Nyskapingsguiden for Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyskapingsguiden for Trøndelag"

Transkript

1 Nyskapingsguiden for Trøndelag

2 Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping, og kan blant annet by på: et stort gründer- og inkubatormiljø med god etableringskunnskap, velvilje til informasjon om og veiledning i de ulike aspekter ved etablering av egen virksomhet. finansieringskilder til gode idèer Norges beste kompetansemiljø med utdanningsinstitusjonene NTNU, HIST, HINT og Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon SINTEF i spissen kunnskapsbyen Trondheim som landsdelshovedstad med stor tilgang på kvalifisert og ung arbeidskraft; hver 6. innbygger er student og over halvparten av befolkningen har eller er under høyere utdanning Trondheim Lufthavn Værnes med direkteruter til internasjonale knutepunkter som får deg raskt ut i de internasjonale markeder. Etablere egen bedrift? Erfaringer viser at det både er lett og vanskelig å skulle etablere egen bedrift. Det er lett fordi det finnes et regelverk å forholde seg til, fordi det er hjelp å få og fordi det er inspirerende og gøy å være sin egen sjef. Men å etablere egen bedrift vil kreve stor arbeidsinnsats, det oppstår ofte mange utfordringer som må løses underveis og ofte kan det være et problem å finne den riktige informasjonen for å løse utfordringene. Derfor har Trondheim kommune, Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge gått sammen om å utarbeide denne brosjyren som vi håper vil kunne være til nytte. Bedriftsetableringen kan deles inn i 4 faser: Avklaring, planlegging, etablering og vekst. I avklaringsfasen forutsettes det at personen som tenker å etablere egen virksomhet har en god forretningsidé. Videre må personen foreta objektive vurderinger av sine personlige egenskaper og forutsetninger for å lykkes. I planleggingsfasen må det utarbeides en forretningsplan. Gjennom forretningsplanen bør det komme frem hvordan etablereren skal møte utfordringene som etablereren står overfor ikke minst de økonomiske og markedsmessige utfordringene. Tredje fase omhandler selve etableringen, med fokus på offentlige krav og registreringer. Vekstfasen kan føre etablereren ut i det globale markedet. (c) NTNU Info

3 1. Studie-og forskningsmiljøet I Trøndelag finnes store og viktige institusjoner innen forskning og utdanning. Innovasjon og nyskaping blir en stadig viktigere del av deres virksomhet. NTNU - Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. adr.: NTNU, 7491 Trondheim tlf: e-post: IDEPORTALEN Ideportalen formidler studentoppgaver fra små-og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter til studenter i høyere utdanning. Formålet er å bedre samarbeidet mellom næringsliv og akademia. START NTNU Studentorganisasjon som arbeider med å fremme nyskaping og innovasjon blant studenter. Opplæring, kurs og arrangementer. adr.: c/o Innovasjonssenter Gløshaugen (4.etg.), Richard Birkelandsveg 2 B, 7491 Trondheim tlf: e-post: NTNU, SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP Forskning, undervisning og treningsprogrammer for entreprenører. Kommersialisering av forsknings-og teknologibaserte forretningsideer. Arrangerer Venture Cup, Midt-Norge Take-Off, Entreprenørskolen og Gründerskolen. adr.: NTNU, 7491 Trondheim tlf.: e-post: SINTEF Stiftelse for forskning, utvikling og oppdragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. adr.: Strindvegen 4, 7465 Trondheim tlf: e-post: SINVENT AS Forvalter SINTEF s investeringsfond og SINTEF s eierinteresser i andre selskaper. Disponerer midler til nyskaping, utvikling og knoppskyting for aktører i SINTEF-systemet. adr.: c/o SINTEF, 7465 Trondheim - S.P. Andersensveg 5, 7465 Trondheim tlf.: e-post: NÆRINGSLIVETS IDEFOND Formålet er å styrke forskningsbasert innovasjon gjennom et tett samarbeid mellom næringslivet og NTNU. Fondet har 11 bedriftsmedlemmer herunder noen av Norges aller største bedrifter som Statoil, Hydro og Aker Kværner. Fondet gir økonomisk støtte og rådgivning til prosjekter i en tidlig idefase og har p.t. ca. 40 prosjekter i sin portefølje. adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim tlf: e-post: - NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS (TTO) Bistand til kommersialisering av forskningsresultater ved NTNU. Sikre, forvalte, markedsføre og selge bruks-og eiendomsrett til ideer og forskningsresultater. adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim tlf: e-post: (c) NTNU Info

4 HIST Høgskolen i Sør-Trøndelag. adr.: Sverresgt. 15, 7004 Trondheim tlf: e-post: START HIST Medlemsbasert studentorganisasjon ved HIST som jobber med nettverksbygging, arrangement og tiltak for potensielle gründere blant studentene. adr.: Sverresgt. 12, 7004 Trondheim - Studentparlamentet HIST, 7004 Trondheim tlf: e-post: HINT Høgskolen i Nord-Trøndelag adr.: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer tlf: e-post: START HINT Start HINT er en aktiv og tilgjengelig ressurs for studenter og ansatte som har ideer, trenger hjelp til etablering/ utarbeide forretningsplan eller har initiativ som dekkes av organisasjonens visjon. Organisasjonen vil samtidig være et knutepunkt for medlemmer og utenforstående interesser. adr.: student Mona A. Elli, serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer tlf: e-post: TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS Gjennomfører forskning, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv og offentlig forvaltning. adr.: Bomvegen 3, 7725 Steinkjer tlf: e-post: (c) NTNU Info

5 2. Offentlige aktører I regionen finnes en rekke statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører som har økonomiske virkemidler og som gir råd og veiledning til etablering av bedrifter og til eksisterende næringsliv. INNOVASJON NORGE Nord- og Sør-Trøndelag Innovasjon Norge er myndighetenes sentrale organ som gjennom bedriftsrettede tiltak og ordninger skal bidra til verdiskaping i Norge gjennom innovasjon, internasjonalisering og profilering. Tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgivning og nettverk. Sør-Trøndelag: adr.: Erling Skakkesgt. 33, 7013 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr.: Seilmakergt. 2 (Fylkets Hus), 7735 Steinkjer tlf: e-post: NORGES FORSKNINGSRÅD Veiledning og støtte til forskning og innovasjonstiltak. De næringsrettede virkemidlene er en del av virkemiddelapparatet. Administrerer Skattefunn i samarbeid med Innovasjon Norge (www.skattefunn.no). Representasjon i Trøndelag samlokalisert med Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag. adr.: p.b St. Hanshaugen, 0130 Oslo adr.: Erling Skakkesgt. 33, 7013 Trondheim e-post regionalt: tlf: e-post: SIVA (Selskapet for industrivekst SF) Næringsparker, forsknings-og kunnskapsparker, inkubatorer, næringshager, industri-og næringsbygg. Kapital, nettverk og fysisk tilrettelegging. adr.: P.b Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: NAV Nord- og Sør-Trøndelag (arbeids-og velferdsforvaltning) Jobbskapingsmidler, midler til bedriftsintern opplæring og tilbud om etablererkurs. Etablering med dagpenger. Sør-Trøndelag: adr.: Bassengbakken 1 - p.b Sluppen, 7438 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7713 Steinkjer tlf: e-post: (c) NTNU Info

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional utviklingsaktør med bl.a. regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter. Bredt nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Blilyst (Innlandet), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører. adr.: Fylkeshuset postuttak Trondheim tlf.: e-post: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regionale utviklingsmidler til tilretteleggende tiltak og fellesprosjekter gjennom bl.a. Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Se også: Nettverk og kompetanse innen ulike samfunnssektorer. Nord-Trøndelag Fylkeskommune og ulike samarbeidspartnere er ansvarlige for en utstrakt programvirksomhet, eksempelvis: Interreg. (Trøndelag/Jämtland mv.), Europakontoret i Brüssel og Aqua Reg. (havbruk). Samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Formidler kontakt med næringskonsulentene i kommunene, næringshagene og andre aktører. adr.: Seilmakergt. 2 - Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: FYLKESMANNEN i Nord- og Sør-Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling/landbruksavdelingen - Kompetansesenter for næringsutvikling innen jord-og skogbruk og annen landbruks-og bygderelatert næringsutvikling. Tilskudd fra Bygdeutviklingsmidler til utredninger, tilrettelegging og kompetansetiltak for nyskaping, omstilling og næringsutvikling. Veiledning innen bl.a. bioenergi, matproduksjon/foredling, landbruksbasert tjenesteproduksjon og byggteknisk planlegging. Sør-Trøndelag: adr.: E.C. Dahlsgt. 10, 7013 Trondheim - Statens Hus, 7468 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag. adr.: Strandvegen 38 - Statens Hus, 7734 Steinkjer tlf: e-post: UNGT ENTREPRENØRSKAP Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. Entreprenørskap er nå høyt prioritert i det politiske miljøet og finnes både som tema i ulike læreplaner, som metode i undervisningen og som egne fag. UE holder oversikt over elevog ungdomsbedrifter, arrangerer kurs/messer/konkurranser og arbeider med nye tiltak for å fremme entreprenørskap i skolen. Sør-Trøndelag: adr.: c/o Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim tlf: e-post: Nord-Trøndelag: adr. c/o Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: UNG TILTAKSLYST Målsettingen er å skape ungdomsstyrte aktiviteter i Nord- Trøndelag innenfor: entreprenørskap, samarbeid, nærmiljø, oppvekst, medvirkning og synliggjøring. Ung Tiltakslyst skal gjøre det lettere for ungdom mellom år å utvikle egne ideer og skape egne arbeidsplasser. Ung Tiltakslyst disponerer virkemidler rettet mot ungdom. adr.: Seilmakergt. 2, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer tlf: e-post: - ungtiltakslyst.no EUROPAKONTORET for Trøndelag Kontaktpunkt, døråpner og ressurssenter inn mot EUsystemet for trøndersk næringsliv, offentlige organer, bransjeorganisasjoner og universitets/høgskolemiljøet. Markedssonderinger for bedrifter. Oversikt over EU-systemet, EØS-avtalen og aktuelle EU-programmer. adr.: Avenue Palmerstone 3, 1000 Brüssels, Belgium tlf: e-post: (Brussels) Det er bygget opp et imponerende anlegg med foredlingsanlegg, gårdsbutikk og serveringsloft på Berg Gård i Inderøy.

7 ACCESS MIDNORWAY Opprettet for å trekke bedrifter og talenter til Trøndelag gjennom nasjonal og internasjonal markedsføring av forretningsmuligheter i regionen. Tilrettelegger for etableringer knyttet opp mot Trøndelags industrielle klynger, forsknings-og kompetansemiljøer. adr.: Dronningensgt. 12 (4.etg.), 7011 Trondheim - p.b Sentrum, 7416 Trondheim tlf: e-post: BLILYST Utviklingsprogram for innlandskommunene Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Selbu, Midtre Gauldal, Tydal, Os og Rindal. Disponerer midler til ulike tiltak i de 10 kommunene. adr.: Blilyst, Fylkeshuset - postuttak, 7004 Trondheim tlf: e-post: MÆRE LANDBRUKSSKOLE Kompetansenavet for småskala matproduksjon og agroturisme i Midt-Norge. adr.: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu tlf: e-post: - TRONDHEIM KOMMUNE - næringsutvikling Nettverk og kompetanse om etablering, tilskudd, risikokapital, programmer og offentlige tjenester. adr.: Rådhuset, Munkegt. 1, 7004 Trondheim tlf: e-post: ØVRIGE KOMMUNER - næringsutvikling - søk på fylker og kommuner De fleste kommunene i Trøndelag har egne næringskonsulenter. De kan bidra med rådgivning, nettverk og i noen tilfeller kapital til mindre bedriftsetableringer og utviklingstiltak (kommunale næringsfond). Ta kontakt med den enkelte kommune. Oversikt over kommunale næringskonsulenter kan du også få ved henvendelse til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enhet for regional utvikling: tlf Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling: tlf BEDIN Nettjenesten: Bedriftsinformasjon for bedrifter og etablerere. Bl.a. etablererguide, utarbeidelse av forretningsplan og valg av selskapsform. Telefontjenesten: (Narviktelefonene) Adresse: Bedin c/o VINN, 8512 Narvik Tlf: Ytterligere offentlige nettjenester: PATENTSTYRET Registrering, undersøkelser og kurs vedrørende patenter, varemerker og design. adr.: p.b Dep., 0033 Oslo tlf.: e-post: Foto: Gunnar Winther

8 NORSK DESIGNRÅD Fremmer bruk av design som strategisk forretningsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk næringsliv. Bedriftsrådgivning. Seminar, kurs og workshops. adr.: DogA - Hausmannsgt. 16, 0182 Oslo. tlf: e-post: LEGATER Utdanningslegater. Se legathåndboka på Folkebiblioteket i Trondheim som også gir oversikt over øvrige fonds og legater. Kunngjøring av utdanningslegatene i Adresseavisen primo september hvert år med søknadsfrist adr.: Overformynderiet, Munkegt. 19, 7400 Trondheim tlf: e-post: 3. Utviklingsselskaper og andre aktører Rundt om i regionen finnes det en rekke utviklingsselskap, næringshager etc. som tilbyr rådgivning, kapital og infrastruktur for gründere, nyetablerte bedrifter og eksisterende næringsliv. LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS Støtte til utvikling av forretningsplan, finansiering og egenkapital. Såkornmidler, rådgivning, kontortjenester, investornettverk, inkubatorer, styrekompetanse. adr.: p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: LEIV EIRIKSSON - ETABLERERSENTERET Etablerersenter med 2 timer gratis individuell veiledning. Etablererkurs. Vurdering av forretningsideer. Oppdrag for næringslivet og offentlig forvaltning. adr.: p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: LEIV EIRIKSSON SENTER INKUBATOR Stiller inkubator/kontor, nettverk etc. til disposisjon for nyetablerere i den hensikt å få slike bedrifter til å vokse. adr.: p.b. 1273, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: (c) NTNU Info

9 INNOVASJONSSENTERET GLØSHAUGEN Første og eneste oncampus inkubator i Norge. Skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping og vekst i med utgangspunkt i forsknings-og utviklingsmiljøet i Trondheim. adr.: Richard Birkelandsveg 2 B, 7491 Trondheim (Perleporten) tlf.: e-post: - CONNECT TRØNDELAG Avdeling av Connect Norge. Nettverksorganisasjon som skal bidra til utvikling av nye bedrifter gjennom kopling av kapital og kompetanse. Bistand til vurdering av forretningsplaner. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b Pirsenteret, 7462 Trondheim. tlf: e-post: SÅKORNINVEST MIDT-NORGE AS Regionalt investeringsselskap for Trøndelag og Møre-og Romsdal. Administreres av Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Tilbyr investeringskapital, rådgivning, styrekompetanse og nettverk. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b. 1262, Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf.: e-post: NORWEGIAN CENTER OF EXPERTISE - INSTRUMENTERINGSKLYNGEN (NCEI) Klyngeutvikling og ekspertisesenter er en ny 10-årig nasjonal satsing. Instrumenteringsindustrien i Trøndelag har fått slik status, og Leiv Eiriksson Nyskaping er fasilitator for satsingen. Hensikten er å utvikle økt konkurranseevne og innovasjonsevne, utvikle nye markeder samt å utvikle nye produkter og tjenester gjennom samarbeid. adr.: c/o Leiv Eiriksson Nyskaping AS, p.b Pirsenteret, 7462 Trondheim tlf: e-post: - TEKNOLOGISK INSTITUTT AS Bistår bedrifter mhp. kompetanse og teknologisk innsikt. Bindeledd mellom forskning og industri. adr.: Akersvegen 24 c, 0177 Oslo - p.b St. Hanshaugen, 0131 Oslo tlf: e-post: MEDTECH TRONDHEIM AS Selskap etablert av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, St. Olavs Hospital, SINTEF, NTNU, Helse Midt-Norge og SIVA. Målet er å bidra til at Midt-Norge utvikles til et internasjonalt tyngdepunkt mhp. verdiskaping knyttet til medisinsk teknologi. Fra 2006 er det opprettet et eget Tidlig Såkornfond (pre-seed) der midlene skal benyttes til teknologi-verifisering i enkeltprosjekter som vurderes å ha betydelig kommersielt potensial. tlf: Sverre Løvaas adr.: S.P. Andersens veg 5, 7465 Trondheim PROVENTURE SEED AS Landsdekkende såkornselskap med kontor i Trondheim. Retter sine investeringer mot teknologi-og kunnskapsbaserte ideer i nye selskaper med internasjonalt vekstpotensiale. adr: Pirsenteret, 7462 Trondheim - p.b. 1290, 7462 Trondheim tlf: e-post: VIKING VENTURE Venturefond som særlig investerer i teknologiselskaper. Går inn i kommersialeringsfasen. adr.: Beddingen 8, 7014 Trondheim tlf: e-post: UTSPRING Innovasjonsprosjekt som tar utgangspunkt i eksisterende industrimiljøer særlig knyttet til bedrifter i Orkladal, Leksvik, Stjørdal og Verdal. Fokus på nyskaping i eksisterende industribedrifter, men også på nyetableringer. adr.: NTNU, Klæbuvegen 153 (2.etg.), 7491 Trondheim tlf: e-post: TRØNDELAG REISELIV AS Informasjon og markedsføring av reiselivsprodukter i Trøndelag. Rådgivning, pressebesøk, workshops, messer mv. adr.: p.b. 65, 7400 Trondheim (Reiselivets Hus, Torget Trondheim) tlf: e-post: FOSEN NÆRINGSHAGE AS Tilbyr kunnskapsbaserte virksomheter en infrastruktur og et miljø som bedrer enkeltbedriftens lønnsomhet. Utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling. adr.: Meierivegen 5, 7130 Brekstad tlf: e-post:

10 ETABLERERSENTERET BJUGN OG ØRLAND AS Bedriftsrådgivning, særlig rettet mot etablerere. Oppdrag for enkeltpersoner, næringslivet og offentlig forvaltning. Kurs og opplæring. Inkubatortjenester og nettverk. adr.: T-senteret, 7130 Brekstad - p.b. 131, 7129 Brekstad tlf: e-post: ORKLADAL BEDRIFTSUTVIKLING AS Bedriftsrådgivning rettet mot etablerere og eksisterende næringsliv. Etablererskole. Kompetanse, nettverk og kursvirksomhet. Prosjektledelse. Næringshager i Orkladal. Hovedkontor: Næringslivets Hus, Løkkenvegen 204, 7332 Løkken Verk Kontor Orkanger: Orkedalsvegen 84, 7300 Orkanger tlf: (Løkken) (Orkanger) e-post: RØROS NÆRINGSHAGE Tilbyr lokalisering av nye bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting og tilstøtende bransjer, f.eks. innen kompetanseutvikling og opplæring. Tverrfaglig kompetansemiljø med tilgang til felles kantine, møterom, bredbånd, videokonferanserom og annet teknisk utstyr. adr.: Tollef Bredalsveg 13, 7374 Røros tlf: e-post: KLÆBU NÆRINGSHAGE Samlokalisering og tilbud om fellestjenester for bedrifter innen kunnskapsintensive næringer og bedrifter innen andre bransjer. Etablererbistand og bedriftsrådgivning. adr.: Skarpsnovegen 5, 7540 Klæbu tlf: e-post: OPPDAL NÆRINGSHAGE Drivhus for nyetablering og arena for utvikling av eksisterende næringsliv. Tilbyr kontorlokaler og felles fasiliteter. Etablererveiledning og bedriftsrådgivning. adr.: Inge Krokannsveg 9, 7340 Oppdal tlf: e-post: RENNEBU NÆRINGSHAGE Drivhus for nyetablering og arena for utvikling av eksisterende næringsliv. Tilbyr kontorlokaler og felles fasiliteter. Etablererveiledning og etablererverksted. adr.: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu tlf: e-post: HEMNE NÆRINGSHAGE Næringshagen skal gjennom samhandling og nettverk samt samlokalisering med kostnadseffektive fellesløsninger være regionens knutepunkt og vekstsenter for utvikling av eksisterende og nye kunnskapsintensive bedrifter. adr.: Hemne Næringshage, 7200 Kyrksæterøra tlf: (Geir Tevasvold) e-post: FRØYA NÆRINGSPARK AS Utleie av næringslokaler til konkurransedyktige priser. Gode muligheter for gründere og etablerte næringslivsaktører. Tilbyr kontorer, produksjonslokaler, lager, kaianlegg og felles fasiliteter. adr.: Nesset, 7270 Dyrvik tlf: e-post: TRØNDERSK KYSTKOMPETANSE AS web-adresse: under utarbeidelse Nyetablert regional næringshage for Frøya, Hitra og Snillfjord. Bistand ved nyetableringer og utvidelse av eksisterende virksomhet. Tilbyr veiledning og kurs samt å skape koplingsarenaer. adr.: ved Frøya Næringspark, 7270 Dyrvik tlf: e-post: KUNNSKAPSPARKEN STEINKJER AS Består av inkubator og næringshage. Kjernevirksomheten er IKT, energi, media og besøksnæring. adr.: Jakob Weidemannsgt. 9, 7713 Steinkjer tlf: e-post: INDUSTRI OG PROSJEKTUTVIKLING AS (Indpro) Består av industriinkubator, landbruksinkubator og ungdomsinkubator. Tilbyr rådgivning, prosjektledelse og bistand i kommersialiseringsfasen. adr.: Neptunvegen 6, 7650 Verdal tlf: e-post: SNU STJØRDAL AS Næringshage for etablerere. Tilbyr kontorhotell, rådgiving, prosjektledelse og kompetanseportal. Fokus på arenabygging og er katalysator innen fagområdene innovasjon og kommersialisering. adr: Strandveien 2, 7500 Stjørdal tlf: e-post: NAMDALSHAGEN AS Næringshage hvor man finner samlokalisering av kunnskapsintensive virksomheter som sammen skal bygge opp et profesjonelt, faglig og sosialt næringslivsmiljø. adr: Søren R. Thornæs vei 10, 7800 Namsos tlf: e-post:

11 LEKSVIK INDUSTRIELLE VEKST AS (LIV) Næringshage som skal styrke samarbeidet mellom teknologi og industriell kompetanse. Satsingsområdene er spesielt innenfor offshore, vann, energi og helse. adr: 7125 Vanvikan tlf: e-post: INNHERRED VEKST AS Utviklingsaktør som bistår med prosjektfinansiering, rådgiving og oppfølging av utviklingsprosjekter, leier inn ressurspersoner til prosjektarbeid samt bidrar i forbindelse med bedriftutviklingsprogrammer. adr: Vektergt. 9, 7650 Verdal tlf: e-post: STEINKJER NÆRINGSSELSKAP AS Tilbyr rådgiving og veiledning til nye og eksisterende bedrifter. Næringsselskapet har fokus på selskapsrekruttering, bedriftsutvikling og merkevarebygging. adr: Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer tlf: e-post: STJØRDAL NÆRINGSFORUM Tilbyr tjenester innenfor bransjene industri, reiseliv, handel samt bygg og anlegg. adr: Postboks 312, 7501 Stjørdal tlf: e-post: NORGES VEL Norges Vel gjennomfører etablereropplæringen for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag. Opplæringen består av 5 samlinger der det legges vekt på økonomi, markedsføring, produktutvikling og regelverk. Etablererkursene gjennomføres i Stjørdal, Steinkjer, Grong og Nærøy. adr: Sjøg. 11B, 7600 Levanger tlf: e-post: (c) NTNU Info

12 Nord-Trøndelag Fylkeskommune ARM Norway AS/Falanx Microsystems AS Bedriften har utviklet teknologi for grafikk til håndholdte enheter som mobiltelefoner og spillkonsoller. ARM Norway AS/Falanx Microsystems har et patentert norskutviklet teknologiprodukt med et stort internasjonalt potensial. Målet er at teknologien innen to år skal være i 90 prosent av verdens mobiltelefoner. Utviklingen av teknologien startet i 1998 på NTNU av 5 studenter og bedriften mottok 2.plass i Venture Cup i år Teknologien har fått internasjonal oppmerksomhet og selskapet Falanx Microsystems ble kjøpt opp av en av de store aktørene innen bransjen, det børsnoterte engelske teknologiselskapet ARM Ltd for mellom MNOK juni Likevel skal utviklingsarbeidet fortsatt være i Norge. Det styrker og gir anerkjennelse til teknologimiljøet i Trondheim. Bedriften består i dag av 42 medarbeidere, men planen er at antallet skal være 55 i løpet av Innovasjon Norge har bidratt med betydelige tilskudd til oppstart og utvikling av teknologien. Høsten 2006 mottok også bedriften Reodorprisen på kroner. Prisen deles ut til personer, bedrifter eller miljøer som kommer opp med en ny produktidé. Mario Blazevic og Edvard Sørgård, to av gründerne som deltok på prisutdelingen, uttaler at hadde ikke Innovasjon Norge vært med på finansiering til utvikling av teknologien ville Falanx ikke eksistert i dag. Foto forside: (c) NTNU Info Layout: Grafisk senter, Trondheim kommune Trykk: Wennbergs trykkeri AS April 2007 Tiltak i Samhandlingsprogrammet for Trøndelag Utgitt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Trondheim kommune. Endringer, tillegg eller oppdatering sendes til: Vi vil oppdatere nettutgaven jevnlig. Se:

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer