Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiestyret ved Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: , kl Sted: HF-bygget, rom 400 Innkalling er sendt til: Claus Huitfeldt, Ole Martin Skilleås, Pär Sandin, Synnøve Ones Rosales, Tove Ingebjørg Fjell, Randi Gressgård, Sissel Undheim, Michael Grote, Fredrik Kolstad Rongved, Mikkel Ekland Paulsen. Saksliste og sakspapirer følger vedlagt Eventuell forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, tlf , evt. pr. e-post til Bergen, Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

2 SAKSLISTE I Godkjenning av innkalling og sakspapirer...3 II Protokoll fra møte i Studiestyret III Saker til orientering...3 IV Vedtakssaker...4 8/17: Dimensjonering av studieplasser ved HF, studieåret V Drøftingssaker /17: Oppretting av nye studieprogram i Prosess og behandling /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i klassisk filologi /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i samtidskultur /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i nordisk /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i nordisk /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i historie og kulturvitenskap... 22

3 I Godkjenning av innkalling og sakspapirer Forslag til vedtak: Innkalling og sakspapirer godkjennes II Protokoll fra møte i Studiestyret Protokoll III Saker til orientering Muntlige orienteringer i møtet.

4 IV Vedtakssaker Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 8/17 Møte: /17: Dimensjonering av studieplasser ved HF, studieåret Dokumenter i saken Brev til instituttene av : Forslag til dimensjonering av studieplasser for HF (17/3703). Forslag til dimensjonering av studieplasser for Bakgrunn Som vedlegg til utdanningsmeldingen sender fakultetene inn forslag til dimensjonering av studieplasser som skal lyses ut for studieåret Opptaksrammene fastsettes endelig av Universitetsstyret i sak om opptaksrammer i november/desember. Før vedtak i styret, behandles opptaksrammene av Utdanningsutvalget, vanligvis i november. Før Utdanningsutvalget behandler sak om opptaksrammer kan rammene bli justert, for eksempel som følge av nytildelte studieplasser i revidert statsbudsjett. Det vil også være i møtet i november at utdanningsutvalget behandler søknader om oppretting av nye program, og utfallet av opprettingssakene kan også innvirkning på den planlagte dimensjoneringen av studieplassene ved HF. Studieplasser ved HF for opptaket i 2017 Fra 1. januar 2017 ble Grieg-akademiet skilt ut fra HF, og studieplassene ved Griegakademiets program fulgte med til det nye Fakultet for kunst, musikk og design. HFs rammer fra 2017 er: BA, treårig: 687 plasser MA, femårig: 71 plasser Årsstudier: 218 plasser MA, toårig: 243 plasser HF fikk i 2016 tildelt nye studieplasser, som til sammen tilsvarte elleve femårige studieplasser til Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap. Vi fikk også tildelt 40 plasser til fagdidaktikk innen PPU (disse er ikke med i denne saken). Forslaget til dimensjonering for studieåret Det er ikke gjort større endringer i forhold til 2017 i dimensjoneringen som er satt for det enkelte program, med unntak av en justering på BA i kinesisk som ønsker å gå over til opptak hvert år. Her foreslås en ramme på 20 studenter i 2017, noe som innebærer en dobling av opptaket til BAHF-KIN. Studieretningene under de nye tverrfaglige programmene har i hovedsak fått samme antall plasser som tilsvarende disiplinbaserte program hadde i 2017.

5 Etter innspill fra enhetene er årsstudiet i kjønn, seksualitet og mangfold økt til 15 plasser, og BA i japansk ønsker å lyse ut 30 plasser. Da søknaden til disse to studiene er svært god, vil det være fornuftig å øke rammene noe på disse, så lenge kapasiteten i fagmiljøene er tilstrekkelig. Som følge av justeringene på ÅRHF-KJØNN og BAHF-JAP, har vi redusert rammen noe på hhv. BAHF-RELV, BAHF-ITAL, ÅRHF-FRGAN og ÅRHF-ENG. Overbooking i selve opptaket I selve opptaket overbooker fakultetet en god del ved utsending av tilbud om studieplass på det enkelte program. Dette gjør vi fordi det erfaringsmessig er en relativt stor andel av de som får tilbud om plass som ikke takker ja, og igjen en viss andel av de som takker ja til studieplass som ikke møter til studiet. Overbookingen baserer seg på tall som UiB sentralt har fra tidligere års opptak. UiB sentralt gir dessuten klare signaler om at opptaket skal ta høyde for forventet frafall i løpet av første semester. Forslag til vedtak: Studiestyret vedtar det vedlagte forslaget til opptaksrammer for HFs portefølje for studieåret Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

6 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Brev til instituttene av : Forslag til dimensjonering av studieplasser for HF: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for fremmedspråk Senter for kvinne- og kjønnsforskning Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Referanse Dato 2017/3703-RAL Forslag til dimensjonering av studieplasser ved HF Som vedlegg til utdanningsmeldingen skal fakultetene sende inn forslag til dimensjonering av studieplasser som skal lyses ut for studieåret Fakultetet vil be om at instituttene gir tilbakemelding på de opptaksrammene som er foreslått i vedlagte oversikt. Dimensjoneringen vil bli lagt frem for Studiestyret i møte 19. april og deretter oversendt UiB sentralt som vedlegg til utdanningsmeldingen. Fakultetsstyret vil få saken til orientering. Fakultetet har tatt utgangspunkt i fordelingen av studieplasser som ble gjort for 2017, jfr. universitetsstyresak 159/16. Fra 1. januar 2017 ble Grieg-akademiet skilt ut fra HF, og studieplassene ved Grieg-akademiets program fulgte med til det nye Fakultet for kunst, musikk og design. I opptaket fra 2017 står HF igjen med: BA, treårig: MA, femårig: Årsstudier: MA, toårig: 687 plasser 71 plasser 218 plasser 243 plasser HF fikk i 2016 tildelt nye studieplasser, som til sammen tilsvarte elleve femårige studieplasser til Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap. Vi fikk også tildelt 40 plasser til fagdidaktikk innen PPU (disse er ikke med i denne saken). Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det humanistiske fakultet Telefon Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Harald Hårfagresgate 1 Bergen Saksbehandler side 6 av 22

7 side 7 av 22 Innspill til opptaksrammer på det enkelte studieprogram ved HF for 2018/19 Innenfor de overordnede opptakskategoriene kan fakultetet selv prioritere plasser mellom de enkelte studieprogrammene. Unntak er de programmene som har blitt tildelt øremerkede studieplasser, slik som lektorprogrammene i hhv. nordisk og fremmedspråk og de erfaringsbaserte masterprogrammene i undervisning. Det er ikke gjort større endringer i forhold til 2017 i dimensjoneringen som er satt for det enkelte program, med unntak av en justering på BA i kinesisk som ønsker å gå over til opptak hvert år. Her har fakultetet foreslått en ramme på 20 studenter i 2017, noe som innebærer en økning av opptaket på BAHF-KIN. Studieretningene under de nye tverrfaglige programmene har i hovedsak fått samme antall plasser som tilsvarende disiplinbaserte program hadde i Årsstudiet i kjønnsstudier hadde 10 utlyste plasser i fjor, og et opptak på 30 studenter som møtte til semesterstart. Vi ber SKOK vurdere om det skal utlyses flere plasser en 10 på ÅR-KJØNN i Vi ber om tilbakemelding fra instituttene senest mandag 3. april. Justeringer i selve opptaket I selve opptaket overbooker fakultetet en god del ved utsending av tilbud om studieplass på det enkelte program. Dette gjør vi fordi det erfaringsmessig er en relativt stor andel av de som får tilbud om plass som ikke takker ja, og igjen en viss andel av de som takker ja til studieplass som ikke møter til studiet. Overbookingen baserer seg på tall som UiB sentralt har fra tidligere års opptak. For program som har en kapasitetsbegrensning som ikke bør/kan overskrides er det viktig at instituttene gir beskjed om dette i tilbakemeldingen til fakultetet. Vedlagt ligger fakultetets forslag til fordeling av studieplasser mellom programmene som skal lyses ut i Forslaget er i stor grad basert på utlyste plasser i 2017, med noen unntak. Det er også lagt ved en oversikt over antall studenter som møtte til studieprogrammene våre i perioden , til orientering. Vennlig hilsen Trine Moe fakultetsdirektør studiesjef

8 side 8 av 22 Forslag til dimensjonering av studieplasser for : Studieprogramnavn Samordna opptak (SO) - Bachelor, Årsstudium og Integrert master Plasser 2017 Forslag 2018 BAHF-ALLV (Litteraturvitenskap) BAHF-ARAB (Arabisk) BAHF-ARK (Arkeologi) BAHF-ENG (Engelsk) BAHF-FILO (Filosofi) BAHF-JAP (Japansk) BAHF-KIN (Kinesisk)* BAHF-KJØNN (Kjønnsstudier) BAHF-RELV (Religionsvitenskap) BAHF-RET (Retorikk) BAHF-SPRKV (Språkvitenskap) BAHF-FRAN (Fransk)** BAHF-ITAL (Italiensk)** BAHF-RUSS (Russisk)** BAHF-SPLA (Spansk språk og latinamerikastudier)** BAHF-TYS (Tysk)** Bachelor i samtidskultur (NYTT) Digital kultur (studieretning) 45 Moderne kunsthistorie (studieretning) 18 Teatervitenskap (studieretning) 15 BAHF-TEAT (Teatervitenskap)** 15 BAHF-DIKUL (Digital Kultur)** 45 BAHF-KUN (Kunsthistorie)** 35 Bachelor i historie og kulturvitenskap Historie (studieretning) 115 Kulturvitenskap (studieretning) 20 BAHF-KUVI (Kulturvitenskap)** 20 BAHF-HIS (Historie)** 115 Bachelor i kunsthistorie og klassiske språk (NYTT) Gresk (studieretning) 5 Latin (studieretning) 5 Kunsthistorie (studieretning) 17 BAHF-KLASS** 10 Bachelor i nordisk (NYTT) Nordisk språk og litteratur (studieretning) 30 Norsk som andrespråk (studieretning) 10 Norrøn filologi (studieretning) 5 BAHF-NORD (Nordisk språk og literatur)** 30 BAHF-NOFI (Norrøn filologi)** 5

9 side 9 av 22 BAHF-NORAN (Norsk som andre språk)** 10 Sum Bachelorprogram 687 * Går over til opptak hvert år ** Legges ned fra 2018 Femårige masterprogram MAHF-LÆFR (Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk) Engelsk (studieretning) Fransk (studieretning) 7 7 Tysk (studieretning) 7 7 MAHF-LÆNO (Lektorutdanning i nordisk) MAHF-LÆHISRELV (NYTT) Historie 7 Religionsvitenskap 4 Sum femårige masterprogram 71 Årsstudier ÅRHF-ENG (Engelsk, årsstudium) ÅRHF-FILO (Filosofi, årsstudium) ÅRHF-FRAN (Fransk, årsstudium) 10 8 ÅRHF-HIS (Historie, årsstudium) ÅRHF-KUN (Kunsthistorie, årsstudium) ÅRHF-KJØNN (ny 2016, SKOK) 0 15 ÅRHF-NOR (Nordisk, årsstudium) ÅRHF-NORAN (Norsk som andrespråk) ÅRHF-RELV (Religionsvitenskap, årsstudium) ÅRHF-SPLA (Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium) ÅRHF-TYS (Tysk, årsstudium) 8 8 Sum årsstudier Bachelor 687 Fem-årig integrert master 71 Årsstudier 218 SO totalt 976

10 side 10 av 22 MASTER - lokalt opptak ved HF, UiB Plasser 2017 Forslag 2018 MAHF-ARAB (Arabisk)** 4 0 MAHF-ARK (Arkeologi) MAHF-DIKUL (Digital kultur) MAHF-ENG (Engelsk) MAHF-FILO (Filosofi) MAHF-FRAN (Fransk) 5 5 Masterprogram i klassiske språk Gresk 2 Latin 2 MAHF-GRE (Gresk)** 2 MAHF-LAT (Latin)** 2 Masterprogram i historie og kulturvitenskap Historie 40 Kulturvitenskap 5 MAHF-HIS (Historie)** 40 MAHF-KUVI (Kulturvitenskap)** 5 Masterprogram i nordisk Nordisk språk og litteratur 13 Norrøn filologi 5 MAHF-NOFI 5 MAHF-NORD 13 MAHF-ITAL (Italiensk) 5 5 MAHF-KUN (Kunsthistorie) 8 12 MAHF-LING (Lingvistikk) MAHF-LITT (Litteraturvitenskap) MAHF-RELV (Religionsvitenskap) MAHF-RUSS (Russisk) 5 5 MAHF-SPLA (Spansk språk og lantinamerikastudier) MAHF-TEAT (Teatervitenskap) 5 5 MAHF-TYS (Tysk) 5 5 VID-MAUENG VID-MAUNOR Sum ** MAHF-ARAB legges ned fra 2018 Grå farge = eksisterende program Grønn farge = Nytt program fra 2018 (programnavn kan bli endret, programkode ikke opprettet Turkis farge = Studieretning som skal lyses ut (i nytt program) Hvit farge = program som legges ned (de fleste disiplinene videreføres som studieretning/spesialisering i nytt program, unntatt MA i arabisk)

11 side 11 av 22 V Drøftingssaker Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 9/17 Møte: /17: Oppretting av nye studieprogram i Prosess og behandling Dokumenter i saken Søknader om oppretting, studieplaner, emnebeskrivelser Brev til LLE og AHKR: Plan for fakultetets behandling av opprettingssøknader, Brev til enhetene datert : Prosessplan og frister for arbeidet våren 2017 (16/13678) Utdanningsutvalgets sak 6/17: Programoppretting 2017 forslag til prosedyrer og tidsplaner: r_2017_0.pdf. Bakgrunn I tråd med vedtakene i studieporteføljeprosjektet HF2018 vil Det humanistiske fakultet søke om oppretting av flere nye studieprogram fra høsten Følgende program søkes opprettet fra 2018: Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap (historie, kulturvitenskap) Masterprogram i historie og kulturvitenskap (historie, kulturvitenskap) Masterprogram i klassiske filologi (gresk, latin) Bachelorprogram i nordisk (nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, norrøn filologi) Masterprogram i nordisk (nordisk språk og litteratur, norrøn filologi) Bachelorprogram i samtidskultur (digital kultur, teatervitenskap, moderne kunsthistorie) Bachelorprogram i kunsthistorie og klassiske språk (kunsthistorie, latin, gresk) Instituttenes førsteutkast til søknader, studieplaner og emnebeskrivelser legges nå frem for Studiestyret i saker 10/17 til 16/17. I tråd med Utdanningsutvalgets sak 6/17 skal søknader om oppretting av nye program oversendes SA innen 10. mai og behandles av en sentral komite i løpet av mai/juni. Fakultetet har foreløpig ikke fått en endelig tidsplan for arbeidet, men er kjent med at komiteen er i gang med å planlegge møter og arbeidsplan. Det vil bli kalt inn til møter mellom komiteen og fagmiljø/institutt/fakultet. Arbeidet frem mot innsending av førsteutkast til UiB sentralt Instituttene ved HF har frist frem til 2. mai med å gjøre eventuelle justeringer i søknadsutkastene som Studiestyret nå får fremlagt til kommentar og gjennomgang. Studieseksjonen ved HF arbeider

12 side 12 av 22 med å gi fortløpende kommentarer til utkastene og oppfordrer instituttene til å jobbe videre med utkastene frem mot 2. mai. Studiestyrets rolle i behandlingen av førsteutkastene Det er en omfattende oppgave å kvalitetssikre søknadene og studieplandokumentene og Studiestyret kan ikke forventes å gå inn i detaljene i disse. Prodekan har vurdert det slik at som ansvarlig organ for studiesaker ved HF så bør Studiestyret likevel ha tilstrekkelig innsikt i innholdet og omfanget av dokumentasjonen i søknadene om oppretting av nye studieprogram. Studiestyret har derfor fått tilsendt den samme dokumentasjonen som fakultetet vil oversende SA og komiteen som skal vurdere søknadene sentralt. Prodekanen anbefaler at Studiestyret, som faglig organ med delegert ansvar for studiesaker ved HF og som rådgivende organ for Fakultetsstyret, holder et særlig fokus på samsvaret mellom læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformer, og med arbeids- og undervisningsformer (inkl. variasjon, evt. praksis og internasjonalisering/utveksling). Studiestyret bør også påse at søknadene er i tråd med fakultetsstyrets vedtak i HF2018, og ellers å gi innspill der man ser det hensiktsmessig. Studiestyret bes også om å gi innspill til prosessen og arbeidet så langt. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

13 side 13 av 22 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Referanse Dato 2016/13678-INGHA Plan for fakultetets behandling av opprettingssøknader I en forberedelse til arbeidet med førsteutkastene for opprettingssøknadene sender vi ut en milepælsplan for arbeidet som skal foregå i løpet av april måned og frem mot innsending til SA den 2. mai. Erfaringene fra søknad om oppretting både ved HF og andre fakulteter i fjor tilsier at det vil være en del behov for justeringer og forbedringer i søknadene før de kan ferdigstilles. Det er også behov for kvalitetssikring av studie- og emneplaner. Det vil være en fordel å ha et best mulig utkast for det enkelte program før disse sendes til SA og det vil være en fordel at tilbakemeldinger kan sendes uformelt mellom fakultet og institutt for videre oppfølging av dokumentene i løpet av april måned. Under er en beskrivelse av prosessen slik fakultetet har planlagt: Førsteutkast mottas ved fakultetet 31. mars Utkast til opprettingssøknad mottas fra instituttene Det gjelder følgende program: BA og MA i historie og kulturvitenskap BA i Samtidskultur BA i kunsthistorie og klassiske språk BA i nordisk MA i nordisk Behandling i Studiestyret Disse skal behandles av Studiestyret i møte 19. april. Det vil være en stor oppgave for Studiestyrets medlemmer å lese gjennom søknadene med tilhørende studieplaner og emnebeskrivelser og vi vil derfor sende dokumentene ut så snart som mulig. Studiestyret får

14 side 14 av 22 derfor opprettingssøknadene tilsendt fortløpende, så snart vi har dem klare i et hensiktsmessig format. Det vil ikke være tid til gjennomlesning og bearbeidelse fra fakultetets side før utsending til Studiestyret. Innkalling til Studiestyret sendes ut fredag 7. april. En hovedoppgave for Studiestyret vil være å påse at søknadene er i tråd med fakultetsstyrets vedtak i HF2018, og ellers å gi innspill til dokumentene og utkastene som er utarbeidet. Lenke til fakultetsstyresaken : Lenke til fakultetsstyresaken : Tilbakemeldinger fra fakultetet Parallelt med utsending til Studiestyret vil studieseksjonen ved fakultetet gå gjennom både opprettingssøknadene samt og studie- og emneplanene. Vi vil ha fokus på både læringsutbytte, studieløpenes struktur og utforming av emnebeskrivelser. Studieseksjonen vil sende evt. tilbakemeldinger fortløpende til institutt/fagmiljø slik at fagmiljøene kan innarbeide evt. justeringer før innsending til SA den 2. mai. Vi tenker oss at dialogen mellom fakultet og institutt lettest kan organiseres ved løpende kontakt mellom studieseksjonen og studielederne ved de berørte instituttene. Tilbakemeldinger fra Studiestyret kan også sendes fagmiljøene i etterkant av møtet 19. april. MILEPÆLSPLAN FOR BEARBEIDELSE AV FØRSTEUTKASTENE (APRIL) Når Hva 31. mars Instituttene sender førsteutkast til fakultetet Fra 3. april 3. april 7. april (evt. helt frem til 19.4.) Studieseksjonen sender førsteutkastene til Studiestyret fortløpende Studieseksjonen går gjennom førsteutkastene og noterer seg tilbakemeldinger. Disse sendes fortløpende til instituttene v/studielederne. 7. april Utsending av innkalling til Studiestyret

15 side 15 av april Studiestyret behandler opprettingssøknadene 3. april-26. april Instituttene/fagmiljøene videreutvikler søknadene frem mot innsending 2. mai 26. april Instituttenes frist for å sende justert førsteutkast til fakultetet NB: Gjerne tidligere, da vil også fakultetet sende søknaden til SA tidligere. 2. mai Fakultetet sender inn førsteutkast til SA Se evt. også Utdanningsutvalgets sak 6/17 i møte 1. februar: ar_2017.pdf Vennlig hilsen seksjonssjef Inger Marie Hatløy rådgiver

16 side 16 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 10/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

17 side 17 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 11/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i klassisk filologi Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

18 side 18 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 12/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i samtidskultur Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

19 side 19 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 13/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i nordisk Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

20 side 20 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i nordisk Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

21 side 21 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 15/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap Dokumenter i saken Søknad om oppretting av Studieplan Emneplaner (er vedlagt innkallinga og skal erstatter emneplan sendt på epost) Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

22 side 22 av 22 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 16/17 Møte: /17: Søknad om oppretting av Masterprogram i historie og kulturvitenskap Dokumenter i saken Søknad Studieplan Emneplaner Forslag til vedtak: Studiestyret tar saken til etterretning. Eventuelle tilbakemeldinger som kom i møtet videreformidles til programstyret. Claus Huitfeldt prodekan studiesjef

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.06.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Sydnesplassen 12-13, rom 210 Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

UTDANNINGSMELDINGEN 2016

UTDANNINGSMELDINGEN 2016 UTDANNINGSMELDINGEN 2016 Innledningsvis vil vi nevne at Griegakademiet - Institutt for musikk gikk ut av Det humanistiske fakultet og over til Fakultet for kunst, musikk og design fra årsskiftet 2017.

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.05.2017, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1. Innkalling

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 159/16 01.12.2016 Dato: 16.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/11719 Opptaksrammer 2017 Henvisning til bakgrunnsdokumenter UU-sak 59/16 Opptaksrammer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 55/16 20.10.2016 Dato: 20.10.2016 Arkivsaksnr: HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Bakgrunn, målsettinger, organisering \hf\2018 Bakgrunn og kontekst Bedre utdanninger, økt studiekvalitet

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 09.09.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A og varte fra kl. 09.00 12.00 Til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Innkalling til møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 29.08.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.12.2016, kl. 09:00 (ekstraordinært møte) i Møterom A+B i kjeller, Muséplass

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 70/16 20.12.2016 Dato: 07.12.2016 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 05.10.16, kl. 12.15-14.00 Sted: «Resepsjonen», rom 6143, Nygårdsgaten 5, 6. etg. Innkalling

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t

ARA100 0 2015 HØSTORD S S S Innføringskurs i arabisk språk og kultur30 03.12.2015 2t UiB-Studieadministrativ avdeling (SIST) FS (0.0.05 Kl. :48) Side av 5 : Oppmeldingstall for sted Sted: 84..0.* Institutt for fremmedspråk med alle grupper Termin: 05 - HØST ARA00 0 05 HØSTORD S S S Innføringskurs

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Det innkalles til ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Møteinnkalling Det innkalles til ekstraordinært møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30.05.2017, kl. 09:00 - i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 17.12.2013. Møtet ble holdt i Møterom i kjeller, Villaveien 1A, og varte fra kl. 09.00 12.25.

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.11.16, kl. 12.15-14.00 Sted: «Resepsjonen», rom 6143, Nygårdsgaten 5. Innkalling er sendt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 12:45. Til stede fra fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 123/15 26.11.2015 Dato: 10.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12273 Opptaksrammer 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter UU-sak 61/15: uu-sak

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 22/15 05.05.2015 Dato: 21.04.2015 Arkivsaksnr: 2015/4692-ROW Resultatoversikt 2010-2014 og søkertall 2015

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet.

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet. side 1 av 6 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 19/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Oppretting og mandat for rekrutteringsforum Dokumenter i saken Brev til instituttene av 17.07. 2015. (vedlagt)

Detaljer

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering Møtedato: onsdag 3. februar 2016 Tilstede: Kjetil Berg Henjum

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 28. september 2017 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2018-2019 Det vises til vedlagte notat med

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS REVIDERTE ANBEFALINGER Revidert versjon av styringsgruppens anbefalinger til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet... 3 Oppsummering av høringsuttalelser...

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18/17 21.03.2017 Dato: 12.03.2017 Arkivsaksnr: 2017/1703-KIH HMS-rapport 2016 for Det humanistiske

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 06.12.2016, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1. Innkalling er sendt til:

Detaljer

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn.

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn. side 11 av 18 Nordisk Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til sammen

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Utdanningsmelding 2016 Til saken Fakultetet har mottatt brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet - høring

HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske fakultet - høring UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 55/16 20.10.2016 Dato: 20.10.2016 Arkivsaksnr: HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje ved Det humanistiske

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013 Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 3 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 27.10.2011 Notatdato: 18.10.2011 Arkivsaksnr.: 2011/8393 Saksbehandler: STA/SSO/AEL STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk

Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk Innkalling til møte i rådet ved Institutt for framandspråk Møtetid: onsdag 8. februar 2017 kl. 14.15 Stad: Seminarrom 400 i fjerde høgda av HF-bygget Desse er kalla inn: Frå gruppe A: Ludmila I. Torlakova

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14/15 24.03.2015 Dato: 16.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1266-MED HMS-rapport HF 2014 Dokumenter i saken: Brev

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Langsiktig bemanningsplan for Det humanistiske fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 14. desember 2010 Dokumenter i saken: - Budsjettfordelingsmodell for HF, vedtatt

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

ARA VÅR ORD SEM SEM C Arabisk språk og samfunn ARA VÅR ORD H H H Metodologi 1 i arabisk

ARA VÅR ORD SEM SEM C Arabisk språk og samfunn ARA VÅR ORD H H H Metodologi 1 i arabisk UiB-Studieadministrativ avdeling (SIST) FS (8.01.016 Kl. 08:) Side 1 av 5 FS50.00 : Oppmeldingstall for sted Sted: 184.11.0.0 Institutt for fremmedspråk Termin: 016 - VÅR ARA100 0 016 VÅR ORD S S S Innføringskurs

Detaljer

Revidert tidsplan InterAct va ren 2016

Revidert tidsplan InterAct va ren 2016 Revidert tidsplan InterAct va ren 2016 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres våren 2016 for å forberede oppstart av de nye/reviderte bachelorprogrammene høsten 2017 og masterprogrammene

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget Møte

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget Møte UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget Møte 8 2014 Tidspunkt: 19. november 2014, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede:

Detaljer

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY).

Pro- og visedekaner Claus Huitfeldt (HF), Arne Tjølsen (MOF), Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle (SV), Kariane Westrheim (PSY). UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Protokoll møte i Utdanningsutvalget Møte 7 2015 Tidspunkt: 13. november 2015, Kl. 09.00 12.00 Møtested: Museplass 1, kollegierommet Tilstede: Viserektor

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 6 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Opptaksrammer for studieåret 2017-2018 Saken oversendes fakultetsstyret:

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Revidert tidsplan InterAct va ren 2016

Revidert tidsplan InterAct va ren 2016 Revidert tidsplan InterAct va ren 2016 MERK: Dette er et dynamisk dokument hvor ting løpende blir justert basert på erfaringer og tilbakemeldinger underveis i prosessen. Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG INNHENTING AV FORSLAG FRA INSTITUTT OG ENHETER HF

BUDSJETTFORSLAG INNHENTING AV FORSLAG FRA INSTITUTT OG ENHETER HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Senter for vitenskapsteori Griegakademiet, Institutt for musikk Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Institutt for

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

HF2018: Oppfølging av fakultetsstyrevedtak 70/16

HF2018: Oppfølging av fakultetsstyrevedtak 70/16 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 11/17 31.01.2017 Dato: 16.01.2017 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Oppfølging av fakultetsstyrevedtak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre

Dato: Alle studieprogram er bygd opp av emner. Instituttstyre/Programstyre, Studieutvalg, Fak.ledelse/Dekanat, Fakultetsstyre Fakultet for naturvitenskap og teknologi Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging av studietilbud Dato: 08.03.2013 4) Prosedyre for Etablering/endring/nedlegging

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V 6/3/16 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 18. april

Detaljer

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant)

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 20. januar 2016 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator), Dagmar Haumann (fagkoordinator for lingvistikk og didaktikk), Bente Hannisdal,

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Langsiktig faglig bemanningsplan 2013 2015 Godkjent i fakultetsstyret 11.12.12 Vedlegg: Budsjettmodellen pkt A Bakgrunn Fakultetet har siden 2010 hatt en langsiktig

Detaljer

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018:

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Institutt for språk og kultur Arkivref.:2017/1678 BPA001 Dato: 18.06.2017 MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato:

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier

Fakultet: 11 Det humanistiske fakultet Institutt: 21.00 Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier UiB-Utdanningsavdelingen (RAL) FS (2.1.21 Kl. 9:54) Side 1 av 5 FS38.1 : Registreringsstatistikk - stedfordelt Sted: 184.11.21. Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier Termin: 21-VÅR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 26.11.2015. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-15:35. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Anne Kverneland

Detaljer

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering

Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Referat fra møtet i Utvalget for undervisning og internasjonalisering Møtedato: 5. februar 2014 Til stede: Åse Johnsen (leder), Bente

Detaljer