KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI"

Transkript

1 KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

2 Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med fokus på produksjon og distribusjon av miljømessige bærekraftige byggeprodukter og løsninger. Kingspan Miljø AS er en del av Kingspan Environmentals europeiske virksomhet som produserer og markedsfører en rekke produkter og løsninger for vannforvaltning, vannrensing, oppbevaring og transport. Kingspan Klargester er et ledende varemerke for driftssikre minirenseanlegg, avløpsrenseanlegg, oljeutskillere, pumpestasjoner og regnvannresirkuleringssystemer. Hovedfabrikken ligger i England og produktene selges over heleverden. I tillegg selges også komplementære produkter fra samarbeidende produsenter. Alle produktene er dokumentert og sertifisert iht gjeldende regelverk og lagerføres sentralt i Norge. Kingspan Miljø AS har kontor i Oslo. Page 2

3 Om Oss VI HAR 60 ÅRS ERFARING MED AVLØPSRENSING. SALG OG DRIFT/SERVICE STYRES FRA HOVEDKONTORET OG VIA ET LANDSDEKKENDE SALGS- OG SERVICEAPPARAT. GODKJENTE FORHANDLERE OG INSTALLATØRER Kingspan Miljø as har dyktige samarbeidspartnere rundt om i Norge. Dette er seriøse firmaer med masse innen faget. Disse vil bistå deg med alt ifra befaring, søknader og installasjon, slik at prosessen blir så enkel som mulig for deg som kunde. Se for mer info. KINGSPAN MILJØSERVICE Alle tekniske inretninger har behov for regelmessig tilsyn og service for å fungere over lengre tid. Kingspan Miljøs eget serviceteam dekker hele Norge, og sørger for pålagt rapportering iht gjeldene krav fra hver enkel kommune. Egen service avtale tegnes mellom deg som sluttbruker og Kingspan Miljø. KUNNSKAP BEFARING PLANLEGGING PROSJEKTERING PRODUKTSORTIMENT VEILEDNINGER INSTALLASJON DRIFT SERVICE DOKUMENTASJON Page 3

4 MINIRENSEANLEGG MINIRENSEANLEGG BioDisc for hus/hytter, 5-50 personer Kingspan Klargester BioDisc er vår toppmodell av minirenseanlegg. Kingspan Klargester er den eneste i Norge som tilbyr minirenseanlegg med biorotor. Den unike prosessen er effektiv og tilpasningsdyktig også ved svært store variasjoner i tilførsel. I tillegg er anlegget svært luktsvakt, stillegående og med minimale driftskostnader år etter år. BioDisc BA-BF er en produktserie tilpasset ulike avløpsmengder. BioDisc BA benyttes til en enkelt bolig eller hytte, BB-BF er felles minirenseanlegg for flere boliger eller hytter. Godkjennes i strengeste renseklasse Testet og dokumentert iht NS-EN Lydløst og luktfritt under normal drift Rask montering kun en tank som skal nedgraves Tilpasset norske forhold BioDisc Enhet BA BB BC BD BE BE Antall husstander (ca) Bredde mm Lengde mm Innløpsdybde mm 7501* 7501* Utløpsdybde mm Dybde under terrengnivå mm Total høyde mm Netto vekt kg Installert effekt W *Kan leveres med ulike innløpsdybder for tilpasning til eksisterende avløpsrør Page 4

5 MINIRENSEANLEGG KINGSPAN KLARGESTER BioDisc EN INVESTERING FOR DE NESTE 15 ÅRENE Roterende innførsel diskteknologi Kingspan Klargester BioDisc BA Virvelsjikt utstyr Kingspan Klargester BioSafe 6 Sekvensiell biologisk behandling 6 Einwohner ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 111,93 ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 447,33 De årlige kostnadene er sammensatt av innkjøp, installasjon, drift, reparasjon og utskiftingskostnader. Disse kostnadene må beregnes fra begynnelsen for hele semesteret av det kvalifiserte tillatelsen utstedt under vannlov (15 år i gjennomsnitt). ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 30,00 Summen av dette er lik de faktiske kostnadene for din lille kloakkrenseanlegg. Et billig kjøp kan vise seg å bli en kostbar avgjørelse i løpet av kort tid. The Kingspan Klargester BioDisc er beregnet å være det billigste systemet for driftsperioden. DRIFT 661,12 DRIFT 1.135,92 DRIFT 1.266,00 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 523,33 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 363,33 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 270,00 = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD 1.214,45 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = , ,19 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = , ,33 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = ,95 Page 5

6 MINIRENSEANLEGG BioSafe Kingspan Klargester BioSafe er designet med den norskutviklete MBBR rensemetoden som gir en meget høy og stabil renseeffekt. BioSafe har vært gjennom omfattende testing med svært gode resultater. Som resultat av dette tilfredsstiller BioSafe minirenseanlegg forurensningsforskriftens strengeste krav for direkte utslipp i sårbare områder, dvs 90 % reduksjon av BOF og Fosfor. BioSafe leveres prefabrikkert i en enkelt tank med ett innløp og ett utløp. Tanken er laget i glassfiber og har derfor lang levetid. Anlegget krever ingen form for overbygg eller sjenerende skap i hagen. BioSafe er SINTEF godkjent og testet iht NS-EN Rimelig i anskaffelse Lave monterings kostnader Lave årlige kostnader Enkel og kompakt design Testet iht NS-EN SINTEF godkjent i Norge Tilpasset norske forhold Krever ikke overbygg Leverandør med over 30 års i Norge Leveres fra 5 til 25 personer (Pe) Biosafe Enhet BioSafe1 BioSafe2 BioSafe3 BioSafe4 Kapasitet PE Innløpsdybde mm Utløpsdybde mm Total lengde mm Total høyde mm Innløpsdybde, ventilasjonsrør mm Innløpsdybde, trekkerør for kabler mm Total utvendig diameter mm Totalvolum l Vekt kg Page 6

7 SLAMAVSKILLERE SLAMAVSKILLERE Gamma En slamavskiller benyttes for å fjerne fast og flytende stoff fra husholdningsavløp før vannet ledes til resipient eller til videre behandling i et renseanlegg eller i et infiltrasjonssystem. I deler av landet hvor resipienten er lite sårbar for næringsstoffer og organisk stoff, stiller ikke forskriftene krav til ytterligere behandling og slamavskilt vann kan ledes direkte til f.eks sjø. Det er utarbeidet en felles europeisk standard, EN for design ytelsestesting og bruk av prefabrikkerte slamavskillere opp til 50 personer (50 pe). Alle nye prefabrikkerte mindre slamavskillere som selges i Norge i dag skal overholde denne standarden. Kingspan Klargester Gamma slamavskiller er testet og dokumentert iht kravene satt i standarden. Med økt fokus på effektivitet og kostnader har Kingspan Klargester utviklet en slamavskiller tilpasset de skandinaviske grunnforhold. Gamma leveres både med selvfall og pumpet utløp. Lav installasjonshøyde Rotasjonsstøpt plast (Pe) Robust og lett Teleskop hals Lett å forankre Løftekroker i tanken Meget transportvennlig Type Volum (liter) Total høyde Innløp Utløp Lengde Bredde Vekt (kg) GSTP GSTP Page 7

8 MINIRENSEANLEGG BioDisc for hus/hytter, personer Kingspan Klargesters prefabrikkerte Biodisc renseanlegg leveres i størrelser opp til 150 pe. Dette tilsvarer utslipp fra ca 40 hus. Installerer man to anlegg i parallell, kan kapasiteten enkelt dobles. Kingspan Klargesters BioDisc renseanlegg er driftsikre, effektive og en miljømessig god løsning med mange fordeler under normal drift. BioDisc benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Systemet er gjennomtestet og velprøvd gjennom mange år. BioDisc akselererer naturens eget rensesystem; det hele baserer seg på en roterende trommel med en stor overflate. Trommelen gir et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefilm. Den gir bakteriefilmen næringssalter fra avløpsvannet og tilgang på luft ved at rotoren gjør ca. 2 omdreininger pr. minutt, over og under vann. Bakteriefilmen er selvetablerende. Dette unike, biologiske systemet krever ikke tilsetning av en startkultur. Renseanlegget er klart til bruk straks det er installert. Alt i en tank lite arealkrevende Ingen lukt Ingen støy Rask og enkel installasjon Lave driftskostnader Skal graves ned Trenger ikke overbygg Lavt energiforbruk BioDisc BG BH BJ BK BL Anleggsstørrelse, ant boliger (ca.) Personekvivalenter pe Daglig tilrenning (maks.) m3/d Daglig organisk belastning kg BOF5/d 4, ,5 9 Dimensjoner (maks.) Lengde mm Bredde mm Dybde under innløpsror mm Innløpsdybde mm Utløpsdybde mm Dybde under bakkenivå mm Høyde, total mm Høyde under bakkenivå mm Vekt, tomt anlegg - totalvekt kg * Antall boliger/hytter er ca. Renseanlegget størrelse må tilpasses størrelse og bruksmønster. Alle anlegg benytter Kingspan Klargesters unike biorotor teknologi og leveres i en enkelt tank med alle funksjoner. Prosessen styres av et kontrollskap som monteres utendørs tilgjengelig for service. Kontrollskapet gir også alarm ved feil og skapene kan utrustes for å sende alarmene som sms meldinger. Page 8

9 MINIRENSEANLEGG Envirosafe, 150 personer Kingspan Klargester Envirosafe er et minirenseanlegg utviklet av Kingspan Environmental for bolig eller hyttefelt, hoteller eller annen turistvirksomhet. Meget effektiv renseprosess tilpasset strenge europeiske krav for rensing av nitrogen, fosfor og organsisk stoff fra avløpsvannet. Kingspan Klargester EnviroSafe minirenseanlegg leveres i moduler av sylinderiske tanker inntil 80 m 3. EnviroSafe benytter en kombinasjon av oksygenrike aerobe og oksigenfattige anarobe soner hvor mikroorganismer lever på et strukturert biomedium. Dette kalles en MBBR prosess som også benyttes i mange større kommunale avløpsrenseanlegg. Biomediene er samlet i kamre med avløpsvann hvor det blåses inn luft i bunnen. Tilsammen sørger dette for meget effektiv biologisk nedbrytning av næringsstoffene i avløpsvannet. I prosessen tlsettes også fellingskjemikalier styrt av elektromagnetisk vannmengdemåler. Dette gir meget effektiv reduksjon av fosfor også ved svært varierende tilførselsmengder. Høy og stabil renseeffekt også med varierende innløpsverdier Kompakt utforming gir lite arealbehov Envirosafe er designet for maks. utløpskonsentrasjoner: 20 mg BOF/l 30 mg SS/l 1 mg tot P/l 5 mg ammonium N/l. Alle funksjoner i en tank betyr enkel og rask installasjon. Mulighet for dype innløp Lave driftsutgifter Kan installeres i trafikkerte områder Designet iht EN Lite vedlikehold nødvendig Alarm beskyttet med mulighet for gsm overføring. Envirosafe modell: (HEQ) Envirosafe 46 Envirosafe 55 Envirosafe 67 Envirosafe 80 Total lengde (m) Total bredde (m) Høyde (m) innløpsdybde 560mm / utløpsdybde 860mm* innløpsdybde 1060mm / utløpsdybde 1360mm* innløpsdybde 1560mm / utløpsdybde 1860mm* innløpsdybde 2060mm / utløpsdybde 2360mm* Diameter innvendig (m) Ca vekt (tom) (kg) Page 9

10 PUMPESTASJONER HUS OG HUS+ PUMPESTASJON Rask og enkel å installere, våre førsteklasses Hus og Hus+ pumpestasjoner krever minimalt vedlikehold, slik at du sparer tid og penger. Våre huspumper er fullt utstyrt med enkle og doble pumper, og er egnet for kloakk, overflatevann, og avløpsvann. De er ideelle for boliger med opptil 13 personer. Egenskaper og fordeler Laget med supersterkt, lavvedlikeholds GRP, og polyetylen av høy kvalitet, for garantert holdbarhet Leveres med valgbart overvåkingssystem Produsert med deler og tilbehør av høyeste kvalitet Kan også brukes til 24 timers lagerbehov Utviklet med funksjoner for enkel tilgang for vedlikehold Service- og vedlikeholdsplaner er tilgjengelige for å forlenge levetiden til pumpesystemene Velg mellom enten 110 mm, eller 160 mm innløpskoplinger Låsbare deksler for optimal sikkerhet Hurtigkoplings utløpskoplinger Tankstørrelse Kapasitet (L) Tankmateriale Kontrollpanel Alarm Pumpetype HUS+ 900 x GRP Inkludert Valgfri Enkel / Dobbel 900 x GRP Inkludert Valgfri Enkel / Dobbel HUS x Polyeten Inkludert Standard Enkel / Dobbel 1000 x Polyeten Inkludert Standard Enkel / Dobbel Page 10

11 PUMPESTASJONER Kompakte pumpestasjoner Våre unikt utviklede kompakte pumpestasjoner er det nyeste tilskuddet fra de markedsledende Klargester pumpesystemer. Rask å installere og lett å vedlikeholde, våre kompakte pumpestasjoner er den ideelle løsningen for uthus og tilbygg, kjellere, bassenghus og utvendige toaletter. Bruk vår premium pumpestasjon til både avløp og kloakk, avhengig av pumpeavstand og høyde. Egenskaper og fordeler 3 pumpe alternativer, avløp lav fallhøyde, avløp høy fallhøyde, og kloakkvirvel med full fleksibilitet Tilbakeslagsventiler og utløpsrør kompresjonskopling som standard Alle systemer inneholder en GRP-kammer, utstyrt med pumpe av høy kvalitet, flottørbryter, tilbakeslagsventiler, fotdrevet lokk og ramme Service- og vedlikeholdsplaner er tilgjengelige for å forlenge levetiden til pumpesystemene Komplett prefabrikkert løsning, klar for installasjon Helautomatisk Tankstørrelse Kapasitet (L) Tankmateriale Kontrollpanel Alarm Pumpetype 610 x GRP I/R Valgfri Enkel 560 x GRP I/R Valgfri Enkel Page 11

12 OLJEUTSKILLERE OLJEUTSKILLERE Fullretensjonsseparatorer Fullretensjonsseparatorer brukes på steder og områder der det er høy risiko for søl. Fullretensjonsseparatorer behandler hele vannmengden. Benyttes når avløpsvannet stammer fra et innendørsareal slik som vaskehall, verksted og lignende. I tillegg benyttes de på utendørsarealer med vesentlig fare for større oljeutslipp. Separatoren må da dimensjoneres for hele vannstrømmen i avløpsnettet, noe som normalt tilsvarer den mengden som tilføres når nedbørsintensiteten er 65 mm i timen.(på større steder kan kortvarige oversvømmelser være en akseptabel måte å begrense gjennomstrømmingen og dermed omfanget av fullretensjonssystemer. Lagre for drivstoffdistribusjon Verksteder Vaskeplasser Søppelplasser Metallgjenvinningsanlegg Lett og enkel å installere Klasse I- og klasse II-utforming Uavhengig testet og ytelsesprøvet, sertifisert av BSI verifisert av SINTEF-Byggforsk Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Vedlikehold fra bakkenivå Oljealarmsystem tilgjengelig Skjøtestykker tilgjengelig for dype installasjoner GRP eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) Nominell størrelse Gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal PPG-3 (0.018) (m 2 ) Sand Lagringskapasitet (liter) Olje Lengde Diameter Innløpsdybde underkant til innløpsrør Utløpsdybde underkant til utløpsrør Min. inntak tank Standard rørdiameter NSFP NSFP NSFP NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA Page 12

13 OLJEUTSKILLERE Bypass-separatorer Bypass-separatorer brukes i de tilfellene det vurderes som en akseptabel risiko å ikke behandle alt vann ved større vannmengder, og brukes f.eks. når risikoen for mye utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten, f.eks.: Bypass-separatorer behandler all gjennomstrømming som forårsakes av nedbør inntil 6.5 mm pr time. Dette dekker over 99% av nedbørstilfellene. Gjennomstrømming over denne grenseverdien ledes utenom separatoren. Disse separatorene brukes når det vurderes som en akseptabel risiko å ikke håndtere alt vann ved større vannmengder, f.eks. når risikoen for vesentlig utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten. Veier Parkeringsplasser Lettere forurensede kommersielle arealer Klasse I- og klasse II-utforming Uavhengig testet og ytelsesprøvet, sertifisert av BSI verifisert av SINTEF-Byggforsk Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Vedlikehold fra bakkenivå Oljealarmsystem tilgjengelig Skjøtestykker tilgjengelig for dype installasjoner GRP eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) Enhetens nominell størrelse Gjennomstrømming (l/sek.) Maks gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal (m 2 ) Sand Lagringskapasitet (liter) Olje Lengde Diameter Mannhull diameter Innløpsdybde Utløpsdybde underkant underkant Fall innløp / til innløpsrør til utløpsrør utløp Min. inntak tank Standard rørdiameter NSBP NSBP NSBP NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE Page 13

14 TILBEHØR INFILTRASJONSSETT Prefabrikkerte «alt-i-ett» infiltrasjonssett for trykksatt infiltrasjon Tilpasset Klargester Watercare slamavskillere med integrert pumpe 40 mm PE rør 3,75 m lengder Overganger og skjøtestykker inkludert Masseseparasjonsduk inkludert (overdekning) Type Rør Forbindelsesrør (m) Fittings Masseseparasjonsduk 2 x 15 m 8 x 3,75 m 2 x 1 (40mm) PP trykkfittings 0,5 x 32 m 2 x 24 m 6 x 4 m 2 x 1 (40 mm) PP trykkfittings 0,5 x 50 m INFILTRASJONSKAMMER Hurtig og enkel, kostnadseffektiv installasjon Kun bruk av stedlige masser, ingen pukk nødvendig. God lagringskapasitet for perioder med stort vannforbruk God tilgang til luft for mikroorganismer Kan kombineres med infiltrasjonssett Type Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt Quick 4 Equalizer 36 kammer 136 (125 effektiv) Ca 5 kg Quick 4 Equalizer 36 endestykke Ca 2 kg Page 14

15 TILBEHØR DIV PRODUKTER OG TILBEHØR PRØVETAKINGSKUMMER Produsert i PE eller GRP Leveres med lokk Justerbare for forskjellige innløpsdybder (kun koneformet kum) Type Total høyde Diameter Rørdimensjon (inn/ut) Innløps dybde Passer til: SCP -10 (PE) / (tilpasses) BioDisc BA-BL Oljeutskiller NSF3-6 SC-8 (GRP) / BA / BB 1250 ALARMER VA Alarm for slamavskiller med integrert pumpe, tett tank og pumpekum Oljealarm for oljeutskillere CE merket Fettalarm for fettutskillere Lyd og lyssignal UV SYSTEM Spesialtilpasset UV system for Kingspan Klargester BioDisc minirenseanlegg Effektiv fjerning av bakterier, virus og parasitter fra avløpsvann Monteres i BioDisc anleggets utløp, ikke behov for ekstra tank Lang levetid og driftstid for UV rør Alarm ved driftsfeil Type Antall UV rør Rørdimensjon Tilpasset : UV Water 40 w 1 x 40w 110 mm BioDisc BA-BC UV Water 90 w 1 x 90 w 160 mm BioDisc BD-BF UV Water 3 x 40 w 3 x 40 w 160 mm BioDisc BG - BL Page 15

16 Kingspan Miljø AS Skiveien Kolbotn Tlf: no.kingspanenviro.com Produktenes tekniske data endres og oppdateres kontinuerlig. Kingspan Miljø AS tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser av trykkfeil eller feil i dataene. Se produkttekniske datablad. Page 16

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI NORWAY CATALOGUE-24-08-2015-PRINT.indd 1 24.08.2015 12:56 Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er en del av Kingspan

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe.

Klargester BioDisc BG-BL. Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Enkel løsning for et renere miljø Klargester BioDisc BG-BL Prefabrikkert avløpsrenseanlegg for boligbebyggelse, hyttefelt, skoler og forsamlingslokaler, 70-150 pe. Klargester BioDisc BG-BL Biologisk-kjemisk

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann. Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert!

Odin minirenseanlegg VELG TRYGGHET! For rent avløpsvann.  Norsk-produsert for norske forhold! -- velg norsk-produsert! For rent avløpsvann Odin minirenseanlegg Norsk-produsert for norske forhold! GODKJENT ETTER NS-EN 12566-3 VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! www.odin-miljø.no Vi leverer og installerer ditt minirensanlegg

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg

Utslipp av renset gråvann 10 m. Gråvannsrenseanlegg Utslipp av renset gråvann 10 m Gråvannsrenseanlegg Gråvanns-renseanlegg for hytter og fritidshus NORSK P R O D U S E R T VELG TRYGGHET! -- velg norsk-produsert! Tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr.

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge

BioDisc BA-BG. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger. Typegodkjent av DnV i Norge Minirenseanlegg for hus og hytter Typegodkjent av DnV i Norge EU Testet 2005 - NS-EN 12566-3 BioDisc BA-BG Enkelt og effektivt renseanlegg for 1-20 boliger www.klargester.no BioDisc BA-BG - Prefabrikkert

Detaljer

Klargester BioDisc BA-BG

Klargester BioDisc BA-BG Enkel løsning for et renere miljø Testet og dokumentert iht NS-EN 12566-3 Typegodkjent av Det Norske Veritas DATABLAD Klargester BioDisc BA-BG Minirenseanlegg for 5-70 pe Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

Renseanlegg BioDisc - fra 25pe 500pe i én enhet Produktguide

Renseanlegg BioDisc - fra 25pe 500pe i én enhet Produktguide Avløpsløsninger Renseanlegg BioDisc - fra 25pe 500pe i én enhet Produktguide www.kingspanklargester.com/no Avløpsløsninger Kingspan BioDisc - renseanlegg for hytterog boligfelt Pålitelige renseanlegg tilpasset

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 LUKKET AVLØPSANLEGG, KUMSYSTEMER, VANNTANKER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

Biovac AS - nøkkelinformasjon

Biovac AS - nøkkelinformasjon Biovac AS - nøkkelinformasjon Et firma i Goodtech konsernet Lokalisert på Sørumsand 17 ansatte 25 representanter Ca. 55% markedsandeler på minianlegg Omsetning ca. 50 mill. Forskjellige renseløsninger

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter

Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse. Konstruert våtmark med forfi lter Naturbasert renseanlegg for hus og hytte i spredt bebyggelse Konstruert våtmark med forfi lter Konstruert våtmark med forfilter Konstruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no

SLAMAVSKILLERE. 1.0-100 m 3. Dette kjennetegner våre slamavskillere: www.vpi.no SLAMAVSKILLERE 1.0-100 m 3 Dette kjennetegner våre slamavskillere: Unik renseeffekt Forlenger levetiden til etterfølgende infiltrasjons- eller våtmarksfilter Meget tømmevennlig design Produsert i glassfiberarmert

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

BioFicient+ Avløpsløsninger. Minirenseanlegg For Husholdninger Med Høy Ytelse Og Effektiv Teknologi Fra Markedsleder Innen Avløpsløsninger

BioFicient+ Avløpsløsninger. Minirenseanlegg For Husholdninger Med Høy Ytelse Og Effektiv Teknologi Fra Markedsleder Innen Avløpsløsninger Avløpsløsninger BioFicient+ Minirenseanlegg For Husholdninger Med Høy Ytelse Og Effektiv Teknologi Fra Markedsleder Innen Avløpsløsninger kingspanklargester.com/no Kingspan Avløpsløsninger, Eksperter Innen

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON

PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON PUMPTEK PT7-OGT AVLØPSPUMPESTASJON TEKNISK INFORMASJON Puptek OGT består av en serie standardiserte avløpspumpestasjoner dimensjonert for 1-2 hus /hytter Pumpestasjonen graves ned i bakken utenfor huset

Detaljer

Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN

Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN Nye utskillere og pumpestasjoner i betong FAGSAMLING FOR VANN OG AVLØPSSEKTOREN Sogge Johnsen Landsomfattende VA leverandør Basal samarbeidet Stor geografisk spredning i hele landet Felles normerte produkter

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA.

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Slamavskiller til sjø Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv måte Prinsipielt enkelt Krever erfaring

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Infiltrasjonsanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum/støtbelaster,

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Slamavskillere. Produktsertkat Nr Renseevnetabellen viser at VPI-Baga har en betydelig bedre renseevne enn de tradisjonelle slamavskillerne.

Slamavskillere. Produktsertkat Nr Renseevnetabellen viser at VPI-Baga har en betydelig bedre renseevne enn de tradisjonelle slamavskillerne. Alle våre slamavskillere er godkjente VPI har i flere år markedsført to typer slamavskillere på det norske markedet: Tradisjonell slamavskiller - 2 eller 3 kaer (tidligere produktstandard NS 3162) VPI-Baga

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

ACO Vei og anlegg Utskillere betong 16

ACO Vei og anlegg Utskillere betong 16 16 16 OLEOPATOR KSF oljeutskiller med sandfang Klasse I-utskiller i henhold OLEOPATOR KSF-serien er beregnet til behandling av oljeholdig spill- og overflatevann med høye krav til rensingsgrad. ne er utstyrt

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Biofilteranlegg for gråvann Biofilteranlegg for gråvann består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL

BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider BioDisc renseanlegg type: BF, BG, BH, BJ, BK, BL BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Klargester Treatment Systems BioDisc Installasjonsveiledning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6 ACO vei og anlegg 6 6 ACO Vei og anlegg Introduksjon til ACO Multiline V100 PS Over hele verden er ACO-merket anerkjent som en ledende leverandør innen design, utvikling og produksjon av dreneringssystemer

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE Wavin oljeutskillere PE- og GRP-materiale I NS-EN 858 beskrives to klasser av oljeutskillere. Klasse 1 oljeutskillere er utstyrt med et koalesensfilter, og klasse

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 SLAMAVSKILLERE TRYKKINFILTRASJON Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri!

Detaljer

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten

NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten NAVA Compact dokumentasjon av renseeffekten April 2002 Sammendrag NAVA Compact er et renseanlegg for gråvann som brukes i kombinasjon med avløpsfritt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom

Detaljer

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg konstruert våtmark Filterbedanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum, eventuelt

Detaljer

»: =_.-V K10f93$f?f. Rense og milj øtekníkk AS. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkel løsning for et renere rniljø. Postboks 114, 7971 KOLVEREID

»: =_.-V K10f93$f?f. Rense og milj øtekníkk AS. Minirenseanlegg for hus og hytter. Enkel løsning for et renere rniljø. Postboks 114, 7971 KOLVEREID Enkel løsning for et renere rniljø Rense og milj øtekníkk AS Postboks 114, 7971 KOLVEREID post@rmtas.no Klarqester BioDisc BA-BF Minirenseanlegg for hus og hytter wa»: =_.-V K10f93$f?f //-I") x Ls.f Klargester

Detaljer

Klargester Gråvannsannlegg

Klargester Gråvannsannlegg Installasjons veiledning Klargester Gråvannsannlegg GWT- 001 for 1 fritidsbolig Klargester NUF Gjerdrums vei 10 d 0484 Oslo Tel: 22 02 19 20 Fax: 22 02 19 21 www.klargester.no post@klargester.no side 1

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

MINIRENSEANLEGG FOR HELÅRSBOLIGEN

MINIRENSEANLEGG FOR HELÅRSBOLIGEN BIOVAC MINIRENSEANLEGG FOR HELÅRSBOLIGEN NEDGRAVD ANLEGG FOR SAMLET AVLØPSVANN RENSEANLEGGET SOM GIR DEG TRYGGHETEN FD 5 N PEH PRODUKTBESKRIVELSE D i m e n s j o n e r t fo r è n b o e n h e t Kan behandle

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 KLARO Din spesialist på rent vann 1 Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 www.rensing.no bjs@klaro.no Hvem er KLARO? 2 Firma med kontor og lager på Akland

Detaljer

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FUNKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Oljeutskillere FORSKRIFTER / REGELVERK / NORMER Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann.. Ny forskrift Forskrift om utslipp av avløpsvann VA/Miljø-blad nr. 22 (forvaltning av myndighet) FUNKSJON,

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Nytt fordelingssystem (i Norge/Europa) avløp spredt bebyggelse. Fordelingssystemer infiltrasjon spredt avløp 9. mai 2011, UMB Ås

Nytt fordelingssystem (i Norge/Europa) avløp spredt bebyggelse. Fordelingssystemer infiltrasjon spredt avløp 9. mai 2011, UMB Ås Nytt fordelingssystem (i Norge/Europa) avløp spredt bebyggelse Ulike infiltrasjonsløsninger: Tradisjonell lukket infiltrasjon med pukk og rør, selvfall- og trykksystem. Lukket infiltrasjonsbasseng med

Detaljer

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider

Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Installasjonsveiledning for elektrikerarbeider Kontrollpanel type WGA for BioDisc minirenseanlegg type: BA, BB, BC, BD, BE BioDisc er et registrert varemerke tilhørende Environmental Treatment Systems

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg?

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Anniken Alsos 11.10.17 Rensekrav Kapasitet Dimensjonering mekanisk rensing - båndfilter Vedlikeholdspunkt Tomt/plassbehov Suksesskriterier Sobye Miljøfilter

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Vedlegg 4 Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Frederik A. Dahls vei 20 Tel.: 03 246/92 49 63 10 Fax: 63 00 94 10 jord@bioforsk.no Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Rogaland Driftsoperatørforening

Rogaland Driftsoperatørforening Rogaland Driftsoperatørforening Sola 10 og 11 mars 2010 Magne Torgersen Eigersund kommune Vannverk Trykkøkningsstasjoner Toalettbygg E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Eigerøy fyr vinterstid Nye prefabrikkerte

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

En enkel måte å beskytte miljøet på

En enkel måte å beskytte miljøet på 5-års funksjonsgaranti IN-DRÄN Biobed 5ce En enkel måte å beskytte miljøet på forny avløpet ditt Vi hjelper deg Du leser dette fordi du vil rense avløpsvannet ditt, enten på grunn av krav fra myndighetene

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe

Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe Teknisk godkjenning av prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann for inntil 50 pe Seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og Miljø Innhold Hvorfor

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

Anders Høiby. Avløpsrensing

Anders Høiby. Avløpsrensing Anders Høiby Avløpsrensing Nordic Water Products AB Kontor i Asker med salg og projektledelse Ingår i svenske Nordic Water Products AB, med totalt ca 100 ansatte Eies per 1 oktober 2008 av en gruppe ansatte

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune

Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune Fett-og oljeutskillere Regelverk og praktisering i Bergen kommune 18.10.2016 VA-dagene 2016, Stryn kommune Ingrid Marie Sekse Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Innhold 1. Delegert myndighet I. Lokal

Detaljer

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Kurskompendium: Vedlegg 1, side 88-93 Sandfilteranlegg Sandfilteranlegg består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

ODIN GVR-2. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg.

ODIN GVR-2. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg. Monteringsinstruks ODIN GVR-2 gråvannsanlegg ODIN GVR-2 SALG OG SERVICE Sørkilen 8 - Postboks 30-1620 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 37 17 71 e-post: epost@odin-miljo.no www.odin-miljo.no Rev. aug.

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer