Kapittel 4 Teknisk sikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 4 Teknisk sikring"

Transkript

1 Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle og administrative tiltak for å redusere risiko Innhold 4.1 Innledning 4.2 Alarmsystemets oppbygging 4.3 Adgangskontrollsystem 4.4 Videoovervåking 4.1 Innledning Når vi snakker om elektronisk sikring i dette kapitlet, tenker vi på et system der alarmanlegget, adgangskontrollen og videoovervåkingen er koblet sammen i et integrert system. Et slikt system gir en best mulig sikkerhetsløsning. 4.2 Alarmanleggets oppbygging Sentralapparat I dette hovedavsnittet skal vi se på oppbyggingen av et elektronisk alarmanlegg. Sentralapparatet er selve hjernen i anlegget og plasseres ofte i et avlåst rom. Betjeningsenheten plasseres ofte i nærheten av døra. Sentralapparatet og betjeningsenheten bør alltid være i et overvåket område. Med et overvåket område menes et rom som er sikret med en alarmkomponent, for eksempel en bevegelsesdetektor. Alle komponentene og kablene er sabotasjesikret hele døgnet. Det vil si at selv om anlegget er avslått, vil det bli utløst alarm dersom kabelen klippes over eller ved andre forsøk på å sette utstyret ut av funksjon. Ved strømbrudd vil nødstrømbatteriet automatisk ta over driften av anlegget. Alarmen slås av og på med nøkkel, kode eller magnetkort. I dag kan man velge mellom kablet og trådløst alarmanlegg. Trådløst anlegg brukes ofte i gamle hus der kablene synes. I nyere hus inngår gjerne kablene i det skjulte elektriske anlegget. Det er mange elektroniske komponenter som tilkobles et alarmanlegg. Vi skal se på følgende: - magnetkontakter - sirener - detektorer - ransbryter - alarmoverføring - andre sikkerhetsfunksjoner 1

2 Magnetkontakter I alarmsammenheng brukes magnetkontakter framfor alt for å registrere om en dør, port eller et vindu er åpnet. Kontaktdelen monteres på karmen, og magneten på den bevegelige delen. Magnetene befinner seg i en konstant tilstand, og når denne tilstanden endres, blir alarmen utløst. Magnetkontakter kan felles inn i dørkarmen, eller de kan monteres utenpå. Inngangsdører med glass kan sikres med en kombinert magnetkontakt og glassbruddetektor. Figur inn her: Alarmoverføring, Sentralapparat, Magnetkontakt, Bevegelsesdetektorer, Sirene, Betjeningsenhet. Figuren viser de enkelte delene i et alarmanlegg. Tenk etter! Hva skjer hvis innbruddstyven knuser glasset i en inngangsdør som har montert vanlig magnetkontakt? Hva skjer hvis han bruker motorsag for å komme seg gjennom døra? Sirener Hensikten med sirener Sirener gir et høyt og ubehagelig signal. De monteres for å påkalle oppmerksomhet i omgivelsene ved innbrudd og for å skremme/forstyrre inntrengeren. De monteres både innendørs og utendørs. Sirener kan ha eget nødstrømbatteri, slik at de fortsetter å gi fra seg lyd selv om den elektriske ledningen til sirenen blir kuttet over. En sirene kan kobles sammen med et blinklys som vil lyse samtidig med at sirenen blir utløst. Tenk etter! Hva skjer hvis innbruddstyven fjerner en utesirene som har nødstrømbatteri? Detektorer Typer av detektorer Detektorer er enheter som reagerer på forskjellige variasjoner og hendelser i omgivelsene. Vi har disse typene av detektorer: Bevegelsesdetektor Bevegelsesdetektoren er den mest brukte detektoren i dag. Den reagerer på menneskets temperatur og bevegelse. Detektoren monteres normalt i rom med store verdier og i bedriftens fellesareal. Det er vanligst å plassere den i et hjørne der den dekker ca. 90 grader og en radius på ca. tolv meter. Den kan også plasseres i tak og i ganger. Bevegelsesdetektorer som plasseres i offentlige rom, bør være av typen «anti-mask», som gir alarm dersom de bli tildekket, eventuelt sprayet. Mikrobølgedetektor Detektoren sender ut mikrobølger og gir alarm hvis et menneske beveger seg i dekningsområdet til detektoren. Detektoren trenger gjennom lettvegger og glass. Den benyttes på lager, i 2

3 kontorlandskap, på innsiden av gjerder og langs yttervegger. Utvendig benyttes en slik detektor nesten alltid i kombinasjon med videoovervåking. Vanndetektor Vanndetektor benyttes til å oppdage vannlekkasje i rom. Det kan være lekkasje fra vaskemaskin, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder. Vannlekkasje registreres av en eller flere følere som kan monteres i ønsket høyde over gulvet. Når vannet kommer mellom kontaktpinnene på følerne, blir alarmen utløst. En vanndetektor benyttes primært i rom uten sluk. Røykdetektor En røykdetektor aktiviseres hvis det er røyk i rommet. Den kan kobles til en brannalarmsentral (se avsnittet Brannalarmsentral i kapittel 9). Den kan også kobles til det sentrale alarmanlegget. Temperaturdetektor Temperaturdetektoren benyttes for å kontrollere at temperaturen i datarom, frysere og kjøledisker er innenfor aksepterte grenser. Dersom temperaturen er over eller under disse grensene, aktiviseres detektoren. Seismisk detektor En seismisk detektor reagerer på rystelse. Den aktiviseres ved hamring og boring, men også når temperaturen overstiger et visst nivå. Detektoren benyttes for å sikre minibanker, nattsafer og safer. Glassbruddetektor Glassbruddetektoren utløser alarm når glasset knuses. Det finnes to typer. Den ene festes til ruten med spesiallim. Den andre plasseres ofte på veggen, i taket eller på et gardinbrett. Detektoren reagerer på lyden av knust eller skåret glass. Linjedetektor Linjedetektoren sender uavbrutt ut en infrarød stråle. Dersom strålen blir brutt, utløses alarmen. Detektoren overvåker døråpninger, husfasader eller innsiden av et gjerde. Tenk etter! Hva er den lyden du av og til hører når du passerer døråpningen til en butikk? Ransbryter Ransbryter benyttes i banker, på postkontorer, nattåpne bensinstasjoner, sosialkontorer, i butikker og andre steder. Alarmen utløses på mange måter. Det finnes fastmonterte enheter som utløses for hånd eller med foten med hjelp av en pedal. Det finnes også trådløse ransbrytere. 3

4 Alarmoverføring Alarmsender Alarmsenderen har i oppgave å sende varsel via telefonnettet eller trådløst til en døgnbemannet alarmstasjon eller private telefonnummer. Systemet fungerer slik: En eller flere detektorer er koblet til alarmstasjonen via telefonnettet. Hvis det for eksempel skjer et innbrudd, aktiviseres detektoren, og alarmstasjonen eller abonnenten blir automatisk varslet. Senderen kan være programmert slik at den sender alarm til flere abonnenter i prioritert rekkefølge. Det kan være praktisk dersom en eller flere abonnenter ikke skulle ta telefonen. Den kan også varsle både alarmsentralen og private abonnenter. Guard System er et trådløst system som ikke er avhengig av telefon. Det er primært utviklet for å overvåke biler og lystbåter, men er senere blitt utviklet for å overvåke hytter, boliger, butikker, kontorer og lignende. Et annet trådløst system som er mye brukt, er GSM telefonsender der signalene blir sendt over GSM-nettet. Det er vanlig at lastebiler og trailere som transporterer frysevarer, er utstyrt med frysealarm. Oppstår det feil med temperaturen, går det en alarm slik at nødvendige tiltak kan bli utført for å berge lasten. Lastebiler, trailere og containere representerer store verdier. Veldig mange har sikret seg med sporingssystemer ved hjelp av satellittposisjonering- eller radioposisjonering. Det er en boks på størrelse med en mobiltelefon som gjemmes i bilen, lasten eller lignende. Andre sikkerhetsfunksjoner «Intelligente» detektorer Det finnes «intelligente» detektorer som kjenner igjen størrelse, bevegelse og temperatur på dyr som katter og små hunder. Detektoren vil derfor ignorere dem. Videre kan det monteres «tråkkematter» som utløser alarm når de blir utsatt for trykk. 4.3 Adgangskontrollsystem Systemets oppbygging og funksjon De fleste store kontorbygg som bygges i dag, får som oftest installert et adgangskontrollsystem som omfatter ytterdører og spesielle rom og områder. Et stadig økende antall boligbygg med mange boenheter benytter ofte også enkle kontrollsystemer. Det samme gjelder butikksentre. Personopplysningsloven Registrering av passeringer i et adgangskontrollsystem faller inn under personopplysningsloven 8. Bedriften skal gi melding til Datatilsynet før adgangskontrollen kan settes i gang. Et automatisk adgangskontrollsystem kan kontrollere de som passerer, sørge for at besøkende kommer dit de skal, dokumentere hvem som har adgang, hvor de har adgang, og til hvilke tider. Adgangskontroll med soneinndeling skal stenge uønskede personer ute. Den fysiske sikringen i et adgangskontrollanlegg kan bestå av 4

5 - låsesystem - videoovervåking - alarmanlegg - belysning - sikkerhetsskap - vinduer og dører Mottakere Noen systemer har også mottakere rundt om i bygningen som gjør det mulig å kontrollere hvem som er i de forskjellige rommene til enhver tid. De ansatte bærer da en slags personsøker. Slike systemer benyttes i fengsler og psykiatriske institusjoner med tanke på personsikkerhet. Systemet kan gi tilleggssikkerhet ved en eventuell evakuering, i og med at man vet hvem som befinner seg inne i bygningen. Tenk etter! Hva skjer med adgangskontrollsystemet ved en strømstans? Elektroniske nøkkelkort Sikkerheten i et adgangskontrollsystem er ofte basert på elektroniske nøkkelkort. Kortet har samme utseende og størrelse som et bankkort. Systemet blir brukt til adgangskontroll, områdebegrensing og evakuering. Det er ikke tillatt å bruke adgangskortet for å overvåke medarbeiderne. EKSEMPEL Vi skal se på hvordan et adgangskontrollsystem fungerer ved å vise hvilke sikkerhetsrutiner en ansatt må gjennom om morgenen: Når han kommer på jobb, har han med seg sitt elektroniske nøkkelkort. Ved ankomsten i hovedvakten blir han møtt av en vekter som høflig ber om ID-kort. Den ansatte viser nøkkelkortet, som også fungerer som et ID-kort. Vi forutsetter at kortet er i orden. Den ansatte drar så kortet gjennom kortleseren på en rotasjonsport og taster inn sin personlige kode. Kortleseren overfører informasjon fra kortet til en database som er tilknyttet sentralenheten i systemet. Databasen inneholder opplysninger om hvilke kort som har adgang til bestemte dører på gitte tidspunkter. Vi forutsetter at kortet gir adgang til å passere. Innpasseringen registreres elektronisk i databasen, og rotasjonsportens kortleser får beskjed om å åpne porten. Den ansatte kommer til hovedinngangen. Her er det en berøringsfri kortleser. Så lenge kortet er gyldig, vil døra åpne seg så snart kortet kommer i nærheten av kortleseren. Den ansatte går nå til avdelingen der han arbeider. Utenfor døra er det en kortleser med et kodetastatur. Den ansatte trekker kortet og trykker deretter sin personlige kode. Kortleseren sender informasjon til sentralenheten i systemet, som igjen sjekker dataene. Dersom adgang tillates, sendes beskjed tilbake til kortleseren om å åpne døra. Det skjer elektronisk ved hjelp av et sluttstykke som sitter i dørkarmen. Systemet registrerer all bruk av kort, både vellykkede og mislykkede forsøk. 5

6 Den ansatte henter så en kopp kaffe og setter seg på kontorplassen. Han legger hånden på en skanner som kontrollerer at det er riktig person som har tatt plass på kontoret. Datamaskinen slår seg på. Den ansatte taster så passordet og begynner arbeidsdagen. Andre kontrollsystemer Andre måter å identifisere på Andre måter å identifisere personer på ved en eventuell adgangskontroll er bruk av fingeravtrykk, øyeskanning, ansiktskanning, stemmegjenkjenning og signaturavtrykk. Køfribrikke Ved innpassering av kjøretøyer kan man benytte samme type køfribrikke som brukes ved passering av bomringene. Brikken inneholder informasjon om kjøretøyet. Denne informasjonen overføres til kontrollenheten ved porten når kjøretøyet passerer. Kontrollenheten sjekker at kjøretøyet har adgang til området. Et slikt system gir økt sikkerhet mot uønsket trafikk på bedriftens område. 4.4 Videoovervåking Lovbestemmelser om videoovervåking Av sikkerhetsmessige årsaker kan bedrifter benytte videoovervåking for å forebygge og hindre ran, tyveri og overfall. Bruk av videoovervåking for å avdekke internt svinn må være avtalt med de ansatte på forhånd. Personopplysningsloven 40 krever at områder som er videoovervåket, skal skiltes. 37, 38 og 39 har regler om krav til videoovervåking og hvordan bildeopptak skal behandles og lagres. EKSEMPEL Det meste kan gå galt To ranere tok seg inn i en bankfilial et stede i Norge ved å kaste en pall gjennom et vindu. De forsvant fra stedet med kroner. Det eneste som hadde festet seg til bankens videobånd i løpet av de kritiske minuttene var svært diffuse bilder av menneskekropper som raste fram og tilbake på skjermen. Pistolen som en av ranerne rettet mot en ansatt i banken, var så vidt synlig. Årsaken til den dårlige bildekvaliteten var at videoopptakeren ikke var blitt rengjort! Kontrolloppgaver Store investeringer kan gi falsk trygghet dersom man ikke sjekker at utstyret fungerer etter hensikten. Her følger noen enkle tips for å ivareta den standarden du trenger når uhellet er ute: Kontroller at kameraene virker, at de står i riktig posisjon, og at de er riktig fokusert. Noen kan ha flyttet på dem. Inngå vedlikeholdsavtale med leverandøren for regelmessig rens og vedlikehold. 6

7 Systemoppbygging Flere kameraer monteres innendørs eller utendørs med kamerahus og termostatstyrt varmeelement mot kulde, is, dugg og kondens. Kameraene monteres fast eller har festeanordninger som gjør at de kan fjernstyres opp, ned og sideveis. Kameraene har zoomfunksjon som gjør at bildet kan forstørres og forminskes. Kameraene kan også benyttes som alarmdetektorer som kan registrere bevegelser i kamerasonen i forretningslokalet utenom åpningstiden. En spesiell type videokamera er domekamera, som har form som en svart glasskuppel. Inne i kuppelen sitter et kamera som kan dreies 360 grader. Det har også en zoomefunksjon. Videobildene kan overføres gjennom kabel, via telenettet eller trådløst. Bildene kan lagres på hardisk og CD-romplater. Fordelene med digital lagring er at det letter søk etter aktuelle opptak, pluss at det er enkelt å behandle bildene. Datatilsynet gir normalt tillatelse til å lagre bilder i inntil sju dager. Noen bedrifter ønsker å overføre lagre og behandle videobildene i sine egne lokaler, mens andre velger å la et vaktselskap gjøre dette. Det er mulig å samle og vise bildene fra de enkelte kameraene på en eller flere PC-er. Operatøren kan betjene videoovervåkningen manuelt ved hjelp av paneler og joystick som gjør at han kan styre og zoome kameraene. Opptak av videoovervåkningen kan deles inn i de som går kontinuerlig og de som settes i gang/stanser ved gitte hendelser. For eksempel ved at kameraet starter når innbruddstyven kommer inn i kamerasonen. Avslutningsvis kan det nevnes at videoovervåkning, adgangskontroll og alarmanlegg kan inngå i et felles sikkerhetssystem hvor overføring, lagring og behandling skjer gjennom en PC. Test deg selv! 1 Hva menes med at alarmsentralen skal stå i overvåket område? 2 Hva er en magnetkontakt? 3 Hvilken funksjon har sirener? 4 Hvilken detektor er den mest brukte i dag? 5 Hvordan fungerer en vanndetektor? 6 Nevn steder der temperaturdetektoren benyttes. 7 Hvordan fungerer den seismiske detektoren? 8 Hvordan fungerer glassbruddetektoren? 9 Nevn virksomheter som benytter ransbryter. 10 Hva er hensikten med alarmoverføring? 11 Hvorfor benyttes adgangskontrollsystemer? 12 I hvilke typer virksomheter vil du si at det er særlig viktig å benytte slike systemer? 13 Nevn forskjellige måter det elektroniske nøkkelkortet kan brukes på for å åpne dører. 14 Nevn mulige måter å identifisere personer på ved en eventuell adgangskontroll. 15 Hva er grunnene til at man monterer videoovervåking? 16 Hvilken lov har bestemmelser om videoovervåking? 17 Hvilke forbyggende tiltak kan gjøres for å oppnå god bildekvalitet på videofilmen? 7

8 Oppgaver 4.1 I denne oppgaven skal vi ta utgangspunktet i en grunnpakke som de fleste vaktselskapene tilbyr. Den inneholder som regel dette utstyret: 1 sentralenhet 1 betjeningsenhet (kodetastatur ) 1 magnetkontakt 1 innesirene 1 bevegelsesdetektor 1 røykdetektor Tegn inn en mest mulig hensiktsmessig plassering av alarmutstyret på tegningen. Prøv å ta hensyn til kabelstrekk når du plasserer utstyret. 4.2 Ta kontakt med tre vaktselskaper og innhent pristilbud på grunnpakken som er nevnt i oppgaven foran. Alle tilbudene skal inkludere overføring av alarmen til alarmsentral, fri utrykning med vekter og service. I tillegg innhenter dere pris på tre røykdetektorer, som er ekstrautstyr. Hvilke av vaktselskapene vil dere anbefale hvis avtalen gjelder overføring av alarm i hhv. to, fem eller ti år? 4.3 Lag en tegning av huset der du bor, eller få tak i originaltegningene. Prosjekter et alarmanlegg med tanke på at det skal fungere mest mulig effektivt. Tegn inn utstyret på tegningene. 8

9 4.4 Bevegelsesdetektoren gir alarm ved bevegelse og temperaturendring. Prøv å finne typiske årsaker til feilalarmer fra en slik detektor. 4.5 Se for dere en servicemedarbeider på et sosialkontor som sitter i resepsjonen i første etasje der det er seks kontorer. I andre etasje er det lunsjrom og fire kontorer. I den senere tiden har det etablert seg et rusmiljø i området. De ansatte på sosialkontoret møtes for å planlegge forebyggende tiltak med tanke på innbrudd, ran og overfall. Utarbeid et forslag. 4.6 «Smart hus»-teknologien er et nytt begrep innenfor sikkerhet. Det innebærer at vi kan fjernstyre mange funksjoner, blant annet overvåking. Lag en liste over framtidige muligheter. 4.7 Diskuter hvilke opplysninger som må være med i en besøksprotokoll. Deretter utarbeider dere et besøksprotokollskjema. 4.8 Utarbeid en instruks for videoovervåkingssystemet. Den må inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig person, rutiner for oppbevaring, daglig bruk, vedlikehold, utlevering og sletting av film. 4.9 Diskuter hvilke steder det ikke bør være videoovervåking Ta kontakt med en virksomhet i nærheten av skolen som har videoovervåking. Tegn det eksisterende videoutstyret. Drøft plasseringen og eventuelle mangler ved anlegget Hva kan grunnene være til at videoutstyret ikke fungerer Det har vært ran på en bensinstasjon. Diskuter hvem som kan ha nytte av opplysningene fra videoopptaket. 9

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi 605-Sikkerhet.book Page 36 Friday, October 26, 2007 12:32 PM DEL B SIKKERHETSTILTAK Kapittel 3 IKT-sikkerhet Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - bruke IKT-redskaper i samsvar med

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett Brannforum 2012 Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg Leif Vikane, Statnett Beredskapsforskriften 5.5 C) Klasse 3 Anlegget skal være utført og utstyrt etter høye krav til sikring.

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Falck ønsker å tilby et produkt som gir kundene en 360 graders trygghet. Falck alarm består av:

Falck ønsker å tilby et produkt som gir kundene en 360 graders trygghet. Falck alarm består av: Falck Alarm Codan Introduksjon Falck satser igjen på Alarm i alle Nordiske land Danmark startet med alarm i 2008 Norge og Sverige startet i 2012 Finland starter i 2013 Falck ønsker å tilby et produkt som

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier?

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i oppdrettsnæringen? Tom Kavli SINTEF 1 Kameraer ser ut til å være

Detaljer

Smarthus for et bedre miljø. Ung@Miljø 2015

Smarthus for et bedre miljø. Ung@Miljø 2015 Smarthus for et bedre miljø Ung@Miljø 2015 Fakta om Eidsiva Norges femte største energiselskap Eies av 27 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1100 ansatte Ca. 153 000 kunder 3,8 TWh egen vannkraftproduksjon

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia.

-Nå tør jeg å sove alene på rommet mitt, for jeg vet at mamma og pappa kommer med en gang jeg trenger hjelp. Les mer: www.abilia. V a r s l i n g For folk flest er det å oppleve trygghet en viktig del av livet. Det å være trygg på at noen hjelper deg om du faller eller har behov for assistanse, kan være avgjørende for å opprettholde

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi

Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Introduksjon til avansert detekteringsteknologi Vi er stolte over å presentere et bredt spekter av avansert deteksjon. I dette kapittelet vil du finne alt du trenger for å detektere innbrudd og sikre dine

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer

Journal for PROSEC. brannalarmsystemer www.prosecas.no Journal for PROSEC brannalarmsystemer BRANNALARMANLEGGETS DATA Eier: Adresse: Sikkerhetsansvarlig: Idriftsettelsesdato: Alarmoverføring tilkoblet dato: Tlf: Sign: Sign: Alarmstasjon: Telefon

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi CARLO GAV AZZI Automation C o m p o n e nts Løsninger med Smart-house for Velferdsteknologi Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funk sjons svikt. Mange vil oppleve at hu kommelse og førlighet

Detaljer

Kapittel 3 Fysisk sikring

Kapittel 3 Fysisk sikring Kapittel 3 Fysisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Brukerveiledning Domonial

Brukerveiledning Domonial rukerveiledning Domonial Kundenummer: Installasjonsnummer: Sano 1225-4 sectoralarm.no Din Sector Alarm Takk for at du valgte alarm fra Sector Alarm AS. Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg i den daglige

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

B R U K E R V E I L E D N I N G

B R U K E R V E I L E D N I N G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 01.06.2012 BYGGEKORTLESER Bemanningsrapporter på web INNHOLD 1. Bemanningsliste... 3 2. Oppdater rapport... 5 3. Timelister... 5 4. Historikk... 6 5. Liste over

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL WWW.WATERGUARD.NO Systembeskrivelse WaterGuard prinsippskisse montering Waterguard adapter m/strømkutt er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i et adapter

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS.

SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS. Til SLUS sjåfører Trondheim 18.01.12 SLUS - er lett å administrere og enkel å bruke. SLUS Transport eier er ansvarlig for at sjåfører har fått opplæring i bruk av SLUS. Sjåførene er kjent med at det blir

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Falck 6980 Passasjealarm

Falck 6980 Passasjealarm Brukerveiledning Falck 6980 Passasjealarm Varenr: 320 460 2 Generelt Falck 6980 Passasjealarm består av: Falck 6980 TrådløsMottaker, Dørsensor Type IDT124 og Personbrikke PS-75. Enkelt forklart, så fungerer

Detaljer

SMART BASIC 7-KANALER

SMART BASIC 7-KANALER Smart-basic 22-08-05 14:35 Side 1 WATERGUARD SMART BASIC 7-KANALER WWW.WATERGUARD.NO Smart-basic 22-08-05 14:35 Side 2 SMART BASIC 7 KANALER SENSORLEDNING Smart-basic 22-08-05 14:35 Side 3 WATERGUARD AUTOMATISK

Detaljer

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten

Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04. Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Betjeningsenhet Versjon: 1.25 Utskriftsdato: 2014-09-04 Brukermanual TM40/TM50 Betjeningsenheten Innehåll 1. TM50/TM40 Brukergrensesnitt... 1 1.1 Layout... 1 2. Bruke TM50/TM40... 2 2.1. Tilkoble och Frakoble

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning integrert sikringsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utredning integrert sikringsanlegg Utdrag: Dette notatet omhandler et integrert sikringsanlegg bestående av adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm På forprosjektnivå

Detaljer

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Ñ Trusselhåndtering og oppdaging av nødsituasjoner Ñ Personlig beskyttelse: ulykker og aggressiv oppførsel Ñ Manuell og automatisk alarm med åstedsinformasjon

Detaljer

Alle testet. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alle testet. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alle testet Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Et effektivt og enkelt alarmsystem Et effektivt alarmsystem behøver ikke være komplisert.

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Varsling. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Varsling Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom

Detaljer

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm.

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Løsninger knyttet til sikkerhet Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Nøkkeltall: Ansatte i Westec: 7 ansatte 4 konsulenter Ansatte totalt i Realgroup: 30 Omsetning Westec 2013: 13 millioner

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold

Innhold. Del 5 Brukerinnstillinger. Del 1 Innledning. Del 2 Av- og påslag av systemet. Del 3 Alarm og feilindikering. Del 6 Test og vedlikehold SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd 24-11-08 15:14 Page 1 Innhold Del 1 Innledning 1.1. Generelt S. 03-04 1.2. Aksjonsplan S.05 Del 2 Av- og påslag av systemet 2.1 Før du slår på alarmen S. 06 2.2 Slå på hele alarmen

Detaljer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure.

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis er et unikt integrert sikkerhetssystem. Med innbruddsalarm,

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Pakken inneholder: Bevegelsessensor Magnetkontakt 2 stk fjernkontrollere ALARMPAKKE Trådløs alarmpakke for Heat-Link Hurtigveil_Alarmpakke.indd 1 24.10.14 11:26

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet.

Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasienter, pårørende eller omsorgspersoner i helsevesenet. Vi har i dag et bredt spekter av radiobaserte alarmer som gir økt trygghet for den enkelte og krever

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0

INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0 INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0 Les veiledningen nøye og oppbevar den i nærheten av enheten. Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. FORBEREDELSE... 3 2.1 LEVERANSENS INNHOLD... 3 2.2 NØDVENDIG VERKTØY... 3 3. INSTALLASJON...

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKSJON...3 2. AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV SYSTEMET MED ORIGINAL FJERNKONTROLL ELLER MED COBRA FJERNKONTROLL...3 3. AKTIVERE FUNKSJONER...4-5

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz

NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender www.nesk.biz NESK as Brukerveiledning PSPager alarmsender NESK funksjonsoversikt - PSPager alarmsender 12 karakterers alfanummerisk display. Reversibelt. Norsk tekst display Ingen ekstern antenne 2-fargers LED 2 manuelle

Detaljer