MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Det vert overrekking av kulturpris i starten på møtet. SAKLISTE Saks Tittel nr 99/12 Godkjenning av møtebok 100/12 Suppleringsval til eldrerådet 101/12 Suppleringsval - meddommarar til tingretten og lagmannsretten /12 Reiselivsorganisering i Sogn 103/12 Bluefjords AS - finansiering 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital 105/12 Lustrabadet KF - budsjett /12 Kommunale avgifter og betalingssatsar /12 Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram /12 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Ivar Kvalen ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

2 Sak 99/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 99/12 Kommunestyret Godkjenning av møtebok Arkivsak: 12/3288 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Kommunestyret Sak : 99/12 Det var ikkje merknad til møteboka. Møteboka frå møtet den vert godkjent. Underskrifter: Finn Roald Skare og Thorleiv Hurthi.

3 Sak 100/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 179/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Suppleringsval til eldrerådet Arkivsak: 12/3242 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 Kommunestyret vel som ny medlem i eldrerådet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 179/12 Framlegg frå Luster Pensjonistlag vart lagt fram i møtet: Dei tilrår at Thorvald Bakken vert valt til medlem og at Ragnhild Nyland vert varamedlem. Vidare tilrår dei at Marit Ringstad vert vara for Anna Brendstuen. Formannskapet var samd i tilrådinga frå Luster Pensjonistlag. Kommunestyret vel Thorvald Bakken som ny medlem i eldrerådet med Ragnhild Nyland som personleg varamedlem. Marit Ringstad vert valt som personleg varamedlem for Anna Brendstuen. Kommunestyret Sak : 100/12 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret vel Thorvald Bakken som ny medlem i eldrerådet med Ragnhild Nyland som personleg varamedlem. Marit Ringstad vert valt som personleg varamedlem for Anna Brendstuen.

4 Sak 101/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 67/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Suppleringsval av meddommarar til tingretten og lagmannsretten Arkivsak: 11/2720 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud Arkivkode: 033 X42 Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til tingretten frå Luster: 2 menn Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: 1 kvinne Rådmannen føl opp med informasjon til føreslegne kandidatar og vandelskontroll, jf. domstollova 73. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 165/12 Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Formannskapet føresler følgjande kandidatar som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn. Rådmannen føl opp med informasjon til føreslegne kandidatar og vandelskontroll, jf. domstollova 73. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 180/12

5 Ingen merknad frå lensmannen. Dei føreslegne kandidatar er tilskrivne. Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn. Kommunestyret Sak : 101/12 Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret vel følgjande som meddommarar til tingretten frå Luster: Knut Hauge, Hafslo. Svein Arve Ruud, Solvorn. Kommunestyret vel følgjande som meddommar til lagmannsretten frå Luster: Tordis Skjerdal Rauboti, Solvorn.

6 Sak 102/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 84/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Reiselivsorganisering i Sogn Arkivsak: 12/979 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Olav Grov Arkivkode: U64 Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i Formannskapet og næringsutvalet Sak : 177/12 Rådmannen informerte om at i vedtektene for selskapet, vil siste setning i 9 gå ut. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i Kommunestyret Sak : 102/12 Ordførar gjorde merksam på at i vedtektene for selskapet, vil siste setning i 9 gå ut. Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken. Luster kommune kjøper aksjar for kr i selskapet Visit Sognefjord AS. Aksjekapitalen vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Luster kommune teiknar ein treårig avtale om marknadsbidrag med selskapet Visit Sognefjord AS. Marknadsbidraget for 2013 er kr Bidraget for 2013 vert finansiert over budsjettet til Luster kommune i 2013.

7 Sak 103/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 178/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Bluefjords AS - finansiering Arkivsak: 12/3201 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Olav Grov Arkivkode: 252 U3 Bluefjords AS får eit tilskot stort kr 2.2 mill til delfinansiering av infrastrukturtiltak i samband med etablering av datasenter. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Bluefords AS får eit lån i næringsfondet stort kr 2.3 mill kr til etablering av datasenter. Lånet vert gjeve med to års rente- og avdragsfri periode og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån Formannskapet og næringsutvalet Sak : 178/12 1. Geir Arve Sandvik tok opp spørsmål om habilitet då han er utfordra på å verta aksjonær i selskapet. Han sette fram ynskje om å gå frå som ugild. Formannskapet hadde ikkje merknad til at Geir Arve Sandvik gjekk frå som ugild. 2. Det vert lagt fram eiga sak på finansiering av redudant fiber frå Gaupne og fram anlegget. 3. Innovasjon Norge har gjort positivt vedtak i saka i tråd med saksutgreiinga. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Kommunestyret Sak : 103/12 Geir Arve Sandvik gjekk frå som ugild. Næringsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteken. Bluefjords AS får eit tilskot stort kr 2.2 mill til delfinansiering av infrastrukturtiltak i samband med etablering av datasenter. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Bluefords AS får eit lån i næringsfondet stort kr 2.3 mill kr til etablering av datasenter. Lånet vert gjeve med to års rente- og avdragsfri periode og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån.

8 Sak 104/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 181/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital Arkivsak: 12/3099 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 255 S På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 181/12 Geir Arve Sandvik, styremedlem i Sognekraft, gjekk frå som ugild. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital. Kommunestyret Sak : 104/12 Skriv frå Sognekraft dat var lagt fram i saka før kommunestyret si handsaming. Geir Arve Sandvik og Terje Bakke Nævdal gjekk frå som ugilde. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken. På ekstraordinær generalforsamling i Sognekraft AS den får ordføraren fullmakt til å stemma ja til styret sitt framlegg om å konvertera ansvarleg lån til eigenkapital.

9 Sak 105/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 172/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Lustrabadet KF - budsjett 2013 Arkivsak: 12/3158 Rådmannen si tilråding: Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Kommunestyret godkjenner framlagt budsjett. Driftstilskot frå Luster kommune vert fastsett til 2,2 mill.kr. Styregodtgjersle vert fastsett slik; 2/3 av satsar for Formannskapet og næringsutvalet Sak : 172/12 Framlegg frå styret i Lustrabadet KF: Kommunestyret godkjenner framlagt budsjett. Driftstilskot frå Luster kommune vert fastsett til 2,2 mill.kr. Styregodtgjersle vert fastsett slik; 2/3 av satsar for Framlegg i møtet vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjev Lustrabadet KF, med grunnlag i framlegg frå styret i føretaket og innspel frå rådmannen, slike rammer for 2013: 1. Føretaket får eit ordinært driftstilskot på 1,720 mill kr. 2. Styrehonoraret for 2012 vert fastsett slik: kr ,- årleg (alle) kr. 500,- i honorar pr. møte (alle) kr ,- årleg til leiar. kr ,- årleg til nestleiar. 3. Kommunestyret godkjenner budsjettet med ovannemnde endringar og presiseringar. Styret i Lustrabadet KF må tilpasse eige budsjett.

10 Kommunestyret Sak : 105/12 Budsjettframlegg dat frå Lustrabadet KF vart lagt fram før kommunestyret si handsaming. Etter korrigert budsjett, vart det føreslege at driftstilskotet auka frå mill til 1,760 mill kr. Formannskapet si tilråding med korrigert driftstilskot vart samrøystes vedteke. Kommunestyret gjev Lustrabadet KF, med grunnlag i framlegg frå styret i føretaket og innspel frå rådmannen, slike rammer for 2013: 1. Føretaket får eit ordinært driftstilskot på 1,760 mill kr. 2. Styrehonoraret for 2012 vert fastsett slik: kr ,- årleg (alle) kr. 500,- i honorar pr. møte (alle) kr ,- årleg til leiar. kr ,- årleg til nestleiar. 3. Kommunestyret godkjenner budsjettet med ovannemnde endringar og presiseringar. Styret i Lustrabadet KF må tilpasse eige budsjett.

11 Sak 106/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 173/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkivkode: 231 Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad.

12 Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 1. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 2. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Teknisk: Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10 Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Årsavgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 %

13 Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Satsane vert uendra frå 2012 Kaiavgifter Satsane vert uendra frå 2012 Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement) Fellingsavgift for hjortevilt. Satsane vert uendra frå 2012 Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Satsane vert uendra frå 2012 Billettprisar symjebasseng. Satsane vert uendra frå 2012 Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad. Satsane vert uendra frå 2012

14 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 173/12 I møtet vart tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd på festeavgift lagt fram: Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Rådmannen si tilråding og tilrådinga frå Kyrkjeleg fellesråd vart samrøystes vedteken. Kommunestyret Sak : 106/12 Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram før kommunestyret si handsaming. Rådmannen gjorde merksam på at kommunestyret bør ha gebyr for mellombels tilkobling til vatn og kloakk. Framlegg frå SP, Krf, Frp, V og H v/geir Arve Sandvik: Justering av billettprisar i symjebasseng: Enkeltbillettar: Barn kr. 30 Vaksne kr. 50 Årskort: Barn kr. 350 Vaksne kr. 700 Familie kr Det vart fyrst røysta over endringane rådmannen gjorde merksam på. Gebyr for mellombels tilknytning til vatn og kloakk vart samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over framlegg frå Sandvik på billettprisar i symjebassenga. Det vart samrøystes vedteke. Til slutt vart det røysta over heile formannskapet sitt framlegg med dei endringar som er vedtekne ovanfor. Betalingssatsane vart samrøystes vedtekne av kommunestyret. Luster kommunestyre vedtek slike avgifter og betalingssatsar for 2013: Administrasjon/fellesutgifter Utleige kommunale bygningar, som for 2012, jf prenta vedlegg 1. Kopiering, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Kopiering/kart, som for 2012, jf. prenta vedlegg 1. Barnehage Foreldrebetaling. Som for 2012 Tilsvarande statleg maksimalpris. Kostpengar vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr. 275 pr månad 80 % plass kr. 220 pr månad 60 % plass kr. 165 pr månad Dagsats kr. 16,50 Grunnskule Satsane i SFO vert endra slik frå skuleåret 2013/2014: Heil plass kr pr månad

15 Halv plass kr. 975 pr månad Dagsats skulefrie dagar/feriar kr. 205 pr dag. Elevar som får leksehjelp får slik reduksjon i satsane: Heil plass kr. 250 pr månad Halv plass kr. 125 pr månad Omsorg. ATS; satsane vert auka tilsvarande prisutviklinga, jf. prenta vedlegg 1. Rådmannen får fullmakt til å fastsetje prisar på ev. nye varer og tenester. Omsorgsbustader/-plassar, gjengs husleige vert auka slik frå Husleige husvære med 1 bebuar: kr ,-. Husleige husvære med 2 bebuarar: kr ,-. Husleige omsorgsplass inkl. mat: kr ,-. Av beløpet gjeld kr ,- husleige og kr ,- mat Bustader psykiatri kr ,- pr. månad. Heimehjelp/praktisk bistand: Inntektsgrense Netto inntekt husstand før særfrådrag Timesats Utgiftstak Under 2 G ,- 2-4 G ,- 1400,- (t.o.m.10t/mnd) Over 4 G ,- kun timepris Føringar: 1G = kr ,- pr For gruppa under 2G er 170 kr maksimal betaling pr. månad (2012). Dette nivået vil bli prisjustert årleg når statleg rundskriv ligg føre (2013). Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for Fakturert etter vedtak. Forfall den 20. i den månad tenesta vert gjeven. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Sal av mat til heimebuande og besøkjande. Abonnementsordning for kjøp av mat for faste brukarar. Ordninga vert avgrensa til to alternativ 1. Kjøp av mat kvar dag a. pris pr veke middag kr. 465,- b. pris pr veke frukost/kveld kr. 448,- c. pris pr veke frukost kr. 224,- 2. eller kjøp av mat 3 gonger pr veke a. pris pr veke middag. Kr. 200,- b. Pris pr veke frukost/kveld kr. 190 c. Pris pr veke frukost kr. 95,- Kjøp av mat avgrensa til ikkje faste brukarar i hovudsak. Besøkande og evt. tilsette. Satsane vert endra slik: Frukost kr. 50,- Kveldsmat kr. 50,- Middag kr. 90,- Kaffi kr. 10 Kake kr. 10

16 Teknisk: Føringar: For tilsette og besøkjande som kjøper mat, kjem mva i tillegg til satsane. Satsane vert avrunda til næraste krone. Bebuarar på eldresenteret og andre som kjøper middag, får kaffi og kake inkludert. Abbonement/tildelt teneste gjeld inntil brukar seier tenesta opp. Tryggleiksalarm Avgift for tryggleiksalarm vert sett til kr. 200 pr månad. For etablering av alarm vert fastsett ei eit gebyr på kr. 450,-. Renovasjon/slam Årsgebyr slam vert redusert med 10 % Årsgebyr renovasjon vert auka med 2 % Betalingssatsar byggesak. Betalingssatsane vert auka med 10 %. Feieavgift. Satsane vert uendra frå 2012 Kaiavgifter Satsane vert uendra frå 2012 Kart og oppmåling. Satsane vert auka med i snitt 5 %. Rådmannen får fullmakt til å justere dei einskilde satsar med bakgrunn i sjølvkostvurdering for den einskilde tenesta, arbeid/omfang og i tillegg meir tilpassa satsane til gebyr i nabokommunane. (satsane fylgjer som vedlegg i saka) Husleige utleigebustader. Husleigene vert auka med 10 % frå Tomtar i kommunale bustadfelt. Satsar for grunnkjøp/ref. veg vatn og kloakk vert uendra. Endringar i avgifter/ gebyr vert endra i samsvar med gjeldande satsar. Tilknytingsavgifter VA Tilknytingsavgifter VA vert uendra. Mellombels tilknyting til vatn og kloakk. Det skal betalast for målt forbruk og fast årleg avgift i høve dimensjon på inntaksleidning. Det er ikkje gebyr for tilknyting, men abonnenten må dekke kommunen sine kostnader i samband med tilknyting og fråkopling. Vassavgift. Satsane vert uendra får Kloakkavgift. Årsavgift vert auka med 10 %. Næringsutvikling og naturforvaltning Utleige næringsbygg. Utleige av næringsbygg (indeksjustering i reglement)

17 Fellingsavgift for hjortevilt. Satsane vert uendra frå 2012 Teneste landbruk og naturforvaltning. Betalingssatsane vert auka med 3 %. Kultur Bibliotek. Satsane vert uendra frå 2012 Billettprisar symjebasseng. Enkeltbillettar: Barn kr. 30 Vaksne kr. 50 Årskort: Barn kr. 350 Vaksne kr. 700 Familie kr Festeavgift graver. Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver vert sett til kr. 150,- frå Kulturskule. Kommunestyret vedtek at satsane vert auka med 25 % frå skuleåret 2013/2014. Danseverkstad. Satsane vert uendra frå 2012

18 Sak 107/12 Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato 158/12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Arbeidsmiljøutvalet /12 Administrasjonsutvalet /12 Rådet for funksjonshemma /12 Formannskapet og næringsutvalet /12 Kommunestyret Budsjett 2013, økonomiplan , planleggingsprogram Arkivsak: 12/2705 Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkivkode: 151 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 158/12 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Formannskapet sender rådmannen sitt framlegg til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram ut på høyring til følgjande: Administrasjonsutvalet Arbeidsmiljøutvalet Eldrerådet Rådet for funksjonshemma Ungdommen sitt kommunestyre Arbeidstakarorganisasjonane Kyrkjeleg fellesråd Politiske parti Uttalefrist vert sett til 12. november Formannskapet og næringsutvalet Sak : 174/12 Framlegg frå Arbeiderpartiet: 4.1. Tenesteområde folkevalde: Reduksjon kr som følgje av endra møtefrekvens. Framlegget fekk 2 røyster Tenesteområde administrasjon Treningsstøtte vert auka med kr Framlegget fekk 2 røyster Framlegg frå Venstre 4.9 Kultur Funksjon 365 kulturminnevern vert auka med kr

19 Framlegget fekk 1 røyst. Framlegg som vart trekt er ikkje protokollert. Fellesframlegg i møtet vart samrøystes vedteke, og formannskapet legg fram ei samrøystes tilråding til kommunestyret. Formannskapet si samrøystes tilråding til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2013 av med slike endringar og presiseringar: Frie inntekter; Eigedomsskatt auka inntekt Konsesjonskraftgevinst Red. inntekt 1,7 mill 0,9 mill 4.1. Tenesteområde folkevalde Kulepunkt 4 side 14 vert endra slik: Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og oppvekst (grunnskule og barnehage) Tenesteområde Administrasjon. Driftsendringar etter 2013 (Økonomiplan): Kulepunkt 2 går ut og fylgjande punkt vert teke inn: *Vurdere ein ytterlegare reduksjon av Lustranytt og overføre informasjon til andre nettportalar. 4.3.Tenesteområde oppvekst Barnehage auka utgift fleire plassar/auka bem. 0,400 mill Auka bruk av faste vikarar. Rådmannen vurderer tilsetjing av fast vikar i området Hafslo/Indre Hafslo ( 60 evt 80 % stillling). PPT Luster kommunen skal søke interkommunalt samarbeid på PPT teneste etter mal Sogn Barnevern Tenesteområde helsetenester. Frisklivsentral auka utgift, interkommunalt opplegg jf rådmannen si saksutgreiing datert ,150 mill 4.6 Tenesteområde pleie og omsorg.

20 Reservepost pleie og omsorg auka utgift 0,500 mill Driftsendringar etter 2013: Kulepunkt 2 side 52 får følgjande tillegg:.evt. samarbeid med ATS. (vaskeri.) 4.7 Tenesteområde tekniske tenester. Særskilt om 2013 side 58. Kulepunkt 1 strekpunkt 4 går ut og vert erstatta med: Badetilbodet ved Jostedal samfunnshus vert oppretthalde som i dag ut Funksjon 265 Kommunale bustader. Følgjande tillegg side 55:..dette må prioriterast.(omsetjing og fornying) 4.8 Tenesteområde næring og naturforvaltning. Tersklar Fossøyane auka utgift 0,075 mill Rådmannen får fullmakt til å underskriva på kommunevedtaksskjema. Tenesteområde kultur 4.9 Lustrabadet reduksjon i driftstilskot Funksjon 231 Aktivitetstilskot barn og unge auke 0,480 mill mill Funksjon 381 0,075 mill Jostedal samf.hus/bad. Auka utgift (vaktm.50 +reinhald 20 + straum 45 auka inntekt 40 ) Innspel frå 17. mai komitèen i Gaupne: Rådmann vert bedd om å vurdere ev støtte til innkjøp av bord og stolar til 17.mai arrangement i Gaupne. Det vert lagt fram sak til formannskapet. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2013 av med slike endringar: a. Veg Verket: + 0,45 mill.kr. b. Varmeanlegg Luster ungdomskule: 1,0 mill.kr. c. Prosjekt Bustadfelt infrastruktur Side 67. Tillegg til siste avsnitt. Det må vurderst ulike organisasjonsmodellar for utbygging av felta allereie frå prosjekteringsfasen inkl. utbyggingsavtalar med private utbyggarar. d.prosjekt Brannstasjon Gaupne. Siste 2 setjingar går ut og vert erstatta med.

21 Rådmannen vurderer også om tidlegare yrkesskule kan nyttast som brannstasjon. Utgreiinga skal og drøfte anna aktuell bruk av yrkesskulebygga. Dei ulike alternativ vert å legga fram for formannskapet for avgjerd. e.prosjekt Vassforsyning side 65. Nytt kulepunkt: Vurdere opprusting av vassforsyning Hafslo Sentrum Moane slik at Moane kan verta tilknytt vassverket. f. Prosjekt Næringsområde Galdetoppen Hafslo næringsområde. Følgjande går ut: Førebels er tomtepris sett til same nivå som i Gaupne. Administrativ fullmakt. g. Prosjekt Anleggsutvikling. Tillegg: Før ein set i gong arbeidet med ny bru Mjølver må kommunen forhandle med A/L Brevegen om medverknad i finansieringa. Punkt a og b vert saldert mot tilsvarande auke i momskompensasjon 0.3 mill og i redusert låneopptak. 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for med slike endringar: Element/funksjon Eigedomsskatt +1,700 +1,7 +1,0 +1,0 Konsesjonskraftgevinst -0,900-0,9-0,5-0,5 Barnehage -0,400-0,4-0,4-0,4 Frisklivsentral -0,150-0,4-0,4-0,4 Tersklar Fossøyane -0,075 Reservepost pleie og omsorg -0,500-0,5-0,5-0,5 Lustrabadet +0,480 +0,2 +0,2 +0,2 Auke aktvitetstilskot -0,080 0,080 0,080 0,080 barn og unge Jostedal samh./bad -0, Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar for 2013: a. Omregulering av bilagstomten Hafslo må gjennomførast i Kommunen må prioritere planarbeid, avklaring av areal/grunnspørsmål og prospekt for samarbeid/ev sal privat utbyggar. b. Uteområde ved kyrkja i Solvorn må regulerast for å løyse tilkomst (universell utforming) til kyrkja samt trafikk og parkeringskapasitet. c. Det skal oppstartast reguleringsplanarbeid for det sentrale området for skiaktiviteten ved Sogn Skisenter. Arbeidet skal ta utgangspunkt i masterplanen. d. Reguleringsplan, ev detaljplanlegging Gjerde skal prioriterast. 5. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordførar vert auka med 3,75 % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2013: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar.

22 b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 7. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2013: a. Disposisjonsfond (drift) 1. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år 15,160 mill.kr b. Næringsfond (drift) 1. Funksjon 325 Naturarven 0,251 mill.kr 2. Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr c. Heimfallsfond (drift) 1. Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr d. Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 7,000 mill.kr e. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, inkl. fond, vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 8. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik (2013) a. Ordinære investeringar: 21,15 mill.kr. b. Lån oppteke ,5 mill. kr. c. Vidare utlån, Startlån Husbanken : 4,000 mill. kr. 9. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta a. Konsesjonskraft til eige bruk vert seld som i 2012, jf. vedtak i k-sak 92/09. b. Konsesjonskraftuttak Årøy kraftverk vert seld attende til Sognekraft (gjenkjøpsavtale). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedtak i f.sak 170/12 og vedteken risikostrategi. 10. Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot barnehage og grunnskule. c. Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. d. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. e. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkja. 11. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2013) a. Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0 ) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Hafslo. Luster vidaregåande skule Møtedato: 05.12.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420. Budsjett 2016, økonomiplan , planleggingsprogram SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/2420 Budsjett 2016, økonomiplan 2016-19, planleggingsprogram 2016-19. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Hafslo barne - og ungdomsskule 04.11.2016 Tid 09.00, oppmøte i auditorium Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat Sak 1/13 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.02.2013 Tid: 14.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: 04.11.2016 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 07.11.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING

Anne Marie Bolstad Leiar. Karin Leirdal Politisk sekretariat MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utval: RÅDET FOR MENNESKE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.201 Tid: 09:00-00:00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/13 13/2949 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/13 13/2949 Sørsida Eigedom AS. Lånevilkår Søknad om reduksjon av lån til Fjordatunet, Kroken MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Start kl.: 09.15 Slutt kl.: 13.15 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn.

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/2911 Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram 2017-2020. Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. Formannskapet si

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 20.05.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 19.04.2017 Tid 09 30-00 00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling)

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling) MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 31.08.2016 Tid 09 30 (etter generalforsamling) Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

Saksprotokoll. - Rådmannen synte til saksutgreiinga med opplisting jf. pkt 1-9 med mindre opprettingar/presiseringar og føringar.

Saksprotokoll. - Rådmannen synte til saksutgreiinga med opplisting jf. pkt 1-9 med mindre opprettingar/presiseringar og føringar. Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet 07.12.2016 Sak: 110 / 16 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram 2017-2020. Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 25.02.2016 Tid 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.12.2010 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 04.03.2008 Møtetid: Kl. 13:00 14.00 Møtestad: Livsmeistringssenteret Skei Saksnr.: 001/08-005/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp

Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap),

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 16:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 17.11.2015 Tid: 14:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 22.10.2009 Møtetid: 15:00-18:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 og 20.11.2014 Møtetid: 08:30-15.30 og 08.30 12.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/2401-42 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 * Tilråding: Samrøystes: Tilråding med 8 røystes (4 Ap, 2 Sp, Krf, V): Samrøystes:

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 14.40 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kjartan Kvien,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal Siv Midtbø Lidal Siren Ese MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Kl: 12.30 14.20 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Sigrun Dale, leiar Ken Heine Bakke Renate Rendedal

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 09.11.2015 090/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N - 101.6 15/1315 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 - BUDSJETT 2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Geir Arve Sandvik, Marit Aakre Tennø, Ernst Veum, Jon Ove Lomheim, Anette Stegegjerdet Norberg, Morten Vigdal.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Geir Arve Sandvik, Marit Aakre Tennø, Ernst Veum, Jon Ove Lomheim, Anette Stegegjerdet Norberg, Morten Vigdal. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.08.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 13.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF

PROTOKOLL. Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Varaordførar KRF ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 19.12.2013 Møtet starta 10:00 Møtet slutta 10:35 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer