ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012"

Transkript

1 Side 1/8 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 ÅRSBERETNING 2011 SAK 2/2012 Styret Styret hadde følgende sammensetning i 2011: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ( LT-gr. ) Medlem Peer-Chr. Nordby, Olimb as ("SR-gr.") Medlem Kåre Aabye, Vann og Rørservice as ( TD-gr. ) Medlem Siv Vassdal, Driftsassistansen for VAR i Hedemark Valgkomiteen bestod av: Leder: Trygve Nordbø Stavanger kommune Medlem: Trond Dale Bergen Rørinspeksjon as Arve Hansen / Jonny Undersaker / Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak as har vært engasjert som sekretær. Andersen Regnskap og Bedriftsrådgivning as er engasjert til økonomi / regnskap. Regnskap er revidert av Revisorkollegiet. Årsavgiften (Ekskl. mva) for å være medlem i Rørinspeksjon - Norge var i 2011 kr ,- (> 10 ansatte) / 5.500,- (< 10 ansatte) for private firma og kr ,- for kommuner. Pr hadde gruppen 21 kommuner / interkommunale selskap og 74 private firma som medlemmer. Medlemsoversikt er satt opp bakerst i årsberetningen. Følgende kommuner / firma har meldt seg inn / ut i løpet av år 2011: Meldt inn: Eidsvoll kommune Elite Rørinspeksjon as Power Clean Norge as Septik & Miljøservice as Slam og spyleservice indre Østfold as Svein Klungtveit as Ullensaker kommune Meldt ut: Multiconsult as Dette gir en medlemsøkning på 6 i løpet av 2011.

2 Side 2/8 - Sak 2/2012 Aktiviteter i 2011 Interessegruppens aktiviteter oppsummeres til: Styremøter: Det er avholdt 5 styremøter i 2011, der utviklingen og arbeidsoppgavene for Rørinspeksjon - Norge har vært diskutert og bestemt. Møter i arbeidsgruppene i Rørinspeksjon - Norge: Det er avholdt 2 arbeidsgruppemøter i lekkasje- og trasésøkgruppen. Fagtreff / Temadager i arbeidsgruppene i Rørinspeksjon - Norge: Arbeidsgruppe Tetthetsprøving / Desinfeksjon: Fagtreff januar 2011 (Tema: Trykkprøvingsstandard) 16 deltakere. Undergruppe stikkledninger: Temadag, 14. april deltakere (Se info. nedenfor). Kurs i arbeidsgruppene i Rørinspeksjon - Norge: Spyling / Rørinspeksjon: Operatørkurs, /31. mars deltakere. Arbeidsvarslingskurs i forbindelse med ovennevnte operatørkurs (Trafikksikring as): 28. mars 2011 med 32 deltakere. Lekkasjekontroll og trasésøk: Kurs 1 i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger, mars deltakere. Lekkasjekontroll og trasésøk: Kurs 2 i lekkasjekontroll og trasésøk på vannledninger, nov deltakere. Undergruppe stikkledninger (Leder: Arve Hansen, Asplan Viak as): Temadag «Fornyelse av private VA-ledninger» i samarbeid med RIN/SSTT i Bærum God deltakelse, men RIN satt igjen med et underskudd på ca kr ,-. Ikke tatt initiativ til videre samarbeid med SSTT. Møte i StikkledningsGRP med 8 deltakere + STVF v/ Kjell Frödin. Sendt ut en mengde invitasjoner til «Stikkledningshåndbok + Kursforberedelser + STVF-samarbeid». Fått respons på kr ,- pr fra 4 kommuner + 15 AS + NRL. Peer Chr. Nordby har deltatt på stikkledningskurs i Sverige. Arbeidsinnsats og kurs planlegges 2. halvår Årsmøte med fagtreff: Årsmøte med fagtreff ble avholdt august 2011 på Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern med 29 medlemmer representert. Det var 111 deltakere / foredragsholdere totalt. Hjemmeside på internett: Pixelhospitalet AS drifter hjemmesiden. Redaktør er Odd Borgestrand. Hjemmesiden har domene og ny hjemmeside ble lansert i mars 2011.

3 Side 3/8 - Sak 2/2012 Demo-/Øvingsfelt: Økonomisk vanskelig å få norske kommuner til å bidra, kun 3 av 114 forespurte har sagt ja til å gi et økonomisk bidrag, totalt kr ,-. Søknad til Oslofjordfondet ble avslått i 2011, grunnet for lite forskningsbasert vinkling/fokus. Samarbeidsavtale med Norsk Vanns faggruppe for VA-ledningsnett: Rørinspeksjon Norge har samarbeidsavtale med Norsk Vanns faggruppe for VAledningsnett. Både RIN og Norsk Vanns faggruppe for VA-ledningsnett ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. I året som gikk ble det avholdt ett felles samarbeidsmøte. Norsk Vann v/trond Andersen deltok på RINs årsmøte og orienterte om den kommende omorganiseringen av Norsk Vann. Økonomi: Rørinspeksjon - Norge finansierer sin drift gjennom årsavgiften og inntekter fra avholdte kurs. Prosjektarbeid finansieres gjennom spleiselag og evt. bruk av overskudd i gruppen. Aktivitetsnivået har vært middels med 3 avholdte kurs, og det har vært arbeidet med utarbeidelse/planlegging av flere kurs og fagtreff. Utover dette har ressursene vært knyttet mot ny hjemmeside, spleiselag - skadeforebyggende innsats på private vann- og avløpsledninger (Utfakturert kr ,- i 2011 øremerket dette prosjektet) og demo-testfelt. Positivt driftsresultat for 2011 ble da pålydende ca kr ,-. Årsberetningen sendes medlemmene i Rørinspeksjon - Norge. Skien, 29 / Drammen, 29 / Finn Jenssen Leder Arve Hansen Sekretær

4 Side 4/8 - Sak 2/2012 Medlemsoversikt for Rørinspeksjon - Norge pr Asker kommune - Bergen kommune - (Bergen Vann KF) - Bærum kommune - Drammen kommune - (Drammen Drift KF) - Driftsassistansen for VAR i Hedmark - Eidsvoll kommune - Fredrikstad kommune - Glitrevannverket IKS - Kristiansand kommune - Larvik kommune - Lørenskog kommune - Oslo kommune - Porsgrunn kommune - Sande kommune, Vestfold - Skien kommune - Stavanger kommune - Trondheim kommune - Ullensaker kommune - Vestfold Interkommunale Vannverk IKS - Voss kommune - Ålesund kommune - Aktiv Rørinspeksjon as - Aquatools as - Arne Kolstad Vann og avløp - Asplan Viak as, Drammen - (Asplan Viak as, Skien) - AVK Norge as - AVAVI as - Basal as - Bergen Rørinspeksjon as - Br. Grønnerud as - Br. Stenskjær as - Breivoll Inspection Techno. as - Dacon as - Eidskog og Kongsvinger Septik as - Eivind Koch Rørinspeksjon as - Elite Rørinspeksjon as - Eskeland Electronics as - Feilsøk Avløp as - Feilsøk Vann as - Flagstad as - Gjøvaag as - Gravco as - Grinderud Rørinspeksjon as - HADAK as - Heldal Entreprenør as - Hof Septikrens - Miljøservice as - Høytrykksteknikk as - Høytrykks-Vakta as, Lillestrøm - Høytrykksvakta as, Tromsø - Infratech as - Ing. firma O. T. Pedersen as - Kongsberg Esco as - Kristian Olimb as - Lekkasje-Teknikk as - Magne Gitmark & Co as - Mikalsen Miljø as - Morten s Rørinspeksjon as - Norconsult as - Nomi-Tek as - Nytt Rør as - Oliner Systems as - Oslo Lufthavn as - Pipelife Norge as - Powel ASA - Power Clean Norge as - Ragnsells as - RICO Gesellshaft für Microelektronik mbh - Ringerike Septikservice as - Rogaland Rørinspeksjon as - Roger Rørinspeksjon as - Romsdal Rørinspeksjon as - Rosim as - Rørfornying as - Rørfornying Nord-Norge as - Rør-kontroll as - Rørlegger Dan Berg as - Rørlegger K. Wangberg Larsen as - Sandnes Transport as - Septik & Miljøservice as - Septikservice as - Slam og spyleservice indre Østfold as - Slamsug as - SIM Tankrenovasjon as - S.J.T. Miljø as - Spyleteknikk as - Svein Klungtveit as - Søgne Rørservice as - TT-teknikk as - Vann og Avløpsteknikk as - Vann og Rørservice as - Vanntapsanalyse as - Veolia Miljø Industri as - Vitek as - Vulkan Smith as - VVS 24 as Enheter i parentes = underavdeling til hovedmedlem.

5 Side 5/8 - Sak 2/2012 REGNSKAP FOR 2011 M/REVISJONSBERETNING Regnskapet for 2011 er ført av Andersen Regnskap og Bedriftsrådgivning as, og revidert av Revisorkollegiet.

6 Side 6/8 - Sak 2/2012

7 Side 7/8 - Sak 2/2012

8 Side 8/8 - Sak 2/2012

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008.

Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i YS-huset, Oslo 12.juni 2008. Stiftet 1893 Beretning fra landsstyret for perioden juni 2008 juni 2009 Innledning Landsstyret legger herved fram sin beretning for perioden juni 2008 juni 2009. Siste representantskapsmøte ble holdt i

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013.

ÅRSBERETNING. for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2013. STYRET. Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12.

Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Planlagt startdato: 01.03.2006 Planlagt sluttdato: 31.12. Osloregionen Styret i Osloregionen, 20.03.07 Sak 20/07 Osloregionens handlingsprogram 2007, tiltak 3.1.1 Prosjektbeskrivelse Prosjektets navn: Felles, overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Historikk Frogner Skolekorps

Historikk Frogner Skolekorps Starten 23. mars 1952 ble det satt ned en komité som skulle arbeide med å starte et skolekorps på Frogner. Komiteen besto av Solveig Sørlie, Endre Hamre, Maien Asak, Ivar Nordby og Ole Henry Johansen og

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer