ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON"

Transkript

1 Side 1 av 34 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON

2 Side 2 av 34 1 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS/OPPDRAGETS OMFANG BEHOV OG KRAV FORER PÅ TING...2 SKADESTATISTIKK TING BEHOV OG KRAV - PERSONFORER...32 SKADESTATISTIKK - PERSON KONTRAKTSBESTEMMELSER Beskrivelse av anskaffelsens/oppdragets omfang Hole kommune skal inngå avtaler på ting og personforsikringer som spesifisert nedenfor. Avtale inngås med 2 års varighet med opsjon på 1+1 års forlengelse. 2 Behov og krav forsikringer på ting 2.1 Forsikringsomfang - ting DEKNINGSBESKRIVELSE DEKN. Samtlige bygninger tilhørende Hole kommune: Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner og varer i bygning skal være forsikret 100% av bygningens premieberegningsgrunnlag, 1. risiko eller fast sum. Fullverdi eller se egen oversikt for risiko der det ikke er anført 1. risiko, gjelder fullverdiforsikring. Kommunens leide og egne lokaler: 1. risiko Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner, og varer i kommunens egne og leide lokaler pr. forsikringsted FORSSUM 1. risiko smessig innredning i leide lokaler Ekstrakostnader til fortsatt kommunal drift etter følge av erstatningsmessig skade i inntil 12 måneder - inkl. utgifter til nødvendig omplassering av pensjonærerer/pasienter i institusjoner etter en erstatningsmessig skade. 1. risiko Rekonstruksjon av arkiver 1. risiko Penger, bankbøker og verdipapirer 1. risiko Giftig og miljøfarlig avfall 1. risiko Påbud fra offentlig myndighet 1. risiko Prisstigning etter skade 1. risiko Pensjonærers eiendeler 1. risiko Skade på leide rom 1. risiko Ryddingsutgifter 1. risiko Ansattes klær og effekter 1. risiko Husleietap 24 måneder for egne boliger basert på markedspris, for leide lokaler basert på leieinntekt Uteglemte ting, investeringer, påbygg, nybygg 1. risiko/ se egen oversikt

3 Side 3 av 34 fullverdi 2.2 Egenandeler Dekningsområde Eiendomsforsikring ( Bygg med innhold ) Naturskade Ansvarsforsikring ( lovstridig vedtak, faglig feilaktig råd, fosterbarn og byggherreansvar ) Underslagsforsikring Kjøretøy/arbeidsmaskiner Verdigjenstander ( spesielt dyrt utstyr med egen forsikring ) Ran/innbrudd ( væpnet ran, gjenstand må være innlåst i godkjent safe ) Båt Reise Transport 2.3 Egenandel Eiendom Betegnelse Bruk GAMLEVN. 2 B 190/105 4 LEILIGHETER HVPU GAMLEVN. 2 B 190/105 GARASJE 19 OMSORGSLEILIGHETER i eget og leid bygg VIKSTUNET GNR.192/84 SUNDJORDET BOFELLESSKAP Gamleveien 2 12 LEILIGHETER (BETJENT) RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN.22 HOLE SYKEHJEM SOLLIHØGDA BARNEHAGE GNR.238/0039 BARNEHAGE LØKEN SKOLE, BARNEHAGE GNR.200/12 Betegnelse BARNEHAGE Bruk LØKEN SKOLE, BARNEHAGE UTHUS - 1.RISIKO SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 BARNEHAGE SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 SVENDSRUD NATURBARNEHAGE 205/39 SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 231/288 SKUR - 1.RISIKO BARNEHAGE SKOLE/SFO Forsikringssum Forsikringssum TILBYGG I 2009 HOLE UNGDOMSSKOLE GNR.192/57 SKOLE RØYSE SKOLE 202/49 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 TILBYGG GAMLEVEIEN 3 195/48 KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN 5 195/48 GAMLEVEIEN 7 GNR.195/48 KOMMUNAL BOLIG

4 Side 4 av 34 Forsikringssum 2008 Betegnelse GAMLEVEIEN 9 195/48 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /48 GAMLEVEIEN / KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /49 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /50 KOMMUNAL BOLIG BØNSNES GNR.212/51 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.190/7 - FESTE 6 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.194/15 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 HØYDEBASSENG Betegnelse Forsikringssum 2008 LEINEÅSEN GNR.217/72 HØYDEBASSENG RØYSETOPPEN GNR.221/6 HØYDEBASSENG SOLLIHØGDA GNR.238/81 HØYDEBASSENG SUNDVOLLEN GNR.231/127 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 VANN OG VIK GNR.192/ KROKSUND GNR.190/ KROKSUND BOLIGFELT GNR.195/ STENBY GNR.188/ SUNDVOLLEN GNR.231/ Betegnelse Forsikringssum 2008 STEIN GNR.188/ HELGELANDSMOEN GNR.180/ STRANDVEIEN GNR.188/ HOLE, GNR.225/63, HELGELANDSMOEN KLOAKKRENSEANLEGG SOLLIGHØGDA GNR.238/82 KLOAKKRENSEANLEGG FLEBU, BRÅTEN SANDBY, HELGELANDSMOEN LANGPLØYA, GOMNES GOMNES NØSTERET Betegnelse Forsikringssum 2008 SVENDSRUD TRONRUD ENGINEERING, KJELLERBERGET TANGEN I KROKSUND SNADDEN STORØYA ELSTANGEN SUNDVOLDEN GRENDEHUS GNR.231/2 GRENDEHUS KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN. 1A OG B 231/194 BLYBERGSVN. 3A OG B 231/194 KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN /194 KOMMUNAL BOLIG

5 Side 5 av 34 Betegnelse BLYBERGSVN.7 231/194 Forsikringssum 2008 KOMMUNAL BOLIG TVILLINGØYENE GNR.56/5 HYTTE TVILLINGØYENE GNR.235/5 UTHUS - 1.RISIKO BROBEKKVN. 3 A,B OG C 3 BYGG - 16 LEILIGHETER BROBEKKVN. 3 A,B OG C BODER/SKUR - 1.RISIKO HOLEVEIEN 2111 KOMMUNAL BOLIG SOLENGVN. 55 KOMMUNAL BOLIG SANDBYVN. 2 KOMMUNAL BOLIG SVENDSRUD GNR.205/39 KLUBBHUS/IDRETTSANLEGG HOLE HERREDSHUS,VIK GNR.192/38 HERREDSHUSET Betegnelse Forsikringssum 2008 TRØGSLE, SUNDVOLLEN SEKSJON AV BYGG 48 HELGELANDSMOEN VERKSTED/LAGER ELSTANGEN TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) HURUM TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) SELTEV. I SELTEV. II

6 2.4 Side 6 av 34 Teknisk beskrivelse/bilder for noen av bygningene. FORSTAKER: HOLE KOMMUNE Ansvarlig: Svein Ivar Riiser Adresse: Kommune: Dato for inspeksjon: Ajourført 28. mars 2006 Herredshuset; Viksveien 30, 3530 Røyse (ligger i Vik) 0612 Hole Kort beskrivelse av virksomheten: Kommune. Nedenstående oplysninger er det som er tilgjengelig pr GENERELLE OPPLYSNINGER Off. br.vesen Bedr. Brannvern Tanker med ildsf. væske Vaktordning Området inngjerdet Utvendig belysning Klasse: B Klasse: Type: Internkontroll gjennomført Avstand: 11 km Antall pers. Mengde: Røkeinstruks Instruks for varme arbeider Brennbare matr. Lagret inntil bygg Ringerike Br/Red.etat Hønefoss Anm: Anm: ja nei Andre skadeforebyggende tiltak: Ringerike Brann- og redningsetat er aktive overfor kommunen og det enkelte brannobjekt. Herunder oppfølging overfor brannvernledere på det enkelte sted. Brannvernlederen er en i lederfunksjon og har derfor myndighet/ansvar. Rapporter og oppfølging ad skadeforebyggende / anmerkninger følges systematisk opp fra kommunens ansatte. Under min inspeksjon virket det aller meste meget veldrevet, rutiner på viktige områder som orden, renhold, låsing etc.

7 Side 7 av 34 HERREDSHUSET Hole Herredshus Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , til brannvesen, til varslingssentralen (brann- redn. Sentral) Meget god U Første bygg har uetg., 1. etg og 2 etg. Og er i hovedsak viet administrasjon. Andre bygg har 1. etg. og uinnredet loft med ett kontor. I 1. etg. er det kontorer og samfunnssal Tredje bygg har 1. etg. og uinnredet loft. I 1. etg. er det kontorer og helsestasjon.

8 Side 8 av 34 VIKSTUNET Vikstunet Hole kommune eier kun ½ bygn., den til venstre for brannvegg Vikstunet Ca 10 meter Stål Tre Anslått kvm. pris Eldre bygg, bygget om i g 1995, til brannvesen Meget god Se under U Beskrivelse/virksomhet: en brukes i helhet av Hole kommune. Eier ½, leier andre ½. Har således forsikringsansvar kun for sin del, men har M.I.L. i hele bygning. Inneholder frivillighetssentral i U. Etg. I 1. Etg. er det Bibliotek samt i 2. Etg er det omsorgsboliger. Arealer: Kommunens egner bygning er bta 942 m², Leiet del er bta m²

9 Side 9 av 34 HOLE UNGDOMSSKOLE Hole ungdomsskole Påbygget/ombygget 2004 Stål Tre Anslått kvm. pris 1973, påbygg og ombygging 2004, tilknyttet varslingssentralen Kun lokal God Inkl. gymsal på 1040

10 Side 10 av 34 VIK SKOLE Midtbygg med gymsal og adm. Foran tilv. leskur. Bak til venstre 1.skoletrinn. Midt på hovedbygg. Foran t. h. SFO Midtbygg Vik skole Stål Tre Anslått kvm. Pris 1962 (hovedb) 1991(1.skolet) 1997(SFO), lokal, lokal God Inkl. gymsal på h.b. Beskrivelse/virksomhet: m² er samlet bta. Hvorav 314 m² som er gymsal i hovedbygg. Hovedbygg med div. klasserom også i U. Etg. sbeskrivelsen over er for hovedbygg. Leskur i tre/stål Skoletrinn er ren trekonstruksjon i en etg. SFO er utført i brannfast og tre, en etg.

11 Side 11 av 34 RØYSE SKOLE Sett fra vei, inngangsparti. Midtdel samt venstre fløy vist på bilde under. Midtfølyen er til venstre på bilde. Venstre fløy nevnt ovenfor er til høyre. Røyse skole Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. pris , på deler av skolen, til brannvesen, lokal God Total bta er m². Av dette utgjør svømmehall/gymsal 740 m². Svømmehall er i venstre fløy (til høyre på nederste bilde) i U. Etg. og med gymsal over. Sentralfyr med olje samt el.kjele. U. Etg. + 2 etg. Skoletrinn 1-7.

12 Side 12 av 34

13 Side 13 av 34 SUNDJORDET BOKOLLEKTIV - GAMLEVEIEN 2 Sundjordet bokollektiv Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris 1997, til brannvesen Meget god 934 Beskrivelse/virksomhet: Arealet bta er 934 m². Hjem for senil demente. 24 timers betjent.

14 Side 14 av 34 SOLLIHØGDA BARNEHAGE Sollihøgda barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris Anslått kvm. Pris 1988, lokal, lokal God SUNDVOLLEN BARNEHAGE Sundvollen barnehage Over 15 M Stål Tre 375 1, lokal God

15 Side 15 av 34 LØKEN BARNEHAGE Løken barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , lokal God

16 Side 16 av 34 KLOAKKRENSEANLEGG - HELGELANDSMOEN Kloakkrenseanlegg Stål Tre Hele området er inngjerdet, låst. Anslått kvm. Pris Nyere dato. Oppgradert Meget god SENTRALIDRETTSANLEGG - SVENDSRUDMOEN Sentralidrettsanlegg Stål I u. Etg. garderober og dusjanlegg mm Tre Anslått kvm. Pris

17 Side 17 av 34 VANNINNTAK, HOLE KOMMUNE VED TYRIFJORDEN Vanninntak Stål Tre 1 Anslått kvm. Pris

18 Side 18 av 34 BLYBERGVEI 1A-B, 3A-B, 5 OG 7 Blybergvei 1,3,5 og 7 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1981

19 Side 19 av 34 BROBEKKVEIEN 3 A- B- C ( UNGBO ) Stål Tre Anslått kvm. Pris 1989, i 3A og 3C i løpet av 2008 i løpet av 2008, koblet til brannvesenet 2 16 leiligheter i alt. 6 leiligheter i 3A og 3C, 4 leiligheter i 3B som var ferdig gjennoppbygget en til høyre på bildet viser 3B før gjenoppbyggingen.

20 Side 20 av 34 Hole sykehjem Hovedbygg Hovedbygg Hus A Hus B Sykehjem Ca 10 meter til hus B Stål Tre Anslått kvm. Pris 2002, direkte til brannvesen. 24 tinmers betjent. Meget god I tillegg hus A=457 m² og hus B= 427 m² K Hus A har 5 omsorgsboliger og div. Personakontorer. Hus B det samme. I hvoedbygg er det 5 avdelinger; Hjemmetjenesten Rekonvalesent 3 Boligavdelinger, hver for 8 beboere. Eget fyrrom i kjeller med olje- og el.kjele samt nødstrømsaggregat (diesel). Vannbåren varme på hele anlegget. Ventilasjonsanlegg også her samt garderober etc. I forbindelse med kjøkken er 3 kjølerom og 1 fryserom. Serviceavtaler på alarmer, kjeler mm. God fremdrift på brannforebyggende opplæring og rutiner. (Kjeller 360 m²)

21 Side 21 av 34 PU BOLIGER GAMLEVEIEN 2B PU Boliger 364 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1991

22 Side 22 av 34 SENTRALVERKSTED/LAGER PÅ HELGELANDSMOEN Nytt uthus i stål, 2005 Sentralverksted/lager Seksjon med brannskille Stål Tre x x 1 Anslått kvm. Pris uthus 2005 Meget god (nytt uthus i stål 2005 )

23 Side 23 av 34 NATURBARNEHAGEN PÅ SVENDSRUD Svendsrud Naturbarnehage Stål Tre x x x Anslått kvm. Pris God 491

24 Side 24 av 34

25 2.5 Side 25 av 34 Underslag Forsikring Underslag 2008 Underslag: Ansvar Forsikring Ansvar 2008 Forsikringssum Drift og Produktansvar: Formueansvar: Dekning pr. skade: mill. 2 mill. Innbrudd/ran Innbrudd/ran 2008 Betegnelse: Forsikringssum: 2.8 RAN I EGET LOKALE OG UNDER TRANSPORT Transport Forsikring Transport 2008 Transportmiddel: Tur/retur: Forsikringssum: 2.9 EGEN BIL/EGNE VARER Rekostruksjon Forsikring Eiendom 2008 Betegnelse REKONSTRUKSJON Forsikringssum

26 Side 26 av Kommunebil 2008 Registreringsnr JU60846 JU71720 KF83876 AY3001 UREG1 UREG2 UREG3 CF6467 Merke/modell Mercedes 602/60 Scania 93 Mercedes Minibu Mercedes MB-Tra Caterpillar Murray Gresskli Stiga minitrakt Massey Ferguson CE83442 Renault Kangoo 1998 JU82895 Peugeot Boxer 2001 Registreringsnr UREG5 BR11276 Nissan Kubistar 2005 JZ3211 JU70097 JU94185 JU94186 JU85983 JU94502 JU95828 JU95808 Fendt Farmer/Fa Toyota Hi Class Opel Combo Opel Combo Toyota Hi Ace Opel Combo Opel Combo Opel Combo Dekning ansvar, kasko, ulykke trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Merke/modell Opel Combo Opel Combo Suzuki Ignis Dekning trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Registreringsnr JU95826 JU96519 JU98593 Merke/modell Toyota Truck Dekning trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke ansvar, kasko, ulykke ansvar, kasko ansvar, brann, tyveri trafikk, brann, tyveri trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke BÅT Registreringsnr F8465 FAJ 114 PIONER MULTI, MOTOR HONDA 50LRTD FAP 106 PIONER MAI 12 FOT M. 10HK. MERCURY Merke/modell ASKELADDEN ' M/25HK YAMAHA 03MOD ASKELADDEN ' M/YAMAHA MOTOR 05MOD ARBEIDSSENTERET V/SVEN OTTA SUNDBY HARDING 20 FOT, 1981 MODELL, MOTOR SAB DIESEL, 14HK MOTOR OG BÅT ER 2002 MODELL Forsikring

27 3 Skadestatistikk ting og person Side 27 av 34

28 Side 28 av 34

29 Side 29 av 34

30 4 Side 30 av 34 Behov og krav - personforsikringer 4.1 Gruppelivsforsikring 1.1 Forsikringsdekning i henhold til 10 i kommunal hovedtariffavtale 1.2 Antall stillinger lærere: Antall stillinger andre medarbeidere: 422 (en person kan ha flere stillinger) 1.4 Antall personer andre stillinger: 392 Yrkesskade/yrkessykdom/ulykkesforsikring 1.5 Dekninger utover lov og avtaleverk må spesifiseres spesielt. 1.6 Forsikringen skal omfatte alle kommunale medarbeidere i henhold til 11 og lov om yrkesskadeforsikring. 1.7 Forsikringen skal også omfatte personer som deltar på arbeidstrenings/- sysselsettingstiltak, vikar, ekstrahjelp, støttekontakter, kommunalt betalte ombudsmenn og andre som er i lønnet arbeid i Hole kommune. 1.8 Antall stillinger lærere: 1.9 Antall stillinger andre medarbeidere: Antall årsverk lærere: 62, Antall årsverk andre medarbeider: 259,9 Frivillig ulykkesforsikring på fritiden 1.12 Samme dekning som i pkt Skal omfatte alle medarbeidere i Hole kommune Omfang: 18 medarbeidere Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn, SFO, barnehagebarn (private og offentlig familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen 1.15 Forsikringen må dekke ulykkesskader for barn i skolene, SFO, barnehagene (private og offentlige familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen Forsikringen må dekke aktiviteter under skolens/sfo/barnehagens ledelse når barnet deltar i lek, undervisning og ekskursjoner og lignende, samt på direkte vei til og fra skolen /SFO/barnehage/kulturskole etc.. Forsikringen må også dekke utplassering av i arbeidslivet for skoleelever. 1.17

31 Side 31 av Dekning dødsrisiko: 1G 1.20 Dekning invaliditetsrisiko: 1.21 Omfang skole: 714 barn 1.22 Omfang barnehage: 339 barn 10 G Frivillige hjelpere i frivillighetssentralen 1.23 Forsikringen skal omfatte alle våre frivillige hjelpere som er underlagt frivillighetssentralen 1.24 Dekning dødsrisiko: 1.25 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 23 hjelperedekning som i pkt kr ,- Bruker i fosterhjem 1.27 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som i fosterhjem 1.28 Dekning dødrisiko: 1G 1.29 Dekning invalidiet: 10 G 1.30 Omfang: 13 brukere Bruker i besøkshjem 1.31 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som er tilknyttet besøkshjem 1.32 Dekning dødrisiko: 1G 1.33 Dekning invalidiet: 10 G 1.34 Omfang: 22 brukere Funksjonshemmede i kommunale boliger 1.35 Forsikringen skal omfatte brukere som bor i kommunale boliger 1.36 Dekning dødsrisiko: 1.37 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 14 funksjonshemmede kr ,- Tjenestereiseforsikring 1.39 Forsikringen må omfatte alle medarbeidere i Hole kommune som utfører tjenestereiser under utøvelse av arbeid i Hole kommune Reisegods, reisesyke, reiseansvar, krigsrisiko, og atomkjernereaksjoner. Forsikring Reise, 2008 Type reise: TJENESTEREISE, 2OO REISEDØGN

32 Varighet: Reisegods: Reiseansvar: Reisesyke: Invaliditet: Død: Inkl. familie: Antall reisedøgn: Deklarert dato: 5 Side 32 av 34 Inntil 36 døgn kr NOK NOK Ikke valgt Ikke valgt 200 Skadestatistikk person 5.1 Gruppelivsforsikring 1.41 Gruppelivsforsikringene har løpt i KLP fom og det har vært følgende utbetalinger: 1.42 Pr Kommuneansatte, sum utbetalinger pr år: Undervisningspersonell, sum utbetaliger pr år: Pr Yrkesskade/yrkesskade og ulykkesforsikring 1.43 Se pkt. 4 del Ikke i KLP 2003 Ikke i KLP

33 6 Side 33 av 34 Kontraktsbestemmelser Følgende vilkår skal legges til grunn for anbudet og gjelde for avtalen som inngås med valgt leverandør i konkurransen. 6.1 Avtalens varighet Avtalen skal gjelde i 2 år fra siste dato for signering av kontrakt. Hole kommune skal ha ensidig opsjon på forlengelse 1+1 år. 6.2 Hovedforfall 1 januar hvert år. 6.3 Service, informasjon og kundeoppfølging Angivelse og hvilke vurderinger som ligger til grunn for anmeldt beløp/utbetalt beløp/fremtidige utbetalinger av skader i selskapet når det gjelder skader som innmeldt fra Hole kommune. (skadestatistikk) Det forutsettes at denne angivelse og vurderinger foretas sammen med Hole kommune innen hvert år. Opplæringsstrategi/informasjonsstratergi for kontaktperson i Hole kommune. Tilbudet må omfatte kostnadsfri opplæringstiltak/informasjon og beskrivelse av omfanget av kontakt mellom selskapets kontaktperson og Hole kommunes kontaktperson med samling minst en gang i året. Omfanget av opplæringstiltaket må nærmere spesifiseres i tilbudet. Forsikringsdekningene som avtales, skal fremgå av brosjyremateriell fremstilt enkelt til samtlige medarbeidere kostnadsfritt/evt være tilgjengelig via internett. Skademeldingsskjemaer og annet informasjonsmateriell bør være tilgjengelig via internett. Ved skadebehandling skal norsk benyttes som språk av avtalepartenes representanter Premie Årspremien personforsikring fastsettes på grunnlag av antalls- og årsverksoppgave pr hvert år. Dvs. året før hovedforfall. Hole kommune gir melding til selskapet innen 20.1 om endring av antall og årsverk pr hvert år Endres forsikringsytelser eller lov og tariffavtalebestemmelsene seg i avtaleperioden skal eventuell premieendring gjøres til gjenstand for forhandling mellom Hole kommune og selskapet. For øvrig holdes premiene utforandret i avtaleperioden. Selskapet forplikter seg til å gi fornyelsesinformasjon/melding om premieendring senest 5 måneder før hovedforfall. Dvs. innen 1.7. hvert år. Ved misslighold av dette fra selskapets side prolongeres gjeldende avtaler med gjeldende premier. Velger Hole kommune å anbudsutsette forsikringene på nytt gis Hole kommune rett til å prolongere avtalen i minimum 4 måneder utover avtaleperioden på samme vilkår som denne kontrakt. Prolongeringen må minimum være av en slik varighet at kommunen kan oppfylle EØS-regleverket for offentlige anbud samt norske regler for anbudsutsettelse. Poliser/levering Polisene skal utstedes iht spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget. Polisene skal være kontrollert og riktige før de sendes Hole kommune.det skal således ikke begynne å påløpe renter og purregebyrer før den siste polisen er levert.

34 6.6 Side 34 av 34 Betalingsbetingelser 1.44 Betalingsfrist er fri leveringsmåned + 30 dager etter mottak av riktig polise Fakturaadresse: Hole kommune (ved kontaktperson iht avtalen) Viksveien Røyse 6.7 Oppsigelse som følge av nedgradering av forsikringsgivers finansielle sikkerhetsvurdering Dersom forsikringsgiver eller en avdeltagende forsikringsgiveres finansielle sikkerhetsvurdering blir nedgradert under BBB av Standard & Poor s og/eller B+ av A.M. Best i løpet av denne polises løpetid, har sikrede opsjon til å si opp den nedgraderte forsikringsgivers andel av den polise. Oppsigelsen trer i kraft fra den dagen varsel om oppsigelse blir gitt den nedgraderte forsikringsgiveren, og sikrede skal motta en pro-rata ristornopremie for forsikringsperioden som er oppsagt. 6.8 Tillegg/endringer Tillegg/endringer som avtales til denne kontrakten skal være skriftlige og signert av begge parter. 6.9 Verneting Verneting skal oppnevnes i Norge.

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26 5988338 ~jr~tedt 1.12.23 Side 3av 26 o o :: ~ i ii Cd g Fornyelse gjelder fra 1.1.24 Forsikringsbevis Bygning Forsikrings. Vilkå sum Forslkrlngssted Gnr 83 Bnr 3 HAUGERGRENDA HUSEJERFORENING l3ænun Fluseierforening-!sammenslutning

Detaljer

FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE

FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE 1. Innledning...3 2. Forsikringsordningen...3 3. Ansvar og oppgaver...3 4. Forsikringspolicy...4

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE 1 2 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 5 Konfidensialitet og offentlighet 6 Krav til tilbudet

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Foto: Øyvind Haug. Medlemsfordel veldig gode betingelser på forsikring PERSONFORSIKRING NHO Handel har sammen med NHO og 12 andre landsforeninger etablert NHO Forsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer HALDEN KOMMUNE Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer 2012-2013 Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene 3 2. Tariffbestemt gruppeliv 4 3. Yrkesskade- og ulykke 5 4. Fritidsulykke

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Furumo Sameie Jessheim OLE REISTADS VEG 5 1-13 gnr 135/418 2067 JESSHEIM Endring i forsikringsavtale SP742629 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015 Oslo kommune Byrådet Rundskriv 5/2015 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201405382-6 kommunale foretak Arkivkode: 160 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 19.01.2015 Saksbeh.:

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE

Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE 1 2 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 6 Konfidensialitet og offentlighet 7 Krav til tilbudet 7 Tilbudslevering

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

FORSIKRING PR. 01.01.2016

FORSIKRING PR. 01.01.2016 FORSIKRING PR. 01.01.2016 Hvorfor velge Nelfo Forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, sikrer kvaliteten. PRIS OG VILKÅR: Foreningen representerer et

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Kringsjå Grendelag v/ Geir Trobe Skogveien 47 D 1406 SKI Forsikringsdokumenter Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring. Den inkluderer de fordelene

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

I I Forsikringsavtale

I I Forsikringsavtale I I Forsikringsavtale S24028 E2107 1 (8) Barset Felleskommunale Vannverk Organisasjonsnummer 976663454 Avtaleperiode f.o.m. 1. februar 2015 t.o.m. 31. januar 2016 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

HOLE KOMMUNE TEKNISK/ EIENDOM BEREDSKAPSPLAN

HOLE KOMMUNE TEKNISK/ EIENDOM BEREDSKAPSPLAN HOLE KOMMUNE TEKNISK/ EIENDOM BEREDSKAPSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORUTSETNINGER OG MÅLSETNING 1.1 Generelt 1.2 Prioriteringer 1.3 Mål 1.4 Lover og bestemmelser 2. BEREDSKAPSORDNING I FRED 2.1 Personelloversikt

Detaljer

Produktbeskrivelser. Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter

Produktbeskrivelser. Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter Produktbeskrivelser Best på kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter Kontraktsgarantier og forsikringer for håndverksbedrifter INNHOLD Hvem er vi? 2 Noe å tenke på 3 Hva gjør du ved skade?

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER

FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORVALTNINGSREVISJON AV FORSIKRINGSAVTALER FORSAND KOMMUNE OKTOBER 2010 ForsidefotoRogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Norsk Sivil status: Gift Barn: 2 stk Bosatt: Jevnaker Annet: Hovedoppgaver: 1992-1996 Formann 1996-1998 Prosjektleder ass.

Detaljer

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret

Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret UTLEIEREGLEMENT FOR LEIE AV SKOLER OG BARNEHAGER I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 12. November 2010 Punkt 4.5 revidert 12. Desember 2012 av kommunestyret 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1. Virkeområde

Detaljer

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad)

Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Økonomisk sammenligning av alternativene basert pa investerings- og driftskostnader (klassekostnad, FDV-kostnad, kapitalkostnad og skysskostnad) Konsept 1 - Videreføring av dagens situasjon Konsept 2.A

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Produktprofil... 3 Hva er Group Plus?... 4-7 Skader... 8 Tilbud... 9 Kontaktinformasjon... 10

Produktprofil... 3 Hva er Group Plus?... 4-7 Skader... 8 Tilbud... 9 Kontaktinformasjon... 10 Produktinformasjon Innhold Produktprofil............................................................... 3 Hva er Group Plus?................................................ 4-7 Skader..........................................................................

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397709

Endring i forsikringsavtale SP397709 20. januar 2015 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397709 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. Om oppdragsgiver 1.2. Oppdragsgivers kontaktperson er: 1.3.

1. INNLEDNING 1.1. Om oppdragsgiver 1.2. Oppdragsgivers kontaktperson er: 1.3. 1. INNLEDNING 1.1. Om oppdragsgiver 1.2. Oppdragsgivers kontaktperson er: 1.3. Anskaffelsens formål og omfang 1.4. Avtaleperiode 1.5. Endringer i konkurransegrunnlaget mv. 1.6. Tentativ fremdriftsplan

Detaljer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer

Hamar, 7. mai 2015. Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer Hamar, 7. mai 2015 Rutiner ved skadetilfeller på personskadeforsikringer I 2014 mottok personskadeavdelingen 1475 skademeldinger hvorav en stor andel viste seg å være meldt bare «for sikkerhets skyld»

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387 Side...: 0001 Jonn Egil Mero Din forsikringskontakt: Gjerstad Sparebank Gamle Barnehagen, Fiane 4993 SUNDEBRU 4993 SUNDEBRU Tlf. 37 11 99 00 ************ * F O R S I K R I N G S B E V I S * ************

Detaljer

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale

Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Sentrum Trondheim Krambukvartalet Ledig butikklokale Adresse: Olav Tryggvasonsgate 2b/ 4 Åhlens-lokalet ledigstilles i september 2011 Spenndende butikklokale i ærverdig eiendom med Jugendstil Totalt leieomfang

Detaljer