Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Puhja Valla Leht. Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht"

Transkript

1 Puhja Valla Leht Seltsimaja pidas pidu... Aprill 2017 Nr 4(225) Kaja Udso, Puhja Seltsimaja juhataja, etenduse projektijuht... ja põhjust oli küllaga. Täitus ju sellel vanal ja väärikal majal 110 aastat oma rahva teenistuses olemisest. Sünnipäevaetendus Armastus on see... sündis seltsimaja näiteringi ning tantsu- ja muusikakollektiivide ühistööna, lavastajaks Linda Gottlob. Laval oli tähtpäevale vääriline hulk tegijaid ja olgu nende nimed siinkohal ka üles loetud. Näitering (juhendaja Linda Gottlob) koosseisus: Maria-Elise Poom, Joosep Topolev, Markus Klais, Ott Mets, David Kallas, Rasmus Uibokand, Markus Kährik, Kristyn Pukki, Miia Uibo, Kertu Kirriland, Sandra Gorbunov, Karmen Tiit, Paul Jean Faucheux, Tarmo Peedo, Artjom Kuznetsov, Aarne Salo, Kristina Ermel, Aivi Pukki, Enn Tobre, Keiu Sonn, Siim Sups, Ülle Närska, Aili Tamm, Margus Sepp, Jüri Šanin, Kersti Aadusoo, Anneli Pukki, Kaarel Tuvike, Leiki Sild, Ave Külter, Tiiu Hallik, Hinnar Kommisaar, Kaido Õunapuu, Rando Koort. Eakate seltskonnatantsurühm Sügisõied (juhendaja Vaike Podar): Mare Sonn, Maimu Vainola, Lilli Kala, Kaie Tamm, Tiiu Hallik, Kaie Lapp, Liivi Marjamägi, Juta Kaljo, Evi Mitt, Aino Remmelkoor, Hiie Kõiv. Naiskoor Läte (dirigent Ruth Luts): Ülle Närska, Daisy Tobre, Karoly Kaljuvee, Kairi Karlsson, Silja Lipping, Kaja Udso, Reet Viks, Maia Sääs, Tiina Paesalu, Urve Hämäläinen, Saima Heinaru. Naisrahvatantsurühm Rukkilill (juhendaja Vaike Podar): Ave Muttik, Aili Tamm, Elle Salo, Anneli Rõõm, Ülle Avi, Meelika Reinomägi, Ave Külter, Liane Leppik, Kati Kallas, Jaanika Kärmas Segarahvatantsurühm Opsal (juhendaja Karel Vähi): Milvi Sepp, Margus Sepp, Lea Järv, Rauno Laar, Ester Aruksaar, Marco Tohu, Kaja Udso, Meelis Udso, Aire Telvar, Kalle Saaremägi, Ave Muttik, Rando Koort, Maret Kasemets, Kaido Müürsepp. Kitarristide ansambel Ümarlaud: Leo Jäger, Heiki Rokka, Kaido Müürsepp, Meelis Udso, Ott Kaasik (juhendaja). Kontsertetenduse helitehnilise poole eest kandis hoolt Taago Leetberg (Kavilda Hobi OÜ). Head sõnad ja õnnesoovid annavad jõudu edasi minna. Tartu maavanema Reno Laidre tänukirjad andis üle Tartumaa rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik. Tunnustuse osaliseks said seltsimaja isetegevuslased, kes vähemalt 30 aastat erinevates isetegevuskollektiivides kaasa löönud ja neid oli tõesti palju. Koosviibimine jätkus ühise rahvapeoga ansambel Nedsaja Küla Bänd saatel, õhtut juhtis omakandimees Enn Tobre. Suur tänu kõigile õnnitlejatele ja toetajatele! Usume, et seltsimaja on kogukonnale oluline ka edaspidi. Oleme õnnelikud nende toredate inimeste üle, kellele see maja oluline on. Etenduse toimumist toetasid Puhja Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp. Suur suur tänu kõigile tegijatele, õla allapanijatele ja tulijatele! Kordusetendus toimub juba 7. aprillil kell 19.00, ikka seltsimajas olete oodatud! Fotode autor on Kalju Tisler.

2 2 PUHJA VALLA LEHT Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid Jaanika Liblik, vallasekretär Puhja Vallavolikogu istung toimus 29. märtsil a Vallavolikogu istungil võeti vastu alljärgnevad määrused: Määrus nr 4 Kaugküttepiirkondade määramine Puhja vallas Määruses sätestatakse kaugküttepiirkonna piirid, võrguga liitumine, erandid muude kütteviiside kasutamise lubamiseks, kaugküttevõrgust eraldumine, kvaliteedinõuete tagamine võrguettevõtja poolt ning võrguettevõtja arenduskohustus. Määrus nr 5 Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamise kord Määruses sätestatakse riigieelarvest Puhja vallale eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamine. Määrus nr 6 Puhja Vallavolikogu 29. juuni a määruse nr 18 Sotsiaalteenuste osutamise kord muutmine Määrusega muudeti Puhja Vallavolikogu 29. juuni a määrust nr 18 Sotsiaalteenuste osutamise kord. Istungil toimus arutelu Vabariigi Valitsuse ettepaneku osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, millega Nõo vald tahetakse liita tulevase Elva vallaga. Vallavanem Priit Pramann andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja valla ametnike tegevusest istungitevahelisel perioodil. Puhja Lasteaed Pääsusilm direktori kohusetäitja Ela Raide ning SA Puhja Valla Arenduse juhatuse liige Vahur Jaakma ja arendusprojektide konsultant Indrek Kärner esitasid ettekanded aasta tegevustest. Puhja Vallavalitsuse istungid toimusid 2., 14., 22. ja 30. märtsil. Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktide terviktekstidega saab tutvuda kodulehel dokumendiregistris Amphora, määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas Hajaasustusprogramm 2017 Hajaasustuse programmi programmdokument 2017 sai 28.märtsil riigihalduse ministri Mihhail Korbi poolt allkirjastatud, seega on lähipäevil (eeldatavasti 7. aprillil) oodata taotlusvooru avamist. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele: 1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb; 2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016); 3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Taotluste esitamise algus- ja lõpuaeg täpsustuvad, täiendava info avaldame kodulehel Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga. Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult vallas Ede Möldre, Maa- ja ehitusnõunik, tel , Puhja vallavalitsus ootab ettepanekuid tiitlile Puhja valla kaunis kodu Puhja valla kaunis kodu on tiitel, millega tunnustatakse Puhja valla kauneid ja heakorrastatud kodusid, asutusi ja ettevõtteid, organisatsioone, korteriühistuid ning põllumaa ja kultuurimaastike omanikke. Ettepanekud koos asukoha, kirjelduse ning põhjendusega esitada Puhja vallavalitsusele hiljemalt 10. maiks 2017 e-posti aadressil või posti teel aadressile Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond. Hea Rämsi küla elanik! Uula Külaseltsi asutamiskoosolek toimub kell Uula Huvikeskuses. Asutajaliikmetel palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja asutamiskulude katteks 1 euro. Lisainfo: Enn Tobre

3 aprill AS Eesti Keskkonnateenused jätkab korraldatud jäätmevedu Puhja ja Rannu vallas Raido Kutsar, majandusnõunik sõlmiti Puhja Vallavalitsuse, Rannu Vallavalituse ja AS Eesti Keskkonnateenused vahel korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankeleping. Hankelepingu alguseks oli ning lõpp (3 aastat). Varasemalt ( kuni ) läbi viidud riigihanke Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmine Rannu ja Puhja vallas (viitenumber ) hanketeates sätestati hankija õigusest teenuste kontsessiooni tähtaja lõppemisel sõlmida kontsessionääriga uus hankeleping väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras vastavalt riigihangete seaduse 28 lõige 5 punkt 2, mille sisuks on teenuste kontsessiooni andmine täiendavalt kuni kaheks aastaks kooskõlas käesoleva riigihanke (viitenumber ) hankelepingu tingimustega. Rannu Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/34 ning Puhja Vallavalitsuse korraldusega nr 49 otsustati algatada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus Eesti Keskkonnateenused AS-ga korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni hankelepingu pikendamiseks kuni Rannu Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/41 moodustati hankemenetluse läbiviimiseks komisjon, kuhu kuulusid esindajad Rannu ja Puhja Vallavalitsusest. AS Eesti Keskkonnateenused esitas pakkumise, mis oli kõrgem võrreldes eelneva perioodiga. Komisjon tegi AS-le Eesti Keskkonnateenused ettepaneku pakkumus üle vaadata, kuna hinnatõus on ligi 40 % võrreldes eelneva perioodiga ( ). AS Eesti Keskkonnateenused asus seisukohale, et pakkumise arvutamisel on nad arvestanud käitlushindade kasvuga üle 53% ja kütusehinna kallinemise 20% võrra, mis on peamised põhjused miks hinnad sellises ulatuses kasvama peavad ja on paratamatu. Läbirääkimiste käigus arutati võimalust, kas vajadusel saaks erinevatel mahutitel teenushindu muuta erinevalt, st mingitel mahutitel kasvavad hinnad vähem ja teised mahutid kompenseerivad madalama hinnatõusu. Läbirääkimiste tulemusena leiti, et erinevate mahutite teenushindu erinevalt muuta ei ole võimalik, kuna see läheb vastuollu hanketingimustega ning jõusse jäid pakutud hinnad. Komisjon leidis, lähtudes hankedokumentidest ja läbirääkimiste käigus saadud infost jäätmemajanduse praegusest olukorrast Eesti turul ning vältimaks olukorda, et alates 1. maist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 (planeeritud ühishange korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks Elva vallas alates 1. jaanuarist 2018) tekiks jäätmeveo teenuse osutamisel nn vabaturu piirkond, kus jäätmeveo hind ei ole omavalitsuse poolt kontrollitav, ei ole piisavalt efektiivselt tagatud kõigi jäätmevaldajate liitumine jäätmekäitlussüsteemiga, on raskendatud jäätmekäitlusalane järelevalve. Samuti ei ole avalikes huvides ega jäätmeseadusega mõttega kooskõlas tekitada olukord, kui piirkonnas, kus kohalik omavalitsus on juba rakendanud korraldatud jäätmevedu, tekib jäätmeveo teenuse osutamisel ajutiselt vabaturg. Korraldatud jäätmeveol on ka keskkonnasäästmise aspektid piirkonnas on üks vedaja ning see tagab optimaalsed veograafikud ning väiksema liikluskoormuse, otsustas hanke komisjon teha ettepaneku tunnistada edukaks AS Eesti Keskkonnateenused pakkumus. Rannu ja Puhja Vallavalitsus nõustusid komisjoni seisukohtadega ning vastavalt Rannu Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/86 tunnistati edukaks AS Eesti Keskkonnateenused (registrikood ) pakkumus: Teenustasud (Tt) 1m 3 (ühe kuupmeetri) olmejäätmete käitlemise eest eurodes jäätmeliikide kaupa Jäätmeliigi kood Jäätmeliigi nimetus Teenustasu eurot (Tt) km-ga Segaolmejäätmed (soj) 11, Paber ja kartong (pkj) 0,00 Puhja Vallavalitsuse korraldusega nr 86 anti Eesti Keskkonnateenused AS-le korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon, millega pikendatakse kontsessionääri õigust 1. maist 2017 kuni 31. detsembrini 2017 (k.a) osutada korraldatud jäätmeveo teenust Puhja valla (välja arvatud Palupõhja küla territoorium) haldusterritooriumil, mis kuulub Puhja ja Rannu valdadest moodustatud ühisesse veopiirkonda ja sõlmida vastav leping. Mis muutub 1. maist? 1. maist tõusevad jäätmemahutite tühjenduse hinnad (vt tabel). Jäätmevedaja saadab kõigile jäätmevaldajatele aprillikuu jooksul uue hinnakirja ja veograafiku. Juhul, kui te pole aprillikuu jooksul jäätmevedajalt uut hinnakirja ning veograafikut saanud, võtta ühendust jäätmevedajaga või vallavalitsusega. Sõlmitud jäätmeveolepingud jäävad kehtima ning pikenevad automaatselt. Jäätmevaldajatel, kellel on jäätmeveoteenuse eest tasumiseks tehtud pangas e-arve püsimakse leping (endise nimega otsekorraldus), tuleks üle vaadata vastava lepingu andmed, et oleks piisav limiit ning leping oleks kehtiv. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühist konteinerit ning on esitanud varasemalt vastava avalduse, nende kokkulepped jäävad kehtima ning pikenevad automaatselt kuni ning uut ühismahuti kasutamise avaldust Puhja Vallavalitsusele esitama ei pea. Jäätmevaldajad, kes on saanud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse kuni ja soovivad vabastust pikendada, tuleb esitada uus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus ja allkirjastatult saata see Puhja Vallavalitsuse e-postile või aadressile Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond, Taotluse vorm on kättesaadav Puhja valla veebilehelt www. puhja.ee /Kohalik võim /Blanketid /Jäätmemajandusega seotud avalduste vormid /Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus. Lisainformatsiooni jäätmeveo pikendamise kohta saab Puhja Vallavalitsusest (majandusnõunik Raido Kutsar, e-post telefon ) ja jäätmevedaja AS Eesti

4 4 PUHJA VALLA LEHT Keskkonnateenused klienditeenindusest (e-post telefon 1919, ). Uus ühishange ettevalmistamisel Ühinevad omavalitsused Elva linn, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallad leppisid aasta alguses kokku, et korraldavad aasta jooksul ühishanke korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks Elva vallas alates 1. jaanuarist Omavalitsused, kelle korraldatud jäätmeveo tähtaeg lõpeb enne ühinemist, ei korralda iseseisvalt uut hanget ja pikendavad kehtivat lepingut. See on veel üks põhjus, miks Rannu ja Puhja vald otsustasid korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni AS-ga Eesti Keskkonnateenused pikendada kuni Tabel. Jäätmemahutite tühjenduse hinnad (eurot koos käibemaksuga) Praegu on käsil omavalitsustest vajalikke andmete kogumine, volikogudes Elva linnale ühishanke korraldamise õiguste andmise otsustamine ning ühise jäätmehoolduseeskirja koostamine, et lähiajal oleks võimalik välja kuulutada ühine riigihange korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks Elva vallas alates 1. jaanuarist Jäätmeliik Jäätmemahuti suurus m 3 Regulaarne graafikujärgne ühe konteineri tühjendus Regulaarne graafikujärgne ühe konteineri tühjendus alates Segaolmejäätmed jäätmekott 0,05* 0,42 0,58 kuni 0,08 0,67 0,93 kuni 0,14 1,17 1,63 kuni 0,24 2,00 2,79 kuni 0,37 3,08 4,31 kuni 0,60 5,00 6,98 kuni 0,66 5,50 7,68 kuni 0,80 6,66 9,31 kuni 1,10 9,16 12,80 kuni 1,50 12,49 17,46 kuni 2,50 20,82 29,10 kuni 4,50 37,48 52,38 Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu haigus - lindude gripp, mis võib sel aastal suure tõenäosusega jõuda ka Eestisse. Seetõttu peaksid inimesed teavitama Veterinaar- ja Toiduametit surnud lindudest, et võimalikule puhangule õigeaegselt jälile jõuda. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist. Lindude gripi Eestisse jõudmise oht suureneb just nüüd, kui tagasi jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad rändlinnud, kes võivad haigust levitada. Teoreetiliselt on kõik linnuliigid linnugripist ohustatud, teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud ja röövlinnud. Maakonna veterinaarkeskust tuleks teavitada, kui leiate vähemalt viis veelinnu korjust või kui on näha ebatavaline veelindude suremine umbes saja meetri ulatuses mererannast. Samuti tuleks ametit teavitada kümne või enama lähestikku asuva surnud metslinnu värskest korjusest. Linnugripi nakkuse kandjateks looduses on üldjuhul nakatunud või nakkuse läbi põdenud veelinnud, kes võivad nakatada kodulinde kas oma rooja või hingamisteede nõrega. Nakkuse allikaks võivad olla ka surnud lindude korjused, sealhulgas ka vaid lindude suled. Lindude grippi jäänud linde ei ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis paraku kõik seal elavad kodulinnud veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse, et tõkestada nakkuse edasist levikut. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse veterinaarjärelevalve ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise. Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud hoonetes. Juhul, kui linde peetakse väljas, tuleb välistada nende mistahes kontakt metslindudega. Selleks sobiks näiteks aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, kusjuures lindude söötmis- ja jootmiskoht peab kindlasti asuma katuse all. Kodus peetavad haned ja pardid peavad olema teistest kodulindudest eraldatud. Iga farmiomanik saab oma linde kaitsta ka sellega, kui ta piirab ka kõrvaliste isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on korrapäraselt teha lindlates näriliste ja putukate tõrjet. Linnukasvataja peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt kasutada ja kanda mujal. Kodulindudel esinevad lindude gripi kliinilised tunnused varieeruvad sõltuvalt linnuliigist ja vanusest. Kanadel esinevat lindude grippi iseloomustavad sellised kliinilised tunnused nagu loidus, isu vähenemine, munatoodangu järsk langus, kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised silmadest, närvinähud ning peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus. Lindude gripi puhul võib kanade suremus ulatuda kuni 100%-ni. Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest surnud veelinnust või enam kui kümnest surnud metslinnust teavita viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit infotelefonil või Tartumaa veterinaarkeskust telefonil

5 aprill Põnev ja sündmusterohke trimester koolis Riin Massur, Puhja Gümnaasiumi õppejuht Hetkel, mil Puhja Gümnaasiumi õpetajaid ja õpilasi on vallanud lisaks kevadeootusele suur pidupäevaärevus, on paras aeg korraks askelduste rutus hoog maha võtta. Ikka selleks, et kokku võtta tegemised, mis koonduvad õppeaasta kalenderplaanis ja e-päevikus Stuudium II trimestri alla. Hoolimata sellest, et trimestrite süsteem jagab õppeperioodi kolmeks peaaegu võrdseks osaks, tundub teine periood teistest pikem. Eriti käesoleval aastal, kui lund napib ja päevad seetõttu lühemaks jäävad. Sellel õppeaastal oleme silma peal hoidnud õpilastel, kes on hoolsalt koolis käinud. Kui I trimestril lugesime kokku 15 õpilast, kes ei olnud koolist puudunud ühtegi päeva, siis teise trimestri lõpuks oli alles jäänud 4 vaprat. Kõik 24 õppenädalat on õppetöös osalenud Anna Leemet (I klass), Karoli Lamp (II klass), Karl-Joosep Tomson ja Karl-Martin Villako (III klass). Ootame põnevusega, kes neist 7. juunil saab suvevaheajale minnes hõisata: Mina olen koolis käinud kõik 35 õppenädalat ehk 175 koolipäeva!. Elame, näeme... II trimestril on paljudel õpilastel võimalik ennast proovile panna ka väljaspool oma kooli, sest just siis toimub rohkelt olümpiaade ja võistlusi. Sellel õppeaastal on meie kooli õpilastele jagunud nii osalemis- kui võidurõõmu. Küünlakuu luulekonkursil Luunja Keskkoolis saavutas meie kooli 1. klassi õpilane Irmeli Rokka III koha ning luuletuse illustreerimise kategoorias 2. klassi õpilane Steffi Maarja Tiits samuti III koha. Saame uhked olla ka 3. klassi õpilase Herta Heinaru üle, kes võitis maakondlikul jutuvõistlusel III koha. Õpilasi juhendasid klassiõpetajad Silja Tammi, Maire Sepp ja Lea Järv. Tulised lahingud ja tõsine mõtteragin on meie õpilastele väljakutseid pakkunud üleriigilistel matemaatikavõistlusel Matetalgud, Känguru ja Nutisport ning loodus- ja täppisteaduste võistlusel Teaduslahing. Esimese võistluskogemuse robootikas sai First Lego League võistlusel V klassi noormeeste võistkond (Sten Kivaste, Eke-Laur Raide, Rait Juhkamsoo). Ainealased mõõduvõtmised on maakondlikul tasandil toimunud matemaatikas, eesti ja inglise keeles, keemias, ajaloos ja inimeseõpetuses. Meeskondlikud mängud rahvaste-, võrk- ja jalgpallis on pakkunud põnevaid hetki kõigi kooliastmete õpilastele. Tunniplaanijärgsetesse ainetundidesse oleme saanud tuua põnevust ja elulisust tänu erinevatele koostööpartneritele. Meie õpilased on osa saanud õppeprogrammidest Jääaja Keskuses, RMK looduskeskustes Kiidjärvel (I, III ja VI klass) ja Elistveres (II klass). Ajalooõpetaja tõi VII klassile kooli Tartu Linnamuusemi kooliprogrammi Muuseum kohvris. Eriti suur elevus ja õhin hakkas silma kohtumistel Hullu Teadlasega, Eesti Jalgpalli Liidu projekti Jalgpall kooli tundides ning robootika koolitusel WeDo 2.0. Kindlasti on vaheldust ja elamusi pakkunud II ja III kooliastme õpilastele laagrid Piiril ja Palupõhjas. Jalgpall kooli! Foto autor Tanel Ojaste. Hull Teadlane. Foto autor Silja Tammi. Eelnimetatud ettevõtmistele lisaks oleme traditsiooniliste üritustega tähistanud jõule, sõbrapäeva ja vabariigi aastapäeva. Tänu vanematekogule sai uue vormi ja sisu vastlapäev. Puhja Gümnaasiumis toimuvaga saab end põhjalikumalt kurssi viia kooli kodulehel, pildimaterjali kajastame operatiivselt kooli facebooki kontol. Ajalehe ilmumise ajal anname viimast lihvi selle õppeaasta kõige tähtsamale ja väärikamale sündmusele - Puhja hariduselu 330. aastapäevale. Loodame, et dialoogid mineviku ja oleviku vahel saavad olema nostalgiahõngulised, sisukad ja meeleolukad. Aga ka üllatavad ja inspireerivad.

6 6 PUHJA VALLA LEHT Puhja koolis on osavad pillimeistrid Anne Soosaar, Puhja Gümnaasiumi muusikaõpetaja Puhja Gümnaasiumi loomeõppe õppekavas on taotlus, et õpilane mõtleks ja tegutseks loovalt ning väljendaks end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu. Loominguga tegeledes luuakse eeldused loovuse kasutamiseks igapäevaselt ning järjepidevalt. Üheks muusikaliseks tegevuseks loomeõppe tunnis on pillimäng, õpitulemuseks selles tegevuses on käepäraste vahenditega pillide valmistamine. Nimetatud toimetamisse on oodatud ka lapsevanemate ideed ja abi meisterdamisel. Käesoleva õppeaasta III trimestri alguses said 1. klassi õpilastel pillid valmis. Tulemus on suurepärane! Valminud pillide loetelu on mitmekesine: sahistid, vihmapill, tamburiin, kivipillid, erinevad trummid, kõlapulgad, topsipillid, marakas, kaks kitarri, kannel, tuulekellad, jauram. Materjalidest leidsid kasutust üllatusmunad (sahina tekitamiseks kasutati riisi, herneid, ube, makarone), papptaldrikud, joogitopsid, plekkpurgid, puuoksad, traat, õngenöör, pudelikorgid, kuljused, kileteip, kokteilikõrs, erineva suurusega kivid, papp ja dekoratiivpaber, atlasspael, õhupallid ja naturaalne nahk, kork, grillvardad, vilditud materjal, kalapüügi lantide vidinad, metallist poldid. Pillide kaunistamiseks kasutati värvi- ja viltpliiatseid, vesivärve ja küünelakki. 28. märtsi loomeõpetuse tunnis tutvustas iga õpilane oma pilli valmimise lugu, kasutatud materjale ja mänguvõtteid. Kahjuks jäi selles tunnis pillimänguks üsna vähe aega, aga neid pille saame mängida õppeaasta lõpuni. Eriline Mitmekesine koolielu Valminud pillid. Foto autor Riin Massur. vaimustus ja mänguõhin mängida omavalmistatud pillil ja suur soov mängida kaaslaste pillidel olid tõestuseks, et ülesanne täitis oma eesmärgi. Tänan kõiki lapsevanemaid, kes oma lapse pillimeisterdamisel kaasa lõid! Eriti tunnustan vanemaid ja vanavanemaid, kes panustasid palju aega ja tahtmist õpitulemuses ettenähtud keerukamate pillide valmistamiseks. Need pillid on kannel, kitarrid, jauram, kõlapulgad (nende abil saab eristada ka erinevaid puuliike), tuulekellad, trummid, vihmapill. Pildid pillidest on nähtavad kooli facebooki lehel. Hariduselu 330. aastapäeva raames on Puhja Gümnaasiumi õpilaste valmistatud pillid üles pandud näitusele koolimaja I korrusel. Kersti Aadusoo, Puhja Gümnaasiumi 7. klassi juhataja ja ajalooõpetaja Puhja hariduselu 330. juubeli valguses on rõõm tõdeda, et ka praeguste õpilaste seas on aktiivseid, algatusvõimelisi ja mitmekülgsete huvidega noori. Puhja Gümnaasiumi 7. klass oli kaastegev Puhja Seltsimaja 110. juubeli tähistamisel. 7. klassi õpilased (Joosep Topolev - Joosep Toots, Maria-Elise Poom - Teele, David Kallas - Arno, Rasmus Uibokand - Imelik, Markus Kährik - Tõnisson jt) koos 4. klassi Markus Klaisi (Lesta) ja 8. klassi Ott Metsaga (Kiir) osalesid Puhja Seltsimaja näiteringi lavastuses, etendades ühte stseeni O. Lutsu Kevadest. Proovid algasid jaanuaris. Koostöö lavastaja Linda Gottlobi ja seltsimaja juhataja Kaja Udsoga kujunes igati meeldivaks. Näitlemise pisik nakatas klassist paljusid. Kui proovides oligi vahel tunda koolipäevade pinget või haigustest tingitud väsimust, siis 18. märtsil, Puhja Seltsimaja 110. juubeli tähistamisel olid kõik lapsed elevil ja mängisid laval tõetruult, rõõmsa entusiasmi ning säraga. Kuuldud kiidusõnad andsid lastele indu ka tulevikuks. Veebruaris sai 7. klass osa muuseumihariduse edendaja nominatsiooni pälvinud Muuseum kohvris keskaja ajaloo tunnist Sees ja väljaspool keskaegset linna. Paul Jean Otto Faucheux keskaegse raehärra kostüümis ajalootunnis. Foto autor Kersti Aadusoo. Tunni käigus muutus klassiruum keskaegseks linnaks, põrandale laotati keskaegse Tartu makett ja iga õpilane ke-

7 aprill hastus selleaegseks tegelaseks. Tund lõppes rollimänguga, mis kinnistas tunni esimeses pooles omandatut. Õpilased said kiita vaimukate rollitäitmiste ja aktiivse osalemise eest. Rõõm oli kahepoolne, sest Tartu Linnamuuseumi töötaja, ajaloo osakonna üliõpilane Argo oskas õpilastega kiiresti hea kontakti saavutada. Tund toetas ka nõutavate õpitulemuste omandamist. Kevadvaheajal käis 7. klass Stockholmis (saatjad õpetajad Ene Väär ja Kersti Aadusoo), kus külastati Vaasa muuseumit ja kuningalossi ning tutvuti vanalinnaga. Tuuline ilm ja pikk jalutuskäik panid noorte Emakeelekuu Pääsusilmas Ela Raide, Puhja Lasteaed Pääsusilm direktori kt Märts on Puhja lasteaia sünnipäevakuu, aga ka emakeelekuu ning lasteaias toimus sel puhul taas laste luulepäev. Luuletuste õppimisel oli põhiroll peredel, kes ise luuletused välja valisid ja lastele selgeks õpetasid. Tänu kodudes tehtud tööle said 14. märtsil esinemisvõimaluse 39 last. Kõigil neil tuli astuda lasteaiapere ette ja lugeda luuletust. Ja mitte niisama, vaid mikrofoni. Esinejaid oli erinevaid mõni oli üliemotsionaalne, teine sosistas ka mikrofoni nõnda vaikselt, et ilma selleta oleks ehk mõni rida kuulmatagi jäänud. Aga ühes asjas olid kõik tublid: nad julgesid tulla teiste ette ja esineda. Omamoodi tore oli ka see, et kui endal lõpuks mikrofoni ja kaaslaste ees seistes ikka ühtki sõna üle huulte ei tahtnud tulla, siis piisas õest, kes tuli ja seisis lihtsalt kõrval, ühtki sõna ütlemata. Kõiki esinejaid premeeriti kiituskirjaga. Oleme rõõmsad, et meil on nii palju lapsi, kes tahavad esineda ja nii palju lapsevanemaid, kes aitavad oma lastel salme õppida. Esinemisoskus ja -julgus on väga olulised. Lisaks lasteaia oma luulepäevale, käisid neli last 21. märtsil esinemas Melliste lasteaed-algkoolis. Seal toimus juba 6. korda etlemiskonkurss Eesti keele kaunis kõla. Esinejaid hindas 5-liikmeline žürii ja osaleda sai kahes vanusegrupis: 5-6aastased ning 6-7aastased. Puhja Lasteaed Pääsusilma esindasid Kiara Kivivare, Pääsu-Mari Raide, Johan Lääne ja Linda Leemet, nende esituses kõlasid luuletused Olivia Saarelt, Leelo Tunglalt, Contralt ja Heiki Vilepilt. Hinnati hääle väljendusrikkust, diktsiooni ja esinemisjulgust. Meie lapsed said mõlemas vanusegrupis III kohad ja nooremas vanusegrupis ka I koha. Lapsi juhendasid koostöös kodudega Marje Norman, Eva Kitsnik ja Aila Selleke. Õnnitleme esinejaid, juhendajaid ning lapsevanemaid! Emakeelekuuga sobivalt avati märtsi viimastel päevadel lasteaia fuajees loodusraamatute näitus-laenutus. Esimene selletaoline ettevõtmine toimus juba aasta tagasi ja kui tol korral oli igal perel võimalus tuua lasteaeda oma lemmikraamat, siis sel aastal keskendusime looduse teemale - kohe-kohe annab emakeelekuu ju järje üle loodussõbrakuule. Lastel on välja pandud raamatute seast võimlik valida endale huvipakkuvad ja need siis põhjalikumaks tutvumiseks üheks päevaks rühma laenutada. Et kõik oleks täpne, tuleb panna kirja nii raamatu pealkiri kui ka laenutaja enda nimi. Ja kui endal veel kirjutamiseoskus väike, siis õpetajad aitavad. Huvi raamatute laenutamise vastu on suur ning nii mõnigi laps laenutaks kõige parema meelega iseenda toodud raamatu. Loodame et laste huvi erinevate raamatute vastu jääbki püsima ning täname kõiki, kes meie näitus-laenutusse raamatuid tõid. vastupidavuse proovile. Tänaval söödud hamburger ja hiljem laevas pakutud mitmekesine õhtusöök ning lõbustused panid väsimuse peagi unustama. Reis oli meeldejääv, huvitav ja silmaringi avardav. Sellele aitas kaasa professionaalne ja tore giid Reelika Kullerkupp, kellele oleme väga tänulikud. Tänusõnad kuuluvad ka bussijuht Meelis Udsole, kes meid Puhjast Tallinna ja tagasi sõidutas. Paljudele lastele oli see esimene välisreis ja ühtlasi ka esimene laevareis. Seega olid emotsioonid laes. Loodame, et alanud kevad toob kaasa veel palju põnevat. I noorema rühma esinejad. Jaan Leetberg laenutab raamatut. Pääsusilma esindajad Mellistes. Fotode autor Ela Raide.

8 8 PUHJA VALLA LEHT PUHJA AJA MÄLU AJALOOTUND Puhja Seltsimajas 16. aprillil kell Külalisteks on: NELLI KIRSIPUU, Puhja KK kauaaegne geograafiaõpetaja, KADRI LEPPOJA (KIRSIPUU), Puhja KK vilistlane, muusikaõpetaja, Tartu Kultuurikandja, dirigent, KAI KIRIK (KIRSIPUU), Puhja KK vilistlane, dirigent Soomes. AJALOOTUND ON MÕELDUD KÕIKIDELE HUVILISTELE VASTUVÕTUAJAD Elvas, Supelranna 21 Eriala Arst Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Ortopeed dr. P. Laasik Ortopeed Neuroloog dr. A. Lenzner dr. Ü.Kirs Täiendav info vastuvõtuaegade ja registreerimise kohta registratuurist Registreerimine tel , , mobiil Neuroloog dr. A. Seppius Neuroloog dr. A. Lepik Neuroloog dr. R. Kinks Silmaarst dr. H. Müürsepp Silmaarst dr. M. Safonova Kardioloog dr. V. Korrovits Kardioloog dr. E. Tamm Vastuvõtt laupäeviti Naistearst dr. K. Siilak Naistearst dr. A. Kalinina Ämmaemand S. Klein Logopeed M-L. Rants Füsioterapeut Füsioterapeudid Massöör Elektriravi Elvas Uuringud, protseduurid Röntgen, ultraheli, EHHO, gastroskoopia, holterid, veloergomeetria, taastusravi protseduurid

9 aprill Cia`s Beauty Cia`s Beauty Tere tulemast Cia`s Beauty ilumaailma! Tere tulemast Cia`s Beauty * NÄOHOOLDUSED ilumaailma! * CNC MIKROLIHVIMINE *CNC t Mikrolihvimine * KULMUD, RIPSMED *Näohooldused * KÄTE HOOLITSUSED * Kulmud, ripsmed * JALGADE HOOLITSUSED * Käte hoolitsused * DEPILATSIOON * Add a little bit of body text Jalgade subheading hoolitsused * PERSONAL TREENERI TEENUSED * Depilatsioon * Personaaltreeneri teenused Facebook: Cia`s Beauty Facebook: Nooruse Cia`s tn 4 II Beauty korrus Puhja alevik MTÜ Perekas kutsub kõiki huvilisi neljapäeval, 27. aprillil 2017 kell 18:00 Mõisanurme külla praktilisele jutuõhtule Kevad meie toidulaual Külas on toitumisnõustaja ja -koolitaja Triin Muiste Töötoas valmistame erinevaid keha turgutavaid smuutisid, salateid ja võileivakatteid, korjates eelnevalt üheskoos kevadisest loodusest tärkavat rohelist ning kombineerides neid puu- ja köögiviljadega. Vajalik etteregistreerumine Töötoa hind on 5 Nooruse tn 4 Meeldivate II korrus Puhja kohtumisteni! alevik Meeldivate kohtumisteni! Iluteenindaja/personaaltreener Sirli Viks Iluteenindaja/personal treener Sirli Viks Hea noor tööotsija vanuses 16-29! * Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST Kuidas jõuda oma unistuste töökohani, kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on: 1. Ettevalmistus tööotsinguks (41 tundi) 2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi) 3. Tööõigus (16 tundi) 4. Karjääritee planeerimine (16 tundi) 5. Arvuti tööotsingul (8 tundi) 6. Tööklubi (30 tundi) Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine). Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine. Vajalik on REGISTREERUMINE enne koolituse algust , kontakt või Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides. Vaata ka Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Puhja vald. *oodatud on noored, kes ei ole omandanud kõrgharidust. Puhja Raamatukogu ja -harukogude sündmused aprillis Puhja Raamatukogus alates 4. aprillist Aino Perviku elu ja looming (raamatunäitus ja vestlus) Ulila harukogus 19. aprill kell Teeme ise: kõrretehnikas siidisall (osalustasu ja vajalik eelregistreerimine ) Alates 4. aprillist Seekord sallid (raamatuväljapanek) Uula harukogus 18. aprill kell Rohenäpud vahetavad kogemusi (pensionäride klubi üritus) Alates 4. aprillist Kasvatame aias ja kasvuhoones (raamatuväljapanek) Ootame oma praeguseid ja uusi lugejaid. KES TEEB KAEVU? Puurkaevude puurimine ja puhastamine Maasoojuskaevude puurimine Süvaveepumpade ja septikute paigaldus Vee- ja kanalisatsioonitööd BALTI PUURKAEV OÜ tel , Päevakeskus tänab Puhja Päevakeskusel on hea meel, et kevade algusega sai Päevakeskus uue ilme. Valmis on saanud uus ruum, mis ehitati välja vanast katusealusest ruumist. Tänan Puhja Vallavalitsust, Armas-Henneke Räisi ja töömehi uue väljaehituse eest. Tänusõnad ka Valli Kuslapile ja Endla Gärtnerile, kes õpetasid koolivaheajal Puhja Päevakeskuses lastele telgedel vöö kudumist ja heegeldamist. Olete kõik oodatud Puhja Päevakeskusesse! Reet Viks

10 10 PUHJA VALLA LEHT Meenutame tänutundes - Sulev Nigul ( ) Ulila suveaia rajaja Ellen Karelson, põline Ulila elanik Sulev Nigul. Foto erakogust. Noor ja teotahteline Sulev oli aastate alguses Ulila jaoks lausa kingitus. Ta tahtis nii iseenda kui teiste jaoks luua rahulolu ja silmailu. Looduse poolt oli talle antud hea välimus: pikk, rühikas, lokkis juuksed. Ta oli alati soliidselt riides ja väga seltsiv. Sulev oli ka Ulila ja selle ümbruskonna tütarlaste suur noorusarmastus. Tantsupõrandal oli ta alati esimene ja kutsus ka teisi kohe tantsima. Suur oli Sulevi osa Ulila noorte vabaaja ja kultuuriürituste organiseerimisel. Tema oskas noori oma ettevõtmistesse kaasata. Vend Kalev meenutab: Sulevil oli peamine mõte, kuidas Ulila saaks kaunimaks. Kogu tema vaba aeg läks selle idee teostamiseks. Kodus ta ei püsinud. Sulev asutas vanasse mõisaparki palliplatsi. Peagi organiseeris tantsuplatsile kõlakoja, abilisteks poisid ja poisikesed. Ta oli kõikide jaoks suur autoriteet. Reet Tammepõld meenutab: Sulevi soov ja tahtmine oli korrastada jõe ääres supluskoht, teha sinna korralik plaaž. See supluskoht oli tõesti ilus helekollase liivaga. Madalam koht oli ka lastele. Supluskoha kõrval oli jõe ääres kahekordne suur saun, mis oli alati korras ja hooldatud. Saun oli kuulus ka hea vee poolest. Saunalisi käis isegi Tartust. Ulila klubi kõrvale räämas maa-alale valmis Sulevi eestvõtmisel uus ja suur palliplats, kus õhtuti mängiti võrk- ja jalgpalli. Ulila inimesed olid alati nõus Sulevit aitama ja kaasa lööma tema ettevõtmistes. Sulev oli ka Ulila kultuurielu veduriks. Hendrik Ilves meenutab: Et kultuurielu seisma ei jääks, võttis Sulev selle oma südameasjaks. Ta kujundas saali ja lava ümber suurepäraste valgusefektidega, mis lõid sumeda valguse ja hubase meeleolu. Eesriide avanedes tervitas ta alati peolisi ja palus ühe tütarlapse avavalsile ja kutsus ülejäänud peolisi tantsuringi. Ulila klubi tantsuõhtuid oma muusikarepertuaari ja hubasusega võlusid tantsuhimulisi ligidalt ja kaugelt. Sulev muretses isetegevusringidele juhendajad Tartust. Suveaia rajamine aastal tuli Sulevil mõte rajada klubi kõrval olevale tühermaale park ja klubini viiv tee korrastada, et muuta Ulila ilusamaks. Botaanikaaedasid külastades oli plaan valmis. Ulilasse oli samal ajal tagasi tulnud ettevõtlik ja sama ilumeelega paar aastat tagasi Nõo Keskkooli lõpetanud noor mees Edgar Helemäe. Edgar Helemäe. Nii sündiski kahe noore mehe peas mõte rajada palliplatsi kohale tantsuplats ja kõlakoda. Nad olid nii hoos kutsusid kokku palju abilisi, kellel vähegi aega ja tahtmist. Tööstusrahvale korraldati laupäevakuid. Algas puude ja põõsaste istutamine, pargi laiendamine. Oli vaja ehitada tantsupõrand, selle kohale läbipaistvast materjalist katus, lisaks muretseda pingid ja piirded ning tulestik. Ja kõik sai teoks. Ulilas toimusid rahvarohked peod, eriti jaaniõhtud. Suveaed laienes pidevalt: kasvas 149 erinevat puud ja rosaariumis oli üle 200 roosisordi. Vend Kalev meenutab: Sulev ostis need roosid kõik oma raha eest. Vahel pani vend kogu oma raha suveaia ilu jaoks. Roosipeenrad olid suured, roose piirasid ankruketid, tuled põlesid õhtuti peenardes. Milline roosivärvide küllus tulede paistel! Suveaias oli veel šašlõkibaar, mis asus maakivist tehtud müüri kõrval. Müüri sees olid tuled, mis ise süttisid ja kustusid. Alati tõmbas külastajate tähelepanu kiviktaimla väga erinevate taimedega, suur tiik vesiroosidega ning mitmetuhandeline pilliroost katusega kaminasaal. Kaminasaalis peeti sünnipäevi ja pulmapidusid. Sulev ja Edgar said hakkama ka kasvuhoone ehitamisega. Kasvuhoone oli mahukas: seal kasvas palju erinevaid lilli. Kasvuhoone lähedale ehitati saarekesega tiigi keskele purskkaev. Saarekesele viis ilus väike sild. Suveaias korraldati ilusaid ja uhkeid kontserte. Suveaias käisid esinemas tolleaja kuulsad staarid. Mulle meenuvad mõned kirjutised suveaia külaliste raamatust. Ilusa avastamine on suurim rõõm. Iial poleks uskunud, kui poleks oma silmaga näinud. Elagu entusiastid, ilutegijad! Tohter Tallinnast koos saatjaskonnaga kirjutas retsepti: Mitu korda päevas ja öö läbi nii noortele kui vanadele. Lia Laats, Tiit Saluveer, Boris Lehtlaan jt: Teie Ulila suveaed on nagu oaas keset kõrbe. Oleme kaamelid ja joome siit täie rõõmuga. Ivo Linna pidas Ulila suveaeda parimaks kohaks tolleaegses Eestis. Fixi muusik Väino Land: Tol ajal mõjus see suveaed eriti mõnusalt. Kui kogu elu oli räämas, siis see suveaed mõjus eriti mõnusalt ja muidugi härrasmees Sulev Nigul. See aed oli hingele oluline. Ansambli Fix laulja Peeter Väljak pühendas aastate keskel Ulila suveaiale ja Sulev Nigulile laulu Ulila, mida soovitakse ka tänapäeval kuulata. ULILA Kui suvi on mööda läinud, siis meenub mul vaid üks aed, mis päikest täis ja mulle näis, et kõik on kui unenäos.

11 aprill Siin on aed, kus magab armastus. Kui veedad siin rahus tunni, kui raske on mures meel, vaid aed on see, mis aitab veel sul taastada kadunud jõu. Imeline suveaed erastati aastal. Kirikuveerud Tiit Kuusemaa Tali ongi selleks korraks läbi, - oli parajalt lund ja mõõdukat külma ning oleme olnud säästetud krõbedast pakasest ja lumeuputusest. Võime juba kergendatult õhata Puhja kogudus on südamest tänulik jõulukuise loterii õnnestumise üle. Salamisi loodetud eesmärk koguda kiriku katuse parandamise omaosaluse raha tuligi täis: üle 700 euro! Seega osales loteriil nii Puhja kui Konguta kogukonnast enam kui pooltuhat inimest. Keskeltläbi iga seitsmes loosipilet tõi ostjale auhinna. Kõik võidud on omanikele kätte toimetatud ja rahule jäid kõik osapooled. Suur tänu loterii võitude annetajatele ja kõigile, kes aitasid loospileteid müüa ja loomulikult igaühele, kes oma pisku euroga hulgakesi suure asja ära tegid! Käesoleva aasta Riikliku Pühakodade Programmi pingereas jäi Puhja kirik seekord küll napilt punase joone alla (paraku suudab riik panustada muinsuskaitse all olevate hoonete korrastamisse kõigest kümnendiku kunagi varem endale võetud kohustustest ja konkurents abivajajate vahel on ülitihe), kuid seda ilmsem on tööde alustamine tuleval aastal. Jätkame katuse fondi raha kogumisega, sest mida suurem on koguduse omaosalus, seda tõenäosemalt saame raha aasta pärast. EELK Puhja koguduse pangakonto: EE (selgitusse: kiriku katus ). Häid uudiseid on veelgi. Veebruari alguses oli koguduse elus tähtis sündmus, mil korra kohaselt, - üle iga nelja aasta, - tuli uuesti valida koguduse nõukogu, juhatus ja jagada muud ametid. Jätkame põhiliselt sama noorusliku meeskonnaga veidi muudetud rollides: Meelis Roosaar juhatuse/nõukogu esimees, Ülle Närska aseesimees, Miina-Liisa Kuusemaa - juhatuse liige, Ave Külter laekur, raamatupidaja (kirikuõpetaja Pärast seda hakkas kõik allamäge minema. Sulev Nigul elas ka raskelt üle rahvamaja põlengu. Pärast põlengut tuli ta hommikul meile, küürus ja klomp kurgus ning ütles: Terve see Ulila ilu on läbi. Suveaias on veel järele jäänud üks suurem kivi, kus võiks olla suveaia rajaja nimi. Kaks kanget Ulila meest, Sulev ja Edgar, suveaia hinged, puhkavad praegu Puhja kalmistul. on juhatuse liige ameti poolest). 14- liikmelisse nõukokku osutusid lisaks eelnimetatuile valituiks Urve Hämäläinen, Marek Külter, Anu Laas, Tiit Lankots, Eve Naarits, Aare Nõmm, Tiina Paesalu, Arno Ratas, Eveli Roosaar ja Harry Tiirik. Veebruari keskpaiku, - lõpetanuna eelnevalt pastoraalseminari, - sai Tiit Kuusemaa Tallinna Toomkirikus kirikuõpetaja pühitsuse (olles seni teeninud kogudust diakonina). Palmipuudepühal 9. aprillil seisab ees pidulik introduktsiooni jumalateenistus, kus õpetaja T. Kuusemaa saab piiskop Joel Luhametsalt õnnistuse teenimaks siinset kogudust. See on avalik ja rõõmus sündmus, millel oma sümboolne tähendus. Tänavusel kannatusajal on täitumas kauane unistus, - nimelt täiendada kiriku altarkatete komplekti violetse, paastuajale kohase liturgilise värviga. Võhiku jaoks võib see paista finessina, ent kiriklikus sümboolikas on liturgilistel tekstiilidel oluline roll, - need kõnetavad kirikulisi erilises värvide keeles, ja see keel ei tohiks olla moonutatud või vigane. Niisiis saame Kadri Eisti ja tema Kiviaia Aed OÜ abiga oma kiriku sisustusele väärikad sametised katted. Need lähevad maksma umbes 800, millest veerandi on lubanud kinni maksta Eesti Kultuurkapital. Suur tänu Kulkale! Sellegi meile tõsise väljamineku heaks on oodatud annetusi kogukonna poolt. NB! Alustamas on uus leerigrupp, millega liitumiseks on soovijail tagumine aeg. Kõhklejailegi on grupp avatud, sest alles minimaalse teadmistepagasi ja kogemuse pinnalt on võimalus adekvaatselt otsustada, kas asi sobib või mitte. Ilma maitsmata ei tea ju, kas meeldib. Ja elukestev õpe on teadagi moes. Sihiks on lõpetada leerikursusega Nelipühaks, 4. juuniks. Niisiis, tasapisi, ent visalt ja ühiste jõududega on meie kirik ja kogudus omandamas oma loomulikku osa meie kogukonnas. Olgem kannatlikud! Ja tänulikud. Pühade jumalateenistused Puhja kirikus: P 9. aprillil kell 16 Palmipuudepüha, õpetaja Tiit Kuusemaa introduktsioon. Teenib piiskop Joel Luhamets Valga ja Tartu praostkonna vaimulike osalusel, jutlustab Eenok Haamer; laulab Dionysius. N 13. aprillil kell 18 Suur Neljapäev, armulaud. R 14. aprillil kell 10 Suur Reede, armulaud. P 16. aprillil kell Ülestõusmispüha, laulab Dionysius. E 17. aprillil kell Ülestõusmispüha lasteteenistus lasteaia Pääsusilm, Puhja Gümnaasiumi ja Tartu Kristliku Põhikooli osalusel. Ametiristi üleandmine. Foto autor Erik Peinar.

12 12 PUHJA VALLA LEHT APRILLIKUU ÕNNESOOVID 96 ARMILDA HASANOVA RIDAKÜLA 93 KOIDULA JÕGI VÕSIVERE KÜLA 91 ELSA SAMSON PUHJA ALEVIK 91 OSKAR MAASING RÄMSI KÜLA 90 MARIA MARJAMÄE JÄRVAKÜLA 86 MAIE PUUSEPP TÄNNASSILMA KÜLA 85 GALINA KRASNOVA ULILA ALEVIK 82 LEILA PEEDO PUHJA ALEVIK 82 PAVEL UIBOKAND PUHJA ALEVIK 81 AITA HUSU PUHJA ALEVIK 81 VALDEKO KAASIK MÄESELJA KÜLA 80 TÄHTI KOOL HÄRJANURME KÜLA 80 VELLO LAURI KAIMI KÜLA 80 AILI LAUGIS PUHJA ALEVIK 75 LAUR JOOST VIHAVU KÜLA 70 ILSE KÄKKI PUHJA ALEVIK 70 HELGA SANDER KAIMI KÜLA 70 NATALJA JOOST VIHAVU KÜLA 70 EDA VIHAND MÕISANURME KÜLA Rakvere Teatri etendus ASTUGE EDASI! 17. mail kell Puhja Seltsimajas Komöödia esikus Lavastaja Erki Aule, kunstnik Eveli Varik Osades: Helgi Annast, Indrek Apinis, Jaune Kimmel, Silja Miks, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets Nii kui vanaproua Asta maale sõidab, kasutab noor remondimees Jaanus juhust ja tellib tema korterisse omale prostituudi. Siinkohal võiks see delikaatne lugu lõppeda, aga paraku otsustab sel õhtul Astat külastada mitmeid erinevaid tegelasi alates tüütust naabrist kuni Poola teadlaseni välja. Uks käib kinni ja lahti kiiremas tempos kui keegi seda oodata oskab. Juhuse tahtel ristuvad tõde ja väljamõeldis, kirg ja armastus. See on lihtne komöödia lihtsate inimeste keerulisest elust. Kui meie ei tee otsuseid, siis teeb elu neid meie eest. Lavastaja Erki Aule: Otsisin lavastamiseks komöödiat, mis oleks lihtne, puudutaks inimlikke teemasid ja iga kolme repliigi tagant ajaks naerma. Ja eriti hea, kui see oleks algupärand. Kuidas ma ka ei otsinud, tuli välja, et millegipärast pole keegi sellist komöödiat kirjutanud. Asusin tööle. Panin kirja kolm esimest repliiki... ja sain aru, miks sellist komöödiat keegi kirjutanud pole. Aga siis tuli mul meelde üks naljakas lugu, mis oli minuga kunagi juhtunud. Lisasin juurde mõningaid lõbusaid situatsioone ja tegelasi, jättes loo lihtsaks ja inimlikuks. Kas iga kolmas repliik on naljakas? Aga eks Astuge edasi! ja vaadake järele. Valla uued kodanikud Elsa Sündis 7. märtsil 2017 Lapse vanemad Vivian Muttik ja Kalvo Kriisk Robin Sündis 8. märtsil 2017 Lapse vanemad Karin Orro ja Keith Pallon Pääsmete ( 14 /12 ) eelmüük seltsimajas E-R ja E-N ning Piletilevis. Kallis juubilar Maria Marjamäe 90! Õnne, rõõmu ja tugevat tervist jätkuks sinu eluteele! Õnnitleb ristitütar Olli Südamlik kaastunne vanematele ja lähedastele Maie Tera - Moussa kaotuse puhul. Endised koolikaaslased Võsivere külast Kaimi kooli päevilt MÄLESTAME Anna Vidrik PUHJA VALLA LEHT Väljaandja: Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsus tel Toimetaja: Heiki Rokka, Tel Trükk ja küljendus: OÜ Tarmest Trükiarv: 1050 Lehe kaastööde esitamise tähtaeg on kuu viimane tööpäev. Leht avaldatakse ka valla kodulehel

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2014. FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Detaljer

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L

NORRA KEEL. ALgAjAtELE KUULA & KORDA AUDIOKURSUS. SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA & KORDA NORRA KEEL ALgAjAtELE AUDIOKURSUS KOgU tekst SÕNA-SÕNALt CD-L KUULA JA KORDA Norra keel algajatele Koostanud Kai Sommer Toimetanud Kristina Porgasaar Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel)

Detaljer

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1) Kompleksarvud Imaginaarühik Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil x 0. Et oleks võimalik lahendada iga ruutvõrrandit, on kasutusele võetud imaginaarühik,

Detaljer

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias Unlocking innovation in education in prison Töövarjuna Belgias Tallinna Ehituskooli projekt Innovaatilised praktikad ja järjepidevus vanglahariduse edendamisel hõlmas 2 õpirände meedet kinnipeetavate koolituse

Detaljer

Üldkoosoleku protokoll nr. 24

Üldkoosoleku protokoll nr. 24 MTÜ Hiiukala registrikood 80267964 Üldkoosoleku protokoll nr. 24 11. mai 2017. Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal Koosoleku algus kell 18 05, lõpp kell 19 00. Osavõtjad: kohal viibis 34 ühingu liiget

Detaljer

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem

Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Vallavalitsuse ja vallavolikogu ajaleht DETSEMBER 2017 NR 12 (121) Kauneid pühi! INTERVJUU Andrus Seeme, Kanepi vallavanem Räägi endast, kes Sa oled? Olen sündinud Kanepi kihelkonnas, Ihamarus, Ala- Juusa

Detaljer

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht Elva linn tunnustab» lehekülg 3 Konguta näitetrupp võitis peapreemia Infoleht Elva valla infokandja» lehekülg 4 Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5 Rannus valmis discgolfi rada» lehekülg 5 Hind: 0,50 VALLA

Detaljer

Sügislillede kevadisel sünnipäeval

Sügislillede kevadisel sünnipäeval VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT NR 5 (222) 29. mai 2015 Selgusid konkursi Värvid Vändra valda parimad Nagu eelnevatel aastatel, nii ka sellel aastal vaatas Vändra vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon

Detaljer

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar ALUTAGUSE valla leht Nr 1 Jaanuar 2018 Tasuta www.alutagusevald.ee Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar 2 Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu istung Ülevaate koostas

Detaljer

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid

Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Nr 3 (226) Märts 2016 TABIVERE VALLA LEHT Vabariigi aastapäeval jagati autasusid Eesti Vabariigi loomisest möödus tänavu 98 aastat. Iseseisvuspäeva eel andis president Toomas Hendrik Ilves riiklikud teenetemärgid

Detaljer

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR

EFPIA. Raporti aasta :2015. Raporti valuuta :EUR EFPIA Raporti aasta :2015 Raporti valuuta :EUR Leheülg 1 / 5 -d: peamise asuorii asuorii aadress O-de oetus ürituse ulude attes grantid Odele Registreerimistasud asu teenuste ja e asud Individuaalne nimeline

Detaljer

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006

RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 RÕNGULANE NR. 8 (92) september 2006 VALLA INFOLEHT TRÜKIARV 1250 ÕNNELIKKU KOOLITEED! Rõngu Keskkooli 1. klassi õpilased (esimeses reas vasakult): Joonas Märtovski, Karl-Markus Sangernebo, Hannes Must,

Detaljer

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Linnaleht. Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse. Marju Raja pälvis tunnustuse pikaajalise. Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht PAIDE - EESTIMAA SÜDA Linnaleht nr. 8 (245) Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht september 2017 Paide linna aukodanik 2017 on Andres Jalak Tänaseks on lin Andres Jalak pälvis tunnustuse suure panuse

Detaljer

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö Tallinna Reaalkool Vilistlane Andres Tarand loodusteadlane ja poliitik Uurimistöö Henri Nõmm 11b Juhendaja: vil! Eha Poomann Tallinn 2010 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Elulugu... 5 1.1. Lapsepõlv... 5

Detaljer

Jõuluvana, kes sa oled?

Jõuluvana, kes sa oled? Jõuluvana, kes sa oled? Pööripäevad on inimkonna tähtsaimad pühad juba aegade algusest. Vähemalt niikaua, kui inimesed taevakehade iseäralikku käitumist on jälginud. Janek Šafranovski Rebala muuseum Suurte

Detaljer

Koolinoorte taimeseade konkurss

Koolinoorte taimeseade konkurss Nr. 5 (259) 5. oktoober 2005 Teated Teavikute müük KG Sihtasutuse raamatukogu müüb liigses eksemplaarsuses olevaid teavikuid hinnaga a` 10.-EEK-i. Alus: Teavikute müügi kord Kultuuriministri 4. märtsi

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes!

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 6 (274) JUUNI 2017 TASUTA Ole koos meiega: Tänavune Pandivere päev oli juubelihõnguline kolmekümnes! Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused

Kampaania Küünlaümbriste jaht 2014/2015 tingimused 1 (5) Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a. Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti. Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil: mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 31 JUUNI 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Seitse pilku tänule Nii Vanas kui ka Uues Testamendis räägitakse

Detaljer

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik 1. Interneti- ja kõnepaketid 1.1. Ärikliendi Internet teenus on mittemüüdav 1.1.1. kuutasu 1.1.1.1. kiirus kuni 2 Mbit/s / 2 Mbit/s 78,85 94,62 /kuu 1.1.1.2. kiirus kuni 4 Mbit/s / 4 Mbit/s 142,85 171,42

Detaljer

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE

KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE KALEV LASTE JÕULUVÕISTLUS 20.DETSEMBER 2014, TARTU ÜLIKOOLI SPORDIHOONE POISID 2004 1 Oskar Muru 2004 Mart Reiniku Kool 3,11 3,38 4,45 4,45 2 Martti Sarv 10.02.2004 Otepää Gümn 3,72 3,71 3,81 3,81 3 Sten

Detaljer

Kus on Saku valla kaunimad kodud?

Kus on Saku valla kaunimad kodud? www.sakuvald.ee/ss Läbi r o helise akna S A K U VA L L A L E H T Mida uus SAKU hooaeg toob? VALLA Selgitusi annavad vallasiseliinide raamatukogu, Saku huvisõidukeskuse, Kiisa rahvamaja, noortekeskuse,

Detaljer

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht

Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht Nr 164 HALINGA VALLA TEATAJA märts 2011 Hind 0,32 Pärnumaa valdade talimängudel Halingale neljas koht 4. detsembrist 2010 kuni 5. märtsini 2011 toimusid Pärnumaa valdade XXXI talimängud. Võisteldi 13 alal:

Detaljer

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald

Kes on Elva valla volikogus? lehekülg 5. Infoleht. Uus omavalitsus-elva vald » Ütleme rohkem tere!» lehekülg 2 lehekülg 3 Kes on Elva valla volikogus?» Korteriühistud kohustuslikuks! lehekülg 5 Infoleht» Hind: 0,50 Rattaparklad koolide juurde lehekülg 6 Elva valla infokandja VALLA

Detaljer

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas?

Gümnaasiumiharidus kellele ja kuidas? Nr 3/401 15. märts 2013 Tasuta 24. veebruaril tunnustas Tapa vald tublisid vallakodanikke: ees istub Evi Glaase, seisavad Aivar Kuusik (vasakult), Kaido Lanno (esindas Eesti Raudteed), Tiit Orupõld, Harri

Detaljer

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris Nr. 2 TORI VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2010 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Toris 24. veebruaril kell 12.00 toimus Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus Toris Eesti sõjameeste

Detaljer

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava

Puhja aleviku soojamajandusest. » lehekülg 5» lehekülg 6. Infoleht. Elva valla huvihariduse kava Maksimarketi detailplaneering lõpetati Infoleht Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu infokandja» lehekülg 2 Helletajad Europeadil» lehekülg 4 Puhja aleviku soojamajandusest Püha Martini kirik

Detaljer

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004

Koonga valla leht. NR 10 (103) oktoober 2004 Koonga valla leht NR 10 (103) oktoober 2004 Kaunis kodu 2004 järgmised majapidamised: Asta ja Ain Kuru, Aino Aonurm, Aino Uritam, Aino ja Mati Ojasoo, Liisi Soomaa ja Helgur Lember, Eha Kask, Külli ja

Detaljer

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus Tallinn, 2010 sisukord Sissejuhatus 3 ÕPPEKAASUSED Piip ja Tuut Mängumajad 4 Võrumaa turismiarengu strateegia 6 Elisa Eesti 8 Enics

Detaljer

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016

Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Nr 3 (47) AUDRU VALLA LEHT MÄRTS 2016 Audru valla vapimärgi laureaadid 2016 Vapimärk nr 37, Helle Kirsi Helle ja Ado Kirsi Helle Kirsi on Jõõpre Kooli eesti keele ja kirjanduse ning inimeseõpetuse õpetaja.

Detaljer

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega:

VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT. Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: VÄIKE-MAARJA VALLA INFOLEHT Nr 11 (246) DETSEMBER 2014 TASUTA Ole koos meiega: Valla 23. aastapäeva tähistati Triigi spordihoones Väike-Maarja Valla Infoleht internetis www.v-maarja.ee Väike-Maarja uudised

Detaljer

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd Eksami käigus tuleb teostada erinevaid administreerimise alaseid operatsioone. Mõned neist on lihtsamad ja mõned keerukamad. Operatsioone teostage /root kaustas ja juurkasutaja õigustes, kui pole öeldud

Detaljer

20 aastat Balti ketist!

20 aastat Balti ketist! Nr 8 (98) Teisipäev, 18. august 2009 Hind 5 kr 20 aastat Balti ketist! 23. augustil 1989, Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimise 50. aastapäeval toimus kolme Balti riigi ühise protestiavaldusena rahumeelne

Detaljer

ARUANNE MÄLUPILDID 1

ARUANNE MÄLUPILDID 1 ARUANNE MÄLUPILDID 1 Sisukord Saateks 1. Sissejuhatus Vallavanema aruanne 2. 2009 kohalike valimiste eelne aeg. 3. 2009 kohalikud valimised ja tulemus. 4. Valimiste järgne aeg kuni 27.10.2009 (kokkuleppe

Detaljer

100 sõna sünnipäevaks

100 sõna sünnipäevaks Nr 2/460 23. veebruar 2018 Tasuta LÜHIDALT Kohtumine Taani armee reservohvitseridega 2. veebruaril külastasid Tapat Taani Kuningriigi relvajõudude reservohvitserid. Delegatsiooni liikmed soovisid tutvuda

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

Tariifikvootide ja seire statistika 2008 Tariifikvootide ja seire statistika 2008 1. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. 64 59 63 59 34 39 38 35 32 57 30 37 Kokku:

Detaljer

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet Mai 2014 nr 5 (2427) Tartu ülikooli ajakiri Selles numbris: Mõtleme kastist välja Teadustöö tulemuste jõudmine ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE

Detaljer

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011

NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 NR 10 (181) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 31. oktoober 2011 Wendre on Vändra alevi suurim tööandja Linti lõikavad AS Teede REV 2 projektijuht Heino Väli, Juurikaru Põhikooli direktor Eha Kuldkepp, Vändra

Detaljer

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Olustvere valla ajaleht Nr 9 (66) September 2005 LEOLE SEPTEMBER Anno Domini 2005 September. Lastel algas kool ja valimisealisi ootab peatselt ees valik: keda usaldada

Detaljer

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge

Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge NR 10 (170) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. OKTOOBER 2010 Jaanus Luberg: Siiani läheb ülemäge Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus- ja tööstuskoja ning omavalitsuste

Detaljer

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae

sõnumid Laupäeval, 3. oktoobril toimus Rae RAE sõnumid Nr 9 oktoober 2009 Taluaialaat Jahilaskesportlased tõid rahvusvahelise võidu Jäätmekäitlusest Rae vallas Aeroobikafestival 2009 Rae valla ametlik väljaanne Taluaialaat kaupleja silmade läbi

Detaljer

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat Esimene Windows Phone 8 testis Proovime Samsungi Androidiga kaamerat Prestigiolt üliodavad Androidi-telefonid Vajalik kraam: Windows 8 nipinurk Nr 93, jaanuar 2013 Hind 3.49 Esimene uus konsool: meil testis

Detaljer

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI. Urvaste Urvaste vald Valla Leht 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad Tibujalad (2. 3. klass) ja Kepsutajad (7. 9. klass) esindasid oma kooli ja

Detaljer

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus. Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Nr. 1 Jaanuar 1939 a. VII aastakäik. V äl j aan d j a: Katoliku Kirik Eestis Tallinn, Munga 4 4. Vastut. toimetaja : Dr. Friedrich Lange, Tartu, Päeva

Detaljer

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu

Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu NR 9 (250) VÄNDRA ALEVI JA VALLA AJALEHT 29. september 2017 Muusikakool alustas õppeaastat uue koolijuhiga Vändra päästekomando saab aasta lõpuks uue kodu Garaažiosa on kuu ajaga jõudsalt edenenud. Allikõnnu

Detaljer

Mati Õun Indrek Otsus

Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Mati Õun Indrek Otsus Hea lugeja! Paar rida selle raamatu saamisloost. Mõte panna kirja Eesti kulturismi ajalugu sai teoks aastal 2007 ja tulemus kandis pealkirja Eesti kulturism

Detaljer

Viimsi aasta naine 2011

Viimsi aasta naine 2011 Näiteringi EKSPERIMENT kevad >>Loe lk 8-9 v Tiraaz 7490 nr 9 (342) 11. mai 2012 Lauluvõistlused Viimsi Laululaps 2012 ja Harjumaa Laululaps 2012. Loe lk 3 Valla raamatukogude uuring 11. mail 2012 algab

Detaljer

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare

Elmar-Johannes Truu. kogu juhatusse Elmar Truu (esimees), Anne-Ly Nilisk (aseesimees), Pille Lõvend, Aare Neljapäev, 29.november 2012 Nr 42 (1073) Aastakoosolekult Neljapäeval kogunes aastakoosolekule Eesti Keskerakonna Pensionäride Kogu aktiiv. Arutluste põhiteemaks olid eakate, puudega inimeste ning lastega

Detaljer

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog Elina Sætre Muukeelsete laste integratsioon Norras kolme lasteaia näitel Magistritöö Juhendaja:

Detaljer

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID RÕNGU VALLA INFOLEHT Oktoober 2011 9 (148) Tiraaž 1300 Toimetajalt: Sellega, et on valge ja soe, harjub otsekohe, sellega, et on külm ja pime, ei harju mitte kunagi. (Tõnu Õnnepalu) Sügis on käes, lehed

Detaljer

TRIATLONIKALENDER 2014

TRIATLONIKALENDER 2014 TRIATLONIKALENDER 2014 nr. kuupäev spordiala ürituse nimetus 1. L 22.02.2014 talitriatlon Keila talitriatlon 2. P 23.02.2014 talveduatlon Jõulumäe talveduatlon 3. E 24.02.2014 talitriatlon Talitriatloni

Detaljer

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016

Kõne leinatalitusel Nõo Püha Laurentsiuse kirikus 12. augustil 2016 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Ra h u t e g i j a NR 40 SEPTEMBER 2016 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Mä l e s t a d e s Ag n e s-as t a Ma r a n d i

Detaljer

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah PÕRGU JA PARADIIS Abu Seyfullah Esimene väljaanne Autoriõigus 2011 See raamat on autoriõigusega kaitstud. raamatu osi või tervet raamatut on lubatud kasutada hariduslikel eesmärkidel tingimusel, et kasutatud

Detaljer

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001

KEHTNA VALLA AJALEHT. Täname. Teade. Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 KEHTNA VALLA AJALEHT Nr. 6 (67) 18. oktoober 2001 Allee kohal nutused pilved, silmapiir päikest peidab, lompidel päikesesiller viimase sügise leinas. Päikesel ununend hommik loojangupunases valus. Pead

Detaljer

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel

Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Nr 10 5 (290) (249) valla valla ajaleht Oktoober Mai 2012 2015 KOOLIAASTA ALGAS Haridusasutused käesoleval õppeaastal Foto: Toomas Abel Vallavanem Magnus Mõttus Keskkoolis 1. septembril. vallas alustasid

Detaljer

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit er mb u n e h ajale mail e n i Järgm ilmub 21. Paldiski l i n n a l e h t n r. 12/81 2010 valimisliit ÜHTNE PALDISKI u Tänases lehes: SA ÜHTSUSE NIMEL 1 mai KEVADPÜHA! Kooliaastaist tõuseb tulu Õnnitleme

Detaljer

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41

Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 Aprill AD 2011 Nr 3/174 Jürikuu Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Mt 26: 41 PAASTU- JA PALVEPÄEV VAIKSEL LAUPÄEVAL Nii nagu meie igapäevane elu on täidetud erinevate toimetuste ja tegevustega,

Detaljer

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana

Norra elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana 1 elanikkonna küsitlus: Eesti maine puhkusesihtkohana Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tellis 20.a. juunis veebiküsitluse 1011 16-84a. elaniku seas. Küsitluse eesmärgiks oli uurida Eesti mainet puhkusesihtkohana

Detaljer

suunas ning tegelikult olematu

suunas ning tegelikult olematu lk 3 EUROOPA TULEB INIMESELE LÄHEMALE lk 6-7 TÖÖPAKKUMISED Nüüd ka 6 kohaline! HELISTA 1300 17227 tel. 515 0068 21. oktoober 2016 Nr. 39 (927) Tasuta nädalaleht Mitsubishi Heavy ZMX seeria soojuspumbad

Detaljer

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL-

ISPA VIA BALTICA II NR. 4 (36) DETSEMBER Aivar Girin (Teede REV-2) juhib teefreesi ISPA VIA BAL- DETSEMBER 2003 NR. 4 (36) Järelevalvet teeb Soome firmast Finnroad OY ning kohalikest konsultantidest AS Taalri Varahaldusest ja AS Teede Tehnokeskusest moodustunud meeskond. Lepingu hind on 13,9 mln krooni.

Detaljer

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 5 (85), oktoober 2014 EMLi üldkoosoleku kutse Mesinike sügiseste teabepäevade kava Tõnu Talvi. Karukahjude hüvitamine Maire Valtin. Õppereis Poola Aleksander Kilk. Norra-reisi

Detaljer

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D

SÕNUMID. Ema, su pidupäev lillede kuul, täna sind kallistab väike ja suur. KEVADINE KIRBUTURG. See on Laekvere vald A.D L A E K V E R E V A L L A Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee valla leht/kuuluta all SÕNUMID Nr 7 (63) MAI 04 TASUTA KEVADINE KIRBUTURG 7. mail Venevere kaupluse juures kell.00 5.00. Tulla

Detaljer

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad .. A0 (EI0) 07 D. Välisnurk/sisenurk D. Nurk, sisemine/välimine Kinnipahteldatav nurgaliist Nurgaprofiil Norgipsi pahteldussüsteem koos vuugilindiga Max 00 mm Kinnipahteldatav nurgaliist Norgipsi pahteldussüsteem

Detaljer

Elva Tarbijate Ühistu 90.

Elva Tarbijate Ühistu 90. Elva Tarbijate Ühistu 90. Linnapeal sada päeva täis. Lk 2 Lk 3 Nr 33 (815) Maximast töökaitse inspektori pilgu läbi. Lk 4 Laupäev, 17. september 2011 Hind 0.48 Uus number Elva senise heakorratelefoni numbri

Detaljer

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008 Leelo lapsepõlv Leelo Tungal on kirjutanud seekord hoopis teistsuguse raamatu. Seltsimees laps räägib Leelo enda lapsepõlvest. See on terane, tõsine, naljakas lugu. Väiksest peast on pilk terav ja mõnigi

Detaljer

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus Käsiraamat Sisukord Autor: Priit Tuuna Toimetaja: Evelin Kivimaa Keel ja korrektuur: Liina Smolin Kujundus: www.arteverumstudio.com

Detaljer

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud

2 Illuka valla SONUMILAEGAS Nr. 5 Juuni 2004 Salalaegas Jaanipäevast vanasti Jaanilaupäeva õhtul kipuvad mälestused iseenesest silme ette. Nagu jõulud Nr.5(39) Juuni 2004 ILLUKA VALLA SONUMILAEGAS Ilmub kord kuus Jaanipäevast Maire Aunaste pilgu läbi Toimetaja veerg Ene Raudar Tasuta VIRVE OSILA Helendav avarus ümber ja üle. Kõrge taevas on taevalik;

Detaljer

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud CURARE 1 TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER 2013 7 maa ja mere taga Arstitudengite elu laias maailmas & teised jutud 2 Tere, hüva lugeja! Seekord on meil teie jaoks

Detaljer

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus:

Mormooni kiriku esindajate poolt kaasavõetud tutvustus: Nüüd, aastakoosoleku eel, tuleks loetleda Tallinna osakonna uue noorenenud juhtkonna saavutusi. Ja need on tõesti olemas, osa küll saavutatud seltsi juhatusega kahasse. Suuremaks nendest tuleks lugeda

Detaljer

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees Viljandi maakonna päevaleht Neljapäev, Nr. 95 Hind 6 krooni Asutanud C.R. Jakobson 1878 ILM +14 vihmane Täna pilvisus tiheneb ja paiguti hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 4 10 m/s. Sooja on 11 17 kraadi.

Detaljer

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013

Narva-Joesuu NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE. Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Narva-Joesuu JUULI 2013 NARVA-JÕESUU LINNA AMETLIK VÄLJAANNE Narva-Jõesuu linnapäevad 2013 Sel aastal tähistab Narva-Jõesuu korraga mitut ümmargust tähtpäeva: 510 aastat kaluriküla esmamainimisest ajalooürikutes,

Detaljer

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra.

Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Rahvastikuregistri andmeil elas 1. veebruari seisuga Lasnamäel 119 211 inimest. Võrreldes jaanuarikuuga suurenes elanike arv 31 inimese võrra. Lasnamäe Leht Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht Veebruar

Detaljer

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall

FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP , Tallinna Spordihall FAN KOLMIKVÕISTLUSE 3. ETAPP 05.04.2016, Tallinna Spordihall TN (2005-2006) 60m jooks Eeljooks Finaal 1 Kristelle Reiser 24.07.05 Audentese SK 9,35 9,35 10 2 Hanna-Grete Suvemaa 26.01.05 SK Fortis 9,52

Detaljer

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I 2010-1 1. Tema nime me ei küsi. See on Brabanti hertsog Jan I (valitses aastatel 1267 94). Küsime hoopis, millise tähtsa tegelase prototüübiks teda

Detaljer

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA NR. 3 30. APRILLIL 1935 II ÄASTHKÄIK Lein Soomes. Kui trükitööliste liidu asjaajaja ja hiljem varahoidja 0. A. Nyman aasta vahetusel omal palvel loobus

Detaljer

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated 40 juuli 2011 Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated Väljaandja: ELS Toompuiestee 10-220, 10137 Tallinn www.els.ee, els@els.ee

Detaljer

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN Tekst Mart Laar, 2010 Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2010-5 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee Printon Trükikoda AS SISUKORD Inimesed

Detaljer

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008 KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL Otepääl 11.-12. detsembril 2008 Kohalviibijad KHNi liikmed: Teised osalejad: Juhatas: Protokollis: Märt Rask, Riigikohtu esimees, kohtute

Detaljer

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu Oma tee otsingul 4 (57) 26. mai 2011 Kui aasta tagasi ilmus Merit Raju sulest Hingele pai, saatis seda suur menu. Nüüd on igapäevaelus joogatreeneri ja väikeettevõtjana tegutsev Raju pannud kokku veel

Detaljer

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta

Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu valla ajaleht Nr. 7 (241) 5. juuli 2012 Tasuta Albu mõisa XIV kunstisuvi 17. juunil avas uksed külastajaile Albu mõisa XIV kunstisuvi. Sel aastal saab vaadata kahe tuntud klaasikunstniku näitust.

Detaljer

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.

ÕRU INNA EHT. Võru Gümnaasium on valmis uksi avama. Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. V L L ÕRU INNA EHT Võru Gümnaasium on valmis uksi avama August 7 (103) 2015 Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis. 31. augustil algusega kell 14 toimub Võrus pikisilmi oodatud

Detaljer

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid

RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE - EHITUSTÖÖ nr Hankedokumendid Hankija nimi: PALUPERA VALLAVALITSUS KINNITATUD Palupera vallavalitsuse 11.veebruari 2016.a. korraldusega nr 21 RIIGIHANKE NIMETUS: PALUPERA VALLA VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE -

Detaljer

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5.

21. VEEBR Ä. VIII ÄASTAK. NR. 5. NR. 5. 21. VEEBR. 1936. Ä. VIII ÄASTAK. 1935./36, õ.-a. I pool arvudes. (Märkus: sulgudes õn eelmise õppeaasta I poole arvud.) Jž&o.ži aiu. 149 (206) õpil.; hea 183 (154) õpil.; rahuldav 53 (71) õpil.;

Detaljer

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht Rahutegija NR 32 SEPTEMBER 2014 Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. (Mt 5:9) Jumal on lähedal, ka Nõos Sel suvel külastas meie koguduse

Detaljer

aastapäeva ilutulestik

aastapäeva ilutulestik Trükiarv 27 000 www.tallinn.ee/pohja Veebruar 2016 Eesti vanim inimene elab Põhja-Tallinnas Head tallinlased! 2. veebruaril möödus 96 aastat Tartu rahulepingu allakirjutamisest ning juba 24. veebruaril

Detaljer

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005

Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 RAE sõnumid Täna lehes: Miks bussid ei sõida? Kui ohtlik on happepilv? Koolide liitmine ei too kaasa suuri muudatusi Nr 4 aprill 2005 Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte

Detaljer

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega:

ENSV TEATAJA LISA. ENSV Teataja tellimishind ühes lisadega: Hind 15 senti, ENSV TEATAJA LISA Toimetus ja talitus: Riigi Trükikojas, Niine tän. 11. Kontor õn avatud kella 8 14. Sealsamas lehe tellimiste vastuvõtmine. Kodukeskjaam 477-80: kontor 30, toimetus 62,

Detaljer

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100 Eestlane ära unusta oma langenud sõdureid, kes on andnud oma elu Eesti maa ja rahva eest. Nende kalmukünkad olgu pühad igavesti, ükskõik kus need paiknevad! Võitleja toimetus ja talitus Nr. 1 (503) 61.

Detaljer

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

MESINIK MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames MESINIK MESINDUSE INFOLEHT nr 7 nr (87), 2 (88) veebruar aprill 2015 COLOSSi pilootprojekti küsimustik EML Maamessil Antu Rohtla & Toivo Univer. Pestitsiidijääkidest kärjevahas ja suiras Aivo Sildnik.

Detaljer

Tariifikvootide ja seire statistika 2009

Tariifikvootide ja seire statistika 2009 Tariifikvootide ja seire statistika 2009 1. Kehtinud tariifikvootide arv kokku 2 2. Edastatud tariifikvoodi taotluste arv kuude lõikes 2 3. Tariifikvoodi taotluste arv riikide lõikes 3 4. Tariifikvoodi

Detaljer

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima.

Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Tere lapsed! Saame tuttavaks! Mina olen Uhuu. Gogo: Minu nimi on Gogo. Ma tulin Eestisse Lõuna- Ameerikast. Ma tulin siia eesti keelt õppima. Uhuu: Gogo on minu sõber. Ma tahan teda aidata. Gogo

Detaljer

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse!

Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Uus töötaja - olete teretulnud Norrasse! Estisk versjon Sissejuhatus Teretulemast töövõtjana Norrasse. Siin on kindlasti paljud asjad teistmoodi, kui teie kodumaal. Võibolla olete juba natuke Norra ehitusalal

Detaljer

Füüsikalise looduskäsitluse alused

Füüsikalise looduskäsitluse alused Füüsikalise looduskäsitluse alused Kirjuta sõnade sõnade mina, maailm, loodus ja füüsika tähendus enda jaoks. Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna. Ava mõistete sündmus, signaal, retseptor, aisting ja

Detaljer

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp.

NÕO VALLA LEHT VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NR 3 (189) MÄRTS 2013. on välja panna nii tasemel näitetrupp. VÄLJAANDJAD: VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS NÕO VALLA LEHT NÕO VALD NR 3 (189) MÄRTS 2013 Nõo näitetrupp tähistas oma 15. tegevusaastat Meie valla üks populaarsemaid publikumagneteid, Nõo näitetrupp tähistas

Detaljer

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine

Analüüsimudel. Muutuste juhtimine Teooria LP-mudeli teoreetilised ja empiirilised alused Analüüsimudel Mudeli kirjeldus ja rakendamine LP-rühmades Muutuste juhtimine Kuidas LP-mudelit koolis kasutusele võtta See raamat on eesti keeles

Detaljer

evangeeliumi wõidua paganamaailmas.

evangeeliumi wõidua paganamaailmas. Kolmas anne. hind 30 marka. evangeeliumi wõidua paganamaailmas. Coimetanfl b. Cuttar endine Aafrika misionäär. K.*U. Mlwaja" trükk, Keilas 1925. 65 g= _ r j 7. Christian Friedrich Schwartz ja Taani-Hallc

Detaljer

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks

JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK. Grammatikk tekster parlør oppgaver. Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks LÆREBOK I ESTISK 1 2 JUHAN TULDAVA LÆREBOK I ESTISK Grammatikk tekster parlør oppgaver Tilrettelagt av Turid Farbregd, Kaarina Ritson og Ülle Viks Unipub forlag Oslo 2001 3 Original: Juhan Tuldava: Lärobok

Detaljer

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid www.selver.eu 28.01 31.01.2010 11 59,50/kg tavahind 17,50 90 49 90 79 90 13 50-32% Nõo Lihavürst Delikatess maksapasteet 200 g 49,90/kg tavahind 79,90 Edam Juust 28.5% kg -37% tavahind 111,00-28% Nõo Lihavürst

Detaljer

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge elu värvid Värvika ajalooga natslik pistoda Pensionikartus viis Aafrikasse 1935. aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge tugevdamiseks kasutusele uhked paraadpistodad. Üks niisugune ilurelv

Detaljer

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel

2 arvamus KESKNÄDAL 1. september 2010 Juhtkiri Ansipi valitsuse numbrimäng Augustikuu keskpaigas jõudsid meedia vahendusel Eesti inimesteni teated sel Ilmub aastast 1999 Hind 9 krooni / 0,58 Nr 34 (713) 1. september 2010 R A H V A P O L I I T I K A L E H T Meedia tekitas sotside liidrikriisi Mati Eliste skandaalil lastakse aeguda? Lk 6 Mikser Mai Treial:

Detaljer