Bærekraftig ledelse som ledelsesfilosofi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig ledelse som ledelsesfilosofi"

Transkript

1 Bærekraftig ledelse som ledelsesfilosofi Per Svae Koordinator for miljøsertifisering Hordaland fylkeskommune Miljø og klimakonferanse i spesialisthelsetjenesten, Oslo 31. mars Teori Praksis 1. Litt bakgrunnsforståelse 2. Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling 3. 3-dimensjonalt lønnsomhetsbegrep 4. 3-dimensjonalt ledelsessystem 5. Bærekraftig ledelse Oversikt 6. Å komme i gang 7. Innføre verdifokusert tenkning og ledelse 8. Målhierarki med gode indikatorer 9. Tredimensjonalt ledelsessystem 10. Utvikle kultur for kvalitet og bærekraft 11. Flerdimensjonal lønnsomhetsvurdering 12. Oppsummering

2 1) Litt bakgrunnsforståelse Hvorfor trenger vi nytenking i vår tid? Det tredje sjokket : Ikke flat Ikke sentrum Bare én

3 1) Litt bakgrunnsforståelse Miljøbølger - Nye typer tiltak tas i bruk ÅR: Fra ca Fra ca Fra ca ?? MILJØ- PROBLEM Arter utryddet Villmark truet Lokale og regionale økokriser Globale økokriser Industrielle katastrofer Regional og global helsekrise? Ekstremt vær? MÅL Økonomisk Vekst og vern Svak bærekraftighet Sterk bærekraftighet POLITISK VIRKEMIDDEL SOSIAL TEKNOLOGI FYSISK TEKNOLOGI Lovregulering Fredning av arter/ arealer. Fengsel/bøter Overvåking: Grenser Vakter/politi Offentlig styring Byråkrati: Tillatelser Konsesjoner Lengre rør, høyere piper, renseanlegg Bruke markedsmekanismen Grønne konsumenter Miljøledelse Miljøskattesystem Økoeffektivitet: Forurensnings- og avfallsminimering. Forebyggelse Selvregulering og menneskelig utvikling Frivillig ansvar Etisk styring Frivillige avtaler Restrukturering: Nye teknologier Endret infrastruktur Ny livsstil Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Management - Integrating Sustainable Development in Corporate Strategy. In Ulhøi and Madsen: Industry and the Environment - Practical Approaches to Environmental Management. Aarhus 1996: The Aarhus School of Business.

4 1) Litt bakgrunnsforståelse Prof. Lars Bern: Ressursklemmen (1996): Ressurstilgang Krisepunktet Frihetsgrad Ressursbehov ?? Stiplede linjer = Bærekraftig utvikling Tid Ressursforbruk Organisk vekst Klima: Var mulig i 1970, ikke nå lenger. S-formet vekstkurve, f.eks. veksten til ett enkelt menneske Eksponentiell vekst og krise Ressursforbruk Tid Opprinnelig bærekraft Redusert bærekraft etter overforbruk FNs klimapanel, 4. rapport (2007): Stanse veksten i CO 2 innen Tid % reduksjon innen For å unngå mer enn 2º - 2,4º økt temp.

5 1) Litt bakgrunnsforståelse Eksponentiell vekst og krise Ressursforbruk Opprinnelig bærekraft Redusert bærekraft etter overforbruk Tid Den fysiske realiteten: Uendelig eksponentiell vekst er umulig i en endelig fysisk verden. Vi trenger et paradigmeskifte Fra: Maksimering av fortjeneste i privat sektor / Evt. ensidig kostnads- og effektivitetsfokus i off. sektor Til: Ledelsesteori for bærekraftig ledelse Fra: Til: Maksimering av økonomisk vekst Tverrfaglig teori og politikk for bærekraftig utvikling Når er utviklingen bærekraftig?

6 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Utgangspunktet for en vitenskapelig definisjon er økonomen John Hicks definisjon av inntekt fra 1950-tallet: Inntekt er det største forbruk man kan tillate seg i en periode uten å tære på formuen. Hvilken formue er det som skal bevares?

7 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Økonomisk bærekraftighet = Sum R + N må bevares Realkapital + Naturkapital Forutsetning: Natur kan generelt erstattes av menneskeskapt kapital. Politikk: Tilhengere: Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Miljøvern må begrenses til det økonomien tåler. Tradisjonelle økonomer og politikere. Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Development and the Concept of Profitability. Concepts, Definitions and a Framework for the Discussion. Publisert i Ytterhus and Wolff: Environmental Management - Where do we stand? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1995.

8 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Økologisk bærekraftighet = R og N må bevares hver for seg Realkapital og Naturkapital Forutsetning: Politikk: Tilhengere: Natur kan generelt ikke erstattes av menneskeskapt kapital. Økologisk bærekraftig utvikling. Økonomisk vekst må begrenses til det naturmiljøet tåler. Miljøorganisasjoner og miljøfaglige institusjoner flest. Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Development and the Concept of Profitability. Concepts, Definitions and a Framework for the Discussion. Publisert i Ytterhus and Wolff: Environmental Management - Where do we stand? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1995.

9 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Økonomisk eller økologisk bærekraftighet? Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987): Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. FNs Miljøprogram (1992): Bærekraftig utvikling er å øke livskvaliteten for menneskene, mens man lever innenfor bæreevnen til de støttende økosystemer. Økologisk bærekraftighet Når er vi innenfor bæreevnen? Mål: Økt livskvalitet Beskrankning: Innenfor naturkapitalens bæreevne

10 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Å ikke overskride bæreevnen = å innfri de seks miljøbud: Opprettholde naturkapitalen 1) Ikke høste mer enn tilvekst av levende ressurser. 2) Ikke forurense mer enn naturens rensekapasitet. 3) Ikke risikere varig økokatastrofe eller artsutrydding. Kretsløpsøkonomi Opprettholde menneskeskapt kapital 4) Ikke forbruke kapital av ikke-fornybare materielle ressurser. 5) Ikke være avhengig av ikke-fornybare energiressurser. Minimere globalt overforbruk 6) Minimere globalt overforbruk som overskrider pkt. 1-5 når u-lands levestandard heves for å løse verdens fattigdomsproblem. Internasjonale avtaler og samarbeid Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Management - Integrating Sustainable Development in Corporate Strategy. In Ulhøi and Madsen: Industry and the Environment - Practical Approaches to Environmental Management. Aarhus 1996: The Aarhus School of Business.

11 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling FNs Miljøprogram (1992): Bærekraftig utvikling er å øke livskvaliteten for menneskene, mens man lever innenfor bæreevnen til de støttende økosystemer. Mål: Økt livskvalitet Beskrankning: Innenfor naturkapitalens bæreevne Hva øker livskvaliteten?

12 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Å øke livskvaliteten = At behov dekkes Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Development and the Concept of Profitability. Concepts, Definitions and a Framework for the Discussion. Publisert i Ytterhus and Wolff: Environmental Management - Where do we stand? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1995.

13 2) Vitenskapelig definisjon av bærekraftig utvikling Å øke livskvaliteten = At behov dekkes

14 3) 3-dimensjonalt lønnsomhetsbegrep Fra behovsteori til lønnsomhetsbegrep Tredimensjonal behovsteori Indre behov Økologiske behov Materielle behov Tredimensjonalt lønnsomhetsbegrep Sosialregnskap Miljøregnskap Økonomisk regnskap Kilde: Per Svae: Ekonomi för livskvalitet. I Mats Friberg og Johan Galtung: Alternativen. Akademilitteratur. Stockholm Side 173

15 3) 3-dimensjonalt lønnsomhetsbegrep The United Nations 2005 World Summit: 3 pillarer for bærekraftig utvikling Sosial utvikling Vern av naturmiljøet Økonomisk utvikling Tredimensjonal virkelighetsoppfattelse og lønnsomhetsbegrep Sosialregnskap Miljøregnskap Økonomisk regnskap

16 4) 3-dimensjonalt ledelsessystem Stigen for bærekraftig ledelse Lønnsomhet = Ivareta helheten og løfte seg i stigen NIVÅ AV BÆREKRAFT MILJØ DIMENSJONEN Grønne verdier SOSIALE DIMENSJONEN Røde verdier ØKONOMISKE DIMENSJONEN Blå verdier 5) Sterk bærekraft Økologisk bærekraftighet Helhetlig miljøledelse Sosial bærekraftighet: Helhetsorientert ledelse og menneskelig vekst Økonomisk bærekraftighet: Langsiktig realøkonomisk lønnsomhet i tre dimensjoner 4) Svak bærekraft Økoeffektivitet: Forebygge forurensninger. Minimere avfall og ressursbruk Behovsorientering: Verdifokusert ledelse, kunde- og medarbeiderorientering Balansert verdiskaping: Forebyggende verdiskaping i tre dimensjoner 3) Økonomisk vekst Internkontroll: Innfrielse av helse, miljø- og sikkerhetskrav Maktbalanse: Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og fagforeningskrav Snill kapitalisme Maksimere overskudd innenfor lovverk og vanlig etikk 2) Uansvarlighet Problemfornektelse: Miljøuansvarlighet Maktorientering: Sosial uansvarlighet og utnytting av ansatte Rå kapitalisme: Profittmaksimering uten etikk. Ensidig egeninteresse. 1) Kriminalitet Rovdrift: Miljøkriminalitet Voldsmentalitet: Sosial kriminalitet, rovdrift på ansatte Hensynsløshet: Økonomisk kriminalitet, plyndring Kilde: Per Hjalmar Svae: Sustainable Management - Integrating Sustainable Development in Corporate Strategy. In Ulhøi and Madsen: Industry and the Environment - Practical Approaches to Environmental Management. Aarhus 1996: The Aarhus School of Business.

17 4) 3-dimensjonalt ledelsessystem ISO Veiledning i implementering av sosialt ansvar Kunngjort vedtatt Publisert i Norge Se Dokumentet er en veiledning, ikke en sertifiseringsstandard eller et styringssystem. Dokumentet sammenfatter global enighet om hva sosialt ansvar er.

18 4) 3-dimensjonalt ledelsessystem ISO Veileder i virksomheters sosiale ansvar Sosialt ansvar omfatter: 1. Organisasjonens ledelsessystem 2. Respektere menneskerettigheter 3. Behandling av lønnsmottakere 4. Miljøvern 5. Rettferdighet og rett framferd (innad, utad) 6. Behandling av forbrukere 7. Lokalsamfunnsansvar

19 Teori: 5) Bærekraftig ledelse - Oppsummering Bærekraftig ledelse Tredimensjonal virkelighet Sosial Økonomisk utvikling utvikling Vern av naturmiljøet Tredimensjonal behovsteori Tredimensjonalt ledelsessystem Indre behov Sosialregnskap Økologiske behov Miljøregnskap Materielle behov Økonomisk regnskap Praksis: Hvordan klatre i stigen? 6. Å komme i gang 7. Innføre verdifokusert tenkning og ledelse 8. Utvikle målhierarki med gode indikatorer Stigen for bærekraftig ledelse MILJØ SOSIALE ØKONOMISKE NIVÅ AV DIMENSJONEN DIMENSJONEN DIMENSJONEN BÆREKRAFT Grønne verdier Røde verdier Blå verdier 5) Økologisk bærekraftighet Sosial bærekraftighet: Økonomisk bærekraftighet: Sterk Helhetlig miljøledelse Helhetsorientert ledelse Langsiktig realøkonomisk bærekraft og menneskelig vekst lønnsomhet i tre dimensjoner Økoeffektivitet: Behovsorientering: Balansert verdiskaping: 4) Forebygge Verdifokusert ledelse, Forebyggende Svak forurensninger. Minimere kunde- og medarbeiderorientering i tre dimensjoner verdiskaping bærekraft avfall og ressursbruk Internkontroll: Maktbalanse: Snill kapitalisme 3) Økonomisk Innfrielse av helse, Innfrielse av Maksimere overskudd vekst miljø- og sikkerhetskrav arbeidsmiljøkrav og innenfor lovverk fagforeningskrav og vanlig etikk Problemfornektelse: Maktorientering: Rå kapitalisme: 2) Uansvarlighet Miljøuansvarlighet Sosial uansvarlighet og Profittmaksimering uten utnytting av ansatte etikk. Ensidig egeninteresse. Rovdrift: Voldsmentalitet: Hensynsløshet: 1) Kriminalitet Miljøkriminalitet Sosial kriminalitet, Økonomisk kriminalitet, rovdrift på ansatte plyndring 9. Implementere tredimensjonalt regnskaps- og ledelsessystem 10. Utvikle kultur for kvalitet og bærekraft 11. Flerdimensjonal lønnsomhetsvurdering 12. Oppsummering

20 6) Komme i gang Starter der man er og bygger ut etter hvert i hver dimensjon. Økonomiske dimensjon Økonomistyring har man gjerne. Sosiale dimensjon Ha/skape en velfungerende organisasjon og HMS-system og videreutvikle det. Miljødimensjonen Sette i gang med miljøsertifisering Miljøfyrtårn, Svanen, ISO14001, EMAS.

21 6) Komme i gang Gradvis utvikle et 3-dimensjonalt regnskaps- og ledelsessystem Miljøregnskap - F.eks. som miljørapporten til stiftelsen Miljøfyrtårn Sosialregnskap (CSR) - Arbeidsmiljøundersøkelse - Kundetilfredshetsundersøkelse - Etisk regnskap (lokalsamfunn, u-land) Økonomisk regnskap - Resultat - Balanse/Soliditet - Likviditet Årlig rapport (regnskap) og handlingsplan (budsjett) i alle tre dimensjoner på alle nivåer i organisasjonen = 3-dim. ledelse.

22 7) Verdifokusert ledelsealternativfokusering: VERDIFOKUSERING Metode for meningsutveksling Preferanseanalyse = diskusjon om verdier: - Klargjøre hvorfor vi må fatte en beslutning - Avdekke grunnleggende verdier - Lage målhierarki, dvs. presisere målene - Bestemme viktighet av ulike delmål. Først bestemme løsingen. Deretter finne argumenter og kjøre det gjennom. Konsekvensanalyse = beskrive hva som vil skje: - Objektivitet som mål - Fullstendighet som mål: Få oversikt over fordeler og ulemper ved alle alternativer. Evaluering = diskusjon om hva som er best: - Erkjennelse av målkonflikter og at helheten viktigst. - Verdifokusert samtale: Hva fremmer målene best? - Prosessen (bevisstgjøring) vel så viktig som resultatet

23 8) Utvikle målhierarki med gode indikatorer Målhierarki Strukturering av indikatorer Hovedmål som realiserer visjonen. MAX Bærekraft Sammenfattende mål som grupperer likeartede verdier og inneholder alle de nevnte delmål. MAX Miljø messig bære kraft MAX Produksjonsresultat MAX Sosial bære kraft Delmål som sier hva vi egentlig mener med de sammenfattende mål, og som er målbare. MIN Klima fot avtrykk MIN Fossil energi MAX Miljø merkede produkte r MAX Behandlede pasienter MAX Arbeids miljø indikator MAX Kunde til freds het Indikatorer (Kriterier) Måleenhet = Hvordan vi måler delmål. Klimagass Olje- Antall Behandlings- Sammen Sammen utslipp, ekvivalenter ekvivalenter sattt satt tonn tonn DRG-poeng indikator indikator

24 8) Målhierarki med gode indikatorer Bærekraftindikatorer - Miljøfyrtårnportalen Omsetning, kr Sykefravær, % Miljømerkede produkter, antall Miljøsertifiserte leverandører, antall Kildesortert avfall, ulike typer og totalt, kg Restavfall, kg Kildesorteringsprosent, beregnet Gjenvinningsgrad, beregnet Papir per årsverk, kg, beregnet Energiforbruk, ulike typer og totalt, kwh Energiforbruk per kvm og per årsverk, beregnet Flytimer Drivstoffforbruk, ulike typer og totalt, liter Bilkjøring, km Utslipp av CO2 per år, beregnet Gjennomførte tiltak og handlingsplan når det gjelder: arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, energi, transport, utslipp, annet

25 8) Målhierarki med gode indikatorer 75 enheter: 46 skoler, 24 tannklinikkområder, 5 andre 43 variabler, 22 nøkkeltall + Gjennomførte tiltak og Handlingsplan på 7 miljøtema

26 9) 3-dimensjonalt ledelsessystem Å samle inn og distribuere relevant informasjon. Fatte beslutninger og utføre arbeidsoppgaver. 1. RAMMEBETINGELSER Mål: Oversikt og rettsoppfyllelse 2. ORGANISASJON OG LEDELSE Mål: Levere kvalitet og vedvarende forbedring 3. RESSURSER Mål: Riktige ressurser God forvaltning 4. PROSESSER Mål: Effektivitet Sikkerhet Helse og trivsel Miljøvern 5. PRODUKTER Mål: Kvalitet Lav kostnad 6. DISTRIBUSJON Mål: Kundetilfredshet Lønnsomhet Informasjonsflyt i Caretaker Verdibasert ledelses- og informasjonsystem Ressursstrøm F.eks. Balansert målstyring F.eks. Kvalitetsledelsessystem

27 9) 3- dimensjonal ledelse med balansert målstyring Styringskort - Stjørdal kommune

28 10) Utvikle kultur for kvalitet og bærekraft Hva slags ledelse og organisasjonskultur vil vi ha? Utviklingstrinn Ego identifisert med Indre styring Ytre styring Målet er å utvikle:???? 5. Åndsvesen Åndelig mening med livet Veiledning: Intuisjon, tolke tegn Åndelig kontakt og helhetsforståelse Åndsevner På vei mot? 4. Medmenneske (sjel) Ønsker og behov Innlevelse: Forståelse, medfølelse Følsomhet, etikk og ansvarsvillighet Følsomhet og etikk Demokratisk 3. Menneske Tanker, regler og holdninger Mental forståelse og pliktfølelse Regler: Lover, avtaler, skikker Saklighet og demokrati Middelalder 2. Dyrisk nivå: Instinktiv maktsøken Grådighet Umettelige drifter, instinktive reaksjoner Makt: Dominans og underkastelse Respekt og maktbalanse Vikingtid 1. Cellenivå: Instinktiv kamp for overlevelse Frykt og mistillit Kamp- og fluktinstinktet overstyrer alt Frykt: Kamp, vold og lovløshet Samarbeid og fred

29 10) Utvikle kultur for kvalitet og bærekraft Bør ulike mennesketyper ledes ulikt? Mennesketype De som er åndelig begavet De som fungerer som selvstendige individer Veltilpassede organisasjonsmedlemmer De som er vant til å ha en sjef! De som sluntrer unna/manipulerer Må vi bruke forskjellige styringsprinsipper? Gi rom for fri kreativitet? Gi frihet, ansvar og tillit? Ha klare rettigheter og plikter? Detaljstyre og kreve lydighet? Streng styring og kontroll. True med sanksjoner hvis ikke?

30 10) Utvikle kultur for kvalitet og bærekraft Miljøkunnskap og motivasjon Hvordan skape kultur for miljøfokus? Tanke Følelse Vilje Miljøkunnskap, f.eks. miljøkurs Holdningsendring, f.eks.film som berører Handlingsendring, f.eks. ny rutine Hva kan vi gjøre på hvert plan? Grunnleggende miljøkurs i fylkeskommunen: media.hfk.no

31 11) Flerdimensjonal lønnsomhetsvurdering Prosessen ved lønnsomhetsvurdering PREFERANSEANALYSE 1. Organisasjon og problemstilling 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Mål for bedriften 7. Målhierarki for strategivalg/ beslutning 8. Kriterier (indikatorer) 10. Preferansemodell (m/ el. u/data) EVALUERING Rangering 11. EVALUERING Følsomhetsanalyse Usikkerhetsanalyse Anbefaling LEDELSE - Verdifokusert ledelse - Daglig ledelse og oppfølging IVERKSETTELSE 12. Iverksettelse 13. Oppfølging og korrigering 9. Beslutningstabell (skårer for indikatorer) Evt. mål-middel-analyse KONSEKVENSANALYSE 6. Beslutningsalternativer 5. Strategisk analyse STRATEGISK ANALYSE

32 11) Flerdimensjonal lønnsomhetsvurdering - Evaluering Preferansemodell Enkel ved hjelp av regneark Risikonøytralitet. Additiv totalnyttefunksjon. Konsekvensanalyser Delmålenes (kriterienes) nyttefunksjoner Nåverdi Miljø Sosialt % måloppfyllelse % mål- % mål- Måleenhet: mill kr. Poeng oppfyllelse Poeng oppfyllelse Investere % 8 89 % 3 33 % Ikke investere 2 50 % 4 44 % % Skala: Beste Verste Vekting av delmålene, sammenveiing og rangering Vekt % måloppfyllelse Vekt % måloppfyllelse Vekt % måloppfyllelse Investere 50 % 100 % 30 % 89 % 20 % 33 % Ikke investere 50 % 50 % 30 % 44 % 20 % 100 % Formel: Vekt1 Prosent1 + Vekt2 Prosent2 + Vekt3 Prosent3 Nyttefunksjoner hvis risikonøytralitet (Ikke viktig å unngå de verste eller å oppnå de beste konsekvenser) % måloppfyllelse = (Score - Verste) / (Beste - Verste) Veid % måloppfyllelse 83 % 58 % = Veid % måloppfyllelse Additiv totalnyttefunksjon Veier sammen alle dimensjonene Viktighet av delmål Rangering Lønnsomhet i 3 dimensjoner

33 12) Oppsummering Bærekraftig ledelse er verdifokusert ledelse Hjerteløsningsmodellen Himmelske mål Mine behov Dine behov Forhandling (ego): Mål = Best mulig resultat for seg selv. Verdifokusering (hjerte): Mål = Frivillig søke å ivareta alle hensyn best mulig. Jordiske muligheter

34 12) Oppsummering Stigen for bærekraftig ledelse Lønnsomhet = Å ivareta helheten og løfte seg i stigen NIVÅ AV BÆREKRAFT MILJØ DIMENSJONEN Grønne verdier SOSIALE DIMENSJONEN Røde verdier ØKONOMISKE DIMENSJONEN Blå verdier 5) Sterk bærekraft Økologisk bærekraftighet Helhetlig miljøledelse Sosial bærekraftighet: Helhetsorientert ledelse og menneskelig vekst Økonomisk bærekraftighet: Langsiktig realøkonomisk lønnsomhet i tre dimensjoner 4) Svak bærekraft Økoeffektivitet: Forebygge forurensninger. Minimere avfall og ressursbruk Behovsorientering: Verdifokusert ledelse, kunde- og medarbeiderorientering Balansert verdiskaping: Forebyggende verdiskaping i tre dimensjoner 3) Økonomisk vekst Internkontroll: Innfrielse av helse, miljø- og sikkerhetskrav Maktbalanse: Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og fagforeningskrav Snill kapitalisme Maksimere overskudd innenfor lovverk og vanlig etikk 2) Uansvarlighet Problemfornektelse: Miljøuansvarlighet Maktorientering: Sosial uansvarlighet og utnytting av ansatte Rå kapitalisme: Profittmaksimering uten etikk. Ensidig egeninteresse. 1) Kriminalitet Rovdrift: Miljøkriminalitet Voldsmentalitet: Sosial kriminalitet, rovdrift på ansatte Hensynsløshet: Økonomisk kriminalitet, plyndring

35 Bærekraftig ledelse Takk for oppmerksomheten Interessert i mer detaljer? Kan sende lysbilder fra 3 timers forelesning om Bærekraftig ledelse på kurs i miljøledelse ved HiB. Send e-post til:

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer