MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love"

Transkript

1 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love

2 Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige for tur som tema i Mercur. Norge er Sveriges er største eksportmarked og vårt 4. største. Den svensk-norske samhandelen er på over 200 mrd. Sverige er jo også vårt nærmeste EU-marked, og vi på handelskammeret anbefaler nesten alltid et norsk firma å starte med Sverige som første eksportland. Det ligger nær, det er ingen store språkproblemer, det er mindre kostbart å feile etc. Ja, det er faktisk en del kulturelle forskjeller og de bør man kjenne, men i det store og hele blir norske firmaer godt mottatt i Sverige. Kort sagt kan man si at Sverige er et planeringssamfunn med mange «sammanträden», «ordning och reda», mens Norge er mer preget av skippertak og raskere beslutninger. Men det viktigste for ethvert firma som vurderer et utenlandsk marked for sine produkter eller tjenester, er å gjøre en skikkelig markedsundersøkelse først! Dette utelater dessverre altfor mange, og det går som oftest ikke bra! Du trenger å finne ut om det overhodet er et passende marked for deg, og hvordan det ser det ut mht. størrelse, distribusjonskanaler, priser, konkurrenter m.m. I OHK har vi mye erfaring med markedsundersøkelser og kan hjelpe norske og svenske firmaer med dette - raskt og rimelig! Svenskene begynner å våkne når det gjelder vårt enorme olje, gass og offshoremarked, og vi har kontakt med mange svenske firmaer som ønsker å bli underleverandører. Ellers uttalte den svenske handelsminister Ewa Bjørling nylig at hun syns vår nye importtoll på ost og kjøtt er «løjlig» og er opprørt over at Norge i ord er en stor forkjemper for mer frihandel, men i gjerning gjør det motsatte selv. Det må vi nok leve med! Handelskammeret har en spennende møte- og kurshøst foran seg. Vi har allerede nesten fylt opp et kurs om E-marketing, og vi har vårt populære International Forum den 26. sept som skal presentere IKEA og deres 50 år i Norge. Varehuset på Slependen var IKEAs første utenlandsetablering. Senere i høst presenteres Statoil som verdens største offshore/olje/gass-produsent med virksomhet i 40 land. Dette er nettverksmøter der du etter foredraget både kan møte ambassade-representanter fra ulike land og andre medlemmer og knytte nye kontakter. Vi har også et stort «Møt Sverige» event den november hvor du kan møte 150 svenske bedrifter fra grenseregionen Värmland. Så mitt råd er å delta på våre arrangementer: Få faglig påfyll og nye kontakter som kan gi deg enda bedre resultater! Håper å se deg i høst! Lars kåre LEGERNES Adm. direktør 4 To Sweden with love Innhold 02 Leder 03 Ulikhetene er flere enn vi liker å tro 04 To Sweden with love 05 Å lykkes i Sverige 06 Negativt å prioritere karrieren i Norge 07 Din venn ved grensen 08 Evigung jubilant 10 For nordmenn er klokeslett en ca-tid 11 Ikke undervurder forskjellen! 12 Internasjonal handel 14 Møt våre medlemmer 15 Aktuelt fra Oslo Handelskammer 16 Kalender Utgiver Oslo Handelskammer Postboks 2874 Solli NO-0230 Oslo tlf faks e-post Produksjon DG Communication AS dgcom.no Art Director Irene Arnestad Redaksjonen Ansvarlig redaktør Lars-Kåre Legernes Redaktør Eva Hestnes Journalist Lasse Lønnebotn Trykk/opplag Datagraf/1000 Forsidefoto Nordic Choice Hotels Foto Reitangruppen Foto ISTOCK Ulikhetene er flere enn vi liker å tro Dette mener Rune Mørck Wergeland, styreleder i Norsk- Svensk Handelskammer. Men Norge og Sverige har tette bånd, et godt næringslivssamarbeid og en økende handel. Handelskammeret skal være et møtested for norsksvensk næringsliv, forvaltning og politikk, og bidra til å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge, sier Wergeland. Frokostmøter, seminarer og konferanser. Aktuelle temaer for det svensk-norske næringslivssamarbeidet. Slik bidrar handelskammeret til å skape gode relasjoner, enten det handler om vei og jernbane, innsikt i en spesiell bransje eller varsel om potensielle snublesteiner ved grensen. Siden stiftelsen i 1992 har handelskammeret vært en viktig støttespiller for flere hundre medlemsbedrifter. Vi så et behov for kontakt mellom svenske og norske virksomheter, ikke minst fordi ulikhetene er flere enn vi liker å tro. Vi er så like at vi ikke oppdager ulikhetene, Rune Mørck Wergeland Styreleder Norsk-Svensk Handelskammer sier Wergeland. Ulikhetene handler om kultur, språk og lovverk, forteller han. Ofte kan det virke som små, ubetydelige forskjeller, men som likevel kan gi motparten feil oppfatning. Hvis nordmannen sier at han «ikke har anledning til å møte», tror svensken at han ikke gidder å møte, for eksempel. Svensker starter gjerne arbeidsdagen litt senere, men jobber utover ettermiddagen. Nordmenn gjør det motsatte. En nordmanns taushet i et møte kan bety «jeg er enig», mens en svenskes taushet kan bety «jeg har ikke bestemt meg». Problemet er gjerne at man tar utgangspunkt i seg selv og sin kultur, og ikke enser helt forskjellene. Pendlere mellom Norge og Sverige opplever også det ulike lovverket i Norge og Sverige, forteller Mørck Wergeland. Tollreglene er forskjellige, og trygd og arbeidslivssystemet bygd opp på forskjellig vis. Snublesteinene er ofte at du tar det for gitt at mye er likt i begge land. Men hvis du driver et firma som vil etablere seg over grensen, må du gjøre en del forberedelser. Du kan kontakte Norsk-Svensk Handelskammer, og kan ikke vi hjelpe så vet vi hvem som kan, sier han. Toll, moms og særnasjonale regler nevnes oftest som mulige hindringer for en økende grensehandel mellom Norge og Sverige, ifølge en rapport utført av Kommerskollegium 2013, et svensk handelsorgan. Ulikhetene til tross, den norsk-svenske handelen er økende. I 2012 eksporterte Sverige varer til Norge for 68 milliarder kroner, 9,5 prosent av den totale eksporten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norge har danket ut Tyskland som Sveriges største handelspartner. Motsatt vei eksporterte Norge varer til Sverige for 59 milliarder norske kroner, 8,4 prosent av den totale eksporten. I tillegg er det en stor eksport av tjenester, særlig fra Sverige til Norge, og en stadig større pendling. Nordmenns private grensehandel på svenskesiden øker også enormt og utgjør nå rundt 12 milliarder kroner i året. Men selv om samhandelen tilsynelatende er god, har en ting endret seg radikalt. Norge er ikke lenger lillebror rent økonomisk, og likeverdigheten kan i blant være overraskende jo lenger øst du kommer i Sverige. Sverige er fortsatt en imponerende industrinasjon med lange tradisjoner. Men nå får vi svensk arbeidskraft til Norge, mens Sverige får kapital fra Norge. Norsk-Svensk Handelskammer Eksport til Sverige 2012: 59 milliarder kr Import til Norge 2012: 68 milliarder kr Nordmenns private grensehandel: 12 milliarder kr Norge er Sveriges største handelspartner 2 Oslo Handelskammer chamber. no 3

3 Foto Reitangruppen Robert, pappa Odd og Magnus Reitan trekløver med suksess! To Sweden with love Med vinnervilje, offensiv satsing og arbeidsglede i bunn, har Reitan Convenience kapret en fjerdedel av det svenske servicehandelsmarkedet. Hemmeligheten bak suksessen? Høy kompetanse og verdibasert drift. P ressbyrån, 7-Eleven og Shell. Tre store aktører som klinger godt i ørene på svenske forbrukere. Her får de sine «bullar», sine aviser, magasiner og bøker, samt et stort utvalg av mat og drikke. Bak står norske Reitan Convenience. Vi skal være Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelsselskap, og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Erfaringene i Sverige er så langt gode, og vi er per i dag landets ledende aktør innen såkalt «convenience» gjennom Press byrån, 7-Eleven og Shell/7-Eleven, sier administrerende Reitan Convenience Én av fire forretningsområder i Reitangruppen Har markedsledende posisjoner i syv land, inkl. Sverige Pressbyrån, 7-Eleven og Shell/ -7- Eleven er store aktører i det svenske markedet 13,4 milliarder kr. i omsetning i 2012 MAGNUS ReitaN Administrerende direktør i Reitan Convenience direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan. I 2012 omsatte Reitan Convenience for 4,2 milliarder norske kroner i Sverige, med en markedsandel innen servicehandelen på 25 prosent, hvis man ser bort fra fast food- og kafévirksomhet. I 2013 forventes både veksten og markedsandelen å øke. En kjede som Pressbyrån har alene over kundebesøk hver dag. En tydelig forretningsidé ligger bak driften: Alle våre handelskonsepter drives på franchisebasis, noe som er med på å skape eierskap og egeninteresse for våre kjøpmenn. Disse prinsippene ligger i bunn for all vår virksomhet i syv land, og er også førende for driften i Sverige. Men den største suksessfaktoren, forteller Reitan, er menneskene. Mennesker med høy kompetanse og sterke, indre verdier er kriteriene for suksess. Vi driver verdibasert. Våre åtte verdigrunnlag er styrende for alt vi sier og gjør. Vi jobber også kontinu erlig med å videreutvikle både det verdibaserte leder skapet og våre medarbeidere, slik at folk kan ta egne beslutning er, få stort ansvar, og ha det morsomt og lønnsomt på jobb, sier han. De åtte verdigrunnlagene han refererer til, handler i hovedsak om å ha en tydelig forretningsidé, følge den til punkt og prikke, og opptre med moral og en positiv og optimistisk innstilling. Vi opplever at vår filosofi kan overføres til andre markeder enn det norske med stor suksess. I Sverige er det litt andre produkter som selges, men det er også ulikheter fra region til region i Norge. I Sverige er «kanelbulle» en slager, mens lokalt i Norge er pølse i vaffel en vinner, sier Reitan. Og suksessen i nabolandet ser ut til å fortsette, forteller han: Veksten i Sverige etter at Reitan tok over selskapene har vært svært sterk, med flere titalls prosenter i vekst, og kjedene har tatt markedsandeler nesten hvert år. Pressbyrån er et veldig sterkt merkenavn i Sverige. Nøkkelen til dette er historien til selskapet, posisjoneringen av merkevaren, og tydelighet på hva man kan aller best. Kundene vet at Pressbyrån leverer lett tilgjengelig mat og drikke av høy kvalitet og internasjonale aviser og magasiner, samt bestselgende bøker. Mens Reitan har hatt suksess med Rema 1000 i Danmark, tenkes det foreløpig annerledes i Sverige på dagligvaremarkedet. Reitangruppen eier 15,6 prosent i Axfood, som bedriver dagligvarehandel i Sverige, blant annet gjennom Willys, Hemkjøp og PrisXtra. Vår vekst i Sverige skal i første rekke skje gjennom videreutvikling av eksisterende konsepter, sier Reitan. I et tøffere arbeidsmarked, opplever Reitan at de ansatte blir lenger i jobbene enn i Norge: Det er også enda flere søkere til ledige stillinger der. Selv om bransjen generelt står overfor flere utfordringer, opplever vi en fortsatt tilstrømming av kompetente og motiverte medarbeidere, noe som selvfølgelig er svært positivt og verdifullt for våre kjeder og konsepter. Foto nordic choice hotels Å lykkes i Sverige Velkomsten var lunken da Petter Stordalen og Nordic Choice ville etablere seg i Sverige. Men Stordalen hentet fram den gamle jordbærselgeren i seg og nektet å gi opp. I dag er Nordic Choice landets største hotellkjede. D et handler om å se muligheter framfor begrensninger. Og ikke slå seg til ro med et nederlag, sier Petter Stordalen, investor og eier av hotellkjeden Nordic Choice. For noen år siden ønsket Stordalen å utvide hotellvirksomheten, han så mot Sverige, Stockholm og Gøteborg. Men det første møtet med «Söta bror» var alt annet enn søtt. Da vi kom til Stockholm var det ingen som ønsket oss velkommen. Vi slapp ikke til. Men i god Nordic Choice-ånd nektet vi å gi opp. I mangel på tomter og hotell til salgs, kjøpte vi luften over en motorvei på Söder. Prislappen var 100 millioner. Vi bygde et dekke over motorveien og plasserte et hotell på kvadratmeter og 500 rom. Det ble starten på en formidabel reise, sier han. Reisen pågår ennå. I dag er Nordic Choice Sveriges største hotellkjede målt i antall hoteller og ekspansjonen fortsetter: I Stockholm, som øker befolkningen med i året, åpnet han nylig Quality Hotel Friends (400 rom), utvidet Globen (300 rom) og kjøpte opp luksushotellet Amaranten (467 rom). Målet er en markedsandel på 25 prosent i Sverige. Vi har mye å lære av Sverige. Svenskene har skapt et industrieventyr, og det er ingen tilfeldighet at noen av Europas sterkeste merkenavn kommer derfra. Svenskene er eksperter på planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter. Samtidig ligger det et lydighets-gen plantet i det svenske folkedypet. Her er det «ordning och reda». Det er et av de få forretningskulturer der et handslag fortsatt er et handslag. Sverige er et fantastisk land å investere i, og jeg har stor tro på at reiselivsnæringen vil vokse i tiden fremover. I forbindelse med åpningen av Clarion Hotel Post i Gøteborg, var Västsvenska Handelskammaren en viktig samarbeidspartner. De beste byene i Europa er de som klarer å skape spennende møteplasser. Det var også min drøm for Gøteborg. Väst svenska Handelskammaren har vært en viktig samarbeidspartner, og på Clarion Hotel Post har vi deltatt i debatter og skapt nettverk, samt tilbudt dem Tema å lykkes i Sverige I mangel på tomter og hotell til salgs, kjøpte vi luften over en motorvei på Söder. å bruke hotellet til annet arbeid. Sammen har vi klart å vise frem «det nye Gøteborg», en av Skandinavias mest spennende destinasjoner. Transport- og reiselivsbransjen står for store globale klimautslipp, hva gjør du for å redusere dem? For meg er det å ta ansvar noe helt grunnleggende, det handler om hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hva jeg står for. Som Nordens største hotellkjede har vi et stort ansvar. I Nordic Choice rapporterer vi på det vi kaller «trippel bunnlinje»: Økonomi, samfunnsansvar og miljø. Å ha balanse i alle tre regnskapene er viktig. Sammen med sin kone, Gunhild Stordalen, har han også opprettet Stordalen Foundation, en stiftelse som støtter organisasjoner som jobber for bedre klimaløsninger. Stordalen Foundation står bak GreeNudge, som samarbeider med forskningsinstitusjoner, organisasjoner og næringsliv for å skaffe ny kunnskap om tiltak til positiv klimagevinst for bedrifter. Med stor rikdom følger stort ansvar. Det kjenner jeg på hver dag, sier han. Føler du noe ansvar for å bidra til verdiskapning i Sverige, som sliter med ledighet og lav vekst? Jeg føler et ansvar for å gjøre det beste ut av ressursene og mulighetene jeg har fått, og for å gi tilbake mer enn jeg får. Hvor mye er det igjen av 12-åringen Petter som ble kåret til «beste jordbærselger i Porsgrunn»? Som 12-åring lærte jeg jordbærfilosofien: Å selge de bæra du har. Det er en liten filosofi, men rommer store ideer, drømmer og ambisjoner. Det handler om å starte hver dag med trua på å lykkes. Suksess er ikke noe du har, det er noe du har hatt og kanskje får igjen. Det er 12-åringen i meg som hver dag streber etter å nå nye høyder. Nordic Choice Nordens største hotellkjede 170 hoteller i Skandinavia og Baltikum Har de siste årene renovert og bygget en rekke hoteller i Sverige, som det ærverdige, gamle posthuset i Gøteborg 4 Oslo Handelskammer chamber. no 5

4 Tema å lykkes i Sverige Regelverket er komplisert, ikke minst fordi Sverige er med i EU og Norge ikke. Foto istock Negativt å prioritere karrieren i Norge Det stilles lavere krav til ansatte, få bryr seg om firma resultatet og karriereklatrere blir uglesett. Sarah Ouakim i karriere- og rekrutteringsbyrået Monster ble slått i bakken av kultur - forskjellene da hun flyttet til Oslo fra Stockholm. Da Sarah Ouakim skulle flytte fra Stockholm for å jobbe i Oslo, reagerte venner og kolleger slik: Jobbe i Norge? Det er vel som i Sverige, bare mindre? De fleste hadde en gammeldags tankegang om Norge som lillebror. Jeg ble nesten advart mot å jobbe i Oslo, noen mente det var dårlig for karrieren min, sier Sarah, som er sjef for Monster i Norge. Monster er et verdensomfattende karriereog rekrutteringsbyrå med tilstedeværelse i over 50 land. Når firmaer er på jakt etter kompetanse, kan Monster bistå med å finne den rette kandidaten, verden over. Med 81 millioner registrerte kandidater på verdensbasis, som for eksempel i olje- og gassbransjen, har de den største databasen av alle på rekrutteringsmarkedet. I Norge, hvor Monster har gjenopptatt sine aktiviteter de siste to årene, har de bygget opp en database med tilgjengelige kandidater. Jeg pleier å si at «det er firmaene som er våre betalende kunder, men jobbkandidatene er vår rikdom», sier Sarah. Sarah Ouakim Daglig leder, Monster Norge Hun har utdannelse fra blant annet Harvard Business School og jobbet fem år for Monster i Stockholm, før hun flyttet til Oslo. Det tok ikke lang tid før hun oppdaget kulturforskjellene mellom det svenske og norske arbeidsmarkedet. I Norge har ikke selskaper det samme hastverket med å lykkes. I Sverige er det et stort press på å være best, mens i Norge er det ikke det samme fokuset på det, sier hun, og fortsetter: Resultatoppfølgingen er heller ikke like nøye i Norge som i Sverige. Har du vært på jobben og gjort ditt beste, holder det selv om du ikke lykkes. Du mener at det svenske arbeids markedet stiller større krav til de ansatte? Ja, det er min erfaring. I tillegg er det nesten negativt å prioritere karrieren i Norge, jobben er noe du har ved siden av privatliv og familieliv. Hvis jeg sitter på kontoret og jobber klokken sju på kvelden, kan noen komme og si at jeg må lære å si «nei». Men jeg skryter gjerne av å være karrierekvinne, jeg klarer å ha et privatliv og familieliv likevel. Har du klart å ta med deg arbeids kulturen fra Sverige til Monster i Norge? Vi er godt på vei. Vi har bygget opp et nytt team, med internasjonal erfaring og kunnskap om ulike stillinger. Vi rekrutterer internasjonalt og stiller høye krav til våre ansatte. Hva er det viktigste du har lært etter to år på det norske arbeidsmarkedet? Jeg lærer nye ting hver dag. Jeg har lært viktigheten av nettverk. For å lykkes som arbeidstaker i Norge, er det viktig å ha et godt nettverk. Så har jeg lært verdien av å dyrke din personlige merkevare. Hver og én har sitt personlige «brand» som du må markedsføre og selge, det innser jeg mer og mer. Aldri angret på at du flyttet fra Stockholm til Oslo? Hun ler kort, så sier hun: «Absolut inte!» Monster Ledende aktør innen rekruttering verden over Finner den rette kandidaten til bedriftenes kompetansebehov Har over 80 millioner registrerte kandidater på verdensbasis Foto nyebilder.no/tollvesenet Din venn ved grensen Det er en grunn til at det står tull på skiltet ved svenskegrensen. Norske selskaper som vil inn i Sverige opplever utfordringer med moms og toll. Men KGH og Marie Svahn står klar til å hjelpe. Fra et kontor i Strømstad hjelper hun og kollegene utenlandske selskap som selger varer eller tjenester i Sverige. De bistår med håndtering av toll, momsregistering, HR, etablering og alt fra enkelt regnskap til årsoppgjør. 75 prosent av våre kunder er uten landske, og av dem er prosent norske, sier Svahn. Hun forteller at selskaper som tror grensehandelen er en enkel sak, ofte går på en smell. Det er en jungel av lover og regler ved grensen, men KGH kan sørge for at det går raskt, enkelt og korrekt for seg. Det første vi gjør med en kunde, er å ta en innledende prat om hva de vil. Deretter gir vi råd om hvilken type regi strering de bør ha, hvordan vi kan utføre denne, og vi forteller hvordan vi også kan utføre regnskap og årsoppgjør, sier Svahn. KGH startet som en konsekvens av at stadig flere norske selskaper sto fast ved svenskegrensen. Gründeren Karl Gerhard Hansson, som på 1960-tallet bodde ved grensen, så alle lastebilene som sto timevis i kø i tollen og tenkte at Marie SVAHN KGH Customs Services det trengtes en mellommann. Han etablerte KGH, som skulle jobbe som bindeledd mellom tollmyndighetene på den ene siden, og importører og eksportører på andre siden. Målet var å lage enklere prosedyrer for grensepassering. I dag er momsregistrering og etableringsformer som kundene ofte kommer til A&Vavdelingen med, forteller Svahn. Regelverket er komplisert, ikke minst fordi Sverige er med i EU og Norge ikke. Norge inngår jo ikke i den frie flyten av varer og tjenester som er i EU. Hvis et selskap vil etablere seg i Sverige, er det enklere og noen ganger nødvendig å registrere seg i et EU-land først. Men bildet kan kompliseres av flere faktorer, sier hun. Et norsk selskap kan for eksempel ha ansatte som bor og jobber i to land, hvilket land skal da få nytte av arbeidsgiveravgift og skatt? Og hva med maskinelle ressurser? Toll relaterte problemer og iblant skatteloven er de største hindrene for en økende handel mellom Norge og Sverige, sier Svahn. Hver sak er unik og hvis kunden ikke kjenner reglene, så kan vi finne ut av det. Vi har gjort dette i 50 år og har hjulpet mange norske selskaper, sier Svahn. Ovnprodusenten Jøtul og sjømatkonsernet Marine Harvest er to norske kunder som har dratt nytte av KGHs kompetanse. Jøtul hadde behov for å forenkle sine tollprosedyrer og spare utgifter på forhåndsbetalt moms, og KGH bistod Jøtul med å registrere for moms i Sverige som første EU-land, og dermed redusere utgiftene. Også Marine Harvest, som tilbyr sjømat til mer enn 70 forskjellige markeder, hadde behov for rask og sikker tolldeklarering inn i EU. KGH tok seg av tollklareringen med minimum av problemer, og minst like viktig for sjømaten: Med få stopp underveis. Og hvordan gikk det med firmaet som sto på grensen og ringte desperat etter hjelp? Vi bidro til å løse saken fort. Vi skaffet firmaet et EORI-nummer på noen timer, og de kunne passere grensen. Resten av papirarbeidet kunne vi ta i etterkant. Vi er alltid innstilt på å gjøre det vi kan på kort varsel, det er en del av jobben, sier Svahn. KGH-konsernet En uavhengig leverandør av spedisjonstjenester, momsrepresentasjon og konsulenttjenester ved grensehandel Tilbyr tjenester over hele Europa og via partnernettverk globalt Arrangerer flere kurs om EUs moms- og tollbestemmelser for norske bedrifter som vil over grensen til Sverige Tilbyr konsultasjoner og tjenester når det gjelder moms, skatt, HR og regnskap 6 Oslo Handelskammer chamber. no 7

5 Tema å lykkes i Sverige Det er ikke plass til store egoer i IKEA! Foto IKEA Foto IKEA Evig ung jubilant IKEA har i år vært 50 år i Norge og nordmenn elsker IKEA! Country Business Navigation Manager i IKEA Norge, Peter Waern, fremhever evnen til å fornye seg som en viktig grunn til at de har lykkes så godt. Helt siden Ingvar Kamprad grunnla IKEA på 1940-tallet har evnen til å komme på nye løsninger vært sentralt i utviklingen av firmaet, sier han. Som et eksempel er maten som serveres på IKEA i dag en helt sentral del av konseptet, men selve ideen kom etter at Ingvar så det var mange sultne mennesker som stod i kø. Han ville ikke at kundene skulle handle hos ham på tom mage. Ettersom møbelhusene vokste i popularitet ble det også ganske vanskelig for medarbeiderne å levere ut møblene til kundene i et raskt nok tempo. Her startet ideen Peter Waern Ikea Norge om et selvbetjent varehus, som gjør at både IKEA og kundene sparer tid og penger. Vi prøver å holde fast ved nytenkning og innovativ problemløsning etter hvert som vi vokser. Hele IKEA-sortimentet er selve identiteten vår. Hele tiden lever vi av å være på utkikk etter bedre løsninger for å hjelpe folk flest. Dette vil alltid være kjernen av hva vi driver med. Hvis vi ser på varehus i og utenfor IKEAgruppen, har vi nå 345 varehus i 42 markeder, sier Peter Waern. Planen vår er å doble vår totale omsetning innen 2020, som igjen vil generere massevis av nye jobber. Bare i 2012 ansatte vi 8000 flere enn det vi gjorde året før. Selv om vi planlegger flere varehus på verdensbasis fokuserer vi også på å forbedre de vi allerede har. IKEA har varehus over hele verden, og man kan undre seg om konseptet må tilpasses i enkelte land. Noen steder gjør vi spesifikke endringer, begynner Peter. Spisepinner på det japanske markedet er ett eksempel. Egentlig er dette en veldig liten del av vårt totale sortiment, ettersom det meste av møbler og tilbehør fungerer de fleste steder. Her har han førstehånds erfaring: Da jeg var med på å starte opp IKEA på det japanske markedet var det mange japanske kollegaer som innledningsvis var veldig skeptiske. De trodde ikke på suksess med mindre IKEA tilpasset seg til den lokale måten å gjøre forretninger på. Vi brukte mye tid på å formidle hvor IKEA kommer fra, vårt konsept og våre verdier. Ettersom japanerne sammenliknet og evaluerte dette, viste det seg at verdiene til IKEA faktisk var ganske i tråd med de japanske. Slik var det også når vi åpnet i Norge i Da våget vi ikke å snakke om at IKEA var svensk i frykt for hva nordmenn ville tro om å handle fra en svensk leverandør. Vi kalte oss Norsk Møbel-IKEA AS. Det viste seg at frykten var ubegrunnet, for da vi åpnet i gamle Hotel Bellevue på Nesbru måtte vi stenge to timer før oppsatt stengetid fordi det var tomt for varer. Siden den gang har også fasadene på vare husene blitt blågule, og nordmenn flest har omfavnet konseptet, identiteten og opphavet vårt. Møbelgiganten er i stadig vekst, og neste år åp ner de sitt første varehus i Kroatia. India er et annet marked med stort po tensi ale i fremtiden, men på det nåværende tidspunkt er vi helt i startfasen for vår satsning akkurat der, påpeker han. Peter beskriver nærmere bedrifts kulturen i IKEA: Hovedtanken er at vi vil gi jordnære og ærlige mennesker muligheten til å vokse både på det profesjonelle opg personlige plan. Bedriftskulturen vil jeg kalle typisk skandinavisk, med en flat organisasjonsstruktur og et forhold til sjefen som er bygget på åpenhet og dialog. Han legger vekt på at denne lederstilen har fått et større fotfeste i USA og Canada de siste årene. Det er nettopp denne åpenheten som er så verdifull for oss. Gode ideer kommer fra forskjellige plan og avdelinger i firmaet vårt, fra salgspersonen i teppeavdelingen til logistikkmedarbeideren. Det er ikke bare vi som selskap som vokser på dette, men også hver enkelt ansatt. Han mener det ville være vanskelig med en like stor gevinst hvis de hadde vært organisert rent hierarkisk: Det er ikke plass til store egoer i IKEA. Det viktigste er hva vi klarer å skape sammen, ikke alene. Møbelproduksjonen er enorm, og de aller fleste nordmenn har flere ting hjemme som er kjøpt i ett av de store varehusene. Her har IKEA valgt å ta et tydelig standpunkt: Å holde på med noe som er bærekraftig er en viktig del av hva vi holder på med. Det er også en av hjørnesteinene i vår langsiktige forretningsplan. «People and Planet Positive» er navnet på bærekraftstrategien vi lanserte tidligere i år. Vi vil at flere skal ha muligheten til å leve mer miljøvennlig hjemme, og samtidig sørge for at vi skaper et bedre liv for mennesker og samfunn som er berørt av vår virksomhet, forteller en engasjert Peter Waern. Så hvordan er egentlig IKEAs popularitet i Sverige kontra Norge, undrer vi. Heldigvis er vi populære i begge marked, men ettersom IKEA opprinnelig kommer fra Sverige har vi naturligvis en dypere forankring der, forklarer han. En del av vår forretningskultur er jo da også en direkte konsekvens av våre svenske røtter, tradisjoner og verdier. Svenskene er tettere knyttet til oss og hva IKEA står for. Han kommer med et eksempel: Når vi får negativ omtale er dette spesielt merkbart. Det er nesten overveldende hvor mange som tar oss i forsvar når slike situasjoner oppstår. Vi skal heller ikke glemme at Norge var det første landet IKEA etablerte seg i utenfor Sveriges landegrenser, så det er absolutt tette bånd her også, understreker han. Å fylle 50 år i Norge er en stor bragd for IKEA, og i følge Peter Waern har de allerede feiret: Vi hadde noen veldig gode tilbud, men vi bestemte oss for at mesteparten av «kalaset» skulle foregå internt med våre medarbeidere, avslutter han. 8 Oslo Handelskammer chamber. no 9

6 Tema å lykkes i Sverige Foto IStOCK Foto DANSKE BANK For nordmenn er klokkeslett en cirka-tid Rett over grensen har Rödins Trävaru handlet med norske firmaer i titalls år. Nå er de det eneste store familie-eide sagbruket som finnes i Jämtland. Min far startet en enkel, liten bedrift i 1958 som forsørget det lokale markedet, halvparten av trevarene var furu og halvparten gran, forteller leder Gunnar Rödin i Rödins Trävaru, som holder til i Svenstavik i Jämtland fylke. I dag, 55 år senere, har sagbruket vokst enormt. Produksjonen er nå på cirka kubikkmeter i året, og 80 prosent av varene eksporteres. Nærmere 40 ansatte i industri, administrasjon og råvareavdeling omsetter for 200 millioner kroner. Sammen med Nord- Afrika, er Norge det største enkeltmarkedet. Norske kunder er lojale og jeg opplever at personkjemien mellom oss er god. I 40 år har vi gjort forretninger med norske kunder, særlig i Trøndelag, sier Rödin. Trevarene er av solid kvalitet og ressursene er fornybare. Forandringene har likevel vært store i løpet av alle de årene Rödin har handlet med norske kunder. Før var kundene små bedrifter, i dag er de kjøpt opp og fusjonert. I denne bransjen er mange blitt store kjeder. Før kunne du forhandle direkte med samme person, nå er alt blitt mer profesjonelt Gunnar Rödin Rödins Trävaru og stort, sier han. Relasjonene har hele veien vært god med kund ene over grensen, svensker og nordmenn snak ker samme språk og forstår hverandre godt, forteller Rödin. Likevel har han merket seg de små forskjellene, som kan skape komiske misforståelser. Nordmenn er ikke like punktlige som oss. Når vi avtaler et klokkeslett, er det viktig å holde det. Men for nordmenn er et klokkeslett en cirkatid. En annen ting er ferie: Nordmenn verner om påsken, mens vi verner om elgjakten. Og arbeidstiden Rödin ler. Nordmenn kan nesten ikke nås etter klokken tre, mens vi er vant til å jobbe utover ettermiddagen. Men nordmenn starter ofte arbeidsdagen tidligere enn oss. For å unngå misforståelser, uansett hvor små eller uskyldige de er, har Rödin ansatt en norsk selger som sitter i Trøndelag og holder kontakten med de norske kundene. Det har vært et lurt trekk. Det har gjort kontakten med de norske kundene enda bedre, sier han. Selv om salget er godt og kundene er lojale, er det likevel tøffe tider, bemerker Rödin. Som mange andre eksportbedrifter, kjemper vi også mot en sterk kronekurs. Hvis kronen bare varierer med 50 øre mot euroen, gjør det store utslag for oss. Hvordan er konkurransen på markedet? Da jeg startet var det andre sagbruk i området. I dag har de enten lagt ned, gått konkurs eller blitt kjøpt opp, og nå er vi det eneste sagbruket i Jämtland. Vi er helt ensomme her, sier Rödin. Midt i finanskrisen, mens bransjen så nedleggelser og permitteringer rundt seg, investerte familiebedriften 60 millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg. Gunnar Rödin har beholdt troen og roen i en krevende tid. I dag ser han at investeringene har båret frukter. Du må være optimistisk og se framover. Det er noe av det som gjør denne jobben så spennende, sier han. Rödins Trävaru Sagbruk i Sør-Jämtland, etablert i prosent av varene eksporteres, hvorav halvparten til Norge Familiebedrift, Gunnar Rödin tok over etter sin far, Eivind Ikke undervurder forskjellene! Søker du lykken hos søta bror har du bedre mulighet til å lykkes enn bedrifter fra andre land. Men det finnes fallgruver for nordmenn i Sverige også. Av Sören Schelander, Danske Bank Kulturforskjellene mellom norsk og svensk næringsliv er små. Vi forstår hverandre godt både språklig og kulturelt, sier Sören Schelander som er banksjef i Danske Bank i Göteborg. Han har mange års erfaring med å hjelpe norske bedrifter inn på det svenske markedet. Forutsetningene er bedre enn for bedrifter som kommer fra andre land. Til og med Danmark, mener Schelander. Derfor kan det være lett å undervurdere at det finnes forskjeller. Liten tue kan velte stort lass Svenskene er vant til at forretningsplaner er grundige, velfunderte og systematiske. Det kan norske bedrifter lære av. De jeg har jobbet med er i hovedsak dyktige forretningsfolk med mye bransjekunnskap. Men mange kan utrede business caset sitt bedre. Den første analysen kan bli enda grundigere, utdyper Schelander. En annen tendens er at virksomheter drøyer for lenge før de søker lokal bistand og råd. Blant annet er det viktig å ha et godt nettverk Sören Schelander Banksjef, Danske Bank for å forstå hvordan det svenske klimaet fungerer. Noen gjør klart for mye på egen hånd før de tar kontakt med for eksempel advokat og banken. Ikke bare for å ordne det formelle. Husk at vi også kan bistå med relevante kontakter, sier banksjefen. Bommet på handlevaner Det er flere eksempler på at norske bedrifter har slitt med å få fotfeste i nabolandet de siste årene. Innen varehandel er barneutstyrskjeden Barnas Hus ett av dem. De har nå lagt ned butikkene sine i Sverige. Vi gikk for hurtig inn i Sverige og hadde for store vekstplaner. Kunnskapen om det svenske markedet var ikke god nok, og vi bommet på gjennomføringen. Dette har mange norske varehandelsbedrifter brent seg på. Det er stor forskjell på norske og svenske handlevaner, sa selskapets økonomidirektør om feilsatsingen til E24 i august. Bidrar med kompetanse og tjenester Schelander vil gjerne ha kontakt med virksomheter som ønsker seg inn i Sverige. Er du kunde i Danske Bank i Norge, er det en enkel sak å bistå både med råd og relevante tjenester. Ta kontakt med din norske rådgiver hvis du vurderer å gjøre forretning i Sverige. Enten du skal selge en vare eller om du vurderer andre måter å etablere forretning på. Som én av Nordens ledende banker har vi kjernekompetanse på å hjelpe våre kunder inn i nye markeder også det svenske.. Vi gikk for hurtig inn i Sverige og hadde for store vekst planer. 10 Oslo Handelskammer chamber. no 11

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer 02 MERCUR 2014 Møt våre medlemmer JEG VAR DØD! Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt! Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer