. Sammenlignet med vest-europeiske markeder er det imidlertid fortsatt muligheter for meravkastning i de baltiske markedene med prime yield på rundt 7 %. Nordiske, baltiske og russiske investorer er hovedaktørene i det baltiske markedet med investeringer konsentrert rundt hovedstedene. 1 Kilder: Akershus Eiendoms markedsrapport vår 2015, Newsec Property outlook spring

6 NØ Årsrapport 2014 MøllerGruppen Eiendom har mange prosjekter på tegnebrettet og det forventes høy aktivitet i Selskapet vil fortsette å vokse med hovedvekt på kontor og handelseiendommer. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultat Driftsinntektene i konsernet MøllerGruppen Eiendom var på 282,3 millioner kroner i 2014 mot 311,9 millioner kroner i Ser man bort fra engangsposter på ca. 60 millioner kroner i 2013 samt effekt av endret klassifisering av investering i Fjetland Eiendom på 20,3 millioner kroner har driftsinntektene økt med 50,7 millioner kroner. Økningen skyldes nye investeringer og årlig husleieregulering. Resultat etter skatt ble 20,1 millioner kroner i 2014 mot 14,1 millioner kroner i Resultatet er belastet med nedskrivning av eiendommer i Norge og Baltikum på 42,8 millioner kroner i 2014, tilsvarende ble det nedskrevet for 80,7 millioner kroner i For øvrig har personalkostnader økt med 7 millioner kroner som følge av nyansettelser. Dette for å kunne realisere strategien om å vokse utenfor bileiendomssegmentet. Samlet positiv kontantstrøm fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter var på 5,7 millioner kroner i Kontantstrøm fra driften var på 80,5 millioner kroner. Konsernet hadde et driftsresultat på 113 millioner kroner. Avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm fra drift skyldes hovedsakelig endret klassifisering av innregning av investering i Fjetland Eiendom AS samt valutaeffekter. Netto utbetaling i forbindelse med investeringer i eiendom og tilknyttede selskaper var på 707,2 millioner kroner. Netto opptak av ny langsiktig gjeld var på 486,7 millioner kroner. Investeringer og salg Selskapet har i løpet av året foretatt flere eiendomstransaksjoner. Det er totalt investert millioner kroner i nye selskaper i 2014 (75 millioner kroner i 2013). I januar 2014 kjøpte vi 100 % av aksjene i Sola Handelsbygg AS. I november og desember ble det investert i to kontorbygg på Økern i Oslo ved kjøp av 100 % av aksjene i henholdsvis Haslevangen 15 AS og Økernveien 94 AS. I tillegg ble det i desember investert i 60 % av aksjene i Gardermoen Log Invest Holding AS som gjennom datterselskapet Gardermoen Log Invest AS eier et logistikkbygg på Gardermoen som er utleid til COOP Handel AS. Gardermoen Log Invest Holding AS behandles som et tilknyttet selskap da aksjonæravtalen mellom eierne krever enstemmighet om alle strategiske og driftsmessige beslutninger i selskapet. Investeringen innregnes etter egenkapitalmetoden slik at oppkjøpet av dette selskapet gir ingen effekt på konsernets anleggsmidler. Konsernet har fokusert på arbeidet med prosjektering og regulering av en rekke utviklingseiendommer, herunder spesielt Harbitzalléen 3-7 i Oslo. Her er det planlagt et kombinert prosjekt med bolig, kontor og handelsarealer. Det er inngått samarbeidsavtale med Profier AS for utvikling og realisering av boligdelen av prosjektet. Planen er å igangsette bygging så raskt som mulig etter at reguleringsforslaget er endelig godkjent av Oslo Kommune. Det har også vært høy aktivitet knyttet til den bilrelaterte delen av virksomheten. Nytt Skoda-anlegg har blitt ferdigstilt i Tønsberg og Västerås i I Örebro har vi ferdigstilt ombygning for VW mens det er ferdigstilt et nybygg for VW i Vilnius. Videre to bilanlegg på Mustad, oppført av vårt tilknyttede selskap Fåbro Eiendom AS, blitt ferdigstilt i løpet av desember. To bilanlegg i Tromsø ble solgt i desember. Det har også blitt ferdigstilt et kombinasjonsbygg på Kokstad i Bergen. Pågående byggeprosjekter som løper i 2015 er blant annet nybygg for Audi og VW samt en utleieenhet på Solbergkrysset i Ski, nybygg for VW i Stjørdal,rehabilitering av kontoreiendommen Bygdøy allé 4 i Oslo og oppføring av kontorbygg på Rosenlund i Lillehammer. Finansiering Konsernet er finansiert med langsiktige pantelån på totalt millioner kroner, hvorav 670 millioner kroner er trekk på lånerammer og millioner kroner er faste lån. Den ubenyttede delen av lånerammene utgjorde 230 millioner kroner pr Trekkfasilitetene benyttes til løpende drift, kjøp og utvikling av nye eiendommer. For kortsiktig likviditetsstyring er det etablert kassekreditt på 40 millioner kroner. Total rentebærende gjeld for eiendomsvirksomheten er på millioner kroner pr Eiendomsfinansieringen er basert på flytende rente, noe som gjør at konsernet er utsatt for risiko knyttet til endringer i rentenivået i Norge, Sverige og Baltikum. Denne risikoen sikres ved at det inngås langsiktige renteswap-avtaler for deler av gjelden. Ved utgangen av 2014 var 38 % av konsernets gjeld sikret med renteswap-avtaler. MøllerGruppen Eiendom eier eiendommer i Sverige og i de baltiske landene, hvilket medfører valutarisiko. Finansieringen i de utenlandske datterselskapene gjøres enten direkte i bank lokalt eller internt fra. Gjelden sikres ved at den tas opp i lokal valuta og/eller ved bruk av terminkontrakter ved intern finansiering. Både interne fordringer og terminkontraktene markedsvurderes løpende (mark-to-market). Ved årsskiftet var totalt sikret beløp 349 millioner SEK. Eiendomskonsernet har betydelige leieinntekter fra andre selskaper i Aars konsernet, samt eksterne leietagere. Det vil alltid være en risiko forbundet med leietagernes evne til å innfri sine forpliktelser. Denne risikoen søkes kontrollert via lange 6

7 NØ Årsrapport 2014 leieavtaler med solide leietagere, samt i størst mulig grad diversifisering mellom leietagere. Historisk har tap på krav vært lave. Pr utgjør bokført egenkapital i konsernet millioner kroner, tilsvarende 36,7 % av totalkapitalen. Konsernets verdijusterte egenkapital vurderes å være vesentlig høyere som følge av at eiendommenes markedsverdier overstiger bokførte verdier. Morselskapet,, hadde totale driftsinntekter i 2014 på 154,5 millioner kroner, hvorav 133,4 millioner kroner er gevinst ved salg av konsernaksjer. Inntektene for øvrig består hovedsakelig av utfakturert management honorar til datterselskapene. Resultat etter skatt ble på 127,5 millioner kroner mot -3,1 millioner kroner i Økningen skyldes hovedsakelig gevinst i forbindelse med salg av aksjer. Årets overskudd foreslås disponert som følger: Overført til annen egenkapital Sum disponert 127,5 millioner kroner 127,5 millioner kroner Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen av regnskapet for 2014, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede for morselskapet og konsernet som helhet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og finansielle stilling pr. 31. desember Det har ikke inntruffet forhold etter årets slutt som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING hadde pr ansatte, hvorav 3 kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet ansees som godt. I 2014 har det totale sykefraværet vært på 1,12 %, og det har ikke forekommet arbeidsulykker. I selskapet, som i konsernet for øvrig, foretas en løpende kartlegging av helse-, miljø og sikkerhetsforholdene i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. YTRE MILJØ Byggevirksomheten som MøllerGruppen Eiendom utfører, påvirker i utgangspunktet det ytre miljø. I samråd med engasjerte parter legges det derfor stor vekt på å avhjelpe eventuelle negative miljøeffekter i byggeprosjektene. Miljøhensyn er godt forankret i MøllerGruppen Eiendom gjennom mangeårig satsing på ENØK-tiltak. Gjennom et prosjekt støttet av Enova er det siden 2009 spart 7,5 GWh/år. Dette er oppnådd ved opplæring i energieffektiv drift av driftspersonell og investeringer i lønnsomme ENØK-tiltak. MøllerGruppen Eiendom ønsker på sikt å etablere energioppfølging for hele sin portefølje. Som et ledd i denne ambisjonen er systemer for aktiv energioppfølging installert i alle bygg i Norge og Baltikum (ca. 70 bygg). Sverige står for tur i Dette innebærer at alle energikilder som elektrisitet, fjernvarme og gass logges time for time, og det utarbeides ukentlige kommentarer og tips til effektiv energibruk. Lokalt personell gjennomfører tiltak på bakgrunn av dette. MøllerGruppen Eiendom har som policy at alle bygg skal ha installert SD-anlegg for effektiv styring av tekniske anlegg og energiforbruk. Det arbeides kontinuerlig med å gjennomføre nye tiltak som kan optimalisere energibruken ytterligere. Ved anbudsinnhenting på nybygg skal det innhentes anbud på A-bygg og BREEAM Very Good, alternativt med opsjon på B-bygg og BREEAM Good. Det settes krav til entreprenør om at denne fremlegger en plan for redusert energiforbruk i byggeperioden, samt en plan for kildesortering av avfall fra byggeplass. BREEAM-rådgiver og ENØK-rådgiver skal medtas i prosjektgruppen fra oppstart. 7

8 NØ Årsrapport 2014 KONSERNETS FREMTIDSUTSIKTER Det forventes en lavere makroøkonomisk utvikling på kort sikt i Norge blant annet som følge av lavere oljepriser, men allerede i 2016 er det forventninger om økt aktivitetsnivå i norsk økonomi. Det er god tilgang på kapital i transaksjonsmarkedet og reduserte markedsrenter og kredittmarginer indikerer fortsatt robust transaksjonsmarked. MøllerGruppen Eiendom har solide eiere og balanse og god kapasitet til å gjennomføre nye investeringer. På bakgrunn av dette ser styret positivt på konsernets muligheter i 2015 og videre fremover. Styret i Oslo, 21. april

9 NØ Årsrapport 2014 RESULTATREGNSKAP 9

10 NØ BALANSE PR Årsrapport

11 NØ BALANSE PR Årsrapport

12 NØ Årsrapport 2014 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12

13 Årsrapport 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Prinsipper for utarbeidelse av konsernregnskapet Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling når konsernselskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Selskaper der MøllerGruppen Eiendom har bestemmende innflytelse konsolideres. Det konsoliderte regnskapet omfatter morselskapet og de selskaper som fremgår av note 5, samt deres datterselskaper. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Fra og med regnskapsåret 2014 har konsernet endret prinsipp for innregning av investeringen i selskapet Fjetland Eiendom AS. Se nærmere omtale av dette i note 22. Eliminering av interne transaksjoner Alle transaksjoner og mellomværende mellom konsernselskaper er eliminert. Driftsmidler er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Kostpris på aksjene i det enkelte datterselskap er eliminert mot datterselskapets egenkapital på oppkjøpstidspunktet. De mer/mindreverdier som fremkommer, tillegges de eiendeler og forpliktelser i balansen som mer/mindreverdiene knytter seg til og periodiseres over eiendelens gjenværende levetid. Mer/mindreverdier som ikke kan henføres til aktuelle eiendeler eller forpliktelser oppføres som goodwill/negativ goodwill i balansen og avskrives/inntektsføres over økonomisk levetid. Ved kjøp av datterselskaper med minoritet oppføres 100 prosent av identifiserbare eiendeler og gjeld i balansen, mens det for goodwill bare er majoritetens andel som oppføres. Avhending av datterselskaper Dersom konsernet selger seg ned til en eierandel på 50 % eller lavere, resultatføres gevinst/ tap som om hele selskapet var solgt. Dette innebærer at den resterende eierandel regnskapsføres til virkelig verdi. Omregning av utenlandske datterselskaper Balanseposter i utenlandske selskaper blir omregnet til kursen på balansedagen, mens resultatet omregnes til veid gjennomsnittskurs. Omregningsdifferanser vedrørende utenlandske datterselskaper føres mot egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressene er trukket ut som egne poster i resultatregnskapet og balansen. I resultatregnskapet beregnes og vises minoritetenes andel av resultatet etter skatter. Minoritetsinteresser i balansen representerer minoritetenes andel av selskapenes egenkapital hensyntatt minoritetenes andel av mer/mindreverdier og interne gevinster. Tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet Eierandeler i selskaper der konsernet eier mellom 20 og 50 prosent, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, konsolideres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Dette innebærer at konsernets andel av resultatet etter skatt og etter avskrivninger av eventuelle merverdier resultatføres under finansposter og tillegges bokført verdi for andelen. Internt salg av driftsmidler til tilknyttede selskap er korrigert for urealisert internfortjeneste. Eierandeler i felles kontrollert virksomhet behandles etter samme prinsipp. Enkelte eierandeler i mindre selskap med begrenset verdi og resultat, er behandlet som ordinære aksjeinvesteringer som vurderes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Periodiserings-, klassifiserings- og vurderingsprinsipper Grunnleggende regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk som er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering av eiendeler og gjeld Varer, kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonstidstidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kortsiktig del av langsiktig gjeld som forfaller innen ett år er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel eller langsiktig gjeld. Estimater Ved vurdering av inntekter, kostnader, balanseposter og øvrige forpliktelser hvor det ikke foreligger markedsverdier brukes estimater. Dette gjelder vurdering av eiendommer. forpliktelser, pensjoner og goodwill samt øvrige langsiktige avsetninger. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endres. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringen oppstår. Inntektsføring Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden. Vedlikehold/påkostning Anskaffelser til bygg kostnadsføres dersom det anses som vedlikehold. Det aktiveres dersom det anses som en påkostning. Normalt omfatter påkostninger standardheving eller tilbygg. Tekniske installasjoner aktiveres i forbindelse med 13

14 NØ Årsrapport 2014 nyanskaffelse eller full utskiftning, men kostnadsføres i forbindelse med vedlikehold av delkomponenter.. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er i balansen oppført til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger i resultatregnskapet er beregnet lineært og er basert på anslag over driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Byggelånsrenter som påløper i byggeperioden aktiveres. Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing), vises i regnskapet som driftskostnad og årlig leiebeløp er vist i note 7. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses å overføre den vesentlige av den økonomiske og risikoen knyttet til driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer i datterselskaper av strategisk karakter og andre langsiktige investeringer klassifiseres som anleggsmidler og regnskapsføres til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Utbytte fra datterselskapet inntektsføres i samme år som givende selskap foretar avsetningen. Utbytte fra øvrige selskaper inntektsføres når utbytte utbetales. Investeringer av kortsiktig karakter er klassifisert som omløpsmidler og er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen med fordringenes pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Skatter Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endringer i utsatt skatt. Betalbar skatt er fastsatt på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi samt skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel hvor det er usikkerhet knyttet til fremtidig bruk blir ikke balanseført. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen, når det er grunnlag for nettoføring. Ved endret skattesats påfølgende år, legges ny skattesats til grunn for beregning av utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er beregnet basert på forskjellen mellom virkelig verdi og bokførte verdier i oppkjøpte selskaper på identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Det beregnes ikke utsatt skatt på goodwill og merverdier på eiendommer ved oppkjøp. Utsatt skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller knyttet til investeringer i datterselskap innregnes, med unntak av når det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reversere i uoverskuelig fremtid. Pensjoner Norske selskaper har kollektive pensjonsforsikringer (ytelses, - og innskuddsbaserte) som er dekket i forsikringsselskaper. I tillegg har konsernet usikrede pensjonsforpliktelser, inklusive avtalefestet pensjon (AFP), som aktuarberegnes og belastes direkte over driften. Selskapets ytelsesording er avviklet i løpet av 2014 slik at gjenværende pensjonsordninger i sin helhet er innskuddsbaserte ordninger Selskaper i Sverige, Latvia og Estland har ingen ansatte og har dermed ingen pensjonsavtaler. I Litauen et det ansatte, men ingen pensjonsavtaler. Ved beregninger av pensjonskostnaden i ytelsesbasert avtale benyttes en lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de akkumulert overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Innskuddspensjon kostnadsføres løpende i regnskapet ved at konsernet innbetaler til forsikringsselskapet en viss prosentandel av den ansattes lønn. Innskuddet investeres i fond hvor de ansatte kan velge mellom ulike spareprofiler. Ut over dette har konsernet ingen forpliktelser overfor de ansatte på denne ordningen. Finansielle instrumenter Ved sikring av fremtidige rentekostnader, hvor sikringsinstrumentene skal sikre konsernet mot variasjoner i fremtidige kontantstrømmer, bokføres ikke sikringsinstrumentet i balansen så lenge sikringen er vurdert å være effektiv. Gevinst eller tap resultatføres netto i takt med resultatføringen av sikringsobjektet. Ved renteswapavtaler hvor sikringen ikke er vurdert å være effektiv, bokføres sikringsinstrumentet til markedsverdi i balansen. Endringer i markedsverdi føres løpende over resultatet. Ved valutaterminkontrakter som skal sikre eiendeler og forpliktelser, hvor sikringen er vurdert å være effektiv, vurderes både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet til virkelig verdi, og gevinst og tap resultatføres. Ved sikring av nettoinvesteringer i utenlandsk valuta og hvor sikringen er vurdert som effektiv, er valutaterminkontrakten vurdert til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi føres direkte mot egenkapitalen. 14

15 NØ Årsrapport 2014 Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs og tilhørende valuta gevinst/tap resultatføres som finanspost. Dette gjelder likvide midler, fordringer og gjeld. For ikke pengeposter legges kursen på transaksjonstidspunktet til grunn for anskaffelseskost og regnes ikke om senere. Salg og kjøp av varer og tjenester i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursen på transaksjonstidspunktet. Konsernet har norske kroner som presentasjonsvaluta. Konsernet er eksponert for kursendring i SEK, EUR og LTL. Innen konsernet er det ytet lån i SEK og EUR. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Betingede forpliktelser regnskapsføres når det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at forpliktelsen inntreffer og forpliktelsen kan måles pålitelig. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen er den indirekte metoden lagt til grunn. Likvider omfatter kontanter, bankinnskudd, finansinvesteringer (pengemarkedsfond) og trukket kassekreditt. 15

16 NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER De påfølgende notene gjelder konsernregnskapet dersom ikke annet er angitt. Beløpene er oppgitt i kr. Alle balansetall er pr Note 1 - Segmentinformasjon Virksomheten består av utleie, forvaltning og utvikling av eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Den norske virksomheten er delt inn i forretningsområdene bileiendom og øvrig eiendom. Forretningsområdene viser følgende hovedtall: 2014 Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter ( ) Driftsresultat (24 770) ( ) Av- og nedskrivninger * EBITDA ( ) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (21 405) (28 847) (3 971) (5 644) (18 998) 0 (78 865) Resultat før skatt (16 346) (28 741) ( ) Eiendeler ( ) Forretningsområder: Bil Eiendom Norge Øvrige eiendommer Norge Eiendom Baltikum Eiendom Sverige Morselskap Elimineringer Konsern Driftsinntekter (17 997) Driftsresultat (13 416) (10 243) Av- og nedskrivninger * EBITDA (8 988) Inntekt på investering. i TS Øvrige finansresultat (32 700) (24 010) (3 772) (6 607) (12 430) (73 455) Resultat før skatt (17 188) (4 179) (12 430) Eiendeler ( ) EBITDA er driftsresultat før av- og nedskrivninger, inkl resultat i TS. Note 2 - Driftsinntekter Andre driftsinntekter 2014 Leieinntekter Gevinst ved salg av konsernaksjer * Disponenthonorar Andre driftsinntekter ** Sum * Gevinst ved salg av konsernaksjer inkluderer interngevinst på 100,6 millioner kroner. ** Møller Bil i Sverige ble i forbindelse med ombygning / tilpasning av lokaler fakturert et engangsbeløp i 2013 på 59,6 millioner kroner.

17 Note 3 - Lønn- og andre personalkostnader Konsernet Personalkostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Lån til ansatte Lån til ledende ansatte og styret 0 0 Lån til ansatte gjelder rentebærende billån hvor selskapene har pant i bil. Konsernet Honorarer til revisor (ekskl mva) Revisjon Andre attestasjonstjenester Skatt Annen bistand Sum Adm. direktør Styre Ytelser til ledende personer Lønn og bonus Pensjonskostnader 120 Pensjonskostnader 25 Annen godtgjørelse 947 Styrehonorar Sum Administrerende direktør har 1 % eierandel i Møller MI AS. Det er etablert bonusordninger hvor utbetalingens størrelse avhenger av oppnådd resultat for året samt andre kvalitative vurderingskriterier og hvor bonusen ansees å være en del av normal avlønning innen denne type stilling. Administrerende direktør har på visse vilkår rett til to års etterlønn. Note 4 - Andre driftskostnader Kostnader driftsmidler (husleie, strøm, vedlikehold, bilkostnader, med mer) Adm.kostnader (IT-tjenester, honorarer, reisekost., gaver, tap på krav, mm) Sum Konsernet Note 5 - Inntekter på investeringer i datterselskaper Investeringer: Eier- / Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Selskapets navn kontor andel verdi Møller Eiendom Norge AS Oslo 100 % Møller Eiendom Sverige AS Oslo 100 % Møller Real Estate Baltic AS Oslo 100 % Oslo

18 Inntekter: Selskapets navn Konsernbidrag fra øvrige konsernselskaper Sum Konsernets eiendomsvirksomhet i Norge, Sverige og Baltikum drives gjennom de tre holdningselskapene Møller Eiendom Norge AS, Møller Eiendom Sverige AS og Møller Real Estate Baltic AS. Disse selskapene har følgende investeringer: Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Eiendom Norge AS: kontor andel verdi Averøy Handelsbygg AS Oslo 100 % Bamble Handelsbygg AS Oslo 100 % Bygdøy Allé 4 AS Oslo 100 % Christianiakvartalet AS Oslo 100 % Eide Handelsbygg AS Oslo 100 % Eurobygg Eiendom AS Oslo 100 % Falkenstenveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Forus Forretningsbygg AS Oslo 100 % Gran Boligbygg AS Oslo 100 % Gran Eiendomsutvikling AS Oslo 100 % Grenseveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Jernkroken Næringsbygg AS Oslo 100 % Kanalveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Knudsrødveien 7 - seksjon 2 AS Oslo 100 % Kokstadveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Langmyra 6 AS Oslo 100 % Leiraveien Forretningsbygg AS Oslo 100 % Leiraveien Logistikkpark AS Oslo 100 % Leiraveien Logistikkpark II AS Oslo 100 % Lillehammer Næringsbygg AS Oslo 100 % Litleåsveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Møller Eiendom Skøyen AS Oslo 100 % MG 4 Komplementar AS Oslo 100 % Møller Eiendom Skøyen Holding AS Oslo 100 % Møllergata 4 Holding AS Oslo 100 % Notodden Handelsbygg AS Oslo 100 % Ringveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Ryggeveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Smestadmoen Handelshus AS Oslo 100 % Solbergkrysset Ås AS Oslo 100 % Stavanger Næringsbygg AS Oslo 100 % Steinkjer Handelsbygg AS Oslo 100 % Stjørdal Næringsbygg AS Oslo 100 % Vestnes Handelsbygg AS Oslo 100 % Yttersøveien Næringsbygg AS Oslo 100 % Ålesund Handelsbygg AS Oslo 100 % Sola Handelsbygg AS Oslo 100 % Baldermoen AS Oslo 100 % Energivegen Næringsbygg AS Oslo 100 % Fetveien AS Oslo 100 % Frysjaveien 31 Tomteselskap AS Oslo 100 % Jessheim Tomteselskap AS Oslo 100 % Oslo 100 % Orknøygata Boligbygg AS Oslo 100 % Raglamyrvegen Næringsbygg AS Oslo 100 % Tungasletta Næringsbygg AS Oslo 100 % Haslevangen 15 AS Oslo 100 % Økernveien 94 Holding AS Oslo 100 % Sum

19 Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Eiendom Sverige AS: kontor andel verdi Argonet AB Örebro 100 % G.Persson Gruppen AB Uppsala 100 % Möller Fastigheter i Mälardalen AB Uppsala 100 % BK Järna AB Södertälje 100 % 739, Sum Eier- / Tall i tnok Forretnings- stemme Egenkapital Årsresultat Bokført Møller Real Estate Baltic AS kontor andel verdi UAB Moller Realty Vilnius, Litauen 100 % UAB Laisves 127 Vilnius, Litauen 100 % UAB Ukmerges 252 Vilnius, Litauen 100 % UAB Putinu 31 Vilnius, Litauen 100 % SIA Moller Real Estate Riga, Latvia 100 % SIA Eizensteina 6 Riga, Latvia 100 % SIA Ulmana 86 Riga, Latvia 100 % SIA Krasta 54 Riga, Latvia 100 % SIA Zvaigznu 11 Riga, Latvia 100 % Autohaus Holding AS Tallin, Estland 100 % 19712, Sum Note 6 - Investeringer i tilknyttede selskap Stemme- Andel av EK Bokført Resultatandel Bokført andel / i selskapet verdi Tilgang / etter skatt verdi Selskapets navn eierandel avgang 2014 Utbytte A.L. Industrier AS, Oslo 21,5 % (9 463) Frysjaveien 31 AS, Oslo 20,0 % (600) Big Box Eiendomsinvest AS, Oslo 25,0 % (547) (1 000) Fåbro Eiendom AS, Oslo 50,0 % Rosenlund Bydelssenter AS, Lillehammer ** 30,0 % (2 495) (4 049) Rosenlund Kontorbygg AS, Lillehammer ** 30,0 % (10 538) Fjetland Eiendom AS, Stavanger * 50,0 % Harbitzalleen Bolig AS 50,0 % Gardermoen Log Invest Holding AS 60,0 % Sum (8 575) (15 063) * Investeringen i Fjetland Eiendom AS ble frem til 31. desember 2013 innregnet som et datterselskap. Fra og med 1. januar 2014 har man klassifisert investeringen som et TS og innregnet investeringen i henhold til egenkapitalmetoden. Se note 22 for ytterligere omtale. I konsernregnskapet er investeringene i tilknyttede selskap innarbeidet etter egenkapitalmetoden. ** Det er gitt ansvarlige lån til Rosenlund Bydelsenter AS og Rosenlund Kontorbygg AS på til sammen 42,8 millioner kroner. Resultatandeler fra disse selskapene inkluderer nedskrivning på 13,5 millioner kroner.

20 Note 7 - Varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og goodwill Konsernet Biler, maskiner Biler, maskiner Anl. under Goodwill / og inventar og inventar Bygg Tomt utførelse Imm.eiend. Sum Anskaffelseskost Omregningsdifferanse av saldo pr Justert anskaffelseskost Tilgang ved oppkjøp i år Avgang solgte selskap i år (4 165) ( ) (22 331) ( ) Tilgang (4 228) Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse av saldo pr Justert av- og nedskrivning Tilgang ved oppkjøp i år Avgang akk avskrivninger - konsernselskap Avgang akk avskrivninger Omregningsdifferanse tilgang/avgang (3) (3) Årets nedskrivning * Årets avskrivning Avskrevet Bokført verdi år Lineær avskrivningsplan 3-7 år 50 år 10 år 551 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varighet på leie av driftsmidler 1-5 år 5-15 år 4-36 år Goodwill er knyttet til oppkjøp av nye selskap. Goodwill knyttet til strategiske investeringer som ligger innenfor konsernets kjernevirksomhet og hvor MøllerGruppen Eiendom har et langsiktig perspektiv avskrives normalt over 10 år. * Eiendommer i Norge og Baltikum er nedskrevet med henholdsvis 10,3 og 32,5 millioner kroner. Nedskrivninger er et resultat av foretatte verdsettelser basert på omsetningsverdi og/eller neddiskonterte kontantstrømmer. Note 8 - Goodwill Spesifikasjon av goodwill ved oppkjøp: Kjøps- Avskrivnings-Anskaffelses- Akkumulerte Bokført Årets Goodwill tidspunkt periode kostavskrivninger* verdiavskrivninger Forretningsområde Eiendom Baltikum år Sum goodwill * Inkl omregningsdifferanse Note 9 - Fordringer og gjeld konsern Langsiktig lån til konsernselskap Fordringer på konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig fordring på konsernselskap Kortsiktig lån til konsernselskap Kundefordringer Fordring konsernbidrag Kortsiktig fordring konsernselskap Gjeld til konsernselskap konsernkontoordning Langsiktig gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld 3 88 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 3 88 er administrator for konsernets konsernkontoordning. Selskapene i ordningen er solidarisk ansvarlig for nettogjelden som trekkes.

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 2 Salgsinntekter 769 247 716 079 Annen driftsinntekt 3 880 5 225 Sum driftsinntekter 773 127 721 303 Endring i beh. av

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer