JM-serien En komplett løsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JM-serien En komplett løsning"

Transkript

1 JM-serien En komplett løsning

2 Berøringsskjerm Teleslynge Kommunikasjon med handsfree eller håndsett Zoom 9 områder 7-tommers skjerm 0 0 JM-serien En komplett løsning

3 statuslampe alarm aktiv, samtale pågår, nye bilder É 7-tommers berøringsskjerm! JM-serien er det nyeste innenfor handsfree porttelefoner for eneboliger og tilbyr vidvinkelvisning på 70, zoom i 9 områder, bildeminne med lagring på SD-kort. Direkte tilgang til hovedfunksjoner (internt anrop, overvåking, visning av bildeminne osv.)

4 0 05 JM-serien En komplett løsning

5 Kommunisere Større visningsvinkel, berøringsskjerm, glimrende bilde- og lydkvalitet, universell utforming; dette er løftene som innfris av den nye JM-monitoren. 7-toMMers berøringsskjerm Enkel tilgang til alle menyene: Parameterinnstillinger for systemet, volum- og bildeinnstilling. HandsfreekoMMunikasJon Handsfree kommunikasjon eller full duplex med håndsett. fargekamera dørstasjoner og 8 VideoskJerMer JM-serien oppfyller alle dine ønsker når det gjelder sikkerhet og komfort i huset. telefongrensesnitt Med telefongrensesnittet JMTLI beholder du alle fordelene med videoskjermen og får i tillegg muligheten til å viderekoble alle anrop fra dørstasjonen til fasttelefon eller GSM-mobil. Systemet er kompatibelt med alle «bokser» på markedet. intern kommunikasjon Inni huset kan intern kommunikasjon foregå med "All Call" på alle stasjonene, eller selektivt ved å velge en bestemt videoskjerm. Du kan navngi hver videoskjerm (kjøkken, soverom, gang osv.) for å unngå feil. forenklet kabling Hoved- og bistasjoner er utstyrt med RJ5-kontakt for normalisert CAT6-kabling. Kablingen blir derfor lettere, noe som sikrer rask implementering. anropsoverføring Mens du snakker med den besøkende, kan samtalen overføres til en av de 7 andre videoskjermene i boligen.

6 06 07 JM-serien En komplett løsning

7 Overvåke Er det nødvendig med overvåking av området? Med JM-serien kan du installere overvåkingskameraer! VideooVerVåking overvåking babymonitor Funksjonen «OVERVÅKING» kan nå også brukes inni huset. Ved å parre hovedstasjon og bistasjon får du en svært pålitelig babymonitor (ingen batterier, ingen radioforstyrrelser...). Overvåk barnet ditt helt trygt. kameraer kan kobles til systemet ditt. Dette gjør det mulig å lagre bildene og på den måten kontrollere overvåkingen av området! Med «OVERVÅKING» kan du aktivere dørstasjonene og de installerte kameraene uten noe anrop. Med bare ett tastetrykk kan du skifte belysningsmodus: dag/natt. berøring

8 08 09 JM-serien En komplett løsning

9 Sikkerhet Visuell Visning av en alarm når en alarm utløses, ringer den Med MaksiMalt VoluM selv om lyden er slått av. alarmene kan overføres til eksterne apparater (sirene osv.) JM-monitorene er et glimrende hjelpemiddel for å lokalisere en alarm. Den store visningsvinkelen gir økt sikkerhet når det gjelder å se hvem som kommer. VidVinkelkaMera Kan brukes sammen med dørstasjonene i JK-serien og har en visningsvinkel på 70 horisontalt og 00 vertikalt. Zoomfunksjonen gjør det mulig å forstørre detaljer i 9 områder på skjermen. 00 vertikalt bildeminne Funksjonen er automatisk ved ethvert anrop og manuelt under en samtale. På denne måten kan du se eventuelle besøkende som har vært der da du var borte. Inntil 6 bilder per anrop, enten i vidvinkel eller med zoom, eller begge deler. teknisk alarm Røykvarsler kan tilkopes systemet. JM-monitorene er et uunnværlig hjelpemiddel for at hele familien skal være beskyttet. Alarmen ringer med maksimalt volum selv om ringelyden er slått av. Det går også an å installere detektorer for vann, CO osv. innbruddsalarm 70 horisontalt nødanrop Det går an å koble en nødanropsknapp til monitoren. Hvis noen trykker på denne knappen, f.eks. ved illebefinnende, utløses alarmen som ved innbrudd. sd-kort Monitoren lagrer inntil 0 anrop, og på SD-kortet (ikke inkludert, ekstrautstyr) er det plass til inntil 000 anrop i form av videoklipp. Når en sensor utløses, vises en melding som angir sensorens identitet. Statuslampen blinker rødt, og en alarm høres på alle hoved- og bistasjonene.

10 røykvarsler dørstasjon Jk-dVf bimonitor babymonitor JM-Hd dørstasjon Jk-dV utendørs kamera VideooVerVåking HQW7snHp HoVedMonitor JM-Med 0 JM-serien En komplett løsning

11 JM-serien bimonitor intern kommunikasjon JM-Hd domekamera CrVHirn infrarød innbruddsdetektor Med JM-serien styrer du monitorene kun ved å benytte berøringsskjermen! Du beskytter boligen, sikrer personer og eiendom. Du får en porttelefon med komplett og effektiv funksjonalitet. telefongrensesnitt Du nyter godt av både komfort og bedre sikkerhet. JMtli

12 JM-serien En komplett løsning

13 Kontorløsninger En dørstasjon for universell utforming, teleslynge på monitoren, RJ5 / CAT5-kabling: Det ideelle systemet for dine kontorbygninger. 7-toMMers berøringsskjerm Enkel tilgang til alle menyene: Parameterinnstillinger for systemet, volum- og bildeinnstilling. universell utforming Dørstasjonen JMDVFL er utformet for å oppfylle de lovpålagte kravene om universell utforming til kontorer og offentlige institusjoner. VidVinkelkaMera 00 vertikalt Visningsvinkelen for JM er 70 horisontalt og 00 vertikalt. rj5 - Cat5 70 horisontalt fargekamera dørstasjoner og 8 VideoskJerMer JM-serien oppfyller alle sikkerhetsbehov for små og mellomstore bedrifter. Man kan la dørstasjonene anrope en eller flere definerte videoskjermer. Systemet gir reelle valgmuligheter. bildeminne For hvert anrop tar monitoren automatisk seks bilder etter hverandre, enten i vidvinkel eller med zoom, eller begge deler. Den lagrer inntil 000 anrop i form av videoklipp på SD-kortet (ikke inkludert, ekstrautstyr). Dørstasjonen er vandalsikker og består hovedsakelig av et vidvinkelkamera 70, lett leselige piktogrammer i stort format og kontrollamper for driftsstatus: samtale pågår (gul), tale (gul), åpning av dør (grønn) med talesyntese. Dørstasjonen leveres i tre versjoner, med, eller ringeknapper. Kablingssystemet RJ5 - CAT5 mellom hovedstasjon og bistasjon gir mulighet for enkel og smidig tilkobling. Økonomisk: Denne typen kabling bruker eksisterende infrastruktur i kontorbygninger, CAT5! Stasjonene kan være seriekoblet (fra stasjon til stasjon), stjernekoblet (fra fordelerjm8z) eller en blanding (serie + stjerne).

14 5 JM-serien En komplett løsning

15 Kontorløsninger Sikring av kontorene dine. En komplett løsning for små og mellomstore bedrifter. VideooVerVåking kameraer kan kobles til systemet ditt. Dette gjør det mulig å lagre bildene og kontrollere overvåkingen! intern kommunikasjon MelloM kontorer Den interne kommunikasjonen kan enten foregå med "All Call" til alle stasjonene, eller selektivt ved å velge en bestemt skjerm. Du kan navngi hver enkelt videoskjerm (f.eks. lager, kantine, butikk etc.). anropsoverføring Mens du snakker med den besøkende, kan du overføre samtalen til en av de 7 andre videoskjermene. telefongrensesnitt Med telefongrensesnittet JMTLI beholder du alle fordelene med innendørs videoskjerm. Vakten som går runden sin, den ansvarlige på kontoret eller apoteket som har åpent, kan motta anrop på bærbar apparat DECT, mobil etc. og avgjøre om de vil åpne eller ikke. Systemet er kompatibelt med PABX. overvåking Med «OVERVÅKING» kan du aktivere dørstasjonene og de installerte kameraene uten noe anrop. Bildene kan lagres, enten på SDkortet eller på en digital lagringsenhet for videoovervåkingskameraene. nødanrop Det går an å koble en nødanropsknapp til videoskjermen. Hvis noen trykker på denne knappen, f.eks. ved illebefinnende, utløses alarmen på alle stasjonene. ZooM Med 9 områder Zoomfunksjonen gjør det mulig å forstørre detaljer i 9 områder på skjermen. Resepsjonen identifiserer trygt alle besøkende uten problemer, både dag og natt. berøring

16 bimonitor JM-Hd HoVedMonitor JM-Med domekamera CrVHirn innfelt dørstasjon, M/ piktogrammer, knapper JMdVfl innfelt dørstasjon, M/ piktogrammer, knapp JM-dVf-l telefongrensesnitt JMtli 6 7 JM-serien En komplett løsning

17 Kontorløsninger nødanrop bimonitor JM-Hd bimonitor JM-Hd HoVedMonitor JM-Med utendørs kamera VideooVerVåking HQW7snHp kontorer, butikker, apotek, skoler, barnehager... audiodørstasjon gt-d Med boks av rustfritt stål bis JM-serien oppfyller behovene til alle disse kundene på en enkel og effektiv måte. Universell utforming, intern kommunikasjon og anropsoverføring er også funksjoner som tilpasses dine behov.

18 8 Innganger Stasjoner Karakteristikker Settene kan utvides til 7 ekstra videostasjoner og ekstra dørstasjoner 7-tommerS berøringsskjerm vandalsikker dørstasjon, påveggmontert eller innfelt, universell utforming med vidvinkel 70 og 9 zoomområder for kameraet på videoskjermen kommunikasjon med handsfree eller håndsett bildeminne (6 per anrop)/0 anrop kan lagres/000 anrop kan lagres på Sd-kort (ikke inkludert, ekstrautstyr) rj5 - Cat5e eller Cat6-kabling mellom innendørs StaSjoner frittstående kamera mulig (ntsc eller pal) Selektiv intern kommunikasjon eller "all Call" overføring til bistasjon under anrop JMSEDV JKDV JKDVF JMMED PS0D JMS-AEDF JM-Med Fargehovedmonitor med minne JM-Hd Bimonitor Jk-dV Påveggmontert dørstasjon, vandalsikker Jk-dVf Innfelt dørstasjon, vandalsikker JM-dVf-l Innfelt dørstasjon, universell utforming, vandalsikker Ekstrautstyr Tilgjengelig juni 0 JMdVfl Innfelt dørstasjon, universell utforming, KNAPPER, vandalsikker JMdVfl Innfelt dørstasjon, universell utforming, KNAPPER, vandalsikker gt-d Påveggmontert audiodørstasjon bis Påveggmontert boks i rustfritt stål, vandalsikker ier- Lydgiver kjkf Rustfri adapterfrontplate med kodelås ac-0s Kodelås, 00 koder, releer, påveggmontert pa60 Søyle for KJKF Beregn obligatorisk dekkplate for JKDVFpJk Ekstrautstyr Tilgjengelig j u n i 0 ps-0d Strømforsyning JMtli VDC/ A Telefongrensesnitt JMW-ba Langdistanseadapter og/ eller NTSC/PALgrensesnitt JM-8Z Videofordeler 8-veis splitter tar- Relé for ekstern utstyr CftpJM RJ/LYT-overgang for hoved/bi-forbindelse (hvis par finnes) HQW7snHn NTSC kamera med LED HQW7snHp PAL kamera med LED CrVHirn NTSC domekamera med LED CrVHirp PAL domekamera med LED 8 9 JM-serien En komplett løsning

19 JM-serien Kablingsprinsipp Mål (mm) Stasjonene innendørs kan være seriekoblet (fra stasjon til stasjon), stjernekoblet (med fordelerjm8z) eller en blanding (serie + stjerne). JM-Med/JM-Hd Jk-dV 9.5 Jk-dVf M: Hovedmonitor- S: Bimonitor PS: Strømforsyning PS0D Total avstand mellom alle stasjonene: maks. 00 m for Cat5e eller Cat6 eksempel med seriekabling Videoovervåking Innfellingsboks 80 x 0 x JM-dVf-l JMdVfl JMdVfl kjkf JMWBA JMWBA PS 50 Innfellingsboks 79 x 0 x Innfellingsboks 75 x 0 x 65 5 Innfellingsboks 8 x 5 x 5 LYT 8/0 CAT6 gt-d ier- ps-0d eksempel med stjernekabling # # # # eksempel med blandet: (stjerne + serie) # ry-dl JM-8Z JMW-ba , pa60 6 Seriekabling Stjernekabling ~ ~ D E D E +/~ -/~ EL EL B+ B- B+ B- B+ B- 5 B+ B- 6 B+ B ac-0s bis JMtli SL B+ SL B-

20 EUROPEISK HOVEDKONTOR FRANKRIKE AIPHONE S.A.S. ZAC du Bois Chaland 6 rue des Pyrénées Lisses 9056 Evry Cedex Phone: Fax: BELGIA COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V. Louiza-Marialei 8 Bus 5 08 Antwerpen Phone: Fax: TSJEKKIA TEZAO S.R.O. Cihlarska 77 Praha 9 - Prosek Phone: Fax: DANMARK KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S Turovej -9, DK-00 Ringsted Phone: Fax: FINLAND OY HEDENGREN SECURITY AB Lauttasaarentie Helsinki Phone: Fax: UKRAINA PROACCESS rue Kvoyki Kiev Phone: Fax: TYSKLAND HEYDERHOFF GMBH Rehhecke 5 D-0885 Ratingen Phone: Fax: HELLAS OG KYPROS NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD. Tsimiski Str. 7 Athens Phone: Fax: UNGARN HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET Klapka u 7- Budapest Phone: Fax: ISLAND VELAR & VERKFAERI Skutuvogur C Posthholf 865 Reykjavik Phone: Fax: ITALIA LA COMMERCIALE ITALIANA SS Pontebbana Km Collalto Di Tarcento Udine Phone: Fax: MALTA ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY 77 Fleur de Lys Road Bkara BKR 08 Phone: Fax: MAROKKO VDV ELECTRO 6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou) Quartier Bourgogne Casa-Anfa Phone: Fax: NEDERLAND INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V. Marconistraat 809 PH Gouda Phone: Fax: NORGE QUALITRONIC O.J-A & CO A/S Tvetenveien 57, 067 Oslo Phone: Fax: ROMANIA ELTEK DISTRIBUTION SRL /II Pipera-Tunari ST Voluntari Ilfov Phone: Fax: RUSSLAND GULFSTREAM SECURITY SYSTEMS UL B Novodmistrovskaya BLD 705 Moscou Phone: Fax: SPANIA OPTIMUS S.A. Barcelona, Girona Phone: Fax: SVERIGE HEDENGREN SECURITY Industrivagen 0 78 Solna Phone: Fax: SVERIGE STANDARD AUDIO SYSTEMS AB Turbingatan 9560 Arlandastaadt Phone: Fax: STORBRITANNIA OG IRLAND B.C. TECHNOLOGY LIMITED. B.C. TEC. HOUSE WALLIS CLOSE Park Farm Industrial Estate Wellingborough Northants NN8 6AG Phone: Fax: Distribuert av:

Åpner døren med Aliro Adgangskontroll. En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst. Answers for infrastructure.

Åpner døren med Aliro Adgangskontroll. En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst. Answers for infrastructure. Åpner døren med Aliro Adgangskontroll En utvidelse av begrepet moderne sikkerhetskunst Answers for infrastructure. Aliro gjør adgangskontrollen enkel og innovativ Aliro er et helt nytt system som er basert

Detaljer

Welcome M porttelefon Behagelig enkel å bruke

Welcome M porttelefon Behagelig enkel å bruke Welcome M porttelefon Behagelig enkel å bruke Fleksibilitet, enkelt og elegant er viktige nøkkelfaktorer for en god kommunikasjonsopplevelse mellom inneog utemiljøet 02 Welcome M porttelefon Welcome M

Detaljer

Kontroll. Integrert porttelefoni. I dagens samfunn er kontroll ikke et valg, men en nødvendighet.

Kontroll. Integrert porttelefoni. I dagens samfunn er kontroll ikke et valg, men en nødvendighet. Kontroll Integrert porttelefoni I dagens samfunn er kontroll ikke et valg, men en nødvendighet. Der mennesker, steder og eiendommer trenger sikker kontroll, er ITS Telecom porttelefon den beste løsningen.

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Lyd Intern-kommunikasjon Høyttaleranlegg

Lyd Intern-kommunikasjon Høyttaleranlegg CHAN. AUDIO RADIO Lyd Intern-kommunikasjon Høyttaleranlegg EG i EGi Hovedkontor. 2 Mange års erfaring på lyd systemer med det nyeste innen teknologi Innsetting av SMD komponenter. EGi, Spanias ledende

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

interoperabilitet fleksibilitet skalerbart Helvar Router system P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

interoperabilitet fleksibilitet skalerbart Helvar Router system P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s interoperabilitet fleksibilitet skalerbart Helvar Router system P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Router system Marina Bay Sands, Singapore I dag kombinerer selv små belysnings installasjoner

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev. 1105 Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Avspiller...5 3.1

Detaljer

løsninger Bolig og næringsbygg free@home (R) 05 ABB lanserer smart hjemmeautomasjon Welcome 07 Porttelefon fra ABB Lading 08 Elektriske kjøretøy

løsninger Bolig og næringsbygg free@home (R) 05 ABB lanserer smart hjemmeautomasjon Welcome 07 Porttelefon fra ABB Lading 08 Elektriske kjøretøy 1 15 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Bolig og næringsbygg free@home (R) 05 ABB lanserer smart hjemmeautomasjon Welcome 07 Porttelefon fra ABB Lading 08 Elektriske kjøretøy

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Innbruddsdetektorer for innendørs bruk

Innbruddsdetektorer for innendørs bruk Innbruddsdetektorer for innendørs bruk Answers for infrastructure. 1 En innbruddsdetektor har som oppgave å oppdage og varsle dersom noen eller noe befinner seg i et alarmbelagt område. Samtidig må detektoren

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR FLIR VELGER ELMA... IGJEN! NUMMER 4, 11. ÅRGANG NovEMbER 2014 INSTRUMENT NEWS FLIR utvider og intensiverer samarbeidet med Elma Instruments, som nå også er valgt som distributør av FLIR GF-serien i Skandinavia.

Detaljer

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

EKSEMPELSAMLING. R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG EKSEMPELSAMLING R-CARD 5000 og M5 NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG INNLEDNING...............................3 1 PRINSIPPSKISSER 1.1 R-CARD 5000 med M5 MEGA og ELS..............4 5 1.2 Adgangskontrollsystemer..........................6

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer