Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma"

Transkript

1 Skandinavia's fremste rekrutteringsfirma ESR fremskaffer de beste kandidatene for stillingen som skal besettes, i underkant av tre uker til en lav fast kostnad. ESR har siden etableringen i 1997 vært den ledende leverandøren av markedets beste kvalifiserte kandidater til over 50 Headhunterselskaper i Skandinavia, med over 3500 utførte oppdrag. ESR har markedets mest omfattende database med over 110,000 anbefalte kandidater. Sider 01/15

2 HISTORIKK ESR har siden etableringen i 1997 vært den ledende leverandøren av markedets beste kvalifiserte kandidater til over 50 headhunterselskaper i Skandinavia, med over 3500 utførte oppdrag. Vår oppgave er å sikre at våre kunder maksimaliserer sin investering i human capital. ESR s headhunter klienter outsourcer hele prosessen med å kartlegge/identifisere de beste kandidatene, samt telefon intervjue/screene disse, slik at headhunter deretter så kan presentere disse kandidatene til sin kunde (bedrift). Vårt unike konsept består i at man systematisk kartlegger hele markedet (snur hver sten) medfører at klienter får sikkerheten om at man alltid finner frem til de beste kandidatene markedet har å tilby. Den standardiserte modellen for kandidat research benyttet som er basert på arbeidsmetodikken til de fem ledende headhunterselskap i USA, har medført en gjenkjøpsprosent på 85 %, derav en ansettelsesgrad på over 90 % hos våre kunder. Utifra sterk etterspørsel fra bedriftsmarkedet tilbyr ESR nå også sine tjenester direkte til de bedrifter som ønsker primært å motta en short-list med sterkt interesserte og kvalifiserte kandidater, for så å selv kjøre sluttprosess. Sider 02/15

3 PROSESSEN FOR SEMI-SEARCH» Hva ESR gjør» Hva klient selv gjør Ved bruk av servicen tradisjonell headhunting vil ESR i tillegg til research være ansvarlig for hele rekrutteringsprosessen helt frem til ansettelse. Sider 03/15

4 DETALJERT ARBEIDSPROSESS (Semi-search) Suksessfull rekruttering krever at man arbeider systematisk og målrettet i tillegg til at det ligger en god arbeidsprosess(modell) i bunnen. Hos ESR har man utviklet en egen arbeidsmodell som er et resultat av at man har hentet det beste fra de fem ledende headhuntervirksomhetene i USA som så har blitt integrert til å bli ESR's arbeidsprosess (beskrevet i den amerikanske bestselgerboka: "Secrets of Executive Seach Experts", som er skrevet av ESR's grunder: Christian Schøyen). Denne kombinasjonen av en unik arbeidsprosess, samt utførelse av senior konsulenter med lang fartidstid fra bransjen og som på hvert oppdrag gir sitt ytterste bidrar til at ESR's kunder alltid får de best mulige kandidatene markedet har å tilby. ESR's arbeidsprosess er beskrevet i detalj under: DEL 1: Utfylling av Krav profil I tett samarbeid med klient utvikles en kravprofil som beskriver den idelle kandidat's bakgrunn, samt hvilke miljøer/selskaper som man skal gå inn i for å sjekke etter mulige kandidater. Det er ytterst kritisk at denne krav profilen er grundig gjennomarbeidet da det alltid er denne informasjonen som ligger til grunn for hvilke kandidater som presenteres. ESR påbegynner kun oppdraget når krav profilen er komplett. Spesifikk informasjon som innhentes fra klient: Firma kultur Selskapsstruktur, samt struktur for den avdeling man skal rekruttere til Historikk, bakgrunn til tidligere personer i samme stilling som har lyktes, misslyktes Positive fremtidsutsikter for klients virksomhet, samt grunner til hva en kandidat fra eksempelvis et konkurrerende selskap har å vinne ved å begynne i den nye stillingen DEL 2: Utvikling av target liste (liste over selskaper som man skal se etter kandidater i) En komplett target liste er ferdig en uke etter start av oppdraget Markedsanalyse av klients konkurrenter, samt hvis det er aktuelt hvilke parallelle bransjer som også skal dekkes slik at man får opp en komplett liste over alle de personer i markedet med den rette bakgrunnen som kan være aktuelle for stillingen som skal besettes. Innenfor de aktuelle selskap som også fastsettes ut i fra geografisk beliggenhet, identifiseres aktuelle personer som enten sitter i tilsvarende stilling i dag eller rett under. Enkelte av kandidatene på target liste fungerer kun som tipsere ut i fra sin gode kjennskap til bransjen og enkeltpersoner som de kan anbefale. Sider 04/15

5 DETALJERT ARBEIDSPROSESS (Semi-search) Før potensielle kandidater kontaktes har ESR "vasket" navnene ved å snakke med tidligere kolleger eller sjefer for deres feedback på de identifiserte personene på targetlisten. ESR's database på over 110,000 anbefalte personer, som sitter i de fleste av de Skandinaviske bedrifter er et viktig verktøy i denne kvalitetssikringsprosessen. DEL 3: Telefonintervju og utsjekking av kandidater ESR' s konsulenter telefonintervjuer på en diskré måte de identifiserte personene på target listen for å finne ut hvem av de ulike som treffer på alle av klients krav iht bakgrunn/kompetanse som er satt i kravprofilen, samt deretter hvilke av disse kandidatene med rett bakgrunn som er interessert i å gå videre, dvs. treffe klient for en ytterligere samtale. Alle kandidater som presenteres til klient er solgt inn på selskap og stilling. DEL 4: Presentasjon av finale kandidater til klient Tidsramme for ferdig utførelse av et rekrutteringsprosjekt (Semi- search) er i gjennomsnitt 3 uker fom krav profil er komplett. Klient vil da få presentert: CV på kvalifiserte og interesserte finale kandidater Rangering av kandidatene Target liste med info om hvilke selskaper som var identifisert og kommentarer fra de personer som var kontaktet DEL 5: Klient intervjuer finale kandidatene Etter at klient mottar informasjonen om de ulike finale kandidatene innkaller de så til intervju for ytterligere presentasjon av selskap, stilling og gjennomgang av kandidatenes bakgrunn. I denne intervjuprosessen tar klient stilling til hvilke kandidat(er) som er den(de) som de ønsker å gå videre med tilbud til. DEL 6: Klient ansetter Etter å ha besluttet hvilke person(er) som klient ønsker å ansette, gjennomfører klient de nødvendige referansesjekk og eventuell intern test de benytter for sine ansettelser. Etter bekreftelse av klients positive inntrykk stemmer, utarbeides deretter et tilbud som er i samsvar med de forventninger kandidat har uttrykt i sine møter med klient, som så resulterer i ansettelse. Sider 05/15

6 ERFARING ESR har utført over 3500 oppdrag siden 1997 innenfor alle bransjer og funksjonsområder, med en repeat prosent er 85% og ansettelsegrad på 90%. For å sikre en størst mulig faglig kompetanse innenfor det fagfelt man rekrutterer er ESR organisert i team med sektor fokus. Disse er som følger: Energi/Oil&Gas/LNG/Maritime Topp & Mellomledelse Bank, Finans & Forsikring Teknologi, kommunikasjon & media Industri & Logistikk Life Science Konsum & Handel Profesjonelle Tjenester Offentlig Sektor & Organisasjoner Retail ESR's arbeidsmetoder for kandidat research og headhunting er beskrevet i den amerikanske bestselger- boken: " Secrets of the Executive Search Experts ", som er skrevet av ESR's grunnlegger og CEO; headhunter Christian Schøyen. Arbeidsmodellen er av flere av verdens ledende headhunterselskaper benyttet som selve standarden for hvordan de skal løse sine rekrutteringsoppdrag på en mest mulig effektiv og profesjonell måte. Uttalelse fra en USA s fremste headhuntere om ESR's arbeidsmodell som er beskrevet i boken: "Secrets of the Executive Search Experts": "En grundig dokumentasjon på headhunternes arbeidsmetodikk. Boken setter standarden for hvordan profesjonelle rekrutterere skal arbeide." - Melanie Kusin Vice Chairman, Korn/Ferry Ferry International Sider 06/15

7 TJENESTER :: RESEARCH - Semi-search ESR unike tjeneste tilbys til de bedrifter og headhuntere som ønsker primært å motta sterkt interesserte og kvalifiserte kandidater, for så å selv kjøre sluttprosess (semi-search). Markedets mest effektive prosesser og verktøy blir benyttet, med hovedmålsetningen; å raskest mulig identifisere de fremste talentene for våre kunder. ESR s arbeidsmetodikk som er sterkt telefonbasert, kombinerer moderne headhunting-research (executive search research) med vårt utstrakte nettverk i næringslivet. Primærfokus er alltid på konkurrenter og parallelle bransjer til selskapet det skal rekrutteres til, når vi skal identifisere aktuelle virksomheter hvor vi skal søke etter kandidater. Fastsettelsen av riktig nivå på de personer som kontaktes bestemmes utifra størrelsen på virksomheten hvor de er ansatt i dag, samt deres ansvarsområde. Grunntanken er at de personer som vi kontakter, vil få mulighet til personlig vekst, ved å vurdere den stillingen som vi rekrutterer til. ESR s unike arbeidsmodell (også beskrevet i USA s bestselgerbok om rekruttering og Aftenposten), brede erfaring med totalt over 3500 løste oppdrag siden 1997, og sterkt kvalifiserte team av konsulenter bidrar til at vi er markedsledende på kvalitet da vi kan tilby bedre kandidater enn de tradisjonelle headhunterne. I tillegg har vi en hurtigere saksgang enn andre aktører i markedet ut fra blokk-modellen, som består i at hver konsulent kun arbeider med et oppdrag av gangen (hvert oppdrag løses på kun 3 uker). I tillegg medfører bruk av ESR s tjenester betydelige kostnadsbesparelser da vår kostnad ligger i snitt under en tredjedel av hva det ville kostet å benytte et tradisjonelt headhunterfirma. Sider 07/15

8 TJENESTER :: EXECUTIVE RESEARCH - Tradisjonell headhunting ESR har en hovedmålsetning; å raskest mulig identifisere de fremste talentene for våre kunder. Grunnpilaren for alle rekrutteringsoppdrag vi påtar oss (både research (semi-search) og executive search)) er den unike og grundige researchen som bidrar til at ESR's klienter får tilgang til markedets beste kandidater. Enkelte ganger ønsker våre klienter at ESR skal håndtere hele rekrutteringsprosessen (både research-delen og siste del av rekrutteringsprosessen). I slike tradisjonelle headhunteroppdrag er vi i tillegg til research ansvarlige for kryssintervju av kandidatene (ansikt til ansikt), dyptgående referansesjekk, tester, samt deltakelse i sluttforhandlinger mellom finale kandidat og klient for å sikre en best mulig ansettelse. Når vi påtar oss slike tradisjonelle headhunteroppdrag tilbyr vi en 6 måneders kandidatgaranti som betyr at vi uten ytterligere kostnad, bortsett fra direkte kostnadsutlegg for kandidat ved reiser etc. finner frem til en ny kandidat hvis det skulle være behov for dette. Tradisjonelle headhunteroppdrag utgjør i overkant av 20% av alle de rekrutterings oppdrag vi påtar oss. Totalt har ESR siden 1997 utført over 700 såkalte tradisjonelle headhunter (Executive Search) oppdrag. Sider 08/15

9 TJENESTER :: ASSESSMENT -Sluttvurdering av finalekandidater Med vår sterke kompetanse på vurdering av kandidater bistår vi både virksomheter som har behov for at vi vurderer deres ledere og nøkkelpersoner, samt investeringsvirksomheter som ønsker en due-dilligence av leder-teamet forbundet til investering som vurderes. Vår assessment tjeneste går lengre enn tradisjonelle bakgrunn/profil sjekk, med målsetning å både avdekke en kandidats svakheter, styrker og personlighet, men også avgi en egen vurdering for kandidats sannsynlighetsgrad for suksess. ESR's arbeidsmodell for assessment; CPI (Corporate People Intelligence ) er basert på Schoyen og Tellefsen s inngående erfaring med assessment over 17 år, samt deres Carl Jung inspirerte studie ( ) innen de universale lover for human behavior, som også er presentert i boken; "Can People Change? When trapped in a bubble". Sider 09/15

10 HEADHUNTER: CHRISTIAN SCHØYEN Christian er CEO av ESR som han grunnla i Han har personlig vært involvert i mer en 3500 leder og spesialist rekrutteringer for Fortune 500 companies, både nasjonalt og internasjonalt. Christian er en ledende ekspert innen headhunting og strategy execution. Innen han etablerte ESR Ltd i 1997 arbeidet Christian for to av verdens ledende headhunterfirmaer: TMP/Ward Howell International Executive Search i Los Angeles, Chicago og A.T. Kearney Executive Search i Skandinavia. Før han gikk inn i headhunting etablerte han en avis for jobbsøkere, med hovedfokus på forecasting av trender innenfor de ulike vekstbransjer. Christian er forfatter av den amerikanske bestselger boken på moderne rekruttering og assesment: "Secrets of the Executive Search Experts", samt en triology om de universale lover om human behavior som ble utviklet utifra Carl Jung's teorier om adferd. Christian graduerte med sin B.B.A fra Pacific Lutheran University, Washington. Han studerte psykologi ved Harvard og gjennomførte sine minority studies ved California State University Sider 10/15

11 HEADHUNTER: CHRISTIN TELLEFSEN Christin er Managing Director og senior partner i ESR Ltd (fom 1998), samt var medansvarlig for etablering av virksomheten i USA i Hun har personlig vært involvert i mer enn 3500 leder og spesialist rekrutteringer, både nasjonalt og internasjonal. Christin er en ledende ekspert innen headhunting, assessment og human behavior. Et ledende forretningsmagasin har rangert henne som en av de fem fremste kvinnelige headhuntere i markedet. Innen Christin bygget opp ESR Ltd i Skandinavia og USA arbeidet hun for verdens ledende headhunterfirma: Korn Ferry International hvor hun arbeidet med rekruttering av mellom- og toppledere. Før hun gikk inn headhunting var Christin med-ansvarlig for etablering av en avis for jobbsøkere, med hovedfokus på forecasting av trender innenfor de ulike vekstbransjer. I tillegg er Christin medforfatter på flere bøker om rekruttering, samt en triology om de universale lover om human behavior som ble utviklet utifra Carl Jung's teorier om adferd. Hun studerte til sin Bachelor grad i psykologi ved California Lutheran University. Ved siden av av sitt profesjonelle arbeide er Christin medlem av The Society for Human Resource Management (SHRM) og World Future Society Sider 11/15

12 TEAMET Vårt team av konsulenter har bred erfaring innen rekruttering, i tillegg til næringslivserfaring fra ulike sektorer. Samtlige konsulenter har i flere år arbeidet i verdens ledende headhunterselskap før de begynte hos Executive Search Research (ESR). For å sikre en størst mulig faglig kompetanse innenfor det fagfelt man rekrutterer er ESR organisert i team med sektor fokus. Disse er som følger: Energi/Oil&Gas/LNG/Maritime Topp & Mellomledelse Bank, Finans & Forsikring Teknologi, kommunikasjon & media Industri & Logistikk Life Science Konsum & Handel Profesjonelle Tjenester Offentlig Sektor & Organisasjoner Retail Research senter for Skandinavia er lokalisert London, med lokale satellitt kontorer i Stavanger og Oslo. Nord-Amerika betjenes fra Los Angeles kontoret. Antall ansatte er per dags dato 13 ansatte, derav 6 som arbeider mot det Skandinaviske markedet (Norge, Sverige og Danmark). Sider 12/15

13 PRESSE "Moderne hodejegere gjør det på nettet" Norske hodejegere henger etter den internasjonale utviklingen; de finner fortsatt "ofrene" sine i omgangskretsen. - Skrevet av Gunnar Kagge Lurer du på hvorfor hodejegere aldri ringer deg og tilbyr drømmejobben? Det kan komme avta du ikke har de riktige vennene. Men i fremtiden vil de som leter etter lederspirer fri seg fra nettverket rundt "gutteklubben Grei" og heller bruke elektroniske medier og amerikanske metoder for å finne kandidater til næringslivets toppstillinger. Da blir nettverket bare et tillegg. Nordmannen Christian Schøyen uttalet at han fra sitt kontor i London kan finne flere kandidater til lederstillinger, uansett bransje og uansett hvilket land i Europa bedriften befinner seg. Han sier at et antall norske rekrutteringseksperter henger etter i den internasjonale utviklingen. - Mange er interessert og noen prøver, andre gjør som de alltid har gjort, sier han. Schøyen mener at norske hodejegere har begynt på en "amerikansk utvikling", som vil skyte fart. Sammen med Nils Rasmussen har han skrevet boken "Secrets of the Executive Search Experts". Det finnes mange bøker om "hodejegere", sier han.men de fleste er skrevet av veteraner som forteller generelt om bransjen. Vi ville finne ut hvordan de beste firmaene gjør det i dag for å finne stjernekandidatene. Derfor kontaktet Schøyen de største amerikanske selskapene, og fikk komme på innersiden for å se hvordan de jobber. Tidligere har han arbeidet for to av disse i USA og Europa. Schøyen gjorde hemmeligheten til en forretningsidè. Fra London og Los Angeles driver han selskapet Executive Search Research (ESR). Han selger tjenester til de etablerte hodejegerselskapene. - De kommer til oss for at vi skal finne mulige kandidater til toppjobber. I løpet av kort tid leverer vi en liste på kanskje ti personer som er interesserte og kvalifiserte. Vår spesialitet er å finne personene, deres oppgave er å bedømme dem riktig, slik at den beste får jobb, sier Schøyen. Tid og kultur - Med metodene våre kan vi løse alle oppdrag. Det eneste som kreves er at vi behersker språket, forstår kulturen og befinner oss i riktig tidssone, sier han. Sider 13/15

14 PRESSE I fjor løste de seks ansatte i London 243 oppdrag for headhunter-firmaer i Norge, Sverige og Danmark. Underveis har de bygget opp en omfattende kandidat database (per 20/6/12 er det 110,000 kandidater). - At vi jobber på tvers av landegrensene og frigjort fra personlig nettverk er bra for kundene. Innen IT-bransjen for eksempel er det stor mangel på dyktige folk. Derfor er det nyttig når vi for eksempel når vi kan lete for norske bedrifter i Sverige. Og letingen skjer via Internett, databaser og den amerikanske modellen. Først må kunden forklare hva slags person de er ute etter, så begynner søket. Det skjer etter samme modell, uansett nivået på stillingen eller hvilken bransje den er i. Schøyen begynner å lete i konkurrerende bedrifter. - Det vi ser etter er personer som har noe å vinne på å gå over til vår klient. Skal vi finne en administrerende direktør, leter vi blant viseadministrerende direktører i like store bedrifter. Er det snakk om et stort firma, leter vi i mindre firmaer. Vi må ha noe å tilby som er bedre enn det de skal lokkes vekk fra. Finner han ikke mange nok gode navn hos konkurrentene, ser han på bedrifter i lignende bransjer, eller i bedrifter som benytter klientenes produkter. - I gjennomsnitt finner vi 80 interessante navn på bruttolisten. Deretter ringer vi og sjekker disse personene for å finne ut om de har riktige kvalifikasjoner og om de i tilfelle er interesserte i stillingen vi kan tilby. Jobben tar minimum fem dager. Oppdraget er løst når kunden får en perm med opplysninger om det Schøyen hevder at er "de beste markedet kan tilby for akkurat den stillingen". "Demokratisering" Hodejegeren mener at metoden han bruker snart blir dominerende i Norge også. Foreløpig henger europeiske hodejegere etter den amerikanske utviklingen. - Ved å fri seg fra de personlige nettverkene blir det flere å velge mellom. Det er positivt for bedriftene, sier han. Schøyen mener også at metoden "demokratiserer" lederutvelgelsen. - Vi øker sjansen for at også ukjente, men dyktige, mennesker får muligheten til å klatre oppover, sier han. Sider 14/15

15 KONTAKT OSS Oslo Branch Office Stavanger Branch Office Henrik Ibsens gate Oslo Norway 3. etg, Kanalarmen Røyneberg Stavanger telefon faks telefon faks Scandinavian Research Center Stockholm Branch Office Crawford Street, Suite 200 London W1H 1PJ United Kingdom Stureplan 4c, vån Stockholm Sweden telefon +44 (0) telefon Sider 15/15

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

*BEST BEST Headhunting

*BEST BEST Headhunting BEST Headhunting Lederutvelgelse og Spesialistutvelgelse Ledelse Salg og Markedsføring Assosierte Partnere BEST Headhunting BEST Career Transition M A R K E D / K U N D E R *BEST samarbeider i teams. I

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

Rekruttering, synsing eller vitenskap?

Rekruttering, synsing eller vitenskap? Rekruttering, synsing eller vitenskap? HVORDAN MAKSIMERE DINE JOBBSJANSER? Hvem skal jeg ansette? Hvordan forberede seg til intervju? Effektiv markedsføring av stillingsannonser BRUK AV PERSON- OG EVNETESTER

Detaljer

Kjøp av rekrutteringstjeneste -

Kjøp av rekrutteringstjeneste - Kjøp av rekrutteringstjeneste - rådmann til den nye Sandefjord kommune Innhold: 1. Kjøp av rekrutteringstjenester merkantile forhold 2. Krav - Leverandør og konsulenter 3. Krav - Jobbanalyse: Hvilke kvalifikasjoner

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450

Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 Foredrag rekruttering, Narvik, 31. august 2011 Hugo Kjelseth hugo@kjelseth.no / www.kjelseth.no / mobil 915 33450 KJELSETH CONSULTING AS Daglig leder, eier og eneste ansatte er meg Stiftet 1.1.2006 under

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt?

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BT 2014 TEMA FOR DAGEN - Om bakgrunnssjekk - Fra pressen - Fakta / statistikk / undersøkelser - 11 tips for bakgrunnssjekk - Muligheter (hva kan sjekkes) -

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Gullbelagte kundemagasiner!

Gullbelagte kundemagasiner! Gullbelagte kundemagasiner! I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

FORRETNINGSsystemer & HR

FORRETNINGSsystemer & HR Skandinavias største konferanse og utstilling av Forretningssystemer, HR-system, BI og CRM system 25 utstillere, 40 forskjellige systemer og et rikholdig konferanseprogram KSagenda, Haakon VIIs gate 9,

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans 1 To tankekors Konvertering av IT systemer cross country - anslag Konverteringskostnad ca 250 Mill & Økt driftskostnad +10 Mill/år?

Detaljer

Veien til vellykkede og effektive kundemøter

Veien til vellykkede og effektive kundemøter Veien til vellykkede og effektive kundemøter Av: Sigurd Solbu, CEO October 2009 Introduksjon av Miller Heiman Innhold Kort fortalt: Hvem vi er Hva vi gjør 2009 Miller Heiman, Inc. All rights reserved.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI

BI I KINA OG KINESERE PÅ BI BI I KINA OG KINESERE PÅ BI Bis erfaring med kinesiske studenter NOKUT konferansen 4. november 2010 Ann Kristin H. Calisch Direktør, Master of Science, Handelshøyskolen BI Agenda BIs virksomhet i Kina

Detaljer

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor

MMI Fagpresseundersøkelsen 2014. Ledernes medievaner. 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Ledernes medievaner 3000 beslutningstakere i norsk næringsliv og offentlig sektor MMI Fagpresseundersøkelsen 2014 Norges ledende undersøkelse for kartlegging av leservaner,

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448

Rekrutteringstjenester. Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Rekrutteringstjenester Oppdragsbeskrivelse 2014/448 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 2 1.1 Informasjon om Ruter 2 1.2 Organisasjon 3 2 Rekrutteringstjenester og omfang 3 2.1 Rekrutteringstjenester 3 2.2

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

PRO GOLF TEAM CAROLINE MARTENS

PRO GOLF TEAM CAROLINE MARTENS PRO GOLF TEAM CAROLINE MARTENS Jeg begynte med golf da jeg var 13 år, starter på NTG (Norges topp idretts gymnas)som 15 åring i 2002. Debuterte med å vinne NM junior 17 år gammel i 2004. Har representert

Detaljer

Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter. Barnevernleder mellom

Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter. Barnevernleder mellom Tilbud samarbeidsavtale vedrørende rekrutteringsbistand etter Barnevernleder mellom VIKNA KOMMUNE (heretter kalt oppdragsgiver) og REKRUTTERINGSAGENTEN AS 1.0 Presentasjon av Rekrutteringsagenten AS Rekrutteringsagenten

Detaljer

KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS

KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS KVINNER I TECH ER GOD BUSINESS #WOMENINTECHNOW! Camilla Bjørn, Produkteier VGs nisjesiter Louise Fuchs, Digital Kommunikasjonsspesialist, Schibsted Media Group Isabelle Ringnes, kommende Management Trainee

Detaljer

SECURO AS. 31. Januar 2013 Presentasjon Securo AS

SECURO AS. 31. Januar 2013 Presentasjon Securo AS SECURO AS 31. Januar 2013 Presentasjon Securo AS Securo AS «Vel gjennom blodbadet» TA, 25.10.2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Securo AS - Introduksjon Selskapet ble etablert 01. november 2006 etter

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland Historie og fremtidsvisjoner Forfattere Isabel Halsøy Mojlanen Silje Jakobsen Tonje Strifeldt Kathrine Hauahei Leonore Andreassen Dato 28/10-2013 Forord Intervju som tilnærming

Detaljer

HR-trender. Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk

HR-trender. Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk HR-trender Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk 1 Sven Kinden Iversen Fagansvarlig HR Norge Utdanning: Sjøkrigsskolen Sjøforsvarets Stabsskole HR- og rekrutteringserfaring fra: Forsvaret Digital

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010

Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD. Partnerforum 11. juni 2010 Hvor nyttig er det å bruke personlighetstester i rekrutteringsprosesser? Noen erfaringer fra KD Partnerforum 11. juni 2010 Hovedpunkter Hvorfor bruke testverktøy i rekruttering? Hva er OPQ og hvorfor valgte

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Bakgrunnssjekk. Hvor nysgjerrig bør du egentlig være? Meditor Search. Bakgrunnssjekk 1

Bakgrunnssjekk. Hvor nysgjerrig bør du egentlig være? Meditor Search. Bakgrunnssjekk 1 Bakgrunnssjekk Hvor nysgjerrig bør du egentlig være? 1 KAN DET UNNGÅS? 2 Er vi naive? Nordmenn er Europas mest tillitsfulle - eller naive - folkeferd, viser europeisk undersøkelse. European Social Survey

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no

Høydepunkt fra seminaret. Bli bedre på søk. i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007. Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Høydepunkt fra seminaret Bli bedre på søk i regi av Den norske dataforeningen 30/8 2007 Siv Fjellkårstad sivaf@usit.uio.no Foredragsholdere Fredrick Marckini gründeren av amerikanske iprospect og regnet

Detaljer

«Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger»

«Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger» «Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger» Terje Myrseth, Managing Partner Stian Davidsen, Senior Manager Gdansk - September 2015 1 Ny teknologi, nye muligheter, bedre beslutninger! Integrasjon

Detaljer

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd?

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Kristian Henriksen TEKMAR 2015 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang

Exense - vår kunnskap gir verdi. Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Exense - vår kunnskap gir verdi Presentasjon Exense Etter EOGF 15. desember 2005 Adm.dir. Roar Aasvang Om Exense Børsnotert IT konsulent- og programvareselskap Etablert i Norge og Sverige Kontorer i Oslo,

Detaljer

Ditt rekrutterings- og bemanningsselskap

Ditt rekrutterings- og bemanningsselskap intervjuer seriøsitet rekruttering rådgivning kompetanse bemanning kandidatbase ansettelse tilgjengelig tillit engasjement vikar jobb samarbeidspartner personlig Arena Personal Ditt rekrutterings- og bemanningsselskap

Detaljer

Transkribering: Intervju med L2

Transkribering: Intervju med L2 Transkribering: Intervju med L2 Intervjuer: Hvilken stilling har du i dag? L2: Jeg er HR-direktør i Norge. Intervjuer: har du flere ansvarsområder, eller hvilke andre ansvarsområder som ligger under den

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Egenskaper og ferdigheter hos selgere. Salgs og reklameforeningen. Bergen 29. November 2011

Egenskaper og ferdigheter hos selgere. Salgs og reklameforeningen. Bergen 29. November 2011 Egenskaper og ferdigheter hos selgere Salgs og reklameforeningen. Bergen 29. November 2011 Årets Selger Norge 2011 Årlig arrangement. Arrangert av Mercuri International I overkant av 350 kandidater fra

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security

Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security 07. juni, 2016 Nippon Telegraph and Telephone Corporation Danner ny sikkerhetsspesialist NTT Security Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) danner NTT Security Corporation, et spesialisert sikkerhetsselskap

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 2. april 2009 Ref. nr.: 08/40828 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 14/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet SALG! I begynnelsen Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet Perspektiv Store prosjekter har en lang tidsperiode før anbudsinnbydelse Antatt

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer