Numa BA110 Boligalarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Numa BA110 Boligalarm"

Transkript

1 Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: Numa AS Kanalkaia Næringssenter Kanalkaia 1-3 N-3263 LARVIK Tlf : Fax: e-post:

2 VIKTIG! Les kapittel 6 og 8 om installasjon av SIM-kort! Innhold 1. Kort introduksjon Sikkerhetsinstruksjoner Pakkens innhold Alarmens oppbygging Funksjoner og spesialiteter Oppsett Instruksjoner for bruk Installasjon Installer trådløse sensorer Tekniske spesifikasjoner Viktig informasjon Vedlikehold Kvalitetsgaranti Problemløsningsveileder Numa Security System Side 1 av 31 Versjon 1.0

3 1. Kort introduksjon. Numa BA110 Boligalarm er en ny beskyttelsesløsning for hus, hytte, arbeidsplass eller andre steder med behov for sikkerhet og beskyttelse. Alarmen benytter det trådløse GSM nettverket, samt integrert LCD menyvindu og datateknologi. Når sensoren(e) er aktivert vil systemet ringe og sende SMS til eierens mobiltelefon øyeblikkelig ved en hendelse. Numa BA110 Boligalarm har et brukervennlig oppsett som gjør all bruk enkel å forstå og sette seg inn i. Du trenger et vanlig SIM-kort. OBS! Ikke kontantkort! (Les kapittel 6 og 8) Kjøpes hos din lokale mobilleverandør. 2. Sikkerhetsinstruksjoner. Trygg oppstart Ikke bruk Numa BA110 Boligalarm sammen med annet GSM-utstyr, da annet GSM-utstyr kan forårsake forstyrrelser. Forstyrrelser Alt trådløst utstyr kan forårsake forstyrrelser på GSM- nettverket og signalene, og dermed påvirke systemets ytelser. Unngå bruk på bensinstasjoner Bruk ikke Numa BA110 Boligalarm på en bensinstasjon. Strømmen må være av i nærheten av bensin eller kjemikalier. Strømmen må være slått av nær steder det sprenges Følg nøye anvisningene på stedet. Unngå montering / bruk av alarmen på steder der det sprenges. Numa Security System Side 2 av 31 Versjon 1.0

4 For optimal bruk av systemet Installer alarmen på et passende sted. Unngå signal- blokkering ved å dekke til alarmen. La alarmen ha fritt utsyn. Bruk kun kvalifisert serviceverksted Vedlikehold kan kun utføres av kvalifisert personell. Vannsikkerhet Alarmen er ikke vanntett, og må derfor installeres på et tørt sted og holdes tørr til en hver tid. 3. Pakkens innhold. Sentralenhet x 1 Trådløse fjernkontroller x 2 Trådløs PIR bevegelsessensor x 2 (PIR = Passiv InfraRød) Kablet sirene (110dB) x 1 Røykvarsler x 1 12VDC strømforsyning x 1 Bruksanvisning x 1 Tilleggsutstyr: (Trådløse eller kablede sensorer) PIR (Passiv InfraRød) bevegelsesdetektor, glassknusingsdetektor, gasslekkasjedetektor, røykdetektor etc. 4. Alarmens oppbygging 4.1 Kontrollerer alarmens fysiske oppbygging. Tips! For at inntrenger ikke skal slå av strømmen, er alarmen utstyrt med en strømbryter inne i sentralenheten. Denne bryteren finnes ved siden av SIM-kort plasseringen. Flytt bryteren mot høyre for å slå av og mot venstre for å slå på. Numa Security System Side 3 av 31 Versjon 1.0

5 1) Vi har montert et plastdeksel over rekkeklemmen til de kablede sensorene bak på panelet fordi ikke alle trenger denne funksjonen. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen fjernes bare plastdekslet forsiktig. Da får du tilgang til kontaktene på innsiden. Grensesnitt 1 Beskrivelse Strøm Sirene Mikrofon Koble strømforsyning til strømnettet, og stikk motsatt ende på plass i sentralenheten. Vil aktiveres i 60 sekunder når alarmen går. En mikrofon er innebygget i sentralenheten. Grensesnitt 2 Beskrivelse Numa Security System Side 4 av 31 Versjon 1.0

6 +12V strømutgang for kablede detektorer. IN1 GND IN2 IN3 GND IN4 IN5 GND IN6 IN7 GND IN8 Digital inngang 1, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Koblingspunkt for jordledningen fra den kablede detektoren. Eller -12VDC Digital inngang 2, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Digital inngang 3, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Koblingspunkt for jordledningen fra den kablede detektoren. Digital inngang 4, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Digital inngang 5, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Koblingspunkt for jordledningen fra den kablede detektoren. Digital inngang 6, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Digital inngang 7, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. Koblingspunkt for jordledningen fra den kablede detektoren. Eller -12VDC Digital inngang 8, koble den ene kabelen til den kablede detektoren. +12V +12V strømutgang for kablede detektorer. R1+ R1- R2+ R2- Utgangsrelé for link når alarmen skal forsinkes i 4 minutter. Med nominell spenning: 3A/240V strømforsyning kan dette reléet kobles til et lys eller en kameraovervåking som en bryter. Innebygget 240V nominell reléutgang, kobles til enhetens negative elektrode. Uavhengig utgangsrelé. Kan skrues av og på med SMS kommandoer. Med nominell spenning: 3A/240V strømforsyning er dette reléet nyttig til å skru av og på lyset i boligen om du ikke er hjemme. Eventuelt skru av eller på varmen på hytta (inntil 700W). Innebygget 240V nominell reléutgang, kobles til enhetens negative elektrode. Numa Security System Side 5 av 31 Versjon 1.0

7 4.2 Funksjonsskjema Enheten benytter trådløse eller kablede detektorer. Den kan skru av eller på en komponent med en SMS-kommando. Se påfølgende skjema. 5. Funksjoner og spesialiteter 5.1 Fordelene ved Numa BA110 Boligalarm 1) Toveis talekommunikasjon eller avlytting av boligen. 2) LCD-skjerm viser hele menyoppsettet. 3) Aktivert (på), Skallsikring (Stay - ved opphold hjemme), Deaktivert (av), og SOS-funksjon. 4) Aktivert-forsinkelse, alarmforsinkelse, sirene på eller ikke, og andre funksjoner er programmerbare av bruker. 5) Watch-dog -funksjon i 24-timers-sonen og SOS-sonen. 6) Alarmen bruker symboler til å vise Aktivert, Skallsikring (Stay), Deaktivert, Strømstatus, Sirenestatus og GSM-signalstatus. Numa Security System Side 6 av 31 Versjon 1.0

8 7) Automatisk varsling og rapportering ved eventuell GSM signal- forstyrrelse (jamming), via SMS-kommando. CC = På, DD = Av. 8) Brukervennlige symboler for LED-indikatorer, LCD og funksjonstaster. 5.2 Funksjoner og spesialiteter ved GSM alarmen 1) GSM Frekvens: Dual-Band(900/1800MHz). 2) Man aktiverer funksjonene Aktivert, Skallsikring (Stay) (ved opphold hjemme), Deaktivert og SOS via fjernkontrollen eller sentralenhetens tastatur. 3) Man kan også aktivere funksjonene via SMS-kommandoer samt funksjonene Forespørsel av hovedenhetens status og Skru av og på utgangsforbindelsen. 4) Sender automatisk SMS-varsel og ringer opp forhåndsutvalgte mobiltelefonnummer når en sensor har blitt utløst. 5) Er utstyrt med 16 trådløse soner og 8 kablede soner. Soneegenskapene Aktivert, Skallsikring (Stay) (ved opphold hjemme) og Deaktivert og sonenavnet kan endres etter ønske. 6) Har 3 X 24-timers sone for røyk og gasslekkasjesensor. 1 X Watch-dog -sone for overvåking av for eksempel eldre eller barn, 1 X SOS-sone for øyeblikkelig hjelp. 7) Har 3 egendefinerte varslingsnumre for SMS, og 5 egendefinerte varslingsnumre for oppringning, og de 100 siste hendelser er lagret for eierens kontroll og gjennomsyn. 8) Timer-funksjon for automatisk å slå av eller på alarmen til gitte klokkeslett. 9) Har forsinket aktivering av alarmen slik at man har tilstrekkelig tid til å gå ut og inn av huset. Hvor lang forsinkelsestiden skal være bestemmes av bruker. Numa Security System Side 7 av 31 Versjon 1.0

9 10) Alarmen er utstyrt med 1 Alarm-Link utgangsrelé, slik at når alarmen er påsatt, vil alarmen gå i 4 minutter hvis sensor utløses. 11) Er utstyrt med ett separat utgangsrelé som kan skrues av og på ved SMS- kommandoer. Dette er nyttig hvis du vil skru av og på lyset når du ikke er hjemme, eller skru av og på varmen på hytta (inntil 700W). 12) Tastaturet fungerer som en mobiltelefon, og kan brukes til å ringe med. 13) Man kan velge om man ønsker å bli varslet ved strømbrudd, og tilsvarende bli varslet om når strømmen kommer tilbake. 14) Gir mulighet for avlytting via den innebygde mikrofonen. 15) Innebygget høyttaler i sentralenheten for toveis talekommunikasjon. 16) Innebygget oppladbart Litium-ion batteri med varighet inntil 18 timer. 17) Basert på GSM-nettet og har en meget brukervennlig skjermbasert meny. 6. Oppsetting av alarmen Tips! 1) Sett først inn SIM-kortet, og skru på strømbryteren som er plassert ved siden av kortholderen. NB! Kortets PIN-kode må deaktiveres når du installerer alarmen! Sett SIM-kortet i en mobiltelefon, gå på "Innstillinger", "Sikkerhet" og deaktiver PIN-koden der. 2) Alle trådløse sensorer i grunnpakken har vi tilpasset sentralenheten, klar til bruk. 3) Når du setter på sentralenheten vil den automatisk søke gjennom softwaren, og fremdriften vises på skjermen. Den vil finne 8 kablede eksisterende innganger, og forbindelsesstatus vil vises på skjermen med 8 tegn. O betyr Deaktivert, C betyr Lukket, L betyr 2,2K EOL (End of Line), E Vises når SIM-kortet er installert. GSM-signalet vil vises øverst i skjermens venstre hjørne. 4) All endring kan utføres via LCD-skjermen, unntatt å endre navnet på sonene. Hvis du ønsker å endre disse, vennligst se kodelisten i kapittel 6.3. Numa Security System Side 8 av 31 Versjon 1.0

10 5) Ved bruk av tastaturet trengs passord kun når man skal inn i menyen eller skru av alarmen. De andre operasjonene krever ikke passord. Standard passord er Tast inn passordet. Trykk så Bekreft / Enter -tasten for å komme inn I systemet. 6) Endring av passord: Trykk Enter for å komme til hovedmeny. Deretter trykk Setup etterfulgt av Enter-knappen. Skriv inn nåværende passord, gå til Advanced Settings, trykk Enter og velg deretter Modify Password og trykk Enter. Da legger du inn det nye passordet to ganger. Da er det nye passordet aktivt. 7) I Stand-By -modus, trykk #+3+#+6, etterfulgt av Opp -tasten. Systemet vil da gå tilbake til fabrikkinnstillingene, og passordet er igjen Men de allerede registrerte trådløse sensorene og de kablede sensorene vil være intakt slik de ble installert. 8) Toveis talekommunikasjon: I Stand-By -modus, ring telefonnummeret etterfulgt av (Bekreft / Enter), og systemet vil ringe ut. For innkommende anrop, trykk (Bekreft / Enter), -tasten for å besvare anropet. Merk at hvis innkommende samtale er fra et forhåndsinnstilt nummer, (også SMS varslingsnummer og auto-ring nummer), og anropet besvares før det har ringt 6 ganger, vil du få toveis talekommunikasjon. Hvis det ikke svares, vil anropet etter det 6.te ring, bli satt over til en autosvar / avlyttingsfunksjon slik at man kan lytte etter lyder i rommet. Maks. tid er 10 minutter. Hvis det innkomne anrop ikke er fra et forhåndsinnstilt nummer, vil alarmen legge på etter det har ringt 6 ganger. 9) Har du lyst til å prøve toveis talekommunikasjon, påse at den andre telefonen er langt unna alarmen, minst 500 meter. Ellers vil nærheten til alarmen kunne skape forstyrrelser. 10) Forhåndsinnstill minst ett varslingsnummer. Ellers vil hovedenheten bare aktivere sirenen til å fungere 6 ganger. Dette for å minne deg på å installere varslingsnumre. Numa Security System Side 9 av 31 Versjon 1.0

11 6.1 Beskrivelse av tastaturfunksjonene Beskrivelse av LED-symbolene Alarmen benytter symboler til å angi funksjonen. Greit og enkelt for brukere. : : : : : Skallsikringsmodus indikator. PÅ er i oppholdsmodus (Stay). Aktivert-indikator. Aktivert er på, Deaktivert er avslått. Alarm indikator, lyser når alarmen går. GSM-dekningsindikator. Alarmlink meldingsindikator. Når alarmen går, skrur den seg på og varer i 4 minutter, hvilket betyr at alarmlinkens meldingsforbindelses slås av. : Separat meldingsindikator. Når den separate meldingsforbindelsen er avslått, er denne PÅ. Og AV når separat meldingsforbindelse er på. Numa Security System Side 10 av 31 Versjon 1.0

12 6.1.2 Beskrivelse av LCD-symbolene Enheten benytter brukervennlige symboler for å beskrive gjeldende status. : Bruker Timeren til å aktivere og deaktivere funksjonene. : Timer for automatisk aktivering av alarmen. : Timer for automatisk deaktivering av alarmen. Aktiverer Watch-dog. I den fastsatte tidsrammen for Watch-dog vil alarmen : gå hvis sensorene ikke er blitt utløst. Funksjonen muliggjør å lage tilstandsrapport for alarmen som automatisk : sendes på SMS til brukeren Tastaturfunksjoner Enheten benytter brukervennlige symboler for å beskrive tastenes funksjon. : Bekreftelsestast. (Enter) Ringer ut og svarer innkommende anrop. : Legger på innkommende anrop, -avslutt, og tilbakestegstast. : Tast for å gå opp. : Tast for å gå ned. : Venstretast til menyen for å velge funksjon. Tast for å deaktivere alarmen. Tast for å aktivere alarmen. Skallsikring (Stay). Brukes når man er hjemme. Nødknapp. SOS. Øyeblikkelig hjelp. Numa Security System Side 11 av 31 Versjon 1.0

13 6.2 Hovedmeny For å få opp menyen, trykk -tasten når alarmen er i Stand-By modus. 1. View 2. Setup ---For å sjekke innstillinger og hendelser som er registrert av systemet. ---For å endre funksjonene i systemet trenger man passord. Alarmens standard passord er Oversikt (View) 1. Alarm Records ---For å sjekke de siste 100 hendelser. 2.Timers ---For å sjekke Timerens innstillinger. 3. RF Zone Name 4. SMS Phone No. ---For å sjekke innholdet av SMS-varslinger i de trådløse sonene. ---For å sjekke SMS varslingsnumre. 5. Auto-dial No. ---For å sjekke Auto-ring numre. 6. Report Time ---For å sjekke rapporteringstidspunkt. 7. RF Code Query ---For å sjekke de trådløse sensorenes kode. 8. Wired Zone Name --- For å sjekke innholdet av SMS-varslinger i de kablede sonene. Merk: 1) Trådløs kodeforespørselsfunksjon (RF Code Query) er for å sjekke den trådløse sensorens varsling. Denne kan legges i en undermeny. LCD-vinduet viser koder for når den trådløse sensoren utløses. Dette betyr at den trådløse sensoren fungerer som den skal. Numa Security System Side 12 av 31 Versjon 1.0

14 6.2.2 Oppsett (Setup) 1. Add/Del RF Parts 2. Wired Zones Set ---For å legge til eller fjerne trådløse sensorer eller fjernkontroller, samt å redigere deres navn / kjennetegn. ---For å legge inn kablede soner. 3. Basic Setting ---For å stille inn systemets hovedfunksjoner. 4. Advanced Setting ---For å stille inn systemets avanserte funksjoner Legg til / Slett trådløse komponenter (Add/del RF Parts) 1. Edit RF Zone 2. Edit Remote Ctrl ---For å legge inn nye trådløse soner, samt navngi disse. ---For å legge til nye fjernkontroller. 3. Remove All Merk: 1) Definisjon av sonekjennetegn: Sonekjennetegn Normal Skallsikring (Stay) 24-timers sone Watch-dog Øyeblikkelig hjelp! Definisjon Alarmen vil gå når disse sensorene blir utløst med alarmen i aktivert modus, men ikke når alarmen er deaktivert. Ved opphold i hjemmet vil de aktiverte sensorene bli utløst i Skallsikringsmodus, mens de andre vil forholde seg passive. Uansett modus vil alarmen gå når sensorene blir utløst. Systemet vil ikke varsle hvis disse sensorene blir utløst innen det fastsatte tidsrommet. Systemet vil varsle hvis disse sensorene ikke blir utløst. Varsler da med SMS. Uansett modus vil alarmen gå når man trykker på SOS-tasten på tastaturet eller fjernkontrollen, men sirenen vil ikke bli aktivert. Systemet vil automatisk ringe de forhåndsdefinerte numrene. Ved alarm: Når alarmen går vil den ringe automatisk de forhåndsinnstilte varslings- numrene 3 ganger ett for ett, og sende SMS-varsling til de forhåndsinnstilte mobil- telefonnumrene. Samtidig vil sirenen gå i 60 sekunder og lukke link-utgangsreléet i 4 minutter. ---For å fjerne alle registrerte trådløse sensorer og fjernkontroller. Numa Security System Side 13 av 31 Versjon 1.0

15 2) Når du går inn i menyen, vil sonens navn bli vist i LCD-vinduet. Hvis denne sonen er tildelt en trådløs sensor vil vinduet vise V. Hvis sonen ikke er tildelt en trådløs sensor, betyr det at denne sonen er ledig. Da kan du tildele sonen en ny trådløs sensor. Trykk Opp eller Ned-tasten på tastaturet for å sjekke de andre sonene. Trykk Bekreft-tasten for å redigere dette. Etter at du har trykket Bekreft-tasten kan du velge sonenavn, og så bekrefte med Bekreft-tasten. Du vil da se Turn on the device (slå på enheten) eller Please trigger the new wireless sensor (Vennligst aktiver den nye sensoren) i vinduet. Følg så instruksjonen for å legge til en ny trådløs sensor i alarmen. Ved bruk av fjernkontroll vil vinduet vise VVVV hvis enheten er angitt som fjernkontroll. På begge kan du trykke Bekreft for å angi en ny trådløs sensor eller fjernkontroll, eller erstatte den eksisterende. 3) I menyen for å redigere trådløse komponenter kan du sette sensorens egenskaper til Normal eller Skallsikring (Stay). Hvis alarmen er i Skallsikringsmodus (også benevnt som Hjemme eller Delvis aktivert), vil alarmen ikke utløses for sensoren som er satt i Normalmodus. Alarmen vil utløses for sensorer som er satt i Skallsikringsmodus. Hvis alarmen er aktivert, vil alle utløste sensorer utløse alarmen. Det er viktig å merke seg de forskjellige sensorsonene i alarmen. Denne funksjonen er veldig nyttig hvis du er hjemme og trenger noen sensorer til å være i operasjonell funksjon (sensorene som fungerer som gassvarsler, røykvarsler, sensor på soverommet o. l.). Det er betryggende å ha alarmen aktivert om natten. 4) Enheten kan håndtere 16 trådløse sensorer i 16 trådløse soner. Hver sone kan tildeles en trådløs sensor, og kan bli omdøpt med en SMS kommando. Enheten kan ha 5 fjernkontroller. 5) De trådløse sonenes standard serienummer, sonenavn og modusoversikt. Sone SN. Standard sonenavn Modus 01 Inntrengning via hoveddør Normal 02 Inntrengning i stue Normal 03 Inntrengning i soverom 1 Normal 04 Inntrengning i soverom 2 Normal 05 Inntrengning i soverom 3 Normal 06 Inntrengning fra hovedbalkong Normal 07 Inntrengning fra sidebalkong Normal Numa Security System Side 14 av 31 Versjon 1.0

16 08 Inntrengning 1ste hovedvindu Normal 09 Inntrengning 2ndre hovedvindu Normal 10 Inntrengning på eiendom foran Normal 11 Inntrengning på eiendom bak Normal 12 Legehjelpstast - alarm 24-timers soner. Disse kan ikke modifiseres. Uansett om alarmen 13 Gasslekkasje - alarm er Aktivert eller Deaktivert, vil 14 Røyk og brannvarsling - alarm alarmen gå når sensorene utløses i disse sonene. Vakthundsone. Denne kan ikke modifiseres. Om sensorene utløses innenfor det fastsatte 15 Vakthund (Watch-dog) alarm tidsrommet vil alarmen ikke utløses. Hvis sensoren ikke utløses innen tidsrommet, vil alarmen gå. Uansett modus. 16 SOS Hjelp! SOS sone. Denne kan ikke endres. Uansett modus vil alarmen gå, men ikke aktivere sirenen hvis sensoren i denne sonen utløses. Merk: SOS-tasten på tastaturet og fjernkontrollen har samme egenskap i SOS-sonen. Hvis SOS-tasten legges til i en 24-timers sone, vil alarmen fungere på samme måte som i en SOS-sone. Alarmen vil gå, men sirenen vil ikke bli aktivert. Numa Security System Side 15 av 31 Versjon 1.0

17 Oppsett for kablede soner 1.Nodes Type --- Registrer den kablede sonen. 2.Zones Attributes --- Sett opp egenskapene til den kablede sonen. Merk: 1) Datatypene NC (Normalt stengt), NO (Normalt Deaktivert), EOL (End of Line) skal vise til typen sensor for kablede inndata. Standard type er NC der vi har koblet fra inngangskablene. Hvis du ønsker å bruke kablede sensorer, erstatt frakoblede ledninger med kablede sensorer. La blindinnganger forbli ikke-fungerende ved å la de frakoblede ledningene forbli der de er. Vennligst se 8.4 Installer kablede sensorer og elektrisk utstyr 2) Definisjon av den kablede sonens kjennetegn er den samme som for den trådløse. 3) Enheten kan håndtere 8 kablede sensorer tilhørende 8 kablede soner. Hver sone kan tildeles en kablet sensor, og kan omdøpes med SMS-kommando. 4) Kablet sones serienummer, standard sonenavn og sonekjennetegnsoversikt. Sone SN. Standard sonenavn Modus 01 Ytterdør åpnet Normal 02 Inntrengning eiendom venstre Normal 03 Inntrengning eiendom høyre Normal 04 Inntrengning eiendom foran Normal 05 Inntrengning eiendom bak Normal timers sone alarm 24-timers soner. Disse kan ikke endres. Uansett om alarmen er av timers sone alarm eller på, vil alarmen gå uansett når sensorene utløses i disse sonene. 08 SOS Hjelp! SOS sone. Denne kan ikke endres. Uansett modus vil alarmen gå, men ikke aktivere sirenen hvis sensoren i denne sonen utløses. Numa Security System Side 16 av 31 Versjon 1.0

18 Grunnoppsett (Basic Setting) 1.SMS Phone No. 2. Auto-dial Tel No. 3. Time & Date 4. Sound Alarm 5. Report Time Gap 6. Power Failure Alert 7. Arm Delay Time 8. Alarm delay Time ---For å sette opp SMS-varslingsnummer. Det må være mobiltelefonnumre, -inntil 3 nummer. ---For å legge inn automatisk oppringing. Det kan være inntil 5 separate telefonnummer. ---For å stille inn tid og dato. Rekkefølgen er Måned-Dato-År. Trykk Opp/Ned for å stille inn hver enkelt, trykk * for å komme til neste. ---Skrur av eller på sirenen når det er eller har vært en alarmutløsning. ---Legg inn rapporteringstidsrom. Tidsrom: 0~240 timer. Innstilt er 0. Da rapporteres det ikke. ---Aktiverer eller deaktiverer varsling hvis strømmen blir borte i mer enn 30 minutter. ---Legg inn en forsinkelse ved påsetting. Bruk fjernkontroll eller tastatur. Mulige valg: 0, 20, 30, 60 og 90 sekunder. 30 sekunder er standard. ---Legg inn en forsinkelse ved hvilken som helst av sensorene som utløses. Mulige valg: 0, 20, 30, 60 og 90 sekunder. 30 sekunder er standard. Merk: 1) SMS-varslingsnummeret er til å motta SMS-alarmmeldinger. Auto-ring telefonnummeret er til å motta oppringning fra alarmen. Hvis mottak av oppringning eller SMS-varsel ikke fungerer, prøv å legge til eller fjerne landkoden (0047 for Norge) fra nummeret. Dette fordi GSM-operatører kan operere med forskjellige kommunikasjonsprotokoller. Denne alarmen følger standard internasjonale kommunikasjonsprotokoller. (Sjekk også at SIM-kortets PIN-kode er deaktivert) 2) Når de programmerte numrene ringer alarmen, vil den etter å ha ringt 6 ganger åpne for avlytting av boligen hvis ingen svarer. Svares det før det har ringt 6 ganger, kan man ha en toveis talekommunikasjon. Hvis noen ringer inn til alarmen og ingen svarer, kan man ikke fra den andre telefonen fange opp lyder fra der alarmen er plassert. Hvis noen besvarer oppringningen, kan man ha en toveis talekommunikasjon. Numa Security System Side 17 av 31 Versjon 1.0

19 For eksempel: I Norge er landkoden Skriv derfor ikke +47. Hvis brukermobiltelefonnummeret for eksempel er ,og er blitt tildelt som et SMS-varslingsnummer, vil SIM-kortnummeret i panelet vises som Problem 1: Brukeren har ikke mottatt SMS-varsling ved alarmutløsning. Løsning: Legg til landkoden mens du setter opp som SMS-varslingsnummer. Altså sett opp istedenfor Problem 2: Brukerens nummer kan motta SMS-varslingsmelding fra alarmpanelet, men alarmpanelet kan ikke motta SMS-kommandoer fra brukerens nummer. Løsning: Legg landkoden til SIM-kortnummeret I alarmpanelet. Altså send SMS-kommandoer til istedenfor Løsning 3: Når du bruker mobiltelefonen til å ringe et annet mobiltelefonnummer, vil nummeret du ringer bli vist på mobiltelefonens skjerm og du kan bruke dette til å sette som auto-ringnummer eller som SMS-varslingsnummer om du ønsker. Men husk at du må bytte ut + med 00 dersom nummeret du ringer viser + foran seg i vinduet. 3) Hvis sirenen skrues av vil den ikke aktiveres ved utløsning av alarmen. Hvis sirenen er satt på, vil alarmen aktivere sirenen i ett minutt med unntak for funksjonen SOS Hjelp! Standard oppsett er at sirenen er påsatt. 4) Når et rapporteringstidsrom settes opp, vil systemet av og til sende en tilstandsrapport via SMS til det første SMS-varslingsnummeret om at GSM alarmen er i god stand. Dette er nyttig ved langtidsbruk av alarmen. F.eks. ved lengre ferier o.l. Som standard er 0 satt opp, hvilket betyr at alarmen da ikke vil sende SMS med tilstandsrapport. 5) Hvis strømfeilvarslingsfunksjonen aktiveres, vil alarmen sende en SMS til det første SMS-varslingsnummeret at Strømmen har vært brutt i 30 minutter ved strømbrudd i mer enn 30 minutter. Kommer strømmen tilbake, sendes SMS med beskjed om Strøm er OK. Standard oppsett er deaktivert. 6) Det kan ikke settes opp noen forsinkelsesfunksjon for Skallsikringsmodus.(Stay) Numa Security System Side 18 av 31 Versjon 1.0

20 Avansert oppsett (Advanced Setting) 1. Edit Timer 2. Watchdog Timer 3. RCO Alert 4. GSM Jammer Alert 5. Modify Password ---For å sette starttidspunkt for å aktivere alarmen / avslutningstidspunkt for å deaktivere alarmen. ---Sette opp tidspunkter for at Vakthundfunksjonen skal starte og stoppe. ---For å sette opp en rapporteringsfunksjon for fjernkontrolloperasjoner. ---For å sette opp varsling ved forstyrrelser av GSM-signalene. ---Endre alarmens passord. 6. Default Set --- Gjenopprett fabrikkinnstillingene (standard oppsett). Alle fjernkontroller og trådløse sensorer må settes opp på nytt. Merk: 1) Vakthundfunksjonen er tiltenkt eldre, barn eller på-vakt -personell for overvåkning i det satte tidsrommet (tidsrom for start til slutt) Hvis sensoren ikke har blitt utløst, vil alarmen gå. Dette er nyttig for å overvåke om eldre eller barn forlater soverommet, går i søvne og lignende. Eller overvåke på-vakt -personell for å kontrollere medgått tid for utføring av oppdraget de har på stedet. 2) Hvis man aktiverer rapporteringsfunksjonen for fjernkontrolloperasjoner, vil det ved bruk av hvilken som helst av enhetene som er registrert i systemet for å sette det i Aktivert, Deaktivert eller Skallsikringsmodus, bli sendt en SMS til det første nummeret på listen. 3) Hvis man aktiverer varslingen for forstyrrelser av GSM-signalene, vil sirenen aktiveres i 60 sekunder hvis GSM-signalet er 0 i mer enn 90 sekunder. Forbindelsen som sender og mottar meldinger vil slå seg av i 4 minutter for at ingen skal hacke seg inn. 6.3 Endre innholdet i sonens SMS varslinger. (Sone eller sensornavn) Enheten aksepterer SMS-kommandoer for å endre innholdet for sonens SMS-varslinger. For navnet i trådløse soner, er formatet: Passord+#+M+Sone Serienr. Nummer+#+Nytt sonenavn+#. Numa Security System Side 19 av 31 Versjon 1.0

21 Maksimalt antall tegn i sonenavnet er 32. Sonens serienummer er 01~16 som man finner i LCD-menyen og i oversikten. Hvis man har lykkes med endringen, vil systemet svare med OK for å bekrefte endringen. F.eks.: Endre navnet på den første trådløse sonen til Inntrenger gjennom hoveddør! Du endrer da SMS-meldingen til: 1234#M01# Inntrenger gjennom hoveddør!# er passordet (du kan endre passordet). Send så meldingen til alarmens mobilnummer. For navnet i kablede soner, er formatet: Passord+#+Z+ Sone Serienr. Nummer+#+Nytt sonenavn+#. Maksimalt antall tegn i sonenavnet er 32. Sonens serienummer er 01~08 som man finner i LCD-menyen og i oversikten. Hvis man har lykkes med endringen, vil systemet svare med OK for å bekrefte endringen. F.eks.: Endre navnet på den første trådløse sonen til Inntrenger gjennom hoveddør! Du endrer da SMS-innholdet til: 1234#Z01# Inntrenger gjennom hoveddør!# er passordet (du kan endre passordet). Send så meldingen til mobilnummeret til alarmen. 7. Instruksjoner for bruk Tips! Brukeren kan sette alarmen i Aktivert / Deaktivert / Skallsikring (Stay) modus ved hjelp av fjernkontroll, tastatur og SMS, og kan tilsvarende oppheve alarmens modus ved hjelp av de samme. Videre kan brukeren også skru av eller på den uavhengige utgangsforbindelsen ved hjelp av en SMS-kommando. 7.1 Aktivert, Deaktivert, Skallsikring og Nødalarm ved hjelp av fjernkontroll Numa Security System Side 20 av 31 Versjon 1.0

22 Trykk på knappen på fjernkontrollen, eller trykk Aktivertasten på tastaturet og velg så Aktiver. Kontrollenhetens status er nå Aktivert (forsinkelsestid i h.t. oppsettet). Symbolet vil nå være på. Ved Aktivert-status vil kontrollenheten aktivere alarmen hvis en sensor utløses, uansett hvilken. Hvis anropet besvares, vil sirenen stoppe og man kan lytte til alarmområdet i telefonen. Trykk på knappen på fjernkontrollen, eller trykk Deaktiver-tasten på tastaturet, skriv inn passordet, og kontrollenheten deaktiverer alarmen med en gang. Symbolet skrues nå av. Ved Deaktivert-status, vil ikke alarmen gå uansett hvilken sensor som blir utløst. Unntatt fra dette er sensorer i 24-Timers sone, Vakthundsone eller SOS-sone. Trykk på knappen på fjernkontrollen eller trykk Aktivertasten på tastaturet for å velge Skallsikring. Kontrollenheten går inn i Skallsikringsmodus, og symbolet vil være på. Ved Skallsikringsmodus vil alarmen gå hvis sensorene definert til Skallsikring blir utløst, men alarmen vil ikke gå hvis sensorene definert til Normal blir utløst. Se i menyen for Rediger trådløs sone. Trykk Panikktasten (SOS)! på fjernkontrollen eller på kontrollenheten. Kontrollenheten vil aktivere nødalarmen. Sirenen vil ikke aktiveres, men varsling til forhåndsdefinerte telefonnumre vil bli sendt øyeblikkelig. 7.2 SMS-kommandoer for å Aktivere, Deaktivere eller Forespørre systemstatus eller skru av eller på uavhengig utgangsforbindelse. Brukeren kan Aktivere / Deaktivere / Forespørre systemets status eller skru av eller på den uavhengige utgangsforbindelsen ved å sende en SMS til kontrollenheten. SMS-kommandoene er som følger: Merk: Systemet vil utføre kommandoene med det samme (uten opphold) etter at kontrollenheten mottar SMS-kommandoene. Numa Security System Side 21 av 31 Versjon 1.0

23 7.2.1 Aktiver xxxxaa xxxx Står for passordet (1-4 siffer). SMS-svar Alle Aktivert-modus er aktivert. Eksempel 1234AA Når passordet er Deaktiver xxxxbb xxxx Står for passordet (1-4 siffer). SMS-svar Systemet er deaktivert. Eksempel 1111BB Når passordet er Skru På den uavhengige utgangsforbindelsen xxxxcc xxxx Står for passordet (1-4 siffer). SMS-svar Utgangsforbindelsen er stengt. Eksempel 1111CC Når passordet er Skru Av den uavhengige utgangsforbindelsen xxxxdd xxxx Står for passordet (1-4 siffer). SMS-svar Utgangsforbindelsen er Eksempel 1111DD Når passordet er 1111 Numa Security System Side 22 av 31 Versjon 1.0

24 7.2.5 Forespørre systemstatus xxxxee xxxx Står for passordet (1-4 siffer). SMS-svar Aktivert eller Skallsikring eller Deaktivert Strømforsyning er OK eller Feil på strømforsyning GSM Verdi er 17 eller en annen verdi Utgangsforbindelsen er stengt eller Utgangsforbindelsen er Deaktivert Merk: SMS-besvarelsen av Utgangsforbindelsens status er den Uavhengige utgangsforbindelsens status. Det er ikke alarmlinkens utgangsforbindelses status. 8. Installasjon Før du installerer kontrollenheten med sensorer og sirener, bør du teste systemet med trådløse sensorer, strømforsyning, GSM-signaler etc. Forsikre deg om at de trådløse sensorene plasseres i en avstand på mer enn 3~5 meter fra hovedenheten. 8.1 Sett SIM-kortet i kontrollenheten. Sett GSM SIM-kortet i på baksiden av kontrollenheten. NB! Kortets PIN-kode må deaktiveres når du installerer alarmen! Sett SIM-kortet i en mobiltelefon, gå på "Innstillinger", "Sikkerhet" og deaktiver PIN-koden der.. Numa Security System Side 23 av 31 Versjon 1.0

25 8.2 Installer trådløse magnetiske sensorer for vinduer Trådløs glassknusingssensor kan også installeres (bilde nedenfor) 8.3 Installer den trådløse PIR (Passiv InfraRød) bevegelsessensoren PIR-sensoren vil oppdage et menneske siden menneskets temperatur er forskjellig fra omgivelsenes temperatur. Når sensoren utløses, vil PIR-sensoren sende et signal til kontrollenheten. Se nøye på illustrasjonen nedenfor for søkningsområde ved installasjon. Trådløs spredningssensor: illustrasjon for søkningsområde følger: Numa Security System Side 24 av 31 Versjon 1.0

26 8.4 Installer kablede sensorer og elektrisk utstyr Se påfølgende kablingsdiagram for å fastslå hvilke av de tilsvarende kablede sensorer som skal kobles med tilhørende digitale innganger. Tips! 1) Still inn datatypene NC, NO, EOL (End of Line) korrekt i sentralenheten. 2) Hvis du stiller inn enhetens datatype som NC (standard), må blindinngangen kobles med frakoblede ledninger, og sensortypen må være NC. Se påfølgende diagram. 3) Hvis du stiller inn datatypen som EOL (End of Line), koble til en 2.2K motstand i serie med hver inngang. Hvis du ikke kobler en sensor til inngangene, koble til en 2.2K motstand i serie istedenfor. Merk også at den digitale detektoren kun kan brukes i EOL-modus hvis den er av NC type. Se påfølgende diagram. 4) Hvis du stiller inn datatypen som NO, må du holde de to inngangspunktene åpne, og sensortypen må være NO. Se påfølgende diagram. 5) Enhetens har en innebygget 240V kursforbindelse. Forsikre deg om at strømkabelen passer når du kobler til utstyret. Videre, forsikre deg om at strøm- forbruket over lengre tids bruk er mindre enn 250W. Hvis du trenger å koble til mer strømkrevende utstyr, koble til ytterligere en strømforbindelse. 6) R1+ og R1- er en alarmforbindelsesutgang. Når alarmen går, vil den slå seg av i 4 minutter. Kursen på utgangsstrømmen er 700W. Hvis du trenger å koble til mer strømkrevende utstyr, koble til ytterligere en strømforbindelse. 7) R2+ og R2- er utgangsforbindelsen for SMS-kommandoer. CC er steng, DD er åpne, EE er statusforespørsel. 8) Punktet +12V er strømforbindelse til detektoren. Hvis detektoren til punktet trenger 12V, koble det til +12V strømforbindelsen. Strømmen til 12V kommer fra strømkontakten, ikke fra et batteri. Merk deg at hvis strømforsyningen faller ut, vil ikke punktet +12V strømforbindelse gi noen spenning. Numa Security System Side 25 av 31 Versjon 1.0

27 Numa Security System Side 26 av 31 Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com

SmartStart. Bruks- og monteringsanvisning. www.defa.com SmartStart Bruks- og monteringsanvisning www.defa.com INNHOLD SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 VIRKEMÅTE / FUNKSJON 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 HOVEDBILDER 6 DISPLAY 6 INNSTILLINGER 7 KLOKKE 7 DATO 7 FABRIKKINNSTILLINGER

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer