Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon"

Transkript

1 Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen. Velg Bibliotek fra skolens hjemmeside. Da kommer du til oss. s. 1

2 Innhold Hvordan få tilgang til informasjonsressursene? s 2 Hvor starter jeg med å lete etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon? s 3 Søk etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon i Summa s 5 Søk i Atekst / Factiva (avisartikler) s 8 Hvordan finne ut om BI har tidsskriftet du er interessert i? s 9 Søketips s 10 Noen aktuelle databaser s 11 Referanse- og siteringsteknikk s 13 Hvordan få tilgang til informasjonsressursene? Tilgang til ditt lokale bibliotek. De fleste BI høyskolene har avtale med et lokalt bibliotek om bibliotektjenester for studentene. På hjemmesiden vår, under Studiested uten bibliotek, finner du informasjon om hvilke bibliotek du kan bruke. Administrasjonen på din skole skal også kunne svare på dette. har også en egen Spør biblioteket -tjeneste på nettet som du er velkommen til å bruke Tjenestene på vår hjemmeside: Her får du oversikt over de tidsskriftene vi abonnerer på; både i papirutgave og som elektroniske utgaver. Under knappen Databaser får du oversikt over alle databasene som er tilgjengelig via vårt nettverk. De fleste av databasene er abonnementsdatabaser som biblioteket betaler for at dere får tilgang til. Via Blackboard og Apollon: Du får også egen tilgang via disse plattformene. Internettilgang: Du kan sitte oppkoblet på en av BIs høyskoler, eller du kan f.eks. jobbe hjemmefra. Se informasjon under Tilgang hjemmefra på vår hjemmeside. Her finner du mer informasjon. består av to bibliotek: Hovedbiblioteket i Sandvika og Biblioteket NMH/BI Oslo i Oslo. Den viktigste ressursen for deg som student, er likevel de digitale tjenestene som er tilgjengelige via vår hjemmeside. Før du starter må du definere med problemstillingen Informasjonsbehov (Problemstillingen avdekker hvilke sekundærdata du trenger). Hvilke kilder? Hvor skal jeg søke/finne? Spørsmål du må stille deg før du starter leteprosessen: Skal du ha statistikk, faktaopplysninger, rapporter, analyser? Trenger du norske eller internasjonale kilder? Skal det være ny informasjon, eller trenger du historisk materiale? Informasjonsbehovet ditt fører deg til ulike kilder. Husk at arbeidet med problemstillingen er en prosess. Ved å søke informasjon og data underveis vil du se om du trenger å endre problemstillingen. Har andre skrevet det samme før? Er problemstillingen for brei eller uklar? Se mer i metodepensumet ditt.. Hovedbiblioteket i Sandvika: tlf Biblioteket NMH / BI Oslo: tlf Hjemmeside: Alle studenter på BI kan bruke bibliotektjenesten vår. DU er velkommen til å besøke oss hvis du ønsker det. s. 2

3 Hvor starter jeg med å lete etter bedrift- og konkurrentinformasjon? Hvor leter jeg? Hvor finner jeg? Før du startet søkeprosessen, tenk gjennom dette: 1. Hvilken juridisk form har selskapet (as, er selskapet notert på børs? ) 2. Land og evt region hvor selskapet er registrert (i noen land er det vanskeligere enn andre å få tak i opplysninger) 3. Størrelsen på selskapet 4. Hva er det jeg ønsker å vite (nøkkeltall, analyse med mer) Bedriftsinformasjon Bedriftens egen informasjon er et greit utgangspunkt. Det kan være mye å finne på bedriftens hjemmeside, eller i deres årsmelding. Du må da huske at det er bedriften som er avsenderen. De ønsker å presentere et mest mulig positivt syn på seg selv. Derfor skal du alltid skaffe til veie mer objektiv informasjon i tillegg. Dette kan du f.eks få fra Brønnøysundregisteret (hentet via databasen D&B Market), avisartikler, forskningsrapporter med mer. Hvis man kun er ute etter nøkkeltall (omsetning, resultat før skatt, egenkapital og driftsresultat), er det mulig å finne dette via (Dagens Næringsliv). Øverst på siden kan man søke på firmanavn og få opp disse opplysningene. Tjenesten er gratis og leveres av Bedriftskatalogen Bizkit. Skal du ha mer enn nøkkeltall er tjenesten priset. Bruk heller BI bibliotekets databaser. De er gratis for deg. Emneportalen, på vår hjemmeside er et godt utgangspunkt for å starte informasjonssøking innen et ukjent emne. Eks: Bedriftsinformasjon / Konkurrentinformasjon Her finner du pekere til eksempler på hjemmesider og statistikk på internett innen temaet Bedriftsinformasjon. Her ligger også oversikter over hvilke informasjons-/dokumentasjonsressurser som er tilgjengelige via BIs Bibliotektjeneste. Du finner også aktuelle databaser innen emnet, også de som ikke krever abonnement. (Disse vil du ikke finne under databaselisten). Databaser etter emne. F.eks. Bedriftsinformasjon. Under denne lenken på bibliotekets hjemmeside finner du oversikt over databaser bibliotektjenesten abonnerer på. Her får du tips til hvilke databaser som innholder mye bedriftsinformasjon. Tilsvarende underpunkter finnes for flere emner som markedsføring, logistikk med mer. Hva inneholder de enkelte databasene? Bedriftsbaser: nøkkelopplysninger, finansiell info, omsetning, styre. Bibsys: studentoppgaver, rapporter, faglitteratur Atekst: redaksjonelt stoff, kronikker, analyser, omtaler fra en rekke aviser Hvilke databaser gir aktuelle sekundærdata om bedrifter/bransjer/emner? Artikler fra aviser (næringslivsstoff); gamle/nye/ a) Norske artikler; bruk Atekst b) Internasjonale artikler; bruk Factiva Rapporter, studentoppgaver, teori og metode; bruk Bibsys Nøkkelopplysninger, f.eks regnskap fra norske selskap; bruk Summa. Internasjonale selskaper; bruk Factiva, Amadeus, D&B Nordic Business Key, Hugin, Kompass o.l. Tidsskriftartikler; bruk Business Source Premier (engelske), Norart (norske) Du får ikke fullt regnskap via internett. Det kan bestilles fra et av bibliotekene i. Vi bestiller det fra Brønnøysundregisteret. Siden dette er en gratistjeneste overfor oss er det ikke en prioritert oppgave fra Brønnøysund. Du kan risikere å måtte vente. s. 3

4 Vær kritisk til den informasjonen du finner! Husk at avisartikler kan være farget av journalisten (for/i mot-problematikken). Leserinnlegg kan brukes for å beskrive trender, ikke som faktadokumentasjon. Sjekk alltid hvem som er avsender/forfatter av artikkelen. Hvor oppdatert er tallene du finner? Hvor finner jeg årsrapporter, ordbøker mm? Er du usikker på hvor du skal starte å lete etter spesielle dokumenttyper kan du starte med underpunktet Andre publikasjoner: på vår hjemmeside. Aviser Cases Doktoravhandlinger Forskningsdokumentasjon Leksika Elektronisk referansehylle Serier / rapporter Studentoppgaver Årsrapporter BIBSYS hva er det og hva finner jeg der? Bibsys er en norsk lagerdatabase for norske fag- og forskningsbibliotek. Basen gir deg oversikt over hvem som eier en bok, eller et tidsskrift. Hvordan finner jeg studentoppgaver i Bibsys? Søk i fritekstfeltet. oppbevarer bare avsluttende oppgaver. Vi har laget noen kodeord for at det skal være lett for deg å finne fram: nmhstud -> alle oppgaver som finnes i biblioteket på Schous bidiplom -> siviløkonomoppgaver fra Sandvika bimaster -> masteroppgaver oppbevart i Sandvika Søkeeksempel: Resultatet blir studentoppgaver som handler om belønningssystemer, oppbevart på Schous. Studentoppgaver fra andre BI høyskoler: Noen skoler oppbevarer gode oppgaver, andre leverer dem til det lokale biblioteket. Sjekk med din lokale skole. Lån: Du er velkommen til å låne studentoppgaver fra et av bibliotekene våre. Bestill dem gjennom ditt lokale bibliotek. Men vær oppmerksom på at det ikke er alle som er til utlån mer enn en dag. Dette gjelder spesielt for BI-spesialiseringene. Nasjonale og internasjonale rammebetingelser a) Nasjonal lovgivning og bestemmelser: Lovdata (norsk), Via BSP får du tilgang til The Economist Intelligence Unit b) EU lovgivning: Celex (tilgang via Lovdata pluss eller Factiva). c) Økonomiske, politiske og sosiale forhold: EIU (Country profile / Country report), OECD (Economic surveys), artikler: Business source premier (BSP), ISI (Social science citation index). Trenger du mer hjelp? Bibliotektjenesten har en egen helpdesk. Du finner den på vår hjemmeside under: Spør biblioteket, fyll ut skjemaet og send. Du kan også prøve å ringe hovedbiblioteket, eller biblioteket på NMH, men det er ikke alltid like lett å komme gjennom på telefon. Her finner du liste over bl.a. aktuelle oppslagsverk ved Hovedbiblioteket i Sandvika: Guide til informasjonskilder i BI Hovedbiblioteket (Finnes under Emneportaler bedriftsinformasjon). s. 4

5 Søk etter bedriftsinformasjon / konkurrentinformasjon i databasen SUMMA SUMMA er en samlebase av flere spesialdatabaser fra Økonomisk litteratur. Spesialdatabasene som Norsk kommunekalender og Big Book gir deg mulighet til å få ut mer spesifikk informasjon om hver enkelt organisasjon/bedrift. Informasjonen er basert på spørreskjema til bedriftene som suppleres med informasjon fra offentlige registre, f.eks Brønnøysundregisteret. Oppdateres daglig. 1) Firmasøk: Du kan søke på et spesifikt firma, eller en spesifikk bransje 2) Analyse: Lag analyse over konkurrenter, en bedrift i forhold til en bransje, sammenligner 17 nøkkeltall over en 10-års periode. 3) DM/TM: Lag lister, for eksempel adresselister over firma i en bransje, geografisk avgrenset 4) Innkjøp: Gir oversikt over hvem som leverer hva til en gitt bransje/firma Skriv inn firmanavn og trykk enter TREFFLISTE Spesialdatabaser: Piscus: Fiskerinæringen Norges største bedrifter: bedrifter med over 20 mill i omsetning Velg hovedkontoret s. 5

6 Eksempel på bedriftsinformasjon, postalinformasjon Velg nøkkeltall Her får du en oversikt over regnskapstall med utvikling fra 2000 til 2003: (Der det finnes vil du også få et konsolidert regnskap). Hvem er størst innen en bransje i Norge? - Bransjeanalyse i databasen Norges største bedrifter. Veiledningen viser deg hvordan du kan rangere firmaene i en bransje etter ulike kriterier. Gjennomgangen er selvgående og tar under 2 minutter. Du finner den på vår hjemmeside. s. 6

7 Søk på bransjeinformasjon, f.eks møbelprodusenter Her får du oversikt over firmaer som produserer sittemøbler Hvordan finne info om et firmas finansielle utvikling de siste 10 år? Veiledningen er selvgående og tar 3 minutter. Du finner den under informasjon for nettestudenter på vår hjemmeside s. 7

8 Bedriftsinformasjon i andre baser: Atekst: Avisartikler fra bl.a Dagens Næringsliv, Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagsavisen, Klassekampen, Nordlys, NTB. Velg Databaser, rull deg ned til Atekst og velg denne og du er inne i Atekst. 1. Velg alle (kilder), 2. Klikk på søkeskjema, 3. Skriv Aker RGI og.a omstilling* (Se s 10 for forklaring og søketips) 4. Velg årstall fra/til 5. Søk og du får alle artiklene der Aker RGI er nevnt. - Atekst har sine egen søkeskole. Bruk den hvis du er usikker Factiva: Næringslivsstoff i fulltekst fra aviser og nyhetsmagasiner over hele verden. Bedriftsinformasjon, børs- og valutainformasjon. Detaljerte faktaopplysninger om børsnoterte selskaper i 72 land. Finn basen i databaselista 1. Velg Companies/Markets 2. Velg Company quick search 3. Skriv Tomra i søkefeltet 4. Søk (enter) resultatet s. 8

9 Hvordan finne ut om BI har tidsskriftet du er interessert i? Velg Tidsskrifter (alfabetisk liste), eller klikk på førstebokstaven i tidsskriftets navn i høyre ramme. Den alfabetiske listen viser alle tidsskriftene ved, både fysiske og elektroniske. Forklaring til de ulike feltene: Tittel: Viser tittelen på tidsskriftet. Papirutgave: det vil stå Beholdning i tabellen hvis vi har tidsskriftet i trykt form. Klikk på denne teksten og du vil se hvilke årganger vi har i papirformat i biblioteket (Sandvika og/eller NMH). Informasjonen er hentet fra Bibsys. Ansatte ved BI kan bestille artikler via Bibsys. Business Source Premier (BSP). Her finner du over 3000 tidsskrifter i fulltekst. Databasen informerer deg også om vi abonnerer på tidsskriftet i papirformat! JSTOR: Tidsskrifter innen fagområdene: samfunnsfag og humaniora, bl.a.: antropologi, asiatiske studier, økologi, økonomi, utdanning, finans, historie, filosofi, politikk, demografi, sosiologi og statistikk. Nye emner innlemmes kontinuerlig. Arkivet dekker et tidsskrift fra førsteutgaven fram til de siste 3-5 år. Årlig legges det inn en ny årgang av et tidsskrift, men de aller nyeste årgangene finnes ikke. Disse årgangene vil ofte finnes i andre databaser. Andre baser: Angir hvilke årganger som er tilgjengelige i fulltekst fra andre databaser enn BSP. Legg merke til at en del tidsskrifter har etterslep på publisering på internett! Dette betyr at du ikke får de nyeste numrene i elektronisk format og må bestille dem via din bibliotektjeneste. s. 9

10 Søketips De forskjellige databasene har ofte forskjellig søkespråk og søkemuligheter. Men noen grunnleggende søketeknikker kan være nyttige å kjenne: 0 treff / få treff? -- Utvid søket, evt sjekk for evt skrivefeil Trunkere: Hvis du ikke vet hvordan et ord slutter kan du skrive et? eller * på slutten av ordet (sjekk punktet Les mer under den enkelte database for å finne tegnet) Eks.: konsulent? inkluderer konsulenter, konsulentfirma, konsulentvirksomhet osv berg, morten? Søker på alle som heter Morten Berg, inklusive alle mellomnavn Her: Morten Emil Berg Søk på synonymer, andre begrep. Sjekk stavemåte, navneform, språk etc. For mange treff? -- Avgrens søket. Kombiner med flere søkeord Avgrens søket til bestemte felt (f.eks author, title, subject fields) Avgrens i tid (dato, år) Kombinere termer/ord (boolsk søking). Søk på flere ord samtidig. Sjekk hjelpeskjermen i databasen for å finne ut hva slags muligheter hver enkelt database har for kombinasjonssøk. AND (OG) skal inneholde både det første og det andre ordet. Begrenser treffmengden. (internet AND marketing) internet marketing OR (ELLER). Skal inneholde enten det ene eller det andre ordet. Øker treffmengden. Brukes bl.a. ved synonyme begreper (green touris? OR ecotouris?) green touris? ecotouris? NOT (IKKE) Den ene, men ikke den andre. Begrenser treffmengden Design NOT computer design computer Les søkeskjermen godt, basen kan ha lagt til rette for slik søking på sin egen måte. Søkeveiledninger på internett: Handelshøyskolen BI: Se punktet Tips for oppgaveskriving på bibliotektjenestens hjemmeside NTNUs opplæringsprogram i informasjonssøking.http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php Ålborgs Universitetsbibliotek: Handelshøjskolen i København: UC Berkeley, søkeveileder: s. 10

11 Noen aktuelle databaser Hvis lenkene ikke fungerer;bruk bibliotekets hjemmeside databaser alfabetisk liste Amadeus Fagområde: Bedriftsinformasjon. Utgiver: Bureau van Dijk Innhold: Detaljert informasjon om over 5 millioner offentlige og private bedrifter, men ikke bedrifter innen bank, finans og forsikring. Alle land unntatt Albania og Hviterussland. Mer enn 100 ulike søkekriterier, bl.a. kan det søkes på grupper av bedrifter samtidig. Regnskapsdata. Hvordan finne ut om en bedrift har datterselskap i et annet land. Les mer om utvalgskriterier og dekning i Amadeus. Amadeus dekker ikke alle bedrifter innen hvert land. For norske bedrifter dekker databasen D&B Market omlag norske bedrifter, mens Amadeus inneholder ca norske bedrifter. Tid: Inntil 10 år med informasjon ligger lagret. Trunkeringstegn: automatisk trunkering. Eks. Sainsbury (inkluderer J Sainsbury Plc).Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. Atekst Fagområde: Alle fagområder. Utgiver: Mediearkivet. Innhold og tid: Redaksjonelle avisartikler i fulltekst: Aftenposten dd. Avis1. Mars 2001-dd. Bergens Tidende dd. Dagbladet dd. Dagens Næringsliv dd. (Inneholder ikke grafer og tabeller. Dette finnes i Dagens Næringsliv /Arkiv- henvendelse biblioteket). Dagsavisen. 4. mars 2002-dd. NTB. Juni 1985-dd. Teknisk ukeblad, 20 juni 2002-dd. Hvem, Hva Hvor siste utg. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. konsulent* (inkluderer konsulenter, konsulentfirma osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. BIBSYS Fagområde: Alle fagområder. Utgiver: BIBSYS. Innhold: Bibliotekkatalog for Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole. Er også bibliotekkatalog for alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke andre høgskoler og fagbibliotek i Norge. Gir oversikt over bøker, rapporter og tidsskrift ved disse bibliotekene. Tid: Løpende oppdatering. Geografi/språk: Varierer. Tilgang: Databasen er gratis tilgjengelig over Web. Ansatte ved BI Stiftelsen kan bestille lån/artikkelkopier online. Business Source Premier (Basen har en egen delbase som heter Company information ) Fagområde: Ledelse, økonomi, bedriftsinformasjon, landinformasjon (EIU, WEFA, Countrywatch og ICON group), markedsføring, regnskap, bank, databransjen, helse, rettsvitenskap, offentlig administrasjon, børs, telekommunikasjon, arbeidsmarked. Utgiver: Ebsco Publishing Innhold: Databasen indekserer fortløpende ca 1100 akademiske tidsskrift. Drøyt 7400 av tidsskriftene er tilgjengelig i fulltekst. Sammendrag av alle artiklene. Tid: dd. Geografi/språk: Engelskspråklig. Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere.tilgang hjemmefra: Ansatte. Studenter. D & B Nordic Business Key Fagområde: Bedriftsinformasjon. Innhold: Informasjon om ca 1.8 millioner selskaper hvorav Norge ca , Sverige ca , Danmark ca og Finland ca D&B Nordic Business Key er et selekteringsverktøy som gjør det mulig å lage egne utvalg basert på forskjellige søkekriterier som f.eks. nøkkeltall, bransje og georgrafi. Utvalgene kan eksporteres til MS Excel eller andre programmer som støtter import av tab-separerte tekstfiler. Man kan også gjøre direkte oppslag på ett enkelt selskap. Data om norske bedrifter er hentet fra Brønnøysundregisteret. Selskap som er inaktive og enkeltmannsforetak registrert i enhetsregisteret er ikke med. Vær oppmerksom på at det kan variere hvilke søke/informasjonselementer som er tilgjenglig i de forskjellige land. I Danmark kan man velge ikke å offentliggjøre omsetning. I Finland kan det forekomme at selskaper ikke har levert regnskap da dette ikke følges opp av lokale myndigheter. Utgiver: Dun Bradstreet. Tid: 3 siste avsluttede regnskapsår. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: Automatisk trunkering. Eks. alarm (inkluderer alarmer). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Ubegrenset antall samtidige brukere. NB! Forutsetter Internet Explorer versjon 5.5 eller nyere. (ikke Netscape) s. 11

12 Factiva.com Utgiver: Factiva (Dow Jones & Reuters) Innhold: Nyheter og alle slags artikler innen de fleste emner fra om lag 8000 kilder, bl.a. Financial Times (1981-), Wall Street Journal (1979- ). Mye i fulltekst. Bedriftsinformasjon fra bl.a. Investext og Dun & Bradstreet. Informasjon om ca 36 millioner bedrifter fra hele verden. Børs- og valutainformasjon. Tid: Varierer. Arkivet for mange av kildene går tilbake til 1970-tallet. Mesteparten av informasjon oppdateres daglig. Geografi/språk: Verdensomspennende. Stoff på 22 språk, men størst fokus på engelskspråklige kilder. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. brief* (inkluderer briefly, briefing osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig via web, men krever abonnement. Kompass Fagområde: Bedriftsinformasjon. Utgiver: Kompass. Innhold: Faktaopplysninger om ca 1.5 mill. bedrifter fra ca 70 land, med hovedvekt på produksjon, handel og beslektede områder. Informasjon om eksport, import, produkter og tjenester. Tid: Oppdateres kontinuerlig. Geografi/språk: Verden / engelsk. Trunkering: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. Hydro Alu* (inkluderer Hydro Aluminium osv.). Tilgang: Databasen er gratis tilgjengelig over Web. Lovdata Pluss Fagområde: Norske rettskilder. EU og EØS rettskilder. Utgiver: Lovdata. Innhold: Lovdata pluss består av tre integrerte hoveddeler: De norske rettskildene, EUs rettskilder på engelsk (Celex) og EØS-rettskilder på norsk. EØS-avtalen er unik i Lovdata og det eneste stedet man finner en konsolidert utgave av avtalen. Materialet fra EFTA-domstolene er også unikt i Lovdata, og finnes ikke offentlig tilgjengelig andre steder. Alle dokumenter er søkbare og informasjonen i de i ulike delene av systemet er lenket til hverandre der det er relevant. Tid: Varierer med dokumenttype. Løpende oppdatert. Geografi/språk: Norsk. Engelskspråklig (Celex). Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. inform* (inkluderer informasjon, informere osv.). Norart: Norske tidsskriftartikler. Fagområde: Alle fagområder med vekt på sosialfag, helsefag og teologi. Utgiver: Nasjonalbiblioteket Innhold: Databasen gir referanser til artikler i ca 375 norske tidsskrifter og årbøker. Tid: dd. Oppdateres ukentlig. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn:? (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. konsulent? (inkluderer konsulenter, konsulentfirma osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig på web, men krever abonnement. Ubegrenset antall brukere. Tilgang hjemmefra Norsk Elektronisk skattebibliotek Fagområde: Oppslagsverk for skattespørsmål. Utgiver: Gyldendal rettsdata. Innhold: Skattelovsamlingen, utvalgte dommer, uttalelser, m.v. i skattesaker, Meldinger fra Skattedirektoratet, Lignings-ABC, Kommentarer til Ligningsloven, Revisors håndbok og Årsregnskapet i teori og praksis. Tid: De ulike delene blir oppdatert når det kommer nye utgaver av de trykte kildene. Geografi/språk: Norsk. Trunkeringstegn: * (erstatter vilkårlig antall tegn). Eks. risiko* (inkluderer risikoanalyse, risikobeløp osv.). Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. 5 samtidige brukere. Summa Utgiver: Økonomisk Literatur. Innhold: Informasjon om alle registrerte firmaer i Norge som er med i foretaksregisteret. Ikke enkeltmannsforetak. Etableringsår, eierforhold, avdelinger/filialer, agenturer, ledelse og andre kontaktpersoner, bransjer samt økonomiske opplysninger. Summa oppdateres daglig og er bl.a. tilknyttet registrene i Brønnøysund. Samarbeider også med Telenor, Statistisk Sentralbyrå, Posten og andre etablerte aktører om ajourføring. I tillegg kvalitetssikres informasjonen gjennom spørreskjemaer til bedriftene. Mange muligheter til å selektere informasjonen, ved å søke på bransje, firmanavn, geografisk, etter omsetning eller antall ansatte. Man kan skreddersy lister og kontakte de kundene man er ute etter - og droppe alle andre. Tallene kan eksporteres til fil for videre bearbeidelse på excel eller for bruk i presentasjoner. Tid: Løpende oppdatering. Geografi/språk: Norsk. Trunkering: Automatisk trunkering Tilgang: Databasen er tilgjengelig over Web, men krever abonnement. Tilgang hjemmefra s. 12

13 Sitering og referanseteknikk Av akademikere og studenter verden over kreves det at de siterer sine kilder. Sitering er en del av akademisk forskning og en form for intellektuell ryddighet. Ledende høyskoler og universiteter krever korrekt bruk av referanseteknikk for alle typer oppgaveinnleveringer og vil ikke akseptere innleveringer med gal bruk av referanseteknikk. Referanser gir oss mulighet til å dele kunnskap og sammenligne kilder. De skal opplyse om hva som er egne bidrag og hva som er andres. På den måten kan opplysninger og sitater kontrolleres og etterprøves. God referanseskikk er en måte å sikre seg mot plagiat så vel som å vise forfatterens resonnementer. Det er mange måter å sette opp referanser på. Handelshøyskolen BI anbefaler en forfatter-år" sitering med litteraturliste. Forfatter-år sitering, også kjent som Harvard Style er i økende grad en foretrukket metode i akademiske tidsskrifter og brukes av mange ledende management-tidsskrifter. Den anbefalte standarden baserer seg på The Chicago Manual of Style og håndterer alle kildehenvisninger med en enkel referanse i teksten og en utfyllende litteraturliste på slutten av dokumentet. Dette gjør referanseteknikken enkel og effektiv. Det er en enkel stil både å lære og å bruke. Denne veiledningen gir en kort innføring i bruk av referanseteknikk og sitering for innleveringer som prosjektoppgaver, diplomoppgaver o.a. Mer utførlig forklaring finner du på bibliotekets web-side: Referansemalen. Hovedregel Hovedregelen for all referanseteknikk er at referansen skal gi en så fullstendig informasjon at leseren har mulighet til å finne tilbake til det spesifikke sitatet. Er det referert til en del av et større verk, må det refereres slik at det er mulig å lokalisere stedet i det større verket referansen er hentet fra. Kilden oppgis både i oppgaveteksten (enkel referanse i teksten) og i en egen litteraturliste bakerst i oppgaven. Referanser i teksten Referanser som gjøres i teksten er ment å gi henvisning til den alfabetiske litteraturlisten i slutten av dokumentet. Referanser i teksten refereres med forfatter og utgivelsesår i parentes. Dersom det refereres til et sitat skal også sidetallet hvor sitatet står oppgis. Referansene plasseres i teksten der de er minst forstyrrende. I de fleste tilfeller vil det være rett etter forfatterens navn. Noen ganger kan det være i slutten av setningen. Eksempler I teksten refereres kilden med forfatterens etternavn og utgivelsesår i parentes etter følgende prinsipper: som viser seg å være viktig i strategiske prosesser (Lorange 1993). Peter Lorange (1993) hevder i sin analyse av strategiske prosesser at. Ved to forfattere, skriv alltid begges etternavn hver gang det henvises, f.eks. (Amdam og Sogner 1994). Ved flere enn to forfattere, skriv alle etternavn ved første henvisning og bare første forfatters etternavn, samt et al. ved gjentatte henvisninger: En nyere studie av bilindustrien i Polen (Haanæs et al. 1997), viser at. Ved direkte sitat skal det også henvises til sidenummer. Mellom årstall og sidetall brukes kolon: Michael Porter (1985: 3) sier det derimot slik "value is what customers are willing to pay." Når det refereres til spesielle sidenummer i en bok, f.eks. et kapittel, skal det, selv om det ikke er et sitat, gjenspeiles i referansen: Derimot konkluderer Fred Selnes (1998: ) i sin studie med at Referanselisten Alle oppgaver skal ha en referanseliste som inneholder de verkene som det refereres til i teksten. Denne listen skal stå på et eget ark bakerst i oppgaven og skal sorteres alfabetisk på etternavn. Verk med flere forfattere sorteres på den første forfatterens etternavn. Det skal være linjeavstand mellom referansene. Nedenfor vil du finne hvilke elementer en referanse skal inneholde for å være komplett. Alle referanser i en referanseliste må være konsekvent gjennomført med riktig bruk av skilletegn og kursiv for å være korrekt. s. 13

14 Bøker Hovedelementer: Forfatternavn. Utgivelsesår. Bokens tittel. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempler To forfattere: Kotler, Philip og Gary Armstrong Principles of marketing. 7 th ed. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice- Hall. Tre eller flere forfattere: Reve, Torger, Terje Lensberg og Kjell Grønhaug Et konkurransedyktig Norge. Oslo: Tano. Redaktører: Roos, Göran, Georg von Krogh og Johan Roos, red Strategi som konkurransefortrinn. Bergen- Sandviken: Fagbokforlaget. Kapitler i bøker Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Kapitlets tittel. I Bokens tittel, bokens redaktør(er). Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempel Amdam, Rolv og Gunnar Yttri The European Productivity Agency, the Norwegian Productivity Institute and management education. I Missionaries and managers: American influences on European management education, , redigert av T. R. Gourvish og N. Tiratsoo. Manchester: Manchester University Press. Rapporter i nummererte serier Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Rapportens tittel. Seriens tittel og nummer. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Eksempel Grund, Jan og Thor-Erik Vartdal Postdistribusjon av legemidler: Diskusjon og modeller. Handelshøyskolen BI Discussion Paper no. 17. Sandvika: Handelshøyskolen BI. Tidsskriftartikler Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår. Artikkelens tittel. Tidsskriftets tittel, årgang (heftenummer): sidenummer. Eksempel Stabell, Charles B. og Øystein D. Fjeldstad Configuring value for competitive advantage: On chains, shops and networks. Strategic Management Journal, 19 (5): Internettdokumenter Siteringsregler for nettdokumenter er fortsatt under utvikling, men følger tett opp til de regler som gjelder for trykt materiale. Hovedelementer Forfatternavn. Utgivelsesår (ev. sist nedlastet). Tittel. [Medium]. Utgiversted: Forlag eller annen utgiver. Tilgjengelig fra URL: <...>. [Nedlastingstidspunkt]. Eksempel Hærem, Thorvald og Erling Sigholt IT-anvendelser i bedrifter: Effekter og måleteknikker. [Online]. Sandvika: Handelshøyskolen BI. Tilgjengelig fra URL: <http:www.bi.no/dep2/bug/papers/effekt.pdf >. [Nedlastet 19. juni 1998]. s. 14

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer