Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen"

Transkript

1 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom Christian F.Bjerknes, Økonom Emerging markets vil ikke gå ad undas, men en nedsiderisiko for noen av de små landene Nøkkeltall denne uken Norge Industrien vil trolig vokse igjen etter fire måneder med nedgang Innhold Forrige ukes nøkkeltall 2 Ukens tema 3 Nøkkeltall denne uken 4 Kalender 6 Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen USA Lavere sysselsettingsvekst skyldes antagelig kaldt vær ISM vil fortsatt indikere oppsving i amerikansk økonomi Grafpakke 7 Important: All disclosure information can be found on the last page of this document.

2 Tyskland: Ifo indeksen og BNP-vekst Forrige ukes nøkkeltall Positive overraskelser: Den tyske Ifo indeksen økte fra 109,5 i desember til 110,6 i januar, et nivå som indikerer betydelig vekst i tysk aktivitet Conference Board forbrukertillit i USA økte fra 77,5 i desember til 80,7 i januar Kilde: SpareBank 1 Markets og Datastream USA: BNP-vekst Kilde: SpareBank 1 Markets og Datastream USA: Orderinngang av varige goder På linje med forventningene: Tolvmåneders gjeldsvekst i Norge var uendret fra november til desember på 6,0%, isolert sett vokste husholdningenes gjeld med 7,0% Norsk detaljhandel vokste med 0,1% m/m i desember Registrert ledighetsrate i Norge økte fra 2,6% til 3,0% i januar. Ledighetsraten er imidlertid ikke sesongjustert, antall ledige (som er sesongjustert) er derfor et bedre mål. Utviklingen i antall ledige var stabil med en marginal økning på 100 personer. Federal Reserve annonsert at de vil redusere de månedlige aktivakjøpene i QE3 fra 75 til 65 mrd USD. Styringsrenten holdes uendret i intervallet 0-0,25 Tolvmånedersveksten i amerikanske boligpriser var, i følge Case-Shiller indeksen, 13,7% i november Amerikansk BNP vokste med 3,2% annualisert i 4. kvartal 2013 Negative overraskelser: Kilde: SpareBank 1 Markets og Datastream Foreløpig estimat på KPI i Eurosonen ble redusert fra 0,8% år/år i desember til 0,7% år/år i januar Ordreinngangen av varige goder ekskl. forsvar og fly falt 1,3% m/m i desember Nyboligsalget i USA vokste med i desember, ned fra i november (annualiserte tall) Avtalte, men ikke fullførte boligsalg i USA falt med 8,7% m/m i desember USA: Conference Board forbrukertillit Kilde: SpareBank 1 Markets og Datastream 2

3 Ukens tema Emerging markets vil ikke gå ad undas, men nedsiderisiko for noen av de små landene Det er to faktorer vi mener er sentrale i debatten om hvorvidt uroen i emerging markets (EM) er starten på slutten til gjeninnhentningen etter finankrisen og grunn til å trekke seg ut av aksjer og annen risikable aktiva, spesielt i EM men også i utviklede økonomier: 1. Er EM-uroen kun drevet av litt kortvarig bekymring rundt Feds nedtrapping av QE3, eller er den også drevet av store innenlandkse svakheter i EM? 2. Hvis svaret på spm. 1 er negativt, hvor stor konsekvens vil en mulig resesjon ha på gjeninnhentningen i vestlige økonmier og verdensøkonomien generelt? Vårt generelle syn på spm. 1 er at EM-landene lenge har hatt utfordringer. Disse utfordringene har blitt litt kamuflert de siste årene, blant annet av billig likviditet fra utviklede lands sentralbanker. Nå som tilflyten reverseres, blir disse utfordringene mer presserende. Graden av akutthet stiger ved at noen av disse landene har store lån i utenlandsk valuta, hvis nominelle verdi øker når disse landenes valuta svekkes. Dette gir grunn til en viss bekymring. Men vi klarer ikke å bli enige i de som mener at den innenlandske økonomien og de strukturelle forholdene i EM-landene er skakkjørt, slik at veksten her vil falle markant. Når det er sagt, mener vi det er viktig å ikke skjære alle EMlandene under én kam. Det er store individuelle forskjeller. F.eks er vi langt mindre bekymret for India og Brasil, hvis gjeld i stor grad er i innenlandks valuta (utenlandsk gjeld/bnp er kun 14% og 12% for Brasil og India, hhv.). India har i tillegg store fordeler med sin demografi (ung befolkning), det faktum at dets vekst er en del drevet av service i stedet for industri og det faktum at store deler av befolkningen snakker godt engelsk (arv etter britenes regjeringsperiode). Det står verre til med Tyrkia og Sør-Afrika, hvis gjeld i utenlandsks valuta/bnp er i overkant av 40% og underkant av 50%, hhv. Men så skal vi huske at Tyrkia og Sør-Afrika betyr langt mindre for verdensøknomien enn India, Brasil og Kina. For sistnevnte har vi en rekke ganger tidligere skrevet at vi tror veksten vil holde seg på 7-7,5% de neste 2-3 årene. Dette er ned fra de tosifrede veksttallene vi har sett i en årrekke, men likevel høyt. Så mener vi også at det er mange positive utviklingstrekk å spore i mange av EM-landenes innenlandske økonomi, spesielt i Emerging Asia, noe vi utdypte i vår Makro- og Strategirapport, ugitt november Dessuten skal vi ikke glemme at den klare bedringen vi ser i amerikansk økonomi og nå etter hvert også en svak i Europa, er med på å øke etterspørselen etter EM-varer, som nå har blitt billigere etter sistnevntes valukursdepresiering. Neste spørsmål gjør seg gjeldende først hvis nedsiderisikoen i spm. 1 materialiseres. Analysen her er viktig for hvorvidt Kina og India blir med i et eventuelt dragsug, fordi disse to landene til sammen ugjør i overkant av 40% av verdens BNP-vekst (gj.sn for 2010 og 2011), jfr. graf 1. Sør-Afrika utgjorde ikke mer enn 0,5% av verdens BNP-vekst i 2010 og 2011, Tyrkia enda mindre. Vi er som nevnt relativt positive til den langsiktige utviklingen i India og den mellomlangsiktige (2-3 år) i Kina (for sistnevnte forutsetter vi at skyggebanksystemet ikke blir Kinas Lehman Brothers). Hvis denne analysen slår feil, er det klart at EM-landene utgjør så stor del av verdens BNP-vekst (BRICS landene 46% i 2010 og 2011 gj.sn) at en kraftig vekstavmatning her vil ha store konsekvenser for utviklede økonomier og for verdensøkonomien som sådan. Selv uten en slik sterk vekstavmatning finnes det en nedsiderisiko for verdensøkomien, og den kommer via finansmarkeds- og sentimentkanalen. Selv om vi er klar over at den kanalen ikke skal undervurderes, tror vi ikke EM-uroen vil akselerere til å bli en resesjon fremmanet via finansmarkedskanalen. Vårt hovedscenario er heller at EM-landene vil fortsette å være under markedspress i H1 2014, spesielt Tyrkia, Indonesia, Sør Afrika og Argentina, men at de store landene som India og Kina vil stå av stormen på lengre horisont (utover 2014). Graf 1: BRICs bidrag til verdens BNP-vekst Graf 2: Bidrag til verdens BNP-vekst, ulike regioner og land Kilder: SpareBank 1 Markets og IMF 3

4 Nøkkeltall denne uken Eurosonen: Rentemøte i ESB Nøkkeltall Styringsrente Pressekonferansen begynner kl SB1 Markets/Konsensus 0,25%/0,25% 10:00 onsdag/fredag Forrige 0,25% Styringsrente og inflasjon Kilde: SpareBank 1 Markets og Reuters Ecowin ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen ESB-sjef, Mario Draghi, har nevnt to hovepunkter som kan trigge ytterligere stimulanse fra ESB: (i) Oppgang i pengemarkedsrentene og/eller (ii) deflatoriske tilstander. Korte pengemarkedsrenter begynte å stige i begynnelsen av desember i fjor, men siden siste uken i januar har noe (men på langt nær alt) av dette fallet reversert seg. Den siste tids nedgang gjør at pengemarkedssituasjonen trolig ikke er grunn nok til å trigge ny stimulanse. Deflasjonsrisikoen er en annen sak. Med inflasjon (KPI år/år) på skarve 0,7%, er ikke deflasjon langt unna (ESBs inflasjonsmål på 2,0% er derimot veldig langt unna). Vi ser en viss risiko for at ESB kan annonsere ytterligere stimulanse ved dette møtet, men vår hovedtro er likevel at det ikke vil gjøre det. Vi tror ESB ønsker å se an utviklingen i disse to variablene spesielt inflasjonen noe mer. Styrkelsen i EUR gjør at importprisene har falt. Fortsatt sterk EUR gir ytterligere nedsidepress på inflasjonen. Feds nedtrapping av QE3 er også et argument for ytterligere stimulanse fra ESB. Type stimulanse blir viktig. Styringsrentekutt vil neppe ha stor effekt. En ny LTRO vil ha effekt kun hvis den ledsages med et incentivprogram som styrer bankene til å låne ut videre den kapital de låner fra sentralbanken. Kutt i innskudsrenten kan ha litt mer effekt. Den virkelige effekten vil komme av en fullskala kvantitativ lettelse (pengetrykking); i følge Wall Street Journal i helgen har Bundesbanken blitt mindre motvillige mot dette. Norge: Industriproduksjon Nøkkeltall Industriproduksjon m/m SB1 Markets/Konsensus 10:00 fredag 7 feb. Forrige -0,2 Industriproduksjon og konjunkturbarometeret Industrien kan vokse igjen etter fire måneder med nedgang Industriproduksjonen har falt fire måneder på rad o Tolvmånedersveksten er likevel fortsatt positiv på 2,3% Undersøkelser om fremtidsutsiktene i næringslivet gir blandede signaler o o o PMI for industrien falt fra 54,1 i november til 51,6 i desember Regionalt nettverk meldte sist om nokså moderat vekst. Også fremtidsutsiktene var moderate Ifølge SSB sitt konjunkturbarometer er imidlertid norske industriledere positive og utsiktene på kort sikt er gode. Etter fire måneder med fall forventer vi igjen vekst i industriproduksjonen. Til tross for svakere utvikling tilsier både PMI og regionalt nettverk fortsatt vekst i industriproduksjonen. Samtidig indikerer SSB sitt konjunkturbarometer, som er den ferskeste av disse undersøkelsene, høyere aktivitet. Kilde: SpareBank 1 Markets og Datastream 4

5 USA: Arbeidsmarkedet (nonfarm payrolls) Nøkkeltall Arbeidsledighetsrate Sysselsettingsvekst (månedlig) SB1 Markets/Konsensus 6,7% :30 fredag 7 feb. Forrige 6,7% Detaljomsetning og varekonsum Lavere sysselsettingsvekst skyldtes antagelig kaldt vær Sysselsettingsveksten var overraskende svak i desember, meget kaldt vær antas imidlertid å være en forklarende faktor Andre indikatorer på arbeidsmarkedet støtter opp under antagelsen om at den svake sysselsettingen i desember var en anomali: o Antall nye trygdesøkere (initial claims) har falt de siste ukene o Sysselsettingskomponenten i begge ISM-indeksene steg i desember og ligger langt over 50-grensen o Antall ledige jobber stiger videre og bikket for første gang siden før finanskrisen fire millioner i november Etter den svake rapporten i desember er naturlig nok interessen ekstra stor rundt januarrapporten. Vår forventning er at sysselsettingen henter seg inn igjen, slik at snittet siste seks måneder igjen kryper nærmere Kilde: SpareBank 1 Markets og Reuters Ecowin USA: ISM for industrien Nøkkeltall ISM for industrien Konsensus 56,2 16:00 mandag 3 feb. Forrige 57,0 Detaljomsetning og varekonsum ISM vil fortsatt indikere oppsving i amerikansk økonomi ISM for industrien ligger på et høyt nivå og indikerer økt aktivitet i amerikansk økonomi Et vektet snitt av de regionale PMIene (Philly Fed, Empire State. Richmond og Chicago) ligger høyere i januar enn desember og støtter nå opp under det høye nivået på ISM-indeksen Beige Book melder om stabil vekst i industrien og optimistiske forventninger til fremtidig produksjon På den negtive siden kan det nevnes at foreløpig Markit PMI falt fra 54,4 i desember til 53,7 i januar Samlet sett tilsier utviklingen begrenset oppside i ISM, men like fullt så ligger indeksen på et høyt nivå og indikerer økt vekst i amerikansk økonomi Kilde: SpareBank 1 Markets og Reuters Ecowin 5

6 Kalender Dag Region Tid Indikator Periode Viktighet Konsensus Sist Man. Kina Non-Manufacturing PMI Jan. * 53,4 (faktisk) 54,6 3/2 Eurosonen Final Manufacturing PMI Jan. * 54,0 (faktisk) 53,9 USA ISM Manufacturing PMI Jan. *** 51,3 (faktisk) 57,0 Tirs. Spania Spanish Unemployment Change, thousands Jan. * +113,1 (fakt.) -107,6 4/2 USA Factory Orders m/m Jan. * -1,1% 1,8% Tentativ Loan Officer Survey 1.kv *** Ons. Eurosonen Final Services PMI Jan. * 51,9 51,9 5/ Retail Sales m/m Des. * -0,7% 1,4% USA ADP Non-Farm Employment Change Jan. ** Tors. 6/2 UK Eurosonen ISM Non-Manufacturing PMI Jan. ** Official Bank Rate Asset Purchase Facility Minimum Bid Rate ECB Press Conference *** **** 0,5% 375 0,5% 375 0,25% 0,25% USA Trade Balance Des. ** -35,8 mrd$ -34,3 mrd$ Unemployment Claims Uke 5 ** Prelim Nonfarm Productivity q/q Prelim Unit Labor Costs q/q Jan. * 2,6% -0,5% Fre. Norge Industriproduksjon m/m Des. ** -0,2% 7/2 Tyskland Industrial Production m/m Des. * 0,5% 1,9% 3,0% -1,4% USA Non-Farm Employment Change Unemployment Rate Jan. **** ,7% ,7% 6

7 Kreditt CDS 5y for PIIGS countries CDS 5y for Germany and France itraxx X-over 5Y itraxx Europe 5Y Rente Policy rates 10y swap yield 10y government bond yield spread vs. Germany 3m LIBOR 3m OIS 7

8 Valuta Dollar vs. euro and yen Dollar vs.pound Swiss franc vs. dollar and euro Krone vs. dollar and euro Aksje Dow Jones and S&P 500 FTSE and HDAX Nikkei and Shanghai Oslo, OSEBX Sources for all graphs: SpareBank 1 Markets, Datastream and Reuters Ecowin 8

9 IMPORTANT DISCLOSURES AND CERTIFICATIONS This document provides additional disclosures and disclaimers relevant to research reports and other investment recommendations ( Recommendations ) issued by SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ), cf. the Norwegian Securities Trading Act section 3-10 with further regulations. Standards and supervisory authorities SpareBank 1 Markets complies with the standards for recommendations issued by the Norwegian Securities Dealers Association (www.nfmf.no) and the Norwegian Society of Financial Analysts. The lead analyst (see front page) is employed by SpareBank 1 Markets, which is legally responsible for this report and is under the supervision of The Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet). Previous Recommendations For an overview of SpareBank 1 Markets research reports and other investment recommendations regarding the financial instruments of the issuer the past 12 months, including data on changes in such research reports and other investment recommendations, please see SpareBank 1 Markets website, (log-in required) Planned updates Unless explicitly stated otherwise in this report, SpareBank 1 Markets expects, but not undertake, to issue updates to this report following the publication of new figures or forecasts by the issuer covered, or upon the occurrence of other events which could potentially have a material effect on it. Information sources Important sources of information: the issuer, including its quarterly and annual reports, Oslo Stock Exchange, Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå). Sources are cited when referred to in the Recommendation. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated. The Recommendations has not been presented to the issuer/ the issuers of the financial instrument presented before dissemination. SpareBank 1 Markets interests and disclosure of assignments and mandates Financial instruments held by the analyst(s) and/or close associate in the issuer/ issuers herein: 0 Other material interest (if any): None SpareBank 1 Markets does not alone or together with related companies or persons, hold a portion of the shares exceeding 5 % of the total share capital in any companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets, or holds other interest likely to affect the objectivity of a recommendation, except when disclosed, cf. below. SpareBank 1 Markets may hold financial instruments in companies where a recommendation has been produced or distributed by SpareBank 1 Markets in connection with rendering investment services, including market making. For important disclosures, such as an overview of all financial instruments in which SpareBank 1 Markets or related companies are market makers or liquidity providers, all financial instruments where SpareBank 1 Markets or related companies have been lead managers or co-lead managers over the previous 12 months, and all issuers of financial instruments to whom SpareBank 1 Markets or related companies have rendered investment banking services over the previous 12 months, please refer to SpareBank 1 Markets equity research website: (login required) Please note that agreements and services subject to confidentiality are excluded. SpareBank 1 Markets Research Department Our recommendations are based on a six-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualized return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +10%; Sell, less than 0%. Current recommendations of the Research Department: (refers to Recommendations published prior to this report and required disclosed in accordance with the Securities Trading Regulations section 3-11 (4) Current recommendations of the Research Department Recommendation Percent Buy Neutral % Sell % Standard research disclaimer % All employees of SpareBank 1 Markets are subject to duty of confidentiality towards clients and with respect to inside information. SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls and other organizational procedures in order to control the flow of information within the firm and minimize conflicts of interest within SpareBank1 Markets and between clients. The Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary and are members of the bonus pool. However no part of the analysts salaries or compensations relates to the performance of their recommendations, directly to investment banking services or other services provided by SpareBank 1 Markets or related companies to issuers. Analyst Certification The views expressed in this research accurately reflect(s) the personal views of the analyst(s) principally responsible for this report about the subject securities or issuers, and no part of the compensation of such analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. No part of the compensation of the research analyst(s) responsible for the preparation of this report was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed by the research analyst(s) in this report. Risks Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that financial instruments should trade at, within our six-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular financial instrument, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from public sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable and although it has not been independently verified, SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. This document contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the issuer and/or the industry in which it operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes

10 identified by the words believes, expects, predicts, intends, projects, plans, estimates, aims, foresees, anticipates, targets, and similar expressions. The forward-looking statements contained in this document, including assumptions, opinions and views of the issuer or cited from third party sources are solely opinions and forecasts which are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events to differ materially from any anticipated development. No Solicitation This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. Notice to U.S. Investors If this report is being furnished directly to U.S. recipients by a non-u.s. SpareBank 1 Markets entity in reliance on section (a)(2) of Rule 15a-6 under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (each a direct U.S. recipient ), each such direct U.S. recipient of this report represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is major U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6) and that it understands the risks involved in executing transactions in such securities. Any direct U.S. recipient of this report that wishes to discuss or receive additional information regarding any security or issuer mentioned herein, or engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets Inc. ( SpareBank 1 Capital Markets ), a registered U.S. broker-dealer and member of FINRA and SIPC. In certain cases, unless prohibited by the provisions of Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, this report may be provided by SpareBank 1 Capital Markets to a U.S. recipient (a SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient ), in which case each such SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this report represents and agrees, by virtue of its acceptance thereof, that it is major U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(4) of Rule 15a-6), or that it is a U.S. institutional investor (as such term is defined in section (b)(7) of Rule 15a-6), and that it understands the risks involved in executing transactions in such securities. In such cases, SpareBank 1 Capital Markets accepts responsibility for the content of this report; however, although it has accepted responsibility for the content of this report in such cases, SpareBank 1 Capital Markets did not contribute to the preparation of this report, and the specific authors of the report are not employed by, and are not associated persons of, SpareBank 1 Capital Markets. The SpareBank 1 Markets entity that prepared the report, and the authors of this report, may not be subject to all of the registration, qualification, disclosure, independence and other U.S. regulatory requirements that apply to SpareBank 1 Capital Markets and its employees and associated persons. Any SpareBank 1 Capital Markets U.S. recipient of this report that wishes to discuss or receive additional information regarding any security or issuer mentioned herein, or to engage in any transaction to purchase or sell or solicit or offer the purchase or sale of such securities, should contact a registered representative of SpareBank 1 Capital Markets. Any transaction in the securities discussed in this report by U.S. persons (other than a registered U.S. broker-dealer or bank acting in a broker-dealer capacity) must be effected with or through SpareBank 1 Capital Markets. The securities referred to in this report may not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the issuer of such securities may not be subject to U.S. reporting and/or other requirements. Available information regarding the issuers of such securities may be limited, and such issuers may not be subject to the same auditing and reporting standards as U.S. issuers. Such information is provided for informational purposes only and does not constitute a solicitation to buy or an offer to sell any securities under the Securities Act of 1933, as amended, or under any other U.S. federal or state securities laws, rules or regulations. The investment opportunities discussed in this report may be unsuitable for certain investors depending on their specific investment objectives, risk tolerance and financial position. In jurisdictions where SpareBank 1 Capital Markets is not registered or licensed to trade in securities, commodities or other financial products, transactions may be executed only in accordance with applicable law and legislation, which may vary from jurisdiction to jurisdiction and which may require that a transaction be made in accordance with applicable exemptions from registration or licensing requirements. The information in this publication is based on carefully selected sources believed to be reliable, but SpareBank 1 Capital Markets does not make any representation with respect to its completeness or accuracy. All opinions expressed herein reflect the author s judgment at the original time of publication, without regard to the date on which you may receive such information, and are subject to change without notice. The information contained herein may include forward-looking statements as described above within the meaning of U.S. federal securities laws that are subject to risks and uncertainties. Factors that could cause a company s actual results and financial condition to differ from expectations include, without limitation: political uncertainty, changes in general economic conditions that adversely affect the level of demand for the company s products or services, changes in foreign exchange markets, changes in international and domestic financial markets and in the competitive environment, and other factors relating to the foregoing. All forward-looking statements contained in this report are qualified in their entirety by this cautionary statement.

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer