Nyskapingsguiden for Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyskapingsguiden for Trøndelag"

Transkript

1 Nyskapingsguiden for Trøndelag

2 Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping, og kan blant annet by på: et stort gründer- og inkubatormiljø med god etableringskunnskap, velvilje til informasjon om og veiledning i de ulike aspekter ved etablering av egen virksomhet. finansieringskilder til gode idèer Norges beste kompetansemiljø med utdanningsinstitusjonene NTNU, HIST, HINT og Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon SINTEF i spissen kunnskapsbyen Trondheim som landsdelshovedstad med stor tilgang på kvalifisert og ung arbeidskraft; hver 6. innbygger er student og over halvparten av befolkningen har eller er under høyere utdanning Trondheim Lufthavn Værnes med direkteruter til internasjonale knutepunkter som får deg raskt ut i de internasjonale markeder. Etablere egen bedrift? Erfaringer viser at det både er lett og vanskelig å skulle etablere egen bedrift. Det er lett fordi det finnes et regelverk å forholde seg til, fordi det er hjelp å få og fordi det er inspirerende og gøy å være sin egen sjef. Men å etablere egen bedrift vil kreve stor arbeidsinnsats, det oppstår ofte mange utfordringer som må løses underveis og ofte kan det være et problem å finne den riktige informasjonen for å løse utfordringene. Derfor har Trondheim kommune, Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge gått sammen om å utarbeide denne brosjyren som vi håper vil kunne være til nytte. Bedriftsetableringen kan deles inn i 4 faser: Avklaring, planlegging, etablering og vekst. I avklaringsfasen forutsettes det at personen som tenker å etablere egen virksomhet har en god forretningsidé. Videre må personen foreta objektive vurderinger av sine personlige egenskaper og forutsetninger for å lykkes. I planleggingsfasen må det utarbeides en forretningsplan. Gjennom forretningsplanen bør det komme frem hvordan etablereren skal møte utfordringene som etablereren står overfor ikke minst de økonomiske og markedsmessige utfordringene. Tredje fase omhandler selve etableringen, med fokus på offentlige krav og registreringer. Vekstfasen kan føre etablereren ut i det globale markedet. (c) NTNU Info

3 1. Studie-og forskningsmiljøet I Trøndelag finnes store og viktige institusjoner innen forskning og utdanning. Innovasjon og nyskaping blir en stadig viktigere del av deres virksomhet. NTNU - Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. adr.: NTNU, 7491 Trondheim tlf: e-post: IDEPORTALEN Ideportalen formidler studentoppgaver fra små-og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter til studenter i høyere utdanning. Formålet er å bedre samarbeidet mellom næringsliv og akademia. START NTNU Studentorganisasjon som arbeider med å fremme nyskaping og innovasjon blant studenter. Opplæring, kurs og arrangementer. adr.: c/o Innovasjonssenter Gløshaugen (4.etg.), Richard Birkelandsveg 2 B, 7491 Trondheim tlf: e-post: NTNU, SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Forskning, undervisning og treningsprogrammer for entreprenører. Kommersialisering av forsknings-og teknologibaserte forretningsideer. Arrangerer Venture Cup, Midt-Norge Take-Off, Entreprenørskolen og Gründerskolen. adr.: NTNU, 7491 Trondheim tlf.: e-post: SINTEF Stiftelse for forskning, utvikling og oppdragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. adr.: Strindvegen 4, 7465 Trondheim tlf: e-post: SINVENT AS Forvalter SINTEF s investeringsfond og SINTEF s eierinteresser i andre selskaper. Disponerer midler til nyskaping, utvikling og knoppskyting for aktører i SINTEF-systemet. adr.: c/o SINTEF, 7465 Trondheim - S.P. Andersensveg 5, 7465 Trondheim tlf.: e-post: NÆRINGSLIVETS IDEFOND Formålet er å styrke forskningsbasert innovasjon gjennom et tett samarbeid mellom næringslivet og NTNU. Fondet har 11 bedriftsmedlemmer herunder noen av Norges aller største bedrifter som Statoil, Hydro og Aker Kværner. Fondet gir økonomisk støtte og rådgivning til prosjekter i en tidlig idefase og har p.t. ca. 40 prosjekter i sin portefølje. adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim tlf: e-post: - NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS (TTO) Bistand til kommersialisering av forskningsresultater ved NTNU. Sikre, forvalte, markedsføre og selge bruks-og eiendomsrett til ideer og forskningsresultater. adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim tlf: e-post: (c) NTNU Info

4 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag. adr.: Sverresgt. 15, 7004 Trondheim tlf: e-post: START HIST Medlemsbasert studentorganisasjon ved HIST som jobber med nettverksbygging, arrangement og tiltak for potensielle gründere blant studentene. adr.: Sverresgt. 12, 7004 Trondheim - Studentparlamentet HIST, 7004 Trondheim tlf: e-post: HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag adr.: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer tlf: e-post: START HINT Start HINT er en aktiv og tilgjengelig ressurs for studenter og ansatte som har ideer, trenger hjelp til etablering/ utarbeide forretningsplan eller har initiativ som dekkes av organisasjonens visjon. Organisasjonen vil samtidig være et knutepunkt for medlemmer og utenforstående interesser. adr.: student Mona A. Elli, serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer tlf: e-post: TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS Gjennomfører forskning, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv og offentlig forvaltning. adr.: Bomvegen 3, 7725 Steinkjer tlf: e-post: (c) NTNU Info

5 2. Offentlige aktører I regionen finnes en rekke statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører som har økonomiske virkemidler og som gir råd og veiledning til etablering av bedrifter og til eksisterende næringsliv. INNOVASJON NORGE Nord- og Sør-Trøndelag Innovasjon Norge er myndighetenes sentrale organ som gjennom bedriftsrettede tiltak og ordninger skal bidra til verdiskaping i Norge gjennom innovasjon, internasjonalisering og profilering. Tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgivning og nettverk. Sør-Trøndelag: adr.: Erling Skakkesgt. 33, 7013 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr.: Seilmakergt. 2 (Fylkets Hus), 7735 Steinkjer tlf: e-post: NORGES FORSKNINGSRÅD Veiledning og støtte til forskning og innovasjonstiltak. De næringsrettede virkemidlene er en del av virkemiddelapparatet. Administrerer Skattefunn i samarbeid med Innovasjon Norge (www.skattefunn.no). Representasjon i Trøndelag samlokalisert med Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. adr.: p.b St. Hanshaugen, 0130 Oslo adr.: Erling Skakkesgt. 33, 7013 Trondheim e-post regionalt: tlf: e-post: SIVA (Selskapet for industrivekst SF) Næringsparker, forsknings-og kunnskapsparker, inkubatorer, næringshager, industri-og næringsbygg. Kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging. adr.: P.b Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: NAV Nord- og Sør-Trøndelag (arbeids-og velferdsforvaltning) Jobbskapingsmidler, midler til bedriftsintern opplæring og tilbud om etablererkurs. Etablering med dagpenger. Sør-Trøndelag: adr.: Bassengbakken 1 - p.b Sluppen, 7438 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7713 Steinkjer tlf: e-post: (c) NTNU Info

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional utviklingsaktør med bl.a. regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter. Bredt nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Blilyst (Innlandet), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører. adr.: Fylkeshuset postuttak Trondheim tlf.: e-post: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter gjennom bl.a. Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Se også: Nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Nord-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører. adr.: Seilmakergt. 2 - Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: FYLKESMANNEN i Nord- og Sør-Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling/landbruksavdelingen - Kompetansesenter for næringsutvikling innen jord-og skogbruk og annen landbruks-og bygderelatert næringsutvikling. Tilskudd fra Bygdeutviklingsmidler til utredninger, tilrettelegging og kompetansetiltak for nyskaping, omstilling og næringsutvikling. Veiledning innen bl.a. bioenergi, matproduksjon/foredling, landbruksbasert tjenesteproduksjon og byggteknisk planlegging. Sør-Trøndelag: adr.: E.C. Dahlsgt. 10, 7013 Trondheim - Statens Hus, 7468 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag. adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7734 Steinkjer tlf: e-post: UNGT ENTREPRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. Entreprenørskap er nå høyt prioritert i det politiske miljøet og finnes både som tema i ulike læreplaner, som metode i undervisningen og som egne fag. UE holder oversikt over elevog ungdomsbedrifter, arrangerer kurs/messer/konkurranser og arbeider med nye tiltak for å fremme entreprenørskap i skolen. Sør-Trøndelag: adr.: c/o Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr. c/o Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: UNG TILTAKSLYST Målsettingen er å skape ungdomsstyrte aktiviteter i Nord- Trøndelag innenfor: entreprenørskap, samarbeid, nærmiljø, oppvekst, medvirkning og synliggjøring. Ung Tiltakslyst skal gjøre det lettere for ungdom mellom år å utvikle egne ideer og skape egne arbeidsplasser. Ung Tiltakslyst disponerer virkemidler rettet mot ungdom. adr.: Seilmakergt. 2, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: - ungtiltakslyst.no EUROPAKONTORET for Trøndelag Kontaktpunkt, døråpner og ressurssenter inn mot EUsystemet for trøndersk næringsliv, offentlige organer, bransjeorganisasjoner og universitets/høgskolemiljøet. Markedssonderinger for bedrifter. Oversikt over EU-systemet, EØS-avtalen og aktuelle EU-programmer. adr.: Avenue Palmerstone 3, 1000 Brüssels, Belgium tlf: e-post: (Brussels) Det er bygget opp et imponerende anlegg med foredlingsanlegg, gårdsbutikk og serveringsloft på Berg Gård i Inderøy.

7 ACCESS MIDNORWAY Opprettet for å trekke bedrifter og talenter til Trøndelag gjennom nasjonal og internasjonal markedsføring av forretningsmuligheter i regionen. Tilrettelegger for etableringer knyttet opp mot Trøndelags industrielle klynger, forsknings-og kompetansemiljøer. adr.: Dronningensgt. 12 (4.etg.), 7011 Trondheim - p.b Sentrum, 7416 Trondheim tlf: e-post: BLILYST Utviklingsprogram for innlandskommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Selbu, Midtre Gauldal, Tydal, Os og Rindal. Disponerer midler til ulike tiltak i de 10 kommunene. adr.: Blilyst, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim tlf: e-post: MÆRE LANDBRUKSSKOLE Kompetansenavet for småskala matproduksjon og agroturisme i Midt-Norge. adr.: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu tlf: e-post: - TRONDHEIM KOMMUNE - næringsutvikling Nettverk og kompetanse om etablering, tilskudd, risikokapital, programmer og offentlige tjenester. adr.: Rådhuset, Munkegt. 1, 7004 Trondheim tlf: e-post: ØVRIGE KOMMUNER - næringsutvikling - søk på fylker og kommuner De fleste kommunene i Trøndelag har egne næringskonsulenter. De kan bidra med rådgivning, nettverk og i noen tilfeller kapital til mindre bedriftsetableringer og utviklingstiltak (kommunale næringsfond). Ta kontakt med den enkelte kommune. Oversikt over kommunale næringskonsulenter kan du også få ved henvendelse til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling: tlf Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling: tlf BEDIN Nettjenesten: Bedriftsinformasjon for bedrifter og etablerere. Bl.a. etablererguide, utarbeidelse av forretningsplan og valg av selskapsform. Telefontjenesten: (Narviktelefonene) Adresse: Bedin c/o VINN, 8512 Narvik Tlf: Ytterligere offentlige nettjenester: PATENTSTYRET Registrering, undersøkelser og kurs vedrørende patenter, varemerker og design. adr.: p.b Dep., 0033 Oslo tlf.: e-post: Foto: Gunnar Winther

8 NORSK DESIGNRÅD Fremmer bruk av design som strategisk forretningsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk næringsliv. Bedriftsrådgivning. Seminar, kurs og workshops. adr.: DogA - Hausmannsgt. 16, 0182 Oslo. tlf: e-post: LEGATER Utdanningslegater. Se legathåndboka på Folkebiblioteket i Trondheim som også gir oversikt over øvrige fonds og legater. Kunngjøring av utdanningslegatene i Adresseavisen primo september hvert år med søknadsfrist adr.: Overformynderiet, Munkegt. 19, 7400 Trondheim tlf: e-post: 3. Utviklingsselskaper og andre aktører Rundt om i regionen finnes det en rekke utviklingsselskap, næringshager etc. som tilbyr rådgivning, kapital og infrastruktur for gründere, nyetablerte bedrifter og eksisterende næringsliv. LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS Støtte til utvikling av forretningsplan, finansiering og egenkapital. Såkornmidler, rådgivning, kontortjenester, investornettverk, inkubatorer, styrekompetanse. adr.: p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: LEIV EIRIKSSON - ETABLERERSENTERET Etablerersenter med 2 timer gratis individuell veiledning. Etablererkurs. Vurdering av forretningsideer. Oppdrag for næringslivet og offentlig forvaltning. adr.: p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: LEIV EIRIKSSON SENTER INKUBATOR Stiller inkubator/kontor, nettverk etc. til disposisjon for nyetablerere i den hensikt å få slike bedrifter til å vokse. adr.: p.b. 1273, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: (c) NTNU Info

9 INNOVASJONSSENTERET GLØSHAUGEN Første og eneste oncampus inkubator i Norge. Skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping og vekst i med utgangspunkt i forsknings-og utviklingsmiljøet i Trondheim. adr.: Richard Birkelandsveg 2 B, 7491 Trondheim (Perleporten) tlf.: e-post: - CONNECT TRØNDELAG Avdeling av Connect Norge. Nettverksorganisasjon som skal bidra til utvikling av nye bedrifter gjennom kopling av kapital og kompetanse. Bistand til vurdering av forretningsplaner. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b Pirsenteret, 7462 Trondheim. tlf: e-post: SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS Regionalt investeringsselskap for Trøndelag og Møre-og Romsdal. Administreres av Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Tilbyr investeringskapital, rådgivning, styrekompetanse og nettverk. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: NORWEGIAN CENTER OF EXPERTISE - INSTRUMENTERINGSKLYNGEN (NCEI) Klyngeutvikling og ekspertisesenter er en ny 10-årig nasjonal satsing. Instrumenteringsindustrien i Trøndelag har fått slik status, og Leiv Eiriksson Nyskaping er fasilitator for satsingen. Hensikten er å utvikle økt konkurranseevne og innovasjonsevne, utvikle nye markeder samt å utvikle nye produkter og tjenester gjennom samarbeid. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: - TEKNOLOGISK INSTITUTT AS Bistår bedrifter mhp. kompetanse og teknologisk innsikt. Bindeledd mellom forskning og industri. adr.: Akersvegen 24 c, 0177 Oslo - p.b St. Hanshaugen, 0131 Oslo tlf: e-post: MEDTECH TRONDHEIM AS Selskap etablert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, St. Olavs Hospital, SINTEF, NTNU, Helse Midt-Norge og SIVA. Målet er å bidra til at Midt-Norge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt mhp. verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Fra 2006 er det opprettet et eget Tidlig Såkornfond (pre-seed) der midlene skal benyttes til teknologi-verifisering i enkeltprosjekter som vurderes å ha betydelig kommersielt potensial. tlf: Sverre Løvaas adr.: S.P. Andersens veg 5, 7465 Trondheim PROVENTURE SEED AS Landsdekkende såkornselskap med kontor i Trondheim. Retter sine investeringer mot teknologi-og kunnskapsbaserte ideer i nye selskaper med internasjonalt vekstpotensiale. adr: Pirsenteret, 7462 Trondheim - p.b. 1290, 7462 Trondheim tlf: e-post: VIKING VENTURE Venturefond som særlig investerer i teknologiselskaper. Går inn i kommersialeringsfasen. adr.: Beddingen 8, 7014 Trondheim tlf: e-post: UTSPRING Innovasjonsprosjekt som tar utgangspunkt i eksisterende industrimiljøer særlig knyttet til bedrifter i Orkladal, Leksvik, Stjørdal og Verdal. Fokus på nyskaping i eksisterende industribedrifter, men også på nyetableringer. adr.: NTNU, Klæbuvegen 153 (2.etg.), 7491 Trondheim tlf: e-post: TRØNDELAG REISELIV AS Informasjon og markedsføring av reiselivsprodukter i Trøndelag. Rådgivning, pressebesøk, workshops, messer mv. adr.: p.b. 65, 7400 Trondheim (Reiselivets Hus, Torget Trondheim) tlf: e-post: FOSEN NÆRINGSHAGE AS Tilbyr kunnskapsbaserte virksomheter en infrastruktur og et miljø som bedrer enkeltbedriftens lønnsomhet. Utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling. adr.: Meierivegen 5, 7130 Brekstad tlf: e-post:

10 ETABLERERSENTERET BJUGN OG ØRLAND AS Bedriftsrådgivning, særlig rettet mot etablerere. Oppdrag for enkeltpersoner, næringslivet og offentlig forvaltning. Kurs og opplæring. Inkubatortjenester og nettverk. adr.: T-senteret, 7130 Brekstad - p.b. 131, 7129 Brekstad tlf: e-post: ORKLADAL BEDRIFTSUTVIKLING AS Bedriftsrådgivning rettet mot etablerere og eksisterende næringsliv. Etablererskole. Kompetanse, nettverk og kursvirksomhet. Prosjektledelse. Næringshager i Orkladal. Hovedkontor: Næringslivets Hus, Løkkenvegen 204, 7332 Løkken Verk Kontor Orkanger: Orkedalsvegen 84, 7300 Orkanger tlf: (Løkken) (Orkanger) e-post: RØROS NÆRINGSHAGE Tilbyr lokalisering av nye bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting og tilstøtende bransjer, f.eks. innen kompetanseutvikling og opplæring. Tverrfaglig kompetansemiljø med tilgang til felles kantine, møterom, bredbånd, videokonferanserom og annet teknisk utstyr. adr.: Tollef Bredalsveg 13, 7374 Røros tlf: e-post: KLÆBU NÆRINGSHAGE Samlokalisering og tilbud om fellestjenester for bedrifter innen kunnskapsintensive næringer og bedrifter innen andre bransjer. Etablererbistand og bedriftsrådgivning. adr.: Skarpsnovegen 5, 7540 Klæbu tlf: e-post: OPPDAL NÆRINGSHAGE Drivhus for nyetablering og arena for utvikling av eksisterende næringsliv. Tilbyr kontorlokaler og felles fasiliteter. Etablererveiledning og bedriftsrådgivning. adr.: Inge Krokannsveg 9, 7340 Oppdal tlf: e-post: RENNEBU NÆRINGSHAGE Drivhus for nyetablering og arena for utvikling av eksisterende næringsliv. Tilbyr kontorlokaler og felles fasiliteter. Etablererveiledning og etablererverksted. adr.: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu tlf: e-post: HEMNE NÆRINGSHAGE Næringshagen skal gjennom samhandling og nettverk samt samlokalisering med kostnadseffektive fellesløsninger være regionens knutepunkt og vekstsenter for utvikling av eksisterende og nye kunnskapsintensive bedrifter. adr.: Hemne Næringshage, 7200 Kyrksæterøra tlf: (Geir Tevasvold) e-post: FRØYA NÆRINGSPARK AS Utleie av næringslokaler til konkurransedyktige priser. Gode muligheter for gründere og etablerte næringslivsaktører. Tilbyr kontorer, produksjonslokaler, lager, kaianlegg og felles fasiliteter. adr.: Nesset, 7270 Dyrvik tlf: e-post: TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS web-adresse: under utarbeidelse Nyetablert regional næringshage for Frøya, Hitra og Snillfjord. Bistand ved nyetableringer og utvidelse av eksisterende virksomhet. Tilbyr veiledning og kurs samt å skape koplingsarenaer. adr.: ved Frøya Næringspark, 7270 Dyrvik tlf: e-post: KUNNSKAPSPARKEN STEINKJER AS Består av inkubator og næringshage. Kjernevirksomheten er IKT, energi, media og besøksnæring. adr.: Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer tlf: e-post: INDUSTRI OG PROSJEKTUTVIKLING AS (Indpro) Består av industriinkubator, landbruksinkubator og ungdomsinkubator. Tilbyr rådgivning, prosjektledelse og bistand i kommersialiseringsfasen. adr.: Neptunvegen 6, 7650 Verdal tlf: e-post: SNU STJØRDAL AS Næringshage for etablerere. Tilbyr kontorhotell, rådgiving, prosjektledelse og kompetanseportal. Fokus på arenabygging og er katalysator innen fagområdene innovasjon og kommersialisering. adr: Strandveien 2, 7500 Stjørdal tlf: e-post: NAMDALSHAGEN AS Næringshage hvor man finner samlokalisering av kunnskapsintensive virksomheter som sammen skal bygge opp et profesjonelt, faglig og sosialt næringslivsmiljø. adr: Søren R. Thornæs vei 10, 7800 Namsos tlf: e-post:

11 LEKSVIK INDUSTRIELLE VEKST AS (LIV) Næringshage som skal styrke samarbeidet mellom teknologi og industriell kompetanse. Satsingsområdene er spesielt innenfor offshore, vann, energi og helse. adr: 7125 Vanvikan tlf: e-post: INNHERRED VEKST AS Utviklingsaktør som bistår med prosjektfinansiering, rådgiving og oppfølging av utviklingsprosjekter, leier inn ressurspersoner til prosjektarbeid samt bidrar i forbindelse med bedriftutviklingsprogrammer. adr: Vektergt. 9, 7650 Verdal tlf: e-post: STEINKJER NÆRINGSSELSKAP AS Tilbyr rådgiving og veiledning til nye og eksisterende bedrifter. Næringsselskapet har fokus på selskapsrekruttering, bedriftsutvikling og merkevarebygging. adr: Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer tlf: e-post: STJØRDAL NÆRINGSFORUM Tilbyr tjenester innenfor bransjene industri, reiseliv, handel samt bygg og anlegg. adr: Postboks 312, 7501 Stjørdal tlf: e-post: NORGES VEL Norges Vel gjennomfører etablereropplæringen for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag. Opplæringen består av 5 samlinger der det legges vekt på økonomi, markedsføring, produktutvikling og regelverk. Etablererkursene gjennomføres i Stjørdal, Steinkjer, Grong og Nærøy. adr: Sjøg. 11B, 7600 Levanger tlf: e-post: (c) NTNU Info

12 Nord-Trøndelag Fylkeskommune ARM Norway AS/Falanx Microsystems AS Bedriften har utviklet teknologi for grafikk til håndholdte enheter som mobiltelefoner og spillkonsoller. ARM Norway AS/Falanx Microsystems har et patentert norskutviklet teknologiprodukt med et stort internasjonalt potensial. Målet er at teknologien innen to år skal være i 90 prosent av verdens mobiltelefoner. Utviklingen av teknologien startet i 1998 på NTNU av 5 studenter og bedriften mottok 2.plass i Venture Cup i år Teknologien har fått internasjonal oppmerksomhet og selskapet Falanx Microsystems ble kjøpt opp av en av de store aktørene innen bransjen, det børsnoterte engelske teknologiselskapet ARM Ltd for mellom MNOK juni Likevel skal utviklingsarbeidet fortsatt være i Norge. Det styrker og gir anerkjennelse til teknologimiljøet i Trondheim. Bedriften består i dag av 42 medarbeidere, men planen er at antallet skal være 55 i løpet av Innovasjon Norge har bidratt med betydelige tilskudd til oppstart og utvikling av teknologien. Høsten 2006 mottok også bedriften Reodorprisen på kroner. Prisen deles ut til personer, bedrifter eller miljøer som kommer opp med en ny produktidé. Mario Blazevic og Edvard Sørgård, to av gründerne som deltok på prisutdelingen, uttaler at hadde ikke Innovasjon Norge vært med på finansiering til utvikling av teknologien ville Falanx ikke eksistert i dag. Foto forside: (c) NTNU Info Layout: Grafisk senter, Trondheim kommune Trykk: Wennbergs trykkeri AS April 2007 Tiltak i Samhandlingsprogrammet for Trøndelag Utgitt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Trondheim kommune. Endringer, tillegg eller oppdatering sendes til: Vi vil oppdatere nettutgaven jevnlig. Se:

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2012. Presentasjon til kommunestyret 29.

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2012. Presentasjon til kommunestyret 29. Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Verdal kommune Årsrapport 2012 Presentasjon til kommunestyret 29. april 2013 Svein Larsen Daglig leder Innhold Kort om Proneo AS Avtalen

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

Proneo AS. Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013. Vigdis Haldorsen og Knut Baglo

Proneo AS. Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013. Vigdis Haldorsen og Knut Baglo Proneo AS Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2012 - presentasjon til formannskapet 6. mars 2013 Vigdis Haldorsen og Knut Baglo Innhold Status Proneo AS i 2012 og framover Avtalen med Levanger

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Næringslivsmøte Levanger Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Dette er SpareBank 1 SMN Ledende bank i hele Midt-Norge Nr 1) i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter

Årsmelding. Hallingdal Etablerersenter Årsmelding 2015 1. Organisasjon. I Hallingdal er det en markert kultur for å etablere egen bedrift og regionen har vært på landstoppen over nyetableringer flere år på rad målt i forhold til folketallet

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Program for RUP-møte Frostating 9. oktober

Program for RUP-møte Frostating 9. oktober Program for RUP-møte Frostating 9. oktober 10.00-10.45 Fylkeskommunen v/einar Strøm Innovasjon Norge v/ivar Skjerve Fylkesmannens Landbruksavdeling v/even Ystgård 10.45-11.00 Regionsrådsleder Lars Myraune

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Deres referanse Dato. Forslag til endring av ordningen med kommunale næringsfond - Høring

Deres referanse Dato. Forslag til endring av ordningen med kommunale næringsfond - Høring l,. _,_. `, :->v.", _ V _j_ E';. l'{l; _:,'_:,.Vit bl' ;.r_.;'._z-._/ix,u.~ ;.-...1: t. t ~-_... ~' =?Ee:c~r:a\L m v.':

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER. Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland

Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER. Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland Trøndelags konkurransefortrinn Forskningsbasert nyskaping 3 NTNU og SINTEF - Viktigste fagmiljø

Detaljer

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS Årsmelding 2014 Steinkjer Næringsselskap AS Formålet med SNS Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer