SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL på Gommerud klubbhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus"

Transkript

1 1

2 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. b) Velge dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 2. Behandle foreningens årsmelding Sak 3. Behandle foreningens regnskap for 2013 i revidert stand Sak 4. Innkomne forslag Sak 5. Oppdatering/endring av lovene Sak 6. Fastsette foreningens kontingent for 2015 Sak 7. Budsjett for 2014 Sak 8. Behandle organisasjonsplan Sak 9. Valg Sak 10. Godkjenne de valgte gruppestyrene Etter at årsmøtet er avsluttet kan det bli utdeling av pokaler og priser 2

3 Sak 2: Behandle foreningens årsmelding. 1. Klubbens tillitsvalgte : Arbeidsutvalg: Leder Kjetil Bakke (På valg) Styremedlem 1(Nestleder) Randi Bjørnestad (På valg) Styremedlem 2(Økonomi) Arne Kildal (På valg) Styremedlem 3(Anlegg) Per-Trygve Krossholm (Ikke på valg) Styremedlem 4(Barneidrett) Christine Ellingsen (Ikke på valg) Vararepresentant Magne Bøe (På valg) Vararepresentant Karen Norton (På valg) Kapitalfondet: Arne Kildal (På valg) Magne Bøe (På valg) Tormod Høydahl (På valg) Kontrollutvalget: Medlem: Peter Zeiner (På valg) Medlem: Elisabeth Gøransson (På valg) Varamedlem: Hege Gry Solheim (På valg) Redaktør i BV-Stikka: WEB ansvarlig: Valgkomité: Leder: Revisor: Registrert revisor: Gruppenes representanter i hovedstyret: Fotball Håndball Innebandy Langrenn Cheerleading Am. Fotball Bordtennis Fri-idrett (Opptatt årsmøte 2012) Sykkel Basket Håkon Halvorsen Karen Norton Langrennsgruppa+ representasjon fra de øvrige gruppene. Elin H. Fjellberg (Velges hvert år) Tor Rønhovde Svein Roar Holt Knut Jørgensrud Øystein Skurdal/Kåre I. Melsæther Sylvia Skar Andre Fernandez Marta Sklepkiewicz Aktivitet organisert av langrennsgruppa. Organisasjonsmessig underlagt AU. Ingen aktivitet lagt inn under AU inntil nytt styre velges Ingen aktivitet - lagt inn under AU inntil nytt styre velges Grupper oppnevnt av hovedstyret: Lovutvalg: Utvalg for tildeling av utmerkelser: Randi Bjørnestad(leder) Arne Kildal Peter Zeiner Sigurd Carson Randi Bjørnestad (leder) Kåre I. Melsæther Håkon Halvorsen Birgit Åkermoen Prydz 3

4 Festkomité: Anleggsutvalg: Driftskomité for Eineåsen Skianlegg: Driftskomité Gommerud Idrettspark: Driftskomité Rykkinnhallen: Barneidrettsgruppa: Kjetil Bakke (leder) Mette Frivold Kjersti Norstad Karen Norton Per Trygve Krossholm (leder) Arne Kildal Kjetil Bakke Magne Bøe Pål Gulbrandsen Kåre I. Melsæther (i saker om Eineåsen Skianlegg) Per Trygve Krossholm (leder) Kåre I. Melsæther, langrenn Sigurd Eide, langrenn Magne Bøe (leder) Bjørn Erik Vinje, fotball Knut Bjerke, fotball Kjetil Bakke (leder) Kjirsti Stø Eide, cheerleading Connie Høy, håndball Sigurd Carson, administrasjonen 1 representant fra Bærum kommune 1 representant fra NBBF Ivaretas av AU - Christine Ellingsen (ansvarlig) 1.1 Sammenslåing med Hauger Fotballklubb og endring av foreningens navn Sommer/høst 2013 ble det gjennomført en utredning av representanter fra fotballgruppene i Jutul IL og BVIF, og fra Hauger Fotballklubb som ut fra perspektivet om hva er best for barn og ungdom i området, på tvers av klubber, idretter og gamle mønstre dersom vi ønsker å beholde flest mulig, lengst mulig og, best mulig leverte følgende anbefaling; Vi anbefaler primært sammenslåing av de tre klubbene til ett stort felles idrettslag. Dette primært etter erfaringer fra ØHIL og NIF/ OFK. Vi mener dette vil profesjonalisere driften av alle representerte idretter, og gi best utnyttelse av anlegg og banekapasitet. Dersom klubbene ikke ønsker slik sammenslåing, anbefaler vi sekundært å fusjonere HFK i enten BVIF eller Jutul IL etter modell fra ØHIL. Dersom dette blir aktuelt, kan det se ut som om den beste løsning vil være at BVIF og HFK går sammen da de er geografisk nærmest og også overlapp ved Bryn skole. I tillegg har BVIF i dag stort underskudd på banekapasitet, mens HFK har overskudd. Den 20. oktober 2013 ble det inngått en formell intensjonsavtale mellom Hauger FK og BVIF med sikte på sammenslåing av Hauger Fotballklubb med BVIF Fotball mvf. sesongen Etter en dokumentasjons og innsynsprosess for å gjennomgå og avdekke eiendeler, rettigheter og forpliktelser m.v. ble endelig vedtak om å slå sammen Hauger FK og Bærums Verk IF til en klubb fattet på ekstraordinære årsmøter den 18. desember, med overveldende flertall. I de ekstraordinære årsmøtene vedtok man å endre foreningens navn til Bærums Verk og Hauger Idrettsforening (forkortet til BVH) med virkning fra 1. januar Alle aktiva som Hauger brakte med seg ble overført til BVH Fotball, og anleggene lagt under driftsstyrene for hhv. baner og klubbhus på Gommerud Idrettspark. 1.2 Forbund BVH er tilsluttet følgende forbund: Norges Idrettsforbund, Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Amerikanske Idretters Forbund, Norges Sykkelforbund og Norges Friidrettsforbund. 4

5 1.3 Styret/Møtevirksomhet Arbeidsutvalget har avholdt 9 styremøter og behandlet 76 saker i perioden. Hovedstyret har avholdt 7 møter og behandlet 58saker. 1.4 Representasjon Kjetil Bakke, Arne Kildal, Magne Bøe, Randi Bjørnestad og Sigurd Carson deltok på Bærum Idrettsråd høstseminar, mens Randi Bjørnestad, Magne Bøe, Kjetil Bakke og Per Trygve Krossholm deltok på årsmøte til Bærum Idrettsråd. 1.5 Administrasjon Daglig leder, Sigurd Carson har vært delvis sykemeldt i 2013 og Kristin Hofstad har frem til hun fratrådte sin stilling i klubben ultimo april måned, fungert i hans stilling under fraværet. Noe som har medført at Heidi Telle Bøe har fortsatt sitt timeengasjement som vikar på regnskap. Arbeidsmiljøet for de ansatte karakteriseres som kollegialt og inkluderende, med et gjennomsnittlig sykefravær som er normalt og akseptabelt. Sigurd Carson fratrådte stillingen som daglig leder i foreningen pr. 31/ , og gikk over i pensjonistenes rekker. Jarle Opsahl ble i september 2013 ansatt som ny daglig leder fom. 1. januar Oversikt over foreningens ansatte og engasjerte i 2013: Ansatt % og Stilling Kommentar Sigurd Carson 50 % Daglig Leder 100 % i sommermånedene HK: Daglig leder av BVIF med vekt på organisasjonsoppgaver innad og utad. RH: Drift, vedlikehold, tilsyn med mer Kristin Hofstad 80 % (100 % midlertidig i 2013 til hun sluttet ultimo april) Regnskapsfører/ass.daglig leder HK og grupper: Regnskap, økonomioppfølging og personal. RH: Regnskap, booking og noe tilsyn. Heidi Bøe (vikar) Mette Frivold Lars Osa Knut Bjerke Bård Kristiansen Erling P. Storbraaten 50 % Regnskap 46 % Kontormedarbeider (18.5 t / uke med skoleferier) Ca 80 % Vaktmester RH (50 % med skoleferier) Driftsansvarlig (fastpris engasjement) Kunstgressbanen Tilsynsvakt RH (timebasis) Tilsynsvakt RH (timebasis) Alt vesentlig føring av bilag. HK og grupper: Medlemsregister, medlemskontingent og lønn BI: Idrettskole organisering HK og RH: Booking og Fakturering RH: Tilsyn og organisere vakter 1t/uke Aktiv på dagtid RH: Vaktmesteroppgaver i et anlegg som er 19 år og benyttes 16 timer i døgnet av ca brukere. KG: Driftsansvarlig Kunstgressbanen RH: Betjene vaktbua som tilsynsvakt etter ordinær arbeidstid (16:00 17:45) og i helger. RH: Betjene vaktbua som tilsynsvakt etter ordinær arbeidstid (16:00 17:45) og i helger 1.6 Organisering - hovedklubb og grupper BVH er, og skal være et fleridrettslag som tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet det er grunnlag for i vårt nærområde, tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og de aktuelle særforbund for hver av de idrettene vi utøver og tilrettelegger. 5

6 NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge. Norsk idrett er en folkebevegelse og landets største frivillig- og medlemsbaserte organisasjon. Idrettslagene er medlemmer i NIF og er idrettsorganisasjonens fundament. Idrettslagene er frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper, i samsvar med NIFs lov og organisasjonsleddenes egne lover. Individuelt medlemskap i idrettslag er forutsetningen for deltakelse i norsk idrett, både idrettslig og organisatorisk. Idrettslagene er viktige sosiale møteplasser og skal tilby åpne og inkluderende idrettsmiljøer. Dette medfører at all vår aktivitet er forankret i IdrettspoIitiIsk dokument NIF s visjon «Idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf. Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelse. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. Blant våre mange medlemmer er ambisjonene ulike. Noen trives med å ha et morsomt fritidstilbud, mens andre har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg til topputøver. Vår felles utfordring er å legge til rette for at så mange som mulig får et trenings- og konkurransetilbud som er tilrettelagt for at de skal kunne få den utviklingen de ønsker. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Norsk idrett har sine egne mål og strategier, men må forholde seg til at idretten i betydelig grad er finansiert fra både kommuner, fylkeskommuner og staten. Selv om frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle nivåer i norsk idrett. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet. I BVH er Hovedklubbens viktigste oppgaver å organisere og gjennomføre tiltak som kommer alle gruppene til gode slik at de kan konsentrere seg om å organisere og tilrettelegge for aktivitet. A. Organisasjon - Kontakt med idrettens organer, Bærum kommune og samfunnet for øvrig. Formelle registreringer og oppfølging B. Økonomi - Regnskapsføring og økonomistyring Medlemsregister og fakturering Bidra med inntekter til gruppene (Tilskudd, Grasrotandel, Bingo m.m.) Drakter og utstyr til fordelaktige priser C. Anlegg - Planlegging og videreutvikling av foreningens anlegg Drift av anlegg (haller, baner, skianlegg, klubbhus, møterom, kiosk og kafeteriafasiliteter) D. Informasjon - Felles informasjon og informasjonsverktøy (www.bvif.no, BV-stikka osv.) 1.7 Likestilling Arbeidsutvalget består i dag av 4 menn og 3 kvinner. Valgkomiteen og alle styrende organer i foreningen er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene forsøkes hensyntatt ved alle valg av kandidater. 6

7 1.8 Ytre miljø Etter Arbeidsutvalgets oppfatning driver ikke foreningen med aktiviteter som forurenser det ytre miljø, man har ved drift og videreutvikling av anleggene et bevisst forhold til hvilke aktiviteter som kan skape uheldige virkninger og planlegger for at slike situasjoner ikke skal oppstå. 2. Grupper og medlemmer Siden 2010 har Basketgruppens aktiviteter blitt redusert til et minimum og har pt. ingen spillende lag eller noe valgt styre, gruppens aktiviteter er lagt inn under Arbeidsutvalget. Samme situasjon er for Sykkelgruppen, hvor de aktive medlemmene for tiden er under utdanning, førstegangstjeneste m.v. og gruppen har ikke har hatt aktivitet siden Som følge av at organiseringen av gateløp, som hører inn under Norges Friidrettsforbunds aktiviteter, ble klubben sterkt oppfordret til og meldte seg inn i dette forbundet etter forutgående vedtak på generalforsamlingen Det er et ønske og et mål, dersom det viser seg å være interesserte ressurspersoner, å få reetablert en gruppe som utøver variert friidrett. Evt. aktiviteter organiseres av Langrennsgruppa, med det formelle ansvaret for friidrett som gruppe er tillagt klubbens Arbeidsutvalg. 2.1 Medlemsregister Siden februar 2010 har BVIF s benyttet NIF s medlemsarkiv hvor gruppene vedlikeholder register over sine egne medlemmer via internett. Det forefinnes en detaljert rutine for vedlikeholdet av medlemsregisteret, som er distribuert til aktuelle ressurspersoner i gruppene. Vedlikehold av registeret gjøres via URL XXXXX for BVHIF Hovedklubb=20082, BVIF Idrettskole=457736, Basket=52887, Bordtennis=513888, Cheerleading=458586, Fotball=54525, Håndball=60290, Innebandy=52586, Langrenn= og Sykkel= Fra 2013 har BVH vært en av pilotklubbene for NIF s nye medlemssystem «KlubbAdmin». KlubbAdmin vil bli suksessivt implementert for alle grupper tilhørende BVH ila som nytt medlemssystem, og løsningen vil erstatte Medlemsservice for fakturering og innkreving av medlemskontingenter og treningsavgifter. Den nye løsningen fordrer at alle medlemmer i BVH aktivt benytter «Min idrett» (hvor alle aktive i idretten har sin egen personlige side). Dette medfører at alle medlemmer må registrere seg med e-postadresse og mobiltelefonnummer (enten eget eller foreldrenes). Fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter kan betales direkte på «Min idrett» eller man kan hente ut en faktura med KID-nummer som betales i nettbanken. 2.2 Medlemsservice Medlemsservice er en tilleggstjeneste levert av Mamut hvor BVH Hovedklubb fakturerer medlemskontingent og idrettskoleavgift. De fleste grupper fakturerer treningsavgift, og noen grupper også fakturerer egenandel for stevner og turer. Medlemsservice vil ila bli erstattet med KlubbAdmin og Min idrett. 7

8 Medlemsfordeling pr Antall utøvere Antall medlemmer totalt Idrett SUM SUM 2012 Endring Bordtennis Cheerleading Fotball Håndball Innebandy Langrenn Sykkel Am. Fotball Idrettsskolen Delsum Øvrige Total Øvrige: Negaitvt tall betyr at det er flere som er med i 2 eller flere idretter Av totalt medlemmer pr. 31/ , er menn/gutter og kvinner/jenter. Etter sammenslåingen med Hauger FK vil BVH ha nærmere 2900 medlemmer ved inngangen til Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norskidrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar

9 Alle ansatte og frivillige (15 år og eldre) som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Rutine for innhenting av politiattester er nærmere beskrevet på klubbens websider ved å følge linken; og følges opp med kvartalsvis rapporter/oversikter til hver gruppe. 2.4 BV-Stikka Det ble også i 2013 utgitt 2 nummer i farger av BV-Stikka (vår/høst), distribuert til alle husstander(via Posten) i området Hauger/Kolsås, Bærums Verk, Gullhaug, deler av Vøyenenga og Rykkinn. Beklageligvis opplever mange potensielle mottagere at man ikke får BV-Stikka i sin postkasse, som følge av at man takker nei til uadressert reklame. Alle utgavene av BV-Stikka kan lastes ned å leses via foreningens websider. Begge numrene i 2013 var i nytt format A3 som en ordinær avis, med mye interessant stoff og flotte bilder. Stor honnør for en utmerket jobb til foreningens redaktør, som hadde 20 års jubileum i dette vervet i 2013! 2.5 Karen Norton har fungert i rollen som foreningens webredaktør og har sørget for både strukturering av løsning og oppdateringer av innhold. Web-løsningen var planlagt å gjennomgå en «ansiktsløftning» ila. 2012, hvor målet er enklere navigering, mer tiltalende utseende og en høyere aktivitet. Dette arbeidet var planlagt fullført i 2013, men som følge av manglende oppfølging og leveranser fra leverandøren valgte styret å si opp avtalen. Ny webløsning vil bli implementert ila. våren 2014, og da starter den store jobben med å løfte foreningens websider tilbake til statusen som en av Bærums beste idretts web er. 2.6 Regnskap og Økonomi PS: Noen mindre justeringer av regnskapstallene nedenfor vil forekomme ettersom regnskapet ikke var 100% ferdig revidert når årsmøteboken går i trykken. For endelige regnskapstall se sak 3 saksfremlegg. Foreningen har samlet en betydelig økonomisk omsetning, med drøye 15 millioner kroner i årlige inntekter og 14 millioner kroner i årlige utgifter, men en god del av dette er transaksjoner internt i BVH mellom resultatenhetene. Det er ført ca posteringer/bilagslinjer i regnskapsåret 2013, og omfanget av regnskapet er av slik størrelse at det er nødvendig å bruke egne ansatte til regnskapsføring. Resultatregnskapet er delt i mange resultatenheter, noen hovedpunkter: Regnskap BVH Hovedklubben inklusiv Rykkinnhallene og Barneidrett Hovedklubben i foreningen har et regnskapsført overskudd på kr ,- i 2013 pluss netto avsetning fonds på kr ,- i Resultatet i 2013 er betydlig bedre enn i 2012 og 2011 noe som primært skyldes rekordstor inntekt fra MVA kompensasjonen samt reduksjon i administrasjonens personalutgifter. Egenkapitalen for BVH Hovedklubben inklusiv Rykkinnhallene og Barneidrett pr 1/1-2014er kr ,- pluss betydelige poster i fonds (se sak 3). Som nevnt over er det gjort betydelige avsetninger til fonds i 2013, men likevel begrenset i lys av vår omsetning og våre behov for innvesteringer i anlegg. Det vil i 2014 og årene fremover være nødvendig med fortsatt streng kontroll av driftsutgifter i forhold til budsjett Regnskap Spillemiddel prosjektene Alle Spillemiddelprosjektene (det vil si investeringsprosjektene som i vesentlig grad finansieres av offentlige midler) holdes utenfor BVH s driftsregnskap. Fotball relaterte spillemiddel prosjekter: Neste side, øverste del av tabellen, viser egenkapital situasjon for de Fotball relaterte prosjektene. Forutsatt at årsmøtet fatter de fremlagte vedtak vil disse prosjektene ha ca 2,4 millioner i disponibel egenkapital. Langrenn (Eineåsen) relaterte spillemiddel prosjekter: Neste side, nederste del av tabellen, viser forventet egenkapital situasjon for Driftsbygg og Snøproduksjon spillemiddel prosjektene. Arbeidet med disse prosjektene er avsluttet og Bærum Kommune har revidert og 9

10 godkjent begge regnskapene. Søknad om MVA kompensasjon for Idrettsanlegg ble sent Lotteritilsynet 14 april og dersom vi blir imøtesett med 75% MVA kompensasjon vil sluttfinansieringen være i henhold til plan. Status SP prosjekter Bank saldo 31/ Bank overført Bank saldo 28/ BVHIF Spillemiddel prosjekter FB Bane(r) FB Nytt Lys Garasje SP prosjekt aktiva HK avsatt KG fond pr 2013 Forslag BEVILGES på BVIF årsmøte HK TILSKUDD til KG rehab 2014 Forslag BEVILGES på BVIF årsmøte Bevilgning fra BK øremerket til FB lysmaster overføres fra SP Snøprod FB avsatt KG fond pr 2013 Forslag BEVILGES på BVIF årsmøte 2014 (allered overført som "lån") FB TILSKUDD til KG rehab 2014 Forslag BEVILGES på FB årsmøte 2014 (allered overført som "lån") FB TILSKUDD til KG rehab 2014 Forslag BEVILGES på FB årsmøte 2014 (IKKE overført pr 28/2-2014) BVH egenkapital til SP prosjekter Status SP prosjekter BVHIF Spillemiddel prosjekter Eineåsen Driftsbygg Eineåsen Snøprod Bank saldo 31/ Bank utgifter jan Bank saldo 28/ SP prosjekt mottatt fra BK 5/ (beløpet står på LR Snøprod driftskonto) SP prosjekt spillemidler tilgode fra Fylke SP prosjekt MVA komp. anslag 75% SUM SP gjeld / tilgode SP SP tilgode LR SP gjeld HK Bevilgning fra BK øremerket til FB lysmaster overføres SP (se over) Antatt sluttresultat høsten 2014 overføres til drift av anlegget Regnskap Gruppene Gruppene hadde et regnskapsført overskudd på kr ,- i 2013 og egenkapitalen for gruppene pr. 1/ er kr ,-. For detaljer se vedlegg til BVH s årsmøtebok Regnskap BVIF Totalt sett er regnskapsført overskudd på kr ,- i 2013 og foreløpig egenkapital inklusive fonds pr 1/ er kr ,-. For detaljer se vedlegg til BVH s årsmøtebok. 2.7 Fortsatt drift Årsregnskapet for både hovedklubben og foreningens forskjellige idrettsgrupper og underavdelinger er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Etter arbeidsutvalgets og hovedstyrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til foreningens evne til å kunne fortsette driften. 10

11 2.8 Regnskapsløsning Det ble høsten 2011 besluttet å bytte regnskapsløsning fra 1/ til e-conomic og Nettlønn. Begge løsningene er nettskybaserte og er fleksible i forhold tilantall brukere og har en egen innskanningsmodul m.v. til en meget gunstig løpende kostnad. Vi er meget fornøyd med denne løsningen som også gir gruppene adgang til regnskapet. 2.9 Kapitalfondet og andre fond Kapitalfondet per utgjør kr ,-, uendret i Tilskuddsfondet (regnskapskonto 2024) Fondet tilføres midler fra Kapitalfondet (renter), Grasrotandelen og andre offentlige tilskudd. I 2013 er avsatt kr ,- og benyttet kr ,- i forbindelse med tilskudd til gruppene slik at fondets saldo pr 31/ er på kr ,-. Vedlikeholdsfond Klubbhus (regnskapskonto 2020) Det tilføres årlig kr fra Bærum Kommune pluss det vesentlige av overskuddet fra utleie til barnehage og drift av Klubbhuset forøvrig, dog i 2013 har dette overskuddet gått direkte til vedlikehold. For 2013 ble det forbrukt netto kr ,-. Fondets saldo pr 31/ er på kr ,-, kapital på Vedlikeholdsfond Klubbhus som ikke benyttes til vedlikehold kan benyttes som egenkapital til utvidelse av klubbhuset. Vedlikeholdsfond Kunstgressbane (regnskapskonto 2023) Tilføres midler avhengig av resultat drift av Kunstgressbanen. Midlene brukes til tyngre vedlikehold og kan også brukes til innkjøp av nytt utstyr med mer. Det er budsjettert/planlagt med en oppgradering av kunstgresset på hovedbanen i Se kapittel over. Vedlikeholdsfond Rykkinnhallen (regnskapskonto 2022) Det tilføres årlig ca.kr som driftsbidrag fra Bærum Kommune. Midlene brukes til løpende vedlikehold i form av innkjøpte tjenester og noe lønn til vaktmester. Tyngre vedlikehold / rehabilitering forventes finansiert av Bærum Kommune. For 2013 ble fondets tilført midler og saldo pr 31/ er på kr ,-. 3. Anlegg A. Gommerud Idrettspark Klubbhuset på Gommerud er flittig brukt av våre medlemmer som møterom og samlingsarena. Bygget har blitt gammelt og vedlikeholdsbehovet har vært økende. I perioden er det brukt rundt ,- på å renovere klubbhusets første etasje garderober, dusjer, toaletter, kiosk og lagerrom. Samt oppgradering av gulv i møtesal og toalettromi 2. etasje. Ila. 2012/13 har det vær noen utfordringer med vannlekkasjer på kjøkkenet, som medførte en full renovasjon til drøye ,-. Videre har vi vært utsatt for innbrudd og hærverk i «vaktmesterleiligheten»/utleiedelen som medførte en oppussingskostnad på ca ,- ifm. skifte av leietaker høsten I 2013 fikk vi en lekkasje i taket på den eldste delen av bygget hvor vaktmesterleiligheten ligger, som medførte en ny vedlikeholdskostnad på ca ,-. Av fremtidige prosjekter vurderes nå tiltakrundt renovering av elektrisk anlegg, hvor foreningen har mottatt et tilskudd fra Bærum Idrettsråd. Videre har man fått tilskudd til montering av varmepumpe fra Bærum Kommune, som vil bli montert tidlig i Anleggsutvalget valgte i forståelse med Fotballgruppen å trekke et godkjent spillemiddelprosjekt som innebar påbygging med carport-løsning/kald garasje foran eksisterende garasjeanlegg i sørenden av klubbhuset. Avsatte og tildelte midler til dette prosjektet ble omdisponert for å utbedre lysanlegget på 7 er banen ila B. Gommerudbanen Den etterlengtede 7 er kunstgressbanen som ble etablert høsten 2011, har vært et meget godt tilskudd til aktivitetene på Gommerud Idrettspark med betydelig kvalitetsforbedring avtrenings- og kampforhold for barneidretten i sommerhalvåret. 11

12 Vår største utfordring på denne banen er at det ikke bare er utøvere i 5 er fotball som benytter banen på tvers. Og da med etterfølgende naboklager på baller som «fyker» over ballnettene. Det vi anmoder om for sesongen, er at alle tar et ansvar for at banen benyttes til de formålene de er konstruert for. Dvs. at eldre utøver ikke benytter banen tverrstilt og utsetter våre naboer for ulemper. Et av de forbedringstiltakene som planlegges i 2014 er å utbedre belysningen på 7 er banen for å kunne øke tilgjengelighet i de mørkere delene av året. Endelig, etter 10 års hard bruk sommer som vinter! ila. sommeren 2014 skal hovedbanen på Gommerud oppgraderes med nytt kunstgress, bedre drenering, ny merking m.v. Når det gjelder Hovedbanen/11 er banen så er det bare en konklusjon, den er utslitt/nedslitt! C. Banene på Rud Etter sammenslåingen med Hauger FK har BVH også driftsansvaret for grusbanen og 11 er kunstgressbane på Rud/Hauger. Ift. forvaltningen av disse banene er det to forhold, som vil kreve at foreningen anstrenger seg for å avsette tilstrekkelige midler til vedlikehold de nærmeste årene. Rud kunstgressbane begynner å bli tilårskommen og dekket er slitt, planen er å holde denne i drift frem til 2018 før man skifter kunstgressdekke. Det neste er at vi planlegger en ombygging av grusbanen til en 11 er kunstgressbane, fortrinnsvis med undervarme. Her avventer man den politiske behandlingen av anleggsdelen til temaplan idrett i kommuneplanen for , dvs. om dette anlegget blir prioritert på spillemiddellisten (hvilket det ligger an til). Dersom anlegget blir prioritert, så vil det være en ambisjon å forsøke å forsere en ombygging av den gamle grusbanen tidlig i planperioden. D. Rykkinnhallene Gjennom 2013 har vi hatt et utmerket og styrket samarbeide med eiendomsavdelingen i Bærum kommune somhar ansvaret for det «tyngre» tekniske vedlikeholdet av hallene, spesielt feilsøking og utbedringav ventilasjonssystemet. På tross av at den «nye» hallen begynner nå er 20 år, så er vi rimelig tilfredse med standard. Selvsagt er det områder og innredning som kunne vært bedre. Men det er p.t. ingen prekære behov. I fremtidspersepektiv så er den store kostnaden forbundet med en utskiftning av tak innvendig i den nye hallen, hvor vi oftere enn tidligere opplever at taket «revner» og må midlertidig repareres. At takene «revner» på denne måten, er ikke dramatisk men hallen har en spesiell konstruksjon med oppvarming og ventilasjon, hvor taket fungerer som et filer/membran. Vår største utfordring og bekymring inn i 2013, var det forhold at barn tar seg til rette (og ikke blir stoppet) fra å leke på cheerleading-gruppens turnmatter. Noe som øker slitasjen på mattene, og i verste fall kan resultere i at noen skader seg/setter seg fast.høsten 2013 ble det foretatt en ombygging av tilgjengelige lagre, slik at disse mattene nå kan lagres mer sikkert og utilgjengelig for lek. Klubben har på flere arenaer og i flere anledninger vært tydelige på det store behovet for mer hallkapasitet i vårt nærmiljø og de ufordringene vi har med underdekningen på treningstider for hallidretter. Vi lykkedes ikke og ble skuffet ifm. planleggingen av en utbedring/nybygg av Rykkinn Skole, avdeling Berger, hvor vi en forventning om en fullverdig spilleflate på 20x40 m. Et synspunkt som hadde bred idrettspolitisk støtte i Bærum. Som et av innspillene til anleggsdelen til temaplan idrett i kommuneplanen for , har vi fremmet muligheten for at man kan rive den gamle hallen, og erstatte denne med en ny tverstillt dobbelthall hvorav den ene dele etableres med fjærende gulv for turnaktivitet. Forventningen er at man tar med seg dette innspillet i vurdreingsarbeidet om hvordan Bærum Kommune skal oppnå bedre halldekning. E. Eineåsen Skianlegg Hvert eneste år blir det nedlagt en betydelig dugnadsvirksomhet i skiløyper og anlegget forøvrig med bl.a. å ta ned en del tørrgraner, påføre flis, utføre kantslåing, fjerning av overheng, oppsetting av skilt, kvistrydding, drenering m.v. Stormen før jul tok ca. 40 trær som falt over løypene, ledninger og ødela skilt, dette ble ryddet bort med bistand av kommunen. Vi skylder alle de som har bidratt en stor takk! Og da er det en stor glede å se 12

13 all den aktiviteten som utøves organisert og uorganisert i dette anlegget sommer som vinter. Det er alltid folk i Eineåsen. I 2012 kom vi endelig i gang med 2 spillemiddelprosjekter vi har ventet på i lang tid, som ble ferdigstilt i Det første er et nytt «driftsbygg» som etter en ekstra runde hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, fikk byggetillatelse på forsommeren. Bygget er på ca. 170 m2 og er etablert for oppbevaring av snøscooter, beltevogn og annet teknisk materiell i tillegg til et nytt pumperom. Også på dette tiltaket har vi vært begunstiget med en rekke entusiastiske og engasjerte frivillige, som etter at grunnmur og grunnarbeider var klart har oppført dette flotte bygget på dugnad. I 2013 fikk vi så betydelige tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, at vi kunne gå til anskaffelse av en splitter ny traktor med alt tenkelig utstyr som forenkler driftsoppgavene (fliskutter, vinsj, kløyver, fres m.v). Sammen med grunnarbeidene til det nye driftsbygget ble det anlagt grøfter og rørgater m.v. til et snøproduksjonsanlegg som skal dekke stadionområdet. Ila er det fremført strøm, skiftet transformator, koblet på vann, kjøpt inn høytrykkspumper, kompressor, lanser m.v. og vi er nå klare for å kunne produsere snø når forholdene tillater dette. I løpet av høsten ble det skiftet til 220 nye LEDlamper i anlegget. Kommende prosjekt i 2014, er bl.a. å få etablert lys i den siste tverrløypa i den øvre delen av løypenettet, slik at vi får enda en avlastningsmulighet med en kortere rundløype. 4. Prosjekter A. Åpen hall dagtid Også i denne perioden har vi hatt åpen hall etter skoletid i Rykkinnhallen 2 dager i uken. Det er stort sett elever fra Rykkinn ungdomsskole som benytter seg av dette tilbudet, noe elevene og skolen setter stor pris på. I tillegg har barn fra skolefritidsordningen ofte benyttet tilbudet. B. Åpen hall i høst- og vinterferie I både høst- og vinterferie ble det arrangert åpen hall i Rykkinnhallene med godt oppmøte fra elever ved både Rykkinn og Belset skole. Basket, innebandy, håndball og bordtennis var hovedaktivitetene. Her var det elever ved NTG som fungerte som aktivitetsledere. C. Fast 17.mai feiring i Rykkinnhallen 17.mai feiringen i Rykkinnhallen har blitt en fast foretelse, og en hyggelig møteplass for barn og unge tilknyttet Rykkinn Skole. Arrangementet varer frem til kl.1500 og tiden fra 1600 til 2400 kan utvilsomt benyttes til andre arrangement. Er det kanskje noen av gruppene som ønsker å etablere 17.mai underholdning for voksne på kvelden? D. Klubbfest Lørdag den 19. oktober ble det igjen invitert til en egen klubbfest Venners Venner fest, hvor den «nye» Rykkinnhallen ble ommøblert til restaurant og danselokale. 100 feststemte «venner» møtte opp og ble servert koldtbord med forfriskninger, dans og underholdning. Arrangementet var vellykket og godt mottat av de som deltok, men vi ser at vi har en utfordring med å nå målgruppene. Klubben benyttet også anledningen til, under stor jubel og applaus, å dele ut æresmedlemskap til Sigurd Carson for hans mangeårige innsats for klubben, ikke minst for 14 år som engasjert og postiv daglig leder. Videre ble det utdelt hederstegn til Peter Zeiner og Arne Kildal. Nina Ek (langrenn) fikk utdelt hederstegn på klubbens juleavsluttning. 13

14 Samtidig gjennomførte man den høytidelige utdelingen av «Torgrim Kristiansens Minnepris»-som kan tildeles enkeltperson(er), som har tilknytning til nærmiljøet, og som over år har nedlagt et særdeles stort frivillig arbeid til beste for barn og ungdom. For 2013 har utvalget for tildeling av utmerkelser besluttet å tildele Torgrims Minnepris til en mann som er typisk «bæring» kulturdiakon Olav Jacobsen. E. Ungdommens Holmenkollrenn Dette tradisjonsrike rennet ble avholdt 28. gang den februar, i Holmenkollen Nasjonalanlegg. Arrangementet hadde nesten 1800 utøvere fra 220 klubber som fullførte rennene under meget gode forhold. F. Grasrotandelen Vi har også i 2013gjennomført flere aktiviteter og kampanjer for å rekruttere spillere i Norsk Tipping til å overføre grasrotandelen til BVIF. Resultatet for 2013 ble ca. kr ,-. Det er fortsatt et stort potensiale for å hente ut større provisjon, og det er opp til alle gruppene å benytte en hver anledning til å rekruttere nye grasrotmedlemmer til BVIF. Dette er jo en inntekt som krever minimal innsats fra klubben. G. Avtaler med andre aktører BVH har en rekke viktige avtaler med tredjepart, som Rykkinn Nærsenter. Avtalen gjelder profilering av Senteret i Rykkinnhallen og på Gommerudbanen, og er fra 2014 utvidet til å omfatte draktreklame på alle fotballspillerne. Vi har også muligheten til å profilere oss på senteret med roll-ups, plakater og bilder i miljørommet i 1. etg. Samt at vi kan benytte de nye fastmonterte TVene til å markedsføre stevner og arrangement. Dette er en unik mulighet som alle våre «arrangementsansvarlige» snarest bør benytte seg av - ta kontakt med daglig leder eller direkte med senterleder. Med utgangspunkt i at det skal lønne seg å være medlem i BVIF, har vi også fått avtaler om rabatterte varer for BVIF medlemmer hos følgende firma: I tillegg har vi: Bryn Gartneri TilBords på Rykkinn Nærsenter Vianor på Rud. (Bilverksted og bildekkforhandler) Samarbeidsavtale BVIF og DnBperioden 2011 til 2013om draktreklame for håndball, fotball, innebandy og basket. Denne avtalen ble etter eget ønske fra klubben ikke fornyet for Ny avtale med Aaby Auto og Hyundai om draktreklame på alle fortballdraktene er inngått fra 2014 KLINIKK-PLUSS om idrettsskadebehandling og kursing Glov Reklame om provisjonsalg av reklame i Rykkinnhallen og Gommerudbanen. Verket Sportom salg av BVIF effekter våre treningsdresser fra Hummel kan bestilles og kjøpes her. SSM Lacatoniom leveranse av spillerdrakter og kjøp andre effekter. Driftsavtale for Gommerud Idrettspark og Rykkinnhallen Riksanlegg med Bærum Kommune Telenor Mobilog Mobile Norway om utstyrpå Gommerudbanen. 14

15 5. Oppsummering Årsmeldingen forsøker å speile den omfattende aktiviteten i Alle gruppene har tilfredsstillende egenkapital. Hovedklubb og Rykkinnhallene har egenkapital under styringsmålet på 10% av omsetningen, samlet sett har Hovedklubb og Rykkinnhallene egenkapital på ca. kr ,- som er ca. 6 % av omsetningen. Totalt sett er likevel BVH's økonomi tilfredsstillende og da blir det også lettere å være tillitsvalgt i styre og utvalg. Foreningens mangfold av aktivitetstilbud gjør at stort sett alle aldersgrupper av befolkningen i BVHs nedslagsfelt, finner en aktivitet som passer for dem. Våre anlegg på Gommerud, i Rykkinnhallen og på Gullhaug brukes i tillegg til våre aktive, av stadig flere uorganiserte utøvere. Mange ganger skaper den store bruken av anleggene, problemer med villparkering og trengsel i anleggene. Det er og med stor glede vi registrerer god idrettslig fremgang og resultater i alle de idrettene vi organiserer, både lagsmessig og for individuelle utøvere. Prestasjoner og resultater som motiverer andre til enten å begynne eller å fortsette sin iherdige innsats. Selv om vi har registrert en svak utvikling de siste 3 år, har vi fortsatt en stabil medlemsmasse og en jevn rekruttering. Amerikanske idretter er i utvikling - Cheerleaderne og deres aktiviteter feiret 10 års jubileum i 2013, og er fortsatt meget populær og er den idretten som prosentmessig har økt mest de siste 5 år. I 2013 etablerte vi en egen gruppe for Amerikansk fotball som ny aktivitet, og er et godt tilbud til de som ønsker å prøve noe nytt. For 4 året på rad ble NM-finalene i Innebandy arrangert i Rykkinnhallene, og ekstra gledelig var det at vi endelig hadde med et lag i finalen for Gutter 17. Styret vil benytte anledningen til å takke alle foreldre, lagledere og trenere som har vært med å gjøre en stor innsats slik at BVH fortsatt er en klubb med godt miljø og med idrettslig glede i fokus. Rykkinn 19. mars 2014 Styret for Bærums Verk og Hauger Idrettsforening Viktige årlige søknadsfrister m.v. Dato Tema Søkes/utføres av Til hvem 15.januar Prosjektmidler BVH BIR/BK 31.januar Idrettsregistreringen BVH og alle grupper NIF på web 15.februar Innspill til rullering av handlingsplan BVH BIR 15. februar Søknadsfrist Sparebankstiftelsen BVH/Grupper Sparebankstiftelsen.no 15. februar Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen BVH/Grupper gjensidigestiftelsen.no 25. februar Prosjektmidler til inkludering Grupper AIK 1.mars Søke treningstid og arr. i haller Koordineres av BVH BK 1.mars Søke treningstid på uteanlegg Fotballgruppa BK 15.mars Kommunale tilskudd / idrettstipend BVH BIR 1.mai MVA-kompensasjon anlegg BVH NIF 12.mai Prosjektmidler til funksjonshemmede Grupper AIK 1.juni Rapport til Lotteritilsynet BVH/Grupper Lottstiff på Altinn 15. august MVA kompensasjon BVH Kulturdepartementet 1. september Søknad om to Bingolisenser BVH Skriv til Lotteritilsynet 15. september Søknadsfrist Sparebankstiftelsen BVH/Grupper sparebankstiftelsen.no 15. september Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen BVH/Grupper gjensidigestiftelsen.no 15.oktober Siste frist spillemiddelsøknader BVH/Grupper BK/BIR 8.november Siste frist for spm til utstyr Grupper Gruppas særforbund 15

16 6. Årsberetning 2013 Idrettskolen Idrettskolen er et tilbud til barn mellom 5-7 år, skal være barnas første møte med idretten og klubben. Idrettskolen er en måte å organisere idrettsaktiviteter for barn med utgangspunkt i det som er nedfelt i NIFs Bestemmelser om barneidrett. Idrettskolen skal være et aktivitetstilbud hvor barn med ulike forutsetninger møter et trygt og aksepterende miljø, og hvor vekst og utvikling finner sted. Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi en opplæring og innføring i flere idretter. Leken skal stå sentralt i idrettskolen. I leken deltar barn på egne premisser og det er leken som aktivitet i seg selv barnet er opptatt av. Treningene er organisert på Friplassen på Gommerud, Rykkinnhallen, Gruvemyra skiarena og kunstgresset på Gommerud Det er 3 yngre trenere som står for gjennomføring av aktivitetene. Disse aktivitetene skal ha vekt på variasjon, koordinasjon, mestring og grovmotoriske øvelser som passer aldersgruppen, og motivere barna til et forhåpentligvis livslangt forhold og interesse for fysisk aktivitet. 16

17 7. Årsberetning fra Håndballgruppen sesongen 2013/2014 Styret 2013/2014 Styret i håndballgruppen har denne sesongen bestått av følgende personer: Svein Roar Holt Connie Høy Janne Mari Flåskjer Rolf Erik Eriksen Stein Erik Pettersen Øyvind Hellesnes Kristin Hofstad Eva Dyvesether Leder Nestleder Kasserer Sportslig leder Sportslig utvalg Tilsynsvaktansvarlig Sportslig utvalg Drifts- og arrangementsutvalg I tillegg til styret har Esra Erdemir vært Dommeransvarlig Aktiviteter Det har siden styret ble konstituert i april 2013 vært avholdt 6 styremøter og 2 trener/lagledermøter. Årsmøtet ble avholdt Styreleder og sportslig leder har hatt møter med Helset, Lommedalen om samarbeid i håndballgruppen. Styrets nestleder har deltatt på regionstinget mai Medlemmer Håndballgruppa har pr bestått av 223 spillere fordelt på 127 jenter og 96 gutter. Håndballskolen, J/G 7 år består av 23 barn, 8 jenter og 13 gutter og er ikke inkludert i tallene over. Sportslig Sportslig utvalg har bestått av: - Rolf Erik Eriksen - Kristin Hofstad - Stein Erik Pettersen og ivaretar den sportslige delen av håndballstyrets ansvar. Utvalget har avholdt møter etter behov, og har på denne bakgrunn sikret at det sportslige tilbudet, og driftsrelaterte forhold i den anledning, på en god måte har blitt ivaretatt. Det er gjennomført Håndballskole for 23 barn født i 2006, samt opprettholdt ordinært treningsog kamptilbud for øvrige alderstrinn for begge kjønn. Dommerutvikling Håndballgruppa har en bred dommerstall med gamle og unge dommere, og fokus inneværende år har derfor vært å vedlikeholde denne snarere enn å rekruttere nye. Vi har mer enn nok dommere til neste års kvote, og vil derfor kunne leie ut dommere også neste sesong. Fellescup 2013 Håndballgruppa arrangerte i år også en felles cup for alle lagene fra 9 år og oppover, i Fredrikstad. Alle våre lag ble innlosjert på samme skole, så på lørdagen var alle spillere, trenere, lagledere og foreldre invitert til felles grillaften utenfor skolen. Dette ble som alltid et vellykket arrangement. Selv om dette er en cup med vekt på det sosiale vartet våre lag opp med flere seire enn tap totalt i cupen. 17

18 I juli deltok vi med en rekke lag på Partille cup, som er en populær turnering for de litt eldre utøverne. Arrangement Regionskamper som er satt opp i Rykkinnhallen i helgene gjennom sesongen har gått kjempebra. Et medlem av styret og fem foreldre fra spillende lag har hatt arrangementsvakt ved alle kamper avholdt i Rykkinnhallen. Det varierer med 2 til 3 vaktlag pr arrangement. Vi har avholdt 2 dugnader med salg av dopapir for alle spillere. Økonomi Håndballgruppa har god økonomi. Regnskap er pt. ikke klart men det ser ut som om vi går med et lite overskudd. Vi har fra tidligere en kontantbeholdning på ca ,- NOK. Fremtid håndballtilbud, Forslag om inngåelse av samarbeidsavtale med HIF Vi har siden mai 2013 vært i dialog med Helset og Lommedalen vedrørende fremtidig klubbsamarbeid. Samtalene har vært mange og gode, hvilket innebar at vi allerede i november langt på vei hadde forankret et grunnlag for en felles samarbeidsmodell med Handlingsplan og sportslig plan. Fokus var på tidspunktet å avdekke muligheter, utfordringer og synergier. Resultatet av utredningsarbeidet er at «Håndballgruppene» ville være svært godt tjent med et samarbeid. Dette ikke minst i forhold til: - Muligheter for store og bærekraftige treningsgrupper; Tilbud til alle årsklasser - Stort synergipotensial ift. hallkapasitet - Stort synergipotensial ift. trenerkapasitet - Stort synergipotensial ift. øvrig ressurspersonell - Stort synergipotensial ift. kostnader - Stort potensial ift. bedret tilrettelegging for utøvere med ulikt satsnings- og ferdighetsnivå - Stort potensial ift. treningskvalitet - Treningsgrupper med jevnere ferdighetsnivå Spørsmål om organisering, navn og lokalisering bød som forventet på utfordringer. Etter mange og lange diskusjoner ble det funnet hensiktsmessig og formålstjenlig at samarbeidet organiseres innenfor en eksisterende organisasjon, men samtidig som følge av at håndballtilbudet omprofileres med nytt navn: Vestre Bærums Håndballklubb. Partene ble videre enige om at Helsets organisasjon fremstår som det beste alternativet. Helset er lokalisert sentralt i området, har en liten organisasjon og en fotballgruppe som er på vei ut av organisasjon. Helset vil med andre ord kunne bli en ren håndballorganisasjon i løpet av kort tid, og derav gjennomføre et offisielt navneskifte. Vestre Bærums Håndballag vil på denne bakgrunn offisielt være del av Helsets organisasjon frem til formelt navneskifte kan finne sted. Informasjon om disse planene ble gitt BVHs trener- og lagleder på trener- og lagledermøte den , og deretter sendt alle foreningens medlemmer på høring i uke 7. Det ble som del av denne høringsrunden ikke registrert eller mottatt kritiske eller negative tilbakemeldinger i forhold til planene. Et arbeidsutvalg har deretter besørget gjennomført den videre prosessen som har medført det grunnlaget som nå fremkommer på og i forelagt forslag til samarbeidsavtale. Dette danner grunnlag for at Styrets fremmet følgende forslag til vedtak: Det inngås og etableres et felles håndballtilbud med Helset jf. fremlagt samarbeidsavtale og tilhørende styringsdokumenter. 18

19 8. Årsberetning fra Innebandygruppen sesongen 2013/2014 Styret 2013/2014 Styret i innebandygruppen har denne sesongen bestått av følgende personer: Leder: Knut Jørgensrud Nestleder: Vibeke Huus Sekretær: Paal Granlund Kasserer: Michael Nielsen Styremedlemmer: Arrangementsansvarlig: Ann-Kristin Ruud Innebandyskolen/ Dommeransvarlig: Asim Kyiani Ansvarlig ungdom: Grant Berby El-innebandy: Kristian Kiese Det er i perioden avholdt 10 styremøter. Arrangementer Innebandy arrangerte NM-finalene i Rykkinnhallen for 4. gang april. Etter å ha hatt arrangementet i 4 år fikk vi det ikke igjen i Fokus i vår er derfor tiltak for å hindre dårlig økonomi når ny sesong starter. Sammen med håndball tok vi på oss arrangementet Dream-team, basketarrangement med det amerikanske og lignende-laget med opprinnelse Vi har arrangert en minirunde i innebandy i Rykkinnhallen for yngre spillere hvor det deltok 80 lag. Vi prøvde å arrangere en jenteturnering, men for kort frist gjorde at vi fikk for få lag og måtte avlyse denne. Vi vil prøve oss på en jenteturnering igjen til høsten. Gutter født spiller aktivitetsserie hvor lagene møtes og spiller flere kamper samme dag. Vi arrangerte 12. januar hvor det ble spilt 7 kamper i Rykkinnhallen. Vi planlegger en Old Boys-turnering i slutten av mai. Det finnes pr. nå ingen slik turnering i Norge så vi håper at dette kan bli et populært årlig innslag i Rykkinnhallen på slutten av sesongen. Idrettslige resultater. Gutter født 1997 kvalifiserte seg til puljespillet i NM som ble arrangert på Sola utenfor Stavanger. De spilte fantastisk gjennom denne helgen og kvalifiserte seg til NM-finalen i Rykkinnhallen med GIF Fighters som motstander. Gutta ble nok litt nervøse i finalen med publikum, flagg, innmarsj, intervjuer og TV-opptak ved siden av at de nok følte det som en seier å komme til finalen. De presterte sin dårligste kamp for året, men de var nok likevel fornøyd med sølvmedalje. Finalen og puljespillet var nok noe av årsaken til at 2 spillere ble tatt ut til landslagssamling og etter Gothia-cup i Gøteborg i januar ble enda en spiller tatt ut, slik at vi nå har tre spillere på landslagssamling G19. Målet med samlingen er VM i Vi meldte på 15 lag til sesongen 2013/2014. Etter hvert mistet vi en del juniorspillere på høsten slik at vi trakk vårt G17 lag og overførte disse til G19. Det har gitt bra matching og vi fikk en større spillerstall på dette laget i stedet for å ha få spillere på to lag. Herrelaget vår trykket dessverre ned fra 1. divisjon til 2. divisjon. Årets innsats har vært litt ujevn, men spillerstallen har vært større i år en tidligere mye pga våre juniorer. Det er fortsatt sjanse til å rykke opp i 1. divisjon igjen. Vi har også et 4. divisjonslag herre som vi kaller rekruttlaget. Stammen er gutter født 1995 og laget skal være et mellomtrinn for de yngre for å utvikle seg og forberede seg på spill blant seniorer. Pr nå leder de sin serie med gode muligheter til opprykk. 19

20 Vårt G19-lag ledet sin serie ved halvspilt serie til jul, men to uventede tap mot lag nederst på tabellen i januar forsvant muligheten til førsteplass. Pr nå ligger laget på en andreplass med en kamp igjen. G15 laget vårt er nytt for året og her er det mange spillere ned til 12 år. Til tider har de vært 18 spillere på trening og dette er svært positivt. I det siste har også våre beste jenter trent sammen med gutta og 3 av jentene spiller også på vårt G15 lag. G11 har hatt en fin sesong og det er gutter som har vært med gjennom sesongen. Guttene spiller serie, men tabell og resultater noteres ikke. Vi er stolte av endelig å få muligheten til å stille jentelag. Sesongen 2013/2014 har gruppa bestått av 23 spillere fordelt over 2 lag. J15 98/99 har 8 spillere, J /02/02 har 15 spillere. Flere av spillerne på J13 har også spilt fast med J15 laget. Det har vært felles treninger to dager pr. uke i Rykkinnhallen. Lagene har hver sin hovedtrener. J15 laget har spilt i J15 serien Oslo/Akershus/Østfold. Resultatmessig endte laget sist i seriespillet, men laget har hatt en flott fremgang som vi er veldig fornøyde med.j13 har spilt 2 div. Oslo/Akershus/Østfold. Serien er ikke helt avsluttet ennå, men vi ligger på nest siste plass. Dette laget har også hatt en flott fremgang denne sesongen. I tillegg til det sportslige, har vi også hatt fokus på godt humør, treningsvilje og respekt. Vi har snakket mye om respekt for hverandres tid, både spillere og støtteapparat. Det har resultert i veldig bra oppmøte på trening (av 23 spillere er vi i gjennomsnitt 20 spillere på hver trening) og jentene har blitt flinke til å melde fra når de ikke kan møte. Humøret holder seg også oppe selv når vi taper kamper. J15 laget har deltatt på 2 cuper, Holmlia Univern Cup ved sesongstart og Gothia Cup i Gøteborg i januar måned, og jubelen sto høyt når jentene våre spilte uavgjort i en av kampene der nede. J13 avslutter sesongen med TV Bodencup i Fredrikstad i mai mnd. Økonomi Regnskapet for innebandy er ikke presentert enda. Økonomien er pr. dato relativt god, men siden vi ikke arrangerer NM til våren påløper det et betydelig inntektstap som det må jobbes hardt med utover våren for å kompensere. Medlemmer og medlemsutvikling: 20

21 9. Årsberetning fra Langrennsgruppen sesongen 2013/2014 Styret og styrets virksomhet Styret i Langrennsgruppen har denne sesongen bestått av følgende personer: Øystein Skurdal Kåre Ivar Melsæther Jannecke Elde Lauritzen Kristian Thorstensen Øyvind Milvang Nina Ek Astrid Nydal Eide Eirik Jørgensen Leder Nestleder/anleggsansvarlig Økonomi Team Maxbo WEB-ansvarlig Gruppekontakt eldre grupper + LAB Trenerkoordinator yngre grupper Medlemsregister Det har siden styret ble konstituert i juni 2013 og frem til nå vært avholdt 7 styremøter. Årsmøtet vil bli avholdt i mai mnd på klubbhuset på Gommerud. Det har vært avholdt flere møter i organisasjonskomiteene for våre arrangementer. Langrennsgruppa har en representant i Langrennskomiteen i Akershus skikrets. I tillegg har langrennsgruppa vært representert på møter i Bærum kommune, Bærum Idrettsråd og BVIF hovedstyre. Medlemmer og medlemsutvikling Langrennsgruppa har pr ca. 250 aktive løpere hvorav ca. 38 % jenter og 62 % gutter. Medlemsmassen er stabil. I tillegg til de aktive medlemmene har ca.30 barn deltatt på Skileik i Langrennsgruppas regi. Det er ca. 60 trenere, kontaktpersoner og styremedlemmer. I tillegg kommer et stort antall frivillige foreldre og andre støttepersoner ved arrangementer som for eksempel UHR. Sportslige aktiviteter og resultater Vinteren dette året kom sent og derfor har det vært en del avlysninger og utsatte renn. Før denne sesongen oppfordret vi løperne våre og da spesielt de unge til å gå skirenn. Det har vi lykkes bra med. På lokale renn som Lommedalsrennet og Solvangrennet hadde vi med et stort antall løpere fra klubben vår. I gruppen har vi blant annet hatt en konkurranse om å gå flest mulige renn. 6-løper n Det er gjennomført 6 løp/renn; 3 terrengløp på høsten og 3 skirenn i vinter. Deltagelsen har vært svært god med ca startende totalt. For løpene på vinteren har deltakelsen vært på over 300 startende. De fleste deltagere er under 12 år gamle. Arrangementene har som tidligere vært gjennomført i samarbeid med Lommedalen Idrettslag. Det siste rennet i mars ble avholdt i kombinasjon med klubbmesterskapet. Rennet ble avholdt som fristil fellesstart, med 327 deltakere. Ungdommens Holmenkollrenn Ungdommens Holmenkollrenn ble arrangert 15. og 16. februar og hadde ca påmeldte over 2 dager. Bama var med oss som sponser for 3. år på rad, noe som ga et godt overskudd fra rennet. Løvenskiold stilte opp som en trofast og solid støttespiller. Langrennsgruppa er privilegert som har støttespillere som stiller opp år etter år, selv flere år etter at de ikke lenger har aktive barn eller selv er aktive skiløpere. Verdien av våre erfarne og pliktoppfyllende funksjonærer er uvurderlig. Men vi er nå for alvor inne i et generasjonsskifte som må håndteres. Resultater 21

22 Sesongen er ikke avsluttet, men den har vært en god sesong for klubben. Vi har mange løpere som holder et svært godt nasjonalt nivå og flere av dem har hevdet seg svært godt i internasjonale renn. Her vil vi spesielt trekke frem Petter Reistad som kom hjem med bronse fra 10 km. og gull i stafett. Sindre Bjørnestad Skar, som nå bor på Lillehammer, er på rekruttlandslaget. Sindre har hatt mange god løp gjennom sesongen. Mads Ek Strøm, som nå bor i USA, hevder seg også «over there». I begynnelsen av mars vant han College mesterskapet i 20 km. fri teknikk fellesstart. I NM stafetten gikk BVIF inn til en meget sterk 11. plass. NM del 2 er ikke avholdt og vi venter spent på resultatene derfra. Juniorløperne har også levert respektable resultater og flere av dem har vist meget god fremgang. Klubbens løpere har oppnådd mange flotte resultater i lokale renn. I vårt eget Ungdommens Holmenkollrenn hadde våre løpere mange gode plasseringer med flere blant de beste. I Ungdomsbirken gikk også mange gode løp. Det har vært en kort vinter. Snøforholdene i skianlegget har vært gode i de 2 mnd. vinteren har vart. Treningene har gjennomført mange treninger i skianlegget på Eineåsen, men det har også vært nødvendig å dra til Lommedalen og Vestmarka. I løpet av høsten hadde vi barmarksamling på Løvlia med ca. 45 aktive og trenere. Familiesamlingen på Skeikampen siste helgen i november samlet 135 store og små. Flotte forhold og strålende førjulsvær. Treningssamarbeidet med naboklubbene Lommedalen og Jutul er videreført. Julemessa Julemessa ble arrangert november 2012 på klubbhuset på Gommerudbanen. Omsetningen gikk veldig bra både ved salgsborene, tombolaen og i kafeteriaen. Det var jevnt og godt besøk begge dager. En stor takk til Julemessekomiteen, samt de aktive som bidro med loddsalg. Anlegg Nytt driftsbygg er ferdig, samt en utvidelse av snøkanonanlegget. En stor takk til alle som har lagt ned mye arbeid for å få dette realisert. Vi har også fått betydelig med økonomisk større fra Gjensidige stiftelsen og DnB slik at vi har realisere innkjøp av traktor med tilhørende utstyr. Alt dette betyr at vi nå blir i bedre stand til å gjøre løpende vedlikehold på en enklere og bedre måte. Vi slipper også i større grad å leie utstyr for å få gjennomført enkle arbeidsoppgaver. Løyper Ingen store endringer gjort i selve løypa i løpet av dette året bortsett fra at det har blitt lagt ned kavler på et lite område mellom Tigerbakken og Stormyra. Utover dette er det forefallende arbeid som hogst langsmed traseen og flislegging. Snøproduksjon Vi har nå produsert kunstsnø i skianlegget i mange sesonger. Denne sesongen fikk vi kun produsert en kort uke. Godt bidrag både fra medlemmer og fra Lommedalen. Underdimensjonert kapasitet på strømmen som skyldes feilberegning fra Hafslund, gjorde at vi ikke fikk benyttet det nye anlegget. Økonomi Langrennsgruppa har fortsatt en god økonomi, med god likviditet, selv om kostnadsoverskridelser på driftsbygg og snøproduksjonsanlegget samt anskaffelse av traktor har tært på reservene. Regnskapet for 2013 viser et overskudd mye takket være Ungdommens Holmenkollrenn. 22

23 10. Årsberetning fra Amerikanske Idretter A. Cheerleading sesongen 201 3/2014 Styret og styrets virksomhet 2013/14 Styret i Charmers har denne sesongen bestått av følgende personer, valgt på årsmøtet17. april 2013: Leder: Sylvia Skar Nestleder: Vibeke Hallerud Sekretær: Bettina Berglund Økonomiansvarlig: Are Fossum Styremedlem: Kjirsti Stø Eide Andre verv Tilsynsvakt ansv. Trine-Lise Kvastad Materialforvalter: Marte Eilertsen Valgkomité 2013: May-Britt Falcke, Valgkomité årsmøte 2014: Niels Christian Boman og Marit Kvilekval Det har siden styret ble konstituert i april 2013 vært avholdt jevnlige styremøter; 14.januar, 18. mars, 8. april, 17. oktober, 24. oktober, 7. november, 5. desember. Hovedpunkter på styremøter er: Styrende organer inkludert økonomi lag- og treneroppfølging arrangementer materialforvaltning kommunikasjon, organisasjon og anlegg Det har vært avholdt flere trenermøter med ulike tema. Amerikanske trenere har bistått som mentorer og gitt tilbakemeldinger til trenere gjennom møter. Medlemmer og medlemsutvikling Cheerleadinggruppen hadde pr , ca. 185 utøvere, i alderen 6 til 25 år, hvorav to gutter. Gruppen bestod av tre minilag, ett pee wee-lag, to juniorlag og to seniorlag. Fra høsten 2013 ble utøverne omfordelt til to minilag, to pee wee lag, tre juniorlag og toseniorlag. Gruppen hadde pr ; 14 trenere, 14 lagkontakter og 5 styremedlemmer og 2 med andre verv. Det meste av rekrutteringen skjer gjennom utøvere samt informasjon på BVIF s/bvhsnettsider, medieoppmerksomhet og generelt økende interesse for sporten. Sportslige aktiviteter og resultater Gruppen har fem konkurranselag som trener tre dager i uken, to pee wee lag, som trener to dager i uken og tre/to minilag som trener en dag i uken. Lagene trener i Rykkinnhallen og i gymsalen på Mølladammen skole. For sesongen 2012/2013 ble gruppen tildelt 3 treningstimer i Rykkinnhallen A på mandager (kl. 19:00 22:00), 2 timer på onsdager fra kl. 17:00 til 19:00 og 2 timer i Rykkinnhallen B-hallen på fredager fra kl. 18:00-20:00. For sesongen 2013/2014 ble gruppen tildelt 4 treningstimer i Rykkinnhallen A på mandager fra kl. 17:00 til 21:00, 3 timer på torsdager fra kl. 19:00-22:00 og 2 timer på fredager fra Alle junior- og seniorutøvere har obligatorisk turntrening i Holmenhallen en dag i uken i samarbeid med Holmen Tropp og Turn (HTT). (Turntrening utgjør en av de tre oppgitte treninger per uke). Pee Wee Black har frivilling turntrening hos HTT. Mandager har MiniWhite tilbud om turntrening i Rykkinnhallen (fra 2014). 23

24 Som oppkjøring til konkurranser har ekstratreninger vært arrangert i Rykkinnhallen på fredager. Laguttak for junior og seniorutøvere for 2013/2014 ble gjennomført i Rykkinnhallen 10. og11. juni 2013.Laguttak til Worlds laget 2014, avholdt 18. oktober Gruppen har deltatt med jevnt over gode resultater på følgende konkurranser 2013: NCDC GS/PS-cup 26. januar 2013, Trondheim Norgesmesterskap, mars 2013, Oslo Varemesse Lillestrøm VM april 2013, Orlando (Charmers All Stars stilte i level 5 i Worlds og tok 9. plass av 25 lag som hadde kvalifisert seg til finalen). Norwegian Open, november, 2013 Pee Wee Star Open, 9. november, Oppsal Arena Julecup Fredrikshavn, 24.november 2013 Andre arrangementer/aktiviteter/dugnader Tilsynsvaktordningen er fortsatt en viktig inntektskilde. Foreldre av utøvere på senior, junior, senior og pee wee, som har treningstid i Rykkinnhallen, må stille som tilsynsvakter. Summer Open Charmers arrangerte for andre gang åpen nasjonal sommerkonkurranse i cheerleading i Rykkinnhallen lørdag 8. juni Arrangementet var vellykket både sportslig og økonomisk. Det var ca påmeldte utøvere i alle kategorier.juleavslutning 13. desember, Rykkinnhallen - Det ble servert risengrynsgrøt, saft og mandariner. Informasjon Det er besluttet å bytte ut hjemmesider, nye sider vil være på plass våren 2014.Gruppen har egne Facebooksider for alle lagene hvor utøvere og trenere kan kommunisere direkte. Det er også en egen Facebokside, Charmers hovedgruppe, slik at utøvere, foreldre og foresatte kan følge med på informasjon på tvers av lagene. Utstyr og anlegg Gruppen har nå 28 matteruller (4 fulle cheergulv) + 4 GS matter, som oppbevares i eget rom i Rykkinnhallen A, samt en airtrack. Økonomi Charmers har en solid økonomi, med meget god likviditet. Resultatet pr. 31/ var kr ,14 B. Amerikansk Fotball sesongen 2013/2014 Årsmøtet i 2013 vedtok opprettelsen av en gruppe for Amerikansk Fotball etter et initiativ fra André Fernandes og Johannes Rødsten. Ila. inneværende periode har «gutta» jobbet iherdig og fått på plass en spillergruppe på 20 og 3 engasjerte trenere, og har avholdt 2 spiller- og foreldremøter. For sesongen 2014 er det meldt på et lag i U17 serien, under benevnelsen Bærums Verk Gators. Første seriekamp er planlagt til 27. april, og vi ønsker gutta hjertelig til lykke.hovedklubben har i 2013 og 2014 avsatt kr ,- til egen kapital og har forskuttert anskaffelsen av spillerutsyr m.v. Utøverne er nå i gang med å betale treningsavgifter og det anskaffede utstyret. 24

25 11. Årsberetning fra fotballgruppa sesongen 2013/14 Innledning BVH Fotball har i 2013 hatt nok et godt sportslig år, med jevn tilgang av nye spillere i de yngste årsklassene. En frivillig drevet organisasjon som BVH Fotball, er basert på foresatte og den interessen og innsats som de voksne viser. Dersom klubben skal kunne opprettholde samme aktivitetsnivået som i dag, er behovet for flere ressurser, foresatte, inn i alle ledd en forutsetning. Administrativt ble 2.halvdel av 2013 krevende i form av planlegging og avklaringer rundt sammenslåingen av BVIF s og Hauger sin fotballgruppe. Prosessen medførte en beslutning om sammenslåing, og dermed endring av navnet slik at Hauger ble inkludert i navnet til Bærums Verk og Hauger IF. Arbeidet med formell og organisatorisk tilpasning av den utvidete fotballgruppen startet januar Styret 2013/2014 Styret i fotballgruppen har denne sesongen bestått av følgende personer: Leder Sekretær/ nestleder Sportslig leder Økonomiansvarlig Anlegg Drift og materiell Miljø/ info Cup ansvarlig Sportslig utvalg; Leder Seriepåmelding Utdanningsansvarlig Jentefotballen Barnefotballen Overganger Drift og materiell; Leder Banekalender Tilsynsvakt Materiell til lagene Materiellshop Tor Rønhovde Anne-Beate Ekeren Knut-Ivar Ødegård Tore Eilertsen Magne Bøe Bjørn Erik Vinje Ikke besatt Gro Handal Knut Ivar Ødegård Karl Johnny Thomassen / Per Olav Sønju Anne Beate Ekeren Terje Finholdt Elisabeth Christiansen Anya Swärd Bjørn Erik Vinje Johannes Snilstveit Asle Natskår Knut Bjerke/Stig Kvisle Knut Bjerke /Stig Kvisle/Svein Brekke Økonomi Budsjett & regnskap Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr. Sammenlignet med et budsjettert overskudd på kr må dette betraktes som akseptabelt. Totale inntekter utgjorde 2,13 millioner, og er ca kr lavere enn i Fotballgruppas største inntektspost er treningskontingenter på ca. 1,3 millioner. I tillegg er tilsynsvaktordningen, Fotballotteriet, Vårcupen og kiosken på Gommerud viktige bidragsytere på inntektssiden. På kostnadssiden utgjør baneleie for kunstgresset i vintermånedene den største enkeltposten med kr. For øvrig brukes midler til treneravlønning, kursing og spillerutvikling samt til deltagelse i cuper og kretsavgifter 25

26 Sportslige aktiviteter sesongen 2013 har vært nok et år med stor aktivitet. Vi har hatt ca. 800 fotballspillere og 70 lag som har deltatt på serie- og cupspill i Oslo fotballkrets. Lagene våre hevder seg godt sportslig og er godt synlig ved stor deltakelse i cuper og turneringer. Vi har fulgt Sportslig Plan uten større endringer. Samarbeidet med Stabæk har fortsatt både på gutte- og jentesiden, og det har blitt avholdt interne SUP-er der våre mest ivrige gutter og jenter har deltatt. Utover dette har man hatt fokus på å videreføre de generelle målsetninger man har hatt i klubben; Kombinere det å gi et godt sportslig utbytte for de beste og mest ivrige, samtidig som man ivaretar formålet med breddeidretten der det skal være plass til alle. Mye arbeid har i 2013 blitt gjort i samarbeidet med Hauger Fotball og jobben frem til beslutningen om sammenslåing av de to klubbene til Bærums Verk Hauger IF. Målsetningen for sammenslåingen er å gi et bedre sportslig tilbud til alle både de som vil satse og de som ønsker å spille mer kun for gøy - få bedre baneutnyttelse og å oppnå andre stordriftsfordeler. Vi har tidligere sett at noen årskull spesielt på jentesiden, blir så små at det blir vanskelig å opprettholde et godt sportslig tilbud til alle i de to tidligere separate klubbene. Med sammenslåingen vil vi kunne få større årskull som vil kunne gi rom for differensiering og et godt tilbud til alle, og dermed håper vi å kunne beholde flere spillere i klubben lenger. Sportslige høydepunkter Det har også i 2013 vært forsøkt å gi tilbud til alle spillere på alle nivå. De aller beste har fått tilleggsmuligheter gjennom samarbeidsavtalene med Stabæk og kretsens eget sup-opplegg. Cupdeltagelsen øker jevnt fra år til år, og lag fra klubben har deltatt på cuper i USA, Portugal, Sverige, Danmark og Norge. Det er et eget mål at våre spillere skal sitte igjen med gode minner både fra treninger, kamper, vennskap og turneringer både i Norge og i utlandet. Noen prestasjoner og fakta fra sesongen: J00 fikk førsteplass i 1. divisjon avd 2 og kom til finalen i OBOS cup Menn 40 fikk førsteplass i 3. divisjon avd. 1 Flere lag hevdet seg bra og tok andre og tredje plassene i sine divisjoner Mange, flinke unge trenere bidrar sterkt på feltet og i de yngre lagene Tine fotballskole ble gjennomført med 110 deltagere og 18 ungdomstrenere som gjorde en kjempebra jobb Trenerforum Trenerforum ble etablert i 2005 og brukes til å øke samarbeidet og kontakten mellom trenerne i klubben, oppmuntre til utvikling og kompetanseheving på trenersiden, og gjøre det mest mulig attraktivt å være trener i BVH. Siden klubben ikke har hatt noen Trenerkoordinator på plass i 2013 har det dessverre ikke vært avholdt ordinære Trenerforum i Det vil være en prioritert oppgave å få dette i gang igjen i Spiller-, trener- og dommerutvikling Spillerutvikling skal være et prioritert område og vi gir dette som tilbud fra det året spillerne fyller 11 år. Vi sender spillere på kretsens spillerutviklingsprosjekt (flere av spillerne har deltatt på kretslagene), og har en avtale med Stabæk der vi sender spillere på talentlag og hospitering. For noen av disse kan det også bli overgang til Stabæks junior elite satsning. I tillegg til de eksterne tilbudene har vi vårt eget spillerutviklingsprosjekt (internt SUP) der vi bruker både interne og eksterne trenere. Vi har hatt flere deltakere på rekrutteringsdommerkurs D-22 i regi av Oslo Fotballkrets, og har arrangert dommerkurs både for 98-årgangen og 99-årgangen gutter og jenter. Ca. 20 trenere deltok på kurs i

27 Fotballakademi Etter svært gode pilotundersøkelser besluttet styret å etablere et permanent fotballakademi høsten Fotballakademiet er et betalt sportslig etter skoletid tilbud til barn i alderen 9-12 som ønsker å trene litt ekstra. For de yngste barna med fotball interesse er det også et godt alternativ til SFO. Fotballakademiet er tilsluttet det landsomfattende Telenor Xtra akademiet ledet av Halvar Thoresen og NFF som gir klubben fordeler blant annet gjennom forsikring, sportslige fora og sponsing av utstyr og trenings tøy. Det offisielle navnet er derfor Telenor Xtra BVH. Fotballakademiet er fortsatt inne i en oppbyggingsfase hvor vi har som mål å arrangere akademi flere dager i uken og samtidig holde et høyt kvalitativt sportslig innhold. På sikt vil akademiet kunne være en viktig inntektskilde for klubben. Cuper BVH har som mål å ha høy cupdeltagelse i eksterne cuper, og vi var representert med lag både i Dana cup og Gothia cup i tillegg til jentelag i cup i Portugal. Vårcupen er etter hvert blitt en meget viktig arena for profilering av BVH fotball, med 145 deltagende lag fra Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Vestfold. Vi fikk også i år mange positive tilbakemeldinger. Alle våre interne yngre lag har oppgaver i forbindelse med denne cupen, og det nedlegges en betydelig dugnads innsats fra alle foreldrene. For niende år ble Champions League turnering arrangert som avslutning på sesongen. Denne gangen med spillere fra 6 år og opp til og med 12 år. Ca. 350 spillere kun fra egen klubb deltok på denne cupen som er blitt meget populær. Både blant spillere og våre eldre spillere som disse helgene bidrar som dommere og managers for ulike lag. Anlegg Banene er en selvstendig enhet som forvaltes av et eget driftsstyre med representanter fra fotballgruppen. Bruksfrekvensen på kunstgressbanene er meget høyt og11er banen skal endelig byttes I I forbindelse med sammenslåingen med Hauger FK har vi overtatt ansvaret for Rudbanen i 2014, denne planlegges rehabilitert i Det jobbes også med å omdanne grusbanen på Rud til en undervarm kunstgressbane. Tilsynsvakt Fotballgruppa har ansvaret for at det skal være tilsynsvakt på Gommerudbanen. Tilsynsvakten oppholder seg i kiosken når han/hun ikke er ute på anlegget, oppgavene er beskrevet i en egen instruks. Vaktene fordeles mellom årgangene, og det tilstrebes en mest mulig lik fordeling mellom lagene/årgangene. Lagene tildeles antall vakter i henhold til antall spillere. Stort sett har ordningen fungert tilfredsstillende i året som har gått. Noen bortfall har det vært, og noen ganger har innsatsen vært for dårlig. Inntektene fotballgruppa har av tilsynsvaktordningen er betydelige og svært viktig for driften av fotballgruppa. Det er derfor svært viktig at alle som tildeles vakter tar dette på alvor, leser instruksene og utfører dette etter aller beste evne. Informasjon og Miljø Det brukes tid og resurser på å skape bedre miljø i fotballgruppa blant annet ved å invitere til lagledermøter, som har vært både hyggelig og populært. Planen er å utvide lagledermøtene til også å ha et lagledermøte med lagledere på tvers av idrettene. Tiltak ellers har hatt hovedfokus på spillere med arrangementer på lag- og årskullsnivå. Informasjonsgruppen har laget stoff til alle utgavene av BV-Stikka, oppsummering av året samt mange flotte bilder. Heftet «Velkommen til BVHIF Barnefotball» deles ut til nye foreldre, spillere, trenere osv. 27

28 12. Årsberetning fra bordtennisgruppa sesongen 2013/2014 Styret og styrets virksomhet Driften og aktiviteten i Bordtennisgruppen har i alt vesentlig blitt organisert og ivaretatt av Marta Sklepkiewicz. Det ble ikke avholdt noe eget årsmøte. Ingen interesserte frivillige har så langt meldt seg til å være med i styret, men Gruppen har fått flere medlemmer den siste tiden og vi satser på at et styre kan etableres i løpet av Medlemmer og medlemsutvikling Bordtennisgruppa har pr spillere/utøvere fordelt på 1 kvinnelig spiller og resten mannlige spillere. 1 spillende trener inkludert. Det har vært en økende interesse ila. sesongen og flere ungdommer i alderen 8-16 år har meldt seg inn. Sportslige aktiviteter og resultater Treningene foregår i Rykkinnhallen, 2 timer ukentlig. Vi har dessverre mistet en ekstra time som vi hadde i fjor pga. manglende kapasitet på tirsdager, noe som gir lite fleksibilitet. Voksenlaget har deltatt i serien, og endte på 4. plass i 4. divisjon. De fleste spillerne mellom år har deltatt i aktiviteter arrangert av forbundet. 2 spillere i klassene G13 og G15 deltok høsten 2013 i Mega Cup, og de ferskeste spillerne har deltatt i en nybegynnerturnering arrangert av Fonebu BTK. Der kom de første suksessene med 1, 2, 3, og 5. plass. En sosial og miljøskapende samling for gruppen. Marta Sklepkiewicz deltok i NM for veteraner i april 2013, og vant mesterskapet i sin klasse (kvinner 35-40) Utstyr og anlegg Det ble kjøpt et nytt bord i 2013 og en bordtennisrobot som er et hjelpemiddel for både nybegynnere og viderekomne. Økonomi Bordtennisgruppa har fått et tilskudd i 2013 og har hatt inntekter fra treningsavgiften. Resultatet pr. 31/ var positivt. Forslag til vedtak: Fremlagte Årsberetning for 2013, godkjennes. 28

29 Sak 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand. Detaljert regnskapsoversikt og revisors beretning utdeles som eget vedlegg på årsmøtet; Forslag til vedtak: A) Fremlagte regnskap for Bærums Verk IF, godkjennes. B) Fremlagte revisjonsberetning for 2013, godkjennes 29

30 Sak 4. Innkomne forslag. Forslag 1: Etablering av et felles håndballtilbud sammen med Helset IF Håndballgruppene i Bærums Verk IF og Helset IF har det seneste året utredet muligheter, utfordringer og konsekvenser knyttet til etablering av et felles håndballtilbud i regionen. Dette som følge av felles utfordringer mht. å tilby et fullverdig håndballtilbud for alle alderstrinn for begge kjønn. Arbeidet er utført med nødvendig mandat fra hovedstyrene i de respektive Idrettslag. På bakgrunn av dette utredningsarbeidet ble det fremmet følgende forslag: Håndballgruppene i Bærums Verk IF og Helset IF anbefaler at de to håndballgruppene samles i ett tilbud, og at dette blir gjennomført med virkning fra sesongen 2014/15. Det ble samtidig foreslått følgende prosess: 1) Medlemmene i de respektive håndballgruppene informeres om samarbeidsplanene, slik at de blir gitt mulighet til å fremme innspill og/ eller innsigelser. Informasjonsbrev ble sendt ut den 13/ uten at det ble mottatt innspill og/ eller innsigelser. 2) Avholdelse av åpne informasjonsmøter med redegjørelse for samarbeidsplanene. Informasjonsmøtet ble avholdt i Rykkinnhallen den 24/ Oppmøtet var begrenset, men var likevel konstruktive og nyttige. 3) Styrebehandling av foreslåtte planer for samarbeid i håndballgruppa. Dette ble behandlet med positivt vedtak. 4) Hovedstyret fikk saken til behandling sammen med et forslag til avtale mellom klubbene den 19/3-2014, saken ble behandlet med positivt vedtak. 5) Årsmøtet i håndballgruppa behandlet saken den 24/ med positivt vedtak. Avtalen medfører at alle håndballutøvere i BVH melder overgang og meldes opp som utøvere i Helset IF for sesongen Samtidig er det lagt vekt på at det gis et lokalt tilbud i Rykkinnhallen for de minste årgangene. Forslag til vedtak: Leder av Bærums Verk og Hauger IF har fullmakt til å inngå avtalen med Helset IF. Håndballgruppas aktiva overføres til den sammenslåtte satsningen i Helset IF som skissert i avtalen. 30

31 Sak 5. Oppdatering/endring av BVIF s lover Det foreligger en oppdatert basis lovnorm fra NIF vedtatt av Idrettsstyret i 2011.I 2013 ble det gjennomført og vedtatt omfattende omarbeidelser av Bærum Verk IFs lover. Ifm. sammenslåingen med Hauger FK er det behov for redaksjonelle endringer, samt at Akershus Idrettskrets påpekte at lovene vedtatt i 2013 inneholdt organisatoriske retningslinjer som hører innunder organisasjonsplanen og ikke i lovene. Disse endringene er gjennomført, og saken fremlegges for årsmøte 2014 for vedtak. Randi Bjørnestad Sigurd Carson Arne Kildal (sign) (sign) (sign) Omarbeidelsen er foretatt av nestleder Randi Bjørnestad, og ble behandlet på HS møte 19.mars Endringer av foreningens lover må vedtas med min 2/3 flertall (av de fremmøtte) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF, kan laget gjøre endringer i loven. Lovendringer Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov være tilsvarende ugyldig. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på LOV FOR BÆRUMS VERK og HAUGER IDRETTSFORENING Lov for Bærums Verk Idrettsforening, stiftet 2.april 1896 med senere endringer, senest av årsmøtet 23. april Ved stiftelsen i 1896 var navnet Bærums Verk Sportsforening. Navnet ble endret den 3.februar 1917 til Bærums Verk Idrettsforening, forkortet BVIF. Foreningen er organisert som allianseidrettslag fra 10. mars Det ble i ekstraordinært årsmøte i henholdsvis Bærums Verk Idrettsforening og Hauger Fotballklubb den 18.desember 2013 vedtatt å slå de to foreningene sammen. Denne loven gjelder således for Bærums Verk og Hauger idrettsforening (org.nr ) og alle BVHs grupper under dette org.nr. men gjelder ikke for andre idrettslag som eventuelt er i allianse med BVH. 31

32 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bærums Verk og Hauger Idrettsforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å organisere andre idrettslag som er medlem i NIF og er i allianse med BVH. (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. BVH skal legge vekt på idrett for alle og inkludering med motto «Trivsel, trygghet og tilhørighet» og «sammen gjør vi det mulig». 2 Organisasjon (1) BVH er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 (2) BVH er medlem av de(t) særforbund som BVHs årsmøte bestemmer. (3) BVH er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Bærum kommune, og er medlem av Bærum idrettsråd. (4) BVH skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for BVH uavhengig av hva som måtte stå i BVHs egen lov. 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer BVHs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til BVH og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i BVH er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og BVHs regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) BVIF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i BVH og skal strykes fra BVHs medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. Ved innmelding oppgis nødvendige opplysninger som føres inn i medlemsregisteret. (8) BVH plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 2 (9) Medlemskap i BVH er en forutsetning for deltakelse i organisert trening, konkurranser og utøvelse av verv i BVH. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Årsmøtet har anledning til å frita enkelte kategorier av medlemmer fra å betale kontingent. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i BVHs aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 5 Kjønnsfordeling 1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. 2 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 32

33 (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i BVH skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. 3 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av BVH i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene 4. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i BVH har ikke stemmerett på BVHs ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i BVH. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i BVH: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i BVIF. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til BVHs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i BVH er ikke valgbar til verv i BVH eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i BVH plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i BVH kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til BVHs styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 5 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til BVH (1) En person som har en avtale med BVH som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av BVH er ikke valgbar til verv innen BVH eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av BVH. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 3 Se forskrift til NIFs lov For eksempel skyldig kontingent. 5 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og

34 (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 6 9 Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i BVH er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i BVH. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i BVH. (9) Medlemmer av Hovedstyret (HS), gruppestyrer og andre tillitsvalgte skal informere om andre verv som den tillitsvalgte har i norsk idrett. 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i BVH vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 7 eller ved fjernmøte 8. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 6 Se forskrift til NIFs lov 2-6 og For eksempel møte per e-post. 8 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 34

35 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov (3) Bankkonti skal være knyttet til BVH og skal disponeres av to personer i fellesskap. HS i samråd med kontrollkomiteen skal gi nærmere rutiner for betaling fra nettbank inklusiv beløpsgrenser for enkeltpersoner. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) BVH kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er BVHs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av aprilmåned 9. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på BVHs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle BVHs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. BVHs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 14 Ledelse av årsmøtet 9 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år. 35

36 Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av BVH. 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal 10 : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) 11 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle BVHs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle BVHs regnskap i revidert stand. Regnskapet følger kalenderåret. 6. Behandle innkomne forslag og saker Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta BVHs budsjett. Budsjettet følger kalenderåret. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 13, herunder opprettelse og nedleggelse av grupper med inn- og utmelding av særforbund, samt årsmøtevalgte komiteer. 10. Foreta følgende valg: Valg av kontrollkomitè bestående av min 2 medlemmer og varamedlemmer 12. Følgende medlemmer av arbeidsutvalget (AU) velges på ulike årstall (tall som ender på osv.): a) Leder (BVHs leder) b) 3.styremedlem (anlegg) 15 Følgende medlemmer av arbeidsutvalget (AU) velges på like årstall (tall som ender på osv.): c) 1.styremedlem (nestleder) d) 2.styremedlem (økonomi) e) 4.styremedlem Følgende velges hvert år: f) Øvrige verv i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan g) 2 varamedlemmer til arbeidsutvalget (AU) h) Velge statsautorisert/registrert revisor til å revidere BVHs regnskap 16 i) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd BVH har representasjonsrett. j) Valgkomité med leder og ett medlem fra hver av gruppene for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 16 Stemmegivning på årsmøtet 10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 11 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.. 14 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for. 15 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver. 16 Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 36

37 (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til 5 til Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i BVH innkalles av BVHs Arbeidsutvalg (AU)med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i BVH. b) Vedtak av Hovedstyret (HS) i BVH. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av BVHs stemmeberettigete medlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på BVHs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. BVHs lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. V. ØVRIGE BESTEMMELSER 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i BVIF etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av foreningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. (4) Endringer i 21 og 22 kan ikke vedtas av BVH selv. 37

38 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs (1) Forslag om oppløsning av BVH må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. 17 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. 21. (3) Ved oppløsning eller annet opphør av BVH tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at BVH skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før BVH holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. (4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF. Forslag til vedtak: Fremlagte forslag til oppdaterte lover for Bærums Verk og Hauger IF godkjennes i sin helhet. 17 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes. 38

39 Sak 6.Fastsette foreningens kontingent for 2015 Styret foreslår at kontingenten for 2014 holdes uforandret. Gjeldende satser er; a) Kr. 350,- for ENKELTMEDLEM (betales for Kalenderåret eller Høst+Vår avhengig av tidspunkt for innmelding i BVIF). b) Kr. 175,- for JUNIORMEDLEM (første år for barn under 10 år) c) Kr. 550,- for FAMILEMEDLEM A (familiens hovedmedlem, en voksen / forelder) d) Kr. 50,- for FAMILEMEDLEM B (ektefelle partner av familiens hovedmedlem, barn inntil 20 år, studenter og vernepliktige) e) Kr. 50,- for FAMILEMEDLEM C (tilfredsstiller ikke kriteriene for FAMILEMEDLEM B og er inntil 30 år og driver ikke aktiv idrett i BVIF) f) Kr. 175,- for STØTTEMEDLEM (driver ikke aktiv idrett i BVIF) g) Kr. 0,- for ÆRESMEDLEM (personer som er utnevnt til æresmedlemmer) h) Kr. 0,- for IDRETTSKOLEMEDLEM (barn under 10 år som kun er med på idrettskoler og ikke deltar i serie eller konkurranser) i) Kr. 0,- for FRITAKMEDLEM (aktive under 20 år som etter søknad til innvilges fritak for kontingent) j) Kr. 0,- for RESSURSPERSON (som innehar et verv, velges / er valgt eller utfører en oppgave over en lengre periode, eller på en eller annen måte representerer BVIF utad og som via selv ber seg fritatt for medlemskontingent, driver ikke aktiv idrett i BVIF) 1. Du kan melde deg inn i BVIF ved å sende en mail til Oppgi FORNAVN, ETTERNAVN, KJØNN, FØDSELSDATO og ADRESSE. Du kan også melde deg inn i BVIF ved å melde deg inn i en av gruppene (Bordtennis, Cheerleading, Fotball, Håndball, Innebandy, Langrenn). 2. Medlemskap i foreningen er en forutsetning for deltakelse i organisert trening, konkurranser og utøvelse av verv i foreningen. Dette betyr at alle aktive utøvere i BVIF må være medlemmer og alle som innehar et verv, velges / er valgt eller utfører en oppgave over en lengre periode, eller på en eller annen måte representerer BVIF utad, må være medlemmer av BVIF. Dog trenger man ikke være medlem for a bidra med enkeltoppgaver som for eksempel tilsynsvakter eller arrangementsoppgaver. 3. Norges Idrettsforbund krever at alle ansatte og frivillige (15 år og eldre) som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 4. Alle medlemmer må i utgangspunktet betale medlemskontingent, men det er noen få unntak, ref. (g) til (j) angitt ovenfor. Forslag til vedtak: Kontingenten for 2015 holdes uforandret. Årsmøtet opprettholder vedtaket fra 2013 og gir Arbeidsutvalget fullmakt til å evt. foreta administrative endringer på kontingentsammensetningene ved innkreving som følge av en innføring av løsningen KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund. Fullmakten omfatter ikke å endre totalbeløpet for kontingenten. 39

40 Sak 7. Budsjett for 2014 Behandlet av Hovedstyret den 19/3-2014; Forslag til vedtak: Fremlagte forslag til budsjett for 2014 godkjennes. 40

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dagsorden... 1

Innholdsfortegnelse. Dagsorden... 1 Innholdsfortegnelse Dagsorden... 1 1. Årsberetning for hovedklubben... 2 2. Årsberetning for BVH Idrettskole... 13 3. Årsberetning for Innebandygruppen... 14 4. Årsberetning for Langrennsgruppen... 20

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013

Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Handlingsplan HAKADAL IDRETTSLAG for perioden 2011-2013 Versjon 0.3, november 2011 Hakadal Idrettslag, Postboks 113, 1488 Hakadal, Org.nr. i Enhetsregisteret: 983 951 244 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Årsmøtet avholdes på møterom 1 i Rykkinnhallen (2. etg) og begynner kl 19:30

Årsmøtet avholdes på møterom 1 i Rykkinnhallen (2. etg) og begynner kl 19:30 Til: medlemmene i BVH Innebandy Rykkinn 3. mars 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 16. mars 2015 Årsmøtet avholdes på møterom 1 i Rykkinnhallen (2. etg)

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og års hjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL

ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL ÅRSBERETNING 2015 VANSJØ/SVINNDAL IL Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i en kommune i endring... 2 Drift og styring av idrettslaget... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2009 Styret: Rolle Leder Nestleder/anleggsleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Sportslig leder Gruppeleder fotball Gruppeleder håndball Gruppeleder skotthyll

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2004 februar 2005 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VANSJØ/SVINNDAL IL

ÅRSBERETNING 2014 VANSJØ/SVINNDAL IL ÅRSBERETNING 2014 VANSJØ/SVINNDAL IL Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i en kommune i endring... 2 Drift og styring av idrettslaget... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker

Detaljer