Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma"

Transkript

1 Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma ESR fremskaffer de beste kandidatene for stillingen som skal besettes, i underkant av tre uker til en lav fast kostnad. ESR har siden etableringen i 1997 vært den ledende leverandøren av markedets beste kvalifiserte kandidater til over 50 Headhunterselskaper i Skandinavia, med over 3500 utførte oppdrag. ESR har markedets mest omfattende database med over 110,000 anbefalte kandidater. Sider 01/15

2 HISTORIKK ESR har siden etableringen i 1997 vært den ledende leverandøren av markedets beste kvalifiserte kandidater til over 50 headhunterselskaper i Skandinavia, med over 3500 utførte oppdrag. Vår oppgave er å sikre at våre kunder maksimaliserer sin investering i human capital. ESR s headhunter klienter outsourcer hele prosessen med å kartlegge/identifisere de beste kandidatene, samt telefon intervjue/screene disse, slik at headhunter deretter så kan presentere disse kandidatene til sin kunde (bedrift). Vårt unike konsept består i at man systematisk kartlegger hele markedet (snur hver sten) medfører at klienter får sikkerheten om at man alltid finner frem til de beste kandidatene markedet har å tilby. Den standardiserte modellen for kandidat research benyttet som er basert på arbeidsmetodikken til de fem ledende headhunterselskap i USA, har medført en gjenkjøpsprosent på 85 %, derav en ansettelsesgrad på over 90 % hos våre kunder. Utifra sterk etterspørsel fra bedriftsmarkedet tilbyr ESR nå også sine tjenester direkte til de bedrifter som ønsker primært å motta en short-list med sterkt interesserte og kvalifiserte kandidater, for så å selv kjøre sluttprosess. Sider 02/15

3 PROSESSEN FOR SEMI-SEARCH» Hva ESR gjør» Hva klient selv gjør Ved bruk av servicen tradisjonell headhunting vil ESR i tillegg til research være ansvarlig for hele rekrutteringsprosessen helt frem til ansettelse. Sider 03/15

4 DETALJERT ARBEIDSPROSESS (Semi-search) Suksessfull rekruttering krever at man arbeider systematisk og målrettet i tillegg til at det ligger en god arbeidsprosess(modell) i bunnen. Hos ESR har man utviklet en egen arbeidsmodell som er et resultat av at man har hentet det beste fra de fem ledende headhuntervirksomhetene i USA som så har blitt integrert til å bli ESR's arbeidsprosess (beskrevet i den amerikanske bestselgerboka: "Secrets of Executive Seach Experts", som er skrevet av ESR's grunder: Christian Schøyen). Denne kombinasjonen av en unik arbeidsprosess, samt utførelse av senior konsulenter med lang fartidstid fra bransjen og som på hvert oppdrag gir sitt ytterste bidrar til at ESR's kunder alltid får de best mulige kandidatene markedet har å tilby. ESR's arbeidsprosess er beskrevet i detalj under: DEL 1: Utfylling av Krav profil I tett samarbeid med klient utvikles en kravprofil som beskriver den idelle kandidat's bakgrunn, samt hvilke miljøer/selskaper som man skal gå inn i for å sjekke etter mulige kandidater. Det er ytterst kritisk at denne krav profilen er grundig gjennomarbeidet da det alltid er denne informasjonen som ligger til grunn for hvilke kandidater som presenteres. ESR påbegynner kun oppdraget når krav profilen er komplett. Spesifikk informasjon som innhentes fra klient: Firma kultur Selskapsstruktur, samt struktur for den avdeling man skal rekruttere til Historikk, bakgrunn til tidligere personer i samme stilling som har lyktes, misslyktes Positive fremtidsutsikter for klients virksomhet, samt grunner til hva en kandidat fra eksempelvis et konkurrerende selskap har å vinne ved å begynne i den nye stillingen DEL 2: Utvikling av target liste (liste over selskaper som man skal se etter kandidater i) En komplett target liste er ferdig en uke etter start av oppdraget Markedsanalyse av klients konkurrenter, samt hvis det er aktuelt hvilke parallelle bransjer som også skal dekkes slik at man får opp en komplett liste over alle de personer i markedet med den rette bakgrunnen som kan være aktuelle for stillingen som skal besettes. Innenfor de aktuelle selskap som også fastsettes ut i fra geografisk beliggenhet, identifiseres aktuelle personer som enten sitter i tilsvarende stilling i dag eller rett under. Enkelte av kandidatene på target liste fungerer kun som tipsere ut i fra sin gode kjennskap til bransjen og enkeltpersoner som de kan anbefale. Sider 04/15

5 DETALJERT ARBEIDSPROSESS (Semi-search) Før potensielle kandidater kontaktes har ESR "vasket" navnene ved å snakke med tidligere kolleger eller sjefer for deres feedback på de identifiserte personene på targetlisten. ESR's database på over 110,000 anbefalte personer, som sitter i de fleste av de Skandinaviske bedrifter er et viktig verktøy i denne kvalitetssikringsprosessen. DEL 3: Telefonintervju og utsjekking av kandidater ESR' s konsulenter telefonintervjuer på en diskré måte de identifiserte personene på target listen for å finne ut hvem av de ulike som treffer på alle av klients krav iht bakgrunn/kompetanse som er satt i kravprofilen, samt deretter hvilke av disse kandidatene med rett bakgrunn som er interessert i å gå videre, dvs. treffe klient for en ytterligere samtale. Alle kandidater som presenteres til klient er solgt inn på selskap og stilling. DEL 4: Presentasjon av finale kandidater til klient Tidsramme for ferdig utførelse av et rekrutteringsprosjekt (Semi- search) er i gjennomsnitt 3 uker fom krav profil er komplett. Klient vil da få presentert: CV på kvalifiserte og interesserte finale kandidater Rangering av kandidatene Target liste med info om hvilke selskaper som var identifisert og kommentarer fra de personer som var kontaktet DEL 5: Klient intervjuer finale kandidatene Etter at klient mottar informasjonen om de ulike finale kandidatene innkaller de så til intervju for ytterligere presentasjon av selskap, stilling og gjennomgang av kandidatenes bakgrunn. I denne intervjuprosessen tar klient stilling til hvilke kandidat(er) som er den(de) som de ønsker å gå videre med tilbud til. DEL 6: Klient ansetter Etter å ha besluttet hvilke person(er) som klient ønsker å ansette, gjennomfører klient de nødvendige referansesjekk og eventuell intern test de benytter for sine ansettelser. Etter bekreftelse av klients positive inntrykk stemmer, utarbeides deretter et tilbud som er i samsvar med de forventninger kandidat har uttrykt i sine møter med klient, som så resulterer i ansettelse. Sider 05/15

6 ERFARING ESR har utført over 3500 oppdrag siden 1997 innenfor alle bransjer og funksjonsområder, med en repeat prosent er 85% og ansettelsegrad på 90%. For å sikre en størst mulig faglig kompetanse innenfor det fagfelt man rekrutterer er ESR organisert i team med sektor fokus. Disse er som følger: Energi/Oil&Gas/LNG/Maritime Topp & Mellomledelse Bank, Finans & Forsikring Teknologi, kommunikasjon & media Industri & Logistikk Life Science Konsum & Handel Profesjonelle Tjenester Offentlig Sektor & Organisasjoner Retail ESR's arbeidsmetoder for kandidat research og headhunting er beskrevet i den amerikanske bestselger- boken: " Secrets of the Executive Search Experts ", som er skrevet av ESR's grunnlegger og CEO; headhunter Christian Schøyen. Arbeidsmodellen er av flere av verdens ledende headhunterselskaper benyttet som selve standarden for hvordan de skal løse sine rekrutteringsoppdrag på en mest mulig effektiv og profesjonell måte. Uttalelse fra en USA s fremste headhuntere om ESR's arbeidsmodell som er beskrevet i boken: "Secrets of the Executive Search Experts": "En grundig dokumentasjon på headhunternes arbeidsmetodikk. Boken setter standarden for hvordan profesjonelle rekrutterere skal arbeide." - Melanie Kusin Vice Chairman, Korn/Ferry Ferry International Sider 06/15

7 TJENESTER :: RESEARCH - Semi-search ESR unike tjeneste tilbys til de bedrifter og headhuntere som ønsker primært å motta sterkt interesserte og kvalifiserte kandidater, for så å selv kjøre sluttprosess (semi-search). Markedets mest effektive prosesser og verktøy blir benyttet, med hovedmålsetningen; å raskest mulig identifisere de fremste talentene for våre kunder. ESR s arbeidsmetodikk som er sterkt telefonbasert, kombinerer moderne headhunting-research (executive search research) med vårt utstrakte nettverk i næringslivet. Primærfokus er alltid på konkurrenter og parallelle bransjer til selskapet det skal rekrutteres til, når vi skal identifisere aktuelle virksomheter hvor vi skal søke etter kandidater. Fastsettelsen av riktig nivå på de personer som kontaktes bestemmes utifra størrelsen på virksomheten hvor de er ansatt i dag, samt deres ansvarsområde. Grunntanken er at de personer som vi kontakter, vil få mulighet til personlig vekst, ved å vurdere den stillingen som vi rekrutterer til. ESR s unike arbeidsmodell (også beskrevet i USA s bestselgerbok om rekruttering og Aftenposten), brede erfaring med totalt over 3500 løste oppdrag siden 1997, og sterkt kvalifiserte team av konsulenter bidrar til at vi er markedsledende på kvalitet da vi kan tilby bedre kandidater enn de tradisjonelle headhunterne. I tillegg har vi en hurtigere saksgang enn andre aktører i markedet ut fra blokk-modellen, som består i at hver konsulent kun arbeider med et oppdrag av gangen (hvert oppdrag løses på kun 3 uker). I tillegg medfører bruk av ESR s tjenester betydelige kostnadsbesparelser da vår kostnad ligger i snitt under en tredjedel av hva det ville kostet å benytte et tradisjonelt headhunterfirma. Sider 07/15

8 TJENESTER :: EXECUTIVE RESEARCH - Tradisjonell headhunting ESR har en hovedmålsetning; å raskest mulig identifisere de fremste talentene for våre kunder. Grunnpilaren for alle rekrutteringsoppdrag vi påtar oss (både research (semi-search) og executive search)) er den unike og grundige researchen som bidrar til at ESR's klienter får tilgang til markedets beste kandidater. Enkelte ganger ønsker våre klienter at ESR skal håndtere hele rekrutteringsprosessen (både research-delen og siste del av rekrutteringsprosessen). I slike tradisjonelle headhunteroppdrag er vi i tillegg til research ansvarlige for kryssintervju av kandidatene (ansikt til ansikt), dyptgående referansesjekk, tester, samt deltakelse i sluttforhandlinger mellom finale kandidat og klient for å sikre en best mulig ansettelse. Når vi påtar oss slike tradisjonelle headhunteroppdrag tilbyr vi en 6 måneders kandidatgaranti som betyr at vi uten ytterligere kostnad, bortsett fra direkte kostnadsutlegg for kandidat ved reiser etc. finner frem til en ny kandidat hvis det skulle være behov for dette. Tradisjonelle headhunteroppdrag utgjør i overkant av 20% av alle de rekrutterings oppdrag vi påtar oss. Totalt har ESR siden 1997 utført over 700 såkalte tradisjonelle headhunter (Executive Search) oppdrag. Sider 08/15

9 TJENESTER :: ASSESSMENT -Sluttvurdering av finalekandidater Med vår sterke kompetanse på vurdering av kandidater bistår vi både virksomheter som har behov for at vi vurderer deres ledere og nøkkelpersoner, samt investeringsvirksomheter som ønsker en due-dilligence av leder-teamet forbundet til investering som vurderes. Vår assessment tjeneste går lengre enn tradisjonelle bakgrunn/profil sjekk, med målsetning å både avdekke en kandidats svakheter, styrker og personlighet, men også avgi en egen vurdering for kandidats sannsynlighetsgrad for suksess. ESR's arbeidsmodell for assessment; CPI (Corporate People Intelligence ) er basert på Schoyen og Tellefsen s inngående erfaring med assessment over 17 år, samt deres Carl Jung inspirerte studie ( ) innen de universale lover for human behavior, som også er presentert i boken; "Can People Change? When trapped in a bubble". Sider 09/15

10 HEADHUNTER: CHRISTIAN SCHØYEN Christian er CEO av ESR som han grunnla i Han har personlig vært involvert i mer en 3500 leder og spesialist rekrutteringer for Fortune 500 companies, både nasjonalt og internasjonalt. Christian er en ledende ekspert innen headhunting og strategy execution. Innen han etablerte ESR Ltd i 1997 arbeidet Christian for to av verdens ledende headhunterfirmaer: TMP/Ward Howell International Executive Search i Los Angeles, Chicago og A.T. Kearney Executive Search i Skandinavia. Før han gikk inn i headhunting etablerte han en avis for jobbsøkere, med hovedfokus på forecasting av trender innenfor de ulike vekstbransjer. Christian er forfatter av den amerikanske bestselger boken på moderne rekruttering og assesment: "Secrets of the Executive Search Experts", samt en triology om de universale lover om human behavior som ble utviklet utifra Carl Jung's teorier om adferd. Christian graduerte med sin B.B.A fra Pacific Lutheran University, Washington. Han studerte psykologi ved Harvard og gjennomførte sine minority studies ved California State University Sider 10/15

11 HEADHUNTER: CHRISTIN TELLEFSEN Christin er Managing Director og senior partner i ESR Ltd (fom 1998), samt var medansvarlig for etablering av virksomheten i USA i Hun har personlig vært involvert i mer enn 3500 leder og spesialist rekrutteringer, både nasjonalt og internasjonal. Christin er en ledende ekspert innen headhunting, assessment og human behavior. Et ledende forretningsmagasin har rangert henne som en av de fem fremste kvinnelige headhuntere i markedet. Innen Christin bygget opp ESR Ltd i Skandinavia og USA arbeidet hun for verdens ledende headhunterfirma: Korn Ferry International hvor hun arbeidet med rekruttering av mellom- og toppledere. Før hun gikk inn headhunting var Christin med-ansvarlig for etablering av en avis for jobbsøkere, med hovedfokus på forecasting av trender innenfor de ulike vekstbransjer. I tillegg er Christin medforfatter på flere bøker om rekruttering, samt en triology om de universale lover om human behavior som ble utviklet utifra Carl Jung's teorier om adferd. Hun studerte til sin Bachelor grad i psykologi ved California Lutheran University. Ved siden av av sitt profesjonelle arbeide er Christin medlem av The Society for Human Resource Management (SHRM) og World Future Society Sider 11/15

12 TEAMET Vårt team av konsulenter har bred erfaring innen rekruttering, i tillegg til næringslivserfaring fra ulike sektorer. Samtlige konsulenter har i flere år arbeidet i verdens ledende headhunterselskap før de begynte hos Executive Search Research (ESR). For å sikre en størst mulig faglig kompetanse innenfor det fagfelt man rekrutterer er ESR organisert i team med sektor fokus. Disse er som følger: Energi/Oil&Gas/LNG/Maritime Topp & Mellomledelse Bank, Finans & Forsikring Teknologi, kommunikasjon & media Industri & Logistikk Life Science Konsum & Handel Profesjonelle Tjenester Offentlig Sektor & Organisasjoner Retail Research senter for Skandinavia er lokalisert London, med lokale satellitt kontorer i Stavanger og Oslo. Nord-Amerika betjenes fra Los Angeles kontoret. Antall ansatte er per dags dato 13 ansatte, derav 6 som arbeider mot det Skandinaviske markedet (Norge, Sverige og Danmark). Sider 12/15

13 PRESSE "Moderne hodejegere gjør det på nettet" Norske hodejegere henger etter den internasjonale utviklingen; de finner fortsatt "ofrene" sine i omgangskretsen. - Skrevet av Gunnar Kagge Lurer du på hvorfor hodejegere aldri ringer deg og tilbyr drømmejobben? Det kan komme avta du ikke har de riktige vennene. Men i fremtiden vil de som leter etter lederspirer fri seg fra nettverket rundt "gutteklubben Grei" og heller bruke elektroniske medier og amerikanske metoder for å finne kandidater til næringslivets toppstillinger. Da blir nettverket bare et tillegg. Nordmannen Christian Schøyen uttalet at han fra sitt kontor i London kan finne flere kandidater til lederstillinger, uansett bransje og uansett hvilket land i Europa bedriften befinner seg. Han sier at et antall norske rekrutteringseksperter henger etter i den internasjonale utviklingen. - Mange er interessert og noen prøver, andre gjør som de alltid har gjort, sier han. Schøyen mener at norske hodejegere har begynt på en "amerikansk utvikling", som vil skyte fart. Sammen med Nils Rasmussen har han skrevet boken "Secrets of the Executive Search Experts". Det finnes mange bøker om "hodejegere", sier han.men de fleste er skrevet av veteraner som forteller generelt om bransjen. Vi ville finne ut hvordan de beste firmaene gjør det i dag for å finne stjernekandidatene. Derfor kontaktet Schøyen de største amerikanske selskapene, og fikk komme på innersiden for å se hvordan de jobber. Tidligere har han arbeidet for to av disse i USA og Europa. Schøyen gjorde hemmeligheten til en forretningsidè. Fra London og Los Angeles driver han selskapet Executive Search Research (ESR). Han selger tjenester til de etablerte hodejegerselskapene. - De kommer til oss for at vi skal finne mulige kandidater til toppjobber. I løpet av kort tid leverer vi en liste på kanskje ti personer som er interesserte og kvalifiserte. Vår spesialitet er å finne personene, deres oppgave er å bedømme dem riktig, slik at den beste får jobb, sier Schøyen. Tid og kultur - Med metodene våre kan vi løse alle oppdrag. Det eneste som kreves er at vi behersker språket, forstår kulturen og befinner oss i riktig tidssone, sier han. Sider 13/15

14 PRESSE I fjor løste de seks ansatte i London 243 oppdrag for headhunter-firmaer i Norge, Sverige og Danmark. Underveis har de bygget opp en omfattende kandidat database (per 20/6/12 er det 110,000 kandidater). - At vi jobber på tvers av landegrensene og frigjort fra personlig nettverk er bra for kundene. Innen IT-bransjen for eksempel er det stor mangel på dyktige folk. Derfor er det nyttig når vi for eksempel når vi kan lete for norske bedrifter i Sverige. Og letingen skjer via Internett, databaser og den amerikanske modellen. Først må kunden forklare hva slags person de er ute etter, så begynner søket. Det skjer etter samme modell, uansett nivået på stillingen eller hvilken bransje den er i. Schøyen begynner å lete i konkurrerende bedrifter. - Det vi ser etter er personer som har noe å vinne på å gå over til vår klient. Skal vi finne en administrerende direktør, leter vi blant viseadministrerende direktører i like store bedrifter. Er det snakk om et stort firma, leter vi i mindre firmaer. Vi må ha noe å tilby som er bedre enn det de skal lokkes vekk fra. Finner han ikke mange nok gode navn hos konkurrentene, ser han på bedrifter i lignende bransjer, eller i bedrifter som benytter klientenes produkter. - I gjennomsnitt finner vi 80 interessante navn på bruttolisten. Deretter ringer vi og sjekker disse personene for å finne ut om de har riktige kvalifikasjoner og om de i tilfelle er interesserte i stillingen vi kan tilby. Jobben tar minimum fem dager. Oppdraget er løst når kunden får en perm med opplysninger om det Schøyen hevder at er "de beste markedet kan tilby for akkurat den stillingen". "Demokratisering" Hodejegeren mener at metoden han bruker snart blir dominerende i Norge også. Foreløpig henger europeiske hodejegere etter den amerikanske utviklingen. - Ved å fri seg fra de personlige nettverkene blir det flere å velge mellom. Det er positivt for bedriftene, sier han. Schøyen mener også at metoden "demokratiserer" lederutvelgelsen. - Vi øker sjansen for at også ukjente, men dyktige, mennesker får muligheten til å klatre oppover, sier han. Sider 14/15

15 KONTAKT OSS Oslo Branch Office Stavanger Branch Office Henrik Ibsens gate Oslo Norway 3. etg, Kanalarmen Røyneberg Stavanger telefon faks telefon faks Scandinavian Research Center Stockholm Branch Office Crawford Street, Suite 200 London W1H 1PJ United Kingdom Stureplan 4c, vån Stockholm Sweden telefon +44 (0) telefon Sider 15/15

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden.

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrev. :Lederen. Bidrag til et velfungerende arbeidsmarked!

Nyhetsbrev. :Lederen. Bidrag til et velfungerende arbeidsmarked! Nyhetsbrev Utgave nr. 2-2010 :Lederen Bidrag til et velfungerende arbeidsmarked! I Personalhuset har vi en visjon. En visjon som inspirerer oss og minner oss på vårt bidrag til et velfungerende arbeidsmarked;

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Slik leder de beste. Slik leder de beste. Petter Kleppe i samarbeid med Dag Bredal. Klokt lederskap i tøffe tider. Jens Ulltveit-Moe Eivind Reiten

Slik leder de beste. Slik leder de beste. Petter Kleppe i samarbeid med Dag Bredal. Klokt lederskap i tøffe tider. Jens Ulltveit-Moe Eivind Reiten Hvordan jobber egentlig kremen av norske toppledere? Hva gjør dyktige ledere dyktige? Slik leder de beste er skrevet av Petter Kleppe i IBM Business Consulting Services. Kleppe har drevet ledelsesutvikling

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

KONGE KREATIVITETENS MAGAZINE EPI 2014 LAVERE RISIKO MED AS RETT OG SLETT BEST ØKONOMISK VÆRVARSEL. Karl Lagerfeld motegeniet som provoserer

KONGE KREATIVITETENS MAGAZINE EPI 2014 LAVERE RISIKO MED AS RETT OG SLETT BEST ØKONOMISK VÆRVARSEL. Karl Lagerfeld motegeniet som provoserer Intrum KREDITTSTYRINGS MAGASINET FRA INTRUM JUSTITIA NR. 3 2014 MAGAZINE LAVERE RISIKO MED AS Hvilken selskapsform passer best for deg? RETT OG SLETT BEST Europas 5 mest innovative byer EPI 2014 Hvorfor

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Mer intelligens mer fornøyde kunder

Mer intelligens mer fornøyde kunder No 1 Januar 2010 Leder - Freddy Eriksen Mer intelligens mer fornøyde kunder Da vi startet virksomheten vår for snart tolv år siden, hadde vi som ambisjon å tilby det private næringslivet og den offentlige

Detaljer