PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER"

Transkript

1 PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER

2 INNHOLD Grafisk profils hovedelementer SIDE 3 Grafisk profil 4 Kommunevåpen 5 Logo 6 Typografi 8 Hovedfarger 9 Profilmønster Nøkkeltrykksaker SIDE 10 Brevark 12 Telefaks 14 Minibrev 16 Konvolutter 18 Visittkort 19 Annonser Interkommunale trykksaker SIDE 20 Brevark 22 Konvolutter 23 Visittkort 2 HÅNDBOKA ER ET OPPSLAGSVERK FOR ALLE MED ANSVAR FOR KOMMUNENS NØKKELTRYKKSAKER

3 GRAFISK PROFIL I dag er det mange avsendere som konkurrerer om publikums oppmerksomhet. For å nå frem med budskapet er det viktig at mottakerne raskt og entydig kan se hvem avsenderen er. Et av verktøyene vi har for å sikre oss en klar og rask gjenkjennelse, er de grafiske profilelementene. Profilhåndboken er en del av kommunens visuelle kvalitetssikringssystem, og det forutsettes at retningslinjene her følges. Ved riktig bruk bidrar den grafiske profilen til en klar og effektiv kommunikasjon med våre brukere og omgivelser. Håndboka er et oppslagsverk for ansatte og samarbeidspartnere med ansvar for produksjon av kommunenes nøkkeltrykksaker. A. Waller Rådmann PROFILERING Vår visuelle profil består av mer enn kommunevåpenet. I sin helhet utgjør den visuelle profilen et fundament for vårt omdømme. Den er samtidig et signal til omverdenen om mål, initiativ og satsning. Vi må verne om profilelementene og benytte dem slik profilprogrammet beskriver. Jo klarere og mer enhetlig vi kan fremstå gjennom vår visuelle profil, jo enklere er det for omverdenen å gjenkjenne oss, og ta kontakt med oss. Den visuelle profilen er et uttrykk for vår identitet. Profilens premisser og retningslinjer vil bidra til at alle våre tjenester, og kontakten med innbyggerne, blir helhetlig utformet og enkel å fremstille. Enhetlige grafiske maler for våre trykksaker vil også være meget kostnadsbesparende for kommunen. På bakgrunn av dette blir profilen et viktig redskap for oss i det daglige arbeidet og et aktivt bidrag for å forme et sterkt, positivt og helhetlig bilde av våre virksomhetsområder. Den visuelle profilen skal derfor til enhver tid synliggjøre vår kompetanse og bredde overfor et marked som stiller stadig større krav både til service og kvalitet. I dette arbeidet skal vi ikke glemme at den visuelle profilen aldri kan dekke mer enn en liten del av vår totale identitet. Det resterende er det vi selv som står for gjennom prosedyrer, service, adferd og kundeorientering. PROFILERINGSPROGRAM Middelet for å styre og kontrollere utviklingen av vårt visuelle profileringsarbeid er et sett retningslinjer som kan sammenfattes og benevnes som et profileringsprogram. Det kan også oppfattes ogbeskrives som en plan, hvor vi gjennom visuell orden og fornuftig kommunikasjon skaper en hensiktsmessig profil. Et slikt program består av en rekke konkrete grunnelementer; kommunevåpen, logo, farger og typografi. Disse er av fundamental betydning når dette gjennom gjentakelse skal skape visuell gjenkjennelse. Profilprogrammet inneholder også noen spilleregler for hvordan disse grunnelementene skal anvendes. Det er kun gjennom et godt konstruktivt samspill mellom alle som arbeider med tjenester og profilen, at vi får full nytte av programmet. Da kan vi gjøre oss håp om å oppnå en effektiv profilering. 3 DET ER AV STOR BETYDNING AT ALLE VÅRE UNDERLEVERANDØRER ER GODT INFORMERT OM PROFILENS DETALJERTE RETNINGSLINJER

4 KOMMUNEVÅPEN Kommunevåpenets funksjon er å være et offisielt merke for Bærum kommune. Bærum kommune har en stilisert kalkovn i sitt kommunevåpen. Bakgrunnen for motivvalget er at kalkbrenning har vært en viktig næring i kommunen siden 1300-tallet. I dag kan vi finne de største og best bevarte kalkovnene på Ringi og på Slependen. Kommunevåpenet er tegnet av Stein Davidsen. Våpenet har heraldisk godkjenning (kgl. resolusjon av 9. januar 1976), og proporsjoner eller farger skal ikke endres. Kommunevåpenet brukes på offentlige dokumenter, vitnesbyrd, fagbrev, som merke på bygninger og større gjenstander (f.eks. biler), kommunens offisielle representasjonsgaver, uniformer og som jakkemerke. Kommunens våpen skal gjengis frittstående, aldri i kombinasjon med andre symboler, innfelt i tekst eller andre kombinasjoner. Hvis våpenet brukes for å signere informasjon eller utsendt materiell, skal alltid kombinasjonen våpen/navnetrekk brukes. Se side 5. EIENDOMS- OG BRUKSRETT Kommunevåpen har rettslig vern mot uhjemlet bruk, straffelovens 328. Avbildning av kommunens våpen må ikke anvendes på en slik måte at den uriktig gir inntrykk av at den som benytter våpenet innehar noen kommunal funksjon. Våpenet skal KUN brukes av kommunenes administrasjon og institusjoner, samt enkeltpersoner i egenskap av kommunal myndighet under utøvelse av kommunale gjøremål. Rådmannen ved rådhusforvalteren fører tilsyn med bruk av kommunens våpen, og påser at reglene overholdes. 10x 10x 7x 7x 12x 12x 5x 5x 4 VED EVENTUELLE SPØRSMÅL, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN

5 LOGO Vår logo er det viktigste signalet om at vi er til stede. Logoen består av våpen og navn, og utgjør kjernen i profileringsprogrammet. Den skal brukes etter mønster av eksemplene i denne boken. Det skal verken legges til noe eller trekkes noe i fra når det gjelder tegning, proporsjoner eller farger. Det er bestemt faste oppsett for bruk av logo; kommunevåpenet plassert til høyre for navnetrekket, eller midtstilt over. Dette for at vår offisielle logo skal fremstå enhetlig og lett gjenkjennelig for publikum. Fig. 1. «Bærum kommune» med våpen. Dette er grunnoppsettet og skal brukes frittstående slik at ikke andre elementer forstyrrer oppfattelsen av logoen. Fig. 2. «Bærum kommune» med avdelingsnavn og navn på seksjon eller tjenestested og våpen. Dette oppsettet skal brukes for å signere informasjon fra avdelinger og virksomheter innen Bærum kommune. Det skal aldri være mer enn to linjer under Bærum kommune. Avdelingens navn skal alltid være med. Andre linje kan sløyfes. Seksjonens navn kan også erstattes med tjenestested. Avdelingsnavn/seksjon/ tjenestested skal skrives med Helvetica regular i forholdsmessig størrelse som vist under. Fig. 3 og 4. Midtstilt kommunevåpen og navn. Dette oppsettet signaliserer generell informasjon som kommunen som organisasjon står bak. Det brukes også der plassen ikke tillater bruk av standardoppsett (eks. én-spalter annonser). Avdelingsbetegnelser brukes aldri sammen med dette oppsettet. TILLEGGSLOGO Det skal i prinsippet ikke brukes lokal tilleggslogo. I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen fravikes etter spesiell tillatelse fra rådmannen ved rådhusforvalteren. Dokumentasjon om godkjenning oppbevares i kommunens sentralarkiv. Trykksakprodusenter plikter å forsikre seg om at tilleggslogoer er godkjent. FIG. 1 56x 2x 10x 4x 4x FIG. 2 56x 2x 12x 4x 2x 12x 4x 2x 10x 2x x 2x 2x 12x 12x FIG. 3 FIG x 2x 4x ORIGINALER FÅ ES VED HENVENDELSE TIL INFORMASJONSSJEFEN

6 TYPOGRAFI En konsekvent typografisk stil er et annet viktig element i vår visuelle identitet. Enhver skrift representerer bestemte kvaliteter og har derfor ulike bruksegenskaper. Vi har lagt vekt på at de skriftsnitt vi har valgt harmoniserer med vår egenart, og at de brukes i pakt med innholdet i det vi kommuniserer. Ved konsistent bruk av våre skriftsnitt oppnår man at alle dokumenter og alt informasjonsmateriell får et felles preg. Riktig bruk av typografi er en viktig del av en enhetlig grafisk profil. HOVEDSKRIFT Times New Roman er valgt som vår hovedskrift. Denne skriften egner seg godt til store tekstmengder og der hvor det er viktig at teksten er satt og arrangert slik at den virker innbydende på leseren og letter leseprosessen. Times New Roman brukes i all visuell kommunikasjon av profilerende karakter som trykksaker, kontormateriell, annonser og audiovisuelt materiell. Times New Roman er en Antikva skrift (font) og finnes som standardskrift på alle dataplattformer. Times New Roman er også benyttet i kommunens offisielle navnetrekk (logo). SUPPLERENDE SKRIFTSNITT Som supplerende skriftsnitt har vi valgt Helvetica. Hvis ikke Helvetica er tilgjengelig kan Arial fungere som en erstatning. Helvetica er først og fremst valgt med tanke på fremhevelsesmuligheter og som en supplerende og klar kontrast til Times New Roman. På grunn av sin enkelhet og klarhet egner Helvetica seg godt til små skriftstørrelser og er meget god til skilting. I profilen benyttes Helvetica for å skrive avdelingsnavn/seksjon/ tjenestested i logooppsettet og skal da alltid skrives med store bokstaver (versaler). Helvetica brukes også for å skrive faktaopplysninger som adresser, telefonnummer o.l. på nøkkeltrykksaker. 6 Times New Roman er valgt som vår hovedskrift. Skriften egner seg godt til store tekstmengder. Times New Roman er med sine seriffer og tynne hårstreker behagelig å lese, men samtidig krevende i trykk og ved elektroniske overføringer som faks osv. Den er også mindre egnet til de minste skriftgradene. Helvetica er en grotesk skrift og har ikke seriffer eller tynne hårstreker. På grunn av sin enkelhet og klarhet egner Helvetica seg godt til små skriftstørrelser og er meget god som skilttekst. Helvetica er valgt med tanke på fremhevelsesmuligheter og som en supplerende og klar kontrast til Times New Roman. VED EVENTUELLE SPØ RSMÅ L, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN

7 TYPOGRAFI Times New Roman, 30 pkt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Times New Roman, Regular Times New Roman, Regular Italic Times New Roman, Bold Times New Roman, Bold Italic Helvetica, 30 pkt. ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Helvetica, Regular Helvetica, Regular Italic Helvetica, Bold Helvetica, Bold Italic Helvetica, Black 7 KONTAKT AVDELINGENS INFORMASJONSKONSULENT VED EVENTUELLE SPØ RSMÅ L OM FONTER (SKRIFTER)

8 HOVEDFARGER Sammen med vår logo og typografi, er våre farger vesentlige for profilarbeidet. Det er vanskelig å gjengi farger ensartet. Fargeinntrykket er avhengig av underlaget fargen gjengis på, hvordan fargen fremkommer og gjennom forskjellige trykkmetoder som lakk, folier, akryl eller neon. I tillegg påvirkes fargeopplevelser av lysforhold og kunstige lyskilder. Til tross for bruken av internasjonale fargekontrollsystemer, er harmoniske fargegjengivelser blant profilprogrammets største utfordringer. Det må derfor legges stor vekt på korrekt fargegjengivelse i alle produksjonsledd. Korrekte fargegjengivelser er en prosess som påvirkes av trykkprinsipper, papiroverflater, materialtyper, lysog betraktningsforhold. Kommunens leverandører er ansvarlig for at fargene er i overensstemmelse med fargespesifikasjonene. HOVEDFARGER Profilprogrammet har tre hovedfarger, PMS 370 (grønn), folietrykket sølv (Kürz pregefolie ALUFIN-MATT) og sort. Alternativt kan folietrykket sølv erstattes med PMS 877 (sølv). Kommunevåpenet skal primært gjengis med sølv kalkovn på grønt skjold. Der alternativer av sølv ikke kan benyttes, kan man trykke kalkovn med 20% sort. Når våpenet skal gjengis i kun én farge, f.eks. svart, skal kalkovn fremkomme i papirets farge og skjold i 100% av trykkfargen. I bruk på flagg, skal kalkovnen være hvit på grønn bunn. Som hovedregel skal kommunens offisielle navnetrekk og tilhørende avdelingsnavn gjengis i 100% sort, evt. negativ (hvit) når gjengitt på mørk bakgrunn. Ved én-farge trykk benyttes den valgte trykkfargen. Dersom våpenet skal gjengis på materialer eller under forhold hvor hovedfargene ikke er med, kan den gjengis i gull, sølv, som preg, ensfarget tekstiltrykk eller gravert i glass og metall. Alle fargene i dette heftet er trykket som beskrevet og kan brukes som referanse for øvrige produksjoner. SPESIALFARGER (PMS) Ved produksjoner hvor det skal benyttes spesialfarger, PMS (Pantone Matching System), skal følgende fargenummer benyttes i tillegg til sort: 4-FARGE PRODUKSJON (CMYK) Ved vanlige 4-farge produksjoner konverteres logofargene til CMYK (cyan, magenta, gul og sort) og blir oppdelt i rasterprosenter av disse. ÉN-FARGE (F.EKS. SORT/HVIT) Ved én-farge produksjoner skal våpenet gjengis med skjold i 100% av trykkfargen og kalkovn skal fremkomme i papirets farge. «Grønn»: PMS 370 «Grønn»: Cyan 60% Magenta 0% Yellow 100% Sort 27,5% «Grønn»: 100% av trykkfargen 8 «Sølv»: Folietrykket sølv (Alufin matt) Kan evt. erstattes med PMS 877. «Sølv»: 20% sort «Sølv»: Gjengis i papirets farge MALING OG LAKKFARGER (NCS) «Grønn»: NCS4040-G30Y «Sølv»: NCS 3500 FARGENE PÅ DENNE SIDEN KAN BENYTTES SOM REFERANSER FOR Ø VRIGE PRODUKSJONER

9 Konvolutt EC4 Konvolutt C5 Konvolutt C4 Konvolutt B4 Konvolutt E6/5 Brevark Brettemerk (105 mm fra topp av arket) Minibrev Telefaks (ikke utfallende) PROFILMØ NSTER Annonser bredere enn 10 cm (ikke utfallende) n- og tospalte avisannonse (ikke utfallende) Bærum kommune har vedtatt at den skal bli landets ledende miljøkommune og ønsker å sette fokus på dette. Det er derfor utarbeidet et mønster som brukes som dekorstripe i nøkkeltrykksaker. Mønsteret skal brukes som «krydder» på en diskret måte uten å ta fokus bort fra profilens hovedelementer. Mønsteret er et stilisert grenverk, som skal symbolisere Bærum som miljøkommune, med grønn vekst og bærekraftig utvikling. Flettverkmønsteret kan også assosieres med kommunen som et nettverk for innbyggerne. For våre faste nøkkeltrykksaker, er det utviklet ferdige utsnitt av mønsteret som aldri skal fravikes eller endres (se figurer). I bakgrunnen vises mønsteret i full størrelse (A4), og det foreligger som fullt skalérbar digital original (EPS). Original fåes ved henvendelse til informasjonssjefen. MØNSTER (VIST 1:1 NETTO): KONVOLUTTER: EC4 Str.: 6 x 297 mm B4 Str.: 6 x 235 mm C4: Str.: 6 x 214 mm C5: Str.: 6 x 147 mm E6/5: Str.: 6 x 99 mm Farger: 60% + 30% PMS 370 BREVARK: Str.: 6 x 267 mm Farger: 60% + 30% PMS 370 MINIBREV: Str.: 6 x 180 mm Farger: 60% + 30% PMS 370 Brettemerk (105 mm fra topp av arket) Visittkort TELEFAKS: ANNONSER: Bredde over 10 cm: Str.: 6 x 257 mm (ikke utfallende) Farger: 0,5 og 0,3 pkt. 100% sort strek Str.: 6 mm bredde x ønsket høyde Høyde tilpasses ved å maske fra toppen. Farger: Fyll 30% + 10% sort, Strek 0,5 og 0,3 pkt. sort Én- og tospalte. for avis: Str.: 4 mm bredde x ønsket høyde Høyde tilpasses ved å maske fra toppen. Farger: Fyll 30% + 10% sort, Strek 0,5 og 0,3 pkt. sort 9 VISITTKORT: Str.: 5 x 35 mm Farger: 60% + 30% PMS 370 Alle konvolutter starter over konvoluttens nedre kant. Alternative m nster maskes fra toppen. Andre størrelser på profilmønsteret utvikles på bestilling.

10 BREVARK 10 Brevarkene er fortrykket med de profilbærende elementene i grønt og sølv, og vil bli etterprintet sine sorte elementer fra elektroniske maler. Mål og spesifikasjoner er detaljerte for å sikre at offisiell korrespondanse blir presentert på en helhetlig måte. MALER FOR STANDARD- DOKUMENTER Det eksisterer mange typer maldokumenter for ekstern bruk som kan hentes opp fra Word (Microsoft). Felles for de fleste malene er at de skal kunne bruke fortrykkede ark som underlag. Maler for standarddokumenter defineres og vedlikeholdes sentralt. Fagspesifikke maler bygges opp etter brevmalens grunnprinsipp og er avdelingenes ansvar. TRYKKTEKNISK Format: A4 (210 x 297 mm). Trykkfarger: PMS 370 og 877. Printerfarger: Sort. Logo: 85 mm bred fra topp og fra høyre kant. Avdelingsnavn:9,5 pkt Helvetica regular versaler med 10,6 pkt. linjeavstand. Adressefelt: 7,5 pkt Helvetica regular store og små. 9,5 pkt. linjeavstand. Streker: høye 0,5 pkt. sort. Dekormønster: 6 mm bredt og kortere enn brevarket. Utfallende i overkant og venstrekant. Fargen består av 60% og 30% av PMS 370. Tilleggslogo: Se anmerket felt nede til høyre. LOGO Logo plasseres oppe i høyre hjørne, med fra våpenets ytterkant til topp og høyrekant av brevarket. Bærum kommune, avdelingsnavn og seksjonsnavn eller tjenestested printes i sort fra faste PC-maler. Avdelingens IT-brukerstøtte kontaktes ved endring av standard opplysninger (brevkode, adressefelt etc.). Avdelingsnavn settes med Helvetica regular. Det skal aldri benyttes andre logooppsett enn det som er forevist her. MOTTAKERADRESSE Adressen plasseres i henhold til målene på figuren. Målene er slik at adressen vil passe inn i vinduene på kommunens konvolutter. Adressen skal skrives i Times New Roman regular 12/14 punkt. 110 mm AVDELINGSBETEGNELSE SEKSJONSNAVN 44 mm 80 mm 85 mm PROFILMØNSTER Til venstre på arket skal det være et felt bestående av dekormønsteret i 60% og 30% av profil-grønn. Mønsteret er 6 mm bredt og 267 mm høyt. Mønsteret er utfallende på topp og venstre side, og er integrert brettemerke 10,5 cm fra toppen av arket. Navn/Firma Gateadresse Postnummer/By/Land Deres ref.: Arkivkode.: Dato: ABC 123.4/DEF/GHI KONTAKT AVDELINGENS IT-BRUKERSTØ TTE FOR EVT. ENDRINGER AV BREVMALENE

11 20 mm 45 mm 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm 11 TEKST All tekst i brev skrives med 12/14 pkt. Titler i Helvetica bold, brødtekst i Times New Roman Regular og mellomtitler i Times New Roman Bold. ADRESSEFELT Avsenderadressen plasseres nederst på arket. Mengden av opplysninger kan variere. Adressene skal settes i Helvetica regular. Ved mye informasjon kan man ta i bruk plassen for eventuell tilleggslogo, dersom denne ikke er benyttet. I tredje kolonne skal alltid kommunens organisasjonsnummer oppføres. Tittel Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation This text can be imported into any page layout or word processing software. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Linjeskift: Er et anslag euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla fsectetuer adipiscing elit, sed diam nconsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis. Vennlig hilsen Ola Normann Seksjonssjef Kari Norden Seksjonssekretær Kommunegården Postboks Sandvika Tlf: Faks: Org.nr.: NO e-post: telemax.no Plass for evt. tilleggslogo DERES REF. Deres ref./arkivkode/dato plasseres under adressefeltet 80 mm fra toppen av brevarket. Kommer automatisk i vanlig brevmal. Dataene som fylles inn vil komme på linjen under og fremheves i halvfet (Times New Roman). Venstrekant på hvert felt korresponderer med venstrekant på adressefeltene nederst. Alt skrives i 12/14 pkt. TILLEGGSLOGO Det skal i prinsippet ikke brukes lokal tilleggslogo. I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen fravikes etter spesiell tillatelse fra rådmannen ved rådhusforvalteren. Evt. tilleggslogo skal plasseres i feltet som er vist på figuren. Dokumentasjon om godkjenning oppbevares i kommunens sentralarkiv. Trykksakprodusenter plikter å forsikre seg om at tilleggslogoer er godkjent. SPØ RSMÅ L VEDRØ RENDE FORTRYKKEDE BREVARK, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN ELLER AVDELINGENS INFORMASJONSKONSULENT

12 TELEFAKS Telefaksen er gitt 10 mm marg rundt det hele, da det er gitt plass for papirgripere uten å forstyrre meldingen som skal overføres. Hovedelementene på arket kommer automatisk frem gjennom kommunens elektroniske maler. Profilmønsteret er her brukt som en sort 6 mm bred strekutgave av mønsteret. Telefaksmal skal IKKE printes på fortrykkede ark. MAL TEKNISK Format: A4 (210 x 297 mm). Printerfarger: Alt i 100% sort. Logo: 85 mm bred fra topp og fra høyre kant. Avdelingsnavn:9,5 pkt Helvetica regular versaler med 10,6 pkt. linjeavstand. Adressefelt: 7,5 pkt Helvetica regular store og små. 9,5 pkt. linjeavstand. Streker: høye 0,5 pkt. sort. Dekormønster: 6 mm bredt og 40 mm kortere enn arket (257 mm). Strekdekoren er i 0,5 og 0,3 pkt. tykkelse. Tilleggslogo: skal aldri benyttes på telefaksarkene. Ramme: 190 x 277 mm 1 pkt. tykkelse. 5 mm 43 mm AVDELINGSBETEGNELSE SEKSJONSNAVN 100 mm 5 mm LOGO Logo plasseres oppe i høyre hjørne, med 5 mm fra våpenets ytterkant til topp og høyrekant av faksrammen ( til netto faksark). Bærum kommune, avdelingsnavn og seksjonsnavn eller tjenestested printes i sort fra faste PC-maler. Avdelingens IT-brukerstøtte kontaktes ved endring av malene. Avdelingsnavn settes med Helvetica regular. Det skal aldri benyttes andre logooppsett en det som er forevist her. TIL/FRA Til/Faks nr./fra osv. plasseres under tittelen «Telefaks» 60 mm fra toppen av arket. Dette plasserer seg automatisk gjennom telefaksmalen. Dataene som fylles inn vil komme på linje med «TIL» osv. og fremheves i 12 pkt. Times New Roman halvfet. 60 mm TIL: Vennskapskommune TELEFAKS NR.: DATO: SIDE 1 AV: 33 FRA: Ola Normann mm 10 mm PROFILMØNSTER Til venstre på arket skal det være et felt bestående av dekormønsteret. Mønsteret er 6 mm bredt og 257 mm høyt. I faksmalen er mønsteret kun gjengitt i strekutgave for raskere avlesing i faksmaskinen. Sendes kun som telefaks Sendes også som brev X KONTAKT AVDELINGENS IT-BRUKERSTØ TTE FOR EVT. ENDRINGER AV TELEFAKS MALENE

13 20 mm 40 mm 40 mm 10 mm 10 mm 13 ADRESSEFELT Avsenderadressen plasseres nederst på arket. Mengden av opplysninger kan variere. Adressene skal settes i Helvetica regular. Tittel Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation This text can be imported into any page layout or word processing software. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam Duis autem vel eum iriure euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis. Vennlig hilsen Ola Normann Kommunegården Postboks Sandvika Tlf: Faks: Org.nr.: NO e-post: telemax.no TEKST All tekst i brev skrives med 12/14 pkt. Titler i Helvetica bold, brødtekst i Times New Roman Regular og mellomtitler i Times New Roman Bold. VED EVENTUELLE SPØ RSMÅ L, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN

14 MINIBREV På minibrevet er alle elementer fortrykket. Mål og spesifikasjoner er detaljerte for å sikre at offisiell korrespondanse blir presentert på en helhetlig måte. TRYKKTEKNISK Format: A5 (210 x 148 mm). Trykkfarger: PMS 370, 877 og sort. Logo: 85 mm bred. fra topp og fra høyre kant. Avd.navn: 9,5 pkt Helvetica regular versaler med 10,6 pkt. linjeavstand. Adressefelt: 7,5 pkt Helvetica regular store og små. 9,5 pkt. linjeavstand. Streker: høye 0,5 pkt. sort. Øvrig tekst: Settes fortrinnsvis med samme typografi og størrelse som adresse tekst (7,5 pkt Helvetica regular store og små). 9,5 pkt. linjeavstand. Dekormønster: 6 mm bredt og kortere enn minibrevet. Utfallende i overkant og venstrekant. Fargen består av 60% og 30% av PMS 370. Tilleggslogo: se anmerket felt nede til høyre. 110 mm AVDELINGSBETEGNELSE SEKSJONSNAVN 44 mm 80 mm 85 mm LOGO Logo plasseres oppe i høyre hjørne, med fra våpenets ytterkant til topp og høyrekant av netto minibrev. Bærum kommune, avdelingsnavn og seksjonsnavn eller tjenestested printes i sort fra faste PC-maler. Det skal aldri benyttes andre logooppsett en det som er forevist her. MOTTAKERADRESSE Adressen plasseres i henhold til målene på figuren. Målene er slik at adressen vil passe inn i vinduene på kommunens konvolutter. 14 PROFILMØNSTER Til venstre på arket skal det være et felt bestående av dekormønsteret i 60% og 30% av profil-grønn. Mønsteret er 6 mm bredt og 180 mm høyt. Mønsteret er utfallende på topp og venstre side, og er integrert brettemerke 10,5 cm fra toppen av arket. VED EVENTUELLE SPØ RSMÅ L, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN

15 20 mm 45 mm 25 mm Plass for evt. tilleggslogo Org.nr.: NO e-post: telemax.no Tlf: Faks: Kommunegården Postboks Sandvika 40 mm 40 mm 40 mm ADRESSEFELT Avsenderadressen plasseres nederst på arket. Mengden av opplysninger kan variere. Adressene skal settes i Helvetica regular. Ved mye informasjon kan man ta i bruk plassen for ekstra tilleggslogo, dersom denne ikke er benyttet. TILLEGGSLOGO Det skal i prinsippet ikke brukes lokal tilleggslogo. I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen fravikes etter spesiell tillatelse fra rådmannen ved rådhusforvalteren. Evt. tilleggslogo skal plasseres i feltet som er vist på figuren. Dokumentasjon om godkjenning oppbevares i kommunens sentralarkiv. Trykksakprodusenter plikter å forsikre seg om at tilleggslogoer er godkjent. 15 SPØ RSMÅ L VEDRØ RENDE BESTILLING AV MINIBREV, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN ELLER AVDELINGENS INFORMASJONSKONSULENT

16 KONVOLUTTER Bærum Kommune benytter et felles konvolutt design. Oppsettet på en konvolutt er til en viss grad gitt av Postverkets bestemmelser. Vårt oppsett holder seg innenfor dette. Konvolutter eksisterer i mange forskjellige størrelser. Bærum kommunes oppsett er laget ferdig til de mest vanlige formatene (se også side 9). Skillet mellom formatene er kun den grønne stripens lengde, og stripen skal primært stå mot den korteste siden. TRYKKTEKNISK Format: E6/5 220 x 110 mm C5 229 x 162 mm C4 318 x 229 mm EC4 312 x 229 mm B4 353 x 250 mm Farger: PMS 370, PMS 877 og sort Logo: 85 mm bred fra topp og 25 mm fra venstre kant. Dekormønster: 6 mm bredt og kortere enn konvoluttens høyde. Utfallende i overkant og venstrekant. Fargen består av 60% og 30% av PMS 370. Tilleggslogo: Skal aldri benyttes på konvolutter. E6/5 40 mm 25 mm TIL FRANKERING 40 mm 74 mm 95 mm 40 mm 16 TIL POSTENS SORTERINGSMASKINER KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN FOR NÆ RMERE DETALJER OM KONVOLUTTENE

17 C5 44 mm 40 mm 25 mm TIL FRANKERING 74 mm 105 mm 35 mm 83 mm TIL POSTENS SORTERINGSMASKINER DE RØDE MILLIMETERMÅLENE GJELDER UAVHENGIG AV HVILKET KONVOLUTTFORMAT SOM VELGES 17 NB! DET SKAL ALDRI BENYTTES TILLEGGSLOGO PÅ KONVOLUTTENE

18 VISITTKORT Mål og spesifikasjoner er detaljerte for å sikre at kommunikasjonen blir enhetlig. Visittkortene skal alltid produseres på hvit kartong/papir og skal i utgangspunktet ha én-sidig trykk. Dersom det i tillegg er behov for visittkort på et annet språk, kan baksiden benyttes. TRYKKTEKNISK Format: 90 x 50 mm. Trykkarger: PMS 370, 877 og sort. Logo: 54 mm bred. Farger som beskrevet under logo. 5 mm fra topp og 5 mm fra høyre kant. Avd.navn: 6,16 pkt Helvetica regular versaler. 6,7 pkt. linjeavstand. Trykkes i sort. Personnavn: 12 pkt Helvetica regular store og små. Trykkes i sort. Tittel: 9 pkt Helvetica regular italic store og små. Trykkes i sort. Adressefelt: 6,5 pkt Helvetica regular store og små. 7,0 pkt. linjeavstand. Trykkes i sort. Maks 5 linjer pr. kolonne. Streker: 0,5 pkt. tykkelse 11,5 mm høyde. Trykkes i sort. Dekormønster: 5 x 35 mm. Utfallende i overkant og venstrekant. Kun utsnitt som vist på figuren skal benyttes. Fargen består av 60% og 30% av PMS 370. Tilleggslogo: Skal aldri benyttes på visittkort. 90 mm 5 mm AVDELINGSBETEGNELSE SEKSJONSNAVN 5 mm 25 mm 35 mm Ola Normann Tittel Kommuneg rden Postboks Sandvika Tlf: Faks: Mobil: Privat: e-post: 10 mm 35 mm 40 mm 18 FOR NÆ RMERE INFORMASJON OM VISITTKORTENE, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN

19 ANNONSER Hovedregelen er at alle annonser med Bærum kommune som avsender skal ha et enhetlig preg, enten det er stillingsannonser, anbudsinnbydelse, informasjon om regler og vedtekter eller invitasjon til offentlige møter. SKRIFTVALG Når ikke annet er angitt skal den generelle annonseteksten settes med Times New Roman. Tittel og postale data settes alltid med Helvetica regular. LOGO Logo og evt. avdelingsbetegnelse/ seksjonsnavn skal alltid med på alle annonser fra Bærum kommune. I én-spaltere benyttes midtstilt logo uten avdelingsbetegnelse etc. Elementene er vist i de to annonseeksemplene, og vil måtte tillempes til den enkelte annonse. TO-SPALTER Tittel skrives i Helvetica bold, store og små, og bør i en to-spalter eller større annonse være minimum 18 pkt. Ingress skrives i 9 12 pkt. Times New Roman regular italic store og små. Brødtekst settes med Times New Roman regular 9 til 12 pkt., uthevelser i bold. Adresselinje i bunnen settes med Helvetica regular ca 1 punktgrad under brødtekst. 80 mm ÉN-SPALTER Tittel skrives i Helvetica bold, store og små minimum 14 pkt. Ingress skrives i 8/10 pkt. Times New Roman italic. Brødtekst i 8/10 pkt. Times New Roman regular med uthevelser i bold. Adresselinje i bunnen settes med Helvetica regular mellom 7 til 9 pkt. alt etter plass. 3 mm 33 mm AVDELINGSBETEGNELSE SEKSJONSNAVN 5 mm Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer tatum zrildelenit augue duispossim assum. Lorem ipsum nibh euismod tincidunt ut tatum zzril delenit augue duis laoreet dolore magna aliquam. Fullmektig Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer elit. 25 mm Offentlig ettersyn Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate: Nam liber tempor cum soluta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam consectetuer adipis elit, sed diam nonumy nibh onummy nibh euismod tin cidunt ut tatum. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit invulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feug nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dig nissim qui blandit praesent luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doid quod mazm placerat facer tatum zzril delenit augue duis possim assum. Lorem ipsum dolor sit ame, consectetuer adipiscing elit, sed diam consectetuer adipiscing elit, sed diam nummy nibh euismod tincidunt ut laoret onummy. Lorem dolor sit amet. Nam liber tempor cum soluta nobis. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option. 19 Søknad sendes: Bærum kommune, avdeling, seksjon,tjenestested, Postadresse innen dato. 3 mm Søknad sendes: Bærum kommune, avdeling, seksjon. tjenestested, Postadresse Innen dato. 5 mm 4 1 mm 32 mm satsbredde 1 mm 4 3 mm 70 mm satsbredde 3 mm VEDRØ RENDE SPØ RSMÅ L OM ANNONSER, KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN ELLER AVDELINGENS INFORMASJONSKONSULENT

20 INTERKOMMUNALT BREVARK 20 En egen grafisk profil er utarbeidet for interkommunale enheter i Asker og Bærum kommuner. Her har man stort sett valgt å holde seg til Bærum kommunes maler for de ulike dokumenter, mens Asker kommunes våpenfarge benyttes. Brevarkene er fortrykket med de profilbærende elementene i grønt og sølv, og vil bli etterprintet sine sorte elementer fra elektroniske maler. Mål og spesifikasjoner er detaljerte for å sikre at offisiell korrespondanse blir presentert på en helhetlig måte. MALER FOR STANDARD- DOKUMENTER Det eksisterer mange typer maldokumenter for ekstern bruk som kan hentes opp fra Word (Microsoft). Felles for de fleste malene er at de skal kunne bruke fortrykkede ark som underlag. TRYKKTEKNISK Format: A4 (210 x 297 mm). Trykkfarger: PMS 574 og 877. Printerfarger: Sort. Askers våpen: 13 mm bred, 15mm høy fra topp og fra venstre kant. Bærums våpen:12.5 mm bred, 15mm høy fra topp og fra høyre kant. Interkommunalt tjenestested: 21,5 pkt Times New Roman regular versaler med 22 pkt. linjeavstand. Midtstilles mellom logoene. Adressefelt: 7,5 pkt Helvetica regular store og små. 9,5 pkt. linjeavstand. Streker: høye 0,5 pkt. sort. KOMMUNEVÅPEN Kommunevåpen plasseres øverst på arket. fra topp og fra ytterkant. Henholdsvis Asker til venstre og Bærum til høyre. MOTTAKERADRESSE Adressen plasseres i henhold til målene på figuren. Målene er slik at adressen vil passe inn i vinduene på konvolutter. Adressen skal skrives i Times New Roman regular 12/14 punkt. 16 mm AVDELINGSNAVN KOMMUNENAVN Plasseres midtsillt mellom de to Kommunelogoene. 44 mm 80 mm Navn/Firma Gateadresse Postnummer/By/Land Deres ref.: Arkivkode.: Dato: ABC 123.4/DEF/GHI Tittel Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation INTERKOMMUNAL GRAFISK PROFIL BLE VEDTATT ADMINISTRATIVT I ASKER OG BÆ RUM KOMMUNER HØ STEN 1998

21 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm 21 BRETTEMERKE 105 mm fra toppen av brevark. Tykkelse: 0,5 mm. Lengde: 6 mm. Farge: PMS 574 TEKST All tekst i brev skrives med 12/14 pkt. Titler i Helvetica bold, brødtekst i Times New Roman Regular og mellomtitler i Times New Roman Bold. ADRESSEFELT Avsenderadressen plasseres nederst på arket. Mengden av opplysninger kan variere. Adressene skal settes i Helvetica regular. This text can be imported into any page layout or word processing software. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Linjeskift: Er et anslag euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla fsectetuer adipiscing elit, sed diam nconsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet onummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis. Vennlig hilsen Ola Normann Seksjonssjef Kari Norden Seksjonssekretær Kommunegården Postboks Sandvika Tlf: Faks: Org.nr.: NO e-post: telemax.no 20 mm Plass for evt. tilleggslogo 45 mm DERES REF. Deres ref./arkivkode/dato plasseres under adressefeltet 80 mm fra toppen av brevarket. Kommer automatisk i vanlig brevmal. Dataene som fylles inn vil komme på linjen under og fremheves i halvfet (Times New Roman). Venstrekant på hvert felt korresponderer med venstrekant på adressefeltene nederst. Alt skrives i 12/14 pkt. TILLEGGSLOGO Det skal i prinsippet ikke brukes lokal tilleggslogo. I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen fravikes. Evt. tilleggslogo skal plasseres i feltet som er vist på figuren. KONTAKT AVDELINGENS IT-BRUKERSTØ TTE FOR EVT. ENDRINGER AV BREVMALENE

22 INTERKOMMUNALE KONVOLUTTER Asker og Bærums interkommunale kontorer benytter et felles konvoluttdesign. Oppsettet på en konvolutt er til en viss grad gitt av Postverkets bestemmelser. Vårt oppsett holder seg innenfor dette. Konvolutter eksisterer i mange forskjellige størrelser. Kontorenes oppsett er laget til formatene E6/5, C5 og C4. TRYKKTEKNISK Format i mm: E6/5 220 x 110 C5 229 x 162 C4 318 x 229 Farger: PMS 574, PMS 877 og sort Askers våpen: 13 mm bred, 15mm høy fra topp og fra venstre kant. Bærums våpen:12.5 mm bred, 15mm høy fra topp og 3 mm fra avdelingsnavn. Interkommunalt tjenestested: 21,5 pkt Times New Roman regular versaler med 22 pkt. linjeavstand. Midtstilles mellom logoene. Tilleggslogo: Skal aldri benyttes på konvolutter. E6/5 - vindu nr mm 40 mm 3 mm TIL FRANKERING 40 mm 74 mm 95 mm 40 mm 22 TIL POSTENS SORTERINGSMASKINER NB! DET SKAL ALDRI BENYTTES TILLEGGSLOGO PÅ KONVOLUTTENE ELLER VISITTKORT

23 INTERKOMMUNALT VISITTKORT Mål og spesifikasjoner er detaljerte for å sikre at kommunikasjonen blir enhetlig. Visittkortene skal alltid produseres på hvit kartong/papir og skal i utgangspunktet ha én-sidig trykk. Dersom det i tillegg er behov for visittkort på et annet språk, kan baksiden benyttes. TRYKKTEKNISK Format: 90 x 50 mm. Trykkfarger: PMS 574, 877 og sort. Askers våpen: 8,2 mm bred, 9,5 mm høy 5 mm fra topp og 5 mm fra venstre kant. Bærums våpen:8 mm bred, 9,5 mm høy 5 mm fra topp og 5 mm fra høyre kant. Interkommunalt tjenestested: 12,5 pkt Times New Roman regular versaler. 13 pkt. linjeavstand. Trykkes i sort. Midtstilles mellom logoene. Personnavn: 12 pkt Helvetica regular store og små. Trykkes i sort. Tittel: Adressefelt: Streker: Tilleggslogo: 9 pkt Helvetica regular italic store og små. Trykkes i sort. 6,5 pkt Helvetica regular store og små. 7,0 pkt. linjeavstand. Trykkes i sort. Maks 5 linjer pr. kolonne. 0,5 pkt. tykkelse 11,5 mm høyde. Trykkes i sort. Skal aldri benyttes på visittkort. 90 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm 25 mm Tittel 35 mm 10 mm 35 mm 40 mm 23 KONTAKT INFORMASJONSSJEFEN FOR NÆ RMERE DETALJER OM KONVOLUTTENE

24 HOVEDREGLER FOR BRUK AV KOMMUNENS VÅ PEN, LOGO OG FLAGG (Vedtatt av kommunestyret 20 mai Sist endret 2. juni 1999.) LOGO KOMMUNEVÅPENET Etter kgl. resolusjon av 9 januar 1976 er Bærum kommunes våpen et sølv tårn (egentlig en stilisert kalkovn) på grønn bunn. Kommunevåpenet har rettslig vern mot uhjemlet bruk etter straffelovens 328. Rådmannen ved rådhusforvalteren fører tilsyn med bruk av kommunens våpen, og påser at reglene for bruken overholdes. BRUK AV KOMMUNEVÅPENET Kommunevåpenet er Bærum kommunes offisielle merke og skal brukes av kommuneadministrasjonen, kommunens institusjoner og folkevalgte. Våpenet skal gjengis frittstående, aldri i kombinasjon med andre symboler, innfelt i tekst eller andre kombinasjoner; unntatt fra dette er i kommunens logo. LOGO Bærum kommunes offisielle logo består av navnetrekket i tilknytning til våpenskjoldet. Det er vedtatt faste oppsett og typografi for bruk i logoen. En spesialdesignet typografi brukes til navn på bygninger og skilt. LOKAL TILLEGGSLOGO I prinsippet skal det ikke brukes andre logoer enn den beskrevne på offisielle brev, dokumenter og trykksaker fra Bærum kommune. I særlige tilfeller kan denne bestemmelsen fravikes, etter spesiell tillatelse fra rådmannen ved rådhusforvalteren. KOMMUNEFLAGGET Kommuneflagget er et hvitt tårn (stilisert kalkovn) på grønn bunn. Flagget kan heises på kommunens bygninger, andre steder hvor kommunestyret er samlet, samt ved kommunale tilstelninger i forbindelse med representasjon og lignende. Bruk av kommuneflagget må ikke skje til fortrengelse for Norges offisielle flagg, men kan eventuelt heises samtidig på egen stang. Ved bruk av kommuneflagget gjelder de samme reglene som for det norske flagg. Foreninger og organisasjoner kan ikke bruke kommuneflagget uten tillatelse. 24 VEDTATT PROFIL SKAL FØLGES Bærum kommune skal framstå som en samlet enhet. Retningslinjene i vedtatt grafisk profil skal derfor følges av alle nivå i kommuneadministrasjonen, kommunens institusjoner og folkevalgte. Søknader om bruk av kommunevåpenet som ikke er nevnt i vedtatte regler, rettes til rådmannen ved rådhusforvalteren. Eventuelle dispensasjoner fra gjeldende bruksrett avgjøres i samråd med ordfører.

25 LOGO REGLENE I DENNE PROFILHÅ NDBOKEN ER VEDTATT AV 2. JUNI 1999, OG AVLØ SER TIDLIGERE REGLER FOR PRODUKSJON AV NØ KKELTRYKKSAKER. SPØ RSMÅ L OM BRUKEN AV PROFILHÅ NDBOKEN OG GRAFISK PROFILERING RETTES TIL INFORMASJONSSJEFEN. SPØ RSMÅ L OM BRUK AV KOMMUNEVÅ PENET/LOGO RETTES TIL RÅ DMANNEN VED R Å DHUSFORVALTEREN. 25

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

PROFILVEILEDER V

PROFILVEILEDER V PROFILVEILEDER V01 2017 ISHAVSKRAFT V01 2017 Ishavskraft er i dag Nord-Norges største kraftleverandør. Vår identitet vil alltid være preget av landsdelen vi kommer fra. Med folkelige verdier og uredde

Detaljer

Profilmanual 1.0 HOVEDELEMENTER 2.0 SYMBOL 2.1 LOGOTYPE, farger 2.2 LOGOTYPE, sort/hvit 2.3 LOGO, farger 2.4 LOGO, sort/negativ 2.5 LOGO, frisone/minstemål 3.0 TYPOGRAFI, primær 3.1 TYPOGRAFI, sekundær

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Profilhåndbok. for Tromsø kommune

Profilhåndbok. for Tromsø kommune Profilhåndbok for Tromsø kommune 1. utgave April 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning - Rådmannens forord side 4 - Generelle opplysninger side 5 - Kommunevåpenet side 6 - Symbolet side 7 Grafisk profil

Detaljer

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Profilhåndbok Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Innhold Logo Farger Typografi Brevark og konvolutter Annonseoppsett Skilting ute, flagg Skilting ute/inne skilt Plakatoppsett Roll-up Krus Filformater

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

THE LOGO. DESCRIPTION: SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT. FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

THE LOGO. DESCRIPTION: SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT. FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL Graphic guidelines The Logo THE LOGO SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL THE LOGO SEAFOOD LOGO Simplified version without subheading

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket. på produkter og tjenester

Retningslinjer for bruk av Svanemerket. på produkter og tjenester Retningslinjer for bruk av Svanemerket på produkter og tjenester VERSJON 1.0 / JUNI 2017 Velkommen Dette er de grunnleggende reglene for bruk av Svanemerket på produktemballasje, tjenester og trykksaker.

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE PROFILHÅNDBOK Logo Rana kommunes logo skal brukes i alle nye produksjoner. Den kan bare benyttes i sin originale form. Størrelsesforhold, avstander, farger og skrift kan ikke endres. Logoen finnes, som

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv Store Strandstræde 18 DK-1255 København K www.norden.org Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv En veileder for søkere av prosjektmidler Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Detaljer

Sand Små, harde korn av forvitrede

Sand Små, harde korn av forvitrede Midnattsol Synlig ved midnatt. Nordkapp har midnattsol fra midten av mai til ut juli. Fjell Høyt berg, topp over tregrensen. Regnbue Farget bue som viser seg når sola skinner på regn Blått hav det store

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

PROFILHÅNDBOK HALDEN KOMMUNE 2017 Q4 versjon 1

PROFILHÅNDBOK HALDEN KOMMUNE 2017 Q4 versjon 1 PROFILHÅNDBOK 2017 Q4 versjon 1 Alle bilder er tatt med mobiltelefon av ansatte i Halden kommune. Foto: Martin Vik, Henrik Diskerud Meyer og Jon Steinar Høie-Olsen. Designet av: Profilhåndboken og den

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Innholdsfortegnelse Designmanualen presenterer direktoratets grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse

Detaljer

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014 Venstres designmanual Venstres designmanual november 2014 Introduksjon Med denne designmanualen presenterer vi Venstres nye visuelle identitet. Identiteten skaper rom for å løfte frem partiets politikk,

Detaljer

Trondheim Symfoniorkester profil

Trondheim Symfoniorkester profil Trondheim Symfoniorkester profil TSO Trondheim Symfoniorkester rundet 100 år i 2009. I den forbindelse ble det utarbeidet en helt ny kommunikasjonsplattform som gir grunnlag for TSO sin visuelle profil.

Detaljer

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Visuell profil Tollvesenet Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Side 1 Vår identitet: Vår visuelle profil: Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver innen grensekontroll og avgiftsinnkreving. For å

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Profilhåndbok for Kriminalomsorgen

Profilhåndbok for Kriminalomsorgen Profilhåndbok for Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING - Forord - Om - organisering - Betegnelser på enhetene i 2 GRAFISK PROFIL - s grafiske profil - Farger - Typografi 3 LOGOBRUK - Logo - Sentralt nivå -

Detaljer

Profilhåndbok. Revidert 2009. Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Profilhåndbok. Revidert 2009. Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Profilhåndbok Revidert 2009 Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat Designhåndbok Innhold 2 1.0 Om profilen 3 2.0 Logo 4 2.1 Logo beskyttelsesområde 6 2.2 Bruk

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL Vegdirektoratet 2015 Designhåndbok Statens vegvesens visuelle identitet RETNINGSLINJE Håndbok R902 Abc ½ TITTEL ⅓ Om håndbøkene i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord Versjon 1.0 Op designstudio 2011 Designmanual Forord 1.00 Visuelle grunnelementer 5 Symbol og navntrekk 6 Offisiell logo 7 Logovarianter 8 Fonter 10 Designelement nivå 1: Administrativt/corporate 11 Designelement

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

INNLEDNING. Vi gleder oss til fortsettelsen! Oslo, 20. november Joakim Lystad

INNLEDNING. Vi gleder oss til fortsettelsen! Oslo, 20. november Joakim Lystad Designmanual INNLEDNING 2 EN PROFIL SOM TAR OSS DIT VI SKAL Det nye Mattilsynet er nå et faktum, og vi som jobber her må fylle det med et innhold vi kan være stolte av. Som en enkel guide til hva vi ønsker

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

NUPI designmanual. Foreløpig utgave

NUPI designmanual. Foreløpig utgave NUPI designmanual Foreløpig utgave 04 logo 05 logo: varianter Logo skal normalt ha følge av NUPIs navn i fulltekst. Logo uten tekst brukes der presisering er overflødig (NUPIs navn fremkommer tydelig likevel)

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Grafisk profil for Skjåk kommune

Grafisk profil for Skjåk kommune Grafisk profil for Skjåk kommune 30.09.2013 InMedia AS Grafisk profil - Skjåk kommune 2 Generell del Grafisk profil - Skjåk kommune Symbol 3 Om logosymbolet Logosymbolet for Skjåk er laga etter inspirasjon

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Logo med slogan. Slideshow med store bilder og tekst. Artikkel som kan være video/bilde 2. Om Distriktssenteret. Videoartikkel. Artikkel.

Logo med slogan. Slideshow med store bilder og tekst. Artikkel som kan være video/bilde 2. Om Distriktssenteret. Videoartikkel. Artikkel. Bokmål Engelsk (samisk) Kontrast AAA Heim Dette kan vi hjelpe med Om oss Om Distriktssenteret Slideshow med store bilder og tekst Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual

Versjon 1. Samfunnsviterne Designmanual Versjon 1 Samfunnsviterne Designmanual April 2015 1 Innhold Introduksjon... 3 1.0 PROFILVERKTØY... 4 1.1 Hovedlogo.... 5 1.2 Sekundærlogo... 7 1.3 Symbolet.... 8 1.4 Logoregler minstemål og friområde....

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Designhåndbok Etatens visuelle identitet. Håndbok 170

Designhåndbok Etatens visuelle identitet. Håndbok 170 Designhåndbok Etatens visuelle identitet RETNINGSLINJER Håndbok 170 1234567890@% Vegdirektoratet Kommunikasjonsstaben august 2010 Designhåndbok Etatens visuelle identitet 4 Håndbøker i Statens vegvesen

Detaljer

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL Vegdirektoratet 2015 Designhåndbok Statens vegvesens visuelle identitet RETNINGSLINJE Håndbok R902 Abc ½ TITTEL ⅓ Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil

Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil Manual Retningslinjer for Universitetet i Agders visuelle profil 1. utgave august 2007 d Gru n n e le m e n t e r Spørsmål om Universitetet i Agders visuelle profil kan rettes til universitetets formidlingsavdeling.

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø GRAISK PROIL info Designhandbok utført av Karl Erik Granberg, som også har forestått profilutviklingen, Våren 2009. Versjon 1.0 (Mai 2009) Opplag 100 stk Trykket hos Medieverket, Haugesund. Papir: Munken

Detaljer

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet 287527 Japansk språklærings-app Skisseprosessheftet Emne: Kull: Utdanning: BOP3102 14BGDHO1 Bachelor i grafisk design, HK Innholdfortegnelse Japansk språklærings-app 3 Prototype 1 7 Prototype 2 9 Kontekst

Detaljer

innhold

innhold PRODUKTKATALOG innhold Om Sørby Utleie Gravemaskiner Lifter Teleskoptruck Masseforflytning Byggestrøm Stilas+heis Byggvarme+avfuktig Midlertidige byggløsninger Hengere+vogner+traller Småmaskiner Ansatte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.5 Farger 2. LOGO PÅ BIL 2.1 Bildekor 2.2 Lampe 3. ARBEIDSTØY 3.1 Arbeidstøy 4. TRYKKSAKER 4.1 Brevark/Faxmal

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Aina Thorstensen Humanity. Andreas Engeseth Tølperen. Andreas Engeseth Tanker fra en utviklingshemmets perspektiv. Andreas Engeseth Livets harde kår

Aina Thorstensen Humanity. Andreas Engeseth Tølperen. Andreas Engeseth Tanker fra en utviklingshemmets perspektiv. Andreas Engeseth Livets harde kår Poetenes Dynasti copyright 2008-2013 tilhører diktenes respektive forfattere Aina Thorstensen Humanity If you hide what you feel You hide who you are... so don't.. lol Publisert: 05/03/2013 Andreas Engeseth

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1 Making Waves 2009 Profilhåndbok Februar 2009 versjon 1 Innhold Innledning 3 Logo Logo 5 Logo,varianter 6 Luft rundt logo 7 Ensfargedealternativer 8 Størrelser 9 Plasseringav logo 10 Bruk 11 Farger Hovedfarger

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene Forprosjektrapport Prosjektets tittel Gruppe nr Navn på gruppemedlemmene 23. oktober 2013 Prosjektgruppen Kort beskrivelse av dere selv: Faglig bakgrunn, interesser etc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

EIENDOMSSPAR. årsrapport / Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen

EIENDOMSSPAR. årsrapport / Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen EIENDOMSSPAR årsrapport / 2004 Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen Innhold 01 adm. dir. 02 2004 - i korte trekk 03 hovedtall 04 styret 05 årsberetning 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1)

Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: (Versjon 1) Profilhåndbok Ansvarlig: Informasjonsavdelingen Vedtatt: 00.00.2015 (Versjon 1) Innholdsfortegnelse 3 Forord 4 Logo Logoen Kommunevåpenet Spesifikasjoner Variant Samspill med logo/enhet Ikke tillatt bruk

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Logo. Fargepalett 03 Logo 04 Logo m/undertittel 05 Logovariantar 06 Korrekt bruk 07. Typografi. Typografi 08. Tillegselementer

Logo. Fargepalett 03 Logo 04 Logo m/undertittel 05 Logovariantar 06 Korrekt bruk 07. Typografi. Typografi 08. Tillegselementer Profilmanual i En profilmanual er et praktisk og strategisk verktøy som beskriver det grafiske utrykket til en virksomhet. Manualen er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere med grafisk kompetanse,

Detaljer

Exempel på hvordan brev skal skrives

Exempel på hvordan brev skal skrives Brevpapir / side 1 S/H version Hvis det ikke benyttes fargetrykk, gjengis logoen i øverste høyre hjørne i 100% sort. Firma Att.: Adresse By Land Dato Exempel på hvordan brev skal skrives Brødteksten skal

Detaljer

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt.

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. Overskrift linje 2 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. land B: 210 H: 105 MM X: 0 MM Y:155 MM Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Vegdirektoratet Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL

Vegdirektoratet Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL Vegdirektoratet 2018 Designhåndbok Statens vegvesens visuelle identitet RETNINGSLINJE Håndbok R902 Abc ½ TITTEL ⅓ Om håndbøkene i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell.

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell. Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk Fargepaletter, fargebruk og typografi Inspirasjon og profilmateriell Mal annonser Mal invitasjon, meny, nyhetsbrev og dokumentmappe Dette er en profilhåndbok

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

/ Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned

/ Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 2 / AUGUST 2010 / Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned / Innhold Valg av leverandør av nestegenerasjons

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Logo i farge PANTONE 3135 CMYK: C100, M0, Y25, K8 RGB: R0, G154, 184. PANTONE Cool Gray 9 CMYK: C0, M0, Y0, K60 RGB: R129, G129, B129

Logo i farge PANTONE 3135 CMYK: C100, M0, Y25, K8 RGB: R0, G154, 184. PANTONE Cool Gray 9 CMYK: C0, M0, Y0, K60 RGB: R129, G129, B129 Grafisk profil Logo i farge PANTONE 3135 CMYK: C100, M0, Y25, K8 RGB: R0, G154, 184 PANTONE Cool Gray 9 CMYK: C0, M0, Y0, K60 RGB: R129, G129, B129 Logo i sort/hvit PANTONE Cool Gray 9 CMYK: C0, M0, Y0,

Detaljer

Visuell identitet Profilmanual

Visuell identitet Profilmanual Visuell identitet Profilmanual 1 HSN Visuell identitet : Profilmanual Grunnelementer: Logo 2 Visuell identitet Profilmanual Utviklet av Burson-Marsteller Desember 2015 Versjon 1.0 Innledning Forord 3 Styringsplattform

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

Studie av hummer og kanari

Studie av hummer og kanari Studie av hummer og kanari Hovedoppgave Espen Askeladd Institutt for data- og elektroteknikk Universitet i Stavanger Juni 2009 Forord Jeg vil takke... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Detaljer