MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love"

Transkript

1 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love

2 Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige for tur som tema i Mercur. Norge er Sveriges er største eksportmarked og vårt 4. største. Den svensk-norske samhandelen er på over 200 mrd. Sverige er jo også vårt nærmeste EU-marked, og vi på handelskammeret anbefaler nesten alltid et norsk firma å starte med Sverige som første eksportland. Det ligger nær, det er ingen store språkproblemer, det er mindre kostbart å feile etc. Ja, det er faktisk en del kulturelle forskjeller og de bør man kjenne, men i det store og hele blir norske firmaer godt mottatt i Sverige. Kort sagt kan man si at Sverige er et planeringssamfunn med mange «sammanträden», «ordning och reda», mens Norge er mer preget av skippertak og raskere beslutninger. Men det viktigste for ethvert firma som vurderer et utenlandsk marked for sine produkter eller tjenester, er å gjøre en skikkelig markedsundersøkelse først! Dette utelater dessverre altfor mange, og det går som oftest ikke bra! Du trenger å finne ut om det overhodet er et passende marked for deg, og hvordan det ser det ut mht. størrelse, distribusjonskanaler, priser, konkurrenter m.m. I OHK har vi mye erfaring med markedsundersøkelser og kan hjelpe norske og svenske firmaer med dette - raskt og rimelig! Svenskene begynner å våkne når det gjelder vårt enorme olje, gass og offshoremarked, og vi har kontakt med mange svenske firmaer som ønsker å bli underleverandører. Ellers uttalte den svenske handelsminister Ewa Bjørling nylig at hun syns vår nye importtoll på ost og kjøtt er «løjlig» og er opprørt over at Norge i ord er en stor forkjemper for mer frihandel, men i gjerning gjør det motsatte selv. Det må vi nok leve med! Handelskammeret har en spennende møte- og kurshøst foran seg. Vi har allerede nesten fylt opp et kurs om E-marketing, og vi har vårt populære International Forum den 26. sept som skal presentere IKEA og deres 50 år i Norge. Varehuset på Slependen var IKEAs første utenlandsetablering. Senere i høst presenteres Statoil som verdens største offshore/olje/gass-produsent med virksomhet i 40 land. Dette er nettverksmøter der du etter foredraget både kan møte ambassade-representanter fra ulike land og andre medlemmer og knytte nye kontakter. Vi har også et stort «Møt Sverige» event den november hvor du kan møte 150 svenske bedrifter fra grenseregionen Värmland. Så mitt råd er å delta på våre arrangementer: Få faglig påfyll og nye kontakter som kan gi deg enda bedre resultater! Håper å se deg i høst! Lars kåre LEGERNES Adm. direktør 4 To Sweden with love Innhold 02 Leder 03 Ulikhetene er flere enn vi liker å tro 04 To Sweden with love 05 Å lykkes i Sverige 06 Negativt å prioritere karrieren i Norge 07 Din venn ved grensen 08 Evigung jubilant 10 For nordmenn er klokeslett en ca-tid 11 Ikke undervurder forskjellen! 12 Internasjonal handel 14 Møt våre medlemmer 15 Aktuelt fra Oslo Handelskammer 16 Kalender Utgiver Oslo Handelskammer Postboks 2874 Solli NO-0230 Oslo tlf faks e-post Produksjon DG Communication AS dgcom.no Art Director Irene Arnestad Redaksjonen Ansvarlig redaktør Lars-Kåre Legernes Redaktør Eva Hestnes Journalist Lasse Lønnebotn Trykk/opplag Datagraf/1000 Forsidefoto Nordic Choice Hotels Foto Reitangruppen Foto ISTOCK Ulikhetene er flere enn vi liker å tro Dette mener Rune Mørck Wergeland, styreleder i Norsk- Svensk Handelskammer. Men Norge og Sverige har tette bånd, et godt næringslivssamarbeid og en økende handel. Handelskammeret skal være et møtested for norsksvensk næringsliv, forvaltning og politikk, og bidra til å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge, sier Wergeland. Frokostmøter, seminarer og konferanser. Aktuelle temaer for det svensk-norske næringslivssamarbeidet. Slik bidrar handelskammeret til å skape gode relasjoner, enten det handler om vei og jernbane, innsikt i en spesiell bransje eller varsel om potensielle snublesteiner ved grensen. Siden stiftelsen i 1992 har handelskammeret vært en viktig støttespiller for flere hundre medlemsbedrifter. Vi så et behov for kontakt mellom svenske og norske virksomheter, ikke minst fordi ulikhetene er flere enn vi liker å tro. Vi er så like at vi ikke oppdager ulikhetene, Rune Mørck Wergeland Styreleder Norsk-Svensk Handelskammer sier Wergeland. Ulikhetene handler om kultur, språk og lovverk, forteller han. Ofte kan det virke som små, ubetydelige forskjeller, men som likevel kan gi motparten feil oppfatning. Hvis nordmannen sier at han «ikke har anledning til å møte», tror svensken at han ikke gidder å møte, for eksempel. Svensker starter gjerne arbeidsdagen litt senere, men jobber utover ettermiddagen. Nordmenn gjør det motsatte. En nordmanns taushet i et møte kan bety «jeg er enig», mens en svenskes taushet kan bety «jeg har ikke bestemt meg». Problemet er gjerne at man tar utgangspunkt i seg selv og sin kultur, og ikke enser helt forskjellene. Pendlere mellom Norge og Sverige opplever også det ulike lovverket i Norge og Sverige, forteller Mørck Wergeland. Tollreglene er forskjellige, og trygd og arbeidslivssystemet bygd opp på forskjellig vis. Snublesteinene er ofte at du tar det for gitt at mye er likt i begge land. Men hvis du driver et firma som vil etablere seg over grensen, må du gjøre en del forberedelser. Du kan kontakte Norsk-Svensk Handelskammer, og kan ikke vi hjelpe så vet vi hvem som kan, sier han. Toll, moms og særnasjonale regler nevnes oftest som mulige hindringer for en økende grensehandel mellom Norge og Sverige, ifølge en rapport utført av Kommerskollegium 2013, et svensk handelsorgan. Ulikhetene til tross, den norsk-svenske handelen er økende. I 2012 eksporterte Sverige varer til Norge for 68 milliarder kroner, 9,5 prosent av den totale eksporten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norge har danket ut Tyskland som Sveriges største handelspartner. Motsatt vei eksporterte Norge varer til Sverige for 59 milliarder norske kroner, 8,4 prosent av den totale eksporten. I tillegg er det en stor eksport av tjenester, særlig fra Sverige til Norge, og en stadig større pendling. Nordmenns private grensehandel på svenskesiden øker også enormt og utgjør nå rundt 12 milliarder kroner i året. Men selv om samhandelen tilsynelatende er god, har en ting endret seg radikalt. Norge er ikke lenger lillebror rent økonomisk, og likeverdigheten kan i blant være overraskende jo lenger øst du kommer i Sverige. Sverige er fortsatt en imponerende industrinasjon med lange tradisjoner. Men nå får vi svensk arbeidskraft til Norge, mens Sverige får kapital fra Norge. Norsk-Svensk Handelskammer Eksport til Sverige 2012: 59 milliarder kr Import til Norge 2012: 68 milliarder kr Nordmenns private grensehandel: 12 milliarder kr Norge er Sveriges største handelspartner 2 Oslo Handelskammer chamber. no 3

3 Foto Reitangruppen Robert, pappa Odd og Magnus Reitan trekløver med suksess! To Sweden with love Med vinnervilje, offensiv satsing og arbeidsglede i bunn, har Reitan Convenience kapret en fjerdedel av det svenske servicehandelsmarkedet. Hemmeligheten bak suksessen? Høy kompetanse og verdibasert drift. P ressbyrån, 7-Eleven og Shell. Tre store aktører som klinger godt i ørene på svenske forbrukere. Her får de sine «bullar», sine aviser, magasiner og bøker, samt et stort utvalg av mat og drikke. Bak står norske Reitan Convenience. Vi skal være Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelsselskap, og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Erfaringene i Sverige er så langt gode, og vi er per i dag landets ledende aktør innen såkalt «convenience» gjennom Press byrån, 7-Eleven og Shell/7-Eleven, sier administrerende Reitan Convenience Én av fire forretningsområder i Reitangruppen Har markedsledende posisjoner i syv land, inkl. Sverige Pressbyrån, 7-Eleven og Shell/ -7- Eleven er store aktører i det svenske markedet 13,4 milliarder kr. i omsetning i 2012 MAGNUS ReitaN Administrerende direktør i Reitan Convenience direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan. I 2012 omsatte Reitan Convenience for 4,2 milliarder norske kroner i Sverige, med en markedsandel innen servicehandelen på 25 prosent, hvis man ser bort fra fast food- og kafévirksomhet. I 2013 forventes både veksten og markedsandelen å øke. En kjede som Pressbyrån har alene over kundebesøk hver dag. En tydelig forretningsidé ligger bak driften: Alle våre handelskonsepter drives på franchisebasis, noe som er med på å skape eierskap og egeninteresse for våre kjøpmenn. Disse prinsippene ligger i bunn for all vår virksomhet i syv land, og er også førende for driften i Sverige. Men den største suksessfaktoren, forteller Reitan, er menneskene. Mennesker med høy kompetanse og sterke, indre verdier er kriteriene for suksess. Vi driver verdibasert. Våre åtte verdigrunnlag er styrende for alt vi sier og gjør. Vi jobber også kontinu erlig med å videreutvikle både det verdibaserte leder skapet og våre medarbeidere, slik at folk kan ta egne beslutning er, få stort ansvar, og ha det morsomt og lønnsomt på jobb, sier han. De åtte verdigrunnlagene han refererer til, handler i hovedsak om å ha en tydelig forretningsidé, følge den til punkt og prikke, og opptre med moral og en positiv og optimistisk innstilling. Vi opplever at vår filosofi kan overføres til andre markeder enn det norske med stor suksess. I Sverige er det litt andre produkter som selges, men det er også ulikheter fra region til region i Norge. I Sverige er «kanelbulle» en slager, mens lokalt i Norge er pølse i vaffel en vinner, sier Reitan. Og suksessen i nabolandet ser ut til å fortsette, forteller han: Veksten i Sverige etter at Reitan tok over selskapene har vært svært sterk, med flere titalls prosenter i vekst, og kjedene har tatt markedsandeler nesten hvert år. Pressbyrån er et veldig sterkt merkenavn i Sverige. Nøkkelen til dette er historien til selskapet, posisjoneringen av merkevaren, og tydelighet på hva man kan aller best. Kundene vet at Pressbyrån leverer lett tilgjengelig mat og drikke av høy kvalitet og internasjonale aviser og magasiner, samt bestselgende bøker. Mens Reitan har hatt suksess med Rema 1000 i Danmark, tenkes det foreløpig annerledes i Sverige på dagligvaremarkedet. Reitangruppen eier 15,6 prosent i Axfood, som bedriver dagligvarehandel i Sverige, blant annet gjennom Willys, Hemkjøp og PrisXtra. Vår vekst i Sverige skal i første rekke skje gjennom videreutvikling av eksisterende konsepter, sier Reitan. I et tøffere arbeidsmarked, opplever Reitan at de ansatte blir lenger i jobbene enn i Norge: Det er også enda flere søkere til ledige stillinger der. Selv om bransjen generelt står overfor flere utfordringer, opplever vi en fortsatt tilstrømming av kompetente og motiverte medarbeidere, noe som selvfølgelig er svært positivt og verdifullt for våre kjeder og konsepter. Foto nordic choice hotels Å lykkes i Sverige Velkomsten var lunken da Petter Stordalen og Nordic Choice ville etablere seg i Sverige. Men Stordalen hentet fram den gamle jordbærselgeren i seg og nektet å gi opp. I dag er Nordic Choice landets største hotellkjede. D et handler om å se muligheter framfor begrensninger. Og ikke slå seg til ro med et nederlag, sier Petter Stordalen, investor og eier av hotellkjeden Nordic Choice. For noen år siden ønsket Stordalen å utvide hotellvirksomheten, han så mot Sverige, Stockholm og Gøteborg. Men det første møtet med «Söta bror» var alt annet enn søtt. Da vi kom til Stockholm var det ingen som ønsket oss velkommen. Vi slapp ikke til. Men i god Nordic Choice-ånd nektet vi å gi opp. I mangel på tomter og hotell til salgs, kjøpte vi luften over en motorvei på Söder. Prislappen var 100 millioner. Vi bygde et dekke over motorveien og plasserte et hotell på kvadratmeter og 500 rom. Det ble starten på en formidabel reise, sier han. Reisen pågår ennå. I dag er Nordic Choice Sveriges største hotellkjede målt i antall hoteller og ekspansjonen fortsetter: I Stockholm, som øker befolkningen med i året, åpnet han nylig Quality Hotel Friends (400 rom), utvidet Globen (300 rom) og kjøpte opp luksushotellet Amaranten (467 rom). Målet er en markedsandel på 25 prosent i Sverige. Vi har mye å lære av Sverige. Svenskene har skapt et industrieventyr, og det er ingen tilfeldighet at noen av Europas sterkeste merkenavn kommer derfra. Svenskene er eksperter på planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter. Samtidig ligger det et lydighets-gen plantet i det svenske folkedypet. Her er det «ordning och reda». Det er et av de få forretningskulturer der et handslag fortsatt er et handslag. Sverige er et fantastisk land å investere i, og jeg har stor tro på at reiselivsnæringen vil vokse i tiden fremover. I forbindelse med åpningen av Clarion Hotel Post i Gøteborg, var Västsvenska Handelskammaren en viktig samarbeidspartner. De beste byene i Europa er de som klarer å skape spennende møteplasser. Det var også min drøm for Gøteborg. Väst svenska Handelskammaren har vært en viktig samarbeidspartner, og på Clarion Hotel Post har vi deltatt i debatter og skapt nettverk, samt tilbudt dem Tema å lykkes i Sverige I mangel på tomter og hotell til salgs, kjøpte vi luften over en motorvei på Söder. å bruke hotellet til annet arbeid. Sammen har vi klart å vise frem «det nye Gøteborg», en av Skandinavias mest spennende destinasjoner. Transport- og reiselivsbransjen står for store globale klimautslipp, hva gjør du for å redusere dem? For meg er det å ta ansvar noe helt grunnleggende, det handler om hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hva jeg står for. Som Nordens største hotellkjede har vi et stort ansvar. I Nordic Choice rapporterer vi på det vi kaller «trippel bunnlinje»: Økonomi, samfunnsansvar og miljø. Å ha balanse i alle tre regnskapene er viktig. Sammen med sin kone, Gunhild Stordalen, har han også opprettet Stordalen Foundation, en stiftelse som støtter organisasjoner som jobber for bedre klimaløsninger. Stordalen Foundation står bak GreeNudge, som samarbeider med forskningsinstitusjoner, organisasjoner og næringsliv for å skaffe ny kunnskap om tiltak til positiv klimagevinst for bedrifter. Med stor rikdom følger stort ansvar. Det kjenner jeg på hver dag, sier han. Føler du noe ansvar for å bidra til verdiskapning i Sverige, som sliter med ledighet og lav vekst? Jeg føler et ansvar for å gjøre det beste ut av ressursene og mulighetene jeg har fått, og for å gi tilbake mer enn jeg får. Hvor mye er det igjen av 12-åringen Petter som ble kåret til «beste jordbærselger i Porsgrunn»? Som 12-åring lærte jeg jordbærfilosofien: Å selge de bæra du har. Det er en liten filosofi, men rommer store ideer, drømmer og ambisjoner. Det handler om å starte hver dag med trua på å lykkes. Suksess er ikke noe du har, det er noe du har hatt og kanskje får igjen. Det er 12-åringen i meg som hver dag streber etter å nå nye høyder. Nordic Choice Nordens største hotellkjede 170 hoteller i Skandinavia og Baltikum Har de siste årene renovert og bygget en rekke hoteller i Sverige, som det ærverdige, gamle posthuset i Gøteborg 4 Oslo Handelskammer chamber. no 5

4 Tema å lykkes i Sverige Regelverket er komplisert, ikke minst fordi Sverige er med i EU og Norge ikke. Foto istock Negativt å prioritere karrieren i Norge Det stilles lavere krav til ansatte, få bryr seg om firma resultatet og karriereklatrere blir uglesett. Sarah Ouakim i karriere- og rekrutteringsbyrået Monster ble slått i bakken av kultur - forskjellene da hun flyttet til Oslo fra Stockholm. Da Sarah Ouakim skulle flytte fra Stockholm for å jobbe i Oslo, reagerte venner og kolleger slik: Jobbe i Norge? Det er vel som i Sverige, bare mindre? De fleste hadde en gammeldags tankegang om Norge som lillebror. Jeg ble nesten advart mot å jobbe i Oslo, noen mente det var dårlig for karrieren min, sier Sarah, som er sjef for Monster i Norge. Monster er et verdensomfattende karriereog rekrutteringsbyrå med tilstedeværelse i over 50 land. Når firmaer er på jakt etter kompetanse, kan Monster bistå med å finne den rette kandidaten, verden over. Med 81 millioner registrerte kandidater på verdensbasis, som for eksempel i olje- og gassbransjen, har de den største databasen av alle på rekrutteringsmarkedet. I Norge, hvor Monster har gjenopptatt sine aktiviteter de siste to årene, har de bygget opp en database med tilgjengelige kandidater. Jeg pleier å si at «det er firmaene som er våre betalende kunder, men jobbkandidatene er vår rikdom», sier Sarah. Sarah Ouakim Daglig leder, Monster Norge Hun har utdannelse fra blant annet Harvard Business School og jobbet fem år for Monster i Stockholm, før hun flyttet til Oslo. Det tok ikke lang tid før hun oppdaget kulturforskjellene mellom det svenske og norske arbeidsmarkedet. I Norge har ikke selskaper det samme hastverket med å lykkes. I Sverige er det et stort press på å være best, mens i Norge er det ikke det samme fokuset på det, sier hun, og fortsetter: Resultatoppfølgingen er heller ikke like nøye i Norge som i Sverige. Har du vært på jobben og gjort ditt beste, holder det selv om du ikke lykkes. Du mener at det svenske arbeids markedet stiller større krav til de ansatte? Ja, det er min erfaring. I tillegg er det nesten negativt å prioritere karrieren i Norge, jobben er noe du har ved siden av privatliv og familieliv. Hvis jeg sitter på kontoret og jobber klokken sju på kvelden, kan noen komme og si at jeg må lære å si «nei». Men jeg skryter gjerne av å være karrierekvinne, jeg klarer å ha et privatliv og familieliv likevel. Har du klart å ta med deg arbeids kulturen fra Sverige til Monster i Norge? Vi er godt på vei. Vi har bygget opp et nytt team, med internasjonal erfaring og kunnskap om ulike stillinger. Vi rekrutterer internasjonalt og stiller høye krav til våre ansatte. Hva er det viktigste du har lært etter to år på det norske arbeidsmarkedet? Jeg lærer nye ting hver dag. Jeg har lært viktigheten av nettverk. For å lykkes som arbeidstaker i Norge, er det viktig å ha et godt nettverk. Så har jeg lært verdien av å dyrke din personlige merkevare. Hver og én har sitt personlige «brand» som du må markedsføre og selge, det innser jeg mer og mer. Aldri angret på at du flyttet fra Stockholm til Oslo? Hun ler kort, så sier hun: «Absolut inte!» Monster Ledende aktør innen rekruttering verden over Finner den rette kandidaten til bedriftenes kompetansebehov Har over 80 millioner registrerte kandidater på verdensbasis Foto nyebilder.no/tollvesenet Din venn ved grensen Det er en grunn til at det står tull på skiltet ved svenskegrensen. Norske selskaper som vil inn i Sverige opplever utfordringer med moms og toll. Men KGH og Marie Svahn står klar til å hjelpe. Fra et kontor i Strømstad hjelper hun og kollegene utenlandske selskap som selger varer eller tjenester i Sverige. De bistår med håndtering av toll, momsregistering, HR, etablering og alt fra enkelt regnskap til årsoppgjør. 75 prosent av våre kunder er uten landske, og av dem er prosent norske, sier Svahn. Hun forteller at selskaper som tror grensehandelen er en enkel sak, ofte går på en smell. Det er en jungel av lover og regler ved grensen, men KGH kan sørge for at det går raskt, enkelt og korrekt for seg. Det første vi gjør med en kunde, er å ta en innledende prat om hva de vil. Deretter gir vi råd om hvilken type regi strering de bør ha, hvordan vi kan utføre denne, og vi forteller hvordan vi også kan utføre regnskap og årsoppgjør, sier Svahn. KGH startet som en konsekvens av at stadig flere norske selskaper sto fast ved svenskegrensen. Gründeren Karl Gerhard Hansson, som på 1960-tallet bodde ved grensen, så alle lastebilene som sto timevis i kø i tollen og tenkte at Marie SVAHN KGH Customs Services det trengtes en mellommann. Han etablerte KGH, som skulle jobbe som bindeledd mellom tollmyndighetene på den ene siden, og importører og eksportører på andre siden. Målet var å lage enklere prosedyrer for grensepassering. I dag er momsregistrering og etableringsformer som kundene ofte kommer til A&Vavdelingen med, forteller Svahn. Regelverket er komplisert, ikke minst fordi Sverige er med i EU og Norge ikke. Norge inngår jo ikke i den frie flyten av varer og tjenester som er i EU. Hvis et selskap vil etablere seg i Sverige, er det enklere og noen ganger nødvendig å registrere seg i et EU-land først. Men bildet kan kompliseres av flere faktorer, sier hun. Et norsk selskap kan for eksempel ha ansatte som bor og jobber i to land, hvilket land skal da få nytte av arbeidsgiveravgift og skatt? Og hva med maskinelle ressurser? Toll relaterte problemer og iblant skatteloven er de største hindrene for en økende handel mellom Norge og Sverige, sier Svahn. Hver sak er unik og hvis kunden ikke kjenner reglene, så kan vi finne ut av det. Vi har gjort dette i 50 år og har hjulpet mange norske selskaper, sier Svahn. Ovnprodusenten Jøtul og sjømatkonsernet Marine Harvest er to norske kunder som har dratt nytte av KGHs kompetanse. Jøtul hadde behov for å forenkle sine tollprosedyrer og spare utgifter på forhåndsbetalt moms, og KGH bistod Jøtul med å registrere for moms i Sverige som første EU-land, og dermed redusere utgiftene. Også Marine Harvest, som tilbyr sjømat til mer enn 70 forskjellige markeder, hadde behov for rask og sikker tolldeklarering inn i EU. KGH tok seg av tollklareringen med minimum av problemer, og minst like viktig for sjømaten: Med få stopp underveis. Og hvordan gikk det med firmaet som sto på grensen og ringte desperat etter hjelp? Vi bidro til å løse saken fort. Vi skaffet firmaet et EORI-nummer på noen timer, og de kunne passere grensen. Resten av papirarbeidet kunne vi ta i etterkant. Vi er alltid innstilt på å gjøre det vi kan på kort varsel, det er en del av jobben, sier Svahn. KGH-konsernet En uavhengig leverandør av spedisjonstjenester, momsrepresentasjon og konsulenttjenester ved grensehandel Tilbyr tjenester over hele Europa og via partnernettverk globalt Arrangerer flere kurs om EUs moms- og tollbestemmelser for norske bedrifter som vil over grensen til Sverige Tilbyr konsultasjoner og tjenester når det gjelder moms, skatt, HR og regnskap 6 Oslo Handelskammer chamber. no 7

5 Tema å lykkes i Sverige Det er ikke plass til store egoer i IKEA! Foto IKEA Foto IKEA Evig ung jubilant IKEA har i år vært 50 år i Norge og nordmenn elsker IKEA! Country Business Navigation Manager i IKEA Norge, Peter Waern, fremhever evnen til å fornye seg som en viktig grunn til at de har lykkes så godt. Helt siden Ingvar Kamprad grunnla IKEA på 1940-tallet har evnen til å komme på nye løsninger vært sentralt i utviklingen av firmaet, sier han. Som et eksempel er maten som serveres på IKEA i dag en helt sentral del av konseptet, men selve ideen kom etter at Ingvar så det var mange sultne mennesker som stod i kø. Han ville ikke at kundene skulle handle hos ham på tom mage. Ettersom møbelhusene vokste i popularitet ble det også ganske vanskelig for medarbeiderne å levere ut møblene til kundene i et raskt nok tempo. Her startet ideen Peter Waern Ikea Norge om et selvbetjent varehus, som gjør at både IKEA og kundene sparer tid og penger. Vi prøver å holde fast ved nytenkning og innovativ problemløsning etter hvert som vi vokser. Hele IKEA-sortimentet er selve identiteten vår. Hele tiden lever vi av å være på utkikk etter bedre løsninger for å hjelpe folk flest. Dette vil alltid være kjernen av hva vi driver med. Hvis vi ser på varehus i og utenfor IKEAgruppen, har vi nå 345 varehus i 42 markeder, sier Peter Waern. Planen vår er å doble vår totale omsetning innen 2020, som igjen vil generere massevis av nye jobber. Bare i 2012 ansatte vi 8000 flere enn det vi gjorde året før. Selv om vi planlegger flere varehus på verdensbasis fokuserer vi også på å forbedre de vi allerede har. IKEA har varehus over hele verden, og man kan undre seg om konseptet må tilpasses i enkelte land. Noen steder gjør vi spesifikke endringer, begynner Peter. Spisepinner på det japanske markedet er ett eksempel. Egentlig er dette en veldig liten del av vårt totale sortiment, ettersom det meste av møbler og tilbehør fungerer de fleste steder. Her har han førstehånds erfaring: Da jeg var med på å starte opp IKEA på det japanske markedet var det mange japanske kollegaer som innledningsvis var veldig skeptiske. De trodde ikke på suksess med mindre IKEA tilpasset seg til den lokale måten å gjøre forretninger på. Vi brukte mye tid på å formidle hvor IKEA kommer fra, vårt konsept og våre verdier. Ettersom japanerne sammenliknet og evaluerte dette, viste det seg at verdiene til IKEA faktisk var ganske i tråd med de japanske. Slik var det også når vi åpnet i Norge i Da våget vi ikke å snakke om at IKEA var svensk i frykt for hva nordmenn ville tro om å handle fra en svensk leverandør. Vi kalte oss Norsk Møbel-IKEA AS. Det viste seg at frykten var ubegrunnet, for da vi åpnet i gamle Hotel Bellevue på Nesbru måtte vi stenge to timer før oppsatt stengetid fordi det var tomt for varer. Siden den gang har også fasadene på vare husene blitt blågule, og nordmenn flest har omfavnet konseptet, identiteten og opphavet vårt. Møbelgiganten er i stadig vekst, og neste år åp ner de sitt første varehus i Kroatia. India er et annet marked med stort po tensi ale i fremtiden, men på det nåværende tidspunkt er vi helt i startfasen for vår satsning akkurat der, påpeker han. Peter beskriver nærmere bedrifts kulturen i IKEA: Hovedtanken er at vi vil gi jordnære og ærlige mennesker muligheten til å vokse både på det profesjonelle opg personlige plan. Bedriftskulturen vil jeg kalle typisk skandinavisk, med en flat organisasjonsstruktur og et forhold til sjefen som er bygget på åpenhet og dialog. Han legger vekt på at denne lederstilen har fått et større fotfeste i USA og Canada de siste årene. Det er nettopp denne åpenheten som er så verdifull for oss. Gode ideer kommer fra forskjellige plan og avdelinger i firmaet vårt, fra salgspersonen i teppeavdelingen til logistikkmedarbeideren. Det er ikke bare vi som selskap som vokser på dette, men også hver enkelt ansatt. Han mener det ville være vanskelig med en like stor gevinst hvis de hadde vært organisert rent hierarkisk: Det er ikke plass til store egoer i IKEA. Det viktigste er hva vi klarer å skape sammen, ikke alene. Møbelproduksjonen er enorm, og de aller fleste nordmenn har flere ting hjemme som er kjøpt i ett av de store varehusene. Her har IKEA valgt å ta et tydelig standpunkt: Å holde på med noe som er bærekraftig er en viktig del av hva vi holder på med. Det er også en av hjørnesteinene i vår langsiktige forretningsplan. «People and Planet Positive» er navnet på bærekraftstrategien vi lanserte tidligere i år. Vi vil at flere skal ha muligheten til å leve mer miljøvennlig hjemme, og samtidig sørge for at vi skaper et bedre liv for mennesker og samfunn som er berørt av vår virksomhet, forteller en engasjert Peter Waern. Så hvordan er egentlig IKEAs popularitet i Sverige kontra Norge, undrer vi. Heldigvis er vi populære i begge marked, men ettersom IKEA opprinnelig kommer fra Sverige har vi naturligvis en dypere forankring der, forklarer han. En del av vår forretningskultur er jo da også en direkte konsekvens av våre svenske røtter, tradisjoner og verdier. Svenskene er tettere knyttet til oss og hva IKEA står for. Han kommer med et eksempel: Når vi får negativ omtale er dette spesielt merkbart. Det er nesten overveldende hvor mange som tar oss i forsvar når slike situasjoner oppstår. Vi skal heller ikke glemme at Norge var det første landet IKEA etablerte seg i utenfor Sveriges landegrenser, så det er absolutt tette bånd her også, understreker han. Å fylle 50 år i Norge er en stor bragd for IKEA, og i følge Peter Waern har de allerede feiret: Vi hadde noen veldig gode tilbud, men vi bestemte oss for at mesteparten av «kalaset» skulle foregå internt med våre medarbeidere, avslutter han. 8 Oslo Handelskammer chamber. no 9

6 Tema å lykkes i Sverige Foto IStOCK Foto DANSKE BANK For nordmenn er klokkeslett en cirka-tid Rett over grensen har Rödins Trävaru handlet med norske firmaer i titalls år. Nå er de det eneste store familie-eide sagbruket som finnes i Jämtland. Min far startet en enkel, liten bedrift i 1958 som forsørget det lokale markedet, halvparten av trevarene var furu og halvparten gran, forteller leder Gunnar Rödin i Rödins Trävaru, som holder til i Svenstavik i Jämtland fylke. I dag, 55 år senere, har sagbruket vokst enormt. Produksjonen er nå på cirka kubikkmeter i året, og 80 prosent av varene eksporteres. Nærmere 40 ansatte i industri, administrasjon og råvareavdeling omsetter for 200 millioner kroner. Sammen med Nord- Afrika, er Norge det største enkeltmarkedet. Norske kunder er lojale og jeg opplever at personkjemien mellom oss er god. I 40 år har vi gjort forretninger med norske kunder, særlig i Trøndelag, sier Rödin. Trevarene er av solid kvalitet og ressursene er fornybare. Forandringene har likevel vært store i løpet av alle de årene Rödin har handlet med norske kunder. Før var kundene små bedrifter, i dag er de kjøpt opp og fusjonert. I denne bransjen er mange blitt store kjeder. Før kunne du forhandle direkte med samme person, nå er alt blitt mer profesjonelt Gunnar Rödin Rödins Trävaru og stort, sier han. Relasjonene har hele veien vært god med kund ene over grensen, svensker og nordmenn snak ker samme språk og forstår hverandre godt, forteller Rödin. Likevel har han merket seg de små forskjellene, som kan skape komiske misforståelser. Nordmenn er ikke like punktlige som oss. Når vi avtaler et klokkeslett, er det viktig å holde det. Men for nordmenn er et klokkeslett en cirkatid. En annen ting er ferie: Nordmenn verner om påsken, mens vi verner om elgjakten. Og arbeidstiden Rödin ler. Nordmenn kan nesten ikke nås etter klokken tre, mens vi er vant til å jobbe utover ettermiddagen. Men nordmenn starter ofte arbeidsdagen tidligere enn oss. For å unngå misforståelser, uansett hvor små eller uskyldige de er, har Rödin ansatt en norsk selger som sitter i Trøndelag og holder kontakten med de norske kundene. Det har vært et lurt trekk. Det har gjort kontakten med de norske kundene enda bedre, sier han. Selv om salget er godt og kundene er lojale, er det likevel tøffe tider, bemerker Rödin. Som mange andre eksportbedrifter, kjemper vi også mot en sterk kronekurs. Hvis kronen bare varierer med 50 øre mot euroen, gjør det store utslag for oss. Hvordan er konkurransen på markedet? Da jeg startet var det andre sagbruk i området. I dag har de enten lagt ned, gått konkurs eller blitt kjøpt opp, og nå er vi det eneste sagbruket i Jämtland. Vi er helt ensomme her, sier Rödin. Midt i finanskrisen, mens bransjen så nedleggelser og permitteringer rundt seg, investerte familiebedriften 60 millioner kroner i et nytt produksjonsanlegg. Gunnar Rödin har beholdt troen og roen i en krevende tid. I dag ser han at investeringene har båret frukter. Du må være optimistisk og se framover. Det er noe av det som gjør denne jobben så spennende, sier han. Rödins Trävaru Sagbruk i Sør-Jämtland, etablert i prosent av varene eksporteres, hvorav halvparten til Norge Familiebedrift, Gunnar Rödin tok over etter sin far, Eivind Ikke undervurder forskjellene! Søker du lykken hos søta bror har du bedre mulighet til å lykkes enn bedrifter fra andre land. Men det finnes fallgruver for nordmenn i Sverige også. Av Sören Schelander, Danske Bank Kulturforskjellene mellom norsk og svensk næringsliv er små. Vi forstår hverandre godt både språklig og kulturelt, sier Sören Schelander som er banksjef i Danske Bank i Göteborg. Han har mange års erfaring med å hjelpe norske bedrifter inn på det svenske markedet. Forutsetningene er bedre enn for bedrifter som kommer fra andre land. Til og med Danmark, mener Schelander. Derfor kan det være lett å undervurdere at det finnes forskjeller. Liten tue kan velte stort lass Svenskene er vant til at forretningsplaner er grundige, velfunderte og systematiske. Det kan norske bedrifter lære av. De jeg har jobbet med er i hovedsak dyktige forretningsfolk med mye bransjekunnskap. Men mange kan utrede business caset sitt bedre. Den første analysen kan bli enda grundigere, utdyper Schelander. En annen tendens er at virksomheter drøyer for lenge før de søker lokal bistand og råd. Blant annet er det viktig å ha et godt nettverk Sören Schelander Banksjef, Danske Bank for å forstå hvordan det svenske klimaet fungerer. Noen gjør klart for mye på egen hånd før de tar kontakt med for eksempel advokat og banken. Ikke bare for å ordne det formelle. Husk at vi også kan bistå med relevante kontakter, sier banksjefen. Bommet på handlevaner Det er flere eksempler på at norske bedrifter har slitt med å få fotfeste i nabolandet de siste årene. Innen varehandel er barneutstyrskjeden Barnas Hus ett av dem. De har nå lagt ned butikkene sine i Sverige. Vi gikk for hurtig inn i Sverige og hadde for store vekstplaner. Kunnskapen om det svenske markedet var ikke god nok, og vi bommet på gjennomføringen. Dette har mange norske varehandelsbedrifter brent seg på. Det er stor forskjell på norske og svenske handlevaner, sa selskapets økonomidirektør om feilsatsingen til E24 i august. Bidrar med kompetanse og tjenester Schelander vil gjerne ha kontakt med virksomheter som ønsker seg inn i Sverige. Er du kunde i Danske Bank i Norge, er det en enkel sak å bistå både med råd og relevante tjenester. Ta kontakt med din norske rådgiver hvis du vurderer å gjøre forretning i Sverige. Enten du skal selge en vare eller om du vurderer andre måter å etablere forretning på. Som én av Nordens ledende banker har vi kjernekompetanse på å hjelpe våre kunder inn i nye markeder også det svenske.. Vi gikk for hurtig inn i Sverige og hadde for store vekst planer. 10 Oslo Handelskammer chamber. no 11

7 Internasjonal handel...boken for norske praktikere, enten de har på selger-, kjøper- eller transportør-hatten. Samhandelen Norge-Sverige - Få komplikasjoner, men ingen grenseløs handel Vi er nærmeste naboer. Vi er dessuten blant hverandres aller viktigste handelspartnere. På grensen nøyer vi oss med kun en grensestasjon for tollpassering i begge retninger hvilket er ganske ene stående internasjonalt. Av Olav Hermansen, Norstella AS Alt- i- ett- boken Incoterms 2010 fra Det Internasjonale handelskammeret, ICC, er et av verdens mest utbredte handelsregelverk. Her fordeles forpliktelsene ved vareforsendelser mellom selger og kjøper. Partene har 11 ulike leveringsbetingelser til disposisjon. Av Olav Hermansen, Norstella AS En norsk elektronisk tolldeklarasjon kan konverteres automatisk til en svensk innførsels deklarasjon og vice versa dersom man har de rette tillatelser. Samhandelen Norge- Sverige er generelt underlagt få betingelser og restriksjoner. Men de er der. Både Norge og Sverige er EØS-medlemmer. MEN Norge er ikke med i det institusjonelle samarbeidet i EU. Og derfor er det fremdeles tollgrenser å passere og tollprosedyrer å forholde seg til. På detaljnivå fra syvende tolltariff-siffer og utover er norsk og svensk (les EUs) tolltariff forskjellig. Det kan by på utfordringer, både for svensker og nordmenn. En hverdagsutfordring representerer de av trailersjåførene fra tredjeland som krysser våre grenser og tror at Norge også er EU-medlem. Derfor stopper de ikke på grensen. Hvis så skjer, kan en norsk eksportør fort få straffetoll og han eller speditøren blir dessuten belastet importmoms inn i Sverige som man ikke får igjen. Håndtering av moms i handelen Norge- Sverige er for øvrig et gjengangerproblem. En annen utfordring er at midlertidig innførsel av visse typer utstyr fra Sverige til Norge ikke kan gjøres ved hjelp av ATA-Carnet. Konkret gjelder det blant annet asfaltmaskiner, sementblandere og løftekraner. For svenske entreprenører med oppdrag i Norge innebærer det at de må deponere for moms og administrative avgifter ved innførsel av maskinene til vårt land. Det utgjør en betydelig ekstrakostnad. Dette framgår av rapporten «Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder», som ble utgitt av svenske Kommerskollegium i vår. Den kan du laste ned fra I rapporten synliggjøres også i hvor stor grad den norske landbrukslobbyen har lykkes med å legge hindringer i veien for fri handel med en rekke næringsmidler. Innførselstollen på melk fra Sverige og EU varierer således mellom 388 og 433 prosent, avhengig av fettinnhold. De populære svenske kjøttbollene ilegges en toll på 129,50 norske kroner per kilo. For mange ferske grønnsaker og rotfrukter er det såkalt sesongtoll. I mai og juni øker for eksempel tollen på «EU-tomater» med drøye to kroner kiloen. Selv om Norge har tollfrie kvoter ved import av en del næringsmidler har svenske bedrifter problemer med å nå fram i byråkratiet til Statens landbrukstilsyn og andre offentlige, norske kontrollinstanser. Når det gjelder tekniske standarder sier svenske firmaer at de har problemer med regler for lengde og vekt på lastebiler samt regler for lastepaller. Noen av problemene svenske bedrifter klager over i handel med Norge skyldes nok at man mentalt har å slå oss i hartkorn med EU- naboene Danmark og Finland. Men de befinner seg jo, i likhet med Sverige, innenfor samme «tollgjerde». Det virkelig nye med boken er de mange spørsmål ene fra næringsdrivende verden rundt om hvordan uttrykk og innhold i de enkelte leveringsbetingelsene er å forstå. Spørsmålene er hentet fra både og 1990-utgaven av Incoterms. Nettopp fordi spørsmålene i så stor grad kommer fra praktikere «med skoene på» er det lett å nikke gjenkjennende til problemstillingene som her reises. Selv om undertegnede har jobbet med Incoterms siden 1997 og har vært ute i et utall bedrifter, fra Flekkefjord i sør til Alta i nord og undervist om Incoterms har også jeg fått flere aha-opplevelser ved å gå i gjennom bokens spørsmål og svar sider. Men «Incoterms 2010 Q and A boken stopper ikke der. Hvis jeg skal være i det pedagogiske hjørnet vil jeg anbefale leseren å starte med sidene som gjengir deler av «ICC Model Internatonal Sale Contract» (sidene 26- OLAV HERMANSEN Seniorrådgiver, Norstella 34). Her demonstreres det tydelig og konkret at salgsretten er den juridiske «hjemmebanen» til Incoterms, IKKE transportretten slik mange feilaktig tror. Incoterms handler om langt mer enn tekniske forkortelser på tre bokstaver, det være seg EXW, FOB, CIP, DDP osv. Valg av leveringsservice og forpliktelser- er til syvende et strategisk forretningsspørsmål og bør behandles som sådan. I så henseende gir vedlegg 2 i boken, som omhandler avveininger ved valg av leveringsbetingelser i salgs- eller kjøpssituasjon et meget nyttig beslutningsunderlag for de som forhandler fram kontrakter. I boken finnes også annen nyttig informasjon slik som hvilke handelsdokumenter det er hensiktsmessig å framskaffe og presentere av hengig av hvilken leveringsbetingelse som brukes. Forklaringer av viktige begreper som brukes i internasjonal handel og transport i vedlegg 1 er dessuten nyttig for ikke å gå seg vill i «fremmedlandske» faguttrykk. Sist, men ikke minst får du med det gjeldende Incoterms 2010 regelverket på kjøpet i vedlegg 4. Derfor mener jeg å ha mine ord i behold når jeg hevder at «Incoterms 2010 Q and A» er alt i ett boken for norske praktikere, enten de har på seg selger-, kjøper eller transportør-hatten. Boken, som har referansenummer «ICC Publication 744E», kan du kjøpe fra ICC Norge, enten via deres hjemmesider eller ved å sende en e-postbestilling til 12 Oslo Handelskammer chamber. no 13

8 Møt våre medlemmer Aktuelt fra Oslo handelskammer Matcher behov med kompetanse De har den, vi trenger den. Prosjektet Business Värmland tilbyr norske bedrifter den spisskompetansen de sårt trenger. Alltid beredt De er der når humanitære katastrofer rammer. A-Aqua har levert vann og sanitær utstyr til de store hjelpe organisasjonene i 27 år. Göran Österman Staffan Barrefors Forretningsutvikler,e Business Värmland Det er en vinn-vinn-situasjon. Vi har tusenvis av arbeidstakere med ingeniørkompetanse som det er behov for i Norge. Vi matcher behov med kompetanse, sier Staffan Barrefors, forretningsutvikler i prosjektet Business Värmland. Sammen med Kjell Eriksson og Göran Öster man startet han i mars 2013 Business Värmland, som har som formål å skape tettere forretningsrelasjoner mellom Värmland og Norge. Hovedsakelig handler det om å tilby ingeniørkompetanse til olje- og gassindustrien. Vår strategi er å blåse der det gløder. Akkurat nå har vi rundt 30 caser som vi jobber med, og jeg har god tro på at flere skal gi konkrete jobber. Historisk har Värmland forholdt seg mest til Hedmark, men nå sikter Business Värmland mot hele Norge og først og fremst Osloregionen. I dag pendler mange mellom Sverige og Norge, og handelstall viser at 60 prosent av alle norske virksomheter har en eller annen relasjon til Sverige. Et effektivt samarbeid gir gode relasjoner og gode forretningsmuligheter for begge parter. Hvis norske foretak trenger 1000 ingeniører på kort varsel, trenger de ikke hente dem fra Polen. De finnes i Värmland, sier Barrefors. Han peker på én hovedutfordring nå: Kommunikasjonen, i første rekke togforbindelsen. Togforbindelsen mellom Oslo og Karlstad er blitt dårligere enn den var, nå må man bytte tog i Kongsvinger. Vi driver lobbyvirksomhet for å etablere intercitytog mellom Oslo og Karlstad, med bredbånd og arbeidsstasjoner om bord. På lengre sikt ønsker vi høyhastighetstog mellom Oslo og Stockholm. Business Värmland har gjennom IKT-klyngen Compare med Österman i spissen nylig blitt medlem i Oslo Handelskammer. Formålet er å få enda bedre nettverk på norskesiden, og gjennom medlemskapet har vi god tro på at kontaktnettet vil øke og at relasjonene vil styrkes, sier Barrefors, som bygde opp et elektronikkfirma i Halden på 1980-tallet som fem år senere hadde mer enn 100 ansatte. Firmaet eksisterer fremdeles. Er du optimistisk med tanke på satsningen mot Norge? Ja, jeg er optimist. Jeg er trygg på kompetansen som finnes i Värmland, og jeg er imponert over kvaliteten på industrien i Norge, som er verdensledende på olje- og gassfeltet. Kristin på «Norges-turné» I mai publiserte vi en kompetanseinnvandringsrapport i samarbeid med Abelia, Forskningsrådet og næringsforeningene i de største norske byene. Her ble det konstatert at norske bedrifter i høy grad er avhengige av utenlandsk, høykompe tent arbeidskraft. I etterkant av utgivelsen har det vært god mediedekning og økt fokus rundt temaet. Prosjektleder for rapporten, Kristin Omholt-Jensen, reiser i disse dager til Stavanger og Bergen for å videreformidle resultatene fra rapporten og kartlegge lokale tiltak. Målet er å gjøre norsk næringsliv oppmerksom på at vi er avhengige av utenlandsk kompetanse for å opprettholde økonomisk vekst og å sikre konkurranseevne. Vi håper Stavanger- og Bergensbesøket gir positive ringvirkninger for bedriftene i disse regionene. «Den lille røde» for mødre Årets største svensknorske nettverkskonferanse Värmland Handelskammare har i år valgt å legge sin årlige «Affär sresa» for medlemmene til Norge. Et spennende arrangement spekket av kontaktmuligheter, interessante seminar, god mat og underholdning holdes på Quality Hotel Expo på Fornebu den 7. og 8. november. Oslo Handelskammer vil oppfordre alle medlemmer, og andre med interesse for norsk-svensk samarbeid og handel, om å delta. Her møter du 150 svenske bedrifter fra mange forskjellige bransjer og forhåpentlig like mange norske og du skaffer deg kunnskap, kontakter og resultater! Konferansen starter med servering av en flott buffetlunsj med bordplassering, slik at de norske og svenske bedriftene blir blandet. Allerede her kan du begynne å sondere terrenget for mulige forretninger og samarbeid. Etterpå følger seminar med spennende forelesere og sesjoner med organisert matchmaking. Det er også duket for gourmetmiddag og underholdning senere på kvelden. Neste formiddag arrangeres det «Frulle på Rull», et frokostmøtekonsept i Skavlan-programstil med diskusjoner og interaktivitet med deltakerne. Man kan delta på hele eller deler av arrangementet. Se mer informasjon på kalenderen på vår webside eller kontakt Astri Platou Tel De leverer til Røde Kors, UNICEF og andre FN-organisasjoner, til Kirkens Nødhjelp og til myndigheter i utviklingsland. Når krisen rammer, kan det norske firmaet A-Aqua levere livsviktig vann og sanitærutstyr på kort tid. Mange av våre ansatte har lang erfaring i å jobbe med vann og sanitær i krisesituasjoner, og flere har jobbet som ledere i FN og Røde Kors-organiserte hjelpeoperasjoner. Denne kunnskapen bruker vi for å utvikle nye produkter og konsepter, sier prosjektkoordinator Johanne Walthinsen i A-Aqua. Jordskjelvet på Haiti. Tsunamien i Sør-Øst-Asia i Konflikten i Sør- Sudan. Dette er bare tre eksempler på katastrofeområder der A-Aqua har bidratt med drikkevann, rensesystemer og trygge sanitærforhold for å hindre epidemier. Vi bemanner en beredskapstelefon 24 timer for å kunne sende ut produkter og personell på svært kort varsel. Vi har fokus på opplæring, og reiser også ut for å lære opp lokalt ansatte i bruken av våre produkter. Nå har A-Aqua solgt 15 store vannrensesystemer til World Food Programs hovedlager i Sør-Italia. Disse erstatter de 15 som alt er sendt til Syria, og gjør at FN-lageret er fylt opp for å bistå Syria eller andre humanitære kriser. A-Aqua har lagre verden over. Vår store utfordring er logistikken. Ofte skal varene til land med sikkerhetsproblemer, dårlig infrastruktur, manglende gateadresser og tungt byråkrati. Forsinkelser og ekstra utgifter påløper fort i fortollingsprosessen, så her må alt være i orden for å unngå korrupsjon og forsinkelser. A-Aqua har kontorer i Oslo, Frankrike, Kina, India, Uganda og Elfenbenskysten. De siste årene har firmaet også siktet seg inn på det kommunale markedet i Norge. Det er fare for forurensing av drikkevannskildene i Norge ved ekstremvær, så her ser vi et marked framover. Etter 22. juli har det vært stort fokus på beredskap i Norge, også innenfor vann. Vi ønsker A-Aqua velkommen som nytt medlem i Oslo Handelskammer! International Network of Norway (INN ) har delt ut en liten, rød bok til stor nytte for utenlandske mødre i den norske hovedstaden. «Oslo for Mothers» er en praktisk samling av informasjon knyttet rundt det å være gravid og å ha småbarn, og er spesielt utviklet for expatforeldre som skal oppholde seg i Norge for en kortere eller lengre periode. Første utgave er sponset av INN -teamet vårt, som har førstehånds erfaring med å guide nye mødre i Oslos «mammajungel». Den lille og hendige boken inneholder alle nødvendigheter fra viktig informasjon rundt helsevesenet til hvordan man søker barnehageplass. Det er også lagt vekt på hvordan man kan komme i kontakt med andre mødre og aktiviteter man kan ta med barna på i Osloregionen. Kjenner du noen i din bedrift som kunne hatt nytte av boken og expat services? Ta gjerne kontakt med vårt INN -team. 14 Oslo Handelskammer chamber. no 15

9 Ohk kurs og aktiviteter høsten 2013 Utleie av møterom sentralt i Oslo vest 03.september Onsdag 04. september 17. september Torsdag 26. september 08. oktober Onsdag 09. oktober Onsdag 16. oktober 28. oktober - 01 november 05. november 07. og 08. november 12. november Torsdag 21. november 03. desember Trade Fraud and Risks Marketingplan for digitale medier slik lager du en god strategi Global Economic Outlook, presented by Danske Bank International Forum, presenting IKEA Introduksjonskurs for nye medlemmer Turbomarketing på stramt budsjett virkemidler som vinner kundene Effektiv «speed dating» med investormiljøer Delegation trip to Taiwan: Renewable Energy Bruk av tollpasset ATA Carnet Møt Sverige! Årets største svensk-norske nettverkskonferanse møt 150 svenske bedrifter! Skriveteknikk for digitale medier International Forum presenting Statoil and members dinner Global Economic Outlook, presented by Danske Bank Onsdag Offentlige anskaffelser 04. desember Vi tar forbehold om endringer og henviser også til mer informasjon etter hvert på Oslo Handelskammer ønsker alle sine lesere en riktig god høst! Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Mercur. Ta kontakt med Eva Hestnes på tlf eller chamber.no Oslo Handelskammer holder til i Indekshuset, 2. etasje på Solli Plass, midt i Oslos smørøye. Vi har møteroms og kursrom kapasitet til totalt 50 personer, og du kan velge mellom hel- eller halvdagsleie. Møterom Oslo og Frogner har en samlet kapasitet på 50 personer, og enkeltvis til 25 personer. Møterommene er topp AVutstyrt med prosjektor og Smart Board. Det er egen garderobe i møterommet. Nærmere opplysninger v/ Anna Maria Lund, tlf eller Priser Medlemmer OHK / Ikke-medlemmer Oslo + Frogner (max 50 pers) Hel dag ( ) 2000,- / 3500,- Halv dag ( ) 2500,- / 4500,- Oslo (25 pers) eller Frogner (15 pers) Hel dag ( ) 1300,- / 2200,- Halv dag ( ) 1800,- / 2800,- Prisene er eks.mva og inkluderer AV-utstyr. Administrasjonsgebyr for bestilling av bevertning er kr. 150,- og må avtales separat. - din partner i verdens største forretningsnettverk MERCUR 16

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2012 KGH Customs Academy er etablert for å sikre høy kvalitet og kunnskap internt i KGH, samt for å tilby våre kunder tilsvarende kunnskap innen toll, moms og internasjonal handel. I vår kurskatalog ønsker

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

- Tydeligvis har vi funnet en suksessformel

- Tydeligvis har vi funnet en suksessformel Jeg kan ikke huske en eneste personalsamtale som har handlet om høyt sykefravær, sier direktør og gründer Tom Georg Olsen (til høyre) i Miles til DN.no. Her sitter Olsen sammen med (fra venstre) Lisbeth

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer