Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune"

Transkript

1 Informasjon Finn fram i Stavanger kommune

2 Velkommen til Stavanger kommune Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter: INTERNETT: Internettsidene gir oppdatert informasjon om kommunens tjenester, saker og aktiviteter. Her finner du også kontaktinformasjon til politikere og sentrale personer i administrasjonen. E-POST: Vi svarer innen to arbeidsdager, eller gir beskjed om når du kan forvente svar. Send aldri sensitiv informasjon på e-post! VOF VARSLE OM FEIL: Via den elektroniske varslingstjenesten VOF kan du enkelt gi beskjed om feil ved avløp, vannforsyning, renovasjon, veier, parker, idrettsanlegg og om forurensing TELEFON: Via Stavanger kommunes hovedtelefonnummer settes du enten over til den du ønsker å snakke med eller får svar på dine spørsmål. Mandag fredag: Sommeråpent:

3 MERK DEG! Brosjyren er for alle innbyggere i Stavanger kommune og inneholder kontaktinformasjon inn til Stavanger kommunes tjenesteapparat. Brosjyren gir ikke en fullstendig oversikt over alle kommunens tjenester. 3 Foto: Stavanger kommune

4 4

5 FRAMMØTE Servicetorgene informerer og veileder om alle kommunale tjenester. SERVICETORGET I OLAV KYRRES GATE 23 Her får du hjelp til eller finner: Brosjyrer Byggekart, byggesaker, delesaker, eiendomsopplysninger og hustegninger Gravetillatelser Innsyn etter offentlighetsloven Innsyn i politiske saker Innbetaling til kommunen Kommune-, kommunedels- og reguleringsplaner Kopiering Kjøp av bioposer og avfallssekker Renovasjon (bestillinger og endringer) Salgs- og standplasser i sentrum Seksjoneringssaker Startpakker for oppstart av reguleringsplaner Søknadsskjemaer Utskrift fra digitale eiendomskart / målebrev I foajeen har publikum tilgang til PC. SERVICETORGET I NY OLAVSKLEIV 6 Her får du hjelp til eller finner: Barnehageplass Bostøtte Egenbetaling for alders- og sykehjem Gjeldsrådgiving Legater Skoletilbud Startlån Søknadsskjemaer I foajeen har publikum tilgang til PC. Oppvekst- og levekårservice ligger også her, og kan kontaktes på tlf eller stavanger.kommune.no Se også Spørsmål og svar på og skjemabasen på kommune.no/skjema ÅPNINGSTIDER Mandag fredag: Alle ansatte har taushetsplikt og et særlig ansvar for at sensitive personopplysninger behandles med stor varsomhet. ÅPNINGSTIDER Mandag-fredag: Torsdag: Sommeråpent: (Mandag-fredag i skolens sommerferie) 5

6 Nyttig å vite om AVGIFTER, GEBYRER OG SKATT Kommunaleavgifter Informasjon om ulike kommunale avgifter og gebyrer finner du her: Innbetalinger til kommunen På Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan du betale kommunale avgifter, kommunal husleie og skatt gebyrfritt. For mye innbetalte avgifter og skatt utbetales ikke her. Mandag-fredag Skatt Spørsmål om skatter rettes til kemnerkontoret på e-post: stavanger.kommune.no eller tlf Skattens Hus, Lagårdsveien 46. Mandag-fredag BARN, UNGE OG SKOLE Alarmtelefonen for barn og unge Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge. E-post: hjemmeside Barnehageplass Du kan søke om eller bytte barnehageplass elektronisk både i kommunale og private barnehager. Søknadsskjema og oversikt over barnehager i Stavanger finner du på For spørsmål kontakt Oppvekst- og levekårservice i Ny Olavskleiv 6, tlf eller e-post Barnevernet Barnevernet skal sikre hjelp i rett tid for barn og unge som lever under forhold som kan være skadelige. Barnevernet kan kontaktes på tlf Se også barnevernet Barnevernsvakten (døgnvakt): / Johannes Læringssenter Senteret gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, barn og voksne, og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Det er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel. Tilbudene gis på førskole, grunnskole, som voksenopplæring eller kurs. Senteret har også norskkurs for voksne innvandrere. Datahjelp til alle som har PC gjennom Nav gis også her. FOTO: Stavanger kommune 6

7 Foto: Elisabeth Tønnesen 7

8 Haugesunds gate 27, tlf eller Kulturskole Stavanger kulturskole har et bredt tilbud til alle aldergrupper (musikk, dans, sang, drama, visuell kunst og kreativ skriving) og har opptak hele året. Sandvigå 5, tlf , Skole Generell informasjon om skoletilbudet, samt oversikt over alle grunnskolene i Stavanger og hjemmesidene deres finner du på kommune.no/skole. Bytte av eller ny elevplass får du ved å henvende deg til den skolen du ønsker plass på. Skolefritidsordning - SFO SFO er et fritidstilbud til alle elever på klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn. Har du spørsmål se kommune.no/sfo, eller kontakt Oppvekst- og levekårservice i Ny Olavkleiv 6, tlf eller BIBLIOTEK Stavanger bibliotek holder til på Sølvberget, Stavanger kulturhus og er et av landets største folkebibliotek. Her kan du også leie musikk og filmer. Vi har et bredt utvalg aviser fra inn- og utland, publikums pc-er og gode lese og studie forhold. Biblioteket har en filial på Amfi Madla. Mer om biblioteket finner du her: BYGG OG EIENDOM BYGGESAKER Byggekart Du kan bestille byggekart på Bestillingsskjema finner du på Bestillingen skal signeres før den sendes per post eller skannes og sendes per epost. Byggetiltak Du finner oversikt over byggetiltak som krever tillatelser fra kommunen og hvilke du kan være ansvarlig for selv på byggetillatelse eller ved å kontakte Servicetorget. For mer informasjon se Direktoratet for byggkvalitet på Eiendomsopplysninger Opplysninger om gårds- og bruksnummer, eiendomsareal, boligareal, eiendomsavgifter, eierhistorikk eller lignende får du ved å kontakte Servicetorget. Gjerde, hekk og trær Flere lover regulerer forhold rundt gjerder, hekk og trær: reguleringsplanen for området, naboloven, grannegjerdeloven, plan- og bygningsloven og vegtrafikkloven. Se: trafikkfarlige-hekker eller kontakt Servicetorget. 8

9 Private lekeplasser Stavanger har en rekke private lekeplasser som eies av sameier eller borettslag. Eierne kan søke om midler til utbedringer fra kommunen. Mer informasjon: kommune.no/private-lekeplasser eller kontakt Servicetorget. KOMMUNAL BOLIG Personer som av ulike årsaker har problem med å skaffe seg bolig på det private boligmarkedet kan søke om tildeling av kommunal bolig. Søknad sendes til ditt helse- og sosialkontor. KOMMUNALEBYGG UTLEIE Utleie av skolelokaler Skolelokaler som gymnastikksaler, svømmebasseng, klasserom o.l. kan leies ut til lag, foreninger og vennegrupper. Mer informasjon: kommune.no/utlan-av-skolelokaler/ Utleie av lokaler i bydelshusene Utleie til lag, organisasjoner og privatpersoner administreres av de ulike bydelshusene. Se: Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4, tlf Gausel bydelshus, Heddeveien 141 tlf Kvernevik/Sunde bydelshus Kvernevikveien 32, tlf Madla bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20, tlf / Midjord bydelshus (Storhaug), Nordre Ramsvigvei 1, tlf Tasta bydelshus, Eldfiskbakken 7 tlf Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, tlf / Øyahuset, Ulsnesveien 11, tlf HELSE OG VELFERD HELSE Forebyggende hjemmebesøk Stavanger kommune tilbyr gratis forebyggende hjemmebesøk til alle 80-åringer som ikke allerede mottar pleie og omsorgstjenester av kommunen. Du kan henvende deg direkte på tlf / Mer informasjon no/forebyggende-hjemmebesok Helse- og sosialkontorer Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontorer som forvalter en rekke kommunale helse- og sosialtjenester. Helse- og sosialkontorene er samlokalisert med de fire Nav-kontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak. Din bostedsadresse avgjør hvilket kontor du tilhører. Tilbudene som gis er: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsetjeneste, sykehjem/ aldershjem/ dagsenter for eldre, hjelpetiltak for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn, støttekontakt og avlastning, tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm, kommunal bolig for personer med spesielle behov, oppfølging av bostedsløse og personer som misbruker rusmidler. For mer informasjon og åpningstider se: helseogsosialkontor og 9

10 RUSOMSORG K46 er et hjelpetilbud til unge i alderen år med rusproblemer. Kongsgaten 46, tlf Mandag og fredag , tirsdag, onsdag og torsdag Du kan ringe anonymt til: Rustelefonen, tlf , hverdager for informasjon om rus og rusmidler, hjelpeapparatet og råd- og veiledningssam-taler. Se: og Oppsøkende behandlingsteam Hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, ofte rusproblemer som tidligere ikke er fanget opp av eller mennesker som er falt ut av hjelpeapparatet. Se: OBS-teamet Dersom du er bekymret for noen du kjenner kan du kontakte Oppsøkende behandlingsteam på tlf /72,

11 Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor, Sverdrups gate 27 tlf / Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor, Gullspennetunet 1 1 etasje, tlf Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, Klubbgata 1, 1. etasje tlf Madla helse- og sosialkontor Madlakrossen 6-8, 1. etasje tlf Helsestasjoner Gir veiledning, råd og helseundersøkelser gratis til gravide, barn og ungdom i alderen 0-16 år og deres familier. For å finne din helsestasjon og åpningstider der se: eller ring tlf , eller send e-post til: Hillevåg helsestasjon, Gartnerveien 41 tlf / Hinna helsestasjon, Hinnasvingene 55 tlf / Hundvåg helsestasjon, Hundvågveien 75 tlf / Madla helsestasjon, Madlastokken 5 inngang B, 2. etasje, tlf / Sentrum helsestasjon, Klubbgata 5 4. etasje, tlf / / Tasta helsestasjon, Skogstøstraen 37 tlf / Helsestasjonens familiesenter Tilbud til barn og unge av psykisk syke foreldre eller barn av foreldre med rusproblematikk. Senteret jobber gjennom gruppesamlinger med barn/ ungdommer for å gi dem positive opplevelser, og tro på egne muligheter og ressurser. Tilbud til foreldre og familier med barn i alderen 0-16 år. Tilbudet omfatter hjelp med å se på foreldrerollen, grensesetting, søvnrutiner, spiserutiner og samværsproblematikk. Klubbgaten 1, 4. etasje. Ingen henvisning. For påmeldinger tlf Mer informasjon: kommune.no/helsestasjonensfamiliesenter, og Barn-av-psykisk-syke Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdommer i alderen år som er bosatt i Stavanger eller går på videregående skole her. Nytorget 1, tlf Tirsdag torsdag Mer informasjon: Internasjonalt vaksinasjonskontor Vaksinasjoner og helseråd i forbindelse med reiser. Torgveien 15 C (Hillevåg), tlf / no/vaksinasjonskontoret Jordmortjenesten Tilbud for førstegangsfødende om svangerskap, amming, barselgrupper med mer. Klubbgata 5, 4. etasje tlf Mandag-fredag

12 Smittevernkontoret Her får du hygiene- og smittevernrådgivning, helseinformasjon, tuberkuloseundersøkelser og vaksinasjon. Torgveien 15 C, tlf smittevernkontoret Stavanger legevakt Kontakt alltid fastlegen din, ikke legevakten, i kontortiden. Ønsker du å bytte fastlege, se eller Legevakten er åpen hele døgnet for alle som trenger øyeblikkelig hjelp. Pasientene oppfordres til å ringe først. Legevakten har oppmøteavtaler slik at pasienten kan vente hjemme om ønskelig. Armauer Hansens vei 30, tlf Ved legevakten kan du også få hjelp ved livskriser av psykiatrisk sykepleier. Tlf / Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland er også lokalisert til legevakten: / Kommunens kriseteam kan også kontaktes via Legevakten. Sykehjem og sykehjemsplass Oversikt over sykehjem i Stavanger og skjema for å søke om plass finner du på sykehjem. Sykehjemmene kan tilby dagsenter for eldre, korttidsopphold, vekselopphold og langtidsopphold. Alle søknader om sykehjemsplass sendes til ditt lokale helse- og sosialkontor. PSYKISK HELSE Fastlege, legevaktens livskrisetelefon, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernet, pedagogisk psykologisk (PPT-tjenesten) eller ditt helse- og sosialkontor er naturlige første kontakter når det gjelder psykisk helse. Andre: Bekymringstelefonen Voksne for Barn, tlf Homofiles ungdomstelefon, tlf Kirkens SOS, tlf Mental helse, tlf Mental helse nasjonal gratis telefonen: eller send e-post: Røde Kors hjelpetelefon barn og ungdom, tlf psykiskhelse Pårørendesenter Når noen er fysisk eller psykisk syke, har alkohol- eller rusproblemer, er spilleavhengig, eller det er vold og kriminalitet i familien, kan dette berøre mange andre. Pårørendesenteret er et lavterskel tilbud til disse. Ingen henvisning. Vaisenhusgt. 39, 4012 Stavanger. Tlf , e-post: Mer informasjon: Øyeblikkelig hjelp-plasser Stavanger kommune har fire plasser på Stokka sykehjem for øyeblikkelig hjelp og to observasjonsplasser ved Stavanger legevakt. Dette er kommunens døgntilbud i stedet for sykehusinn- 12

13 leggelse for definerte pasientgrupper med behov for korttidsobservasjon. VELFERD Avlastning Personer som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan få avlastning, for eksempel i form av hjemmehjelp, dagsenterplass eller korttidsopphold på sykehjem. Kontakt ditt helse- og sosialkontor. Egenbetaling for alders- og sykehjem For spørsmål om egenbetaling for alders- og sykehjemsopphold, og hjemmebaserte tjenester, kontakt oppvekst- og levekårservice på e-post kommune.no eller tlf Individuelle tjenester Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, trygghetsalarm, treningskontakt med mer får du ved ditt helse- og sosialkontor. Har du særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, høy alder eller annet, ta kontakt med helse- og sosialkontoret i bydelen din. Se: individuelle-tjenester Rehabiliteringsopphold i Spania Eldre og funksjonshemmede over 18 år med faglig begrunnet behov for fysisk, psykisk eller sosial rehabilitering, kan søke om rehabiliteringsopphold i Spania. For mer informasjon kontakt ditt helse- og sosialkontor, eller se sykehjemsplass-i-spania Rådgivningskontoret for pensjonister Kontoret ligger i Kongsgaten 43, tlf Mandag fredag: Stengt i skoleferien. Her finner du også Tante Emmas Hus, tidligere kjent som Eldres Hus. Se ellers: seniorsiden for tilbud til aldersgruppen over 60 år. Vern for eldre Er du eldre og utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, kan du ringe nasjonalkontakt telefon FINANSIELL HJELP Boligtilskudd Boligtilskudd kan gis til enkeltpersoner eller husstander med varig lav inntekt. Tilskuddet gis som toppfinansiering av boligkjøpet. Se no og bolig_tilskudd Bostøtte Det finnes to bostøtteordninger, en statlig og en kommunal. Søknadsskjema for begge finnes på internettsidene våre eller fås på Servicetorget, tlf Søknadsfristene er 1. hver måned for den kommunale ordningen og 14. hver måned for Husbankens bostøtteordning. Se og Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgiveren hjelper deg med alvorlige økonomiske problemer til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og hjelper 13

14 til med å inngå en gjeldsordning. Ring tlf for avtale. Hjelp til å starte egen bedrift Dersom du ønsker å starte egen bedrift kontakt Skape for hjelp til å lage forretningsplan, stukturing av virksomheten og oversikt over finansielle ordninger. Tlf eller se Legater Stavanger kommune administrerer legater, blant annet utdanningslegater til ungdom og til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier. Mer informasjon finner du her: eller du kan henvende deg til Servicetorget i Ny Olavskleiv 6 Omsorgslønn Omsorgslønn er en økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid. Kontakt ditt helse- og sosialkontor for informasjon, www. stavanger.kommune.no/omsorgslonn Startlån Startlån er en låneordning som skal sikre innbyggere med etableringsproblemer mulighet til å skaffe seg egen bolig. Aktuelt for unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere og økonomisk vanskeligstilte husstander. Startlån kan brukes til utbedring/tilpasning av eksisterende bolig, men kun til enkeltpersoner. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Ny Olavskleiv 6, tlf eller kommune.no/startlaan Juridisk bistand Advokatforeningen, enkelte advokater, fagforeninger, forsikringsselskap, NAF og flere medlemsorganisasjoner gir gratis juridisk bistand. I tillegg er det en rekke offentlige organ som skal kunne yte bistand. Mer informasjon: juridiskbistand IDRETT OG FRITID Stavanger kommune arbeider for at innbyggerne skal ha gode fritidsmuligheter, og har laget turveier nær alle boligområder. Kart og beskrivelser av turer finner du på Eller du kan hente app på Bykart, friluftskart, sykkelkart, turistbrosjyre, turkart og temabrosjyrer får du på Servicetorget i Olav Kyrresgate 23. Aktiviteter for eldre: Skipper Worse Ledaal Erling Skjalgsons allé, tlf Skipper Worse Madla Åsta Kongsmors gate 20, tlf Skipper Worse Tasta, Eldfiskbakken 7, tlf Skipper Worse Ågesentunet Haugåsveien 14, tlf Hinnasenteret, Gamleveien 30 B, tlf Bergeland bydelssenter Jelsagata 2, tlf Tante Emmas Hus Kongsgate 43, tlf Aktiviteter for mennesker med psykiske lidelser: Er du over 18 år og har behov for å komme 14

15 Foto: Stavanger kommune i aktivitet, har Stavanger flere tilbud: Fontenehuset, St.Svithunsgate 37 tlf Hundvåg Aktivitetssenter Austbøsletta 2 (2.etg.) tlf / Kulturaktiviteten, Gullspennetunet 4, tlf Verket Aktivitetssenter, Verksgata 42 2.etg., tlf / Madlatun Aktivitetssenter Regimentveien 24, tlf For mer informasjon: aktivitetssenter Se: og Aktiviteter for ungdommer Metropolis (Nytorget 1) og alle bydelshusene tilbyr aktiviteter for ungdommer. Mest kjent er Fiks Ferrige Ferie og Rockcamp, Stavangers største rockeklubb for unge. Fiske Med fiskekort kan du fiske i Mosvatnet, Store Stokkavatn og Hålandsvatnet. Stangfiske i sjø er gratis, men fisken kan ikke selges. På tlf og får Badeplasser Stavanger har flere badeplasser i sjøen. De største er: Austbø på sørvestre del av Hundvåg Badedammen ved bybrua i østrebydel Godalen ved Gannsfjorden, sørøst på storhaughalvøya, Møllebukta ved Hafrsfjord Vaulen badeplass ved Gannsfjorden. Se også: badeplasser. Her oppgis daglig badetemperatur og vannkvalitet i sesongen. 15

16 du informasjon om hvor du får tak i fiskekort. Fritidskontakt Dette er en lønnet ledsager som følger personer med hjelpebehov på faste fritids- og kulturaktiviteter. Vil du bli fritidskontakt eller trenger du en? Kontakt tlf / eller Frivilligsentraler Frivilligsentralene er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Eiganes og Tasta bydel, Madlaveien 13, tlf , frivilligsentral.no/ Hinna og Hillevåg bydel, Gamleveien 53, tlf , Storhaug bydel, Nordre Ramsvigvei 1, tlf / , Hundehold I Stavanger er det båndtvang hele året i bykjernen, rundt Mosvatnet og Vålandskogen, Litle - og Store Stokkavatnet, fra Breivik til Hillevågsvatnet, det meste av Sørmarka i tillegg til lekeplasser, kirkegårder, skoler og barnehager. Det er egne hundeluftingsområder på Åsen (Sircusmarka) og i Sørmarka (sørøst for motorveien) uten båndtvang. Mer informasjon: Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et kort som utstedes til funksjonshemmede. Beviset gir ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer, samt enkelte transportmidler. Dette kan du søke om elektronisk på kommunens nettsider. Du kan også kontakte: Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, tlf / Skøyte- og curlinghaller, og klatrevegg Se nettsidene for åpningstider: Stavanger ishall, Ishockeyveien 7 (Tjensvoll), tlf , Sørmarka Arena, har også klatrevegg, Sørmarkveien 20, tlf , Svømmeanlegg Stavanger svømmehall, Lars Hertervigsgate 4, tlf Tastahallen, Fredtunvegen 10, tlf Hetlandshallen, Skolevollen 15, tlf Gamlingen (oppvarmet utendørsbasseng), Tjodolvs gate 52, tlf Åpningstider se: kommune.no/svommeanlegg Treningskontakter Treningskontakten er et alternativ til støttekontakten og kan motivere brukere til å drive fysisk aktivitet, samt bidra til å finne passende aktiviteter. Kontakt ditt helse- og sosialkontor. For de som ønsker å bli treningskontakt finnes det kurs. Påmelding tlf / , no/treningskontakt 16

17 STAVANGER KONSERTHUS Velkommen til Stavanger konserthus, flunkende nytt, stort og mangfoldig. Opplev all verdens musikk og kultur, fra klassisk til samtidsmusikk, dans og opera, jazz, rock, pop og sjangerblandinger. Stikk innom Spiseriet for en kaffe eller noe mer, og bruk det parkmessige uteområdet til rekreasjon. Konserthuset er for alle. Programinformasjon og billettsalg på nettet: Billettelefon

18 Byens møtested Sølvberget, Stavanger kulturhus er byens mest sentrale møtested og best besøkte kulturtilbud med ca. 1,3 millioner besøkende hvert år. I 2012 fyller Sølvberget 25 år og hundretusenvis av besøkende har fylt Sølvberget med liv siden åpningen i De drøye kvadratmeterne har hatt mange ulike aktiviteter disse årene. I dag holder populære tilbud som SF Kino, Stavanger bibliotek, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I løpet av et år har mer enn 300 filmer premiere på kinoen, mer enn 300 litteraturarrangementer avvikles og i september arrangeres den årlige litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel som har hovedsete i kulturhuset. For å møte framtidens muligheter må kulturhuset utvikles videre. Vi bygger derfor om med tre nye kinosaler og et åpent og samlet bibliotek, som etter planen skal være ferdig i Sølvberget benytter ombyggingen til å gi publikum et lysere, åpnere og mer brukervennlig kulturhus. Velkommen til Sølvberget!

19 Stavanger kommune jobber med å kartlegge alle frivillige lag og organisasjoner og vil om kort tid kunne gi deg oversikt over disse. For å melde inn aktiviteter kontakt: stavanger.kommune.no Stavanger kommune har i tillegg flere arenaer, gallerier, kinoer, konsert- og revyscener, museer, møtesteder og teater som har en lang rekke tilbud. Dette finne du mer om på Servicetorget, Kulturhuset på Sølvberget og Turistinformasjonen på Domkirkeplassen, og på HVA-SKJER MILJØ, RENOVASJON OG AVFALL AVFALL Avfallsbeholdere Du kan selv bestille, avbestille eller endre størrelse på søppeldunker via hjemmesiden til Renovasjonen IKS på Skjema kan også leveres på Servicetorget, Olav Kyrres gate 23. Avfallshenting ved borettslag og sameier Borettslag og sameier som ønsker henting av plast og glass- og metallemballasje, kan inngå avtale med Renovasjonsavdelingen i kommunen. Skjema for private miljøstasjoner finnes på miljostasjoner. Tømmetidspunkter avtales med RenoNorden tlf eller på Brikke til nedgravd container Trenger du brikke til nedgravde containere kan dette registreres på eller ved Servicetorget. Leier du bolig knyttet til en slik stasjon, kontakt huseieren. Hageavfall Fra februar 2013 kan du bestille gratis henting hjemme hos degselv av større mengder hageavfall inntil 3 ganger årlig. Dette gjøres via eget skjema eller på smarttelefon. Mer informasjon: hageavfall, ring Renovasjonen IKS tlf eller kontakt Servicetorget. Tømming av spann og forsøpling Henvendelser om manglende renovasjon, ikke tømt beholder, forsøpling, forurensing og lignende kan du melde fra på VOF (Varsle om feil) på eller til Servicetorget. Tømmekalender Denne viser hvilke avfallsfraksjoner som skal tømmes når i de ulike delene av byen. Mer informasjon: eller kontakt Servicetorget Vannmåler og vannmålerstand Ved hjelp av en egen kalkulator på kan du sjekke om det vil lønne seg å installere vannmåler. Har du installert vannmåler, kan du registrere vannmålerstanden på våre hjemmesider. 19

20 Varsle om feil Feil på kommunal infrastruktur meldes på VOF, vof. Se side 2. - Feil på fylkes-, riks- og europaveier, og fortau langs disse veiene melder du til Veitrafikksentralen på tlf Gatelys som er slukket kan du melde fra om til Lyses kundesenter tlf , eller FORURENSING Vil du melde fra om forurenset vann eller jord, bruk VOF, kommune.no/vof eller ring Er forurensingen akutt og alvorlig, ringer du Vann- og avløpsverkets beredskapstelefon: Bålbrenning For spørsmål om bålbrenning, kontakt brannvesenet på tlf , eller Lukt og støy Henvendelser vedrørende lukt- og støyproblemer rettes til helsesjefen på tlf eller stavanger.kommune.no. POLITIKK Innsyn etter offentlighetsloven Henvendelser om innsyn i offentlige dokumenter rettes til eller kontakt Servicetorget. Politikk Informasjon om de folkevalgte, tidspunkt for politiske møter og hvilke saker som skal behandles finner du på politikkogdemokrati. Du kan også henvende deg direkte til resepsjonen på rådhuset i Øvre Kleivegate 15, tlf Ordfører og bystyremedlemmer Åpen dag Ordfører og politikere i Stavanger bystyre arrangerer møtedager der enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan ta opp tema de er opptatt av. Åpen dag er ikke forumet for å diskutere enkeltsaker som allerede er til behandling, og heller ikke taushetsbelagte enkeltsaker innen sosial og helse eller kommunale boligsaker. Se annonse i lokalavisene. Påmelding: Ordførerens Åpen dag, tlf , e-post: Politikertorget, tlf / , e-post: tove.saether. Bydelsutvalg Åpen halvtime i forkant av alle møter Alle bydeler i Stavanger har eget bydelsutvalg. Disse skal være et bindeledd til byens sentrale organ og er en møteplass hvor enkeltpersoner, lag og organisasjoner kan ha dialog om aktuelle planer og saker. Utvalgene har Åpen halvtime i forkant av de månedlige møtene som er åpne for alle. Se annonse i lokalavisene. Tlf eller kommune.no/politikkogdemokrati De fleste kommunale utvalgsmøtene er åpne for alle. 20

21 Svanholmen 3 Postboks STAVANGER

22 Foto: FOTO: Anne Stavanger Lise Norheim kommune Sikkerhet. Trygghet. Nærhet. Stavanger Parkeringsselskap er et kommunalt foretak som er helt eiet av Stavanger kommune. Vi jobber for oppfyllelse av visjonen om sikkerhet, trygghet i og nærhet til den levende byen. Parkeringsselskapets oppgaver er å gjennomføre kommunens parkeringspolitikk og forvalte det statlige regelverk for offentlig parkering.

23 Foto: Colourbox NAV i ditt lokalmiljø Vi bistår arbeidsgivere

24 Vakttelefoner Alarmtelefon for barn og unge: E-post: Barnevernvakten: / Brannvesenet, når hjelp kan vente: Feilmelding strøm, gass, fjernvarme, fjernkjøling: Krisesenter for voldsutsatte kvinner og menn med deres barn: Legevakten: Livskrisehjelpen: / Oppsøkende behandlingsteam: / / Politivakten, når hjelp kan vente: / Rustelefon, hverdager : Vann og avløp, beredskapstelefon: Voldtektsmottak: / Nødtelefoner AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 -Sammen for en levende by SERVICETORGET Olav Kyrres gate 23 / Ny Olavskleiv 6 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Foto: Bamble kommune

ÅRSMELDING 2014. Foto: Bamble kommune ÅRSMELDING 2014 Foto: Bamble kommune Bamble gjennom de første 50 år I 2014 markerte Bamble kommune at det var 50 år siden kommunene Bamble, Langesund og Stathelle ble slått sammen til en kommune. I løpet

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer