KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI"

Transkript

1 KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

2 Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med fokus på produksjon og distribusjon av miljømessige bærekraftige byggeprodukter og løsninger. Kingspan Miljø AS er en del av Kingspan Environmentals europeiske virksomhet som produserer og markedsfører en rekke produkter og løsninger for vannforvaltning, vannrensing, oppbevaring og transport. Kingspan Klargester er et ledende varemerke for driftssikre minirenseanlegg, avløpsrenseanlegg, oljeutskillere, pumpestasjoner og regnvannresirkuleringssystemer. Hovedfabrikken ligger i England og produktene selges over heleverden. I tillegg selges også komplementære produkter fra samarbeidende produsenter. Alle produktene er dokumentert og sertifisert iht gjeldende regelverk og lagerføres sentralt i Norge. Kingspan Miljø AS har kontor i Oslo. Page 2

3 Om Oss VI HAR 60 ÅRS ERFARING MED AVLØPSRENSING. SALG OG DRIFT/SERVICE STYRES FRA HOVEDKONTORET OG VIA ET LANDSDEKKENDE SALGS- OG SERVICEAPPARAT. GODKJENTE FORHANDLERE OG INSTALLATØRER Kingspan Miljø as har dyktige samarbeidspartnere rundt om i Norge. Dette er seriøse firmaer med masse innen faget. Disse vil bistå deg med alt ifra befaring, søknader og installasjon, slik at prosessen blir så enkel som mulig for deg som kunde. Se for mer info. KINGSPAN MILJØSERVICE Alle tekniske inretninger har behov for regelmessig tilsyn og service for å fungere over lengre tid. Kingspan Miljøs eget serviceteam dekker hele Norge, og sørger for pålagt rapportering iht gjeldene krav fra hver enkel kommune. Egen service avtale tegnes mellom deg som sluttbruker og Kingspan Miljø. KUNNSKAP BEFARING PLANLEGGING PROSJEKTERING PRODUKTSORTIMENT VEILEDNINGER INSTALLASJON DRIFT SERVICE DOKUMENTASJON Page 3

4 MINIRENSEANLEGG MINIRENSEANLEGG BioDisc for hus/hytter, 5-50 personer Kingspan Klargester BioDisc er vår toppmodell av minirenseanlegg. Kingspan Klargester er den eneste i Norge som tilbyr minirenseanlegg med biorotor. Den unike prosessen er effektiv og tilpasningsdyktig også ved svært store variasjoner i tilførsel. I tillegg er anlegget svært luktsvakt, stillegående og med minimale driftskostnader år etter år. BioDisc BA-BF er en produktserie tilpasset ulike avløpsmengder. BioDisc BA benyttes til en enkelt bolig eller hytte, BB-BF er felles minirenseanlegg for flere boliger eller hytter. Godkjennes i strengeste renseklasse Testet og dokumentert iht NS-EN Lydløst og luktfritt under normal drift Rask montering kun en tank som skal nedgraves Tilpasset norske forhold BioDisc Enhet BA BB BC BD BE BE Antall husstander (ca) Bredde mm Lengde mm Innløpsdybde mm 7501* 7501* Utløpsdybde mm Dybde under terrengnivå mm Total høyde mm Netto vekt kg Installert effekt W *Kan leveres med ulike innløpsdybder for tilpasning til eksisterende avløpsrør Page 4

5 MINIRENSEANLEGG KINGSPAN KLARGESTER BioDisc EN INVESTERING FOR DE NESTE 15 ÅRENE Roterende innførsel diskteknologi Kingspan Klargester BioDisc BA Virvelsjikt utstyr Kingspan Klargester BioSafe 6 Sekvensiell biologisk behandling 6 Einwohner ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 111,93 ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 447,33 De årlige kostnadene er sammensatt av innkjøp, installasjon, drift, reparasjon og utskiftingskostnader. Disse kostnadene må beregnes fra begynnelsen for hele semesteret av det kvalifiserte tillatelsen utstedt under vannlov (15 år i gjennomsnitt). ÅRLIG KVOTE REPARASJON / ERSTATNING 30,00 Summen av dette er lik de faktiske kostnadene for din lille kloakkrenseanlegg. Et billig kjøp kan vise seg å bli en kostbar avgjørelse i løpet av kort tid. The Kingspan Klargester BioDisc er beregnet å være det billigste systemet for driftsperioden. DRIFT 661,12 DRIFT 1.135,92 DRIFT 1.266,00 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 523,33 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 363,33 + Årlig kvote KJØP / INSTALLASJON 270,00 = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD = TOTALT ÅRLIG KOSTNAD 1.214,45 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = , ,19 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = , ,33 TOTALKOSTNAD X 15 ÅR = ,95 Page 5

6 MINIRENSEANLEGG BioSafe Kingspan Klargester BioSafe er designet med den norskutviklete MBBR rensemetoden som gir en meget høy og stabil renseeffekt. BioSafe har vært gjennom omfattende testing med svært gode resultater. Som resultat av dette tilfredsstiller BioSafe minirenseanlegg forurensningsforskriftens strengeste krav for direkte utslipp i sårbare områder, dvs 90 % reduksjon av BOF og Fosfor. BioSafe leveres prefabrikkert i en enkelt tank med ett innløp og ett utløp. Tanken er laget i glassfiber og har derfor lang levetid. Anlegget krever ingen form for overbygg eller sjenerende skap i hagen. BioSafe er SINTEF godkjent og testet iht NS-EN Rimelig i anskaffelse Lave monterings kostnader Lave årlige kostnader Enkel og kompakt design Testet iht NS-EN SINTEF godkjent i Norge Tilpasset norske forhold Krever ikke overbygg Leverandør med over 30 års i Norge Leveres fra 5 til 25 personer (Pe) Biosafe Enhet BioSafe1 BioSafe2 BioSafe3 BioSafe4 Kapasitet PE Innløpsdybde mm Utløpsdybde mm Total lengde mm Total høyde mm Innløpsdybde, ventilasjonsrør mm Innløpsdybde, trekkerør for kabler mm Total utvendig diameter mm Totalvolum l Vekt kg Page 6

7 SLAMAVSKILLERE SLAMAVSKILLERE Gamma En slamavskiller benyttes for å fjerne fast og flytende stoff fra husholdningsavløp før vannet ledes til resipient eller til videre behandling i et renseanlegg eller i et infiltrasjonssystem. I deler av landet hvor resipienten er lite sårbar for næringsstoffer og organisk stoff, stiller ikke forskriftene krav til ytterligere behandling og slamavskilt vann kan ledes direkte til f.eks sjø. Det er utarbeidet en felles europeisk standard, EN for design ytelsestesting og bruk av prefabrikkerte slamavskillere opp til 50 personer (50 pe). Alle nye prefabrikkerte mindre slamavskillere som selges i Norge i dag skal overholde denne standarden. Kingspan Klargester Gamma slamavskiller er testet og dokumentert iht kravene satt i standarden. Med økt fokus på effektivitet og kostnader har Kingspan Klargester utviklet en slamavskiller tilpasset de skandinaviske grunnforhold. Gamma leveres både med selvfall og pumpet utløp. Lav installasjonshøyde Rotasjonsstøpt plast (Pe) Robust og lett Teleskop hals Lett å forankre Løftekroker i tanken Meget transportvennlig Type Volum (liter) Total høyde Innløp Utløp Lengde Bredde Vekt (kg) GSTP GSTP Page 7

8 MINIRENSEANLEGG BioDisc for hus/hytter, personer Kingspan Klargesters prefabrikkerte Biodisc renseanlegg leveres i størrelser opp til 150 pe. Dette tilsvarer utslipp fra ca 40 hus. Installerer man to anlegg i parallell, kan kapasiteten enkelt dobles. Kingspan Klargesters BioDisc renseanlegg er driftsikre, effektive og en miljømessig god løsning med mange fordeler under normal drift. BioDisc benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Systemet er gjennomtestet og velprøvd gjennom mange år. BioDisc akselererer naturens eget rensesystem; det hele baserer seg på en roterende trommel med en stor overflate. Trommelen gir et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefilm. Den gir bakteriefilmen næringssalter fra avløpsvannet og tilgang på luft ved at rotoren gjør ca. 2 omdreininger pr. minutt, over og under vann. Bakteriefilmen er selvetablerende. Dette unike, biologiske systemet krever ikke tilsetning av en startkultur. Renseanlegget er klart til bruk straks det er installert. Alt i en tank lite arealkrevende Ingen lukt Ingen støy Rask og enkel installasjon Lave driftskostnader Skal graves ned Trenger ikke overbygg Lavt energiforbruk BioDisc BG BH BJ BK BL Anleggsstørrelse, ant boliger (ca.) Personekvivalenter pe Daglig tilrenning (maks.) m3/d Daglig organisk belastning kg BOF5/d 4, ,5 9 Dimensjoner (maks.) Lengde mm Bredde mm Dybde under innløpsror mm Innløpsdybde mm Utløpsdybde mm Dybde under bakkenivå mm Høyde, total mm Høyde under bakkenivå mm Vekt, tomt anlegg - totalvekt kg * Antall boliger/hytter er ca. Renseanlegget størrelse må tilpasses størrelse og bruksmønster. Alle anlegg benytter Kingspan Klargesters unike biorotor teknologi og leveres i en enkelt tank med alle funksjoner. Prosessen styres av et kontrollskap som monteres utendørs tilgjengelig for service. Kontrollskapet gir også alarm ved feil og skapene kan utrustes for å sende alarmene som sms meldinger. Page 8

9 MINIRENSEANLEGG Envirosafe, 150 personer Kingspan Klargester Envirosafe er et minirenseanlegg utviklet av Kingspan Environmental for bolig eller hyttefelt, hoteller eller annen turistvirksomhet. Meget effektiv renseprosess tilpasset strenge europeiske krav for rensing av nitrogen, fosfor og organsisk stoff fra avløpsvannet. Kingspan Klargester EnviroSafe minirenseanlegg leveres i moduler av sylinderiske tanker inntil 80 m 3. EnviroSafe benytter en kombinasjon av oksygenrike aerobe og oksigenfattige anarobe soner hvor mikroorganismer lever på et strukturert biomedium. Dette kalles en MBBR prosess som også benyttes i mange større kommunale avløpsrenseanlegg. Biomediene er samlet i kamre med avløpsvann hvor det blåses inn luft i bunnen. Tilsammen sørger dette for meget effektiv biologisk nedbrytning av næringsstoffene i avløpsvannet. I prosessen tlsettes også fellingskjemikalier styrt av elektromagnetisk vannmengdemåler. Dette gir meget effektiv reduksjon av fosfor også ved svært varierende tilførselsmengder. Høy og stabil renseeffekt også med varierende innløpsverdier Kompakt utforming gir lite arealbehov Envirosafe er designet for maks. utløpskonsentrasjoner: 20 mg BOF/l 30 mg SS/l 1 mg tot P/l 5 mg ammonium N/l. Alle funksjoner i en tank betyr enkel og rask installasjon. Mulighet for dype innløp Lave driftsutgifter Kan installeres i trafikkerte områder Designet iht EN Lite vedlikehold nødvendig Alarm beskyttet med mulighet for gsm overføring. Envirosafe modell: (HEQ) Envirosafe 46 Envirosafe 55 Envirosafe 67 Envirosafe 80 Total lengde (m) Total bredde (m) Høyde (m) innløpsdybde 560mm / utløpsdybde 860mm* innløpsdybde 1060mm / utløpsdybde 1360mm* innløpsdybde 1560mm / utløpsdybde 1860mm* innløpsdybde 2060mm / utløpsdybde 2360mm* Diameter innvendig (m) Ca vekt (tom) (kg) Page 9

10 PUMPESTASJONER HUS OG HUS+ PUMPESTASJON Rask og enkel å installere, våre førsteklasses Hus og Hus+ pumpestasjoner krever minimalt vedlikehold, slik at du sparer tid og penger. Våre huspumper er fullt utstyrt med enkle og doble pumper, og er egnet for kloakk, overflatevann, og avløpsvann. De er ideelle for boliger med opptil 13 personer. Egenskaper og fordeler Laget med supersterkt, lavvedlikeholds GRP, og polyetylen av høy kvalitet, for garantert holdbarhet Leveres med valgbart overvåkingssystem Produsert med deler og tilbehør av høyeste kvalitet Kan også brukes til 24 timers lagerbehov Utviklet med funksjoner for enkel tilgang for vedlikehold Service- og vedlikeholdsplaner er tilgjengelige for å forlenge levetiden til pumpesystemene Velg mellom enten 110 mm, eller 160 mm innløpskoplinger Låsbare deksler for optimal sikkerhet Hurtigkoplings utløpskoplinger Tankstørrelse Kapasitet (L) Tankmateriale Kontrollpanel Alarm Pumpetype HUS+ 900 x GRP Inkludert Valgfri Enkel / Dobbel 900 x GRP Inkludert Valgfri Enkel / Dobbel HUS x Polyeten Inkludert Standard Enkel / Dobbel 1000 x Polyeten Inkludert Standard Enkel / Dobbel Page 10

11 PUMPESTASJONER Kompakte pumpestasjoner Våre unikt utviklede kompakte pumpestasjoner er det nyeste tilskuddet fra de markedsledende Klargester pumpesystemer. Rask å installere og lett å vedlikeholde, våre kompakte pumpestasjoner er den ideelle løsningen for uthus og tilbygg, kjellere, bassenghus og utvendige toaletter. Bruk vår premium pumpestasjon til både avløp og kloakk, avhengig av pumpeavstand og høyde. Egenskaper og fordeler 3 pumpe alternativer, avløp lav fallhøyde, avløp høy fallhøyde, og kloakkvirvel med full fleksibilitet Tilbakeslagsventiler og utløpsrør kompresjonskopling som standard Alle systemer inneholder en GRP-kammer, utstyrt med pumpe av høy kvalitet, flottørbryter, tilbakeslagsventiler, fotdrevet lokk og ramme Service- og vedlikeholdsplaner er tilgjengelige for å forlenge levetiden til pumpesystemene Komplett prefabrikkert løsning, klar for installasjon Helautomatisk Tankstørrelse Kapasitet (L) Tankmateriale Kontrollpanel Alarm Pumpetype 610 x GRP I/R Valgfri Enkel 560 x GRP I/R Valgfri Enkel Page 11

12 OLJEUTSKILLERE OLJEUTSKILLERE Fullretensjonsseparatorer Fullretensjonsseparatorer brukes på steder og områder der det er høy risiko for søl. Fullretensjonsseparatorer behandler hele vannmengden. Benyttes når avløpsvannet stammer fra et innendørsareal slik som vaskehall, verksted og lignende. I tillegg benyttes de på utendørsarealer med vesentlig fare for større oljeutslipp. Separatoren må da dimensjoneres for hele vannstrømmen i avløpsnettet, noe som normalt tilsvarer den mengden som tilføres når nedbørsintensiteten er 65 mm i timen.(på større steder kan kortvarige oversvømmelser være en akseptabel måte å begrense gjennomstrømmingen og dermed omfanget av fullretensjonssystemer. Lagre for drivstoffdistribusjon Verksteder Vaskeplasser Søppelplasser Metallgjenvinningsanlegg Lett og enkel å installere Klasse I- og klasse II-utforming Uavhengig testet og ytelsesprøvet, sertifisert av BSI verifisert av SINTEF-Byggforsk Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Vedlikehold fra bakkenivå Oljealarmsystem tilgjengelig Skjøtestykker tilgjengelig for dype installasjoner GRP eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) Nominell størrelse Gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal PPG-3 (0.018) (m 2 ) Sand Lagringskapasitet (liter) Olje Lengde Diameter Innløpsdybde underkant til innløpsrør Utløpsdybde underkant til utløpsrør Min. inntak tank Standard rørdiameter NSFP NSFP NSFP NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA NSFA Page 12

13 OLJEUTSKILLERE Bypass-separatorer Bypass-separatorer brukes i de tilfellene det vurderes som en akseptabel risiko å ikke behandle alt vann ved større vannmengder, og brukes f.eks. når risikoen for mye utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten, f.eks.: Bypass-separatorer behandler all gjennomstrømming som forårsakes av nedbør inntil 6.5 mm pr time. Dette dekker over 99% av nedbørstilfellene. Gjennomstrømming over denne grenseverdien ledes utenom separatoren. Disse separatorene brukes når det vurderes som en akseptabel risiko å ikke håndtere alt vann ved større vannmengder, f.eks. når risikoen for vesentlig utslipp/søl og kraftig nedbør på samme tid er liten. Veier Parkeringsplasser Lettere forurensede kommersielle arealer Klasse I- og klasse II-utforming Uavhengig testet og ytelsesprøvet, sertifisert av BSI verifisert av SINTEF-Byggforsk Inkluderer slam- og sandlagringsvolum Vedlikehold fra bakkenivå Oljealarmsystem tilgjengelig Skjøtestykker tilgjengelig for dype installasjoner GRP eller rotasjonsstøpt PE konstruksjon (avhengig av modell) Enhetens nominell størrelse Gjennomstrømming (l/sek.) Maks gjennomstrømming (l/sek.) Avløpsareal (m 2 ) Sand Lagringskapasitet (liter) Olje Lengde Diameter Mannhull diameter Innløpsdybde Utløpsdybde underkant underkant Fall innløp / til innløpsrør til utløpsrør utløp Min. inntak tank Standard rørdiameter NSBP NSBP NSBP NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE NSBE Page 13

14 TILBEHØR INFILTRASJONSSETT Prefabrikkerte «alt-i-ett» infiltrasjonssett for trykksatt infiltrasjon Tilpasset Klargester Watercare slamavskillere med integrert pumpe 40 mm PE rør 3,75 m lengder Overganger og skjøtestykker inkludert Masseseparasjonsduk inkludert (overdekning) Type Rør Forbindelsesrør (m) Fittings Masseseparasjonsduk 2 x 15 m 8 x 3,75 m 2 x 1 (40mm) PP trykkfittings 0,5 x 32 m 2 x 24 m 6 x 4 m 2 x 1 (40 mm) PP trykkfittings 0,5 x 50 m INFILTRASJONSKAMMER Hurtig og enkel, kostnadseffektiv installasjon Kun bruk av stedlige masser, ingen pukk nødvendig. God lagringskapasitet for perioder med stort vannforbruk God tilgang til luft for mikroorganismer Kan kombineres med infiltrasjonssett Type Lengde (cm) Bredde (cm) Høyde (cm) Vekt Quick 4 Equalizer 36 kammer 136 (125 effektiv) Ca 5 kg Quick 4 Equalizer 36 endestykke Ca 2 kg Page 14

15 TILBEHØR DIV PRODUKTER OG TILBEHØR PRØVETAKINGSKUMMER Produsert i PE eller GRP Leveres med lokk Justerbare for forskjellige innløpsdybder (kun koneformet kum) Type Total høyde Diameter Rørdimensjon (inn/ut) Innløps dybde Passer til: SCP -10 (PE) / (tilpasses) BioDisc BA-BL Oljeutskiller NSF3-6 SC-8 (GRP) / BA / BB 1250 ALARMER VA Alarm for slamavskiller med integrert pumpe, tett tank og pumpekum Oljealarm for oljeutskillere CE merket Fettalarm for fettutskillere Lyd og lyssignal UV SYSTEM Spesialtilpasset UV system for Kingspan Klargester BioDisc minirenseanlegg Effektiv fjerning av bakterier, virus og parasitter fra avløpsvann Monteres i BioDisc anleggets utløp, ikke behov for ekstra tank Lang levetid og driftstid for UV rør Alarm ved driftsfeil Type Antall UV rør Rørdimensjon Tilpasset : UV Water 40 w 1 x 40w 110 mm BioDisc BA-BC UV Water 90 w 1 x 90 w 160 mm BioDisc BD-BF UV Water 3 x 40 w 3 x 40 w 160 mm BioDisc BG - BL Page 15

16 Kingspan Miljø AS Skiveien Kolbotn Tlf: no.kingspanenviro.com Produktenes tekniske data endres og oppdateres kontinuerlig. Kingspan Miljø AS tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser av trykkfeil eller feil i dataene. Se produkttekniske datablad. Page 16

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Uponor ventilasjon i grunn

Uponor ventilasjon i grunn Uponor ventilasjon i grunn Innholdsfortegnelse Uponor ventilasjon i grunnen.......................................... 4 Forslag til beskrivelsestekst.......................................... 5 Teknisk

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG

LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG LANGØ SERVICE PRODUKTKATALOG TransQ ISO 17025 Qualified Brosjyre_Tungbil_2015.indd 1 18.03.2015 14:48:36 VELKOMMEN TIL LANGØ SERVICE Langø Service leverer markedsledende verkstedutstyr til tunge kjøretøyverksteder,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER

RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER DRIKKEVANN PROSESSVANN AKVAKULTUR Unik Filtersystem ble etablert i 1987 og har i løpet av årene opparbeidet seg en svært solid kompetanse. Vi tar gjerne hånd om

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer