Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005

2 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech AS. Ytterligere eksemplarer av brukerhåndboken fås kjøpt ved henvendelse til Maritech AS. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken. Ved frigivelse av nye versjoner av programvaren vil det kunne bli avvik mellom programvaren og brukerhåndboken. Alle endringer og nye funksjoner omtales i skriv som medfølger oppgraderingen. Vi anbefaler å ta vare på disse som supplement til brukerhåndboken. Maritech AS Kårvåg 6530 Averøy Tlf: Fax: E-post: Internett: Maritech Support Tlf.: Fax: Internett: E-post: MARITECH er registrert varemerke for Maritech AS. WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS NT og WINDOWS 2000 er registrerte varemerker for Microsoft Corp. Sybase, SQL Anywhere er registrerte varemerker for Sybase Inc. Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON Systembeskrivelse Normal kjøreplan Om brukerhåndboken Ord og uttrykk Brukerstøtte STANDARD FUNKSJONER Menyer Standard tastebruk / musbruk Skrivere VIKTIGE KARTOTEK Fiskerkartotek Fartøykartotek Standard kartotek Varekartotek REGISTRERE SLUTTSEDDEL Introduksjon Opprette ny seddel Opplysninger i sluttseddelhodet Varelinjer på sluttseddel Direkte utskrift av sluttseddel FORSKUDD Registrere forskudd (regninger) Trekke forskudd på sluttsedler Nullstille (angre) forskuddstrekk Side 3

4 6 EDI (ELEKTRONISK DATA UTVEKSLING) Postlegge sluttsedler for sending Motta returmelding (kvitteringer) fra salgslaget Hente e-post / returmelding(er) Kontrollere returmelding fra salgslaget Rette feil i avviste sluttsedler BILAG TIL REGNSKAP Avgiftskontoer Kontostyring Reskontro på fisker Generering av bilag RAPPORTER Seddelrapporter SPESIELLE TEMA Oppdatering av nye minstepriser Makulering av sedler APPENDIX Feilmeldinger Database error: Vanlige feilmeldinger Side 4

5 1 INTRODUKSJON 1.1 Systembeskrivelse Maritech Sluttseddel er et spesialsystem for å håndtere omsetning av fisk, med funksjoner for å rapportere til fiskerimyndighetene. Dette gjør det enkelt å overholde de korte tidsfrister som stilles av salgslaget for innrapportering av opplysninger som gjelder fangst og omsetning. Maritech Sluttseddel gir deg blant annet disse funksjonene: Standard varekartotek med oppdaterte minstepriser fra salgslaget Registrering og utskrift av sluttseddel Automatisk tildeling av sluttseddelnummer ved registrering av sluttseddel Håndtering av forskuddstrekk på sluttseddel Automatisk beregning av relevante avgifter på sluttseddel Overføring av sluttsedler med epost til salgslaget Kvitteringer fra salgslaget Side 5

6 1.2 Normal kjøreplan Etter den skal sluttsedler sendes daglig til salgslaget. Den mest hensiktsmessige arbeidsgangen blir som følger; Forskudd på sluttseddel Uavhengig av når sluttsedler registreres kan man registrere det fiskerne er skyldig kjøper, for senere å trekke det som forskudd på fiskernes sluttsedler. (Se. kap. 5) For hver landing 1) Registrering av sluttseddel Sluttseddel registreres direkte ved landing. Alternativt kan man skrive en manuell sluttseddel på salgslagets godkjente blanketter (utstyrt med fortrykt seddelnummer), og senere registrere disse i systemet. (Se. kap. 4) 2) Utskrift av sluttseddel Når sluttseddelen er ferdig registrert skrives den ut direkte i 2 eksemplarer, ett til fisker og ett til kjøper. Begge parter skriver under på begge eksemplarene. For manuelt utfylte sluttsedler skal det ikke skrives ut sluttsedler på blankett fra systemet. (Se. kap. 4) Det er av praktiske årsaker ikke noe krav fra salgslaget at beløp for trukket forskudd skal angis på sluttseddel-blankett. Sluttseddel skrives som oftest lenge før kjøper har oversikt over hva fisker har av regninger som skal trekkes som forskudd på sluttseddel. Ved dagens slutt (neste morgen) 3) Trekke forskudd på sluttsedler Hvis forskudd(regninger) er registrert på forhånd, må dette trekkes på sluttsedlene før de postlegges og sendes med e-post til salgslaget. Dette gjøres samlet for alle dagens sluttsedler, og programmet trekker maksimum 25% av hver sluttseddels totale varebeløp, selv om det er registrert en regning med ett større beløp. Regninger som er større enn at de kan trekkes i sin helhet på Side 6

7 sluttseddel vil ligge igjen med ett restbeløp i systemet, og vil kunne trekkes på fiskers neste sluttseddel. (Se. kap. 5) 4) Postlegge og sende sluttsedler til salgslaget Når evt. forskuddstrekk er utført er tiden inne for å postlegge og sende dagens sluttsedler til salgslaget. Sluttseddel-meldingen, som inneholder opptil flere sluttsedler, sendes med e-post til salgslaget hvor sluttsedlene behandles maskinelt, og en kvittering for mottatte sluttsedler genereres automatisk og sendes i retur til kjøper. Sluttsedler som er postlagt for sending, får en sperre slik at de ikke kan postlegges og sendes flere ganger. (Se. kap. 6) 5) Motta returmelding for sendte sluttsedler Etter ca minutter kan returmelding(kvittering) hentes inn via e- postsystemet. Dette skjer ved at man henter e-post på vanlig måte. Ut i fra emnefeltet på e-postmeldingen ser man om man har mottatt returmeldingen. Returmeldingen leses inn i sluttseddelsystemet hvor den oppdateres mot de aktuelle sluttsedler. Kontrollere om sluttsedlene blir merket med status Godkjent eller Avvist. (Se. kap. 6) 6) Rette feil på Avviste sluttsedler Har en eller flere sluttsedler blitt avvist, leser man Kvitteringslisten for å se hva som er feil på sluttseddelen. Der står det også om feilen refererer til en spesiell varelinje eller gjelder for hele sluttseddelen. Sperren for postlagte/sendte sluttsedler oppheves for de sluttsedler som er avvist, slik at de kan postlegges på nytt. Etter at alle rettinger er gjort på de avviste sluttsedlene er de klare for ny innsending. Gjenta punkt 4 6 til sluttsedlene har status Godkjent. (Se. kap. 6) Side 7

8 1.3 Om brukerhåndboken Vi anbefaler at du leser kapittel 2 Standard funksjoner før du tar til med å bruke systemet, der står det beskrevet hvordan du beveger deg i menyer, hvilke taster som er standard for Maritech-systemene og lignende. Håndboken dekker ikke generell pc-bruk, installasjon av programmene, konfigurering av pc og lignende. For informasjon om installasjon, konfigurering, brukere etc. se brukerhåndboken for Maritech Master. Vi forutsetter at brukeren har kjennskap til salgslagets forretningsregler og de lover og regler som gjelder for førstehåndsomsetning av fisk. All omtale i denne håndboken baserer seg på norsk utgave av operativsystemet Windows. Dersom du har engelsk versjon (eller et annet språk) må du finne de tilsvarende uttrykkene på det aktuelle språket. 1.4 Ord og uttrykk Klient En klient er et separat firma/foretak som det registreres data for. En klient vil normalt ha sitt eget organisasjonsnummer, eller på annen måte være en selvstendig enhet. Det er ingen overføring av data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene i en installasjon. Kartotek Register med en bestemt type informasjon. Eksempel på dette er fiskerregisteret, fartøyregisteret, vareregisteret, etc. Informasjonen i kartotekene er normalt faste opplysninger som benyttes ved registrering, utskrifter etc. Bruk Mottaksstasjon hvor landingene skjer og angis med bl.a. mottaksstasjonens godkjennings-nummer og tilhørende kjøpernummer i salgslaget. All registrering av sluttsedler og evt. forskudd skjer med egne sett pr. bruk. Side 8

9 Fisker/rederi Firma/person det kjøpes fisk av, og som står oppført som oppgjørsansvarlig hos salgslag. Oppgjørstype Forskjellige sett med behandlingsregler for sluttseddel(førstehåndsomsetning) eller avregning (andrehåndsomsetning). Bestemmes ut fra hvem som er selger og hvordan oppgjør for mottatt fangst /kjøp skal skje. Parametre som styrer dette er om fisker/leverandør er norsk eller utenlandsk, og om kjøper har dispensasjon fra oppgjør gjennom salgslaget. Oppgjørstype styrer også hvordan man blir fakturert fra bl.a. salgslaget. Forskudd Regning på fisker som kan trekkes over sluttseddel. Tilsvarende beløp vil salgslaget redusere i utbetaling til fisker og på faktura til kjøper. Vare Beskriver de produkt som er definert av salgslaget, og som skal benyttes på sluttseddel. En vare består av følgende elementer; Fiskeslag, tilstand, konserveringsmåte, leveringsmåte, kvalitet og størrelse. Flere av varene har også minstepriser fastsatt i prisforhandlinger. Systemet er levert med ferdig definert vare-registeret som jevnlig oppdateres. Side 9

10 1.5 Brukerstøtte Noter hva som ble gjort og nøyaktig feilmelding (se også foranstående avsnitt). Det er til stor hjelp for den som skal hjelpe deg dersom du har så detaljert informasjon som mulig om problemet. Skriftlig informasjon sendt på telefax eller som E-post gir ofte raskere løsning enn når problemet skal forklares muntlig på telefon. Du kan gjerne sende oss skriftlig informasjon som bakgrunn og be oss ta kontakt. På den måten har våre support-konsulenter et bedre grunnlag for å bistå på telefon. Maritech AS har eget supportsenter bemannet med konsulenter som vil forsøke å hjelpe deg. Dersom vedkommende ikke selv kan hjelpe deg, vil han oversende saken videre til spesialist. Kontakt Maritech Support: Telefon: Telefax: E-post: Internett: Side 10

11 2 STANDARD FUNKSJONER I det følgende er enkelte generelle trekk ved programmene i Maritech-familien forklart. I tillegg gjennomgås noen av standard-funksjonene i Windows som også kan være nyttige å kjenne til for å øke effektiviteten i bruken av Maritechprogrammene. Programmene i Maritech-familien følger Windows-standarden så langt dette har vært mulig. 2.1 Menyer Øverst på skjermen er det en menylinje som inneholder hovedmenyen for programmet. Du kan aktivere et menypunkt ved å klikke på teksten med musen eller ved å bruke hurtigtaster. Hvert menypunkt har en strek _ under en av bokstavene, eksempel: Kartotek. Ved å holde nede Alt tasten og trykke på bokstaven med strek under vil menypunktet aktiveres. Når et menypunkt i hovedmenyen aktiveres kommer de enkelte punktene på vedkommende undermeny tilsyne. En del av undermenyene har igjen undermenyer, dette vises som en liten sort trekant til høyre for menypunktet. Neste undermeny kommer frem når du holder musen over menypunktet. Side 11

12 2.2 Standard tastebruk / musbruk Maritech programmene bruker høyre musknapp i mange sammenhenger. Når du skal legge til en linje, slette en linje etc. i en tabell kan du klikke med høyre musknapp inne i det aktuelle vinduet. Du vil da få frem en liten meny hvor du kan velge bl.a. Legg til. Merking av rader: For å merke en linje i en tabell klikk med musen en gang på linjen. Du vil se at linjen blir markert. Hvis du deretter klikker på en annen linje vil markeringen flytte seg dit. I en del sammenhenger er det praktisk å merke flere linjer i samme bilde. For å merke utvalgte enkeltlinjer holder du Ctrl tasten nede mens du klikker. Markeringen vil da bli stående på de forrige linjene du har merket, slik at du kan merke flere linjer på en gang. Hvis du skal merke alle linjer innenfor et område må du først klikke på første linje som skal merkes. Deretter holder du Shift tasten ( ) nede mens du klikker på siste linje. Alle mellomliggende linjer vil da bli markert. Bruk av tastaturet: Alle programmene i Maritech-familien kan bruke tastaturet i stor grad som alternativ til musen. Programmene følger standard for tastebruk i Windows, samt at Maritech har definert noen ekstra funksjoner for å effektivisere daglig bruk. I tabellen under er de fleste tastatur-funksjoner opplistet. Funksjon Neste felt Tastebruk Tabulator Forrige felt Shift + tabulator Lukk vindu Ctrl + F4 Oppslag i nedtrekksliste F4 eller Alt + Pil ned Oppslag mot tabell F9 eller * Merk hele feltet Shift og End/Home Slett innhold i felt Marker og Del Gå til menylinje Alt eller F10 Velg menypunkt eller knapp Alt + understreket bokstav Gå til neste skilleark Ctrl + Pil høyre Gå til forrige skilleark Ctrl + Pil venstre Oppfrisk vindu (hent data igjen) F5 Side 12

13 Lag ny linje i vinduet Slett valgt linje Skift mellom program Skift mellom vindu Til Start-menyen Ctrl + N eller Ctrl + Insert Ctrl + Delete Alt + Tab Ctrl + Tab Ctrl + Esc 2.3 Skrivere Maritech-programmene benytter Windows skriveroppsett, dvs. skriverne som er installert i operativsystemet Windows. Dette medfører at standard skriver i Windows også er standard skriver for Maritech-programmene. Alle utskrifter blir sendt til standard-skriveren dersom du ikke velger en annen skriver. Alle innstillinger for skrivere finner du ved å klikke på Windows Start knapp, menyvalget Innstillinger, Skrivere. For å sjekke hvilken skriver som er standard kan du med Windows 98 se hvilken av skriveren i Skrivermappen som har en hake på seg. Med Windows 95 og Windows NT må du klikke på en skriver med høyre musetast og sjekke om menyvalget Angi som Standard har hake foran seg eller ikke. Dette gjentas for hver skriver inntil du finner den som er markert som standard-skriver. Utskrifter fra Maritech programmene kan sendes på telefax, dersom du har et datafax-system. De fleste datafax-programmer installer en egen skriver som kan velges for å sende en utskrift via telefax. På denne måten kan du enkelt sende utskrifter direkte på telefax fra egen PC. Legge til skriver: Dersom du skal benytte en skriver som ikke finnes i Skriver-mappen må du legge til skriveren. Bruk ikonet Legg til skriver og følg anvisningene på skjermen for å finne skriver- driveren fra produsenten av skriveren. Dersom du ikke finner ut av dette kan du lese dokumentasjonen for skriveren eller kontakte skriver-leverandøren eller andre som har kunnskaper om dette. Side 13

14 3 VIKTIGE KARTOTEK 3.1 Fiskerkartotek Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Fisker/rederi og du får fram følgende skjermbilde som viser alle fiskere som er opprettet; Opprette ny fisker: Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte fiskerne vises. Følgende meny kommer frem (Klikk Legg til); Side 14

15 Endre på eksisterende fisker: Dobbelklikk eller tast Enter på ønsket fisker (linje) i tabellen. Felter som må fylles ut er følgende; Fiskernummer Firmanavn/(Etternavn og Fornavn) Adresse Postnummer Tildeles automatisk når ny fisker opprettes. Feltet brukes til å velge når man skal registrere forskudd og sluttsedler. Fyll ut enten navnet på firmaet, eller bruk feltene for Etternavn og Fornavn. Firmanavn benyttes for rederi. Gateadresse eller postboks fylles ut om nødvendig. Landkode settes automatisk til NO for Norge. Oppgi postnummeret direkte eller gjør oppslag mot poststedkartoteket ved å taste F9 i feltet eller klikke på... -knappen bak feltet. Side 15

16 Identitetsnr. Org.Nr. Nasjonalitet Skattekommune (Høvedsmannsnr) Feltet skal alltid oppgis. Dette er enten ett fødselsnummer (11 siffer) eller ett Organisasjonsnummer (9 siffer). Når fødselsnummer oppgis vil programmet teste om det er gyldig etter modulus-11 metoden. Oppgis ett Org.Nr vil samme nummer gjentas på neste felt når ny fisker opprettes. Oppgi fiskers organisasjonsnummer hvis fisker har slikt nummer.(se forrige felt). Feltet oppgis uavhengig av om det også er oppgitt fødselsnummer i forrige felt. NOR for Norge kommer opp automatisk. taste F9 i feltet eller klikke på... -knappen bak feltet for oppslag. Fiskers Skattekommune. Til fiskeren må det også knyttes ett fiskefartøy. Dette gjøres ved å klikke med høyre musetast i området for fartøy nederst til høyre i skjermbildet. Klikk på menypunktet Legg til i den lille menyen som dukker opp, og du får opp fartøyregisteret. Dobbelklikk på aktuelt fartøy for å velge dette. Hvis fartøy må opprettes før du knytter det til fisker se kapittel om fartøykartotek. Side 16

17 3.2 Fartøykartotek Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Fartøy og du får fram følgende skjermbilde: I dette kartoteket opprettes alle faste opplysninger om fartøyet. Etter at ett fiskefartøy er opprettet skal det normalt knyttes til en fisker. Informasjonen som legges inn her brukes bl.a. på utskrift av sluttseddel og ved sending av sluttsedler til salgslaget, og andre funksjoner i systemet. Opprette nytt fartøy: Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte fartøyene vises. Følgende meny kommer frem (Klikk Legg til); Side 17

18 Endre på eksisterende fartøy: Dobbelklikk eller tast Enter på ønsket fartøy (linje) i tabellen. Alle fartøy som skal knyttes til en fisker må være av fartøy-typen Fiskerfartøy / annet. 3.3 Standard kartotek De fleste av disse kartotekene har kodesett fra Norsk Standard (NS9400) for førstehånds-omsetning av fisk, eller er definert av salgslaget. VIKTIG! Det må ikke opprettes nye poster, foretas endringer eller slettinger i følgende kartotek; Fangstfelt Redskap Sone Fiskeslag / produkttilstand/ konserveringsmåte/ leveringsmåte/ kvalitet/ størrelse Anvendelse Tilvirkningsgrad Side 18

19 3.4 Varekartotek VIKTIG! Varekartoteket er definert av salgslaget, og nye varer må verken opprettes eller endres da dette vil oppfattes som ukjente varer av salgslagets omsetningssystem. Varer skal heller ikke slettes. Det eneste som kan endres på en vare er selve prisen. Varekartoteket oppdateres ved hver hovedprisforhandling som skjer 3 4 ganger årlig. Maritech distribuerer da en komplett produkt- og prisfil med e-post til fiskekjøper. Start med å velge menypunktet kartotek i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Vare og Vare på nytt i neste undermeny. Side 19

20 4 REGISTRERE SLUTTSEDDEL 4.1 Introduksjon Start med å velge menypunktet Registrering i hovedmenyen. I undermenyen velges menypunktet Seddel og du får fram følgende skjermbilde: Skjermbildet viser en oversikt over de registrerte sluttsedler for angitt periode, bruk og oppgjørsform. Periode settes automatisk til dagens dato. Nedtrekksfeltet for Bruk viser det bruket som sist var valgt. Nedtrekksfeltet for Oppgjørsform settes alltid til (OGL) Direkte oppgjør Norsk. Import seddel Knappen benyttes kun for de som skal motta sluttsedler sendt fra underbruk. Systemet må konfigureres spesielt for å kunne gjøre dette. Forskudd Knappen benyttes i forbindelse med trekk av forskudd på sluttsedler (se kap. 5). Utskrift Knappen benyttes når man skal skrive ut Sammendrag, flere sedler samtidig eller seddeljournal (se kap. 7). EDI Knappen benyttes i forbindelse med elektroniske meldinger (se kap. 6). Side 20

21 Velg periode Perioden vises med ukenr. og dato. Hvis ønskelig kan man få fram sluttsedler for flere dager ved å utvide perioden enten ved å taste ny dato eller klikke på pilene i ukefeltene eller datofeltene. Knappene < Forrige, I dag og Neste > benyttes hvis man vil vise sedler for kun en dato i gangen (forrige dato, dagens dato og neste dato). Velg Bruk Hvis det er opprettet flere enn ett bruk, klikker man direkte i feltet for bruk, for å få en oversikt over alle brukene, eller trykker på piltast (ned) for å bla fram til aktuelt bruk. Velg oppgjørsform Oppgjørsformen bestemmes ut fra hvem det kjøpes fisk fra. Her skilles det på norske fiskefartøyer, fartøy man eier selv, utenlandske fartøyer og andre fiskekjøpere. Oppgjørsformen er også med å bestemme hvordan salgslaget skal fakturere fiskekjøper, og hvem som skal foreta utbetaling til den som lander/leverer fisken. (OGL) Direkte oppgjør Norsk: Gjelder førstehåndsomsetning av norske landinger hvor oppgjøret går gjennom salgslaget. Fiskekjøper blir fakturert av salgslaget for fangsten inkl. mva og evt. trekk av forskudd. Det er også salgslaget som foretar utbetaling til fisker. Den vanligste og mest utbredte oppgjørsformen. (OGL) Direkte oppgjør Utenlandsk: Denne oppgjørsformen er ikke aktuell. Salgslaget har ennå ikke noen formell avtale med utenlandske selskaper om oppgjør for fangst. Ordinær oppgjør Norsk: Gjelder førstehåndsomsetning av norske landinger hvor fiskekjøper har dispensasjon fra ordningen med oppgjør gjennom salgslaget, og fått tillatelse til å foreta oppgjøret selv. Dette er aktuelt for de fiskekjøpere som eier eller er medeier i fiskefartøyet det kjøpes fisk fra. Oppgjør for fangsten skjer da som regel internt i kjøpers konsern. Salgslaget vil kun fakturere for lagsavgift, pensjonstrygd, produktavgift, strukturavgift og mva av lagsavgift. Side 21

22 Ordinær oppgjør Utenlandsk: Gjelder førstehåndsomsetning av utenlandske landinger. Salgslaget vil kun fakturere for lagsavgift og mva. av lagsavgift. Faktura for selve kjøpet kommer fra det utenlandske fiskefartøyets agent eller rederi. Avregning Norsk: Gjelder andrehåndsomsetning av fisk (kjøp av fisk fra annen bedrift). Denne type kjøp har ingen krav om innrapportering til salgslaget, med mindre man søker om føringstilskudd. Det er ikke mulig å sende slike sedler elektronisk til salgslaget. Salgslaget er heller ikke involvert i selve oppgjøret. Avregning Utenlandsk: Samme som for Avregning Norsk, men benyttes hvis fangsten opprinnelig (i førstehånd) er landet fra utenlandske fiskefartøy. Oppgjørstypen er aktuell hvis man har behov for å skille på norsk og utenlandsk landet fangst i.f.m. med eksport og tollfritak. Metoder for sluttseddelføring Sluttsedler kan skrives på to forskjellige måter alt etter hva som passer best for den enkelte bedrift. Den mest effektive måten er å registrere sluttseddel direkte inn i systemet, og skrive den ut i to eksemplarer på skriver mens fisker er tilstede. Til dette benyttes salgslagets godkjente blanketter som er tilpasset laserskriver og blekkskriver. Sluttseddelnummeret tildeles automatisk av systemet fra en forhåndsdefinert nummerserie, og skrives også ut på selve sluttseddelblanketten. Fisker får sin maskinskrevne gjenpart hvor begge parter har signert. På steder hvor det er upraktisk med datamaskin, kan man benytte salgslagets manuelle sluttseddelblokker. Sluttseddel skrives for hånd og må senere registreres inn i systemet, hvor man også må oppgi sluttseddelnummeret som står trykt på blanketten. Utskrift av sluttseddel på skriver er ikke nødvendig da fisker allerede har fått sin håndskrevne sluttseddelgjenpart. Ulempen med denne måten å skrive seddel på, er at for hver seddel man skriver, må man skrive om igjen faste opplysninger som allerede ligger i systemet klare til gjenbruk. Dette gjelder spesielt opplysninger om kjøper, fisker, fartøy og produkt inkl. minstepris. Side 22

23 4.2 Opprette ny seddel Start med å klikke med høyre musetast i det store hvite området hvor de registrerte sluttsedlene vises. Følgende meny kommer frem; Klikk deretter på menypunktet Legg til (vil man endre/rette på en tidligere registrert sluttseddel, må man dobbelklikke eller taste Enter på ønsket seddel) Opplysninger i sluttseddelhodet Når ny sluttseddel skal registreres starter man med å fylle ut sluttseddelhodet. Markøren hopper over feltet for sluttseddelnummer, og stiller seg i feltet for salgsdato. Sluttseddelnummeret tildeles som regel automatisk når seddel lagres, hvis man da ikke skal registrere håndskrevne sluttsedler. I sistnevnte tilfelle må Side 23

24 sluttseddelnummeret oppgis i feltet Seddelnr. Dette gjøres ved å taste Shift + Tab (forrige felt) til man er i riktig felt, eller klikke direkte i feltet. Sluttseddelhodet Sluttseddelhodet er delt opp i logiske seksjoner med opplysninger som vedrører Omsetning, Kjøper, Fisker, Fiskefartøy, Fangsten og Landingen. Seksjonene fylles også ut i nevnte rekkefølge. Opplysningene som kan oppgis er stort sett variable opplysninger. De faste opplysningene hentes fram fra egne kartotek for aktuell kjøper, fisker og fartøy idet seddel skrives ut eller sendes elektronisk til salgslaget. Flere av feltene får også standardverdier som forslag. Standardverdiene gir den mest sannsynlige eller vanlige verdien for ett felt, og skal overstyres hvis den ikke passer. Dette gjelder bl.a. datoer, omsetningsform, kvotetype og sone. Ikke alle feltene er påkrevd å fylle ut, med mindre forholdene tilsier det. Her kan nevnes felter for Etterbetaling, Reg.merke ved landing til kjøpers brønnbåt/kjøperfartøy/transportskip, Reg.merke ved landing fra brønnbåt/kjøperfartøy/transportskip, Ulovlig fangst, NØS sør om 62. breddegrad, Fangstdagbokens nummer, Fangstdagbokens turnummer, Referanse til landingsseddelnummer, Antall stykk hvor kvote ikke går på kg. og Godkjenningsnummer for forrige og neste mottaksstasjon ved evt. dellandinger. Side 24

25 Påkrevde opplysninger Sluttseddelnr Feltet er blankt når ny seddel opprettes og tildeles idet seddelen lagres. Hvis sluttseddelen er skrevet for hånd må sluttseddel-nummeret tastes inn. Omsetningsform Viser hvordan fisken er omsatt og vil fungere som en statistisk opplysning for salgslaget. Kaisalg er ikke aktuell da det er fisker selv som fyller ut slike sedler. Salgsdato Dato for når omsetningen skjer. I de fleste tilfeller er det sammenfallende med dato for landingen. Unntaket er f.eks. ved kjøp av tilvirket vare og ved auksjon. Ved å dobbelklikke i feltet kan man velge dato fra en kalender. Ved å bruke - -tasten på det numeriske tastaturet går man en dato tilbake for hvert tastetrykk. Fiskernr. Oppgi fiskernummeret direkte (må ikke forveksles med høvedsmannsnr. eller Org.nr.), eller gjør oppslag mot fellesoversikten for fisker og fartøy. Tast F9 eller klikke på... -knappen bak feltet. Fiskefartøyets Oppgi reg.merke direkte, eller gjør oppslag mot reg.merke fellesoversikten for fisker og fartøy. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Når oppslag gjøres fra dette feltet, er søkefelt og sorterting rettet mot fartøyets navn. Det er verdt å merke seg at hvis fartøyet ikke er opprettet tidligere, kan det hende at fisker er det, men med ett annet fiskefartøy. Da er det nok å søke fram fiskeren, opprette fiskefartøyet, og knytte det til fiskeren (se kap. 3 - Fiskerkartotek /Fartøykartotek). Flere forskjellige fartøy kan i prinsippet knyttes mot samme fisker, og flere Antall personer ombord Fangstdato Fangstår fiskere kan ha tilknyttet det samme fartøyet. Besetningsstørrelse ombord i fartøyet. Hvis dette er oppgitt i fartøykartoteket kommer det opp som forslag, men kan overstyres. Denne opplysningen er viktig for salgslaget da den styrer regler for bl.a. påleggstrekk. Dato får når fisket har pågått. Har dette pågått over flere dager, skal siste dato for turen oppgis. Årstall for når fisket har foregått. Har fisket foregått over ett årsskifte må det skrives en sluttseddel for hvert av årene. På begge sluttsedlene må det imidlertid oppgis samme fangstdato, altså siste fangstdato for turen. Side 25

26 Kvotetype Opplysningen benyttes av fiskerimyndighetene for at de skal kunne føre et korrekt kvoteregnskap. Redskap Tosifret kode. Dette er også ett oppslagsfelt hvor man kan få en oversikt over gyldige redskap. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Fangstfelt Femsifret kode hvor første siffer angir om havområde (0) eller kystområde (8). Feltet er også ett oppslagsfelt hvor kun gyldige fangsfeltkoder kan oppgis. Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Fungerer best ved å taste inn koden direkte. Sone Økonomisk sone / sone hvor fisket har pågått. Oppgis med tre-bokstavs landkode eller koder for spesielle soner (koder som begynner med bokstaven X). Tast F9 eller klikk på... -knappen bak feltet. Eksempel på soner; NOR Norge ISL Island XXX Internasjonalt farvann XBS Smutthullet internasjonalt omr. i Barentshavet XEU EU-sonen XJM Fiskerisonen rundt Jan Mayen XNB Smutthavet internasjonalt omr. i Norskehavet XNE NEAFC XSV Vernesonen rundt Svalbard XAA Gråsonen tilstøtende omr mellom Norge og Russl. Landingsdato Dato for når landingen skjer. I de fleste tilfeller er det sammenfallende med dato for omsetning. Unntaket er f.eks. ved kjøp av tilvirket vare og auksjon. Klokkeslett Klokkeslett for når landingen er ferdig. Hvis sluttseddel registreres direkte ved landing er det bare å godta klokkeslettet som foreslås. I fisker- og fartøy-oversikten kan man søke etter navnet til tidligere opprettede fiskere. Tast Enter el. dobbelklikk for å velge. Hvis fisker ikke finnes, må Side 26

27 denne opprettes. Dette gjøres enten ved å klikke på knappen Fisker, eller gå via meny-punktene Kartotek og Fisker for å få opp fiskerkartoteket. Tips! Klikk på kolonneoverskriften for å endre sortering. Fisker og fiskefartøyet knyttes sammen når disse opprettes (se kap. 3), og ved å velge fisker velger man samtidig fiskefartøyet. Husker man fartøyets reg.merke bedre enn fiskers nummer eller navn, kan man hoppe over dette feltet og gå videre til feltet for fiskefartøyets reg.merke Varelinjer på sluttseddel Varelinjeseksjonen inneholder opplysninger som tilhører selve landingen. Varelinjer opprettes på en av følgende måter; a) Når alle feltene i sluttseddelhodet er utfylt, og man går videre med Enter eller Tab tasten, vil første varelinje åpnes automatisk. b) Tast Enter i prisfeltet på den sist opprettede varelinjen, og ny varelinje åpnes automatisk. c) Klikk med høyre musetast i varelinjeseksjonen, velg Legg til i menyen som kommer opp. d) Tastekombinasjonen Ctrl + N i varelinjeseksjonen. e) Tastekombinasjonen Ctrl + Insert i varelinjeseksjonen. Side 27

28 Opplysninger på varelinjen Varekartoteket er delt inn i 4 forskjellige tilvirkningsgrader som er bestemt ut fra hvor stor lagsavgiften er; Rå vare, Ombordfrosset vare, Tilvirket vare og Ombordtilvirket vare. På en og samme sluttseddel kan det derfor bare oppgis varer med samme tilvirkningsgrad. Når første vare er valgt på første varelinje, vil programmet lese hvilken tilvirkningsgrad denne har, og filtrere utvalget i varekartoteket slik at det er i overensstemmelse med den første varen. Varenummer Anvendelse Bruttovekt Nettovekt Oppgi varenummeret direkte, eller gjør oppslag mot varekartoteket ved å taste F9 eller klikke på... -knappen bak feltet. Oppgir man ett ugyldig varenummer vil programmet også gjøre oppslag. Her kan man f.eks. søke på; torsk, torsk sluh eller torsk rund frossen. Jo mer man skriver jo mer nøyaktig blir søket.man kan også bruke piltaster for å bla en linje opp/ned, eller tastene PageUp og PageDown for å bla en side i gangen. Tast Enter eller dobbeklikk på ønsket vare for å velge denne. Det mest effektive er lære seg varenumrene slik at man slipper oppslag. I en startfase kan man notere ned de mest aktuelle varenumrene på ett papir. På den måten går registreringen raskere. Etter at varen er valgt, angir man anvendelse i nedtrekksfeltet ved å klikke direkte i feltet for å få en oversikt over tillatte anvendelser for varen, eller trykker på piltast (ned) for å bla fram til aktuelt anvendelse. Er det kun en anvendelse som er gyldig for varen, kommer den fram automatisk. Oppgis hvis fisken er ombordfrossen og innveid med emballasje (vekt inkl. kartonger og paller). Programmet hopper over dette feltet og direkte til nettovekt, da det er lite i bruk. For å kunne taste noe i feltet, må man klikke direkte i feltet. Når nettovekt er oppgitt, vil beløpet for varelinjen beregnes ut fra evt. minstepris som allerede har kommet fram i prisfeltet. Hvis bruttovekt ikke er oppgitt vil bruttovektfeltet få samme verdi som nettovekt. Side 28

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer