Botanisk Forening Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Botanisk Forening Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel"

Transkript

1 1 Botanisk Forening Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel Asbjørn Moen NTNU Vitenskapsmuseet

2 2 Boka er tilegnet Nils Stenvold for hans innsats for Sølendet naturreservat

3 3 Den gamle og den nye tid. Dalbua 2010

4 4 Sølendet naturreservat ligger like nord for Aursunden, moh. Fra Dagvola Bildet mot VNV

5 5 Garden før og nå Det tradisjonelle jordbruket utnyttet utmarka til slått og beite. Vinterforet ble hentet i utmarka, og det ble transportert næringsstoffer fra utmark til innmark. Gjødsel fra husdyra var nødvendig for produksjonen av matvekster på innmark. Kunstgjødsel og maskiner førte til at utmarka ikke ble høstet som tidligere, og det førte til store endringer i naturen.

6 6 Slått og raking på Sølendet Signe Hjort 1960 Nils og Jorun Stenvold 1976

7 7 Stakksetting ved Sølendet i gamle dager Foto: Fam Hjort og Rørosmuseet

8 8 Tidligere 9 høyløer i reservatet, tre er restaurert Midtilauva 1976 Øverlauva 2011

9 9 Sølendet med løer, buer og skjøtselsområder

10 10 Sølendet naturreservat dekker litt over 3 km2 og ligger moh. Vegetasjonskartet viser at myrene dekker 45 %; mens engsamfunn dekker 25 %. Resten er heivegetasjon som ikke er slåttemark.

11 11 Hydrologisk system: Mer enn 50 kilder tømmes ut over bakkemyrene som ligger på kalkrik morene.på flatene nedenfor samler vannet seg i vassdaler ned mot Glåma og Aursunden

12 12 Mer enn 50 sterke kilder innen reservatet, med kalkrikt vann (ph >7) som strømmer fram hele året

13 13 Kildevannet strømmer ut over bakkemyra

14 14 Vassdal med bekk i våte perioder Tørrere vassdal med artsrik lågurteng

15 15 Grøft med vannledning 1972 Verneprosessen : Landbruk og verneinteresser arbeidet uten kontakt Grøfting startet på Sølendet 1972 Midlertidig fredning 1972 Endelig fredning 1974

16 16 Snauhogst på fastmark kan føre til tett oppslag av bjørk etter noen tiår. Til høgre et område som har vært uslått like lenge, men der gamle trær har vært beholdt.

17 17 Rydding av kratt etter mer enn 30 år med gjengroing. Bildet fra 1980 Brenning av kvist ved Midtilauva 1977

18 18 Slåtteutstyr: tohjulstraktor, skiveslåmaskin, raking med venderive og rundballmaskin

19 19 Skjøtselsområder og rydding Slått 1-13 ganger fra 1976

20 20 Årlig skjøtsel

21 21 Forskning, overvåking - Fra 1974 har Vitenskapsmuseet årlig utført forskning og overvåking - Norges forskningsråd har støttet forskningen i 21 år - Naturforvaltningen har støttet arbeidet med faglig tilsyn og overvåking - Det er gjennomført 4 doktorgrader og 7 hovedfag i botanikk

22 22 Floraen på Sølendet: 296 karplantearter (inkludert krysninger og underarter). Derav 12 orkidearter og 13 krysninger/underarter 275 mosearter Breiull er en av de vanligste artene

23 23

24 24 Høgstauder som går sterkt tilbake ved slått turt kvann tyrihjelm

25 25

26 26 Låge urter som fremmes av slått: bakkesøte og snøsøte (øverst). Gulsildre og høstmarinøkkel (nederst)

27 27 Gullmyrklegg preger myrene på forsommeren. Mindre blomstring med hyppig slått

28 28 Orkideene har insektbestøvning, og store og iøynefallende blomster tiltrekker seg insektene best. Insektene fanger opp pollen fra en blomst og plasserer det i annen blomst. Brudespore har lang spore, og insektene må streve for å få tak i nektar i enden av sporen.

29 29 Brudespore

30 30 Slåttepåvirkning på lappmarihand og brudespore Brudespore

31 31 1 Engmarihand, blodmarihand og lappmarihand 2 (midten): blodmarihand, krysning mellom blodmarihand og brudespore og brudespore 3 Krysningen mellom flekkmarihand og grønnkurle

32 32 Skogmarihand

33 33 Flekkmarihand

34 34 Stortveblad Korallrot

35 35 Tal Svartkurle Nigritella nigra Både innom og utom Skjøtselsplan startet Sum beita Sum gjengroende Sum slått År

36 36 Slått fører til endringer i artenes forekomst og blomstring Framgang: -Andel av grasvekster -Konkurransesvake arter, f.eks. fjellarter -Arter med lågt vekstpunkt -Nedliggende moser Tilbakegang: -Busker og lyng -Andel urter -Høge urter -Oppreiste moser

37 37 Naturstiene Rast ved Dalbua

38 38 Nerlauva med gjengroende enger i 1990, før rydding. Til høgre vises dagens situasjon etter rydding i 1991 og slått fem ganger

39 39 Vel møtt til åpen dag på Sølendet hvert år den første mandag i juli. I 2014: 7. juli kl. 12 Takk for oppmerksomheten

Slåttemyr og slåttemark to utvalgte naturtyper. Anders Lyngstad NTNU Vitenskapsmuseet

Slåttemyr og slåttemark to utvalgte naturtyper. Anders Lyngstad NTNU Vitenskapsmuseet Slåttemyr og slåttemark to utvalgte naturtyper Anders Lyngstad NTNU Vitenskapsmuseet 04.12. 2012 Oversikt Områder som nevnes ofte: Sølendet og Budalen Hva er slåttemyr og slåttemark? Markaslåtten var viktig

Detaljer

Slåttemyr. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 7

Slåttemyr. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 7 Slåttemyr Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemyr/ Side 1 / 7 Slåttemyr Publisert 04.05.2017 av Miljødirektoratet Slåttemyr er en av de mest truede

Detaljer

Rapport. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Nr.

Rapport. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Nr. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 1-2011 TITTEL Forvaltningsplan for Sølendet naturreservat i Røros kommune 2010-2020

Detaljer

SKJØTSEL AV BJØRNHAUGMYRA 2017

SKJØTSEL AV BJØRNHAUGMYRA 2017 E N R A P P O R T U T A R B E I D E T A V D O K K A D E L T A E T V Å T M A R K S S E N T E R SKJØTSEL AV BJØRNHAUGMYRA 2017 TILTAK FOR TRUA NATURTYPER - SLÅTTEMYR 1 0. O K T O B E R. 2 0 1 7 RAPPORT 2017:3

Detaljer

Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde

Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde Rapport fra naturtypekartlegging i Øya/Langholmen landskapsvernområde Lappmarihand, Øya/Langholmen landskapsvernområde (foto: Ingvild Gabrielsen) Kartlegging gjennomført i 2009 Åse Bøilestad Breivik (botaniker)

Detaljer

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster...

Naturens dronninger. 96 årbok 2009 blomster... Naturens dronninger Som sukkertøy for øyet kan man beskrive orkideene, dronningene i planteverdenen. I Sylan er det registrert 10 ulike orkideer, så vakre at de må oppleves. Tekst og foto: Bente Haarstad

Detaljer

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Fokus på: De områdene som er gjengroende men som fremdeles har et

Detaljer

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2013

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2013 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2013 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-1 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2014-1 Dag-Inge

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med Utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag; utfordringer rundt skjøtsel og oppfølging i og utenfor verneområdet på Leka

Erfaringer fra arbeidet med Utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag; utfordringer rundt skjøtsel og oppfølging i og utenfor verneområdet på Leka Erfaringer fra arbeidet med Utvalgt kulturlandskap i Nord-Trøndelag; utfordringer rundt skjøtsel og oppfølging i og utenfor verneområdet på Leka verneverdier i fuglefredningsområdet verdier i kulturlandskapet

Detaljer

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Kystlynghei Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/kulturlandskap/kystlynghei/ Side 1 / 7 Kystlynghei Publisert 24.11.2015 av Miljødirektoratet Kystlyngheier er flere tusen år

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Slåttemark Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemark/ Side 1 / 6 Slåttemark Publisert 20.11.2015 av Miljødirektoratet Slåttemarkene er ugjødsla enger

Detaljer

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Bredek - Inner Bredek - Granneset - Stormdalsgården Samtlige ligger

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Bredek - Inner Bredek - Granneset - Stormdalsgården Samtlige ligger Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark 2012 - Bredek - Inner Bredek - Granneset - Stormdalsgården Samtlige ligger i Rana kommune Befaring av Tverrådalen, gammelt kulturlandskap

Detaljer

KILEBUTANGEN SLÅTTEMARK GRØFTERENSK OG ANDRE SKJØTSELSTILTAK

KILEBUTANGEN SLÅTTEMARK GRØFTERENSK OG ANDRE SKJØTSELSTILTAK KILEBUTANGEN SLÅTTEMARK GRØFTERENSK OG ANDRE SKJØTSELSTILTAK WKN rapport 2016:2 11. OKTOBER 2016 R apport 2 016:2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Østfold

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige.

Dag-Inge Øien. Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros. Norges teknisk-naturvitenskapelige. Dag-Inge Øien Botanisk notat 2012-4 Forslag til skjøtselsplan for Hyddkroken i Røros NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2006

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2007-1 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2006 Dag-Inge Øien, Asbjørn Moen og Anders Lyngstad

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Kartlegging, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2012

Kartlegging, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet ISBN 978-82-7126-963-0 ISSN 0804-0079 Botanisk notat 2012-8 Anders Lyngstad Kartlegging, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat

Detaljer

Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros

Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2006-5 Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet

Detaljer

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger 210 B. Bele & A. Kroken / Grønn kunnskap7(3):210 215 Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger BOLETTE BELE Planteforsk Kvithamar forskingssenter ARE KROKEN Gårdbruker, Budalen Innledning

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

APP R T BO I S K SERIE 1993-1. Trond Arnesen, Asbjørn M( 7 og Dag-Inge Ølen m - - Li L.

APP R T BO I S K SERIE 1993-1. Trond Arnesen, Asbjørn M( 7 og Dag-Inge Ølen m - - Li L. APP R T BO I S K SERIE 1993-1 RVAT. IVERSYN Trond Arnesen, Asbjørn M( 7 og Dag-Inge Ølen m - - Li L. "Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet. Rap port. Botanisk Serie" inneholder stoff fra det fagområdet

Detaljer

Sølendet naturreservat

Sølendet naturreservat Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Botanisk notat 2012-7 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2012 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Faun notat Slåttemyr i Støyldalen, Nissedal kommune

Faun notat Slåttemyr i Støyldalen, Nissedal kommune Vår dato.: 4.8.2014 Dykkar dato: 25.6.2014 Vår ref.: HK Dykkar ref.: Lars Ole Thunold Faun notat 4-2014. Slåttemyr i Støyldalen, Nissedal kommune Oppdragsgjevar: Skagerrak Kraft AS 1. Konklusjon Det finst

Detaljer

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktivitetet i 2003

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktivitetet i 2003 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2004-1 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktivitetet i 2003 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Trondheim, januar

Detaljer

BIOLOGISK MANGFOLD. Kulturmarkstyper er naturtyper som til en viss grad er avhengig av skjøtsel eller bruk

BIOLOGISK MANGFOLD. Kulturmarkstyper er naturtyper som til en viss grad er avhengig av skjøtsel eller bruk SLÅTT OG BEITE Lanseringsseminar-Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste Litteraturhuset 1. september 2015 Hanne Sickel Seksjon for kulturlandskap og biologisk mangfold BIOLOGISK MANGFOLD Biologisk mangfold

Detaljer

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013

Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013 Rapport fra skjøtsel av fjellgårdene i Saltfjellet- Svartisen NP 2013 Bredek og Inner-Bredek, utført av Fjelltjenesten Bildet viser Bredek sett fra sørsida av Bredekfossen Åker 7 Åker 5 Åker 2 Åker 1 Åker

Detaljer

Workshop Kulturmark. Hvordan vi best kan få til god og langsiktig skjøtsel av verdifulle kulturmarker.

Workshop Kulturmark. Hvordan vi best kan få til god og langsiktig skjøtsel av verdifulle kulturmarker. Workshop Kulturmark Hvordan vi best kan få til god og langsiktig skjøtsel av verdifulle kulturmarker. Kommunen som pådriver beiting av lynghei og våtmark i det utvalgte kulturlandskapet Skei med Skeisnesset

Detaljer

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact rapport 50 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Skjøtselplan Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-048-2 Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke Ecofact

Detaljer

Takk for hyggelig befaring (med Erling) og telefonsamtale etter befaringa.

Takk for hyggelig befaring (med Erling) og telefonsamtale etter befaringa. Torbjørn Orkelbog, Åmotsdalen gård Hei! I sommer hadde jeg som oppdrag fra Oppdal kommune å følge opp skjøtselsplaner for slåttemark i Oppdal. Oppdraget gikk ut på å vurdere skjøtselen ut ifra målene/tiltakene

Detaljer

Samfinansiering og spleiselag

Samfinansiering og spleiselag Samfinansiering og spleiselag for skjøtsel av Skei utvalgte kulturlandskap, Leka, Nord-Trøndelag Forvaltningssamling SLF 19.04.12 Seniorrådgiver Maia Vardenær, FMNT Utfordringer - Menneskene en begrenset

Detaljer

Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2017

Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2017 Dag-Inge Øien Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2017 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2018-2 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat

Detaljer

Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2004

Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2004 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2005-2 Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2004 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Trondheim, januar 2005 ISBN

Detaljer

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum,

Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, Utvalgte naturtyper hvorfor er slåttemark blitt en utvalgt naturtype? Fagsamling i Elverum, 15.10.13 Hanne.Sickel@bioforsk.no Jeg vil snakke om Forankring av slåttemark som utvalgt naturtype i henhold

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Skjøtselsplan for Hoatrøenget og Knedalsenget, slåttemyr i Kvamsfjellet, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Hoatrøenget og Knedalsenget, slåttemyr i Kvamsfjellet, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for Hoatrøenget og Knedalsenget, slåttemyr i Kvamsfjellet, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke. FIRMANAVN OG ÅRSTALL: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie 2015

Detaljer

Dragehode i Buskerud. Foredrag Kongsberg. Av: Frode Løset, Sweco

Dragehode i Buskerud. Foredrag Kongsberg. Av: Frode Løset, Sweco Dragehode i Buskerud Foredrag 05.11.2014 Kongsberg Av: Frode Løset, Sweco Dragehode i Buskerud Oppdrag 2013 Sjekke tidligere registreringer Trusselbilde og skjøtsel Legg inn i Artsobservasjoner Naturtype

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer

Bevaringsmål, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat, Levanger

Bevaringsmål, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat, Levanger Botanisk notat 2010-7 Dag-Inge Øien, Anders Lyngstad & Asbjørn Moen Bevaringsmål, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat, Levanger Rapport for 2009 og 2010, med vekt på prosjektet: Oppfølging

Detaljer

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge

Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge Bolette Bele og Ann Norderhaug Bioforsk FOKUS Vol.3 Nr.9 2008 Bioforsk FOKUS blir utgitt av: Bioforsk, Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås. post@bioforsk Denne utgivelsen:

Detaljer

SKJØTSEL AV THUNEMYRA 2017

SKJØTSEL AV THUNEMYRA 2017 E N R A P P O R T U T A R B E I D E T A V D O K K A D E L T A E T V Å T M A R K S S E N T E R SKJØTSEL AV THUNEMYRA 2017 TILTAK FOR TRUA NATURTYPER - SLÅTTEMYR 1 0. O K T O B E R. 2 0 1 7 RAPPORT 2017:1

Detaljer

Kapittel 1: Slåttemark og gardsbruk med tradisjonsslått

Kapittel 1: Slåttemark og gardsbruk med tradisjonsslått Kapittel 1: Slåttemark og gardsbruk med tradisjonsslått Del 1. Grunnleggende om slåttemark. Del 2. Enga og slåttekurset på Ryghsetra. Del 3. Eksempler på slåttemark og gårdsbruk som praktiserer høyonn

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Bergsrud, øst *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3016 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing

Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Erfaringer med registrering artsrike veikanter, skjøtselsrutiner, revegetering vs såing Tiltak for å ta vare på humler og bier Hva gjør Staten vegvesen

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Dragehode. - en prioritert art - 1

Miljøvernavdelingen. Dragehode. - en prioritert art - 1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Dragehode - en prioritert art - 1 Dragehode (Dracocephalum ruyschiana). De store fargede blomstene pollineres av insekter, og dragehode besøkes særlig

Detaljer

Kantsonenes betydning i kulturlandskapet

Kantsonenes betydning i kulturlandskapet Kantsonenes betydning i kulturlandskapet Det vi kaller kulturlandskapet omfatter arealer som er tatt i bruk av mennesker, og der mennesket har satt tydelige spor. Vanligvis snakker vi om landskap som er

Detaljer

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2008

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2008 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2009-1 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2008 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljer

Hva skjer med plantene i kulturlandskapet? Heidi Solstad

Hva skjer med plantene i kulturlandskapet? Heidi Solstad Hva skjer med plantene i kulturlandskapet? Heidi Solstad Kulturlandskap Foto: R. Elven Dette er også kulturlandskap Foto: R. Elven Tradisjonell kulturmark Fotograf ukjent Signe Hornset med røroskyrne sine

Detaljer

Rapport: ØS Sluttrapport for. Skjøtsel i Hellås NR og Ørstvethalvøya PFO Skien, Jan-Petter Enger

Rapport: ØS Sluttrapport for. Skjøtsel i Hellås NR og Ørstvethalvøya PFO Skien, Jan-Petter Enger Rapport: ØS8-2011 Sluttrapport for Skjøtsel i Hellås NR og Ørstvethalvøya PFO 2011 Skien, 08.11. 2011 Jan-Petter Enger Side 2 av 14 Forord Det ble etter avsluttet tilbudskonkurranse for Ørstvedthalvøya

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Kleiva *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3014 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 11.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Svartkurle Nigritella nigra i Norge

Svartkurle Nigritella nigra i Norge Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien Rapport botanisk serie 2009-5 Svartkurle Nigritella nigra i Norge Faglig innspill til nasjonal handlingsplan NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet

Detaljer

Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2010

Sølendet naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2010 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Botanisk notat 2011-2 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Det skapende

Detaljer

Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2005

Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2006-1 Sølendet naturreservat Langtidsstudiar og overvaking i 2005 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim,

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Anne Mette Haugan,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Anne Mette Haugan, VIKNA KOMMUNE Rådmann Randi Hansen og Stein Karlsen Lauvøya 7900 RØRVIK Delegert landbruk- nr. 26/12 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/278-16 Anne Mette Haugan, 74 39 34 32 234 28.11.2012

Detaljer

q-. S~lendet naturreservat - i>> TRONDHEIM Dag-Inge Øien NOR NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET ITENSKAPSMUSEET ... (.*A b*,'., .,., li. <hf= .:L,-.

q-. S~lendet naturreservat - i>> TRONDHEIM Dag-Inge Øien NOR NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET ITENSKAPSMUSEET ... (.*A b*,'., .,., li. <hf= .:L,-. S~lendet naturreservat Dag-Inge Øien NOR NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET ITENSKAPSMUSEET TRONDHEIM q-. ", i'.', (.*A b*,'.,,i.... - i>> *.,., li.

Detaljer

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune Moss kommune Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune 26.9.16 Innspillsmøte for strategi for villbier og andre pollinerende insekter Landbruksdirektoratet/ Miljødirektoratet Hvordan startet arbeidet?

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Selendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2002

Selendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2002 BOTANISK NOTAT 2003-3 Selendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2002 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges

Detaljer

Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen

Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Måslia naturreservat Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Miljøfaglig Utredning, notat 2016 N48 Dato: 12.12.2016 Notat 2016-N48 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat

Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat Dag-Inge Øien Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2016 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2017-1 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat

Detaljer

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Kustakkslettet og Femstakkmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Kustakkslettet, UTM 32 7205 042 720 284 FIRMANAVN OG ÅRSTALL: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Vauldalen

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Vauldalen Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk Yngve Rekdal, Vauldalen 02.03.16 Studiar frå Hardangervidda viste at rein og sau i løpet av sommaren overlappa: 60 % i val av beiteplanter og 76 % i val av plantesamfunn.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel

Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel Beite erfaringer med villsau Stråholmen Kragerø v/torstein Kiil, Stråholmen vel Stråholmen aug. 2008 Full City ulykken Stråholmen- samfunnet ca 1958 Stråholmen- noen fakta Øya ca 600 daa I dag 70 daa i

Detaljer

Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1999

Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1999 Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 1999 Dag-Inge 0ien Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune Tema: biomangfold i kulturlandskapet 1. Verdisetting 2. Eksempler fra Agder 3. Støtteordninger (fra landbruk- og miljø) 4. Hvordan opprettholde verdien «Støtteverdig» biomangfold i kulturlandskapet. -Hvordan

Detaljer

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune

Skjøtselplan for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Skjøtselplan Vårslipp på setra (Foto: Aud Dagmar Ramdal) for slåttemark og naturbeitemark ved Grandsetran i Leksvik kommune Utarbeidet av Aud Dagmar Ramdal Beliggenhet og historie Imtjønnsetran kalles

Detaljer

NOMINASJON. Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015

NOMINASJON. Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015 Landbruksdirektoratet NOMINASJON Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2015 Norsk Kulturarv har teke initiativ til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen og samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og

Detaljer

I regnværsperioder er fossen Migaren et markant syn fra E 6.

I regnværsperioder er fossen Migaren et markant syn fra E 6. NOEN FAKTA: Migaren naturreservat, Grong kommune Dette er det svært bratte landskapet som reiser seg østover fra Namsen ved Fossland i Grong. Starter ved Namsen i høyde 20. m.o.h, stiger først til et langsgående

Detaljer

S~lendet natufiesewat.-.

S~lendet natufiesewat.-. L t -...,L, S~lendet natufiesewat.-. r,. -.",- - Årsrapport., og oversyn. over aktiviteten i 19!F&s," 1." ' '..*. - b. e.. L,,: 1 -.&-H* +L&7.. r - i Ø &bjmm'a(ta.,..., UNIVERSITETET I TRONDHEIM, VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014

John Bjarne Jordal. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 John Bjarne Jordal Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014 Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015 J. B. Jord a l Rapport n r. 1-2015 Utførende konsulent: Biolog J. B. Jordal AS

Detaljer

Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning

Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning Skjøtsel i Vest-Agder Pilotprosjekt målstyrt forvaltning Innledning Direktoratet for naturforvaltning ønsker å utvikle gode metoder for forvaltning av naturvernområder. Målstyrt forvaltning ønskes utprøvd

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Forslag til skjøtselsplan for Skjennungsåsen friluftslivsområde

Forslag til skjøtselsplan for Skjennungsåsen friluftslivsområde Forslag til skjøtselsplan for Skjennungsåsen friluftslivsområde Oslo, februar 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 BAKGRUNN FOR SKJØTSELEN... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SKJØTSEL... 4 ORD-

Detaljer

Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2014

Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2014 Anders Lyngstad Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2014 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2015-4 NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat 2015-4 Anders Lyngstad Overvåking og

Detaljer

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2007

Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2008-1 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteteten i 2007 Dag-Inge Øien, Asbjørn Moen og Anders Lyngstad

Detaljer

Restaurering av ekstremrik myr i Asker

Restaurering av ekstremrik myr i Asker Restaurering av ekstremrik myr i Asker Av Pål Martin Eid og Øystein Røsok Pål Martin Eid arbeider i Statens naturoppsyn og Øystein Røsok hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Innlegg på Det femte nasjonale

Detaljer

Skjøtselsplan for Hattmoenget og Korsnesmyra, slåttemark (slåttemyr), Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselsplan for Hattmoenget og Korsnesmyra, slåttemark (slåttemyr), Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselsplan for Hattmoenget og Korsnesmyra, slåttemark (slåttemyr), Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke. OVERSIKTSBILDE fra lokalitet FIRMANAVN OG ÅRSTALL: NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon

Detaljer

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen. i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Cathrine Amundsen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms Miljø- og tilskuddssamling landbruk - 16.-17.03.2016

Detaljer

Yngve Rekdal, Røros

Yngve Rekdal, Røros Utmarksbeitekvalitet, kapasitet og bruk Yngve Rekdal, Røros 07.03.16 Gjersjøen Same prinsipp gjeld i utmark som i fjøset produksjonen er avhengig av kvaliteten på fôret Beitekvaliteten til eit utmarksareal

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel BioFokus-notat 2012-30 1.1.1.1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nøtterøy kommune ved Ronny Meyer gitt innspill

Detaljer

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Naturmangfoldloven: Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Strandmaurløve. Foto A.Endrestøl, NINA Begge er nasjonale / landsomfattende forskrifter Naturvernområder:

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-25. Dato

Biofokus-rapport 2011-25. Dato Ekstrakt BioFokus har utarbeidet en skjøtselsplan for gården Øvre Gunleiksrud i Tessungdalen nordvest i Tinn kommune. Gården har flere naturkvaliteter av kulturbetingede naturtyper i aktiv bruk. Dette

Detaljer

SLÅTTEMARKER OG BLOMSTERENGER. HVA ER HVA? og hvordan kan de være nyttige?

SLÅTTEMARKER OG BLOMSTERENGER. HVA ER HVA? og hvordan kan de være nyttige? SLÅTTEMARKER OG BLOMSTERENGER. HVA ER HVA? og hvordan kan de være nyttige? v/ Ellen Svalheim 02.10.2017 1 SLÅTTEMARKER EN TRUA NATURTYPE Den gamle, tradisjonelle typen slåtteeng: ikke innsåddeller pløyd

Detaljer

Hvordan øke tilgangen på grovfôr i Nord-Østerdal

Hvordan øke tilgangen på grovfôr i Nord-Østerdal Hvordan øke tilgangen på grovfôr i Nord-Østerdal Istandsetting av «gode» innmarksbeitearealer v/jørgen Todnem, Bioforsk Øst (Tynset 24. januar 2013) Opplegg Hva beiter sau, ku.. Hva bestemmer hvor mye

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

'&C):;;42'()#V41&I)

'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O&44&%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.66,M '&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Hafton *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3005 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2000

Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2000 ..,.,. BOTANISK NOTAT 200 1-4 Sslendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2000 Dag-Inge Øien Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapmuseet Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Skjetlein

Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Skjetlein Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk Yngve Rekdal, Skjetlein 29.02.16 Veldig ulike vilkår møter husdyr i utmark Same prinsipp gjeld i utmark som i fjøset produksjonen er avhengig av kvaliteten på fôret

Detaljer

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen

Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Skjøtselsplaner i seterområder erfaringer fra UKL Vangrøftdalen - Kjurrudalen Workshop om skjøtsel av kulturlandskap Voksenåsen 29.09.17 Randi Brænd, Fjellfølge DA Randi Brænd gardbruker kafevert Utistuvollen

Detaljer

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Øverfossmyra, slåttemyr 1, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Figur 1: Restar etter stakk på Øverfossmyra. Bildet tatt fra UTM 32 7 204 602-719 795 FIRMANAVN OG ÅRSTALL:

Detaljer

Skjøtselplan for Drogsetsætra slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Skjøtselplan for Drogsetsætra slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Midt-Norge Skjøtselplan for Drogsetsætra slåttemark, Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke. Figur 1. Øvre halvdel av slåttemarka på Drågsetsætra. Bilde tatt mot nord-øst. Foto: Steinar Vatne FIRMANAVN OG

Detaljer

2013/ / Landbruks- og matdepartementet motsetter seg på denne bakgrunn at det vedtas nye forskrifter om prioriterte arter.

2013/ / Landbruks- og matdepartementet motsetter seg på denne bakgrunn at det vedtas nye forskrifter om prioriterte arter. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2013/6871 10/172-03.02.2014 Svar høringsbrev - Forslag til forskrifter og faggrunnlag for prioriterte arter Det vises til høringsbrev

Detaljer

Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat

Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 143 2010 Skjøtselsplan for Skjelstad naturreservat Bodø kommune Sigrun Aune og Thomas Holm Carlsen Bioforsk Nord, Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A.

Detaljer

Behovet for skjøtsel i norsk natur. Erfaringer med langvarig skjøtsel og effekten av mangel på skjøtsel

Behovet for skjøtsel i norsk natur. Erfaringer med langvarig skjøtsel og effekten av mangel på skjøtsel Behovet for skjøtsel i norsk natur. Erfaringer med langvarig skjøtsel og effekten av mangel på skjøtsel Anders Lundberg Institutt for geografi Universitetet i Bergen Bruk og skjøtsel har formet norsk natur

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer