d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet"

Transkript

1 d mag Et magasin fra DIPS ASA Full fart til start Rekordholderen SIDE Forenkler frikortsøk SIDE DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere DIPS Arena skal etter planen DIPS Classic fases ut. Den store skattekisten av ny funksjonalitet som følger med DIPS Arena kan innføres gradvis og avdelingsvis, ut fra behov. SIDE 4-9 Fjernet skjemaveldet SIDE 26-27

2 Leder Kjære leser! Velkommen til vårens d:mag! Etter en lang og kald vinter er det godt å kjenne at sola varmer og se naturen åpne seg mot en ny sommer. Vi håper du har glede av å lese om store og små saker i dette nummeret. Samtidig minner jeg om at vi setter stor pris på innspill og idéer om nye artikler når du ser noe fra din verden som andre burde vite mer om. Det er krevende å utvikle avansert programvare, og spesielt krevende er det når kundene representerer et av verdens mest avanserte helsevesen. Omtrent hele det norske helsevesenet har nå elektronisk pasientjournal. Dette er unikt sammenlignet med andre land. USA, som noen liker å sammenligne oss med, ligger ca år bak Norge, og bare litt over halvparten av amerikanske sykehus har tilsvarende avanserte systemer. Med full dekning av elektroniske pasientjournaler er det i Norge et stort potensiale for å bygge nasjonale løsninger som gir gevinster for hele det norske helsevesenet og alle landets innbyggere. For å dra nytte av dette trengte vi et nytt lovverk for pasientjournaler. Dette fikk vi på plass fra årsskiftet, og det blomstrer nå opp mange spennende initiativ som utnytter dette sammen med DIPS. Et eksempel på dette er tilgang på tvers mellom sykehus som samarbeider om behandling av pasienten, et annet eksempel er at pasienten får tilgang til egen behandling og dokumentasjon. Det finnes de som sammenligner systemutvikling med en reise, ikke et bestemmelsessted. Nick Jones hos Gartner har uttalt at: «Å utvikle nye systemer ligner mer på en oppdagelsesreise i et nytt kontinent enn å kjøre riksveien for å besøke bestemor.» Dette har vi følt på kroppen, spesielt i utviklingen av en helt ny og strukturert EPJ-løsning basert på åpne standarder. Dette er et initiativ som åpner for at it-systemer kan kommunisere sammen på et helt annet nivå enn tidligere, og det gir kunden eierskap og kontroll over egne data. Utviklingen av denne nye løsningen har vært veldig krevende, og tok lengre tid enn forutsatt. Nå har vi på plass mye av det tyngste og mest innovative i DIPS Arena. Det som gjenstår er å flytte eksisterende funksjonalitet fra det gamle DIPS-kontinentet og inn i vår nye verden, et arbeid som vil gå mye raskere. Verden har gått videre fra Windows-versjonen vi utviklet på 90-tallet og som de fleste av våre brukere har på skjermen i dag. Vi legger derfor svært mye ressurser ned i å gjøre brukergrensesnittet i DIPS Arena enkelt, intuitivt og oversiktlig. Det vi nå lager vil bli noe av det beste som eksisterer på markedet i forhold til moderne og brukervennlig programvare for sykehus. Det blir veldig spennende å arbeide videre med dette og se om vi klarer å nå frem med løsningen også utenfor Norge. DIPS og i randsonen rundt oss foregår det mange store og små prosjekter som det er inspirerende å være I involvert i. Noe av dette er omtalt i vårens magasin, og jeg vil spesielt gratulere Sykehuset Østfold som flytter inn i et splitter nytt og moderne sykehus. Vi setter pris på å være en av hovedleverandørene inn til det nye sykehuset på Kalnes, og ser fram til samarbeidet i årene fremover. Ha en riktig god sommer! Tor Arne Viksjø Administrerende direktør d mag Utgiver DIPS ASA Ansvarlig redaktør Karl Arne Jespersen Redaksjon/ produksjon Krysspress Tekst Oddny J. Johnsen Foto Rune Stoltz Bertinussen DIPS ASA Trykk Skipnes kommunikasjon Kontakt oss Tlf: Mail: Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill til magasinet

3 INNHOLD 4-9: NÆRMER SEG MÅLGANG Om ett og et halvt år kan DIPS Classic fases ut, for fra står DIPS Arena på egne ben : TOR ARNE VIKSJØ Administrerende direktør i DIPS ASA har som mål å ta DIPS Arena ut i verden. Tor Arne Viksjø har aldri vært redd for å sette seg høye mål. Nettopp derfor er DIPS ASA en suksess : TILFREDS MED Å FÅ DIPS TILBAKE Legen kjenner DIPS fra før og er glad for å ha fått systemet inn ved Oslo universitetssykehus, som nå innfører Fase 2 av sitt store EPJ-prosjekt : GRAVER SEG NED I JUSSEN I Helse Nord jobber de nå for å lage regler for deling av pasientinformasjon mellom helseforetakene, som følge av mulighetene i den nye Pasientjournalloven : UTSTILLINGSVINDU I ØSTFOLD Det nye Sykehuset Østfold Kalnes er et foregangssykehus på mange områder, også teknologisk : ENKLERE HOS FASTLEGEN Nå prøvene skal sendes inn får helsesekretærene opp trinnvis og elektronisk hvilke prøveglass og mengder de trenger, og strekkoder til å merke prøvene med. Skjemaveldet forsvant over natten. DIPS-sykehus DIPS-kontor (Tromsø, Bodø, trondheim, Oslo) 28-29: AUTOMASTISK FRIKORTLØSNING Hver natt sender DIPS en forespørsel til HELFO slik at det neste morgen er klart hvilke av pasientene som møter i poliklinikken som har fått innvilget frikort. Antall brukere i DIPS Helse Nord: Helse Vest: Helse Sør-Øst: Kilde: Samdata : GA TIL STUDENTER En app som skal hjelpe pasienter til å huske å ta medisinene sine, ga penger i lomma til en gjeng studenter i Østfold. DIPS ønsker å motivere til mer studentdrevet innovasjon : satser i Sverige DIPS ASA gjør seg stadig mer bemerket med sine løsninger i resten av Norden. Nå presenterer de seg foran ventede anbudsprosesser i Sverige

4 Arena blir til Tar DIPS Ar

5 ena i havn Produktsjef Tomas Nordheim Alme og utviklingssjef Gaute Sten Hansen lover et komplett DIPS Arena som erstatter DIPS Classic innen utgangen av Og de forsikrer at nye DIPS vil være enkel å ta i bruk

6 Arena blir til elektroniske pasientjournalen. I tillegg til dette har vi lagt ned svært mye arbeid i helt ny funksjonalitet for operasjonsplanlegging som etter planen skal tas i bruk i Helse Nord til høsten. Utviklingen av DIPS Arena har nå kommet inn i en sammen- og ferdigstillingsfase. Aktiviteter tilknyttet DIPS Arena foregår i samtlige helseregioner. Noen forbereder utrulling eller er i gang med utrulling på konkrete prosjekter. For eksempel skal Helse Vest i høst ha på plass funksjonalitet fra DIPS Arena i sitt «Alle møter»-prosjekt, slik at pasientene selv kan bestille eller endre time på nett. Enkelt forklart kan du sammenlikne utviklingsprosessen med at vi har grunnmur og råbygg på plass. Nå innreder vi rom for rom, forklarer Gaute Sten Hansen, ny utviklingssjef i DIPS ASA. Medisinsk direktør Tomas Nordheim Alme har gått inn i stillingen som produktsjef, og forklarer at selve innredningsprosessen av DIPS Arena er delt inn i fire like store deler, med tydelige mål for innhold. Poliklinikk først Nå til sommeren leverer vi første delmål med overskriften «Behandler i poliklinikk». All basisfunksjonalitet tilknyttet denne funksjonen i sykehuset vil da være på plass i DIPS Arena. Samtidig kommer det ny funksjonalitet for kreftpakkeforløp denne sommeren som alle kan ta i bruk. Med i denne leveransen er også funksjonalitet for innsjekkingsterminal på sykehus. Pasienter får tilgang til egne terminaler for å «sjekke inn» på sykehuset og kan med det samme fylle ut relevante opplysninger i sin sykehistorie direkte inn i den Enkelt forklart kan du sammenlikne utviklingsprosessen med at vi har grunnmur og råbygg på plass Gaute Sten Hansen Slag i slag Før jul følger neste delmål. Det inneholder videreutviklet funksjonalitet for operasjonsplanlegging inkludert registrering under og etter operasjon. I tillegg kommer helt ny funksjonalitet for dokumentasjon av psykiatrisk behandling med spesielt fokus på effektiv og sikker håndtering av formelle krav knyttet til vedtak om bruk av tvang. Om ett år, i juni 2016, ferdigstilles delmålet som inneholder en helt ny, tverrfaglig behandlingsplan. Her får sykehusene et felles verktøy for å planlegge og gi oversikt over behandlingsforløp, for alle faggrupper som deltar i pasientbehandlingen. I dette delmålet ligger også de viktigste pasient administrative funksjonene. Prosessen er som alltid ved nye versjoner: test, pilot og utrulling. Fra og med vår versjonen 2016, Arena 16.1, er det beregnet at de første delene av DIPS Arena kan rulles ut bredt hos DIPS-kundene. I delmål fire, som skal på plass høsten 2016, kommer funksjoner som brukes av mindre grupper av personell, pluss at DIPS i denne perioden har satt av tid til å ta inn endringsønsker som kommer etter lanseringen av de tre første delmålene. Tidslinje DIPS Arena Seng innført ved Sykeh Beslutning om systembytte Formell igangsettelse av DIPS Arena Første prøveversjon i test DIPS versj

7 Uavhengig av DIPS Classic Så er vi på ingen måte ferdige med utviklingen av DIPS Arena ved utgangen av Det er på en måte da vi begynner! For først da kan vi kvitte oss helt med den rygg sekken som DIPS Classic har vært i hele denne utviklingsperioden. Fra 1. januar 2017 vil vi utvikle endringer og nye produkt i et helt annet tempo enn tidligere. Å jobbe parallelt med to versjoner har sikkert tatt to, kanskje tre ganger så lang tid som om vi bare kunne fokusere på DIPS Arena, forklarer Alme. Kan brukes som før Mange ser for seg store innføringsprosjekt med konvertering og nye integrasjonsprosjekt for å kunne ta DIPS Arena i bruk. Det er et bilde Hansen og Alme ønsker å nyansere. DIPS Arena vil inneholde funksjonalitet som er forbedret, men like fullt lik på den funksjonaliteten som brukere kjenner i dag. Denne funksjonaliteten kan tas i bruk med svært lite omstilling for brukerne, forklarer Alme. Fra 1. januar 2017 vil vi utvikle endringer og nye produkt i et helt annet tempo enn tidligere Tomas Nordheim Alme På toppen av dette kommer det så svært mange nye muligheter som sykehusene har etterlyst. Noen av disse vil det kreve en viss innsats å ta i bruk. Dersom man ønsker å innføre en strukturert journal med høy grad av gjenbruk og avansert beslutningsstøtte basert på denne, vil det naturligvis kreve at sykehusene legger arbeid i å definere hvilket innhold de ønsker i sin beslutningsstøtte. Dette er imidlertid funksjonalitet som kan tas i bruk over tid, og basert på de behov som ulike sykehusavdelinger har, sier han. De to sjefene håper at sykehusene tidlig og aktivt begynner å benytte seg av mulighetene som ligger i den nye generasjonen pasientjournal fra DIPS. I DIPS Arena ligger en hel skattekiste av ny funksjonalitet, som bare venter på å bli tatt i bruk. For eksempel strukturert journal, og klinisk prosess- og beslutningsstøtte basert på arketyper. Enkelt å bruke Teknologien som benyttes for å lage DIPS Arena er svært avansert. Dette muliggjør ny funksjonalitet som avansert fritekstsøk og filtrering i tekstjournal, og uttrekk av sentrale informasjonselementer fra store mengder data. Vi har nok vært litt for flinke til å kommunisere kompleksiteten i selve utviklingen av programvaren. Vi har fokusert mye på at vi har utviklet programvaren modul for modul. Dette fordi vi enkelt vil fornye eller skifte ut biter av DIPS Arena uten at det går ut over resten av programvaren. Dette har kanskje ført til en oppfatning blant kundene våre om at DIPS Arena blir komplisert å ta i bruk, men basisfunksjonaliteten i DIPS er den samme, enten du bruker DIPS Classic eller DIPS Arena, forsikrer Gaute Sten Hansen. epostliste uset Telemark DIPS Arena tatt i bruk i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark «Behandler på poliklinikk» ferdigstilles «Tverrfaglig behandlingsplan» ferdigstilles Konsolidering og endring av lanserte versjoner, pluss mindre produkter i pilot lansert, den siste onen av DIPS Classic DIPS Arena tatt i bruk på Skadelegevakten og Akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus Versjon 15.3 «Operasjonsplanlegging» og «Vedtaksmodul for psykiatri» ferdigstilles «Lege i sengepost» i pilot DIPS Arena frigjøres fra DIPS Classic

8 Arena blir til SLIK BLIR DIPS ARENA: Enkelt, intuitivt og oversiktlig For å designe brukergrensesnittet i DIPS Arena har det vært foretatt inngående studier av klinikere mens de utfører sine oppgaver på dataskjermen, og selve testlaben har en naturtro innredning. DIPS Arena skal bli så enkel og intuitiv i bruk som over hodet mulig. Et eget team lager brukergrensesnitt standard, utvikler felles ramme verk og komponenter, og tester det som blir brukergrensesnittet. Teamet er dermed et naturlig nav i DIPSorganisasjonen. De samarbeider for tiden med nesten halvparten av utviklingsteamene i DIPS, og koordinerer endringer i både eksisterende og nye skjermbilder som er under utvikling. På den måten sørger de for at designet blir funksjonelt og ikke minst ensartet for alle som skal bruke DIPS Arena. Et team er gjerne veldig fokusert på sitt område. Ved at vårt team samarbeider så tett med så mange, kan vi tipse om løsninger mellom teamene, forklarer Line Ånderbakk Olsen. Hun er UX-leder og produkteier for kjerneteamet som utvikler brukergrensesnittet i DIPS Arena. Hovedansvaret hennes er brukeropplevelse og interaksjonsdesign. Kartlegging og forenkling For at skjermbildene skal virke mest mulig logisk for brukerne, har interaksjonsdesignerne studert innarbeidede vaner og ikke minst rekkefølge og mønster i hvordan brukerne utfører arbeidsoppgavene sine. Så ser de på hvor det er mulig å forenkle og rydde i prosessen, og hvilke handlinger som bør inn hvor. Universitetssykehuset Nord-Norge har gjort en kjempejobb med å kartlegge prosesser i sin arbeidsflyt. Ut fra disse har vi tegnet opp flytdiagrammer for å finne ut hvem som gjør hva og når. Vi har også vært i workshops med brukerne for å høre på deres ønsker og også finne ut hvordan vi kan forenkle prosessene, sier Olsen. All informasjonen som teamet hennes n Brukergrensesnitt i DIPS Arena. Adminfliser Admin Flerpasient Pasient Toastnotification Error Warning Info Success Andre farger Godkjent Ikke godkjent Refresh trengs Default n Farger brukt i DIPS Arena

9 n Denne gjengen er ansvarlig for hvordan selve DIPS Arena blir seende ut på skjermen din. Fra venstre UX-leder Line Ånderbakk Olsen, senior systemutvikler Gøran Ingvaldsen, produktlinjeleder Annette Lund Lillegaard, interaksjonsdesigner Kathrine Stavrum Johansen og senior systemutvikler/designer Mats B. Pettersen. samler inn, systematiseres og lagres slik at den kommer ut igjen som skjermbilder det er enkelt å orientere seg i. Informasjon som er mindre viktig eller som ikke gir verdi, skrelles vekk slik at brukeren raskest mulig kan få oversikt over arbeidsoppgaver og handlinger. Grunnfargene i designet er dempet for å kunne ha kraftige farger som virkemiddel ved alarmer, påminnelser og annet som brukeren må bli oppmerksom på raskt. Jo mer komplisert skjermbildet er, jo vanskeligere er det å orientere seg. Derfor er det viktig for oss å ha en god forståelse av hvordan løsningen blir brukt, poengterer produktlinjeleder Annette Lund Lillegaard i enhet Service & Operations i DIPS. Noe av det mest spennende i utviklingen er derfor all testingen av prototypversjoner som gjøres ute hos kunden. Her sitter systemutviklere og interaksjonsdesignere fra DIPS tett på brukerne mens de navigerer seg rundt i det nye landskapet som DIPS har laget. Da får designerne og utviklerne se funksjonaliteten i bruk, og her avsløres det raskt hva som eventuelt ikke fungerer. «Naturtro» test Vi oppdaget at det kunne være til dels betydelig forskjell på brukeropplevelsen mellom utstyret vi sitter på, som jo gjerne er to store flatskjermer, og det som fortsatt befinner seg ute på ulike sykehus. Både tempo og skjermoppløsning på datautstyret kan variere mye fra avdeling til avdeling, hvilket har ført til at vi har blitt svært bevisste på å teste realiteten i mye større grad. Det vil si at vi har rigget testlaben her på DIPS med utstyr som er vanlig ute på sykehusene, forklarer Line Ånderbakk Olsen. Slik ser utviklerne bedre det brukerne ser, og kan gjøre bedre tilpasninger til vanlig hverdagsbruk. Nå gjøres ting svært forskjellig ved ulike sykehus, og noen må nok endre arbeidsmønster når de tar i bruk DIPS Arena. Men jeg synes vi har blitt god på å se hvordan kunden gjør det, og kobler denne informasjonen med vår kunnskap rundt interaksjonsdesign. Generelt er vi opptatt av å gi en god brukeropplevelse og at arbeidsprosessen oppleves som ryddig. Dialogen med brukere kan foregå så hyppig som annenhver uke, avhengig av hvilket utviklings løp som er i gang. Tilbakemeldingene kommer derfor raskt og fortløpende etter hvert som produktene blir mer og mer ferdige. Tydelig pasientlinje En av de mest synlige endringene fra gamle DIPS Classic er at det i DIPS Arena kommer mye tydeligere fram hvilken pasient du har oppe på skjermen. Og som i DIPS Classic er det umulig å åpne journalen på to pasienter samtidig, slik at det ikke skal være mulig å føre inn feil informasjon på feil pasient. Det er stor forskjell på brukerne av DIPS. Noen har veldig spesifikke eller veldig sammen satte behov. Vi er nødt å bygge brukervennligheten i DIPS Arena for de 80 prosentene som ikke trenger spesielle tilpasninger. Blir det for vanskelig kan de som ikke bruker programmet like ofte som «ekspertene» fort gjøre feil, sier produktlinjeleder Lillegaard. DIPS holder seg selvsagt til internasjonale retningslinjer og Microsofts standarder for det de arbeider med også når det gjelder brukeropplevelsen. Men så vil også vi, i likhet med de funksjonelle teamene hos oss, stadig måtte gjøre små endringer og oppdateringer etter hvert. Dette er et arbeid som aldri blir ferdig, men den hverdagen kjenner jo alle til som bruker data. Jevnlig forbedres og utvikles brukeropplevelsen i de ulike programvarene, sier Annette Lund Lillegaard

10 PROFILEN

11 Vindfull ferd Tor Arne Viksjø liker tempo og fremdrift, og holder gjeldende fartsrekord i seilbåt over Vestfjorden. I dag står han til rors i et av Norges raskest voksende selskap. Ikke rart at han har lagt to spinnakere inn i logoen. For det er faktisk gründer og administrerende direktør selv som har designet logoen til DIPS. Og med hjertet så nært havet var det naturlig å dra fram spinnakeren da logoen ble til. Nå synliggjør de to vindfulle symbolene på alle vis selskapets dagligliv. Vi har gått fra å ha 15 prosent markedsandel i 2003 til i dag å mangle 15 prosent av markedet, konstaterer direktøren stolt. Han og selskapet er i gang med en spennende seilas, og spenning er noe direktøren trives med. Viksjø blir fort rastløs uten noen form for risiko. DIPS-historien viser hvordan de gang på gang har kastet seg ut i ekstreme utfordringer, tross dårlige odds. Vestfjordseilasen ja. Jeg drev noen år aktivt med seiling, og eide i en periode en plankehaug av en katamaran. Den var en skrøpelig blanding av kryssfiner, plast og glassfiber, og det føltes som om den skulle bryte sammen under føttene våre hvert sekund. Viksjø og hans mannskap fikk sørvest stiv kuling i ryggen. Bølgene var høye som hus. Med hjertet i halsen suste de over Vestfjorden, fra Norskott i Steigen og til Kabelvåg i Lofoten, på utrolige to timer og 15 minutter! En tid ingen andre har vært i nærheten av ennå. Ny generasjon EPJ I 2001 staket kapteinen ut en kurs for bedriften som ingen av de andre rundt møtebordet våget å tro på. Vi var 10 ansatte. Jeg sa at vi i 2011 skulle ha 100 ansatte og omsette for 100 millioner. I 2014 omsatte DIPS for over 300 millioner og har nå 230 ansatte. De har ansatt i et heftig tempo de siste årene, og er nå utålmodige etter å få DIPS Arena i havn. En programvare som gir mange nye muligheter, kontra dagens DIPS Classic. Kundene våre er ekstremt tålmodige. De har levd med mindre feil og heft lenge nå, for at vi skulle få den nødvendige roen til å utvikle DIPS Arena. Dette har vært avtalt, men en avtale gjør det ikke mindre plagsomt i hverdagen, hver gang de må vente ekstra eller får feil. Det siste året har media fått med seg noe av denne misnøyen, hvilket Viksjø mener er rimelig og forventet. Han er litt mer overrasket over ressursene enkelte redaksjoner har lagt ned i å saumfare selskapet. Kanskje er det på grunn av at det har spirt fram fra en sykehuskjeller i Bodø? Ja, for det går jo ikke an at et selskap fra «gokk» har klart alt dette? Det er fælt, er det ikke! humrer Viksjø. Trygg på egen historie og egne handlinger. Det å være fra «gokk» har faktisk vært en av utfordringene underveis, men det betyr ikke at DIPS ikke har fulgt spillereglene. Vi har aldri tatt snarveier! Vi har jobbet systematisk i snart 30 år, og vi har vunnet våre kontrakter i konkurranse med store internasjonale aktører, påpeker han. Samtidig er han glad for at media gjør jobben sin og setter kritisk søkelys også på DIPS. På sett og vis er det å bli sett så grundig i kortene av den fjerde statsmakt, også en liten anerkjennelse av hva selskapet har fått til. Og det at de har vært så grundige og funnet så lite, må vel også være positivt for oss. Vi har aldri tatt snarveier! Vi har jobbet systematisk i snart 30 år, og vi har vunnet våre kontrakter i konkurranse med store internasjonale aktører

12 Fire avdelinger DIPS ASA har avdelinger i Tromsø, Bodø, Trondheim og Oslo. Muligheten til å hente kompetanse fra ulike utdanningsmiljø har gitt selskapet et fortrinn hva angår rekruttering. De har kunnet plukke fra øverste hylle, og vet å sette pris på sine ansatte. DIPS er et sted hvor folk blir. Direktøren inviterer fortsatt hvert eneste nye fjes inn på kontoret sitt til en bli kjent-samtale, og ønsker å beholde den direkte og personlige kontakten med alle. Våre ansatte er vår viktigste kapital, og det jobber fantastisk dyktige mennesker i DIPS! De imponerer meg og gjør meg stolt. Men det at vi ikke har noen gjennomtrekk tror jeg faktisk skyldes samfunnsoppdraget vårt mer enn noe annet. Vi mennesker liker at det vi arbeider med betyr noe, at det er viktig. Våre ansatte er vår viktigste kapital, og det jobber fantastisk dyktige mennesker i DIPS! De imponerer meg og gjør meg stolt Nysgjerrig Nordland Sentralsykehus sin aller første EDBkonsulent oppdaget tidlig at det var viktig det han klarte å klekke ut, i sin iver etter å bruke data for å bedre kommunikasjonen mellom laboratoriet og resten av sykehuset. Tor Arne Viksjø hadde da endelig havnet på rett hylle. Han prøvde seg først som bioingeniør, men tok seg selv i å være mest interessert i selve analysemaskinen. Viksjø har en medfødt kløe i fingrene etter å finne ut av tekniske ting. Først egne leker, i ungdomsårene motorsykler og etter hvert datamaskiner. Det er et lite under at de klarte å holde meg unna å skru i stykker den første PDP8, selve urdatamaskinen på laboratoriet i Bodø, erkjenner han. Da den ferske dataingeniøren begynte sin programutvikling for sykehuset, var det aldri noen plan om noe stort system. Vi så bare etter muligheter hvor data kunne forenkle hverdagen. Og her var et skrikende potensiale for å jobbe enklere og bedre, forklarer Viksjø. Samtidig var PC-en kommet, hvilket ble en viktig faktor i det hele. Viksjø fikk aksept for å kjøpe PC-er og lagde enkle system for røntgen, blodbank og leger. Etter hvert ble det mulig å koble sammen PC-ene i enkle nettverk, og sende informasjon mellom avdelingene. I og med at datakraften lå ute hos den enkelte bruker var dette systemet ikke bare totalt forskjellig, men lynkjapt, sammenliknet med hva IBM klarte å levere via sine stormaskiner. Viksjø fikk etter hvert gjennomslag for å utvikle et PC-basert Distribuert informasjons- og pasientsystem, forkortet til DIPS etter forslag fra sykehusets økonomidirektør. Vi har nå kommet til 1987, og Viksjø har fått med seg Trond Hjortdal ved EDB-avdelingen. De to jobbet nærmest dag og natt. Vi hadde jo både drift og utvikling av systemet. Raskere og enklere Ryktet gikk, og i løpet av et par år var DIPS i bruk ved alle lokalsykehusene i Nordland. Etter hvert utviklet det seg til et kooperativprosjekt hvor sykehusene som deltok betalte seg inn for å bidra til videre utvikling. Diakonhjemmet sykehus og Sørlandet sykehus ble de første utenfor Nord-Norge som innførte DIPS. Det vi gjorde var helt annerledes enn hvordan de store selskapene tenkte. Du kunne komme i gang nesten uten investeringer, og løsningen var minst like god, forklarer Viksjø. Med innføringen av anbudsreglement da Norge ble tilsluttet EØS-avtalen i 1994, kom ønsket om å drive og ikke minst konkurrere på lik linje med de andre leverandørene i markedet. På dette tidspunktet stod DIPS foran enorme utfordringer, selskapet hadde mistet en av sine største kunder i et anbud, og var kommet veldig kort med utvikling av Windows-versjonen. Det var en reell fare for at DIPS ikke overlevde årtusenskiftet. Med dette som bakteppe ble Nordland Fylkes kommune og de ansatte i DIPS enige om at det måtte bli etablert et eget aksjeselskap. I forkant av etableringen i 1997 gjorde KPMG en verdivurdering av prosjektet, og de da åtte ansatte fikk anledning til å kjøpe sin egen arbeidsplass. Det var en forutsetning for etableringen at de ansatte skulle ha aksjemajoriteten. Viksjø selv tok opp lån og kjøpte

13 Det er utrolig hvilken drivkraft som ligger i eierskap i egen arbeidsplass seg inn for kroner. Nordland fylkeskommune gikk inn med kapital tilsvarende 49 prosent av aksjene og lot senere Diakonhjemmet sykehus og Vest Agder fylkeskommune kjøpe av sine aksjer. Dette har vært en lønnsom investering, eierne kan se tilbake på god avkastning gjennom utbytte, og DIPS ASA er i dag et finansielt sterkt selskap. Fortsatt inviteres ansatte jevnlig inn på eiersiden gjennom nytegning. Samlet eier de nå 62 prosent av aksjene. Avgjørende hendelser Like etter at DIPS hadde blitt aksjeselskap startet arbeidet med å ta systemet inn i nytt datoformat. Vi ble vi nødt til å skrive inn absolutt all programmering på nytt, og bytte plattform fra dos til windows, forklarer Viksjø. Der etter kom konvertering, innføring og opplæring av de ansatte ute hos samtlige sykehus kunder. I 1999 hadde DIPS 27 sykehus som skulle konverteres. Egentlig en helt umulig oppgave. Prosjektet vi gjennomførte var rett og slett galskap, erkjenner Viksjø i dag. De ti ansatte jobbet mer eller mindre 24/7 med å konvertere sykehus hele dette året. Han forteller hvordan de kunne starte fredag ettermiddag, for så å konvertere dag og natt gjennom hele helga fram til mandag morgen. Uten søvn. Mandag morgen var de på jobb igjen for å være i beredskap når systemene kom opp. Deler man 52 uker på 27 sykehus ser man at de i snitt hadde 1,9 uker til rådighet per sykehus. I realiteten mye, mye mindre. Første prøvekonvertering av Kongsgård sykehus gikk veldig bra. Deretter skulle Kristiansand sykehus konverteres gjennom påskedagene. Den første versjonen vi kom opp med der var under enhver kritikk, den fungerte rett og slett veldig dårlig. DIPS fikk massiv tyn i media. Det var kjempe krise. Gjennom en kraftinnsats som tok en måned, fikk de rettet det meste av det som var av feil. Så fortsatte året med de 25 andre sykehusene. Uten ferie, fritid og med svært korte netter. Det er utrolig hvilken drivkraft som ligger i eierskap i egen arbeidsplass, bemerker Viksjø tørt. Papirløs Like etter årtusenskiftet vant DIPS et anbud i Aust-Agder hvor flinke folk med ambisjoner ville kvitte seg med papirjournalen. I 2002 hadde DIPS dermed støtte for papirløs arbeidsflyt, med innscannede journaler. En avgjørende milepæl for selskapets utvikling, en grunnmur som har skapt selskapets verdier på 2000-tallet. Mange tror at det er i Nord-Norge den vesentligste utviklingen har skjedd. Det er feil, forklarer Viksjø. I 2002 kom eierskapsreformen som delte Norge inn i helseregioner. I Helse Nord RHF hadde samtlige sykehus valgt DIPS, minus somatisk avdeling ved Universitetssyke huset Nord-Norge. Det regionale helseforetaket besluttet da å samle alle sine kontrakter i en konsernavtale med DIPS, framfor å gå ut på nytt anbud. Dette har Helse Nord fått kritikk for i flere omganger senere, og saken ble senest rullet opp igjen av TV2 i fjor. Riksrevisjonens kritikk av konsernavtalen i Helse Nord la en klam hånd over hele avtalen, og vi fikk aldri noe tett samarbeid nettopp med bakgrunn i dette. Den utviklingen som DIPS har hatt på 2000-tallet er vel mer på tross av enn på grunn av kontakten med Helse Nord. Først i 2011 inngikk Helse Nord ny kontrakt med DIPS, etter at DIPS hadde vunnet anbudet som ble lagt ut i Nåværende kontrakt er en utviklingskontrakt, og innebærer at vesentlige deler av DIPS Arena lages i Nord-Norge. Vant i øst Ved siden av det som skjedde i Aust-Agder, er den vesentligste hendelsen for selskapet at vi i 2003 klarte å vinne anbudet i Helse Øst! påpeker direktøren. Dette var det første regionale anbudet som ble lagt ut. Viksjø visste at det regionale foretaket med ansatte i utgangspunktet ikke ville kaste et blikk på «en liten fis av et firma» fra nord med knapt 30 ansatte. Men jeg visste også at vi hadde det beste systemet med den beste funksjonaliteten. Vi hadde allerede dialog med Akershus universitetssykehus og fikk gode tilbakemeldinger. Jeg var derfor overbevist om at vi kom til å vinne hele greia hvis vi bare klarte å bli prekvalifisert, sier Viksjø. Akkurat det innebærer å bli veid og målt. På omsetning, på antall ansatte, på antall kunder. På alle disse områdene var de internasjonale konkurrentene fullstendig overlegne. Løsningen ble å skaffe seg en alliert. Der

14 med inngikk DIPS partnerskap med Deloitte. Og når disse samlet kunne legge sine størrelser på kjøttvekta, holdt det akkurat for å bli tatt med i betraktning videre. Og Viksjø fikk rett. Da vant de. Viksjø er som regel optimist der andre tviler. Jeg pleier å tenke som så at det fint går an å prøve, selv om det ser umulig ut. Samarbeidet og vennskapet med Deloitte har pågått siden, og har vært fruktbart og godt på alle områder. De har en spesialistkompetanse vi ikke har trengt å fokusere på, for eksempel innen generisk prosjektledelse og endringsledelse. Vi har kunnet fokusere på programvaren. Takket være Deloitte har vi klart å levere samtlige prosjekter til nå til avtalt tid og på avtalt budsjett! Med kontrakten i Helse Øst hadde DIPS plutselig mellom 30 og 35 prosent av det norske markedet. Derfra ser alt ut til å ha vært smul sjø, men DIPS ASA fikk seg faktisk noen tunge skudd for baugen. De to neste anbudene tapte de så det suste på pris. For oss virket det umulig å levere og utvikle programvare til den prisen som Tieto Enator vant med i Helse Vest og Helse Sør, sier Viksjø. Det fikk han da på sett og vis også rett i. Leverandøren klarte ikke forpliktelsene og nye anbud ble lagt ut. Hvor viktig har det vært for DIPS sin suksess at konkurrentene feilberegnet? Det er det vanskelig å si noe om. Det er mange faktorer som påvirker bildet i en utvikling. Vi er bare glade for at vi klarte å vinne de nye anbudene. Å svare på anbud er komplisert. Viksjø forteller lattermildt at DIPS aldri trenger å være redd for å love noe de ikke kan holde, så lenge de fortsetter å bruke ingeniørene sine til å sende inn svar. Du må vri hodet av dem for å få dem til å love noe de ikke tror de kan stå inne for. Sånn sett er vi kanskje dårlige selgere, men seriøsitet er avgjørende i dette markedet. Syk selv For noen få år siden opplevde Viksjø selv å bli pasient. Han fikk en alvorlig kreftdiagnose og måtte gjennom to store operasjoner. Ironisk nok ble jeg operert på et sykehus som den gang ikke brukte DIPS. Men som pasient på et sykehus gjorde jeg meg nyttige erfaringer om hvordan jeg ønsket å ha det. Hvilken informasjon jeg skulle ønske var tilgjengelig. Viksjø håper at pasienter snart kan sitte med nettbrett på sengekanten, og lese seg opp på diagnoser og dagsplaner. Det å få for utsigbarhet på ørsmå detaljer, blir utrolig viktig når resten av livet er i fritt fall. Viksjø er åpen om egen sykdom, men ønsker ingen utbrodering. Han vet at så mange mennesker hver dag befinner seg i livskriser på et av våre mange sykehus. For han selv var det viktig å holde fokus på jobben, og ikke dvele mer enn nødvendig ved det å være syk. Fortsatt er han under oppfølging, og må som alle friske kreftpasienter lære seg å kontrollere frykten for nye angrep. I mellomtiden har han sammen med styret satt nye mål: Å runde en milliard i årlig omsetning. For å klare det må de igjen ut på åpent, stormfullt hav. Vårt viktigste mål med DIPS Arena er ikke hva vi kan få til i Norge, men hva vi kan få til internasjonalt, erklærer han, og røper at kursen allerede er satt mot utlandet. DIPS Arena introduserer klinisk funksjonalitet i verdensklasse, vi kommer med ting som ingen andre har laget før. Men selvsagt har vi noen svært dårlige odds for å virkelig klare et internasjonalt gjennombrudd. Han smiler det lille, lure smilet sitt. Vi har nå lyst å prøve likevel. DIPS Arena introduserer klinisk funksjonalitet i verdens klasse, vi kommer med ting som ingen andre har laget før

15 Det ledende rådgivningshuset til helsesektoren Deloitte er Norges største kunnskapshus innenfor rådgivning til helsesektoren, og er en del av et globalt helsenettverk som gir tilgang til internasjonale erfaringer og metodikk. Vi har solid og bred kompetanse som omfatter helsefaglig, teknisk og økonomisk ekspertise, i tillegg til en egen e-helse kompetansegruppe. Deloitte har 13 års erfaring innen implementering av e-helse løsninger, og har kunnskap om hvordan elektroniske fag- og journalsystemer kan understøtte pasientsikkerhet og effektive arbeidsprosesser. Vi bidrar til å bedre helsesektoren gjennom: Standardisering av arbeidsprosesser, fokus på pasientsikkerhet og elektronisk samhandling gjennom innføring av e-helseløsninger Mer tid og ressurser til pasientbehandling gjennom effektivisering av kliniske og administrative prosesser Langsiktig planlegging for best mulig utnyttelse av sykehus og spesialistfunksjoner Styring og gjennomføring av omstillingsprosjekter på en måte som sikrer forankring, medvirkning og målfokusering Økonomiske beregninger som grunnlag for beslutninger om omstillinger, investeringer og endringstiltak God styring og kontroll gjennom blant annet etablering av internkontroll og internrevisjon Etablering av gode prosesser for økonomistyring som sikrer god budsjettkontroll Program- og porteføljestyring for gjennomføring av store investeringsprogrammer. Vil du vite mer om våre tjenester, eller er interessert i en stilling hos oss? Ta kontakt med: 2015 Deloitte AS Jan Kåre Torrissen Tlf: Jan-Erik Tveiten Tlf: ELEKTRONISKE SKJEMAER INTEGRERT MED DIPS

16 ny epj ved ous Tilfreds med ny EPJ For lege Thale Marie Asp Strøm ble det et hyggelig og forenklende gjensyn med DIPS ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nå gleder hun seg til å få på plass DIPS Operasjons planlegging, som hun tror vil bli godt mottatt. Jeg er ganske sikker på at mine kollegaer ved Ullevål sykehus vil oppleve DIPS Operasjonsplanlegging som en meget stor forbedring. Spesielt på avdelinger som får inn mange akutte operasjoner og endrer sine planer gjennom hele dagen, vil de raskt se god nytte av programmet. Jeg gleder meg i alle fall til å få ta det i bruk her ved Radiumhospitalet, sier Strøm. I det d:mag intervjuer henne er det få dager igjen til DIPS Operasjonsplanlegging skal innføres ved Radiumhospitalet. Strøm, som er lege i spesialisering i ortopedi, jobbet inntil nylig ved Ullevål sykehus. Derfor har hun forhørt seg med både nåværende og gamle kollegaer før hun gir sin tilbakemelding om DIPS. For meg personlig var det veldig bra å få begynne med DIPS igjen. Jeg kjenner systemet tilbake til da jeg arbeidet på Lille hammer sykehus. Etter å ha brukt DIPS føltes det veldig strevsomt å jobbe i det gamle systemet til OUS, med mange ulike programmer som måtte være oppe hele tiden og mye manuell koordinering. Det å samle alt i DIPS er en lettelse, mener hun. Ulike meninger Hun forteller at DIPS har vært en suksess fra dag en ved Radiumhospitalet. Hun tror noe av det kanskje skyldes at sykehuset er en oversiktlig enhet med grei intern dialog om hvordan dokumenter lagres og sendes. Men hun n Lege Thale Marie Asp Strøm ved Ortopedisk avdelin Det foregår svært mye flytting av pasienter mellom ulike sykehus innen OUS, og derfor er det en kolossal forbedring at alle nå bruker samme system Thale Marie Asp Strøm, lege

17 g, Radiumhospitalet, har tidligere brukt DIPS ved et annet sykehus, og er svært tilfreds med at systemet nå er innført ved OUS. vet at det ikke er alle ved OUS er like positive. Blant mine kollegaer på Ullevål vet jeg at flere sliter etter overgangen til DIPS, forteller Strøm. Etter det hun får beskrevet handler det om mange ulike ting. Noen hadde forventet at mer skulle være intuitivt. De kan streve med å finne ut av hvor ting skal lagres ned, hvor det skal sendes og hvordan bli kvitt dokumenter i innboksen sin. Mange opplever at sykemeldinger og hjelpemiddelskjemaer de har skrevet ut og levert direkte til pasienten kommer «til utskrift» igjen, og frustreres av dokumenter de ikke får bort fra innboksen sin. De melder også om tilgangsproblematikk, treghet i systemet og at de «sparkes ut» og må logge seg på igjen, men dette vet Strøm kan skyldes mange andre ting enn DIPS. Kolossal forbedring Som ved alt nytt handler det mye om vaner. Når du er vant til å jobbe på en måte tar det tid å venne seg til nye ting, påpeker hun. Thale Marie Asp Strøm er derimot klar på at alle er tilfreds med å ha fått et felles journalsystem for hele Oslo universitetssykehus. Det foregår svært mye flytting av pasienter mellom ulike sykehus innenfor OUS, og derfor er det en kolossal forbedring at alle nå bruker samme system, sier legen

18 ny epj ved ous Innfører mer funksjonalitet Ved Oslo Universitetssykehus går Fase 2 av innføringsprosjektet som planlagt. Det har gått både vinter og vår etter at Oslo universitetssykehus tok i bruk DIPS som EPJsystem. Det største IKT-prosjektet i norsk helsevesen kom i havn til avtalt tid og på budsjett, og i prosjektledelsen er det bred enighet om at det hele har gått som planlagt og forventet. Tilfredsheten med overgangen avhenger likevel av hvem du spør, sier assisterende prosjektleder, Eli Stokke Rondeel. Hun forklarer hvordan oppstartsproblemer er uunngåelig og forventet i et slikt stort prosjekt. Det vet alle som jobber i prosjektet. Noen av brukerne og deres ledere har nok andre forventninger, og følgelig er det en del som har konstruktive forslag og ønsker om forbedringer for å gjøre DIPS til et bedre verktøy for å støtte klinikernes hverdag. Men vi snakker om enkelte områder og problemstillinger som er i ferd med å løses. Det er lett å miste det store bildet av synet i en hverdag hvor du har problemer, og det er klart at fordelene ved at alle nå bruker samme system er en stor gevinst for sykehuset, sier Rondeel. Får mer veiledning Hun forteller at prosjektet har satt inn ekstra ressurser der det var oppstartsproblemer. Blant annet har mange brukere oppdaget at de trenger ekstra veiledning etter å ha tatt programvaren i bruk. Derfor har Fase 2 arrangert oppfølgingssesjoner. Disse har hatt veldig bra oppmøte, melder Rondeel. Oslo universitetssykehus har hatt en økning i antallet ventelistebrudd etter at DIPS ble innført. Disse jobbes det fortsatt med å få tilbake til normalnivå. Viseadministrerende direktør Terje Rootwelt orienterte i april styret ved sykehuset om at økningen i fristbrudd delvis skyldes feil bruk av DIPS og delvis en reell nedgang i aktiviteten. Skadelegevakten har hatt den mest stormfulle opplevelsen av nytt system, hvilket har ført til at DIPS har intensivert utviklingen av DIPS Arena på områdene som er viktig for at Skadelegevakta skal kunne eliminere disse problemene. Spesielt har det å veksle mellom nyutviklede DIPS Arena og gamle DIPS Classic blitt mer tidkrevende og komplisert enn brukerne hadde forutsatt, og klagene på det nye systemet har vært omtalt i media. Kraftigere søkeserver For oss var det viktig å komme i produksjon med DIPS Arena på OUS, og få drive Arena i et stort og komplekst miljø. OUS er en veldig kompetent kunde å samarbeide med, og vi møter veldig mange profesjonelle folk der som gir oss nyttige tilbakemeldinger. Etter at vi fikk på plass en ny søkeserver nå i 2015 får vi for eksempel en helt ny oversikt over innhold i store journaler. Her er enorme informasjonsmengder, og DIPS Arenas oppgave er å gjøre informasjonen mindre ugjennomtrengelig ved å bore i teksten på en ny måte, sier produktsjef Tomas N. Alme i DIPS ASA. Fase 2 i EPJ-prosjektet ble satt i gang ved årsskiftet. Den omhandler en stabilisering av løsningene, en optimalisering av arbeidsprosessene og innføring av funksjonalitet som det ikke var mulig få med i fase 1. Blant annet betyr dette ytterligere integrasjoner mellom DIPS og ulike spesialistsystemer som ikke ble dekket i første fase. Tidsplanen rundt Fase 2 er i rute. Klinisk dokumentasjon av sykepleie er i ferd med å bli innført klinikkvis. Likedan skal operasjonsplanlegging tas i bruk ved samtlige sykehus. Aker sykehus og Radiumhospitalet er først ut før sommeren. n Assisterende prosjektleder Eli Stokke Rondeel. Oppgaver i FASE 2 ved OUS Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS med én journal og én felles løsning for prøvesvar. Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, psykiatri, rus og avhengighet i hele OUS. Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS for bedre samarbeid internt. Etablere den nye regionale standarden for EPJ. Bedre pasientsikkerhet gjennom fokus på arbeidsprosesser, opplæring og kompetanseheving for alle yrkesgrupper og sikre systemstøtte i ny EPJ

19 dips.no/panorama JENSEN, Per Olav år - Mann kl : Morfin 10mg/ml i.v., 1,0 ml Oversikt, kvalitet og trygghet. I den kliniske tidslinjen i DIPS vises all klinisk informasjon i ett bilde. Ledende leverandør av e-helse til norske sykehus siden ENABLING EFFICIENT HEALTHCARE

20 konsolidering Steg for steg mot én journal 7. juni er alle de ni DIPS-databasene i Helse Nord flyttet sammen, men fremdeles er de logisk adskilt i databasen, og det finnes ingen plan om å åpne for noen tilgang på tvers med det aller første. Helse Nord tar et lite skritt om gangen mot «én journal i nord, uansett kor du bor», ifølge Bengt Flygel Nilsfors, programleder for FIKS (felles innføring av kliniske systemer) i Helse Nord. Han har liten tro på store generalplaner, som tar sikte på å løse alle utfordringer i en operasjon. Det er ikke bare å knipse etter at databasene er konsolidert, påpeker FIKS-lederen tørt. Det eneste som da er felles tilgjengelig for alle sykehusene i regionen er F5-bildet i DIPS, det som inneholder kritisk informasjon om pasienten. Altså mye av de samme dataene som skal finnes i Kjernejournalen. Mange hensyn må tas før en journal kan åpnes fra alle helseforetak i nord, og etter hvert Norge, både hva angår lovverk og praktisk gjennomføring, mener Nilsfors. Helse Nords jurister ser på hvordan foretaket skal lage rutiner som oppfyller Pasientjournal lovens 9 og 19, både internt i foretaket og hva angår tilgang på tvers. Regional standard I øyeblikket ville resultatet lett bli kaotisk om sykehus A plutselig skulle få tilgang til journalene til sykehus B. Dokumentnavn og mappestrukturer i DIPS kan være to vidt forskjellige ting, bare fra den ene enden av en sykehuskorridor til den andre. Derfor har Helse Nord siden 2012 beredt grunnen for konsolidering, og etter hvert felles journal, gjennom HOS-prosjektet: Harmonisering, optimalisering og standardisering. Ann-Britt Nilssen og hennes prosjektmedarbeidere har laget en felles regional journal struktur samt pasient- og arbeidsflyt. Uten dette omfattende arbeidet hadde Helse Nord vært enda lenger unna målet om én journal i nord. Å få folk til å tenke likt og til å bruke de samme systemene på nøyaktig samme måte, er en stor organisatorisk reform, sier Nilsen. Fire felles foretak Etter at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som det siste helseforetaket kommer inn i den felles databasen, starter Helse Nord arbeidet med å lage eller bygge en felles journal innen hvert helseforetak. I UNN HF, har sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik hatt felles journal siden Denne «relanseres» med de nye regionale standardene først i september I oktober får de tre sykehusene i Nordlandssykehuset HF (Bodø, Vesterålen, Lofoten) felles journal og regional standard. I februar skjer det samme hos Helgelands sykehuset HF (Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen), mens de to sykehusene i Helse Finnmark HF (Hammerfest og Kirkenes) samkjøres før sommeren neste år. Deretter vil det ligge godt til rette for å opprette tilganger til en felles journal over foretaksgrensene, ut fra gitte regler. Den viktigste konsolideringen skjer innenfor regionen. Vårt fokus er vår region, hvilket er et viktig bidrag for å få på plass neste skritt på veien: «Én innbygger én journal», mener Nilsfors. Han er ikke sikker på at det rent fysisk trengs så mye mer enn en søkemotor på toppen av alle de regionale løsningene, for å kunne nå det nasjonale målet om at relevante opplysninger skal følge pasienten. Vel og merke etter at alle helseforetak har gjort som Helse Nord og Helse Vest: konsolidert databasene, innført regional standard og fått regelverket på plass. Ann-Britt Nilssen ser at en klar fordel med standardiseringen er muligheten til å kjøre mer samlet opplæring av brukerne. I dag har ikke sykehusene noen god systematisk opplæring, ikke minst siden variasjonen i bruk er så stor. Nå blir det lettere å drive lik opplæring i hele Helse Nord. Etter at den regionale standarden er innført må endringer meldes inn for behandling i en regional forvaltning, en avdeling kan ikke lenger gjøre egne tilpasninger. Dette vil kunne oppleves som tungrodd for brukermiljø som tidligere, og på en enkel måte, har hatt mulighet til å få endre oppsettene i sine lokale DIPS. Men det vi taper på fleksibilitet vinner vi på kvalitet, forsikrer Nilssen

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen?

IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen? IT på Japanske sykehus - en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen? Versjon 1.0 Dato: 31.03.2003 KITH Rapport 11/03 ISBN 82-7846-173-2 KITH-rapport TITTEL Forfatter(e): Harald Strøm, Sykehuset

Detaljer