iseries Innføring i iseries

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "iseries Innføring i iseries"

Transkript

1 iseries Innføring i iseries

2

3 iseries Innføring i iseries

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, All rights resered.

5 Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries Fullføre EZ-Setup: Utfør disse oppgaene først Kapittel 2. Konfigurere LAN-konsollen Kapittel 3. Reserekopiere systemet Kapittel 4. MDAC (Microsoft s Data Access Components) Hordan MDAC irker på systemet Slik får du MDAC Lagre endringer etter installering a programare Tilføye elektronisk kundestøtte til systemet Kapittel 5. Gjøre systemet operatit Før du begynner Ta systemet opp Ta systemet opp Utføre en systemstart (IPL) Konfigurere LAN-konsollen Systemgrensesnitt Operasjonsnaigator Kommandolinjegrensesnitt Installere Sentral systemadministrasjon Reserekopiere systemet Klargjøre magnetbåndet for reserekopiering Utføre reserekopiering a systemet Installere programare Lagre endringer etter installering a programare Tilføye elektronisk kundestøtte til systemet Konfigurere uniersell tilkobling Konfigurere informasjon om sericeyter Teste tilkoblingen til elektronisk kundestøtte Konfigurere SNA-tilkobling til elektronisk kundestøtte Kapittel 6. Systemkonfigurasjonsbegreper Kapittel 7. Systemdriftsbegreper Meldinger Jobber Objekter Logger og journaler Logger Journaler Systemautorisasjoner Filer og filsystemer CL-kommandoer Kommandosyntaks Oppgi kommandoer Brukerprofiler Skrie ut på iseries PTFer Installerte PTFer og permanent installerte PTFer Tilgjengelige og utsatte PTFer Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Kapittel 8. Administrere systemdrift Kontrollere jobber Slik får du informasjon om en jobb på systemet: Håndtere meldinger Slik sender du en melding Slik sletter du en melding Slik får du mer informasjon om en melding Slik sarer du på en melding Systemstatus Brukerprofiloppgaer Utføre anlige brukerprofiloppgaer Administrere brukerprofiler Tilføye og fjerne brukere fra grupper Oppgi personopplysninger i en brukerprofil Oppgi sikkerhetsparametere for brukere Jobbrelatert informasjon for brukere Definere systemsikkerhet Systemsikkerhetklasser Definere sikkerhetsregler Konfigurere reisjon Definere autorisasjonslister Bruke sikkerhetseiiseren Starte og stoppe iseries Sette opp en timeplan for å ta systemet opp/ned Starte systemet Starte iseries: Pålogging Starte et fjerntliggende system Endre IPL for systemet fra kontrollpanelet Systemerdier som styrer IPL Endre systemet ed IPL (betjent IPL) Tips for å forbedre IPL-ytelsen Rydde opp på systemet for å forbedre ytelsen Endre systempassordet Arbeide med delsystemer Stoppe systemet Ta ned systemet øyeblikkelig Bruke nettbryteren Systemreferansekoder og primærpartisjoner Systemreferansekoder og sekundærpartisjoner Ha er årsaken til unormal IPL? Administrere PTFer Vanlige oppgaer for administrasjon a PTFer Aanserte oppgaer for administrasjon a PTFer Bestille enkelte PTFer og følgebre Eksempel på et følgebre og en beskrielse a felt Bestille PTFer Bruke kommandoen SNDPTFORD til å bestille PTFer Klargjøre for installering a PTFer Velge et lagringsområde før du tar i bruk en PTF Installere en kumulati PTF-pakke Installere PTFer for lisensiert internkode Installere PTFer for lisensiert program Kontrollere installeringen a PTFer Vise PTF-status Vise PTF-informasjon Distribuere PTFer til fjerntliggende systemer i iseries: Innføring i iseries

7 Fjerne PTFer Laste inn PTFer Ta i bruk PTFer: aansert prosedyre Arbeide med enheter Systemkra for enhetskonfigurasjoner Arbeide med utskrift ASCII-utskrift ia lokalnett IPDS-utskrift ia lokalnett Twinax-utskrift Bruke utskrift basert på Line Printer Requester (LPR) og Line Printer Daemon (LPD) Konfigurere en fjerntliggende skrier Konfigurere en fjerntliggende skrier fra kommandolinjen Klargjøre for utskrift Starte utskrift Endre et format til ASCII før du skrier ut Nan på filer i kø Hem som eier filer i kø Slette skriere som ikke lenger er nødendige på systemet Konfigurere Telnet-skrieroergang Definere antall irtuelle enheter Virtuelle styreenheter og enheter som blir opprettet a systemet Aktiere delsystemet QSYSWRK Skriersikkerhet Bruke utskiftbare medier Bruke magnetbånd og magnetbåndenheter Generelle opplysninger om bruk a magnetbånd Betingelser for klargjøring a lagringsenheter Bruke CD-ROM-lager Bruke optiske mediebiblioteker Miljø og bruk a magnetbåndstasjoner Bruke 1/2-tommers og Magstar MP-magnetbåndenheter Bruke 1/4-tommers kassetter Bruke 1/4-millimeters magnetbåndkassetter Bruke 1/2-tommers magnetbåndspoler Kapittel 9. Håndtere systemfeil og få hjelp gjennom elektronisk kundestøtte Løse problemer med skrier Løse problemer med å sende jobber LPR-kommandoer Vanlige feilmeldinger Hilke opplysninger må du oppgi når du rapporterer problemer med LPR-tjeneren Løse problemer med å motta jobber Hilke opplysninger må du oppgi når du rapporterer problemer med LPD-tjeneren Finne en jobb som ikke ble skreet ut På tjeneren På klienten Løse problemer med eiiseren for uniersell tilkobling AT&T-kunder: Kontakte elektronisk kundestøtte Vent! Før du går inn på Internett Vise systemkonfigurasjonslister Maskinare Programare Feilsøke systemet Før du ringer Slik bruker du flytskjemaet Innhold

8 Begynn å feilsøke nå Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Feilsøke systemet: Trinn Analysere problemer med et symptom Prosedyre 1: Gjenoppretting etter strømfeil på systemet Prosedyre 2: Gjenoppretting når arsellampen lyser eller en systemreferansekode (SRC) ises 150 Prosedyre 2A: Gjenopprette når funksjonen Fjerntliggende kontrollpanel i Operasjonskonsoll ikke fungerer som den skal Prosedyre 3: Gjenopprette når knappene eller lampene på kontrollpanelet ikke fungerer som de skal Prosedyre 4: Gjenoppretting etter IPL eller systemfeil Prosedyre 5: Gjenoppretting etter feil på arbeidsstasjon Prosedyre 6: Gjenoppretting etter problem med magnetbåndenhet eller optisk enhet Prosedyre 7: Gjenoppretting etter feil på platelager eller diskettstasjon Prosedyre 8: Gjenoppretting etter kommunikasjonsproblemer Prosedyre 9: Gjenoppretting etter at systemet henger eller går i sløyfe Prosedyre 10: Gjenoppretting etter tilbakeendende problem Prosedyre 11: Gjenoppretting etter at systemkonsollen ikke ble tilkoblet Skjemaer for problemanalyse Skjema for problemanalyse for systemer med en enkelt partisjon (unntatt modell 270 og 8xx) 156 Skjema for problemanalyse for systemer med flere partisjoner (unntatt modell 8xx) Skjema for problemanalyse for systemmodell 270 og 8xx med en enkelt partisjon Skjema for problemanalyse for systemmodell 8xx med flere partisjoner Tilgang til panelfunksjoner på en sekundærpartisjon Analysere et nytt problem Rapportere maskinare- og programareproblemer Skifte ut batterienheten på modell 5xx og tårn FC507x og FC508X Utføre en minnedump Fastsette hoedkonsoll eller alternati konsoll Få hjelp med systemproblemer i iseries: Innføring i iseries

9 Kapittel 1. Innføring i iseries 400 Enten du bruker iseries for første gang eller du kjenner systemet godt, er det lurt å starte med dette emnet for å lære hordan du utfører enkle og sammensatte oppgaer på systemet. Bruk opplysningene du får her, til å bli kjent med iseries. Finn ut hordan systemet irker, hordan de ulike delene irker sammen og hordan du kan tilpasse systemet slik at det dekker dine beho. Lær deg terminologien og opple hordan denne plattformen er forskjellig fra andre plattformer du har jobbet på. Utforsk systembegrepene og lær å administrere ditt daglige arbeid på systemet. Identifiser noen a dine anligste administrasjonsoppgaer og finn ut hordan du best kan utføre dem. His du får problemer, kan du få hjelp i eiledningen for feilsøking. Gjøre systemet operatit Systemkonfigurasjonsbegreper Systemdriftsbegreper Administrere systemdrift Håndtere systemfeil og få hjelp Utfør disse oppgaene når du skal starte systemet for første gang. Systemkonfigurasjonen består a maskinare (system og enheter) og programare (operatisystem). Oppdag ha som finnes under panseret på det nye systemet. Fokuser på noen a de iktigste begrepene du må kjenne for å kunne drie systemet. Se hordan det nye systemet er, sammenliknet med andre, konkurrerende systemer. Kontroller systemytelsen eller konfigurer brukerprofiler. Forstå sikkerhetsfunksjonene på systemet og hordan du kan få fullt utbytte a dem. His du har mistet en utskriftsjobb eller gjerne il ite ha feilmeldingene egentlig betyr og horfor systemet oppfører seg rart, trenger du feilsøking. Når et problem oppstår, kan du enten løse det sel eller få hjelp, ahengig a problemet. Skrie ut dette emnet i tilfelle du får bruk for det senere. Fullføre EZ-Setup: Utfør disse oppgaene først Når du har fullført EZ-Setup, må du utføre disse oppgaene for å koble systemet til netterket for første gang. Når du har fullført disse oppgaene, blir systemet konfigurert, reserekopiert og koblet til IBMs støttetjenester. 1. Konfigurer LAN-konsollen His du ikke konfigurerte lokalnettet ditt i EZ-Setup, gjør du det nå. 2. Reserekopier systemet Utfør umiddelbart en reserekopiering a systemet for å lagre den nye konfigurasjonen, og opprett en plan for regelmessig reserekopiering. 3. Installer MDAC Tilføy denne komponenten for å forbedre funksjonaliteten til databasen. 4. Lagre endringer på systemet Du må lagre endringene du har gjort på systemet. 5. Tilføy elektronisk kundestøtte Kjør eiiseren for å konfigurere en støttetilkobling til IBM. Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Innføring i iseries 400: En introduksjon for nye brukere a iseries. Copyright IBM Corp. 1998,

10 2 iseries: Innføring i iseries

11 Kapittel 2. Konfigurere LAN-konsollen Operasjonskonsoll gjør det mulig å bruke PCen som systemkonsoll, utføre kontrollpanelfunksjoner eller begge deler. Med Operasjonskonsoll kan du arbeide med iseries-tjenere som finnes på ditt lokalnett (LAN). Du kan også foreta ekstern administrering a flere iseries-tjenere på ulike steder, inkludert andre LAN. Følg instruksjonene i Client Access Express -> Operasjonskonsoll. Copyright IBM Corp. 1998,

12 4 iseries: Innføring i iseries

13 Kapittel 3. Reserekopiere systemet Når du reserekopierer systemet, oppretter du et øyeblikksbilde a systemopplysningene på et bestemt tidspunkt. Reserekopieringen bearer alle konfigurasjonsopplysningene for systemet som du har opprettet. Det kan ta alt fra 30 minutter til flere timer å utføre reserekopieringen, men det er el erdt det. Det er ikke anskelig å reserekopiere systemet, men det kan ære lett å glemme å gjøre det når du har andre oppgaer som haster. His du planlegger reserekopiering, blir reserekopieringen utført automatisk, og det blir lettere å utføre systemedlikehold. Samtidig blir det lettere å ta for seg problemer med datakorrupsjon, strømbrudd og andre uforutsette situasjoner som kan skade systemdataene. Reserekopieringsplanen som du oppretter, er en iktig del a denne planleggingen. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) hjelper deg med å ordne oppgaer for reserekopiering og administrere reserekopieringsmedier. Du kan bruke BRMS til å gjenopprette data, gjenopprette et helt system og utføre edlikeholdsoppgaer. BRMS er ikke ment å skulle erstatte planen for reserekopiering og gjenoppretting, men programmet kan ære et nyttig erktøy når planen skal ierksettes. Reserekopiering a systemet medfører disse trinnene: 1. Klargjøre magnetbåndet 2. Utføre reserekopieringen Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Reserekopiere systemet Plan for reserekopiering og gjenoppretting Reserekopiering, gjenoppretting og tilgjengelighet Copyright IBM Corp. 1998,

14 6 iseries: Innføring i iseries

15 Kapittel 4. MDAC (Microsoft s Data Access Components) En a systemets iktigste roller er å ære databasetjener. DB2-databasen som er integrert i systemet, er iktig når du skal administrere klientopplysninger, iktige forretningsdata og historiske arkier. Hordan MDAC irker på systemet MDAC tilføyer iktig funksjonalitet til klienter på systemet. MDAC aktierer den unierselle datatilgangen som er nødendig i klient/tjener-miljøer, og inneholder en rekke datakomponenter fra Microsoft. Enkelte databasekomponenter, for eksempel OLE DB, som sørger for en tilkobling mellom relasjons- og ikke-relasjonsinformasjonskilder, inkludert tradisjonelle databaser, kreer at MDAC er installert på klienter på systemet. Det nødendige minimumsniået for denne utgaen er MDAC, ersjon 2.5. Slik får du MDAC Last ned og installer den siste ersjonen a MDAC på klientene for å sikre at alle datakomponentene fungerer effektit. Du kan få den siste ersjonen a MDAC ederlagsfritt på Microsofts nettsted. Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Informasjon om DB2-databaser Lagre endringer etter installering a programare Når du har fullført kontrollisten for fullføring a installering i håndboken Software Installation,mådu lagre endringene du har gjort på systemet for å gjøre dem permanente. Følg disse trinnene: 1. Skri PWRDWNSYS *IMMED på kommandolinjen. 2. Når maskinen er slått a og det står 01 BN i kontrollpanelinduet på systemet, trykker du på den hite knappen foran på systemet for å slå på maskinen. Systemet bruker omtrent 5 til 10 minutter på å slå seg på og starte på nytt. 3. Når det står A eller 01 BN i induet Funksjon/Data, har systemet fullført omstarten og du er ferdig med å installere tilleggsprogrammer. 4. Reserekopier systemet for å lagre de installerte programmene. Tilføye elektronisk kundestøtte til systemet Fra tid til annen kan det oppstå problemer på systemet, og du må kontakte IBMs støttetjenester. Elektronisk kundestøtte er tilgjengelig slik at systemet kan fortsette å fungere effektit. His du har maskinare- eller programareproblemer, kan konsulenter fra IBMs sericestøtte få direkte tilgang til systemet, slik at de raskt kan finne problemet og løse det. Med elektronisk kundestøtte kan du: Bestille og installere PTFer Få tilgang til databasen med spørsmål og sar (Q & A-databasen) Få tilgang til lokal serice og informasjon om IBM-produkter Få tilgang til teknologiforumer Copyright IBM Corp. 1998,

16 Få tilgang til problemanalyserapportering Du får tilgang til elektronisk kundestøtte på en a disse måtene: 1. Bruke Uniersell tilkobling. Uniersell tilkobling er TCP/IP-basert, og konfigureres ed hjelp a et grafisk grensesnitt som gjør det mulig å elge hordan du kobler deg til IBM: gjennom direkte oppringing ia AT&T Global Network Serice, gjennom en eksisterende Internett-formidler (ISP) eller ia et irtuelt priat netterk (VPN). Denne fleksibiliteten gjør det mulig å elge den løsningen som passer best for din irksomhet og samtidig ha en sikker forbindelse. For de fleste brukere er dette den raskeste og mest beleilige måten å få tilgang til elektronisk kundestøtte på. 2. Bruke den opprinnelige tilkoblingen. Denne ruten er tilgjengelig for brukere som bruker SNA (Systems Network Architecture) og et modem som støtter SDLC (Synchronous Data Link Control). Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Installere PTFer Ekstremstøtte 8 iseries: Innføring i iseries

17 Kapittel 5. Gjøre systemet operatit Systemet er klart til bruk - eller er det? Nå kan du koble systemet til netterket. Når du har fullført disse oppgaene, blir systemet konfigurert, reserekopiert og koblet til IBMs støttetjenester. Ahengig a systemstatusen (er systemet slått på, oppgraderer du fra en tidligere utgae), må du utføre noen a eller alle oppgaene nedenfor for å gjøre systemet operatit. Før du begynner Vil du starte og konfigurere systemet sel? His du foretrekker å bruke en eiiser, må du skaffe deg Client Access Express. EZ-Setup i Client Access Express gjør det enklere å installere en ny tjener. Jobber du fra Operasjonskonsoll? Skaff deg informasjon om hordan du kan installere den nå. Start systemet Konfigurer LAN-konsollen Installer grensesnittene Installer Sentral systemadministrasjon Reserekopier systemet Installer programare Tilføy elektronisk kundestøtte Systemet ditt er mer komplisert å starte og stoppe enn en PC. Skaff deg den informasjonen du trenger for trygt å kunne ta opp systemet. Konfigurer lokalnettet for å la en PC fungere som en konsoll. Du trenger en måte å kommunisere med systemet på. IBM gir deg to. Planlegg nå for å gjøre administratie oppgaer enklere i fremtiden. Utfør umiddelbart en reserekopiering a systemet for å lagre den nye konfigurasjonen, og opprett en plan for regelmessig reserekopiering. Tilføy nye lisensierte programmer til det nye systemet. Kjør eiiseren for å konfigurere en støttetilkobling til IBM. Ta systemet opp His du har koblet til ledningene, kan du ta systemet opp for første gang. Du må fullføre disse primæroppgaene: ta systemet opp og utføre en IPL (systemstart). Ta systemet opp Du må fullføre disse trinnene når du skal ta systemet opp for første gang. 1. Finn og identifiser noen a de iktigste komponentene på kontrollpanelet. De iktigste komponentene er: PÅ-lampe: Lyser når enheten mottar strøm. Tekstindu: Viser SPCN-adressen, strømstatusen eller en referansekode for SPCN. Nettbryter: Kontrollerer strømtilførselen til alt som er installert på enheten. Modusknapp: Gjør det mulig å bla gjennom ulike driftsmodi. 2. Slå på alle arbeidsstasjoner, magnetbåndstasjoner og styreenheter som du trenger. 3. Sett modusen til Normal. 4. Slå på enheten ed hjelp a nettbryteren. Du kan kontrollere at enheten får strøm ed å sjekke at PÅ-lampen lyser. His enheten fungerer som den skal, iser tekstinduet den anlige meldingen: *rru, der rr angir kabinettadressen (et heltall mellom 01 og 63) og u angir hilken SPCN-port enheten er tilknyttet. Denne ligger mellom 1 og A (1 til og med 10). His PÅ-lampen ikke lyser for å ise at enheten får strøm og det ikke blir ist noen data i tekstinduet, kontrollerer du at nettkablene er koblet til riktig stikkontakt, og at alle kablene er riktig koblet til systemet, før du forsøker på nytt. His tekstinduet inneholder en melding som ikke samsarer med standarden, går du øyeblikkelig til asnittet Få hjelp. Ikke prø å starte systemet på nytt før du har funnet ut ha som er problemet! Copyright IBM Corp. 1998,

18 Nå som iseries er tatt opp riktig, kan du begynne en IPL (systemstart). Utføre en systemstart (IPL) Når iseries er tatt opp, kan du utføre en IPL (systemstart). En IPL laster inn systemprogrammene fra systemets tilleggslager og kontrollerer maskinaren. His du ikke har koblet systemet riktig, gjenkjenner ikke IPLen deler a den installerte maskinaren, og du må utføre en ny IPL for at maskinaren skal bli gjenkjent på systemet. Nå kan systemet utføre en normal, ubetjent IPL. Med andre ord il systemet fullføre denne IPLen automatisk, fordi du satte modusen til Normal. Når IPLen er fullført, får du frem et inngangsbilde på stasjonen. 1. Oppgi bruker-iden din og trykk på Enter. Nå skal du komme til skjermbildet Hoedmeny. 2. Installer grensesnittene du trenger for å kunne kommunisere med systemet. Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Starte og stoppe systemet Endre driftsmodi og IPL-typer Konfigurere LAN-konsollen Operasjonskonsoll gjør det mulig å bruke PCen som systemkonsoll, utføre kontrollpanelfunksjoner eller begge deler. Med Operasjonskonsoll kan du arbeide med iseries-tjenere som finnes på ditt lokalnett (LAN). Du kan også foreta ekstern administrering a flere iseries-tjenere på ulike steder, inkludert andre LAN. Følg instruksjonene i Client Access Express -> Operasjonskonsoll. Systemgrensesnitt Systemet er bygd opp a maskinare og programare. Men hordan kan du påirke dette systemet? Hordan får du ting til å fungere? Hordan kan du oeråke det som skjer på systemet? Hordan kan du kontrollere ytelsen til en jobb? Saret er enkelt, du trenger et grensesnitt. Eller enda bedre, to grensesnitt. Operasjonsnaigator Operasjonsnaigator er et grafisk brukergrensesnitt som sørger for en kobling til systemet, og som irker kjent for alle som har brukt Microsoft Windows-plattformer. Du kan peke og klikke i brukergrensesnittet uten å måtte gi akall på hurtighet og kraft. His du liker å bruke Windows, kommer du til å like Operasjonsnaigator. 10 iseries: Innføring i iseries

19 Dette eksempelet iser hor lett du kan se på og administrere filer, jobber og sikkerhet, samt andre komponenter. Operasjonsnaigator blir snart en kjent del a arbeidsområdet på PCen din. Kommandolinjegrensesnitt Kommandolinjegrensesnittet (også kjent som tegnbasert skjermbilde eller emulering), kan tilby en annen kobling til systemet ditt. Det tar lengre tid å lære seg å bruke dette grensesnittet, men det foretrekkes kanskje a de som liker å skrie kommandoer i stedet for å peke og klikke Inngangsbilde System...: SYSTEM01 Delsystem...: QBASE Skjerm...: DSP01 Bruker... Passord... Program/prosedyre... Meny... Bibliotek Som Operasjonsnaigator er kommandolinjegrensesnittet installert som en del a Client Access Express. Operasjonsnaigator og kommandolinjegrensesnittet kan irke sammen i samme arbeidsområde, på samme måte som Windows og DOS-klarmeldingen. For mange funksjoner trenger du bare Kapittel 5. Gjøre systemet operatit 11

20 Operasjonsnaigator for å utføre en oppgae, mens andre funksjoner kreer at du bruker kommandolinjegrensesnittet. Med litt erfaring lærer du hilket grensesnitt du skal bruke i enher situasjon. Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Hjemmesiden til Operasjonsnaigator Operasjonskonsoll Installere Sentral systemadministrasjon Noen a funksjonene i Sentral systemadministrasjon er komponenter i Operasjonsnaigator, det grafiske brukergrensesnittet for iseries 400, som du kan elge om du il installere. Når du installerer Operasjonsnaigator må du passe på å elge at du il installere Basisstøtte for Operasjonsnaigator (som inneholder de fleste funksjonene i Sentral systemadministrasjon), samt kommandoer, Pakker og produkter og Oeråkere. Følg instruksjonene i Operasjonsnaigator -> Sentral systemadministrasjon. Reserekopiere systemet Når du reserekopierer systemet, oppretter du et øyeblikksbilde a systemopplysningene på et bestemt tidspunkt. Reserekopieringen bearer alle konfigurasjonsopplysningene for systemet som du har opprettet. Det kan ta alt fra 30 minutter til flere timer å utføre reserekopieringen, men det er el erdt det. Det er ikke anskelig å reserekopiere systemet, men det kan ære lett å glemme å gjøre det når du har andre oppgaer som haster. His du planlegger reserekopiering, blir reserekopieringen utført automatisk, og det blir lettere å utføre systemedlikehold. Samtidig blir det lettere å ta for seg problemer med datakorrupsjon, strømbrudd og andre uforutsette situasjoner som kan skade systemdataene. Reserekopieringsplanen som du oppretter, er en iktig del a denne planleggingen. Backup, Recoery and Media Serices (BRMS) hjelper deg med å ordne oppgaer for reserekopiering og administrere reserekopieringsmedier. Du kan bruke BRMS til å gjenopprette data, gjenopprette et helt system og utføre edlikeholdsoppgaer. BRMS er ikke ment å skulle erstatte planen for reserekopiering og gjenoppretting, men programmet kan ære et nyttig erktøy når planen skal ierksettes. Reserekopiering a systemet medfører disse trinnene: 1. Klargjøre magnetbåndet 2. Utføre reserekopieringen Her finner du flere opplysninger om dette emnet: Reserekopiere systemet Plan for reserekopiering og gjenoppretting Reserekopiering, gjenoppretting og tilgjengelighet Klargjøre magnetbåndet for reserekopiering Før du starter reserekopieringen, må du ha reserekopieringsmediet klart. Du trenger tomme magnetbåndkassetter for å utføre reserekopieringen. Du kan komme til å trenge flere magnetbånd, ahengig a hilken type magnetbåndenhet du har og hor stort systemet er. Klargjør magnetbåndet for reserekopiering 1. Merk de tomme magnetbåndkassettene som du skal bruke til å lagre systemopplysninger på (for eksempel SAVT01, SAVT02). 2. Sett magnetbåndet inn i iseries-maskinen og lukk døren til magnetbåndenheten. 12 iseries: Innføring i iseries

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence

IBM DB2 Universal Database. Opplæring i Business Intelligence IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 IBM DB2 Universal Database Opplæring i Business Intelligence Versjon 7 Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker.

VideoTaleDataWeb. Administratorveiledning for V500-systemet. versjon 8.0. Koble til. Slik du foretrekker. Administratorveiledning for V500-systemet versjon 8.0 Juli 2005-utgave 3725-22073-003/A V500 versjon 8.0 VideoTaleDataWeb Koble til. Slik du foretrekker. Varemerkeinformasjon Polycom og Polycom-logoen

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer