Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005

2 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech AS. Ytterligere eksemplarer av brukerhåndboken fås kjøpt ved henvendelse til Maritech AS. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken. Ved frigivelse av nye versjoner av programvaren vil det kunne bli avvik mellom programvaren og brukerhåndboken. Alle endringer og nye funksjoner omtales i skriv som medfølger oppgraderingen. Vi anbefaler å ta vare på disse som supplement til brukerhåndboken. Maritech AS Kårvåg 6530 Averøy Tlf: Fax: E-post: Internett: Maritech Support Tlf.: Fax: Internett: E-post: MARITECH er registrert varemerke for Maritech AS. WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT og WINDOWS 2000 er registrerte varemerker for Microsoft Corp. Sybase, SQL Anywhere er registrerte varemerker for Sybase Inc. Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON Systembeskrivelse Normal kjøreplan Om brukerhåndboken Ord og uttrykk Brukerstøtte STANDARD FUNKSJONER Menyer Standard tastebruk / musbruk Skrivere VIKTIGE KARTOTEK Fiskerkartotek Fartøykartotek Standard kartotek Varekartotek REGISTRERE SLUTTSEDDEL Introduksjon Opprette ny seddel Opplysninger i sluttseddelhodet Varelinjer på sluttseddel Direkte utskrift av sluttseddel FORSKUDD Registrere forskudd (regninger) Trekke forskudd på sluttsedler Nullstille (angre) forskuddstrekk Side 3

4 6 EDI (ELEKTRONISK DATA UTVEKSLING) Postlegge sluttsedler for sending Motta returmelding (kvitteringer) fra salgslaget Hente e-post / returmelding(er) Kontrollere returmelding fra salgslaget Rette feil i avviste sluttsedler BILAG TIL REGNSKAP Avgiftskontoer Kontostyring Reskontro på fisker Generering av bilag RAPPORTER Seddelrapporter SPESIELLE TEMA Oppdatering av nye minstepriser Makulering av sedler APPENDIX Feilmeldinger Database error: Vanlige feilmeldinger Side 4

5 1 INTRODUKSJON 1.1 Systembeskrivelse Maritech Sluttseddel er et spesialsystem for å håndtere omsetning av fisk, med funksjoner for å rapportere til fiskerimyndighetene. Dette gjør det enkelt å overholde de korte tidsfrister som stilles av salgslaget for innrapportering av opplysninger som gjelder fangst og omsetning. Maritech Sluttseddel gir deg blant annet disse funksjonene: Standard varekartotek med oppdaterte minstepriser fra salgslaget Registrering og utskrift av sluttseddel Automatisk tildeling av sluttseddelnummer ved registrering av sluttseddel Håndtering av forskuddstrekk på sluttseddel Automatisk beregning av relevante avgifter på sluttseddel Overføring av sluttsedler med epost til salgslaget Kvitteringer fra salgslaget Side 5

6 1.2 Normal kjøreplan Etter den skal sluttsedler sendes daglig til salgslaget. Den mest hensiktsmessige arbeidsgangen blir som følger; Forskudd på sluttseddel Uavhengig av når sluttsedler registreres kan man registrere det fiskerne er skyldig kjøper, for senere å trekke det som forskudd på fiskernes sluttsedler. (Se. kap. 5) For hver landing 1) Registrering av sluttseddel Sluttseddel registreres direkte ved landing. Alternativt kan man skrive en manuell sluttseddel på salgslagets godkjente blanketter (utstyrt med fortrykt seddelnummer), og senere registrere disse i systemet. (Se. kap. 4) 2) Utskrift av sluttseddel Når sluttseddelen er ferdig registrert skrives den ut direkte i 2 eksemplarer, ett til fisker og ett til kjøper. Begge parter skriver under på begge eksemplarene. For manuelt utfylte sluttsedler skal det ikke skrives ut sluttsedler på blankett fra systemet. (Se. kap. 4) Det er av praktiske årsaker ikke noe krav fra salgslaget at beløp for trukket forskudd skal angis på sluttseddel-blankett. Sluttseddel skrives som oftest lenge før kjøper har oversikt over hva fisker har av regninger som skal trekkes som forskudd på sluttseddel. Ved dagens slutt (neste morgen) 3) Trekke forskudd på sluttsedler Hvis forskudd(regninger) er registrert på forhånd, må dette trekkes på sluttsedlene før de postlegges og sendes med e-post til salgslaget. Dette gjøres samlet for alle dagens sluttsedler, og programmet trekker maksimum 25% av hver sluttseddels totale varebeløp, selv om det er registrert en regning med ett større beløp. Regninger som er større enn at de kan trekkes i sin helhet på Side 6

7 sluttseddel vil ligge igjen med ett restbeløp i systemet, og vil kunne trekkes på fiskers neste sluttseddel. (Se. kap. 5) 4) Postlegge og sende sluttsedler til salgslaget Når evt. forskuddstrekk er utført er tiden inne for å postlegge og sende dagens sluttsedler til salgslaget. Sluttseddel-meldingen, som inneholder opptil flere sluttsedler, sendes med e-post til salgslaget hvor sluttsedlene behandles maskinelt, og en kvittering for mottatte sluttsedler genereres automatisk og sendes i retur til kjøper. Sluttsedler som er postlagt for sending, får en sperre slik at de ikke kan postlegges og sendes flere ganger. (Se. kap. 6) 5) Motta returmelding for sendte sluttsedler Etter ca minutter kan returmelding(kvittering) hentes inn via e- postsystemet. Dette skjer ved at man henter e-post på vanlig måte. Ut i fra emnefeltet på e-postmeldingen ser man om man har mottatt returmeldingen. Returmeldingen leses inn i sluttseddelsystemet hvor den oppdateres mot de aktuelle sluttsedler. Kontrollere om sluttsedlene blir merket med status Godkjent eller Avvist. (Se. kap. 6) 6) Rette feil på Avviste sluttsedler Har en eller flere sluttsedler blitt avvist, leser man Kvitteringslisten for å se hva som er feil på sluttseddelen. Der står det også om feilen refererer til en spesiell varelinje eller gjelder for hele sluttseddelen. Sperren for postlagte/sendte sluttsedler oppheves for de sluttsedler som er avvist, slik at de kan postlegges på nytt. Etter at alle rettinger er gjort på de avviste sluttsedlene er de klare for ny innsending. Gjenta punkt 4 6 til sluttsedlene har status Godkjent. (Se. kap. 6) Side 7

8 1.3 Om brukerhåndboken Vi anbefaler at du leser kapittel 2 Standard funksjoner før du tar til med å bruke systemet, der står det beskrevet hvordan du beveger deg i menyer, hvilke taster som er standard for Maritech-systemene og lignende. Håndboken dekker ikke generell pc-bruk, installasjon av programmene, konfigurering av pc og lignende. For informasjon om installasjon, konfigurering, brukere etc. se brukerhåndboken for Maritech Master. Vi forutsetter at brukeren har kjennskap til salgslagets forretningsregler og de lover og regler som gjelder for førstehåndsomsetning av fisk. All omtale i denne håndboken baserer seg på norsk utgave av operativsystemet Windows. Dersom du har engelsk versjon (eller et annet språk) må du finne de tilsvarende uttrykkene på det aktuelle språket. 1.4 Ord og uttrykk Klient En klient er et separat firma/foretak som det registreres data for. En klient vil normalt ha sitt eget organisasjonsnummer, eller på annen måte være en selvstendig enhet. Det er ingen overføring av data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene i en installasjon. Kartotek Register med en bestemt type informasjon. Eksempel på dette er fiskerregisteret, fartøyregisteret, vareregisteret, etc. Informasjonen i kartotekene er normalt faste opplysninger som benyttes ved registrering, utskrifter etc. Bruk Mottaksstasjon hvor landingene skjer og angis med bl.a. mottaksstasjonens godkjennings-nummer og tilhørende kjøpernummer i salgslaget. All registrering av sluttsedler og evt. forskudd skjer med egne sett pr. bruk. Side 8

9 Fisker/rederi Firma/person det kjøpes fisk av, og som står oppført som oppgjørsansvarlig hos salgslag. Oppgjørstype Forskjellige sett med behandlingsregler for sluttseddel(førstehåndsomsetning) eller avregning (andrehåndsomsetning). Bestemmes ut fra hvem som er selger og hvordan oppgjør for mottatt fangst /kjøp skal skje. Parametre som styrer dette er om fisker/leverandør er norsk eller utenlandsk, og om kjøper har dispensasjon fra oppgjør gjennom salgslaget. Oppgjørstype styrer også hvordan man blir fakturert fra bl.a. salgslaget. Forskudd Regning på fisker som kan trekkes over sluttseddel. Tilsvarende beløp vil salgslaget redusere i utbetaling til fisker og på faktura til kjøper. Vare Beskriver de produkt som er definert av salgslaget, og som skal benyttes på sluttseddel. En vare består av følgende elementer; Fiskeslag, tilstand, konserveringsmåte, leveringsmåte, kvalitet og størrelse. Flere av varene har også minstepriser fastsatt i prisforhandlinger. Systemet er levert med ferdig definert vare-registeret som jevnlig oppdateres. Side 9

10 1.5 Brukerstøtte Noter hva som ble gjort og nøyaktig feilmelding (se også foranstående avsnitt). Det er til stor hjelp for den som skal hjelpe deg dersom du har så detaljert informasjon som mulig om problemet. Skriftlig informasjon sendt på telefax eller som E-post gir ofte raskere løsning enn når problemet skal forklares muntlig på telefon. Du kan gjerne sende oss skriftlig informasjon som bakgrunn og be oss ta kontakt. På den måten har våre support-konsulenter et bedre grunnlag for å bistå på telefon. Maritech AS har eget supportsenter bemannet med konsulenter som vil forsøke å hjelpe deg. Dersom vedkommende ikke selv kan hjelpe deg, vil han oversende saken videre til spesialist. Kontakt Maritech Support: Telefon: Telefax: E-post: Internett: Side 10

11 2 STANDARD FUNKSJONER I det følgende er enkelte generelle trekk ved programmene i Maritech-familien forklart. I tillegg gjennomgås noen av standard-funksjonene i Windows som også kan være nyttige å kjenne til for å øke effektiviteten i bruken av Maritechprogrammene. Programmene i Maritech-familien følger Windows-standarden så langt dette har vært mulig. 2.1 Menyer Øverst på skjermen er det en menylinje som inneholder hovedmenyen for programmet. Du kan aktivere et menypunkt ved å klikke på teksten med musen eller ved å bruke hurtigtaster. Hvert menypunkt har en strek _ under en av bokstavene, eksempel: Kartotek. Ved å holde nede Alt tasten og trykke på bokstaven med strek under vil menypunktet aktiveres. Når et menypunkt i hovedmenyen aktiveres kommer de enkelte punktene på vedkommende undermeny tilsyne. En del av undermenyene har igjen undermenyer, dette vises som en liten sort trekant til høyre for menypunktet. Neste undermeny kommer frem når du holder musen over menypunktet. Side 11

12 2.2 Standard tastebruk / musbruk Maritech programmene bruker høyre musknapp i mange sammenhenger. Når du skal legge til en linje, slette en linje etc. i en tabell kan du klikke med høyre musknapp inne i det aktuelle vinduet. Du vil da få frem en liten meny hvor du kan velge bl.a. Legg til. Merking av rader: For å merke en linje i en tabell klikk med musen en gang på linjen. Du vil se at linjen blir markert. Hvis du deretter klikker på en annen linje vil markeringen flytte seg dit. I en del sammenhenger er det praktisk å merke flere linjer i samme bilde. For å merke utvalgte enkeltlinjer holder du Ctrl tasten nede mens du klikker. Markeringen vil da bli stående på de forrige linjene du har merket, slik at du kan merke flere linjer på en gang. Hvis du skal merke alle linjer innenfor et område må du først klikke på første linje som skal merkes. Deretter holder du Shift tasten ( ) nede mens du klikker på siste linje. Alle mellomliggende linjer vil da bli markert. Bruk av tastaturet: Alle programmene i Maritech-familien kan bruke tastaturet i stor grad som alternativ til musen. Programmene følger standard for tastebruk i Windows, samt at Maritech har definert noen ekstra funksjoner for å effektivisere daglig bruk. I tabellen under er de fleste tastatur-funksjoner opplistet. Funksjon Neste felt Tastebruk Tabulator Forrige felt Shift + tabulator Lukk vindu Ctrl + F4 Oppslag i nedtrekksliste F4 eller Alt + Pil ned Oppslag mot tabell F9 eller * Merk hele feltet Shift og End/Home Slett innhold i felt Marker og Del Gå til menylinje Alt eller F10 Velg menypunkt eller knapp Alt + understreket bokstav Gå til neste skilleark Ctrl + Pil høyre Gå til forrige skilleark Ctrl + Pil venstre Oppfrisk vindu (hent data igjen) F5 Side 12

13 Lag ny linje i vinduet Slett valgt linje Skift mellom program Skift mellom vindu Til Start-menyen Ctrl + N eller Ctrl + Insert Ctrl + Delete Alt + Tab Ctrl + Tab Ctrl + Esc 2.3 Skrivere Maritech-programmene benytter Windows skriveroppsett, dvs. skriverne som er installert i operativsystemet Windows. Dette medfører at standard skriver i Windows også er standard skriver for Maritech-programmene. Alle utskrifter blir sendt til standard-skriveren dersom du ikke velger en annen skriver. Alle innstillinger for skrivere finner du ved å klikke på Windows Start knapp, menyvalget Innstillinger, Skrivere. For å sjekke hvilken skriver som er standard kan du med Windows 98 se hvilken av skriveren i Skrivermappen som har en hake på seg. Med Windows 95 og Windows NT må du klikke på en skriver med høyre musetast og sjekke om menyvalget Angi som Standard har hake foran seg eller ikke. Dette gjentas for hver skriver inntil du finner den som er markert som standard-skriver. Utskrifter fra Maritech programmene kan sendes på telefax, dersom du har et datafax-system. De fleste datafax-programmer installer en egen skriver som kan velges for å sende en utskrift via telefax. På denne måten kan du enkelt sende utskrifter direkte på telefax fra egen PC. Legge til skriver: Dersom du skal benytte en skriver som ikke finnes i Skriver-mappen må du legge til skriveren. Bruk ikonet Legg til skriver og følg anvisningene på skjermen for å finne skriver- driveren fra produsenten av skriveren. Dersom du ikke finner ut av dette kan du lese dokumentasjonen for skriveren eller kontakte skriver-leverandøren eller andre som har kunnskaper om dette. Side 13

14 3 VIKTIGE KARTOTEK 3.1 Fiskerkartotek Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Fisker/rederi og du får fram følgende skjermbilde som viser alle fiskere som er opprettet; Opprette ny fisker: Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte fiskerne vises. Følgende meny kommer frem (Klikk Legg til); Side 14

15 Endre på eksisterende fisker: Dobbelklikk eller tast Enter på ønsket fisker (linje) i tabellen. Felter som må fylles ut er følgende; Fiskernummer Firmanavn/(Etternavn og Fornavn) Adresse Postnummer Tildeles automatisk når ny fisker opprettes. Feltet brukes til å velge når man skal registrere forskudd og sluttsedler. Fyll ut enten navnet på firmaet, eller bruk feltene for Etternavn og Fornavn. Firmanavn benyttes for rederi. Gateadresse eller postboks fylles ut om nødvendig. Landkode settes automatisk til NO for Norge. Oppgi postnummeret direkte eller gjør oppslag mot poststedkartoteket ved å taste F9 i feltet eller klikke på... -knappen bak feltet. Side 15

16 Identitetsnr. Org.Nr. Nasjonalitet Skattekommune (Høvedsmannsnr) Feltet skal alltid oppgis. Dette er enten ett fødselsnummer (11 siffer) eller ett Organisasjonsnummer (9 siffer). Når fødselsnummer oppgis vil programmet teste om det er gyldig etter modulus-11 metoden. Oppgis ett Org.Nr vil samme nummer gjentas på neste felt når ny fisker opprettes. Oppgi fiskers organisasjonsnummer hvis fisker har slikt nummer.(se forrige felt). Feltet oppgis uavhengig av om det også er oppgitt fødselsnummer i forrige felt. NOR for Norge kommer opp automatisk. taste F9 i feltet eller klikke på... -knappen bak feltet for oppslag. Fiskers Skattekommune. Til fiskeren må det også knyttes ett fiskefartøy. Dette gjøres ved å klikke med høyre musetast i området for fartøy nederst til høyre i skjermbildet. Klikk på menypunktet Legg til i den lille menyen som dukker opp, og du får opp fartøyregisteret. Dobbelklikk på aktuelt fartøy for å velge dette. Hvis fartøy må opprettes før du knytter det til fisker se kapittel om fartøykartotek. Side 16

17 3.2 Fartøykartotek Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Fartøy og du får fram følgende skjermbilde: I dette kartoteket opprettes alle faste opplysninger om fartøyet. Etter at ett fiskefartøy er opprettet skal det normalt knyttes til en fisker. Informasjonen som legges inn her brukes bl.a. på utskrift av sluttseddel og ved sending av sluttsedler til salgslaget, og andre funksjoner i systemet. Opprette nytt fartøy: Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte fartøyene vises. Følgende meny kommer frem (Klikk Legg til); Side 17

18 Endre på eksisterende fartøy: Dobbelklikk eller tast Enter på ønsket fartøy (linje) i tabellen. Alle fartøy som skal knyttes til en fisker må være av fartøy-typen Fiskerfartøy / annet. 3.3 Standard kartotek De fleste av disse kartotekene har kodesett fra Norsk Standard (NS9400) for førstehånds-omsetning av fisk, eller er definert av salgslaget. VIKTIG! Det må ikke opprettes nye poster, foretas endringer eller slettinger i følgende kartotek; Fangstfelt Redskap Sone Fiskeslag / produkttilstand/ konserveringsmåte/ leveringsmåte/ kvalitet/ størrelse Anvendelse Tilvirkningsgrad Side 18

19 3.4 Varekartotek VIKTIG! Varekartoteket er definert av salgslaget, og nye varer må verken opprettes eller endres da dette vil oppfattes som ukjente varer av salgslagets omsetningssystem. Varer skal heller ikke slettes. Det eneste som kan endres på en vare er selve prisen. Varekartoteket oppdateres ved hver hovedprisforhandling som skjer 3 4 ganger årlig. Maritech distribuerer da en komplett produkt- og prisfil med e-post til fiskekjøper. Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Vare og Vare på nytt i neste undermeny. Side 19

20 4 REGISTRERE SLUTTSEDDEL 4.1 Introduksjon Start med å velge menypunktet Registrering i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Seddel og du får fram følgende skjermbilde: Skjermbildet viser en oversikt over de registrerte sluttsedler for angitt periode, bruk og oppgjørsform. Periode settes automatisk til dagens dato. Nedtrekksfeltet for Bruk viser det bruket som sist var valgt. Nedtrekksfeltet for Oppgjørsform settes alltid til (OGL) Direkte oppgjør Norsk. Import seddel Knappen benyttes kun for de som skal motta sluttsedler sendt fra underbruk. Systemet må konfigureres spesielt for å kunne gjøre dette. Forskudd Knappen benyttes i forbindelse med trekk av forskudd på sluttsedler (se kap. 5). Utskrift Knappen benyttes når man skal skrive ut Sammendrag, flere sedler samtidig eller seddeljournal (se kap. 7). EDI Knappen benyttes i forbindelse med elektroniske meldinger (se kap. 6). Side 20

21 Velg periode Perioden vises med ukenr. og dato. Hvis ønskelig kan man få fram sluttsedler for flere dager ved å utvide perioden enten ved å taste ny dato eller klikke på pilene i ukefeltene eller datofeltene. Knappene < Forrige, I dag og Neste > benyttes hvis man vil vise sedler for kun en dato i gangen (forrige dato, dagens dato og neste dato). Velg Bruk Hvis det er opprettet flere enn ett bruk, klikker man direkte i feltet for bruk, for å få en oversikt over alle brukene, eller trykker på piltast (ned) for å bla fram til aktuelt bruk. Velg oppgjørsform Oppgjørsformen bestemmes ut fra hvem det kjøpes fisk fra. Her skilles det på norske fiskefartøyer, fartøy man eier selv, utenlandske fartøyer og andre fiskekjøpere. Oppgjørsformen er også med å bestemme hvordan salgslaget skal fakturere fiskekjøper, og hvem som skal foreta utbetaling til den som lander/leverer fisken. (OGL) Direkte oppgjør Norsk: Gjelder førstehåndsomsetning av norske landinger hvor oppgjøret går gjennom salgslaget. Fiskekjøper blir fakturert av salgslaget for fangsten inkl. mva og evt. trekk av forskudd. Det er også salgslaget som foretar utbetaling til fisker. Den vanligste og mest utbredte oppgjørsformen. (OGL) Direkte oppgjør Utenlandsk: Denne oppgjørsformen er ikke aktuell. Salgslaget har ennå ikke noen formell avtale med utenlandske selskaper om oppgjør for fangst. Ordinær oppgjør Norsk: Gjelder førstehåndsomsetning av norske landinger hvor fiskekjøper har dispensasjon fra ordningen med oppgjør gjennom salgslaget, og fått tillatelse til å foreta oppgjøret selv. Dette er aktuelt for de fiskekjøpere som eier eller er medeier i fiskefartøyet det kjøpes fisk fra. Oppgjør for fangsten skjer da som regel internt i kjøpers konsern. Salgslaget vil kun fakturere for lagsavgift, pensjonstrygd, produktavgift, strukturavgift og mva av lagsavgift. Side 21

22 Ordinær oppgjør Utenlandsk: Gjelder førstehåndsomsetning av utenlandske landinger. Salgslaget vil kun fakturere for lagsavgift og mva. av lagsavgift. Faktura for selve kjøpet kommer fra det utenlandske fiskefartøyets agent eller rederi. Avregning Norsk: Gjelder andrehåndsomsetning av fisk (kjøp av fisk fra annen bedrift). Denne type kjøp har ingen krav om innrapportering til salgslaget, med mindre man søker om føringstilskudd. Det er ikke mulig å sende slike sedler elektronisk til salgslaget. Salgslaget er heller ikke involvert i selve oppgjøret. Avregning Utenlandsk: Samme som for Avregning Norsk, men benyttes hvis fangsten opprinnelig (i førstehånd) er landet fra utenlandske fiskefartøy. Oppgjørstypen er aktuell hvis man har behov for å skille på norsk og utenlandsk landet fangst i.f.m. med eksport og tollfritak. Metoder for sluttseddelføring Sluttsedler kan skrives på to forskjellige måter alt etter hva som passer best for den enkelte bedrift. Den mest effektive måten er å registrere sluttseddel direkte inn i systemet, og skrive den ut i to eksemplarer på skriver mens fisker er tilstede. Til dette benyttes salgslagets godkjente blanketter som er tilpasset laserskriver og blekkskriver. Sluttseddelnummeret tildeles automatisk av systemet fra en forhåndsdefinert nummerserie, og skrives også ut på selve sluttseddelblanketten. Fisker får sin maskinskrevne gjenpart hvor begge parter har signert. På steder hvor det er upraktisk med datamaskin, kan man benytte salgslagets manuelle sluttseddelblokker. Sluttseddel skrives for hånd og må senere registreres inn i systemet, hvor man også må oppgi sluttseddelnummeret som står trykt på blanketten. Utskrift av sluttseddel på skriver er ikke nødvendig da fisker allerede har fått sin håndskrevne sluttseddelgjenpart. Ulempen med denne måten å skrive seddel på, er at for hver seddel man skriver, må man skrive om igjen faste opplysninger som allerede ligger i systemet klare til gjenbruk. Dette gjelder spesielt opplysninger om kjøper, fisker, fartøy og produkt inkl. minstepris. Side 22

23 4.2 Opprette ny seddel Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte sluttsedlene vises. Følgende meny kommer frem; Klikk deretter på menypunktet Legg til (vil man endre/rette på en tidligere registrert sluttseddel, må man dobbelklikke eller taste Enter på ønsket seddel) Opplysninger i sluttseddelhodet Når ny sluttseddel skal registreres starter man med å fylle ut sluttseddelhodet. Markøren hopper over feltet for sluttseddelnummer, og stiller seg i feltet for salgsdato. Sluttseddelnummeret tildeles som regel automatisk når seddel lagres, hvis man da ikke skal registrere håndskrevne sluttsedler. I sistnevnte tilfelle må Side 23

24 sluttseddelnummeret oppgis i feltet Seddelnr. Dette gjøres ved å taste Shift + Tab (forrige felt) til man er i riktig felt, eller klikke direkte i feltet. Sluttseddelhodet Sluttseddelhodet er delt opp i logiske seksjoner med opplysninger som vedrører Omsetning, Kjøper, Fisker, Fiskefartøy, Fangsten og Landingen. Seksjonene fylles også ut i nevnte rekkefølge. Opplysningene som kan oppgis er stort sett variable opplysninger. De faste opplysningene hentes fram fra egne kartotek for aktuell kjøper, fisker og fartøy idet seddel skrives ut eller sendes elektronisk til salgslaget. Flere av feltene får også standardverdier som forslag. Standardverdiene gir den mest sannsynlige eller vanlige verdien for ett felt, og skal overstyres hvis den ikke passer. Dette gjelder bl.a. datoer, omsetningsform, kvotetype og sone. Ikke alle feltene er påkrevd å fylle ut, med mindre forholdene tilsier det. Her kan nevnes felter for Etterbetaling, Reg.merke ved landing til kjøpers brønnbåt/kjøperfartøy/transportskip, Reg.merke ved landing fra brønnbåt/kjøperfartøy/transportskip, Ulovlig fangst, NØS sør om 62. breddegrad, Fangstdagbokens nummer, Fangstdagbokens turnummer, Referanse til landingsseddelnummer, Antall stykk hvor kvote ikke går på kg. og Godkjenningsnummer for forrige og neste mottaksstasjon ved evt. dellandinger. Side 24

25 Påkrevde opplysninger Sluttseddelnr Feltet er blankt når ny seddel opprettes og tildeles idet seddelen lagres. Hvis sluttseddelen er skrevet for hånd må sluttseddel-nummeret tastes inn. Omsetningsform Viser hvordan fisken er omsatt og vil fungere som en statistisk opplysning for salgslaget. Kaisalg er ikke aktuell da det er fisker selv som fyller ut slike sedler. Salgsdato Dato for når omsetningen skjer. I de fleste tilfeller er det sammenfallende med dato for landingen. Unntaket er f.eks. ved kjøp av tilvirket vare og ved auksjon. Ved å dobbelklikke i feltet kan man velge dato fra en kalender. Ved å bruke - -tasten på det numeriske tastaturet går man en dato tilbake for hvert tastetrykk. Fiskernr. Oppgi fiskernummeret direkte (må ikke forveksles med høvedsmannsnr. eller Org.nr.), eller gjør oppslag mot fellesoversikten for fisker og fartøy. Tast F9 eller klikke på... -knappen bak feltet. Fiskefartøyets Oppgi reg.merke direkte, eller gjør oppslag mot reg.merke fellesoversikten for fisker og fartøy. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Når oppslag gjøres fra dette feltet, er søkefelt og sorterting rettet mot fartøyets navn. Det er verdt å merke seg at hvis fartøyet ikke er opprettet tidligere, kan det hende at fisker er det, men med ett annet fiskefartøy. Da er det nok å søke fram fiskeren, opprette fiskefartøyet, og knytte det til fiskeren (se kap. 3 - Fiskerkartotek /Fartøykartotek). Flere forskjellige fartøy kan i prinsippet knyttes mot samme fisker, og flere Antall personer ombord Fangstdato Fangstår fiskere kan ha tilknyttet det samme fartøyet. Besetningsstørrelse ombord i fartøyet. Hvis dette er oppgitt i fartøykartoteket kommer det opp som forslag, men kan overstyres. Denne opplysningen er viktig for salgslaget da den styrer regler for bl.a. påleggstrekk. Dato får når fisket har pågått. Har dette pågått over flere dager, skal siste dato for turen oppgis. Årstall for når fisket har foregått. Har fisket foregått over ett årsskifte må det skrives en sluttseddel for hvert av årene. På begge sluttsedlene må det imidlertid oppgis samme fangstdato, altså siste fangstdato for turen. Side 25

26 Kvotetype Opplysningen benyttes av fiskerimyndighetene for at de skal kunne føre et korrekt kvoteregnskap. Redskap Tosifret kode. Dette er også ett oppslagsfelt hvor man kan få en oversikt over gyldige redskap. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Fangstfelt Femsifret kode hvor første siffer angir om havområde (0) eller kystområde (8). Feltet er også ett oppslagsfelt hvor kun gyldige fangsfeltkoder kan oppgis. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Fungerer best ved å taste inn koden direkte. Sone Økonomisk sone / sone hvor fisket har pågått. Oppgis med tre-bokstavs landkode eller koder for spesielle soner (koder som begynner med bokstaven X). Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Eksempel på soner; NOR Norge ISL Island XXX Internasjonalt farvann XBS Smutthullet internasjonalt omr. i Barentshavet XEU EU-sonen XJM Fiskerisonen rundt Jan Mayen XNB Smutthavet internasjonalt omr. i Norskehavet XNE NEAFC XSV Vernesonen rundt Svalbard XAA Gråsonen tilstøtende omr mellom Norge og Russl. Landingsdato Dato for når landingen skjer. I de fleste tilfeller er det sammenfallende med dato for omsetning. Unntaket er f.eks. ved kjøp av tilvirket vare og auksjon. Klokkeslett Klokkeslett for når landingen er ferdig. Hvis sluttseddel registreres direkte ved landing er det bare å godta klokkeslettet som foreslås. I fisker- og fartøy-oversikten kan man søke etter navnet til tidligere opprettede fiskere. Tast Enter el. dobbelklikk for å velge. Hvis fisker ikke finnes, må Side 26

27 denne opprettes. Dette gjøres enten ved å klikke på knappen Fisker, eller gå via meny-punktene Kartotek og Fisker for å få opp fiskerkartoteket. Tips! Klikk på kolonneoverskriften for å endre sortering. Fisker og fiskefartøyet knyttes sammen når disse opprettes (se kap. 3), og ved å velge fisker velger man samtidig fiskefartøyet. Husker man fartøyets reg.merke bedre enn fiskers nummer eller navn, kan man hoppe over dette feltet og gå videre til feltet for fiskefartøyets reg.merke Varelinjer på sluttseddel Varelinjeseksjonen inneholder opplysninger som tilhører selve landingen. Varelinjer opprettes på en av følgende måter; a) Når alle feltene i sluttseddelhodet er utfylt, og man går videre med Enter eller Tab tasten, vil første varelinje åpnes automatisk. b) Tast Enter i prisfeltet på den sist opprettede varelinjen, og ny varelinje åpnes automatisk. c) Klikk med høyre musetast i varelinjeseksjonen, velg Legg til i menyen som kommer opp. d) Tastekombinasjonen Ctrl + N i varelinjeseksjonen. e) Tastekombinasjonen Ctrl + Insert i varelinjeseksjonen. Side 27

28 Opplysninger på varelinjen Varekartoteket er delt inn i 4 forskjellige tilvirkningsgrader som er bestemt ut fra hvor stor lagsavgiften er; Rå vare, Ombordfrosset vare, Tilvirket vare og Ombordtilvirket vare. På en og samme sluttseddel kan det derfor bare oppgis varer med samme tilvirkningsgrad. Når første vare er valgt på første varelinje, vil programmet lese hvilken tilvirkningsgrad denne har, og filtrere utvalget i varekartoteket slik at det er i overensstemmelse med den første varen. Varenummer Anvendelse Bruttovekt Nettovekt Oppgi varenummeret direkte, eller gjør oppslag mot varekartoteket ved å taste F9 eller klikke på... -knappen bak feltet. Oppgir man ett ugyldig varenummer vil programmet også gjøre oppslag. Her kan man f.eks. søke på; torsk, torsk sluh eller torsk rund frossen. Jo mer man skriver jo mer nøyaktig blir søket.man kan også bruke piltaster for å bla en linje opp/ned, eller tastene PageUp og PageDown for å bla en side i gangen. Tast Enter eller dobbeklikk på ønsket vare for å velge denne. Det mest effektive er lære seg varenumrene slik at man slipper oppslag. I en startfase kan man notere ned de mest aktuelle varenumrene på ett papir. På den måten går registreringen raskere. Etter at varen er valgt, angir man anvendelse i nedtrekksfeltet ved å klikke direkte i feltet for å få en oversikt over tillatte anvendelser for varen, eller trykker på piltast (ned) for å bla fram til aktuelt anvendelse. Er det kun en anvendelse som er gyldig for varen, kommer den fram automatisk. Oppgis hvis fisken er ombordfrossen og innveid med emballasje (vekt inkl. kartonger og paller). Programmet hopper over dette feltet og direkte til nettovekt, da det er lite i bruk. For å kunne taste noe i feltet, må man klikke direkte i feltet. Når nettovekt er oppgitt, vil beløpet for varelinjen beregnes ut fra evt. minstepris som allerede har kommet fram i prisfeltet. Hvis bruttovekt ikke er oppgitt vil bruttovektfeltet få samme verdi som nettovekt. Side 28

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Enkel brukerveiledning Ekstranett Skagerakfisk

Enkel brukerveiledning Ekstranett Skagerakfisk Enkel brukerveiledning Ekstranett Skagerakfisk Skagerakfisk iverksetter f.o.m. onsdag 2. januar 2013 nytt system for utfylling av elektroniske landingssedler, pakksedler og sluttsedler. Innlogging skjer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister Brukerveiledning for elektronisk registreringsskjema for fødsler utviklet av Medisinsk fødselsregister (Programversjon 2.0.0) Versjon 1.0.1 Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen 22.09.06 Side 1 av 14

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Forskrift om landings- og sluttseddel

Forskrift om landings- og sluttseddel Forskrift om landings- og sluttseddel Dato FOR-2014-05-06-607 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 6 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer FOR-2003-01-22-57, FOR-1995-11-13-884

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

F O R R E T N I N G S R E G L E R

F O R R E T N I N G S R E G L E R F O R R E T N I N G S R E G L E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende fra 1. juli 2011 med seneste endring fra 14. mars 2014 1 Formål Forretningsreglene angir salgsvilkår og omsetningsformer for førstehåndsomsetning

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer