Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol"

Transkript

1 Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol Elisabeth Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 19. oktober 2016 Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

2 Innledning Spørsmål vi skal forsøke å svare på: 1. Hvordan oppstår monopoler? 2. Hva skiller en monopolist fra en pristakende bedrift? 3. Hvordan bestemmer en monopolist pris og kvantum? 4. Hva er velferdsvirkninger av monopol? 5. Hvordan kan man regulere et monopol? 6. Hva er et naturlig monopol? 7. Hva er prisdiskriminering? Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

3 Innledning Markedsmakt Markedsmakt: Evnen til å sette pris for en vare eller tjeneste høyere enn marginalkostnad. Markedsmakt vil vanligvis oppstå dersom minst én av forutsetningene for fullkommen konkurranse ikke er oppfylt. Det vil si: Bedrifter vil ha noe rom til å selv bestemme prisen. Fullkommen konkurranse er unntaket, og ikke regelen, for hvordan de aller fleste markeder fungerer. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

4 Innledning Monopol Monopol: Kun 1 bedrift som produserer en gitt vare, og det finnes ingen nære substitutter. Monopol er den mest ekstreme formen for markedsmakt. De aller fleste markeder er et sted mellom monopol og fullkommen konkurranse: imperfekt konkurranse. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

5 Innledning Ulike former for markedsmakt En tilbyder: Monopol Få tilbydere av like produkter: Duopol (To produsenter) Oligopol (3+ produsenter) Flere tilbydere av lignende, men ulike (differensierte) produkter: Monopolistisk konkurranse Mange tilbydere av like produkter: Fullkommen konkurranse (ingen aktør har markedsmakt=referansepunkt) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

6 Innledning Hvorfor finnes det monopoler? Eksklusiv tilgang på råvarer Eneste ferskvannsressurs på en øy, edle metaller, diamanter Nye oppfinnelser. Gjerne et tidsbegrenset monopol. Med patenter: Monopol til patenten utløper. Uten patenter: Monopol til noen andre har klart å kopiere varen. Stordriftsfordeler Stordriftsfordeler kommer som regel av synkende gjennomsnittskostnader Naturlig monopol = Billigere at èn bedrift produserer alt enn at flere bedrifter deler markedet. Nettverkseffekter Etterspørsel etter et produkt øker i antall konsumenter. Konsumenter vil ønske å kjøpe samme produkt som alle andre. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

7 Innledning Statlige monopoler og offentlig regulerte monopoler Offentlig styrt monopol: Offentlig regulert monopol for gjennomføring av norsk landbrukspolitikk: Regulerer total produksjon for å sikre høy pris til norske bønder. Tine ( markedsregulator for melk og smør) Nortura (kjøtt og egg) Felleskjøpet (korn) Merk: Begrunnelsen for å ha et offentlig styrt monopol kan variere. Hva kan være årsaker til at man ønsker et offentlig styrt vinmonopol?.. og et offentlig styrt strømnett (Statnett)? Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

8 Innledning Pristakende bedrift Ved fullkommen konkurranse antar vi at bedrifter tar prisen som gitt. Prisen i markedet blir bestemt av markedslikevekten: Tilbud = Etterspørsel. Optimalt produsert kvantum for en pristakende bedrift er der pris er lik marginalkostnad: p = MC MC < p: Profitten kan økes ved å øke produksjonen. MC > p: Profitten kan økes ved å redusere produksjonen. For en pristakende bedrift er prisen p også lik bedriftens marginalinntekt (marginal revenue) Inntektsendring ved å øke produksjonen med én enhet: p = MR Derfor kan optimumsbetingelsen alternativt skrives som MR = MC Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

9 Referansepunkt: Pristakende bedrift Bedriftens tilpasning pristaker p MC p x x Pristakende bedrift: En bedrifts kvantum bestemmes der MC = p. Merk at etterspørselskurven som hver enkelt bedrift står ovenfor vil være prisen (eller MR) - som hver enkelt bedrift tar som gitt Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

10 Referansepunkt: Pristakende bedrift Bedriftens tilpasning pristaker p profitt MC p AC x x Profitt for en pristakende bedrift: px TC = px AC x = x(p AC) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

11 Referansepunkt: Pristakende bedrift Fullkommen konkurranse og velferd Produsentens tilpasning: Profittmaksimering fører til p =MC siste produserte enhet for alle bedrifter. for Konsumentens tilpasning: Nyttemaksimering fører til p = MBV siste kjøpte enhet for alle konsumenter. for Dersom p = MC og p = MBV MC = MBV Ved fullkommen konkurranse vil kostnaden ved å produserte siste enhet være den samme som betalingsvilligheten for varen. Disse betingelsene innebærer at likevekten i fullkommen konkurranse maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

12 Monopolistens tilpasning Merk: Prisen må senkes ved høy produksjon ettersom etterspørselkurven er fallende. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58 Marginalinntekt MR: Marginalinntekt (eng: Marginal Revenue) Hvor mye man tjener på å produsere én ekstra enhet. For en pristakende produsent er MR = p : Det du tjener på å selge en ekstra enhet er lik prisen på varen. Marginalinntekt er dermed konstant (uavhengig av produksjon) En monopolist, derimot, er fri til å sette prisen. Hvilken pris vil monopolisten ønske å sette? Dersom monopolisten produserer lite, kan bedriften ta en høy pris Dersom monopolisten produserer mye, må bedriften sette en lav pris for å få solgt unna alle enheter Monopolisten står dermed ovenfor følgende avveiing: Høy pris og lav produksjon? eller Lav pris og høy produksjon?

13 Monopolistens tilpasning Marginalinntekt Marginalinntekten for en monopolist kan altså deles inn i to effekter: 1. Kvantumseffekt (+): Ved å selge én ekstra enhet får man en pris p fra den siste kjøperen 2. Priseffekt ( ): Siden den siste kjøperen også er den med lavest marginal betalingsvillighet, må man redusere prisen til alle kjøpere. MR = p }{{} Kvantumseffekt (+) + p x x }{{} Priseffekt ( ) Merk: Ved fullkommen konkurranse vil det ikke være noen priseffekt ( ) ved å øke tilbudt kvantum. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

14 Monopolistens tilpasning Marginalinntekt La oss anta at etterspørselskurven er lineær: p = a bx Prisreduksjonen ved å øke produksjonen med én enhet er da følgende: p x = b (dvs. helningen på etterspørselkurven.) Kan sette denne konkrete etterspørselfunksjonen inn i uttrykket for MR: MR = p + p x x MR = (a bx) +( bx) }{{}}{{} p p x x MR = a 2bx Merk: MR-kurven er dobbelt så bratt som E-kurven Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

15 Monopolistens tilpasning Marginalinntektskurven og etterspørselkurven Etterspørsel: p = a bx Marginalinntekt: MR = a 2bx p a MR a 2b E a b x Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

16 Monopolistens tilpasning Monopolistens tilpasning På samme måte som en pristakende bedrift bestemmes kvantum til en monopolist der marginalkostnad er lik marginalinntekt: MC = MR Pristakene bedrift: Marginalinntekten er konstant, og lik prisen: MR = p. Dermed blir produsert kvantum der MC = p. Monopolist: For monopolisten er marginalinntekten (MR) IKKE konstant - den er fallende i (eget) produsert kvantum. Kvantumet til monopolisten, x m, blir bestemt der MC = MR Merk at MR p Marginalinntekten er lavere enn prisen (MR < p) MR = p + p x x }{{} negativt ledd Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

17 Monopolistens tilpasning Monopolistens tilpasning p p m MC x m MR E x Monopolisten tilpasser seg der hvor MR=MC Det produseres et kvantum x m til pris p m Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

18 Monopolistens tilpasning Monopolistens tilpasning p profitt p m MC AC x m MR E x Monopolprofitt: (p m AC)*x m Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

19 Monopolistens tilpasning Etterspørselelastisitet og monopoltilpasning Etterspørselselastisitet: ε l = % kvantum % pris x x p p x p p x Uelastisk etterspørsel ( ε l mellom 0 og 1): Dersom prisen øker med 1 %, så vil etterspurt kvantum falle med mindre enn 1 %. Sagt på en annen måte: Dersom kvantum reduseres med 1 %, så vil prisen øke med mer enn 1 %. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

20 Monopolistens tilpasning Etterspørselelastisitet og monopoltilpasning p elastisk etterspørsel ε l > 1 p m MC x m MR uelastisk etterspørsel ε l < 1 E x Monopolkvantum x m er alltid på den elastiske delen av etterspørselkurven. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

21 Monopolistens tilpasning Etterspørselelastisitet og monopoltilpasning Monopolisten vil aldri ønske å tilpasse seg der hvor etterspørsel er uelastisk Hvorfor? Gitt at man er på den uelastiske delen av kurven (lav p, høy x): Dersom monopolisten reduserer produksjonen med 1 %, vil prisen øke med mer enn 1 %. Dette innebærer at monopolistens inntekt (p x) øker når monopolisten reduserer produksjonen. Så lenge man er på den uelastiske delen av E-kurven vil monopolisten ha et insentiv til å redusere produksjonen/øke prisen Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

22 Monopolistens tilpasning Etterspørselelastisitet og monopoltilpasning To ting å merke seg på figuren: Etterspørselen er elastisk i det området hvor marginalinntekten (MR) er positiv. Der hvor MR-kurven skjærer x-aksen (MR=0), så vil etterspørselen gå fra elastisk til uelastisk. Optimal tilpasning er der hvor MR=MC. Siden marginalkostnaden (MC) normalt er positiv, så vil MR også være positiv i den optimale tilpasningen. Optimalt kvantum vil dermed være i det elastiske området på etterspørselkurven. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

23 Monopolistens tilpasning Monopol: Regneeksempel Markedets etterspørsel: x(p) = 10 p Kan regne om etterspurt kvantum x(p) til pris som en funksjon av kvantum, x, dvs. løse for p p(x) = 10 x Monopolistens marginalkostnad: MC = 1 2 x Vi vet at marginalinntektskurven er dobbelt så bratt som p(x) MR = 10 2x Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

24 Monopolistens tilpasning Monopol: Regneeksempel Vi har nå all informasjon vi trenger for å finne monopoltilpasningen: p(x) = 10 x MR = 10 2x MC = 1 2 x Steg 1: Finner monopolistens tilpasning ved å sette MR = MC. 10 }{{ 2x } MR = 1 2 x }{{} MC x m = 4 Steg 2: Finner monopol-pris ved å sette inn for monopol-kvantum i etterspørselfunksjonen. p(x m ) = p(4) = 10 4 p m = 6 Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

25 Monopolistens tilpasning Monopol: Regneeksempel Etterspørselelastisitet: ε l = x p pm x m = = 3 2 Absoluttverdi: ε l = 3 2 = 1.5 > 1 ε l > 1 i monopoltilpasningen. Etterspørselen er elastisk (som den alltid er i monopol-likevekten.) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

26 Monopolistens tilpasning Optimal tilpasning og elastisitet Optimal tilpasning ved fullkommen konkurranse: MC = p Monopolistens optimale tilpasning: MC = p + p x x }{{} MR Utrykket for marginalinntekten (MR) kan omskrives: MR = p + p x x = p + p x x p p = p(1 + p x x p ) = p(1 1 ε l ) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

27 Monopolistens tilpasning Monopolistens optimale tilpasning Monopolistens optimale tilpasning: MC = p(1 1 ε l ) Merk: Dersom 1 ε l = 0, så vil MC = P (samme løsning som under fullkommen konkurranse) Når vil 1 ε l være lik 0? Svar: Når elastisiteten ε l går mot uendelig. Etterspørselskurven vil da være vannrett. Konsumentene er ekstremt sensitive for prisendringer, og monopolisten vil ikke ha mulighet til å utøve markedsmakt. Vi får dermed samme løsning som ved FK. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

28 Monopolistens tilpasning Monopolistens optimale tilpasning Dette betyr at 1 ε l kan brukes som et mål for markedsmakt Jo mindre ε l er (uelastisk, lite prisfølsom), jo mer markedsmakt har monopolisten Intuisjon: Når etterspørselen er lite prisfølsom (uelastisk), reagerer konsumentene lite på prisendringer monopolisten kan dermed lettere skru opp prisen uten å miste alt for mange kunder. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

29 Velferdstap ved monopol Velferdstap ved monopol Total velferd (konsumentoverskudd + produsentoverskudd) blir lavere for et monopol enn i fullkommen konkurranse. I monopoltilpasningen er p m > MC. Betalingvilligheten for siste vare kjøpt er monopolprisen, p m. MBV = p m. Dette innebærer at MBV > MC. Konsumentene er villig til å betale mer for en ekstra produsert enhet enn hva det koster monopolisten å produsere det Potensielt rom for gjensidig fordelaktig handel. Men å øke produksjonen vil redusere monopolets profitt siden man da må redusere prisen for alle andre konsumenter. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

30 Velferdstap ved monopol Velferdstap Fullkommen konkurranse som referansepunkt P FK KO PO MC E (=MBV) Fullkommen konkurranse med en representativ pristakerbedrift. I FK er markedets tilbudskurve summen av alle bedrifters tilbudskurver. MC-kurven = bedriftens tilbudskurve for en pristakende og profittmaksimerende bedrift. X FK Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

31 Velferdstap ved monopol Velferdstap ved monopol P M P FK KO PO SØT MC MR E (=MBV) X M For produksjon i intervallet [X M,X FK ] er konsumentene villig til å betale mer for en ekstra enhet enn det koster monopolisten å produsere varen. Merk: Monopolisten har ikke en tilbudskurve! (se M&T s. 298) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58 X FK

32 Velferdstap ved monopol Velferdstap ved monopol Samfunnsøkonomisk overskudd definisjoner: Def: SO = KO + PO Konsumentoverskudd (KO): Total verdi av produserte varer til konsumentene minus prisen de må betale. Produsentoverskudd (PO): Total salgsverdi (inntekt) av produserte varer minus kostnadene ved å produsere varene. Samfunnsøkonomisk overskudd: Monopol vs. FK KO M < KO FK (mindre konsumentoverskudd ved monopol) PO M > PO FK (større produsentoverskudd ved monopol) SO M < SO FK Samfunnsøkonomisk tap = SO M SO F Total velferd er mindre ved monopol. Reduksjonen i konsumentoverskudd er større enn økningen i produsentoverskudd. Monopolprisen er prisen som maksimerer produsentoverskuddet. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

33 Velferdstap ved monopol Andre kostnader ved monopol Bedrifter konkurrerer ikke bare på pris, men også kvalitet. I tillegg til lave priser gir konkurranse bedrifter insentiver til: Tilby varer av høy kvalitet Innovasjon/produktutvikling Kundeservice...faktorer som kunder bryr seg om! Holde kostnader nede Mangel på konkurranse har derfor samfunnsøkonomiske kostnader utover at pris settes høyere enn marginalkostnad. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

34 Regulering av monopoler Regulering av monopoler Den uregulerte monopol-likevekten er ikke effektiv. En profittmaksimerende monopolist vil produsere et kvantum som er lavere enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. Kan man ved hjelp av regulering øke velferd (øke SO)? 1 Regulere monopolet: Makspris, regulere kvantum, subsidier 2 Offentlig produksjon Søppelhenting, kollektivtransport 3 Konkurransepolitikk stimulere til konkurranse 4 Ikke gjøre noe Konkurransetilsynet Etablert 1. januar 1994, samtidig med at konkurranseloven og pristiltaksloven trådte i kraft. Konkurransetilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

35 Regulering av monopoler Makspris p p m MC p max x m MR x maxpris E x Ved makspris velger monopilisten tilpasningen p max = MC. Gir oss frikonkurranseløsningen som maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

36 Regulering av monopoler Kvantumsregulering p p m MC p xmin x m MR x min E x Myndighetene bestemmer at det skal produseres minst x min. Gir oss frikonkurranseløsningen som maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

37 Regulering av monopoler Subsidie p p m p sub MC s MC s x m MR x sub E x Innfør en subsidie som gjør at (MC-s) krysser MR ved ønsket x Ny tilpasning: (MC s) = MR (Merk: I dette eksempelet er (MC-s) negativ i optimum) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

38 Regulering av monopoler Bemerkninger om regulering av monopol I vår enkle modell vil pris- og/eller kvantumregulering rette opp i markedssvikten. Problem i praksis: Asymmetrisk informasjon. Bedriftene vet mer om både egen teknologi (MC) og etterspørselen enn myndighetene. Altså vil myndighetene vanligvis ikke vite hvilket kvantum som maksimerer SO. Myndighetene kan spørre: Hva er din bedrift sin marginalkostnad? Men monopolet vil ha insentiver til å lyve Kan oppgi en marginalkostnad som er høyere enn hva den egentlig er Dermed få en så høy makspris som mulig Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

39 Regulering av monopoler Konkurransepolitikk Vanligvis er markeder med høy grad av konkurranse mer effektive enn markeder med lite konkurranse (monopol mest ekstreme tilfelle). Konkurransemyndighetene kan bidra til å stimulere til konkurranse på flere områder: Sørge for at det tilstrekkelig mange markedsaktører. Sørge for at bedriftene faktisk konkurrerer, og ikke samarbeider om pris og/eller kvantum. Hindre misbruk av markedsmakt. Eksempler kan være: Sette regler for hva aktørene kan gjøre i markedet Tvangsoppløsning/stoppe sammenslåing Rettsapparatet ved mistanke om konkurransehemmende atferd eller kartellvirksomhet. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

40 Regulering av monopoler Konkurransepolitikk Eksempler på å stimulere til konkurranse: Var tidligere ikke tillatt med bonusprogrammer på innenlands flyreiser i Norge. Telenor og NetCom pliktet til å leie ut mobilnettet til regulerte priser. Hindre utnyttelse av markedsmakt i ett marked for å oppnå markedsmakt i et annet marked. IT-sektoren: Diverse rettsaker mot Microsoft, Apple og Google. Apple: Anklaget for å binde brukere til itunes gjennom sin markedsposisjon (mp3-spillere, mobiltelefoner). Microsoft: Anklaget for å bruke sin markedsposisjon gjennom operativsystemet Windows til å få PC-fabrikanter til å selge PC-er med Internet Explorer i stedet for Netscape Navigator Google: Anklaget for å favorisere egne produkter gjennom søkeresultater. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

41 Regulering av monopoler Konkurransepolitikk Sammenslåing/tvangsoppløsning Konkurransetilsynet må godkjenne sammenslåinger og oppkjøp. Telenor og Talkmore [Lenke] Gilde-Prior fusjon stanset 2008: [Lenke] Sats og Elixia [Lenke] Ica og Coop [Lenke] Konkurransehemmende atferd forbudt ved lov: Predatory pricing Prissamarbeid/kartellvirksomhet Siste løsning: Ingen regulering Regulering innebærer kostnader for det offentlige i form av byråkrati, overvåkning osv. Avveining mellom kostnader ved regulering og det samfunnsøkonomiske tapet ved markedsmakt. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

42 Regulering av monopoler Konkurransepolitikk Dagligvarebransjen preges av få, store aktører med betydelig markedsmakt. Fusjoner og oppkjøp må derfor vurderes nøye av Konkurransetilsynet. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

43 Naturlig monopol Naturlig monopol Naturlig monopol: Monopol med fallende gjennomsnittskostnader i hele produksjonen. Hvorfor naturlig? En stor bedrift produserer til lavere kostnad enn mange små, og gir derfor et konkurransefortrinn. Årsaker til fallende gjennomsnittskostnader og naturlig monopol: 1. Høye faste kostnader. 2. Lite marked. 3. Konstant marginalkostnad (konstant skalautbytte) Eksempler med høye faste kostnader Jernbane, strømnett, programvare, noen typer medisinsk utstyr Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

44 Naturlig monopol Naturlig monopol p p m x m MR E MC x Naturlig monopol med konstant marginalkostnad. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

45 Naturlig monopol Naturlig monopol p profitt p m x m MR E AC MC x Konstant marginalkostnad innebærerer fallende gjennomsnittskostnad. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

46 Naturlig monopol Regulering av naturlig monopol Fallende gjennomsnittskostnader innebærer at AC > MC over hele produksjonen. Den samfunnsøkonomisk optimale produksjonen gitt ved MC(= E) = MVB vil gi et underskudd. Hvis myndighetene regulerer pris eller kvantum slik at p = MC vil bedriften heller velge å legge ned. Høyeste pris som gir monopolisten null-profitt ( break-even ): p = ATC. Pris lik gjennomsnittskostnad. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

47 Naturlig monopol Naturlig monopol makspris p profitt for uregulert monopol p m underskudd ved makspris p max MR E AC MC x m x x Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

48 Naturlig monopol Regulering av naturlig monopol Offentlig drift: For noen typer naturlige monopol hvor det er store, faste kostnader, og produksjonen er ansett for å være svært viktig, er det ikke uvanlig at det offentlige står for driften. Statnett, jernbaneverket, veibygging OBS: Det er samfunnsøkonomisk optimalt at noen offentlige selskaper går med underskudd hvis årsaken er at pris er satt lik marginalkostnad Mulige ulemper: Ikke like sterke incentiver til kostnadseffektiv produksjon som hos det private. Underskudd grunnet sløsing av ressurser/ineffektiv styring kan aldri forsvares fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

49 Naturlig monopol Regulering av naturlig monopol Konvensjonell konkurransepolitikk ikke ideelt for naturlig monopol siden en bedrift kan produsere til lavere kostnad enn flere små. Alternativ løsning til offentlig produksjon: Myndighetene dekker de faste kostnadene ved å finansiere infrastruktur (strømnett, telenett, jernbaneskinner). Leie ut infrastruktur og la flere bedrifter konkurrere. Flere mobiloperatører kan konkurrere over samme telenett Flere togselskaper kan konkurrere på samme toglinje. Eksempel: Strømleverandører leier strømnettet (hovedsakelig offentlig eid). Konkurrerer på samme nett. Eksempel: Telenor og NetCom pliktet til å leie ut telenettet til regulerte priser. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

50 Prisdiskriminering Prisdiskriminering Hva vi vet til nå: Monopoler produserer for lite fra et velferdssynspunkt. Kun de konsumentene med høyest betalingsvillighet vil kjøpe. Er det mulig at monopolene selv kan ha motivasjon til å også selge til de med lav betalingsvillighet? Ja, hvis dette kan gjøres uten å redusere prisen til de med høyere betalingsvillighet. Prisdiskriminering: Å selge samme vare til forskjellige priser til forskjellige konsumenter. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

51 Prisdiskriminering Prisdiskriminering Vi skiller grovt sett mellom tre typer prisdiskriminering: Første grads prisdiskrimering: Også kalt perfekt prisdiskriminering: Hver konsument betaler sin marginale betalingsvillighet. Andre grads prisdiskriminering: Selv-seleksjon : Monopolisten selger flere produktpakker, f.eks. forskjell på kvantitet eller kvalitet. Konsumenter med forskjellig betalingsvillighet vil velge forskjellige produkter. Tredje grads prisdiskriminering: Gruppe-prising : Monopolisten diskriminerer mellom forskjellige kundegrupper basert på f.eks. alder eller andre observerbare karakteristika. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

52 Prisdiskriminering Første grads prisdiskriminering p MC PO = SO E x x Produsenten tar hele det samfunnsøkonomiske overskuddet. Samfunnsøkonomisk optimal mengde produsert. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

53 Prisdiskriminering Første grads prisdiskriminering Veldig urealistisk at monopolisten klarer å få til perfekt prisdiskriminering. Monopolisten vet ikke hver konsument sin betalingsvillighet....og konsumentene vil ikke fortelle dette til monopolisten! Men i noen tilfeller kan monopolister delvis diskriminere. Individuell forhandling per transaksjon (f.eks. leverandører til bedrifter) Internett: Eksempler på at selskaper har tilbudt forskjellige kunder forskjellig pris avhengig av søkehistorikk (cookies). Amazon gjorde det, men sluttet da dette ble avslørt. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

54 Prisdiskriminering Andre grads prisdiskriminering Monopolisten vet at noen har høy betalingsvillighet og andre har lav betalingsvillighet, men man vet ikke hvem. Monopolisten selger forskjellige produktpakker. Intensjon: De med høy betalingsvillighet velger en pakke, de med lav betalingsvillighet velger en annen pakke. Problem for monopolisten: Må sørge for at produktpakkene ment for de med lav betalingsvillighet er tilstrekkelig dårlig slik at de med høy betalingsvillighet velger pakken som er ment for dem. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

55 Prisdiskriminering Andre grads prisdiskriminering Eksempler: Flyreiser 1: Dyrere hvis man bestiller kort tid i forveien. Flyselskapene vet at hvis du bestiller dagen før er det mer sannsynlig at du har en høy betalingsvillighet. Flyreiser 2: Business og turistklasse. Jo mindre beinplass på turist, jo mer sannsynlig at de med mye penger velger business. Ved å øke ubehaget på turistklasse, vil man kunne sette enn høyere pris på business. Kvantumsrabatt: Bedrift kjøper 100 datamaskiner med kvantumsrabatt. Privatperson kjøper en datamaskin til en høyere enhetspris. Bøker: Hardback - utgave av en ny roman slippes først De mest ivrige (dvs: de med høyest betalingsvillighet) kjøper denne til en høy pris. Etter en stund utgis en paperback -utgave av boken til en langt lavere pris. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

56 Prisdiskriminering Tredje grads prisdiskriminering Monopolisten kan prisdiskrimere basert på kjente karakteristika ved konsumentene. Hvis man vet at forskjellige konsumentgrupper har forskjellig betalingsvillighet kan man sette forskjellige priser. Eksempel: Studentrabatt: Studenter har vanligvis lavere betalingsvillighet. Vanskelig for andre konsumenter å utgi seg for å være studenter. Monopolisten kan dermed tilby forskjellige priser til studenter og ikke-studenter. Andre mulige karakteristika man kan prisdiskriminere over: Alder, kjønn, nasjonalitet Hovedsakelig ting ved konsumenten man kan observere/verifisere, og som er vanskelig for konsumentene å forandre. Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

57 Prisdiskriminering Tredje grads prisdiskriminering p ikke-studenter studenter p is p s x is MR is x s MR s E MC Ikke-studenter er øverste del av E-kurven (høy betalingsvillighet) Studenter er nederste del av E-kurven (lav betalingsvillighet) Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

58 Oppsummering Oppsummering - hva må du kunne 1. Hvordan oppstår monopoler? 2. Hva skiller en monopolist fra en pristakende bedrift? 3. Hvordan bestemmer en monopolist pris og kvantum? 4. Hva er velferdsvirkninger av monopol? 5. Hvordan kan man regulere et monopol? 6. Hva er et naturlig monopol? 7. Hva er prisdiskriminering? Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 19. okt / 58

Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol Forelesning 8: Markedsmakt: Monopol Elisabeth Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 15. mars 2017 Elisabeth Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 15. mars 2017 1 / 57 Innledning

Detaljer

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 23. mars 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 23. mars 2015 1 / 56

Detaljer

Forelesning 6: Markedsmakt og Monopol

Forelesning 6: Markedsmakt og Monopol Forelesning 6: Markedsmakt og Monopol Yudi Wen Universitetet i Oslo ECON1210 M&T, kap 14 2. mars 2016 1/58 Innledning Markedsmakt: evnen til å sette pris for en vare eller tjeneste høyere enn marginalkostnad

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 14 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 20. oktober, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 20. oktober,

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 15 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 24. oktober, 2013 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 24. oktober,

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 14 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 7. oktober, 2015 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 7. oktober,

Detaljer

Monopol og markedsmakt

Monopol og markedsmakt Monopol og markedsmakt Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 15 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 3. april, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopol og markedsmakt 3. april, 2014

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

a) Forklar hvordan en produsent kan oppnå monopolmakt i et marked.

a) Forklar hvordan en produsent kan oppnå monopolmakt i et marked. Sensorveiledning ECON1210 våren 2013 Oppgave 1 Forklar følgende begreper: a) Markedets etterspørselskurve Sammenhengen mellom etterspurt kvantum av et gode (x) og prisen på et gode (p). Viser hva etterspørrerne

Detaljer

a) Forklar hvorfor monopolistens marginalinntekt er lavere enn prisen.

a) Forklar hvorfor monopolistens marginalinntekt er lavere enn prisen. SENSOR-VEILEDNING Oppgave 1 (vekt 25 %) Forklar kort følgende begreper: a) Samfunnsøkonomisk overskudd b) Markedets etterspørselskurve c) Eksterne virkninger a) Samfunnsøkonomisk overskudd for et kvantum

Detaljer

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere

Mulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Hva er markedsmakt? ulighet til å sette pris høyere enn marginalkostnadene. Vi skal se på monopol (eneselger ) ulig å analysere produsentens beslutning uavhengig av andre selgere Teorien kan også brukes

Detaljer

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare:

Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Oppdatert 7/11. Kjennskap til begreper og modeller : A. Noen begreper du skal kunne forklare: Alternativkostnader Marginalkostnader Gjennomsnittskostnader Marginal betalingsvillighet Etterspørselskurve

Detaljer

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd

Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Oppgave 1 (20%) Forklar kort følgende begreper (1-2 sider på hvert begrep) a) (10%) Lorenzkurve b) (10%) Samfunnsøkonomisk overskudd Lorenz-kurve : Definert I læreboka som The relationship between the

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0

Innholdsfortegnelse. Oppvarming og ledning inn... 17. Del 1. Oppvarming... 18. Kapittel 0 0000 Mikroøkonomi Book.fm Page 7 Tuesday, November 19, 2002 10:18 AM 7 Del 1 Oppvarming og ledning inn......................... 17 Kapittel 0 Oppvarming................................................

Detaljer

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 22. februar Monopol Monopol Forskjellige typer atferd i produktmarkedet Forrige gang: Prisfast kvantumstipasser I dag motsatt ytterlighet: Monopol, ØABL avsn. 6.1 Fortsatt prisfast kvantumstilpasser i faktormarkedene Monopol

Detaljer

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke?

Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Hittil har vi analysert hva som skjer i markedet ved ulike inngrep Nå skal vi vurdere det som skjer: Er det en samfunnsøkonomisk forbedring eller ikke? Eksempel: 1. En

Detaljer

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott

Fint hvis studenten illustrerer ved hjelp av en figur, men dette er ikke nødvendig for å få full pott Eksamen i ECON1210 V17 Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): a) Naturlig monopol (s. 293 i M&T) Naturlig monopol: Monopol med fallende gjennomsnittskostnader i hele

Detaljer

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopolistisk konkurranse Hva er det? Hvordan skiller det seg fra monopol? Hvordan skiller

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet kan kompensere

Detaljer

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene

Mikroøkonomi del 1. Innledning. Teori. Etterspørselkurven og grenseverdiene Mikroøkonomi del 1 Innledning Riktig pris betyr forskjellige ting for en konsument, produsent, og samfunnet som helhet. Alle har sine egne interesser. I denne oppgaven vil vi ta for oss en gitt situasjon

Detaljer

I marked opererer mange forskjellige virksomheter.

I marked opererer mange forskjellige virksomheter. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 28.08.07 Nils-Henrik von der Fehr DRIFT OG LØNNSOMHET Innledning I marked opererer mange forskjellige virksomheter. Fellestrekk oppsummeres i

Detaljer

Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol

Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol Kapittel 14 Effektivitetsvurdering av fullkommen konkurranse og monopol Løsninger Oppgave 14.1 Konsumentoverskudd defineres som det beløpet en konsument vil betale for et gode, minus det beløpet konsumenten

Detaljer

Eksempler: Nasjonalt forsvar, fyrtårn, gatelys, kunst i det offentlige rom, kunnskap, flokkimmunitet (ved vaksine), et bærekraftig klima

Eksempler: Nasjonalt forsvar, fyrtårn, gatelys, kunst i det offentlige rom, kunnskap, flokkimmunitet (ved vaksine), et bærekraftig klima Eksamen in ECON1210 V15 Oppgave 1 (vekt 25 %) Forklart kort følgende begreper (1/2-1 side på hver): Lorenz-kurve: Definisjon Kollektivt gode c) Nåverdi Sensorveiledning: Se side 386 i læreboka: «..the

Detaljer

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien:

Vi starter med et lite kontroversielt krav til fornuftig disponering og organisering av økonomien: Leseveiledning til 22.09.14 Tema: Effektivitet Læreboka kap.7 og 9 Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Det vi produserer bør produseres med minst mulig bruk av ressurser (kostnadseffektivitet)

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skal svare på spørsmål som dette: Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet?

Hva betyr det at noe er samfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektivitet? Effektivitet og fordeling Når et land fjerner handelshindre er det noe som tjener og noen som taper på endringene i markedene. Hvordan kan vi vite om det er en samlet gevinst slik at vinnerne i prinsippet

Detaljer

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd?

Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Hvordan gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger? Effektivitet: Hvilken allokering av ressursene gir størst mulig velferd? Fordeling: Hva er rettferdig fordeling? Er det en avveining mellom effektivitet og

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet.

Med naturlig monopol ( natural monopoly ) mener vi fallende gjennomsnittskostnader (ATC) i hele det aktuelle produksjonsintervallet. Økonomisk Institutt, oktober 2005 Robert G. Hansen, rom 1208 Oppsummering av forelesningen 28.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12, RH 4.1) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12,

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON ordinær eksamen

Sensorveiledning til eksamen i ECON ordinær eksamen ensorveiledning til eksamen i ECON 0 7.05.003 ordinær eksamen Oppgave (vekt 40%) (a) Det er rimelig å tenke seg en negativ samvariasjon mellom økonomisk aktivitet (dvs. produksjon av forbruksgoder) og

Detaljer

Første sentrale velferdsteorem

Første sentrale velferdsteorem ..28 ECON36 Forelesning 7 Markedssvikt: Markedsmakt Stordriftsfordeler Første sentrale velferdsteorem En perfekt frikonkurranselikevekt er alltid Paretoeffektiv. Hva er en perfekt frikonkurranselikevekt?

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse.

Sensorveiledning til eksamen i ECON Advarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 30..005 dvarsel: Dette løsningsforslaget er mer omfattende enn hva som ventes av en god besvarelse. Oppgave (vekt 60%) (a) Dersom markedsprisen er fast, vil alle konsumenter

Detaljer

Mikroøkonomi - Superkurs

Mikroøkonomi - Superkurs Mikroøkonomi - Superkurs Oppgave dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 104 Oppgaver Antall sider: 27 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse

Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Forelesning i konkurranseteori imperfekt konkurranse Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Innledning 1.1 Generell profittmaksimering Profitten til en bedrift er inntekter minus kostnader. Dette gjelder

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder

Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder ECON1210 Høsten 2012 Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/econ1210/h12/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på

Detaljer

Oppsummering. ECON1210: Forbruker, bedrift og marked. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo. a.r.gramstad@econ.uio.no. 8. / 15.

Oppsummering. ECON1210: Forbruker, bedrift og marked. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo. a.r.gramstad@econ.uio.no. 8. / 15. Oppsummering ECON1210: Forbruker, bedrift og marked Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 8. / 15. mai, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Oppsummering 8. / 15. mai, 2014 1 / 103

Detaljer

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent.

Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. Kapittel 12 Monopol Løsninger Oppgave 12.1 (a) Monopol betyr en tilbyder. I varemarkedet betraktes produsentene som tilbydere. Ved monopol er det derfor kun en produsent. (b) Dette er hindringer som gjør

Detaljer

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved

Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved Eksamen i ECON 0 30..005 Oppgave (vekt 60%) (a) (b) (c) Definer begrepene konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Bruk en figur til å illustrere og sammenlikne begrepene

Detaljer

To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. ( tusen kroner, per tonn) A B 120 2

To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. ( tusen kroner, per tonn) A B 120 2 Oppgave 1 To bedrifter, A og B, forurenser. Tabellen nedenfor viser utslippene. Tonn forurensing Marginale rensekostnader ( tusen kroner, per tonn) A 230 5 B 120 2 a) Myndighetene pålegger hver bedrift

Detaljer

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping

Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Næringsintern handel, stordriftsfordeler og dumping Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Oversikt Ulike typer stordriftsfordeler Ulike typer ufullkommen konkurranse

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 206: Næringsøkonomi og finansmarkeder Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Fredag 5 desember 04 Tid: 4 timer / kl 9-3 Antall sider (inkl forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Notater fra forelesningene er lagt ut separat. Produsenten

Notater fra forelesningene er lagt ut separat. Produsenten OBS: Dette notatet er ikke helt ferdig, men tenkte det var best at dere fikk noe ganske raskt, så da kommer den endelige versjonen heller litt senere. Uansett er stoffet godt dekket i læreboka Notater

Detaljer

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd

Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd Økonomisk Institutt, oktober 006 Robert G. Hansen, rom 107 Oppsummering av forelesningen 03.10 Hovedtema: Konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd (S & W kapittel 6 og 10 i

Detaljer

Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Forelesning 9: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Elisabeth Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 15,16 Dato: 26. oktober 2015 Elisabeth Isaksen (UiO) Monopolistisk

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Mikroøkonomi I Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 7 Antall oppgaver: 3 Tillatte

Detaljer

Mikroøkonomi - Superkurs

Mikroøkonomi - Superkurs Mikroøkonomi - Superkurs Teori - kompendium Antall emner: 7 Emner Antall sider: 22 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hvis du ikke allerede har gjort det: Les kap.3 i K&W grundig. Vi skal bruke stoffet når vi gjennomgår kap.7 om skatt.

Hvis du ikke allerede har gjort det: Les kap.3 i K&W grundig. Vi skal bruke stoffet når vi gjennomgår kap.7 om skatt. Leseveiledning: Hvis du ikke allerede har gjort det: Les kap.3 i K&W grundig. Vi skal bruke stoffet når vi gjennomgår kap.7 om skatt. Nedenfor er en oppsummering av det vi skal lære fra kapittel 7 og et

Detaljer

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 3. mai 2010

ECON2200 Matematikk 1/Mikroøkonomi 1 Diderik Lund, 3. mai 2010 Monopsoni og vertikale kjeder Tema i dag: Markeder uten fri konkurranse Resten av kapittel 6 i Strøm og Vislie, ØABL To forskjellige utvidelser av teorien fra 22. februar 6.2 Monopsoni: Markedet har bare

Detaljer

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %)

Oppgave 1 (vekt 20 %) Oppgave 2 (vekt 50 %) Oppgave 1 (vekt 20 %) Forklar følgende begreper (1/2-1 side): a) Etterspørselselastisitet: I tillegg til definisjonen (Prosentvis endring i etterspurt kvantum etter en vare når prisen på varen øker med

Detaljer

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 16, 17 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 31. oktober, 2013 Arne Rogde Gramstad (UiO)

Detaljer

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3.

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 208 Oppsummering av forelesningen 09.09 Hovedtemaer: () Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Oppgaveløsning Oppgave 1. Forklar kort følgende begreper:

Oppgaveløsning Oppgave 1. Forklar kort følgende begreper: Oppgaveløsning 260314 Oppgave 1 Forklar kort følgende begreper: a) Konsumentoverskuddet i markedet: Samlet betalingsvillighet minus samlede kostnader.tegn figur. Se læreboka og forelesningsnotater. b)

Detaljer

Forelesning 12 og 13: Oppsummering

Forelesning 12 og 13: Oppsummering Forelesning 12 og 13: Oppsummering Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: Se kursets hjemmeside Dato: 27. april og 4. mai 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Oppsummering 27. april,

Detaljer

Leseveiledning til forelesning 22.01

Leseveiledning til forelesning 22.01 Leseveiledning til forelesning 22.01 Etter forelesning 15.01: Les S&W kap. 1 og 2 Forelesningsnotat nedenfor ECON1210 Våren 09 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no

Detaljer

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Forelesning 10: Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 15,16 Dato: 13. april 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Monopolistisk

Detaljer

Produsentene. Stoffet er også dekket i M&T kap.6, spesielt s Innledning. Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift:

Produsentene. Stoffet er også dekket i M&T kap.6, spesielt s Innledning. Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: Produsentene Stoffet er også dekket i M&T kap.6, spesielt s.153-160. Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll

Detaljer

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave)

(1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) Økonomisk Institutt, oktober 2006 Robert G. Hansen, rom 1207 Oppsummering av forelesningen 27.10 Hovedtemaer: (1) Naturlig monopol (S & W kapittel 12 i både 3. og 4. utgave) (2) Prisdiskriminering (S &

Detaljer

MARKED OG KONKURRANSE

MARKED OG KONKURRANSE ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 18.09.07 Nils-Henrik von der Fehr MARKED OG KONKURRANSE Innledning I foregående deler er bedriften sett isolert. I det tilfellet at bedriften

Detaljer

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning

Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi 1. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 4 - Mikroøkonomi Innledning En bedrift som skal selge sitt produkt på forskjellige markeder står ovenfor flere utfordringer når de skal

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Høsten 09 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 Følg med på emnesiden: Oppgaver Løsningsforslag Beskjeder Gå på seminar og løs

Detaljer

Mikroøkonomi - Intensivkurs

Mikroøkonomi - Intensivkurs Mikroøkonomi - Intensivkurs Oppgave dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 52 Oppgaver Antall sider: 15 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Det kan komme mindre endringer i oppgavesettet underveis. Da legges ny datert versjon ut. Seminar 1 (Uke 36)

Det kan komme mindre endringer i oppgavesettet underveis. Da legges ny datert versjon ut. Seminar 1 (Uke 36) Det kan komme mindre endringer i oppgavesettet underveis. Da legges ny datert versjon ut. Seminar 1 (Uke 36) Oppgave 1: Markedet Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse (a) De viktigste forutsetninger

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 107: Innføring i mikroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Mikroøkonomi på norsk

Mikroøkonomi på norsk Erik Grønn Mikroøkonomi på norsk Fasitsvar på oppgaver Svar på oppgaver i kapittel. i) opp, p opp ii) opp, p ned iii) Som i) iv) ned, p ned v) ubestemt, p opp vi) Som iv), kanskje. a) Pris opp, kvantum

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 05 Oppgave 1 (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 100 + x = 400 x 2x = 300 x = 150 p = 250. (b)

Detaljer

(d) Hvilke faktorer kan gi opphav til skift i henholdsvis etterspørsels- og tilbudskurve?

(d) Hvilke faktorer kan gi opphav til skift i henholdsvis etterspørsels- og tilbudskurve? Seminar 1 (uke 5) Oppgave 1: Markedet Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse (a) De viktigste forutsetninger for en slik markedsform er (i) Mange små selgere og kjøpere, slik at alle er

Detaljer

Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9)

Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9) Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9) Oppgave 1. Markedet Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse a) Hva er de viktigste forutsetningene for en slik markedsform? Gi en kort forklaring på hvilken rolle

Detaljer

Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9)

Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9) Seminar 1 (uke 36. 5/9-9/9) Oppgave 1. Markedet Vi ser på et marked med såkalt fullkommen konkurranse a) Hva er de viktigste forutsetningene for en slik markedsform? Gi en kort forklaring på hvilken rolle

Detaljer

Markedet. Tone Ognedal. january 2016

Markedet. Tone Ognedal. january 2016 Markedet Tone Ognedal january 2016 1 / 16 Markedet Markedet for tomater Markedet for film Boligmarkedet Markedet for helsetjenester Aksjemarkedet Markedet for live bandmusikk Hva kjennetegner de ulike

Detaljer

Prissetting ved monopolistisk konkurranse. Pris. Y i = D(P i /P, Y) P i2 P i1. Y i2 Y i1. Kvantum

Prissetting ved monopolistisk konkurranse. Pris. Y i = D(P i /P, Y) P i2 P i1. Y i2 Y i1. Kvantum Vedlegg setting ved monopolistisk konkurranse I dette vedlegget skal vi se på nærmere på atferden til en enkelt bedrift, som vi vil kalle bedrift i. Vi antar at salget til bedrift i, Y i, avhenger av hvor

Detaljer

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme.

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme. Produsentene 1. Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll 3. Produserer bare èn vare (tjeneste) 4. Kort sikt:

Detaljer

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori

Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Monopolistisk konkurranse, oligopol og spillteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 16, 17 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 10. april, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Monopolistisk

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 04 Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsten 04 Oppgave (vekt 50%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Våren 2011 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: mandag 11.15-12 Følg med på emnesiden: Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på seminar og

Detaljer

Mikroøkonomi - Intensivkurs

Mikroøkonomi - Intensivkurs Mikroøkonomi - Intensivkurs Fasit dokument Antall emne: 7 Emner Antall oppgaver: 52 Oppgaver Antall sider: 29 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder til andre brukere uten samtykke fra Studiekvartalet.

Detaljer

Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post)

Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post) ECON1210 Våren 2010 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 eller etter avtale (send e-post) Leseveiledning til forelesning 18.01.10 Bernheim&Whinston,

Detaljer

Markedet. Tone Ognedal. 18.januar 17

Markedet. Tone Ognedal. 18.januar 17 Markedet Tone Ognedal 18.januar 17 1 / 14 Markedet Hvordan skal vi modellere markedet? marked vi ser på: Markedet for tomater Markedet for biler Boligmarkedet Markedet for helsetjenester Aksjemarkedet

Detaljer

Markedet. Tone Ognedal. august 2015

Markedet. Tone Ognedal. august 2015 Markedet Tone Ognedal august 2015 1 / 17 Markedet Markedet for tomater Boligmarkedet markedet for helsetjenester Aksjemarkedet Markedet for live bandmusikk Hva skiller de ulike markedene? 2 / 17 Hvordan

Detaljer

Oppsummering. Astrid Marie Jorde Sandsør. Mandag

Oppsummering. Astrid Marie Jorde Sandsør. Mandag Oppsummering Astrid Marie Jorde Sandsør Mandag 12.11.2012 Veien videre Les kapittel 22 Asymmetrisk informasjon Politisk økonomi Adferdsøkonomi Asymmetrisk informasjon Ikke alle aktører i et marked besitter

Detaljer

Sensorveiledning til eksamen i ECON

Sensorveiledning til eksamen i ECON Sensorveiledning til eksamen i ECON 0 0..003 Oppgave (vekt 40%) (a) Markedslikevekten under fri konkurranse: Tilbud = Etterspørsel 00 + = 400 = 300 = 50 p = 50. (b) Forurensningen som oppstår ved produksjonen

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Våren 2012 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no Følg med på emnesiden: Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn

Detaljer

Forelesning 10 og 11: Nåverdi og konsumentteori

Forelesning 10 og 11: Nåverdi og konsumentteori Forelesning 10 og 11: Nåverdi og konsumentteori Frikk Nesje Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: K&W, kap 9 (berre app.) og 10 (inkl. app.) + notat om nåverdier Dato: 6. november og 13. november

Detaljer

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 13.

Konsumentteori. Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21. Arne Rogde Gramstad. Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no. 13. Konsumentteori Pensum: Mankiw & Taylor, kapittel 21 Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo a.r.gramstad@econ.uio.no 13. februar, 2014 Arne Rogde Gramstad (UiO) Konsumentteori 13. februar, 2014 1 / 46

Detaljer

Vi bruker alternativkostnad (opportunity cost), som ikke alltid er det samme som regnskapsmessige kostnader:

Vi bruker alternativkostnad (opportunity cost), som ikke alltid er det samme som regnskapsmessige kostnader: Produsentene K&W: kap.9+11+1 Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll 3. Produserer bare èn vare (tjeneste)

Detaljer

Lærebok: Microeconomics, Mankiw&Taylor Øvrig pensum: Se kursets hjemmeside

Lærebok: Microeconomics, Mankiw&Taylor Øvrig pensum: Se kursets hjemmeside ECON1210 Våren 2013 Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no Følg med på kursets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi /ECON1210/v13/ Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Følg seminar

Detaljer

Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse)

Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse) Tips og kommentarer til løsning av repetisjonsoppgaver (altså ikke fullstendige løsningsforslag som ville egne seg i en eksamensbesvarelse) Oppgave 1 Når prisen på medisinen ZZ økte med 20% gikk etterspørselen

Detaljer

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8

Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Effektivitet Læreboka kap. 7 og 8 Dette notatet gir en oversikt over kva vi skal gjennomgå i stikkords form. Eksempler og figurer legges inn etter forelesningen 1 Hvordan få mest mulig velferd? «Statsminister

Detaljer

ECON3730, Løsningsforslag seminar 2

ECON3730, Løsningsforslag seminar 2 ECON3730, Løsningsforslag seminar 2 Eva Kløve eva.klove@esop.uio.no Uke 37 Oppgave A Marked (a) For å finne likevektsprisen, setter vi x E = x T : ep + d = ap b ep ap = b d p(a + e) = b + d p = b+d a+e

Detaljer

Mikroøkonomi - Intensivkurs

Mikroøkonomi - Intensivkurs Mikroøkonomi - Intensivkurs Formelark Antall emner: 7 Emner Antall sider: 1 Sider Kursholder: Studiekvartalets kursholder Copyright 016 - Kjøp og bruk av materialet fra Studiekvartalet.no omfatter en personlig

Detaljer

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode.

Konsumentteori. Grensenytte er økningen i nytte ved å konsumere én enhet til av et gode. Konsumentteori Nyttefunksjonen U(x 1, x 2 ) forteller oss hvordan vår nytte avhenger av konsumet av x 1 og x 2. En indifferenskurve viser godekombinasjonene som gir konsumenten samme nytte. Grensenytte

Detaljer

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med

Gå på seminar og løs oppgaver til hver gang Finn noen å løse oppgaver sammen med ECON1210 Høsten 10 Foreleser og emneansvarlig Tone Ognedal, rom 1108 tone.ognedal@econ.uio.no konferansetid: torsd. 13.15-14 Følg med på emnesiden: Leseveiledninger Oppgaver Beskjeder Gå på seminar og

Detaljer

c) Forklar hva vi mener med «effektivitetstap ved beskatning» - eller «kostnad ved beskatning».

c) Forklar hva vi mener med «effektivitetstap ved beskatning» - eller «kostnad ved beskatning». Oppgave 1: Prisoverveltning i markedet a) Anta at myndighetene legger en stykkskatt på 20 kroner på en vare. Skatten skal innbetales av produsentene av varen (selgerne). Forklar hvorfor det ikke er sikkert

Detaljer

Econ1220 Høsten 2006 Forelesningsnotater

Econ1220 Høsten 2006 Forelesningsnotater Econ1220 Høsten 2006 Forelesningsnotater Hilde Bojer 18. september 2006 1 29 august: Effektivitet Viktige begrep Paretoforbedring Paretooptimum = Paretoeffektivitet Effektivitet i produksjonen Effektivitet

Detaljer

ECON1210 Oblig. Fredrik Meyer

ECON1210 Oblig. Fredrik Meyer ECON1210 Oblig Fredrik Meyer Oppgave 1 Hva er de viktigste forutsetningene for såkalt fullkommen konkurranse i et marked (perfectly competitive market)? Forklar kort hvilken betydning hver enkelt forutsetning

Detaljer