Air condition Varmepumpe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no"

Transkript

1 Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2

3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon MHI Hydrolution er et komplett, moderne varmepumpesystem som tilbyr effektive tekniske muligheter for energibesparelse og reduserte kulldioksidutslipp. Med integrert varmtvannsbereder, el-kassett, sirkulasjonspumpe og styresystem i innemodulen oppnås en driftssikker og økonomisk klimakontroll. Varmeopptaket skjer fra uteluften gjennom en utemodul (FDC VNX) der kuldemediet, som sirkulerer i et sluttet system, overfører varmen fra varmekilden (uteluften) til innemodulen (HM). Dette medfører at det ikke er behov for verken borehull eller slynger i bakken. Egenskapene til MHI Hydrolution Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrte kompressoren. ႑ Utedel med kompakte mål. Turtallsstyrt sirkulasjonspumpe som utstyrer varmepumpen med en volumstrøm tilpasset driftsmodusen. Optimerte driftskostnader. Kompressorens turtall tilpasses etter gjeldende behov. Integrert slyngevarmtvannsbereder i HM. Innebygd klokke for programmering av ekstra varmtvann og senkning/økning av turledningstemperaturen. Klargjort for styring av to varmesystemer. Innebygd aktiv kjølefunksjon. Mulighet for å kople til ytre varmekilder. 1. Kuldemediet i FDC VNX tar opp varme fra uteluften og blir deretter komprimert, slik at temperaturen stiger ytterligere. 2. Det varme kuldemediet (nå i gassform) føres inn i ACVM 3. Kuldemediet gir fra seg varmen for videre distribusjon i systemet. 4. Kuldemediet (nå i væskeform) føres tilbake til FDC VNX og prosedyren gjentas. Ved å snu på hele prosessen og la kuldemediet i FDC VNX tar opp varmen fra vannet og slippe den ut i uteluften, kan varmepumpen i stedet produsering kjøling ved behov. HM bestemmer, ved hjelp av innhentede data fra temperaturføler, når FDCVNX skal arbeide og ikke. Ved ekstra varmebehov kan HM kople til tilleggsvarme i form av den interne el-patronen, eller eventuelt tilkoplet ekstern tilleggsvarme. Funksjonsprinsipp MHI Hydrolution MHI A2W

4 Til huseieren Frontpanel, innemodul Frontpanel, innemodul Tilskuddssymboler Hvis el-tilskudd er tilkoplet "I" El-trinn 1 "II" El-trinn 2 "IIl" El-trinn 3 Flere el-trinn kan være tilkoplet samtidig. Varmtvannssymbol Varmepumpen varmer opp varmtvann. "A" Midlertidig temperaturøkning pågår. "B" Tidsbestemt temperaturøkning pågår, f.eks. periodisk. Kompressorsymboler Sirkulasjonspumpesymbol - Behov for varme eller kjøling Sirkulasjonspumpe er i drift. "A" Varmedrift Ved to sirkulasjonspumper (krever "B" Kjøledrift ekstrautstyret ESV 22) indikeres det Driftsstilling også hvilken av pumpene som er i drift. Ved trykking på knappen (det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknapp). Klimasystemsymbol -Aktuell driftsstilling vises i displayet. A I II III A B I II Oppvarming/kjøling pågår. -Ytterligere trykking på knappen endrer 50.0 C driftsstilling. Varmtvannstemperatur Hvis du trykker på enterknappen, Beskrivelse av aktuell gjenopptas normal visningsmodus. visningsparameter Hvis du vil ha informasjon om de ulike Informasjonssymboler driftsstillingene, se avsnittene om komfortinnstilling. 1.0 Menynummer Knapplås aktivert Ekstra varmtvann (XVV) Det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknappen. Plussknapp - Bla framover i menysystemet. - Øk verdien for valgt parameter Meny 1.0 Ved trykking på knappen kommer du Se avsnittet Styring - Generelt direkte til meny 1.0. Minusknapp - Bla bakover i menysystemet. Forskyvning varmekurve - Reduser verdien for valgt parameter - Vridning med klokken (+) øker romtemperaturen (hvis ikke romstyring benyttes). Se avsnittet Styring - Generelt Ved rattvridning vises meny 2.0 i displayet, og verdien for beregnet Enterknapp turledningstemperatur endres. - Velg lavere meny i menysystemet. - Parameterendring aktiveres - Parameterendring bekreftes Strømbryter 1 Normalstilling Se avsnittet Styring - Generelt Samtlige styrefunksjoner er tilkoplet Statuslampe 0 Avslått Ved normal drift lyser statuslampen grønt. Reservestilling Ved alarm lyser den rødt. Bare sirkulasjonspumpe og el-tilskudd (el-trinn 2) er i drift. 5

5 Til huseieren Komfortinnstilling varme Generelt Temperaturen inne er avhengig av flere ulike faktorer. For å holde huset varmt i den varmere årstiden er det som regel nok med solvarmen og varmeavgivningen fra mennesker og apparater. Når det blir kaldere ute, er det tid for å starte varmesystemet. Jo kaldere det blir, jo varmere må radiatorene/gulvslyngene osv. være. Styring av varmeproduksjonen Vanligvis varmer varmepumpen vannet (varmebæreren) til den temperaturen som er nødvendig ved en viss utetemperatur. Dette skjer automatisk ved hjelp av innhentede temperaturverdier fra uteføleren og føleren som er plassert på ledningen til varmesystemet (turledningsføler). Tilleggsutstyr, for eksempel en romføler, kan også påvirke temperaturen. Varmepumpen må først få riktig grunninnstilling, se avsnittet "Grunninnstilling". Den temperatur-informasjonen som uteføleren (montert på husets yttervegg) sender til varmepumpens styringsdatamaskin, registrerer tidlig variasjoner i utetemperaturen. Det trenger altså ikke å bli kaldt inne i huset før styringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen synker ute, øker automatisk temperaturen på vannet til varmesystemet (turledningstemperaturen) inne i huset. Varmepumpens turledningstemperatur (meny 2.0) kommer til å svinge rundt den teoretisk ønskede verdien, som vises i parentes i displayet. Temperatur på varmesystemet Temperaturen som varmesystemet skal ha i forhold til utetemperaturen, bestemmer du selv ved valg av varmekurve og ved hjelp av rattet "Forskyvning varmekurve" på varmepumpens frontpanel. Driftsstilling Med knappen "Driftsstilling" defineres ønsket driftsstilling angående tillatelse/blokkering av sirkulasjonspumpe, henholdsvis tilleggsenergi. Det er ikke nødvendig å bekrefte valget med enterknappen. Ved knappetrykking vises aktuell driftsstilling i frontpanelets display, og ved ytterligere trykking endres stillingen. Når du trykker på enterknappen, gjenopptas normal visningsmodus i displayet. For alle driftsstillinger gjelder det at tilleggsvarmen benyttes til frostbeskyttelse bare hvis den er deaktivert i menysystemet. De ulike driftsstillingene er: 1. Auto HM 270V velger automatisk driftsstilling, avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Aktuell driftsstilling vises i parentes. Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 2. AutoK * HM 270V velger automatisk driftsstilling (kan nå også velge kjøling), avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 3. "Varme" / "Tilleggsvarme" Bare varme og varmtvann produseres. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Tilleggsvarme" vises, tillates tilleggsvarmen å være i drift ved behov. 4. "Kjøling"* / "Superkjøling" Hvis tilleggsvarme er tillatt, vises "Superkjøling". Kompressoren går da bare i kjøledrift. Driften veksler ellers mellom å produsere kjøling eller varmtvann. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. 5. "Varmtvann" Bare varmtvann produseres. Bare kompressor i drift. 6. "Bare till.varme" Kompressor blokkeres. Du aktiverer funksjonen ved å trykke inn driftsstillingsknappen i 7 sekunder. * For å kunne benytte kjølefunksjonene må systemet være bygd for å tåle lave temperaturer, og kjøling må være aktivert i meny Manuell endring av romtemperaturen Hvis du vil sette innetemperaturen opp eller ned, enten midlertidig eller permanent, vrir du rattet "Forskyvning varmekurve" mot klokken, henholdsvis med klokken. Ett trinn tilsvarer ca. 1 grads endring av romtemperaturen. En økning av romtemperaturen kan "bremses" av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen, og i så fall må disse vris opp.

6 Til huseieren Komfortinnstilling varme Grunninnstilling For grunninnstilling benyttes meny og rattet Forskyvning, varmekurve. Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Hvis du ikke vet hvilke verdier som skal stilles inn, kan utgangsverdiene for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. 9 Heating curve Meny Heating curve OBS! Forskyvning varmekurve Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperatu Innstilling med diagram I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjonerende utetemperatur og varmesystemets dimensjonerte turledningstemperatur. Der disse to verdiene "møtes", kan varmeautomatikkens kurvehelling leses av. Dette stilles inn på meny Kurvehelling. Styresystemets tillatte min.- og maks. verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammene. TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA C rene rekker å stabilisere seg. VÄRMEKURVA (-2) FORSKYVNING VARMEKURVE -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) 0 TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (+2) +2 Etterjustering av grunninnstillingen Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. 8

7 Til huseieren Komfortinnstilling kjøling Komfortinnstilling kjøling Generelt Forutsetningen for at kjøling skal kunne aktiveres, er at "På" er valgt i meny Cooling system. OBS! Klimasystemet må tåle kjøledrift. Innstillingen skal gjøres av installatøren ved igangkjøring av systemet. Hvis romføler er tilkoplet, er det den som starter og stopper kjøledrift, avhengig av utetemperaturen. Den laveste beregnede turledningstemperaturen stilles inn i meny Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Hvis kjølesystemet er satt til "På" i meny og utetemperaturen er høyere eller lik innstilt starttemperatur for kjøling i meny 8.2.4, settes kjøling i gang. Når utetemperaturen har sunket under innstilt verdi minus innstilt verdi i meny 8.2.5, stanser kjøledriften. Den beregnede turledningstemperaturen fastsettes ut fra valgt kjølekurve i meny og forskyvningen for kjølekurve, meny Styresystemets tillatte min.verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammet. Beregnet turledningstemp. C k= k=2 k=3 Utetemp C Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Hvis RG 10 finnes, er forutsetningen for kjøledrift at romtemperaturen har oversteget innstilt romtemperatur (meny 6.3) med innstilt verdi i meny samt at utetemperaturen er lik eller overstiger innstilt utetemperaturverdi (meny 8.2.4). Når romtemperaturen har sunket under innstilt romtemperatur i meny 6.3 med innstilt verdi i meny 8.2.5, eller når utetemperaturen kommer under innstilt verdi i meny med innstilt verdi i meny slås kjøling av. 10

8 Til huseieren Komfortinnstilling varmtvann Komfortinnstilling varmtvann Den innebygde varmtvannsberederen er av slyngemodell og varmes opp av det sirkulerende vannet som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbruk er det nok å kjøre varmepumpens kompressor for å holde de forskjellige kranene i huset med varmtvann. Temperaturen på varmtvannet i varmtvannsberederen varierer da mellom innstilte verdier. Under avsnittet 1.0 [N] Hot water temp. på side 43 finnes en komplett beskrivelse av menyinnstillinger for varmtvannstemperatur. Tilgjengelig volum Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) Komfort Høy l/min Ekstra varmtvann I samtlige funksjoner for "Ekstra varmtvann" økes varmtvannstemperaturen midlertidig. Temperaturen økes først til et innstillbart nivå med kompressoren i varmepumpen (meny 1.5), og deretter øker el-tilskuddet til stopptemperaturen er oppnådd (meny 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvann" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjelp av definerte innstillinger i styringsdatamaskinen. Når en: ႑ A vises over -ikonet, er midlertidig ekstra varmtvann aktivt. ႑ B vises over -ikonet, er tidsbestemt ekstra varmtvann aktivt l/min 16 l/min OBS! "Ekstra varmtvann" medfører vanligvis at el-tilskuddet aktiveres, og dermed øker strømforbruket. 100 Normal Prioritering 0 Høy Besparelse Normal Hvis vannet i berederen må varmes opp, prioriterer varmepumpen dette og går over i varmtvannsstilling med hele varmepumpeeffekten. I denne stillingen skjer det ingen produksjon av varme eller kjøling. Hvilken måte denne prioriteringen skal skje på, kan du til en viss grad påvirke via innstilling på frontpanelet. Se "1.0 [N] Hot water temp." på side 43. "Ekstra varmtvann" kan aktiveres på tre forskjellige måter: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvann ႑ Intervall mellom økninger velges i meny 1.7. I meny 1.8 kan du se når neste økning skal skje. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes i en time ved hjelp av el-tilskuddet. 2. Programmert tidsbestemt ekstra varmtvann ႑ I undermenyene til meny defineres start- og stopptid for den ukedagen økningen ønskes for. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes i valgt periode ved hjelp av el-tilskuddet. 3. Midlertidig ekstra varmtvann ႑ Ved knappetrykking vises aktuell stilling for ekstra varmtvann i displayet (A), og med ytterligere trykking veksles det mellom 3 timer og frakoplet posisjon. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes til periodetiden har gått ut, ved hjelp av el-tilskuddet. 11

9 Vedlikehold og FDCVNX krever minimalt vedlikehold etter igangkjøringen. MHI Hydrolution inneholder mange komponenter og har derfor innebygde overvåkingsfunksjoner som hjelper deg. Hvis det skjer noe unormalt, varsles driftsforstyrrelsen i form av ulike "alarm"-tekster i displayet. Kontroll av sikkerhetsventiler i HM100V H er av installatøren utstyrt med en sikkerhetsventil for varmtvannsberederen samt en sikkerhetsventil for klimasystemet. Klimasystemets sikkerhetsventil Tømming av kar Kontakt installatøren hvis karet i HV har behov for tømming. Stell av FDCVNX FDC71VNX har innebygd styring og overvåkingsutstyr, men det må likevel utføres et visst ytre vedlikehold. Kontroller regelmessig gjennom hele året at inntaksgitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Videre må man i den kalde delen av året passe på at det ikke bygger seg opp for mye rim eller is under FDC VNX. Sterk vind i forbindelse med stort snøfall kan medføre at inntaks-og avtrekksgitteret tetter seg. Pass på at gitteret er fritt for snø. Kontroller også at kondensvannavløpet under FDC VNX ikke er tiltettet. Klimasystemets sikkerhetsventil (FL2) skal være helt tett. Kontroller skal skje regelmessig i samsvar med følgende: Åpne ventilen. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom ventilen. I motsatt fall må sikkerhetsventilen byttes ut. Lukk ventilen igjen. Varmesystemet kan trenge etterfylling etter kontroll av sikkerhetsventilen, se avsnittet "Påfylling av varmesystemet". Varmtvannsberederens sikkerhetsventil Varmtvannsberederens sikkerhetsventil slipper noen ganger ut vann etter en varmtvannstapping. Utslippet skyldes at kaldtvannet som tas inn i berederen, ekspanderer ved oppvarming, slik at trykket øker og sikkerhetsventilen åpner. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil skal også kontrolleres regelmessig. Sikkerhetsventilens utseende og plassering varierer mellom ulike installasjoner. Kontakt installatøren for informasjon. Trykkmåler i HMV Varmesystemets arbeidsområde er normalt 0,5 1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykkmåleren (BP5). Tømming av varmtvannsberederen Varmtvannsberederen er av slyngemodell og tømmes gjennom hevertprinsippet. Dette kan skje enten ved hjelp av en avtappingsventil som monteres på innkommende kaldtvannsledning, eller ved hjelp av en slange som monteres til kaldtvannstilkoplingen Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Unngå å skylle med vann inn i gitteret eller på sidene, slik at det kan trenge vann inn i FDC 7VNX. Unngå at FDVNX kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler. Sparetips Roterende vifte i FDC VNX. Installasjonen av MHI A2W skal gi varme og varmtvann etter dine ønsker. Det kommer den også til å forsøke å oppfylle med alle tilgjengelige "midler", ut fra de styreinnstillingene som gjøres. Innetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruket. Du må derfor være nøye med å ikke stille inn høyere temperatur enn du trenger. Andre velkjente faktorer som påvirker energiforbruket, er f.eks. varmtvannsforbruk, hvor godt isolert huset er, samt den komforten du ønsker. Husk også på at: Åpne termostatventilene helt (med unntak av ventilene i rom som av ulike årsaker ønskes kjøligere, f.eks. sove rom). Termostatventiler i radiatorer og gulvslynger kan ha negativ innvirkning på energiforbruket. De bremser opp volumstrømmen i varmesystemet, noe varmepumpen kompenserer for med økt temperatur. Den jobber da mer og forbruker dermed også mer elenergi.

10 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Tiltak ved komfortforstyrrelser Bruk listen nedenfor som en hjelp til selv å finne og rette opp problemer hvis det virker som om noe er feil med varmen eller varmtvannet. Problem Årsak Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt Utløst gruppe- eller hovedsikring. varmtvann. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Lav romtemperatur. Høy romtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet virker ikke. Eventuell jordfeilbryter utløst. Strømbryter (SF1) satt i stillingen 0. Stort varmtvannsbehov. For lav starttemperaturinnstilling for styresystemet. Eventuell jordfeilbryter utløst. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Tiltak Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Sett strømbryteren i stillingen 1. Vent i noen timer og kontroller om varmtvannstemperaturen stiger. Juster starttemperaturinnstillingen i meny 1.2. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Juster innstillingen. Utløst gruppe- eller hovedsikring. Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Varmepumpen i feil driftsstilling "Varmtvann" eller "Kjøling". Endre driftsstilling til "Auto" eller "AutoK". Effektvakten har begrenset effekten fordi det Slå av en/noen av de strømtrekkende enhetene. er for mange strømtrekkende enheter på i huset. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyv- Juster innstillingen. ning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Varmepumpen er i feil driftsmodus. Endre driftsstilling til "AutoK". Feil innstillinger for kjøling. Juster innstillingene. Kontroller meny 2.2.1, og Minste tid mellom kompressorstarter, eventuelt tid etter spenningsøkning, er ikke nådd. soren starter. Vent i 30 minutter og kontroller om kompres Alarm utløst. Se avsnittet Alarm. Alarmer som ikke kan tilbakestilles. Aktiver driftsstillingen "Bare tilleggsvarme". Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). 13

11 Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Ved driftsforstyrrelser som fører til lav innetemperatur, kan du oftest aktivere stillingen "Bare tilleggsvarme" i HM 270V, som betyr at oppvarmingen skjer bare ved hjelp av elpatronen. Aktiver stillingen ved å holde driftsstillingsknappen inne i 7 sekunder. Vær oppmerksom på at dette bare er en midlertidig løsning, i og med at oppvarming med el-patron ikke gir noen besparelse. Reservestilling Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren settes i stilling ". Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen "Bare tilleggsvarme", ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren (SF1) settes i stilling " I reservestilling gjelder følgende: Frontpanelet er slokt og styringsdatamaskinen i HMV er frakoplet. FDCVNX er slått av og bare sirkulasjonspumpen og elpatronen i HV er aktive. Ett el-trinn på 4 kw er tilkoplet. El-patronen styres av en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, slik at håndshunting kreves. Tilkall installatør.

12 Alarmindikeringer Det er mange overvåkingsfunksjoner innebygd i MHI A2W. For å gjøre deg oppmerksom på eventuelle forstyrrelser kommer styringsdatamaskinen til å sende alarmsignaler som kan avleses på frontpaneldisplayet. Hva skjer ved alarm? Bakgrunnsbelysningen i displayet begynner å blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og utefølerfeil endrer driftsstillingen til "Frostbeskyttelse" og senker turledningstemperaturen til laveste tillatte for å gjøre deg oppmerksom på at noe er feil. Ulike typer alarm Alarm med automatisk tilbakestilling (krever ingen kvittering, men forsvinner når årsaken til alarmen er borte). Vedvarende alarm som krever et tiltak av deg eller installatør. En komplett alarmliste finnes på side 57. Anbefalte tiltak 1. I displayet til varmepumpen kan du lese hvilken alarm som har oppstått. 2. Noen alarmer kan du som kunde selv rette opp. Se tabellen nedenfor for informasjon om eventuelle tiltak. Hvis alarmen ikke rettes opp eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. HP-ALARM Utløst høytrykkspressostat. Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket. Hvis kjøledrift pågår: Kontroller at luftstrømmen til FDC 100VNX ikke er hindret. Displayet virker ikke. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte grup pe-og hovedsikringer. Kvittering av alarm Det er ikke farlig å kvittere for en alarm. Hvis årsaken til alarmen vedvarer, kommer alarmen tilbake. Når det oppstår en alarm, kvitterer du for denne ved å slå av og på spenningen til HM 270V med strømbryteren (SF1). Husk at det ved en spenningsøkning er en forsinkelse på 30 minutter før varmepumpen settes i gang igjen. For å unngå forsinkelsen kan alarmen i stedet kvitteres for i meny 9.7 (servicemeny). Hvis alarmen ikke kan tilbakestilles med strømbryteren (SF1), kan driftsstillingen "Bare tilleggsvarme" aktiveres for å oppnå normalt temperaturnivå i huset igjen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å holde knappen Driftsstilling inne i 7 sekunder. Tilbakevendende alarm tyder på at det er en feil i installasjonen. Kontakt installatøren!

13 TEKNISKE DATA Mitsubishi Hydrolution 3 x 230V Arbeidsområde ved oppvarming med kompressor (omgivelsestemperatur) C Arbeidsområde ved kjøling (omgivelsestemperatur) C Maks. temperatur turledning 65 o C Maks. temperatur turledning, med kompressor varme 58 o C Maks. temperatur returledning 65 o C Min. temperatur turledning med kompressor varme kontinuerligdrift 25 o C Min. temperatur turledning ved kjøledrift. 7 o C Maks. temperatur turledning ved kjøling kontinuerligdrift 25 o C Maks. strømtrekk (A) 30 A Anbefalt sikringskurs (A) 32 A Startstrøm (A) 5 A Avvik i strømforsyning -15 / +10% FDCW71VNX FDCW100VNX Kuldemedie (R410A) 2,55 kg 2,95 kg Maks. rørlengde 15 meter (30) 12 meter Rør diminsjon Gassrør: 5/8" (15,88) Væskerør: 3/8" (9,52) Rørtilkopling Flare HMA100VM1 Innedel FDCW71VNX FDCW100VNX El-patron 9 kw Trinn 4 (2, 4, 6, 9 kw) Sirkulasjonspumpe, variabel hastighet 9 80W Sirkulasjonspumpe, maks. tilgjengelig trykk 57 kpa (eksternt) Sirkulasjonspumpe, maks. volumstrøm 0,57 l/s Sirkulasjonspumpe, volumstrøm ved 20kPa eksternt trykkfall 0,45 l/s Min./maks. volumstrøm,varmedrift 0,12/0,38 l/s 0,15/0,57 l/s Min./maks.volumstrøm,kjøledrift 0,15/0,38 l/s 0,20/0,57 l/s Min. sirkulasjon, klimasystem 100% pumpehastighet (avriming) 0,19 l/s 0,29 l/s Reservestillings termostat C (fabrikkinnstilling35 C) Temperaturbegrenser 98( 8) C Sikkerhetsventil, klimasystem 0,25 Mpa (2,5 bar) Kapslingsgrad IP 21 Vannvolum, totalt 270 liter ±5% Volum varmtvannskoil 14 liter Materiale, varmtvannskoil Rustfritt (AISI316L/AISI316 DIN /1.4401) Maks. trykk, kar 0,25 Mpa (2,5 bar) Maks. trykk, varmtvannskoil 1,0 Mpa (10bar) Maks. kjølesystem trykk 4,5 MPa Vannkvalitet, forbruksvann og klimasystem EU direktiv nr. 98/83/EF Maks. driftstemperatur, vannvolum 65 o C Omgivelsestemperatur, innemodul 5 35 C, maks. relativfuktighet 95% Tilkobling, kaldtvann, tappevarmtvann Klemring 22 mm Tilkobling, klimasystem Klemring 22 mm Tilkopling ISO 228/1 G1 intern Høyde 1760mm (+25 50mm) Min. takhøyde 2050mm Bredde 600 mm Dybde 660 mm Vekt 140 kg Strømforsyning 230V 3 fas. 50Hz Utedel FDCW71VNX FDCW100VNX Kompressor Twin Rotary Kompressor hastighet, varme Hz (rps) Hz (rps) Kompressor hastighet, kjøling Hz (rps) Hz (rps) Maks. luftstrømm nominell drift 3000 m 3 /h 4800 m 3 /h Vifteeffekt ved nominell drift 86 W Avriming Reversibel Varmekabel Monteres Bryteverdi høytrykk 4,15 Mpa (41,5bar) Bryteverdi lavtrykk 0,079 Mpa (0,79bar) Høyde 750 mm 845 mm Bredde 780 mm + 67 mm 970 mm Dybde (+ fotskinne) 340 mm +(110mm) 370mm +(80mm) Vekt 60 kg 74 kg Strømforsyning og kommunikasjon fra utedel 5 leder 2,5 mm 2 Kuldemedie (R410A) 2,55 kg 2,60 kg Maks. rørlengde 15 meter *(30) 12 meter Maks. høydeforskjell 7 meter *Ved rørlengde over 15 meter må det etterfylles med 60 g pr. meter væskerør.

14 Ytelse HMA100VM1/FDCW71VNX Varme Utetemperatur/Tur- Min. Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 7/35 C (gulv) 1,75/0,50/3,50 8,16/1,98/4,13 Avgitt/tilført effekt/cop 2/35 C(gulv) 1,49/0,48/3,12 6,74/2,17/3,11-7/35 C(gulv) 1,04/0,45/2,31 5,53/2,06/2,69-15/35 C(gulv) 1,25/0,59/2,10 4,22/1,85/2,28 7/45 C 2,64/0,81/3,27 7,81/2,47/3,16 2/45 C 2,14/0,79/2,71 6,64/2,54/2,61-7/45 C 1,46/0,75/1,95 5,17/2,35/2,20-15/45 C 0,92/0,69/1,33 3,83/2,08/1,84 7/55 o C 3,08/1,26/2,45 7,36/2,73/2,70-7/55 C 1,88/1,14/1,65 4,64/2,66/1,74 Kjøling Utetemperatur/Tur Min. Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 27/7 o C 2,06/0,38/5,38 7,52/2,37/3,17 Avgitt/tilført effekt/eer 27/18 C 2,71/0,34/7,88 11,20/3,20/3,50 35/7 o C 2,10/0,55/3,82 7,10/2,65/2,68 35/18 C 2,67/0,71/3,76 10,7/3,19/3,35 Ytelse HMA100VM1/FDCW100VNX Varme Utetemperatur/Tur Min. Nominell Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 7/35 C (gulv) 3,54/0,86/4,14 9,27/2,12/4,40 11,21/2,80/4,01 Avgitt/tilført effekt/cop 2/35 C(gulv) 3,11/0,82/3,83 7,21/1,99/3,66 8,25/2,47/3,35 7/35 C(gulv) 3,29/1,07/3,09 6,24/2,07/3,05 7,46/2,58/2,90 15/35 C(gulv) 3,23/1,32/2,47 4,51/1,89/2,42 6,62/2,69/2,46 7/45 C 3,45/0,96/3,61 9,08/2,58/3,55 11,13/3,38/3,29 2/45 C 3,11/1,03/3,04 7,05/2,43/2,93 8,73/3,20/2,73 7/45 C 3,14/1,40/2,25 5,84/2,42/2,44 7,22/3,26/2,21 15/45 C 3,19/1,72/1,86 4,24/2,19/1,96 5,95/3,35/1,78 7/55 o C 4,45/1,64/2,72 8,41/3,08/2,75 8,97/3,49/2,57 7/55 C 3,50/1,99/1,77 4,93/2,80/1,78 5,64/3,52/1,60 Kjøling Utetemperatur/Tur Min. Nominell Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 27/7 o C 2,06/0,63/3,28 8,75/1,86/4,72 9,87/3,16/3,13 Avgitt/tilført effekt/eer 27/18 C 3,41/0,55/6,17 10,82/2,21/4,91 11,7/3,32/3,52 35/7 o C 1,81/0,70/2,59 6,98/2,54/2,75 9,45/3,41/2,77 35/18 C 3,10/0,69/4,48 9,37/2,64/3,56 11,2/3,58/3,12

15

16 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i

Brukermanual. MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe. Air condition Varmepumpe. www.smk.as. Et firma i www.smk.as Et firma i Brukermanual MHI Hydrolution Luft/vann varmepumpe Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331239 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK MOS NO 1337-3 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431144 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331199 NIBE SPLIT ACVM 270 3x230V, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331199 ACVM 270 3x230V, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS NO 1041-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 031714 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 NIBE SPLIT AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK MOS NO 1149-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 431125 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK Innhold Til huseieren Generelt 3 Anleggsdata 3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 LEK MOS NO 1408-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331114 ACVM 270-EM, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K LEK LEK AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM

Brukerhåndbok HØIAX Freedom VPM Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-1 031448 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

SMK Tømmeaggregat CM2000

SMK Tømmeaggregat CM2000 SMK Tømmeaggregat CM2000 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55 27

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

VARMEPUMPE, TYPE VPK

VARMEPUMPE, TYPE VPK MO O 0536-1XC 511206 MOTERIG- OG BRKERVEILEDIG VARMEPMPE, TYPE A B I II III A B I II I II 50. 0 C V a r mva t t e nte m p. 1. 0 A B I II III A B I II I II 50. 0 C V a r mva t t e nte m p. 1. 0 A B I II

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK/SRC50-56 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK

Installatørhåndbok SMO 05. Ekstrautstyr IHB NO 1245-2 031894 LEK LEK LEK Installatørhåndbok Ekstrautstyr IHB NO - 09 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 9.

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRK/SRC 63-71 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S

Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 63 HE-S SRK/SRC 71 HE-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren

Detaljer

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. Produktveiledning FDENVA. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA SRK - ZE-S Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no

6 720 640 719-00.1I. EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe. Bruksanvisning. 6 720 645 099 (2010/07) no 6 720 640 719-00.1I EHP 6 AW-2-15 AW-2 Luft til-vann-varmepumpe Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2

Detaljer

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme

Brukerveiledning Aventa mc:floor regulerings- og energimålingssystem for vannbåren gulvvarme 1. Innledning 2 2. Funksjoner i mc:floor 2 Gulvvarmeregulering 2 Innebygget energimåling 2 Innebygget telleverk for varmtvann og elektrisitet 3 Spesialfunksjoner 3 3. Menysystem 3 Hovedmeny 4 Endre temperatur

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG Altherma er et produkt produsert av Daikin VARMEPUMPETEKNOLOGI PÅ SITT BESTE Daikin Altherma er et komplett system for oppvarming og kjøling. Systemet er basert

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1255

Brukerhåndbok NIBE F1255 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1429-3 231714 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Produktveiledning FDENVA Takmontert splitt Fläkt Woods leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte av å representere Mitsubishi og Climaveneta i Norge.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1322-1 231747 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 8. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 11.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1212-1 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 16.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 0950-2 031356 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

50-150 400V 3N~ / 230V

50-150 400V 3N~ / 230V Air 50-150 400V 3N~ / 230V 2~ 6 720 616 817-00.1I Bruksanvisning 6 720 640 746 (2009/12) Innhold Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser 3 1.1 Symbolforklaring.................... 3 1.2

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer