NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi"

Transkript

1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 208/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Anne Apalnes Ørnhøi

2

3 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: Tittel A 309 LOEN KIRKE Konservering av maleriet «David salvet til konge» (1642) Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 208/2016 Prosjektnummer Publiseringsdato Oppdragstidspunkt April november 2016 Forsidebilde Maleriet etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2016 Forfatter(e) Anne Apalnes Ørnhøi Sider 20 Avdeling Konservering Tilgjengelighet Åpen Prosjektleder Anne Apalnes Ørnhøi Prosjektmedarbeider(e) Barbro Wedvik Kvalitetssikrer Nina Kjølsen Jernæs Oppdragsgiver(e) Riksantikvaren Sammendrag I mars 2016 ble det gjennomført en tilstandsregistrering av alt inventar i Loen kirke. Maleriet ble plassert i kategori 3, som indikerer at konsolidering bør utføres snarest. Den ble maleriet, sammen med et annet maleri og en skrifttavle, demontert og fraktet til NIKUs konserveringsatelier for konservering. Maleriet henger til høyre for døren inn til våpenhuset i Loen kirke. Kunstner er ukjent, men maleriet har inskripsjonen P.J.1642 som henviser til Peder Jørgensen. Han var fut i Nordfjord fra og har trolig bekostet maleriet. Motivet er David salves til konge og bygger på Virgil Solis sitt tresnitt fra Maleriet forestiller David som salves til konge, og er et oljemaleri på lerret. Maleriet er i dårlig stand med mye løs maling. Det har tidligere vært utsatt for fukt og har på et tidspunkt blitt voksdublert. Maleriet ble konsolidert, retusjert og remontert tilbake i kirken i november Emneord Maleri, konservering, kirkekunst, 1600-tallet Avdelingsleder Nina Kjølsen Jernæs 3

4 Forord Den ble det gjennomført en tilstandsregistrering av alt inventar i Loen kirke. Tilstede var Riksantikvaren (ved I. Schonhowd og K. Ellewsen) og NIKU (ved B. Heggenhougen). Maleriet ble plassert i kategori 3, som indikerer at konsolidering bør utføres snarest (Heggenhougen 2016). Den ble maleriet, sammen med to andre malerier, demontert og fraktet til NIKUs konserveringsatelier for konservering (Winness 2016) 1. Rapporten beskriver maleriet og gjennomgår de få kilder som finnes for å beskrive behandlingshistorikk. Videre er maleriets tilstand, samt utført behandling beskrevet og illustrert med bilder. Alle bilder er tatt av NIKU dersom annet ikke er spesifisert. 1 Maleriene ble pakket og fraktet med DHL Cargo Excel kunsttransport i klimaregulert kjøretøy. 4

5 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og historikk Beskrivelse av maleriet Lerret og oppspenning Malingslag, pigmenter og opprinnelig fargesetting Overflate Pynteramme Tilstand Blindramme Lerret Malingslag Overflate Pynteramme Konservering Blindramme Malingslag Overflate Pynteramme Videre anbefalinger Bilder Litteratur Materialer og metoder Materialer og metoder brukt til behandling av lerretsmaleriet Materialer og metoder brukt til behandling av pynterammen Vedlegg Vedlegg 1. Oversikt over tester utført på maleri fra Loen kirke

6

7 1 Bakgrunn og historikk Fra 1360 er det kjent at det har stått en kirke i Loen, Stryn i Sogn og Fjordane, men det er kirken bygget på 1600-tallet som vi finner kilder fra (Henden Aaraas m.fl. 2000: 132). Kirka gjennomgikk mange reparasjoner før den ble revet i En del av inventaret i 1600-tallskirken ble trolig flyttet over i den nåværende kirken som ble påbegynt samme år som den gamle ble revet. Loen kirke har et maleri som henger til høyre for døren inn til våpenhuset (bilde 1). Maleriet dateres i boka «På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane 1» til 1642 (ibid). Kunstner er ukjent, men maleriet har inskripsjonen P.J.1642 som henviser til Peder Jørgensen. Han var fut i Nordfjord fra og har trolig bekostet maleriet. Motivet er David salves til konge og bygger på Virgil Solis sitt tresnitt fra 1562 (ibid). I et brev fra Domenico Erdmann til Riksantikvaren datert 16. november 1933 står det: Av de 3 epitafier som er fastspikret på vestveggen over inngangen er det ene fra 1642 som forestiller: David salves til konge, i dårlig forfatning. Det er malt på lerret som er løst heftet til rammen og fortjener å bli konservert snarest mulig (Arkivalia 1933). Selv om det ikke har latt seg gjøre å finne en konserveringsrapport, virker det som om maleriet har blitt tatt inn til konservering omgående da det i et brev datert 2. januar 1939 står: Når vi no får att det biletet av Davids salving som de har til restaurering, [](Arkivalia 1939). Så vi kan anta at maleriet har blitt konservert og dublert en gang mellom 1939 og 1974 (bilde 2) da det i et brev misvisende henvises til maleriet som Jesu dåp, og beskriver tilstanden slik: «Lerretet ser ut og være heilt, men det er svært matt i fargen» (Arkivalia 1974). I en rapport fra befaring i 1975 signert Rolf E. Johansen for Riksantikvarens restaureringsatelier for Vestlandet, blir dubleringen nevnt og maleriet er ett av tre malerier som har behov for restaurering: [...] Det tredje av maleriene, det henger på vestveggen i skipet og er datert 1642, er tidligere dublert. Det virker skittent, men er heller ikke i en slik forfatning at det kan gis høyeste prioritet sett fra atelierets synspunkt. Vi vil likevel være klar over disse tre maleriene og ta dem under behandling når mer presserende oppgaver er løst (Arkivalia 1975:1). Den ble det som nevnt i forordet gjennomført en tilstandsregistrering av alt inventar i Loen kirke, Stryn i Sogn og Fjordane. Beskrivelsen fra tilstandsregistreringen er gjengitt her (Heggenhougen 2016): Tilstandskategori 3: Objekt: Maleri, vestvegg i skip. Olje på lerret (?), Motiv: David salvet til konge (fig. 6, 7 og 8). Grovt lerret, tynt malt. Tilstand: Mye utfall og oppskallinger i malingslaget, vannskjolder. Deler av motivet er borte Anbefalinger: Konsolidering av løs maling, forsiktig rensing og retusjering. 7

8 2 Beskrivelse av maleriet Maleriet forestiller David som salves til konge (bilde 3) som det står i tekstfeltet oppe til høyre. En mannsfigur, Samuel, vender en krukke over hodet på David. David sitter på kne, med håndflatene samlet. Deler av motivet er borte, blant annet mangler Samuels ansikt. Foran de to figurene ligger Davids harpe. I nedre del av bildet er det et skriftfelt hvor det står «Vi ffødes meds graat, vi leffuer I haap, Dødn er vaar ende og effter døden oss ingen[ ], herrn gaff og herren tog, herrens naffim vere loffuet 2 [ ]». Årstall i skriftfeltet i nedre del daterer maleriet til Bakgrunnen er hvit, og hele maleriet rammes inn av konturer i sort og rødt. Maleriets mål er (HxBxD) 109,5x70,5x3,7 cm uten pynteramme. 2.1 Lerret og oppspenning Lerretet er relativt grovt. Som støtte for det originale lerret er det limt på et dubleringslerret med en finere vev. Impregneringen av dubleringslerretet ser ved første øyekast ut til å være voksbasert, men inneholder trolig også harpiks. I kanten er de to lerretene limt fast til blindrammen med papirtape og deretter festet til blindrammen med hver sin stifterekke; de to stifterekkene skyldes at originallerretet bare så vidt rekker rundt kanten på blindrammen. 2.2 Malingslag, pigmenter og opprinnelig fargesetting Maleriet er malt med oljebasert maling på lerret. Malingslaget er tynt, og ligger på en hvit grundering som trolig består av kritt og lim (det er ikke utført analyser på grunderingen). Grunderingen ser ut til å være dekket av et tynt hvitt lag med oljemaling som utgjør bunnfargen i maleriet. Figurene er skisseaktige malt uten stor detaljeringsgrad. Ansiktskonturer og hender er malt med svart, kleskonturer er malt med mørk rød. Tredimensjonalitet er skapt med sparsom og effektiv skravering. Noen kleselementer er fargelagt røde og gule. Maleriet har trolig hatt farger flere steder enn dem som er synlige i dag. Mulige årsaker til dette er at flere farger kan være bleket av lys eller brutt ned/vasket ut ved vannpåvirkning. Malerteknisk har maleriet mye til felles med 1600-talls veggfast dekor. 2.3 Overflate Maleriet ser ikke ut til å være fernissert. En del av maleriets mange retusjer fremstår som for mørke. Dette er særlig påfallende i maleriets lysere områder. 2.4 Pynteramme Pynterammen er en enkelt profilert ramme, malt svart. Det er usikkert om maleriet opprinnelig har vært rammet inn eller om maleriet er en såkalt bonad 3 som kan ha vært direkte spent opp på veggen. Det har opprinnelig ikke vært spent opp på en blindramme slik det er i dag. Av disse årsaker er pynterammen trolig ikke opprinnelig. Maleriets oppspenningskant har en relativt tett rekke med gamle stiftehull som kanskje kan bety at maleriet har vært spent opp uten blindramme rett på baksiden av en pynteramme (bilde 4). Dette kan stemme overens med beskrivelsen fra Erdmann i 1933 (Arkivalia 1933). Rester av hvitt og rødt pigment ved stiftehullene kan tyde på det samme. Rammen har ingen fals, og maleriet med blindramme var ved ankomst til NIKU festet til pynterammen kun med tynne tilklipte og bøyde blikkbeslag og stifter. Hjørnene er gjæret med innfellinger på tvers på baksiden. Pynterammens mål er (HxBxD) 113,5x75,2x2 cm. 2 Jobs bok 1:21. Bibelen. 3 Veggmaleri malt med limfarge på lerret. 8

9 3 Tilstand For å vurdere maleriets tilstand ble pynterammen demontert. Detaljer i maleriets overflate er undersøkt gjennom mikroskop, samt bruk av UV-belysning (bilde 5). Maleriet har som tidligere nevnt gjennomgått en omfattende konserveringsbehandling. 3.1 Blindramme Blindrammen er av nyere dato, og er trolig fra konserveringsbehandlingen på 1930-tallet. Blindrammen er stabil og i god stand, med alle åtte kiler på plass. 3.2 Lerret Noe dubleringsvoks har trukket gjennom lerretet til forsiden av maleriet (bilde 6) som vises som små gule flekker i ultrafiolett opptak (UV). Den tidligere strukturelle behandlingen fungerer godt, og lerretet er stramt. 3.3 Malingslag Malingslaget er generelt i dårlig stand. Malingslag og grundering er bindemiddelfattig, trolig på grunn av eldre fuktskader. I tillegg har malingslag og grundering mistet vedheft til lerretet på store deler av malingsflaten. Det dublerte lerretet virker stabilt, og det ser ikke ut til at svikten i vedheft i malingslaget skyldes bevegelser i lerretet. Det kan heller se ut til at noe på malingslagets overflate trekker malingen av. Man kan se at malingen er krakelert i små, tynne flak. Stedvis er malingsflakene blitt trukket opp i kantene i en bratt vinkel. Kantene på malingsflakene er svært skjøre. Maleriet har mye utfall og oppskallinger i malingslaget (bilde 7 og 8). Opp- og avskallingene ses tydeligst i mørke kontur- og skyggeområder. I tillegg er deler av motivet borte, trolig på grunn av vannskade. Dette har også ført til vannskjolder i malingslaget. Maleriet har blitt retusjert tidligere. Noen av bokstavene i skriftfeltene er omfattende retusjert, og man kan skimte opprinnelige bokstaver ved siden av dagens synlige tekst. 3.4 Overflate Overflaten fremstår om skitten. Dette skyldes støv, gamle vannskjolder og gulnet dubleringsvoks som stedvis har trukket gjennom den åpne veven fra baksiden. 3.5 Pynteramme Pynterammen er skitten og støvete. Rammen har ikke løs maling, men en del utfall enkelte steder. Pynterammen er stabil og i generelt god stand. 4 Konservering På bakgrunn av tilstandsregistreringen utført i 2016 ble det anbefalt konsolidering av løs maling, forsiktig rensing og retusjering av maleriet. Før noe videre arbeid ble utført, ble løse malingsflak limt fast. Lerretets bakside ble renset for løst støv med en myk pensel og støvsuger. Baksiden av maleriet ble deretter tørrenset med svamp for å fjerne smuss i strukturen. Se kapittel 8 Materialer og metoder for benyttede materialer og metoder. 9

10 Det ble utført tester for å finne frem til riktig behandlingsmetode for maleriet. Se kapittel 9 Vedlegg 9.1. Oversikt over tester utført på maleri fra Loen kirke. 4.1 Blindramme Blindrammen ble renset for støv og smuss med svamp. I tillegg ble det tilført kilestoppere (bilde 9). 4.2 Malingslag Konturer på venstre side er konsolidert med Lascaux medium for konsolidering (LMK) løst i vann 1:1, festet med varmeskje. Arbeidet ble utført under lupe. Det viste seg at denne metoden ikke fungerte tilfredsstillende da man ikke fikk lagt ned alt uten å knekke malingsflakene. Det ble da forsøkt med 2 % metylcellulose i 1:1 vann og etanol. Konsolideringsmaterialet ble påført med pensel gjennom japanpapir, og massert inn i malingsstrukturen med sirkelbevegelser. Papiret ble fjernet ved å dra det forsiktig av parallelt med malingsoverflaten. Dette fungerte svært tilfredsstillende og hele maleriet ble konsolidert med denne metoden. 4.3 Overflate Utfall i malingslaget ble retusjert med B72 Retouching Gel Fast Light 10 Si blandet med jernoksidsort som løst pigment (bilde 10 og 11). Denne fungerte godt ved at den ikke trengte inn i lerretsstrukturen, men la seg mellom malingsflakene og hadde riktig glans og farge. Retusjeringsmiddelet er pastost og tettet mellomrommet i strukturen der det manglet grundering og maling. 4.4 Pynteramme Pynterammen ble renset for støv og skitt med en lett fuktet mikrofiberklut og polyuretansvamp. Skader i malingslaget ble retusjert med gouache påført med spisspensel. 5 Videre anbefalinger Ved remontering av maleriet ble det eksisterende opphenget beholdt. Maleriet henger til høyre for døren til våpenhuset. I kirken henger maleriet direkte på yttervegg. Det ble derfor montert Tyvek på baksiden for å beskytte lerretet (bilde 12). Det anbefales at maleriet skjermes for direkte sollys, da dette kan bidra til ytterliggere endring av fargene i malingslaget. 10

11 6 Bilder Bilde 1. Helopptak maleri på stedet. Bilde 2. Maleriet har vært til konserveringsbehandling hos Riksantikvaren. 11

12 Bilde 3. Forside før behandling. Foto: Birger Lindstad Bilde 4: To rekker med oppspenningsstifter. 12

13 Bilde 5. Maleriet under ultrafiolett belysning. Foto: Birger Lindstad Bilde 6: Dubleringslim som har trengt gjennom til forsiden av maleriet. 13

14 Bilde 7 og 8: Oppskallinger i malingslaget. Bilde 9: Baksiden av maleriet med blindramme og kiler med kilestoppere. 14

15 Bilde 10 og 11: Detalj av maleriet før (til venstre) og etter (til høyre) retusjering. Bilde 12: Maleriets bakside med beskyttelse. Foto: Birger Lindstad

16 7 Litteratur Arkivalia Brev fra Erdmann, Domenico: notat datert 16.november 1933 i Riksantikvaren Oslo. Arkivalia Brev fra Loen kirke til Riksantikvaren datert 2. jan Arkivalia Brev fra Loen kirke til Riksantikvaren datert 19.mars Arkivalia, brev 1975: «A 309 Loen kirke. Rapport fra befaring i Loen kirke». Brev til Riksantikvaren fra Rolf E. Johansen for Riksantikvarens restaureringsatelier for Vestlandet, datert , 2 s. Heggenhougen, Brit: 2016: A 309 Loen kyrkje, Sogn og Fjordane. Tilstandsregistrering av kunst og inventar. Stryn kommune. NIKU Oppdragsrapport 51/2016. Henden Aaras, M., Djupedal, T., Vengen, S., Borgen Førsund, F. 2000: På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane 1, Nordfjord og Sunnfjord. Førde: Selja forlag. Winness, M. 2016: «Notat, demontering av maleriene i Loen kirke», NIKU Notat. 8 Materialer og metoder 8.1 Materialer og metoder brukt til behandling av lerretsmaleriet Tiltak Metode Materialer Materialer Område Handelsnavn (kjemisk sammensetning) Flatekonsolidering Påført gjennom japanpapir med pensel. Massert inn og tørket av med papir. Metylcellulose 2 % løsning i 1:1 vann og etanol Cellulose H 2 O C 2 H 5 OH Hele maleriet Konsolidering Påført punktvis med spisspensel, varmeskje ca. 75 C Lascaux Medium for Konsolidering En vannbasert dispersjon av en akryl kopolymer H 2 O Løs maling hovedsakelig langs venstre kant. Tørrensing av bakside Tørrensing. Pensel og støvsuger, eventuelt Wallmaster svamp ved behov Wallmaster svamp Vulkanisert gummi Bakside av lerret Retusjering Påført med liten pensel Løse pigmenter Tørrpigmenter bundet i ParaloidB72. Løsemiddel: 1-methoxy-2-propanol. Områder med nyere avskalling i malingslaget Rensing av pynteramme Tørrensing Polyuretan svamp Polyuretan Hele rammen 16

17 Retusjering av pynteramme Påført med liten pensel Gouache Schmincke og Winsor & Newton Vannbasert maling Områder med avskalling på rammen Tilsatt noe gummi arabikum Bakside-beskyttelse Beskyttelse mot støv og fukt Tyvek-duk Homogen duk; vanntett og diffusjonsåpent. Bakside 8.2 Materialer og metoder brukt til behandling av pynterammen Retusjering Område Materialer/Handelsnavn Metode/ Retusjeringsfarger Skader på overflaten og områder med bortfall av maling Gouache Schmincke Vannbasert maling på tuber Gouache Winsor & Newton Påført med spisspensel. Farger: Elfenbensort, tilsatt noe gummi arabikum for økt glans. Gikk over til lampesort fra W&N for noe økt glans/ noe brunere Vannbasert maling på tuber 17

18 9 Vedlegg 9.1 Vedlegg 1. Oversikt over tester utført på maleri fra Loen kirke. Konsolidering av malingslag Påført med pensel gjennom japanpapir, masserte inn. Fjernet overflødig lim med papir. Metylcellulose 2 % løsning i 1:1 vann og etanol Cellulose H 2 O C 2 H 5 OH Malingen festet seg pent og det var ingen fargeendringer av metoden. Påført punktvis med spisspensel, varmeskje ca. 70 C Lascaux Medium for konsolidering En vannbasert dispersjon av en akryl kopolymer Fungerer ikke tilfredsstillende da man ikke får lagt ned alt uten å knekke malingflak. Retusjering Gouache Vann Pigment Vannbasert tubemaling Fungerer ikke tilfredsstillende da glansen ikke blir riktig. Paraloid B72 Tørrpigment og Paraloid B72 Tørrpigmenter bundet i ParaloidB72. Løsemiddel: 1-methoxy- 2-propanol. I områder med nyere avskallinger Rensing av lerretets bakside Tørr svamp Wallmaster Svamp av vulkanisert gummi Polyuretan svamp (sminkesvamp) Polyuretan Tar med seg mye smuss, visuelt renere resultat Tar med seg noe smuss, visuelt renere resultat Rensing av smuss, pynteramme Tørr svamp Tørr svamp Wallmaster Polyuretan svamp (sminkesvamp) Svamp av vulkanisert gummi Polyuretan Tar med seg mye smuss, visuelt renere resultat Tar med seg noe smuss, visuelt renere resultat 18

19

20 Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner. NIKU Oppdragsrapport 208/2016 NIKU hovedkontor Storgata 2 Postboks 736 Sentrum 0105 OSLO Telefon: NIKU Tønsberg Farmannsveien TØNSBERG Telefon: NIKU Bergen Dreggsallmenningen 3 Postboks 4112 Sandviken 5835 BERGEN Telefon: NIKU Trondheim Kjøpmannsgata 1b 7013 TRONDHEIM Telefon: NIKU Tromsø Framsenteret Hjalmar Johansens gt TROMSØ Telefon:

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES NIKU OPPDRAGSRAPPORT 78/2013 ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 104/2013 TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE Norsk Folkemuseum, Oslo kommune Mille Stein Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE. Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning. Anne Apalnes Ørnhøi NIKU OPPDRAGSRAPPORT 81/2015 A206 HOLUM KIRKE Rensing og retusjering av panelmaleri på galleribrystning Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE. Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert Ingrid Grytdal Matheson NIKU OPPDRAGSRAPPORT 167/2015 A43 NANNESTAD KIRKE Restaurering av lerretsmaleri Kristus på korset datert 1677 Ingrid Grytdal Matheson Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN

A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 03/2017 A 380 VOSS KIRKE. BEHANDLING AV PREDELLA OG FORPROSJEKT PÅ BEHANDLING AV RAMMEN PÅ ALTERTAVLEN Voss kommune Heggenhougen, Brit Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE

PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 122/2014 PREKESTOLEN I RINGEBU STAVKIRKE Vurdering før behandling Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE

ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 77/2013 ALTERSKAPET I A 425 RØST KIRKE Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke

A 128 Ringebu stavkirke NIKU Oppdragsrapport 237/2011 A 128 Ringebu stavkirke Retusjering av limfargedekor og konsolidering av limfarge innside skip Delrapport 2 Anne Apalnes Ørnhøi 1 INNLEDNING... 4 1.1 KORT BESKRIVELSE OG HISTORIKK...

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

A 69 ROLLAG STAVKIRKE

A 69 ROLLAG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 61/2014 A 69 ROLLAG STAVKIRKE Infrarød undersøkelse av overmalt dekor. Tilstandsundersøkelse og behandlingsforslag for blå veggmaling Mille Stein og Edwin Verweij NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 150/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Konservering av limfargedekor og prekestol Dagheid Berg Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN

A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 102/2013 A291 HOPPERSTAD STAVKIRKE. KONSERVERING AV ALTERTAVLEN Vik i Sogn Mille Stein, Christina Spaarschuh, Merete Winness Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder

A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder NIKU Oppdragsrapport 192/2009 A 193 Fjære kirke, Grimstad kommune, Aust-Agder Mille Stein Fjære kirke har rester av limfargedekor i taket over nordgalleriet. Dekoren er i dårlig stand og bør behandles

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE. Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640. Matheson, Ingrid Grytdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 70/2013 A 253 ØLVE KIRKE Konservering og restaurering av altermaleri datert 1640 Matheson, Ingrid Grytdal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE

HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 182/2013 HANSSON-EPITAFIET FRA VALLE KIRKE Rapport fra forprosjekt Mengshoel, Karen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS.

A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 65/2015 A 210 VALLE KIRKE. PORTRETT AV PEDER CLAUSSØN FRIIS. Konservering av parkettert panelmaleri Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av skrifttavle. Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av skrifttavle. Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 206/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av skrifttavle Anne Apalnes Ørnhøi, Dagheid Berg og Ingeborg Christine Løvdal NIKU Oppdragsrapport 206/2016 Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT

RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT NIKU OPPDRAGSRAPPORT 16/2013 RESTAURERING AV ET 1600-TALLS GAVLFELT A 44 Feiring kirke. Eidsvoll kommune Karen Mengshoel Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST NIKU OPPDRAGSRAPPORT 143/2016 Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST Inderøy kommune i Nord Trøndelag Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 143/2016 Norsk institutt

Detaljer

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER

A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 190/2012 A202 ODDERNES KIRKE, KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691 Rapport Konservering 65/5/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av Jesus i Getsemane, et maleri fra 1691 Christina Spaarschuh Mille Stein Jesus i Getsemane. Lerretsmaleri

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG

TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2014 TA 2014/2 MELHUS KIRKE, SØR-TRØNDELAG Befaring og arkeologisk kontroll av funn under gulvet Chris McLees Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 179/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av lerretsmaleriet «Maria Mater Dei» Matheson, Ingrid Grytdal

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 179/2016 A 309 LOEN KIRKE. Konservering av lerretsmaleriet «Maria Mater Dei» Matheson, Ingrid Grytdal NIKU OPPDRAGSRAPPORT 179/2016 A 309 LOEN KIRKE Konservering av lerretsmaleriet «Maria Mater Dei» Matheson, Ingrid Grytdal Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

A 308 OLDEN GAMLE KIRKE

A 308 OLDEN GAMLE KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 84/2017 A 308 OLDEN GAMLE KIRKE Behandling av altertavle fra 1772 Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon:

Detaljer

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø,

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø, Stephanie Backes Gamle Riksvei 53 8070 Bodø Bodø Kunstforening Storgata 29 8006 Bodø Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme Bodø, 18.08.2015 Jeg takker for oppdraget for utarbeidelse

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen

Eidsborg stavkirke. Rapport Kunst og inventar 35/2007. Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Rapport Kunst og inventar 35/2007 Eidsborg stavkirke Konservering av veggmalerier fra 1600-tallet og paneler fra middelalderen Kristin Solberg Terje Norsted Christina Spaarschuh INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE. Behandling av prekestol. Wedvik, Barbro NIKU OPPDRAGSRAPPORT 40/2017 A 365 LADE KIRKE Behandling av prekestol Wedvik, Barbro NIKU Oppdragsrapport 40/2017 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Skrik og Madonna konserveringen

Skrik og Madonna konserveringen Skrik og Madonna konserveringen Da Skrik og Madonna kom til rette i 2006, ble det klart at begge maleriene var påført nye skader. De hadde vært utsatt for påkjenninger, både i forbindelse med selve ranet

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra Jernæs, Nina Kjølsen NIKU OPPDRAGSRAPPORT 99/2017 A 291 KVAMSØY KIRKE Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 Jernæs, Nina Kjølsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse»

Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 96/2014 Konservering av maleriet «Jesu oppstandelse» A 211 Vanse kirke, Farsund kommune Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Rapport Konservering 65/3/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens middelalderrelieff Mille Stein Midddelalderrelieffet etter behandling 2007. Foto: Birger Lindstad

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening

Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Konserveringsrapport Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum Silkefane, Tysso elektrikerforening Løpenr. ved BEV: 2014-1-M Museumsnummer: NVIM-05332 Konserveringsoppdrag Eier: NVIM- Norsk Vasskraft- og

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold

Hopperstad stavkirke, begravelseskjold NIKU Oppdragsrapport nr 56/2011 Hopperstad stavkirke, begravelseskjold Konservering Dagheid Berg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Beskrivelse... 3 Undersøkelse og Dokumentasjon... 4 Tilstand før behandling...

Detaljer

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER

PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 148/2015 PASJONSVISERE I NORSKE KIRKER Tilstandsregistrering av ni malerier med samme motiv Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

Kvinneportrett fra Kvikne kirke

Kvinneportrett fra Kvikne kirke Kvinneportrett fra Kvikne kirke Undersøkelse, dokumentasjon og behandling Ingrid Grytdal Matheson INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTOPPLYSNINGER 4 BAKGRUNN 4 Om maleriet 4 Kilder 4 UNDERSØKELSER OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling

Anvendt forskning. Det relevante museum 27.10.2015. Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Anvendt forskning Det relevante museum 27.10.2015 Merete Winness, konservator NKF-N Avdelingsleder for NIKUs konserveringsavdeling Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig forsknings-

Detaljer

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks

A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Rapport Konserveringsavdelingen nr 44/2008 A 327 Grytten kirke. Rauma kommune Konservering av et middelalderkrusifiks Brit Heggenhougen Fig. 1. Krusifikset i Grytten kirke, etter behandling, 2008 A 327

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 163/2011 A 328 Rødven stavkirke, Rauma kommune, Møre og Romsdal. Tilstandsregistrering av kunst og inventar Mille Stein Middelalderkrusifikset i Rødven stavkirke. Foto: NIKU 2011 Befaringsrapport.

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015. Vestre Aker kirke. Behandling av døpefont

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015. Vestre Aker kirke. Behandling av døpefont Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 10/2015 Vestre Aker kirke Behandling av døpefont. Oppdrag Behandling av døpefont Oppdragssted Vestre Aker kirke, Ullevålsveien 117. 0359 Oslo Oppdragsgiver Oslo kirkelig

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs

NIKU Oppdragsrapport 1/2012 A 189 Tromøy kirke. Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol. Nina Kjølsen Jernæs A 189 Tromøy kirke Konservering av altertavle, prekestol og skriftestol Nina Kjølsen Jernæs Nattverden etter konservering. Foto: Lindstad 2011 2 NIKU Oppdragsrapport 1/2012 Forord Til: Riksantikvaren Fra:

Detaljer

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014.

REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 112/2014 C(pÅ'1-13(1',D,c1,111 REGISTRERINGAV MIDDELALDERSKE KIRKEGÅRDERI TILKNYTNING TIL DAGENS KIRKESTEDER.2014. Vesterålen og Troms Brendalsmo, Jan fl I. s I NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

Skole: Ellingsrudåsen Kontaktinformasjon: Harald Sohlbergs vei 17,

Skole: Ellingsrudåsen Kontaktinformasjon: Harald Sohlbergs vei 17, Tilstandsrapport Bygningsintegrert kunst i skoler i Oslo OKK: OKK 00528 Kunstner: Tittel: Per Kleiva u.t. Datering: 1976 Type kunstverk: Veggmaleri Figur 1 Oversikt 1 fra øverste etg. Beliggenhet Skole:

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 09.10.2014 Til: Larvik kommune v/kjetil Stender Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Munken kino, Larvik. Muralmalerier i sal. Tilstandsvurdering og anbefaling av tiltak Figur 1. Kinosal

Detaljer

Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt

Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt NIKU Oppdragsrapport 46/2011 Hopperstad stavkirke. Behandling av kunst og inventar. Forprosjekt Mille Stein og Merete Winness Ciboriet i Hopperstad stavkirke. Foto: Birger Lindstad, 2011 Bakgrunn I 2004

Detaljer

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik

MUSTAD NÆRINGSPARK NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012. Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik NIKU OPPDRAGSRAPPORT 174/2012 MUSTAD NÆRINGSPARK Kulturmiljøvurdering av Mustad fabrikker på Brusveen Gjøvik Sveinung Krokann Berg og Lars Jacob Hvinden-Haug Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

Konserveringsrapport. Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe. Løpenr. ved BEV: K

Konserveringsrapport. Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe. Løpenr. ved BEV: K Konserveringsrapport Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe Løpenr. ved BEV: 2007-21-K Konserveringsoppdrag Eier: Sør Hålogaland Bispedømmekontor Tolder Holmersv. 11 8003 Bodø Tlf.: 75 54 85 50 Oppdragsgiver:

Detaljer

Tegne in krysset og ovalen rundt.

Tegne in krysset og ovalen rundt. Akryl på lerret 1. Tegne in krysset og ovalen rundt. Først tegner du krysset på arket og følger hjelpestrekene slik det er vist i leksjon om oppbygging av ansikt med hjelpestreker. Bruk kritt hvis bakgrunnen

Detaljer

KVERNES STAVKIRKE. KONSERVERING AV EPITAFIET I KORET, TRE VÅPENSKJOLD OG EN LYSESTAKE

KVERNES STAVKIRKE. KONSERVERING AV EPITAFIET I KORET, TRE VÅPENSKJOLD OG EN LYSESTAKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 73/2012 KVERNES STAVKIRKE. KONSERVERING AV EPITAFIET I KORET, TRE VÅPENSKJOLD OG EN LYSESTAKE A335 Kvernes stavkirke, Averøy kommune Christina Spaarschuh, Elisabeth Andersen, Dagheid

Detaljer

Fotooverføring av laserprint

Fotooverføring av laserprint Fotooverføring av laserprint Fotooverføring er en fin måte å inkorporere motiver i et større eller mindre arbeid på, det være seg på papir, lerret eller andre materialer. I motsetning til collage, der

Detaljer

RAPPORT. Ringebu stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet

RAPPORT. Ringebu stavkyrkje. - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet RAPPORT Ringebu stavkyrkje - Dokumentasjon av stavkyrkjeprogrammet Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og fagleg rådgivar for Klima- og miljødepartementet i utviklinga av den statlege

Detaljer

Monteringsinstruks Eventyrlig

Monteringsinstruks Eventyrlig Monteringsinstruks Eventyrlig Alle våre kasser er merket med rødt på skruene på den siden de skal åpnes. For å spare tid kan det lønne seg å skru skruene bare nesten helt ut og la dem stå i lokket når

Detaljer

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE

LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE NIKU RAPPORT 40/2012 LIMFARGEDEKOR I HOLMESTRAND KIRKE A 76, Holmestrand kommune Tone M. Olstad og Mayken Finholt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger

Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger Behandling av maleriene på Ledaal Anne Ytterdal. Malerikonservator Arkeologisk museum i Stavanger 168 Anne Ytterdal i arbeid på malerikonserveringsatelieret på AmS. (TT) Parallelt med rehabiliteringen

Detaljer

A 360 Hessdalen kirke

A 360 Hessdalen kirke Rapport Konserveringsavdelingen 01/2009 A 360 Hessdalen kirke Behandling av altertavle. Barbro Wedvik Fig. 1: Sentralfelt, før behandling. Foto: B. Lindstad, 2007. Prosjektopplysninger Prosjektperiode:

Detaljer

3 typer tapet. Viktig med god teknikk

3 typer tapet. Viktig med god teknikk 3 typer tapet Formålet med tapet er å kle vegger på en slik måte at det skapes et design av farge, bilde og mønster, eller en kombinasjon av disse. Da kan man få til unike uttrykk, som er vanskelig og

Detaljer

A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement

A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement NIKU Oppdragsrapport 164/2010 A 128 Ringebu stavkirke, maleri Tempelskatten. Behandling av et lerretsmaleri skadet av flaggermusekskrement Christina Spaarschuh Innholdsfortegnelse Bakgrunn...3 Maleriet...3

Detaljer

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014

Knut Fægris hus. Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2014 Knut Fægris hus G nr. 165/B nr. 471 Villaveien 9, Bergen Behandling av mural jugendstilsdekor i hall og trapperom. Sammendrag Malte overflater på mur i hall og

Detaljer

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens tresnitt

A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens tresnitt Rapport Konservering 65/4/2008 A 144 Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal kommune, Oppland. Behandling av kirkens tresnitt Nanina Løken (Atelier Carta) Mille Stein Tresnittet i Hedalen stavkirke består av åtte

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN

NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN NIKU OPPDRAGSRAPPORT 24/2012 RÅDHUSET, SKIEN Arkeologisk overvåking og dokumentasjon av grøft i bakgården til rådhuset i Skien Jordahl, Hanne Ekstrøm Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE

TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 6/2016 TRE MIDDELALDERSKULPTURER FRA A 265 GJERSTAD KIRKE Undersøkelse og behandling av et krusifiks og to helgenskulpturer Nina Kjølsen Jernæs Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer