Konjunkturbarometeret for Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret for Rogaland"

Transkript

1 konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo rogaland. Høsten 2006 Konjunkturbarometeret for Rogaland Rogaland surfer på toppen av norsk høykonjunktur Rogaland er mer sensitiv for konjunkturendringer enn landet for øvrig Petroleumsindustrien satser i nord Rogaland i verdensklasse innen oppdrettsteknologi

2 Et samarbeidsprosjekt Konjunkturbarometeret for Rogaland er et samarbeidsprosjekt mellom syv av regionens sentrale næringsutviklingsaktører. Dette er tredje rapport i Vi håper at Konjunkturbarometeret vil bidra til økt innsikt og forståelse av utvikling i næringslivet og offentlig forvaltning i Rogaland. Videre at denne innsikten oppleves som nyttig og fører til handling på bred basis fra enkeltbedrifter til organisasjoner og offentlige aktører. Det er også en målsetting at rapporten skal benyttes som grunnlagsdokument i forbindelse med offentlige planprosesser, samt budsjettarbeid i offentlig og privat sektor. Et bedre Innhold Et samarbeidsprosjekt side 2 Fakta om Rogaland side 2 Mulighetens fylke side 3 Samlet vurdering side 4 Konjunkturendringer slår tidlig ut i Rogaland side 6 arbeidsmarked Flere bein å stå på, mer robust i forhold til kronen side 10 Å kunne norsk er nøkkelen til framtiden side 11 Mulighetenes fylke I denne utgaven av Konjunkturbarometeret fokuserer vi på petroleum og havbruk, to bærebjelker i Rogalands næringsliv. Aldri før har mulighetene innen de to næringene vært større enn nettopp i dag. I tillegg til å stå for egen vekst og utvikling, bidrar de også til verdiskaping innen andre bransjer. Leif Johan Sevland Ordfører Stavanger kommune Styreleder Stavanger-regionen Næringsutvikling Karl Bøe Skogen Direktør Innovasjon Norge Roald G. Bergsaker Ordfører Rogaland fylkeskommune Styreleder Innovasjon Norge Rogaland Øystein Hansen Distriktssekretær LO Rogaland Bjørn M. Stangeland Regionsdirektør NHO Rogaland Truls Nordahl Direktør NAV Rogaland Denne utgaven av Konjunkturbarometer er basert på Aetats bedriftsundersøkelse i Rogaland, hvor mer enn 900 bedriftsledere i bedrifter med til sammen over arbeidstakere har besvart Fakta om Rogaland spørsmål om rekrutteringsbehov, Befolkning per 1. april 2006 aktivitetsnivå og markedsutsikter Vi Prosentvis endring fra 1. april 2005 benytter denne anledningen + 1,3til å takke de som velvillig har bidratt med sine Antall sysselsatte per desember 2005 besvarelser til denne 196 statistisk 043 tunge Prosentvis endring fra desember 2004 undersøkelsen. + 1,7 Antall bedrifter per september Aetat har siden 1995 årlig gjennomført Prosentvis endring fra september ,8 en landsdekkende spørreundersøkelse Antall nyetableringer i 2005 blant offentlige og private virksomheter. Prosentvis endring fra 2004 NHO og Sparebank 1 SR-Bank + 14har også i en årrekke gitt ut publikasjoner om Antall konkurser første halvår 2006 næringsutviklingen i Rogaland. 98 For et Prosentvis endring fra første halvår 2005 par år siden innledet vi - et 30,6 samarbeid, sammen med andre sentrale aktører i Kilde SSB. Bedrifter i Enhetsregisteret (ER) og Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF). fylket Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, ARNE-prosjektet og LO om en samlet innsats for å utgi et Dette Konjunkturbarometeret er utarbeidet av professor Frank felles Asche, Konjunkturbarometer professor Ragnar for Rogaland. Tveterås og førsteamanuensis Ola Kvaløy ved UiS, Pål Jacob Jacobsen ved Stavangerregionens Europakontor, Compartner ved Morten Helliesen og Asplan Viak ved siv.øk Kristin Barvik, Cand.polit Lise Haaland Eriksen og Cand.merc Ola Saua Førland, med sistnevnte som prosjektleder. Ledigheten fortsatt ned side 12 Innen olje og gass kan man vise til rekordstore investeringer på sokkelen, Dagens knapphet på arbeidskraft er en samt teknologisk vekst og utvikling så smakebit på framtiden side 14 vel nasjonalt som internasjonalt. Veksten Partene har valgt å videreføre samarbeidet i Ståsted og muligheter side 16ved at vi raskt må avklare Dette gir spesielle utfordringer selvsagt for basert Aetat på høye oljepriser. Ved siden og av kvalifisere høy aktivitet her hjemme, arbeidssøkerne slik at de kan bidra til å posisjonerer imidlertid våre teknologimiljøer seg også for eksport av norsk Denne utgaven Kamp av om Konjunkturbarometeret talentene og dekke behovet. I noen tilfeller må vi i nye trender innen har et noe annet innhold enn tidligere. nært samarbeid med næringslivet energipolitikk side 20 Vi går dypere ned i tallmaterialet fra benytte Eures-tjenesten spisskompetanse. vår til å Det er grunn til å tro Aetats bedriftsundersøkelse at mye av framtidens nybrottsarbeid Enorme verdier igjen og supplerer rekruttere arbeidskraft fra Europa. Stor dette med på tall norsk fra bl.a. sokkel Rogaland side 22tilgang av arbeidskraft innen fra de petroleum nye EUlandene etter fjorårets norskutviklet utvidelse er enkunnskap og teknologi. vil være drevet av fylkeskommune, høyskolene i fylket og Universitetet Bringer i Stavanger. hav og land Dermed gir vi annen utfordring, bl.a. Rogaland fordi den er frievert for en stor del av den et mer spesifisert sammen bilde i nye av og arbeidsmarkedet sett i forhold til yrker og det vanskeligere å opprettholde en til- mer adgangen til vårt arbeidsmarked gjør effektive teknologiutvikling som drives. arbeidsoperasjoner side 28 Utfordringer i et framtidig perspektiv, er utdanning. Denne utgaven inneholder fredsstillende oversikt over utviklingen. dermed mindre bransjerettede tall å sikre og styrke denne posisjonen. Å sikre og styrke og -kommentarer, posisjonen mens er neste utgave, Det finnes også andre trender i dagens som kommer viktigste i oktober, utfordring vil igjen følgeside 29arbeidsmarked: Nå synes Innen arbeidsgivere havbruk er i fylket et tyngdepunkt den tidligere malen. større grad å foretrekke innenfor voksen, fôr stabil og fôrteknologi. Vårt distrikt Leverandørene innen og erfaren arbeidskraft er fremfor også stedet de somfor internasjonalt ledende Vi forventer havbruk en positiv gjør utvikling Rogaland i er yngre. Statistikken viser at arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen til et internasjonalt forskning innen dette området. Den siste arbeidsmarkedet fremover. Siden i fjor tyngdepuntk side 30 tiden har vi vært vitne til en omfattende har målingene våre vist at det er stor år og dessuten at denne gruppen kommer seg like raskt konsolideringsprosess ut i jobb som i lakseselskapene optimisme innen næringslivet i fylket Verdensledende vårt. Vi nyter hvor lønnsomheten for tiden er meget leverandører godt av de gir samme konjunkturtrekkene regionen som en landet unik ellers har, positiv utvikling som vi god. tror Næringen vil fortsette, har alle forutsetninger gjennomsnittet. Dette er en meget men har i posisjon tillegg oljeinvesteringer på side 34særlig når den generelle for etterspørselen å ta enda sterkere grep om det rekordnivå som kommer særlig vårt etter arbeidskraft er stor. internasjonale oppdrettsmarkedet. fylke til gode. Klare for vekst innen oppdrett og havbruk side 35Vi håper Konjunkturbarometeret igjen Status i disse to viktige næringene er Vi ser også at arbeidsmarkedet begynner faller i smak og at det vil vise seg å Rogaland å stramme seg til bl.a. ved at det være nyttig for de som sterkt ønsker medvirkende en opp- på hvordan utviklingen i arbeids- til at vi trygt kan slå en beskjeden aktør oppstår mangel fast at Rogaland er godt forberedt til å innen FoU på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrkesgrupper. Flere markedet forventes å bli møte fremover. framtiden. side 36datering bedrifter FoU enn i kritisk fjor opplyser for å bygge at de kunne ansatt et sterkt flere medarbeidere Rogaland dersom side 38Truls Nordahl Tidenes vekst til tross. Det er nå vi de hadde funnet de rette kandidatene. Fylkesarbeidssjef i Rogaland legger grunnlaget for framtiden. Og vi Vi trenger flere store lokomotiver kan slå fast at fylket står foran en rekke i næringslivet side 39 store utfordringer. Arbeidsmarkedet i vår del av landet er stramt. Mange bedrifter melder at de ikke får besatt ledige stillinger. Situasjonen er krevende både på kort og lang sikt. Klarer vi ikke å gjøre bedre bruk av dyktige arbeidsinnvandrere gjennom sterkere inkludering samtidig som vi sikrer tilgangen fra egne skoler, kan vi risikere at dagens situasjon blir hverdagen for bedriftene. Forskning og utvikling er et annet tema i denne utgaven av Konjunkturbarometeret. FoU representerer i all sin bredde og uavhengig av konjunkturer byggesteinene for framtiden. Rogaland har en omfattende aktivitet på dette området, men mye av den foregår i privat regi. Her er vi avhengige av en betydelig satsing, og stikkordet er FoU i det offentlige rom der samfunnet som helhet tar del i verdiskapingen. FoU-virksomheten i regionen henger uløselig sammen med virksomheten ved Universitetet i Stavanger og IRIS. Miljøet på Ullandhaug er en drivkraft - et nav - i regionen. Det er her mye av grunnlaget for framtidens verdiskaping i Rogaland legges. Med dette som utgangspunkt er det høyst betenkelig at institusjonene synes å slite med å få den rettmessige oppmerksomhet og prioritet fra sentralt hold. Å sette denne situasjonen på dagsorden så vel lokalt som regionalt og nasjonalt, bør ha vår største oppmerksomhet i tiden som kommer. Stavanger, 26. oktober 2006 Terje Vareberg Adm. direktør SpareBank1 SR-Bank 2

3 Foto: Region Stavanger/S. Sigbjørnsen Samlet vurdering utenlandsk arbeidskraft og langsiktig arbeid for integrering av innvandrere. vedvare og at investeringene fortsatt vil ligge høyt i flere år framover. ledende oppdrettskonferanser. Rogaland er også et av få eksempler Belønningen vil være et samfunn med Leverandørindustrien i fylket er på en region hvor samarbeidet mellom økt innovasjonskraft og evne til fortsatt internasjonalt orientert og flere av de havbruk og jordbruksnæringene ser ut til Næringslivet i Rogaland går på høygir og framtidsutsiktene ser fortsatt lyse ut på kort sikt. Hovedsatsingsområdene for næringsutviklingen i fylket, petroleum og havbruk, har begge et stort potensial for videre vekst. Det er imidlertid grunn til skjerpet innsats i den regionale kampen om strategiske ressurser og posisjoner som skal sikre grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling også på lang sikt. vekst og utvikling. Stavanger-regionens fokus som Open Port er et viktig og riktig signal overfor omverden. Befester stillingen som oppfinnerfylke store aktørene har en strategi om at eksporten skal gjøre en stadig høyere andel av omsetningen. Også når det gjelder aktiviteten i Nordområdene er leverandørindustrien på banen. Den rivende utviklingen som skjer innen å fungere. Langsiktige utfordringer I prosjektet Scenarier 2020 peker forskerne på et mulig framtidsbilde hvor Rogaland vil kunne framstå som Rogaland er en beskjeden aktør innen e-drift kan på den ene siden medføre at både nytenkende, energisk og attraktiv FoU sammenlignet med andre fylker virksomheter eller deler av dersom man gjør de riktige grepene og STERK BEFOLKNINGSVEKST og dollar det neste året i takt med at med nye og bedre bevis fra forskere ført som er vertskap for et universitet. Dette virksomheter flytter ut av Norge, men lykkes med å få til de positive prosess- De rekordhøye oljeinvesteringene gir renten settes opp. Dette vil svekke til økt fokus på klima som en del av skyldes spesielt en liten institutt- og kan også føre til at det skapes nye. ene. Framtidsbildet bygger på en del ekstra vind i seilene for fylket vårt og konkurranseevnen og bidra til å dempe energipolitikken. Samtidig førte høyskole/universitetssektor. I vårt sentrale forutsetninger som både bare Oslo har høyere BNP per innbygger den sterke eksportveksten vi har sett de Russernes stengning av gasskranen til fylke er det næringslivet som står for Omfattende konsolidering i handler om infrastruktur og viktige og høyere sysselsettingsvekst. senere årene. Ukraina til økt fokus på leverings- størsteparten av FoU aktiviteten og havbruksnæringen posisjoner innenfor forskning Rogalandsindeksen, som viser kurs- sikkerhet. vi ligger på landstoppen i bruken av Også havbruksnæringen er inne i en og utvikling. utviklingen til børsnoterte selskaper Bilaterale avtaler vil overta den populære SkatteFunn ordningen. spennende utvikling. Lakseselskapene lokalisert i Rogaland, har økt nesten for WTO I Europakommisjonens Grønnebok for en Rogaland beholder også sin status som har rekordhøy fortjeneste og det foregår Den siste tiden har vi sett flere dobbelt så mye som hovedindeksen ved Man kan forvente at bruddet i WTO- felles energipolitikk for EU presenteres oppfinnerfylke ved å ligge på lands- en omfattende konsolideringsprosess. symptomer som ikke er i tråd med det Oslo Børs. Kraftig etterspørsel etter forhandlingene vil kunne medføre flere tre bein som energipolitikken skal være toppen i patentsøknader. Rogaland er et tyngdepunkt i optimistiske scenariet som forsker- arbeidskraft har ført til et ledighetsnivå bilaterale og regionale avtaler. Dette vil fundert på. Den skal bidra til at Europa næringen og vil fortsatt bidra til sterk gruppen lanserte. Blant annet sliter UiS vi ikke har sett maken til på lenge. igjen føre til en langsommere åpning av forblir en konkurransekraftig region, den TO framtidsrettede pilarer i lokal verdiskaping. I overkant av 40 med å komme ut av en dårlig posisjon Tilgang på arbeidskraft er for mange verdenshandelen og en mer komplisert skal bidra til et bedre miljø og den skal næringsutviklingen prosent av verdens oppdrettslaks i kampen om forskningsmidler. Vi har bedrifter den største utfordringen for struktur med korridorer av frihandel styrke leveransesikkerheten i EU. Rogaland har utpekt petroleum og produseres i Norge. I dag produseres laks også sett at Rogaland ikke nådde opp i videre vekst. Stor aktivitet i fylket har med forskjellige regler. havbruk som satsingsområder for for under en tredjedel av kostnadene i kampen om tildeling av tittelen ført til stor tilflytting. Det er bare de Dette styrker energiformer som næringsutviklingen. Den ene pilaren 1985, målt i løpende kroner. Norwegian Centre of Expertise som ble sentrale østlandsområdene som har hatt For Norge og Rogaland betyr dette at biobrensel, vind og annen fornybar består dermed av en moden næring med gitt til seks næringsmiljøer rundt om i sterkere befolkningsvekst enn Rogaland landbruket slipper å tilpasse seg en energi. I tillegg vil det bli satset mer på et fortsatt stort vekstpotensial, mens I tillegg til oppdrettsnæringen i seg landet. Når det gjelder Ryfast de siste årene. WTO-avtale som ville ha redusert støtten energisparing og energieffektivisering. den andre består av en ny og uferdig selv har fylket også en globalt ledende og Rogfast er det for tiden en viss til det norske landbruket og økt næring preget av sterk dynamikk og et leverandørindustri representert ved usikkerhet knyttet til realiseringen av Det går mot økte renter og konkurransen fra utlandet. Eksport og Skjerpet kamp om talenter betydelig utviklingspotensial. fôrselskapene Skretting og Ewos og begge disse prosjektene. sterkere krone import blir på sikt underlagt mer Økt globalisering, internasjonalisering og utstyrleverandører som AKVA group og De videre utsiktene for norsk økonomi byråkrati og flere handelshindringer en demografisk utvikling i den vestlige Enorme petroleumsressurser Egersund Trål. Dette er en Det meste ser lyst ut i dagens situasjon er gode, men det er knyttet betydelig enn WTO-avtale ville gitt. Tendensen verden som går i retning av stagnasjon igjen på norsk sokkel kunnskapsindustri hvor det foregår for næringslivet i fylket. Det foregår usikkerhet til inflasjon, rente og mot friere handel kommer likevel til å i folketallsutviklingen og en aldrende Av de totale utvinnbare ressursene betydelig innovasjon. Fôrselskapene imidlertid en rivalisering mellom landets kronekurs. Utsikter til økt inflasjon og fortsette. befolkning, vil føre oss inn i en tiltakende regner man med at bare en tredjedel er Skretting og Ewos har begge sine fylker og regioner om strategiske økte renter hos våre viktigste handels- kamp om arbeidskraft og hjernekraft. solgt og levert. Investeringene på norsk forskningsstasjoner i regionen, og ressurser og posisjoner på ulike arenaer. partnere gir forventninger om økte Europa vil vekk fra fossile sokkel, som aldri har vært høyere enn nå, Skretting har også hovedkontoret i Her har Rogaland kommet svakt ut på renter også hos oss. Det ventes at den brensel For å lykkes må man satse på er drevet i været av den høye oljeprisen. Stavanger. I tillegg er regionen vertskap flere områder den siste tiden og bør ikke norske kronen vil styrkes både mot euro Økningen i naturkatastrofer har sammen attraktivitet, aktiv rekruttering av Det forventes at den høye oljeprisen vil for Aquavision, som er en av verdens tape flere posisjoner.

4 renteøkning vil kunne kjøle ned handlingsregelen etter at den ble innført oppfattes som et relativt ekspansivt. økonomien. Rask nedkjøling innebærer i 2001, men på grunn av de rekordhøye selvsagt lavere vekst, men også redusert oljeinntektene er det i statsbudsjettet for Økonomiske konjunkturer behov for renteøkning. Statistisk 2007 lagt til grunn en større bruk av i Rogaland sentralbyrå (SSB) er relativt moderate i oljepenger enn noen gang tidligere Rogaland er inne i en meget sterk sine anslag for videre vekst og rente- (71 milliarder, mot 65 milliarder i 2006). høykonjunktur. BNP per innbygger er utvikling. En renteøkning vil trolig bidra Utgiftssiden i budsjettet er totalt på 713 nest høyest i landet (bare Oslo har til en utflating av investeringsnivået i milliarder kroner, og den underliggende høyere), samtidig er arbeidsledigheten fastlandsnæringene, samtidig som man utgiftsveksten anslås til om lag 2,75 meget lav, og nærmer seg nå nivåene venter en mer moderat investeringsvekst prosent. Det ekspansive budsjettet kan fra forrige høykonjunktur (2 prosent i i olje- og gassvirksomheten når de store ikke sies å dempe presset i økonomien, 1998). Som vi så i forrige Konjunktur- pågående utbyggingsprosjektene settes og bidrar således ikke til lavere rente- barometer er optimismen stor blant i drift i Det er imidlertid en viss forventninger. bedriftslederne i Rogaland. Det ventes usikkerhet knyttet til oljeinvesteringene. høyere lønnsomhet, økte investeringer SSB legger til grunn en oljepris på 50 Sterkere krone og stor etterspørsel etter arbeidskraft. dollar fatet i 2007, men flere analyse- Den norske krona styrket seg i vår, men Den rogalandske høykonjunkturen Foto: Digitalvision byråer anslår nå en varig pris på over 60 dollar de neste 5 årene. Hvis dette slår til kan en komme til å opprettholde et høyere investeringsnivå på norsk sokkel har svekket seg noe i sommer. Det forventes imidlertid at krona styrkes både mot euro og dollar det neste året. En sterkere kronekurs vil ventelig dempe gjenspeiles også i den såkalte Rogalandindeksen som viser kursutviklingen til børsnoterte selskaper lokalisert i Rogaland. Siden juli i fjor er Rogaland- enn anslått. Verdensøkonomien har så den meget sterke eksportveksten vi har indeksen opp nærmere 65 prosent langt tålt den høye oljeprisen over- sett de siste åra. (per 6 september). Til sammenligning Konjunkturendringer slår raskende bra, men en vedvarende høy pris vil kunne dempe den internasjonale veksten og bidra til en Stramt arbeidsmarked Den norske høykonjunkturen bidrar til er hovedindeksen ved Oslo Børs opp 34 prosent i samme periode. For å kunne si noe mer om konjunktur-bildet i tidlig ut i Rogaland særnorsk høy-konjunktur med høyt innenlandsk konsum og lavere eksportvekst. et meget stramt arbeidsmarked. Særlig petroleumsrelaterte næringer og bygg og anlegg opplever for tiden kapasitetsproblemer. Det er likevel fortsatt noe å Ekspansivt statsbudsjett gå på før vi oppnår like lave ledighetstall De videre utsiktene for norsk økonomi er gode, men det er knyttet betydelig usikkerhet til flere viktige forhold, noe som gjenspeiles i prognosene for renteutviklingen. Sett i lys av den høykonjunktur vi er inne i, kan statsbudsjettet for 2007 oppfattes som relativt ekspansivt. Riktignok er som på slutten av 90-tallet. Ledigheten er nå på ca. 3,2 prosent mot 2,4 prosent i Sett i lys av den høykonjunktur det første gang en regjering overholder vi er inne i kan statsbudsjettet for 2007 Høykonjunkturen fortsetter Norge er som kjent inne i en kraftig høykonjunktur. Det er sterk vekst i produksjon og sysselsetting og fortsatt høy både i Sverige, Storbritannia og euroområdet. Det er imidlertid Asia og Øst-Europa som peker seg ut som de store vekstregionene. arbeidsledigheten er lav. Billige importvarer sørger for lav inflasjon, noe som igjen bidrar til å holde rentene nede. Dette, sammen med rekordhøy oljepris, BNP per innbygger i Rogaland er nest høyest i landet. Det ventes høyere lønnsomhet, økte investeringer og stor etterspørsel etter arbeidskraft. Norges banks styringsrenter har økt fra 1,75 prosent til 3 prosent siden i fjor sommer, og markedet synes å forvente en fører til et meget høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi. Også verdensøkonomien er inne i en høy-konjunktur. Selv om veksten i USA og Japan har avtatt noe så langt i 2006, er produksjonsveksten ytterligere økning på 1 prosentpoeng kommende år. I Norges Banks egne anslag for utsiktene framover vil styringsrenten i 2008 med 70 prosent sannsynlighet ligge mellom 3 og 6 prosent, noe som signaliserer betydelig usikkerhet. Inflasjonen er fortsatt under målet på 2,5 prosent, men dette skyldes ikke lav innenlandsk etterspørsel. Det er produksjonssiden i norsk, og ikke minst internasjonal økonomi, som har bidratt til å holde inflasjonen, og dermed rentene lave. Det er imidlertid utsikter til økt inflasjon og økte renter hos våre handelspartnere, og dermed også økte renter her hjemme. Høyt innenlandsk konsum, høye energipriser, et galopperende boligmarked, og et arbeidsmarked som nærmer seg kapasitetsgrensen, bidrar også til økte inflasjonsforventninger. Et viktig usikkerhetsmoment er hvor raskt en Sysselsatte i utvalgte næringer Næring Norge Rogaland %andel Utvinning av råolje og naturgass ,3 % Transportmiddelindustri ,7 % Metallindustri ,2 % Jordbruk, jakt og viltstell ,5 % Maskinvareindustri ,1 % Mineralproduktindustri ,0 % Metallvareindustri ,2 % Sjøtransport ,0 % Trelast- og trevareindustri ,1 % Næringsmiddel- og drikkevareindustri ,9 % Annen personlig tjenesteyting ,8 % Detaljhandel og reparasjon av varer ,6 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,5 % Annen forretningsm. tjenesteyting ,4 % Kilde: SSB 6

5 Rogaland, må vi se nærmere på den Roglandske næringsstruktur: Kakediagrammet på forrige side viser også noe blandet for industrien. SSB venter kraftig vekst i investeringene i metallvareindustrien, maskinvareindustrien, og delvis olje- og gass- å påvirke ledighet enten samme år, ett år eller to år senere. De tre figurene neste side viser registrert arbeidsledighet i Norge og Rogaland , ledighets- Prosentpoeng Viktige faktorer i Rogalands-økonomien: oljeprisen, kronekursen og utviklingen i eksportmarkedene. Vedvarende høy oljepris legger grunnlaget for fortsatt høye investeringer. næringsstrukturen i Rogaland, privat sektor, målt i antall sysselsatte, mens tabellen viser hvilken andel Rogaland har av den totale sysselsettingen innenfor utvalgte næringer (privat og offentlig). Næringene er rangert etter hvilken relativ posisjon de har i Rogaland (vi har kun tatt med de næringsgrupper som teller mer enn ansatte på landsbasis). Som vi ser er 38 prosent av de sysselsatte i olje- og gassvirksomheten sysselsatt i Rogaland. Vi har også en relativt sterkt posisjon innen landbruk og industri, spesielt metallindustri, metallvareindustri, transportmiddelindustri og mineralproduktindustri. Høy oljepris ikke bare av det gode Hvis vi ser Rogaland i lys av det makroøkonomiske konjunkturbildet, er det tre forhold som krever spesiell oppmerksomhet: oljepris, kronekurs og veksten i eksportmarkedene. Vedvarende høy oljepris er selvsagt av det gode for olje- og gassindustrien og tilhørende leverandørindustri. Investeringene på norsk sokkel i 2006 anslås nå til hele 102,3 milliarder kroner. Målt i løpende priser er dette det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i Også investeringsanslagene for 2007 er på vei oppover. Det er også en nedside ved høy oljepris i vårt fylke ettersom det bidrar til høyere energipriser generelt, og dermed høyere kostnader i den tradisjonell industrien Høy kronekurs og vedvarende høy oljepris venter som nevnt å dempe eksportveksten for tradisjonell industri, noe som vil kunne slå negativt ut for Rogaland. Investeringsanslagene er da industrien, men betydelig lavere investeringsnivå i mineralproduktindustrien og metallindustrien. I sum kan vi si at konjunkturbildet for Rogaland fortsatt er positivt, men den høye oljeprisen, samt usikkerheten i deler av eksport-markedene, skaper utfordringer. Rogaland sensitiv for konjunkturendringer Vi har sett nærmere på den historiske sammenhengen mellom arbeidsledighet som er en god konjunkturindikator og de mulige årsaksvariablene rente, inflasjon, oljepris og kronekurs. Målet bak analysen er å se om noen av disse indikatorene virker sterkere på Rogaland enn på Norge som helhet. Vi har kjørt korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser der årsaksvariablene forventes Foto: Digitalvision differansen mellom Norge og Rogaland og utviklingen i industriens effektive kronekurs (dvs innenlandsk valuta målt mot et gjennomsnitt av andre lands valutakurser der handelsandeler brukes som vekter), samt oljepris (målt på høyre akse). Våre analyser indikerer følgende: Rente, inflasjon og kronekurs kan i større grad forklare variasjon i ledighet i Rogaland enn i Norge. Rogaland er dermed relativt sensitiv for makroøkonomiske svingninger. Rogaland reagerer også raskere på svingninger enn resten av landet. Konjunktursvingningene forklares i liten grad av variasjoner i oljeprisen. Oljepris kan, sammen med kronekurs, imidlertid bidra til å forklare ledighets-differansen mellom Norge og Rogaland. Økt oljepris eller nedgang i kronekurs bidrar til økt differanse mellom norsk og Rogalandsk ledighet et par år senere. I nedgangsperioder har Rogaland hatt betydelig lavere ledighet enn resten av landet. Disse periodene har vært preget av lav kronekurs. Se spesielt periode Lav kronekurs går ofte sammen med lavkonjunktur, men samtidig bidrar dette til billigere eksport, noen som kommer Rogaland til gode. De periodene Rogaland har høyere ledighet enn resten av landet er preget av forutgående lave oljepriser. Hva kan disse forholdene lære oss om dagens konjunkturbilde? Etter vårt skjønn bør to forhold fremheves: Vedvarende høy oljepris gir ingen garanti mot lavkonjunktur i Rogaland, men det kan bidra til å dempe de eventuelle nedgangskonjunkturer som måtte komme. Høy oljepris virker positivt på Rogalands relative posisjon. Høy kronekurs er assosiert med høykonjunktur, men en eventuell vedvarende høy kronekurs virker negativt på Rogalands relative posisjon. Høye energipriser får konsekvenser for den kraftkrevende industrien Vedvarende høy oljepris bidrar til høyere pris på naturgass og elektrisitet/kraft. Dette gir økte kostnader for industrien. Foreløpig betaler deler av den kraftkrevende industrien fortsatt mindre enn andre for elektrisitetsforbruket pga de gunstige kraftavtalene som ble inngått før kraftmarkedet ble liberalisert, men når disse kontraktene går ut vil konsekvensene for industrien kunne bli dramatiske. I en fersk SSB-rapport konkluderes det med at om lag halvparten av norsk kraftkrevende industri befinner seg i faresonen for nedleggelse dersom den betaler markedspris på strøm. Ved ensidige industristeder, der bedriftene i stor grad dominerer det lokale arbeidsmarked, er ofte både næringslivets omstillingsevne og arbeidsmarkedets fleksibilitet lave og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av restrukturering kan bli høye. Det er liten tvil om at en nedleggelse av kraftkrevende industri vil være negativt for Rogaland på kort sikt. På lengre sikt er spørsmålet hvor smertefritt man klarer å omallokere ressursene slik at de får mer effektiv anvendelse. En nedleggelse av kraftkrevende industri vil kunne gi tilgjengelig kraft for andre formål til lavere priser. Foto: Digitalvision 8 9

6 Flere bein å stå på, mer robust i forhold til kronen Jo sterkere kronen er, desto større konsekvenser vil det ha for norske bedrifters evne til å konkurrere i et internasjonalt marked. Det vet administrerende direktør Tore Rasmussen i NorDan, uten at han har mistet nattesøvnen av den grunn. Foto: Henning Carr Ekroll Dersom kronen over tid styrker seg, vil det selvsagt kunne ha følger også for vår virksomhet. Vi mener likevel å ha god kontroll ettersom vi de siste årene har styrket konsernet gjennom kjøp av to bedrifter utenlands, sier Rasmussen. I tillegg er valutaeksponeringen redusert ved at en stor del av innkjøpene skjer i utenlandsk valuta. Ved siden av bedriftens solide fotfeste i Norge, har nemlig NorDan også satset på produksjon i utlandet. I 2003 kjøpte man 50 prosent av en vindusfabrikk en times biltur sørvest for Poznan i Polen. I høst overtar NorDan hele bedriften. I fjor kjøpte man også en vindusfabrikk i Sverige. Produksjonen ved begge disse anleggene er stort sett den samme som ellers i konsernet når det gjelder produkter. Målet med disse kjøpene har vært delt. Det viktigste har vært å styrke NorDan som totalkonsept. Vi har fått økt kapasitet, hvilket er viktig i et godt marked. Samtidig gir flere anlegg i utlandet oss flere og mer solide bein å stå på i forhold til eksempelvis endringer i kronekurs her hjemme. Noen vil karakterisere overtakelse av bedrifter ute som en form for utflagging. Hva mener du? For vår del er det helt feil. Tvert imot. Å etablere oss utenlands i tillegg til hovedproduksjonen her hjemme, gjør oss sterkere i alle ledd. Parallelt med at vi har satset ute, har vi selvsagt også oppgradert produksjonen hjemme. Så vi jobber på flere fronter, sier Rasmussen. Hva er den viktigste faktoren som kan påvirke totalaktiviteten for NorDan de kommende årene? Det er ikke til å legge skjul på at hele byggebransjen er opptatt av hvordan rentenivået her hjemme vil utvikle seg i tiden framover. Går renten mye opp, vil Foto: Stavanger Aftenbla/Hans E.H. Jacobsen dette få følger for aktiviteten. Selv om det er planlagt oppstart for en rekke byggeprosjekter i årene som kommer og vi slik sett vil nyte godt av det, vet vi av tidligere erfaring at slike prosjekter kan bli lagt på is dersom det er usikkerhet knyttet til avsetning. Internasjonalt er vi svært fornøyd med omsetningen på De britiske øyer. Dette markedet har etter hvert utviklet seg til å bli vårt klart viktigste eksportmarked og står i dag for om lag 20 prosent av omsetningen. NorDan-konsernet hadde i 2005 en samlet omsetning på 1,1 milliard kroner. Årets budsjett peker mot en økning på 200 millioner. Konsernet har ansatte ved fabrikkene i Norge, Sverige og Polen. De britiske øyer tar unna stort sett hele eksporten av vinduer fra bedriften. NorDan ble etablert i 1926 og er i dag en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter. Ved siden av hovedkontor og fabrikk på Moi, har NorDan også tre andre fabrikker i Norge - på Otta, i Egersund og på Arneberg i Solør. Det samlede produksjonsarealet er nærmere kvadratmeter. Å kunne norsk er nøkkelen til framtiden Språkkunnskaper åpner døren til arbeidslivet. Men skal våre nye landsmenn ha mulighet til å bli en del av det norske samfunnet og gjennom det tilføre oss sårt tiltrengt arbeidskraft, må vi gi dem en sjanse. Det er vi generelt sett altfor lite flinke til å gjøre, mener Ingunn Ravndal, fagleder ved Johannes Opplæringssenter. God morgen, roper faglederen ved senteret idet hun stikker hodet inn i et klasserom der barna er i full gang med dagens arbeid. Læringssenteret har en mottaksavdeling for barn i alderen 7-12 år. Her har 70 barn fra en rekke land sin skolehverdag, mens et tilsvarende antall går på ungdomstrinnene ved St. Svithun skole. I tillegg til barna, kommer foreldrene hit. Ved siden av flyktninger, har Johannes ansvaret for språkopplæring av blant andre arbeidsinnvandrere, en betydelig andel av dem fra land i det tidligere Øst- Europa. De får minimum 300 timers kurs i norsk som en forberedelse til det norske arbeidslivet. Til sammen 42 utenlandske lærere ved Johannes Læringssenter har ansvaret for å gi tospråklig fagopplæring til elevene, barn så vel som voksne. For lærerne gir ansettelse ved senteret muligheter til kompetansegivende videreutdanning og offentlig godkjenning innen fagfeltet. Det er ingen tvil om at næringslivet kan gjøre langt mer for å ta i bruk den ofte uutnyttede arbeidskraften som innvandrere representerer. I vårt arbeid med å forberede dem for det norske samfunnet, blar vi oss ofte gjennom vitnemål fra universiteter som er flere hundre år eldre enn vårt eldste. Det er et tankekort at vi fortsatt ikke utnytter denne kompetansen godt nok, sier Ingunn Ravndal. Vi kan gi dem en grunnleggende språkopplæring. Men det å prøve kunnskapene i praksis, må finne sted ute på arbeidsplassene. Det er først når man får praktisert, følge diskusjonen på jobben, prate i kantinen i lunsjpausen og gjøre innkjøpene på veg hjem på ettermiddagstid, at man får brukt og foredlet språket. En del innvandrere får aldri denne muligheten. Dermed klarer de heller ikke å bryte den onde sirkelen. Det er paradoksalt når vi vet at de er klare og sterkt motiverte for å gjøre en god jobb her i landet, sier Ingunn Ravndal. Foto: Henning Carr Ekroll 10 11

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland

Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland Kartlegging av helsetilstanden i En orientering om kartleggingsprosjektet Ved Sven Haugberg, Asplan Viak Folkehelseloven Kapittel 4. Fylkeskommunens ansvar 20. Fylkeskommunens ansvar for folkehelsearbeid

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Næringsanalyse Ryfylke

Næringsanalyse Ryfylke Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 24/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra IKS. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver viktige

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012

Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Stavangerregionen Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger For NOFO Norsk Finska Handelskammeret, 26.10.2012 Her finner du oss Innbyggere Greater Oslo: 1 097 000 Greater Bergen: 353 000

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Fylkesprognoser 2014, Rogaland

Fylkesprognoser 2014, Rogaland Fylkesprognoser 214, Rogaland Rogaland fylkeskommune 1. februar 214 2 Fylkesprognoser 214, Rogaland Innhold: 4 5 5 6 7 9 9 1 11 1. Sammendrag 2. Forutsetninger 2.1 Sysselsetting 2.2 Arbeidsledighet 2.3

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Presentasjon mai januar 2006 2010. Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:

Presentasjon mai januar 2006 2010. Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon mai januar 2006 2010 Sogn Bergen og Næringsråd Fjordane Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret: Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer