Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet."

Transkript

1 Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

2 Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker. Åse Sandvik, attføringsleder, bedriftspedagog og aktivitør. Marit Riise Andersen, veileder, ergoterapeut, sykepleier og legesekretær. Annlaug Birkevaag, merkantilansvarlig, bedriftsøkonomi, markedsledelse og organisasjon og ledelse. Liv Bjeldvik Olsen, avdelingsleder tekstil, hjelpepleier med videre utdanning innen psykisk helse. Michael Martinack, avdelingsleder snekkeri, møbelsnekkermester. Ole Steinar Opsal, avdelingsleder service-/ uteavdeling. Agroteknikker og agronom. Jorid Sættem, arbeidsleder /altmulig dame. Kokk. Kurt Ove Karlsnes, arbeidsleder / altmulig mann. Industrimekaniker m/bil. Utgiver: Svanem AS - Redaksjonelt innhold: Svanem AS - Produksjon: stkreativ - en del av avisa Sør-Trøndelag 20 år er ikke lang tid! 1993 ble et merkeår for en samfunnsengasjert Hemnværing. Jeg fikk den store ære å starte opp en ny bedrift på Kyrksæterøra, etter et stort ønske fra den tids NAV og Hemne Kommune. Målet med bedriften var å hjelpe personer inn i det ordinære arbeidsliv, samt å gi et tilbud til uføre personer, som hadde lyst til å ha en trygg og god arbeidsplass å gå til. At det har gått 20 år siden oppstarten er ufattelig, synes jeg. Å være kaptein på laget Svanem AS disse årene har utvilsomt påvirket meg, Vi har likevel ikke klart å komme dit vi er i dag uten alle de gode medarbeiderne i både lederstaben og arbeidstakerne opp igjennom årene. Bedriften har Odd Jarle Svanem. Daglig leder Svanem AS helt klart klatret oppover i divisjonene, om vi fortsetter i fotball termologien. Ikke bare har vi endret tilbudene, ved både de praktiske arbeidsoppgavene og den veiledningen vi gir våre deltakere, men også bygningsmessig har vi utviklet oss i positiv retning. Da vi startet i 1993 var det snekkeriet vi satset på, men det utviklet seg raskt til at vi måtte finne andre arbeidsoppgaver. Overskuddet i regnskapene opp igjennom årene, har hele tiden blitt brukt i bedriften til å utvikle bedre arbeidsplasser tilpasset den enkelte arbeidstaker. Vår største eier Hemne Kommune har vært velvillig til å bidra til denne flotte utviklingen, ved både å kjøpe tjenester og utvide aksjekapitalen. En stor takk til politikkere og administrasjonen i Hemne opp igjennom disse 20 årene. Vår andre eier Snillfjord Kommune, har også bidratt positivt. Svanem AS er en av mange bedrifter (ca.230) i Norge som bruker en felles logo, den røde personen som strekker seg oppover etter nye utfordringer. Når vi ser hvilke allsidige og til dels avanserte arbeidsoppgaver som blir utført rundt om i Norge av våre søsterbedrifter samt utvikling av personer, bidrar det til også utvikling i Svanem AS. Som styreleder i ASVL Midt Norge har jeg god kjennskap til bedriftene rundt om i Midt Norge og kjenner miljøet godt, etter mange år i organisasjonen. Det er en ære å representere Svanem AS når vi blir fremhevet som en positiv bedrift i næringen. Viser til påskjønnelser vi har fått, ved å bli kåret til årets Vekstbedrift i Midt Norge 2007 og årets bedrift i Hemne i Alle tiltaksbedrifter i Norge må ha et godkjent kvalitetssikringssystem, for å levere tjenester til NAV. Svanem AS er ikke lite stolt av å være bedrift nr. 19 som ble Equass godkjent i Norge. Equass står for European Quality in Social Services, som helt klart er det best egnet kvalitetssystem som finnes på markedet og i dag er det 306 godkjente bedrifter. Vi takker for det gode samarbeidet vi har med våre søsterbedrifter som tiltaksarrangører. Svanem AS takker for samarbeidet vi har hatt opp igjennom årene med våre kunder, ingen nevnt og ingen glemt. Viser for øvrig til andre sider i vår jubileumsavis. Som daglig leder vil jeg takke alle styrene bedriften har hatt alle disse årene, hvor de både har fungert som en støtte og hjelp slik styrer skal. Styrelederne har hatt en særstilling i så måte, men alle styrerepresentantenes kompetanse har blitt benyttet ved behov. Svanem AS skal fortsatt satse på kvalitet både på veiledning, tjenester og produkter. Vi er alle forskjellige. Det å passe inn i det ordinære arbeidsliv og finne et arbeid som passer våre evner og muligheter kan ofte være en utfordring for mange av oss. Det kan bli stilt krav og forventninger som kan være vanskelig å møte. Noen kan ha behov som vanskelig kan dekkes på en vanlig arbeidsplass, og våre evner og kompetanse strekker ikke til. Da er det godt at det fins alternativer. Svanem AS gir personer en mulighet til jobb som passer akkurat dem. Her er det tilbud om mange ulike jobber og produksjoner, tilpasset hver enkelt sine muligheter og behov. Noen får varig tilrettelagt arbeid, mens andre får tilrettelagt arbeidstrening for å stå styrket til ordinært arbeid. Snillfjord kommune har tatt et bevist valg når vi ble medeier i Svanem AS. Bedriften er en viktig ressurs og gir trygghet til at vi kan gi tilbud til våre innbyggere. Det ligger mye kunnskap og kompetanse i Svanem AS. De er en samarbeidspartner og støtte for kommunen innen sitt fagområde og vi bruker jevnlig den ressurs og tilbud som Svanem AS gir. Det har også vært i perioder underavdelinger med arbeidsplasser i Snillfjord. Svanem AS gir et tilbud som er viktig for Snillfjord kommune og våre innbyggere både med å gi arbeidstrening og tilpassede arbeidsplasser. Utfordringer og mestring gir utvikling og livskvalitet. Jeg vil takke for den jobben som hver enkelt i Svanem AS gjør og ønsker dere lykke til videre. Ordføreren i Snillfjord John Geir Stølan Svanem AS er en viktig brikke i vårt lille lokalsamfunn. Bedriften har hatt en fin utvikling og fyller på en utmerket måte de behovene vi har når det gjelder arbeid med bistand, avklaring og arbeidspraksis i skjermet virksomhet, arbeidsrettet rehabilitering og varig tilrettelagt arbeid. Dere er opptatt av bredest mulig tilbud til brukerne. Bedriften har vært, og er, opptatt av å bygge opp kompetanse og sette kvalitet i høysetet. Svanem AS er med på å gi innbyggere i Hemne ulike muligheter til å komme i arbeid, og legger til rette for en meningsfull arbeidshverdag for mange mennesker med ulikt behov. Det å ha en bedrift i Hemne som innehar så viktig kompetanse på så mange felt, gjør at jeg føler meg trygg på at brukerne blir godt ivaretatt. Svanem AS har de beste forutsetninger for å være hemnesamfunnet sitt fremste redskap når det gjelder å legge til rette for arbeidstakere som er i ytterkanten av arbeidslivet. Dere har opp gjennom de 20 årene opparbeidet uvurderlig kunnskap og erfaring på feltet. Dette er en kunnskap som vi må ta vare på, slik at personer med nedsatt arbeidsevne sikres et best mulig tilbud i Hemne også i fremtiden. Hemne skal være en trygg og god kommune å bo i. Vi skal tilby trygge, forutsigbare og gode levevilkår for alle innbyggere i alle aldre. I Hemne skal vi bruke Gofot-teorien til Nils Arne Eggen. Vi skal spille på lag og ha fokus på å gjøre hverandre og hemnelaget best mulig. Hemne kommune skal støtte opp under og gi medspillerne på laget trygghet og forutsigbarhet. Gjennom å løfte enkeltindivider inn i en meningsfull hverdag, er Svanem AS en av de viktigste spillerne på dette laget. Jeg er stolt og glad for at Hemne har en vekstbedrift som Svanem AS, og ønsker dere lykke til med fremtiden. Gratulere så mye med de første 20 år. Ordføreren i Hemne Ståle Vaag 2

3 Dagens styre: Bernt Olaf Aune, styreleder i 3 år og i sty-ret i 13 år. Unni Ellefsen, styremedlem i 10 år Svein Johnny Forren, styremedlem i 5 år. Per Arne Kaarstad, styremedlem i 3 år. Hege Daaland, styremedlem i 2 år. Alle styreledere og tidligere styremedlemmer: Aage Schei, styreleder i 2 år fra oppstart. Henry Sødahl, styreleder i 1 av de 3 årene fra oppstart. Egil Hoem styreleder 3 av de 4 årene i styre. Jan Hammerdal, styreleder i 11 av totalt 18 år i styre fra oppstarten. John Lian, styremedlem fra starten og i 10 år. Torger Aarvaag, styremedlem i 13 år. John Halvard Lidal, styremedlem i 11 år. Arbeidsrettet tiltak Ved vår tiltaksavdeling kommer deltakere etter henvisning fra NAV, og vi er i så måte en forlenget arm til NAV. Her får mennesker som enten er sykemeldte eller arbeidsledige, veiledning til veien fram til det ordinære arbeidslivet. Vi har lang erfaring og kompetanse på tilrettelegging, veiledning og oppfølging, og er en godkjent tiltaksarrangør av NAV sine arbeidsrettede tiltak. Vår jobb som veiledere er å få fram ressursene i enkeltmennesket, og gi alle et tilbud om individuell oppfølging. Det å delta i arbeidsrettet tiltak hos oss, kan for mange utgjøre en stor forskjell for hvordan deres yrkesrettede livsløp vil utarte seg i framtiden. Ved å bruke tid i tiltak hos oss, kan du får mulighet til å delta i arbeidspraksis ved de ulike avdelingene ved Svanem, eller ved oppfølging av oss i en ordinær bedrift. Vi mener vi kan bidra positivt til inkludering i det lokale næringslivet, da vi er orientert om hvilken arbeidskraft som er mest aktuell. Arbeidspraksis bidrar til kvalifisering til forskjellige arbeidsoppgaver, og vil på den måten også bidra til at man kan søke jobber med en ny CV og søknad. Det å delta i tiltak gir muligheter for å utforske sine ulike jobbmuligheter og mestring av jobbmengde. Vi ønsker at vi sammen kan tenke nytt, og se muligheter framfør begrensninger. På denne måten mener vi at en kan lykkes i å oppnå en ny start i arbeidslivet. Det å mestre å komme over i arbeidsrettet aktivitet, vil for de fleste bidra til forbedret livskvalitet, både ved at en får nye kollegaer, men også et sosialt samspill med andre. Når en deltar i tiltak hos oss vil en kunne møte og snakke med andre som er i en lignende livssituasjon, noe som for de fleste oppleves som positivt. Etter å ha gjennomført et arbeidsrettet tiltak vil en få en nøytral og dokumentert vurdering av arbeidsevnen. Målet ved deltakelse hos oss, er å fremme en bevisstgjøring om egne ressurser og muligheter, og bidra til å gjenvinne eller beholde arbeidsevnen. For å få kartlagt og avklart individuelle ressurser, benytter vi oss av veldokumenterte kartleggings- og karriereveiledningsverktøy. I tillegg får deltakere delta i aktuell temaundervisning, som eksempel kan være; Stressmestring, Kommunikasjon, Konflikthåndtering, Motivasjon, Arbeidslivets spilleregler og Jobbsø-kerkurs. I tillegg har vi fokus på fysisk aktivitet og livsstil, da god fysisk form er avgjørende for et langt liv i arbeidsaktivitet, og for å unngå sykefravær. I individuelle samtaler er fokuset motivasjon og innstilling til arbeidsaktivitet, og det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med praktisering av kognitiv metode. For enkelte er det en fullstendig holdningsendring som skal til for å bli klar for det ordinære arbeidslivet. Vår erfaring er at rett innstiling betyr suksess i arbeidslivet. De ulike arbeidsrettede tiltakene er nærmere beskrevet på Ved Svanem AS fikk vi et tilbygg i Her har tiltaksavdelingen egne lokaler og inngang. Kantine Wenche er kokk og mentor på vårt kjøkken. I vår kantine selges det lunsj til ansatte hver dag, og varm mat hver torsdag. Wenche er kokk og fungerer som mentor for deltakere i arbeidspraksis ved kantina. Hvilke erfaring har du fra yrkeslivet? Jeg har vært kokk både innen restaurant og hotell bransjen, men de 10 siste årene i jobb var jeg på kjøkkenet ved Hemne Helsesenter. Hvorfor Svanem AS? Etter å ha deltatt på avklaringstiltak ved Svanem ble jeg ufør for 5 år siden. Jeg ble kjempeglad for å få tilbudet om en jobb i kantina på en VTAO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedritf) plass. Her kan jeg bruke mine erfaringer til både å veilede andre og fortsette i yrket jeg har likt siden barndommen. Marit og Roger i dialog på undervisningsrommet Mange nye muligheter Wenche og Liv Oddny forbereder dagens lunsj. Hva føler du er det viktigste du kan bidra med i Svanem AS? Viktigste er nok at jeg kan bidra med mine kunnskaper om ernæring, sunt kosthold og kostnader ved matlaging. Ser at mange ungdommer har behov for veiledning innen kosthold. Hvordan føler du det er å jobbe på Svanem AS? Er glad for få arbeide deltid med det jeg trives med. Om jeg har en tung dag, er det så godt å komme seg hit og dagen blir mye bedre. Treffer mye folk og det er et kjempegodt arbeidsmiljø. Mette har jobbet på Innkjøpslaget/ Felleskjøpet siden 2011, Hun startet sin karriere der igjennom arbeidsutprøving da hun var i tiltak på Svanem AS. Etter at Innkjøpslaget endret status som Felleskjøpet var det naturlig at Mette fortsatt var en del av arbeidsstokken, òg hun jobber nå som Nestsjef i avd. Kyrksæterøra Mette startet på Tiltak etter å ha vært ute fra arbeidslivet en periode. Hun ble henvist fra Nav Aure, og etter en avklaringsrunde her på Svanem AS falt valget på Innkjøpslaget som en aktuell praksisplass med oppfølging fra en veileder på Svanem AS. Mette hadde godt kjennskap til Innkjøpslagets varesortiment og følte en trygghet med dette, hennes utfordring i starten var å klare å stå i jobben hver dag, men dette løste hun med å ha en progresjon angående arbeidstid og ansvar. Mettes endringsprosess da hun var i tiltaket gikk mye på at hun ble mer bevisst og tryggere på egne ressurser Dette skjedde ved at hun fikk individuell oppfølging fra veileder og hun fikk delta i gruppesammenhenger der deltakerne støttet hverandre og som igjen bidro til å utvikle en egen trygghet. 3

4 Ledig stilling for en med uføretrygd En av våre arbeidstakere går av med pensjon og vi ønsker derfor søkere til stillingen. Stillingen er i utgangspunktet innen snekkeriet, men også andre yrkesfelt kan vurderes. Det kreves ingen formell kompetanse, da opplæring vil bli gitt. Ta kontakt, for en trivelig prat. Mange nye muligheter Tlf Mob Fordeler med å jobbe i Svanem AS: Trivelig sosialt arbeidsmiljø. Kan tjene penger i tillegg til trygden. Allsidige arbeidsoppgaver innen mange yrkesfelt. Prøve et praktisk arbeid som du har hatt lyst til å forsøke. Kompetanseheving ved å kunne delta på kurs. Positiv opplevelse Line Myrhaug Jobber som baker, men drømmen er snekker Mentor Oddvar Forren og lærling Line. Line har jobbet ved Børset Bakeri siden Hun synes det er positivt å være i jobb og tjene egne penger. NAV oppfordret til å starte i arbeidsrettet tiltak ved Svanem AS våren i 2010, noe hun var glad for å starte opp med, etter å ha vært hjemme i et år. Hennes førsteinntrykk var at Svanem AS var en god arbeidsplass, med godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet var for henne en viktig faktor, da hun hadde erfaring med det motsatte. Hun var godt fornøyd med oppfølgingen hun fikk på Svanem AS og jeg fikk bestandig hjelp og et godt svar om det var noe jeg lurte på. Line har fagbrev som møbelsnekker, og etter veiledning falt det naturlig at hun fikk arbeidspraksis ved vårt Snekkerverksted. Her opplevde hun å få god opplæring i snekkerfaget av vår mentor på avdelingen, som er Oddvar Forren. Hun opplevde at han tok seg tid til henne, og gav henne god veiledning. Som mentor gav han henne troen på seg selv, og at hun etter hvert ble trygg på egne handlinger. Line merket godt at hun forandret seg underveis i tiltaksperioden, fordi hun møtte folk som hadde tro på hennes kompetanse. At jeg en dag skal arbeide som snekker, det har jeg stor tro på, nå når jeg vet at jeg håndterer yrket. Jeg er blitt lykkelig, og har fått snill kjæreste, hjem, hest, hund og det jeg ønsker meg. Nå har jeg slått meg til ro og har kjæreste, og gode venner rundt meg. Spesielt en god venninne som jeg traff på Svanem AS. 4

5 Tilbakemelding via e-post fra kunde Eivind den 28.januar 2013 kl Hei! Du må hilse tilbake til fagfolkene på verkstedet, at min Stihl MC 260 har aldri vært så bra siden den var ny. Har hele tiden slitt både med tomgang, akselerasjon og start. Har hatt den inne hos flere for justering, uten at den er blitt helt bra. I helgen har jeg brukt den mye, og det var som en ny innkjøpt sag. Feilfri tomgang, akselerasjon og start. Helt perfekt :-) Med vennlig hilsen Eivind H. Småmekanisk verksted Kurt Ove og Rolv i full gang med servicearbeid. Her skal vi ikke si at det ikke er prøvd, som ordtaket for Hemne har en ordlyd på. Vår oppgave er å hjelpe å bedre, og kanskje bevisstgjøre interessen ved å skruve og vedlikeholde småmotorer og pumper. På småmekaniske verkstedet jobbes det med gressklippere, snøfresere, motorsager og høytrykksvaskere osv. av de fleste merker. Vi ønsker ikke å gå i andres bedrifters varemerker, men det skal sies at om kunden ønsker å få det gjort av oss, skal vi hjelpe de. Hittil har vi hatt jevn strøm av alle typer produkter ut over de merkene vi har serviceavtale med. Avtale har vi med Stihl, Viking, Honda, John Deere, Flymo, MTD, Stiga og motorene til Briggs og Stratton. Vi satser på dette med reparasjon av småmekanisk maskiner og derfor har vi en mening om at vi ikke skal selge noen av merkene. Kyrksæterøra er logistikk knutepunkt mellom Trondheim Kristiansund. Lett å sende hit utstyr for reparasjon, noe vi allerede har registrert. Rolv leter opp og bestiller deler for hurtig levering. Arbeidsoppgaver Vår ute-/serviceavdeling har utviklet seg positivt fra den spede begynnelse. Fra å bare ha oppdrag med plenslått, har vi nå kjøring av klær til vask, for Hellandsjø Skinnsøm fra forskjellige bedrifter i Hemne. Vi driver Gjenbrukstorget for Hamos, som er en fin utprøvingsplass med mange varierte arbeidsoppgaver. Svanem AS tar på seg plenslått for firma og privatpersoner. Vi tar også på oss vårpuss, som raking av plen, fjerning og klipping av hekker. Fjerner også trær og busker etter ønske fra kundene. Svanem AS produserer ved i 1000 liters storsekk for salg. Vi kjører ut pallene til deg, mot et lite tillegg i prisen. Vi selger også ved i 40 liters sekker. Kjøper du 10 sekker eller mer, kjører vi det ut gratis til deg hvis du bor i Kyrksæterøra sentrum. Vi bringer utenom sentrum etter avtale og avtalt pris. Serviceavdelingen samarbeider med de andre avdelingene i bedriften som småmekanisk verksted og snekkeriet. Servicegjengen hjelper våre kunder med transport av våre varer og henting av utstyr, som både skal repareres og leveres. Stig Roar er en av mange sjåfører på traktorer. Utegruppen med leder Ole Steinar klar til å kjøre ut til kunden. En hjelpsom Frode på torget. 5

6 Samarbeid er viktig for felles utvikling Svanem AS takker alle våre samarbeidspartnere for flere år med konstruktivt samarbeid. Spesielt vil jeg takke de som i dette avisinnstikket har benyttet anledningen for hele huset til å peke på vårt samarbeid. for hele huset Vi gratulerer og takker til ferien! Bestill nå for godt samarbeid over lang tid! Tlf Åpningstider: Man-fre: Torsdag 8-19 Bestill nå få nytt kjøkken få nytt kjøkken til ferien! Lik oss på Tlf Åpningstider: Man-fre: Torsdag 8-19 Lik oss på Vi gratulerer og takker for fortsatt godt samarbeid! Vi gratulerer og takker for samarbeidet med driften av torget i Hemne Hemne gjenbrukstorg Åpningstider Tirsdag: 9-19 Fredag: 9-16 Lørdag: 9-14 i oddetallsukene Vi gratulerer og takker for samarbeidet! / Tlf

7 Tekstilavdeling Sitteunderlag på bestilling Turid Renate gjør ferdig et sitteunderlag. Marit i ferd med å planlegge strikkeoppskrift. Arbeidsleder Jorid ved strikkemaskinen. Vognteppe / barnepledd. Gjennom produksjon av tekstil produkter, ønsker vi at deltakerne kan ta i bruk og utvikle deres arbeidsressurs og samtidlig få følelsen av mestring og tilhørighet. Vi lager for det meste strikkeprodukter. Vi har 2 datastyrte elektroniske strikkemaskiner. Det lages sitteunderlag med navn og eller forskjellige motiver. Barnepledd / vognpledd, store pledd og ull-bukser. Det strikkes / hekles også for hand, som sokker, luer og gryteunderlag. Mye av arbeidsoppgavene her er monteringsoppgaver, som for eks sammensying av sitteunderlag. Vi tar i mot bestillinger på alle produkter, der kundene kan velge farge / motiver. Dette er fine gaveartikler / julegaver. Deltakere som er på andre tiltak her på Svanem AS kan ha utprøvingstid ved tekstilavdelingen, der de kan prøve seg ut i omsorgsyrket eller har et ønske om å prøve ut sine kreative evner. Tekstilavdelingen deltar også i vasking av arbeidsklær for deltakerne og renholdet på alle avdelinger. Vi har også tilbud om kreativ utfoldelse i form av maling eller krakelering på lerret. Vi tar i mot delproduksjon fra Hellandsjø Skinnsøm. Produktene selges hos gava og Tølo. Ola Sødahl, NAV leder i Hemne og Snillfjord Ett av målene til NAV er «Arbeid først» Hva betyr dette i samarbeidet mellom Svanem AS og NAV? Svanem AS som en tiltaksbedrift er svært viktig for at NAV oppnår sitt mål. I forhold til avklaringsbiten og arbeidspraksis, betyr Svanem AS mye for å hjelpe deltakerne inn på arbeidsmarkedet. Viktig at Svanem AS har et bredt tilbud internt og vi ser at også Svanem AS bruker aktivt andre eksterne bedrifter, for å avklare deltakerne. De relasjonene som Svanem AS har med arbeidslivet er viktig for at deltakerne kan ha arbeidsutprøving i ordinære bedrifter, og som kan bidra til et fremtidig yrkesvalg. NAV leder i Hemne og Snillfjord Snekkeri På snekkerverkstedet lager vi forskjellige treprodukter som hyller, vaskestoler, benker og kister for salg i egen butikk, glasslister til vinduer for Lian Trevarefabrikk AS og lufterister til kjøkkenprodusenter over hele landet. I samarbeid med en tilsvarende tiltaksbedrift på Nordmøre, Varde AS, produserer vi lekebiler for salg til kjøpesentre og barnehager etc. i inn- og utland. Ingrid kapper deler til Lian. Christer freser spiler til lufterister Linda kapper glasslister til Lian. Benker til Sodin Skole 7

8 Hos Gava og Tølo finner du gaver til alle anledninger. Mange fine gaveartikler i glass og keramikk, direkte fra kunstnere. Åpningstider Hverdager kl Lørdager kl Vi gratulerer Svanem AS med 20-årsjubileet og ser frem til fortsatt godt samarbeid NAV Hemne og Snillfjord takker for samarbeidet i 20 år og ønsker lykke til videre. Vi gratulerer Svanem AS med 20-årsjubileet og ser frem til fortsatt godt samarbeid Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Telefon: , Telefaks: E-post:

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013

Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Virker NAV, hva virker og hvorfor virker ikke NAV bedre (for innvandrere)? Anne Britt Djuve Fafo 30.10.2013 Effekter av tiltak Norge Øst Europa Asia Afrika -10-5 0 5 10 15 20 25 30 Prosentpoeng Lønnstilskudd

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten

Aktivitetsvenn i Oppdal kommune. Demensforum 2017 Trondheim Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Aktivitetsvenn i Oppdal kommune Demensforum 2017 Trondheim 31.05.2017 Jarbjørg Gunnes Sykepleier i Demensteam/Hjemmetjenesten Prosjektgruppa hadde oppstart i 2015 her med Siri Rosvold Brustad som er Regional

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f)

Sluttrapport TRØ TE ( )(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Sluttrapport TRØ TE (2012-1-613)(Prosjekter / SR under arbeid pl/f) Prosjektleder Monika Nerheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Bakgrunn for prosjektet/målsetting... 3 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.10.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning

Detaljer

KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA?

KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA? KVA BEHOV HAR EIGARANE VÅRE, OG KORLEIS KAN DEN NYFUSJONERTE BEDRIFTA VERE EIN DEL AV LØYSINGA? SOGN ARBEID OG INKLUDERING LANGS SOGNEFJORDEN - MÅ FORSTÅ KUNDANE=EIGARANE SITT BEHOV OG UTVIKLE TENESTER

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer