EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning"

Transkript

1 EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning

2 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S. Les arbeidsbeskrivesen nøye før du går i gang med arbeidet. SPAANDEX K-GULV brukes ti underguv i oppvarmede rom (brukskasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV brukes ti underguv i kade rom (brukskasse 2), og kjennetegnes av en grønnfarget kjerne. Det skies meom to konstruksjonstyper med totat fire varianter... Bærende underguv på ekter Bærende underguv med skjøting meom bjekene Fytende underguv på bærende underag Fytende underguv som oppussingsguv Underguvstyper Bærende underguv på ekter/bjeker Guvsponpatene kan brukes som underguv i en guvkonstruksjon hvor patene er bærende og agt ut på ekter/bjekeag. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Bjekeag Isoering Himinger Bærende underguv med skjøting meom bjekene Guvsponpatene er bærende og monteres på utagte ekter/ bjekeag med endeskjøter meom bjekene. Denne øsningen må kun brukes i okaer med en maksbeastning på 300 kg/m 2 som f.eks. i vanige opphodsrom. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Lekter eer bjeker Fuktsperre min. 0,20 PE-foie Bærende underag, f.eks. betongdekke Fytende underguv Guvsponpatene er ikke festet fast, og kan bevege seg uavhengig av det bærende underaget. Guvsponpatene egges som oftest ut på et trykkfast isoeringsmateriae, som f.eks. EPS 250. Fytende underguv kan også brukes ti oppussing når det er behov for siping av eksisterende guv, som f.eks. et gaet treguv. SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV Ev. fitpapir Fuktsperre min 0,20 PE-foie Trykkfast isoering, f.eks. EPS 250 Screed på bærende underag

3 SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er 22 tykke og utstyrt med fire dobbetprofierte sider. Dette sikrer sterke og hodbare skjøter. SPAANDEX K-GULV er kassifisert i henhod ti EN 312 P6 ti oppvarmede rom. SPAANDEX UNIPAN K-GULV er kassifisert i henhod ti EN 312 P7 ti kade rom. Kassifiseringen fremgår av etiketten på oversiden av guvsponpatene. SPAANDEX K-GULV EN 312 P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV EN 312 P7 Produktdata og bruksnøker Romtype / brukskasse OPPVARMET okae Brukskasse 1 KONSTRUKSJONS- TYPE PRODUKT Patetykkese Bærende på ekter SPAANDEX K-GULV 22 Fytende SPAANDEX K-Guv 22 Dimensjon Kassifisering EN Merke 312 P6 D f -s1 OPPVARMET okae Brukskasse 2 Bærende på ekter Fytende SPAANDEX UNIPAN K-GULV SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 D f -s1 Brukskasse 1 Brukskasse 2 EN 312 P6 er kassifiseringen for guvsponpater ti bruk i permanent oppvarmede rom med en reativ uftfuktighet, som på årsbasis kun overstiger 65 % i noen få uker f.eks. i en vanig boig. Sponpatene er merket med: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta - EN EN 312 P6 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m 3 Produksjonsdato Denne siden opp EN 312 P7 er kassifiseringen for guvsponpater ti bruk i kade rom med en reativ uftfuktighet,som på årsbasis kun overstiger 85 % i noen få uker f. eks. på ubrukte oft, i ventierte og fuktpåvirkede konstruksjoner eer i fritidsboiger. Sponpatene er merket med: CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årsta - EN EN 312 P7 E1- FLOORING-D f -s1 22 > 600 kg/m³ Produksjonsdato Denne siden opp Transport og agring Guvsponpatene må håndteres sik at kantene og overfatene ikke bir skadet, og agres tørt på et fatt underag. Patene må atid være beskyttet mot fuktighet. Akkimatisering 18 C 65 % RF Fuktbeskyttese Guvsponpatene ska ALLTID akkimatiseres (pakket ut av embaasjen) i ca. én uke før de egges ned i roet der de ska brukes. At mure- og pussearbeid må være fuført før du monterer, og bygningen må være fri for byggefukt (maks 65 % RF), oppvarmet ti min 18 C og uftet. Ventiasjon Må oppbevares på et fatt underag. Guvsponpatene må ALLTID oppbevares på et ventiert sted som er beskyttet mot fukt.

4 Bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan brukes som bærende underguv i både nybygg og ti oppussingsprosjekter, der sponpater egges på ekter/bjeker. Utformingen gjør det muig å føre inn rør og eektriske instaasjoner meom ektene eer bjekeaget. Saen med støttene danner underguvet en fat og stabi overfate ti det endeige guvbeegget, som kan være f.eks. parkett, inoeum eer teppe. Fuktsperre Som hovedrege ska det atid egges en fuktsperre på betong for å hindre fuktskader i ekter og guv. Dette gjeder også ved etasjeatskiese. Som fuktsperre kan det benyttes en pastfoie (PE) med en tykkese på min 0,20. Pastfoien må være CE-merket i henhod ti DS/EN eer DS/EN Fuktsperren egges ned med minst 150 overapp, og ska tapes i ae skjøter. Fuktsperren føres oppover vegger og kees fast ved fotpaneer. Se SBi-anvisning 224. OBS! Det egges vanigvis IKKE fuktsperre på organiske materiaer. Lekt Fuktsperre, min 0,20 PE-foie Isoert rør Oppkossing Bærende underag, f.eks. betongdekke Radonbeskyttese Vanigvis regnes en forsterket betongpate for å være radontett, men når fuktsperren egges tett, gir den en ekstra beskyttese mot radonstråing. Før fuktsperren egges ned, må det tettes ved kudebroavbrytesen angs fundamentet, ekspansjonsskjøter i betongpaten og rundt rørgjennomføringer. Det kan f.eks. brukes tetningsbeegg som imes fast med butybånd. Prinsipper og detajer finnes i SBi-anvisning 233 Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskeethuse og TRÆ 64 Træguve Lægning. Radonsperre Fuktsperre, min 0,20 PE-foie Oppkossing Betong Lim (på guv og vegg) Støtte og oppkossing Fuktinnhodet for ektene/bjekene må ikke overstige 8 ± 3 % når de egges ned. Det anbefaes å bruke aminerte ekter (Kerto), som atid er rette og har riktig fuktighetsinnhod. Lekter/bjeker må være dimensjonerte og støttet riktig. Støttene egges ned med en senteravstand på maks 600, eer i henhod ti beastningskassen. Oppkossing ti ekter kan utføres med pastkier, kryssfinerbrikker, harde trefiberpater eer ignende. Pastkier og pasttårn må ha dokumentert hodbarhet og være utfomet for beastningen. Trebaserte oppkossningsbrikker må minst være på 100 cm 2, og avsuttes nederst med en myk brikke. Oppkossingene beskyttes mot fuktighet og beastning av fuktsperren med et underag av f.eks. takpapp. Avstanden meom oppkossingene fremgår i tabeen. Boigbeastning EN (gjeder kun boiger Q=2kN) Lektdimensjon H B Oppkossningsavstand i Kerto ekter Sagde ekter kvaitet tisvarende C For andre ektdimensjoner og beastningkasser enn de ovennevnte, se NBI Bad Trebjekeag. Dimensjonering og utførese NBI Bad Underguv på trebjekeag. Ved ektendene reduseres oppkossingsavstanden med minst 10 %.

5 Guv med normabeastning Langs vegger der beastningen er større, egges det en ekstra ekt/ bjeke. Den angitte ektavstanden på maks 600 fra midt ti midt er kun gydig ved egging av guv på ekter/bjeker med en maksbeastning på 300 kg/m 2, og en punktast på maks 2,0 kn. Ved tyngre og konstant beastning, f.eks. i auditorier, kasserom, agerrom eer arkivrom med mange tunge reoer, må avstanden meom ektene/bjekene reduseres (se skjema). Bruksområder Vanig opphodsrom Kontorer og små okaer (kan egges med skjøting meom bjeker) Auditorier, kasserom og bakonger Butikkokaer og agerrom, forsamingsokaer Støtteavstand Guv med norma beastning Beastning kg/m² Nedbøyning ,6 400 / 360* 400 0, ,1 Guv med ekstra stor beastning Vær oppmerksom på at ekter/bjeker og kier må være dimensjonert riktig i denne beastningsgruppen. Lasten må være jevnt fordet. Eksempene som vises er gydige for brukskasse 1 og 2 ved en maksima punktast på 2,0 kn, som tisvarer beastningskategoriene A og B (se EN ). For andre beastningskasser enn ovennevnte, se NBI Bad og NBI Bad * Pateengde Bruksområder Vanige opphodsrom, kontorer og små okaer Auditorier, kasserom og bakonger Butikkokaer, ager- og arkivrom Støtteavstand Guv med ekstra tung beastning Beastning kg/m² Nedbøyning 480 / 450* 500 0,6 400 / 360* 700 0, ,6 For andre beastningskasser enn ovennevnte, se NBI Bad og NBI Bad * Pateengde Legge ekter Som støtte ti metakanter angs vegger egges ekter ned med en maksavstand på 40 fra veggen. Som ekstra støtte kan det meom hver ektavstand egges en 700 ang ekstraekt (vinkerett ut fra veggen), sik at den vagte ektavstanden haveres. De øvrige ektene fordees med en midtavstand på maks 600 (se skjemaer ovenfor). Avstanden meom den første og den andre ekten reduseres med 30 % i forhod ti avstanden meom de andre ektene. Oppkossingen festes ti ektene med spiker ➐ 22 SPAANDEX K-GULV Spiker/skruer med degjenge KERTO ekt Oppkossing Takpapp Min 0,20 PE-foie ➐ Betongdekke Ekspansjonsskjøter Tiretteegging for utvidese av guvet ved fuktpåvirkning skjer ved å hode en avstand fra vegger, søyer og rørgjennomføringer på min 12. Ved egging av guvfater på mer enn 15 meter brukes ekspansjonsskjøter på min 15. Ekspansjonsskjøten kan egges på fere måter, f.eks. med auminiumsprofier fra MIGUA eer tisvarende. Se også TRÆ 64, TRÆ 37. Lektavstand ved keramisk guvbeegg Lekter/bjeker og oppkossinger må være dimensjonert riktig. Senteravstanden meom ektene ska maks være på 300. Et underag på 13 guvgips skrus fast i rutenett oppå guvsponpatene. Aternativt kan guvgipspaten imes og skrus fast ti sponpaten med f.eks. Afix Ready Fex. Dette gir et sterkt og stabit underag for keramiske beegg i tørre rom. Guvbeegg, f.eks. inoeum 22 SPAANDEX K-GULV Ekspansjonsskjøte Kamsøm/skrue med degjenge ➑ ➒ ➐ KERTO ekt Oppkossing ➐ Takpapp ➑ Min 0,20 PE-foie ➒ Betongdekke

6 Montering - bærende underguv SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV egges ned i forband med min 300 forskyvning og på tvers av ektene/bjekene med riktig side opp, dvs. siden som er merket, og med endeskjøterne samet på midten av ektene/ bjekene. Skjøter meom bjekene kan kun utføres i et vanig opphodsrom. Guvsponpatene egges ned med en senteravstand på maks 600 meom ekter/bjeker, og bør kunne dekke minst to ekt-/bjekeavstander. De frie kantene på guvsponpatene mot veggen og åpningene må ha understøttese. Avstandskier Guvsponpater Isoering Spredt forskaing Himinger Støtte angs kantene i roet bærende underguv med skjøter meom bjekene SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkjente for egging med skjøting meom bjeker, dvs. endeskjøter meom de bærende ektene/bjekene. Godkjennesen er KUN gydig ved maksbeastning på 300 kg/m 2. Leggingen må utføres som beskrevet i avsnittet Bærende underguv, og i henhod ti føgende retningsinjer: Den stempede siden på guvsponpaten ska vendes opp. Endeskjøtene forskyves minst 300. Avstandskier Guvsponpater Fuktsperre Oppkossing Betongdekke Støtte angs kantene i roet Redusert ektavstand 30 % Min. 300 Redusert ektavstand 30 % Skjøter og festing Guvsponpatene kan festes ti ektene/bjekene med sevborende skruer, spiker, ringspiker eer ignende. Patene skrus/spikres med maks 150 avstand på ae støttende patekanter, og med maks 300 avstand på ae meomstøtter. Spiker/skruer forsenkes ned 1 2, og huene må IKKE fyes, fordi dette senere kan føre ti ujevnheter i guvoverfaten. Det anbefaes å bruke skruer som er den sikreste festingen av guvsponpater. Pata-fex skrues enket og raskt i med guv- og oftskruemaskinen Spit 217 med EX 580 forenger. Ved bruk av spikerpisto må guvsponpaten og ekt være presset mot hverandre før du fester! Festingen kan gjøres med sevborende skruer med degjenge, spiker, ringspiker e.. Anbefat feste ti 22 sponpateguv Sponpateskruer med degjenge NKT-Fasteners Spun + skruer med degjenge, CE-merket NKT-Fasteners Håndsøm, ringet og spiraformet, CE-merket NKT-Fasteners Pata-fex, CE-merket Pasode fuhodet ringspiker på stav, CE-merket 4,5 60 4,5 60 3,8 65 4,2 55 2,8 63

7 fytende underguv Min. 300 SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan brukes ti fytende underguv på fate og rette underag (± 2 måt med en inja over 2 m). Som meomag kan ev. fitpapir brukes. Ved betongdekke egges en fuktsperre, som f.eks. min. 0,20 PE-foie. Fuktsperren må egges med minst 150 overapp. Ae skjøter må tapes. Fuktsperren føres oppover vegger og kees fast ved fotpaneer. Guvsponpatene egges ned i forband med min 300 forskyvning på trykkfast isoering, som f.eks. EPS 250. Avstandskier Guvsponpater Ev. fitpapir Fuktsperre Trykkfast isoering Pakket sand fytende guv ti oppussing Min. 300 Før arbeidet påbegynnes, må det eksisterende guvet vurderes. Guvbordene må være stabie og spikret fast ti underaget ev. spikre bordene fast på nytt. Underaget ska være rett med en maksima toeranse på ± 2 måt med en inja over 2 m. Et eksisterende treguv kan jevnes ut med høving eer med utgjevningsmasse som er egnet for treverk. Fitpapir brukes som meomag. Ved organisk underag egges det vanigvis ingen fuktsperre, ettersom det kan medføre fare for sopp og råte. SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV egges i forband med min 300 forskyvning. Avstandskier Guvsponpater Fitpapir Eksist. treguv Liming Limingen kan utføres når guvsponpaten igger på sin endeige pass. Med dobbe imstuss påføres imet i én operasjon. Det imes på oversiden av begge fjærene. Det ska brukes ca. ¾ iter im pr. 25. øpende meter. Ved iming i brukskasse 1 og 2 anbefaes et énkomponents D3 PVAc-im. Påfør så mye im at det er synig i skjøtene. Overfødig im tørkes av. Limeverandørens instruksjoner må føges nøye, spesiet med hensyn ti temperaturen i roet og materiaene. De imte sponpatene må herdes i ca. et døgn. I denne perioden må guvet ikke beastes eer tråkkes på. Etterbehanding Ae pateskjøter sipes før det egges ned teppe, inoeum, viny eer ignende, fordi det i tifee tynne guvbeegg er risiko for markering av skjøter og eventuee ujevnheter i guvsponpatene. Det ferdige underguvet må beskyttes mot uttørking/fuktighet med f. eks. PE-foie, innti det neste guvet egges.

8 Guvvarme Guvsponpatene kan brukes i forbindese med guvvarme, både vannbasert og eektrisk oppvarming. Vannbasert guvvarmesystem må være shuntstyrt og innrettet sik at strømtemperaturen i vannet adri overstiger C (maks 27 C på ferdig guvoverfate). Leverandørens bruksinstruksjoner for varmesystemet må føges nøye. NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S tibyr en enke vannbasert guvvarmeøsning med NOVOPAN KLIMAGULV ti henhodsvis tørr- og våtrom. Du finner brosjyrer på eer be om dem hos en byggevareforhander. Sponpater og mijø Mesteparten av treråvarene ti NOPOVANS sponpateproduksjon består av forskjeige typer resirkuerbare biprodukter fra f.eks. annen treindustri, tre som har vært brukt som embaasje, byggetøer o.. Den friske tredeen består hovedsakeig i PEFC eer FSC-sertifisert tre. Det er garantien for at råvarene koer fra et bærekraftig skogbruk. Kvaitetssikring Ae sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S er fremstit, sjekket og merket i henhod ti gjedende forskrifter og instrukser. Samtige sponpateprodukter fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S oppfyer kravene for formadehydinnhod, er godkjent gjennom Dancert og CE-merket. Dette er en garanti for å være et grundig testet sponpateprodukt. Service og sag Du kan få vite mer om NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S og virksomhetens omfattende sponpateprogram på Sponpater fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S forhandes hos mange av andets byggevareforhandere og treastforhandere. Husk... guvpatetypen veges etter bruksgruppe patene akkimatiseres i ca. 1 uke i roet der de ska brukes fuktinnhodet i bjeker maks. 8±3% beste festemåte er med skruer ev. fuktsperre riktig passering og sikring av konstruksjonen mot oppstigende fukt ikke fuktsperre på organisk materiae skikkeig støtteavstand for bærende bjeker avstand meom første og andre bjeke reduseres med 30% etabering av ekspansjonsskjøter ved guvfate > 15 bm rikeig med im ca. ¾ iter im pr. 25. øpende meter patebinding ikke sparke i skruehu egg ut et ag med fitpapir for fytende guv underaget bør dekkes ti innti guvet egges ae pateskjøter sipes B10 MARKETING A/S /07.12 Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark Tf: Faks:

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. monteringsveiledning. Monteringsveiledning omfatter legging av undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Spaandex K- gulv. Novopan undergulv. monteringsveiledning. Monteringsveiledning omfatter legging av undergulvene: NOVOPAN TRÆINDUSTRI Novopan undergulv Spaandex K- gulv monteringsveiledning Monteringsveiledning omfatter legging av undergulvene: SPAANDEX K-GULV P SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P/P NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORGE 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system GULVLEGGING PRODUKTER FOR GULVAVRETTING LIM FOR GULVBELEGG OG LyDIsOLERENDE system 1 GULVLEGGING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON bir etabert med produksjon av herdepast, tisetningsstoffer ti betong og spesiamørter.

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

Klimagulv. 22 mm. Novopan. monteringsanvisning. Gulvvarme til alle rommene i huset Raskt.Enkelt.Økonomisk

Klimagulv. 22 mm. Novopan. monteringsanvisning. Gulvvarme til alle rommene i huset Raskt.Enkelt.Økonomisk Novopan Klimagulv Gulvvarme til alle rommene i huset Raskt.Enkelt.Økonomisk mm monteringsanvisning Det er mange måter å få varmen på. Bare én gir deg alle fordelene! Novopan Klimagulv gir en jevn og raskt

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

SLIK LAGES SPONPLATENE

SLIK LAGES SPONPLATENE Sponplater SLIK LAGES SPONPLATENE Produksjonsprosessen oppsummert Til fremstillingen av sponplater brukes blant annet tre og lim som råvarer. Treet forarbeides i en flishugger før uønskede objekter blir

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012 Leggeanvisning Laminatgulv 2-lock og T-lock December 2012 Leggning av laminatgulv Tarketts laminatgulv er lett å legge. Bordene settes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. Du kan legge det nye

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate

C13 SKIVER 263. Figur C 13.13. Eksempel på standard fotplate for vegger. «F orskalingsplater» T o kamstål B500 Ø16 til 32 mm Sveiset til sideplate C13 SKIVER 263 13.2.1 Horisont skjøt, strekkoverføring Behovet for strekkoverføring er som rege forårsket v horisonte krefter som gir momentstrekk og skjærkrft i den horisonte fgen. I prinsippet er det

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

Multiconsult RAPPORT 35. Svømmehall Rosendal, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER. Regulering av etterklangstid i svømmehall

Multiconsult RAPPORT 35. Svømmehall Rosendal, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER. Regulering av etterklangstid i svømmehall ?. RAPPORT 35 Svømmeha Rosenda, RIA og RIBFY, Kvinnherad kommune OPPDRAGSGIVER Kvinnherad kommune H. NE DATO / REVISJON: 11. apri 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 616481 RA-RAP-O01 *, ;*- _.5!.. ; å ( 3 u 44 f

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV:

Bronnkonsep r RISSA HELSETUN, VANNSKADE. Kristi Kråkenes Dale Trond Ulgenes REVISJONSNUMMERZ. Firesafe AS / Avd. Trondheim KONTROLLERT AV: Bronnkonsep r Sanering e r rer vonnskode ' RISSA HELSETUN, VANNSKADE PROSJEKTNUMMER: UTARBEIDET AV: 3548 Trond Ugenes KONTROLLERT AV: Kristi Kråkenes Dae DATO: 01.06.2017 10 REVISJONSNUMMERZ OPPDRAGSGIVER:

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2

Forberedelser. Forberedelser. Planlegging. Figur 1. Figur 2 Leggeveiledning for teppefliser 1 Forberedelser Forberedelser 1. AKKLIMATISERING AV MATERIALER På grunn av tekstilmaterialers naturlige egenskaper må de akklimatiseres til normale forhold. Teppefliser

Detaljer

monteringsråd nortett shingel tak

monteringsråd nortett shingel tak monteringsråd nortett shingel tak APRIL 2013 Generell informasjon Underlag Underlaget bør være stabilt, slett og tørt. Oppfuktet underlag må få mulighet til å tørke ut før konstruksjonen lukkes. Innebygd

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

M O N T A S J E V E I L E D N I N G

M O N T A S J E V E I L E D N I N G MONTASJEVEILEDNING AQUAPANEL Floor Tykkelse: 22 mm L: 900 mm B: 600 mm Vekt: 37 kg/m 2 50 stk pr pall (27m 2 ) AQUAPANEL Biscuit Monteringsbrikke Dimensjon: 60x23x4 mm Pakker a: 100 stk Forbruk: 7 stk/m

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Universal)

LEGGEANVISNING (Alloc Universal) 1 av 6 LEGGEANVISNING (Alloc Universal) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,.

tli Fra tre- til stenkirke, Bø i Telemark H \~u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)~f en av grunnene til at man ønsket å bygge i sten i ,,. ,,. Fra tre- ti stenkirke, Bø i Teemark H \u' 1-1 ( f«... 'RHU'S) 2 2 _...(g)f A.j:Jørgm H. Jensenius Med de siste års kirkebranner i Norge ser vi hvor forgjengeige særig trekirkene er. Kirkene har atid

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5

Brosjyrer standard. Ergonomiske arbeidsforhold 2-3 Kundetilpassede produkter 4-5 Brosjyrer standard Ergonomiske arbeidsforhod 2-3 Kundetipassede produkter 4-5 Stabere: Logifex LF / ELF 6-7 Logifex LFS / ELFS 8-9 Logifex SELF 10-11 Logifex SELFS 12-13 Logifex SELF MINI AC 14-15 Logifex

Detaljer

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg

Globo D. Kuleventiler Kuleventil i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanlegg Gobo D Kueventier Kueventi i rødgods, beregnet for bruk i tappevannsanegg IMI EIMEIER / Stengeventier / Gobo D Gobo D Gobo D er en mutifunksjone avstengingsventi for tappevann. Takket være åndtakets kompakte

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL www.buengruppen.no Jan Einar 414 23 720 o 00 L ' \0 o o o o 00 L r ḻ - ' o O o 11 11 C> N - "...'. Q) o E z o -o Q) a! : iḷ "' ' '1 '-., - ' -- 1' '... \ " "---_,.....,"...

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge.

Nordic Flooring IC er en klikkparkett med patenten G5 fra svenske Valinge. 1. Produktbeskrivelse Nordic Flooring «Industry Collection» er en 3-sjikts parkett i tykkelsen 14 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er 4,0 mm. På pakken finnes ytterligere

Detaljer