FORD GALAXY / S-MAX Hurtigveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORD GALAXY / S-MAX Hurtigveiledning"

Transkript

1 FORD GLXY / S-MX Hurtigveiledning

2 Informasjonen var korrekt da publikasjonen gikk i trykken. På grunn av en kontinuerlig utvikling forbeholder vi oss retten til, når som helst og uten varsel eller forpliktelse, å endre spesifikasjoner, design og utstyr. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, lagres på et gjenfinningssystem, eller oversettes til noe språk, i noen form, eller på noen som helst måte, uten vår skriftlige tillatelse. Vi tar ikke ansvar for feil eller utelatelser. Ford Motor Company 2011 lle rettigheter reservert. Delenummer: CG3561no 10/

3 OM DENNE HURTIGVEILEDNINGEN Takk for at du valgte Ford. Du bør bruke litt tid til å bli bedre kjent med kjøretøyet. Les denne hurtigveiledningen som oppsummerer noen viktige temaer i instruksjonsboken. Desto mer du vet om kjøretøyet, desto større trygghet og glede får du ved å kjøre det. Denne hurtigveiledningen må leses i sammenheng med instruksjonshåndboken. DVRSEL Vær forsiktig og oppmerksom når du betjener knappene og funksjonene i kjøretøyet under kjøring. RSK OVERSIKT Instrumentgruppeoversikt venstrestyrt modell C D E F G H I J K L M N E74123 W V U T S R Q P O 1

4 Instrumentgruppeoversikt høyrestyrt modell N M K L I J H C D E F G E75798 P O Q W V U T S R C D E F G H I J K L Lysbrytere Lufteventiler Retningslys Telefonkontrollknapper. Stemmekontrollknapper. Kontrollknapper for varsling om kjørefeltendring. udioenhetens betjeningspanel Instrumentgruppe etjeningsbrytere for informasjonsdisplay. Vindusviskerhendel udio- eller navigasjonsenhet ryter for elektronisk stabiliseringsprogram (ESP). Start-Stop-bryter Parkeringshjelp-bryter. Nødblinklysbryter. Varsellampe for utkobling av kollisjonsputen på passasjersiden. 2

5 M N O P Q R S R U V W Oppbevaringsrom rytere for oppvarmet frontrute og bakrute. Klimaanleggets betjeningspanel Sigarettenner. Starterknapp. Tenningsbryter rytere for automatisk fartsholder og hastighetsbegrenser. rytere for adaptiv fartskontroll (CC). rytere for hastighetsbegrensning. Rattjusteringshendel Førerens knekollisjonspute. Horn rytere for automatisk fartsholder og hastighetsbegrenser. rytere for adaptiv fartskontroll (CC). rytere for hastighetsbegrensning. FESTE SIKKERHETSELTENE DVRSEL Sett låseplaten inn i låsen til du hører et tydelig klikk. Setebeltet er ikke skikkelig festet før du hører et tydelig klikk. Merk: Setebelte-tungen er utformet slik at den bare kan settes inn i korrekt beltelås. Setebelte i annen seterad eltelåsen for det midtre baksetet befinner seg i taket. Feste setebeltet: 1. Trekk setebeltet jevnt ut fra rullen. Rullen kan låse seg hvis beltet trekkes for raskt ut, eller kjøretøyet står i en bakke. 2. Sett inn den minste tungen inn i den svarte beltelåsen til høyre for midtsetet. 3. Dra den største låsetungen over fanget og sett den inn i beltelåsen til venstre for midtsetet. 1 2 E E74128 Trykk på den røde knappen på venstre beltelås for å frigjøre sikkerhetsbeltet. La beltet rulle opp. Trykk på knappen på siden av den svarte beltelåsen for å frigjøre beltet. La det rulle jevnt helt inn i snellen i taket. 3

6 NØKKELFRI INNGNG Låse opp kjøretøyet DVRSLER Det nøkkelfrie systemet virker kanskje ikke hvis nøkkelen er nær metallgjenstander eller elektronisk utstyr som f.eks. mobiltelefon. E78278 Trekk i ett av dørhåndtakene. Låsing og opplåsing av dørene med nøkkelen E78276 Passiv låsing og opplåsing krever at en gyldig passiv nøkkel befinner seg innenfor en av de tre utvendige registreringssonene. Låse kjøretøyet Merk: Når den først er aktivert, vil kjøretøyet forbli låst i ca. tre sekunder. Dette er for å la deg kunne trekke i et dørhåndtak og sjekke om kjøretøyet er låst. E Fjern forsiktig dekslet. 2. Fjern nøkkelbladet og sett det inn i låsen. 1 2 UTOMTISKE VISKERE E87384 DVRSEL Låseknapper er plassert på begge fordørene. Trykk én gang på låseknappen. 4

7 E70315 C C Høy følsomhet P å Lav følsomhet Regnføleren vil deretter kontinuerlig måle vannmengden på frontruten og justere hastigheten på frontruteviskerne automatisk. Juster regnfølerens følsomhet ved hjelp av dreiebryteren. KONTROLLERE VISKERLDENE DVRSEL Viskerblader FORSIKTIG Sett vindusviskerne i serviceposisjon for å skifte viskerblader. Serviceposisjon E75184 E75188 Slå av tenningen og flytt viskerhendelen til posisjon innen tre sekunder. Frigjør hendelen når vindusviskerne har flyttet seg til serviceposisjonen. KONTROLL V KJØRELYS DVRSEL Systemet vil slå på fjernlyset automatisk hvis det er mørkt nok, og det ikke finnes annen trafikk. Hvis det oppdager hovedlysene eller baklysene til et møtende kjøretøy eller gatebelysning foran seg, vil systemet slå av fjernlyset før det kan forstyrre andre trafikanter. Når systemet er aktivt, vil fjernlyset bli slått på når: det er mørkt nok til at det er nødvendig med fjernlys, og det ikke er trafikk eller gatebelysning foran, og kjørehastigheten er høyere enn 40 km/t (25 mph). Fjernlyset blir slått av hvis: Omgivelseslyset er sterkt nok til at det ikke er behov for fjernlys. Hoved- eller baklysene til et kjøretøy som nærmer seg blir oppdaget. Gatebelysning blir oppdaget. Kjørehastigheten faller under 25 km/t (16 mph). Kameraføleren er for varm eller blir blokkert. 5

8 ktivere systemet ruk informasjonsskjermen og automatiske hovedlykter til å slå på systemet. For å redusere vindstøy eller blafring når bare ett vindu er åpent, kan du åpne det motsatte vinduet litt. ELEKTRISKE SIDESPEIL E70719 Vri bryteren til stillingen for automatiske hovedlykter. E70846 C Manuell overstyring av systemet C Venstre speil v Høyre speil Retninger for speiljustering E70725 ruk fjernlysspaken for å skifte mellom fjernlys og nærlys. ELEKTRISKE VINDUER DVRSEL rytere i førerdøren E Du kan betjene alle vinduene med bryterne i førerdørkledningen. E70847 Senking av ryggespeil vhengig av valgt bryterposisjon ( eller C), vil relevant utvendig speil vippe når du velger revers slik at du ser fortauskanten. Merk: Du kan deaktivere denne funksjonen ved å sette bryteren i posisjon. Det utvendige speilet vil vende tilbake til opprinnelig posisjon: Hvis bilens hastighet overskrider 10 km/t. Ca. 10 sekunder etter at reversgiret er frakoplet. Hvis bryteren settes tilbake i posisjon. 6

9 DØDVINKELMONITOR DVRSEL Informasjonssystem for blind (LIS) Systemet er en bekvemmelighetsfunksjon som hjelper føreren med å registrere kjøretøyer som kan ha kommet inn i blindsonen (). Systemet varsler deg hvis visse kjøretøyer havner i blindsonen under kjøring. MNUELT KLIMREGULE- RINGSSYSTEM Rask kjøling av interiøret E71381 Rask oppvarming av interiøret E71377 nbefalte innstillinger for kjøling E ruke systemet Systemet viser en gul kontrollampe som befinner seg i sidespeilene. E Åpne luftdysene i midten og på sidene. Rett luftdysene mot ansiktet. nbefalte innstillinger for oppvarming E egrensninger for registrering Det kan forekomme tilfeller hvor kjøretøyer som kjører inn i og ut av blindsonene ikke blir registrert. Slå systemet på og av Du kan slå systemet på og av ved hjelp av informasjonsskjermen. E Åpne luftdysene i midten og på sidene. Sidedysene rettes mot sidevinduene. 7

10 Fjern is og dugg på frontruten Merk: Slå på klimaanlegget for å gjøre fjerning av is og dugg på frontruten og sidevinduene mer effektiv. Merk: Sett varmeapparatkontrollen i stilling for størst varme for å få en mer effektiv avising av frontruten og sidevinduene. E71382 Forsikre deg om at viften og klimaanlegget er slått på. Kontrollampen i bryteren lyser under avising og avdugging. Hvis du flytter luftfordelingskontrollen til en annen stilling enn frontruten, vil /C bli værende på. Du kan slå på klimaanlegget og resirkulert luft av og på mens luftfordelingsbryteren er satt til frontruten. UTOMTISK KLIMREGULE- RINGSSYSTEM Merk: Slå på klimaanlegget for å gjøre fjerning av is og dugg på frontruten og sidevinduene mer effektiv. Merk: Sett varmeapparatkontrollen i stilling for størst varme for å få en mer effektiv avising av frontruten og sidevinduene. C C D Resirkulert luft irconditioning PÅ og V nbefalte innstillinger: UTO, 22 ºC MONO-modus I enkeltsonemodus er temperaturinnstillingene for fører- og passasjersiden forbundet. Hvis temperaturen justeres med rotasjonsbryterne på førersiden, vil innstillingene justeres til samme innstilling på passasjersiden. EKSTR VRMEPPRT DVRSEL Parkeringsvarmer Merk: Parkeringsvarmeren virker kun når det er minst 7,5 liter (1,6 gallons) drivstoff i tanken og utetemperaturen er under 15 C (59 F). Varmeren virker ikke hvis batterinivået er lavt. Fjernkontrollert starting E E D Starte Hold senderen med antennen opp og trykk på ON-knappen i minst to sekunder. Slå enkeltsonemodus på eller av Fjerning av is og dugg fra frontruten 8

11 Drivstoffdrevt tillleggsvarmer (avhengig av land) Det drivstoffdrevne varmeapparatet hjelper til med å varme motoren og kupeen på kjøretøyer med dieselmotor. Med mindre varmeapparatet er deaktivert, kopler det inn eller ut automatisk avhengig av utetemperatur og kjølevæsketemperatur. Diesel tilleggsvarmer (avhengig av land) Den dieseldrevne parkeringsvarmeren (elektrisk PTC-varmer) hjelper til med å varme opp kupeen på kjøretøyer med dieselmotor. Den kopler inn eller ut automatisk avhengig av utetemperaturen, kjølevæsketemperaturen og dynamobelastningen. TILHENGERFESTE Gjenprogrammering av solgardin seg. DVRSEL ntiklem-systemet er ikke aktivt under denne operasjonen. Sørg for at ikke noe hindrer solgardinen i å lukke 2. Trykk bryter til første stoppunkt to ganger og slipp den innen to sekunder. 3. Trykk og hold til første stoppunkt til gardinen åpnes helt. 4. Trykk og hold til første stoppunkt til gardinen lukkes helt. Hvis trinn 2 ikke fullføres innen 15 sekunder, blir gjenprogrammeringsfunksjonen avbrutt. Slå tenningen av, vent i 30 sekunder til og slå deretter tenningen på igjen. Start omprogrammeringen på nytt. ekreft at gjenprogrammeringen har blitt fullført ved å bruke automatisk åpning og lukking. MINNEFUNKSJON DVRSLER Før aktivering av seteminnet, sørg for at området rundt setet er fritt for hindringer og at alle personer er klar av bevegelige deler. Minnefunksjonen kan ikke brukes når kjøretøyet er i bevegelse. Merk: Gjenprogrammeringsprosedyeren må startes senest 30 sekunder etter at tenningen ble slått på. Hvis gardinen ikke lenger åpnes eller lukkes ordentlig, følger du denne gjenprogrammeringsprosedyren: E86768 etjening av setejustering Forhåndsinnstillingstaster E Det kan lagres opptil fire forskjellige stillinger for førersetet og sidespeilene i minnet. Din foretrukne innstilling for avblending av bakrutespeilet kan også lagres. 1. Trykk bryter til første stoppunkt to ganger og slipp den innen to sekunder. 9

12 Innstille forhåndsinnstilling i minne Passiv innstilling ilen lagrer posisjonen til setet og speilet for opptil fire fjernkontroller eller passive nøkler. Neste gang bilen låses opp, vil posisjonen til setet og speilet justeres til det som ble brukt forrige gang. Hver gang du skrur på tenningen, vil nåværende sete og speilposisjon bli lagret i den fjernkontrollen eller passive nøkkelen som ble benyttet. ktiv innstilling 1. Skru på tenningen. 2. Juster setet og utvendige speil til ønsket posisjon. 3. Trykk inn og hold ønsket forhåndsinnstillingsknapp til et enkelt lydsignal høres som bekreftelse. Oppdatere en lagret seteposisjon Merk: For å stanse flyttingen av setet ved en oppdatering, trykk på en hvilket som helst justeringsbryter, minnebryter eller speilbetjeningsbryter. Setets bevegelse vil også stanse hvis du beveger bilen. Passiv oppdatering Merk: Hvis mer enn én passiv nøkkel er registrert, vil minnefunksjonen referere seg til innstillingene til den første nøkkelen som ble lagret. Når du låser opp bilen med fjernkontrollen. eller trekker i dørhåndtaket på førerdøren med en passiv nøkkel innen rekkevidde, vil setet og speilene flytte seg til lagret posisjon på den fjernkontrollen eller passive nøkkelen. ktiv oppdatering Press forhåndsinnstillingsknappen forbundet med ønsket kjørestilling. Setet og speilene vil flytte til den lagrede stillingen på den forhåndsinnstillingen. Programmering av minnet Hvis en setestillingsbevegelse blir avbrutt (f. eks. en hindring i veien eller brudd i krafttilførselen), må du tilbakestille minnet. Merk: Pass på at alt elektrisk tilbehør er slått av. 1. Drei tenningen til posisjon II. 2. ruk setejusteringskontrollen til å bevege setet i nødvendig retning til det stopper. Du vil høre et klikk. 3. Frigi setejusteringskontrollen og trykk og hold umiddelbart på bryteren i samme retning i minst 3 sekunder. Hold den inntil setet stopper ved den mekaniske enden av bevegelsen, og det kan høres et klikk. 4. Frigi setejusteringskontrollen. 5. etjen den samme setejusteringskontrollen i motsatt retning i minst 3 sekunder. Hold den inntil setet stopper ved den mekaniske enden av bevegelsen, og det kan høres et klikk. NØKKELFRI STRT DVRSLER Nøkkelfritt startsystem virker kanskje ikke hvis nøkkelen er nær metallgjenstander eller elektronisk utstyr som f.eks. mobiltelefon. E85766 Trykk på startknappen én gang. Starte med automatgir Merk: Hvis bremsepedalen slippes ut under start, kan motoren stanse og gå tilbake til tenning på. 10

13 1. Pass på at girkassen er i P eller N. 2. Trykk bremsepedalen helt inn. 3. Trykk på startknappen. Start med manuell girkasse Merk: Hvis clutchpedalen slippes ut under start, vil motoren stanse og gå tilbake til tenning på. 1. Trykk clutchpedalen helt inn. 2. Trykk på startknappen. Stanse motoren når kjøretøyet er i bevegelse. DVRSEL Hvis du stanser motoren mens kjøretøyet fremdeles er i bevegelse, vil det medføre tap av bremse- og styreassistanse. Styringen blir ikke blokkert, men det blir nødvendig med mer kraft. Når tenningen blir slått av kan også noen elektriske kretser, varsel- og kontrollamper være V. Trykk og hold startknappen inne i to sekunder, eller trykk to ganger innen to sekunder. DIESELPRTIKKELFILTER Under regenerering ved lav hastighet eller tomgang, kan du kjenne lukt av varmt metall og høre en metallisk klikkelyd. Dette skylde den høye temperaturen som oppstår under regenerering, og er normalt. VED HJELP V STRT-STOPP DVRSEL For å stanse motoren 1. Stans kjøretøyet. 2. Flytt girspaken til nøytralstillingen. 3. Slipp clutchpedalen. 4. Slipp opp gasspedalen. Det kan være at systemet ikke stanser motoren under visse forhold, f.eks.: For å opprettholde klimaet i kupeen. Lav batterispenning. Utetemperaturen er for lav eller for høy. Førerdøren har blitt åpnet. Motorens driftstemperatur er lav. Lavt vakuum i bremsesystemet. Hvis kjørehastigheten ikke har overskredet 5 km/t. For å starte motoren igjen Merk: Girspaken må stå i nøytralstilling. Trykk inn clutchpedalen. Det kan hende at systemet automatisk starter motoren på nytt i visse situasjoner, for eksempel: Lav batterispenning. For å opprettholde klimaet i kupeen. EKKO-MODUS Systemet hjelper føreren med å kjøre mer effektivt ved konstant overvåking av girskiftekarakteristikkene, være forutseende i trafikksituasjoner og hastigheter på motorveier og landeveier. Merk: Som standard er systemet på. Slå av systemet ved å trykket på bryteren i instrumentpanelet. Systemet deaktiveres bare for den gjeldende tenningssyklusen. Slå det på igjen ved å trykke på bryteren igjen. 11

14 Type 1 E C C Girskifte Type 2 og 3 Forventning Effektiv hastighet Relevant informasjon vil vises på skjermen. Girskifte Drivstofforbruket vil forbedres ved å bruke det høyest kjørbare giret for de aktuelle veiforholdene. Forventning Drivstofforbruket vil forbedres ved å justere hastigheten og avstanden til andre biler uten å måtte bremse eller akselerere kraftig. Effektiv hastighet Høyere hastigheter bruker mer drivstoff. Drivstofforbruket vil forbedres ved å redusere den konstante hastigheten ved landeveiskjøring. SLIK RUKES EKKOMODUS Du får tilgang til systemet via relevant meny på informasjonsskjermen. Nullstille Eco-modus Nullstill det gjennomsnittlige drivstofforbruket. Merk: Det tar kort tid å beregne nye verdier. E86613 Trykk ned lokket for å åpne. Åpne dekselet helt til det går i inngrep. E Stikk inn pumpehåndtaket frem til og med det første hakket på munnstykket. La det hvile på tanklokket. DVRSEL Du bør trekke ut påfyllingspistolen sakte, slik at rester av drivstoff kan renne ned i drivstofftanken. lternativt kan du vente i ti sekunder før du trekker ut pistolen. TNKLOKK DVRSEL Se i instruksjonsboken når det gjelder alle advarsler og forsiktighetsregler. E Hev pumpehåndtaket litt for å fjerne det. 12

15 DRIVSTOFFORRUK Kontroller dekktrykket regelmessig for optimalt drivstofforbruk. TIPS OM KJØRING MED LOKKERINGSFRIE REMSER Merk: Når systemet er i drift, pulserer bremsepedalen, og den kan få en lengre vandring. Hold bremsepedalen inne. Det høres også en lyd fra systemet. Dette er normalt. S reduserer ikke farer når du kjører for nært kjøretøy foran deg kjøretøyet vannplaner når du svinger for brått rundt hjørner veigrepet er for dårlig. ELEKTRISK PRKERINGSREMS DVRSEL Den elektriske parkeringsbremsen (EP) erstatter den vanlige håndbremsen. Den betjenes med en bryter i midtkonsollen. Manuell frigjøring Merk: For å frigjøre EP, må tenningen stå i posisjon II. utomatisk frigjøring igangkjøringsfrigjøring (DR) Merk: På kjøretøyer med automatgirkasse, må førerdøren lukkes og setebeltet være festet før DR starter. Merk: På biler med manuell giring, hvis girspaken står i nøytral når du slipper opp clutchpedalen og trår inn gasspedalen, vil EP frigjøres automatisk. Merk: Clutchpedalen må trås helt inn før DR fungerer. Sett kjøretøyet i første gir eller revers, kjør i gang som normalt med bruk av gasspedal og clutch, og den elektroniske parkeringsbremsen frigjøres automatisk. RUKE PRKERINGSHJELPEN DVRSEL Slå parkeringshjelp på og av Merk: Parkeringshjelpen slås automatisk av når du starter motoren eller når du kjører fortere enn 16 km/t. Merk: Sensorene foran og bak blir alltid aktivert og deaktivert samtidig. Parkeringshjelpen er slått av som standard. For å skru på parkeringshjelpen, trykk på bryteren på instrumentpanelet eller velg revers. Lampen i bryteren tennes når parkeringshjelpsystemet er aktivert. Trykk på bryteren igjen for å slå den av. FØRERVRSLING E70529 Hold bremsepedalen inne og trykk ned bryteren. DVRSEL 13

16 Systemet overvåker automatisk kjøreatferden din ved hjelp av forskjellige data fra frontkameraføleren. Hvis systemet oppdager at du begynner å bli søvnig, eller at det er en forringelse av kjørestilen, vil systemet varsle deg. RUKE FØRERVRSLING Slå systemet av og på ruk informasjonsskjermen til å aktivere systemet. Systemskjerm Når det er aktivt vil systemet kjøre automatisk i bakgrunnen, og bare sende ut advarsler når det er nødvendig. Du kan vise status når som helst fra informasjonsskjermen. Nivå av årvåkenhet vises i seks trinn som en farget søyle. Systemet oppdager og sporer kjørefeltmarkeringene på veien automatisk. Hvis det oppdager at kjøretøyet utilsiktet er på vei mot en av kjørefeltkantene, vises det en advarsel i informasjonsskjermen. Det blir også gitt en advarsel i form av en følbar vibrasjon i rattet. RUKE FILSKIFTEVRSLING Slå systemet av og på E System på System av Systemadvarsler E Statussøylen vil bevege seg fra venstre mot høyre etter hvert som beregnet nivå av årvåkenhet avtar. Grønn - ikke nødvendig med hvile. Gul - første (midlertidige) advarsel. Rød - andre advarsel. FILSKIFTEVRSLING DVRSEL E En kolonne med kjørefeltmarkeringer vises på hver side av kjøretøygrafikken. Kjørefeltmarkeringene er fargekodet som følger: 14

17 Grønn - systemet er klart til å varsle deg hvis du utilsiktet forlater kjørefeltet. Rød - kjøretøyet er på vei mot, eller er for nærme den oppdagede kjørefeltkanten. Du må reagere hurtig og sikkert for å bringe kjøretøyet i rett stilling igjen. Grå - den relevante kjørefeltgrensen blir skjult. Tilfeller hvor en kjørefeltkant kan bli skjult: Kjørefeltmarkeringer på veien kan ikke registreres av føleren. Retningsviseren for den siden av kjøretøyet er på. Under kraftig akselerasjon og bremsing, eller ved direkte styring. Kjørehastigheten er utenfor virksomhetsområdet Dersom det foreligger et S- eller elektronisk stabilitetsprogram (ESP)-inngrep. Smalt kjørefelt. Hvis kjørefeltmarkeringene blir røde eller det kan føles en vibrasjon i rattet, må du reagere straks og forsiktig med å rette opp kjøretøyet og korrigere en eventuell utilsiktet avdrift fra kjørefeltet. LUETOOTH-OPPSETT luetooth-mobiltelefondelen av systemet kopler bilens audiosystem til mobiltelefonen. Dette gjør at du kan bruke audiosystemet til å foreta og svare på anrop uten å måtte holde mobiltelefonen. Hvis mobiltelefonen ber deg om å autorisere den automatiske forbindelsen under tilkobling, velg YES. Du finner flere opplysninger i instruksjonsboken og på 15

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition s80 Quick GUIDE Web edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de vanligste

Detaljer

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition XC60 Quick GUIDE Web edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de vanligste

Detaljer

OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 21 Seter og sikkerhetsutstyr... 45 Oppbevaring og transport... 70 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 1 7 6 4 5 14 15 SKYACTIV TECHNOLOGY 16 17 6 1 7 5 2 4 3 8 18 19 SIKKERHET FREMFOR ALT Mazda6 er konstruert med en rekke intelligente teknologier for at du og dine

Detaljer

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 21 Seter og sikkerhetsutstyr... 45 Oppbevaring og transport... 67 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Peugeot // 807 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2008 ajourholdt 08.08.08 Standardutstyr SR Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV KONSEKVENSER Bremser (bil i ro) Bremsekraftforsterker (servo) Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, Pedalen skal sige inn i det mortoren starter

Detaljer

FORD FOCUS Instruksjonsbok

FORD FOCUS Instruksjonsbok FORD FOCUS Instruksjonsbok Informasjonen var korrekt da publikasjonen gikk i trykken. På grunn av en kontinuerlig utvikling forbeholder vi oss retten til, når som helst og uten varsel eller forpliktelse,

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2009 ajourført 18.12.08

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2009 ajourført 18.12.08 Peugeot // 607 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Januar 2009 ajourført 18.12.08 Standardutstyr Titane Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juli 2008 ajourholdt 08.08.08

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juli 2008 ajourholdt 08.08.08 Peugeot // 4007 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juli 2008 ajourholdt 08.08.08 Standardutstyr Premium Sikkerhetsutstyr: 4x4 (kan veksle mellom 2- og 4-hjulsdrift) ABS-bremser med bremsekraftfordeler

Detaljer

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort.

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. Sikkerhetskontroll klasse B Vognkortet 1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. 2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung

Detaljer

Feel the difference. Please select your language:

Feel the difference. Please select your language: Feel the difference Please select your language: FordKuga Instruksjonsbok Feel the difference Informasjonen i denne publikasjonen var riktig da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til a endre

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 20 Seter og sikkerhetsutstyr... 41 Oppbevaring og transport... 62 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl. B

Sikkerhetskontroll kl. B Førerkortsentralen AS Vestre Strømkai 9 5008 Bergen Telefon: 55210900 Telefaks: 55210901 E-post: post@forerkortsentralen.no Org.nr. 971 080 523 Sikkerhetskontroll kl. B Vognkortet 1 Hva er den største

Detaljer

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 7.06.2014

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 7.06.2014 PEUGEOT 108 STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR TEKNISKE SPESIFIKASJONER Juni 2014 O p p d a t e r t: 2 7.06.2014 Standardutstyr 108 Access: Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler (REF) Nødbremseassistanse

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok

OPEL INSIGNIA. Instruksjonsbok OPEL INSIGNIA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 39 Oppbevaring og transport... 59 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

OPEL CASCADA Instruksjonsbok

OPEL CASCADA Instruksjonsbok OPEL CASCADA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 20 Seter og sikkerhetsutstyr... 45 Oppbevaring og transport... 69 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juni 2009 ajourholdt 21.04.09

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juni 2009 ajourholdt 21.04.09 Peugeot // 4007 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juni 2009 ajourholdt 21.04.09 Standardutstyr Premium Sikkerhetsutstyr: 4x4 (kan veksle mellom 2- og 4-hjulsdrift) ABS-bremser med bremsekraftfordeler

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Astra 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 45 Oppbevaring og transport... 65 Instrumenter og betjeningselementer... 83 Lys...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruksjonsbok

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruksjonsbok OPEL ZAFIRA TOURER Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 34 Oppbevaring og transport... 61 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner November 2008 oppdatert 11.11.2008

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner November 2008 oppdatert 11.11.2008 Peugeot // 207 Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner November 2008 oppdatert 11.11.2008 Standardutstyr Urban Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse Kollisjonsputer

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 20 Seter og sikkerhetsutstyr... 37 Oppbevaring og transport... 53 Instrumenter og betjeningselementer... 63 Lys... 94 Infotainmentsystem...

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Zafira 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 26 Seter og sikkerhetsutstyr... 43 Oppbevaring og transport... 66 Instrumenter og betjeningselementer... 76 Lys...

Detaljer

Peugeot // Expert Tepee

Peugeot // Expert Tepee Peugeot // Expert Tepee Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifikasjoner Juli 2007 Standardutstyr Loisir Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk stabilitetsprogram,

Detaljer

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition C70 Quick GUIDE Web edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Å lære sin nye bil å kjenne er en spennende opplevelse. Ved hjelp av denne Quick Guide kan du raskt og enkelt bli kjent med de vanligste funksjonene.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok

OPEL MOKKA. Instruksjonsbok OPEL MOKKA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Sikkerhetskontroll. Audi TT

Sikkerhetskontroll. Audi TT Sikkerhetskontroll Audi TT Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Dette dokumentet er en repetisjon av sikkerhetskontrollen du tar ved trafikkskolen.

Detaljer

quick guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80

quick guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 VOLVO S80 quick guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD

SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD VOGNKORTET 1 Kva er den største tilatte totalvekta på tilhenger denne bilen kan trekke? 2 Kva konsekvensar

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Cobra radarvarsler ESD-9100

Cobra radarvarsler ESD-9100 Cobra radarvarsler ESD-9100 Tilbehør - Feste til frontrute - Festeanordninger - Strømledning Oversikt over komponenter Se tegning i original bruksanvisning side A2. 1. På/av-knapp for volum 2. Muteknapp

Detaljer

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

INSTRUKSJONSBOKEN DIN PÅ INTERNETT!

INSTRUKSJONSBOKEN DIN PÅ INTERNETT! INSTRUKSJONSBOKEN DIN PÅ INTERNETT! CITROËN gjør det mulig for deg å foreta en gratis konsultasjon av bildokumentene dine online, få tilgang til historikken og til de seneste oppdateringene. Logg deg inn

Detaljer

Quick Guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO XC90 WEB EDITION

Quick Guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne Quick Guide, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de vanligste

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort 1 sikkerhetskontroll av bilen Vognkortet: Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? hva skal eleven gjøre Se/vis vognkort 2 Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører

Detaljer

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve.

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Dette dokumentet er en repetisjon av sikkerhetskontrollen du tar ved trafikkskolen. Bildene i denne sikkerhetskontrollen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

under punkt 8 (vekter

under punkt 8 (vekter Sikkerhetskontroll av bil er en viktig del av føreropplæringen. Alle som vil ta førerkortet i dag må gå gjennom sikkerhetskontrollen. Dette for å vise god kunnskap om bil og lastsikring slik at man kan

Detaljer

xc60 Quick GUIDE Web Edition

xc60 Quick GUIDE Web Edition xc60 Quick GUIDE Web Edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Instruksjonsbok og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med

Detaljer

OPEL MERIVA. Instruksjonsbok

OPEL MERIVA. Instruksjonsbok OPEL MERIVA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 34 Oppbevaring og transport... 56 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010

Peugeot // Standard- og ekstrautstyr 207 CC Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010 Peugeot // 207 CC Standard- og ekstrautstyr Tekniske spesifi kasjoner Juli 2010 endret 20.12.2010 Standardutstyr 207 CC Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse ESP (elektrisk

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B Kort 1 1) Hva er største tillatte totalvekt denne bilen kan ha? 2) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger? Kort 2 1) Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO V60

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO V60 VOLVO V60 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de

Detaljer

OPEL MERIVA. Instruksjonsbok

OPEL MERIVA. Instruksjonsbok OPEL MERIVA Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 33 Oppbevaring og transport... 56 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2

Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2 KONTROLL AV BILEN VED INNHOLD Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2 Sikkerhetskontroll av bilen Vekter og Lasteevne... 3 Last, Løse Gjenstander og Sikring... 4 Hjul (Dekk og

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 27 Seter, sikringsinnretninger... 44 Oppbevaringsplass... 67 Instrumenter og betjeningselementer... 77 Lys... 107 Infotainmentsystem...

Detaljer

Bilen din "live" på Internett!

Bilen din live på Internett! Instruksjonsbok Bilen din "live" på Internett! Få tilgang til seneste informasjon. Ved hjelp av Internettstedet SERVICE BOX gir PEUGEOT deg gratis og enkel tilgang til alle bilens dokumenter. Gå inn på

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161

DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161 DISCOVERY SPORT FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. LRL 36 01 63 161 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Agila 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 18 Seter og sikkerhetsutstyr... 27 Oppbevaring og transport... 41 Instrumenter og betjeningselementer... 48 Lys...

Detaljer

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO NYE DUCATO Nye Ducato live. NYE DUCATO Start&Stop varsel på dashbordet. Comfort-Matic automatisert girkasse. 6-trinns manuell girkasse. Last -funksjonsknapp

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler

Detaljer

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 VOLVO S80 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de

Detaljer

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen.

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve: Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Tema: Vognkort

Detaljer

Volkswagen New Beetle

Volkswagen New Beetle Brosjyre med tekniske data og utstyr Das Auto Volkswagen New Beetle Mål Utvendige mål Lengde, mm 4 129 Bredde, mm 1 721 Høyde, mm 1 498 Akselavstand, mm 2 515 Sporvidde foran og bak, mm 1 507/1 487 Snudiameter,

Detaljer

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 1.02.2013

PEUGEOT. O p p d a t e r t: 2 1.02.2013 PEUGEOT 308 STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR TEKNISKE SPESIFIKASJONER Mars 2013 O p p d a t e r t: 2 1.02.2013 Standardutstyr 308 Access Sikkerhetsutstyr: ABS-bremser med bremsekraftfordeler Nødbremseassistanse

Detaljer

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO C30

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO C30 VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Å lære sin nye bil å kjenne er en spennende opplevelse. Ved hjelp av denne hurtigveiledningen kan du raskt og enkelt bli kjent med de vanligste

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler

Detaljer

web edition quick guide

web edition quick guide web edition quick guide VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerhåndboken og andre håndbøker inneholder viktig informasjon med advarsler

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

9(/.200(1 7,/ ',1 1<( 92/92

9(/.200(1 7,/ ',1 1<( 92/92 WEB EDITION FJERNKONTROLLNØKKEL MED PCC* PERSONAL CAR COMMUNICATOR PCC* 1 Grønt lys: Bilen er låst. 2 Gult lys: Bilen er ulåst. 3 Rødt lyst: Alarmen har vært utløst. 4 Blinkende, vekslende rødt lys: Alarmen

Detaljer

RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 02 61 161

RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK. Publikasjonsnr. LRL 36 02 61 161 RANGE ROVER FØRERHÅNDBOK Publikasjonsnr. LRL 36 02 61 161 Innledning OM DENNE HÅNDBOKEN Vi oppfordrer deg til å bruke litt tid så snart som mulig til å gå gjennom dokumentasjonen for eier/fører som følger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Denne mappen inneholder et utvalg av de vanligste funksjonene i bilen din. Førerveiledningen og de andre veiledningene inneholder sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Opel Astra Instruksjonsbok

Opel Astra Instruksjonsbok Opel Astra Instruksjonsbok Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 34 Oppbevaring og transport... 52 Instrumenter og betjeningselementer...

Detaljer

QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S60 WEB EDITION

QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S60 WEB EDITION VOLVO S60 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO XC60 VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er en spennende opplevelse å bli kjent med sin nye bil. Bruk denne hurtigveiledningen, slik at du raskt og enkelt kan lære noen av de

Detaljer