PROTOKOLL ÅRSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET OSLO mai QUALITY HOTEL TØNSBERG 1

2 INNHOLD: SAK 1.1. GODKJENNING AV INNKALLING... 6 SAK 1.2. GODKJENNING AV FULLMAKTER... 6 SAK 2 VALG AV DIRIGENTER OG MØTELEDERE FOR SEKSJONSMØTENE... 7 SAK 3.1 TELLEKORPS... 8 SAK 3.2 REDAKSJONSKOMITEER... 8 SAK 3.3 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE... 9 SAK 3.4 REFERENTER... 9 SAK 4 FASTSETTING AV REGLEMENT SAK 4.1 MØTEREGLEMENT SAK 4.2 VALGREGLEMENT SAK 5 FASTSETTING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN SAK 5.1 GODKJENNING AV SAKSLISTE SAK 5.2 GODKJENNING AV TIDSPLAN SAK 6: ÅRSMELDING SAK 6.1: MELDING OM VIRKSOMHET I UTDANNINGSFORBUNDET OSLO FOR PERIODEN 1. MARS TIL 31. JULI SAK 6.2: ÅRSMELDING FOR PERIODEN SAK 7.1 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 7.2 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 7.3 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 9 VALG OG NOMINASJONER SAK 9.1 VALG AV FYLKESSTYRE SAK VALG AV LEDER SAK VALG AV NESTLEDER SAK 9.2 VALG AV SEKSJONSSTYRER Sak Valg av seksjonsleder: Høgskole/Universitet/Kompetansesentre Sak Valg av leder seksjon barnehage ( ) Sak Valg av leder seksjon grunnskole Sak Valg av leder seksjon videregående skole Sak Valg av leder seksjon skoleledere Sak Valg av nestleder seksjon barnehage ( ) Sak Valg av nestleder seksjon grunnskole Sak Valg av nestleder seksjon videregående skole Sak Valg av nestleder seksjon skoleledere SAK FORTSETTELSE: VALG AV FYLKESSTYRE SAK VALG AV 8 ØVRIGE MEDLEMMER AV FYLKESSTYRET SAK VALG AV 3 VARAMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET SAK 9.2 FORTSETTELSE: VALG AV SEKSJONSSTYRER Sak Valg av styremedlemmer for seksjon barnehage ( )

3 Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon barnehage ( ) SAK 9.4 FORTSETTELSE: VALG AV DELEGATER OG VARADELAGETR TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE SAK NOMINASJON TIL VALG AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON BARNEHAGE SAK NOMINASJON TIL VALG AV VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON BARNEHAGE SAK 9.5 FORTSETTELSE: VALG AV DELEGATER TIL DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDET, SEKSJON BARNEHAGES ÅRSMØTE SAK NOMINASJON AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDET, SEKSJON BARNEHAGES ÅRSMØTE SAK 9.6: VALG AV VALGKOMITE SAK NOMINASJON AV REPRESENTANTER TIL VALGKOMITE FRA SEKSJON BARNEHAGE SAK 9.2 FORTSETTELSE: VALG AV SEKSJONSSTYRER Sak Valg av styremedlemmer for seksjon grunnskole Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon grunnskole SAK 9.4 FORTSETTELSE: VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL LANDSMØTET SAK NOMINASJON TIL VALG AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON GRUNNSKOLE SAK NOMINASJON TIL VALG AV VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON GRUNNSKOLE SAK 9.6: VALG AV VALGKOMITE SAK 9.6.1: NOMINASJON AV REPRESENTANTER FOR SEKSJON GRUNNSKOLE TIL VALGKOMITÉEN I UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 9.2 FORTSETTELSE: VALG AV STYREMEDLEMMER Sak Valg av styremedlemmer for seksjon videregående opplæring Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon videregående opplæring SAK 9.4 FORTSETTELSE: VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE SAK 9.4.1, NOMINASJON TIL VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON VIDEREGÅENDE SKOLE SAK 9.6 FORTSETTELSE: VALG AV VALGKOMITE SAK NOMINASJON TIL VALG AV VALGKOMITÉ I UTDANNINGSFORBUNDET OSLO FOR SEKSJON VIDEREGÅENDE SKOLE SAK 9.2 FORTSETTELSE: VALG AV STYREMEDLEMMER Sak Valg av styremedlemmer for seksjon skoleledere Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon skoleledere SAK 9.4 FORTSETTELSE: VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE SAK NOMINASJON TIL VALG AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE FRA SEKSJON SKOLELEDERE SAK 9.6 FORTSETTELSE: VALG AV VALGKOMITE

4 SAK NOMINASJON TIL VALG AV VALGKOMITÉ I UTDANNINGSFORBUNDET OSLO FRA SEKSJON SKOLELEDERE SAK 9.3 VALG AV HOVEDTILLITSVALGTE OG VARA HOVEDTILLITSVALGTE: SAK TARIFFOMRÅDE OSLO KOMMUNE, UTENOM UTDANNINGSETATEN SAK TARIFFOMRÅDE OSLO KOMMUNE, UTDANNINGSETATEN, GRUNNSKOLE SAK TARIFFOMRÅDE OSLO KOMMUNE, UTDANNINGSETATEN, VIDEREGÅENDE SKOLE SAK 9.4: VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE VALG AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE 2006 (ETTER NOMINASJONER FRA SEKSJONSMØTENE) VALG AV VARADELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDETS LANDSMØTE 2006 (ETTER NOMINASJONER FRA SEKSJONSMØTENE) SAK 9.5 VALG AV DELEGATER TIL UTDANNINGSFORBUNDET, SEKSJON BARNEHAGES ÅRSMØTE SAK 9.6 VALG AV VALGKOMITÉ SAK 9.7 NOMINASJON AV KANDIDATER TIL SENTRALSTYRET, SEKSJONSSTYRER, REPRESENTANTSKAPET OG SENTRAL VALGKOMITÉ SAK 10: ANTALL DELEGATER PÅ ÅRSMØTET RETNINGSLINJER FOR UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 11.1: POLITISK PLATTFORM FOR UTDANNINGSFORBUNDET OSLO SAK 11.2: KRAV TIL OSLO KOMMUNE OG ANDRE ARBEIDSGIVERE SAK 11.3: GRUNNLAG FOR FYLKESLAGETS ARBEID FYLKESSTYRETS ARBEID SEKSJONSSTYRENE, UTVALG, FAGFORUM OG MEDLEMSFORUMENES ARBEID TILLITSVALGTES ARBEID SAK 12: SAKER INNMELDT FRA MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE SAK 12.1: UTGIVELSESFREKVENS FOR BLADET UTDANNING, OG DISTRIBUSJON AV BLADET I OSLO SAK 12.2: TIDSBEGRENSNING PÅ TILITSVERV PÅ LOKALE TILLITSVALGTE SAK 12.3: FOREBYGGING AV VOLD I SKOLEN SAK 12.4: TILPASSET OPPLÆRING SAK 12.5: OPPRETTELSE AV MIGRASJONSPEDAGOGISK UTVALG SAK 12.6: BUDSJETTSITUASJONEN FOR BYDELSLAG SAK 12.7: OM MILJØTJENESTER I ET MULTIKULTURELT SAMFUNN SAK 12.8 : SKOLELEDERNES PLASS I UTDANNINGSFORBUNDET SAK 12.9: ØVINGSLÆRERAVTALEN SAK 13: LANDSMØTE SAK 13.1: LANDSMØTESAK - TARIFF SAK 13.2: LANDSMØTESAKER SAK 13.3: LANDSMØTESAK - KONTINGENT SAK 14 RESOLUSJONER

5 SAK 14.1 RESOLUSJON OM TARIFF SAK 14.2 RESOLUSJON OM PRØVER SAK 14.3 INTERNASJONAL RESOLUSJON SAK 14.4 SENIORSAKEN DELEGATLISTE: VED PROTOKOLLEN: PROTOKOLLUNDERSKRIVERE: VEDLEGG 1: SAK 8: UTDANNINGSFORBUNDETS BUDSJETT FOR PERIODEN VEDLEGG 2: SAK 11.2: KRAV TIL OSLO KOMMUNE OG ANDRE ARBEIDSGIVERE FERDIGSTILLT ETTER ÅRSMØTET VEDLEGG 3: SAK TILPASSA OPPLÆRING VEDLEGG 4: SAK 13.2: OPPSUMMERINGER AV GRUPPEARBEID FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET SOM SAMFUNNSAKTØR KULTUR OG STRUKTUR FOR ENDRING UTDANNINGSPOLITIKK TILBAKEMELDING OM PROFESJONSBEVISSTHET

6 Sak 1 Konstituering Sak 1.1. Godkjenning av innkalling I tråd med Utdanningsforbundets vedtekter, 44.5 og 44.6 ble det sendt ut foreløpig innkalling til årsmøtet med fylkesnytt i januar og endelig innkalling 20. og Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Delegat 151, Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling til vedtak. Enstemmig vedtatt Utsendte innkallinger godkjennes. Sak 1.2. Godkjenning av fullmakter Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Delegat 151, Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling Enstemmig vedtatt Delegatenes fullmakter godkjennes i henhold til delegatliste. 6

7 Sak 2 Valg av dirigenter og møteledere for seksjonsmøtene Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Delegat 151, Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Enstemmig vedtatt. Som dirigenter velges: Stein Øgrim Jorunn Folkvord Kjersti Haug Øyvind Guldahl Som møteledere velges: Marianne Brun Milton Raiby Jorunn Folkvord Eva Nærby Øyvind Guldahl Stein Øgrim Foss videregående skole Høyskolen i Oslo Skullerud skole Persbråten videregående skole Særmøte seksjon barnehage og særmøte valg av HTV barnehage Særmøte seksjon grunnskole og særmøte valg av HTV grunnskole Særmøte seksjon videregående skole og særmøte valg av HTV videregående skole Særmøte Seksjon skoleledere 7

8 Sak 3 Valg av møteansvarlige Sak 3.1 Tellekorps Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Som leder av tellekorpset velges: Oddveig Bakke tidligere organisasjonssekretær Som medlemmer av tellekorpset velges: Kjell Ove Hauge Bjerke videregående skole Heidi Byom Hallagerbakken skole Mona Hellwege Voksen skole Vidar Webjørnsen PP-tjenesten Lars Christian Larsen Bydel Østensjø Camilla Hansen Bydel Stovner Roar Aunvold Nordstrand videregående skole Bodil Knutsen Bestum skole Guri Hellstrøm Pettersen Trosterud skole Sak 3.2 Redaksjonskomiteer Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Som medlemmer av redaksjonskomitéer velges: Ellen Hoogerwerf Vara til fylkesstyret Hege Faust Hellerud vg skole Atle Danielsen Bydel Gamle Oslo Kirsten Berg Fylkesstyret Eldar Hansson Hersleb skole Uta Michelsen Ris skole Elin Tinderholt Fylkesstyret Ellen Sofie Christiansen Bydel Nordstrand Steffen Handal Linderud skole Hilde Bentsen Fylkesstyret Einar Osnes Sogn vg skole Karen Pedersen Bydel Grünerløkka Hilde Strønen Bydel Nordre Aker 8

9 Sak 3.3 Protokollunderskrivere Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Som protokollunderskrivere for plenumsmøtet velges: Solveig Bugge Hovseter skole Kristin Gangstad Bydelslag Frogner Ingvild Skurdal Tøyen skole Som protokollunderskrivere for særmøte seksjon barnehage velges: Kristin Gangstad Bydelslag Frogner Helle Marstrander Grefsen Terrasse BHG Som protokollunderskrivere for særmøte seksjon grunnskole velges: Ingvild Skurdal Tøyen skole Lennart Wicksell Hauketo skole Som protokollunderskrivere for særmøte seksjon videregående skole velges: Åse Pedersen OHG Unni Andersen Ulsrud vg skole Som protokollunderskrivere for særmøte seksjon skoleledere velges: Solveig Bugge Hovseter skole Unni Eckhard Hasle skole Sak 3.4 Referenter Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Som referenter velges: Mias Askeland John Nistad Liv Edel Langsjøen Eldbjørg Newman Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo Som referent til særmøte seksjon barnehage velges: John Nistad Utdanningsforbundet Oslo Som referent til særmøte seksjon grunnskole velges: Mias Askeland Utdanningsforbundet Oslo 9

10 Som referent til særmøte seksjon videregående skole velges: Liv Edel Langsjøen Utdanningsforbundet Oslo Som referent til særmøte seksjon skoleledere velges: Eldbjørg Newman Utdanningsforbundet Oslo 10

11 Sak 4 Fastsetting av reglement Sak 4.1 Møtereglement Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. 1. Leder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og fullmakter og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for gjester, presse og kringkasting såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden skal normalt ikke overstige 3 minutter. Saksinnlederne kan gis utvidet taletid. De som ønsker ordet, gir melding om dette til dirigentene fortrinnsvis ved å melde det skriftlig på eget skjema eller ved å vise fram nummerskilt. I tillegg til delegatene har fylkesstyrets varamedlemmer og kandidater som er foreslått til valg, talerett. Saksinnledere, fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. 4. Dirigenter og møtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek skal settes. Slike forslag tas straks opp til avgjørelse. 5. Møtedeltakere som ber om ordet til dagsorden /forretningsorden /saksopplysning, får ordet straks og har maksimalt ett minutts taletid. Etter et innlegg kan det gis anledning til inntil 3 replikker og én svarreplikk med maksimalt ett minutts taletid. Ingen møtedeltaker kan gis mer enn én replikk til hvert innlegg. 6. Forslag må leveres skriftlig til dirigentene på fastsatt skjema og undertegnet med navn, delegatnummer og arbeidssted. Forslag kopieres normalt ikke til deltakerne. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake med mindre strek heves. 7. Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, gjøres alle vedtak med vanlig flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmene). Ved stemmelikhet skal det foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet blir leders stemme utslagsgivende. Delegatene har stemmeplikt. For valg gjelder eget valgreglement. 11

12 8. Møtet avgjør voteringsorden. 9. Møtedeltakerne har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell begrunnet søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Uansett type fravær skal møtedeltakerne levere sitt nummerskilt til møteansvarlige når de forlater møtesalen under forhandlingene. Innlegg Replikk Saksopplysning Sak 4.2 Valgreglement Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Generelt: Valgene gjelder for årsmøteperioden: På grunn av bortfall av statlig hovedavtale kan det bli endringer i vervene som hovedtillitsvalgte. Alle valg skal være skriftlig. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som ønsker å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: a) Forslag fra valgkomiteen / fylkesstyret. b) Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet. (benkeforslag) Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. 12

13 Oversikt over valg på årsmøtet - kronologisk rekkefølge: dirigenter - Sak 2 tellekorps, redaksjonskomiteer) og protokollunderskrivere (plenum) Sak 3 leder (plenum) Sak nestleder (plenum) Sak leder av seksjon HUK(plenum) Sak seksjonsledere (særmøter) Sak (avholdes ), , , seksjonsnestledere (særmøter) Sak (avholdes ), , , tillitsvalgte og varatillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøter) Sak 9.3.1, 9.3.2, øvrige 8 fylkesstyremedlemmer (plenum) Sak varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) - Sak seksjonsstyrer (særmøter) Sak og (avholdes ), , , , , , nominasjon av landsmøtedelegater, seksjonsledelse sentralt og medlemmer av fylkeslagets valgkomité fra egen seksjon delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Sak 9.4 valgkomité (plenum) Sak 9.5 nominasjoner av kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité (plenum) Sak 9.6 Første og andre prikkpunkt ovenfor gjelder valg i konstitueringssaker. Gjennomføring av valgene på årsmøtet: Valgene i sak 9 gjennomføres i den rekkefølgen som fremkommer nedenfor: Plenum: Valg av leder Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Dersom det er flere kandidater, er den kandidaten som får 2/3 av stemmene, valgt. Om ingen av kandidatene får 2/3 av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått flest stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er mer enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 13

14 9.1.2 Valg av nestleder Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av leder for seksjon høgskole/universitet/ kompetansesentre Særmøter: For seksjon HUK velges leder i plenumsmøte, mens øvrige medlemmer og varamedlemmer av seksjonsstyret oppnevnes av fylkesstyret etter årsmøtet, alle etter innstilling fra valgkomiteen. 9.2 Særskilte seksjonsvalg i særmøter (stemmeberettigede årsmøtedelegater inndeles ut fra seksjonstilhørighet): Før årsmøtet inndeles etter seksjonstilhørighet for å foreta slike valg, skal årsmøtet i plenum orienteres om eventuelle forslag om å sløyfe styre for en eller flere seksjoner; eventuelt å opprette slike styrer der de har vært sløyfet tidligere. Fylkesstyret fremmer innstilling basert på forespørsel innenfor de enkelte seksjonene. Dersom det foreligger forslag til årsmøtet om å sløyfe styre for en eller flere seksjoner, må det/de aktuelle særmøtene først ta stilling til dette/disse forslagene, gjerne etter innstilling fra sittende seksjonsstyre og/eller fylkesstyre. Dersom det blir flertall på særmøtet for å sløyfe seksjonsstyre, går en ikke videre med valgene. Jf. vedtektene Dersom det i motsatt fall foreligger forslag om å opprette seksjonsstyre der en tidligere har vedtatt å sløyfe det, må slikt forslag behandles og eventuelt vedtas i plenum, forut for disse særmøtene, jf. fotnote 18 til Valgkomiteen fremmer forslag på 7 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer for hver seksjon. Særmøtet må ta stilling til om det ønsker 7 medlemmer av seksjonsstyret, eller om tallet skal reduseres til 6 eller 5. Selv om valgene skjer etter innstilling fra valgkomiteen, må det være anledning til å fremme benkeforslag på særmøtet. Valgene gjennomføres på samme måte som for valg av fylkesstyre, jf. pkt 9.1.1og Valg av leder av seksjon barnehage (avholdes ) Valg av leder seksjon grunnskole Valg av leder seksjon videregående skole Valg av leder seksjon skoleledere Valg av nestleder seksjon barnehage (avholdes ) Valg av nestleder seksjon grunnskole Valg av nestleder seksjon videregående skole Valg av nestleder seksjon skoleledere 14

15 Særmøter etter tariffområder: Plenum: 9.3 Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkeskommunenivå/kommunenivå Valg av hovedtillitsvalgte og vara hovedtillitsvalgte tariffområde Oslo Kommune Valg av hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt grunnskole Valg av hovedtillitsvalgt og vara hovedtillitsvalgt videregående skole Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøte for årsmøtedelegater med tilsetting i ovennevnte virksomheter, på samme måte som for leder og nestleder i fylkesstyret, jf. pkt Valg av 8 øvrige medlemmer av fylkesstyret Utdanningsforbundets sentralstyre innvilget i sak 280/02 avvik fra vedtektenes 47.2 for Utdanningsforbundet Oslo slik at fylkesstyret har 15 medlemmer. Dersom det ikke stiller kandidater (evt. i tilstrekkelig antall) fra en eller flere seksjoner, overføres disse styreplassene til gruppen "fritt valgte" (med eller uten seksjonstilhørighet). Ved valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret skal stemmeseddelen enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling (ev. med endring etter foregående valg) eller inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Jf. i retningslinjene ovenfor om seksjonsvis fordeling av fylkesstyrets medlemmer. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt under pkt. 5, opplyses delegatene om hvilken sammensetning etter seksjon og kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av fylkesstyret. Etter valg av leder, nestleder og 5 seksjonsledere skal det velges 8 fylkesstyremedlemmer fordelt etter seksjon: 2 fra seksjon barnehage 4 fra seksjon grunnskole 2 fra seksjon videregående skole Delegatene gis beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordeling som til sammen ivaretar ovennevnte kvoteringskrav. Stemmesedler som ikke fyller disse kravene forkastes. Skulle resultatet av valget medføre færre enn 50 % kvinner i fylkesstyret, vises det til bestemmelsen om kvotering i 15.1 som sier at det i slike tilfelle skal gis begrunnet melding til overordnet fellesorgan, (i dette tilfellet sentralstyret) som kan kreve omvalg Valg av 3 varamedlemmer til fylkesstyret Det velges 3 varamedlemmmer i prioritert rekkefølge. Disse velges fritt (uavhengig av seksjonstilhørighet) i særskilt valg etter samme regler som for leder (pkt ). 15

16 Særmøter: Plenum: 9.2 forts. Valg av seksjonsstyrer Hver av de 4 største seksjonene velger seksjonsstyre med leder og nestleder, samt 3 (4, 5) medlemmer. I tillegg velges minst 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Selv om valgene skjer etter innstilling fra valgkomiteen, må det være anledning til å fremme benkeforslag på særmøtet. Valgene gjennomføres på samme måte som for valg av fylkesstyre, jf. pkt 9.1.1og Valg av styremedlemmer seksjon barnehage (avholdes ) Valg av varamedlemmer til styret seksjon barnehage (avholdes ) Valg av styremedlemmer seksjon grunnskole Valg av varamedlemmer til styret seksjon grunnskole Valg av styremedlemmer seksjon videregående skole Valg av varamedlemmer til styret seksjon videregående skole Valg av styremedlemmer seksjon skoleledere Valg av varamedlemmer til styret seksjon skoleledere Særmøtene i seksjonene skal også nominere landsmøtedelegater og varadelegater for egen seksjon, etter innstilling fra valgkomiteen. (Selve valgene av disse skjer i plenum, jf. pkt. 9.4) Særmøtene skal også nominere kandidater fra egen seksjon til fylkeslagets valgkomite. Særmøtene skal også nominere kandidater til verv i det sentrale seksjonsstyret, jf. retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. 9.4 Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Valgkomitéen fremmer forslag på 14 delegater med følgende seksjonstilhørighet: 3 fra seksjon barnehage 6 fra seksjon grunnskole 3 fra seksjon videregående skole 1 fra seksjon HUK 1 fra seksjon skoleledere Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater. Det skal velges 2 personlige varadelegater for hver seksjon i prioritert rekkefølge. Forut for valget opplyses om de nominasjonene av delegater og varadelegater som er gjort i særmøtene i seksjonene. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret (punkt og 9.1.5). 16

17 Merknad til protokollen: Etter årsmøtet er det blitt klart at Utdanningsforbundet Oslo har valgt 1 delegat for mye fra seksjon grunnskole. På grunn av dette har fylkesstyret innkalt til ekstraordinært årsmøte for å rette opp dette. 9.5 Valg av delegater til Seksjon barmejahes Årsmøte 2006 (etter nominasjon fra seksjonsmøte) 9.6 Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på 13 medlemmer og 3 varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet er lik tallet på medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Ut fra ovennevnte skal valgkomitéen ha følgende sammensetning: 3 fra seksjon barnehage 5 fra seksjon grunnskole 3 fra seksjon videregående skole 1 fra seksjon HUK 1 fra seksjon skoleledere De tre varamedlemmene skal være fritt valgte. Valgkomitéen med varamedlemmer velges på samme måte som medlemmer og varamedlemmer av fylkesstyret. (punkt og 9.1.4) Før valget opplyses det om de nominasjonene som er foretatt i seksjonenes særmøter. 9.7 Nominasjon til sentrale verv Etter innstilling fra fylkesstyret skal årsmøtet nominere kandidater til leder- og nestlederverv i sentralstyret og sentrale seksjonsstyrer. Her står en fritt til å nominere kandidater fra alle fylkeslag. Etter innstilling fra fylkesstyret kan årsmøtet nominere kandidater til vervene som medlemmer og varamedlemmer av sentralstyret og sentrale seksjonsstyrer, verv som utjevningsrepresentanter til representantskapet og medlemmer av sentral valgkomité. Disse nominasjonene omfatter både nye kandidater og de som innehar vervene på det tidspunkt årsmøtet avholdes. Kandidatene behøver ikke å ta stilling til valg/gjenvalg Sentralstyrets ledelse og seksjonenes ledelse Utjevningsrepresentanter til representantskapet Medlemmer av sentral valgkomité 17

18 Sak 5 Fastsetting av sakliste og dagsorden Sak 5.1 Godkjenning av saksliste Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av fullmakter 2. Valg av dirigenter og møteledere for seksjonsmøtene 3. Valg av møteansvarlige 3.1 Valg av tellekorps 3.2 Valg av redaksjonskomiteer 3.3 Valg av protokollunderskrivere 3.4 Valg av referenter 4. Fastsetting av reglement 4.1 Møtereglement 4.2 Valgreglement 5. Fastsetting av sakliste og dagsorden 5.1 Godkjenning av sakliste 5.2 Godkjenning av tidsplan 6. Årsmelding fra fylkesstyret 6.1 Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1. mars til 31. juli Årsmelding for perioden Regnskap og årsberetninger 7.1 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Budsjett 9. Valg og nominasjoner 18

19 Plenum: 9.1 Valg av fylkesstyre Valg av leder Valg av nestleder Særmøter: 9.2 Valg av seksjonsstyrer Valg av leder for seksjon barnehage (avholdes ) Valg av leder for seksjon grunnskole Valg av leder for seksjon videregående skole Valg av leder for seksjon skoleledere Valg av nestleder seksjon barnehage (avholdes ) Valg av nestleder seksjon grunnskole Valg av nestleder seksjon videregående skole Valg av nestleder seksjon skoleledere Plenum: Valg av leder for seksjon HUK Valg av 8 øvrige medlemmer av fylkesstyret Valg av 3 varamedlemmer til fylkesstyret Særmøter: Valg av styremedlemmer seksjon barnehage (avholdes ) Valg av varamedlemmer til styret seksjon barnehage (avholdes ) Valg av styremedlemmer seksjon grunnskole Valg av varamedlemmer til styret seksjon grunnskole Valg av styremedlemmer seksjon videregående skole Valg av varamedlemmer til styret seksjon videregående skole Valg av styremedlemmer seksjon skoleledere Valg av varamedlemmer til styret seksjon skoleledere Nominasjon av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2006, (Alle seksjoner) Nominasjon av delegater til Seksjon barnehages årsmøte Nominasjon av representanter til valgkomiteen i Utdanningsforbundet Oslo (alle seksjoner) Særmøter etter tariffområder: 9.3 Valg av hovedtillitsvalgte og vara hovedtillitsvalgte: Tariffområde Oslo Kommune Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, grunnskole Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, videregående skole Plenum: 9.4 Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av delegater til Seksjon barnehages årsmøte 2006 (etter nominasjoner fra seksjonsmøte) 9.6 Valg av valgkomité (etter nominasjoner fra seksjonsmøtene) 19

20 9.7 Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet og den sentrale valgkomitéen 10. Antall delegater på fylkesårsmøtet i Retningslinjer for Utdanningsforbundet Oslo 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere 11.3 Grunnlag for fylkesstyrets arbeid 12. Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgte 12.1 Utgivelsesfrekvens for bladet Utdanning 12.2 Tidsbegrensning på tillitsverv for lokale tillitsvalgte (Saken trukket) 12.3 Forebygging av voldssaker i klasserom 12.4 Tilpasset opplæring 12.5 Opprettelse av migrasjonspedagogisk utvalg tillegg til vedtektene evt. opprettelse av fagråd 12.6 Budsjettsituasjonen for bydelslag 12.7 Om miljøtjenester i et multikulturelt samfunn 12.8 Skoleledernes plass i Utdanningsforbundet 12.9 Øvingslæreravtalen 13. Landsmøte 13.1 Tariff 13.2 Landsmøtesaker øvrige 13.3 Kontingernt 14. Resolusjoner Sak 5.2 Godkjenning av tidsplan Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. 20

21 Onsdag 10. mai Tid Aktivitet Sak. detaljert Registrering Kaffe/rundstykke Åpning Torger Ødegaard Innledning Pause Debatt Lunsj Konstituering 1 Konstituering 2 Dirigenter 3 Møteansvarlig 4 Fastsette reglement 5 Sakliste/ tidsplan 6 Årsmelding 7 Regnskap Pause Saksbehandling 11.1 Politisk plattform Pause med kaffe/te, kake og frukt Saksbehandling 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere 8 Budsjett 12.6 Budsjettsituasjonen for bydelslag Kultur Middag Saksbehandling 9. Valg Valg av leder 12. Innkomne saker 12.1 Utgivelsesfrekvens for bladet Utdanning 12.5 Opprettelse av mig.ped.utv Om miljøtjenester i et multikulturelt samfunn Valg av nestleder Valg av leder HUK Reservetid 21

22 Torsdag 11. mai Tid Aktivitet Sak. detaljert Åpning Saksbehandling 12. Innkomne saker 12.8 Skoleledernes plass i Utdanningsforbundet 12.9 Øvingslæreravtalen 12.3 Forebygging av voldssaker i klasserom Presentasjon av resolusjoner 12.4 tilpasset opplæring (Innledning) Pause Saksbehandling 12.4 Tilpasset opplæring Pause Saksbehandling Valg særmøter 9.2 Seksjonsledere, nestledere, 9.3 HTV, HTV-vara Lunsj Frist for å levere resolusjoner Saksbehandling 11.1 og 11.2 Vedtak 10 Antall delegater på fylkesårsmøtet i Valg av fylkesstyre Pause med noe å bite i Saksbehandling 13 Landsmøtesaker 13.1 Tariff 13.3 Kontingent 13.2 Landsmøtesaker øvrige Pause Saksbehandling Valg og nominasjoner særmøter 9.2 Valg seksjonsstyre- Medlemmer og varamedlemmer 9.4 Nominasjon Landsmøtedelegasjon 9.6 Nominasjon Valgkomite Pause Aperitiff Middag 22

23 Fredag 12. mai Tid Aktivitet Sak. detaljert Frokost Reservetid Saksbehandling Valg vara fylkesstyret 11.3 Grunnlag for fylkeslagets arbeid Valg vara fylkesstyret forts. 9.4 Valg landssmøtedelegasjon 9.5 Valg av delegater til Seksjon barmehages Årsmøte Pause m. kaffe/ Utsjekking Saksbehandling Pause Lunsj Avreise 9.5 Valg valgkomite 9.6 Nominasjoner til sentrale verv Vedtak i saker 14 resolusjoner Vedtak i saker forts 14 resolusjoner forts Avslutning 23

24 Sak 6: Årsmelding Saksdokumenter Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1. mars til 31. juli 2003, se vedlegg Årsmelding for perioden , se eget hefte Sak 6.1: Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1. mars til 31. juli 2003 Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar fylkesstyrets melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden til etterretning. Sak 6.2: Årsmelding for perioden Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar fylkesstyrets årsmelding for perioden til etterretning. 24

25 Sak 7: Regnskap Delegat 151, Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Sak 7.1 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2003 til etterretning. Sak 7.2 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2004 til etterretning. Sak 7.3 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2005 til etterretning. Saksdokumenter: Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo 2003 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo 2004 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo

26 Sak 8: Budsjett for perioden Sak 12.6 Budsjettsituasjonen for bydelslag ble behandlet sammen med sak 8. Delegat 151, Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Følgende delegater tok ordet i saken: 156 Anne Lorange 100 Lars Christian Larsen 129 Eva Baumann 51 Maren Rismyhr Enstemmig vedtatt. Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden til etterretning. Sakspapirer Vedlegg 1: Utdanningsforbundet Oslos budsjett for perioden Vedlegg 2: Oversikt over hovedkostnader i budsjettet for 2005 og 2006 Vedlegg til protokollen: Utdanningsforbundets budsjett for perioden

27 Sak 9 Valg og nominasjoner Plenum: Følgende hadde ordet i saken: Delegat 52 Knut Myhrer Leder av valgkomitéen Knut Voksø Sak 9.1 Valg av fylkesstyre Sak Valg av leder Valgkomitéens leder Knut Voksø redegjorde for valgkomitéens innstilling Valgkomitéens innstilling til vedtak: Terje Vilno Hellerud vgs 155 stemmer for, 6 stemmer var blanke. Terje Vilno Hellerud vgs Sak Valg av nestleder Stine Sund fra valgkomitéen redegjorde for valgkomitéens forslag. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Ellinor Gilberg Studentsamskipnaden i Oslo. 159 stemmer for, 2 stemmer var blanke. Ellinor Gilberg Studentsamskipnaden i Oslo. Sak 9.2 Valg av seksjonsstyrer Sak Valg av seksjonsleder: Høgskole/Universitet/Kompetansesentre Valgkomitéens innstilling til vedtak: Ingvild Hellerud Huseby kompetansesenter Valgt ved akklamasjon. Ingvild Hellerud Huseby kompetansesenter 27

28 Særmøter: Sak Valg av leder seksjon barnehage ( ) Valgkomitéens innstilling til vedtak: Lisbeth Christiansen Blindern Barnestuer 57 stemmer for, 2 blanke Lisbeth Christiansen Blindern Barnestuer Sak Valg av leder seksjon grunnskole Kjersti Rosseland redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Elisabet Dahle Lilleaker skole Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 36 Karsten Pedersen Delegat 5 Lennart Wicksell Valgt ved akklamasjon Elisabet Dahle Lilleaker skole Sak Valg av leder seksjon videregående skole Roar Aunvold redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Anne Svenkerud Bredtvet videregående skole Følgende delegater tok ordet i saken. Delegat 82 Åse Pedersen Delegat 70 Britt Nygård Eggen Delegat 154 Stein Frost Delegat 90 Tore Rambøl Delegat 79 Ingvild Nielsen Delegat 87 Kjell Ove Hauge Enstemmig valgt Anne Svenkerud Bredtvet videregående skole 28

29 Sak Valg av leder seksjon skoleledere Eva Kjøge redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Eva Baumann Ila skole Valgt med akklamasjon. Eva Baumann Ila skole Sak Valg av nestleder seksjon barnehage ( ) Valgkomitéens innstilling til vedtak: Kjell Arne Voldsrud Prinsdalsbråten barnehage Følgende delegater hadde ordet i saken: 42 Matilde Bøe Vesthellinga barnehage 2 Atle Andre Danielsen Bydel Gamle Oslo 8 Ann-Kari Gregersen Jordal barnehage Matilde Bøe foreslo Thorbjørn Hafslund som nestleder. Thorbjørn Hafslund Bydel Alna 54 stemmer Kjell Arne Voldsrud Prinsdalsbråtens bhg 4 stemmer Blanke 1 stemme Thorbjørn Hafslund Bydel Alna Særmøter: Sak Valg av nestleder seksjon grunnskole Kjersti Fremstad redegjorde for valgkomitéens innstilling Valgkomitéens innstilling til vedtak: Steffen Handal Skøyen skole Valgt med akklamasjon Steffen Handal Skøyen skole 29

30 Sak Valg av nestleder seksjon videregående skole Roar Aunvold redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Eivind Lie Sandaker videregående skole 33 for, 1 blank Eivind Lie Sandaker videregående skole Sak Valg av nestleder seksjon skoleledere Forslag til vedtak: Uta Michelsen Ris skole ble foreslått som nestleder i seksjon skoleledere av delegat 129 Eva Baumann. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Uta Michelsen Ris skole Plenum: Sak fortsettelse: Valg av fylkesstyre Sak Valg av 8 øvrige medlemmer av fylkesstyret Stine Sund, Kjersti Rosseland, Kjersti Fremstad, Roar Aunvold fra valgkomitéen redegjorde for innstillingen. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Hanne Brunvoll Refstad bhg. Seksjon B Thorbjørn Hafslund Bydel Alna Seksjon B Ellen Hoogerwerf Haugen skole Seksjon G Guttorm Fevang Haugerud skole Seksjon G Hilde Bentsen Tåsen skole Seksjon G Steffen Handal Skøyen skole Seksjon G Eivind Lie Sandaker vgs Seksjon V Stein Frost Ulsrud vgs Seksjon V 30

31 Sak Valg av 3 varamedlemmer til fylkesstyret Anne Kathrine Eian og Anette Nilsen redegjorde for valgkomitéens innstilling. Følgende delegater tok ordet i saken: Delegat 67 Liv Fossaa Delegat 114 Aasne Mygland Delegat 24 Halvard Klevmark Delegat 163 Elin Tinderholt Delegat 68 Inge Olav Amundsen Delegat 51 Maren Rismyhr Delegat 6 Eldar Hanson Anette Nielsen - valgkomitéen Knut Voksø - valgkomitéen Valgkomitéens innstilling til vedtak: 1. Vara: Kjersti Haug Skullerud skole 2. Vara: Irene Berg Nordberg barnehage 3. Vara: Hans Holte Rosenhof voksenopplæringssenter Valg på 1. vara til fylkesstyret: Forslag fra delegat 67 Liv Fossaa: Hans Holte velges til 1. vara. Forslag fra delegat 114 Aasne Mygland: Aina Skjefstad Andersen velges til 1. vara. 1. Votering 1. vara: Kjersti Haug Hans Holte Aina Skjefstad Andersen 65 stemmer 58 stemmer 24 stemmer Ingen fikk 2/3 av stemmene, nytt valg mellom Kjersti Haug og Hans Holte 2. Votering 1. vara: Kjersti Haug Hans Holte 70 stemmer 74 stemmer Da det manglet 10 delegater i salen vedtok møtet at det måtte holdes omvalg etter telling av antall delegater i salen. 3. Votering 1. vara: Hans Holte Kjersti Haug 76 stemmer 70 stemmer Hans Holte, Rosenhof voksenopplæringssenter valgt til 1.varamedlem til fylkesstyret. 31

32 Valg på 2. vara til fylkesstyret: Valgkomitéen ved Anette Nilsen endret innstilling og fremmet Kjersti Haug som kandidat til 2. vara. Thorbjørn Hafslund fremmet Irene Berg som 2. vara. Kjersti Haug Irene Berg 93 stemmer 57 stemmer Kjersti Haug, Skullerud skole valgt til 2. varamedlem til fylkesstyret Valg på 3. vara til fylkesstyret: Valgkomitéen endret innstilling og foreslo Irene Berg som 3. vara til fylkesstyret. Valgt enstemmig ved akklamasjon Irene Berg, Nordberg barnehage valgt til 3. vara til fylkesstyret Særmøter: Sak 9.2 fortsettelse: Valg av seksjonsstyrer Sak Valg av styremedlemmer for seksjon barnehage ( ) Stine Sund orienterte om valgkomitéens innstilling Valgkomitéens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Medlemmer av seksjonsstyre for barnehagen: Atle Danielsen Bydel Gamle Oslo Irene Berg Nordberg bhg. Matilde Bøe Vesthellinga bhg Merethe Kolstad SiO Åsne Mygland Gulldalen bhg. 32

33 Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon barnehage ( ) Valgkomitéens innstilling til vedtak: 1. vara Kjell Arne Voldsrud, Prinsdalsbråten barnehage Valgt enstemmig ved akklamasjon. Kjell Arne Voldsrud, Prinsdalsbråten barnehage 2. vara Delegat Turid Oma foreslo Åsa Johanson, Preståsen Barnehage som 2. vara. Valgt ved akklamasjon. Åsa Johanson, Preståsen Barnehage 3. vara Valgkomitéens innstilling til vedtak: Stine Sund, Sofienbergparken barnehage Valgt enstemmig ved akklamasjon. Stine Sund, Sofienbergparken barnehage Sak 9.4 fortsettelse: Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets Landsmøte 2006 Sak Nominasjon til valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon barnehage Valgkomiteens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Nominerte til landsmøtedelegasjonen fra seksjon barnehage: Ellinor Gilberg Seksjon B SiO Thorbjørn Hafslund Seksjon B Bydel Alna Lisbeth Christiansen Seksjon B Blindern Barnestuer 33

34 Sak Nominasjon til valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon barnehage Valgkomiteens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Atle Danielsen 1. Vara B Bydel Gamle Oslo Aasne Mygland 2. Vara B Gulldalen barnehage Sak 9.5 fortsettelse: Valg av delegater til delegater til Utdanningsforbundet, seksjon barnehages årsmøte 2006 Sak Nominasjon av delegater til Utdanningsforbundet, seksjon barnehages årsmøte 2006 Valgkomiteens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Aasne Mygland Gulldalen barnehage Sak 9.6: Valg av valgkomite Sak Nominasjon av representanter til valgkomite fra seksjon barnehage Valgkomiteens innstilling til vedtak: Se vedtak: Valgt enstemmig ved akklamasjon. Lars Christian Larsen Astrid Blakstad Helle Marstrander Fladen Østensjø bydel Sagene bydel Nordre Aker bydel 34

35 Sak 9.2 fortsettelse: Valg av seksjonsstyrer Valgkomitéens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Sak Valg av styremedlemmer for seksjon grunnskole Styremedlemmer i seksjon grunnskole: Aina S. Andersen Svarttjern skole Bjørn Tore Schulstad Hersleb skole Marianne Krogh Skøyen skole Solveig Gulling Holmlia skole Steinar Schau Sogn skole Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon grunnskole Valgkomitéens innstilling til vedtak: 1. Vara : Jannicke Bakke Fredriksen Nordstrand skole 2. Vara : Kjetil Sørlien Disen skole Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 84 Helge Norum Delegat 83 Sissel Garaas Delegat 74 Jannicke Bakke Fredriksen Valg på 1. varamedlem til styret seksjon grunnskole Delegat 84 Helge Norum foreslo Sissel Garaas, Hovseter skole som 1. vara til styret seksjon grunnskole. Sissel Garaas 39 stemmer Jannicke Bakke Fredriksen 35 stemmer Sissel Garaas, Hovseter skole valgt som 1. vara til styret i seksjon grunnskole. Valg på 2. varamedlem til styret seksjon grunnskole Valgkomitéen ved Knut Voksø endret innstilling og foreslo Jannicke Bakke Fredriksen som 2. vara til styret i seksjon grunnskole. 35

36 Valgt enstemmig ved akklamasjon. Jannicke Bakke Fredriksen valgt som 2. vara til styret i seksjon grunnskole. Sak 9.4 fortsettelse: Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Sak Nominasjon til valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon grunnskole Valgkomitéens innstilling på delegater: Elisabet Dahle Seksjon G Lilleaker skole Ellen Hoogerwerf Seksjon G Haugen skole Guttorm Fevang Seksjon G Haugerud skole Hans Holte Seksjon G Rosenhof voksenopplæringssenter Kjersti Haug Seksjon G Skullerud skole Steffen Handal Seksjon G Skøyen skole 1. vara Solveig Gulling Holmlia skole 2. vara Steinar Schau Sogn skole Følgende delegater hadde ordet i saken: 37 Steffen Handal 52 Knut Myhrer 5 Lennart Wicksell Mias Askeland referent Steffen Handal foreslo å nominere Jorunn Folkvord som delegat til landsmøtet fra seksjon grunnskole. Enstemmig vedtatt. Jorunn Folkvord kan stille som kandidat til landsmøtedelegasjonen for seksjon grunnskole, da hun fra vil være i stilling som lærer i grunnskolen i Oslo. Elisabet Dahle Lilleaker skole 68 stemmer Ellen Hoogerwerf Haugen skole 62 stemmer Guttorm Fevang Haugerud skole 64 stemmer Hans Holte Rosenhof vo 65 stemmer Kjersti Haug Skullerud skole 54 stemmer Steffen Handal Skøyen skole 61 stemmer Jorunn Folkvord Seterbråten skole fra stemmer 36

37 Nominerte til landsmøtedelegasjonen fra seksjon grunnskole: Elisabet Dahle Lilleaker skole Ellen Hoogerwerf Haugen skole Guttorm Fevang Haugerud skole Hans Holte Rosenhof vo Steffen Handal Skøyen skole Jorunn Folkvord Seterbråten skole fra Merknad til protokollen: Etter årsmøtet er det blitt klart at Utdanningsforbundet Oslo har valgt 1 delegat for mye fra seksjon grunnskole. På grunn av dette har fylkesstyret innkalt til ekstraordinært årsmøte for å rette opp dette. Sak Nominasjon til valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon grunnskole Valgkomitéens leder Knut Voksø kom med endret innstilling på varadelegater til landsmøtedelegasjonen: 1. vara Kjersti Haug Skullerud skole 2. vara Solveig Gulling Holmlia skole Valgt enstemmig ved akklamasjon. Som nominerte til varadelegater til landsmøtedelegasjonen fra seksjon grunnskole: 1. vara Kjersti Haug Skullerud skole 2. vara Solveig Gulling Holmlia skole Sak 9.6: Valg av valgkomite Valgkomitéens innstilling: Se vedtak. Sak 9.6.1: Nominasjon av representanter for seksjon grunnskole til valgkomitéen i Utdanningsforbundet Oslo Valgt enstemmig ved akklamasjon Som nominerte til valgkomiteen fra seksjon grunnskole: Jan Dubowski Sagene skole Kjersti Fremstad Kampen skole Anne-Cathrine Foss Mehus Linderud skole Birgit Lunde Hovseter 37

38 Inge Amundsen Vara: Line Kjellin Smith Rosenhof VO Bygdøy skole Sak 9.2 fortsettelse: Valg av styremedlemmer Sak Valg av styremedlemmer for seksjon videregående opplæring Anette Nielsen redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Medlemmer: Hege Faust Kirsten Berg Kjell Ove Hauge Rune Lang Therese Fagerhaug Hellerud vgs. Nordstrand vgs Bjerke vgs Hellerud vgs. Lambertseter vgs Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 87 Kjell Ove Hauge Delegat 151 Terje Vilno Delegat 82 Åse Pedersen Delegat 77 Thor Dolven Delegat 161 Eivind Lie Delegat 84 Therese Fagerhaug Åse Pedersen foreslo at Ingvild Nielsen flyttes opp på fast plass og at en fra Hellerud Videregående skole skulle ned på varaplass. Hege Faust Kirsten Berg Kjell Ove Hauge Rune Lang Therese Fagerhaug Ingvild Nielsen 25 stemmer 34 stemmer 34 stemmer 33 stemmer 34 stemmer 10 stemmer Medlemmer av seksjonsstyret for videregående skole: Hege Faust Hellerud vgs. Kirsten Berg Nordstrand vgs Kjell Ove Hauge Bjerke vgs Rune Lang Hellerud vgs. Therese Fagerhaug Lambertseter vgs 38

39 Valgkomitéens innstilling til vedtak: Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon videregående opplæring 1. Vara Jens Christian Amundsen Oslo Katedralskole 2. Vara Ingvild Nielsen Berg vgs Delegat 87 Kjell Ove Hauge foreslo Lars Erik Nylund fra Sogn videregående skole som 3. vara til seksjonsstyret. Valgt enstemmig ved akklamasjon. 1. Vara Jens Christian Amundsen Oslo Katedralskole 2. Vara Ingvild Nielsen Berg vgs 3. Vara Lars Erik Nylund Sogn vgs Sak 9.4 fortsettelse: Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valgkomitéens innstilling: Se vedtak. Sak 9.4.1, Nominasjon til valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon videregående skole Valgt enstemmig ved akklamasjon. Nominerte til landsmøtedelegasjonen fra seksjon videregående skole: Anne Svenkerud Seksjon V Bredtvet vgs Stein Frost Seksjon V Ulsrud vgs Terje Vilno Seksjon V Hellerud vgs 1. vara Therese Fagerhaug Seksjon V Lambertseter vgs 2. vara Hege Faust Seksjon V Hellerud vgs 39

40 Sak 9.6 fortsettelse: Valg av valgkomite Valgkomitéens innstilling: Se vedtak. Sak Nominasjon til valg av valgkomité i Utdanningsforbundet Oslo for seksjon videregående skole Valgt enstemmig ved akklamasjon. Gunnar Skåum Thor Dolven Kristin Sootholtet Vara: Anne Birgit Reissegg Oslo Katedralskole Elvebakken skole Nordstrand vg skole Lambertseter vg skole Sak 9.2 fortsettelse: Valg av styremedlemmer Sak Valg av styremedlemmer for seksjon skoleledere Eva Kjøge fra valgkomitéen redegjorde for valgkomitéens forslag. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Medlemmer: Anne Skalleberg Foss vgs. Bodil Knudsen Bestum skole Nina Rungstad Majorstua skole Siv Lande Nordberg skole Uta Michelsen Ris skole Da Uta Michelsen tidligere var valgt til nestleder i seksjon skoleledere, foreslo Eva Kjøge Anne Lorange som medlem av seksjonsstyret. Ved akklamasjon. Medlemmer av seksjonsstyret for skoleledere: Anne Skalleberg Foss vgs. Bodil Knudsen Bestum skole Nina Rungstad Majorstua skole Siv Lande Nordberg skole Anne Lorange Bjøråsen skole 40

41 Sak Valg av varamedlemmer til styret seksjon skoleledere Valgkomitéens innstilling til vedtak: 1. Vara Anne Lorange Bjøråsen skole 2. Vara Solveig Bugge og Stein Øgrim ble foreslått som henholdsvis 1. og 2. vara til seksjonsstyret for skolelederne. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Varamedlemmer til seksjonstyret for skoleledere: 1. Vara Solveig Bugge Hovseter skole 2. Vara Stein Øgrim Foss vgs Sak 9.4 fortsettelse: Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Sak Nominasjon til valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte fra seksjon skoleledere Eva Kjøge redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Nominerte til landsmøtedelegasjonen fra seksjon skoleledere: Som delegat: Eva Baumann Ila skole 1. vara Uta Michelsen Ris skole 2. vara Anne Lorange Bjøråsen skole Sak 9.6 fortsettelse: Valg av valgkomite Sak Nominasjon til valg av valgkomité i Utdanningsforbundet Oslo fra seksjon skoleledere. Valgkomitéens forslag: Anne Lorange Bjøråsen skole 41

42 Delegat 156 Anne Lorange hadde ordet og foreslo Elin Tinderholt, Veitvet skole. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Elin Tinderholt Veitvet skole Særmøter etter tariffområder: Sak 9.3 Valg av hovedtillitsvalgte og vara hovedtillitsvalgte: Sak Tariffområde Oslo Kommune, utenom utdanningsetaten Marianne Krogh og Stine Sund redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Hanne Brunvoll Refstad bhg Vara: Kjell Arne Voldsrud Prinsdalsbråten bhg Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 128 Atle Danielsen Delegat 106 Karen Pedersen Delegat 114 Aasne Mygland Delegat 155 Thorbjørn Hafslund Delegat 125 Tonje Hansen Marianne Krogh Stine Sund valgkomitéen valgkomitéen Delegat 128 Atle Danielsen foreslo Thorbjørn Hafslund som hovedtillitsvalgt og Aasne Mygland som vara hovedtillitsvalgt. Delegat 106 Karen Pedersen foreslo Thorbjørn Hafslund som hovedtillitsvalgt og Hanne Brunvoll som vara hovedtillitsvalgt. Delegat 128 Atle Danielsen trakk så sitt forslag på Aasne Mygland som vara hovedtillitsvalgt og støttet forslaget fra Karen Pedersen. Votering hovedtillitsvalgt: Thorbjørn Hafslund 21 stemmer Hanne Brunvoll 7 stemmer Blanke 1 stemme Hovedtillitsvalgt Thorbjørn Hafslund 42

43 Valgkomitéen ved Marianne Krogh endret så sin innstilling på vara hovedtillitsvalgt til Hanne Brunvoll. Votering vara hovedtillitsvalgt: Valgt enstemmig ved akklamasjon. Vara hovedtillitsvalgt Hanne Brunvoll Sak Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, grunnskole Kjersti Fremstad og Kjersti Rosseland fra valgkomitéen redegjorde for innstillingen. Valgkomitéens innstilling til vedtak: Som hovedtillitsvalgt: Guttorm Fevang Haugerud skole Valgt enstemmig ved akklamasjon Guttorm Fevang Haugerud skole Valgkomitéens innstilling til vedtak: Som vara hovedtillitsvalgt: Ellen Hoogerwerf Haugen skole Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 163 Elin Tinderholt Delegat 156 Anne Lorange Delegat 21 Arild Johnsen Forslag fra Elin Tinderholt: Som vara hovedtillitsvalgt: Elisabet Dahle Lilleaker skole Ellen Hoogerwerf Elisabet Dahle 12 stemmer 73 stemmer Som vara hovedtillitsvalgt: Elisabet Dahle Lilleaker skole Sak Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, videregående skole Anette Nielsen redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valgkomitéens innstilling til vedtak: 43

44 Hovedtillitsvalgt videregående skole Stein Frost Ulsrud vgs Vara hovedtillitsvalgt videregående skole Anne Svenkerud Bredtvet vgs Votering hovedtillitsvalgt: 33 stemmer av 33 avgitte. Hovedtillitsvalgt videregående skole: Stein Frost Ulsrud vgs Votering vara hovedtillitsvalgt videregående skole: 33 stemmer av 33 avgitte. Vara hovedtillitsvalgt videregående skole: Anne Svenkerud Bredtvet vgs Plenum: Sak 9.4: Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2006 Valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2006 (etter nominasjoner fra seksjonsmøtene) Valgkomitéens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig med akklamasjon Ellinor Gilberg Seksjon B SiO Thorbjørn Hafslund Seksjon B Bydel Alna Lisbeth Christiansen Seksjon B Blindern Barnestuer Elisabet Dahle Seksjon G Lilleaker skole Ellen Hoogerwerf Seksjon G Haugen skole Guttorm Fevang Seksjon G Haugerud skole Hans Holte Seksjon G Rosenhof voksenopplæringssenter Jorunn Folkvord Seksjon G Seterbråten skole fra Steffen Handal Seksjon G Skøyen skole Ingvild Hellerud Seksjon H Huseby Kompetansesenter Eva Baumann Seksjon S Ila skole Anne Svenkerud Seksjon V Bredtvet vgs Stein Frost Seksjon V Ulsrud vgs Terje Vilno Seksjon V Hellerud vgs Merknad til protokollen: 44

45 Etter årsmøtet er det blitt klart at Utdanningsforbundet Oslo har valgt 1 delegat for mye fra seksjon grunnskole. På grunn av dette har fylkesstyret innkalt til ekstraordinært årsmøte for å rette opp dette. Valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2006 (etter nominasjoner fra seksjonsmøtene) Valgkomitéens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Atle Danielsen 1. Vara B Bydel Gamle Oslo Aasne Mygland 2. Vara B Gulldalen barnehage Kjersti Haug 1. Vara G Holmlia skole Solveig Gulling 2. Vara G Sogn skole Olav Talberg 1. Vara H Høyskolen i Oslo Reidun Leirvåg 2. Vara H Huseby kompetansesenter Uta Michelsen 1. Vara S Ris skole Anne Lorange 2. Vara S Bjøråsen skole Therese Fagerhaug 1. Vara V Lambertseter vgs Hege Faust 2. Vara V Hellerud vgs. Sak 9.5 Valg av delegater til Utdanningsforbundet, seksjon barnehages årsmøte 2006 (etter nominasjon fra særmøte seksjon barnehage) Valgkomiteens innstilling til vedtak: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Aasne Mygland Gulldalen barnehage Sak 9.6 Valg av valgkomité (etter nominasjoner fra seksjonsmøtene) Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak: 45

46 Valgt enstemmig ved akklamasjon. Som medlemmer av valgkomiteen: Lars Christian Larsen Østensjø bydel BHG Astrid Blakstad Sagene bydel BHG Helle Marstrander Fladen Nordre Aker bydel BHG Jan Dubowski Sagene skole G Kjersti Fremstad Kampen skole G Anne-Cathrine Foss Mehus Linderud skole G Birgit Lunde Hovseter G Inge Amundsen Rosenhof VO G Gunnar Skåum Oslo Katedralskole VG Thor Dolven Elvebakken skole VG Kristin Sootholtet Nordstrand vg skole VG Olav Talberg HiO HUK Elin Tinderholt Veitvet skole SK Som varamedlemmer til valgkomitéen: Fylkesstyrets innstilling: Se vedtak. Valgt enstemmig ved akklamasjon. Kristin Gangstad Frogner bydel BHG Line Kjellin Smith Bygdøy skole G Anne Birgit Reissegg Lambertster vg VG Sak 9.7 Nominasjon av kandidater til sentralstyret, seksjonsstyrer, representantskapet og sentral valgkomité Terje Vilno redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Følgende delegater hadde ordet til saken: Delegat 134 Unni Eckhardt Delegat 98 Rune Lang Delegat 52 Knut Myhrer Delegat 37 Steffen Handal Delegat 151 Terje Vilno 46

47 Delegat 82 Åse Alvær Pedersen Nominert ved akklamasjon. Følgende er kandidater til sentralstyret, seksjonsstyrer, representantskapet og sentral valgkomité: Ledelsen: Helga Hjetland Per Aahlin Mimi Bjerkestrand Seksjonsledere: Mimi Bjerkestrand seksjon BHG Inger Lise Blyverket seksjon G Ragnhild Lid seksjon VG Lisbeth Grøvdal seksjon SK Christine Moe Hovind seksjon HUK Som medlemmer av seksjonsstyrene: Solveig Bugge Thorbjørn Hafslund Eivind Lie seksjon SK seksjon BHG seksjon VG Kandidater til representantskapet: Ellinor Gilberg Elisabet Dahle seksjon BHG seksjon G Kandidater til sentral valgkomité: Stein Frost Anne Lorange seksjon VG seksjon SK Landsmøtedelegasjonen får fullmakt av årsmøtet til å ta med seg signaler vedrørende nominasjonene fra årsmøtet. 47

48 Sak 10: Antall delegater på årsmøtet 2009 Aina Skjefstad Andersen redegjorde for fylkestyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Vedtatt enstemmig ved akklamasjon. Det innkalles 150 delegater til fylkesårsmøtet i

49 11. Retningslinjer for Utdanningsforbundet Oslo Sak 11.1: Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo Delegat 152 Ellinor Gilberg redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Utdanningsforbundet Oslos politikk er tuftet på den politikken som blir vedtatt på landsmøtet i Utdanningsforbundet. Situasjonen i Oslo krever likevel at Utdanningsforbundet Oslo konkretiserer de politiske prinsippene fylkeslaget mener vil bli de mest sentrale i Oslosammenheng i perioden Begrunnelser og grunnlaget for at fylkeslaget har prioritert disse prinsippene finnes i sakspapir vedlagt saken. Konkretiseringer av fylkeslagets arbeid i forhold til vedtatt politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo finnes i årsmøtevedtak om Utdanningsforbundet Oslos krav til Oslo kommune / arbeidsgivere og Metoder for fylkesstyrets arbeid. Utdanningsforbundet Oslo skal i perioden arbeide etter de overordnete prinsippene om: at det pedagogiske personalet er profesjonelle yrkesutøvere som må sikres et profesjonelt handlingsrom at økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet i barnehage og skole at etter- og videreutdanning av pedagoger er en forutsetning for kvalitet i hele utdanningsløpet at det er nødvendig å sette inn tiltak for å sikre rekruttering av pedagoger og for å beholde allerede ansatte at rangering av enheter ikke er kvalitetsfremmende tiltak, og at offentliggjøring av tester ikke må føre til konkurranse og rangering at pedagogiske og strukturelle omstillinger / endringer må tuftes på faglige pedagogiske mål, sikre kvalitetsheving og være godt forankret i personalet at omlegging av bygningsmassen må være pedagogisk begrunnet, samt ivareta ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, det pedagogiske tilbudet og barnas/elevenes behov for trygghet og tilhørighet at alle medlemmers lønns- og arbeidsvilkår skal reguleres gjennom tariffavtaler at lønn skal fastsettes etter utdanning, kompetanse og ansvar at sentrale avtaler, forskrifter og standardkrav best sikrer et likeverdig utdanningstilbud og god ivaretakelse av arbeidstakerne at medbestemmelsen på alle nivå må styrkes 49

50 at organisasjonen skal være en aktiv pådriver/påvirker i forhold til politikere og beslutningstakere på ulike nivå at ledere og tillitsvalgte må få tilstrekkelig tid og kompetanse til å ivareta de oppgaver og det ansvaret som er tildelt dem at arbeidsplassene må ha økonomiske rammer som er forutsigbare og gode nok til at formål og krav i lov- og avtaleverk kan oppnås at alle arbeidstakere skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø at arbeidstakere i ulike faser av livet og med ulike forutsetninger skal møte et inkluderende arbeidsliv og en personalpolitikk som ivaretar deres rettigheter og behov for tilpasninger full likestilling og likeverdighet i utdanningssystemet og arbeidslivet åpenhet og medlemsdemokrati/medinnflytelse innad i organisasjonen at inngåelse av allianser er et viktig virkemiddel for å oppnå våre tariffpolitiske, samfunnspolitiske og utdanningspolitiske mål at offentlige oppgaver ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes at vår kontakt med fagforeninger i Latin-Amerika skal bidra til å styrke fagforeninger og nettverk på tvers av landegrensene Følgende delegater hadde ordet til saken: Delegat 151 Terje Vilno Delegat 144 Olav Talberg Delegat 52 Knut Myhrer Delegat 32 Hege Prestrud Delegat 129 Eva Baumann Delegat 161 Eivind Lie Delegat 137 Solveig Bugge Delegat 166 Ellen Hoogerwerf Enstemmig vedtatt. Utdanningsforbundet Oslos politikk er tuftet på den politikken som blir vedtatt på landsmøtet i Utdanningsforbundet. Situasjonen i Oslo krever likevel at Utdanningsforbundet Oslo konkretiserer de politiske prinsippene fylkeslaget mener vil bli de mest sentrale i Oslosammenheng i perioden Begrunnelser og grunnlaget for at fylkeslaget har prioritert disse prinsippene finnes i sakspapir vedlagt saken. Konkretiseringer av fylkeslagets arbeid i forhold til vedtatt politisk 50

51 plattform for Utdanningsforbundet Oslo finnes i årsmøtevedtak om Utdanningsforbundet Oslos krav til Oslo kommune / arbeidsgivere og Metoder for fylkesstyrets arbeid. Utdanningsforbundet Oslo skal i perioden arbeide etter de overordnete prinsippene om: at det pedagogiske personalet er profesjonelle yrkesutøvere som må sikres et profesjonelt handlingsrom at økt pedagogtetthet fører til økt kvalitet i barnehage og skole at etter- og videreutdanning av pedagoger er en forutsetning for kvalitet i hele utdanningsløpet at det er nødvendig å sette inn tiltak for å sikre rekruttering av pedagoger og ledere og for å beholde allerede ansatte at rangering av enheter ikke er kvalitetsfremmende tiltak, at resultater av tester ikke skal offentliggjøres på skolenivå og at tester ikke må føre til konkurranse og rangering at pedagogiske og strukturelle omstillinger / endringer må tuftes på faglige pedagogiske mål, sikre kvalitetsheving og være godt forankret i personalet at omlegging av bygningsmassen må være pedagogisk begrunnet, samt ivareta ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, det pedagogiske tilbudet og barnas/elevenes behov for trygghet og tilhørighet at alle medlemmers lønns- og arbeidsvilkår skal reguleres gjennom sentrale tariffavtaler at lønn skal fastsettes etter utdanning, kompetanse og ansvar at sentrale avtaler, forskrifter og standardkrav best sikrer et likeverdig utdanningstilbud og god ivaretakelse av arbeidstakerne at medbestemmelsen på alle nivå må styrkes og medbestemmelse skal finne sted på det nivå avgjørelser fattes at organisasjonen skal være en aktiv pådriver/påvirker i forhold til politikere og beslutningstakere på ulike nivå at ledere og tillitsvalgte må få tilstrekkelig tid og kompetanse til å ivareta de oppgaver og det ansvaret som er tildelt dem at arbeidsplassene må ha økonomiske rammer som er forutsigbare og gode nok til at formål og krav i lov- og avtaleverk kan oppnås at alle arbeidstakere skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 51

52 at arbeidstakere i ulike faser av livet og med ulike forutsetninger skal møte et inkluderende arbeidsliv og en personalpolitikk som ivaretar deres rettigheter og behov for tilpasninger full likestilling og likeverdighet i utdanningssystemet og arbeidslivet åpenhet og medlemsdemokrati/medinnflytelse innad i organisasjonen at inngåelse av allianser er et viktig virkemiddel for å oppnå våre tariffpolitiske, samfunnspolitiske og utdanningspolitiske mål at offentlige oppgaver ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes at vår kontakt med fagforeninger i Latin-Amerika skal bidra til å styrke fagforeninger og nettverk på tvers av landegrensene Sak 11.2: Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere Delegat 154 Stein Frost og delegat 155 Thorbjørn Hafslund redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Vi vil at barnehage og skole skal være læringsarenaer som har tillit i Oslos befolkning. Gode skoler og barnehager krever mer penger enn i dag, ikke mindre. De krever flere pedagoger, ikke færre. De krever endrings- og utviklingstiltak som er pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk. De krever et personale som er motivert for oppgaver de skal løse, og som har reell medinnflytelse, yrkesstolthet og faglig autoritet. Intensjonene i kravene vil følges opp overfor andre arbeidstakere der det er relevant. Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen i perioden: SKOLEØKONOMI De økonomiske rammene må økes kraftig. Vi vil støtte kommunale framstøt for økte statlige overføringer, men bystyret må også vise vilje til å øke kommunens egen innsats. Den offentlige skolen skal være gratis. Vi vil motarbeide sponsing og press om foreldrebetaling. Oslo skal ikke ha klasser eller permanente grupper som overstiger det maksimale elevtallet som var lovfestet til Ressursrammen må være minst tilsvarende det gamle klassedelingstallet. Midler til rehabilitering av skoler må være på et nivå som sikrer at skolene er i god stand. Det må tilføres ekstraordinære midler for å ta igjen det tapte. Disse midlene må komme i tillegg til skolens øvrige driftsmidler. 52

53 Kriteriene for ressursfordelingstildelingen til den enkelte skole må endres, slik at det tas hensyn til skolenes reelle lønnsutgifter. Det må også kompenseres for at enkelte skoler kan ta inn færre elever enn andre pga små klasserom. Ressursfordelingssystemet må gi forutsigbarhet for planleggingen av skolens drift. Det må være bare èn telledato. Bevilgninger til IKT til skolene må ta høyde for både innkjøp av maskiner og drift. Lærere ved private skoler og studiesteder må sikres tariffavtaler tilsvarende lønnsog arbeidsvilkår som lærere ansatt i det offentlige har. Voksenopplæringen i Oslo skal ikke konkurranseutsettes og overlates til private tilbydere. SKOLENS INNHOLD Bedre tilpasset opplæring må sikres gjennom at antall elever pr lærer må ned i forhold til i dag. Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Skolenes fysiske muligheter for differensiering må bedres. Lærernes muligheter til etter- og videreutdanning må styrkes betraktelig, både faglig og pedagogisk. Målet med skolevurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Det betyr at vekten må ligge på kvalitetsmessig oppfølging av resultatene, ikke på rangering og konkurranse mellom skolene. Omfanget av sentrale prøver må begrenses. Spesielle endringstiltak som aldersblanding, fleksibel skolestart og lokalt avtalte arbeidstidsordninger må evalueres grundigere enn tilfellet er i dag. Slike tiltak på skolene må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse, og være godt forankret i personalet. Inntaksordingen til videregående skole må ikke skape A- og B-skoler gjennom store forskjeller i inntakspoengsum. Det må være gode yrkesfaglige tilbud i alle regioner. Rådgivingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser. Skolenes IKT-systemer må bedres og gjøres mer brukervennlige enn i dag. Fagligpedagogisk programvare må utvikles og spres. En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten. Skal private vikarbyråer brukes, må tjenesten kvalitetssikres ved at kvalifikasjoner er kontrollert, og at vikarene får nødvendig støtte og informasjon. Det skal ikke benyttes vikarbyrå som ikke betaler tarifflønn. Private vikarbyrå skal ikke benyttes på en slik måte at det undergraver gjeldende tilsettingsprosedyrer. Man må særlig aktivt søke å rekruttere og beholde arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn og tospråklig kompetanse. Morsmålsopplæringen og kompetansen i forhold til den flerkulturelle virkeligheten må styrkes. 53

54 ARBEIDSMILJØ Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må være slik at det gir trygghet på jobben for elever og ansatte. Det krever grundig planlegging av skolebygg, uteareal og romsituasjon. Og det krever et godt støtteapparat for skoler med spesielle problemer som for eksempel personalkonflikter. Brukere må ha medbestemmelse i forhold til nybygg. Det må gjøres helt klart hvor mange elever et klasserom er beregnet for, og ingen rom skal fylles med flere elever enn dette. Det må gjøres risikovurderinger i forhold til spesialrom. Lærerne må få gode kontorforhold. Det innebærer blant annet tilstrekkelig plass, skjerming mot støy og stadige forstyrrelser, og god tilgang til telefon, elektronisk verktøy og konferanserom. Tiltak for å bedre inneklimaet må prioriteres. Skolene må styrke sin innsats for å forebygge vold og trusler om vold mot lærere og elever. Der dette forekommer, må skolene reagere tydelig, og følge sentralt vedtatte rutiner. Skolenes arbeidsmiljøutvalg må settes i stand til å fungere etter hensikten gjennom opplæring og ved at det settes av tid til dette arbeidet. Ressursene til etatshovedverneombudet må være tilstrekkelig til at de kan gi skolene nødvendig støtte og oppfølging. Personalet må ha en bedriftshelsetjeneste som fungerer tilfredsstillende i forhold til enkeltpersoner og til arbeidsmiljøet generelt. MEDBESTEMMELSE Skolene må følge opp Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medinnflytelse etter formål og intensjoner. De tillitsvalgte på skolene må sikres tilstrekkelig tid til dette. Når medbestemmelsessaker skal behandles, må det legges til rette for klubbmøter i arbeidstiden. Lokal budsjettbehandling må styrkes gjennom bedre informasjon og rimelige behandlingsfriser. Den sentralt fastsatte hovedavtaleressursen til sentrale tillitsvalgte må videreføres. Det må sikres tilstrekkelige midler til skolering av tillitsvalgte. LEDELSE Det må gjennomføres tiltak som gjør at dyktige og motiverte skoleledere ønsker å arbeide i Oslo-skolen. Det må legges til rette for skoleledernes mulighet til egenutvikling og måloppnåelse. Ledere i Oslo-skolen må få tilstrekkelig tid til å utføre alle typer lederoppgaver. Det må innføres sikringsbestemmelser som gjør at den enkelte leder i hovedsak tjener mer enn de han/hun er satt til å lede. 54

55 Ordninger med retrettstillinger må etableres slik at det finnes andre jobbmuligheter i kommunen for ledere som ikke lenger ønsker å inneha lederjobb på skole. Slike ordninger må ikke belaste økonomien til den enkelte skole, men dekkes sentralt. SFO SFO skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personell. Foreldrebetalingen for SFO må reduseres. SFO må administrativt legges under skolene ANDRE KRAV Medbestemmelse må sikres ved omstillingsprosesser og overtallighet. Arbeidsgiver plikter å gi informasjon i god tid, og de overtallige må få god oppfølging. Ansvar for attførte og overtallige må ligge sentralt i etaten. Tilsetting må skje på en betryggende måte etter omforente kriterier. Formell kompetanse og tjenestetid skal tillegges stor vekt. Seniortiltakene må styrkes, slik at eldre arbeidstakere opplever reelle lettelser. Det må tas i bruk gode introduksjonsprogram for nye lærere og ledere. Skolens tildelte ressurs til byrdefullt arbeid må synliggjøres og fordeles rettferdig etter drøftinger. Når spørreundersøkelser gjennomføres blant personalet, må anonymiteten sikres. Alle ansatte skal ha ytringsfrihet. Krav til lojalitet må ikke innebære at kritikkverdige forhold skal forties. PP-tjenesten og andre støttetjenester, må få tid og ressurser slik at skolene og elevene får den hjelp og støtte de har behov for. Følgende delegater tok ordet til saken: Delegat 165 Hans Holte Delegat 136 Inger Marie Smidt Delegat 51 Maren Rismyhr Delegat 167 Aina Skjefstad Andersen Delegat 117 Gard Solstad Delegat 54 Jannicke Fredriksen Delegat 86 Hege Faust Delegat 151 Terje Vilno Delegat 137 Solveig Bugge Delegat 63 Sissel Garaas Delegat 130 Uta Michelsen Delegat 70 Britt Nygård Eggen 55

56 Delegat 52 Knut Myhrer Delegat 67 Liv Fossaa Delegat 5 Lennart Wicksell Delegat 72 Beatrice Blom Delegat 101 Anne Merete Sjøstrøm Delegat 121 Kristin Warme Drake Delegat 59 Steinar Schau Enstemmig vedtatt. Vi vil at barnehage og skole skal være læringsarenaer som har tillit i Oslos befolkning. Gode skoler og barnehager krever mer penger enn i dag, ikke mindre. De krever flere pedagoger, ikke færre. De krever endrings- og utviklingstiltak som er pedagogisk begrunnet, ikke økonomisk. De krever et personale som er motivert for oppgaver de skal løse, og som har reell medinnflytelse, yrkesstolthet og faglig autoritet. Intensjonene i kravene vil følges opp overfor andre arbeidstakere der det er relevant. Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen i perioden: SKOLEØKONOMI De økonomiske rammene må økes kraftig. Vi vil støtte kommunale framstøt for økte statlige overføringer, men bystyret må også vise vilje til å øke kommunens egen innsats. Den offentlige skolen skal være gratis. Vi vil motarbeide sponsing og press om foreldrebetaling. Oslo skal ikke ha klasser eller permanente grupper som overstiger det maksimale elevtallet som var lovfestet til Ressursrammen må være minst tilsvarende det gamle klassedelingstallet. Midler til rehabilitering av skoler må være på et nivå som sikrer at skolene er i god stand. Det må tilføres ekstraordinære midler for å ta igjen det tapte. Disse midlene må komme i tillegg til skolens øvrige driftsmidler. Kriteriene for ressursfordelingstildelingen til den enkelte skole må endres, slik at det tas hensyn til skolenes reelle lønnsutgifter. Det må også kompenseres for at enkelte skoler kan ta inn færre elever enn andre pga små klasserom. Ressursfordelingssystemet må gi forutsigbarhet for planleggingen av skolens drift. Det må være bare èn telledato. Bevilgninger til IKT til skolene må ta høyde for både innkjøp av maskiner og drift. Lærere ved private skoler og studiesteder må sikres tariffavtaler tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som lærere ansatt i det offentlige har. 56

57 Voksenopplæringen i Oslo skal ikke konkurranseutsettes og overlates til private tilbydere. SKOLENS INNHOLD Bedre tilpasset opplæring må sikres gjennom at antall elever pr lærer må ned i forhold til i dag. Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Skolenes fysiske muligheter for differensiering må bedres. Lærernes muligheter til etter- og videreutdanning må styrkes betraktelig, både faglig og pedagogisk. Målet med skolevurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Det betyr at vekten må ligge på kvalitetsmessig oppfølging av resultatene, ikke på rangering og konkurranse mellom skolene. Omfanget av sentrale prøver må begrenses. Spesielle endringstiltak som aldersblanding, fleksibel skolestart og lokalt avtalte arbeidstidsordninger må evalueres grundigere enn tilfellet er i dag. Slike tiltak på skolene må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse, og være godt forankret i personalet. Inntaksordingen til videregående skole må ikke skape A- og B-skoler gjennom store forskjeller i inntakspoengsum. Det må være gode yrkesfaglige tilbud i alle regioner. Rådgivingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser. Skolenes IKT-systemer må bedres og gjøres mer brukervennlige enn i dag. Faglig- pedagogisk programvare må utvikles og spres. En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten. Skal private vikarbyråer brukes, må tjenesten kvalitetssikres ved at kvalifikasjoner er kontrollert, og at vikarene får nødvendig støtte og informasjon. Det skal ikke benyttes vikarbyrå som ikke betaler tarifflønn. Private vikarbyrå skal ikke benyttes på en slik måte at det undergraver gjeldende tilsettingsprosedyrer. Man må særlig aktivt søke å rekruttere og beholde arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn og tospråklig kompetanse. Morsmålsopplæringen og kompetansen i forhold til den flerkulturelle virkeligheten må styrkes. ARBEIDSMILJØ Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet må være slik at det gir trygghet på jobben for elever og ansatte. Det krever grundig planlegging av skolebygg, uteareal og romsituasjon. Og det krever et godt støtteapparat for skoler med spesielle problemer som for eksempel personalkonflikter. Brukere må ha medbestemmelse i forhold til nybygg. 57

58 Det må gjøres helt klart hvor mange elever et klasserom er beregnet for, og ingen rom skal fylles med flere elever enn dette. Det må gjøres risikovurderinger i forhold til spesialrom. Lærerne må få gode kontorforhold. Det innebærer blant annet tilstrekkelig plass, skjerming mot støy og stadige forstyrrelser, og god tilgang til telefon, elektronisk verktøy og konferanserom. Tiltak for å bedre inneklimaet må prioriteres. Skolene må styrke sin innsats for å forebygge vold og trusler om vold mot lærere og elever. Der dette forekommer, må skolene reagere tydelig, og følge sentralt vedtatte rutiner. Skolenes arbeidsmiljøutvalg må settes i stand til å fungere etter hensikten gjennom opplæring og ved at det settes av tid til dette arbeidet. Ressursene til etatshovedverneombudet må være tilstrekkelig til at de kan gi skolene nødvendig støtte og oppfølging. Personalet må ha en bedriftshelsetjeneste som fungerer tilfredsstillende i forhold til enkeltpersoner og til arbeidsmiljøet generelt. MEDBESTEMMELSE Skolene må følge opp Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medinnflytelse etter formål og intensjoner. De tillitsvalgte på skolene må sikres tilstrekkelig tid til dette. Når medbestemmelsessaker skal behandles, må det legges til rette for klubbmøter i arbeidstiden. Lokal budsjettbehandling må styrkes gjennom bedre informasjon og rimelige behandlingsfriser. Den sentralt fastsatte hovedavtaleressursen til sentrale tillitsvalgte må videreføres. Det må sikres tilstrekkelige midler til skolering av tillitsvalgte. LEDELSE Det må gjennomføres tiltak som gjør at dyktige og motiverte skoleledere ønsker å arbeide i Oslo-skolen. Det må legges til rette for skoleledernes mulighet til egenutvikling og måloppnåelse. Ledere i Oslo-skolen må få tilstrekkelig tid til å utføre alle typer lederoppgaver. Det må innføres sikringsbestemmelser som gjør at den enkelte leder i hovedsak tjener mer enn de han/hun er satt til å lede. Ordninger med retrettstillinger må etableres slik at det finnes andre jobbmuligheter i kommunen for ledere som ikke lenger ønsker å inneha lederjobb på skole. Slike ordninger må ikke belaste økonomien til den enkelte skole, men dekkes sentralt. 58

59 SFO SFO skal være et pedagogisk tilbud med kvalifisert personell. Foreldrebetalingen for SFO må reduseres. SFO må administrativt legges under skolene ANDRE KRAV Medbestemmelse må sikres ved omstillingsprosesser og overtallighet. Arbeidsgiver plikter å gi informasjon i god tid, og de overtallige må få god oppfølging. Ansvar for attførte og overtallige må ligge sentralt i etaten. Tilsetting må skje på en betryggende måte etter omforente kriterier. Formell kompetanse og tjenestetid skal tillegges stor vekt. Seniortiltakene må styrkes, slik at eldre arbeidstakere opplever reelle lettelser. Det må tas i bruk gode introduksjonsprogram for nye lærere og ledere. Skolens tildelte ressurs til byrdefullt arbeid må synliggjøres og fordeles rettferdig etter drøftinger. Når spørreundersøkelser gjennomføres blant personalet, må anonymiteten sikres. Alle ansatte skal ha ytringsfrihet. Krav til lojalitet må ikke innebære at kritikkverdige forhold skal forties. PP-tjenesten og andre støttetjenester, må få tid og ressurser slik at skolene og elevene får den hjelp og støtte de har behov for. I tillegg innarbeides følgende forslag fra årsmøtet i dokumentet: Kristin Warme Drake, Bydel Vestre Aker, delegatnr. 121 En evaluering må foretas av skole og barnehage og det må legges til rette for samarbeid mellom disse. Lennart Wicksell, Hauketo skole, delegatnr. 5 Det må legges til rette, slik at skoler og søkere ikke må konkurrere om skoler og søkere. Knut Myhrer, HVO, delegatnr. 52 Det må etableres kompetanse lokalt og retningslinjer sentralt på håndtering av utagerende og voldelige elever. Thorbjørn Hafslund, Fylkesstyret, delegatnr. 155 Ordet arbeidstakere erstattes av førskolelærere og lærere. Britt Eggen, Sandaker vgs, delegatnr 70 Klassebegrepet må gjenopprettes og elevtallet må ikke overstige 15 elever i YF, 30 elever i AF og 27 elever i grunnskolen. 59

60 Ressursfordelingssystemet må sikre at de kriteriebaserte midlene beholdes i Oslo. Uta Michelsen, Ris skole, delegtnr Punktet beholdes slik det er. Eventuelle endringer tas som eget punkt. Sissel Garaas, Hovseter skole, delegatnr. 63 Tilføyelse: Seniormidlene må tildeles etter antall seniorer på den enkelte skole. Jannicke Fredriksen, Nordstrand skole, delegatnr. 54 I drift inngår også brukerkostnadene pr. elev i Innsikt. Solveig Bugge, Hovseter skole, delegatnr. 137 Tilbud om kompetanseheving og etterutdanning for skoleledere må også gjelde ledere over 50 år. Hege Faust, Hellerud vgs, delegatnr. 86 Rådgivingstjenesten og oppfølgingstjenesten må styrkes Maren Rismyr, Linderud skole, delegatnr. 51 Rangering av skoler på grunnlag av karakterer / resultater må stanses. Gard Solstad, Heftyes bhg, delegatnr. 117 Kollektivtransport må være gratis for skoler og barnehager under turer i skolens eller barnehagens regi. Gard Solstad, Heftyes bhg, delegatnr. 117 videre skal barnehager ha en ekstra styrerassistent pr 15 hjemler over 30. Steinar Schou, SSS-skolene, delegatnr. 59, 60, 61, 62. Utdanningsforbundet må arbeide for å opprettholde egne spesialskoler for de elever som ikke kan integreres i normalskolen av ulike årsaker. Inger Marie Smidt, Tøyen skole, delegatnr 136 Relevant pedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for språklige minoritetselever og elever med spesielle behov. I Oslo er det spesielt viktig at alle lærere får kompetanse i å tilrettelegge opplæringen for språklige minoriteter. Utdanningsetaten må bistå skolene med å omplassere overtallige. Enstemmig vedtatt Forslag fra delegat 51 Maren Rismyhr, Linderud skole til ny formulering i dokumentet: Den offentlige skolen skal være gratis. Vi vil motarbeide sponsing og press for foreldrebetaling og frivillige gaver. Denne formuleringen skulle erstatte fylkesstyrets forslag: Den offentlige skolen skal være gratis Vi vil motarbeide sponsing og press for foreldrebetaling. Forslaget fra Maren Rismyhr falt. Forslag fra delgat 70 Britt Eggen, Sandaker vgs: Tildelingen av ressurser må følge inntakstallene for antall klasser. 60

61 Forslag fra delegat. 51 Maren Rismyhr, Linderud skole: For å virkeliggjøre en tilpasset opplæring er det nødvendig med en ressursfordelig basert på timetall ut ifra elevenes behov for tilpasning. Så lenge dagens stykkprisfinansierte ressursfordelingssystem består, må det tas hensyn til skolens reelle lønnsutgifter (to siste prikkpunkt side en blir uforandret) Forslagene oversendes fylkesstyret og realitetsbehandles der. Enstemmig vedtatt. Tillegg til sak 11.2 Årsmøtet ber fylkesstyret ta initiativ til en omfattende debatt i forhold til glidende overganger mellom skoleslagene, fleksibel skolestart og aldersblanding. Enstemmig vedtatt. Foreldrebetalingen for SFO må reduseres. Det må være et hovedmål at SFO på sikt blir gratis. Enstemmig vedtatt. Vedlegg til protokollen: Sak 11.2 sammenfattet etter årsmøtet. 61

62 Sak 11.3: Grunnlag for fylkeslagets arbeid Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak Lisbeth Christiansen redegjorde for fylkesstyrets innstilling: Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 134 Unni Eckhardt Delegat 153 Elisabet Dahle Delegat 136 Inger Marie Smidt Enstemmig vedtatt. Grunnlag for fylkeslagets arbeid Fylkesstyret skal legge til rette for en organisasjonskultur som fremmer demokrati, tilhørighet og deltakelse. Fylkesstyret skal som øverste politiske organ i Utdanningsforbundet Oslo sørge for at den politikk og de synspunkter som vedtas og fremmes utad, er diskutert og forankret i fylkeslaget. Fylkestyret er ansvarlige for at tillitsvalgte settes i stand til å håndtere sitt mandat og utøve sine verv slik at det ganger våre medlemmer og bidrar til at de oppgaver som ansatte har ansvar for, løses på en god måte. Alle tillitsvalgte skal bidra til at våre medlemmer opplever likeverdige vilkår for sin yrkesutøvelse innenfor de ulike områdene av utdanningssektoren. Alle tillitsvalgte skal jobbe for å fremme likestillingsperspektivet og motarbeide diskriminering. Fylkesstyrets arbeid Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo skal: Kurs og skolering Drive systematisk skolering av tillitsvalgte med vekt på arbeidsmiljø, lov- og avtaleverk og utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt Drive systematisk skolering i Utdanningsforbundets politikk Skolere i rollen som tillitsvalgt og hva som forventes, spesielt i forhold til nye tillitsvalgte Utarbeide veiledninger og råd for tillitsvalgte i forhold til lokal håndtering av ulike saker Tilrettelegge for erfaringsutveksling, nettverk av tillitsvalgte og videreformidling av gode ideer, bl a ved bruk av nettet Benytte varierte skolerings- og kursformer i forhold til metodikk, sammensetning av deltakere og størrelse på forsamlingen 62

63 Tilby MOD-kurs og kast deg frampå -kurs eller liknende likestillingsfremmende kurs Politikkutvikling og deltakelse Gjennomføre høringer og nettdebatter, iverksette ad-hoc og ressursgrupper på saker etter eget initiativ eller etter initiativ fra klubber, arbeidsplasser og bydelslag Legge til rette for medlemmenes medbestemmelse og innflytelse i eget forbund gjennom åpne prosesser der alle medlemmer kan delta og få innsyn Arbeide for faglig-pedagogisk arbeid gjennom fagforumsvirksomhet, fagrådene og seksjonsstyrene Opprette utvalg for likestilling og utarbeide mandat for dette Opprette internasjonalt utvalg og utarbeide mandat for dette Opprette utvalg for voksenopplæring og utarbeide mandat for dette Opprette medlemsforum for grupper som ønsker dette og utarbeide mandat for disse. Informasjon og påvirkning Styrke og videreutvikle informasjonsarbeidet og nettsida i tråd med Utdanningsforbundets informasjonsstrategi Delta i den offentlige debatten og synliggjøre konsekvensene av politiske vedtak Ta initiativ overfor arbeidsgiver og politiske myndigheter for å fremme våre saker Arbeide aktivt for å ha gode informasjonskanaler til tillitsvalgte og medlemmer og gjøre informasjon lett tilgjengelig gjennom nettsiden Drive et aktivt og systematisk påvirkningsarbeid overfor politiske beslutningsorgan og partier for å gi informasjon om og skape aksept for våre politiske standpunkt Møteplasser Skape møteplasser for alle medlemsgrupper, gjennom medlemsmøter, medlemsforum, fagforum, nettdebatter og skolering. Delta på medlemsmøter i bydeler og klubber, og andre arenaer Samarbeid og allianser Vurdere nøye hvilke allianser som skal inngås for å nå våre politiske mål. Allianseparter kan være foreldregrupper, fagbevegelse og elev- og interesseorganisasjoner Samarbeide med andre organisasjoner, spesielt de andre Unio-forbundene der det er formålstjenelig for å nå våre mål 63

64 Seksjonsstyrene, utvalg, fagforum og medlemsforumenes arbeid Seksjonsstyrer, utvalg, fagforum og medlemsforum i Utdanningsforbundet Oslo skal: Diskutere saker innenfor sitt område og komme med innspill, forslag og synspunkter til fylkesstyret Ta initiativ overfor fylkesstyret i forhold til saker som de mener skal behandles av fylkesstyret Være talerør for fagområder og grupper overfor fylkesstyret Forumene skal arrangere medlemsmøter med fagligpedagogisk innhold, eller annet innhold, rettet mot spesielle medlemsgrupper Tillitsvalgtes arbeid Tillitsvalgte på arbeidsplasser og bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo skal: Utnytte bestemmelsene i hovedavtalene til å gå aktivt inn i dialog med arbeidsgiver for å tilrettelegge for at arbeidstakerne får best mulig arbeidsvilkår. Søke informasjon og innsikt i lov- og avtaleverk bl a ved å delta på kurs og møter for å få kunnskap og kompetanse. Holde seg informert om Utdanningsforbundets politikk og bidra til at de nås gjennom sitt arbeid. Melde inn til fylkesstyret de saker som krever oppfølging av eller støtte fra fylkesstyret og/eller er viktig at organisasjonen er informert om Sammen med ledere, utnytte det handlingsrommet de har til å tilrettelegge slik at arbeidstakerne får mulighet til å gjøre en god jobb Ivareta nye medlemmer Sørge for at informasjon når medlemmene Avholde jevnlige møter for medlemmene og tilrettelegge for god involvering i Utdanningsforbundets arbeid på arbeidsplass og bydelsnivå. Saksdokument Vedlegg 1: Ressursgruppe arbeidsplass, klubb, bydelslag og TV arbeidsvilkår Tillegg til sak 11.3: Opprette utvalg for migrasjonspedagogikk. Drive systematisk skolering av skoleledere og tillitsvalgte i såkalte hattekurs Sørge for medlemsseminar for medlemmer i seksjon skoleledere. Enstemmig vedtatt. 64

65 Sak 12: Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgte Sak 12.1 Utgivelsesfrekvens for bladet Utdanning, og distribusjon av bladet i Oslo. Forslag til vedtak fra klubben ved Uranienborg skole: Bladet Utdanning kommer ut en gang pr. mnd. Bladet Utdanning leveres med posten slik det var tidligere. Fylkesstyrets forslag til vedtak: Årsmøtet støtter ikke forslaget. Delegater som hadde ordet i saken: Delegat 36 Karsten Pedersen Delegat 161 Eivind Lie Saken ble trukket før avstemming Sak 12.2: Tidsbegrensning på tilitsverv på lokale tillitsvalgte Saken trukket Sak 12.3: Forebygging av vold i skolen Forslag om å utarbeide sak om dette ble reist på møtet som skulle velge årsmøtedelegater fra voksenopplæringssentrene. Det kom fram at en ved flere av sentrene hadde erfaringer, som gjorde det aktuelt å utarbeide sak og fremme forslag knyttet til dette temaet. Utvalg for voksenopplæring har også diskutert saken og sett den i sammenheng med fylkesstyrets forslag til krav til Oslo kommune (sak 11.2). Under avsnittet om Arbeidsmiljø er det et punkt knyttet til temaet forebygging av vold i skolen (5. prikkpunkt). Utvalg for voksenopplæring støtter formuleringene i dette punktet og vil reise forslag om følgende tillegg: Lærere og andre ansatte i osloskolen må få utvikle kompetanse på forebygging og håndtering av konflikt- og voldssituasjoner. Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune utarbeider og gjennomfører obligatorisk kurs i konflikthåndtering for alle ansatte i osloskolen. Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet: Se vedtak. 65

66 Enstemmig vedtatt Fylkesstyret støtter forslaget og ber årsmøtet om at saken behandles under sak 11.2 Sak 12.4: Tilpasset opplæring Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Delegat 166 Ellen Hoogerwerf redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Følgende delegater tok ordet i saken: Delegat 13 Ingvild Skurdal Delegat 87 Kjell Ove Hauge Enstemmig vedtatt Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo ønsker at landsmøtet 2006 behandler en sak om tilpasset opplæring. Fylkesstyret utformer forslag til sak på bakgrunn av diskusjonen på årsmøtet. Vedlegg til protokollen: Oppsummering fra årsmøtegruppene. Sak 12.5: Opprettelse av migrasjonspedagogisk utvalg A. Forslag i forhold til sentrale vedtekter I. Migrasjonspedagogisk utvalgs prinsipale forslag Migrasjonspedagogisk fagråd foreslår et tillegg i Vedtektene 38 Utvalg, Råd og Fora som nytt punkt foreslår fagrådet at det opprettes et migrasjonspedagogisk utvalg slik Norsk Lærerlag hadde før sammenslåingen av utdanningsorganisasjonene. Kvinneutvalget blir da og organisasjonsutvalget II. Migrasjonspedagogisk utvalgs sekundære forslag En i sentralstyret/utdanningspolitisk utvalg har ansvar for og er leder av fagråd i Migrasjonspedagogikk. En av konsulentene i Utdanningsforbundet har migrasjonspedagogikk som en del av sitt ansvarsområde. Et av fylkene oppnevner medlemmer til fagrådet. Leder av fagrådet innkaller til møter. B. Forslag i forhold til fylkesstyret i Oslo I. Fagrådets primære forslag: Fylkesstyret i Oslo oppnevner et Migrasjonspedagogisk utvalg for hele årsmøteperioden. Det bør være en fra fylkesstyret som har ansvaret for og leder det migrasjonspedagogiske området. 66

67 II. Fagrådets sekundære forslag: Fylkesstyret i Oslo oppnevner et fagråd i migrasjonspedagogikk. Fylkesstyrets forslag til vedtak: Årsmøtet ønsker å styrke det migrasjonspedagogiske arbeidet i Utdanningsforbundet. Årsmøtet mener at Utdanningsforbundet sentralt må bli tydeligere på dette området. Det nedsettes en ad hoc gruppe i Oslo som sammen med fylkesstyret vurderer og kommer med forslag til hvordan dette arbeidet skal gjøres. Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 136 Delegat 167 Inger Marie Smidt Aina Skjefstad Andersen Nedenstående forslaget ble vedtatt med 91 stemmer. Migrasjonspedagogisk fagråd foreslår et tillegg i Vedtektene 38 Utvalg, Råd og Fora som nytt punkt foreslår fagrådet at det opprettes et migrasjonspedagogisk utvalg slik Norsk Lærerlag hadde før sammenslåingen av utdanningsorganisasjonene. Kvinneutvalget blir da og organisasjonsutvalget Fylkesstyret i Oslo oppnevner et Migrasjonspedagogisk utvalg for hele årsmøteperioden. Det bør være en fra fylkesstyret som har ansvaret for og leder det migrasjonspedagogiske området. Sak 12.6 Budsjettsituasjonen for bydelslag Saken ble behandlet sammen med sak 8: Budsjett for perioden Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Enstemmig vedtatt. Da det er ulikt aktivitetsnivå fra år til år og fra bydelslag til bydelslag settes det av en pott av ekstramidler slik det er foreslått under behandlingen av budsjett for Utdanningsforbundet Oslo. Bydelslagene kan søke ekstra midler ut fra gitte kriterier. Kriterier for å motta ytterligere midler ut over det faste beløpet på kr , fastsettes av et nytt fylkesstyre i samråd med bydelslagene. 67

68 Sak 12.7: Om miljøtjenester i et multikulturelt samfunn Forslag til vedtak fra klubben ved Sogn videregående skole: Se vedtak. Fylkesstyrets forslag til vedtak: Årsmøtet støtter forslaget. Delegat 161 Eivind Lie redegjorde for fylkesstyrets innstilling i saken. Enstemmig vedtatt. Utdanningsforbundet skal være en pådriver overfor etater og myndigheter for å bevare og videreutvikle nødvendige miljøskapende tiltak, ikke bare i Osloskolen, men også ved landets skoler for øvrig. Sak 12.8 Skoleledernes plass i Utdanningsforbundet Seksjon Skoleledere i Utdanningsforbundet Oslo vil fremme følgende forslag til vedtak: Se vedtak. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Fylkesstyret støtter forslaget til vedtak. Delegat 156 Anne Lorange redegjorde for saken. Forslag til vedlegg til saken fra Anne Lorange: Årsmøtet ber fylkeslaget innarbeide økonomiske midler til tiltak for å rekruttere og beholde skoleledermedlemmer. Tiltak som spesielt må innarbeides er: Felles kurs for tillitsvalgte og rektorer/skoleldere. (Årlige hattekurs). Dekkes over budsjettposten Kurs og møtevirksomhet Seminar/konferanse for skoleledere med fokus på fagforeningsbevissthet og faglig utvikling gjennomføres i perioden. Dekkes over budsjettpost og ved overføring fra post Forslaget med vedlegg ble enstemmig vedtatt. Utdanningsforbundet Oslo vil i perioden, både økonomisk og politisk, iverksette særskilte tiltak for å rekruttere og ikke minst beholde sine skoleledermedlemmer. 68

69 Sak 12.9: Øvingslæreravtalen Forslag til vedtak fra klubben på Lilleaker skole Øvingslæreravtalen for Allmennlærerutdanningen må reforhandles. Momentene vi har skissert blir tatt med i kravene fra Utdanningsforbundet. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak.. Delegat 32 Hege Prestrud redegjorde for saken. Følgende delegater hadde ordet i saken: Delegat 158 Hilde Bentsen Delegat 32 Hege Prestrud Enstemmig vedtatt Årsmøtet støtter intensjonene i forslaget. Innspillene fra Lilleaker skole oversendes sentralleddet for videre behandling. 69

70 Sak 13: Landsmøte Sak 13.1: Landsmøtesak - Tariff Elisabet Dahle redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Følgende delegater tok ordet i saken: 118 Annik Borthen 42 Laila Emilsen 96 Tor Magnar Bjøru 37 Steffen Handal 36 Karsten Pedersen 152 Elllinor Gilberg 127 Margrethe Sætre 100 Lars Christian Larsen 31 Mona Hellwege 144 Olav Talberg 59 Steinar Schau 6 Eldar Hansson 153 Elisabet Dahle 51 Maren Rismyhr 155 Thorbjørn Hafslund 151 Terje Vilno 63 Sissel Garaas 116 Helle Marstrander Fladen 154 Stein Frost 117 Gard Solstad 52 Knut Myhrer 93 Roger Mølmann 114 Aasne Mygland 13 Ingvild Skurdal 87 Kjell Ove Hauge 98 Rune Lang Enstemmig vedtatt. Landsmøtedelegasjonen tar synspunktene fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo med i arbeidet med landsmøtesaken om tariff. Fylkesstyret skal legge til rette for at medlemmer får komme med innspill til landsmøtedelegasjonen i sak om tariff når den foreligger, sannsynligvis medio august. 70

71 Sak 13.2: Landsmøtesaker Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak: Enstemmig vedtatt Årsmøtets innspill til landsmøtesakene ut fra diskusjonsnotatene fra sentralstyret, bearbeides og oversendes sentralstyret av fylkesstyret. Landsmøtedelegasjonen tar innspillene med i sitt videre arbeid med landsmøtesakene. Fylkesstyret skal legge til rette for at medlemmer får komme med innspill til landsmøtedelegasjonen i sakene når de foreligger, sannsynligvis medio august. Saksdokumenter Vedlegg 1: Utdanningsforbundet som samfunnsaktør Vedlegg 2: Utdanningspolitikk: Nye oppdrag i en ny tid Vedlegg 3: Utfordringar i arbeidsmiljøarbeidet Vedlegg 4: Kultur og struktur for endring, inkludert sentralstyrevedtak og vedtak i seksjonsstyre barnehage om saken. Vedlegg 5: Profesjonsmedvit Vedlegg til protokollen: Oppsummeringer av gruppearbeid fra årsmøtet. 71

72 Sak 13.3: Landsmøtesak - kontingent Delegat 159 Guttorm Fevang redegjorde for fylkesstyrets innstilling. Fylkestyrets innstilling til vedtak: Se vedtak. Følgende delegater tok ordet i saken: 151 Terje Vilno 135 Unni Eckhardt 90 Tore Rambøl 5 Lennart Wicksell 12 Heidi Byom 154 Stein Frost Flertall for fylkesstyrets innstilling Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo mener at: Kontingenttaket skal fjernes Kontingentsatsen på 1,35 % opprettholdes. 0,05 % øremerkes tillitsvalgtopplæring som kompensasjon for bortfall av OU-midler. Sakspapir: Vedlegg 1: Sentralstyrets foreløpige tilrådninger om kontingentordninger og ressursfordeling i ny landsmøteperiode Vedlegg 2: Utdanningsforbundets budsjett for

73 Sak 14 Resolusjoner Sak 14.1 Resolusjon om tariff 2006 Fylkestyrets innstilling til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo sender vedlagte resolusjon til Byrådet i Oslo kommune. Tariffoppgjøret Det er brudd i årets hovedtariffoppgjør i Oslo. I oppgjøret er Utdanningsforbundets hovedprioriteringer å heve lønnsnivået til førskolelærere og å gi undervisningspersonalet en arbeidstidsavtale som gir grunnlag for en god skole for elever og lærere. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo støtter fullt ut denne prioriteringen og det arbeidet forhandlingsdelegasjonen nå gjør. A. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune skal gi førskolelærerne en anstendig lønn. Det er førskolelærerne som representer kvalitet i barnehagen. Finansbyråden har tidligere erkjent behovet for å rekruttere og beholde førskolelærere i Oslo. Oslo kommune har ikke fulgt opp dette i årets tarifforhandlinger, men har fortsatt mulighet. Kommunen bør snarest ta inn over seg alvoret i mangelen. Et lønnsløft for førskolelærerne er et viktig rekrutteringstiltak. Unio har fremmet krav som ville sikre betydelige lønnsforbedringer for førskolelærerne. Oslo kommune har ikke kommet med et eneste forpliktende signal om lønnsløft for førskolelærerne. Det er en skam at et kvinnedominert yrke ligger så lavt i lønn! B. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo krever at Oslo kommune skal gi undervisningspersonalet en arbeidstidsavtale som: Har en sentral bestemmelse av undervisningsplikten. Undervisningsplikten sikrer elevene et visst antall lærere, samt forutsigbare og rettferdige arbeidsvilkår for lærerne. Lokale avtaler om undervisningsplikter vil føre til et enormt merarbeid og byråkrati for alle, spesielt for skoleledere. Bortfall av sentrale avtaler vil føre til at det i enda større grad enn nå er økonomi og ikke pedagogikk som styrer undervisningen på skolene. Har et skille mellom undervisningstid og annet arbeid. Undervisning er ikke det samme som møtevirksomhet, rapportering, dokumentasjon og administrasjon. Undervisning er lærerens sentrale arbeidsoppgave. Sikrer skjermet tid til eget for- og etterarbeid. Enstemmig vedtatt. Forslag til tillegg i teksten fra delegat 6, Eldar Hansson: Det er også viktig å arbeide for at kompetanse og utdannelse skal lønne seg. Enstemmig vedtatt 73

74 Sak 14.2 Resolusjon om prøver Fylkestyrets innstilling til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo sender vedlagte resolusjon til Byrådet i Oslo kommune. Nei til prøvehysteri i Oslo! Kunnskapsminister Øystein Djupedal har gjort det klart at han ønsker færre nasjonale prøver inntil videre, dette for å kunne kvalitetssikre dem. Oslos skolebyråd Torger Ødegaard ønsker en annen utvikling. Han hevder at det bare (er) åpenhet om resultatene som kan bidra til at elevene lærer mer og at det skal gi(s) flere prøver enn norsk skole noensinne har opplevd i Oslo (Aftenposten ). Ødegård har et syn på skolevurdering og elevvurdering som tilsier at det bare er testing av elevene som kan gi informasjon om elever og skole, og det er bare offentliggjøring av resultatene som kan si noe om kvalitet i skolen. Vi mener at elever lærer gjennom grundig og godt arbeid med faget under ledelse av pedagogisk dyktige, faglig sterke og motiverte lærere. Det er viktig at det skapes et læringsmiljø som fremmer læringslyst. Skolene trenger tid og mulighet til å kunne tilrettelegge undervisningen for flest mulig elever. Skolens tid må ikke bindes opp til å avholde prøver som har som hovedmål å rangere skolen. Utdanningsforbundet Oslo kan ikke akseptere en prøvemengde og en offentliggjøring av resultater som fører til: Rangering av skoler Unødvendig byråkratisering Dårligere kvalitet på undervisningen At fokuset blir flyttet fra læring til kontroll At en svekker det lokale utviklingsarbeidet og den enkelte skoles egenart En større arbeidsbelastning for arbeidstakerne At enkeltpersoner og skoler blir identifisert Dersom Osloskolen skal utvikle seg videre, trengs ikke mer kontroll, men tilstrekkelig med ressurser slik at elever, lærere og skoleledere bedre kan realisere målene i læreplanene. Sikrer seniorene en lettelse i arbeidsbelastningen. Gir realistiske muligheter til å gjennomføre Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet medfører store endringer i skolen. Samtidig vil arbeidsgiver innføre en avtale som undervisningspersonalet oppfatter som et angrep. Det er urealistisk å tro at lærerne makter å gjennomføre disse endringene på en profesjonell måte med de rammene som nå er tilbudt oss! Gir lærerne mulighet til en profesjonell yrkesutøvelse. God undervisning forutsetter kompetente, engasjerte og motiverte lærere! Det er også viktig å arbeide for at kompetanse og utdannelse skal lønne seg. Vi viser forøvrig til krav overlevert Oslo kommune. Vedtatt, mot 1 stemme 74

75 Sak 14.3 Internasjonal resolusjon Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo sender vedlagte resolusjon til regjeringen. Nei til svekket nasjonal styring av utdanning Både innenfor WTO og EU pågår det nå prosesser som kan få store konsekvenser for utdanningssektoren i årene framover. På WTO-møtet i Hong Kong før jul ga den norske regjeringen et viktig signal ved at utenriksministeren erklærte at Norge trekker sine krav om tilgang til utdanningssektoren i en rekke utviklingsland. Dette er i tråd med et krav Utdanningsforbundet har stilt regjeringen. Vi oppfatter det som uttrykk for en forståelse for at utdanningssektoren må være under nasjonal politisk kontroll i de enkelte land. Men Utdanningsforbundet har stilt flere krav til regjeringen som ikke er innfridd. Årsmøtet i Oslo nytter anledningen til å gjenta disse: - Norge må ta grunnskolen og videregående opplæring ut av sin bindingsliste knyttet til GATS-avtalen - Norge må avvise endringer i forhandlingsprosedyrene, som blant annet innebærer plurilaterale forhandlinger og forslag om å sette en minstestandard for liberalisering. I de nasjonale bindingslistene listes det opp hvilke områder innenfor tjenestesektoren utenlandske tjenesteytere skal ha tilgang til. Norge har som ett av fire land i verden påtatt seg forpliktelser for alle utdanningsnivåer fra grunnskole til høyere utdanning. Vi er altså blant de som har åpnet mest for at utdanning skal bli en internasjonal handelsvare. Dette må regjeringen endre! Prosessen med behandlingen av tjenestedirektivet har pågått siden 2004 i EU-systemet. I februar behandlet EU-parlamentet saken. Etter dette har EU-kommisjonen utarbeidet et forslag som nå er til høring. Fagbevegelsen i hele Europa har uttrykt sterk bekymring knyttet til noen av prinsippene som har vært lagt til grunn, for eksempel opprinnelseslandprinsippet som var eksplisitt uttrykt i det opprinnelige forslaget, og til intensjonen i hele forslaget om å åpne for mer konkurranse i ulike deler av tjenestesektoren. Særlig på områder hvor fagbevegelsen er svak, er frykten stor for at et slikt direktiv vil føre til lønnsnedslag og sosial dumping. Vi deler en slik frykt. Utdanningsforbundet Oslo krever at regjeringen avstår fra å la Norge bli omfattet av et tjenestedirektiv som har som konsekvens at det åpner opp for en utvidet internasjonal handel med utdanning. Etter EU-parlamentets behandling i februar så det ut til at deler av fagbevegelsens krav var imøtekommet. Enkelte tjenesteområder var tatt ut av direktivet. For utdanningssektoren ser det ut til at deler av høyere utdanning og yrkesfagopplæringa blir berørt av direktivet. Det negative nå er at EU-kommisjonens forslag som er det siste som er utarbeidet, ikke ser ut til å gi noe klart grunnlag for å si at utdanning er tatt ut av tjenestedirektivet. Vårt krav blir da: - I forbindelse med tjenestedirektivet og GATS må regjeringen motsette seg presset i retning av økt liberalisering. Regjeringen må stå i mot presset i retning av at de 75

76 enkelte land får en svekket mulighet til selv å styre utdanningssektoren gjennom beslutninger i landenes egne folkevalgte organer. Vedtatt mot 1 stemme. Sak 14.4 Seniorsaken Resolusjon foreslått av delegat 63 Sissel Garaas, Hovseter skole Følgende delegater hadde ordet til saken 153 Elisabet Dahle 117 Gard Solstad 90 Tore Rambøl 51 Maren Rismyhr 63 Sissel Garaas Resolusjon fra årsmøtet 2006 i Utdanningsforbundet Oslo Ta vare på eldre arbeidstakere i skolen! Oslo kommune får statlige midler til seniortiltak. Disse pengene kommer ikke alle seniorene til gode slik de skal. Lærere har tariffestede krav på at seniorene skal få en reell lettelse i arbeidet. Dette blir ofte ikke tilfelle på svært mange skoler. Årsaken er at skolene ikke ser seg råd til det, fordi det koster å gi nedslag i undervisningsplikten. Resultatet er blant annet at lærere slutter å jobbe tidligere enn de fleste andre yrkesgrupper. Slik ressursfordelingssystemet i Oslo-skolen er, gis det samme pengesum til alle skoler uavhengig av hvor mange seniorer det er på skolen. Noen skoler har et ungt kollegium, på andre skoler er en stor andel av personalet som er over 58 år. I tillegg har skolene ulike lønnskostnader på grunn av ulik utdanningslengde og ansiennitet i personalet. Det er alvorlig at vi har et avtaleverk som ikke blir fulgt! Det er alvorlig at vi har eldre arbeidstakere som slutter i jobb, eller blir utslitt fordi de ikke får de tiltakene de har krav på. Utdanningsforbundet Oslo ønsker et ressursfordelingssystem som gir eldre arbeidstakere en mulighet til å bli stående i jobb så lenge de ønsker det fram til vanlig pensjonsalder. Penger må derfor tildeles skolene etter hvilke reelle kostnader skolene har! Enstemmig vedtatt 76

77 Delegatliste: Delegatnr. Seksjon Fornavn Etternavn Arbeidsplass 1 G Sissel Svepstad Bjørndal skole 2 G Kari Spilsberg Kastellet 3 G Renate Strandseter Karlsrud 4 G Jostein A Ryen Bjørnholt 5 G Lennart Wicksell Hauketo 6 G Eldar Hanson Hersleb 7 G Borghild Aga Haaskjold Hersleb 8 G Trond Gjellum Jordal 9 G Ingvill Bergquist Bryn 10 G Marte Håndlykken Lutvann 11 G Hanne Snefrid Flemmen Holum Brannfjell 12 G Heidi Byom Hallagerbakken 13 G Ingvild Skurdal Tøyen 14 G Karoline Lund Busch Tøyen 15 G Geir Olsen Trasop 16 G Bente Frøystadvåg Nøklevann 17 G Marit Walløe Østensjø 18 G Sunniva Knopf Ellingsrudåsen 19 G Karin Austeng Stig skole 20 G Jan Hall Bakås 21 G Arild Johnsen Haugen 22 G Thomas Grønning Rommen 23 G Vibeke Daae Gran 24 G Halvard Klevmark Grorud 25 G Hilde Strømsjordet Tiurleiken 26 G Stein Antonsen Svarttjern 27 G Olivier Munoz Puertas Engebråten 28 G Camilla Høst Korsvoll 29 G Gina Veronika Aronsen Grefsen 30 G Ketil Sørlien Disen 31 G Mona Hellwege Voksen 32 G Hege Prestrud Lilleaker 33 G Kristin Alterskjær Lilleborg 34 G Thor Seip Lindås Bolteløkka 35 G Anita S Moen Majorstuen 36 G Karsten Pedersen Uranienborg 37 G Steffen Handal Skøyen 38 G Mette Moen Skøyen 39 G Anne Kathrine Juel Sagene 40 G Vibeke Holter Marienlyst 41 G Thomas Valås Ila 42 G Laila Emilsen Lakkegata 43 G Truls Johan Horsberg Hoff Grunerløkka 44 G Tormod Stensrud Haugenstua 45 G Maria Dreyer Pettersen Stasjonsfjellet 46 G Lisbeth Årnes Rosenholm 47 G Solveig Nouri Lusetjern 48 G Cathrine Seeberg Svendstuen 49 G Rita Bakken Oppsal 77

78 50 G Karin Madsø Oppsal 51 G Maren Rismyhr Linderud 52 G Knut Myhrer Årvoll / EHVO 53 G Anne Cathrine Foss Mehus Linderud 54 G Jannicke Fredriksen Nordstrand 55 G Berit Solvår Lohne Ljan 56 G Rønnaug Helleland Ekeberg 57 G Ragnhild Haga Apalløkka 58 G Bruvik Birthe Svendstuen 59 G Steinar Schau Sogn SPU 60 G Olav Christiansen Sogn u. Skole 61 G Kjersti Fullu Vetland SPB /SPU 62 G Henry Liamo Lønnebakken SPB/SPU 63 G Sissel Garaas Hovseter 64 G Helge Norum Ris 65 G Linda Håland Oslo vos Skullerud 66 G Jørn-Ole Grimnes Oslo vos Smedstua 67 G Liv Fossaa Oslo vos Sinsen 68 G Inge Olav Amundsen Oslo vos Rosenhof 69 Vg Bente Årøen Sandaker vg 70 Vg Britt Nygård Eggen Sandaker vg 71 Vg Marianne Gihle Einar Granums k.skl 72 Vg Beatrice Blom Kirkeveien vg 73 Vg Jens Chr Amundsen Oslo Katedralskole 74 Vg Einar Osnes Sogn vg 75 Vg Maria Rosa S. Stokkmo Sogn vg 76 Vg Trond Brekke Etterstad vg 77 Vg Thor Dolven Elvebakken vg 78 Vg Tone Carlsen Foss vg 79 Vg Ingvild Nielsen Berg vg 80 Vg Stein Arild Græsholt Grefsen vg 81 Vg Kristin Sootholtet Nordstrand vg 82 Vg Åse Alvær Pedersen Oslo Handelsgymnasium 83 Vg Esther Hilde Laird Eriksen Ullern vg 84 Vg Therese Thyness Fagerhaug Lambertseter vg 85 Vg Unni Andersen Ulsrud vg 86 Vg Hege Faust Hellerud vg. 87 Vg Kjell Ove Hauge Bjerke vgs. 88 Vg Anne Svenkerud Bredtvet vgs. 89 Vg Jonna Vestgården Persbråten vgs. 90 Vg Tore Rambøl Sofienberg tekn. Fagskole 91 Vg Torleiv Holmen Hartvig Nissen 92 Vg Anne Birgit Reisegg Lambertseter vg 93 Vg Roger Mølmann Manglerud vg. 94 Vg Sinnathamby Selvakumaran Holtet vg. 95 Vg Vivill Oftedal Andersen Grønland voksenopplærong 96 Vg Tor Magnar Bjøru Kristelig Gymnasim 97 Vg Grethe Solbakk Hartvig Nissen 98 Vg Rune Lang Hellerud vg. 99 Bhg Kristin Gangstad Tusindhuus bhg 100 Bhg Lars Christsian Larsen Oppsal samfunnshus bhg 101 Bhg Anne Merete Sjøstrøm Storgården bhg 102 Bhg Liv Løvlien Oppsaltunet bhg. 103 Bhg Wenche Rosenberg Nordre Ås bhg 104 Bhg Kjell Arne Vollsrud Prinsdalsbråten bhg 78

79 105 Bhg Magnhild Elgethun Dynekilen bhg 106 Bhg Karen J. Pedersen Grünerløkka barneverntjeneste 107 Bhg Ellen-Sofie Christensen Bauneveien bhg 108 Bhg Lotte Storløkken Pynten bhg 109 Bhg Tone Merete Kleppe Vøyensvingen bhg 110 Bhg Lena Svartkjønnli Romsås senter bhg 111 Bhg Anne Helen Gusland Ammerudlia bhg 112 Bhg Solveig G. Eriksen Ullern bhg 113 Bhg Marianne Arneberg Skansen Casinetto bhg 114 Bhg Aasne Mygland Gulldalen bhg 115 Bhg Hilde Strønen Habiliteringsenheten 116 Bhg Helle Marstrander Fladen Grefsen Terrassehus bhg 117 Bhg Gard Solstad Heftyes bhg 118 Bhg Annik Borthen BUPA 119 Bhg Lene Karbøl Lindebergskogen bhg 120 Bhg Kjersti Aasen Smedbakken bhg 121 Bhg Kristin Warme Drake Sætra bhg 122 Bhg Signe Seland Grindbakken bhg 123 Bhg Kari Anne Olimb Vestlisletta bhg 124 Bhg Hanne Brunvoll Refstad bhg 125 Bhg Tonje Hansen Veitvet bhg 126 Bhg Merete Kolstad Almelia bhg 127 Bhg Margrethe Sætre Kampen bhg 128 Bhg Atle Danielsen Bydel Gamle Oslo 129 SK Eva Baumann Ila 130 SK Uta Michelsen Ris 131 SK Eva Kjøge Tåsen 132 SK Siv Lande Nordberg 133 SK Anne Skalleberg Foss vgs 134 SK Unni Eckhardt Hasle 135 SK Tove Steig Bryn 136 SK Inger Marie Smidt Tøyen 137 SK Solveig P. Bugge Hovseter 138 SK Tove Busch Brusetkollen 139 SK Nina Rungstad Majorstua 140 SK Bodil Styrvold Wiggen Majorstua 141 SK Ole Skredegård Berg vgs. 142 SK Bodil Knudsen Bestum 143 SK Guri Hellstrøm Pettersen Trosterud 144 HUK Olav Talberg Høgskolen i Oslo 145 HUK Inger Beate Tørdal Bredtvet komp.s 146 HUK Frigg Lothe Skådalen komp.s 148 F Vidar Webjørnsen PPT - C 151 Fysty/Vg Terje Vilno Hellerud vgs 152 Fysty/bhg Ellinor Gilberg SiO 153 Fysty/G Elisabet Dahle Lilleaker skole 154 Fysty/vg Stein Frost Ulsrud vg 155 Fysty/bhg Thorbjørn Hafslund Bydel Alna 156 Fysty/SK Anne Lorange Bjøråsen skole 157 Fysty/HUK Ingvild Hellerud Huseby kompetansesenter 79

80 158 Fysty/G Hilde Bentsen Tåsen skole 159 Fysty/G Guttorm Fevang Haugerud skole 160 Fysty/Vg Kirsten Berg Nordstrand vg 161 Fysty/Vg Eivind Lie Sandaker vg 162 Fysty/bhg Lisbeth Christiansen Blindern Barnestuer 163 Fysty/G Elin Tinderholt Veitvet skole 164 Fysty/bhg Irene Berg Nordberg bhg 165 Fysty/G Hans Holte Rosenhof vos Møte/talerett Vara/fysty Ellen Hoogerwerf Haugen skole Møte/talerett Vara/fysty Aina Skjefstad Andersen Svarttjern skole 80

81 Ved protokollen: 81

82 Protokollunderskrivere: 82

83 Vedlegg 1: Sak 8: Utdanningsforbundets budsjett for perioden

84 84

85 85

86 86

87 87

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Sak 9: Valg og nominasjoner

Sak 9: Valg og nominasjoner ÅRSMØTEDOKUMENT 0 Versjon.0.0 Side 0 Sak : Valg og nominasjoner Plenum: Sak. Valg av fylkesstyre Sak.. Valg av leder Terje Vilno Hellerud vgs Sak.. Valg av nestleder Ellen Hoogerwerf Haugen skole Sak.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Protokoll. fra. årsmøtet. Utdanningsforbundet Oslo. Sandefjord

Protokoll. fra. årsmøtet. Utdanningsforbundet Oslo. Sandefjord Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Oslo 21. - 23. mai 2003 Sandefjord Sak 1 Konstituering... 4 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter 4 Sak 2 Valg av dirigenter

Detaljer

Sak 9.1.4 Valg av kontaktpersoner/fylkesstyremedlemmer

Sak 9.1.4 Valg av kontaktpersoner/fylkesstyremedlemmer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 PLENUM: Sak.1 Valg av fylkesstyre Sak.1.1 Valg av leder Terje Vilno, Hellerud videregående skole Sak.1. Valg av 1. nestleder Aina Skjefstad Andersen, Svarttjern skole Sak.1.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Sak 6: Årsmelding Sak 6.1: Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1. mars til 31. juli

Sak 6: Årsmelding Sak 6.1: Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1. mars til 31. juli Innhold Sak 1 Konstituering... 6 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 6... 6 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 6... 6 Sak 2 Valg av dirigenter og møteledere for seksjonsmøtene... 10... 10 Sak 3 Valg

Detaljer

倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀

倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀 倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀 Innhold Sak 1 Konstituering...6 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 6 Vedtak:... 6 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 6

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Sak 9.1.8 Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret... 26 Sak 9.1.9 Valg av 3 øvrige varamedlemmer til fylkesstyret... 27 SÆRMØTE FOR TARIFFOMRÅDE OSLO

Sak 9.1.8 Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret... 26 Sak 9.1.9 Valg av 3 øvrige varamedlemmer til fylkesstyret... 27 SÆRMØTE FOR TARIFFOMRÅDE OSLO Innhold Sak 1 Konstituering... 5 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 5 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 5 Sak 2 Valg av dirigenter... 9 Sak 3 Valg av møteansvarlige... 10 Sak 3.1 Tellekorps... 10

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Sak 9.1.2 Valg av 1. nestleder Valgkomitéens innstilling til vedtak: Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående skole

Sak 9.1.2 Valg av 1. nestleder Valgkomitéens innstilling til vedtak: Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående skole 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 PLENUM: Sak.1 Valg av fylkesstyre Sak.1.1 Valg av leder Aina Skjefstad Andersen, Svarttjern skole Sak.1. Valg av 1. nestleder Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201

VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201 VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201 5 UTDANNI NGSFORBUNDETOSLO Innhold Sak 1 Konstituering...4 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 4 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 4 Sak 2 Valg av dirigenter...4 Sak 3 Valg

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Til: Delegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 Kopi: Varadelegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 02.11.2016 NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Det er innkalt til nominasjonsmøte i Oslo Venstre,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Delegat. Sak 1 Konstituering. Sak 1.1 Godkjenning av innkalling. Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter

Delegat. Sak 1 Konstituering. Sak 1.1 Godkjenning av innkalling. Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter Sak 1 Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling I tråd med Utdanningsforbundets vedtekter, 44.5 og 44.6 ble det sendt ut foreløpig innkalling til årsmøtet 1. februar 2012, og endelig innkalling 16.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst Hefte 2 Dagsorden pkt. 2 + 3 Godkjenning og konstituering Seksjon kirke, kultur og oppvekst 2. Godkjenning 2.1 Godkjenning av fullmakter 2.2 Godkjenning av innkalling 2.3 Godkjenning av dagsorden Seksjonsstyrets

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden

KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden KM 05/07 Kirkemøtets forretningsorden Kirkemøtets vedtak Kirkemøtet fastsetter det fremlagte forslag som Kirkemøtets forretningsorden. Kap. 1 Generelle bestemmelser 1-1. Kirkemøtet er det øverste representative

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013

TROMS SANGERFORUM. Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 TROMS SANGERFORUM Styret, fra venstre Hans Marthinsen, Kirsten K. Kotte Holiman, Ivar Solberg, Liv-Irene Jensen og Bjørn-Leif Paulsen ÅRSMØTE 2013 Dagsorden og sakspapirer TROMS SANGERFORUM FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer