7 Mamut Client Manager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 Mamut Client Manager"

Transkript

1 7 Mamut Client Manager Tilleggsproduktet Mamut Client Manager består av programmene Client Start og Client Update. Ved hjelp av Mamut Client Manager kan du fra ett vindu åpne, oppdatere og administrere flere databaser. Dette gjelder også databaser som ligger på forskjellige områder. Programmene er egnet for brukere som for eksempel regnskapsførere, som administrerer flere databaser for flere klienter, eller ASPleverandører. Denne dokumentasjonen beskriver hvordan Mamut Client Manager settes opp i de ulike driftsmiljøene, hvordan programmene anvendes samt hvordan du kan dele opp og organisere databaser. Innhold Innledning 124 Client Start 125 Client Update 126 Administrasjon av databaser 128 Flytting av en firmadatabase ut fra en fellesdatabase Oppsett 130 Oppsett i et ASP-miljø Oppsett for eksterne brukere (Klienter/ Kunder)

2 MAMUT CLIENT MANAGER Innledning Hva inngår i Mamut Client Manager? Client Start Client Start gir bruker mulighet til å starte forskjellige Mamut databaser fra samme sted. En typisk bruker av dette programmet er regnskapsførere som ønsker å betjene forskjellige klienter. Du kan også reindeksere databaser fra dette vinduet, eller åpne Mamut Import/Eksport. Client Update Client Update gir bruker mulighet til å oppdatere flere databaser samtidig. Programmet egner seg for systemadministratorer med ansvar for flere databaser. Hvordan kommer du dit? Programmene ligger ferdig installert sammen med din Mamut installasjon. Du kan altså starte programmene fra området der du installerte Mamut, under mappen ClientManager. Installasjonsprogrammet som installerer og oppdaterer din Mamut installasjon lager ingen egen snarvei til disse tilleggsprogrammene. Det anbefales derfor at du lager snarveiene selv. 124

3 CLIENT START Client Start Med Client Start kan du åpne ulike databaser som ligger på ulike områder fra samme vindu. Du angir selv et navn på databasen, og hvor den er lagret, i et eget register, slik at du kan velge database fra en liste når du skal åpne en database. Slik starter du Client Start Start programmet ved å dobbeltklikke på programfilen ClientStart.exe fra mappen ClientManager. Som standard er Mamut valgt under Start program nederst. I nedtrekkslisten kan du også velge å reindeksere en database, eller å starte Import/eksport. Slik oppretter du link til en ny database 1. Klikk Ny i oversiktsvinduet og skriv inn et Databasenavn. Databasenavnet behøver ikke være identisk med databasens egentlige navn. Listen er til bruk for å skille de fra hverandre når du skal starte opp databasene. 2. Skriv inn Filbane til databasen. 125

4 MAMUT CLIENT MANAGER Programmet sjekker om det ligger en database i filbanen du angir. I stedet for å skrive inn Filbane kan det være enklere å klikke på Søk-knappen, og bla deg frem til databasen. En Mamut-database vil være plassert i mappen Data. Flerbrukerinstallasjoner Har du installert Mamut på flere maskiner, kan du også bruke Client Start fra alle disse. Begrensningene gjelder som ellers for bruk av Mamut i henhold til din lisens. Innstillingene er individuelle per maskin. Dette betyr at en person som vanligvis arbeider i enkelte databaser kan legge opp disse i sin Client Start, mens en annen bruker kan ha ent annet oppsett i sin installasjon. Client Update Ved hjelp av Client Update kan du oppdatere mange databaser samtidig. Slik oppdaterer du databaser 1. Start programmet ved å dobbeltklikke på programfilen ClientUpdate.exe fra mappen ClientManager. Filene som skal brukes til oppdatering skal altså være de nyeste filene. Programmet vil selv sjekke om det finnes databaser som ikke er oppdatert, i henhold til databasene du har registrert i Client Start. 126

5 CLIENT UPDATE 2. Ta bort avmerkingen dersom det er noen av databasene du ikke ønsker å oppdatere. 3. Klikk Neste, og deretter Fullfør for å starte oppdateringen. Merk! Oppdateringen kan ta lang tid ved store datamengder. Det er viktig at du lar oppdateringen fullføre. Når oppdateringen er utført får du opp et statusvindu som forteller deg at Veiviseren er fullført. 127

6 MAMUT CLIENT MANAGER Administrasjon av databaser Flytting av en firmadatabase ut fra en fellesdatabase Hvis du tidligere har hatt mange firmadatabaser (klienter) i databasen din, men ønsker å skille disse ut for å øke hastigheten og sikkerheten så kan dette enkelt gjøres ved å følge forklaringen under. Opprettelse av en basis for å kunne skille ut firmadatabaser Dette gjøres på en separat maskin 1. Installer programmet som en vanlig installasjon. 2. Foreta en første gangs oppstart, velg evalueringsversjon og å evaluere med egne data. 3. Legg inn testinformasjon på registreringsbildet som f.eks. Testfirma. 4. Velg å evaluere Enterprise E5. 5. Fjern haken for å installere en eksempeldatabase og oppgi navn og aliasnavn som f.eks. Testdatabasen. Ikke legg inn mer informasjon, bare fullfør opprettelsen av databasen. 6. Du har nå opprettet en tom database uten lisens som ligger lokalt på maskinen. 7. Avslutt Mamut. 8. Høyreklikk på snarveien til Mamut og velg Egenskaper. Velg så fanen for Snarvei og klikk på knappen Gå til mål. 9. Fra vinduet som kommer opp, kopier mappen Data til en mappe på deres server. Ta vare på denne databasen da du vil bruke den senere hver gang du vil skille ut en firmadatabase. Dette gjøres på server 1. Opprett et hjemmeområde for kunden hvis firmadatabase skal skilles ut. 2. Sett opp brukerne til kunden til å automatisk koble seg til dataområdet som ble opprettet i punkt Kopier den tomme databasen du opprettet under punkt 8 ovenfor til dataområdet til kunden. 4. Åpne Client Start, klikk på Ny-knappen og legg inn stien til den nye databasen. 5. Nå er en tom database tilgjengelig. 128

7 ADMINISTRASJON AV DATABASER Utskilling av en firmadatabase til separat database Slik skiller du ut firmadatabasen 1. Start programmet via Client Start og velg databasen som inneholder firmadatabasen som skal skilles ut. 2. Ta en sikkerhetskopi i Mamut av firmadatabasen som skal skilles ut uten systemfiler. Legg denne sikkerhetskopien et lett tilgjengelig sted. 3. Lukk Mamut. 4. Start programmet via Client Start og velg den tomme databasen. 5. Tilbakekopier sikkerhetskopien fra punkt Om ønsket kan du nå åpne den originale databasen som firmadatabasen ble skilt ut fra og slette firmadatabasen der. Alle firmaets data ligger nå i den tidligere tomme databasen. Legg inn lisensen til kunden i denne og opprett de brukere som trengs. 129

8 MAMUT CLIENT MANAGER Oppsett Oppsett i et ASP-miljø I et ASP-miljø har kundene gjerne sin database hos ASP- leverandøren og logger seg på sin database via en tynn klient. ASP-leverandøren kan åpne kundens database lokalt. Mange regnskapsførere velger en slik løsning der hver av klientene skilles ut i egne databaser og der både regnskapsføreren og kunden kan arbeide i databasen samtidig. Det anbefales at man installerer 2 separate mamut installasjoner på ASP-serveren.. Grunnen til at det installeres 2 utgaver av Mamuts programfiler er at ved bruk av Mamuts ASPprogram vil stien til Mamuts database endres i Mamut.ini. Siden Mamut.ini ligger sammen med programfilene vil alle som bruker dette settet med programfiler få samme database hvis de ikke benytter ASP-programmet ved oppstart av Mamut. Hvis man har 2 installasjoner av programfilene kan man benytte en installasjon sammen med ASP-programmet og la eksterne kunder benytte den andre. Eksterne brukere vil knytte seg til databasen via en nettverksstasjon som automatisk kobles opp av et påloggingsskript. De vil da ikke kunne se hvilke andre kunder og databaser som ligger i systemet. På enhver CD med Mamut vil det ligge både et vanlig installasjonssett, og et Setup2 - installasjonssett. Disse installeres i hver sin mappe. Se detaljer i avsnittet Spesielt for oppsett av Mamut for ASP-leverandører. Installasjon 1 (Brukes av kunder som skal logge seg på via terminal server klient) D:\Setup\Install\setup.exe Installasjon 2 (Brukes av administrator og regnskapsførere det er denne installasjonen administrasjonsverktøyet knyttes opp mot) D:\Setup\Install\setup2\setup.exe Før du kan installere i et ASP-miljø 1. Serveren for ASP må være ferdig satt opp og brukere kan logge seg på. 2. Mamut er satt opp og eventuelt oppdatert i henhold til instruksjonene for Installasjon/oppdatering av Mamut på Windows 2000 Terminal Server under. 3. Avsnittet Spesielt for oppsett av Mamut for ASP-leverandører under er gjennomgått. Installasjon/oppdatering av Mamut på Windows 2000 Terminal Server Når du skal installere Mamut for kjøring på Windows 2000 Terminal Server, er det flere momenter du må ta hensyn til. Vi gjør oppmerksom på at denne beskrivelsen også gjelder for brukere av Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Dette bør du ta hensyn til ved installasjon av Mamut på Windows 2000 Terminal Server: Installer Terminal Server tjenesten på Windows 2000 serveren i Application Server Mode. Installer Mamut som flerbruker med databasen lokalt. Du bør ikke legge databasen til en nettverksstasjon selv om denne faktisk ligger lokalt på serveren. Dette gjelder dog ikke for ASP-leverandører. 130

9 OPPSETT Slik installerer du 1. Logg deg på Terminal Serveren som Administrator. Det anbefales å sitte lokalt på serveren under installasjonen. 2. Dersom du har Mamut installert fra før, sjekk hvor programfiler og databasefiler for programmet ligger. Standard er at programfilene ligger under C:\Program Files\Mamut (for eksempel) og databasefilene ligger under C:\Program Files\Mamut\Data. Sjekk hvor programfilene ligger ved å høyreklikke på snarveien og velge Properties. Stien ligger under fanekortet Shortcut. Sjekk også hvor databasen ligger ved å gå inn i filen Mamut.ini som ligger sammen med programfilene. Noter stien til databasefilene. 3. Sett inn CD-en med den nye utgaven av Mamut. 4. Gå til [Start] og velg Settings/Control Panel. 5. Dobbelklikk på Add/Remove Programs. 6. Klikk knappen Add New Programs (i NT 4.0 heter denne knappen Install). 7. Klikk på knappen CD or Floppy og deretter Browse (i NT 4.0 klikker du bare Browse med en gang). 8. Bla deg frem til mappen X:\Setup\Install\ (hvorav X er bokstavbetegnelsen for din CD-ROM). 9. Dobbeltklikk på filen Setup.exe. 10. Klikk OK. 11. Klikk Next (i NT 4.0 får du spørsmål om du skal sett opp for Alle brukere eller Gjeldende. Velg Alle brukere. 12. Installasjonsprogrammet til Mamut starter. 13. Følg den vanlige installasjonsrutinen for programmet. 14. Når Mamut er ferdig installert klikker du på Avslutt. Hvis programmet sier at maskinen må startes på nytt, velger du å gjøre dette senere. Installasjonsrutinen til Mamut avsluttes, og du er tilbake i installasjonsoppsettet til Terminal Server. Klikk på Next og deretter Finish. 15. Programmet er nå installert ferdig på serveren. Hvis du under installasjonen fikk beskjed om at maskinen skulle restartes, må dette gjøres før man starter Mamute. Hvis du i tillegg har maskiner som logger seg på programmet med en vanlig klientinstallasjon, må programfilene på disse installeres/oppgraderes som forklart i den vanlige installasjonsveiledningen. 16. Start Mamut for første gang og velg å opprette ny flerbrukerinstallasjon med denne maskinen som server. Pass på å plassere datafilene et annet sted enn der hvor programfilene er installert. Merk! Det er viktig å gi alle brukere full tilgang til mappen hvor Mamuts programfiler ligger. 131

10 MAMUT CLIENT MANAGER Spesielt for oppsett av Mamut for ASP-leverandører Enkelte ting er spesielle for oppsett av Mamut hvis man er ASP-leverandør m.h.t. skriveroppsett og databaser. Database For vanlig oppsett av Terminal Server kan det lønne seg å ha databasen på samme server. Dette gir maksimal hastighet ved jobbing mot databasen. For en ASP-leverandør er ikke dette like praktisk. En vanlig måte å løse dette på er å lage et login-script som ved innlogging kobler brukeren til en nettverksstasjon (H: for eksempel). Denne nettverksstasjonen er forskjellig for hver kunde men lik for alle brukere til en kunde. Dvs. kunde AB har bruker A, B og C som alle kobler seg til samme sted med stasjon H. Kunde BC har bruker D og E som kobler seg til et annet område med sin stasjon H. Når Mamut startes opp første gang velger du å opprette en ny flerbruker med en annen maskin som server. Så peker du til en mappe under den oppkoblede stasjonen H (for eksempel H:\Mamut). Stasjon H vil etter første gangs oppstart ha en ny tom database under mappen H:\Mamut. Denne databasen kan kopieres til nye kundeområder slik at kunder kan starte med den og opprette sin egen nye firmadatabase. Om Mamuts datastruktur Det er mappen Data med innhold som er hele Mamuts database. Når programfilene installeres vil det under mappen med programfilene legge seg en mappe Data som hovedsakelig inneholder mappen Library. Denne mappen inneholder det som trengs for å opprette en ny database. Rettigheter For at brukere skal kunne kjøre Mamut så problemfritt som mulig må de ha tilgang til noen områder med disse rettighetene: Datamappen. Her må alle brukere for denne databasen ha full tilgang. Programfilmappen. Her må all brukere ha mulighet til å opprette sine egne tempfiler og slette de igjen. Standard tempmappe for bruker. Her må alle brukere ha full tilgang. Skrivere: I Mamut er det mulig å benytte skriverinnstillinger på 3 nivåer. Det er også mulig å velge skriver ved utskrift i de fleste moduler. Slik fungerer dette: Første nivå: Hvis ingen skriverinnstillinger er satt opp i Mamut benyttes standardskriver i Windows (terminal/citrix-sesjonen). Andre nivå: Skriverinnstillinger kan settes i Mamut som lagres i Mamut.ini (Mamut.ini ligger sammen med programfilene og benyttes blant annet til å finne databasen). Dette er sjelden praktisk for en ASP-leverandør da disse innstillingene er felles for alle som starter disse programfilene. 132

11 OPPSETT Tredje nivå: Skriverinnstillinger kan settes på rapporter. Dette lagrer detaljerte innstillinger om navn, driver, skuff, driverinnstillinger, etc. i selve rapporten. Hvis du setter innstillinger på rapporten kontaktliste kan disse kopieres til alle andre rapporter som har vært tatt i bruk. Siden rapportene lagres i databasen vil innstillinger satt her bare gjelde for den kunden. Likevel kan dette være upraktisk for en ASP-leverandør hvis man har valgt å koble til klient-skrivere fra kunden da disse gjerne har forskjellig navn for forskjellige brukere. Til slutt kan du fra de fleste moduler i Mamut merke av for å velge skriver ved utskrift. Når du skriver ut vil du få opp en boks hvor du kan velge hvilken skriver som skal benyttes for akkurat denne skriverjobben. Det mest praktiske for en ASP-leverandør vil være å ikke ha noen skriverinnstillinger satt i Mamut, slik at den skriveren som er standardskriver i brukersesjonen benyttes som standard av Mamut. Dette er fordi de fleste brukere vil koble opp lokale skrivere og navnene for disse skriverne alltid vil ha forskjellig navn etter hvilken bruker som logger seg på og fra hvilken maskin. Det er i tillegg mulig å gå inn på oppsettet for brukere i Mamut og sette at de alltid skal velge skriver ved utskrift. Dette gjøres ved å velge Vis Innstillinger Sikkerhet Brukeradministrasjon, gå inn på en bruker og på denne brukerens profil, under Innstillinger per modul Rapporter og fanekortet Rapporter, merke av for Velg skriver. Disse brukerne vil da alltid få opp boksen for å velge skriver ved utskrift fra de modulene i Mamut hvor man kan velge skriver. Der hvor man ikke kan velge skriver (overføring fra bilagsregistrering til hovedbok for eksempel) benyttes standardskriver i brukersesjonen. Oppsett for eksterne brukere (Klienter/Kunder) Dette avsnittet forklarer hvordan man setter opp tilgang til server for brukere som knytter seg til via terminal server. Installasjonen for de eksterne brukerne må settes opp til å koble seg til en database via en nettverksstasjon. Det er 2 måter å koble opp denne nettverksstasjonen på: Hjemmeområde Påloggingsskript Hjemmeområde Når en bruker er opprettet i ActiveDirectory har brukeren der et fanekort med navn Profil. Under denne fanen har man en innstilling for Home folder. På denne kan man sette at en bestemt stasjonsbokstav skal kobles til en bestemt adresse ved pålogging. Man må her alltid bruke samme bokstav for alle brukere men lar denne peke til mappen med den aktuelle brukers database. Påloggingsscript På samme fanekort som beskrevet under Hjemmeområde over er det også en innstilling for User profile. En av linjene for dette heter Logon script. Her kan man skrive inn navnet på en fil som innholder et skript for å blant annet koble opp stasjonsbokstaver mot områder. Disse filene skal ligge i en mappe som er delt fra server med navnet Netlogon. Filene kan ha etternavn.bat eller.cmd og inneholder skript som kjøres når brukeren logger på. filnavnene skal oppgies UTEN full sti. Kun med filnavn. 133

12 MAMUT CLIENT MANAGER Her er eksempel på tekst som kan ligge i et slikt use H: use I: \\server\kunde1\felles Dette skriptet vil gi brukeren 2 stasjoner ved pålogging. En som er koblet til området hvor Mamuts database kan ligge og en som f.eks. er for fellesfiler for brukerens firma. Strengt tatt er det bare nødvendig med oppkobling av en stasjon med tilgang til Mamuts database. 134

13 Tilgang til tilleggsprodukter Etter at du har registrert lisens på ditt tilleggsprodukt og restartet ditt Mamut Enterprise-system får du tilgang til å administrere lisensen. Dette gjøres under menyen Hjelp Om Administrer lisensinformasjon. Noen av Mamut Enterprise tilleggsprodukter må registreres på din firmadata-base eller på brukeren for å få tilgang til ny funksjonalitet. Slik registreres tilleggsproduktet: 1. Klikk på Hjelp Om. 2. Velg så Administrere lisensinformasjon. 3. Du får nå en liste over de tilleggsproduktene du har tilgang til. Merk tilleggsproduktet. 4. Klikk på Legg til. 5. Velg firmadatabase eller bruker og klikk OK. 6. Avslutt og restart ditt Mamut-system. Nå er all funksjonalitet tilgjengelig. NB! Noen av tilleggsproduktene må registreres på din firmadatabase eller på brukeren i ditt Mamut Enterprise system for å få tilgang til ny funksjonalitet. Her følger instruksjoner på hvordan denne registreringen foretas.

14 Videre læring Ønsker du å lære mer om de ulike funksjonene i Mamut og mulighetene de gir deg, kan vi anbefale følgende kilder: Øvrige håndbøker Hjelpefil Mamut Information Desk (MID): Mamut Academy Mamut Opplæringsprogram: FAQ (Frequently Asked Questions) Introduksjonsbøkene Installasjon, innstillinger, rapporter og uvalg og Økonomistyring, logistikk og lønn/personal gir deg en innføring i øvrige deler av Mamut. Ønsker du flere sett håndbøker eller abonnement på fremtidige bøker kan du ta kontakt med Mamut på telefon I Mamut vil du finne en hjelpefil som er mer detaljert rundt den enkelte funksjon enn hva du finner i introduksjonsbøkene. Hjelpefilene er beskrevet nærmere i introduksjonsboken Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg. Hjelpefilen åpnes ved å trykke F1 på tastaturet. I programmet finner du en valgfri nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Du trenger altså ikke gå langt for å få brukerhjelp og effektive innspill det finnes i programmet! Mamut Information Desk inneholder også en direkte kobling til vårt senter for brukerstøtte. Du logger dine henvendelser direkte i programmet og får svar tilbake samme sted. Kurssenteret Mamut Academy avholder kurs på ulike steder. Se mer infromasjon på Ta kontakt via eller via telefon Opplæringsprogrammet er et interaktivt læringsverktøy som leveres på CD, og som gir en innføring i Mamut. Det omhandler regnskapsteori for nybegynnere og gir en steg-forsteg opplæring i regnskapsføring i Mamut. Se for mer informasjon eller ta kontakt på telefon På Internett-siden finner du en kunnskapsdatabase hvor du kan søke på stikkord og å få svar på en lang rekke problemstillinger.

15 Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Som Mamut-bruker får du tilgang på ressurser og erfaringer basert på tusenvis av brukeres daglige bruk av Mamut-løsninger. På denne måten kan du stille forberedt og ha full kontroll i alle situasjoner du eller din virksomhet møter. Oppdateringer Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert. Dermed er du sikret et program som både inneholder det nyeste av funksjonalitet samt støtte for alle nye regler, avgiftsendringer, skjemaer, etc. Tilgang til Mamut Supportsenter Vi legger stor vekt på en profesjonell og rask brukerstøtteavdeling til å besvare eventuelle spørsmål som skulle oppstå. Med Mamut Serviceavtale får du brukerstøtte via telefon, faks, e- mail, Internett og direkte fra programmet. Mamut Information Desk I programmet finner du en valgfri nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. Du trenger altså ikke gå langt for å få brukerhjelp og effektive innspill det finnes i programmet! Mamut Information Desk inneholder også en direkte kobling til vårt senter for brukerstøtte. Du logger dine henvendelser direkte i programmet og får svar tilbake samme sted. Lagringsplass på server Lagringsplass på server for ditt nettsted er inkludert og din webadresse blir enkel å huske, Mamut Usermail og Mamut Newsmail Med jevne mellomrom vil interesserte brukere med Mamut Serviceavtale motta med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. Spesialtilbud Mamut ønsker også å gi interesserte brukere med Mamut Serviceavtale spesialtilbud på Mamutprodukter, samt Mamut-relaterte produkter fra markedsledende programvareleverandører.

16 Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: Support : Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: Salg: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrert varemerke av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer