Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek."

Transkript

1 Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig planlagt, de siste detaljene om innholdet legges etter hvert på plass. Rammene for Diabeteskonferansen til høsten er lagt, og Sentralstyret, det nasjonale styret for Ungdiabetes, det nasjonale barn/familieutvalget (BFU), og ikke minst sekretariatet er i full gang med detaljering av innholdet i de mange parallelle sesjonene. På Lederforum deltar lederne i fylkeslagene sammen med Sentralstyret. To av fylkeslederne er med i programkomiteen, og innholdet i programmet preges av analyse og rådgiving omkring utvikling av Diabetesforbundet. Diabeteskonferansen er åpen for alle tillitsvalgte. Denne konferansen har både diabetesfaglige og organisasjonsfaglige temaer, og den skal være en oase for tillitsvalgte som legger ned mange timer for å hjelpe andre med diabetes. Det skal være motivasjon og opplæring, men her skal du også få noe igjen helt til egen nytte. Sentralstyret mener fylkesog lokallagene bør strekke seg langt og åpne for at mange får være med på denne konferansen. Dette er en investering laget vil få igjen for. Landsmøtet 2012 er under planlegging. Noen praktiske ting er allerede lagt på plass. Arbeid med noen saker er i gang. Og her vil jeg sterkt oppfordre dere alle til å være med på forberedelsene. Blant annet utredes nå spørsmålet om hvor stort landsmøtet (etter 2012) skal være, og hvordan plassene skal fordeles. Landsmøtet har bedt om en slik utredning, og det er viktig at dere bidrar i prosessen og ikke venter til dere møtes på landsmøtet før dere ytrer meninger. Det samme gjelder når vi etter hvert skal lage forslag til handlingsplan for de neste tre årene; ikke sitt på gjerdet helt til landsmøtet. Innspill tidlig og underveis i prosessen gir bedre resultat, uten at det hindrer dere i å mene noe på landsmøtet. Fortsett det gode arbeidet du allerede gjør. Diabetes er i vinden som aldri før, og vi trenger en sterk, entusiastisk og motivert organisasjon til å manøvrere skuta videre. Sammen om diabetes og sammen for diabetes! Sindre Børke forbundsleder Møter om særfradrag Før påske var Diabetesforbundet i to viktige møter om særfradragsaken. 7. april stilte generalsekretær Bjørnar Allgot, sammen med rådgiverne Camilla Faarlund Øksenvåg og Linda Markham, i Skattedirektoratet for å utveksle erfaringer fra ligningsbehandlingen i fjor. På møtet kom det frem at Skattedirektoratet har instruert alle de regionale skattekontorene om å benytte en annen beregningsmåte for merutgifter til kost enn den beregningsmåten som har vært gjeldene praksis de siste årene. Dette reagerte Diabetesforbundet kraftig på, og etter massiv lobbyvirksomhet trakk Skattedirektoratet tilbake instruksen. Skattedirektoratet åpner også for at de som fikk strøket fradraget sitt i 2009 på grunn av den nye beregningsmetoden, skal få ligningen sin gjenopptatt. 11. april var Diabetesforbundet, ved forbundsleder Sindre Børke og rådgiver Linda Markham, invitert til Finansdepartementet for å snakke om særfradragsordningen. I tillegg til Diabetesforbundet var også representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund invitert. Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet orienterte om departementets behandling av særfradragssaken og prosessen videre. Det kom klart frem at ordningen vil bli avviklet, og at det skal utredes andre alternative ordninger for kompensasjon for sykdomsutgifter. Diabetesforbundet vil bli trukket inn i dette arbeidet, og det blir viktig med god brukermedvirkning for å sikre at ingen taper på omleggingen.

2 Idépakke om frisklivssentral I løpet av et par uker vil samtlige lokalforeninger få en verktøykasse for samhandlingsreformen og frisklivssentraler. Av Sven Grotdal Frisklivssentraler er allerede på gang i godt over 100 kommuner der vi har lokalforeninger, og jeg vil gjette på at vi er med i rundt 10 av dem, basert på det jeg har hørt nyss om. Noen steder har kommunen tatt kontakt. Jeg vet også at lokalforeninger har meldt seg og sagt generelt at de vil være med, mens andre har tatt direkte kontakt med kommunen og kommet med innspill, sier Børke. Han understreker at verktøykassen eller idépakken skal være nettopp det: et sett av maler som kan brukes av lokalforeningene, som på sin side må forme sine egne forventninger, tilbud og avtaler. Poenget med denne pakken er å lage en så lav terskel som mulig for lokalforeningene når de skal melde seg på til samarbeid med kommunen de holder til i, sier forbundsleder Sindre Børke. I skrivende stund er han fortsatt ikke helt ute av tenkeboksen om alle detaljer i innholdet, men målet er klart: Diabetesforbundet lokalt bør være en aktiv part i utviklingen av frisklivssentraler og andre aspekter ved samhandlingsreformen. Innholdet må være en eller flere maler for hvordan kommunen kan kontaktes og målsetningen for kontakten, samt omtaler av hva vi mener og tror Diabetesforbundet kan tilby i forhold til frisklivssentralene. Grunnleggende avtaler er allerede utarbeidet av Frivillighet Norge og Kommunens Sentralforbund, KS. Når noen av våre lokalforeninger føler seg modne, kan Diabetesforbundet sentralt være med på å forme lokale avtaler, i hvert fall i starten, sier forbundsleder Sindre Børke. Han håper en lavere terskel vil føre til mer pågåenhet fra lokalforeningene. En idé er for eksempel å påta seg ansvaret for å etablere og drifte motivasjonsgrupper, viser han til. I forkant i Stokke kommune I Stokke i Vestfold er Diabetesforbundet med på å forme en kommunal stilling. Av Sven Grotdal Stokke kommune, mellom Tønsberg og Sandefjord, har sett lyset, i følge lokalforeningsleder Dagfinn Østbye. Det startet med lokalforeningens 10-årsjubileum i februar, der både ordfører, folkehelsekoordinator og virksomhetsleder for helse, omsorg og rehabilitering var invitert. Så ble Østbye invitert som foredragsholder på et samhandlingsmøte i april, der både fylkeslegen, prosjektleder for samhandlingsreformen i Vestfold, lokaladministrasjon og lokalpolitikere var blant de 85 deltakerne. Der ble de presentert for klare tall, blant annet for udiagnostiserte og hva veksten i antall diabetestilfeller vil koste på litt sikt. Nå ønsker kommunen å komme i forkant av utviklingen og tenke mer forebyggende. Ett steg på den veien er etableringen av en egen diabetessykepleierstilling i kommunen. Verken innhold eller stillingsprosent er fastsatt, men prosessen er uansett interessant: Hun som skal inn i stillingen tok kontakt og lurte på hva vi synes skal være hennes oppgaver. Etter litt research ringte jeg en liten kommune i Telemark, der det viser seg at de har utarbeidet en 15-siders Power Pointpresentasjon som er et perfekt opplegg for en diabetessykepleierstilling. Den er et godt grunnlag for oss og kan vel også være det for mange andre kommuner, hvis den blir gjort tilgjengelig, sier Dagfinn Østbye i Stokke.

3 Tilbud om trykking Diabetesforbundet har inngått et samarbeid med CDDU Grafisk AS angående trykking av konvolutter, brevark og visittkort. Maler for fylkeslag og lokalforeninger er allerede satt opp hos CDDU. Fylkeslagene og lokalforeninger velger selv om de vil benytte seg av CDDU sine tjenester. Verdens diabetesdag 2011 start planleggingen nå! Start planleggingen av Verdens diabetesdag 14. november allerede nå! Jo tidligere ute, desto bedre kontroll. Også i år har Verdens diabetesdag opplæring og forebygging som tema. Materiellet er ikke klart ennå, men Diabetesforbundet vil ha samme fokus som i fjor: de udiagnostiserte. Lokale arrangementer er veldig viktige bidrag til å skape oppmerksomhet om diabetes denne dagen. Det er bare fantasien som begrenser hva man kan planlegge av små og store aktiviteter og arrangementer. I år faller 14. november på en mandag, men det er naturlig å tenke at helga før også kan være gode dager for markering, sier organisasjonsrådgiver Anita S. Andresen. Alle de største apotekkjedene er kjent med Verdens diabetesdag, og de vil også ha fokus på diabetes disse dagene. Noen tips: Bygget bør være hvitt Tenk både små og store bygg Ta kontakt med eier av bygget nå for å få dispensasjon til å bruke det Tenk hvordan dette kan brukes av media Ved de ulike arrangementene kan et samarbeid med kommersielle aktører (firmaer som leverer hjelpemidler til personer med diabetes) være aktuelt. Diabetesforbundets kjøreregler er klare: Alle firmaer skal ha like muligheter til å være med på arrangementet. Det vil si at alle aktuelle firmaer må spørres, og at det ikke skal være preferanser til kun ett firma. Sjekk diabetes.no for mer informasjon om Diabetesforbundets forhold til kommersielle aktører. Fordelen er at alt er satt opp i en mal som gjør at logobruk, farger og plassering blir riktig, uten at fylkeslag og lokalforeninger sender inn noe som helst. CDDU har allerede fått logoene, og antall og opplag kan bestilles rett på CDDUs nettsider om ønskelig. Veiledning til hvordan dere bestiller dette finner dere på Nasjonalt Diabetesforum Nasjonalt Diabetesforum arrangeres i Oslo juni. Her får helsepersonell fra hele landet faglig oppdatering på diabetes, blant annet med siste nytt fra forskningen. I år er for første gang Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet med som arrangør. Ta kontakt med dem nå, oppfordrer Anita S. Andresen og viser til at lokalforeningens hovedoppgave vil være å informere om diabetes og Diabetesforbundet. Også belysning av blå bygninger kan det være greit å ta tak i nå. I 2010 ble flere enn 1000 bygninger lyst opp på verdensbasis, og her til lands var hele 30 bygninger og landemerker lyst opp i blått. Sekretariatet vil ha blått filter som kan bestilles til bruk på lyskastere. Spørsmål om Verdens diabetesdag kan rettes til organisasjonsrådgiver Anita S. Andresen på eller informasjonsrådgiver Linn E. Frenningsmoen på Programmet har som tittel Samhandling i praksis og vil naturlig nok ta utgangspunkt i samhandlingsreformen: Hva skal til for at den skal lykkes? Blant annet skal det fokuseres på hvordan de gjør det i Nordland, og i Skottland. Mer overordnet er spørsmålet: Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. I skrivende stund er rundt 520 påmeldt.

4 Kontrollkomiteen hva alle har godt av å vite Kontrollkomitéen påser at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets hovedmål og vedtak truffet av landsmøtet, og at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets vedtekter. Av Turid Laursen leder Kontrollkomitéen Dette er en liten redegjørelse om det arbeidet som er gjort siden en ny kontrollkomité ble valgt på landsmøtet i Den består av Turid Laursen, leder, Jørn-Terje Dragly, medlem og Øystein Eriksen, varamedlem. Kontrollkomitéen har uoppfordret fått tilsendt sakspapirer og protokoller fra sentralstyrets og arbeidsutvalgets møter, til gjennomgåelse. I forbindelse med enkelte saker er det stilt spørsmål som er tilfredsstillende besvart. Kontrollkomiteen kan innhente informasjon, be om møter etc i den grad dette er ønskelig. Det avholdes nå to møter i året mellom de impliserte, sentralstyret, administrasjon, revisor og kontrollkomitéen. Det vil si at det fra vår side blir enklere å følge med i den utviklingen som forbundet gjennomgår. Status for gjennomføring av landsmøtevedtak og fremdriften i arbeidet etter Handlingsplanen går etter planen. Årsberetninger og regnskap er oversiktlige og informative. Økonomien er under god kontroll. Det er mottatt arv og gavebeløp, i hovedsak til forskningsfondet. Rutinene for kontroll og oppfølgingsarbeid er gode og sikre. I den grad det har vært utfordringer, er disse tatt opp og behandlet seriøst. Miljøet i Østensjøveien 29 synes godt og sykdomsfraværet akseptabelt. Der hvor det har vært nødvendig, er det funnet frem til tilfredsstillend løsninger for de involverte. Vi har i løpet av denne tiden holdt tre møter med ledelse, administrasjonen og revisor. Vi har vært til stede på deler av to sentralstyremøter, et Lederforum i 2010 og Diabeteskonferansen i Vi vil også være til stede på Lederforum Godt samarbeid ønsker vi også videre fremover! Nasjonalt BFU hvem og hva? Medlemmene i det nasjonale barn/familieutvalget (BFU) er tillitsvalgte med spesielt fokus på hvordan man kan gjøre det lettest mulig å være barn og ungdom med diabetes. Av Hanne Stenberg-Nilsen, BFU I 2011 består utvalget av Siri Ødegaard Blom fra Vest-Agder (leder), Øyvind Skråmestø fra Hordaland og Hanne Stenberg-Nilsen fra Oslo. I tillegg har vi med oss Camilla Faarlund Øksenvåg fra sekretariatet. Medlemmene i utvalget har enten selv hatt diabetes siden barne-/ungdomsalderen eller er foreldre til barn med diabetes. Å ha et barn eller en ungdom med diabetes i familien påvirker alle i familien, og diabetes blir på en måte en familiesykdom. Barn og ungdom med diabetes har ekstra utfordringer i hverdagen som vennene deres ikke har. Det kreves ekstra tilrettelegging og planlegging i forhold til barnehage/ skole, fritidsaktiviteter, overnattingsbesøk og bursdager. Egne opplegg Mange kreative foreldre har laget egne informasjonsopplegg tilpasset sitt barn, enten helt fra bunnen av eller med hjelp og utgangspunkt i materiale utarbeidet av andre (Diabetesforbundet, diabetessykepleiere etc.). Vi synes det er unødvendig å finne opp hjulet flere ganger og ønsker derfor å få samlet mye av det som finnes, slik at andre kan få nyte godt av det. Videre er det store forskjeller i hvordan kommunene tolker de rettigheter barn og unge med diabetes har når det gjelder hjelp til oppfølging i skole og barnehage. Dermed blir det veldig ulikt hva slags tilbud den enkelte får. Vi ønsker å bidra til at informasjon om gjeldende rettigheter gjøres lett tilgjengelig, og at de praktiseres så likt som mulig over hele landet. Mestring Det er viktig for barn og unge som har diabetes å kjenne og treffe andre i samme alder med den samme sykdommen. Dette øker sykdomsforståelse og mestring! På lokal- og fylkesplan lages mange ulike arrangementer for barn og unge, men vi vet at det er store forskjeller i hva man klarer å få til. De årlige, nasjonale sommerkursene for barn og ungdom har vært en viktig arena i mange år. I 2011 blir det ikke arrangert sommerkurs, men vi i BFU vil sette fokus på viktigheten av nasjonale tilbud til barn og unge, og jobbe for at denne gruppen får relevante tilbud.

5 Forbundsnytt MAT: En fornøyd og lattermild gjeng samlet til baking av proteinbrød. Likemann i fantastisk gjeng Jeg var nylig i det andre møtet med motivasjonsgruppen med arabiske kvinner. Av Vigdis Tangen, sentralstyremedlem og fylkesleder i AKershus Jeg ble kontaktet i november i fjor av sykepleier ved flyktningkontoret i Bærum kommune, Hilde M. Ydstebø, som forespurte om jeg kunne være med som frivillig fra Diabetesforbundet. Det hørtes spennende ut, og selvfølgelig er jo dette helt i min ånd, det å motivere andre til å leve godt med sin diabetes. Disse kvinnene snakker ikke norsk eller engelsk, så kommunikasjonen går via tolk. Utfordrende og spennende! Første møte var onsdagen før påske, og det er avtalt tre møter til. Dette er en gjeng med flotte og oppegående damer, som også ønsker en forandring. De har ikke vært lenge i Norge og synes det er vanskelig å finne de riktige matvarene. De er veldig bestemt på at de skal bytte ut enkelte mat- varer, men tror ikke det er helt enkelt å få hele familien med på det. Men som de sier, så er det viktig at de selv gjør endringer i første omgang. Bærum kommune sponser møterom og tolk på disse fire møtene, og Diabetesforbundet Akershus sponser resten, som mat osv. Jeg tok med meg ingredienser til sunnere alternativer som er merket med nøkkelhull. Dette er enkelt for dem å huske og lett å forstå. De synes fire møter var lite, så jeg kom med tilbud om at hvis de ønsket det, så kan vi fortsette til høsten, noe de ble kjempeglade for. Det vil da bli uten tolk! Den ene i gruppen snakker engelsk og litt norsk, så her vil det også bli litt norskundervisning Jeg skal også møte dem en ettermiddag og bli med på butikken for å se på de alternativene som finnes til et sunnere levesett. Som for kvinner flest mangler det ikke samtaleemner. Her blir det utvekslet erfaringer, og de kommer med tips til hverandre og ikke minst gode forslag. Neste gang skal de lage en iransk dessert. Da skal jeg vise dem hvor viktig det er å se på varedeklarasjoner på matvarene. Til høsten vil det også bli fokus på litt aktivitet. Det er så flott og inspirerende å få være likemann til en så fantastisk gjeng. Litt morsomt er det også at denne gruppen er den første i sitt slag i Norge, hvor en tillitsvalgt fra forbundet er motivatøren. Med tolk tar ting litt lenger tid, og møtene varer i to timer. Men med armer og bein er det ikke noe problem å gjøre seg forstått.

6 Veien til brukermedvirkning I forbindelse med samhandlingsreformen og opprettelsen av nye helsehus og Frisklivssentraler er brukermedvirkningen særs viktig. Av Vidar Jansen, 2. varamedlem i sentralstyret og fylkesleder i Østfold Læring og mestringsutvalget mener det er særdeles viktig at Diabetesforbundet styrker sitt brukermedvirkerkorps for å øke sin innflytelse til det beste for kronisk syke. Opplæring av brukermedvirkere skjer gjennom kurs som FFO og FS arrangerer der hvor disse er i stand til det. De kan også bli arrangert regionsvis. Fylkeslederne i Diabetesforbundet bør ha mottatt henvendelser om å stille med brukerrepresentanter fra FFO i fylket. FFO i fylkene skal ha en brukerbank hvor alle aktuelle brukerrepresentanter blir registrert, og der det også framgår om de har gjennomgått modul 1 opplæringskurs Som brukerrepresentant får du et honorar på 360 kroner per time (Statens satser), eller tapt arbeidsfortjeneste om du må ta fri fra jobb. Samtidig blir det opplyst om at det er bruk for brukerrepresentanter både innen helsesektoren (på sykehusene), i kommunale og fylkeskommunale brukerutvalg og brukerutvalg i NAV fylke, NAV Hjelpemiddelsentral og NAV lokalt (kommunene). Etter hvert vil det også bli brukerutvalg i de nye helsehusene i kommunene. Alle brukerrepresentanter vil få opplæring. For å øke forståelsen for viktigheten av brukermedvirkning vil jeg fremheve følgende: Klarer ikke brukerorganisasjonene og stille med brukerrepresentanter i de forskjellige fora som er opprettet, kan denne unike sjansen til å påvirke vår egen hverdag gå fra oss. Det er vi brukere som har forlangt å få delta. Da bør vi stille opp. Tenk hvilken kompetanse vi har innen diabetesbehandling og omsorg! Denne kompetansen trengs når de nye helsehusene og frisklivssentralene skal etableres i kommunene. Diabetesomsorgen og ikke minst forebyggingen av diabetes skal etableres. Her er vi spesialister. Og vi kan gi den kommunale helsetjenesten mange god tips om bedre diabetesbehandling/forebygging. For å få en bedre oversikt over brukeropplæringen i hvert fylke, bør fylkeslederne henvende seg til FFO/FS i fylket og få opplysninger om deres opplegg. Lokallagsledere/styrene må sende forespørsel til sine medlemmer om de kan stille som brukerrepresentant. Brukerrepresentanter i de kommunale og fylkeskommunale utvalgene og rådene utnevnes for valgperioden på fire år. NB! Det skal utnevnes nye brukerrepresentanter i disse rådene etter valget til høsten. Her er det muligheter! I de andre brukerutvalgene/rådene utnevnes de for to år av gangen. Lykke til som brukerrepresentant. Vi trenger deg. Kommunale prosjekter? Lærings- og mestringsutvalget ønsker seg tilbakemeldinger på om de tillitsvalgte kjenner til kommunale prosjekter i forhold til lærings- og mestringssenter eller frisklivssentraler i sine hjemkommuner. Kontakt organisasjonskonsulent Kathrine Hestø Hansen på e-post: diabetes.no Bli med på Donasjonsdagen! Lørdag 22. oktober 2011 er det den Europeiske Donasjonsdagen igjen. Bli med på markeringen! Først må vi få takke alle dere som bidro til at Donasjonsdagen 2010 ble et vellykket arrangement! Med over 90 stands rundt om i landet slo vi alle tidligere rekorder. Aldri før har så mange frivillige deltatt på stands og arrangementer på Donasjonsdagen. Dette gir resultater: donorkortbrosjyrer ble delt ut, og mange sa JA til organdonasjon. Befolkningen er blitt svært bevisste på organdonasjon. Det ser vi blant annet fra engasjementet på Facebooksidene våre, som nå har over tilhengere. Disse viser den samme positive holdningen til organdonasjon; vi sier JA til å redde liv! Likevel står til enhver tid rundt 300 pasienter på venteliste. Du kan bidra til å redde liv! Lørdag 22. oktober markerer vi den Europeiske Donasjonsdagen i Norge for sjette gang. I Oslo planlegger vi stands på Majorstua, Nationalteateret, Grünerløkka og Grønland Torg. Det vil også bli en rekke stands rundt om i landet i regi av pasientorganisasjonene. I tillegg er vi avhengige av at frivillige stiller. Ta kontakt med Annette Halvorsen på mobil: eller mail: annette. dersom du ønsker å bidra på stand i Oslo eller i nærheten av der du bor. Følg med på for mer informasjon. Med vennlig hilsen Stiftelsen Organdonasjon Annette Halvorsen, informasjonssekretær

7 tlf % RABATT PÅ CONTOUR USB NORSK SPRÅK GRØSET A.NO FREDRIK 19 ÅR, HAR LEVD MED DIABETES I 4 ÅR Bayer, Bayerkorset, CONTOUR, Ingen koding-logoen og simplewins er Bayers varemerker. I APRIL/MAI VED Å BENYTTE RABATTKODE SH63306 I KASSEN

8 Kontaktfamilier samlet i Oslo Helgen 29. april til 1. mai arrangerte Diabetesforbundets nasjonale barn/familieutvalg (BFU) kontaktfamiliesamling i Oslo. Av Siri Ødegaard Blom, 3. varamedlem i sentralstyret Kontaktfamiliesamlingen var for kontaktfamilier og tillitsvalgte barn/familiekontakter fra hele landet. 36 deltagere fra 12 fylker var representert, og deltakerne kom fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Noen hadde mye erfaring som kontaktfamilier, mens andre var helt nye. Hovedtema for samlingen var Hvordan få til et bedre samarbeid med sykehusene og gjøre kontaktfamilieordningen til et landsdekkende tilbud?. Diabetessykepleier Tilla Landbakk fra Sykehuset Innlandet hadde et flott opplegg der nettopp denne problemstillingen ble belyst. I tillegg ble det tid til mye dialog og erfaringsutveksling rundt det å være foreldre til barn med diabetes, og det å skulle være en kontaktfamilie som skal yte støtte og hjelp til andre familier. Andre temaer på programmet var sosiale rettigheter, der pasientombud fra LHL og jurist ved rettighetssenteret til FFO, Atle Larsen, holdt et interessant og oppklarende foredrag i forhold til hvilke rettigheter man har som foreldre til kronisk syke barn. På søndag kom overlege ved barneavdelingen på Ullevål universitetssykehus og leder av Barnediabetesregisteret, Torild Skrivarhaug, og snakket om både barnediabetes og arbeidet med barnediabetesregisteret. Innimellom de faglige bolkene ble det jobbet i grupper med ulike problemstillinger som BFU ønsket belyst. Det ble selvfølgelig også tid til mye sosial hygge og moro, med en veldig engasjert og flott gjeng. For å oppsummere helgen fikk hver av deltagerne en lapp hvor de skulle skrive ned en setning som oppsummerte helgen for dem, og her er noe av det som stod på lappene: God dialog, inspirerende og tankevekkende, mye latter, veldig sosialt, nyttig og nødvendig, gode samtaler, gleden av å møte mennesker i samme situasjon, oppfriskende, gode diskusjoner, mange som gir av seg selv, motiverende, nettverksbygging. Kontaktfamilier er: Erfarne foreldre/foresatte til barn med diabetes Familier som er trygge på situasjoner knyttet til diabetes Familier som kan gi råd og trøst til andre i en sårbar situasjon Familier som er flinke til å lytte Kontaktfamilier skal ikke: Fungere som terapeuter Gi medisinske råd Kontaktfamiliene rekrutteres av barneavdelingene eller barn/foreldrekontaktene i fylkene. De som ønsker å være kontaktfamilie gjennomgår deretter en grunnopplæring i regi av Diabetesforbundet. Denne grunnopplæringen skjer på den årlige Kontaktfamiliesamlingen. Diabetessykepleierne på barneavdelingene gir kontaktfamiliene beskjed når en ny diabetesfamilie ønsker kontakt. Ordingen skal være et tilbud til de som ønsker det. Flere sykehus har ordningen allerede, men formålet er at dette skal bli et landsdekkende tilbud.

9 Sentralstyret på besøk? Sentralstyrets representanter kommer gjerne på møter i lokalforeninger og fylkeslag med innlegg om passende temaer. Men også for sentralstyremedlemmene er både tid og penger begrensende faktorer. For å få en best mulig organisering og fordeling av disse besøkene, har sentralstyret satt opp noen interne rutiner. Ida er ny ung-leder Ida Trældal Rystad (28) er ny leder i Ungdiabetes. Hun overtar etter Erlend Gjevre midt i perioden. Av Sven Grotdal Dette blir fantastisk spennende, sier den nyslåtte ung-lederen, som opprinnelig er fra Narvik, men bor i Tromsø. Hun vet godt hva hun går til, og hun hadde ikke sagt ja hvis hun ikke hadde gjort det. For knapt tre år siden ga hun seg som nestleder etter flere aktive år som endte med at det ble litt nok. Nå er pågangsmotet tilbake for fullt. Det var utrolig givende og artig å holde på med. Jeg gleder meg til å komme i gang igjen, sier hun. Ida har hatt diabetes siden hun var 10 år, og julen 1992 ble tilbrakt på Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er utdannet førskolelærer og jobber for tiden i barnehage, men håper på et masterstudium i ledelse og økonomi fra høsten av. Noen programerklæring vil hun ikke komme med, og i skrivende stund har hun ennå ikke hatt sitt første møte i nye Ungdiabetes. Men at gode prosjekter skal videreføres, blant annet Bli en bedre pasient sammen med de andre nordiske landene, er det ingen tvil om. Noe jeg synes er viktig, er å få ungdommer med diabetes til å møtes. Enten du er 14, 17, 23 eller 30, er det kjempeviktig å få muligheten til å treffe andre med diabetes for å få snakke og dele erfaringer med andre. Det er ikke alltid man trenger å snakke så mye om det en gang, men det er godt å se at det finnes andre her ute som har det bra, eller som sliter med det samme osv. Det å bli ungdom og voksen og ha diabetes, byr på en del utfordringer, understreker Ida Trældal Rystad, med mer enn 18 år på baken: Det er mye som skjer både fysisk og psykisk mellom 14 og 30, pluss endringer i boforhold, parforhold osv. Da er det godt å ha noen likesinnede å prate med. Jeg vil at ungdom, uansett hvor i landet man bor, skal kjenne andre med diabetes! Ønsker din forening besøk, sender du en e-post til eller ringer Anita på telefon Gi beskjed om tid, sted og tema for innlegget. Vi vil så ta en vurdering i forhold til om noen har anledning til å komme, og gi en tilbakemelding i løpet av noen dager. Følg Diabetesforbundet på Facebook: diabetesforbundet Spørsmål om diabetes? Ta kontakt med diabeteslinjen på telefon eller på Forbundsnytt kommer ut ca. 9 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonskonsulent og journalist Sven Grotdal på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Sindre Børke Redaktør Sven Grotdal Design: Anders Dahl

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Sluttrapport prosjekt:

Sluttrapport prosjekt: Sluttrapport prosjekt: 2007/3/0076 Livet med diabetes i ord og bilder, Diabetesforbundet Forord I mars 2009 ga Diabetesforbundet den gang Norges Diabetesforbund ut boka Livet med diabetes i ord og bilder.

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010 2012

HANDLINGSPLAN 2010 2012 HANDLINGSPLAN 2010 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 1.1. Oppbygging... 3 2. Type 1-diabetes... 5 2.1. Mål:... 5 2.2. Satsingsområder:... 5 2.3. Tiltak:... 6 2.3.1. Lokalt:... 6 2.3.2. Fylke/region:...

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT

Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Prosjektrapport Hva skjer med meg nå? Rehabilitering 2010/3/0161 Søkerorganisasjon Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT Forord Hensikten med rapporten er å gi en kortfattet oversikt

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Med brukeren i sentrum

Med brukeren i sentrum Norsk Epilepsiforbund PROSJEKTRAPPORT FORORD Å skaffe en oversikt over andelen brukermedvirkere og bidra til kompetanseheving hos disse og nye brukermedvirkere er et viktig arbeidsområde for Norsk Epilepsiforbund.

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund LEDER Så mye å være stolt av Organisasjonsarbeid er lagspill der vi spiller hverandre gode, og der alles innsats er nødvendig for å score mål. Hver dag hele året gir tillitsvalgte av sin fritid, og hver

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011

Referat fra møte i Lister Brukerutvalg 24. august 2011 Helsenettverk Lister Rådhuset Flekkefjord Lister Brukerutvalg Referat Møtedato: 24.08.2011 Til stede Forfall Bjørn-Harald Mydland FFO/NRF Revmatikerforbundet Vidar Kleppe Fylkeseldrerådet Vest-Agder Odd

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt.

KlLINGENDE MYNT: Flere lokalforeninger får nå ved gjevne mellomrom penger i kassa når Norsk Tipping delere ut overskuddet sitt. LEDER God sommer! Vi legger en spennende og krevende vår bak oss, med små og store arrangementer alle med et mål for øye; å sikre at aller med diabetes et godt liv. Vi har en viktig oppgave. Vi er en organisasjon

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter som deltar i opplæring av pasienter og pårørende 1 Innledning Pasient- og pårørendeopplæring er i følge lov om spesialisthelsetjenester, en av sykehusets hovedoppgaver på lik linje

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask og Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent)

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt?

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt? Aktivitet Diabeteskonferansen 2010 8. 10. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Golf - en fordel Nå lokker Diabetesforbundet medlemmene sine ut på golfbanen. Put, birdie og hole in one er kanskje ukjente

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

Barn- og familieutvalget i Aurskog-Høland velger etter alt å dømme å flytte både tid og ikke minst sted, men sånn skal det jo ikke være!

Barn- og familieutvalget i Aurskog-Høland velger etter alt å dømme å flytte både tid og ikke minst sted, men sånn skal det jo ikke være! Fikk nei til følingsmat Leder Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets medisinske fagråd har oppnevnt en gruppe for å se på hvordan de nye kostrådene for befolkningen kan og bør tilpasses personer

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede

Bo for seg selv. Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Bo for seg selv Kurs i temaer knyttet til det å bo for seg selv for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Bo for seg selv. Referansenummer: S2HQ7Z Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 15.-

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2015/FB14062 Vekst, Mot og Hard jobbing Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Voksne med medfødt hjertefeil 1 Forord Fagkonferansen «Vekst, Mot og Hard

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Nytt år, nye muligheter!

Nytt år, nye muligheter! vvvvvv 1. utgave / januar 2013 ffff Nytt år, nye muligheter! Et nytt år gir nye muligheter, og nettopp det er mange opptatt av de første dagene i januar. Mange nyttårsforsetter etableres, og motivasjonen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer