Saksnummer: 33/ Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak"

Transkript

1 SN-SAK NR: 33/ UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/ Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak Dokumenter: a) Vedlegg: 1) Karrieresenterets virksomhet i perioden mars mai 2012, samt noen av de viktigste sakene senteret ønsker å fokusere på fremover 2) Mer omfattende virksomhetsplan for Karrieresenteret Bakgrunn Karrieresenteret er i gang igjen etter en lengre periode der det har vært minimal aktivitet på grunn av at ny karriereveileder ikke var på plass. Den nye karriereveilederen, Mirjana Hodnekvam, startet 5. mars Overordnet mål for Karrieresenteret er å gjøre UMB sine studenter til bedre jobbsøkere og få økt treffsikkerhet i forhold til at de får relevant jobb etter endt utdanning. Studiedirektøren vil med dette orientere Studienemnda om virksomheten ved Karrieresenteret og hva senteret ønsker å vektlegge fremover. Vedlegg 1 viser Karrieresenterets aktivitet fra mars mai 2012 og noen av senterets planer fremover. Vedlegg 2 viser en mer omfattende virksomhetsplan som ble utarbeidet da senteret ble startet, med noen endringer/tillegg gjort Ås, Ole Jørgen Torp Studiedirektør

2 B. VEDLEGG 1 SN-SAK 33/ Nedenfor beskrives noe av det som karriereveileder på Karrieresenteret har gjort fra 5. mars til 15. mai 2012, samt noen tanker om hva som er ønskelig å få til fremover: Ny karriereveileder er godt i gang med veiledning av studenter på Karrieresenteret. Karriereveileder har hatt rundt 28 veiledningssamtaler á 45 min eller lengre, samt rundt 12 av noe kortere varighet. I tillegg har en del tatt kontakt per telefon, samt at noen studenter har fått tilbakemelding på e-post der det har vært aktuelt. Drop in-dag på onsdager, kl , er akkurat kommet i gang. På drop in-dagen får studenter mulighet til en 30-minutters veiledning/tilbakemelding på CV/søknad eller en halvtimes intervjutrening dersom vedkommende er innkalt til jobbintervju. Det er gjennomført bli-kjent-møter med studieveiledere ved flere institutter på UMB med tanke på videre samarbeid. Det er gjennomført bli-kjent-møter med flere linjeforeninger ved UMB med tanke på videre samarbeid. Besøkt Karrieresentrene ved UiO og HiOA for å se nærmere på hvordan de jobber og om noe av det de gjør kan være aktuelt for Karrieresenteret her ved UMB. Godt i gang med samarbeidet med Studentsamfunnet, NLU (Næringslivsutvalget) i forhold til Karrieredagen Hatt flere møter, samt snakket sammen på telefon og kommunisert via e-post. Møte om videre fremdrift med leder for NSO-Ås, Torfinn Belbo. Nytt møte i juni 2012, der ny leder samt nestleder også skal være med på møtet. facebook.com/karseumb er i gang igjen og oppdateres kontinuerlig. Der finner man bl.a.: o Generell informasjon om veiledningsmuligheter på Karrieresenteret og informasjon om drop in-dagen på onsdager kl o Stillingsutlysninger fra bedrifter/organisasjoner som har tatt kontakt med Karrieresenteret og som helt konkret ønsker at UMBs kandidater søker. o Forskjellige relevante arrangementer (for eks. FN og Verdensbanken-konferansen 4. mai, som Karrieresenteret hadde ansvaret for). o Linker til aktuelle presentasjoner/relevant informasjon. o Annet som er aktuelt/relevant for UMB sine studenter. umb.no/karrieresenteret er blitt noe oppdatert, i tillegg skal det mer nytt inn på sidene. twitter.no/karseumb er i gang igjen og her legges det ut aktuelle og relevante tweets. Noen forbedringer på kontakt.umb.no. Fortsetter å jobbe med disse forbedringene i samarbeid med Øyvind Graham på kommunikasjonsavdelingen, KA. Karrieresenteret sjekker ut hvor aktivt man bruker ideportalen.no her ved UMB, og hvor fornøyde brukerne er. Dette gjøres bl.a. på bakgrunn av at Karrieresenteret er blitt kontaktet av et dansk firma, Graduateland, og fått tilbud om en karriereportal med svært fleksible løsninger og som ikke vil koste noe, verken å sette opp, bruke, drifte eller vedlikeholde. Graduateland har gode referanser og flere universitets- og høyskolemiljøer, også i Norge, er i gang med å etablere en karriereportal utarbeidet og levert av Graduateland (www.graduateland.com). Karrieresenteret har hatt flere møter her på Campus med Graduateland (www.graduateland.com) i forhold til en eventuell ny karriereportal der kontakt.umb.no vil kunne bli implementert i portalen. På alle møtene har også Øyvind Graham, KA, vært til stedet, samt Kai E. Tilley, KA, en av gangene. Løsningen er gratis for universitetet og studentene. Graduateland sin forretningsmodell er at virksomheter gratis kan laste opp jobber til siden, men om de utover det vil eksponere seg selv eller jobbene sine betaler de for det.

3 B. VEDLEGG 1 SN-SAK 33/ Det gjelder f. eks. fremheving i søkeresultatene, utsending av e-post, eller målrettet profilering. Noe av disse inntektene går tilbake til eieren av karriereportalen. Arrangert rekrutteringskonferanse her på UMB med FN og Verdensbanken samt UD, 4. mai Holdt presentasjoner om hvordan Karrieresenteret kan bidra til at studentene skal få relevante jobber. Deltatt på Næringskonferansen i Follo i april for å bli mer kjent med aktuelle bedrifter i Follo. Hva Karrieresenteret skal jobbe med i nærmeste fremtid? Henviser til det som allerede er beskrevet i Virksomhetsplanen (Vedlegg 2), samtidig som følgende vektlegges: Jobbe videre med jobbsøkerverktøy (veiledning, eksempler og maler) som kan ligge tilgjengelig på både nett og i papirformat på Karrieresenteret og andre aktuelle steder, slik at verktøyene er tilgjengelig for flest mulig studenter. Utvikle et karriereveiledningshefte/jobbsøkerhefte som legges ut både på nett og lages i papirformat. Fortsette med å utvikle og kvalitetssikre jobbsøkerkurs. Muligens holde noen av jobbsøkerkurse selv fra høstsemesteret, men også hente inn eksterne leverandører som kan holde kursene. Kvalitetssikre og utarbeide en enda mer informativ og mer selvveiledende hjemmeside for Karrieresenteret, umb.no/karse, som holdes oppdatert til en hver tid. Sidene skal bl.a. inneholde åpningstider, mye relevant informasjon om jobbsøking og karriere generelt, deriblant et karriereveiledningshefte/jobbsøkerhefte som kan lastes ned, informasjon om etablering av egen bedrift, relevante maler på CV/søknad, videopresentasjoner om hvordan det er lurt å te seg på jobbintervju, andre relevante presentasjoner, arrangementsinformasjon, og påloggingslenke til karriereportal/kontakt.umb.no. Enda tettere samarbeid med bl.a. studieveilederne ved instituttene, Næringslivskontoret ved UMB, linjeforeningene, Studentsamfunnet, NSO-Ås og Studenttinget. Ha klart mest mulig oppdatert informasjon på nettet, brosjyre om Karrieresenteret samt karriereveilednings-/jobbsøkerhefte klart til oppstart av høstsemesteret, slik at også nye studenter blir kjent med at det finnes et karrieresenter på UMB og hva senteret kan bidra med i forhold til deres karriere. Få til en optimal karriereportal for universitetet, studenter, virksomheter (næringsliv) og alumni. Mer samkjøring og koordinering med instituttene og linjeforeningene i forhold til kontakt med næringslivet. Fortsette nettverksbyggingen både intern på UMB og ekstern. Få til samarbeid med rekrutteringsbyråer, både i forhold til jobbmarkedet og eventuelt kursutvikling. På sikt: innlemme et pedagogisk opplegg der karriereplanlegging og jobbsøkerkurs inngår som en del av timeplanen for UMBs bachelor- og master program på heltid.

4 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Virksomhetsplan for Karrieresenteret ved UMB [ karseumb ]

5 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Virksomheten Virksomhetens navn Karrieresenteret ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Engelsk: The Career Center at the Norwegian University of Life Sciences Forkortelse / Nettnavn: KarseUMB Visjonsforslag Vi skal bidra til at våre studenter får gode jobber! Forslag til målsetninger 1. Alle studenter skal få en karriereveiledningssamtale når de trenger det - Dette oppnår studieveilederne og Karrieresenteret sammen 2. Vi skal gjennomføre to større arbeidslivsarrangementer i året, Karrieredagen i oktober og sommerjobbmessa i februar - Dette oppnår Karrieresenteret sammen med Studentsamfunnet og linjeforeninger 3. Vi skal gjennomføre en større forelesning om utdanning og karriere hvert semester med tilbud om individuell oppfølging i etterkant - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med ekstern leverandør 4. Vi skal tilby enkle kurs om jobbsøking og jobbintervjuet på både norsk og engelsk hvert semester - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med eksterne leverandører 5. Vi skal utvikle en database/ nettbasert møteplass, der både studenter og bedrifter kan legge inn sin profil og kontakte hverandre - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen 6. Vi skal utvikle god nettbasert informasjon om karrieretilbudet ved UMB og videreformidle relevante henvendelser fra arbeidslivet i egnede kanaler - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og linjeforeninger 7. Vi skal bidra til økt fokus på entreprenørskap gjennom å delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer og kurs - Dette oppnår Næringslivskontoret i samarbeid med Karrieresenteret 8. Vi skal bidra til økt fokus på praksis/internships ved å informere om muligheter ovenfor studenter og arbeidsliv - Dette oppnår Karrieresenteret gjennom arrangementer, database, og ved å bidra i utviklingen av alumnivirksomheten

6 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Oppstartsdato og andre datoer i 2011: : Oppstart : Drop in karriereveiledning, formidling av utlysninger : Aktivitetsprogram for H : Kurspakke for H2011/V2012: Innhold og leverandører : Plan for utvikling av nettverk/møteplasser med forvaltning og næringsliv : Veiledningsmateriell om karrieresamtale klart for studieveiledere : Overordnet virksomhetsplan (dette dokumentet) : Karrieredagen : Oppstart karriererådet : Søknad om deltakelse i Forum for Karriereservice i Høyere utdanning Kontaktinformasjon Virksomhetsnavn: Karrieresenteret ved UMB Besøksadresse: SEVU i Økonomibygningen, Campus ÅS Postnummer: 1432 Postboks 5003 Sted: Ås Land: Norge Telefon: Mobil: Hjemmeside: Andre nettsider: E-post: / Startdato: 1. Februar 2011 (Ny startdato: 5. mars 2012 v/mirjana Hodnekvam)

7 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Idégrunnlag En kompetanseenhet Karrieresenteret skal være en kompetanseenhet for karriereveiledning ved UMB, som i samarbeid med studieveiledere, institutter og foreninger sikrer nåværende studenter et godt helhetlig karriereutviklingstilbud. Dette betyr at senteret til enhver tid skal være faglig oppdatert i forhold til veiledning, trender i arbeidslivet, kurs og tester. Senteret skal være et positivt supplement til UMBs øvrige virksomhet og tilby karrierekurs og veiledning. Det skal også bidra til økt fokus på det å starte egen virksomhet etter endt utdanning og tilby kurs og veiledning for dette. Informasjonsoppdrag: Karrieresenteret skal opprette og vedlikeholde nettsider for studenter og arbeidsliv. Disse skal informere om karrieretjenestene ved UMB, om karriereplanlegging og jobbsøking generelt, samt om samarbeidsmuligheter mellom studenter og arbeidsliv. Nettverksoppdrag: Karrieresenteret skal delta i et nettverk med andre som driver karriereveiledning i høyere utdanning. Senteret skal bidra i utvikling og vedlikehold av møteplasser mellom studenter, forvalting og privat næringsliv. Team og samarbeidspartnere Studieveilederne er førstelinjetjenesten. Disse kjenner fagfelt og studenter, og kan dermed opprettholde et godt og grunnleggende lavterskeltilbud. (For at dette skal fungere optimalt er det viktig at studieveilederne selv bidrar i utviklingen av tilbudet). Karriereveileder og evt. medarbeidere arbeider med å koordinere og gjennomføre aktiviteter i kurstilbud, informasjonsoppdrag og nettverksoppdrag, i tillegg til å tilby karriereveiledning og veileding i forretningsplanlegging. Studentenes informasjonstorg bidrar i forhold til informasjonsoppdraget og henviser studenter og arbeidsliv videre til studieveiledere og karriereveileder. Næringslivskontoret: Samarbeid omkring satsing på entreprenørskap, utvikling og vedlikehold av møteplasser for UMB og arbeidsliv Studentstyret og næringslivskontakter i linjeforeninger: Samarbeid omkring bedriftspresentasjoner på Campus og bedriftsbesøk. En representant i karriererådet. Styret ved Samfunnet: Samarbeid om utvikling og gjennomføring av karrieredag og sommerjobbmesse.

8 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Aktiviteter Karrieresamtale Karriereveiledning skal være et åpent tilbud til alle nåværende studenter som ønsker det. Dette tilbudet består av en strukturert samtale på 45 minutter tilpasset UMBs studenter. Samtalene gjennomføres i første rekke av studieveiledere på det enkelte institutt, men studentene kan også gjøre en avtale med Karrieresenteret om individuell veiledningssamtale. Karrieresenteret har også fast kontortid hver uke (p.t. onsdager fra ) der studenter kan få 30 minutters drop in-samtale. Studenten kan da få en tilbakemelding på sin CV og søknad, eller en halvtimes intervjutrening dersom vedkommende er innkalt til jobbintervju. Karriereveiledning ved UMB er fortrolige samtaler som ikke videreformidles uten studenters samtykke. Grensene for hva som er til samtale i en karriereveiledning skal tydeliggjøres og avtales innledningsvis for hver gang. Veilederen skal respektere den som blir veiledet som et kompetent medmenneske. Veilederen skal utfordre den som blir veiledet til å reflektere over egne muligheter og oppfordre til å ta beslutninger. Veilederen skal være bevisst egne grenser og hjelpe til med å finne annen ekspertise dersom den som blir veiledet skulle ha behov for hjelp utover veiledningssamtalen. Kurs og seminarer Vi skal hvert semester tilby oppdaterte kurs som dekker studentenes behov. Kursene skal både gi god informasjon om jobbsøkeprosess og arbeidsmuligheter og være en arena der studenter kan jobbe med egen karriere, egen CV og søknad. Grunntilbudet kan bestå av: - Et større foredrag om utdanning og karriere (hvert semester) - To jobbsøkerkurs på norsk (hvert semester) - Et jobbsøkerkurs på engelsk (hvert semester) - Et seminar om jobbintervjuet (hvert semester) Eksempler på andre kurs: - Utdanning og karriere se sammenhengene (fase 1) - Min karriere - selvutviklingskurs (fase 1 og 2) - Arbeidsmarkedet få oversikt (fase 2 og 3) - Business Design slik planlegger du din egen virksomhet (fase 3) Informasjonsaktiviteter Et karrieresenter skal være det naturlige stedet for studenter å henvede seg når de tenker på fremtiden og jobb. Det bør også være naturlig for arbeidslivet å henvende seg her for å få kontakt med studenter om oppgaveskriving, praksis og jobb. En oppgave blir å tilpasse og integrere karriererelatert informasjon i allerede etablerte utdanningsplaner. En annen blir å utvikle en synlig nettside med alltid oppdatert oversikt over

9 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ kurs og møteplasser. I tillegg skal studentene finne e-læringskurs, og gode råd og tips til jobbsøking her. Når det gjelder diverse utlysninger, aktiviteter og arrangementer knyttet til karriere i samfunnet forøvrig kan sosiale medier spille en rolle. Et karrieresenter bør samarbeide med avdelinger som næringslivskontoret, kommunikasjonsavdelingen, instituttene og studentgrupper om utviklingen av møteplasser med arbeidslivet. Bedriftspresentasjoner på Campus og Karrieredagen er to konkrete aktiviteter Karrieresenteret bør bidra til å utvikle retningslinjer og rammebetingelser for. Karrieresenteret skal gi ut et program i begynnelsen av hvert semester, der det informeres om kurs- og veiledningstilbud, arbeidslivsrettede arrangementer og andre karriererelaterte tilbud.

10 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Evaluering Karrieresenteret må kontinuerlig evalueres av brukere og samarbeidsparter for å sikre fokus, retting og måloppnåelse i forhold til forventninger. Karriererådet Det opprettes et karriereråd for å gi innspill og støtte direkte til Karrieresenteret. Karriererådet består av de forskjellige interessergruppene til Karrieresenteret og har som hovedoppgave å vedta disponeringer av driftsmidler til karrierefremmende arbeid, som er 20 % -andelen av inntekter fra studentenes næringslivs- og arbeidslivskontakt, samt være inspirasjon og sparringspartner for leder av Karrieresenteret med tanke på prioritering av aktiviteter og fokusområder. Karriererådet består av følgende: - UMB, Studiedirektør (leder) - Representant fra lokal arbeidsgiver, Follorådet - Representant fra nasjonal arbeidsgiver, rullerer årlig mellom de store hovedarbeidsgiverne av UMB-kandidater. - Studentrepresentant fra Studentsamfunnets Næringslivsutvalg. - Studentrepresentant valgt av Studentstyret. - Leder av Karrieresenteret UMB (sekretær) Karriererådet bør ha 1-2 møter per semester etter innkalling fra leder og sekretær for rådet. Karriererådet er ikke overordnet Karrieresenteret, men har myndighet over rammedisponeringen av midler til karrierefremmende aktiviteter. Samarbeid med studieveiledere og SiT. Karrieresenteret skal jobbe tett med de andre veiledningstjenestene ved UMB. Blant annet gjennom Forum for studiesaker skal Karrieresenteret kobles sammen med disse. Rapportering Det bør utarbeides god statistikk rundt bruken av Karrieresenterets tjenester. Antall veiledningstimer og oppmøtestatistikk for aktiviteter og kurs skal presenteres minst en gang i året i rapportform, gjerne som en del av Årsrapport om studiekvalitet. Karrieresenteret bør også måles gjennom forskjellige undersøkelser som gjøres på UMB, blant annet trivselsundersøkelsen og kandidatundersøkelsen. Det vil også være naturlig å innhente målinger på tilfredsheten Karrieresenterets arbeid blant bedrifter og andre samarbeidspartnere. Tilbakemeldinger fra brukerne (studentene) er sentralt i evaluering av kurstilbud og aktiviteter i regi av Karrieresenteret. Karrieresenteret rapporterer årlig til Studenttinget og Studienemnda om sin fulle virksomhet og økonomi. Studienemnda som sentralt studiepolitisk organ, og Studenttinget som studentmasse og eier av merkevaren UMB-kandidaten.

11 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Studentene som brukere av Karrieresenteret Noen relevante resultater fra kandidatundersøkelsen 2010 Ni av ti har relevant jobb på kort tid, og seks av ti opplever at utdanningen fra UMB er etterspurt. En av fire opplever at de ligger karrieremessig foran andre på sin egen alder. Sju av ti blir møtt med en positiv holdning når vitnemålet fra UMB legges fram. Nesten halvparten av kandidatene er ansatt i virksomheter med flere enn 250 ansatte. Nesten halvparten er ansatt i privat sektor. Det er stor bredde i bransjer og type jobber. Halvparten jobbet ikke ved siden av studiene i året de fullførte utdannelsen sin. Studieveiledningstilbudet er godt kjent. Så hvorfor lage et karrieresenter når det går så bra som kandidatundersøkelsen indikerer? Det er viktig å merke seg at den tar for seg personer som er uteksaminert i perioden Et universitet i vekst og endring kan tjene på å styrke en allerede positiv trend. Et karrieresenter kan i en omskiftelig tid bidra til å tydeliggjøre det unike ved å ha utdanning fra UMB, bl.a. gjennom bevisstgjøring av studenter og informasjonstiltak rettet mot arbeidslivet. Kandidatundersøkelsen sier imidlertid også at det ligger et forbedringspotensial i utvikling og bruk av ny teknologi, i å trene ferdigheter, i å utvikle og realisere ideer, samarbeid med folk med ulik kulturell bakgrunn, samarbeid med arbeidslivet og hvordan starte egen bedrift. I lys av dette bør et naturlig fokus for Karrieresenteret være å bidra til å utvikle møteplasser mellom studenter og arbeidsliv, og på entreprenørskap og tverrfaglighet i utviklingen av kurs og seminarer. Kort om studentmassen: Det er hensiktsmessig å dele inn studentene i faser, etter hvor de er i utdanningsløpet, for å kunne kartlegge hva det er behov av karrieretjenester og når det er behov for disse. Eksempelvis: Fase 1: Hvem er jeg? (1. og 2. års studenter) Fase 2: Hva kan jeg, hva vil jeg? (3. og 4. års studenter) Fase 3: Hvordan få jobben? (5. og 6. års studenter) Antall studenter per 2010: Ca: 260: Årsstudium Ca: 90: Praktisk pedagogisk utdanning Ca: 1020: Bachelor studier Ca: 900: Mastergrad iht. 3, 2 år Ca: 865: Mastergrad iht. 4, 5 år Ca: 465: Doktorgrad, tidsnormert (PhD) Ca studenter Ca studenter

12 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Fra diskusjon om utdanningsstrategi i Studienemnda: Tabell som viser dagens studentmasse: Tabell som viser hvordan studentmassen kan se ut i 2018, dersom man viderefører dagens vekstområder: Med utgangspunkt i disse tabellene kan vi anta en mulig dobling av dagens antall studenter om sju-åtte år. Selv om noen tradisjonelle fag med gode forbindelser til arbeidslivet vokser, og profesjonsgruppen veterinærene er en ny stor gruppe som kanskje ikke har det samme behovet for karriereveiledning, ser vi allikevel en vekst på over 1500 studenter i faggrupper som er forholdsvis nye og uten fastlagte karriereveier (som utvikling, miljø, fornybar energi, teknologi og økonomi).

13 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Økonomi i oppstartsåret Utgifter 2011 Cirkatall Personalkostnader - Lønn karriereveileder? - Lønn studentressurser (200 t a ca145,-) Møter og reiser - Foredrag for HR-ansatte i IKT-bransjen 0 - Seminar om entreprenørskap NHO 0 Kontor og drift - Flippover Laptop Kurs og Seminarer - Jobbsøking Jobbsøking på engelsk Jobbintervjuet Vårseminar for studieveiledere og studieavdelingen - Seminar om karrieresamtalen for studieveiledere - Seminar for PhD- studenter om karriere Seminar for bachelorstudenter ved IØR 0 - Seminar for nye samfunnsøkonomer 0 - Markedsføring, nettsider, filmer - Logo, visittkort, profil Tre info- filmer Tuntreet karrieremagasin Visittkort - trykk Andre trykksaker og materiell - UMBs Karriereutviklingsplan UMBs Karrieresamtalen Rapport vårseminaret Konsulenttjenester - Kontakt.umb.no/karriere Karrieredag og deltidsjobbmesse - Markedsføringsmateriell Vignett Stand Foreløpig: ,-

14 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ års perspektiv på utvikling og organisering Etter en gjennomgang av antall ansatte og organisering av karrieretjenester ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan vi si at det i dag er store forskjeller. Noen få integrerer nesten hele tilbudet i undervisningsplaner og løp, men det vanligste er at karrieresenteret er en enhet som tilbyr tilleggstjenester til kjernevirksomheten. Det vanligste er tre til seks ansatte på tre områder: Kontakt med bedrifter og forvalting, utvikling og gjennomføring av kurs, og utvikling og gjennomføring av veiledningstjenester. Organiseringen av Karrieresenteret ved UMB bør utvikle seg til å bli et robust senter med mer enn én stilling, og en deling i ansvar mellom veilednings- og informasjonsvirksomhet og utadrettet aktivitet mot arbeidslivet, strategisk arbeid og liknende. Karrieresenteret bør benytte seg av det eksisterende veiledningstilbudet gjennom SiT og studieveilederne, og sammen med disse bli den sentrale veiledningstjenesten ved universitetet. Likevel bør det være organisasjonsmessige skiller mellom for eksempel SiT og Karrieresenteret, da Karrieresenteret også er et strategisk verktøy for universitetet og må ha frikopling for å jobbe utadrettet.

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer