Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon"

Transkript

1 Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen. Velg Bibliotek fra skolens hjemmeside. Da kommer du til oss. s. 1

2 Innhold Hvordan få tilgang til informasjonsressursene? s 2 Hvor starter jeg med å lete etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon? s 3 Søk etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon i Summa s 5 Søk i Atekst / Factiva (avisartikler) s 8 Hvordan finne ut om BI har tidsskriftet du er interessert i? s 9 Søketips s 10 Noen aktuelle databaser s 11 Referanse- og siteringsteknikk s 13 Hvordan få tilgang til informasjonsressursene? Tilgang til ditt lokale bibliotek. De fleste BI høyskolene har avtale med et lokalt bibliotek om bibliotektjenester for studentene. På hjemmesiden vår, under Studiested uten bibliotek, finner du informasjon om hvilke bibliotek du kan bruke. Administrasjonen på din skole skal også kunne svare på dette. har også en egen Spør biblioteket -tjeneste på nettet som du er velkommen til å bruke Tjenestene på vår hjemmeside: Her får du oversikt over de tidsskriftene vi abonnerer på; både i papirutgave og som elektroniske utgaver. Under knappen Databaser får du oversikt over alle databasene som er tilgjengelig via vårt nettverk. De fleste av databasene er abonnementsdatabaser som biblioteket betaler for at dere får tilgang til. Via Blackboard og Apollon: Du får også egen tilgang via disse plattformene. Internettilgang: Du kan sitte oppkoblet på en av BIs høyskoler, eller du kan f.eks. jobbe hjemmefra. Se informasjon under Tilgang hjemmefra på vår hjemmeside. Her finner du mer informasjon. består av to bibliotek: Hovedbiblioteket i Sandvika og Biblioteket NMH/BI Oslo i Oslo. Den viktigste ressursen for deg som student, er likevel de digitale tjenestene som er tilgjengelige via vår hjemmeside. Før du starter må du definere med problemstillingen Informasjonsbehov (Problemstillingen avdekker hvilke sekundærdata du trenger). Hvilke kilder? Hvor skal jeg søke/finne? Spørsmål du må stille deg før du starter leteprosessen: Skal du ha statistikk, faktaopplysninger, rapporter, analyser? Trenger du norske eller internasjonale kilder? Skal det være ny informasjon, eller trenger du historisk materiale? Informasjonsbehovet ditt fører deg til ulike kilder. Husk at arbeidet med problemstillingen er en prosess. Ved å søke informasjon og data underveis vil du se om du trenger å endre problemstillingen. Har andre skrevet det samme før? Er problemstillingen for brei eller uklar? Se mer i metodepensumet ditt.. Hovedbiblioteket i Sandvika: tlf Biblioteket NMH / BI Oslo: tlf Hjemmeside: Alle studenter på BI kan bruke bibliotektjenesten vår. DU er velkommen til å besøke oss hvis du ønsker det. s. 2

3 Hvor starter jeg med å lete etter bedrift- og konkurrentinformasjon? Hvor leter jeg? Hvor finner jeg? Før du startet søkeprosessen, tenk gjennom dette: 1. Hvilken juridisk form har selskapet (as, er selskapet notert på børs? ) 2. Land og evt region hvor selskapet er registrert (i noen land er det vanskeligere enn andre å få tak i opplysninger) 3. Størrelsen på selskapet 4. Hva er det jeg ønsker å vite (nøkkeltall, analyse med mer) Bedriftsinformasjon Bedriftens egen informasjon er et greit utgangspunkt. Det kan være mye å finne på bedriftens hjemmeside, eller i deres årsmelding. Du må da huske at det er bedriften som er avsenderen. De ønsker å presentere et mest mulig positivt syn på seg selv. Derfor skal du alltid skaffe til veie mer objektiv informasjon i tillegg. Dette kan du f.eks få fra Brønnøysundregisteret (hentet via databasen D&B Market), avisartikler, forskningsrapporter med mer. Hvis man kun er ute etter nøkkeltall (omsetning, resultat før skatt, egenkapital og driftsresultat), er det mulig å finne dette via (Dagens Næringsliv). Øverst på siden kan man søke på firmanavn og få opp disse opplysningene. Tjenesten er gratis og leveres av Bedriftskatalogen Bizkit. Skal du ha mer enn nøkkeltall er tjenesten priset. Bruk heller BI bibliotekets databaser. De er gratis for deg. Emneportalen, på vår hjemmeside er et godt utgangspunkt for å starte informasjonssøking innen et ukjent emne. Eks: Bedriftsinformasjon / Konkurrentinformasjon Her finner du pekere til eksempler på hjemmesider og statistikk på internett innen temaet Bedriftsinformasjon. Her ligger også oversikter over hvilke informasjons-/dokumentasjonsressurser som er tilgjengelige via BIs Bibliotektjeneste. Du finner også aktuelle databaser innen emnet, også de som ikke krever abonnement. (Disse vil du ikke finne under databaselisten). Databaser etter emne. F.eks. Bedriftsinformasjon. Under denne lenken på bibliotekets hjemmeside finner du oversikt over databaser bibliotektjenesten abonnerer på. Her får du tips til hvilke databaser som innholder mye bedriftsinformasjon. Tilsvarende underpunkter finnes for flere emner som markedsføring, logistikk med mer. Hva inneholder de enkelte databasene? Bedriftsbaser: nøkkelopplysninger, finansiell info, omsetning, styre. Bibsys: studentoppgaver, rapporter, faglitteratur Atekst: redaksjonelt stoff, kronikker, analyser, omtaler fra en rekke aviser Hvilke databaser gir aktuelle sekundærdata om bedrifter/bransjer/emner? Artikler fra aviser (næringslivsstoff); gamle/nye/ a) Norske artikler; bruk Atekst b) Internasjonale artikler; bruk Factiva Rapporter, studentoppgaver, teori og metode; bruk Bibsys Nøkkelopplysninger, f.eks regnskap fra norske selskap; bruk Summa. Internasjonale selskaper; bruk Factiva, Amadeus, D&B Nordic Business Key, Hugin, Kompass o.l. Tidsskriftartikler; bruk Business Source Premier (engelske), Norart (norske) Du får ikke fullt regnskap via internett. Det kan bestilles fra et av bibliotekene i. Vi bestiller det fra Brønnøysundregisteret. Siden dette er en gratistjeneste overfor oss er det ikke en prioritert oppgave fra Brønnøysund. Du kan risikere å måtte vente. s. 3

4 Vær kritisk til den informasjonen du finner! Husk at avisartikler kan være farget av journalisten (for/i mot-problematikken). Leserinnlegg kan brukes for å beskrive trender, ikke som faktadokumentasjon. Sjekk alltid hvem som er avsender/forfatter av artikkelen. Hvor oppdatert er tallene du finner? Hvor finner jeg årsrapporter, ordbøker mm? Er du usikker på hvor du skal starte å lete etter spesielle dokumenttyper kan du starte med underpunktet Andre publikasjoner: på vår hjemmeside. Aviser Cases Doktoravhandlinger Forskningsdokumentasjon Leksika Elektronisk referansehylle Serier / rapporter Studentoppgaver Årsrapporter BIBSYS hva er det og hva finner jeg der? Bibsys er en norsk lagerdatabase for norske fag- og forskningsbibliotek. Basen gir deg oversikt over hvem som eier en bok, eller et tidsskrift. Hvordan finner jeg studentoppgaver i Bibsys? Søk i fritekstfeltet. oppbevarer bare avsluttende oppgaver. Vi har laget noen kodeord for at det skal være lett for deg å finne fram: nmhstud -> alle oppgaver som finnes i biblioteket på Schous bidiplom -> siviløkonomoppgaver fra Sandvika bimaster -> masteroppgaver oppbevart i Sandvika Søkeeksempel: Resultatet blir studentoppgaver som handler om belønningssystemer, oppbevart på Schous. Studentoppgaver fra andre BI høyskoler: Noen skoler oppbevarer gode oppgaver, andre leverer dem til det lokale biblioteket. Sjekk med din lokale skole. Lån: Du er velkommen til å låne studentoppgaver fra et av bibliotekene våre. Bestill dem gjennom ditt lokale bibliotek. Men vær oppmerksom på at det ikke er alle som er til utlån mer enn en dag. Dette gjelder spesielt for BI-spesialiseringene. Nasjonale og internasjonale rammebetingelser a) Nasjonal lovgivning og bestemmelser: Lovdata (norsk), Via BSP får du tilgang til The Economist Intelligence Unit b) EU lovgivning: Celex (tilgang via Lovdata pluss eller Factiva). c) Økonomiske, politiske og sosiale forhold: EIU (Country profile / Country report), OECD (Economic surveys), artikler: Business source premier (BSP), ISI (Social science citation index). Trenger du mer hjelp? Bibliotektjenesten har en egen helpdesk. Du finner den på vår hjemmeside under: Spør biblioteket, fyll ut skjemaet og send. Du kan også prøve å ringe hovedbiblioteket, eller biblioteket på NMH, men det er ikke alltid like lett å komme gjennom på telefon. Her finner du liste over bl.a. aktuelle oppslagsverk ved Hovedbiblioteket i Sandvika: Guide til informasjonskilder i BI Hovedbiblioteket (Finnes under Emneportaler bedriftsinformasjon). s. 4

5 Søk etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon i databasen SUMMA SUMMA er en samlebase av flere spesialdatabaser fra Økonomisk litteratur. Spesialdatabasene som Norsk kommunekalender og Big Book gir deg mulighet til å få ut mer spesifikk informasjon om hver enkelt organisasjon/bedrift. Informasjonen er basert på spørreskjema til bedriftene som suppleres med informasjon fra offentlige registre, f.eks Brønnøysundregisteret. Oppdateres daglig. 1) Firmasøk: Du kan søke på et spesifikt firma, eller en spesifikk bransje 2) Analyse: Lag analyse over konkurrenter, en bedrift i forhold til en bransje, sammenligner 17 nøkkeltall over en 10-års periode. 3) DM/TM: Lag lister, for eksempel adresselister over firma i en bransje, geografisk avgrenset 4) Innkjøp: Gir oversikt over hvem som leverer hva til en gitt bransje/firma Skriv inn firmanavn og trykk enter TREFFLISTE Spesialdatabaser: Piscus: Fiskerinæringen Norges største bedrifter: bedrifter med over 20 mill i omsetning Velg hovedkontoret s. 5

6 Eksempel på bedriftsinformasjon, postalinformasjon Velg nøkkeltall Her får du en oversikt over regnskapstall med utvikling fra 2000 til 2003: (Der det finnes vil du også få et konsolidert regnskap). Hvem er størst innen en bransje i Norge? - Bransjeanalyse i databasen Norges største bedrifter. Veiledningen viser deg hvordan du kan rangere firmaene i en bransje etter ulike kriterier. Gjennomgangen er selvgående og tar under 2 minutter. Du finner den på vår hjemmeside. s. 6

7 Søk på bransjeinformasjon, f.eks møbelprodusenter Her får du oversikt over firmaer som produserer sittemøbler Hvordan finne info om et firmas finansielle utvikling de siste 10 år? Veiledningen er selvgående og tar 3 minutter. Du finner den under informasjon for nettestudenter på vår hjemmeside s. 7

8 Bedriftsinformasjon i andre baser: Atekst: Avisartikler fra bl.a Dagens Næringsliv, Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagsavisen, Klassekampen, Nordlys, NTB. Velg Databaser, rull deg ned til Atekst og velg denne og du er inne i Atekst. 1. Velg alle (kilder), 2. Klikk på søkeskjema, 3. Skriv Aker RGI og.a omstilling* (Se s 10 for forklaring og søketips) 4. Velg årstall fra/til 5. Søk og du får alle artiklene der Aker RGI er nevnt. - Atekst har sine egen søkeskole. Bruk den hvis du er usikker Factiva: Næringslivsstoff i fulltekst fra aviser og nyhetsmagasiner over hele verden. Bedriftsinformasjon, børs- og valutainformasjon. Detaljerte faktaopplysninger om børsnoterte selskaper i 72 land. Finn basen i databaselista 1. Velg Companies/Markets 2. Velg Company quick search 3. Skriv Tomra i søkefeltet 4. Søk (enter) resultatet s. 8

9 Hvordan finne ut om BI har tidsskriftet du er interessert i? Velg Tidsskrifter (alfabetisk liste), eller klikk på førstebokstaven i tidsskriftets navn i høyre ramme. Den alfabetiske listen viser alle tidsskriftene ved, både fysiske og elektroniske. Forklaring til de ulike feltene: Tittel: Viser tittelen på tidsskriftet. Papirutgave: det vil stå Beholdning i tabellen hvis vi har tidsskriftet i trykt form. Klikk på denne teksten og du vil se hvilke årganger vi har i papirformat i biblioteket (Sandvika og/eller NMH). Informasjonen er hentet fra Bibsys. Ansatte ved BI kan bestille artikler via Bibsys. Business Source Premier (BSP). Her finner du over 3000 tidsskrifter i fulltekst. Databasen informerer deg også om vi abonnerer på tidsskriftet i papirformat! JSTOR: Tidsskrifter innen fagområdene: samfunnsfag og humaniora, bl.a.: antropologi, asiatiske studier, økologi, økonomi, utdanning, finans, historie, filosofi, politikk, demografi, sosiologi og statistikk. Nye emner innlemmes kontinuerlig. Arkivet dekker et tidsskrift fra førsteutgaven fram til de siste 3-5 år. Årlig legges det inn en ny årgang av et tidsskrift, men de aller nyeste årgangene finnes ikke. Disse årgangene vil ofte finnes i andre databaser. Andre baser: Angir hvilke årganger som er tilgjengelige i fulltekst fra andre databaser enn BSP. Legg merke til at en del tidsskrifter har etterslep på publisering på internett! Dette betyr at du ikke får de nyeste numrene i elektronisk format og må bestille dem via din bibliotektjeneste. s. 9

10 Søketips De forskjellige databasene har ofte forskjellig søkespråk og søkemuligheter. Men noen grunnleggende søketeknikker kan være nyttige å kjenne: 0 treff / få treff? -- Utvid søket, evt sjekk for evt skrivefeil Trunkere: Hvis du ikke vet hvordan et ord slutter kan du skrive et? eller * på slutten av ordet (sjekk punktet Les mer under den enkelte database for å finne tegnet) Eks.: konsulent? inkluderer konsulenter, konsulentfirma, konsulentvirksomhet osv berg, morten? Søker på alle som heter Morten Berg, inklusive alle mellomnavn Her: Morten Emil Berg Søk på synonymer, andre begrep. Sjekk stavemåte, navneform, språk etc. For mange treff? -- Avgrens søket. Kombiner med flere søkeord Avgrens søket til bestemte felt (f.eks author, title, subject fields) Avgrens i tid (dato, år) Kombinere termer/ord (boolsk søking). Søk på flere ord samtidig. Sjekk hjelpeskjermen i databasen for å finne ut hva slags muligheter hver enkelt database har for kombinasjonssøk. AND (OG) skal inneholde både det første og det andre ordet. Begrenser treffmengden. (internet AND marketing) internet marketing OR (ELLER). Skal inneholde enten det ene eller det andre ordet. Øker treffmengden. Brukes bl.a. ved synonyme begreper (green touris? OR ecotouris?) green touris? ecotouris? NOT (IKKE) Den ene, men ikke den andre. Begrenser treffmengden Design NOT computer design computer Les søkeskjermen godt, basen kan ha lagt til rette for slik søking på sin egen måte. Søkeveiledninger på internett: Handelshøyskolen BI: Se punktet Tips for oppgaveskriving på bibliotektjenestens hjemmeside NTNUs opplæringsprogram i informasjonssøking.http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php Ålborgs Universitetsbibliotek: Handelshøjskolen i København: UC Berkeley, søkeveileder: s. 10

11 Noen aktuelle databaser Hvis lenkene ikke fungerer;bruk bibliotekets hjemmeside databaser alfabetisk liste Amadeus Fagområde: Bedriftsinformasjon. Utgiver: Bureau van Dijk Innhold: Detaljert informasjon om over 5 millioner offentlige og private bedrifter, men ikke bedrifter innen bank, finans og forsikring. Alle land unntatt Albania og Hviterussland. Mer enn 100 ulike søkekriterier, bl.a. kan det søkes på grupper av bedrifter samtidig. Regnskapsdata. Hvordan finne ut om en bedrift har datterselskap i et annet land. Les mer om utvalgskriterier og dekning i Amadeus. Amadeus dekker ikke alle bedrifter innen hvert land. For norske bedrifter dekker databasen D&B Market omlag norske bedrifter, mens Amadeus inneholder ca norske bedrifter. Tid: Inntil 10 år med informasjon ligger lagret. Trunkeringstegn: automatisk trunkering. Eks. Sainsbury (inkluderer J Sainsbury Plc).Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. Atekst Fagområde: Alle fagområder. Utgiver: Mediearkivet. Innhold og tid: Redaksjonelle avisartikler i fulltekst: Aftenposten dd. Avis1. Mars 2001-dd. Bergens Tidende dd. Dagbladet dd. Dagens Næringsliv dd. (Inneholder ikke grafer og tabeller. Dette finnes i Dagens Næringsliv /Arkiv- henvendelse biblioteket). Dagsavisen. 4. mars 2002-dd. NTB. Juni 1985-dd. Teknisk ukeblad, 20 juni 2002-dd. Hvem, Hva Hvor siste utg. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. konsulent* (inkluderer konsulenter, konsulentfirma osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. BIBSYS Fagområde: Alle fagområder. Utgiver: BIBSYS. Innhold: Bibliotekkatalog for Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole. Er også bibliotekkatalog for alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke andre høgskoler og fagbibliotek i Norge. Gir oversikt over bøker, rapporter og tidsskrift ved disse bibliotekene. Tid: Løpende oppdatering. Geografi/språk: Varierer. Tilgang: Databasen er gratis tilgjengelig over Web. Ansatte ved BI Stiftelsen kan bestille lån/artikkelkopier online. Business Source Premier (Basen har en egen delbase som heter Company information ) Fagområde: Ledelse, økonomi, bedriftsinformasjon, landinformasjon (EIU, WEFA, Countrywatch og ICON group), markedsføring, regnskap, bank, databransjen, helse, rettsvitenskap, offentlig administrasjon, børs, telekommunikasjon, arbeidsmarked. Utgiver: Ebsco Publishing Innhold: Databasen indekserer fortløpende ca 1100 akademiske tidsskrift. Drøyt 7400 av tidsskriftene er tilgjengelig i fulltekst. Sammendrag av alle artiklene. Tid: dd. Geografi/språk: Engelskspråklig. Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere.tilgang hjemmefra: Ansatte. Studenter. D & B Nordic Business Key Fagområde: Bedriftsinformasjon. Innhold: Informasjon om ca 1.8 millioner selskaper hvorav Norge ca , Sverige ca , Danmark ca og Finland ca D&B Nordic Business Key er et selekteringsverktøy som gjør det mulig å lage egne utvalg basert på forskjellige søkekriterier som f.eks. nøkkeltall, bransje og georgrafi. Utvalgene kan eksporteres til MS Excel eller andre programmer som støtter import av tab-separerte tekstfiler. Man kan også gjøre direkte oppslag på ett enkelt selskap. Data om norske bedrifter er hentet fra Brønnøysundregisteret. Selskap som er inaktive og enkeltmannsforetak registrert i enhetsregisteret er ikke med. Vær oppmerksom på at det kan variere hvilke søke/informasjonselementer som er tilgjenglig i de forskjellige land. I Danmark kan man velge ikke å offentliggjøre omsetning. I Finland kan det forekomme at selskaper ikke har levert regnskap da dette ikke følges opp av lokale myndigheter. Utgiver: Dun Bradstreet. Tid: 3 siste avsluttede regnskapsår. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: Automatisk trunkering. Eks. alarm (inkluderer alarmer). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. NB! Forutsetter Internet Explorer versjon 5.5 eller nyere. (ikke Netscape) s. 11

12 Factiva.com Utgiver: Factiva (Dow Jones & Reuters) Innhold: Nyheter og alle slags artikler innen de fleste emner fra om lag 8000 kilder, bl.a. Financial Times (1981-), Wall Street Journal (1979- ). Mye i fulltekst. Bedriftsinformasjon fra bl.a. Investext og Dun & Bradstreet. Informasjon om ca 36 millioner bedrifter fra hele verden. Børs- og valutainformasjon. Tid: Varierer. Arkivet for mange av kildene går tilbake til 1970-tallet. Mesteparten av informasjon oppdateres daglig. Geografi/språk: Verdensomspennende. Stoff på 22 språk, men størst fokus på engelskspråklige kilder. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. brief* (inkluderer briefly, briefing osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig via web, men krever abonnement. Kompass Fagområde: Bedriftsinformasjon. Utgiver: Kompass. Innhold: Faktaopplysninger om ca 1.5 mill. bedrifter fra ca 70 land, med hovedvekt på produksjon, handel og beslektede områder. Informasjon om eksport, import, produkter og tjenester. Tid: Oppdateres kontinuerlig. Geografi/språk: Verden / engelsk. Trunkering: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. Hydro Alu* (inkluderer Hydro Aluminium osv.). Tilgang: Databasen er gratis tilgjengelig over Web. Lovdata Pluss Fagområde: Norske rettskilder. EU og EØS rettskilder. Utgiver: Lovdata. Innhold: Lovdata pluss består av tre integrerte hoveddeler: De norske rettskildene, EUs rettskilder på engelsk (Celex) og EØS-rettskilder på norsk. EØS-avtalen er unik i Lovdata og det eneste stedet man finner en konsolidert utgave av avtalen. Materialet fra EFTA-domstolene er også unikt i Lovdata, og finnes ikke offentlig tilgjengelig andre steder. Alle dokumenter er søkbare og informasjonen i de i ulike delene av systemet er lenket til hverandre der det er relevant. Tid: Varierer med dokumenttype. Løpende oppdatert. Geografi/språk: Norsk. Engelskspråklig (Celex). Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. inform* (inkluderer informasjon, informere osv.). Norart: Norske tidsskriftartikler. Fagområde: Alle fagområder med vekt på sosialfag, helsefag og teologi. Utgiver: Nasjonalbiblioteket Innhold: Databasen gir referanser til artikler i ca 375 norske tidsskrifter og årbøker. Tid: dd. Oppdateres ukentlig. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn:? (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. konsulent? (inkluderer konsulenter, konsulentfirma osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig på web, men krever abonnement. Ubegrenset antall brukere. Tilgang hjemmefra Norsk Elektronisk skattebibliotek Fagområde: Oppslagsverk for skattespørsmål. Utgiver: Gyldendal rettsdata. Innhold: Skattelovsamlingen, utvalgte dommer, uttalelser, m.v. i skattesaker, Meldinger fra Skattedirektoratet, Lignings-ABC, Kommentarer til Ligningsloven, Revisors håndbok og Årsregnskapet i teori og praksis. Tid: De ulike delene blir oppdatert når det kommer nye utgaver av de trykte kildene. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. risiko* (inkluderer risikoanalyse, risikobeløp osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. 5 samtidige brukere. Summa Utgiver: Økonomisk Literatur. Innhold: Informasjon om alle registrerte firmaer i Norge som er med i foretaksregisteret. Ikke enkeltmannsforetak. Etableringsår, eierforhold, avdelinger/filialer, agenturer, ledelse og andre kontaktpersoner, bransjer samt økonomiske opplysninger. Summa oppdateres daglig og er bl.a. tilknyttet registrene i Brønnøysund. Samarbeider også med Telenor, Statistisk Sentralbyrå, Posten og andre etablerte aktører om ajourføring. I tillegg kvalitetssikres informasjonen gjennom spørreskjemaer til bedriftene. Mange muligheter til å selektere informasjonen, ved å søke på bransje, firmanavn, geografisk, etter omsetning eller antall ansatte. Man kan skreddersy lister og kontakte de kundene man er ute etter - og droppe alle andre. Tallene kan eksporteres til fil for videre bearbeidelse på excel eller for bruk i presentasjoner. Tid: Løpende oppdatering. Geografi/språk: Norsk. Trunkering: Automatisk trunkering Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Tilgang hjemmefra s. 12

13 Sitering og referanseteknikk Av akademikere og studenter verden over kreves det at de siterer sine kilder. Sitering er en del av akademisk forskning og en form for intellektuell ryddighet. Ledende høyskoler og universiteter krever korrekt bruk av referanseteknikk for alle typer oppgaveinnleveringer og vil ikke akseptere innleveringer med gal bruk av referanseteknikk. Referanser gir oss mulighet til å dele kunnskap og sammenligne kilder. De skal opplyse om hva som er egne bidrag og hva som er andres. På den måten kan opplysninger og sitater kontrolleres og etterprøves. God referanseskikk er en måte å sikre seg mot plagiat så vel som å vise forfatterens resonnementer. Det er mange måter å sette opp referanser på. Handelshøyskolen BI anbefaler en forfatter-år" sitering med litteraturliste. Forfatter-år sitering, også kjent som Harvard Style er i økende grad en foretrukket metode i akademiske tidsskrifter og brukes av mange ledende management-tidsskrifter. Den anbefalte standarden baserer seg på The Chicago Manual of Style og håndterer alle kildehenvisninger med en enkel referanse i teksten og en utfyllende litteraturliste på slutten av dokumentet. Dette gjør referanseteknikken enkel og effektiv. Det er en enkel stil både å lære og å bruke. Denne veiledningen gir en kort innføring i bruk av referanseteknikk og sitering for innleveringer som prosjektoppgaver, diplomoppgaver o.a. Mer utførlig forklaring finner du på bibliotekets web-side: Referansemalen. Hovedregel Hovedregelen for all referanseteknikk er at referansen skal gi en så fullstendig informasjon at leseren har mulighet til å finne tilbake til det spesifikke sitatet. Er det referert til en del av et større verk, må det refereres slik at det er mulig å lokalisere stedet i det større verket referansen er hentet fra. Kilden oppgis både i oppgaveteksten (enkel referanse i teksten) og i en egen litteraturliste bakerst i oppgaven. Referanser i teksten Referanser som gjøres i teksten er ment å gi henvisning til den alfabetiske litteraturlisten i slutten av dokumentet. Referanser i teksten refereres med forfatter og utgivelsesår i parentes. Dersom det refereres til et sitat skal også sidetallet hvor sitatet står oppgis. Referansene plasseres i teksten der de er minst forstyrrende. I de fleste tilfeller vil det være rett etter forfatterens navn. Noen ganger kan det være i slutten av setningen. Eksempler I teksten refereres kilden med forfatterens etternavn og utgivelsesår i parentes etter følgende prinsipper: som viser seg å være viktig i strategiske prosesser (Lorange 1993). Peter Lorange (1993) hevder i sin analyse av strategiske prosesser at. Ved to forfattere, skriv alltid begges etternavn hver gang det henvises, f.eks. (Amdam og Sogner 1994). Ved flere enn to forfattere, skriv alle etternavn ved første henvisning og bare første forfatters etternavn, samt et al. ved gjentatte henvisninger: En nyere studie av bilindustrien i Polen (Haanæs et al. 1997), viser at. Ved direkte sitat skal det også henvises til sidenummer. Mellom årstall og sidetall brukes kolon: Michael Porter (1985: 3) sier det derimot slik "value is what customers are willing to pay." Når det refereres til spesielle sidenummer i en bok, f.eks. et kapittel, skal det, selv om det ikke er et sitat, gjenspeiles i referansen: Derimot konkluderer Fred Selnes (1998: ) i sin studie med at Referanselisten Alle oppgaver skal ha en referanseliste som inneholder de verkene som det refereres til i teksten. Denne listen skal stå på et eget ark bakerst i oppgaven og skal sorteres alfabetisk på etternavn. Verk med flere forfattere sorteres på den første forfatterens etternavn. Det skal være linjeavstand mellom referansene. Nedenfor vil du finne hvilke elementer en referanse skal inneholde for å være komplett. Alle referanser i en referanseliste må være konsekvent gjennomført med riktig bruk av skilletegn og kursiv for å være korrekt. s. 13

14 Bøker Hovedelementer: Forfatternavn. Utgivelsesår. Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempler To forfattere: Kotler, Philip og Gary Armstrong Principles of marketing. 7 th ed. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice- Hall. Tre eller flere forfattere: Reve, Torger, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug Et konkurransedyktig Norge. Oslo: Tano. Redaktører: Roos, Göran, Georg von Krogh og Johan Roos, red Strategi som konkurransefortrinn. Bergen- Sandviken: Fagbokforlaget. Kapitler i bøker Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Kapitlets tittel. I Bokens tittel, bokens redaktør(er). Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempel Amdam, Rolv og Gunnar Yttri The European Productivity Agency, the Norwegian Productivity Institute and management education. I Missionaries and managers: American influences on European management education, , redigert av T. R. Gourvish og N. Tiratsoo. Manchester: Manchester University Press. Rapporter i nummererte serier Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Rapportens tittel. Seriens tittel og nummer. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempel Grund, Jan og Thor-Erik Vartdal Postdistribusjon av legemidler: Diskusjon og modeller. Handelshøyskolen BI Discussion Paper no. 17. Sandvika: Handelshøyskolen BI. Tidsskriftartikler Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (heftenummer): sidenummer. Eksempel Stabell, Charles B. og Øystein D. Fjeldstad Configuring value for competitive advantage: On chains, shops and networks. Strategic Management Journal, 19 (5): Internettdokumenter Siteringsregler for nettdokumenter er fortsatt under utvikling, men følger tett opp til de regler som gjelder for trykt materiale. Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår (ev. sist nedlastet). Tittel. [Medium]. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Tilgjengelig fra URL: <...>. [Nedlastingstidspunkt]. Eksempel Hærem, Thorvald og Erling Sigholt IT-anvendelser i bedrifter: Effekter og måleteknikker. [Online]. Sandvika: Handelshøyskolen BI. Tilgjengelig fra URL: <http:www.bi.no/dep2/bug/papers/effekt.pdf >. [Nedlastet 19. juni 1998]. s. 14

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master LITTERATUR : RESSURSER & SØKING Svein Helge Birkeflet Oktober/16 LITT PRAKTISK INFO FULL TILGANG TIL UBOs RESSURSER bibliotekkort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK 2014 Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes Biblioteksøk (Oria) Beskrivelse av databasen Biblioteksøk er arvtakeren til BIBSYS Ask. I tillegg til å inneholde blant annet bøker

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17 PHD BIBLIOTEKKURS B Svein Helge Birkeflet September / 17 MÅL å mestre den bibliografiske prosessen : finne relevant faglitteratur organisere bibliografisk info i EndNote gjenbruke bibliografisk info i

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata.

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 1 Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 2 I løpet av dette kurset skal vi gå gjennom Oppslag i registre, Oppslag i rettsområder, Hurtigsøk og Avansert søk

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet September / 17

RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet September / 17 RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet September / 17 DETTE TRENGER DU FOR FULL BIBLIOTEKTILGANG lånekort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble til databaser

Detaljer

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science & Impact Factor Bibliometri En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet oktober -15 LITT PRAKTISK INFO FACTS OM UBO det største og viktigste fagbiblioteket i Norge dekker litteraturbehovet

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Kildehenvisning for fagtekster

Kildehenvisning for fagtekster Kildehenvisning for fagtekster freedigitalphotos.net HiST-biblioteket, Kalvskinnet Lisbeth Jahren Utforming av fagtekster og kildehenvisning Innenfor alle fag i høyere utdanning står oppgaveskriving og

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket

Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket KURSSKISSER Introduksjon til Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud Sitering og etikk Litteratursøk til oppgaveskriving - basis Litteratursøk til oppgaveskriving

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

INTERNASJONAL BEDRIFTSVIRKSOMHET Eksport Import Investeringer

INTERNASJONAL BEDRIFTSVIRKSOMHET Eksport Import Investeringer INTERNASJONAL BEDRIFTSVIRKSOMHET Eksport Import Investeringer Guide til informasjonskilder i Biblioteket www.bi.no/bibliotek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne?

Forskningsstatus. Masterskolen Søking - ting å huske på. Kilder, henvisninger og litteraturliste. Hva er skrevet fra før om mitt emne? Forskningsstatus Masterskolen 2012 Anne Gunn Bekken, a.g.b.bekken@ub.uio.no Hva er skrevet fra før om mitt emne? Snakke med andre studenter/ansatte/veileder Sjekke tidligere hoved-/masteroppgaver Finne

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering

Informasjonskompetanse. Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering Informasjonskompetanse Generell innføring i 1. Søking 2. Kildekritikk 3. Plagiat og juks 4. Kildebruk sitering, henvisning og referering 1. Søking Søke etter informasjon Google er som et supermarked. En

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011

Oppgaveskriving. Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Oppgaveskriving Seksjon for digital kompetanse Høgskolen i Oslo og Akershus November 2011 Innhold Tekstbehandling Stiler Innholdsfortegnelse Sidenummerering Topp- og bunntekst Oppgaveskriving APA-stilen

Detaljer

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE.

Kilde. Kildelister. Sitere. Vise til. Referanseliste. Referere. Henvise til SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. SITERINGSREGLER SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE BYGGER PÅ HARVARD-STANDARDEN Kilde Kildelister Litteraturlister Referanseliste Sitere Referere Vise til Henvise til Ny utgave mai 2016 1 INNLEDNING... 3 BØKER...

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16 TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet februar-16 UBO Norges største fagbibliotek dekker alle fagområder ved UiO stab : 200 trykte samlinger : 2,5 mill bøker / 4.500

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

American Psychological Association (APA)

American Psychological Association (APA) American Psychological Association (APA) Sitering: Hvordan sitere et verk i teksten? Forfatter-år stil basert på: American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American Psychological

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Kildekritikk - 1. Fra mai til november Kildekritikk - 2. Det digitale bibliotek. Informasjonssøk og informasjonskritikk

Kildekritikk - 1. Fra mai til november Kildekritikk - 2. Det digitale bibliotek. Informasjonssøk og informasjonskritikk Det digitale bibliotek. Informasjonssøk og informasjonskritikk Aktører og kildekritikk på Internett Viktige generelle kilder Leksika Offentlig informasjon Viktige informatikkfaglige kilder Databaser Fulltekstarkiver

Detaljer

Kildekritikk & Kildevern

Kildekritikk & Kildevern Kildekritikk & Kildevern Mesna videregående skole 5. sept 2007 Ulike typer fusk/plagiering Hele teksten er kopiert Teksten består av mer eller mindre avsnitt hentet fra forskjellige verk - mer eller mindre

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

EndNote Web Kokebok for oppstart

EndNote Web Kokebok for oppstart EndNote Web Kokebok for oppstart Innholdsfortegnelse Generelt om EndNote Web... 3 Hvordan opprette konto... 3 Legge til verktøylinje i Word... 4 Legge referanser inn i biblioteket... 6 Legge inn nye referanser

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

EndNote Web for Mac Kokebok for oppstart

EndNote Web for Mac Kokebok for oppstart EndNote Web for Mac Kokebok for oppstart 0 Innhold Hvordan EndNote hjelper deg med referansene... 2 Hva er en referanse?... 2 Eksempler på referanser... 3 Artikkel... 3 Bok... 3 Siteringer og referanselisten...

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek

Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek Bachelorworkshop 2016 Bruk ditt bibliotek + Finn litteratur til proposalen i løpet av timen. + Lær hvordan biblioteket kan hjelpe videre. Januar 2016 Urd Hertzberg og Hilah Geer Plan for workshoppen 11:45-13:15

Detaljer

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web

Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Referanseteknikk med APA 6th og EndNote Web Ragnhild Halsen Biblioteket, HVO August 2012 Kva er referanseteknikk? Referere = å oppgi kva for kjelder du har brukt. Ein referanse skal gi eintydig informasjon

Detaljer

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

Holger Rørstrand Student 012095

Holger Rørstrand Student 012095 Holger Rørstrand Student 012095 BIBSYS Storoppgave i tekstbehandling Søk i Bibliotekene! Side 1 av 8 Kapittel 1: Oppgave 1... 3 Bibliotek:... 3 Fritekst:... 3 Sortering:... 3 Søk i tidsskrifter:... 3 Kapittel

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger.

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon

Struktur. IMRAD struktur Innledning Metode Resultat And Diskusjon Notat om rapport Karin Torvik og Hildfrid Brataas, sykepleier, PhD Forsker ved Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord Trøndelag Struktur IMRAD struktur Innledning Metode

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid?

Henvisninger og kildebruk. Vårt eller andres arbeid? Henvisninger og kildebruk Vårt eller andres arbeid? Obligatoriske oppgaver En obligatorisk oppgave har både innhold og form Innholdet er å produsere kunnskap Formen er dokumentasjonen av kunnskapen Rapporten

Detaljer

Bildebasen - brukerveiledning

Bildebasen - brukerveiledning Bildebasen - brukerveiledning Slik begynner du Gå til www.scanpix.no logg deg på (øverst til høyre på siden) med brukernavn og passord Benytt det store søkefeltet til søkeord NB! Norske søkeord gir treff

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Systematisk søking. Else Sauge Torpe Universitetsbibliotekar

Systematisk søking. Else Sauge Torpe Universitetsbibliotekar Systematisk søking Else Sauge Torpe Universitetsbibliotekar Else.s.torpe@uis.no 11.12.13 Lund, B. (2012). Angry Kjell. Lunch, (2), 16. Søking generelt Forfatter Emne Kilde Tidsskrifttittel Organisasjon,

Detaljer

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050

Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Semesteroppgavene i SOS1002 og SOS3050 Alle som skal ta eksamen i SOS1002 eller SOS3050 må ha godkjent semesteroppgave. De som følger gruppeundervisningen vil få kontinuerlig hjelp og delevalueringer av

Detaljer

Skrive en akademisk tekst

Skrive en akademisk tekst Skrive en akademisk tekst Håkon Tolsby 07.09.2015 Håkon Tolsby 1 Viktige faser i skriveprosessen 07.09.2015 Håkon Tolsby 2 Sentrale krav To viktige krav til en akademisk tekst At oppgaven følger et format

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon GOOD INFO Bibliotek for medisin og helse, NTNU Januar 2014 bmh@ub.ntnu.no Om PsycInfo PsycInfo er en referansedatabase som dekker psykologi. Omfatter også psykologiske

Detaljer