POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE UKE 20. Dokumenter registrert: 12.05.2014-18.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:"

Transkript

1 Lnr: 13/13 Regdato: Arkivkode:GBNR 158/316 Saksnr: 13/4-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Navn: Bjørn Strandkaas Dok.beskr: SØKNAD OM ENEBOLIG, GBNR 158/316, BLÅBÆRSTIEN 6, BJØRN STRANDKAAS Lnr: 1465/14 Regdato: Arkivkode:NAVN BULTERUD Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Sigurd Bulterud Dok.beskr: BULTERUD SIGURD GBNR 69/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1872/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Natrud Korn DA Saksnr: 10/878-7 Dok.type: /I Gradering: Navn: Natrud Korn DA Dok.beskr: NATRUD KORN DA GBNR 168/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1874/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Nes Saksnr: 10/820-7 Dok.type: /I Gradering: Navn: Jan Vidar Nes Dok.beskr: NES JAN VIDAR GBNR 88/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1876/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Lintho Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Nils Håkon Lintho Dok.beskr: LINTHO NILS HÅKON GBNR 123/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1877/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Nilsen Saksnr: 10/822-8 Dok.type: /I Gradering: Navn: Frøydis Baastad Nilsen Dok.beskr: NILSEN FRØYDIS BAASTAD GBNR 166/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013

2 Lnr: 1883/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Stormorken Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Olav Stormorken Snekker Dok.beskr: STORMORKEN OLAV SNEKKER GBNR 179/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1887/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Wiiksaas Saksnr: 10/865-7 Dok.type: /I Gradering: Navn: Ole Johan Manfred Wiksaas Dok.beskr: WIKSAAS OLE JOHAN MANFRED GBNR 147/37 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013 Lnr: 1910/14 Regdato: Arkivkode:243 *** Saksnr: 14/88-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: BOSTØTTE VEDTAKSLISTER OG SØKNADSBEHANDLING - TERMIN 03/2014 Lnr: 2205/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/318-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD Lnr: 2455/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 121/1 Saksnr: 11/173-9 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Øivind Aandstad Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET TILSAGN OM TILSKUDD TIL TILTAK PÅ GBNR 118/2 Lnr: 2471/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 51/2 Saksnr: 14/343-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: EiendomsMegler 1 Dok.beskr: TOTORPVEIEN /2 EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET

3 Lnr: 2473/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 61/36 Saksnr: 14/345-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Rostislav Smutny og Miroslava Smutna Dok.beskr: 61/36 - ÅSGÅRD 4 - IKKE VESENTLIG FASADEENDRING - SØKNAD OM ENDRING AV 2 VINDUER Lnr: 2474/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 62/112 Saksnr: 14/346-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Jonas Gasiunas Dok.beskr: 67/112 - FESTNINGSÅSEN 43 - TILLBYGG PÅ BOLIG- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 2475/14 Regdato: Arkivkode:F31 *** Saksnr: 14/347-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: NAV//WH SEN Dok.beskr: SØKNAD OM BOSETTING Lnr: 2476/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 99/1 og 98/5 Saksnr: 14/348-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Mikael Moen Østby Dok.beskr: TRØGSTADVEIEN /5 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr: 2478/14 Regdato: Arkivkode:140 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Trøgstad Elverk AS Dok.beskr: UTTALELSE - OPPSTART AV PLANARBEID FOR SKJØNHAUG SENTRUM Lnr: 2479/14 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Havnås Oppvekstsenter Dok.beskr: SØKNAD OM MIDLER TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN VÅREN 2014

4 Lnr: 2482/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 71/3 Saksnr: 14/325-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Cathrine Grønær Dok.beskr: SVAR - GBNR 71/3 - ORDERUDVEIEN OPPFØRING AV LESKUR TIL HEST - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 2483/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/86-2 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Dok.beskr: TIDLIGPENSJON FOR JORDBRUKERE Lnr: 2484/14 Regdato: Arkivkode:A10 Saksnr: 13/270-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Til berørte parter Dok.beskr: SVAR - KARTLEGGING AV KOMMUNENS PLAN FOR OPPFYLLELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS 2014 Lnr: 2485/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 137/1 Saksnr: 13/775-3 Dok.type: /I Gradering: Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: BRØSHOLVEIEN /1 - INNVILGET ERSTATNING ETTER AVLINGSSVIKT KORN - KOPI BREV HENNING KONGSBAK Lnr: 2486/14 Regdato: Arkivkode:A24 Saksnr: 14/349-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//TAO SEN Navn: Mortenstua skole Dok.beskr: VEDR. BEHOV FOR AREAL ELLER EGNET BYGG FOR MORTENSTUA SKOLE Lnr: 2487/14 Regdato: Arkivkode:NAVN Berget Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Navn: Roar Berget Dok.beskr: BERGET ROAR GBNR 151/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET SOMMER 2013

5 Lnr: 2488/14 Regdato: Arkivkode:243 *** Saksnr: 14/88-4 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: BOSTØTTE VEDTAKSLISTER OG SØKNADSBEHANDLING - TERMIN 04/2014 Lnr: 2489/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 69/14 Saksnr: 14/350-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Rune Lier Dok.beskr: LANGSÆTERVEIEN - 69/14 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK - FORURENSNINGSTILTAK Lnr: 2490/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/351-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Dok.beskr: SØKNAD OM TIDLIGPENSJON FOR JORDBRUKERE Lnr: 2491/14 Regdato: Arkivkode:210 Saksnr: 14/120-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/REGN/AN SEN Navn: Indre Østfold Kommunerevisjon Dok.beskr: OPPSUMMERING AV UTFØRT ARBEID VED REGNSKAPSAVLEGGELSEN 2013 FOR TRØGSTAD KOMMUNE Lnr: 2492/14 Regdato: Arkivkode:033 Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Dok.beskr: OVERSENDELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2013 OG PROTOKOLL FRA MØTE Lnr: 2493/14 Regdato: Arkivkode:210 Saksnr: 14/120-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/REGN/AN SEN Navn: Indre Østfold Kommunerevisjon Dok.beskr: REVISORS BERETNING UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET

6 Lnr: 2494/14 Regdato: Arkivkode:*** Saksnr: 14/344-2 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM GRUNNSKOLE FOR VOKSNE Lnr: 2495/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 102/2 Saksnr: 14/95-5 Dok.type: /U Gradering: Navn: Dag Løvseth Dok.beskr: SVAR - FURUKOLLVEIEN /2 - SØKNAD OM FRADELING AV TUN OG BYGGNING Lnr: 2496/14 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 07/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Havnås oppvekstsenter Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN VÅREN 2014 Lnr: 2497/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 121/1 Saksnr: 11/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Øivind Aandstad Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORURENSNINGSTILTAK PÅ GBNR 121/1 OG 179/3 Lnr: 2498/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 66/6 Saksnr: 14/199-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Harald Strand Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - TILSAGN OM TILSKUDD TIL HYDROTEKNISKE ANLEGG PÅ GBNR. 66/6 Lnr: 2500/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 174/3 og 4 Saksnr: 14/352-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Arnhild Arnegaard Dok.beskr: GBNR 174/3 OG 4 - CARLSHØI - TURISTHOTELLET SOM OPPLEVELSESSTED OG KULTURMINNE - SØKNAD OM DISPENSASJON

7 Lnr: 2501/14 Regdato: Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/313-4 Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN Lnr: 2502/14 Regdato: Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/326-2 Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SØKNAD PÅ STILLING SOM ASSISTERENDE REKTOR VED SKJØNHAUG SKOLE Lnr: 2503/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 85/4 Saksnr: 07/391-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Monica Kristoffersen Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM SPESIELLE MILJØTILTAK FORURENSNINGSTILTAK - TILSAGN OM TILSKUDD TIL HYDROTEKNISKE TILTAK PÅ GBNR 85/4 Lnr: 2508/14 Regdato: Arkivkode:V72 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Kåre Hardang Dok.beskr: EGENMELDINGSSKJEMA FOR OPPFØLGING AV SKOGEIERS FORYNGELSESPLIKT I FORSKRFIT OM BÆREKRAFTIG SKOGBRUK Lnr: 2510/14 Regdato: Arkivkode:V72 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Helge Maurtvedt Dok.beskr: EGENMELDINGSSKJEMA FOR OPPFØLGING AV SKOGEIERS FORYNGELSESPLIKT I FORSKRIFT OM BÆREKRAFTIG SKOGBRUK Lnr: 2511/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 85/4 Saksnr: 07/391-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Monica Kristoffersen Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM SPESIELLE MILJØTILTAK - FORURENSNINGSTILTAK TILSAGN OM TILSKUDD TIL

8 OPPRENSKING AV FANGDAM MELLOM VASVIK OG SKJÆRINGRUD Lnr: 2512/14 Regdato: Arkivkode:G02 Saksnr: 14/231-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Østfold Taxitjenester AS Dok.beskr: PURRING PÅ BREV VEDR. EGENTRANSPORT OG NY BIL KIRKENG Lnr: 2513/14 Regdato: Arkivkode:K20 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Fredrikstad Brann- og redningskorps Dok.beskr: INNKALLING REPRESENTANTSKAPSMØTE I IUA ØSTFOLD Lnr: 2514/14 Regdato: Arkivkode:F40 Saksnr: 13/474-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HELSE/BARN/AP SEN Navn: Advokathuset i Lillestrøm Dok.beskr: KRAV OM SALÆR OG REISEREGNING SOM SAKKYNDIG FOR BARNEVERNTJENESTEN Lnr: 2516/14 Regdato: Arkivkode:256 Saksnr: 14/353-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKON//AT SEN Navn: Kirkeverge i Trøgstad Dok.beskr: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - ENØK VARMEANLEGG BÅSTAD KIRKE Lnr: 2517/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/318-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM ******************* Lnr: 2518/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 152/1 Saksnr: 14/73-5 Dok.type: /I Gradering: Navn: Siri Bjørnstad Dok.beskr: GBNR 152/1 - GÅSEHOLMEN - TILLEGGSOPPLYSNINGER OG JUSTERING SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TILBYGG PÅ GÅSEHOLMEN - 152/1

9 Lnr: 2519/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 63/246 Saksnr: 13/30-33 Dok.type: /I Gradering: Navn: Terje N Frydenlund Dok.beskr: ULOVLIG OPPFØRTE MURER OG BRUK AV GANGVEI TIL BOLIGFORMÅL I TRAFIKK/FRIOMRÅDE - 63/245 - SPØRSMÅL OM SAKSBEHANDLINGSTID Lnr: 2521/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 158/28 Saksnr: 14/354-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Walk Kornel Lukasz Wojciechowski Dok.beskr: 158/28 - BÅSTADVEIEN TILBYGG, FASADEENDRING, NY BO ENHET, GARASJE OG GÅRDSPLASS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr: 2522/14 Regdato: Arkivkode:A20 &02 Saksnr: 14/355-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TRUS//ELB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INFORMASJON OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ SLUTTVURDERING I GRUNNSKOLEN Lnr: 2523/14 Regdato: Arkivkode:144 &13 Saksnr: 14/356-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Aurskog-Høland kommune Dok.beskr: FORSLAG TIL SEKTORPLAN FOR HELSE OG REHABILITERING I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Lnr: 2524/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/357-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: SERVSAMF//EBB SEN Dok.beskr: PERSONALMAPPE - KREVER FAST ANSETTELSE Lnr: 2525/14 Regdato: Arkivkode:A20 Saksnr: 14/358-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: NAV Forvaltning Akershus 02 Dok.beskr: INFORMASJON VEDRØRENDE RETT TIL OPPLÆRINGSPENGER - SKOLETILBUD VED DØVESKOLER

10 Lnr: 2526/14 Regdato: Arkivkode:033 Saksnr: 14/294-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Helge Kolstad /leder Dok.beskr: MØTEINNKALLING TIL KONTROLLUTVALGET TRØGSTAD Lnr: 2527/14 Regdato: Arkivkode:K46 Saksnr: 14/359-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Morten Svendsen Dok.beskr: SØKNAD OM GODKJENNING AV HJORTEVALD BÅSTAD HJORTEJAKTSLAG Lnr: 2528/14 Regdato: Arkivkode:M88 Saksnr: 12/605-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//PF SEN Navn: Nordkanten AS Dok.beskr: FEIING - REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER BÅSTADTUNET Lnr: 2529/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/360-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Dok.beskr: SØKNAD OM MIDLER FRA INNOVASJON NORGE Lnr: 2530/14 Regdato: Arkivkode:G00 Saksnr: 14/289-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//BH SEN Navn: Sykehuset Østfold v/odd Petter Nilsen (samhandlingssjef) Dok.beskr: INFORMASJONSMØTE VEDR FLYTTING AV PASIENTER FRA FREDRIKSTAD TIL KALNES Lnr: 2533/14 Regdato: Arkivkode:F80 Saksnr: 14/361-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HELSE//HBB SEN Navn: RVTS /Regionalt ressursenter mot vold Dok.beskr: KOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER

11 Lnr: 2534/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 87/2 Saksnr: 14/362-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Henning Aarstad Dok.beskr: GBNR 87/2 - BINGENVEIEN SØKNAD OM FRADELING AV CA 1 DEKAR TOMT FRA LANDBRUKSEIENDOM SOM TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN GBNR 87/7 BINGENVEIEN 455 Lnr: 2544/14 Regdato: Arkivkode:K46 Saksnr: 14/359-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Hans Arnesen Dok.beskr: SØKNAD OM GODKJENNING AV HJORTEVALD TOSEBYGDA HJORTEJAKTSLAG Lnr: 2555/14 Regdato: Arkivkode:M74 Saksnr: 14/363-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//PF SEN Navn: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dok.beskr: KORTVARIG FRAVIK FRA FORSKRIFT OM ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV BRANNVESEN Lnr: 2556/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 28/35 Saksnr: 14/364-1 Dok.type: /I Gradering: Navn: Hilde Mørk Dok.beskr: GBNR 174/14 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR KJØP AV TOMT Lnr: 2574/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/235-5 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: HENVISNINGSSKJEMA MANGLENDE UNDERSKRIFT Lnr: 2575/14 Regdato: Arkivkode:417 *** Saksnr: 07/66-37 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SØKNAD OM LÆRLINGEPLASS

12 Lnr: 2576/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/235-6 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: SVAR - VEDR HENVISNINGSSKJEMA MANGLENDE UNDERSKRIFT Lnr: 2577/14 Regdato: Arkivkode:143 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Byggutengrenser Dok.beskr: MONARYGGEN - KONSEKVENSANALYSE OG SAMFUNNSVERDI - ETTERLYSER RESPONS PÅ BREV Lnr: 2590/14 Regdato: Arkivkode: Saksnr: 14/365-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Navn: Linda Tendeland Dok.beskr: LINDA TENDELAND TAKKER JA TIL STILLINGEN SOM SYKEPLEIER Lnr: 2593/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/191-6 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TRUS//ELB SEN Dok.beskr: SPESIALUNDERVISNINGSMAPPE - VEDR HENVISNING Lnr: 2598/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 12/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN Dok.beskr: SAKKYNDIG VURDERING VEDR BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING Lnr: 2608/14 Regdato: Arkivkode:143 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Jan Kirkeby Dok.beskr: UTTALELSE TIL ANNEN GANGS HØRING - KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU-MOMARKEN

13 Lnr: 2614/14 Regdato: Arkivkode:143 Saksnr: 14/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Jan Kirkeby Dok.beskr: VEDR ORIENTERINGSMØTE OM NY HØRINGSRUNDE- KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU-MOMARKEN Lnr: 2620/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: PERSONALMAPPE - AFP OPPHØRER VED 67 ÅR (KOPI) Lnr: 2624/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON - HØYERE PENSJONSGRAD (KOPI) Lnr: 2628/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 10/81-6 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: PERSONALMAPPE - AFP OPPHØRER VED 67 ÅR (KOPI) Lnr: 2640/14 Regdato: Arkivkode:K46 Saksnr: 07/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Jens Anders Bolstad Dok.beskr: BEITESKADER HJORTEVILT Lnr: 2643/14 Regdato: Arkivkode:K46 Saksnr: 07/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Navn: Jens Anders Bolstad Dok.beskr: SVAR - BEITESKADER HJORTEVILT

14 Lnr: 2652/14 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 07/ Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Navn: Båstad barnehage Dok.beskr: TILSKUDD TIL SPRÅKFORSTÅELSE BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN Lnr: 2654/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 87/3 Saksnr: 14/312-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Bente og Geir W. Haugen Dok.beskr: TYRIHJELLTANGEN 7-87/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG PÅ HYTTE Lnr: 2660/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 63/246 Saksnr: 13/30-34 Dok.type: /U Gradering: Navn: Terje N Frydenlund Dok.beskr: GBNR. 63/245, ÅSSIDEN 32 -SPØRSMÅL OM SAKSBEHANDLINGSTID I KLAGESAK Lnr: 2668/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 69/29 Saksnr: 14/317-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Gro Bjerke Skatvedt Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM SKOGTEIGEN BRATTÅSEN 69/29 Lnr: 2671/14 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 14/252-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SERVSAMF/SER/ILH SEN Navn: Skysstation RV 22 v/ Aud Elin Nordbø Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM SERVERING- OG SKJENKEBEVILLING SKYSSTATIONEN RV 22 Lnr: 2672/14 Regdato: Arkivkode:233 G21 Saksnr: 13/634-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: HELSE//HBB SEN Navn: Helsedirektoratet Dok.beskr: TILSKUDD AVSATT TIL FOND TIL REKRUTTERING AV FASTLEGER - SÆRSKILT SØKNAD MÅ SENDES VEDR. DETTE

15 Lnr: 2673/14 Regdato: Arkivkode:233 G21 Saksnr: 13/634-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HELSE//HBB SEN Navn: Helsedirektoratet Dok.beskr: SVAR VEDR. TILSKUDD AVSATT TIL FOND TIL REKRUTTERING AV FASTLEGER - SÆRSKILT SØKNAD MÅ SENDES VEDR. DETTE Lnr: 2674/14 Regdato: Arkivkode:N02 Saksnr: 14/306-8 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Eidsberg kommune Dok.beskr: AVKLARING OG FINANSIERING AV BUSSTILBUD MYSEN - ASKIM - OSLO Lnr: 2675/14 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 11/18-21 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//BH SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: TILDELING AV MIDLER TIL PROSJEKTER, NETTVERK OG MODERNISERINGSARBEID FOR 2014 Lnr: 2676/14 Regdato: Arkivkode:M40 Saksnr: 11/ Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//DAL SEN Navn: Driftsassistansen i Østfold IKS Dok.beskr: VARSEL OM ÅRSMØTE FOR REPRESENTANTSKAPET I DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD 2014 Lnr: 2677/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 157/57 Saksnr: 14/334-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Arturas Gransbergis Dok.beskr: 157/57 - LUNDERVEIEN 12 OG 10 - OPPFØRING AV GARASJE - OVERSIKTSKART Lnr: 2678/14 Regdato: Arkivkode:B31 *** Saksnr: 11/24-66 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: SKJS//RER SEN Dok.beskr: FLYTTEMELDINGER SKJØNHAUG SKOLE

16 Lnr: 2679/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 43/1 Saksnr: 13/124-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Navn: Ole Jørgen Gangnes Dok.beskr: MØRKFOSSVEIEN 147 GBNR 43/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - FORURENSNINGSTILTAK -TILLEGGSSØKNAD TILSAGN OM TILSKUDD TIL HYDROTEKNISKE TILTAK Lnr: 2680/14 Regdato: Arkivkode:140 Saksnr: 14/366-1 Dok.type: /U Gradering: Navn: Til berørte parter Dok.beskr: REGULERINGSPLAN UTVIDELSE AV GRAVSÅSEN BOLIGOMRÅDE Lnr: 2685/14 Regdato: Arkivkode:416 &01 *** Saksnr: 10/485-2 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: VEDRØRENDE RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER PLEIE OG OMSORG Lnr: 2687/14 Regdato: Arkivkode:***** Saksnr: 14/59-2 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: HAVOPP//BRU SEN Dok.beskr: RAPPORT ETTER UTREDNING Lnr: 2688/14 Regdato: Arkivkode:GBNR 157/57 Saksnr: 14/334-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Arturas Gransbergis Dok.beskr: SVAR - 157/57 - LUNDERVEIEN 12 OG 10 - OPPFØRING AV GARASJE - OVERSIKTSKART Lnr: 2690/14 Regdato: Arkivkode:255 Saksnr: 09/194-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORDFØRER//OAM SEN Navn: Østfold Bedriftsenter Dok.beskr: NEDSKRIVING OG SALG AV AKSJENE I ØSTFOLD BEDRIFTSENTER AS

17 Lnr: 2696/14 Regdato: Arkivkode:U63 Saksnr: 14/237-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SERVSAMF/SER/ILH SEN Navn: Kristina Bieliauskaite Dok.beskr: SERVERINGSBEVILLING CAFÈ VINTERHAGEN Lnr: 2718/14 Regdato: Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/210-8 Dok.type: /U Gradering: 250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Navn: ***************************** Dok.beskr: TILBUD OM STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER *******************

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 30. Dokumenter registrert: 22.07.2013-28.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4048/13 Regdato:23.07. Arkivkode:NAVN FAGERÅS Saksnr: 12/658-8 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: KOLBJØRN T. FAGERÅS GBNR 31/1 - PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKETTILBAKEBETALING

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06.08.2012-12.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3411/12 Regdato:09.08.2012 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 12/16-9 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN ** Dok.beskr: SVAR VEDR BARNEHAGEPLASS - BÅSTAD BARNEHAGE 2012 Lnr: 3423/12 Regdato:06.08.2012

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.01.2012-15.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 65/12 Regdato:09.01.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-14 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Båstad løypeforening Dok.beskr: SVAR PÅ SPØRSMÅL OM MOTORFERDSELLOVEN I FORBINDELSE MED KJØRING

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 30.09.2013-06.10.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3348/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 61/75 Saksnr: 07/1199-3 Dok.type: /U Gradering: Navn: John Eriksen Dok.beskr: FERDIGATTEST Lnr: 4775/13 Regdato:03.10.2013 Arkivkode:GBNR 14/3 Saksnr: 13/512-2

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 40. Dokumenter registrert: 29.09.2014-05.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4749/14 Regdato:01.10.2014 Arkivkode:GBNR 158/28 Saksnr: 14/354-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Walk Kornel Lukasz Wojciechowski Dok.beskr: 158/28 - BÅSTADVEIEN 560 - TILBYGG, FASADEENDRING,

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 44. Dokumenter registrert: 29.10.2012-04.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4731/12 Regdato:30.10.2012 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/299-36 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TRUS//TW SEN Dok.beskr: REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEOPPLÆRING - TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE Lnr: 4732/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.07.2012-05.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3327/12 Regdato:31.07.2012 Arkivkode:GBNR 104/2 Saksnr: 12/193-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FF SEN Navn: Malin Berger Hundstorp Dok.beskr: FURUKOLLVEIEN 280 GBNR 104/2 - TILSKUDD TIL

Detaljer

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5052/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 11/756-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KUL/TS SEN Dok.beskr: 17. MAI KOMITEEN 2013 Lnr: 5252/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:K54 Saksnr: 07/339-28

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 31. Dokumenter registrert: 29.07.2013-04.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3405/13 Regdato:29.07.2013 Arkivkode:GBNR 143/1 Saksnr: 13/109-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//JME SEN Thorbjørn Lybæk Dok.beskr: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK TILSAGN OM TILSKUDD TIL

Detaljer

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4763/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode:143 Saksnr: 08/1022-79 Dok.type: /I Gradering: Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøsekseksjonen INNSIGELSE Lnr: 4773/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode: Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: 07.01.2013-13.01.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5127/12 Regdato:10.01.2013 Arkivkode:NAVN Langsæter Saksnr: 09/715-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Leif Gunnar Langsæter Dok.beskr: LANGSÆTER LEIF GUNNAR GBNR 104/1 - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.08.2011-04.09.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3248/11 Regdato:29.08.2011 Arkivkode:K54 Saksnr: 08/1273-26 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Styringsgruppa Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA 16. JUNI PROSJEKT - HÆRA

Detaljer

POSTLISTE UKE 4. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 4. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3355/13 Regdato:22.01.2014 Arkivkode:N06 *** Saksnr: 13/484-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Dok.beskr: SØKNAD OM TILRETTELAGT SKOLESKYSS STEINERSKOLEN Lnr: 39/14 Regdato:22.01.2014

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.03.2016-01.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.03.2016-01.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1119/16 Regdato:21.03.2016 Arkivkode:U63 Saksnr: 15/233-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VBH//CGU SEN Haug gård A/S Dok.beskr: ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR FURULUND KAFÈ Lnr: 1122/16 Regdato:22.03.2016

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 19.11.2012-25.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 19.11.2012-25.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4976/12 Regdato:20.11.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 12/587-81 Dok.type: /U Gradering:250 Ofl 25 ** Dok.beskr: TILBUD OM STILLING SOM ASSISTENT VED SKJØNHAUG SKOLE OG SFO Lnr: 4982/12 Regdato:20.11.2012

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

POSTLISTE UKE 21. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 21. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1768/14 Regdato:19.05.2014 Arkivkode:NAVN BULTERUD Saksnr: 10/723-16 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Sigurd Bulterud Dok.beskr: BULTERUD SIGURD GBNR 69/4 - UTBETALING AV Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 424/12 Regdato:06.02.2012 Arkivkode:410 *** Saksnr: 12/11-7 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 ** Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ STILLINGER GENERELT - SERVICETORGET Lnr: 425/12 Regdato:06.02.2012 Arkivkode:410

Detaljer

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 11. Dokumenter registrert: 10.03.2014-16.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3641/12 Regdato:10.03.2014 Arkivkode:233 *** Saksnr: 11/18-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//KB SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: SØKNAD- TILDELING AV ORDINÆRE SKJØNNSMIDLER

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2015-05.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.06.2015-05.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1717/15 Regdato:03.06.2015 Arkivkode:216 Saksnr: 09/342-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//JFO SEN Navn: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Dok.beskr: ÅRSREGNSKAP 2014 OG ÅRSBERETNING 2014 FOR

Detaljer

POSTLISTE UKE 3. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 3. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 6032/13 Regdato:14.01.2014 Arkivkode:411 H47 *** Saksnr: 13/888-15 Dok.type: /I Gradering:250 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: ÅPEN SØKNAD SOM OMSORGSARBEIDER VED BOFELLESSKAP Lnr: 6299/13

Detaljer

POSTLISTE UKE 5. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 5. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 239/14 Regdato:28.01.2014 Arkivkode:A20 &16 *** Saksnr: 14/27-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/SKOLE/RN SEN Dok.beskr: SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKT TIL DELTAKELSE I OPPLÆRING I NORSK

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.08.2012-19.08.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3405/12 Regdato:14.08.2012 Arkivkode:NAVN Nilsen Saksnr: 10/823-4 Dok.type: /U Gradering: Olle Johnny Nilsen Dok.beskr: NILSEN OLLE JOHNNY GBNR 30/3 - UTBETALING AV Lnr: 3491/12 Regdato:17.08.2012

Detaljer

POSTLISTE UKE 37. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 37. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3472/14 Regdato:09.09.2014 Arkivkode:F47 &03 *** Saksnr: 14/478-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅDM//BH SEN Dok.beskr: FELLESSAK Lnr: 4471/14 Regdato:09.09.2014 Arkivkode:223 A Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 39. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 39. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 297/13 Regdato:24.09.2013 Arkivkode:233 Saksnr: 09/438-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: SKJS//RER SEN Navn: Universitetet i Agder v/ Anne Kari Slettan Dok.beskr: TILSKUDD - SKOLEBIBLIOTEKUTVIKLING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2012-22.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2012-22.06.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 1838/12 Regdato:21.06.2012 Arkivkode:***** Saksnr: 11/10-43 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ENKELTVEDTAK FOR SKOLEÅRET 2012-2013- Lnr: 1908/12 Regdato:20.06.2012 Arkivkode:GNR 60/1/40 Saksnr: 11/120-5

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2241/12 Regdato:14.05.2012 Arkivkode:GBNR 17/1 Saksnr: 10/1022-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FF SEN Halvor Lysaker Dok.beskr: MORSTONGVEIEN 136, GBNR 17/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE

Detaljer

POSTLISTE UKE 49. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 49. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5847/13 Regdato:05.12.2013 Arkivkode:233 Saksnr: 13/499-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: NAV//WH SEN Navn: NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Dok.beskr: BEKRFETELSE PÅ TILSANGSBREV Lnr: 5882/13

Detaljer

POSTLISTE UKE 50. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 50. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5965/13 Regdato:10.12.2013 Arkivkode:NAVN Aschjem Saksnr: 08/924-11 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TEK/NÆR//HGR SEN Navn: Wilhelm Aschjem Dok.beskr: ASCHJEM WILHELM GBNR 61/135 - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.06. 10.06.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.06. 10.06.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.06. 10.06.2013 Lnr: 8166/13 Regdato:06.06.2013 Arkivkode:L34 Saksnr: 13/1228-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN AE

Detaljer

POSTLISTE UKE 25. Dokumenter registrert: 16.06.2014-22.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 25. Dokumenter registrert: 16.06.2014-22.06.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3095/14 Regdato:18.06.2014 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 14/437-1 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN Dok.beskr: TILDELT PLASS PÅ AVDELING I BÅSTAD BARNEHAGE 2014-2015 *******************************************************************************

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.07.2013-26.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.07.2013-26.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3013/13 Regdato:25.07.2013 Arkivkode:GNR 21/33 Saksnr: 13/1088-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//SKB SEN Frank Tore OLSEN KRAV OM RETTING AV MATRIKKEL IHT REGISTRERINGSBREV - GNR 21 BNR 1 - ESPELUND

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 15.11. 19.11.2012 Lnr: 15586/12 Regdato:15.11.2012 Arkivkode:V61 Saksnr: 12/3195-2 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Statens Vegvesen

Detaljer

POSTLISTE UKE 19. Dokumenter registrert: 05.05.2014-11.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 19. Dokumenter registrert: 05.05.2014-11.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3748/13 Regdato:06.05.2014 Arkivkode:NAVN Minge Saksnr: 10/816-12 Dok.type: /U Gradering: Navn: Thorleif Gunnar Minge Dok.beskr: MINGE THORLEIF GUNNAR GBNR 96/7 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

Detaljer

POSTLISTE UKE 22. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 22. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2872/14 Regdato:26.05.2014 Arkivkode:GBNR 81/21 Saksnr: 14/388-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//TIR SEN Navn: Ina Andreassen Dok.beskr: SVAR - 81/21 - BINGENVEIEN 362 - OPPFØRT TERASSE -

Detaljer

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 2. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 45/14 Regdato:06.01.2014 Arkivkode:***** Saksnr: 14/2-2 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Saksb: BÅBH//AHS SEN Navn: Dok.beskr: HENVISNING OG SAMTYKKEERKLÆRING ******************** Lnr: 48/14 Regdato:06.01.2014

Detaljer

POSTLISTE UKE 29. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 29. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3361/14 Regdato:15.07.2014 Arkivkode:G02 Saksnr: 14/231-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: BODAF//BAE SEN Østfold Taxitjenester AS Dok.beskr: SVAR - VEDR.EGENTRANSPORT OG NY BIL VED BO- OG DAGTILBUD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1434/12 Regdato:02.05.2012 Arkivkode:411 Saksnr: 12/178-4 Dok.type: /I Gradering: Christine Grøtvedt Lnr: 1435/12 Regdato:02.05.2012 Arkivkode:411 Saksnr: 12/178-5 Dok.type: /I Gradering: Linda Matsdal

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 1981/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:242 Saksnr: 15/115-10 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/HANHAT Journalenhet:SEN Vitensenteret i Trondheim Dok.beskr: Holtefondet Lnr: 2260/15 Regdato:03.06.2015

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5678/12 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 11/114-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Viltnemndsmedlemmer i Trøgstad Dok.beskr: INNKALLING TIL VILTNEMNDSMØTE 17. DESEMBER 2012 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 3435/15 Regdato:25.08.2015 Arkivkode:U63 Saksnr: 15/397-3 Dok.type: /U Gradering: Marker kommune v/janne Johansen Dok.beskr: Svar på serverings- og skjenkebevilling Lnr: 3485/15 Regdato:25.08.2015

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2013-31.05.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2013-31.05.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2927/13 Regdato:28.05.2013 Arkivkode:C00 Saksnr: 12/426-15 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Veslefrikk Barneteater TILSKUDD TIL TEATERFORESTILLINGEN ALICE I EVENTYRLAND - VESLEFRIKK BARNETEATER

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 Lnr: 8352/12 Regdato:07.06.2012 Arkivkode:V61 Saksnr: 12/1832-1 Dok.type: /I Saksb: TM//EJ Journalenhet:SEN Jan Sigurd Holøs

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 272/16 Regdato:15.02.2016 Arkivkode:U71 *** Saksnr: 15/141-4 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//MIE SEN Eiendomsmegler 1 Dok.beskr: OPPLYSNINGER OM LÅN Lnr: 536/16 Regdato:15.02.2016

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1200/15 Regdato:09.05.2016 Arkivkode:V12 *** Saksnr: 15/138-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: VPMT//OTE SEN Kirkeng Camping ANS Dok.beskr: SØKNAD OM BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - INNOVASJON NORGE

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 09.12. 10.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 09.12. 10.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 09.12. 10.12.2014 ************** Lnr: 6266/14 Regdato:10.12.2014 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 10/853-16 Dok.type: /U

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4685/13 Regdato:16.09.2013 Arkivkode:223 A Saksnr: 09/252-28 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ØKON//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: KLAGE PÅ KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 16.06. 17.06.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 16.06. 17.06.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 16.06. 17.06.2015 ************ Lnr: 8731/15 Regdato:17.06.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/833-3 Dok.type: /I Offl

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

POSTLISTE UKE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE UKE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Lnr: 6329/13 Regdato:02.01.2014 Arkivkode:U63 Saksnr: 07/23-129 Dok.type: /U Gradering: Navn: Harald Anker Landmark Dok.beskr: SVAR - OPPSIGELSE AV SKJENKEBEVILGNING SMIA PUB CAFE OG CATHERING AS Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-29.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-29.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1243/12 Regdato:26.04.2012 Arkivkode:NAVN Berget Saksnr: 08/942-7 Dok.type: /U Gradering: Roar Berget Dok.beskr: BERGET ROAR GBNR 151/5 - UTBETALING AV TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK 2011 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1219-1 Sakstittel Journaldato: 08.12.2014 Beredskap - storulykke Brevdato 01.12.2014 Dokumenttittel Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet Informasjon om virksomheter som pr.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31.08.2015-04.09.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2688/15 Regdato:01.09.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/257-59 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Ed ten Hacken Dok.beskr: AARBU HYTTEFELT-AVGIFTER FOR VANN OG AVLØP Lnr: 3009/15 Regdato:02.09.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.03.2015-10.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.03.2015-10.04.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 726/15 Regdato:08.04.2015 Arkivkode:GNR 27/17 Saksnr: 15/96-2 Dok.type: /U Gradering: Marianne Halvorsen Dok.beskr: SVAR - VEDR. KOMMUNALE AVGIFTER Lnr: 1170/15 Regdato:30.03.2015 Arkivkode:A10 Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.03.2015-27.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.03.2015-27.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 981/15 Regdato:23.03.2015 Arkivkode:233 C22 Saksnr: 15/6-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//AKH SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: TILSKUDD TIL BADEBRYGGE - FOSBYSKJÆRA Lnr: 1061/15 Regdato:23.03.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2014-07.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2014-07.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 670/14 Regdato:04.03.2014 Arkivkode:N00 &13 Saksnr: 14/127-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//STK SEN Østfold fylkeskommune Dok.beskr: HØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.01.2012-08.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.01.2012-08.01.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4909/11 Regdato:05.01.2012 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 09/90-8 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN ** Dok.beskr: SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM RENHOLDER Lnr: 5389/11

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011 Lnr: 2248/11 Regdato:04.05.2011 Arkivkode:M71 Saksnr: 09/2157-6 Dok.type: /U Saksb: UB/BB/TCR Journalenhet:SEN Kirkeng Skole Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.05.2014-16.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.05.2014-16.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1638/14 Regdato:13.05.2014 Arkivkode:416 Saksnr: 14/207-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Navn: Gabrielle Götte Dok.beskr: INTERN UTLYSNING - SØKNAD PÅ 24,41% STILLING SOM FAGARBEIDER

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8405/12 Regdato: 28.12.2012 Arkivkode: 411 F22 Saksnr: 12/3108-1 Dok.type: /U Gradering: Smaalenenes Avis ANNONSE - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT FOR RULLESTOLBRUKER DAME I 30 ÅRA VED ÅPEN OMSORG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.05.2012-25.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.05.2012-25.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1702/12 Regdato:21.05.2012 Arkivkode:411 Saksnr: 12/178-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//EJA SEN Helga Marie Næss SØKNAD PÅ STILLING SOM VERNEPLEIER 100% - AREMARK SKOLE Lnr: 1703/12 Regdato:21.05.2012

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 5866/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode Saksnr: 07/847-29 Dok.type: /I Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/SSS/SALO Journalenhet: Lnr: 5624/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:NAVN Saksnr: 03/500-28 Dok.type: /N Gradering:25 Ofl 25 Saksb: RÅD/RÅD/AWNA PER Dok.beskr: NOTAT FRA MØTE 19.06.2013 Lnr: 5861/13 Regdato:26.06.2013 Arkivkode:GN/BN

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 Lnr: 4746/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 12/1215-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Nedre

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2028/15 Regdato:02.07.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 08/942-27 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 ** Dok.beskr: Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2015-2016 Lnr: 2029/15 Regdato:02.07.2015

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 2858/16 Regdato:17.08.2016 Arkivkode:GBNR 56/3 Saksnr: 15/345-6 Dok.type: /U Gradering: Dok.beskr: Oversendelse av søknad om dispensasjon for oppføring av ny hovedbygning/våningshus på landbrukseiendom.

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3141/13 Regdato:06.08.2013 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 13/31-3 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.11.2011-02.12.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.11.2011-02.12.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 3931/11 Regdato:29.11.2011 Arkivkode:151 Saksnr: 11/35-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM//JFO SEN Aremark menighetsråd/kirkelige fellesråd BUDSJETTFORSLAG 2012 OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 Lnr: 3935/11

Detaljer

POSTLISTE UKE 19. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 19. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2022/13 Regdato:10.05.2013 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 13/301-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//LAS SEN Dok.beskr: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 2042/13 Regdato:06.05.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3395/12 Regdato:21.08.2012 Arkivkode:GBNR 11/2 Saksnr: 12/509-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//FS SEN Kjersti Vik Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL EKSIST RENSEANLEGG,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 01.08. 05.08.2013 Lnr: 10174/13 Regdato:01.08.2013 Arkivkode:GBR 146/23 Saksnr: 13/1385-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/BYG/EJ Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27.10.2014-31.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 2973/14 Regdato:31.10.2014 Arkivkode:GNR 60/1/16 Saksnr: 12/407-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VPMT//FLI SEN Bjørn Haug Dok.beskr: FERDIGATTEST FOR TILBYGG PÅ HYTTE. GNR 60 BNR 1 FNR 16 - BJØNNEMYRA

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2160/15 Regdato:29.05.2015 Arkivkode:000 *** Saksnr: 15/2-24 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: TEK//EBO Journalenhet: Navn: Statistisk sentralbyrå Dok.beskr: SVAR - VEDTAK OM OPPLYSNINGSPLIKT

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 04.09. 08.09.2014 Lnr: 8712/14 Regdato:05.09.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1191-3 Dok.type: /U Offl 25 Saksb: HJEM//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-19.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.06.2015-19.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1879/15 Regdato:17.06.2015 Arkivkode:M40 Saksnr: 14/159-57 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPMT//ACJ SEN Navn: Erling Grimsrud AS Dok.beskr: RAPPORT FRA VERNERUNDE 4 - VA-LILLEBY Lnr: 2151/15 Regdato:15.06.2015

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.02.2011-18.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.02.2011-18.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet: Lnr: 3217/11 Regdato:18.02.2011 Arkivkode:BYG 296/1 Saksnr: 10/2309-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: PLB/BYG/KAEH Bjørn Geirr Harsson Dok.beskr: GNR.296/1 - FANTEPUTTEN - SØKNAD OM DAM I MYR Lnr: 3790/11

Detaljer

POSTLISTE UKE 6. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 6. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4395/12 Regdato:07.02.2013 Arkivkode:K46 Saksnr: 07/1006-34 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TEK/NÆR//EC SEN Johnny Nøkleby Dok.beskr: SVAR - VILTFORVALTNING - SØKNAD OM ELGJAKT I KOMMUNENS SKOGER 2012

Detaljer

Saks/doknr: 17/ I Ddato: Saksb: RÅDM-HO-JOHP Klassering: 1-FA-F03 Vedl: 3 Uoff: Fra: Arntsen, Lasse

Saks/doknr: 17/ I Ddato: Saksb: RÅDM-HO-JOHP Klassering: 1-FA-F03 Vedl: 3 Uoff: Fra: Arntsen, Lasse Journaldato: 16.11.2018 Saks/doknr: 17/1634-49 - I Ddato: 22.06.2018 Saksb: RÅDM-HO-JOHP 1-FA-F03 Vedl: 3 Uoff: Fra: Arntsen, Lasse Modellutprøving om inkludering Statped 22.juni Skole: presentasjoner

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/1650-2 Dok.type: /U Lnr: 7420/14 Regdato:08.06.2015 Arkivkode:M50 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Ørnulf Broen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2928/12 Regdato:08.10.2012 Arkivkode:V18 Saksnr: 12/337-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN Fylkesmannen i Østfold LISTE OVER SØKERE TIL RMP 2012 Lnr: 3059/12 Regdato:08.10.2012 Arkivkode:F70

Detaljer