Saksnummer: 33/ Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 33/2012-2 Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak"

Transkript

1 SN-SAK NR: 33/ UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): MIRJANA HODNEKVAM ARKIVSAK NR: Saksnummer: 33/ Karrieresenterets virksomhet 2012 orienteringssak Dokumenter: a) Vedlegg: 1) Karrieresenterets virksomhet i perioden mars mai 2012, samt noen av de viktigste sakene senteret ønsker å fokusere på fremover 2) Mer omfattende virksomhetsplan for Karrieresenteret Bakgrunn Karrieresenteret er i gang igjen etter en lengre periode der det har vært minimal aktivitet på grunn av at ny karriereveileder ikke var på plass. Den nye karriereveilederen, Mirjana Hodnekvam, startet 5. mars Overordnet mål for Karrieresenteret er å gjøre UMB sine studenter til bedre jobbsøkere og få økt treffsikkerhet i forhold til at de får relevant jobb etter endt utdanning. Studiedirektøren vil med dette orientere Studienemnda om virksomheten ved Karrieresenteret og hva senteret ønsker å vektlegge fremover. Vedlegg 1 viser Karrieresenterets aktivitet fra mars mai 2012 og noen av senterets planer fremover. Vedlegg 2 viser en mer omfattende virksomhetsplan som ble utarbeidet da senteret ble startet, med noen endringer/tillegg gjort Ås, Ole Jørgen Torp Studiedirektør

2 B. VEDLEGG 1 SN-SAK 33/ Nedenfor beskrives noe av det som karriereveileder på Karrieresenteret har gjort fra 5. mars til 15. mai 2012, samt noen tanker om hva som er ønskelig å få til fremover: Ny karriereveileder er godt i gang med veiledning av studenter på Karrieresenteret. Karriereveileder har hatt rundt 28 veiledningssamtaler á 45 min eller lengre, samt rundt 12 av noe kortere varighet. I tillegg har en del tatt kontakt per telefon, samt at noen studenter har fått tilbakemelding på e-post der det har vært aktuelt. Drop in-dag på onsdager, kl , er akkurat kommet i gang. På drop in-dagen får studenter mulighet til en 30-minutters veiledning/tilbakemelding på CV/søknad eller en halvtimes intervjutrening dersom vedkommende er innkalt til jobbintervju. Det er gjennomført bli-kjent-møter med studieveiledere ved flere institutter på UMB med tanke på videre samarbeid. Det er gjennomført bli-kjent-møter med flere linjeforeninger ved UMB med tanke på videre samarbeid. Besøkt Karrieresentrene ved UiO og HiOA for å se nærmere på hvordan de jobber og om noe av det de gjør kan være aktuelt for Karrieresenteret her ved UMB. Godt i gang med samarbeidet med Studentsamfunnet, NLU (Næringslivsutvalget) i forhold til Karrieredagen Hatt flere møter, samt snakket sammen på telefon og kommunisert via e-post. Møte om videre fremdrift med leder for NSO-Ås, Torfinn Belbo. Nytt møte i juni 2012, der ny leder samt nestleder også skal være med på møtet. facebook.com/karseumb er i gang igjen og oppdateres kontinuerlig. Der finner man bl.a.: o Generell informasjon om veiledningsmuligheter på Karrieresenteret og informasjon om drop in-dagen på onsdager kl o Stillingsutlysninger fra bedrifter/organisasjoner som har tatt kontakt med Karrieresenteret og som helt konkret ønsker at UMBs kandidater søker. o Forskjellige relevante arrangementer (for eks. FN og Verdensbanken-konferansen 4. mai, som Karrieresenteret hadde ansvaret for). o Linker til aktuelle presentasjoner/relevant informasjon. o Annet som er aktuelt/relevant for UMB sine studenter. umb.no/karrieresenteret er blitt noe oppdatert, i tillegg skal det mer nytt inn på sidene. twitter.no/karseumb er i gang igjen og her legges det ut aktuelle og relevante tweets. Noen forbedringer på kontakt.umb.no. Fortsetter å jobbe med disse forbedringene i samarbeid med Øyvind Graham på kommunikasjonsavdelingen, KA. Karrieresenteret sjekker ut hvor aktivt man bruker ideportalen.no her ved UMB, og hvor fornøyde brukerne er. Dette gjøres bl.a. på bakgrunn av at Karrieresenteret er blitt kontaktet av et dansk firma, Graduateland, og fått tilbud om en karriereportal med svært fleksible løsninger og som ikke vil koste noe, verken å sette opp, bruke, drifte eller vedlikeholde. Graduateland har gode referanser og flere universitets- og høyskolemiljøer, også i Norge, er i gang med å etablere en karriereportal utarbeidet og levert av Graduateland (www.graduateland.com). Karrieresenteret har hatt flere møter her på Campus med Graduateland (www.graduateland.com) i forhold til en eventuell ny karriereportal der kontakt.umb.no vil kunne bli implementert i portalen. På alle møtene har også Øyvind Graham, KA, vært til stedet, samt Kai E. Tilley, KA, en av gangene. Løsningen er gratis for universitetet og studentene. Graduateland sin forretningsmodell er at virksomheter gratis kan laste opp jobber til siden, men om de utover det vil eksponere seg selv eller jobbene sine betaler de for det.

3 B. VEDLEGG 1 SN-SAK 33/ Det gjelder f. eks. fremheving i søkeresultatene, utsending av e-post, eller målrettet profilering. Noe av disse inntektene går tilbake til eieren av karriereportalen. Arrangert rekrutteringskonferanse her på UMB med FN og Verdensbanken samt UD, 4. mai Holdt presentasjoner om hvordan Karrieresenteret kan bidra til at studentene skal få relevante jobber. Deltatt på Næringskonferansen i Follo i april for å bli mer kjent med aktuelle bedrifter i Follo. Hva Karrieresenteret skal jobbe med i nærmeste fremtid? Henviser til det som allerede er beskrevet i Virksomhetsplanen (Vedlegg 2), samtidig som følgende vektlegges: Jobbe videre med jobbsøkerverktøy (veiledning, eksempler og maler) som kan ligge tilgjengelig på både nett og i papirformat på Karrieresenteret og andre aktuelle steder, slik at verktøyene er tilgjengelig for flest mulig studenter. Utvikle et karriereveiledningshefte/jobbsøkerhefte som legges ut både på nett og lages i papirformat. Fortsette med å utvikle og kvalitetssikre jobbsøkerkurs. Muligens holde noen av jobbsøkerkurse selv fra høstsemesteret, men også hente inn eksterne leverandører som kan holde kursene. Kvalitetssikre og utarbeide en enda mer informativ og mer selvveiledende hjemmeside for Karrieresenteret, umb.no/karse, som holdes oppdatert til en hver tid. Sidene skal bl.a. inneholde åpningstider, mye relevant informasjon om jobbsøking og karriere generelt, deriblant et karriereveiledningshefte/jobbsøkerhefte som kan lastes ned, informasjon om etablering av egen bedrift, relevante maler på CV/søknad, videopresentasjoner om hvordan det er lurt å te seg på jobbintervju, andre relevante presentasjoner, arrangementsinformasjon, og påloggingslenke til karriereportal/kontakt.umb.no. Enda tettere samarbeid med bl.a. studieveilederne ved instituttene, Næringslivskontoret ved UMB, linjeforeningene, Studentsamfunnet, NSO-Ås og Studenttinget. Ha klart mest mulig oppdatert informasjon på nettet, brosjyre om Karrieresenteret samt karriereveilednings-/jobbsøkerhefte klart til oppstart av høstsemesteret, slik at også nye studenter blir kjent med at det finnes et karrieresenter på UMB og hva senteret kan bidra med i forhold til deres karriere. Få til en optimal karriereportal for universitetet, studenter, virksomheter (næringsliv) og alumni. Mer samkjøring og koordinering med instituttene og linjeforeningene i forhold til kontakt med næringslivet. Fortsette nettverksbyggingen både intern på UMB og ekstern. Få til samarbeid med rekrutteringsbyråer, både i forhold til jobbmarkedet og eventuelt kursutvikling. På sikt: innlemme et pedagogisk opplegg der karriereplanlegging og jobbsøkerkurs inngår som en del av timeplanen for UMBs bachelor- og master program på heltid.

4 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Virksomhetsplan for Karrieresenteret ved UMB [ karseumb ]

5 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Virksomheten Virksomhetens navn Karrieresenteret ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Engelsk: The Career Center at the Norwegian University of Life Sciences Forkortelse / Nettnavn: KarseUMB Visjonsforslag Vi skal bidra til at våre studenter får gode jobber! Forslag til målsetninger 1. Alle studenter skal få en karriereveiledningssamtale når de trenger det - Dette oppnår studieveilederne og Karrieresenteret sammen 2. Vi skal gjennomføre to større arbeidslivsarrangementer i året, Karrieredagen i oktober og sommerjobbmessa i februar - Dette oppnår Karrieresenteret sammen med Studentsamfunnet og linjeforeninger 3. Vi skal gjennomføre en større forelesning om utdanning og karriere hvert semester med tilbud om individuell oppfølging i etterkant - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med ekstern leverandør 4. Vi skal tilby enkle kurs om jobbsøking og jobbintervjuet på både norsk og engelsk hvert semester - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med eksterne leverandører 5. Vi skal utvikle en database/ nettbasert møteplass, der både studenter og bedrifter kan legge inn sin profil og kontakte hverandre - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen 6. Vi skal utvikle god nettbasert informasjon om karrieretilbudet ved UMB og videreformidle relevante henvendelser fra arbeidslivet i egnede kanaler - Dette oppnår Karrieresenteret i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen og linjeforeninger 7. Vi skal bidra til økt fokus på entreprenørskap gjennom å delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer og kurs - Dette oppnår Næringslivskontoret i samarbeid med Karrieresenteret 8. Vi skal bidra til økt fokus på praksis/internships ved å informere om muligheter ovenfor studenter og arbeidsliv - Dette oppnår Karrieresenteret gjennom arrangementer, database, og ved å bidra i utviklingen av alumnivirksomheten

6 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Oppstartsdato og andre datoer i 2011: : Oppstart : Drop in karriereveiledning, formidling av utlysninger : Aktivitetsprogram for H : Kurspakke for H2011/V2012: Innhold og leverandører : Plan for utvikling av nettverk/møteplasser med forvaltning og næringsliv : Veiledningsmateriell om karrieresamtale klart for studieveiledere : Overordnet virksomhetsplan (dette dokumentet) : Karrieredagen : Oppstart karriererådet : Søknad om deltakelse i Forum for Karriereservice i Høyere utdanning Kontaktinformasjon Virksomhetsnavn: Karrieresenteret ved UMB Besøksadresse: SEVU i Økonomibygningen, Campus ÅS Postnummer: 1432 Postboks 5003 Sted: Ås Land: Norge Telefon: Mobil: Hjemmeside: Andre nettsider: E-post: / Startdato: 1. Februar 2011 (Ny startdato: 5. mars 2012 v/mirjana Hodnekvam)

7 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Idégrunnlag En kompetanseenhet Karrieresenteret skal være en kompetanseenhet for karriereveiledning ved UMB, som i samarbeid med studieveiledere, institutter og foreninger sikrer nåværende studenter et godt helhetlig karriereutviklingstilbud. Dette betyr at senteret til enhver tid skal være faglig oppdatert i forhold til veiledning, trender i arbeidslivet, kurs og tester. Senteret skal være et positivt supplement til UMBs øvrige virksomhet og tilby karrierekurs og veiledning. Det skal også bidra til økt fokus på det å starte egen virksomhet etter endt utdanning og tilby kurs og veiledning for dette. Informasjonsoppdrag: Karrieresenteret skal opprette og vedlikeholde nettsider for studenter og arbeidsliv. Disse skal informere om karrieretjenestene ved UMB, om karriereplanlegging og jobbsøking generelt, samt om samarbeidsmuligheter mellom studenter og arbeidsliv. Nettverksoppdrag: Karrieresenteret skal delta i et nettverk med andre som driver karriereveiledning i høyere utdanning. Senteret skal bidra i utvikling og vedlikehold av møteplasser mellom studenter, forvalting og privat næringsliv. Team og samarbeidspartnere Studieveilederne er førstelinjetjenesten. Disse kjenner fagfelt og studenter, og kan dermed opprettholde et godt og grunnleggende lavterskeltilbud. (For at dette skal fungere optimalt er det viktig at studieveilederne selv bidrar i utviklingen av tilbudet). Karriereveileder og evt. medarbeidere arbeider med å koordinere og gjennomføre aktiviteter i kurstilbud, informasjonsoppdrag og nettverksoppdrag, i tillegg til å tilby karriereveiledning og veileding i forretningsplanlegging. Studentenes informasjonstorg bidrar i forhold til informasjonsoppdraget og henviser studenter og arbeidsliv videre til studieveiledere og karriereveileder. Næringslivskontoret: Samarbeid omkring satsing på entreprenørskap, utvikling og vedlikehold av møteplasser for UMB og arbeidsliv Studentstyret og næringslivskontakter i linjeforeninger: Samarbeid omkring bedriftspresentasjoner på Campus og bedriftsbesøk. En representant i karriererådet. Styret ved Samfunnet: Samarbeid om utvikling og gjennomføring av karrieredag og sommerjobbmesse.

8 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Aktiviteter Karrieresamtale Karriereveiledning skal være et åpent tilbud til alle nåværende studenter som ønsker det. Dette tilbudet består av en strukturert samtale på 45 minutter tilpasset UMBs studenter. Samtalene gjennomføres i første rekke av studieveiledere på det enkelte institutt, men studentene kan også gjøre en avtale med Karrieresenteret om individuell veiledningssamtale. Karrieresenteret har også fast kontortid hver uke (p.t. onsdager fra ) der studenter kan få 30 minutters drop in-samtale. Studenten kan da få en tilbakemelding på sin CV og søknad, eller en halvtimes intervjutrening dersom vedkommende er innkalt til jobbintervju. Karriereveiledning ved UMB er fortrolige samtaler som ikke videreformidles uten studenters samtykke. Grensene for hva som er til samtale i en karriereveiledning skal tydeliggjøres og avtales innledningsvis for hver gang. Veilederen skal respektere den som blir veiledet som et kompetent medmenneske. Veilederen skal utfordre den som blir veiledet til å reflektere over egne muligheter og oppfordre til å ta beslutninger. Veilederen skal være bevisst egne grenser og hjelpe til med å finne annen ekspertise dersom den som blir veiledet skulle ha behov for hjelp utover veiledningssamtalen. Kurs og seminarer Vi skal hvert semester tilby oppdaterte kurs som dekker studentenes behov. Kursene skal både gi god informasjon om jobbsøkeprosess og arbeidsmuligheter og være en arena der studenter kan jobbe med egen karriere, egen CV og søknad. Grunntilbudet kan bestå av: - Et større foredrag om utdanning og karriere (hvert semester) - To jobbsøkerkurs på norsk (hvert semester) - Et jobbsøkerkurs på engelsk (hvert semester) - Et seminar om jobbintervjuet (hvert semester) Eksempler på andre kurs: - Utdanning og karriere se sammenhengene (fase 1) - Min karriere - selvutviklingskurs (fase 1 og 2) - Arbeidsmarkedet få oversikt (fase 2 og 3) - Business Design slik planlegger du din egen virksomhet (fase 3) Informasjonsaktiviteter Et karrieresenter skal være det naturlige stedet for studenter å henvede seg når de tenker på fremtiden og jobb. Det bør også være naturlig for arbeidslivet å henvende seg her for å få kontakt med studenter om oppgaveskriving, praksis og jobb. En oppgave blir å tilpasse og integrere karriererelatert informasjon i allerede etablerte utdanningsplaner. En annen blir å utvikle en synlig nettside med alltid oppdatert oversikt over

9 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ kurs og møteplasser. I tillegg skal studentene finne e-læringskurs, og gode råd og tips til jobbsøking her. Når det gjelder diverse utlysninger, aktiviteter og arrangementer knyttet til karriere i samfunnet forøvrig kan sosiale medier spille en rolle. Et karrieresenter bør samarbeide med avdelinger som næringslivskontoret, kommunikasjonsavdelingen, instituttene og studentgrupper om utviklingen av møteplasser med arbeidslivet. Bedriftspresentasjoner på Campus og Karrieredagen er to konkrete aktiviteter Karrieresenteret bør bidra til å utvikle retningslinjer og rammebetingelser for. Karrieresenteret skal gi ut et program i begynnelsen av hvert semester, der det informeres om kurs- og veiledningstilbud, arbeidslivsrettede arrangementer og andre karriererelaterte tilbud.

10 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Evaluering Karrieresenteret må kontinuerlig evalueres av brukere og samarbeidsparter for å sikre fokus, retting og måloppnåelse i forhold til forventninger. Karriererådet Det opprettes et karriereråd for å gi innspill og støtte direkte til Karrieresenteret. Karriererådet består av de forskjellige interessergruppene til Karrieresenteret og har som hovedoppgave å vedta disponeringer av driftsmidler til karrierefremmende arbeid, som er 20 % -andelen av inntekter fra studentenes næringslivs- og arbeidslivskontakt, samt være inspirasjon og sparringspartner for leder av Karrieresenteret med tanke på prioritering av aktiviteter og fokusområder. Karriererådet består av følgende: - UMB, Studiedirektør (leder) - Representant fra lokal arbeidsgiver, Follorådet - Representant fra nasjonal arbeidsgiver, rullerer årlig mellom de store hovedarbeidsgiverne av UMB-kandidater. - Studentrepresentant fra Studentsamfunnets Næringslivsutvalg. - Studentrepresentant valgt av Studentstyret. - Leder av Karrieresenteret UMB (sekretær) Karriererådet bør ha 1-2 møter per semester etter innkalling fra leder og sekretær for rådet. Karriererådet er ikke overordnet Karrieresenteret, men har myndighet over rammedisponeringen av midler til karrierefremmende aktiviteter. Samarbeid med studieveiledere og SiT. Karrieresenteret skal jobbe tett med de andre veiledningstjenestene ved UMB. Blant annet gjennom Forum for studiesaker skal Karrieresenteret kobles sammen med disse. Rapportering Det bør utarbeides god statistikk rundt bruken av Karrieresenterets tjenester. Antall veiledningstimer og oppmøtestatistikk for aktiviteter og kurs skal presenteres minst en gang i året i rapportform, gjerne som en del av Årsrapport om studiekvalitet. Karrieresenteret bør også måles gjennom forskjellige undersøkelser som gjøres på UMB, blant annet trivselsundersøkelsen og kandidatundersøkelsen. Det vil også være naturlig å innhente målinger på tilfredsheten Karrieresenterets arbeid blant bedrifter og andre samarbeidspartnere. Tilbakemeldinger fra brukerne (studentene) er sentralt i evaluering av kurstilbud og aktiviteter i regi av Karrieresenteret. Karrieresenteret rapporterer årlig til Studenttinget og Studienemnda om sin fulle virksomhet og økonomi. Studienemnda som sentralt studiepolitisk organ, og Studenttinget som studentmasse og eier av merkevaren UMB-kandidaten.

11 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Studentene som brukere av Karrieresenteret Noen relevante resultater fra kandidatundersøkelsen 2010 Ni av ti har relevant jobb på kort tid, og seks av ti opplever at utdanningen fra UMB er etterspurt. En av fire opplever at de ligger karrieremessig foran andre på sin egen alder. Sju av ti blir møtt med en positiv holdning når vitnemålet fra UMB legges fram. Nesten halvparten av kandidatene er ansatt i virksomheter med flere enn 250 ansatte. Nesten halvparten er ansatt i privat sektor. Det er stor bredde i bransjer og type jobber. Halvparten jobbet ikke ved siden av studiene i året de fullførte utdannelsen sin. Studieveiledningstilbudet er godt kjent. Så hvorfor lage et karrieresenter når det går så bra som kandidatundersøkelsen indikerer? Det er viktig å merke seg at den tar for seg personer som er uteksaminert i perioden Et universitet i vekst og endring kan tjene på å styrke en allerede positiv trend. Et karrieresenter kan i en omskiftelig tid bidra til å tydeliggjøre det unike ved å ha utdanning fra UMB, bl.a. gjennom bevisstgjøring av studenter og informasjonstiltak rettet mot arbeidslivet. Kandidatundersøkelsen sier imidlertid også at det ligger et forbedringspotensial i utvikling og bruk av ny teknologi, i å trene ferdigheter, i å utvikle og realisere ideer, samarbeid med folk med ulik kulturell bakgrunn, samarbeid med arbeidslivet og hvordan starte egen bedrift. I lys av dette bør et naturlig fokus for Karrieresenteret være å bidra til å utvikle møteplasser mellom studenter og arbeidsliv, og på entreprenørskap og tverrfaglighet i utviklingen av kurs og seminarer. Kort om studentmassen: Det er hensiktsmessig å dele inn studentene i faser, etter hvor de er i utdanningsløpet, for å kunne kartlegge hva det er behov av karrieretjenester og når det er behov for disse. Eksempelvis: Fase 1: Hvem er jeg? (1. og 2. års studenter) Fase 2: Hva kan jeg, hva vil jeg? (3. og 4. års studenter) Fase 3: Hvordan få jobben? (5. og 6. års studenter) Antall studenter per 2010: Ca: 260: Årsstudium Ca: 90: Praktisk pedagogisk utdanning Ca: 1020: Bachelor studier Ca: 900: Mastergrad iht. 3, 2 år Ca: 865: Mastergrad iht. 4, 5 år Ca: 465: Doktorgrad, tidsnormert (PhD) Ca studenter Ca studenter

12 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Fra diskusjon om utdanningsstrategi i Studienemnda: Tabell som viser dagens studentmasse: Tabell som viser hvordan studentmassen kan se ut i 2018, dersom man viderefører dagens vekstområder: Med utgangspunkt i disse tabellene kan vi anta en mulig dobling av dagens antall studenter om sju-åtte år. Selv om noen tradisjonelle fag med gode forbindelser til arbeidslivet vokser, og profesjonsgruppen veterinærene er en ny stor gruppe som kanskje ikke har det samme behovet for karriereveiledning, ser vi allikevel en vekst på over 1500 studenter i faggrupper som er forholdsvis nye og uten fastlagte karriereveier (som utvikling, miljø, fornybar energi, teknologi og økonomi).

13 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ Økonomi i oppstartsåret Utgifter 2011 Cirkatall Personalkostnader - Lønn karriereveileder? - Lønn studentressurser (200 t a ca145,-) Møter og reiser - Foredrag for HR-ansatte i IKT-bransjen 0 - Seminar om entreprenørskap NHO 0 Kontor og drift - Flippover Laptop Kurs og Seminarer - Jobbsøking Jobbsøking på engelsk Jobbintervjuet Vårseminar for studieveiledere og studieavdelingen - Seminar om karrieresamtalen for studieveiledere - Seminar for PhD- studenter om karriere Seminar for bachelorstudenter ved IØR 0 - Seminar for nye samfunnsøkonomer 0 - Markedsføring, nettsider, filmer - Logo, visittkort, profil Tre info- filmer Tuntreet karrieremagasin Visittkort - trykk Andre trykksaker og materiell - UMBs Karriereutviklingsplan UMBs Karrieresamtalen Rapport vårseminaret Konsulenttjenester - Kontakt.umb.no/karriere Karrieredag og deltidsjobbmesse - Markedsføringsmateriell Vignett Stand Foreløpig: ,-

14 B. VEDLEGG 2 SN-SAK 33/ års perspektiv på utvikling og organisering Etter en gjennomgang av antall ansatte og organisering av karrieretjenester ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan vi si at det i dag er store forskjeller. Noen få integrerer nesten hele tilbudet i undervisningsplaner og løp, men det vanligste er at karrieresenteret er en enhet som tilbyr tilleggstjenester til kjernevirksomheten. Det vanligste er tre til seks ansatte på tre områder: Kontakt med bedrifter og forvalting, utvikling og gjennomføring av kurs, og utvikling og gjennomføring av veiledningstjenester. Organiseringen av Karrieresenteret ved UMB bør utvikle seg til å bli et robust senter med mer enn én stilling, og en deling i ansvar mellom veilednings- og informasjonsvirksomhet og utadrettet aktivitet mot arbeidslivet, strategisk arbeid og liknende. Karrieresenteret bør benytte seg av det eksisterende veiledningstilbudet gjennom SiT og studieveilederne, og sammen med disse bli den sentrale veiledningstjenesten ved universitetet. Likevel bør det være organisasjonsmessige skiller mellom for eksempel SiT og Karrieresenteret, da Karrieresenteret også er et strategisk verktøy for universitetet og må ha frikopling for å jobbe utadrettet.

Årsrapport 2012 for Karrieresenteret

Årsrapport 2012 for Karrieresenteret NOTAT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP KARRIERESENTERET FRA MIRJANA HODNEKVAM, KARRIEREVEILEDER 1302 1901 VÅR REF DATO 13.2.2013 Årsrapport 2012 for Karrieresenteret Karrieresenteret kom i gang

Detaljer

Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging

Saksnummer: 4/2011 Kandidatundersøkelse 2010 presentasjon av funn i rapport og oppfølging SN-SAK NR: 4/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN, RÅDGIVER EIVIND NORUM ARKIVSAK NR:2008/1418

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1

Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås. Prinsippmodell versjon 1 Næringslivsutvalg (NLU) for Campus Ås Prinsippmodell versjon 1 (1) Bakgrunn UKE- og Samfunnsstyret har i det siste tatt initiativ til en profesjonalisering av hvordan Åsstudentene møter eksterne aktører

Detaljer

Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen 2014

Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen 2014 Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Orienteringssak Møtedato: 05. november 2014 Notatdato: 28.11. 2014 Saksbehandler: Sandra Marie Herlung Sak 3, saksnr. 35/14: Kandidatundersøkelsen

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner: 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): ELIN MOSNESSET-TIMRAZ ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid Kursplan 2015 Velkommen Dette er Tromsprodukt sitt kurstilbud til alle deltakere på de ulike tiltakene våre. Kurset varer i fire uker, og rullerer kontinuerlig, med en ukes pause mellom oppstartsdatoer.

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Petter Renbjør / Heidi Skaret Barsøe Karriereveiledning av flyktninger Quality Airport Hotel Gardermoen 12. og 14. september 2016 VOX Nasjonal enhet for Karriereveiledning

Detaljer

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009

Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kandidatundersøkelse UMB Kandidater uteksaminert i perioden 2005-2009 Kvantitativ undersøkelse gjennomført med web-intervju for Universitetet for miljø- og biovitenskap Oslo, 28. januar 2011 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Sak nr.: Møte: 07.11.12

Sak nr.: Møte: 07.11.12 FORSKNINGSUTVALGET Universitetet i Bergen Forskningsutvalget Universitetet i Bergen Arkivkode: FU sak:20/12 Sak nr.: Møte: 07.11.12 KARRIEREVEILDNING FOR PH.D. KANDIDATER Bakgrunn Tallenes tale er klare.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede.

KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede. KarriereStart.no Størst på informasjon om jobbmuligheter for studenter og nyutdannede. Bedriftspresentasjoner Stillingsdatabase Traineeprogrammer Internships / praksisplasser Bransjeguider KarriereStart.no

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning

Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning Kartlegging av karrieretjenester i høyere utdanning Forfattere: Mari Thorbjørnsrud, Camilla Alfsen og Sigrid Holm Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-225-5 Design/produksjon:

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Modell for tjenesteforvaltning

Modell for tjenesteforvaltning 2. NOVEMBER 2015 Modell for tjenesteforvaltning tilpasses hver presentasjon Hva er en tjeneste? Hva inneholder brukerorientering? Oppgaver Hvilke tjenester benytter du deg av? Bruk 10 minutter på å summe

Detaljer

Kursuke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.00-13.00 Hvordan balansere jobb og fritid

Kursuke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.00-13.00 Hvordan balansere jobb og fritid Kursplan vår 2016 Velkommen Dette er Tromsprodukt sitt kurstilbud til alle deltakere på de ulike tiltakene våre. Kurset varer i tre uker, og rullerer kontinuerlig, med en ukes pause mellom oppstartsdatoer.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Rapport fra karriereveiledningsutvalget Avgitt til kunnskapsdepartementet 25. april 2016 INGA H. ANDREASSEN, HØGSKOLEN I BERGEN 01.11.2016

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV

KarriereDagen SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV SLIK FÅR DU STØRST UTBYTTE AV KarriereDagen Karrieredager er en gyllen anledning til å knytte kontakter og finne ut hvor din kompetanse er etterspurt. Bruk dagen for alt den er verdt, oppfordrer lederen

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen LMU-SAK NR: 19/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i studieløpet

Arbeidslivsrelevans i studieløpet Arbeidslivsrelevans i studieløpet Samarbeid mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret Bakgrunn og mål Eksisterende samarbeidstiltak studentrettede kurs Erfaringer så langt

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Dårligere tider - også for akademikere?

Dårligere tider - også for akademikere? Dårligere tider - også for akademikere? Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr.2. Våren 2003 Gjestespalten: Kristin Clemet - Vi må utnytte akademisk kompetanse på en ny måte! Bransjeintervjuet:

Detaljer

Bruk oss gjennom hele studietiden

Bruk oss gjennom hele studietiden Bruk oss gjennom hele studietiden Velkommen til jobbsøkerkurs Mål for kurset Lære å formidle hva dere kan på en slik måte at arbeidsgivere skjønner det - og ønsker å ansette dere! Strategier for å finne

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark»

Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Vedlegg til elektronisk versjon av «Årsmelding 2012» Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2012 1 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Foredrag 09. april 2013 Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Jobbsøkingsprosessen - hvordan bli flinkere på å selge seg selv? Om foredraget tematisk innhold: Karriereutvikling og jobbsøking

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. 1

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP.  1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1 UMB- Et universitet i utvikling UMBs kvalitetssikringssystem. Bakgrunn, hovedtrekk og antatte virkninger Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Litt historie 1859 - Den

Detaljer

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater 17.11.2009 Rapport Arbeidsgruppen Trivselsundersøkelsen 2008 Side 1 Bakgrunn for rapporten Bakgrunnen for denne

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Digital veiledning hvordan imøtekomme det?

Digital veiledning hvordan imøtekomme det? Digital veiledning hvordan imøtekomme det? Mona C. Mathisen avdelingsdirektør, Senter for IKT i utdanningen Informasjon og selvhjelpsressurser på nett Norge Andre land E-veiledning Erfaringer fra Danmark

Detaljer

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014

Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranse- og aktivitetsoversikt for Karrieresenter Telemark i 2014 Leveranser til kundegruppe 1 «Voksne over 19 år bosatt i Telemark» Individuelle veiledninger på senteret Karriereveiledninger Vi gjennomførte

Detaljer

FORSKER- UTDANNINGEN

FORSKER- UTDANNINGEN FORSKER- UTDANNINGEN UiB skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Forskerutdanningen skal legge til rette for forskning av høy faglig og etisk standard. UiBs ph.d. kandidater

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Karriereveiledning i en digital verden

Karriereveiledning i en digital verden Karriereveiledning i en digital verden Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brit Flatås og Stig Solum Levanger 30. november 2015 Partnerskap mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Karriereveiledning i en digital verden

Detaljer