HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD"

Transkript

1

2 /-;-/ (""' r Vel5urstofa Islands,,,.. HITAFAR A ISLANDI A IJESSARI OLD eftir Markus - Å. Einarsson Reykjavik 1989

3 EFNISYFIRLIT INNGANGUR UTREIKNINGUR MEDALHITA OG HITALEIDRETTINGAR FRÅ ALDAMOTUM 4 YFIRLIT UM UTREIKNING MEDALHITA. 4 Meteorologisk Aarbog, ILdel Islenzk vel5urfarsb6k Vel5rattan fra og mel5 arinu HITALEIDRETTINGAR ARIN Hitaformulan tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21)' 8 Serst6k leil5retting manul5ina mal-agust, arin , vil5 fonnuluna: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) 10 Hitaformulan: tm = 1/6 (5t8 + t17) 11 Reykjavik Akureyri HITASTUDLAR EFTIR LEIDRETTINGAR VEGNA MISMUNAR A VEGGSKYLUM OG SERSTÆDUM HITAMÆLASKYLUM EINSTAKAR VEDURSTODVAR - ATHUGASEMDIR 18 HELSTU EINKENNI HITAFARSINS. 19 MEDALHITI STADALFRÅVIK. ARSTiDIR Stal5alfravik manal5ar- og arshita 22 Skipting I arstfl5ir BREYfILEIKI STADALFRÅVlKS EFTffi LANDSHLUTUM ARA MEDALHITI MeI5alhiti I januar og juli Arsmel5alhiti Arleg hitasveifla Mel5alhiti vetrar Uanuar-mars) Mel5alhiti sumars Uunl-agust) FYLGNI MANADAR- OG ARSHITA MILLI VEDURSTODVA 35 Fylgni arshita Fylgni manal5arhita.. 36 Fylgni julfhita

4 Samanbur5ur a fylgni jlilfhita og håmarkshita a5 sumarlagi eftir ve5urlag Fylgni hita milli arstf5a. 43 HITAFARSBREYfINGAR FRÅ ALDAMOTUM 45 FYRRI RANNSOKNIR 45 ÅRSHITI Breytileiki arshita fra ari til ars 46 Fimm hlyjustu og koldustu arin Skipling f afmorku5 tfmabil , 10 og 15 åra ra5me5altoi arshita ÅRSTIDAHITI Fimm hlyjustu og koldustu arstf5ir Hitafarsbreytingar einstakar arstf5ir FRÅVIK MEDALHITA EINSTAKRA TIMABILA FRÅ 50 ÅRA MEDALHITA HELSTU EINKENNI HITAFARSBREYfINGANNA 63 HEIMILDASKRA

5 INNGANGUR Hitafarsbreytingar herlendis hafa a pessari old veril5 afar miklar, allt fra kuldatfmabili tveggja fyrstu aratuganna I beinu framhaldi af kaldri 19.old til 6venjulegs hl:9vi15risskeil5s a arabilinu , svo nefnd seu dæmi um pær sveiflur I hitafari sem nanar verl5ur fjallal5 um I pessu ritl. PVI fer fjarri al5 unnt se al5 gefa einhlftar skyringar a vel5urfarssveiflum af pvf tagi sem her. eru nefndar. Enn pann dag I dag vantar kenningar sem lyst geta orsokum hitafarsbreytinga og ekki verl5ur her gerl5 tilraun til al5 bæta ur'pvf. Se um skammvinnar breytingar al5 ræl5a rna I morgum tilvikum benda a 6reglulega hegl5un vindakerfa I nagrenni landsins en pal5 vekur pa upp spurningu um hval5 valdi peirri 6reglu. A hinn b6ginn rna benda a nokkra pætti sem hafa 6tvfræ15 ahrif a hitafar a Islandi. Ma par fyrst nefna legn landsins norl5ur undir heimskautsbaug sem ræl5ur hæl5 s61ar og par mel5 peirri s61arorku sem til yfirborl5s berst. Einnig skiptir pal5 miklu måli al5 landil5 er umlukil5 hafi a alla vegu. Allt pal5 loft sem berst al5 hefur a leil5 sinni att leil5 yfir haf. IIafstranmar umhverfis landil5 eru mish)yir og hafa PVI auglj6s ahrif a hitafar, ekki SISt vill strendur. Segja rna al5 Island liggi amorkum hlyrra og kaldra hafstrauma. A koldum tlmabilum getur svo samspil 61fkra patta valdil5 komu hafiss upp al5 str6ndum norl5anverl5s landsins. Svipal5 gildir um loftstr!1"ma Og hafstrauma. Mork el5a skil hlys og kalds lofts eru oft I grennd vil5 Island. A peim skilum myndast lægl5ir pær er veita til okkar hlyju lofti ur sul5ri el5a koldu ur norllri, allt eftir afst6l5u lægl5anna til landsins. Veldur petta oft miklum og snoggum hitabreytingum. Laks rna nefna palt landsins sjalfs hval5 hitafar varl5ar. Island er halent, hiti lækkar all 6I5ru jofnu mel5 vaxandi hæll yfir sj6 auk pess sem landslag ræl5ur miklu 11m hitann vil5 akvel5nar al5stæl5ur og er hann pa allt annar I d6lum og a flatlendi en I hallandi landi. Af framangreindu rna ral5a al5 fyllsta astæl5a er til al5 beina augum nanar al5 einkennum hitafars herlendis, peim miklu hitafarsbreytingum sem orl5il5 hafa a pessari old, og breytileika peirra eftir landshlutum, arstlma el5a vegna annarra al5stæl5na. I pvf skyni voru valdar samtals 32 vel5urstol5var sem allar eiga pall sammerkt al5 hafa veril5 stofnal5ar fyrir aril og al5 hafa starfal5 nær samfleytt sll5an. Al5eins 7 pessara st615va hafa starfal5 fra aldam6tum og reyndar na mælingar peirra allra lengra aftur. Ve15urst6l5varnar (1.mynd) og pau mælitlmabil sem her eru notul5 rna sja I l.toflu.

6 2 I.TAFLA Vellurstoovar 02 mælitimabil notull i hessari kiinnun Stoovarnafn Stytt nafn Mælitimabil l' Reykjavik Sf5umuli 1) Arnarstapi Stykkisholmur Hamraendar Lambavatn Kvfgindisdalur porustal5ir/flateyri Sul5ureyri Kjiirvogur/Gjiigur Bliinduos/Hjaltabakki SigluneslReyl5ara Grfmsey Akureyri Sandur Reykjahlfl5 Husavik Grfmsstal5ir Raufarhiifn Hallormsstal5ur Dalatangi Teigarhorn Holar f Hornafirl5i Fagurholsmyri Kirkjubæjarklaustur Vik f Myrdal Vestmannaeyjar Samsstal5ir Storinupur/Hæll Eyrarbakki pingvellir/heil5arbær Reykjanesviti Rvk. Sm. Arn. Sth. Hmd. Lmbv. Kvgd. Pst./Flr. Sl5r. Krv./Gjgr. Blds./Hjlt. Sg.IRl5r. Gr. Ak. Sd. RkhL Hvk. Grst. Rfh. HIst. Dt. Tgh. HoL Fghm. Kbkl. Vik Vm. Smst. Stnp./Hæll Eb. Pv./Hl5br. Rkn <n l)hamraendar fra maf '86, Stafholtsey fra agust '88 f ljessu riti verl5ur f upphafi greint fra al5ferl5um vil5 utreikning mel5alhita einstakra manal5a og peim hitaleil5rettingum sem notal5ar voru. Mel5 leil5rettum hitagildum er sfl5an lyst einkennum mel5alhita arabilsins , stal5alfraviki manal5ar- ogarshita og hugmyndum um skiptingu arsins f arstfl5ir. pa er hitafari 50 ara tfmabilsins lyst serstaklega. Laks er gerl5 grein fyrir hitafarsbreytingum herlendis frå aldamotum.

7 3.'. ".,,' Grimsey. ~årustcb(~ey" ~;~ lambavatn Arnorstapi "", F/...,,.,gvellir/ ::{ o... ". J'. 'J Reykjanesviti ~ jkirkju sc.~.,.' Vestmannaeyjar m' '" ". vik 1" "o- l.mynd. Ve5urst65var sem einkum er byggt il f pessari k6nnun.

8 4 UTREIKNINGUR MEDALHITA OG,,, HITALEIDRETTINGAR FRA ALDAMOTUM IlJessum kafla er lyst peim al5ferl5um sem notal5ar hafa veril5 vil5 utreikning mel5alhita å pessari Old. Einnig er gerl5 grein fyrir leil5rettingum månal5arhita einstakra åra eins og pær vom framkvæmdar f pessari k6nnun eftir pvf sem g6gn leyf6u. 1>al5 markmil5 var f upphafi sett al5 reyna al5 leil5retta månal5arhita einstakra åra frå upphafi mælinga fyrir hinar 32 v61du vel5urstol5var sem pegar hafa veril5 nefndar. Fyrir eina peirra, Stykkish6lm, purfti pessa p6 ekki mel5 par el5 Adda Båra SigfUsd6ttir he[ur birt leil5rettan månal5ar- og årshita hennar frå upphafi mælinga haustil til årsins 1970 (Vel5råttan, årsyfirlit 1975). Frå årinu 1931 al5 telja reyndist f fles turn tilvikum fremur au5velt al5 lei5retta månal5arhita einstakra åra. _ Stafal5i pal5 m.a. af pvf al5 f vinnutoflum ve5urfarsdeildar Vel5urstofu Islands måtti finna og nyta pær leil5rettingar sem notal5ar hof6u veril5 vil5 utreikning mel5alhita %0 fyrir einstakar vel5urst6l5var. Gildi einstakra åra h6f6u hins vegar ekki veril5 leil5rett og st615 svo allt fram til årsins 1956 sem var fyrsta åril5 sem leiljrettur manaljarhiti birtist f månal5ar- og arsyfirlitum Vel5råttunnar, rits Vel5urstofunnar. Erfil5ara reyndist al5 atta sig a tfmabilinu Fjallar meirihluti pessa kafla um pal5 tfmabil j:j6tt einnig verl5i nokkul5 vikil5 al5 amnum eftir Rett er al5 fram komi pegar f upphafi al5 mel5 leil5rettingu månal5arhita er al5 pvf stefnt al5 reiknal5ur mel5alhiti s61arhrings se sem næst pvf al5 tilsvara mel5altali 8 jafndreif6ra mælinga å s6larhring, p.e. mælinga å 3 kis!. fresti. YFIRLIT VM UTREIKNING MEDALHITA Her verl5ur leitast vil5 al5 draga fram pal5 sem finna rna um utreikning_mel5alhita f peim prem ritum sem birt hafa ni5urst615ur vel5urathugana å Islandi, p.e. Meteorologisk Aarbog, ILdel tfmabili , Islenzkri ve15urfarsb6k og Vel5råttunni fra Em upplysingar um petta efni furl5u dreif6ar og fåtæklegar og verl5ur vfl5a al5 geta f ey5ur. Til halds og trausts er einnig hin agæta skyrsla Emest Hovm6ller (1960).

9 5 Meteorologisk Aarbog, I1.del Meteorologisk Aarbog fyrir ari er skyrt fra pvi a5 a ve5urst66vum a Islandi og Grænlandi se mana5arme5alhiti fundinn me5 eftirfarandi a5fer5um: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) tm = 1/4 (t7 + t14 + 2t21), par sem tm er me5alhiti mana5ar og t7, t8, t14 og t21 hiti kl.7, 8, 14 og 21 a5 islenskum minima, e5a kl.8, 9, 15 og 22 GMT. Verllur i }lesslim kana svo til eingongu miilail viij islenskan miijtima l>6tt nu se miiltimi Greenwich islenskur stailaltimi allan iirsins hring. 1 arb6kinni segir a5 pessar formulur gefi nokku5 rett me5altal s6larhringshita, e5a or5rett: "...der ifolge Resultaterne af den 2den tydske Polarexpeditions timevise Iagttagelser paa Gr6nlands Ostkyst (Sabineoen) give en temmelig rigtig Middelverdi for D6gnets Varme." (Sabine-eyja er a ca. 74'soN). 1 Meteorologisk Aarbog fyrir ari er vfsa5 til fyrrnefndra a5fer5a vi5 utreikning me5alhita en bætt vi5 a5 fra Ljan seu me5alt61 reiknu5 me5 pessum hætti leiilrett manllmna mai-agust fyrir fslenskar ve5urst66var vegna daglegrar hitasveiflu. Segir a5 pessi lei5retting se tilkomin eftir margra ara athuganir i Stykkish61mi og a5 hun nai a5eins f undantekningartilvikum -0.3 c. Hovm611er (1960) segir a5 lei5rettingin se _0.1 0 til -O.2 C og a5 hun byggi a 12 ara athugunum f Stykkish6lmi. Pessi lei5retting ver5ur her a eftir ætf5 nefnd mai-iigiist leiijrettingin og ver5ur nanar fjal1a5 um hana sf5ar. Hun var f notkun al1an pann tima sem fslenskar ve5urathuganir birtust f Meteorologisk Aarbog, e5a ut ari Meteorologisk Aarbog getur næst um hitaformulur ari Pær eru: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) tm = 1/7 (t8 + t14 + 5t20) Su fyrri er hin sama og nefnd var ari en hin sf5ari hefur breyst. Rett er a5 nefna a5 ari var f mana5ar- og arsyfirlitum fari5 a5 gefa upp me5alhita a athugunartfmum, p.e. yfirleitt kl.?, 14 og 21. Var pvf haldi5 iifram f Meteorologisk Aarbog til 1919 og sf5an f Islenzkri veburfarsb6k arin Fyrir iirin er af pessum s6kum unnt a5 sannreyna hva5a formula var f notkun fyrir einstakar ve5urst65var og einnig er fyrir arin unnt a5 akvarba me5algildi maf-agust lei5rettingarinnar eins og sf5ar ver5ur viki5 a5. Islenzk veourfarsb6k Islenzk veilurfarsbok kom f fyrsta skipti ut fyrir ari Par er enn vib 1f5i sama formula fyrir ve5urst65var sem athuga kl.8, 14 og 21 a5 fslenskum mi5tfma, p.e.:

10 6 tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) og f vi6b6t er komin formulan: Er pessi a6fer6 mi6u6 vi6 athugunartfma ve6urskeytasto6va. f fslenzkri ve6urfarsb6k fyrir åri bætist vi6 fyrir ve6urskeytasto6var: tm = 1/6 (5t8 + t16). f sf6ustu fslenzku ve6urfarsb6kinni 1923 eru nefndar hitaformulurnar: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) tm = 1/5 (2t6 + t8 + t12 + t17) tm = 1/6 (5t8 + t17). Hefur på athugunartfminn kl.16 auglj6slega veri6 fluttur til ku7. Vel!rattan fra og mel! arinu 1924 f Vel!rattunni sem kom ut f fyrsta skipti fyrir åri er ekki minnst å a6fer6ir vi6 utreikning me6alhita fyrr en f årsyfirliti På voru eftirfarandi reglur f gildi (mi6al5 vil5 årslok 1951) fyrir pær vel5urstol5var sem her eru til umfjollunar: a) Reyl\iavik og Akureyri: Notal5ir eru sfritandi hitamælar og peir lei6rettir me6 hli15sj6n af ålestri å kvikasilfurmæli. Reiknal5ur er me6alhiti fyrir a6ra hverja klukkustund og måna15arme6altal pannig fundi6 sem me6altal 12 ålestra å s6larhring. b) Stykkish6Jmur, Raufarhiifn, DaJatangi, HoJar i Hornafirili og Vestmannaeyjar: Tekil5 er me6altal åtta athugana sem gerl5ar eru å priggja klukkustunda fresti allan s6larhringinn. c) KvigindjsdaJur, B1iinduos, Grimsey, Kirl\iubæjarklaustur og Reyl\ianesviti: Ger6ar eru 4-7 athuganir å s6larhring, en fyrir pessar sto6var er fundinn mel5alhiti pri6ju hverju klukkustund mel5 pvf a6 draga!fnurit og hafa hli15sj6n af st6l5vum par sem athuga6 er åtta sinnum å s6larhring. d) Arnarstapi, Hamraendar, Lambavatn, FJateyri, Sullureyri, Sandur, Reykjahlill, Hiisavik, Hallorrnsstallur, Teigarhorn, Vik og Samsstailir: Notu6 er formulan: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21). e) Grimsstailir og Fagurh6Jsmyrj: Notui'5 er formulan: tm = 1/10 (5t8 + t14 + t17 + 3t21).

11 7 Stundum er t11 nota6 i sta6 t14. f) Kjiirvogur og I>ingvellir: Notu6 er formulan: t m = 1/6 (5t8 + t17) g) Sig111nes: Notu6 er formulan: tm = 1/5 (2t6 + t8 + t11 + t17). h) Sillllmiili og Hæll: Me6alhiti er fundinn me6 hli6sj6n af st66vum par sem ger6ar em alta athuganir a s6larhring. Eyrarbakki er ekki nefndur i pessari lysingu ur arsyfirliti Ve6rattunnar pær a6fer6ir sem her er greint fra a6 gildi ari vom nota6ar til a6 reikna ut mana6arhita sem. si6an birtist au leillrettiuga i Ve6rattunni. pa6 skal hills vegar itreka6 a6 mana6arhiti einstakra ara sem nota6ur ver6ur i pessari ritsmi6 er leillrettur, og er hann eftir 1930 i a6alatri6um bygg6ur a a6fer6um peim og lei6rettingum sem ve6urfarsdeild nota6i vi6 utreikning me6alhita Er i arsyfirliti Ve6raltunnar 1962 greint fra peim a6fer6um. f framangreindu yfirliti fæst m.a. sta6fest a6 elsta a6fer6in vi6 utreikning me6alhita er ennpa algengust ari6 1951, p.e.: t m = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21). pess rna geta her a6 um aram6t 1954/1955 var hætt a6 birta i mana6aryfirlitum Ve6raltunnar me6alhita a6ra hverja klukkustund fyrir Reykjavik og Akureyri. Vi6 t6k tafla me6 me6alhita a 8 athugunartimum fyrir pessar st66var og nokkrar a6rar. Dreg eg pa alyktun af pessu all samsvarandi breyting hafi a sama tima or6i6 a utreikningi mellalhita peirra. Vemleg breyting varll a utreikningi mellalhita fra januar Å peim vellurst66vum par sem ekki var athuga6 8 sinnum a s6larhring vom teknar upp prjar nyjar hitaformulur. Fra sama tima hofst birting leillretts manallar- og ~rshita i Ve6rattunni. AIlur me6alhiti birtur fyrir pann tima i Vellrattunni, Islenzkri ve6urfarsb6k og Meteorologisk Aarbog parfnast lei6rettingar, svo sem allur hefur verill nefnt, nema a peim vellurst6llvum par sem athuganir vom gerilar 8 sinnum a s6larhring. Hitaformulurnar prjar sem nu komu til s6gunnar em: tm = 1/2 (t8 + t20) + Cl tm = 1/2 (t8 + t21) + c2 tm = 1/6 (5t8 + t17) + c3 Hitaleillrettingar e6a hitastulllar Cl og c2 fyrir einstakar vellurst61lvar vom birtir i arsyfirliti Vellrattunnar pri6ja formulan var ætlull peim st6l5vum sem ekki athugullu seinna en k1.17 all islenskum mi6tima. Sf15an varll pr6unin smam saman su all athugunartimi kl.21 var fær6ur fram til kl.20 og sa timi ennfremur tekinn upp a st611vum sem ekki h6f15u athugall svo seint allur. f arsyfirliti Vellrattunnar 1955 segir svo um a6fer6ir vill utreikning mellalhita:

12 8 "I arsyfirliti Ye5rattunnar 1951 er ger5 grein fyrir peim a5fer5um sem nota5ar eru vi5 utreikning me5alhita. Samkvæmt athugun sem ger5 hefur veri5, em sumar pessar a5fer5ir ekki fulinægjandi. T.d. eru pau gildi, sem fast me5 pvf a5 margfalda me5alhita k1.8 og 14 me5 tveimur, me5alhita kl.21 me5 fimm, leggja sf5an saman og deila me5 nfu, 0.1 _0.4 of ha manu5ina maf-agust. Leitazt var vi5 a5 finna nyja a5fer5, sem nota mætti a allflesturn stmvum. Ni5ursta5an var5 su, a5 nota ætti me5altal atta athugana a solarhring, par sem pa5 er hægt, en a Mrum st65vum skyldi nota me5altal hitans kl.8 og 20 (e5a 21) a5 vi5bættri lei5rettingu, sem er breytileg eftir arstfma og sta5. Lei5retting pessi, sem nefna rna hitastu5ul, er fundin me5 athugun a daglegri sveiflu hitans, par sem athuga5 er atta sinnum a solarhring." I arsyfirlitum Ye5rattunnar 1956 og 1958 er greint fra pvf hva5a a5fer5 vi5 utreikning me1\alhita er f notkun fyrir einstakar ve1\urstmvar. Laks er f arsyfirliti 1962 ger5 ftarleg grein fyrir utreikningi me1\alhita og ver5ur komi5 a5 pvf sf5ar. Lykur par med yfirliti um utreikning me5alhita samkvæmt skrii5um heimildum f peim prem ritum sem birt hafa ni5urstmur fslenskra ve1\urathugana. HITALEIDRETTINGAR ARIN Her a eftir ver5ur ger5 grein fyrir pvf me5 hva5a hætti hofundur lei5retti mana5arhita einstakra ara fyrir pær ve1\urst65var sem fjalia5 er um f pessu riti og pa fyrst fyrir arabili Hitaformulan tm = 1/9 (2tg + 2t14 + 5t21) Fram kom f kaflanum her a1\ framan a5 pessi hitaformula til utreiknings me1\alhita væri su elsta og jafnframt su algengasta langt frameftir pessari old. :Parf pa5 ekki a5 koma a ovart pvf a5 athugunartfmar a ve5urst65vum voru lengi vel kl.8, 14 og 21 a5 fslenskum mi5tfma nema a ve5urskeytastmvum. Vert er a5 ftreka a5 fyrir allmargar ve5urst65var er mana5arhiti sa sem birtist f Ye5rattunni allt til arsins 1955 reikna5ur samkvæmt pessari a5fer5. Er sa mana5arhiti lei1\rettur til arsins 1930 samkvæmt pvf sem her fer a eftir. Eftir pa5 er hann hins vegar bæ5i reikna5ur og lei5rettur me5 o5rum hætti. I 2.t6flu er synt fyrir hva5a ve5urstmvar sem her eru til umfjollunar og hva5a tfmabil fram til 1930 hofundur telur pessa formulu hafa veri5 nota5a.

13 9 2.TAFLA Hitaformiila t m - 1/9 ( t14 + 5t21) i notkun fvrir 1931 VellurstOll Timabil Vellurstoo Timabil Reykjavik Raufarhofn Lambavatn Teigarhorn P6rustabir Fagurh6lsm)iri Subureyri Vik i Myrdal Blondu6s Vestmannaeyjar Grfmsey Samsstabir Akureyri St6rinupurIHæll Husavik Eyrarbakki Grfmsstabir og Pab skal ftrekab ab ekki er porf a ab fjaila um leibrettingar fyrir Stykkish6lm. Adda Bara Sigfiisd6ttir leibretti mebalhita par a sfnum tlma og var leibrettur mebalhiti fra upphafi mælinga til arsins 1970 birtur I arsyfirliti Vebrattunnar Par eb framangreind hitaformula gefur ekki "rett" hitamebaltol, p.e. mebaltol sem nalgast pab ab tilsvara 8 athugunum a s61arhring, parf ab akvarba leibrettingu eba hitastubla fyrir einstaka manubi og hverja stob. Par koma utreikningar HovmoIlers (1960) ab g6bum notum. HovmoIler notabi I fyrsta lagi hitamælingar fra arunum til ab reikna leibrettingu vib formuluna fyrir veburstmvarnar: Reykjavik, Stykkish6lm, Bolungarvik/Galtarvita, Akureyri, Raufarhofn, Dalatanga, H61a I Hornafirbi, Kirkjubæjarklaustur og Vestmannaeyjar (HovmoIler, 1960, Table la). f Mm lagi reiknabi hann ut fyrir 11 abrar veburstmvar mebalhita byggban a somu 5 arum samkvæmt hitaformulunni: tm = 1/2 (t8 + t21) + c2, og hallii abur akvarbab gildi hitastublanna c2. Hann ga,f ser sem forsendu ab petta væri "rettur" mebalhiti og reiknabi ut mismun hans og mebaltala fengnum meb formulunni sem her er til umræbu, p.e.: tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21). LIta rna a pann mismun sem leibrettingu fyrir pessa formulu (Hovmoller, 1960, Table 18), enda niburstobur I g6bu samræmi vib leibrettingar fyrrnefndu stmvanna. Rett er ab taka fram ab oil gildi slbarnefndu toflunnar (Table 1.8) eru meb ofugu formerki. VeburstMvarnar I peirri toflu eru: Arnarstapi, Hamraendar, Subureyri, Skribuland, Sandur, Reykjahlfb, Hof f Vopnafirbi, Hallormsstabur, Teigarhorn, Vik I Myrdal og Samsstabir. Eg hef notab utreikninga HovmoIlers og fast,ur toflum hans hitaleibrettingar fyrir 20 stmvar. Skrabi eg gildi peirra inn alslandskort fyrir einstaka manubi og teiknabi jafngildislfnur leibrettingarinnar. Af peim korturn eru teknar ut leibrettingar fyrir pær stobvar sem ekki vom meb I utreikningum Hovmollers. Leibrettingar fyrir pær stobvar sem her koma vib sogu rna finna I 3.t6flu. Par er notabur einn aukastafur eim og gert verbur fyrir abrar leibrettingar.

14 10 3.TAFLA Hitaleillrettingar fyrir formijluna: t m - 1/9 C2tS + 2t14 + 5t21~ Vellurstiill Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Ag. Sept. Okt. Nov. Des. Reykjavik: DA Lambavatn I>orusta6ir DA Su6ureyri DA Blonduos DA Grfmsey Akureyri DA -DA Husavik: Grfmsst DA -DA Raufarhofn Teigarhorn DA Fagurh6lsm Vik: O.l Vestm.eyjar Samssta6ir DA Storinupur DA Eyrarbakki DA -DA Serstok leioretting mannllina mai-agust, arin , vill formuluna: tm = 1/9 (2ts + 2t14 + 5t21) Svo sem fram kom f yfirliti um utreikning me6alhita hofst notkun mai-ågust leillrettingar vi6 formuluna tm = 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21) pegar ari og st65 til og me er fslenskar ve6urathuganir hættu a6 birtast f Meteorologisk Aarbog. Her er a6eins fjalla6 um tfmabili6 1901_1919. I>ær ve6urstci6var pessarar konnunar sem par koma vi6 sogu rna sja f 4.toflu. 4.TAFLA Mai-iigust leillretting, vellnrstiillvar og timabil Vellnrstiill Timabil VeIlnrstOll Timabil Reykjavik: Fagurholsmyri Grfmsey Vestmannaeyjar Akureyri Storinupur Grfmssta6ir Eyrarbakki Teigarhorn

15 11 l>egar Hovmoller (1%0) reikna5i ut lei5rettingar fyrir formuluna sem her um ræ5ir (sbr. 3.t6flu) var mai-agust lei5rettingin ekki inni i peim utreikningum. Fyrir mana5arhita sem tekinn er ur Meteorologisk Aarbog fyrir st615var og tfmabil nefnd i 4.toflu parf pvf ab fella nillur mai-agust lei5rettinguna Mur en leibrettingarnar i 3.t6flu em nota5ar. Ver5ur pvi a5 kanna hver mai-agust lei5rettingin var fyrir einstakar stmvar og manubi. 5.TAFLA Serstiik leillretting manullina mai-agl,st. Notull i Meteorologisk Aarbog vill formuluua tm 1/9 (2t8 + 2t14 + 5t21L Mellaltal , C Vellurstiill Mai.Jlmi.JlIIi ÅgI,st Reykjavik I) Stykkish6lmur Grfmsey Akureyri Grimssta5ir Teigarhorn Fagurh6lsmyri Vestmannaeyjar St6rinupur Eyrarbakki 1) ) aætlu5 gildi. Meteorologisk Aarbog gaf i mana5ar- og arsyfirlitum upp me5alhita a athugunartimum, p.e. k1.8, 14 og 21, fra og me5 arinu Ma pvi arin kanna hver lei5rettingin var fyrir einstakar stmvar. Var pa5 gert fyrir stmvarnar: Stykkish6lm (a5eins nota5 til samanbur5ar), Grimsey, Akureyri, Grimssta5i, Teigarhorn, Fagurh6lsmyri, Vestmannaeyjar og St6ranup. Me5alhiti er hvorki birtur fyrir Reykjavik ne~yrarbakka pessi ar og var lei5retting fyrir pær stmvar pvi aætlu5 me5 samanbur5i vi5 hinar. Me5allei5rettingar manu5ina mai-agust samkvæmt pessu em syndar i 5.toflu. Vom pær nota5ar a ollum st65vunum (nema Stykkish6lmi) arin , en arin vom gildi einstakra mana5a samkvæmt utreiknu5um me5alhita a athugunartfmum i Meteorologisk Aarbog latin ra5a. Åretta5 skal a5 notkunin f6lst i pvi a5 fella nillur I>essa leillrettingu. Far sem lei5retting i Meteorologisk Aarbog haf5i veri5-0.2 e var 0.2 bætt vill me5alhitann sem par var skra5ur a5ur en lei5retting ur 3.toflu var notu5. Hitaformulan: tm = 1/6 (5tS + t17) Fessi formula var notu5 a prem peirra ve5ursto5va sem h6fu storf fyrir 1930 og her em me5al valdra sto5va. Var hun reyndar i notkun a peim ollum fram yfir 1940.

16 12 6.TAFLA Hitaformula t m = 1/6 (5t8 + t17) i notkun fyrir 1931 Vellurstiiil Kvfgindisdalur H61ar f Hornafir6i Kirkjubæjarklaustur fra 1928 fra 1922 fra 1926 Til lei6rettingar a me6alhita pessara st66va voru einfaldlega nota6ir hitastu61arnir c3 sem finn a rna skra6a f 9.t6flu her a eftir. ReYl\iavik Ekki er, gre}nt fra me6alhita f Reykjavik f Meteorologisk Aarbog I Islenzkri ve6urfarsb6k 1920 er birtur me6alhiti athugunartima k1.8, 14 og 21 fyrir manu6ina mai-desember, en mi6a6 vi6 athugunartfma k1.6, 13 og 16. timabili mi6a15ur vi15 fyrir allt ari6 Timabili mun me6alhiti i Reykjavik f vinnut6flum ve6urfarsdeildar vera unninn ur ve6urskeytum. Samkvæmt ve6urskjrslum fra d6nsku ve15urstofunni (i skjalasafni Ve15urstofunnar) voru at~ugunartimar pa yfirleitt k1.6, 13 og 16, på me6 einhverjum undantekningum. Eg reikna me6 al5 allan timann hafi hitaformulan: t m = 1/9 (4t6 + 2t13 + 3t16) veri15 notu15 pått hvergi finni eg pa6 skrå15 serstaklega. Pa alyktun dreg eg af athugunartfmum og pvf al5 sta15fest er i Islenzkri ve15urfarsbåk al5 su formula var i notkun ari I samræmi vi6 petta reikna15i eg lei6rettingar fyrir hana a grundvelli athugana al5ra hverja klukkustund arin (7.tafla). Fyrir athugun k1.13 nota15i eg me15altal athugana k1.12 og 14. Eru pessar lei6rettingar nota15ar fyrir allt timabili TAFLA Hitaleillrettingar i Reykjavik fyrir formuluna: tm - 1/9 (4t6 + 2t13 + 3tI6), cc Jan. Febr. Mars April Mai Juni JUli Ag. Sept. Okt. Nov. Des. Reykjavik Fra arinu 1921 er me6alhiti sa sem birtur er fyrir Reykjavik bygg15ur a athugunum al5ra hverja klukkustund. Arin eru i vinnut6flum ve15urfarsdeildar notu15 gildi a grundvelli skeytast615var og fyrrnefndrar formulu. pau gilsii nota eg ekki, heldur pau sem bygg15 eru a athugunum al5ra hverja klukkustund. I januar-september 1924 er f Ve15rattunni ekki alis sta15ar samræmi milli svonefndrar a15a1t6flu og t6flu fyrir a15ra hverja klukkustund. Eru pa gildi si15arnefndu t6flunnar notu15. Eftir pa15 er ekki p6rf frekari lei15rettinga.

17 13 Akureyri Frå 1920-mars 1922 var å Akureyri nota5ur me5alhiti ve5urskeytasto5var og voru athugunartfmar kl.6, 13 og 16 a5 Islenskum mi5tlma. Hitaformula er PVI: tm = 1/9 (4t6 + 2t13 + 3t16). Fyrir hana reikna5i eg og nota5i lei5rettingar bygg5ar å mælingum a5ra hverja klukkustund (sjå 8.toflu). I april-juni 1922 voru athugunartlmar kj.6, 8, 13 og 16 (samkvæmt Islenzkri ve5urfarsb6k)_ en eftir pa5 kj.6, 8, )2 og 17, a.m.k. ut åri (einnig samkvæmt Islenzkri ve5urfarsb6k). I ve5urskeytab6kum frå Akureyri eru athugunartimar kj.6, 12 og 17. Vir5ist hiti kj.8 tekinn ur hitariturn enda var hitariti allavega kominn til sogunnar I ågust 1923 samkvæmt Ifnuritum I skjalasafni Ve5urstofunnar. An pess a5 vita pa5 me5 fullri vissu geng eg Ut frå PVI a5 hitaformulan: tm = 1/5 (2t6 + t8 + t12 + t17) hafi veri5 notu5 frå april 1922-agust 1927 og hef reyndar vissu fyrir PVI a5 svo hafi veri5 Ut ari Reikna5i eg ut og nota5i lei5rettingar fyrir pa formulu og bygg5i a mælingum a5ra hverja klukkustund (sja 8.t6flu). 8.TAFLA Hitalei/lrettingar a Akureyri: al 1920-mars 1922 fyrir formidu: tm = 1I9 (4t6 + 2t13 + 3tl61 bl april 1922-agust 1927 {vrir formulu: tm = 1/5 (2t6-±-J8--±.-.!I2-±-!171.Jan. Febr. Mars April Mai.Juni.JUli Ag. Sept. Okt. Nov. Des. a) b) , I Ve5rattunni birtist me5alhiti a5ra hverja klukkustund a Akureyri f fyrsta sinn I september Vir5ist rokrett a5 alfta a5 fra peim tima se ekki porf frekari lei5rettinga. HITASTUDLAR EFTIR 1930 Pa5 hefur komi5 fram a5 fra og me5 arinu 1956 er me5alhiti allra ve5urstoova I Ve5rattunni "rettur" e5a m.o.o. lei/lrettllr par sem porf er a. Fra peim tlma hef eg nota5 gildi Ve5rattunnar 6breytt me5 orfaum undantekningum hva5 var5ar lei5rettingar vegna veggsk)ilis (sja si5ar). Oil arin fyrir 1956 eru gildi flestra sto5va sem ekki mæla hita 8 (12) sinnum a s61arhring hins vegar reiknul5 samkvæmt eldri formulum og pvf olei/lrett I Ve5rattunni. pau hef eg ekki nota5 heldur stu5st vi5 vinnutoflur vel5urfarsdeildar vegna utreiknings me5alhita 1931-

18 a pann hatt sem her verbur lyst. f arsyfirliti Vebrattunnar 1962 er gerb grein fyrir utreikningum mebalhita og greint fra hinum nyju formu!um sem teknar voru f notkun fra 1956 og notabar eru vib pessa utreikninga. I vinnut6flum veburfarsdeildar rna fyrir arin finna reiknaban en 6leillrettan mebalhiti einstakra manaba og ara samkvæmt peim. I>ær eru, eins og reyndar pegar hefur komib fram: samkvæmt isl. miiltima tm = 1/2 (t8 + t20) + Cl samkvæmt GMT milltima 1/2 (t9 + t21) + cl tm = tm = 1/2 (t8 + t21) + c2 1/6 (5t8 + t17) + c3 tm = 1/2 (19 + t22) + c2 tm = 1/6 (5t9 + t18) + c3 Vib utreikning me~alh}ta vor~ hitastublarnir Cl, c2 og c3 vib utreikning jara me5altala. Eg hefi nytt vibeigandi vinnut6flunum til lei5rettingar mebalhita einstakra mana5a og ara. abeins notabir hitastu5la ur f 9.t6flu eru fyrir einstakar veburstgbvar skrabir hitastublar og pau tfmabil sem eg notabi pa. Ef tfmabili leibrettingar lykur fyrr en arib 1955 stafar pa5 f flesturn tilvikum af pvf ab teknar hafi verib upp 8 athuganir a s6larhring. Undantekningar eru Teigarhorn og Reykjanesviti, par sem finna matti leibrett gildi lengra aftur f tfmann en annars stabar. A Kj6rvogi voru til f g6gnum veburfarsdeildar Icibrett gildi fyrir alit tfmabilib og pvf ekki birtir hitastublar fyrir pa stgb.

19 15 9.TAFLA (frb.).ian. Febr. Mars April Mai.Iuni.IlJ1i Åe. Sept. Okt. Nov. Des Grimsey '31-'50 c '51-'60 CI Sandllr '31-'55 c Husavik '31-'55 c ReykjabliO '36-'55 c GrimsstaOir '31-'53 c '54-'55 CI Rallfarbofn '31-'46 c Hallormsst. '37-'55 c Dalatanei j(mi'41 c Teiearborn '31 '50 c H61ar i HornafirOi juni'41 c Faellrb61sm. '31-'55 c Kirkjllbæjarklallstllr j(mi'41 c Vik '31-'55 c Vestm.eyjar '31-'41 c SamsstaOir '31 '55 c Hæll '31-'55 c Eyrarbakki '31-'48 c '49-'56 c I>in!!Vellir '36-'55 c Reykjanesviti '31-'43 c Dm mel5alhita %0 f Reykjavik segir svo f arsyfirliti Vel5nlttunnar 1962: "Hitamælingar f Reykjavik voru gerl5ar f Landssfmahlisinu , f Sjomannaskolanum og a Reykjavikur!lugvelli fra Gerl5ar voru samtfma athuganir a Reykjavikur!lugvelli og f Sjomannaskolanum feitt ar og pær mælingar notal5ar til al5 aætia hita a!lugvellinum pau ar sem athugal5 var f Sjomannaskolanum. Vil5 samanburl5 a athugunum a!lugvelli og f Landssfmahiisinu

20 16 vom nota5ar mæli?~ar vi5 Elli5aarsto5 og a Vf5ist65um, og hiti a Reykjavfkurflugvelli ann aætia15ur samkvæmt peim samanbur15i. Hitame15a!tali15 fyrir Reykjavfk.er pannig mi15a5 vi15 Reykjavfkurflugvoll all arin." f pessu riti hef eg ekki se15 astæ15u til a15 mi15a mana15ar- og arshita einstakra ara i Reykjavfk vi15 ReykjavfkurflugvolL Leil5ir pa15 til pess a15 mellalhiti fyrir Reykjavik, reikna15ur beint ut fra mælingum a hverjum mælista5, ver15ur litillega frabrug15inn peim sem birtist i arsyfirliti Ve15rattunnar 1962 eins og synt er f 1O.t6flu. 10.TAFLA Mellalhiti I Reykjavik, al reiknallur heint ut fra mælingum a hverjum mælistall. bl millaillir vi/) Reykjavlkllrf1l1gvoll Jan. Febr. Mars April Mal J{ml Juli Ag. Sept. Okt. N6v. Des. Ar a) b) DA ' pess rna a6 lokum geta a6 manu15ina juli 1972-oktober 1973 voru ger5ar samanbur6armælingar a hita a Reykjavlkurflugvelli og a 165 Ve5urstofunnar a15 Busta6avegi 9, en par hafa ve15urathuganir i Reykjavik veri15 ger15ar sf6an 9.november Ni15urst66ur samanbur15arins syndu a15 mesti munur a mana15arhita var O.3 C f tveim mana6anna en annars a bilinu _0.1 til 0.2 (Ve15rattan, arsyfirlit 1980). LEIDRETTINGAR VEGNA MISMUNAR A VEGGSKYLUM OG SERSTÆDUM HITAMÆLASKYLUM A timabilinu og a nokkrum sto15um jafnvel eftir 1960 voru a ve15urst66vum sett upp serstæ15 hitamælask li i sta15 veggsk la. Veggsk lum var a sinum tima valinn sta15ur a nor6urveggjum en pratt fyrir pa15 na5i sol stundum a15 skina a veggina snemma morguns e15a seint a kvaldin. Einnig gatu husin sjalf valdi5 truflun a hitamælingum. Fra pessu er greint i arsyfirliti Ve15rattunnar Pvi mi15ur voru ovi5a ger15ar samtima mælingar i veggsk li og serstæ15u mælask li og pess vegna ekki unnt a15 lei15retta me15alhita vegna pess munar sem par er a. f arsyfirliti Ve15rattunnar 1962 er tafla sem synir hitamismun i veggsk li og serstæ15u mælask li fyrir nokkrar ve15urst6l5var. Ennfremur eru i arsyfirliti 1966 birtar samanbur15armælingar a Teigarhorni og i Vfk i MyrdaL A grundvelli pessara gagna hef eg fyrir 6 ve6urst6l5var nota15 serstaka lei15rettingu vegna veggsk lis mi15a15 vi15 pa athugunartima sem nota5ir eru i hitaformulum og eru pær lei15rettingar syndar i l1.t6flu. f fyrrnefndri toflu i arsyfirliti Ve15rattunnar 1962 er sagt a5 lei15retting i Si5umula mi15ist vi15 athugunartima kl8 og 20 a5 islenskum mi15tima (k1.9 og 21

21 17 GMT). petta er ekki i samræmi vib pab sem fram kemur i sjcyringum vib tafluna um ab notabir seu athugunartimar hitaformulu, en fyrir Sibumula voru peir kl8 og 17 (kl9 og 18 GMT). par sem leibrettingin er notub mibab vib pa athugunartfma vill utreikning mel\alhita geri eg pab einnig Mr. A Lambavatni og i Vestmannaeyjum (p.e. a St6rhama) nota eg samu leibrettingu vegna veggsjeylis fra upphafi mælinga p6tt fyrir 1931 se annur hitaformula notub. Vir5ist mer pab rettlætanlegt mel\ tilliti til pess ab a Teigarhorni og i Vik i Myrdal par sem sama breyting varb a formulum og par sem unnt var ab reikna leibrettingu fyrir pær bållar eru lei5rettingar af samu stærbargrabu i bå5um tilvikum (sja l1.taflu). A Eyrarbakka er leillretting vegna veggsjeylis svo 6veruleg ( ±0.10) ab henni er sleppt. U.TAFLA Leillrettingar vegna mismunar Il veggskylum og serstællum hitamælaskylum.ian. Febr. Mars April Mai.Iiini.Ildi Ag. Sept. Okt. Nov. Des. SillumiiIi '34.jiiIi' DA Lambavatn '23.jiini' DA Kvigindisd DA '46.jiini'56 DA DA DA Teigarhorn Vik Vm.eyjar okt.'21-jldi' Retter ab fram komi ab i aburnefndum samanburbarmælingum a Teigarhorni og i Vik i MYrdal er athugunartimi kl20 a5 islenskum mi5tima en ekki kl.21 eins og lengst af var a pvi timabili sem lei5rett er fyrir. Lei5rettingarnar eru engu a5 sibur notabar og getur vart skakkab miklu samanbori5 vi5 a5ra 6vissupætti. Ekki ver5ur seb nakvæmlega af sjeyrslum hvenær serstætt sjeyli var sett upp i Vik. par e5 samanburbarmælingar h6fust i januar 1964 reikna eg me5 veggsjeyli til arsloka Ab lokum skal serstaklega teki5 fram a5 samanbur5arrnælingar a Teigarhorni f6ru fram timabili5 september 1964"desember 1966 og i Vik arin 1964 og Samkværnt pvi er ekki teki5 tillit til leibrettinga vegna veggsjeylis fyrir pessar Ivær stii5var vib utreikning me5alhita sem birtist i arsyfirliti Ve5rattunnar 1962 og si5ar m.a. i b6k minni Ve5urfar a Islandi (1976).

22 18 EINSTAKAR VEDURSTODVAR. ATHUGASEMDIR Her a5 framan hefur veri5 raki5 me5 hva5a hætti h6fundur leil5retti mana5arhita einstakra ara fyrir 31 vel5urst615 allt fra aldamotumpar til leil5rettingar url5u oparfar sem fyrir flestar ve15urst65var var5 ari Vil5 pa vinnu komu fram ymis atri5i var5andi einstakar st6l5var, auk pess sem fyrir kom al5 aætla pyrfti og setja inn gildi i nokkurn tima fyrir einstakar st6l5var. Er rett al5 fara um petta nokkrum or5um. Arnarstapi: Vegna andlåts athugunarmanns var st65in l6g15 nil5ur i oktober Manal5arhiti eftir pann tlma er aætlal5ur mel5 samanburl5i vi5 Stykkisholm. Blondu/islHjaltabakki: A1lm6rg gildi a arunum voru, aætlu5 mel5 samanburl5i vi5 l>oroddsstal5i, Hraun svo og mel5alhita I ljos kom a5 meilalhiti i juli a Blanduosi er lo.o C en ekki 10.;; eins og birt er i arsyfirliti Ve5rattunnar 1962 og sil5ar m.a. i bokinni Ve5urfar a Islandi (1976). Siglunes: Arin vantal5i i vinnut6flur. Fyrir pau ar var manailarhiti reiknal5ur samkvæmt formulu beint ur vel5urskeytabokum. Hallormsstallur: Serstakri hitamælalei5rettingu, +0.5 (skv. vinnut6flu vel5urfarsdeildar) var bætt vi5 manal5arhita fra upphafi mælinga til og me5 oktober 1947 (pa ekki fdesember 1946). Nokku5 var um aætlanir hitagilda 1937, 1939 og allt ari mel5 samanbur5i vil5 Teigarhorn. Vik i MYrdal: Nokkur gildi manal5arhita voru aætlu5 arin mel5 samanburl5i vil5 Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar: Vel5urathuganir i Vestmannaeyjum voru i kaupsta5num fra upphafi (1877) til september 1921 en pa var ve5urstmin flutt a Storh6f5a. Vil5 pau umskipti var5 augljost brot i samanbur5i me5alhita i Vestmannaeyjum vi5 mel5alhita nalægra st6l5va. Vegna peirra utreikninga sem sil5ar verl5ur lyst reyndist nau5synlegt al5 leil5retta manal5arhita tlmabilil september 1921 pannig a5 hiti væri mi5a5ur vi5 Storh6f5a fra aldamotum. Var petta gert me5 samanbur5i vil5 mel5alhita a Eyrarbakka og Storanupi timabilin og Reyndist manal5arhiti a Storhaf5a vera C lægri en i kaupsta5num. Storin6purlHæll: Vi5 athugun kemur i ljos a5 svo vir5ist sem i Meteorologisk Aarbog, ILdel 1910 vanti minusmerki framan vi5 hita i januar 1910 a.8toranupi. Er her nota5ur hitinn -3.8 C i sta5 3.8 C fyrir pennanmanu5. Fyriralla manu5i aranna 1902 og 1930 var me5alhiti aætla5ur me5 samanbur5i vi5 Eyrarbakka. Einnig var oktober,desember 1919 aætlal5ur me5 samanbur5i vi5 Vestmannaeyjar. Notu5 voru aætlu5 gildi ur vinnutaflu ve5urfarsdeildar tfmabili5 januar 1931-juni 1932, en pa tok ve5urst65in Hæll vi5. K6nnun syndi a5 ekki var parf serstakrar lei5rettingar vegna flutnings ve5urst6l5varinnar fra Storanupi yfir a Hæl. Eyrarbakki: A sama hått og fyrir Storanup leiddi athugun i Ijos a5 minusmerki vanti a5 61lum lfkindum i Meteorologisk Aarbog framan vi5 hitann i januar Er her pvi notal5ur hitinn -3.3 C i sta5 3.3 C fyrir pennan manu5 par e5 utiloka5 er al5 reikna me5 ovenjulegum hlyindum a tveim ve5urstmvum i k61dum manu5i.

23 19 HELSTU EINKENNI HITAFARSINS MEDALHITI I>egar hefur komi5 fram a5 a5eins 7 hinna 32 voldu ve5urstmva sem hofu slorf fyrir 1940 hafa starfa5 nær samfeilt fra aldamotum og allar reyndar lengur en pa5. StMvarnar em: Reykjavik, Stykki~h6lmur, Grimsey, Akureyri, Teigarhoru, Vestmannaeyjar og St6riniipur/Hæll. I Stykkisholmi, sem er elsta islenska ve5urstmin, hofust athuganir sidla ars 1845 og næstelsta stmin, Teigarhorn, var stofnu5 ari og pa undir heitinu Bemfjor5ur. Fram til pessa em pa5 hitamælingar fra Stykkisholmi sem!yrst og fremst hafa veri5 nota5ar til a5 lysa hitafarsbreytingum herlendis, enda um "lengsta mælitfmabili5 a5 ræ5a auk pess sem par hefur hiti veri5 lei5rettur allt fra upphafi mælinga eins og fram hefur komi5. I>a5 er vel vi5 hæfi a5 hefja umfjollun um hitafar a pessari old me5 pvi a5 lita a me5alhita arabilsins !yrir framangreindar 7 ve5urslo5var (12.tafla). Itreka5 skal a5 me5alhiti i Vestmannaeyjum er mi5a5ur vi5 StorhoIDa allt tfmabili5. Arlegur gangur me5alhita er syndur a 2.mynd!yrir sex stmvanna i 12.toflu. Bæ5i i loflu og a mynd koma pegar fram nokkur megineinkenni hitafarsins sem benda rna a, svo sellj. breytileiki armwiflj! elli!:...!ll1- hyor! Jlffi '~~fsi:bt2~rr~~!'~ærirt!~~~5g~~inil~g~~~5 ~~~t~~;~~o~dt~illi~e!1~n'~~iltr~~~~~i~~ (Rvk., Sth.). AthYg'liSvert er a5 i Grimsey reynist mars-miinnilm: vera!l;all:lilsti manu5ur arsins og em ve.t.r~~ma~~.~irnir januar-mars_jeyndar me5, svipa5an... L' i \1\ U,,,,, II.... "" I""'" ~ (,.. I l'lota..' 17"" <~"'/[.'::i + '':;-C.f y'\ ~'V\-'J t.t'\."h, tv1!,-t. I/\'I,.'Lf. " ' A... G;:; 't..."r,<,~,l I 6",', (.\,.l' i C'; ti', r Oi'f 'T. it j 3,'" i I.I t~/i'".:.1.' "j

24 20 me5alhita. Vi/j n()r5ur- og austurstriindina (Gr. og Tgh.) svo og f Vestmannaeyjum er 1ftill sem enginn munur il me5alhita f julf og i1gust. O( Stnp./Hæll " " 'I /,\./ '\ //. ~/ \ 1. r \.,, ~ \,.. ' 4 1\' 2 _ r / \ "-.....,.... Vm. -- / \ - Vm.--- _ / \ Rvk. O1-:--:-:-:=-...=.---::".-' """-1 Rvk Stnp.1 Hæll J F M A M J J Å S o N D o(..,- ] o -2 /' Tgh._._. _e""'-. / / :'\./ / / ",.\./ I ', \ I I ~. / \ ". I \ I :--. /,'. / '-,'e_tgh.... Gr. Ak. -4 J F M A M J J Å S o N D 2.MYND. Arlegur gangur hitans f ReykjaVIK, Grfmsey, Akureyri, Teigarhorni, Vestmannaeyjum og St6ranupiIHæli.

25 21 13.TAFLA Hæsti 02 lællsti mana/larmellalhiti C Jan. Febr. Mars April Mai Juni JUli All. Sept. Okt. Nov. Des. Reykjavik hæst ar ) lægst ar StvkkishOlmur hæst ar lægst ar Grimsey hæst ar ) 1933 lægst ar ) Akureyri hæst ar ) lægst ar Teillarhorn hæst ar ) ) ) lægst ar ) Vestmannaeyjar hæst ar 9) ) 11) lægst ar ) StorinupurfHæll hæst ar lægst ar ) 1926, ) 1941, 1956, ) 1918, ) 1927, ) 1926, 1932, 1948, ) 1936, ) 1908, 1915, ) 1917, ) 1947, ) 1933, ) 1950, ) 1903, Me5alhiti einstakra mana5a getur breyst afar miki5 fra ari til ars. Landi5 liggur oft nærri markum hlyrra og kaldra loftmassa, læg5ir eru J:>vi ti5ar og getur sta5setning peirra ymist leitt til langvarandi nor5anatta me5 kulda e5a su51ægra atta mc5 hlyindum svo mestu andstæ5urnar seu nefndar. pcssi breytileiki kemur skyrt fram i 13.taf1u par sem syndur er hæsti og lægsti mana5arme5alhiti sem komi5 hefur fyrir a st65vunum sja fra aldamotum. Pvi mi5ur er me5alhiti fyrir sja ve5urstoovar alltof rfr efnivi5ur til a5

26 22 veita fullnægjandi yfirlit um breytilegt hitafar a landinu el5a til samanburl5ar vil5 skemmri tfmabil Sf5ar f ijessum kafta ver5ur vali5 heppilegt og einkennandi 50 ara tfmabil ijar sem nær allar hinar viildu 32 ve15urstii5var koma vil5 siigu. Mel5 ijeim hætti ver5ur unnt a5 lysa hitafarinu nanar og jafnframt ver5ur me5alhiti ijess tfmabils akj6sanlegt hjalpartæki vi5 samanburl5 milli afmarka5ra tfmabila ijegar fjalla5 ver5ur um hitafarsbreytingar fra aldam6tum. Um hlyjustu og kiildustu ar og arstf5ir aldarinnar er fjalla5 i sf5ari kafta. STADALFRAVIK - ARSTfmR StaOalfråvik månallar og årshita Sta5alfravik mana5ar- og arshita er g65ur mælikvar15i a hversu breytilegur mana15ar- og arshiti er fra ari til ars. Ver15ur jjessari stær15, lyst her a eftir, bæ15i arlegum gangi hennar og breytileika eftir landshlutum. Ymist ver5ur byggt a timabilunum e5a Samanbur15ur stal5alfraviks milli ijessara tveggja timabila (vrir ijær 7 ve5urstii5var sem starfa5 hafa alla iildina synir a15 ijar a milli er oftast 6vemlegur munur. Se litil5 a einstaka manu5i nær munurinn a15eins 9 sinnum a5 fara yfir 0.2 e og a5eins einu sinni rett yfir 0.3 (i Gr.). Fyrir arshitann em fravikin milli tfmabilanna a bilinu _0.06 til A 3.mynd rna sja ariegan gang sta15alfraviks (vrir ijrjar ve15urst6l5var, Akureyri sem, eins og sf5ar ver5ur synt, er i ijeim landshiuta ijar sem sta5alfravik em hæst, Vestmannaeyjar ijar sem sta15alfravik er fiesta manu15i lægst og loks (vrir Reykjavik. Sja rna al5 stal5alfravik er mjiig breytilegt eftir arstima. Stærst er ija5 manul5ina januar-mars og er athyglisvert a5 hæstu gildi er a5 finna i mars a ijessum ijrem stii15vum. A ija15 vf5a vi5 um nor5an- og austanvert landil5 og a SulSurlandsundiriendinu (Stnp./Hæll, Eb., I>v./HlSbr.). Annars sta15ar er januargildils jafnhatt elsa heldur hærra. f iillum landshlutum skera manulsirnir juni-agust sig ur me5 lægst gildi sta5alfraviks. Hinn mikli og skarpi munur stalsalfraviks milli vetrar og sumars symr a15 mana5arhiti ver15ur einkum breytilegur fra ari til ars a5 vetrarlagi ijegar læg15ir em ti15ar og djupar og me15alstalssetning ijeirra milsa15 vils landi/5 6regluleg. A5 sumarlagi er myndin allt iinnur. Hitamunur hlyrra og kaldra loftmassa er ija miklu minni og ekki jafn voldugt a5streymi loftmassa og a15 vetrarlagi.

27 23 c Ak. 2 Ak. Vm. Rvk. Vm. l - J F M A M J J Å 5 OND 3.MYND. Sta5alfravik mana5arhita i Reykjavik, Vestmannaeyjum og a Akureyri. Skipting i arstillir Svo vir5ist vi5 athugun linuritanna a 3.mynd a5 skipta megi arinu nokku5 greinilega i arstillir a grundvelli sta5alfråviks. Se teki5 me5altal sta5alfraviks 7 ve5urst65va arabili og 32 st65va fyrir einstaka manu5i fæst i ba5um tilvikum sama heildarmynd svo sem sja rna a 4.mynd. Greinilegustu breytingar milli einstakra mana5a eru milli mars og april, mai og juni, agust og september og loks desember og januar. Helsta undantekningin er hversu lagt gildi februar hefur fyrir timabili samanbori5 vi5 januar og mars. f umfjollun um hitafar eftir arstima mun eg f pessu riti skipta arinu i arstillir a grundvelli pess breytileika sta5alfraviks sem lesa rna ur 4.mynd. Manu5irnir januar-mars sem hafa i storum dråtturn stærstu fravikin um e5a yfir 2.0 C teljast vera vetur. Manu5irnir april-mai me5 sta5alfravik l'so-1.6 C teljast vor. Athyglisvert er hversu greinilega manu5irnir juni-agllst skera sig ur me5 lægstu me5algildi sta5alfraviks, tæplega 1.0 C fyrir alla prja manu5ina. Teljast peir her vera sumar. Laks eru manu5irnir september-desember nokku5 svipa5ir, po pannig a5 sta5alfravik eykst eftir pvf sem a hausti5 li5ur. Eru gildin a bilinu C e5a i meginatri5um mitt a milli sumars og veturs. J>etta fjogurra mana5a timabil teist her vera haust. J>a5 ver5ur a5 teljast heppilegt vegna ti5s samanbur5ar a5 hinar andstæ5u arsti5ir sumar og vetur hafa jafnmarga manu5i. Hins vegar er rett a5 hafa i huga hva5 var5ar vor og haust a5 aukinn fjoldi mana5a i me5altali arsti5ar dregur ur breytileika stær5arinnar milli ara. il j

28 24 c- - Sta~alfråvik månaoarhito VETUR meool to I 7 veou rstoova AUS T - -;-;-:-f---,- ;-;:-.... ~OR - o. o.. H o......, I-- SUMAR c--- - l J F M A M J J A SON O o, ~ - Sta~o Ifrå vik månaoorhito V ETUR meoattal 32 ve~u r sfobva ,..,..,. r-:-;7" f- HA US T - ::: VOR r-- ~~ - - SUMAR - f '"..... J F M A M J J. A SON O 4.MYND. Stal5alfravik manal5arhita, mel5altal 7 ve15urst6l5va og 32 st6l5va

29 BREYTILEIKI STADALFRA.VIKS EFTIR LANDSHLUTUM 25 Me6 pvi a6 lita a sta6alfravik timabilsins em allar hinar v6ldu 32 ve5urst65var me5 og pvi unnt a5 gera se nokkra grein fyrir breytileika pess eftir landshlutum. Sta5alfravik arshita (5.mynd) er a nær 6llum ve5urst65vunum lægra en sta6alfravik pess mana6ar sem hefur lægst gildi en pa5 er eins og fram hefur komi6 einhver mana5anna juni-agust. Arsgildi einstakra stb6va liggja a bilinu O o e og er pvi breytileiki eftir landshlutum ekki ykjamikill Lægst em.', ", " '" " " 0,6 Sta6alfrcvik arshita o C '",,,. 5.MYND. Sta6alfravik arshita , cc. pau vi6 su6urstr6ndina en hækka sf6an nar6ur a b6ginn og em nær alls sta6ar "'O.80 0 e um nar6anvert landi6. Em håmarksgildin a Nar6austurlandi. Fyrir hvem landshiuta fyrir sig rna segja a6 afar 1ftill munur se a annesjum og innsveiturn. Sist a pa6 p6 vits um Su5urland. Sta6alfravik jan6arhita er synt a 6.mynd. Pa6 er megineinkenni pessa karts hversu mikill munur er milli annesja og innsveita. Ma segja a6 svo se i 6llum landshlutumpar sem innsveitir er a6 finna. Stærst er sta6alfraviki6, e6a ef vill mestur breytileiki januarhitans fra ari til ars, i innsveiturn, vf6a a bilinu 2.4 _2.6 C. Hamarki nær jla6 i innsveiturn nar5austanlands. Gildi vil5 strendur em vf6ast a bilinu C, lægst allra sy5st vil5 su15urstr6ndina (Vm., Vik), a Dalatanga og yst a Snæfellsnesi (Arn.).

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál]

sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] sþ. 503. Tillaga til þingsályktunar [200. mál] um heimild fyrir rikisstjórnina að staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. Frá utanríkisráðherra. Alþingi ályktar að

Detaljer

Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6

Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6 ORKUSTOFNUN Grensásvegi 9, 108 Reykjavík Verknr. 540 550 /os/jfj/vmgogn/lyk/038/skyrsla038.t Þverá, Langadalsströnd vhm 038 Rennslislykill #6 Jóna Finndís Jónsdóttir OS-96064/VOD-11 B Nóvember 1996 - 2

Detaljer

GREINARGERD UM VEDURFAR

GREINARGERD UM VEDURFAR VEDURSTOFAISlANDS GREINARGERD UM VEDURFAR vegna skipulags Åslands og Setbergslands i HafnarfirOi eftir FJosa Hrafn SigurOsson og Markus Å. Einarsson Reykjavik 1979 GREINARGERD UM VEDURFAR VEGNA SKIPULAGS

Detaljer

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ?

VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? VERKEFNI ME B ぱKINNI: たSLAND LANDI OKKAR EFTIR ʼn ぱRU KRISTINSD ぱTTUR. Bls. 4 5: Hva heitir landi sem vi b モum タ? Hva heitir landi sem モ kemur fr ァ? Hva er j パ? Hva heitir j パ in sem b ヲr ァ たslandi? Hva

Detaljer

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000.

UM SJÁVARFALLASPÁR. Náttúiufrœðingurinn 69 (I), bls , 2000. ÞORSTEINN SÆMUNDSSON UM SJÁVARFALLASPÁR Sjávarföllin hafa frá fyrstu tíð vakið athygli þeirra sem við strendur búa eða sjómennsku stunda. Að sæfarendur þurfi að taka tillit til flóðs og fjöru er deginum

Detaljer

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA SAMTOK FiSKVINNSLUSTÖÐVA Alþingi Efhahags- og skattaneínd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA Borgartúni 35 105 Reykjavík

Detaljer

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin

EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin EMADINE 0,05% øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder Emedastin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt.

Detaljer

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973

A rslanoi LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS. rnorkustofnun. Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR apr[l 1973 rnorkustofnun LANOPORF ORKUVINNSLUIDNADARINS A rslanoi Erindi flutt a landnytingarratistefnu LANDVERNDAR 6. - 7. apr[l 1973 Eftir Jakb Bjrnssn rkumalastjra Reykjav[k, marz 1973 rnorkustofnun LANDpORF ORKUVINNSLUlDNADARINS

Detaljer

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun Erla Björk Þorgeirsdóttir Kristinn Einarsson Linda Georgsdóttir OS-2013/01 978-9979-68-326-1 Orkustofnun Orkugarður

Detaljer

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014

30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014. av 30. september 2014 30.7.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2014 203-2015n EØS-KOMITEEN HAR av 30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

Verkefnahefti 3. kafli

Verkefnahefti 3. kafli Verkefnahefti. kafli Skali A Verkefnablöð 0 Námsgagnastofnun. KAFLI .. Cuisinaire-kubbar hvítur appelsínugulur rauður blár ljósgrænn brúnn fjólublár svartur gulur dökkgrænn dökkgrænn svartur gulur fjólublár

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun

Frístundahús. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun . gr. byggingarreglugerðar, nr.112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frístundahús Í grein í byggingarreglugerð segir: Almennar hollustuháttakröfur íbúða

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda.

Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz tfonirettinda. Post- og fjarskiptastofnun b.t. Sigurj6ns lngvasonar Sigurjon@pfs.is Suourlandsbraut 4 105 Reykjavfk Reykjavfk 15. n6vember 2016 Varoar: Athugasemdir Nova vio uppboosskilmala vegna 700MHz, 2100MHz og 2600MHz

Detaljer

Ástin á tímum ömmu og afa

Ástin á tímum ömmu og afa !!! Ástin á tímum ömmu og afa - Bréf og dagbækur aldamótamanns - Anna Hinriksdóttir Lokaverkefni til M.A.-prófs í hagn!tri menningarmi"lun Lei"beinandi: Sigur"ur Gylfi Magnússon Ástin á tímum ömmu og afa

Detaljer

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson

Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár. Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar náttúruvá viðvaranir - spár Sigrún Karlsdóttir Sibylle von Löwis Trausti Jónsson Gróðureldar Gróðureldar geta kviknað í sinu mjög þurrum gróðri rakastig og úrkomumagn skiptir því máli Gróðureldar

Detaljer

uags. 18. des Framh. ags. 18. febr. 953.

uags. 18. des Framh. ags. 18. febr. 953. .t.m. \r...jtjl.~ I Va tusjjfi 1 1llt:; ar RAJ:t' J t Sky la J. Rist uags. 18. des. 1952. Framh. ags. 18. febr. 953. RAFORKUMALAsTJ6R I Vhm. 15 Vatnamrelingar R e n n s 1 i u r My v a t n i skyrsla. S.Rist

Detaljer

SPAD6MARNIR UM ISLAND

SPAD6MARNIR UM ISLAND JONAS GUE>MUNDSSON: SPAD6MARNIR UM ISLAND REYKJ'AVlK 1941 - STEINDORSPRENT H.F. L Su.maria 1937 fengu ymsir menn her a landi senda f. p6sti dalitla b6k a ensku, sem bar hio einkennilega nafn,,icelands

Detaljer

Veaurstofa islands Greinargera

Veaurstofa islands Greinargera Veaurstfa islands Greinargera Svanbjrg Helga Haraldsd6ttir Fera til Frakklands g Sviss i mai - juni 1997 Vi-G97026-UR21 Reykjavik Oktber1997 Efnisyfirlit Inngangur 3 Yfirlit 3 Rastefnan 3 Ar6lla - snj6athuganir,

Detaljer

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr.

gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Almennar kröfur til íbúða Í grein í byggingarreglugerð segir: Hver einstök

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973

FRAMV INDU SKYRSLA. Juli' j uni' 1973 Vinnuhopur urn haspennuli'nu milli Nor~ur- og Su~ urland s FRAMV INDU SKYRSLA Juli' 1 972 - j uni' 1973 Reykjavik. jun[ 1973 Vinnuhopur urn haspennullnu milli N ort)ur- og Sut)urlands FRAMVINDUSK~RSLA

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 (utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver). Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun

Sprungulektarkort. Rikey Hlin Saevarsdottir. Unnie) fyrir Landsvirkjun Sprungulektarkort Rikey Hlin Saevarsdottir Unnie) fyrir Landsvirkjun ORKUSTOFNUN Vatnamalingar Verknr.: 7-543820 Rikey Hlin Szvarsdottir Sprungulektarkort af Skaftarsvaeainu UnniQ) fyrir Landsvirkjun 0s-2002

Detaljer

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ

majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ Afskriftir nátnslána - minnisblað majl Eríndi nr. Þ /^ 3 /^ 3 komudagur 2% l 20IÍ 1Norður Noregi hafa námslán íbúa um langt skeið verið færð niður um vissa upphæð árlega. Námslán eru afskrifuð um 10% á

Detaljer

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121

Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Hugvísindasvið Kongeriket Norges Grunnlov 49-121 Oversettelse fra norsk til islandsk Ritgerð til BA-prófs í norsku Þórunn S. Hreinsdóttir Júní 2015 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í norsku og

Detaljer

VeOurstofa islands GreinargerO

VeOurstofa islands GreinargerO VeOurstofa islands GreinargerO Harpa Grfmsd6ttir Byggingarar husa a SeyOisfirOi Vi-G97016-UR12 Reykjavik Agus11997 EFNISYFIRLIT GREINARGERD UM VERKEFNID 2 TILGANGUR VERKEFNIS... 3 AGRIP AF BYGGDASOGU SEYDISFJARDAR

Detaljer

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS.

Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða. Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Norska fiskveiðistjórnunarkerfið og markaðssetning norskra afurða Jóhannes Pálsson, framkvæmdastjóri framleiðslu Norway Seafood AS. Helstu markaðir fyrir norskar sjávarafurðir Heildarútflutningsverðmæti

Detaljer

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen

LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv. Adm. dir. Frode Nilsen LNS Norsk gruveselskap med et internasjonalt perspektiv Adm. dir. Frode Nilsen LNS- Gruppen LNS Eiendom AS Hålogaland Grus & Betong AS LNS (Chile) S.A. LNS AS Skaland Graphite LNSGMS Greenland Rana Gruber

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1.

EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 29 ISSN árgangur EES-STOFNANIR. 1. ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. EES-ráðið 2. Sameiginlega EES-nefndin ISSN 1022-9337 Nr. 29 10. árgangur 5.6.2003 2003/EES/29/01 Ákvörðun sameiginlegu

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé

Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Dómstigi við mat á lifandi sauðfé Við dóma á sauðfé skal styðjast við skala þann sem lýst verður hér á eftir ásamt því að upplýsingar um þunga grips og mælingar á bakvöðva, fituþykkt á baki, lögun vöðvans

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i.

~~r~~~ Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. ~~r~~~ &!iz SclI.l { Y9/. Reg l u r u m v e 5 u r s k e y t i. (Sampykktar a al1sherjarpingi ve6urfræ6inga i Washington 1947 og a pingi ve6urfræ6inga Nor6ura1fu i Paris 1948). Hvert ve6urskeyti er minnst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Áhættumat Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi Mars 2014 0 EFNISYFIRLIT Inngangur...4 I. Forsendur...4 II. Hættugreining...5 III. Áhættumat...8 1. Berklar (Tuberculosis

Detaljer

A/ ) i SOsi mismunandi upphafstima kjarasamninga 6 hinum almenna vinnumarkadi skal gildandi. Fjirmfla- og efnahagsrioherra f.h.

A/ ) i SOsi mismunandi upphafstima kjarasamninga 6 hinum almenna vinnumarkadi skal gildandi. Fjirmfla- og efnahagsrioherra f.h. Fjirmfla- og efnahagsrioherra f.h. rikissjrids annars vegar og F6lags hdsk6lakennara hins vegar gera med s6r svofellt SAMKOMULAG um brel,tingar og framlengingu r{ kjarasamningi aoila Inngangur Adilar eru

Detaljer

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

Kennsluleiðbeiningar. Geisli 3B Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun Kennsluleiðbeiningar 25. febrúar 2013 Efnisyfirlit Yfirlit yfir námsefni 7. bekkjar... 3 Geisli 3B... 4 Skýringar á táknum... 6 Brot... 7 Hlutföll... 8 Talnafræði... 15 Ekki er allt sem sýnist... 19 Mynstur

Detaljer

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur.

Nr júní 2015 REGLUGERÐ. um plöntuverndarvörur. REGLUGERÐ um plöntuverndarvörur. 1. gr. Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins. Eftirfarandi gerðir sem vísað er til í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast

Detaljer

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI

FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI FJÁRMÖGNUN NÝSKÖPUNAR OG RANNSÓKNA Í NOREGI Í FISKELDI OG SJÁVARÚTVEGI Friðrik Sigurðsson, rekstrarráðgjafi, SINTEF MRB AS Reykjavík 16. apríl 2009 Heimilt er að nota upplýsingar í heild eða að hluta úr

Detaljer

10 Leddstilling og kongruens

10 Leddstilling og kongruens 10 Leddstilling og kongruens Bakgrunn 110 Leddstilling. Leddstillinga i norrønt er friare enn i moderne norsk. Mykje av forklaringa ligg i den rike morfologien, som gjer at nominale setningsledd kan plassere

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015

Nidurstiidur foreldrakiinnunar Krerabreiar i maf 2015 Nidurstiidur foreldrkiinnunr Krerbreir i mf 2015 Hve 6neg6lur ert pri med hfisndi leiksk6lns? 0% f Mjog Snegd/ur I Frekr 6negdlur &l Frekr 65negd/ur r Mjog o6ngdlur o J6kvrett er 6 leiksk6linn s6 i s6rhirsnre6i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 1. HEITI LYFS Paracet 60 mg endaþarmsstílar 2. INNIHALDSLÝSING Hver endaþarmsstíll inniheldur 60 mg af parasetamóli. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 3. LYFJAFORM

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga

Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Háskólinn á Bifröst BS ritgerð - Haust 2012 Hvað ræður skattalegu heimilisfesti lögaðila skv. íslenskum skattarétti og ákvæðum tvísköttunarsamninga Jóhann Sveinn Sigurleifsson Leiðbeinandi: Elísabet Guðbjörnsdóttir

Detaljer

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast).

Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Upplýsingar er varða störf erlendis (Dags. 02.12.2008. Listinn verður uppfærður reglulega eftir því sem nýjar upplýsingar berast). Yfirlit yfir samstarfsaðila í Noregi Örstutt um stöðuna í Noregi Það er

Detaljer

Inngangur Skýrsla þessi er samin af vinnuhópi sem forseti Alþingis skipaði í júní 2014 til þess að endurskoða kosningalög. Upphaflega var gert ráð fyrir því að vinnuhópurinn skilaði tillögum sínum í formi

Detaljer

Aðför vegna umgengistálmana

Aðför vegna umgengistálmana Aðför vegna umgengistálmana Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri Hrefna Friðriksdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2012 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla

Detaljer

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN

Útgáfa Orkumála með nýju sniði 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 2005 ISSN ORKUMÁL24 1. ÁRG. 2. TBL. DESEMBER 25 ISSN 127-563 ELDSNEYTI Útgáfa Orkumála með nýju sniði Á undanförnum árum hefur ritið Orkumál verið gefið út með tölulegum upplýsingum um íslensk orkumál, þ.e. raforkuiðnaðinn,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face

ServerClient 15. Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system. Hönnunarger ir Designvarianter. Gira/Pro-face Zugriff KNX/EIB kerfi Tilgang KNX/EIB-system Sem jónustutæki fyrir Gira HomeServer 3 e a Gira FacilityServer er t.d. hægt a byggja inn í Gira SmartTerminal e a ServerClient 15. eir virka sem a al st ringar-,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Eðlisfræði Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker

Eðlisfræði Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker S I S Menntaskólinn 14.1 Bylgjur, bylgjustafnar og ölduker R E Y K SIGILLUM J A V SCHOLÆ I C E N í Reykjavík Eðlisfræði 1 Kafli 14 - Bylgjur í fleti 21. mars 2007 Kristján Þór Þorvaldsson kthth@mr.is -

Detaljer

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta

Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta Sigurbjörg Rut Hoffritz Beiting enduröflunarverðs við ákvörðun fjárhæðar eignarnámsbóta - BA-ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT

Detaljer

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum

3.2 Lausnir af römmum sýrum og bösum 3. kafli, Efnafræði II (Jóhann Sigurjónon) Efnahvörf ýru og baa við vatn og innbyrði. (Athuga: K = K a ; S = HB ; B = B ; K v = K w ) Upprifjun (8. kafli bók I, Jóhann Sigurjónon) Skilgreiningar: Brønted:

Detaljer

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi

Frumvarp til laga. um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi Þskj. 189 170. mál. Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. (Lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009 2010.) 1. gr. Á eftir 23. gr. laganna kemur ný grein,

Detaljer

I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei().

I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei(). I. Her hefr }>ingfarar balk, ok segir um nefndar ei(). KAP. 1. FriC\r ok blessan vars herra Jesu Christi, arnac\arorc\ fru sancte Marie ok hins heilaga Ölafs konungs ok hins heilaga Porlaks biskups ok

Detaljer

Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar

Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar 1 Íslenska við aldahvörf. Erlend máláhrif í lok 19. og 20. aldar Rannsóknasjóður Háskóla Íslands 2010: 775 þús. 2011:? Rannsókn á erlendum máláhrifum á s.hl. 19. aldar og samanburði við niðurstöður úr

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema

Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema Guðlaug Björg Ingólfsdóttir Meginreglur um bótaábyrgð eignarnema -BA ritgerð til BA prófs í lögfræði - Umsjónarkennari: Arnar Þór Stefánsson Lagadeild Háskóla Íslands Apríl 2009 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur...2

Detaljer

.ASJONALE -ATEMATIKK 1MX 3KOLENR

.ASJONALE -ATEMATIKK 1MX 3KOLENR Delprøve 1MX Du skal prøve å svare på alle oppgåvene i dette heftet så godt du kan, sjølv om nokre av dei kan vere vanskelegare eller annleis enn du er van med. Somme svar skal du rekne ut, nokre gonger

Detaljer

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum.

FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI. Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum. Nr. 18 19. janúar 1973 FRAMLEIÐSLA Á MJÖLI OG LÝSI Útreikningar á olíunotkun, loftmagni og varmatöpum við fiskmjölsframleiðslu í eldþurrkurum Páll Ólafsson Útdráttur Í samantekt þessari er reiknað út olíunotkun,

Detaljer

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA

REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA REGLUR FYRIR ÚTGEFENDUR FJÁRMÁLAGERNINGA NASDAQ OMX ICELAND HF. ÚTGEFNAR 17. desember 2013 INNGANGUR... 4 HLUTABRÉF... 5 1. TAKA HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA... 5 1.1 SKILYRÐI FYRIR TÖKU HLUTABRÉFA TIL VIÐSKIPTA...

Detaljer

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM

ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM ÚRRÆÐI 55. GR. FJÖLEIGNARHÚSALAGA VEGNA BROTA Á GRENNDARHAGSMUNUM Haukur Hinriksson 2013 BA í lögfræði Höfundur/höfundar: Haukur Hinriksson Kennitala: 060690-3169 Leiðbeinandi: Kristín Haraldsdóttir Lagadeild

Detaljer

Að öðru leyti er vísað til umsagnar Alþýðusambandsins um frumvarp til laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, mál 518.

Að öðru leyti er vísað til umsagnar Alþýðusambandsins um frumvarp til laga um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, mál 518. ALÞÝÐUSAMBAND ÍSLANDS Alþingi komudagur Í9.Í.Q.003 Nefndasvið Alþingis Austurstræti 8-10 Reykjavík, 18. febrúar 2003 Efni: Umsögn um frumvarp til laga um neytendakaup, 556. mál, EESreglur. Alþýðusamband

Detaljer

ISLANDSKE DIKT. Frå Solarljoé til opplysningstid. Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND. (13. hundreåret - 1835) FONNA FORLAG 1977

ISLANDSKE DIKT. Frå Solarljoé til opplysningstid. Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND. (13. hundreåret - 1835) FONNA FORLAG 1977 ISLANDSKE DIKT Frå Solarljoé til opplysningstid (13. hundreåret - 1835) Norsk omdikting ved IVAR ORGLAND FONNA FORLAG 1977 INNHALD FØREORD ved Ivar Orgland 7 SOLARLJOD 121 &ORIR JOKULL STEINFINNSSON (D.

Detaljer

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl.

1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2.3. GULLÁRA-reikningur...*14,85% Fyrir 60 ára og eldri (engin binding) - Vextir gr. 30/6 og 31/12 árl. Leiðbeinandi vextir fyrir sparisjóðina gildir frá 1. apríl 2008 Vaxtatilkynning nr. 417 INNLÁN Vextir alls á ári 1. ALMENNIR SPARIREIKNINGAR: 1.1. Almennir sparireikningar...*5,95% 2. MARKAÐSREIKNINGAR:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver)

Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Ordliste for TRINN 2 (utviklende matematikk-oppgavehefter 2Aog 2B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon På morsmål (islandsk)

Detaljer

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði...

7.4 Skotvopn og sprengiefni Önnur tilvik gr. hegningarlaganna Hugtakið saknæmi Saknæmisskilyrði... EFNISYFIRLIT Aðfararorð... 3 1 Inngangur... 4 1.1 Um efni ritgerðarinnar og efnisskipan... 4 1.2 Sögulegt yfirlit... 6 2 Flokkun afbrota... 7 2.1 Tjónsbrot... 8 2.2 Samhverf brot... 9 2.3 Hættubrot...

Detaljer

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa!

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa! Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa! Vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Gunnar Helgason, sviðsstjóri kjara og réttindasviðs Helga Ólafs, ritstjóri Febrúar 2017 Útdráttur Síðustu

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup

Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup Grímur Hergeirsson Um upplýsingaskyldu seljanda í fasteignakaupum og fleiri reglur laga nr. 40/2002 um fasteignakaup - Meistararitgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Viðar Már Matthíasson Lagadeild Háskóla

Detaljer

föllum tölum kynbeygingu lokaður flokkur opnir flokkar óákveðin fornöfn persónufornöfn afturbeygð fornöfn spurnarfornöfn eignarfornöfn

föllum tölum kynbeygingu lokaður flokkur opnir flokkar óákveðin fornöfn persónufornöfn afturbeygð fornöfn spurnarfornöfn eignarfornöfn 39 2.4 Fornöfn 2.4.0 Flokkar fornafna og almenn einkenni þeirra Svokölluð fornöfn skiptast í nokkra flokka sem eru býsna ólíkir innbyrðis. Íslensk fornöfn eiga það þó sameiginlegt að vera fallorð. Í því

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir

Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Dæmi um eldvarnarveggi, hæðaskil og eldvarnarhurðir Veggir og hæðaskil skv. dæmunum hér á eftir teljast uppfylla kröfur um brunamótstöðu með eftirfarandi takmörkunum: a. Hámarkshæð veggja skal vera 3,0

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

Áfangar í kjarabaráttu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur Magnús L. Sveinsson tók saman

Áfangar í kjarabaráttu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur Magnús L. Sveinsson tók saman Áfangar í kjarabaráttu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 1955 2003 Magnús L. Sveinsson tók saman Áfangar í kjarabaráttu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 1955 2003 Magnús L. Sveinsson tók saman Verzlunarmannafélag

Detaljer

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma.

sambærilegum dómum er átt við að atvikalýsingar séu svipaðar, ákært sé fyrir sömu ákvæði hegningarlaganna og að dómur hafi fallið á svipuðum tíma. EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 2 2 Ákvörðun refsingar... 3 2.1 Um refsimörk laga... 3 2.2 Refsiþyngingarástæður... 4 2.3 70. gr. hgl.... 4 2.4 Hugtakið nauðgun í lagalegum skilningi... 6 2.4.1 Fyrirmynd og

Detaljer

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

t::''.' ~,~, Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985 1 - il '.'. \ : :. ' ' ~,~, i '.. t'. '.. t i i. ; ''.. '.. ;... I. t ~ -. 1 ~ J ' ~.~. :,.. '.. :' t'.. { ~... Minning: Johann Skaptason,. fyrrv. syslumaour faeddur 6. februar 1904 dainn 17. oktober 1985

Detaljer

Leiðbeiningar

Leiðbeiningar . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013 og 280/2014 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Bílastæði hreyfihamlaðra Í grein í byggingarreglugerð segir: Bílastæði hreyfihamlaðra

Detaljer

Veourstofa islands Greinargero

Veourstofa islands Greinargero Veourstofa islands Greinargero ljorsteinn Sæmundsson Grj6thrun ur Steinafjalli i austanveroum Eyjafjollum, 2. september 1997 J Vi-G97029-UR24 Reykjavik Oktober 1997 Inngangur Grj6thrun varo ur Steinafjalli

Detaljer

Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234

Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234 Jökulsá í Fljótsdal; Eyjabakkafoss vhm 221, V234 Rennslislyklar nr. 5, 6 og 7 Egill Axelsson Unnið fyrir Landsvirkjun OS 2006/017 9979-68-208-6 Orkustofnun - Vatnamælingar Orkugarður Grensásvegi 9 108

Detaljer

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði

Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Heimildin til nafnleyndar vitna í sakamálum BA ritgerð í lögfræði Berglind Hermannsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Friðrik Ársælsson Október 2013 Berglind Hermannsdóttir Heimildin til nafnleyndar vitna

Detaljer

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi

Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Þorskeldisráðstefna í Bergen 9. og 10. febrúar 2011. Kristján Ingimarsson HB Grandi - fiskeldi Dagskrá ráðstefnunnar Miðvikudagur 9. febrúar: Heilbrigði og afföll í matfiskeldi. Seiðagæði. Eldisþorskur:

Detaljer

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007

Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 Svanhildur Anna Magnúsdóttir Helstu nýmæli laga nr. 150/2007 -BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2009 EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 3 2. Forsaga

Detaljer

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MEÐ FROSTRFÍU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI. MIN 55 MERKINGAR ( Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65,68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR ) 6. SKÝRINGAR. BRUNNAR O.FL. BG BR GN NF SF SN KB KL KN HRL FP.X K.n.h K.e.h VL HRB J ST PVC PP PE PB BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA BRUNNUR

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum

Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum VMST-R/0106 Línurækt: Efnisval, uppsetning og lagning á línum Valdimar Ingi Gunnarsson Apríl 2001 Veiðimálastofnun Vagnhöfða 7, 110 Reykjavík Sími: 567 6400 Fax 567 6420 Heimasíða: www.veidimal.is Netfang:

Detaljer