FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013"

Transkript

1 FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 Agenda Godkjenning av agenda, Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet Rektor/ skolen informerer Status i gruppene Kurs Trafikk (Innspill til trafikk sikkerhetsplanen) Utemiljø/ gymsal Arrangement (Vinterdag, Vårdag, dugnad) 17 mai Økonomi/ regnskap Eventuelt 1

2 Deltagerliste Representant Skjold skole: Rektor Reidun Mai Fedje. Vegard A. Representanter fra Ulsmåg: Mai-Helen Kruger, Oddbjørn Fauske, Marit Hauge, Liv Bente Bjelland Kl. Fau-representant Tilstede vara Tilstede 1a Anne Merete Samnøen Lene Marie Breivik 1b Hege Kroken Arnesen X Turid Midtbø 2a Morthen Ivar Vikanes Connie L Arntsen 3a John Henrik Wollan X Ellen Eikeseth Mjøs 3b Ingrid Haugrønning X 4a Harald Bastiansen X Mette Christine Bru 4b Hélène Reich Reber X Eva Ødegård 5a Christian Theodorsen X 5b Inge Gustafsson Janne Lægreid X 6a Unni Andvik Øvsttun X Cecilie Jordal 6b Espen Knudsen Ove Hanstvedt 7a Aud Skulstad 7b Torill Tverberg 2

3 Rektors minutter Oppgradering av innemiljø Oppgradering av innemiljøet pågår. Man tar klasserom for klasserom. Bruker ca. 2 uker/ rom. Undervisning pågår i alternative rom. Skolen får nye opphengstavler i forbindelse med oppgraderingen. Oppgraderingen vil pågå ut skoleåret Oppgradering av utemiljø Prosessen med å få igang arbeidet med å oppgradere baksiden har tatt tid. Det har vært uklare ansvarsforhold mellom kommunen og skolen. Det er nå avklart og skolen har foreløpig fått bevilget ca. 1 mill til oppgraderingen på baksiden. Det var søkt om 1.9 mill som tilvarer hele prosjektet foresøått av landskapsarkitekten. Arbeidet blir iverksatt så snart været tillater det. Det forventets at det skal stå klart til påske Bygging av ny gymsal Det er blitt indikert fra kommunen at byggestart vil bli April Detter er ikke bekreftet offisielt. Ferdigstillelse blir i så fall i 2014 en gang (kanskje klar til skolestart 2014). Det er Nevdal Yrkesbygg som skal stå for byggingen, og rammetillatelse er senest 10. juni. Trafikksituasjonen Det er observert at noen foreldre slipper av elvene på andre siden av Fanavegen og en del elever da løper over veien itedenfor å gå over gangbroen eller overgang i lyskrysset. Dette er skaper farlige situasjoner. Det er sendt brev fra bade skolen og FAU til foreldrene angående dette. Refleksaksjon Betalingsplan til skolen Prøve å få redusert fartsgrensen i Fanaveien, fra Harald Skjolds vei til Skjoldveien Krysset Skjold /Sæterveien 3 - Bil kommer når fotgjengere har grønt lys Bedre løsning på overgang på Harald Skjold vei

4 Ulsmåg elever på Skjold skole FAU ved Ulsmåg er velkommen til å delta på Skjold skole sine FAU møter. Det kan se ut som at de eleven fra Ulsmåg som nå går I 5. klasse for bade 6. klasse og 7. klasse på Skjold skole. Tilbakemelding så langt Elevene trives på skolen, men er litt problematisk med bussingen. Det har vært problem med temperaturen på et klasserom. Dette blir tatt opp direkte med skolen Ulsmåg blir ikke deltager på Skidagen og kursopplegget til Skjold skole dette skoleåret. Vil bli vurdert på nytt neste skoleår Ulsmåg blir med på trafikkaksjonen også nå i vinter. FAU på Ulsmåg stiller med 500 kroner I premie til beste Ulsmåg klasse. Det er planlagt Ulsmåg blir med på Vårdagen sammen med Skjold skole

5 Status Gruppene - Kurs Deltagere: Unni Andvik Øvsttun (6a), Anne Merete Samnoen (1a) Kurs Høsten 2013: Dans (19 deltagere) Hobbyverkested (9 deltagere) Karate: (20 deltagere) (Pågår) Musikalskole (13 deltagere) Svømming (18 deltagere) Totalt 79 deltagere på kurs nå I vår Må huske å søke om aktivitetsmildler for 2013 Nye kurs er startet opp. Litt mindre elever er påmeldt. Prisene er satt noe opp da vi (FAU) ikke har oversikt over hvor mye middler vi har til rådighet. Det jobbes med å avklare dette. Viktig å overholde påmeldingsfrister. Det har vært avholdt møte med instruktører

6 Status Gruppene - Trafikk Deltagere: John Henrik Wollan (3A), Hélène Reich Reber (4B), Christian Theodorsen (5A). Refleksaksjonaksjonen Det settes av totalt 1000 kroner i premier for trafikkaksjonen 500 til beste klasse i småskolen og 500 til beste klasse i storskolen. Trafikkaksjonen for høsten er ferdig og var velykket. Ulsmåg var med Trafikkaksjon for vinteren starter nå I Januar Avklare Ulsmåg deltagelse. Bybane utbygging Ingen nye saker denne mnd. Brev til foreldrene Brev til foreldrene angående løping over Fanaveien sendt ut Refleksaksjon Betalingsplan til skolen Prøve å få redusert fartsgrensen i Fanaveien, fra Harald Skjolds vei til Skjoldveien. Krysset Skjold /Sæterveien - Bil kommer når fotgjengere har grønt lys Bedre løsning på overgang på Harald Skjold vei Parkering ved Skjold Skole Innkjøring forbudt skilt el. Flere løsninger ble diskutert. Viktig at foreldre går foran med et godt eksempel når det gjelder overgang og broer. Nårdås krysset må ikke legges på is nye elever kommer til skolen derfra til neste år

7 Status Gruppene - Trafikk

8 Status Gruppene Gymsal/ utemiljø Deltagere: Espen Knudsen (6B), Torill Tverberg (7b) Utemiljøet på Skjold skole vil påvirkes av følgende faktorer i tiden fremover: Oppgradering av baksiden Planer og priser foreligger nå er det opp til rektor om hvilket forslag som blir godtatt. Ny gymsal Ønsker møte med kommunen om status Flytting av kunstgressdekke må avklares Bybanen Følge opp ferdigstillelse fra bybanen. oppgradering av skoleplassen er satt på hold pga..ny gymsal. Se også egne saker under rektors minutter. Det er Nevdal Yrkesbygg som skal stå for byggingen, og rammetillatelse er senest 10. juni

9 Status Gruppene Arrangement (vinterdag, vårdag, dugnad) Deltagere: Ingrid Haugrønning (3B), Inge Gustafsson(5B), Aud Skulstad(7A), Mette Christine Bru (vara 4A) Vinterdag Arbeidet går som planlagt. Sato satt til 12. Februar Giro for støtte til vinterdagen sendt ut. En god del penger er kommet inn (ref økonomi) Bussene er bestilt og kontrolert Det ble sendt ut mail til alle foreldre om de kunne stille på denne dagen da det ble for lite voksne. De skulle selv melde fra til Vinterdag gruppen om de kunne hjelpe. Vårdag og dugnad Dato er satt til 30. april Det skal sendes ut melding om at foreldre stiller. Både som arrangør og som deltagere. Dette er viktig for elevene

10 Status Gruppene 17. Mai Deltagere: Harald Bastiansen (4A), Hélène Reich Reber (4B) Alternativ til Skjold skole må vurderes pga. av mulig gymsal bygging på storskole plassen. Avventer oppdatert informasjon fra kommunen angående planene for gymsalen Det må etableres kontakt mot skolekorpset Det blir mest sansynlig 17. mai på Skjold Skole, så 17. mai gruppen er nå igang med planleggingen. Men, de oppretter også kontakt med Rå Skole om det skulle bli til at Gymsalen vil bli bygget før. Da blir alt flyttet dit

11 Økonomi/ Regnskap Totale midler: FAU hovedkonto 06. Januar: Kroner (vinterdag ) FAU kurskonto 06. Januar: Kroner Utestående kursinnbetalinger Høst: Kroner (1 100 Avskrevet) Utestående kursinnbetalinger Vår: Kroner Øremerkede midler: Faktura fra kurs arrangører: Støtte til refleksaksjonen: Busser til vinterdagen: Grillmat++ til vinterdagen: Tilgjengelige midler: Totalt tilgjengelige midler: Kroner Kroner (Høst + vinter) Kroner (Inn kroner) Kroner Kroner

12 Eventuelt FAU Møteplan Møte nr. Dato september oktober november januar februar mars april mai juni 2013 Alle møtene skal foregå på skolens personalrom torsdager mellom og hvis det ikke er sendt melding om annet Halvtimen før møtet oppfordres til arbeid i gruppene. NB! Møte 07. mars går ut, så neste møte er 11. april

13 Eventuelt Basert på skriv fra kommunen skal det vurderes om FAU skal meldes inn i enhetsregisteret. Det er en risiko at vi mister bankkontoene hvis vi ikke har organisasjonsnummer. Dette forutsetter endring av vedtektene slik at de tydligere beskriver hvordan ansvaret er fordelt og hvordan økonomien håndteres. Blant annet skal det lages regnskap som skal revideres av 3. part (ikke behov for autorisert revisor)

14 Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet FAU er blitt bedt om å gi tilbakemedling på følgende spørsmål: Hvordan jobber skolen med sosial kompetanse og psykosoial læringsmiljø? Involveres foresattgruppen i arbeidet med disse temaene på skolen? Hvordan? Ser FAU regelmessig på resultatene på trivsels- og foreldre undersøkelsen for skolen? Hva forteller svarene? Er svarene representative for skolen? Hvordan kan foresatte bli enda mer engasjerte i arbeidet med sosial kompetanse og psykososialt læringsmiljø? Finnes det gode eksempler der skole og foresatte har satt i gang prosjekter som har vært særdeles vellykket knyttet til temaet over? Er de foresatte kjent med skolens arbeid mot mobbing? Det ble satt av god tid til å diskutere en eller flere av disse spørsmålene

15 Innspill til fagoppfølgingsmøte FAU delte seg inn i 3 grupper og diskuterte. Gruppe 1: - Respekt - Trygg løsning, plan for mobbing - Barnevakten foredrag på foreldremøte - Forslag til temaforeldremøte - Klassefest for foreldre - bli kjent med andre foreldre - Møteplass på IT s Learning

16 Innspill til fagoppfølgingsmøte Svar Gruppe 2: - Respekt - fortsette å jobbe med dette. - Fast tema på foreldremøte - jobbe videre med bekjemping av mobbing. Elevrådet sin presentasjon/undersøkelse utsendt til alle foreldre. - Foreldrerolle - Invitasjon til foreldre ca 2 ganger i året. - Tema: barneoppdragelse, motivasjon osv. - Ulsmåg elever må integreres mer

17 Innspill til fagoppfølgingsmøte Svar Gruppe 3: - Skjold Skole sin egen nettside - Skole avis - kan gjøres mer interesang og spennende. Mer info. - kan kombineres av at både lærerer og elever skriver, mer bilder og info kan nå foreldre. Viser et godt skolemiljø

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik.

Tilbake fra permisjon er Tine Fredriksen, Cecilie Dalset og Ann-Siri Grøttvik. Rektor har ordet. Ila skole 2014-2015 Foreldreinformasjon Velkommen til et nytt og lærerikt skoleår! Vi går inn i Ila skoles siste år som kombinert barne- og ungdomsskole. Også i dette skoleåret er vi

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer