Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune"

Transkript

1 Informasjon Finn fram i Stavanger kommune

2 Velkommen til Stavanger kommune Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter: INTERNETT: Internettsidene gir oppdatert informasjon om kommunens tjenester, saker og aktiviteter. Her finner du også kontaktinformasjon til politikere og sentrale personer i administrasjonen. E-POST: Vi svarer innen to arbeidsdager, eller gir beskjed om når du kan forvente svar. Send aldri sensitiv informasjon på e-post! VOF VARSLE OM FEIL: Via den elektroniske varslingstjenesten VOF kan du enkelt gi beskjed om feil ved avløp, vannforsyning, renovasjon, veier, parker, idrettsanlegg og om forurensing TELEFON: Via Stavanger kommunes hovedtelefonnummer settes du enten over til den du ønsker å snakke med eller får svar på dine spørsmål. Mandag fredag: Sommeråpent:

3 MERK DEG! Brosjyren er for alle innbyggere i Stavanger kommune og inneholder kontaktinformasjon inn til Stavanger kommunes tjenesteapparat. Brosjyren gir ikke en fullstendig oversikt over alle kommunens tjenester. 3 Foto: Stavanger kommune

4 4

5 FRAMMØTE Servicetorgene informerer og veileder om alle kommunale tjenester. SERVICETORGET I OLAV KYRRES GATE 23 Her får du hjelp til eller finner: Brosjyrer Byggekart, byggesaker, delesaker, eiendomsopplysninger og hustegninger Gravetillatelser Innsyn etter offentlighetsloven Innsyn i politiske saker Innbetaling til kommunen Kommune-, kommunedels- og reguleringsplaner Kopiering Kjøp av bioposer og avfallssekker Renovasjon (bestillinger og endringer) Salgs- og standplasser i sentrum Seksjoneringssaker Startpakker for oppstart av reguleringsplaner Søknadsskjemaer Utskrift fra digitale eiendomskart / målebrev I foajeen har publikum tilgang til PC. SERVICETORGET I NY OLAVSKLEIV 6 Her får du hjelp til eller finner: Barnehageplass Bostøtte Egenbetaling for alders- og sykehjem Gjeldsrådgiving Legater Skoletilbud Startlån Søknadsskjemaer I foajeen har publikum tilgang til PC. Oppvekst- og levekårservice ligger også her, og kan kontaktes på tlf eller stavanger.kommune.no Se også Spørsmål og svar på og skjemabasen på kommune.no/skjema ÅPNINGSTIDER Mandag fredag: Alle ansatte har taushetsplikt og et særlig ansvar for at sensitive personopplysninger behandles med stor varsomhet. ÅPNINGSTIDER Mandag-fredag: Torsdag: Sommeråpent: (Mandag-fredag i skolens sommerferie) 5

6 Nyttig å vite om AVGIFTER, GEBYRER OG SKATT Kommunaleavgifter Informasjon om ulike kommunale avgifter og gebyrer finner du her: Innbetalinger til kommunen På Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan du betale kommunale avgifter, kommunal husleie og skatt gebyrfritt. For mye innbetalte avgifter og skatt utbetales ikke her. Mandag-fredag Skatt Spørsmål om skatter rettes til kemnerkontoret på e-post: stavanger.kommune.no eller tlf Skattens Hus, Lagårdsveien 46. Mandag-fredag BARN, UNGE OG SKOLE Alarmtelefonen for barn og unge Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge. E-post: hjemmeside Barnehageplass Du kan søke om eller bytte barnehageplass elektronisk både i kommunale og private barnehager. Søknadsskjema og oversikt over barnehager i Stavanger finner du på For spørsmål kontakt Oppvekst- og levekårservice i Ny Olavskleiv 6, tlf eller e-post Barnevernet Barnevernet skal sikre hjelp i rett tid for barn og unge som lever under forhold som kan være skadelige. Barnevernet kan kontaktes på tlf Se også barnevernet Barnevernsvakten (døgnvakt): / Johannes Læringssenter Senteret gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, barn og voksne, og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Det er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel. Tilbudene gis på førskole, grunnskole, som voksenopplæring eller kurs. Senteret har også norskkurs for voksne innvandrere. Datahjelp til alle som har PC gjennom Nav gis også her. FOTO: Stavanger kommune 6

7 Foto: Elisabeth Tønnesen 7

8 Haugesunds gate 27, tlf eller Kulturskole Stavanger kulturskole har et bredt tilbud til alle aldergrupper (musikk, dans, sang, drama, visuell kunst og kreativ skriving) og har opptak hele året. Sandvigå 5, tlf , Skole Generell informasjon om skoletilbudet, samt oversikt over alle grunnskolene i Stavanger og hjemmesidene deres finner du på kommune.no/skole. Bytte av eller ny elevplass får du ved å henvende deg til den skolen du ønsker plass på. Skolefritidsordning - SFO SFO er et fritidstilbud til alle elever på klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn. Har du spørsmål se kommune.no/sfo, eller kontakt Oppvekst- og levekårservice i Ny Olavkleiv 6, tlf eller BIBLIOTEK Stavanger bibliotek holder til på Sølvberget, Stavanger kulturhus og er et av landets største folkebibliotek. Her kan du også leie musikk og filmer. Vi har et bredt utvalg aviser fra inn- og utland, publikums pc-er og gode lese og studie forhold. Biblioteket har en filial på Amfi Madla. Mer om biblioteket finner du her: BYGG OG EIENDOM BYGGESAKER Byggekart Du kan bestille byggekart på Bestillingsskjema finner du på Bestillingen skal signeres før den sendes per post eller skannes og sendes per epost. Byggetiltak Du finner oversikt over byggetiltak som krever tillatelser fra kommunen og hvilke du kan være ansvarlig for selv på byggetillatelse eller ved å kontakte Servicetorget. For mer informasjon se Direktoratet for byggkvalitet på Eiendomsopplysninger Opplysninger om gårds- og bruksnummer, eiendomsareal, boligareal, eiendomsavgifter, eierhistorikk eller lignende får du ved å kontakte Servicetorget. Gjerde, hekk og trær Flere lover regulerer forhold rundt gjerder, hekk og trær: reguleringsplanen for området, naboloven, grannegjerdeloven, plan- og bygningsloven og vegtrafikkloven. Se: trafikkfarlige-hekker eller kontakt Servicetorget. 8

9 Private lekeplasser Stavanger har en rekke private lekeplasser som eies av sameier eller borettslag. Eierne kan søke om midler til utbedringer fra kommunen. Mer informasjon: kommune.no/private-lekeplasser eller kontakt Servicetorget. KOMMUNAL BOLIG Personer som av ulike årsaker har problem med å skaffe seg bolig på det private boligmarkedet kan søke om tildeling av kommunal bolig. Søknad sendes til ditt helse- og sosialkontor. KOMMUNALEBYGG UTLEIE Utleie av skolelokaler Skolelokaler som gymnastikksaler, svømmebasseng, klasserom o.l. kan leies ut til lag, foreninger og vennegrupper. Mer informasjon: kommune.no/utlan-av-skolelokaler/ Utleie av lokaler i bydelshusene Utleie til lag, organisasjoner og privatpersoner administreres av de ulike bydelshusene. Se: Bekkefaret bydelshus, Hjalmar Johansens gate 4, tlf Gausel bydelshus, Heddeveien 141 tlf Kvernevik/Sunde bydelshus Kvernevikveien 32, tlf Madla bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20, tlf / Midjord bydelshus (Storhaug), Nordre Ramsvigvei 1, tlf Tasta bydelshus, Eldfiskbakken 7 tlf Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, tlf / Øyahuset, Ulsnesveien 11, tlf HELSE OG VELFERD HELSE Forebyggende hjemmebesøk Stavanger kommune tilbyr gratis forebyggende hjemmebesøk til alle 80-åringer som ikke allerede mottar pleie og omsorgstjenester av kommunen. Du kan henvende deg direkte på tlf / Mer informasjon no/forebyggende-hjemmebesok Helse- og sosialkontorer Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontorer som forvalter en rekke kommunale helse- og sosialtjenester. Helse- og sosialkontorene er samlokalisert med de fire Nav-kontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak. Din bostedsadresse avgjør hvilket kontor du tilhører. Tilbudene som gis er: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helsetjeneste, sykehjem/ aldershjem/ dagsenter for eldre, hjelpetiltak for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn, støttekontakt og avlastning, tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm, kommunal bolig for personer med spesielle behov, oppfølging av bostedsløse og personer som misbruker rusmidler. For mer informasjon og åpningstider se: helseogsosialkontor og 9

10 RUSOMSORG K46 er et hjelpetilbud til unge i alderen år med rusproblemer. Kongsgaten 46, tlf Mandag og fredag , tirsdag, onsdag og torsdag Du kan ringe anonymt til: Rustelefonen, tlf , hverdager for informasjon om rus og rusmidler, hjelpeapparatet og råd- og veiledningssam-taler. Se: og Oppsøkende behandlingsteam Hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, ofte rusproblemer som tidligere ikke er fanget opp av eller mennesker som er falt ut av hjelpeapparatet. Se: OBS-teamet Dersom du er bekymret for noen du kjenner kan du kontakte Oppsøkende behandlingsteam på tlf /72,

11 Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor, Sverdrups gate 27 tlf / Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor, Gullspennetunet 1 1 etasje, tlf Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor, Klubbgata 1, 1. etasje tlf Madla helse- og sosialkontor Madlakrossen 6-8, 1. etasje tlf Helsestasjoner Gir veiledning, råd og helseundersøkelser gratis til gravide, barn og ungdom i alderen 0-16 år og deres familier. For å finne din helsestasjon og åpningstider der se: eller ring tlf , eller send e-post til: Hillevåg helsestasjon, Gartnerveien 41 tlf / Hinna helsestasjon, Hinnasvingene 55 tlf / Hundvåg helsestasjon, Hundvågveien 75 tlf / Madla helsestasjon, Madlastokken 5 inngang B, 2. etasje, tlf / Sentrum helsestasjon, Klubbgata 5 4. etasje, tlf / / Tasta helsestasjon, Skogstøstraen 37 tlf / Helsestasjonens familiesenter Tilbud til barn og unge av psykisk syke foreldre eller barn av foreldre med rusproblematikk. Senteret jobber gjennom gruppesamlinger med barn/ ungdommer for å gi dem positive opplevelser, og tro på egne muligheter og ressurser. Tilbud til foreldre og familier med barn i alderen 0-16 år. Tilbudet omfatter hjelp med å se på foreldrerollen, grensesetting, søvnrutiner, spiserutiner og samværsproblematikk. Klubbgaten 1, 4. etasje. Ingen henvisning. For påmeldinger tlf Mer informasjon: kommune.no/helsestasjonensfamiliesenter, og Barn-av-psykisk-syke Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdommer i alderen år som er bosatt i Stavanger eller går på videregående skole her. Nytorget 1, tlf Tirsdag torsdag Mer informasjon: Internasjonalt vaksinasjonskontor Vaksinasjoner og helseråd i forbindelse med reiser. Torgveien 15 C (Hillevåg), tlf / no/vaksinasjonskontoret Jordmortjenesten Tilbud for førstegangsfødende om svangerskap, amming, barselgrupper med mer. Klubbgata 5, 4. etasje tlf Mandag-fredag

12 Smittevernkontoret Her får du hygiene- og smittevernrådgivning, helseinformasjon, tuberkuloseundersøkelser og vaksinasjon. Torgveien 15 C, tlf smittevernkontoret Stavanger legevakt Kontakt alltid fastlegen din, ikke legevakten, i kontortiden. Ønsker du å bytte fastlege, se eller Legevakten er åpen hele døgnet for alle som trenger øyeblikkelig hjelp. Pasientene oppfordres til å ringe først. Legevakten har oppmøteavtaler slik at pasienten kan vente hjemme om ønskelig. Armauer Hansens vei 30, tlf Ved legevakten kan du også få hjelp ved livskriser av psykiatrisk sykepleier. Tlf / Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland er også lokalisert til legevakten: / Kommunens kriseteam kan også kontaktes via Legevakten. Sykehjem og sykehjemsplass Oversikt over sykehjem i Stavanger og skjema for å søke om plass finner du på sykehjem. Sykehjemmene kan tilby dagsenter for eldre, korttidsopphold, vekselopphold og langtidsopphold. Alle søknader om sykehjemsplass sendes til ditt lokale helse- og sosialkontor. PSYKISK HELSE Fastlege, legevaktens livskrisetelefon, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernet, pedagogisk psykologisk (PPT-tjenesten) eller ditt helse- og sosialkontor er naturlige første kontakter når det gjelder psykisk helse. Andre: Bekymringstelefonen Voksne for Barn, tlf Homofiles ungdomstelefon, tlf Kirkens SOS, tlf Mental helse, tlf Mental helse nasjonal gratis telefonen: eller send e-post: Røde Kors hjelpetelefon barn og ungdom, tlf psykiskhelse Pårørendesenter Når noen er fysisk eller psykisk syke, har alkohol- eller rusproblemer, er spilleavhengig, eller det er vold og kriminalitet i familien, kan dette berøre mange andre. Pårørendesenteret er et lavterskel tilbud til disse. Ingen henvisning. Vaisenhusgt. 39, 4012 Stavanger. Tlf , e-post: Mer informasjon: Øyeblikkelig hjelp-plasser Stavanger kommune har fire plasser på Stokka sykehjem for øyeblikkelig hjelp og to observasjonsplasser ved Stavanger legevakt. Dette er kommunens døgntilbud i stedet for sykehusinn- 12

13 leggelse for definerte pasientgrupper med behov for korttidsobservasjon. VELFERD Avlastning Personer som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan få avlastning, for eksempel i form av hjemmehjelp, dagsenterplass eller korttidsopphold på sykehjem. Kontakt ditt helse- og sosialkontor. Egenbetaling for alders- og sykehjem For spørsmål om egenbetaling for alders- og sykehjemsopphold, og hjemmebaserte tjenester, kontakt oppvekst- og levekårservice på e-post kommune.no eller tlf Individuelle tjenester Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, trygghetsalarm, treningskontakt med mer får du ved ditt helse- og sosialkontor. Har du særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, høy alder eller annet, ta kontakt med helse- og sosialkontoret i bydelen din. Se: individuelle-tjenester Rehabiliteringsopphold i Spania Eldre og funksjonshemmede over 18 år med faglig begrunnet behov for fysisk, psykisk eller sosial rehabilitering, kan søke om rehabiliteringsopphold i Spania. For mer informasjon kontakt ditt helse- og sosialkontor, eller se sykehjemsplass-i-spania Rådgivningskontoret for pensjonister Kontoret ligger i Kongsgaten 43, tlf Mandag fredag: Stengt i skoleferien. Her finner du også Tante Emmas Hus, tidligere kjent som Eldres Hus. Se ellers: seniorsiden for tilbud til aldersgruppen over 60 år. Vern for eldre Er du eldre og utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, kan du ringe nasjonalkontakt telefon FINANSIELL HJELP Boligtilskudd Boligtilskudd kan gis til enkeltpersoner eller husstander med varig lav inntekt. Tilskuddet gis som toppfinansiering av boligkjøpet. Se no og bolig_tilskudd Bostøtte Det finnes to bostøtteordninger, en statlig og en kommunal. Søknadsskjema for begge finnes på internettsidene våre eller fås på Servicetorget, tlf Søknadsfristene er 1. hver måned for den kommunale ordningen og 14. hver måned for Husbankens bostøtteordning. Se og Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgiveren hjelper deg med alvorlige økonomiske problemer til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og hjelper 13

14 til med å inngå en gjeldsordning. Ring tlf for avtale. Hjelp til å starte egen bedrift Dersom du ønsker å starte egen bedrift kontakt Skape for hjelp til å lage forretningsplan, stukturing av virksomheten og oversikt over finansielle ordninger. Tlf eller se Legater Stavanger kommune administrerer legater, blant annet utdanningslegater til ungdom og til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier. Mer informasjon finner du her: eller du kan henvende deg til Servicetorget i Ny Olavskleiv 6 Omsorgslønn Omsorgslønn er en økonomisk kompensasjon til personer som har omsorgsarbeid. Kontakt ditt helse- og sosialkontor for informasjon, www. stavanger.kommune.no/omsorgslonn Startlån Startlån er en låneordning som skal sikre innbyggere med etableringsproblemer mulighet til å skaffe seg egen bolig. Aktuelt for unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere og økonomisk vanskeligstilte husstander. Startlån kan brukes til utbedring/tilpasning av eksisterende bolig, men kun til enkeltpersoner. Søknadsskjema fås på Servicetorget, Ny Olavskleiv 6, tlf eller kommune.no/startlaan Juridisk bistand Advokatforeningen, enkelte advokater, fagforeninger, forsikringsselskap, NAF og flere medlemsorganisasjoner gir gratis juridisk bistand. I tillegg er det en rekke offentlige organ som skal kunne yte bistand. Mer informasjon: juridiskbistand IDRETT OG FRITID Stavanger kommune arbeider for at innbyggerne skal ha gode fritidsmuligheter, og har laget turveier nær alle boligområder. Kart og beskrivelser av turer finner du på Eller du kan hente app på Bykart, friluftskart, sykkelkart, turistbrosjyre, turkart og temabrosjyrer får du på Servicetorget i Olav Kyrresgate 23. Aktiviteter for eldre: Skipper Worse Ledaal Erling Skjalgsons allé, tlf Skipper Worse Madla Åsta Kongsmors gate 20, tlf Skipper Worse Tasta, Eldfiskbakken 7, tlf Skipper Worse Ågesentunet Haugåsveien 14, tlf Hinnasenteret, Gamleveien 30 B, tlf Bergeland bydelssenter Jelsagata 2, tlf Tante Emmas Hus Kongsgate 43, tlf Aktiviteter for mennesker med psykiske lidelser: Er du over 18 år og har behov for å komme 14

15 Foto: Stavanger kommune i aktivitet, har Stavanger flere tilbud: Fontenehuset, St.Svithunsgate 37 tlf Hundvåg Aktivitetssenter Austbøsletta 2 (2.etg.) tlf / Kulturaktiviteten, Gullspennetunet 4, tlf Verket Aktivitetssenter, Verksgata 42 2.etg., tlf / Madlatun Aktivitetssenter Regimentveien 24, tlf For mer informasjon: aktivitetssenter Se: og Aktiviteter for ungdommer Metropolis (Nytorget 1) og alle bydelshusene tilbyr aktiviteter for ungdommer. Mest kjent er Fiks Ferrige Ferie og Rockcamp, Stavangers største rockeklubb for unge. Fiske Med fiskekort kan du fiske i Mosvatnet, Store Stokkavatn og Hålandsvatnet. Stangfiske i sjø er gratis, men fisken kan ikke selges. På tlf og får Badeplasser Stavanger har flere badeplasser i sjøen. De største er: Austbø på sørvestre del av Hundvåg Badedammen ved bybrua i østrebydel Godalen ved Gannsfjorden, sørøst på storhaughalvøya, Møllebukta ved Hafrsfjord Vaulen badeplass ved Gannsfjorden. Se også: badeplasser. Her oppgis daglig badetemperatur og vannkvalitet i sesongen. 15

16 du informasjon om hvor du får tak i fiskekort. Fritidskontakt Dette er en lønnet ledsager som følger personer med hjelpebehov på faste fritids- og kulturaktiviteter. Vil du bli fritidskontakt eller trenger du en? Kontakt tlf / eller Frivilligsentraler Frivilligsentralene er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Eiganes og Tasta bydel, Madlaveien 13, tlf , frivilligsentral.no/ Hinna og Hillevåg bydel, Gamleveien 53, tlf , Storhaug bydel, Nordre Ramsvigvei 1, tlf / , Hundehold I Stavanger er det båndtvang hele året i bykjernen, rundt Mosvatnet og Vålandskogen, Litle - og Store Stokkavatnet, fra Breivik til Hillevågsvatnet, det meste av Sørmarka i tillegg til lekeplasser, kirkegårder, skoler og barnehager. Det er egne hundeluftingsområder på Åsen (Sircusmarka) og i Sørmarka (sørøst for motorveien) uten båndtvang. Mer informasjon: Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et kort som utstedes til funksjonshemmede. Beviset gir ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer, samt enkelte transportmidler. Dette kan du søke om elektronisk på kommunens nettsider. Du kan også kontakte: Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, tlf / Skøyte- og curlinghaller, og klatrevegg Se nettsidene for åpningstider: Stavanger ishall, Ishockeyveien 7 (Tjensvoll), tlf , Sørmarka Arena, har også klatrevegg, Sørmarkveien 20, tlf , Svømmeanlegg Stavanger svømmehall, Lars Hertervigsgate 4, tlf Tastahallen, Fredtunvegen 10, tlf Hetlandshallen, Skolevollen 15, tlf Gamlingen (oppvarmet utendørsbasseng), Tjodolvs gate 52, tlf Åpningstider se: kommune.no/svommeanlegg Treningskontakter Treningskontakten er et alternativ til støttekontakten og kan motivere brukere til å drive fysisk aktivitet, samt bidra til å finne passende aktiviteter. Kontakt ditt helse- og sosialkontor. For de som ønsker å bli treningskontakt finnes det kurs. Påmelding tlf / , no/treningskontakt 16

17 STAVANGER KONSERTHUS Velkommen til Stavanger konserthus, flunkende nytt, stort og mangfoldig. Opplev all verdens musikk og kultur, fra klassisk til samtidsmusikk, dans og opera, jazz, rock, pop og sjangerblandinger. Stikk innom Spiseriet for en kaffe eller noe mer, og bruk det parkmessige uteområdet til rekreasjon. Konserthuset er for alle. Programinformasjon og billettsalg på nettet: Billettelefon

18 Byens møtested Sølvberget, Stavanger kulturhus er byens mest sentrale møtested og best besøkte kulturtilbud med ca. 1,3 millioner besøkende hvert år. I 2012 fyller Sølvberget 25 år og hundretusenvis av besøkende har fylt Sølvberget med liv siden åpningen i De drøye kvadratmeterne har hatt mange ulike aktiviteter disse årene. I dag holder populære tilbud som SF Kino, Stavanger bibliotek, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I løpet av et år har mer enn 300 filmer premiere på kinoen, mer enn 300 litteraturarrangementer avvikles og i september arrangeres den årlige litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel som har hovedsete i kulturhuset. For å møte framtidens muligheter må kulturhuset utvikles videre. Vi bygger derfor om med tre nye kinosaler og et åpent og samlet bibliotek, som etter planen skal være ferdig i Sølvberget benytter ombyggingen til å gi publikum et lysere, åpnere og mer brukervennlig kulturhus. Velkommen til Sølvberget!

19 Stavanger kommune jobber med å kartlegge alle frivillige lag og organisasjoner og vil om kort tid kunne gi deg oversikt over disse. For å melde inn aktiviteter kontakt: stavanger.kommune.no Stavanger kommune har i tillegg flere arenaer, gallerier, kinoer, konsert- og revyscener, museer, møtesteder og teater som har en lang rekke tilbud. Dette finne du mer om på Servicetorget, Kulturhuset på Sølvberget og Turistinformasjonen på Domkirkeplassen, og på HVA-SKJER MILJØ, RENOVASJON OG AVFALL AVFALL Avfallsbeholdere Du kan selv bestille, avbestille eller endre størrelse på søppeldunker via hjemmesiden til Renovasjonen IKS på Skjema kan også leveres på Servicetorget, Olav Kyrres gate 23. Avfallshenting ved borettslag og sameier Borettslag og sameier som ønsker henting av plast og glass- og metallemballasje, kan inngå avtale med Renovasjonsavdelingen i kommunen. Skjema for private miljøstasjoner finnes på miljostasjoner. Tømmetidspunkter avtales med RenoNorden tlf eller på Brikke til nedgravd container Trenger du brikke til nedgravde containere kan dette registreres på eller ved Servicetorget. Leier du bolig knyttet til en slik stasjon, kontakt huseieren. Hageavfall Fra februar 2013 kan du bestille gratis henting hjemme hos degselv av større mengder hageavfall inntil 3 ganger årlig. Dette gjøres via eget skjema eller på smarttelefon. Mer informasjon: hageavfall, ring Renovasjonen IKS tlf eller kontakt Servicetorget. Tømming av spann og forsøpling Henvendelser om manglende renovasjon, ikke tømt beholder, forsøpling, forurensing og lignende kan du melde fra på VOF (Varsle om feil) på eller til Servicetorget. Tømmekalender Denne viser hvilke avfallsfraksjoner som skal tømmes når i de ulike delene av byen. Mer informasjon: eller kontakt Servicetorget Vannmåler og vannmålerstand Ved hjelp av en egen kalkulator på kan du sjekke om det vil lønne seg å installere vannmåler. Har du installert vannmåler, kan du registrere vannmålerstanden på våre hjemmesider. 19

20 Varsle om feil Feil på kommunal infrastruktur meldes på VOF, vof. Se side 2. - Feil på fylkes-, riks- og europaveier, og fortau langs disse veiene melder du til Veitrafikksentralen på tlf Gatelys som er slukket kan du melde fra om til Lyses kundesenter tlf , eller FORURENSING Vil du melde fra om forurenset vann eller jord, bruk VOF, kommune.no/vof eller ring Er forurensingen akutt og alvorlig, ringer du Vann- og avløpsverkets beredskapstelefon: Bålbrenning For spørsmål om bålbrenning, kontakt brannvesenet på tlf , eller Lukt og støy Henvendelser vedrørende lukt- og støyproblemer rettes til helsesjefen på tlf eller stavanger.kommune.no. POLITIKK Innsyn etter offentlighetsloven Henvendelser om innsyn i offentlige dokumenter rettes til eller kontakt Servicetorget. Politikk Informasjon om de folkevalgte, tidspunkt for politiske møter og hvilke saker som skal behandles finner du på politikkogdemokrati. Du kan også henvende deg direkte til resepsjonen på rådhuset i Øvre Kleivegate 15, tlf Ordfører og bystyremedlemmer Åpen dag Ordfører og politikere i Stavanger bystyre arrangerer møtedager der enkeltpersoner, grupper og interesseorganisasjoner kan ta opp tema de er opptatt av. Åpen dag er ikke forumet for å diskutere enkeltsaker som allerede er til behandling, og heller ikke taushetsbelagte enkeltsaker innen sosial og helse eller kommunale boligsaker. Se annonse i lokalavisene. Påmelding: Ordførerens Åpen dag, tlf , e-post: Politikertorget, tlf / , e-post: tove.saether. Bydelsutvalg Åpen halvtime i forkant av alle møter Alle bydeler i Stavanger har eget bydelsutvalg. Disse skal være et bindeledd til byens sentrale organ og er en møteplass hvor enkeltpersoner, lag og organisasjoner kan ha dialog om aktuelle planer og saker. Utvalgene har Åpen halvtime i forkant av de månedlige møtene som er åpne for alle. Se annonse i lokalavisene. Tlf eller kommune.no/politikkogdemokrati De fleste kommunale utvalgsmøtene er åpne for alle. 20

21 Svanholmen 3 Postboks STAVANGER

22 Foto: FOTO: Anne Stavanger Lise Norheim kommune Sikkerhet. Trygghet. Nærhet. Stavanger Parkeringsselskap er et kommunalt foretak som er helt eiet av Stavanger kommune. Vi jobber for oppfyllelse av visjonen om sikkerhet, trygghet i og nærhet til den levende byen. Parkeringsselskapets oppgaver er å gjennomføre kommunens parkeringspolitikk og forvalte det statlige regelverk for offentlig parkering.

23 Foto: Colourbox NAV i ditt lokalmiljø Vi bistår arbeidsgivere

24 Vakttelefoner Alarmtelefon for barn og unge: E-post: Barnevernvakten: / Brannvesenet, når hjelp kan vente: Feilmelding strøm, gass, fjernvarme, fjernkjøling: Krisesenter for voldsutsatte kvinner og menn med deres barn: Legevakten: Livskrisehjelpen: / Oppsøkende behandlingsteam: / / Politivakten, når hjelp kan vente: / Rustelefon, hverdager : Vann og avløp, beredskapstelefon: Voldtektsmottak: / Nødtelefoner AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 -Sammen for en levende by SERVICETORGET Olav Kyrres gate 23 / Ny Olavskleiv 6 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune Informasjon Finn fram i Stavanger kommune 1 Velkommen til Stavanger kommune Skal du henvende deg til Stavanger kommune, er våre hjemmesider et godt sted å begynne. Du kommer i kontakt med oss på følgende

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv

Mai 2014. Selvstendig, trygg og aktiv Mai 2014 Selvstendig, trygg og aktiv Prosjektet Leve HELE LIVET satser på helsefremmende og forebyggende tiltak for personer over 65 år. Et av tiltakene er denne aktivitets og treningsoversikten som vil

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig

Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Offentlige tilbud Boligsosial avdeling Bostøtte For søknad ta kontakt med Servicekontoret tlf: 62 56 30 10. www.hamar.kommune.no Tilskudd til tilpasning/utbedring av bolig Å utbedre en bolig innebærer

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Høsten HØSTEN ER HER! Vi i sektor for kultur ønsker dere alle en fin høst! Bli med på høstaktiviteter!

Høsten HØSTEN ER HER! Vi i sektor for kultur ønsker dere alle en fin høst! Bli med på høstaktiviteter! ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Psykisk helse Høsten 2014 Bli med på høstaktiviteter! HØSTEN ER HER! Opplevelse og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/06 06/883 HAUGATUN BARNEHAGE - SØKNAD OM STØTTE TIL DIGITALE VERKTØY Sak 23/06 Utvalg: LIVSLØP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk Enhet for fagutvikling BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Oversikt over: Brukerorganisasjoner Interesseorganisasjoner

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Demens? Trenger dere hjelp?

Demens? Trenger dere hjelp? Demens? Trenger dere hjelp? Demens er sykdom i hjernen. Det vanligste tegnet på demens er at du glemmer så mye at hverdagen din blir vanskelig. Det er flere sykdommer som kan gi demens. Alzheimers sykdom

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Aktivitets- og treningstilbud

Aktivitets- og treningstilbud Aktivitets- og treningstilbud Helsefremmende og forebyggende arbeid Leve HELE LIVET er Stavanger kommune sin satsing på en mer aktiv eldreomsorg gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak. Brosjyren

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Vinteren VINTEREN ER HER!

Vinteren VINTEREN ER HER! ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Vinteren 2015 Aktivitet og fritid med bistand Psykisk helse VINTEREN ER HER! Opplevelse og mestring innen kulturelle og sosiale aktiviteter sammen med andre gir sjøltillit,

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom Barnehage tlf. 66 10 82 15 Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene. Trygghetsalarm Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune

Søknad om helse- og omsorgstjenester Storfjord kommune Søknad om helse- og omsorgstjenester Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 13 jfr. forvaltningslovens 13. Søknaden sendes til, Oldersletta 1, 9046 Oteren. 1. Opplysninger om søker Fødsels- og pers.nr:

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet

Gjelder støttetjeneste(r) for bruker: Fødsels-/personnr.: (11 siffer) Ønsket behov. FmB er hjelp til deltakelse i organisert / vanlig fritidsaktivitet For Tjenestekontoret for barn og unge: Søknad om støttetjenester fra Virksomhet Oppvekst Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Aldersgruppe 0-23 år) Unntatt offentlighet Gjelder støttetjeneste(r)

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Harstad kommune. VEDTATT INNFØRT I HARSTAD KOMMUNE, MED VIRKNING FRA 01.01.2001. Ny versjon godkjent av kommunestyret 28.05.2014

Harstad kommune. VEDTATT INNFØRT I HARSTAD KOMMUNE, MED VIRKNING FRA 01.01.2001. Ny versjon godkjent av kommunestyret 28.05.2014 Harstad kommune Ordningen er en nasjonal Ordningen ordning er innført initiert i samarbeid av Statens mellom Råd for Funksjonshemmede. kommune i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune Ordningen

Detaljer

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS

PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS PROGRAM FESTUKE 2012 16. 24. MARS VELKOMMEN TIL FESTUKE I STAVANGER KULTURSKOLE 16. 24. MARS 2012 FESTUKA 2012 består i år av rundt 60 små og store arrangementer, hvor elever i alle aldre skal opptre i

Detaljer

Tjenester og tilbud for barn og unge

Tjenester og tilbud for barn og unge Tjenester og tilbud for barn og unge Rennebu kommune ønsker å tilby et godt tilbud og gode tjenester for barn og unge og deres foresatte. Samtidig er målet å sikre rett tiltak til rett tid for de som har

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER

SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Plass for mottatt stempel SKIEN KOMMUNE Bestillerkontoret SØKNADSSKJEMA FOR HELSE- OG VELFERDSTJENESTER Dersom du er usikker på hvordan søknaden skal fylles ut, les den vedlagte veilederen eller ring Bestillerkontoret

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER

Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER Tilrettelagte fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med FUNKSJONSHEMMING WORKSHOP ONSDAGER 1 Harstad Kulturskole har mange ulike tilbud for barn og unge (0-25 år) innen musikk, dans, teater og tegning/maling.

Detaljer

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune ålesund kommune Veilederbrosjyre Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune Veilederbrosjyren er utarbeidet i samarbeid med Helse Sunnmøre og LPP.

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer