KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN"

Transkript

1 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

2 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Kjøperen og brukere av kontrakten Brukere av rammeavtalen Kontaktpersoner Om anskaffelsen KGV Konkurransegrunnlagets organisering Kunngjøring av anskaffelsen GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Anskaffelsesprosedyre Fremdriftsplan Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Leverandørens deltakelseskostnader Taushetsplikt og offentlighet KRAV TIL LEVERANDØREN - KVALIFIKASJONSKRAV Innledning Krav til skatt og HMS Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Sosiale og etiske krav... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4 KRAV TIL TILBUDET Tilbudsstruktur Tilbudsformat Adresse og leveringssted Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Alternative tilbud Tilbud på deler av leveransen Forbehold Tilbakekalling eller endring av tilbud AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Absolutte krav Evaluering Tildelingskriterier Tilbudsregistrering Tilbudsåpning Informasjon og grunnlag for kontraktstildeling Retur av tilbud... 9

3 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 3 av 9 1 Innledning 1.1 Kjøperen og brukere av kontrakten Denne anskaffelsen gjennomføres av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Forsyningsavdelingen (F) ved Driftsanskaffelsesavdelingen (DAA). FLO F DAA er ansvarlig for gjennomføring av forsyningsprosesser til Forsvaret, herunder innkjøp, lagring, distribusjon og etterforsyning, samt bistår også andre avdelinger i Forsvaret med gjennomføring av anskaffelser. DAA har som hovedoppgave å inngå og forvalte rammeavtaler som dekker Forsvarssektorens behov varer og tjenester og for kommersielle varer og tjenester. 1.1 Brukere av rammeavtalen Denne anskaffelsen gjennomføres av FLO Divisjon for forsyning (FLO F) ved Driftsanskaffelsesavdelingen (Seksjon for felles og støttesystemer). FLO F er ansvarlig for gjennomføring av forsyningsprosesser til Forsvarssektoren, herunder innkjøp, lagring, distribusjon og etterforsyning, samt bistår også andre avdelinger i Forsvaret med gjennomføring av anskaffelser. Brukere under rammeavtalen (e) er Forsvaret I tillegg bes det om opsjon for følgende etater: Forsvarsbygg (FB) Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 1.2 Kontaktpersoner Kjøperens kontaktpersoner for denne anskaffelsen er: Porteføljeforvalter Trine Reitehaug Telefon E-post: Leverandøren skal ikke kontakte andre personer vedrørende denne anskaffelsen. Alle spørsmål og henvendelser skal rettes til porteføljeforvalter. Spørsmålene skal være skriftlige på norsk med referanse: Spørsmål KGV. Spørsmålene, under anskaffelsesprosessen, vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli tilsendt via Det anbefales sterkt at tilbydere registrerer seg på slik at de automatisk får tilsendt informasjon om endringer. 1.3 Om anskaffelsen KGV Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (heretter KGV) omfatter tjenester som dekker og støtter funksjonalitet innen utarbeidelse av konkurransedokumentasjon, publisering av konkurransedokumentasjon, mottak av tilbud og evaluering av tilbud/tildeling av kontrakt og utforming av anskaffelsesprotokoll, bruk av elektronisk auksjon og etterfølgende kontraktsoppfølging. I tillegg skal tjenestene omfatte de nødvendige støttetjenester knyttet til implementering, og opplæring. Helhetlige elektroniske prosesser som gjenbruker informasjon og sikrer etterprøvbarhet er et konkret mål for denne anskaffelsen.

4 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 4 av 9 Figur 1: Visuell oversikt over grunnleggende funksjonalitet KGV Formålet med å ta i bruk et KGV, er at dette skal bidra til bedre, enklere og sikrere anskaffelser. Løsningen skal dekke behovet for å gjøre anskaffelser i henhold til forskriftsmessige krav, samtidig som kravet til etterprøvbarhet sikres. Målet er å ta i bruk en løsning som innebærer fullelektronisk funksjonalitet, fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalifikasjonsdokumenter, til tildeling av kontrakt. Per i dag er det et 30-talls aktive brukere av KGV. 1.4 Konkurransegrunnlagets organisering Konkurransegrunnlaget består av to deler: Del I Regler for anskaffelsen Del I inneholder følgende dokumenter: Regler for anskaffelsen (dette dokument) Vedlegg A Tilbudsbrev Vedlegg B: HMS egenerklæring Vedlegg C: Egenerklæring om vandel Vedlegg D: Informasjon om E-faktura Del II Utkast til rammeavtale Del II er utkast til rammeavtale inklusive krav til leveringsomfanget. Leverandøren skal basere tilbudet på de krav og betingelser som fremkommer i disse dokumentene. Del II inneholder følgende dokumenter: Rammeavtale for KGV Vedlegg i henhold til vedleggslisten i del II Rammeavtale. 1.5 Kunngjøring av anskaffelsen Anskaffelsen er kunngjort på DOFFIN ( 20. mars Gjennomføring av konkurransen 2.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjøres i henhold til gjeldende lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LoA) og forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA), Del III 14-1 (1), jfr 15-1 og Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren Åpen anbudskonkurranse. Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) er tilgjengelig på:

5 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 5 av Fremdriftsplan Kjøperen vil gjennomføre anskaffelsen i henhold til følgende fremdriftsplan. Alle datoer er tentative med unntak av tilbudsfristen som er fast. Aktivitet Dato Kunngjøring i DOFFIN/TED 20. mars 2014 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 21.april 2014 Tilbudsfrist 5. mai 2014, kl 12:00. Tilbudsåpning 5. mai 2014 Tilbudsevaluering Uke 19/20 Tildeling av kontrakt Uke 20 Kontraktssignering Uke 22 Vedståelsesfrist 1. juli Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget vil legges ut på Doffin. Leverandøren oppfordres derfor til å holde seg à jour med endringer her. 2.4 Leverandørens deltakelseskostnader Kostnader som Leverandøren pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innlevering eller oppfølgning av tilbudet og tilbudsprosessen vil ikke bli refundert av Kjøperen. Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte Kjøper til å inngå rammeavtale med Leverandør, eller involvere Kjøper i økonomiske forpliktelser. 2.5 Taushetsplikt og offentlighet Kjøperen er bundet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Dette betyr at Leverandørens forretningshemmeligheter eller annen informasjon som anses som taushetsbelagt etter forvaltningsloven ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort iht. lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) 23 tredje ledd, og forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5. Kjøper er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentleglova 11. Dersom Leverandøren mener tilbudet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter FOA 3-6, eller som av andre grunner skal være unntatt fra innsyn, skal han opplyse om dette i et separat dokument, jfr. punkt 4.1 nedenfor. Kjøper gjør oppmerksom på at informasjon fra leverandøren bare er veiledende, da Kjøper er forpliktet til å gjøre en selvstendig vurdering av innsynskrav opp mot lovverket, jf. offentleglova 29.

6 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 6 av 9 3 Krav til Leverandøren - kvalifikasjonskrav 3.1 Innledning Leverandøren må oppfylle kravene nedenfor for å bli kvalifisert for deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud evaluert. Leverandøren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres nedenfor som dokumentasjon for de krav som er stilt. Dersom det benyttes underleverandører til utførelse av leveransen, skal det vedlegges forpliktelseserklæring fra disse. Erklæringen skal positivt stadfeste at underleverandøren stiller sine ressurser til rådighet i kontraktsperioden. 3.2 Krav til skatt og HMS KRAV Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og merverdiavgifter. For arbeid som skal utføres i Norge skal Leverandøren ha et velfungerende HMSsystem. DOKUMENTASJONSKRAV Skatteattester ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. Med skatteattester menes: Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av skattefogd for merverdiavgift. Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av kemner/kommunekasserer for skatt og arbeidsgiveravgift. For utenlandske leverandører: Utenlandske leverandører må fremlegge tilsvarende attester fra sine land som viser at de har ordnede skatte- og avgiftsforhold. Dersom myndighetene i det aktuelle landet ikke utsteder slike attester, skal leverandøren fremlegge en erklæring som stadfester at alle skatter og avgifter er blitt betalt. Erklæringen skal være godkjent og signert av leverandørens økonomidirektør/økonomiansvarlig. HMS egenerklæring i vedlegg B skal fylles ut. 3.3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling KRAV DOKUMENTASJONSKRAV Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Leverandøren skal ha tilstrekkelig vandel Norske leverandører Firmaattest. Leverandøren skal bekrefte dette ved å akseptere egenerklæring om vandel, Del II Bilag C. 4 Krav til tilbudet 4.1 Tilbudsstruktur Tilbudet skal inneholde følgende dokumentasjon som skal struktureres iht. følgende mal:

7 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 7 av 9 Seksjon nr. Dokumentasjon for: 1 Tilbudsbrev, jfr. Del I Vedlegg A. 2 Skatteattester og HMS-erklæring jf punkt Firma attest og egenerklæring vandel (Vedlegg C), jfr. Pkt Ferdig utfylt Del II Bilag 3 Pris 5 Ferdig utfylt Del II Bilag 1 Absolutte krav 6 Eventuelle forbehold, jfr. pkt Eventuell taushetsbelagt informasjon, jfr. punkt Tilbudsformat Innbinding 1. Tilbudet med all tilhørende dokumentasjon skal leveres og pakkes i egen hard ringperm. 2. Ringpermens front og rygg skal merkes med: KGV og Leverandørens navn. 3. Permen skal ha disposisjon og innhold med samme punktnummerering og inndelt i henholdt til strukturen i punkt Det skal være skilleark for hvert punkt. 5. Sidene skal ikke være stiftet. 6. Tilbudet skal være på norsk Antall kopier Tilbudet skal leveres i ett originaleksemplar. En komplett elektronisk versjon av tilbudet skal i tillegg vedlegges på CD-/DVD-ROM/USBstick. Filene skal være i MS Office format. Brosjyrer etc. kan være i PDF format. Papirversjon har forrang foran digitalversjon i tilfelle motstrid Pakking og merking Tilbudene (ringpermene) skal være pakket i dobbel, lukket nøytral konvolutt/innpakning. Innerste konvolutt skal merkes følgende: På forsiden: [Tilbud ] På baksiden: Tilbyders returadresse Ytterste konvolutt skal merkes med postadressen i pkt nedenfor. 4.3 Adresse og leveringssted Postadresse for tilbud Tilbud skal sendes til postadressen: FLO/Forsyning/DAA/Seksjon for felles og støtte Postboks Kjeller Att: Trine Reitehaug

8 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 8 av Leveringsadresse for tilbud Tilbud kan også leveres direkte til adressen under mellom kl mandag - fredag når dette er uttrykkelig avtalt med merkantil saksbehandler: FLO/Forsyning/DAA/Seksjon for felles og støtte Fetveien 80-84, Bygning Kjeller Att: Trine Reitehaug 4.4 Tilbudsfrist Tilbudet skal være Kjøperen i hende senest innen 5. mai 2014 klokken Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig frem til 1.juli Alternative og parallelle tilbud Det er ikke anledning til å gi alternative eller parallelle tilbud. 4.7 Tilbud på deler av leveransen Det er ikke anledning til å inngi tilbud på deler av leveransen. 4.8 Forbehold Forbehold kan medføre avvisning av tilbudet. Eventuelle forbehold skal angis presist og klart slik at Kjøper kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med Leverandøren. Forbehold skal referere til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget, og må inntas i et eget punkt i tilbudet, jfr. punkt Tilbakekalling eller endring av tilbud Leverandøren kan tilbakekalle eller endre tilbudet inntil tilbudsfristen. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. 5 Avgjørelse av konkurransen 5.1 Absolutte krav Leverandøren skal oppfylle alle absolutte krav beskrevet i del II Bilag Evaluering Rammeavtalen tildeles den leverandøren som tilbyr den laveste prisen. Ved evalueringen av pris vil det bli gitt en score fra 0-10, med 10 poeng for laveste totalpris. De andre tilbudene får poengscore relativt målt mot beste tilbud. 5.3 Tildelingskriterier Tildelingskriterium Vekt %

9 DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 9 av 9 Pris Tilbudsregistrering Tilbudene blir registrert og påført mottakstidspunkt når de blir mottatt av Kjøper. 5.5 Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil bli foretatt av minimum to av Kjøperens representanter. Det vil ikke bli holdt offentlig tilbudsåpning. 5.6 Informasjon og grunnlag for kontraktstildeling Kjøper informerer alle leverandørene skriftlig og samtidig om hvem som skal tildeles rammeavtale i rimelig tid før kontraktssignering. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og frist for tilbydere til å klage over beslutningen. 5.7 Retur av tilbud Kjøperen vil ikke returnere tilbud til de leverandørene som ikke ble tildelt rammeavtale.

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av rammeavtalen... 3 1.2 Om anskaffelsen... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av rammeavtalen... 3 1.2 Om anskaffelsen... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Kjøperen og brukere av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN LEGEMIDLER

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN LEGEMIDLER DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN 2014027335 LEGEMIDLER Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 2015018569 KONTORREKVISITA REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets

Detaljer

REGLER FOR ANSKAFFELSEN Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG. Del 1

REGLER FOR ANSKAFFELSEN Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG. Del 1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 REGLER FOR ANSKAFFELSEN 2016028375 Service på dentalutstyr KONKURRANSEGRUNNLAG Del 1 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Forsvarets Logistikkorganisasjon

Forsvarets Logistikkorganisasjon DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 Forsvarets Logistikkorganisasjon Konkurransegrunnlag 2012003832 Anskaffelse av operatørstoler til Sjøforsvarets fartøyer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 14 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2015038621 Side 1 av 9 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på kopimaskiner til FLO FORSYNING TRANSPORT FN NATO Forespørsel 2015038621

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på rednings- og kommandobiler Forespørsel 2014011993 FORESPØRSEL: 2014011993 Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 29. april 2016 Revisjonsnummer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 29. april 2016 Revisjonsnummer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 15 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets logistikkorganisasjon...

Detaljer

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter Vennesla kommune Konkurransegrunnlag Konsertutstyr og instrumenter Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/01092 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Vennesla kommune 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Bistand til gjennomføring av instruktørseminar Konsulent Konkurranse med forhandling - FOA del I Saksnr. 2014/1304 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Internrevisjon 201200390 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 12 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud iht. FOA. DEL I og DEL II Uprioriterte tjenester DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prekvalifisering DEL 1. Ettersyn og vedlikehold av Luftforsvarets oppfangingssystemer for luftfartøy

Prekvalifisering DEL 1. Ettersyn og vedlikehold av Luftforsvarets oppfangingssystemer for luftfartøy DEL 1 Prekvalifisering Side 1 av 10 Prekvalifisering DEL 1 Ettersyn og vedlikehold av Luftforsvarets oppfangingssystemer for luftfartøy DEL 1 Prekvalifisering Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001. Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN FORESPØRSEL FSP FLO-IKT/2014/001 Stykkgodsbåt til Jan Mayen DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Forespørselens struktur...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 14 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud iht. FOA Del 1 og Del 2. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 16 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune. Saksnr. 16/2651 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy for Ringerike kommune Saksnr. 16/2651 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV BRØD OG BRØDPRODUKTER (FERSKE, IKKE TIDLIGERE FRYST) TIL FENGSLENE I AKERSHUS, OSLO,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Frukt og grønt

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Frukt og grønt DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1. Helikoptertjenester (SAR)

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1. Helikoptertjenester (SAR) Kunngjøring av konkurranse 2013014378 Helikopterinnleie Side 1 av 10 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL 1 Helikoptertjenester (SAR) Kunngjøring av konkurranse 2013014378 Helikopterinnleie Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på tredemøller

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på tredemøller FORESPØRSEL: 2014040647 Tredemøller til Forsvaret Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på tredemøller

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV FRUKT OG GRØNNSAKER TIL KRIMINALOMSORGEN 1 av 9 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Brensel i form av briketter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale tolkingstjenester KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP Konkurransegrunnlag Rammeavtale tolkingstjenester Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 17 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) Del I og Del III. Side 2 av 17 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelser Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Hall til Ørland

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelser Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Hall til Ørland FORESPØRSEL: 2016014385 Side 1 av 9 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelser Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Hall til Ørland Forespørsel 2016014385 FORESPØRSEL:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV TRENINGSUTSTYR TIL KRIMINALOMSORGEN Saksnr. 201619520 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for.

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for. Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Mottak av trygghetsalarmer for Nesodden kommune Saksnr. 16/2404 Publisert 05.09.2016 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN BRØD OG BAKERIVARER - ALLE FYLKER EKSL. NORDLAND, TROMS OG FINNMARK

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN BRØD OG BAKERIVARER - ALLE FYLKER EKSL. NORDLAND, TROMS OG FINNMARK DEL 1 - REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. 2013-036269 BRØD OG BAKERIVARER - ALLE FYLKER EKSL. NORDLAND,

Detaljer

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER

Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Anskaffelse: «2015/05227 Gaver og profilartikler til lansering av NORD universitet» KONKURRANSEBESTEMMELSER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM INSTITUSJONEN... 3 1.2 OM ANSKAFFELSEN... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Meierivarer og juice

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Meierivarer og juice DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpent anbud over EØS terskelverdi iht. FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 13 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL I DEL I REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forsvarets

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Tilbudsinvitasjon. Rammeavtale flyttetjenester. FOA del I. Saksnr. 2016/152 STORTINGETS ADMINISTRASJON Tilbudsinvitasjon Rammeavtale flyttetjenester FOA del I Saksnr. 2016/152 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: 2012-5246 VVS rekvisita Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Om oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Programkoordinator prosjektoppfølging energitiltak eksisterende bygg Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Tjenester i forbindelse med riving av bygg og anlegg, miljøsanering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II ref. uprioritert tjeneste) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II ref. uprioritert tjeneste) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II ref. uprioritert tjeneste) ved anskaffelse av: Vaskeritjenester for Meland kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Programkoordinator søknadsbehandling energitiltak bygg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4

Detaljer

Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon

Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konsulenttjenester - prosjektledelse og dokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021. Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 10 FORESPØRSEL FSP FLO/IKT/2013/021 Katalogsynkroniseringsverktøy for digitale identiteter DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlag for åpen konkurranse over EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og III) inngåelse av rammeavtale for: Revisjonstjenester Tilbudsfrist 2. juni 2014 kl.

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2013000113-136 Side 1 av 6 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på elektrisk lastebil med tilhenger Forespørsel

Detaljer

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner

Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13.10.2011 Utredning om samfunnsøkonomiske konsekvenser av vold i nære relasjoner Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandlinger (1. trinns)

Detaljer

Konkurransegrunnlag. DNA-ekstraksjonsrobot

Konkurransegrunnlag. DNA-ekstraksjonsrobot DNA-ekstraksjonsrobot Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/12923 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Om Folkehelseinstituttet 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Robot armer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Robot armer Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Robot armer Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 11 FORESPØRSEL DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Prosjektering for bygging av helikopterbærende og isforsterket kystvaktfartøy 4501184495 Konkurranse med forhandling iht.

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: 2014033743 Side 1 av 12 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på sort/hvit produksjonsmaskin Forespørsel

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under nasjonal terskel (FOA del I) ved anskaffelse av: Snekring av møbler til Observatoriet Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Anskaffelsesprosedyre...

Detaljer

PREKVALIFISERING FOR DELTAKELSE I KONKURRANSE MED FORHANDLING ETTER FORUTGÅENDE KUNNGJØRING REGLER FOR KVALIFISERINGEN

PREKVALIFISERING FOR DELTAKELSE I KONKURRANSE MED FORHANDLING ETTER FORUTGÅENDE KUNNGJØRING REGLER FOR KVALIFISERINGEN DEL 1 REGLER FOR KVALIFISERINGEN Side 1 av 11 PREKVALIFISERING FOR DELTAKELSE I KONKURRANSE MED FORHANDLING ETTER FORUTGÅENDE KUNNGJØRING REGLER FOR KVALIFISERINGEN Over EØS terskelverdi iht. FOSA. DEL

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi

Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling 1 trinn under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Teknisk tredjepartsvurdering Ny Teknologi

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Side 1 av 11 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på rammeavtale på fyringsved til Forsvaret i Sør-Varanger Forespørsel

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 15 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Konkurranse med forhandling etter LOA/FOA Del I og II. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte FORESPØRSEL: El installasjon i spesial containere 2016026850 Side 1 av 14 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på el

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Møbler og løst inventar. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr.

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Konkurransegrunnlag. Møbler og løst inventar. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III. Saksnr. STORTINGETS ADMINISTRASJON Konkurransegrunnlag Møbler og løst inventar Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. [2014 / 346] Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Stortingets administrasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for. Reklame og kommunikasjonstjenester /

KONKURRANSEGRUNNLAG. for. Reklame og kommunikasjonstjenester / KONKURRANSEGRUNNLAG for Reklame og kommunikasjonstjenester Anskaffelsesnummer Saksnummer 20110041 2011/ 947903 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INFORMASJON OG REGLER FOR ANSKAFFELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: NGS-platform med medium kapasitet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Tilbudsfrist: Kl 14:00

Tilbudsfrist: Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av bistand til adgangskontroll til Oslo tinghus i forbindelse med avviklingen av saken etter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Rammeavtale ekstern konsulent strategi

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Rammeavtale ekstern konsulent strategi Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Rammeavtale ekstern konsulent strategi Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 17 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Åpen anbudskonkurranse etter LOA/FOA. DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 17 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer